Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni a žádost jednatele o odklad splátky nájemného 1. Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Rada města schvaluje odložení splatnosti faktury č vystavené Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: s tím, že bude uhrazena společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: nejpozději ke dni podle vývoje plateb od pojišťovny. T: Ihned Zodp.: Ing. Netolička Ing. Studeník 99/02 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni a projednání návrhu smírného řešení sporu s obchodní společností Skanska a. s. Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností ST SERVIS s. r. o. ke dni T: Ihned Zodp.: Ing. Brož Ing. Studeník 99/03 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva kultury ve výši ,- Kč na projekt Sedm století Poličné Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva kultury ve výši ,- Kč na projekt Sedm století Poličné Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ve výdajové části na orj. 3, oddílu ( ) 3319 Výdaje na ost. záležitosti kultury u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddílu ( ) 3319, položce 5169, org let od první písemné zmínky o obci Poličná dotace z MK). Ing. Studeník 1

2 99/04 Přijetí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury Zlínského kraje v celkové výši ,- Kč na restaurování kamenného pilíře a pískovcové vázy s figurou putti 1. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/1876/2010/KUL uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: na restaurování kamenného pilíře z roku 1832 zv. Cholera, k. ú. Krásno nad Bečvou ve výši ,- Kč. 2. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/1877/2010/KUL uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: na restaurování pískovcové vázy s figurou putti z 18. stol., k. ú. Krásno nad Bečvou ve výši ,- Kč. 3. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: a) v příjmové části u dotací na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery z Fondu kultury Zlínského kraje, ÚZ 00090, b) ve výdajové části: ,- Kč na orj. 3, oddílu ( ) 3326 Výdaje na obnovu kulturního a historického povědomí u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddílu ( ) 3326, položce 5171, org Památníky, pamětní desky, drobné církevní objekty restaur. kam. pilíře Cholera, ÚZ 00090), ,- Kč na orj. 3, oddílu ( ) 3326 Výdaje na obnovu kulturního a historického povědomí u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddílu ( ) 3326, položce 5171, org Památníky, pamětní desky, drobné církevní objekty restaurování pískovcové vázy, ÚZ 00090). Ing. Studeník 99/05 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010 ve výši ,- Kč na opravu kulturní památky: zámek Žerotínů 1. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010, číslo: D/1948/2010/KUL uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: na opravu kulturní památky: zámek Žerotínů č. p. 169, Valašské Meziříčí (restaurování nástropní štukové výzdoby v sále ve II. NP v JZ nároží zámku I. etapa) ve výši ,- Kč. 2. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: 2

3 v příjmové části u dotací na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 34054, ve výdajové části na orj. 3, oddílu ( ) 3322 Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddílu ( ) 3322, položce 5171, org Zámek Žerotínů I. etapa restaurování nástr. štuk. a mal. výzd. klenby dot., ÚZ 34054). Ing. Studeník 99/06 Zařazení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 314 Ministerstva vnitra Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,32 Kč 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,32 Kč, a to následovně: a) v příjmové části u dotací na položce 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , b) ve výdajové části: ,- Kč na orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddílu ( ) 6171, položce 5021, org Ostatní osobní výdaje dotace, ÚZ ), ,- Kč na orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddílu ( ) 6171, položce 5031, org Sociální pojištění dotace, ÚZ ), ,- Kč na orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddílu ( ) 6171, položce 5032, org Zdravotní pojištění dotace, ÚZ ), ,- Kč na orj. 2, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u běžných výdajů VIS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 2, oddílu ( ) 6171, položce 5137, org Technické vybavení do 40 tis. Kč dotace, ÚZ ), ,- Kč na orj. 2, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u běžných výdajů VIS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 2, oddílu ( ) 6171, položce 5172, org Programové vybavení do 60 tis. Kč dotace, ÚZ ), ,32 Kč na orj. 8, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddílu ( ) 6171, položce 5169, org Služby Zav. proc. modelu jako klíč. nástroje pro řízení úřadu dotace, ÚZ ). 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310 Výdaje na obec. výdaje z fin. operací u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru) na orj. 8, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6171, 3

4 položku 5169, org Služby Zav. proc. modelu jako klíč. nástroje pro řízení úřadu vl. zdroje přímé náklady). 3. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310 Výdaje na obec. výdaje z fin. operací u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru) na orj. 8, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6171, položku 5169, org Služby Zav. proc. modelu jako klíč. nástroje pro řízení úřadu vl. zdroje nepř. náklady). Ing. Studeník 99/07 Přijetí dotací na financování akce Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí z Regionálního operačního programu Střední Morava a akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí ze Státního fondu životního prostředí ČR 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v celkové výši ,- Kč na financování akce Dům sociálních služeb ve Valašském Meziříčí v letech Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši ,- Kč na financování akce Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Domu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí v letech Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4223 Investiční přijaté transfery od Regionálních rad, ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) 4357 Výdaje na domovy pro seniory u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb dotace z ROP). 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4213 Investiční přijaté transfery ze Státního fondu životního prostředí, ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) 4357 Výdaje na domovy pro seniory u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb, zateplení dotace ze SFŽP). 5. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 6 OKS o finanční částku 4

5 celkem ve výši ,- Kč, která bude čerpána z Městem přijatého municipálního úvěru, a to následovně: ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 4357 Výdaje na domovy pro seniory u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb vlastní zdroje úvěr), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 4357 Výdaje na domovy pro seniory u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 4357, položce 6121, org Dům sociálních služeb, zateplení vlastní zdroje úvěr). Ing. Studeník 99/08 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 vzhledem k přijetí příspěvků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 6 OKS 1. Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ÚZ 91252, ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) 2219 Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2219, položce 5169, org Bezbariérový chodník Bynina PD, ÚZ 91252). 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4213 Investiční přijaté transfery ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ÚZ 91628, ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) 2219 Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2219, položce 6121, org Cyklistická stezka Žerotínova Kouty, ÚZ 91628). 3. Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Silnice II/150 Město) na orj. 6, oddíl ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Silnice II/150 Město) na orj. 6, oddíl ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5169, org Místní komunikace údržba). 5

6 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Solární chodník + místní komunikace) na orj. 6, oddíl ( ) 2219 Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2219, položku 6121, org Cyklistická stezka Žerotínova Kouty vl. zdroje), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2219 Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Cyklostezka Město) na orj. 6, oddíl ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2219 Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Rek. dopr. obslužnosti sportov. areálu) na orj. 6, oddíl ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5169, org Místní komunikace údržba), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Silnice II/150 Město) na orj. 6, oddíl ( ) 2221 Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2221, položku 5193, org Příspěvek MHD). Ing. Studeník 99/09 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 v souvislosti s přijatým pojistným plněním v důsledku povodní u orj. 6 OKS Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: a) v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 5269, položce 2322 Přijaté pojistné náhrady v souvislosti s povodní, b) ve výdajové části: ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 2321 Výdaje na odv. a čišt. odp. vod u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2321, položce 5171, org ČOV povodně), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 2321 Výdaje na odv. a čišt. odp. vod u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2321, položce 5171, org Kanalizace opravy povodně), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 3631 Výdaje na veřejné osvětlení u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3631, položce 5171, org Veřejné osvětlení opravy povodně), 6

7 37.000,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 3631 Výdaje na veřejné osvětlení u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3631, položce 5169, org Veřejné osvětlení revize povodně), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 3745, položce 5171, org Dětská hřiště povodně), ,- Kč na orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2212, položce 5171, org Komunikace opravy povodně). Ing. Studeník 99/10 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 1 OOZ Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5011, org Platy pracovníků MěÚ) na orj. 1, oddíl ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků soc. práv. ochrana dětí, ÚZ 98216), ,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5031, org Sociální pojištění) na orj. 1, oddíl ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění soc. práv. ochrana dětí, ÚZ 98216), ,- Kč z orj. 1, oddílu ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5032, org Zdravotní pojištění) na orj. 1, oddíl ( ) 6171 Výdaje místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění soc. práv. ochrana dětí, ÚZ 98216). Ing. Studeník 99/11 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 6 OKS a orj. 3 OŠKS 1. Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: 7

8 30.000,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3745, položky 5169, org Údržba veřejné zeleně + nová výsadba) na orj. 6, oddíl ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 3745, položku 6121, org Projektová dokumentace zeleň), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322 Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Multikulturní zařízení v zámku Žerotínů) na orj. 3, oddíl ( ) 3322 Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 3, oddíl ( ) 3322, položku 5169, org Zámek Žerotínů restaurátorský průzkum), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322 Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Multikulturní zařízení v zámku Žerotínů) na orj. 6, oddíl ( ) 3639 Výdaje na komunální služby a územní rozvoj (CZT) u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 3639, položku 6121, org Přípojka CZT pro Penzion pro důchodce), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3639 Výdaje na komunální služby a územní rozvoj (CZT) u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 3639, položku 6121, org Přípojka CZT pro Penzion pro důchodce), ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů) na orj. 6, oddíl ( ) 3745 Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 3745, položku 5171, org Mobiliář + dětská hřiště opravy a údržba). 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409 Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů) na orj. 6, oddíl ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy). Ing. Studeník 99/12 Rozpočtové opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 7 OMS Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč 8

9 z orj. 7, oddílu ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 7, oddílu ( ) 6171, položky 5171, org. 815 Opravy a udržování budovy Města, elektroinst., malby) na orj. 7, oddíl ( ) 3522 Výdaje na ostatní nemocnice u investičních výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 7, oddíl ( ) 3522, položku 6121, org. 821 Budovy, stavby). Ing. Studeník 99/13 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 u orj. 8 OF Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310 Výdaje na obec. výdaje z finančních operací u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru) na orj. 8, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u běžných výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíl ( ) 6171, položku 5166, org Konzultační, poradenské a právní služby). Ing. Studeník 99/14 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 v souvislosti s uložením odvodu do rozpočtu města ve výši ,50 Kč Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 o finanční částku ve výši ,50 Kč, a to následovně: a) v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 4376, položce 2229 Přijatý odvod od Centra pro lidi se zdravotním postižením, b) ve výdajové části: ,50 Kč na orj. 6, oddílu ( ) 2212 Výdaje na silnice u běžných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddílu ( ) 2212, položce 5169, org Místní komunikace údržba), ,- Kč na orj. 9, oddílu ( ) 4376, položce 5331, org Centrum pro lidi se zdravotním postižením příspěvek na provoz. Ing. Studeník 99/15 Změny v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změny v rozpočtové skladbě Rada města schvaluje změnu v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změny příjmové položky u nedaňových příjmů, a to tak, že položka 4111, 9

10 ÚZ Neinv. přijaté transfery ze všeob. pokladní správy (povodně) se mění na položku 4122, ÚZ Neinv. přijaté transfery od Zlínského kraje (povodně). Ing. Studeník 99/16 Změna v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 z důvodu změny v rozpočtové skladbě Rada města schvaluje změnu v rozpisu výdajů rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010, a to tak, že orj. 6, položka 3113, oddíl ( ) 6121, org ZŠ Masarykova rekonstrukce soc. zařízení se mění na orj. 6, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org ZŠ Masarykova rekonstrukce soc. zařízení. Ing. Studeník 99/17 Žádost Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí o finanční příspěvek ve výši ,- Kč Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí, se sídlem Křížkovského 60/8, Valašské Meziříčí, IČ: na generální opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Ing. Studeník 99/18 Poskytnutí finančního daru Městu Frýdlant ve výši ,- Kč, které bylo postiženo ničivými povodněmi v srpnu 2010 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční dar ve výši ,- Kč Městu Frýdlant, se sídlem T. G. MASARYKA 37, Frýdlant, IČ: jako pomoc při odstraňování škod způsobených povodní v srpnu Ing. Studeník 99/19 Nabídka zafixování úrokové sazby od společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s. na základě úkolu z Rady města dne Rada města schvaluje zafixování úrokové sazby úrokovým swapem na výši 2,78 % p. a. u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, IČ: z nesplaceného municipálního úvěru poskytnutého na 10

11 investiční výstavbu a projekt akce Krytý bazén Valašské Meziříčí na nominální částku ve výši ,- Kč, s počátkem zajištění ode dne Ing. Studeník 99/20 Revize Směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek novela zákona č. 179/2010 Sb. Rada města schvaluje revizi Směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek s účinností od dle upraveného návrhu. Mgr. Jakšíková 99/21 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů (OP LZZ, výzva č. 57) 1. Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů formou otevřeného řízení. 2. Rada města schvaluje hodnotící komisi podlimitní veřejné zakázky Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů v tomto složení: Jiří Částečka (náhradník Ing. Jan Odstrčil), Mgr. Dagmar Lacinová (náhradník Mgr. Jiří Pernický), Mgr. Alena Trampotová (náhradník Vlastislav Navrátil), Ing. Hana Plevová (náhradník Ing. Hana Skácalová) Ing. Václav Valčík (náhradník Bc. Lucie Miškaříková). Hodnotící komise plní funkci Komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace. 3. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci a harmonogram k zadání veřejné zakázky Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů dle upraveného návrhu. 99/22 Organizační a personální záležitosti 1. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0116 referent OOZ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1406 referent OKS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167 a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 3. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0309 referent OŽÚ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí

12 4. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0424 referent SO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0910 referent OMS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zřizuje Odbor dopravně správních agend MěÚ Valašské Meziříčí a Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje Odbor správních činností MěÚ Valašské Meziříčí a jeho oddělení, tj. Oddělení dopravně správních agend a Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1608 referent PRO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje ředitelům organizací zřizovaných městem, s výjimkou základních a mateřských škol, vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 9. Rada města doporučuje jednatelům organizací zakládaných městem a ředitelce Rozvojové agentury VIA o. p. s. vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 99/23 Smlouva o výpůjčce Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako půjčitelem a Turistickým oddílem mládeže Zlaté šípy, se sídlem Záhumení, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vypůjčitelem dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Bc. Vašut 99/24 Ověřené problémy města Valašské Meziříčí v roce 2010 (výstup veřejného projednávání ověřeného anketou) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí formulované problémy vzešlé z veřejného projednávání dne (ověřené anketou) a uložit Radě města stanovení garantů za jednotlivé problémy a jejich řešení v souladu s Důvodovou zprávou k ověřeným problémům města Valašské Meziříčí s tím, že Zastupitelstvo města bude o jejich řešení průběžně informováno. Ing. arch. Vávrová 12

13 99/25 Územní plán Valašské Meziříčí přijetí dotace Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na projekt Územní plán Valašské Meziříčí v celkové výši ,- Kč na období let (v roce 2010 ve výši ,- Kč a v roce 2011 ve výši ,- Kč) dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 99/26 Schválení zadání změny č. 78 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ust. 84, odst. 2, písm. x), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 47, odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání změny č. 78 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 99/27 Rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na rok 2009/2010 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na rok 2009/2010 o projekty Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ a MŠ, Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SVČ Domeček, Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy kina Svět, Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí administrativní budovy Zašovská 784 a Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí bytových domů na ulici Schlattauerova (č. p. 539, č. p. 540, č. p. 541, č. p. 542, č. p. 577) dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 99/28 Přidělení bytu Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu těmto žadatelům: xxx xxx byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, xxx xxx byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí (Podmínka přidělení: vrácení dosud užívaného bytu na ulici Luční ve Valašském Meziříčí.), xxx xxx byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí 13

14 xxx xxx xxx xxx (Podmínka přidělení: vrácení dosud užívaného bytu na ulici Luční ve Valašském Meziříčí.), byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí. 99/29 Přidělení bytu v Penzionu Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu této žadatelce: xxx xxx byt na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí. 99/30 Výměna bytu Rada města schvaluje výměnu nájemních bytů takto: byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyně je paní xxx xxx za byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, jehož nájemce je pan xxx xxx. 99/31 Zřízení domu s pečovatelskou službou v budově č. p ve Valašském Meziříčí Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit převod budovy č. p na ulici Tolstého ve Valašském Meziříčí a pozemku p. č. 9/80, pozemku p. č. 9/81 a pozemku p. č. 9/83, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za účelem provozování domu s pečovatelskou službou z vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: /32 Navýšení rozpočtu Centra pro lidi se zdravotním postižením, příspěvkové organizace Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Centrum pro lidi se zdravotním postižením, se sídlem Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: o ,- Kč dle předloženého návrhu. Bc. Králová 14

15 99/33 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 99/34 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 341/2 o výměře 468 m 2, pozemku p. č. 343 o výměře 192 m 2 a části pozemku p. č. 348/1 o výměře cca 270 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 341/2 o výměře 468 m 2, pozemku p. č. 343 o výměře 192 m 2 a části pozemku p. č. 348/1 o výměře cca 270 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 99/35 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 180 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 180 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 99/36 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 884/1 o výměře cca 47 m 2 v k. ú. Křivé Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 884/1 o výměře cca 47 m 2 v k. ú. Křivé dle předloženého návrhu. 99/37 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 676/1 o výměře 631 m 2 a pozemku p. č. 679/2 o výměře 25 m 2, vše v k. ú. Křivé Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 676/1 o výměře 631 m 2 a pozemku p. č. 679/2 o výměře 25 m 2, vše 15

16 v k. ú. Křivé. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí 100,- Kč/m 2. Žádost o koupi je možno doručit do dle předloženého návrhu. 99/38 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 759 o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Hrachovec Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 759 o výměře cca 280 m 2 v k. ú. Hrachovec dle předloženého návrhu. 99/39 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 293/70 o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 293/70 o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 99/40 Žádost manželů xxx xxx a xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Krhová Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 99/41 Žádost manželů xxx a xxx xxx o revokaci usnesení č. 92/31 ze dne na prodej části pozemku p. č. 52/1 o výměře cca 282 m 2 v k. ú. Lhota u Choryně Rada města revokuje své usnesení č. 92/31 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení v bodu 2 ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 41/33 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení v bodu 2 ruší a nahrazuje se novým textem takto: 16

17 Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 52/1 o výměře cca 282 m 2 v k. ú. Lhota u Choryně dle předloženého návrhu. 99/42 Žádost manželů xxx a xxx xxx o revokaci usnesení č. 92/22 ze dne na prodej části pozemku p. č. 996 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Krhová Rada města revokuje své usnesení č. 92/22 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 41/28 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 996 o výměře cca 80 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 99/43 Žádost paní xxx xxx, paní xxx xxx, paní xxx xxx a manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 293/94 o výměře 694 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 293/94 o výměře 694 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx podíl 1/4, paní xxx xxx podíl 1/4, paní xxx xxx podíl 1/4 a manželům xxx a xxx xxx podíl 1/4 za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/44 Žádost společnosti Obaly Valmez s. r. o. o revokaci usnesení č. Z 40/26 ze dne na prodej části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 3323 m 2, budovy bez č. p./č. e., průmyslový objekt (komín a kotelna), umístěné na pozemku p. č. st. 455/1 a pozemku p. č. st. 455/1 o výměře 546 m 2 a pozemku p. č. 307/18 o výměře 97 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou a prodej budovy trafostanice bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. st. 455/2 a pozemku p. č. st. 455/2 o výměře 63 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 40/26 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 3323 m 2, budovy bez č. p./č. e., průmyslový objekt (komín a kotelna), umístěné na pozemku p. č. st. 455/1 a pozemku p. č. st. 455/1 o výměře 546 m 2 a pozemku p. č. 307/18 o výměře 97 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti Obaly 17

18 Valmez s. r. o, se sídlem Blahoslavova 480/4, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu ,- Kč. V případě odstoupení od koupě nemovitostí druhého žadatele v pořadí Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí dalšímu žadateli v pořadí dle výsledků on-line výběrového řízení dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy trafostanice bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. st. 455/2 a pozemku p. č. st. 455/2 o výměře 63 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 99/45 Žádost pana xxx xxx a společnosti AQUAENERGY, s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 4000 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou a části pozemku p. č. 684/10 o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Juřinka Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 4000 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou a části pozemku p. č. 684/10 o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Juřinka společnosti AQUAENERGY, s. r. o., se sídlem Teplická 256, Hranice Hranice I - Město, IČ: za cenu 196,- Kč/m 2. V případě odstoupení od koupě nemovitostí prvního žadatele v pořadí Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí dalšímu žadateli v pořadí dle výsledků on-line výběrového řízení dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 99/46 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 17 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 17 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/47 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 17 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 17 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 18

19 99/48 Žádost paní xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. st. 924 o výměře 19 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. st. 924 o výměře 19 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/49 Žádost paní xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. 2626/6 o výměře 22 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. 2626/6 o výměře 22 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město paní xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/50 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. 2626/9 o výměře 20 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. 2626/9 o výměře 20 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město panu xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/51 Žádost pana xxx xxx o revokaci usnesení č. 94/35 ze dne Prodej pozemku pod garáží p. č o výměře 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města revokuje své usnesení č. 94/35 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 42/37 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pod garáží p. č o výměře 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx za cenu 500,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 19

20 99/52 Žádost pana xxx xxx xxx o souhlas s dodatečným povolením stavby garáže na nově vytvořeném pozemku p. č. 391/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město a prodej nově vytvořeného pozemku pod garáží p. č. 391/4 o výměře 18 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 391 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 99/53 Žádost paní xxx xxx o revokaci usnesení č. 90/15 ze dne a usnesení č. 94/28 ze dne Prodej části pozemku p. č. 624 o výměře cca 70 m 2 v k. ú. Hrachovec Rada města revokuje své usnesení č. 94/28 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 42/29 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 624 o výměře cca 70 m 2 v k. ú. Hrachovec paní xxx xxx za cenu 203,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 99/54 Žádost manželů xxx xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č o výměře 611 m 2 v k. ú. Křivé Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č o výměře 611 m 2 v k. ú. Křivé manželům xxx xxx a xxx xxx za cenu 153,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/55 Revokace usnesení č. 85/41 ze dne Majetkoprávní dořešení pozemků na ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své usnesení č. 85/41 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 39/37 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: 20

21 Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku p. č. 841 o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 140,- Kč/m 2 od paní xxx xxx podíl 1/2 a paní xxx xxx podíl 1/2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Veškeré náklady spojené s výkupem hradí kupující. 99/56 Výkup pozemku p. č. 2120/102 o výměře 1280 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město (areál Kasáren) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 2120/102 o výměře 1280 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město (areál Kasáren) od společnosti Knedlovo řeznictví s. r. o., se sídlem Hrachovec 1, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu 310,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 99/57 Směna pozemku p. č o výměře cca 19 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č. 1553/9 o výměře cca 19 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město ve vlastnictví manželů xxx a xxx xxx, paní xxx xxx xxx a pana xxx xxx Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemku p. č o výměře cca 19 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 99/58 Žádost společnosti NETAGRO group s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 965/9 o výměře 10 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 965/9 o výměře 10 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 99/59 Žádost pana xxx xxx o pronájem budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku p. č. 118/3 o výměře 25 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na pronájem budovy bez č. p./ č. e., umístěné na pozemku p. č. 118/3 a pozemku p. č. 118/3 o výměře 25 m 2,vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. 21

22 99/60 Žádost Základní umělecké školy Valašské Meziříčí o rozšíření pronájmu nebytových prostor ve III. NP o celkové výměře 618,96 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 201 o výměře 12,46 m 2, místnosti č. 203 o výměře 3,83 m 2, místnosti č. 204 o výměře 53,35 m 2, místnosti č. 205 o výměře 14,85 m 2, místnosti č. 206 o výměře 28,88 m 2, místnosti č. 207 o výměře 53,35 m 2, místnosti č. 208 o výměře 14,85 m 2, místnosti č. 209 o výměře 34,50 m 2, místnosti č. 210 o výměře 56,26 m 2, místnosti č. 211 o výměře 50,60 m 2, místnosti č. 212 o výměře 16,50 m 2, místnosti č. 213 o výměře 16,50 m 2, místnosti č. 214 o výměře 96,75 m 2, místnosti č. 215 o výměře 12,46 m 2, místnosti č. 253 o výměře 34,01 m 2, místnosti č. 254 o výměře 49,92 m 2, místnosti č. 255 o výměře 29,78 m 2, místnosti č. 256 o výměře 40,12 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 99/61 Majetkoprávní dořešení pozemků na ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí pronájem 1. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 854 o výměře 13 m 2 a pozemku p. č. 855 o výměře 37 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od paní xxx xxx a paní xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 2. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 858 o výměře 36 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od manželů xxx xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 3. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 860 o výměře 16 m 2 a pozemku p. č. 861 o výměře 20 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 4. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 865 o výměře 24 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od paní xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 5. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 868 o výměře 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od pana xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 6. Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 870 o výměře 20 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. 22

23 7. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 873 o výměře 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od paní xxx xxx dle předloženého návrhu. 8. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 877 o výměře 32 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od manželů xxx xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. 9. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 882 o výměře 41 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od společnosti Laboratoře Mikrochem a. s., se sídlem V. Nezvala 984/2, Olomouc Hodolany, IČ: dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 10. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 885 o výměře 11 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 15,- Kč/m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu. Přesná výměra bude stanovena dle GPL. 99/62 Žádost pana xxx xxx o pronájem nebytových prostor místnosti č. 11 o výměře 50,81 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor místnosti č. 11 o výměře 50,81 m 2 v budově č. p. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec panu xxx xxx za cenu 150,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 99/63 Žádost pana Libora Petrnka o pronájem nebytového prostoru místnosti č. S 21 o výměře 36,30 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na nebytový prostor místnost č. S 20 cvičebna o výměře 31,94 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Liborem Petrnkem, místo podnikání Palackého 239/49, Valašské Meziříčí, IČ: na nebytový prostor místnost č. S20 cvičebna o výměře 31,94 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí dohodou ke dni Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru místnosti č. S21 cvičebna o výměře 36,30 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí panu Liboru Petrnkovi, místo 23

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005 U S N E S E N Í 16. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 19.10.2005 (upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 70/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 30. 6. 2009

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. července 2007, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 84/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 15/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 19/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke

Více

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více