JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL"

Transkript

1 ÚVOD

2 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně zpracovaný vizuální styl reflektuje základní hodnoty společnosti, ukazuje její jednotu a solidnost. V neposlední řadě posiluje dojem o její profesionalitě. Mezi základní prvky vizuálního stylu a image patří značka společnosti, vybrané písmo a barevné provedení. Použití těchto základních stavebních kamenů je upřesněno a kodifikováno v tomto grafickém manuálu. Grafický manuál společnosti Torino Praga Invest, s.r.o. je souborem závazných pravidel a detailů, příkladů a doporučení jak postupovat při používání jednotlivých prvků vizuální komunikace. Manuál je přehledně rozdělen do jednotlivých kapitol logických sekcí, které reflektují způsob konkrétních aplikací na různé typy tiskovin, tištěných materiálů, prostorových či oděvních materiálů, elektronických médií a dalších. Manuál popisuje a přesně definuje také zakázané varianty aplikací tak, aby nedocházelo k nepřesnostem v užití jednotného vizuálního stylu a ten byl kompaktní a stabilní.

3 OBSAH 1.1 ZNAČKA 1.2 základní provedení 1.3 negativní provedení 1.4 značka na pozadí 1.5 značka na fotografii 1.6 poměrový rozkres značky 1.7 ochranná zóna 1.8 rozměrové a povolené varianty 1.9 zakázané varianty 2.1 PÍSMO 2.2 základní písmo 2.4 základní písmo / titulky 2.5 základní písmo / ukázka textu 2.6 doplňkové písmo 2.7 doplňkové písmo / ukázka textu 3.1 BAREVNOST 3.2 základní barvy a jejich užití 4.1 MERKANTILNÍ TISKOVINY 4.2 vizitky 4.3 komplimentky 4.4 hlavičkový papír firemní 4.5 hlavičkový papír osobní 4.6 obálky DL / C4 / C5 / C6 / C Obálky / negativní verze 4.8 faktury / objednávky / smlouvy 4.9 razítko / pečetidlo 4.10 bloky 4.11 papírové tašky 5.1 PREZENTAČNÍ TISKOVINY 5.2 katalog velký 5.4 katalog malý 6.1 PROSTOROVÉ APLIKACE 6.2 vlajka 6.3 označení vozidel 7.1 ELEKTRONICKÉ A MULTiMEDIÁLNÍ APLIKACE 7.2 CD / DVD 7.3 USB stick 7.4 internet 7.5 flash / video banner 8.1 TEXTILNÍ APLIKACE 8.2 trička 8.3 polotrička 8.4 manžetové knoflíčky 8.5 kožené tašky 9.1 SPECIÁLNÍ APLIKACE 9.2 těžítka 9.3 psací tužky 9.4 Luxusní pero

4

5 ZNAČKA 1 1 >

6 1 2 < ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ A B Základním prvkem jednotného vizuálního stylu TORINO-PRAGA Invest, s.r.o. je značka. Značka vznikla spojením písmen T a P v harmonickém pojetí, představující pevné a trvalé spojení vycházející z názvu měst Torino a Praga. Dále je značka doplněna textovou informací s celým názvem společnosti. Název společnosti je vysazen z písma Vafle a patřičně upraven ke grafickému symbolu TP. Mezi je vložena linka, logicky oddělující symbol od názvu společnosti. Celá značka je v základním provedení v barvě černé, případně v barvě zlaté Pantone 871 (obr. B) viz kapitola 3.

7 NEGATIVNÍ PROVEDENÍ 1 3 > A B Vedle základního pozitivního typu značky, můžeme na produktových tmavých plochách použít i značku v negatvním provedení a to jak bílou na černé (obr. A), tak také ve vhodných případech i bílou na zlaté. Negativní podobu značky využíváme vždy tam, kde je to žádoucí ať již z důvodů černého (zlatého) pozadí, či z důvodů jejího zvýraznění na nesourodých a rušivých plochách.

8 1 4 < ZNAČKA NA POZADÍ A B C 40 % 40 % 40 % Základní provedení značky TPI primárně aplikujeme na bílou plochu, kde vynikne nejlépe. V případě použití značky na podkladové barevné ploše, vždy bereme potaz sytost pozadí tak, abychom značku nepotlačili a zůstala dobře čitelná. Dle toho také volíme její buď základní či negativní formu. V zásadě platí, že od sytosti 40 % vždy používáme negativní variantu. Vyjímkou je pouze ta skutečnost, pokud se pro její otisk používá ražba přes zlatou folii, či slepostisk. Při použití ražby přes folii, volíme vždy metalickou zlatou (C).

9 ZNAČKA NA FOTOGRAFII A B C 1 5 > 40 % 40 % 40 % Základem použití značky na fotografii je vždy to, aby nebyla značka potlačena a byla dosti výrazná. To platí zejména při různobarevné ploše fotografie. Na ukázkách je vidět správné použití značky jak na barevné tak černobílé fotografii a platí též to co pro umisťování na jednolitou plochu.

10 1 6 < POMĚROVÝ ROZKRES ZNAČKY 2,1 X 2,3 X 2,65 X 2,3 X 2,65 X 2,3 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 2,5 X 1 X 1 X 0,5 X 0,28 X 0,65 X Rozkres značky je důležitý zejména pro pochopení konstrukce značky a pro dodržení jejích poměrů. Značka nesmí být nikdy deformována ani porušovány její přesně dané proporce. Imaginární jednotkou jejího poměru je zde uvedena jako X měříme výšku horní dotažnice písmene T v symbolu TP. Tento rozkres není v žádném případě určen pro konstrukci značky, ta je v datové formě přiložena na nosiči CD-ROM v různých formátech.

11 OCHRANNÁ ZÓNA A B 1 7 > Ochraná zóna Ochraná zóna pravý horní okraj stránky 1,5 X 2,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 2,5 X Ochraná zóna kolem značky je zásadní a velmi důležitá veličina. Díky ní je zajištěna její dobrá čitelnost i vyznění v kontextu další ho obsahu jako silného jasného elementu. Ochranná zóna definuje minimální prostor kolem značky, který nesmí být za žádných okolností narušen jíným výrazným prvkem či textem. Základní jednotkou je opět 1,5 X, přičemž při umístění značky na kraj dokumentu musí být dodržena vzdálenost alespoň 2,5 X tak, aby bylo zajištěno její nejlepší možné vyznění.

12 1 8 < ZNAČKA S DOPLŇKOVÝM TEXTEM Značka společnosti doplněná o informaci s datem založení společnosti se používá tam, kde je vhodné podtrhnout dlouhodobou historii a zkušenost společnosti. Často doplněná sloganem se stejnou stylizací písma. Doplňkový text je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro přesné použití tak, jak je nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.

13 SLOGAN 1 9 > Slogan Torino-Praga Invest s.r.o. je nedílnou součástí image společnosti jednoduše a výstižně charakterizuje její filozofii a její přednosti. Slogan je používán všude tam, kde se má podtrhnout a zvýraznit přednosti společnosti a posílit vědomí o společnosti, či zdůraznit její význam. Slogan je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro přesné použití tak, jak je nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.

14 1 10 < ROZMĚROVÉ A POVOLENÉ VARIANTY A nejmenší velikost 23 mm běžná velikost 50 mm B C Značka ve své základní variantě tak, aby byla dobře čitelná by nikdy neměla být menší, než 23 mm na šířku (A). Při menší velikosti se již ztrácí text s názvem firmy a je tedy nutne použít již jen samostatný symbol TP (B). Při specifických použitích (například potisk na tužky či jiné dárkové předměty) je vytvořena varianta inline, kde vedle symbolu TP je uveden název firmy. Mimo tyto varianty je zakázáno značku jakkoli modifikovat (viz násl. strana)

15 ZAKÁZANÉ VARIANTY 1 11 > A B C D E F V jednotném vizuálním stylu se musí dbát na to, aby nebyl značka používána v rozporu s tímto manuálem. Na této stránce jsou ukázky nevhodného použítí značky společnosti. A zakázaná kombinovaná barevnost, B nevhodná kombinace barvy pozadí a značky, C nedovolená barevnost značky D příliš tmavá značka zaniká na tmavém pozadí, E, F zakázana deformace značky společnosti

16

17 PÍSMO 2 1 > >

18 2 2 ZÁKLADNÍ PÍSMO < Eurostile LT Pro Medium aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Eurostile LT Pro Bold aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové.

19 ZÁKLADNÍ PÍSMO 2 3 Eurostile LT Pro Extended #2 aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠT /][ > Eurostile LT Pro Bold Extended #2 aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyz AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠ /][

20 2 4 ZÁKLADNÍ PÍSMO / TITULKY < A správné pooužití B nesprávné určení síly linky TITULEK TITULEK TITULEK TITULEK Jako titulkové písmo je použita dutá varianta (černá linka + prázdný vnitřek) písma Eurostyle LT Pro Bold. Používá se pro nadpisy a různé speciální aplikace na tiskovinách TPI. Používá se jak ve variantě pozitivní, tak negativní a v titulcích pouze ve verzálkách (velká písmena). Tloušťka linky písma musí být vždy úměrná jeho velikosti, nikdy nesmí být příliš tenká či silná (B).

21 ZÁKLADNÍ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU 2 5 Eurostile LT Pro Medium 8/10 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Eurostile LT Pro Medium 8/10 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. > Eurostile LT Pro Medium 9/12 b Eurostile LT Pro Medium 9/12 b se zvýrazněním Extended #2 Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO- PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, Eurostile LT Pro Medium 11/14 b Eurostile LT Pro Medium 11/14 b se zvýrazněním Bold Extended #2 Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní

22 2 6 DOPLŇKOVÉ PÍSMO < Arial aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Arial Bold aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Doplňkovým písmem společnosti je písmo Arial, bezpatkové písmo standardně používané na počítačích PC k běžné korespondenci. Písmo je možné užít při psaní dopisů a používat jej v řezech Regular a Bold, přičemž opět platí, že řez Bold (tučný) se použije jen pro zvýraznění textu.

23 DOPLŇKOVÉ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU 2 7 Arial Regular 8/10 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 8/10 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. > Arial Regular 9/12 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 9/12 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 11/14 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž Arial Regular 11/14 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž

24

25 3 1 BAREVNOST >

26 3 2 ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ < ČERNÁ BÍLÁ ZLATÁ STŘÍBRNÁ CMYK 0/0/0/100 CMYK 60/40/40/100 Pantone Process Black CMYK 0/0/0/0 barva papíru Pantone Process Black Pantone 871 C CMYK 30/30/70/20 Zlatá metalická fólie Pantone 877 C CMYK 0/0/0/40 Stříbrná metalická fólie v Barevnost hraje ve vizualní komunikace výraznou roli. Zvolená barevnost identifikuje společnost na první pohled a akcentuje její priority. Základními barvami společnosti jsou barvy černá, bílá, zlatá (Pantone 871C) a stříbrná (Pantone 877 C) v použití jak na bílém tak na černém podkladu. Barvy jsou využity v celém vizuální stylu společnosti a vinou se i použitím veškerých materiálů. Zlatá a stříbrná barva by měli být vždy tištěny přímou barvou, případně raženy přes kovovou fólii. V případě digitálního tisku je možné je nouzově nahradit stabilizací CMYK Zlatá C30 M30 Y70 K20 a Stříbrná C0 M0 Y0 K40

27 ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ 3 3 > ČERNÁ BÍLÁ ZLATÁ STŘÍBRNÁ CMYK 0/0/0/100 CMYK 60/40/40/100 Pantone Process Black CMYK 0/0/0/0 barva papíru Pantone Process Black Pantone 871 C CMYK 30/30/70/20 Zlatá metalická fólie Pantone 877 C CMYK 0/0/0/40 Stříbrná metalická fólie

28

29 4 1 MERKANTILNÍ TISKOVINY >

30 4 2 VIZITKY < SYLVIA BARBIER financial director SYLVIA BARBIER financial director tel.: , .: Nerudova 28, Praha 1, tel.: , 22, tel.: , .: Nerudova 28, Praha 1, tel.: , 22, Vizitky jsou základem vizuální prezentace mezi společností a klientem. Je to první věc, kterou dostane klient do ruky a měla by reprezentovat společnost na vysoké úrovni. Vizitky jsou pro všechny zaměstnance stejné a existují ve dvou variantách dle potřeby v pozitivní a negativní variantě. Tisk je z jedné strany dvoubarevný černá / zlatá Pantone 871 C Logo není na vizitkách vytištěno, je vyraženo slepotiskovou raznicí na střed vizitky dle rozkresu. Vizitky mají formát kreditní karty 85 x 55 mm a jsou tištěny na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m. Jméno je vysazeno z písma Eurostile LT Pro Bold průhledné s černým tahem 0,4 b (v bílém na černé) velikosti 29/22 b. Funkce Eurostile LT Pro Medium 6/8 b, stejně jako telefon a adresa. Zlatá linka ma sílu 0,7 mm

31 KOMPLIMENTKY 4 3 > Komplimentka slouží k reprezentativním účelům a je navržena pro speciální události. Lze ji samozřejmě užívat i při běžné korepondenci na vysoké úrovni. Je navržena v bílé základní barvě podkladu a v černé luxusní. Na černou luxusní se píše vždy bílou či zlatou inkoustovou tužkou, případně popisovačem. Formát komplimentky je stanoven s ohledem na obálku C55 na 150 x 150 mm Tištěna je na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m jedné strany dvoubarevně základními barvami společnosti černá / zlatá Pantone 871 C

32 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha HLAVIČKOVÝ PAPÍR FIREMNÍ 1 z 2 strana < Comp any Comp any Číslo objednávky Dodavatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax FAKTURA Číslo faktury (variabilní symbol) 2536/2013 Odběratel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Konečný příjemce Helis s.r.o., Mečislavova 11, Praha 4 Způsob dopravy Kurýrní služba Způsob platby převodem Datum vystavení z 2 strana Konstatní symbol 0308 Datum uskutečnění zdanitelného plnění Specifický symbol Datum splatnosti NAŠE OBJEDNÁVKA Dne 25. března /2013 Číslo objednávky Fakturovaná položka Technické zpracování výkresů počet m.j. 2 ks cena m.j ,00 Kč cena bez DPH saz. DPH 3.006,00 Kč 21 % Comp any cena s DPH Objednatel 3637,26 Kč Název Adresa Dodavatel Torino Praga Invest s.r.o. Název Helis s.r.o. Poznaňská Nerudova 28 Adresa 453 / 16 Obec Praha 8 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Rozpis DPH v Kč: sazba DPH zaokrouhlení základ daně výše daně 0 % 0,00 0,00 0,00 14 % 0,00 0,00 0,00 21 % 0, ,00 631,26 Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Celkem bez DPH 3.006,00 Kč Celkem k úhradě včetně DPH Předmět 3.637,26 objednávky Kč Fakturu vystavil Sylvia Barbier Telefon Popis Množství Fakturu převzal, dne Razítko, podpis dodavatele 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.. sig Za objednatele Sylvia Barbier Telefon Razítko, podpis Za dodavatele Pavel Helísek Telefon Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky. sig Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Firemní hlavičkový papír je základní součástí komunikace mezi firmami. Slouží jak k základní obchodní korespondenci, tak k ekonomické agendě. Je vysoce reprezentativní a zároveň účelný. Má vlastnoti, které jej dokáží potiskovat různými kancelářskými technikami, stejně tak dobře se na něj může psát plnícím perem, tužkou, či kuličkovým perem a popisovačem. Logo není na papíru vytištěno, je vyraženo slepotiskem ve formátu vhodném na hlavičkový papír. V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení company dole pak místo sign pro podpis. Po levé straně jsou pak skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.

33 HLAVIČKOVÝ PAPÍR OSOBNÍ 4 5 Mr. ms. safdsfdsincte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to Mr. ms. safdsfdsincte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur? Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt. Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis eiunt aut aut prat. destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur? Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt. Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis eiunt aut aut prat. > Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus. Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus. Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum, quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia venis volla pre conet utem repraec eatur?. sig Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum, quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia venis volla pre conet utem repraec eatur?. sig Tel.: , 22, Fax: , Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Osobní hlavičkový papír je určen primárně pro osobní sdělení člověka někomu jinému. Měl by být užíván zejména pro osobní korespondenci s klienty, vždy pro komunikaci mezi dvěma lidmi. Opět se dá jak potiskovat různými kancelářskými technikami, tak se na něj může psát libovoným popisovačem ručně. V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení Mr. / Mrs, dole pak místo sign pro podpis. Po levé straně jsou pak skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.

34 4 6 OBÁLKY DL / C4 / C5 / C6 / C55 < Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Obálky jsou nedílnou součástí vizualního stylu a komunikace. Obálky ve formátech DL, C4, C5, C6 a C55 vycházejí ze zakladního stylu a potřeb pro rozesílkou poštou. Mají vyhrazené ochranné zóny tak, aby nedocházelo k problémům při jejich třídění na poštovním úřadě. Obálky jsou vytištěny na vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.

35 OBÁLKY / NEGATIVNÍ VERZE 4 7 Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika > Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Negativní, černá varianta, představuje luxusní variaci a je určena především pro osobní předání. S jistou mírou nepohdlí na ni lze nalepit štítek a odeslat je však třeba počítat s problémy při automatickém třídění na poštách celého světa. Obálky jsou vytištěny na vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.

36 Objednatel Název DIČ Banka Předmět objednávky Popis Dodavatel Název Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 DIČ Banka Množství TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. Razítko, podpis Tel.: , 22, Fax: , Za dodavatele Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha FAKTURY / OBJEDNÁVKY / SMLOUVY 1 z 3 strana < Comp any Dne 25. března 2013 Objednatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax NAŠE OBJEDNÁVKA Dodavatel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax z 2 strana 2536/2013 Číslo objednávky Comp any Dne 25. března 2013 Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ CZ Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax NAŠE OBJEDNÁVKA Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ CZ KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga a Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Comp any 2536/2013 Číslo objednávky 2 z 3 strana Comp ny Číslo objednávky Dodavatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax FAKTURA Číslo faktury (variabilní symbol) 2536/2013 Odběratel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax z 2 strana Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Konečný příjemce Helis s.r.o., Mečislavova 11, Praha 4 Způsob dopravy Kurýrní služba Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Způsob platby převodem Datum vystavení Konstatní symbol 0308 Datum uskutečnění zdanitelného plnění Specifický symbol Datum splatnosti Předmět objednávky Fakturovaná položka počet m.j. cena m.j. cena bez DPH saz. DPH cena s DPH Popis Množství Technické zpracování výkresů 2 ks 1.503,00 Kč 3.006,00 Kč 21 % 3637,26 Kč 3 z 3 strana Comp any 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. Za objednatele Sylvia Barbier Za dodavatele Pavel Helísek Telefon Telefon Razítko, podpis Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky. sig. sig Rozpis DPH v Kč: Celkem bez DPH 3.006,00 Kč 3.637,26 Kč sazba DPH zaokrouhlení základ daně výše daně Celkem k úhradě včetně DPH 0 % 0,00 0,00 0,00 14 % 0,00 0,00 0,00 Fakturu vystavil Sylvia Barbier 21 % 0, ,00 631,26 Telefon Fakturu převzal, dne Razítko, podpis dodavatele Tel.: , 22, Fax: , sig Za objednatele Sylvia Barbier Telefon Pavel Helísek Telefon TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3. sig Faktury, objednávky a základní formát smluv v elektronické podobě jsou dnes nedílnou součástí image celé společnosti. Jsou navržené tak, aby přesně pasovaly do formátu firemního hlavičkového papíru abylo možné je libovolně rozšiřovat. Každá šablona pro program MS Word je připravena tak, aby ji bylo možné rozšířit o libovolný počet stran, stějně tak, aby byla použitelna jako jednoduše jednostránková. Šablony jsou součástí přiloženého CD-ROM a jsou určeny pro libovolný PC s MS Word verze 2007a vyšší.

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ Firemní logo Sum eationsedi ra sam, harum que quid et et dolestis rem aut ad quunt aut aut lia imilia quisitatur, cuptatiae rest, nimusae ssimi, quid qui blam alitisit es as et, cum dolendi scillor underei

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou.

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. ZNAČKA Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se činnosti hokejového klubu. Její aplikace

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU NAD TEJNKOU RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU rekonstrukce dostavba 5 PRAHA 6 JAN SCHINDLER / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI Kontext V širším pohledu je dům součástí historické domkářské zástavby bývalé osady Tejnka.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60 Post-ity 150.595 Post-It bločky Photo - pět bločků s 50-ti listy ve velikosti 127 x 74,5 mm. Se stojánkem ve vašem designu (od 1000 ks). Rozměr: 12,7 x 74 cm. Technologie potisku: digitální tisk. Plocha

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 690 ze dne 09.09.2015 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 690 ze dne 09.09.2015 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3 č.j.: 73/05 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 690 ze dne 09.09.05 Schválení Manuálu jednotného vizuálního stylu městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

1.1 funkce a práce s manuálem 1.2 definice logotypu a obchodní jméno

1.1 funkce a práce s manuálem 1.2 definice logotypu a obchodní jméno GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ÚVOD 1.1 funkce a práce s manuálem 1.2 definice logotypu a obchodní jméno LOGOTYP 2.1 základní barevná pozitivní varianta logotypu 2.2 definice firemních barev 2.3 ochranná zóna a

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu Obsah úvod... 4 1. značka společnosti... 5 1.1. ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VERZE...6 1.2. NEGATIVNÍ BAREVNÁ VERZE...7 1.3. černobílá VERZE...8 1.4. použití značky na daných podkladových

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

Palác Dlouhá představí na podzim vzorový byt

Palác Dlouhá představí na podzim vzorový byt Palác Dlouhá v médiích 2012-2014 Rezidence - Září 2012 proč ne?! - Luxusní lifestylová příloha Hospodářských novin - Říjen 2012 Strana 1/2 INZERCE Palác Dlouhá představí na podzim vzorový byt Palác Dlouhá

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více