Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,87 108,2 106, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,59 63,5 63, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,52 108,1 108, Daň z příjmů právnických osob , , ,51 117,3 117, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 118,0 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 111,9 99, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 427, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , , ,00 18,2 109, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,02 101,4 101, Poplatek ze psů , , ,37 95,6 95, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 123,8 123, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 106,7 106, Poplatek ze vstupného , , ,00 79,0 79, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 108,4 108, Zrušené místní poplatky 2 743, Odvod z loterií a her krom VHP , Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 97,5 97, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,29 106,2 106, Správní poplatky , , ,00 125,2 122, Daň z nemovitostí , , ,76 100,6 100, Splátky půj.prostř. od OPS , ,00 106, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 86,8 86, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,99 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,85 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,80 224,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :19:59

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 154,2 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,96 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,00 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,96 109,1 97, Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.z VPS SR , ,19 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,93 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,49 116,8 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,62 100, Ost.příj. z výnosů fin.majetku , Podnik.a restrukt.v zem.a pot , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 91,7 91, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 91,7 91, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,8 97, Pěstební činnost , , ,00 97,8 97, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 102, Příj.z prodeje zboží , , ,00 177,2 177, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Cestovní ruch , , ,00 205,6 160, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 77,6 77, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 77,6 77, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 ***** Přijaté dary na pořízení DM , Přij.příspěvky na pořízení DM , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 364,8 361, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Bezpečnost silničního provozu 6 000, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,11 114,9 114, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,11 114,9 114, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Pitná voda , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 107,5 106, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 107,5 106, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Předškolní zařízení , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,33 100, Základní školy , ,33 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :19:59

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z prodeje ost. HDM 1, Činnosti knihovnické 1, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Sport.zařízení v majetku obce , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 60, Ostatní správa ve zdrav.j.n , ,00 60, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000, ,00 234, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 177, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 111,1 111, Bytové hospodářství , , ,00 112,2 111, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,78 97,1 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 174, Nebytové hospodářství , , ,78 102,9 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 163,0 163, Územní rozvoj , , ,00 163,0 163, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 112, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,66 148,3 148, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 117,1 117, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 93,7 93, Přijaté pojistné náhrady , ,00 266, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 64,4 62, Příjmy z prodeje ost. HDM , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,66 93,8 91, Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,50 113, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,77 96,4 102, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,27 102,9 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sběr a svoz ostatních odpadů , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 104,0 104, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 324, Prevence vzniku odpadů , , ,00 106,4 105, Ostatní příjmy z vlastní čin , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 190, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 190,1 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :19:59

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 90, Ekologická výchova a osvěta , ,00 92, Odvody PO , ,00 100, Domovy pro seniory , ,00 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, ,00 167, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 94,7 94, Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 100, Příjmy z prodeje ost. HDM 3 000, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 97,4 95, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 115,6 206, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 114,4 228, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přijaté neinvestiční dary , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Činnost místní správy , , ,85 76,8 235, Příjmy z úroků (část) , , ,42 328,5 233, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 2,7 2, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,42 32,3 31, Ost.přijaté vratky transferů , Finanční vypořádání minul.let , Neidentifikované příjmy 1 000, ,00 208, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,35 288,8 260,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :19:59

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úroky vlastní , , ,61 53,6 54, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,61 53,6 54, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,7 94, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 73,7 94, Nákup materiálu j.n , ,75 49, Nákup ostatních služeb , , ,38 75,8 77, Opravy a udržování , ,00 100, Pěstební činnost , , ,13 81,8 77, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 2 730, ,00 99, Odměny za užití dušev.vlastn. 500,00 218,00 43, DHDM , ,00 96, Nákup zboží , , ,10 77,1 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,7 82, Služby pošt 100,00 39,00 39, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,1 78, Věcné dary 2 500, ,00 97, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000, ,00 100, Cestovní ruch , , ,10 109,6 82, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 5 000, , ,00 100,0 100, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,97 78,9 97, Opravy a udržování , , ,16 33,4 56, Budovy,haly,stavby , , ,42 209,1 76, Pozemky , Silnice , , ,55 126,6 82, Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,3 87, Opravy a udržování , , ,94 235,7 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 600, ,70 97, Budovy,haly,stavby , , ,55 314,4 83, Pozemky , , ,00 29,1 31, Investiční transf.obcím , ,84 15, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,03 145,6 76, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 100,0 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :19:59

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , ,00 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 103,8 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,30 37,3 37, Věcné dary 5 000, , ,00 59,4 59, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,71 97, Bezpečnost silničního provozu , , ,01 587,3 88, Budovy,haly,stavby , ,50 87, Ost.zálež.v silniční dopravě , ,50 87, DHDM , ,00 99, Úroky vlastní , ,71 94, Nájemné 4 000, ,00 83, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,21 132,5 100, Platby daní a poplatků SR 100,00 9,00 9, Budovy,haly,stavby , , ,98 110,5 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,76 99, Pitná voda , , ,66 112,6 99, Úroky vlastní , , ,00 106,6 100, Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, ,00 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,4 100, Opravy a udržování , , ,74 57,4 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,58 841,8 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,18 91, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,50 194,0 99, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,0 98, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 428,0 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 78, Opravy a udržování , , ,63 95,8 97, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,74 63, Předškolní zařízení , , ,37 121,6 90, DHDM , ,50 99, Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , , ,45 81,2 81, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :19:59

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 91,9 70, Opravy a udržování , , ,91 70,5 78, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 101,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,31 55,5 48, Stroje,přístroje,zařízení , ,72 99, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,89 84,2 79, Nákup materiálu j.n ,00 700,00 70, Věcné dary 8 000, ,00 92, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 98, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 95, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,96 100, Ost.záležitosti vzdělávání , ,96 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,7 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Činnosti knihovnické , , ,00 118,7 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,3 2, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 91,0 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 35,1 48, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,1 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 103,8 99, Nákup ostatních služeb , ,20 99, Opravy a udržování , , ,58 ***** 96, Budovy,haly,stavby , ,69 85, Zachování a obnova kult.památ , , ,47 ***** 90, Budovy,haly,stavby 1 200, ,00 95, Umělecká díla a předměty , , ,00 90,4 99, Pozemky 1 500, ,00 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 90,9 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 92, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :19:59

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 93, Nákup materiálu j.n , ,30 78, Služby telekom. a radiokom , ,00 97, Nájemné , , ,00 55,4 91, Nákup ostatních služeb , , ,60 60,5 84, Pohoštění , ,88 94, Věcné dary , , ,40 146,3 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 200,00 200,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 77,0 80, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,18 84,7 86, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,50 99, Opravy a udržování , , ,00 15,2 5, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 120,6 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,63 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,13 125,8 83, Ostatní osobní výdaje 9 000, ,00 96, Prádlo, oděv a obuv , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,2 99, Pohoštění , ,00 100, Věcné dary , ,00 99, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Inv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 159,3 99, DHDM , ,66 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,6 98, Opravy a udržování , , ,00 60,4 93, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,66 118,0 95, Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,2 91,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :19:59

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 90,8 94, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 90,7 94, Neinv.transf.právnickým osobám 3 430, ,00 99, Inv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Prevence před drogami apod , , ,00 100,0 100, DHDM , ,00 80, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 2 000, ,00 67, Ostat.spec.zdravotnická péče , , ,00 174,1 81, Konzult.,porad.a práv.služby 3 000, ,00 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 19,3 34, Platby daní a poplatků SR , , ,00 79,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,66 202,3 78, Bytové hospodářství , , ,66 135,9 80, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Studená voda , , ,00 ***** 100, Teplo , , ,18 103,7 100, Elektrická energie , , ,00 217,5 100, Nákup ostatních služeb , ,08 95, Opravy a udržování , , ,60 183,5 94, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,80 443,0 99, Platby daní a poplatků SR , ,00 99, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , , ,66 196,5 96, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Elektrická energie , , ,00 90,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,97 122,3 100, Opravy a udržování , , ,13 13,3 68, Budovy,haly,stavby , , ,62 442,8 99, Veřejné osvětlení , , ,72 101,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Pohřebnictví , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :19:59

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,39 99, Opravy a udržování , , ,10 137,9 99, Budovy,haly,stavby , , ,75 200,0 100, Lokální zásobování teplem , , ,24 174,6 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 71,7 60, Územní plánování , , ,00 71,7 60, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,8 78, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 78,2 78, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 71,8 71, Nákup ostatních služeb , , ,50 105,7 98, Územní rozvoj , , ,50 99,3 93, Ostatní osobní výdaje 1 000,00 710,00 71, DHDM , , ,00 51,2 95, Nákup ostatních služeb , , ,06 70,7 86, Opravy a udržování , ,00 99, Pohoštění 500,00 418,00 83, Věcné dary 5 000, ,00 98, Stroje,přístroje,zařízení , ,88 73, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,94 88,2 87, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 23,0 29, Nákup ostatních služeb , ,00 457,00 0,1 45, Nákup kolků , , ,00 60,3 60, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 72,9 75, Nákup materiálu j.n , , ,00 92,3 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 101,9 100, DHDM , , ,00 49,5 49, Nákup ostatních služeb , , ,65 97,7 93, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,65 95,6 91, DHDM , ,00 98, Nákup ostatních služeb 1 000,00 874,00 87, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,00 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Prevence vzniku odpadů 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 13,0 13, Monitoring nakládání s odpady , , ,00 13,0 13,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :19:59

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Ostat.nakládání s odpady , Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,20 99, Studená voda , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva 2 100, ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,70 89,8 98, Pohoštění , ,77 94, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,67 100,6 98, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 82,2 72, Pohoštění 3 500, ,00 97, Věcné dary , , ,00 25,0 25, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 45,8 54, Ostatní osobní výdaje 4 000, ,00 92, Nákup materiálu j.n , ,00 89, Nákup ostatních služeb , , ,32 50,5 75, Opravy a udržování 3 500, ,00 100, Pohoštění , ,00 65, Věcné dary , , ,34 78,9 73, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Ekologická výchova a osvěta , , ,66 85,7 81, Věcné dary , , ,00 89,6 89, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 89,6 89, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 130,7 100, Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , , ,00 130,7 100, Nákup ostatních služeb , ,00 13, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 980,00 4,9 4, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 800, ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 338,9 14, Nákup materiálu j.n ,00 694,00 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,5 69, Opravy a udržování , , ,00 33,1 47, Pohoštění 1 000,00 156,00 15, Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :19:59

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ochrana obyvatelstva , , ,00 38,2 45, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,9 94, Ostatní osobní výdaje , ,00 77, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,9 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,8 93, Ochranné pomůcky , , ,00 69,8 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,08 50,0 50, DHDM , , ,00 78,6 78, Nákup materiálu j.n , , ,04 89,5 99, Studená voda , , ,00 66,4 66, Teplo , , ,00 79,1 97, Elektrická energie , , ,00 56,8 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,58 114,9 99, Služby pošt 1 000, ,00 103,00 10,3 10, Služby telekom. a radiokom , , ,61 89,7 93, Služby peněžních ústavů , , ,00 94,9 94, Služby školení a vzdělávání , , ,00 77,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,88 91,7 88, Opravy a udržování , , ,76 586,2 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 80,4 80, Pohoštění 5 000, , ,00 122,9 58, Věcné dary 5 700, ,00 100, Nákup kolků , , ,00 55,4 80, Platby daní a poplatků SR 2 000, , ,00 150,0 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 60,9 60, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 87,9 87, Dopravní prostředky , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,95 103,2 93, Ostatní platy , , ,00 70,1 99, Ochranné pomůcky 8 000, , ,00 678,1 99, DHDM , , ,00 13,9 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 162,6 91, Studená voda , , ,00 85,2 100, Teplo , , ,50 86,0 100, Elektrická energie , , ,00 85,6 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 109,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,9 92, Opravy a udržování , , ,90 227,8 99, Pohoštění 5 300, ,00 90,2 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :19:59

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 3 000, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,40 138,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,3 78, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 104,2 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 91,9 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,8 91, Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy j.n , ,00 89, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 328,7 98, Zastupitelstva obcí , , ,00 102,7 95, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy , ,23 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,36 100, Pohonné hmoty a maziva 4 900, ,00 99, Služby pošt , ,00 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,20 100, Opravy a udržování , ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,79 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní platy 5 640, ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,16 100, Pohonné hmoty a maziva 3 330, ,00 99, Služby pošt 8 000, ,40 100, Nájemné 3 910, ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,43 100, Volby do Evropského parlamentu , ,99 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,9 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,9 60, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,7 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,7 97,6 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :19:59

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 98,4 100, Odměny za užití dušev.vlastn. 100,00 55,20 55, Ochranné pomůcky , , ,00 64,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,25 54,4 99, DHDM , , ,12 154,3 99, Nákup materiálu j.n , , ,90 82,6 92, Studená voda , , ,50 118,2 100, Teplo , , ,80 102,4 100, Elektrická energie , , ,60 58,4 100, Pevná paliva 5 000, Pohonné hmoty a maziva , , ,33 77,7 100, Služby pošt , , ,80 82,9 99, Služby telekom. a radiokom , , ,37 87,4 95, Služby peněžních ústavů 1 000,00 644,00 64, Nájemné , , ,00 96,8 96, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 60,5 100, Služby školení a vzdělávání , , ,50 69,3 71, Nákup ostatních služeb , , ,64 90,9 96, Opravy a udržování , , ,26 36,0 99, Programové vybavení , , ,76 17,2 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,44 62,9 63, Pohoštění , , ,36 79,0 80, Účast. poplatky na konference , , ,00 178,5 98, Ostatní nákupy j.n , , ,00 55,0 74, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 700, ,63 99, Věcné dary , , ,00 41,7 41, Odvody-nezaměstnání zdrav.post , , ,00 84,7 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 86,2 99, Nákup kolků , , ,00 48,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 112,8 97, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 68,4 72, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 98,3 98, Budovy,haly,stavby , ,72 96, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 164,8 99, Výpočetní technika , , ,00 28,9 99, Činnost místní správy , , ,98 103,9 98, Úroky vlastní , , ,75 100,0 100, Služby peněžních ústavů , , ,43 112,4 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :19:59

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,18 100,4 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 87,6 88, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 60, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 88,1 88, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,39 433,7 91, Ostatní finanční operace , , ,39 433,7 91, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,99 310,6 244,7 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :19:59

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,39 5,5 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) ,00 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) ,00 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,25 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,36 92,5 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :20:00

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,28 110,5 104,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,42 116,1 107,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 82,6 81,1 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,65 ***** 843,3 P ř í j m y c e l k e m , , ,35 288,8 260,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,86 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 154,2 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,96 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , ,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , ,62 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,49 114,8 103,3 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,75 358,8 315,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,24 147,4 86,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,99 310,6 244,7 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,86 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 35,1 48,6 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :20:00

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím , ,84 15, Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu , ,84 15,9 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,13 117,2 92,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,36 92,5 Třída 8 - Financování , , ,36 92,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,36 92,5 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :20:00

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89 Běžné účty fondů ÚSC , , ,50 Běžné účty celkem , , ,39 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :20:00

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Strakonice sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu , ,84 15,9 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím , ,84 15, Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :20:00

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00260231 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014) O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Příjmy Schválený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín IČ: 48325252 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI Krajsky úřad Středočeského kraje ~ 7 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_076053/2011/KUSK Čj.: 003111/2012/KUSK Stejnopis č. f A s ' Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Náchod Městys Nový Hrádek

Náchod Městys Nový Hrádek Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více