JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL"

Transkript

1 ÚVOD

2 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně zpracovaný vizuální styl reflektuje základní hodnoty společnosti, ukazuje její jednotu a solidnost. V neposlední řadě posiluje dojem o její profesionalitě. Mezi základní prvky vizuálního stylu a image patří značka společnosti, vybrané písmo a barevné provedení. Použití těchto základních stavebních kamenů je upřesněno a kodifikováno v tomto grafickém manuálu. Grafický manuál společnosti Torino Praga Invest, s.r.o. je souborem závazných pravidel a detailů, příkladů a doporučení jak postupovat při používání jednotlivých prvků vizuální komunikace. Manuál je přehledně rozdělen do jednotlivých kapitol logických sekcí, které reflektují způsob konkrétních aplikací na různé typy tiskovin, tištěných materiálů, prostorových či oděvních materiálů, elektronických médií a dalších. Manuál popisuje a přesně definuje také zakázané varianty aplikací tak, aby nedocházelo k nepřesnostem v užití jednotného vizuálního stylu a ten byl kompaktní a stabilní.

3 OBSAH 1.1 ZNAČKA 1.2 základní provedení 1.3 negativní provedení 1.4 značka na pozadí 1.5 značka na fotografii 1.6 poměrový rozkres značky 1.7 ochranná zóna 1.8 rozměrové a povolené varianty 1.9 zakázané varianty 2.1 PÍSMO 2.2 základní písmo 2.4 základní písmo / titulky 2.5 základní písmo / ukázka textu 2.6 doplňkové písmo 2.7 doplňkové písmo / ukázka textu 3.1 BAREVNOST 3.2 základní barvy a jejich užití 4.1 MERKANTILNÍ TISKOVINY 4.2 vizitky 4.3 komplimentky 4.4 hlavičkový papír firemní 4.5 hlavičkový papír osobní 4.6 obálky DL / C4 / C5 / C6 / C Obálky / negativní verze 4.8 faktury / objednávky / smlouvy 4.9 razítko / pečetidlo 4.10 bloky 4.11 papírové tašky 5.1 PREZENTAČNÍ TISKOVINY 5.2 katalog velký 5.4 katalog malý 6.1 PROSTOROVÉ APLIKACE 6.2 vlajka 6.3 označení vozidel 7.1 ELEKTRONICKÉ A MULTiMEDIÁLNÍ APLIKACE 7.2 CD / DVD 7.3 USB stick 7.4 internet 7.5 flash / video banner 8.1 TEXTILNÍ APLIKACE 8.2 trička 8.3 polotrička 8.4 manžetové knoflíčky 8.5 kožené tašky 9.1 SPECIÁLNÍ APLIKACE 9.2 těžítka 9.3 psací tužky 9.4 Luxusní pero

4

5 ZNAČKA 1 1 >

6 1 2 < ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ A B Základním prvkem jednotného vizuálního stylu TORINO-PRAGA Invest, s.r.o. je značka. Značka vznikla spojením písmen T a P v harmonickém pojetí, představující pevné a trvalé spojení vycházející z názvu měst Torino a Praga. Dále je značka doplněna textovou informací s celým názvem společnosti. Název společnosti je vysazen z písma Vafle a patřičně upraven ke grafickému symbolu TP. Mezi je vložena linka, logicky oddělující symbol od názvu společnosti. Celá značka je v základním provedení v barvě černé, případně v barvě zlaté Pantone 871 (obr. B) viz kapitola 3.

7 NEGATIVNÍ PROVEDENÍ 1 3 > A B Vedle základního pozitivního typu značky, můžeme na produktových tmavých plochách použít i značku v negatvním provedení a to jak bílou na černé (obr. A), tak také ve vhodných případech i bílou na zlaté. Negativní podobu značky využíváme vždy tam, kde je to žádoucí ať již z důvodů černého (zlatého) pozadí, či z důvodů jejího zvýraznění na nesourodých a rušivých plochách.

8 1 4 < ZNAČKA NA POZADÍ A B C 40 % 40 % 40 % Základní provedení značky TPI primárně aplikujeme na bílou plochu, kde vynikne nejlépe. V případě použití značky na podkladové barevné ploše, vždy bereme potaz sytost pozadí tak, abychom značku nepotlačili a zůstala dobře čitelná. Dle toho také volíme její buď základní či negativní formu. V zásadě platí, že od sytosti 40 % vždy používáme negativní variantu. Vyjímkou je pouze ta skutečnost, pokud se pro její otisk používá ražba přes zlatou folii, či slepostisk. Při použití ražby přes folii, volíme vždy metalickou zlatou (C).

9 ZNAČKA NA FOTOGRAFII A B C 1 5 > 40 % 40 % 40 % Základem použití značky na fotografii je vždy to, aby nebyla značka potlačena a byla dosti výrazná. To platí zejména při různobarevné ploše fotografie. Na ukázkách je vidět správné použití značky jak na barevné tak černobílé fotografii a platí též to co pro umisťování na jednolitou plochu.

10 1 6 < POMĚROVÝ ROZKRES ZNAČKY 2,1 X 2,3 X 2,65 X 2,3 X 2,65 X 2,3 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 2,5 X 1 X 1 X 0,5 X 0,28 X 0,65 X Rozkres značky je důležitý zejména pro pochopení konstrukce značky a pro dodržení jejích poměrů. Značka nesmí být nikdy deformována ani porušovány její přesně dané proporce. Imaginární jednotkou jejího poměru je zde uvedena jako X měříme výšku horní dotažnice písmene T v symbolu TP. Tento rozkres není v žádném případě určen pro konstrukci značky, ta je v datové formě přiložena na nosiči CD-ROM v různých formátech.

11 OCHRANNÁ ZÓNA A B 1 7 > Ochraná zóna Ochraná zóna pravý horní okraj stránky 1,5 X 2,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 X 2,5 X Ochraná zóna kolem značky je zásadní a velmi důležitá veličina. Díky ní je zajištěna její dobrá čitelnost i vyznění v kontextu další ho obsahu jako silného jasného elementu. Ochranná zóna definuje minimální prostor kolem značky, který nesmí být za žádných okolností narušen jíným výrazným prvkem či textem. Základní jednotkou je opět 1,5 X, přičemž při umístění značky na kraj dokumentu musí být dodržena vzdálenost alespoň 2,5 X tak, aby bylo zajištěno její nejlepší možné vyznění.

12 1 8 < ZNAČKA S DOPLŇKOVÝM TEXTEM Značka společnosti doplněná o informaci s datem založení společnosti se používá tam, kde je vhodné podtrhnout dlouhodobou historii a zkušenost společnosti. Často doplněná sloganem se stejnou stylizací písma. Doplňkový text je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro přesné použití tak, jak je nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.

13 SLOGAN 1 9 > Slogan Torino-Praga Invest s.r.o. je nedílnou součástí image společnosti jednoduše a výstižně charakterizuje její filozofii a její přednosti. Slogan je používán všude tam, kde se má podtrhnout a zvýraznit přednosti společnosti a posílit vědomí o společnosti, či zdůraznit její význam. Slogan je stylizován z kaligrafického písma a upraven pro přesné použití tak, jak je nejde o pouhý text, je nutné jej používat stejně jako logo a je součástí prezentace umístěné na externím CD.

14 1 10 < ROZMĚROVÉ A POVOLENÉ VARIANTY A nejmenší velikost 23 mm běžná velikost 50 mm B C Značka ve své základní variantě tak, aby byla dobře čitelná by nikdy neměla být menší, než 23 mm na šířku (A). Při menší velikosti se již ztrácí text s názvem firmy a je tedy nutne použít již jen samostatný symbol TP (B). Při specifických použitích (například potisk na tužky či jiné dárkové předměty) je vytvořena varianta inline, kde vedle symbolu TP je uveden název firmy. Mimo tyto varianty je zakázáno značku jakkoli modifikovat (viz násl. strana)

15 ZAKÁZANÉ VARIANTY 1 11 > A B C D E F V jednotném vizuálním stylu se musí dbát na to, aby nebyl značka používána v rozporu s tímto manuálem. Na této stránce jsou ukázky nevhodného použítí značky společnosti. A zakázaná kombinovaná barevnost, B nevhodná kombinace barvy pozadí a značky, C nedovolená barevnost značky D příliš tmavá značka zaniká na tmavém pozadí, E, F zakázana deformace značky společnosti

16

17 PÍSMO 2 1 > >

18 2 2 ZÁKLADNÍ PÍSMO < Eurostile LT Pro Medium aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Eurostile LT Pro Bold aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové.

19 ZÁKLADNÍ PÍSMO 2 3 Eurostile LT Pro Extended #2 aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠT /][ > Eurostile LT Pro Bold Extended #2 aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyz AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠ /][

20 2 4 ZÁKLADNÍ PÍSMO / TITULKY < A správné pooužití B nesprávné určení síly linky TITULEK TITULEK TITULEK TITULEK Jako titulkové písmo je použita dutá varianta (černá linka + prázdný vnitřek) písma Eurostyle LT Pro Bold. Používá se pro nadpisy a různé speciální aplikace na tiskovinách TPI. Používá se jak ve variantě pozitivní, tak negativní a v titulcích pouze ve verzálkách (velká písmena). Tloušťka linky písma musí být vždy úměrná jeho velikosti, nikdy nesmí být příliš tenká či silná (B).

21 ZÁKLADNÍ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU 2 5 Eurostile LT Pro Medium 8/10 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Eurostile LT Pro Medium 8/10 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. > Eurostile LT Pro Medium 9/12 b Eurostile LT Pro Medium 9/12 b se zvýrazněním Extended #2 Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO- PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, Eurostile LT Pro Medium 11/14 b Eurostile LT Pro Medium 11/14 b se zvýrazněním Bold Extended #2 Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní

22 2 6 DOPLŇKOVÉ PÍSMO < Arial aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Arial Bold aábcčdďeěfghijklmnňopqrřsštťuůúvwxyzž AÁBCČDĎEĚFGHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYZŽ /][ Doplňkovým písmem společnosti je písmo Arial, bezpatkové písmo standardně používané na počítačích PC k běžné korespondenci. Písmo je možné užít při psaní dopisů a používat jej v řezech Regular a Bold, přičemž opět platí, že řez Bold (tučný) se použije jen pro zvýraznění textu.

23 DOPLŇKOVÉ PÍSMO / UKÁZKA TEXTU 2 7 Arial Regular 8/10 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 8/10 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. > Arial Regular 9/12 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 9/12 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž jako základní (chlebové) písmo je považován řez Medium, ostatní řezy jsou zvýrazňovací, případně titulkové. Arial Regular 11/14 b Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž Arial Regular 11/14 b se zvýrazněním Bold Písmo je základním prvkem vizuálního stylu. Vhodně doplňuje značku a je základním pilířem celkového vizuálního dojmu společnosti. Základním písmem společnosti TORINO-PRAGA Invest s.r.o. je písmo Eurostile. Používá se font od společnosti Linotype Eurostyle LT Pro v řezech Medium, Bold, Extended#2 a Bold Extended#2, přičemž

24

25 3 1 BAREVNOST >

26 3 2 ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ < ČERNÁ BÍLÁ ZLATÁ STŘÍBRNÁ CMYK 0/0/0/100 CMYK 60/40/40/100 Pantone Process Black CMYK 0/0/0/0 barva papíru Pantone Process Black Pantone 871 C CMYK 30/30/70/20 Zlatá metalická fólie Pantone 877 C CMYK 0/0/0/40 Stříbrná metalická fólie v Barevnost hraje ve vizualní komunikace výraznou roli. Zvolená barevnost identifikuje společnost na první pohled a akcentuje její priority. Základními barvami společnosti jsou barvy černá, bílá, zlatá (Pantone 871C) a stříbrná (Pantone 877 C) v použití jak na bílém tak na černém podkladu. Barvy jsou využity v celém vizuální stylu společnosti a vinou se i použitím veškerých materiálů. Zlatá a stříbrná barva by měli být vždy tištěny přímou barvou, případně raženy přes kovovou fólii. V případě digitálního tisku je možné je nouzově nahradit stabilizací CMYK Zlatá C30 M30 Y70 K20 a Stříbrná C0 M0 Y0 K40

27 ZÁKLADNÍ BARVY A JEJICH UŽITÍ 3 3 > ČERNÁ BÍLÁ ZLATÁ STŘÍBRNÁ CMYK 0/0/0/100 CMYK 60/40/40/100 Pantone Process Black CMYK 0/0/0/0 barva papíru Pantone Process Black Pantone 871 C CMYK 30/30/70/20 Zlatá metalická fólie Pantone 877 C CMYK 0/0/0/40 Stříbrná metalická fólie

28

29 4 1 MERKANTILNÍ TISKOVINY >

30 4 2 VIZITKY < SYLVIA BARBIER financial director SYLVIA BARBIER financial director tel.: , .: Nerudova 28, Praha 1, tel.: , 22, tel.: , .: Nerudova 28, Praha 1, tel.: , 22, Vizitky jsou základem vizuální prezentace mezi společností a klientem. Je to první věc, kterou dostane klient do ruky a měla by reprezentovat společnost na vysoké úrovni. Vizitky jsou pro všechny zaměstnance stejné a existují ve dvou variantách dle potřeby v pozitivní a negativní variantě. Tisk je z jedné strany dvoubarevný černá / zlatá Pantone 871 C Logo není na vizitkách vytištěno, je vyraženo slepotiskovou raznicí na střed vizitky dle rozkresu. Vizitky mají formát kreditní karty 85 x 55 mm a jsou tištěny na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m. Jméno je vysazeno z písma Eurostile LT Pro Bold průhledné s černým tahem 0,4 b (v bílém na černé) velikosti 29/22 b. Funkce Eurostile LT Pro Medium 6/8 b, stejně jako telefon a adresa. Zlatá linka ma sílu 0,7 mm

31 KOMPLIMENTKY 4 3 > Komplimentka slouží k reprezentativním účelům a je navržena pro speciální události. Lze ji samozřejmě užívat i při běžné korepondenci na vysoké úrovni. Je navržena v bílé základní barvě podkladu a v černé luxusní. Na černou luxusní se píše vždy bílou či zlatou inkoustovou tužkou, případně popisovačem. Formát komplimentky je stanoven s ohledem na obálku C55 na 150 x 150 mm Tištěna je na matný bílý papír potažený o plošné hmotnosti min. 320 g/m jedné strany dvoubarevně základními barvami společnosti černá / zlatá Pantone 871 C

32 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha HLAVIČKOVÝ PAPÍR FIREMNÍ 1 z 2 strana < Comp any Comp any Číslo objednávky Dodavatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax FAKTURA Číslo faktury (variabilní symbol) 2536/2013 Odběratel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Konečný příjemce Helis s.r.o., Mečislavova 11, Praha 4 Způsob dopravy Kurýrní služba Způsob platby převodem Datum vystavení z 2 strana Konstatní symbol 0308 Datum uskutečnění zdanitelného plnění Specifický symbol Datum splatnosti NAŠE OBJEDNÁVKA Dne 25. března /2013 Číslo objednávky Fakturovaná položka Technické zpracování výkresů počet m.j. 2 ks cena m.j ,00 Kč cena bez DPH saz. DPH 3.006,00 Kč 21 % Comp any cena s DPH Objednatel 3637,26 Kč Název Adresa Dodavatel Torino Praga Invest s.r.o. Název Helis s.r.o. Poznaňská Nerudova 28 Adresa 453 / 16 Obec Praha 8 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Rozpis DPH v Kč: sazba DPH zaokrouhlení základ daně výše daně 0 % 0,00 0,00 0,00 14 % 0,00 0,00 0,00 21 % 0, ,00 631,26 Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Celkem bez DPH 3.006,00 Kč Celkem k úhradě včetně DPH Předmět 3.637,26 objednávky Kč Fakturu vystavil Sylvia Barbier Telefon Popis Množství Fakturu převzal, dne Razítko, podpis dodavatele 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.. sig Za objednatele Sylvia Barbier Telefon Razítko, podpis Za dodavatele Pavel Helísek Telefon Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky. sig Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Firemní hlavičkový papír je základní součástí komunikace mezi firmami. Slouží jak k základní obchodní korespondenci, tak k ekonomické agendě. Je vysoce reprezentativní a zároveň účelný. Má vlastnoti, které jej dokáží potiskovat různými kancelářskými technikami, stejně tak dobře se na něj může psát plnícím perem, tužkou, či kuličkovým perem a popisovačem. Logo není na papíru vytištěno, je vyraženo slepotiskem ve formátu vhodném na hlavičkový papír. V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení company dole pak místo sign pro podpis. Po levé straně jsou pak skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.

33 HLAVIČKOVÝ PAPÍR OSOBNÍ 4 5 Mr. ms. safdsfdsincte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to Mr. ms. safdsfdsincte eost, aut fugiatem quis cone re lanissequi to destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur? Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt. Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis eiunt aut aut prat. destiore verro odit, ea pro odist et eritam est omnis et perum ea solutem harum sunditaqui nimporp orehenis minverspero in corepti con consequibus sinum sitiae. Nequatum quam quatem facerib eaquam ate corro quo beatian dempor re eostio omnissitis ressi cuptas atem quae incimil magnit ommollabo. Et quidus aribus sita quam nihitia nobis eosam re pratem re reperatem. Me oditam, sunt alitecusant quia siti alit lant, qui que reprae rersper chillanis aut lique mos se doles at aut quodigendae coribus etur? Em et, num exerumquiate quae. Agnihic itatur sequide ritaqui temporatus es quiderc hitatem. Ut facidem. Nam illore, aut voluptatiam quae comnihilia nus invent hil int quiscia ipsam adipsa cus aut es natur reprore mporibus arum fuga. Fugia volorep tatem. Agnatis aut aliatas issum sunt. Ribus eostinciunt lataquam, voloresed mosanis enda si alis estor rem conse entem eium la idem nis volorit, que sam, cuptatem est dolorum ipient quatem fugitiatur accae verspel estorum voluptatiasi cusandi psandicienis eiunt aut aut prat. > Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus. Obit autem remporitatis non ped quidem restis pligni cus, verum faceatis con remolendanda delignit quia providelique sundi optio dipiet aspe laboreiuscit utassequiam intotaquunti autem latium rehendae voluptatur acea dolupta delit fugia voluptatus maios quia necesse quatur, ne quatem earuptaquias quam, qui conectes et aut et optatem cor mos doluptatio cusdae quam alitemp erspid maio millene ceatus. Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum, quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia venis volla pre conet utem repraec eatur?. sig Obit dollo maio te pernatem reribus ex excestotas minis dolupta non corro optaturepel idi non eum acercit, cor ab il et int ulpario reperi dolessit fugit harum lacepeles sam inciend ucipsunt et ut odit et quam, earum liquatur, consed ex eaqui dit, quae rati raepta pa volesequis as expel mossit, que exerum qui nos poresto tatium quia vid est quae. Ugiae la dus et exerior emporer eperatquis sincide bitasin nonestem et lic tet voluptae sustrum cusanist fugit eaquis expla doloris ut a porro ventur siminima doluptate omnis aut vid ut aut des nemporeiur moditibus, nullessint voluptatet ma soluptaquam non re modist eum iliam rerferios ut endae verum, quisquia plaut qui conet, ipsum, officipsa velitati aut fugit auda est verferia venis volla pre conet utem repraec eatur?. sig Tel.: , 22, Fax: , Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Osobní hlavičkový papír je určen primárně pro osobní sdělení člověka někomu jinému. Měl by být užíván zejména pro osobní korespondenci s klienty, vždy pro komunikaci mezi dvěma lidmi. Opět se dá jak potiskovat různými kancelářskými technikami, tak se na něj může psát libovoným popisovačem ručně. V detailu má hlavičkový papír vlevo v horní třetině označení Mr. / Mrs, dole pak místo sign pro podpis. Po levé straně jsou pak skládací značky na 1/3 a 1/2. V patičce dokumentu je uvedená celá adresa sídla společnosti se všemi potřebnými náležitostmi.

34 4 6 OBÁLKY DL / C4 / C5 / C6 / C55 < Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Obálky jsou nedílnou součástí vizualního stylu a komunikace. Obálky ve formátech DL, C4, C5, C6 a C55 vycházejí ze zakladního stylu a potřeb pro rozesílkou poštou. Mají vyhrazené ochranné zóny tak, aby nedocházelo k problémům při jejich třídění na poštovním úřadě. Obálky jsou vytištěny na vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.

35 OBÁLKY / NEGATIVNÍ VERZE 4 7 Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika > Mr. Dr. Nino Altomonte RIVERGATE s.r.o. Janá kovo náb eží 1101/ Praha 5-Smíchov eská republika Negativní, černá varianta, představuje luxusní variaci a je určena především pro osobní předání. S jistou mírou nepohdlí na ni lze nalepit štítek a odeslat je však třeba počítat s problémy při automatickém třídění na poštách celého světa. Obálky jsou vytištěny na vysokogramážní kvalitní bezchlorový papír a jsou opatřeny samolepící páskou pro uzavření.

36 Objednatel Název DIČ Banka Předmět objednávky Popis Dodavatel Název Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 DIČ Banka Množství TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. Razítko, podpis Tel.: , 22, Fax: , Za dodavatele Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha FAKTURY / OBJEDNÁVKY / SMLOUVY 1 z 3 strana < Comp any Dne 25. března 2013 Objednatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax NAŠE OBJEDNÁVKA Dodavatel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax z 2 strana 2536/2013 Číslo objednávky Comp any Dne 25. března 2013 Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ CZ Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax NAŠE OBJEDNÁVKA Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ CZ KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga a Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Comp any 2536/2013 Číslo objednávky 2 z 3 strana Comp ny Číslo objednávky Dodavatel Název Torino Praga Invest s.r.o. Adresa Nerudova 28 Obec Praha 1 IČ DIČ CZ Banka Volksbank Číslo účtu /6800 Telefon Fax FAKTURA Číslo faktury (variabilní symbol) 2536/2013 Odběratel Název Helis s.r.o. Adresa Poznaňská 453 / 16 Obec Praha 8 IČ DIČ CZ Banka KB Číslo účtu /0100 Telefon Fax z 2 strana Adresa dodání plnění Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Adresa dodání účetních dokladů Torino Praga Invest s.r.o. Nerudova 28, Praha 1 Konečný příjemce Helis s.r.o., Mečislavova 11, Praha 4 Způsob dopravy Kurýrní služba Termín dodání 14 dnů Cena bez DPH 7.250, Kč Splatnost 14 dní po dodání Celkem s DPH 7.250, Kč Způsob platby převodem Datum vystavení Konstatní symbol 0308 Datum uskutečnění zdanitelného plnění Specifický symbol Datum splatnosti Předmět objednávky Fakturovaná položka počet m.j. cena m.j. cena bez DPH saz. DPH cena s DPH Popis Množství Technické zpracování výkresů 2 ks 1.503,00 Kč 3.006,00 Kč 21 % 3637,26 Kč 3 z 3 strana Comp any 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky. 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 3. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. 4. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu. Za objednatele Sylvia Barbier Za dodavatele Pavel Helísek Telefon Telefon Razítko, podpis Razítko, podpis a datum potvrzení objednávky. sig. sig Rozpis DPH v Kč: Celkem bez DPH 3.006,00 Kč 3.637,26 Kč sazba DPH zaokrouhlení základ daně výše daně Celkem k úhradě včetně DPH 0 % 0,00 0,00 0,00 14 % 0,00 0,00 0,00 Fakturu vystavil Sylvia Barbier 21 % 0, ,00 631,26 Telefon Fakturu převzal, dne Razítko, podpis dodavatele Tel.: , 22, Fax: , sig Za objednatele Sylvia Barbier Telefon Pavel Helísek Telefon TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3 Tel.: , 22, Fax: , TORINO PRAGA Invest, s. r. o., Nerudova 28, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ , zapsáno u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 39871, Kontaktní adresa: Prokopova 10, Praha 3. sig Faktury, objednávky a základní formát smluv v elektronické podobě jsou dnes nedílnou součástí image celé společnosti. Jsou navržené tak, aby přesně pasovaly do formátu firemního hlavičkového papíru abylo možné je libovolně rozšiřovat. Každá šablona pro program MS Word je připravena tak, aby ji bylo možné rozšířit o libovolný počet stran, stějně tak, aby byla použitelna jako jednoduše jednostránková. Šablony jsou součástí přiloženého CD-ROM a jsou určeny pro libovolný PC s MS Word verze 2007a vyšší.

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1 Obsah

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA

IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA OBSAH Koncept KVALITA ŽIVOTA si klade za cíl zpřehlednit oblasti, v nichž IOP investuje finanční prostředky z evropských fondů. Jinými slovy se IOP snaží

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 ZUZANA ŽÁKOVÁ SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY Z. Žáková: Schematic maps of public transport system,

Více