USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 39/ /2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 39/ /2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 39/2011 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 14. ledna Č. usnesení 40/2011 Organizační změny I/2011 Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje organizační změny dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě včetně organizačního schématu od a ukládá tajemníkovi MěÚ jejich realizaci. Plánovaný počet zaměstnanců města Česká Lípa zařazených do MěÚ od 01. února.2011: MěÚ 208 (zůstává nezměněn), společensky účelné pracovní místo 1. Č. usnesení 41/2011/A Uzavření smlouvy o věcném břemeni na přípojky vody, el. energie, plynu, telefonu a optického kabelu v pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na přípojky vody, el. energie, plynu, telefonu a optického kabelu v pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa s panem Pavlem Peřinou, bytem ul. Jiţní 1814/41, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Přípojky inţenýrských sítí pro dům občanské vybavenosti č. 1

2 p Mimoňská ul., Česká Lípa, vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 3.000,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena před podepsáním vkladové smlouvy. Č. usnesení 41/2011/B Uzavření smlouvy o věcném břemeni na přípojku kanalizace v pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Stará Lípa schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na přípojku kanalizace v pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Stará Lípa pro paní Hanu Kopeckou, bytem ul. Jiţní 1821/55, Česká Lípa, a paní Hanu Valentovou, bytem ul. Pod Špičákem 97, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Přípojka kanalizace pro rodinný dům č.p. 97, ul. Pod Špičákem, Česká Lípa, vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 500,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena před podepsáním vkladové smlouvy. Č. usnesení 41/2011/C Uzavření smlouvy o věcném břemeni na přípojky vody, kanalizace a el. energie v pozemku p. č CL schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na přípojky vody, kanalizace a el. energie v pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa pro pana Marka Kolaříka a paní Lenku Kolaříkovou, oba bytem ul. 5. května 1929, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Přípojky inţenýrských sítí pro rodinný dům č. p. 3285, Koţnarova ul., Česká Lípa vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 500,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena před podepsáním vkladové smlouvy. Č. usnesení 41/2011/D Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na inţenýrské sítě v p. p. č. 4000/1 v k. ú. Česká Lípa souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 4000/1 v k. ú. Česká Lípa pro pana Jana Peškaře, bytem Okruţní 2671, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává stavba Inţenýrských sítí pro RD na p. p. č. 3965/4 v k. ú. Česká Lípa vedená přes pozemky ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. 2

3 Č. usnesení 41/2011/E Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na přípojku plynu v p. p. č. 4000/1 v k. ú. Česká Lípa souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 4000/1 v k. ú. Česká Lípa pro pana Ing. Martina Kuntoše a paní MUDr. Markétu Kuntošovou, oba bytem Josefa Maštálka 2020, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává stavba Přípojka plynu pro RD na p. p. č. 3965/2 v k. ú. Česká Lípa vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 41/2011/F Uzavření smlouvy o věcném břemeni na vodovodní přípojku v pozemcích p. č a 1413/1 v k. ú. Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku v pozemcích p. č a 1413/1 v k. ú. Česká Lípa pro pana Václava Syřiště a paní Martinu Syřišťovou, oba bytem ul. Vrbová 3281, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Vodovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 3281, Vrbová ul., Česká Lípa vedená přes pozemky ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 500,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena před podepsáním vkladové smlouvy. Č. usnesení 41/2011/G Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni se spol. RWE GasNet, s. r. o. CL, Ţelezničářská ul. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č v k. ú. Česká Lípa, pro spol. RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, , IČ: Věcným břemenem se stává akce NTL plynovodní přípojky pro č. p. 1478/6 ul. Ţelezničářská vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 41/2011/H Smlouva o věcném břemeni s ČEZ - D. Libchava schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 635/2 v k. ú. Dolní Libchava, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Dolní Libchava, rozš. knn ppč. 626 vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě 3

4 geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 41/2011/I Smlouva o věcném břemeni s ČEZ - CL, ul. B. Němcové schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 1376/13 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL B. Němcové, přem. R14 knn vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 41/2011/J Smlouva o věcném břemeni s ČEZ - CL, Mikovcova ul. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 446 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Mikovcova, rozš. knn ppč.456 vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20 % DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 41/2011/K Smlouva o věcném břemeni s ČEZ - CL, Liberecká ul. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 310/10 v k. ú. Stará Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Liberecká rozš. knn vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 41/2011/L Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ - CL, U Spojů schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL U Spojů vým. PS knn ppč. 1579/5 4

5 vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 41/2011/M Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ - CL, Jabloňová ul. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 3969/105 a 3969/156 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL ul. Jabloňová 3248 přel. kvn a knn vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 42/2011/A Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ZM Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ZM Česká Lípa s panem Antonínem Nevole, film N + N video, místem podnikání Jezerní 384, Stráţ pod Ralskem, IČ: , na výdaje spojené s provozováním kina Crystal v roce 2011, v předloţeném znění, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ZM Česká Lípa s občanským sdruţením Filozofický klub Progres, sídlem Pod Hůrkou 791, Česká Lípa, IČ: , na výdaje spojené s činností sdruţení v roce 2011, v předloţeném znění, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ZM Česká Lípa s občanským sdruţením Autoklub Bohemia Sport v AČR, sídlem Sosnová 200, Sosnová, IČ: , na výdaje spojené s realizací akce Rally Bohemia v roce 2011, v předloţeném znění, pověřuje starostku města jejich podpisem. Č. usnesení 42/2011/B Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávku silové elektřiny souhlasí s uzavřením smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na sdruţené sluţby dodávky elektrické energie s příspěvkovými organizacemi města Česká Lípa uvedenými v příloze č. 1 tohoto materiálu v předloţeném znění. Č. usnesení 42/2011/C Smlouva o spolupráci se společností EXPRESNET.CZ 5

6 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města a/ schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností EXPRESNET.CZ se sídlem Plzeň, Zahradní ulice 2, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , v předloţeném znění dle důvodové zprávy b/ pověřuje starostku města Mgr. Hanu Moudrou podpisem smlouvy. Č. usnesení 42/2011/D Smlouva o spolupráci při financování dopravní obsluţnosti Libereckého kraje pro rok 2011 a/ schvaluje Smlouvu o spolupráci při financování dopravní obsluţnosti v Libereckém kraji pro rok 2011 v předloţeném znění. b/ pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Č. usnesení 42/2011/E Smlouva s občanským sdruţením Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků formou cíleného grantu na činnost v sociální oblasti ve výši ,- Kč občanskému sdruţení Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje, se sídlem Zahradní 415/10, Liberec XI, IČ , na sluţby osobní asistence v České Lípě. Č. usnesení 42/2011/F Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy podle 160 zákona č. 500/2004 Sb., a to na výkon agendy podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech, a podle 47 aţ 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s obcí Provodín a pověřuje starostku města Mgr. Hanu Moudrou podpisem této smlouvy. Č. usnesení 42/2011/G Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právní pomoci č. B /2008 6

7 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci č. B /2008 v předloţeném znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 42/2011/H Dohoda o spolupráci při pořádání XIII. reprezentačního plesu Města Česká Lípa schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při pořádání XIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa s Kulturou Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Boţeny Němcové 2942, Česká Lípa, IČ: , v upraveném znění, pověřuje starostku města jejím podpisem. Č. usnesení 42/2011/I Přílohy ke smlouvám o výpůjčce nemovitého majetku schvaluje přílohu č. 3 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvkové organizace, přílohu č. 3 ke smlouvě o výpůjčce Základní umělecké školy, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvkové organizace, a přílohu č. 6 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkové organizace, v předloţeném znění. Č. usnesení 42/2011/J Aktualizace přílohy ke Smlouvě o výpůjčce s p. o. Sociální sluţby města České Lípy schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne mezi Městem Česká Lípa a příspěvkovou organizací Sociální sluţby města České Lípy se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ: v předloţeném znění a pověřuje starostku k jeho podpisu. Č. usnesení 42/2011/K Dohoda o vzájemné spolupráci v projektu Rekvalifikace MOST" schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci v projektu Rekvalifikace MOST - podpora tradičních profesí mezi mladými lidmi. 7

8 Č. usnesení 42/2011/L Smlouvy o partnerství v projektech financovaných z prostředků EU schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvkové organizaci, uzavření smluv o partnerství v projektech financovaných z prostředků Evropské unie s ţadatelem Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace (projekt "Přírodovědný experiment jako motivace ve výuce") a s ţadatelem Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 (projekt "Československo a svět v souvislostech"). Č. usnesení 43/2011/A Pronájem uvolněných bytů v České Lípě schvaluje následující pronájem obecních bytů: - č. p. 3258, ul. Emila Filly, č. b. 11, vel. 4+1 v České Lípě Boháček Dušan, RČ /2948, - č. p. 3239, ul. Pihelská, č. b. 4, vel. 3+1 v České Lípě Leštinová Ivana, RČ /0836, - č. p. 3237, ul. Pihelská, č. b. 8, vel. 2+kk v České Lípě Holečková Martina, RČ /2713, - č. p. 3258, ul. Emila Filly, č. b. 7, vel. 1+kk v České Lípě Nerad Karel, RČ /0584, - č. p. 3258, ul. Emila Filly, č. b. 10, vel. 1+kk v České Lípě Cengerová Vladimíra, RČ /0034, - č. p. 3259, ul. Emila Filly, č. b. 4, vel 1+kk v České Lípě Muláček Rudolf, RČ /2523, - č. p. 3259, ul. Emila Filly, č. b. 5, vel 1+kk v České Lípě Pomajba Robin, RČ /2348. Č. usnesení 43/2011/B Pronájem pokojů v ubytovně CENTRUM N schvaluje pronájem pokojů v ubytovně CENTRUM N paní Renatě Kicové, RČ /2526, paní Marii Vinšové, RČ /092, a panu Janu Škvarčekovi, RČ /0678. Č. usnesení 44/2011 Přidělení veřejné zakázky "Komplexní pojištění města Česká Lípa" 8

9 bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na sluţby zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Komplexní pojištění města Česká Lípa" a dle usnesení ZM č. 18/2010 ze dne o vyhrazení dalších pravomocí zastupitelstva města postupuje rozhodnutí o přidělení této veřejné zakázky Zastupitelstvu města Česká Lípa. Č. usnesení 45/2011 Schválení výsledků soutěţe o pronájem uvolněných bytů základního nájemného formou předplaceného schvaluje výsledky soutěţe o pronájem obecních bytů formou předplaceného nájemného těmto uchazečům: 1. byt č. 17, čp. 3006, ul. Komenského v České Lípě, o vel. 2+1, paní Leoně Rysové, RČ /2323, nájemné předplaceno ve výši ,- Kč, 2. byt č. 18, čp. 3039, ul. Praţská v České Lípě, o vel. 1+1, paní Květě Novákové, RČ /0083, nájemné předplaceno ve výši ,- Kč. Č. usnesení 46/2011 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace, ve znění, které je přílohou tohoto materiálu, s nástupem k Č. usnesení 47/2011/A Mimořádné úkoly ředitelky příspěvkové organizace Sociální sluţby města České Lípy na rok 2011 schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Sociální sluţby města České Lípy návrh mimořádných úkolů pro rok 2011 jako podklad pro vyplacení odměn dle důvodové zprávy. Č. usnesení 47/2011/B Návrh na vyhlášení mimořádných úkolů ředitelům příspěvkových organizací Sport Česká Lípa, Kultura Česká Lípa a Městská knihovna Česká Lípa pro rok

10 schvaluje návrh mimořádných úkolů ředitelům příspěvkových organizací Sport Česká Lípa, Kultura Česká Lípa a Městská knihovna Česká Lípa pro rok 2011 jako podklad pro vyplacení odměn dle důvodové zprávy. Č. usnesení 48/2011 Schválení přijetí daru ZUŠ schvaluje Základní umělecké škole, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvkové organizace přijetí daru - 3 ks zvětšovacího přístroje MEOPTA v celkové hodnotě 3.000,- Kč od paní Kamily Nešporové, bytem Havířská 2022, Česká Lípa. Č. usnesení 49/2011 Plnění specifických ukazatelů rozpočtu za rok 2010 bere na vědomí zprávu o splnění specifických ukazatelů rozpočtu schválených školským příspěvkovým organizacím na rok Č. usnesení 50/2011 Metodický pokyn schvaluje změnu metodického pokynu schváleného radou města dne pod č. usnesení 1198/2010 k vydaným zásadám k nařízení města č. 3/2005, kterými se stanovují podmínky vydávání a uţívání parkovacích karet a jejich placení na parkovištích ve správě města, s účinností od Č. usnesení 51/2011/A Ţádost o poskytnutí finančních prostředků z fondu RM na činnost konzultačního střediska neschvaluje příspěvek NIPI bezbariérové prostředí o. p. s., Havlíčkova 44, Jihlava, IČ: , na činnost konzultačního střediska činnost konzultantů ve správním obvodu města Česká Lípa. 10

11 Č. usnesení 51/2011/B Příspěvek z fondu rady města neschvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města občanskému sdruţení Sportovní unie Českolipska, sídlem Mánesova 1580, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené se slavnostním vyhlášením výsledků ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok Č. usnesení 52/2011 Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2011 schvaluje Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality města Česká Lípy na rok 2011 v předloţeném znění. Č. usnesení 53/2011/A Zápis z 1. zasedání komise pro komunikaci s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápis z 1. zasedání komise pro komunikaci ze dne schvaluje jednací řád komise pro komunikaci v příloze. Č. usnesení 53/2011/B Zápis z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předloţený zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne Č. usnesení 54/2011 Navýšení celkového počtu členů komise RM pro prevenci kriminality bere na vědomí doporučení komise RM pro prevenci kriminality navýšit celkový počet členů komise prevence kriminality z 9 členů včetně předsedy na 13 členů včetně předsedy, souhlasí s navýšením celkových počtů členů komise RM pro prevenci kriminality z 9 členů včetně předsedy na 13 členů včetně předsedy, 11

12 jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce člena komise prevence kriminality: Evu Sadílkovou, bytem Mariánská 204, Česká Lípa, Bc. Ivanu Balákovou, bytem Alexandrovská 2453, Česká Lípa, Bc. Kateřinu Knap, bytem Větrná 1828, Česká Lípa a Bc. Janu Künstnerovou, bytem Nový Oldřichov 177, Nový Oldřichov. Č. usnesení 55/2011 Zpráva z mediačního víkendu a personální situaci v ZUŠ odkládá zprávu ředitelky Základní umělecké školy, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvkové organizace, paní PaedDr. Yvetty Hotové o výsledku mediačního víkendu a personální situaci v organizaci a ukládá ředitelce zprávu dopracovat a předloţit na příští jednání rady dne Č. usnesení 56/2011/A Petice občanů č. 3/ odpověď bere na vědomí odpověď na petici občanů Dobranova zpracovanou odborem ţivotního prostředí MěÚ Česká Lípa. Č. usnesení 56/2011/B Petice č. 1/ Rušení klidu a veřejného pořádku v souvislosti s provozem podniku "P.R.D.E.L." v České Lípě a)/ bere na vědomí petici č. 1/2011-Rušení klidu a veřejného pořádku v souvislosti s provozem podniku "P.R.D.E.L." v České Lípě a pověřuje vyřízením petice Mgr. Hanu Moudrou, starostku města. Č. usnesení 57/2011 Materiály pro informaci bere na vědomí materiály předloţené pro informaci. 12

13 Č. usnesení 58/2011 Jednací řád komise RM pro prevenci kriminality schvaluje Jednací řád komise RM pro prevenci kriminality v předloţeném znění. Mgr. Hana Moudrá starostka Jiří Kočandrle místostarosta 13

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 4/2015 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Markéta Drobečková, Michael Paroulek

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Město Horažďovice Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více