VÝROČNÍ ZPRÁVA partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu

2 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské zdroje 9 Hospodaření Výzkum a vývoj 15 Hospodářská činnost 20 Účetní závěrka 23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 Odpovědnost za výroční zprávu 44 Výroky auditora 46

3 ÚVODNÍ SLOVO

4 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA oborech. V letectví je potřeba kromě pokračovacích prací na projektech L410NG, EV-55M, Bombardier CSeries 100 a Embraer KC-390, zmínit nové výzvy v podobě vývoje moderních motorových gondol nebo spalovacího systému pro alternativní paliva. Zvláštní pozornost zasluhuje také naše účast na projektu indického dopravního letounu SARAS. V oblasti energetického průmyslu jsme zintenzivnili spolupráci na vývoji nových efektivních turbínových strojů, kompozitních ventilátorů a difuzorů pro chladící věže. Nově byly naše aktivity rozšířeny také do oblasti větrné energetiky. V sektoru pozemních dopravních prostředků se nám poprvé podařilo překročit hranice ČR a to v podobě aerodynamického návrhu vlaku pro německého zákazníka. Za největší úspěch roku 2013 však musíme považovat dokončení další fáze naší účasti v programu Evropské kosmické agentury ESA SWARM, v rámci kterého byl ve VZLÚ v uplynulých letech vyvinut speciální mikroakcelerometr, který se stal klíčovou součástí tří satelitů, jež byly na konci roku 2013 úspěšně vystřeleny na oběžnou dráhu Země. Mikroakcelerometry jsou plně funkční a dodávají potřebná data. Česká republika se tak stala jednou ze dvou zemí světa, která disponuje touto, ve vesmíru ověřenou, technologií. VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, rok 2013 byl pro VZLÚ po mnoha stránkách rokem velmi náročným. Kromě toho, že jsme nastavovali vztahy a vzájemné napojení procesů se svými čerstvě založenými spin-off společnostmi VZLU TECHNOLOGIES, a.s. a SERENUM, a.s., jsme se museli potýkat také s extrémním nedostatkem příležitostí ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to nejen v národním měřítku, ale také v Evropě. Nedostatek dotačních příležitostí se nám podařilo překlenout především zvýšením hospodářských aktivit. Velká pozornost byla věnována také zapojení VZLÚ do příprav evropského rámcového programu HORIZON 2020, evropského projektu JTI CLE- AN SKY 2, společné evropské výzkumné iniciativy FUTU- RE SKY a v národním měřítku také zapojení do příprav nových účelových a operačních programů. Všechny tyto aktivity jsme realizovali s cílem zajistit trvalý a udržitelný rozvoj VZLÚ jako strategické výzkumné organizace. Pro výzkumnou organizaci je její neustálý rozvoj hlavní konkurenční výhodou. Tato výhoda je tím silnější, čím těsněji výzkumná organizace spolupracuje s průmyslem, dokáže mu naslouchat a pomáhá mu s řešením každodenních technických problémů. VZLÚ takovou výzkumnou organizací je, a proto se nám v roce 2013 podařilo rozšířit aktivity téměř ve všech zájmových Vážení akcionáři, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. patří k nejvýznamnějším průmyslově orientovaným výzkumným organizacím v České republice. Díky těsné spolupráci s obdobnými organizacemi v Evropě mohou odborní zaměstnanci VZLÚ pracovat v mezinárodních týmech a trvale tak rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti. Tyto jsou pak směrovány především ve prospěch českého průmyslu, jeho konkurenceschopnosti a prosperity. Svou měrou tak VZLÚ přispívá k dalšímu rozvoji vybraných proexportně orientovaných průmyslových oborů a svým působením v rámci mezinárodních sdružení šíří dobrou pověst vědeckotechnických schopností České republiky. Za spolupráci v roce 2013 děkuji především zaměstnancům společnosti i našim projektovým a obchodním partnerům. Ing. Josef Kašpar předseda představenstva a generální ředitel

5 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI

6 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 446, IČ: , DIČ: CZ Základní kapitál společnosti činil k 31. prosinci ,- Kč. Akcie společnosti vlastnila do Česká republika - Ministerstvo financí (92,16 ) a Československá obchodní banka, a.s. (7,84 ). Od vlastní akcie jediný akcionář - Česká republika - Ministerstvo financí (100 ). K vlastnil VZLÚ 100 podíl na základním kapitálu svých dvou dceřiných společností - VZLU TECHNOLOGIES, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ a SERENUM, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním a pracovní náplní je, v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií do praxe. Veškerý zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností, do šíření jejich výsledků nebo do výuky. Žádný podnik nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám VZLÚ ani k výsledkům jeho výzkumu a vývoje. VZLÚ provádí, v souladu s Rámcem společenství, také hospodářské činnosti, mezi které patří zejména vývoj, projektování a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, poradenství a provoz Vědeckotechnického parku. VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a je držitelem řady oprávnění, osvědčení a certifikátů prokazujících vysokou kvalitu činností společnosti. VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostředí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2013 nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlepšování péče o životní prostředí. VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti z oboru letectví a kosmonautiky také pro práce v oblasti pozemních dopravních prostředků, v energetice, ve stavebnictví, v obranném průmyslu i v oblasti bezpečnostních technologií. VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evropě (prostřednictvím Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA - generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace) i v ČR (prostřednictvím Asociace výzkumných organizací AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje aktivitami v průmyslových asociacích - evropské asociaci leteckého, obranného a kosmického průmyslu ASD a v Asociaci leteckých výrobců ČR (generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace).

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT

8 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO: DOZORČÍ RADA: předseda představenstva: Ing. Josef Kašpar místopředseda představenstva: Ing. Viktor Kučera člen představenstva: Ing. Zbyněk Šedivý předseda dozorčí rady: Ing. Michala Davídková - do místopředseda dozorčí rady: JUDr. Petr Matoušek člen dozorčí rady: Ing. Jan Červinka VRCHOLOVÝ MANAGEMENT: Ing. Josef Kašpar - generální ředitel Ing. Viktor Kučera - technický ředitel

9 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Generální ředitel Vědeckotechnický park Správní útvary Technický ředitel Produktivní útvary Aerodynamika Pevnost konstrukcí Kompozitní technologie Motory Zkušební laboratoře STŘEDNÍ MANAGEMENT: Ing. Karel Paiger, MBA Projekty a zakázky Ing. Marie Círusová Ekonomika Kateřina Žáková, Dis Kvalita a metrologie Jitka Kuhnová Nákup Ing. Miroslav Valeš Zkušební laboratoře Ing. Matěj Hraška, Ph.D. Kompozitní technologie Ing. Jiří Fiala Aerodynamika Ing. Josef Jironč Pevnost konstrukcí Ing. Lamka Jaromír CSc. Motory Mgr. Markéta Bouzková Lidské zdroje Tomáš Vodrážka Vědeckotechnický park Zdeněk Kočí Informační technologie

10 LIDSKÉ ZDROJE

11 zaměstnanců, vzdělání a vzdělávání za rok 2013 vzdělání vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VĚKOVÁ STRUKTURA vzdělání kladní 3 Zákonné školení vzdělávání 11 VZDĚLÁVÁNÍ ředoškolské k Základní 45 3 vzdělání Anglický jazyk Zákonné školení 9 vzdělávání 11 sokoškolské let Středoškolské Základní 45 Odborné vzdělávání Anglický 3 jazyk Zákonné 41 školení 9 11 decké let Vysokoškolské 34 9 Středoškolské 43 Národní konference Odborné 45 vzdělávání Anglický 23 jazyk 41 9 LKEM let Vědecké Vysokoškolské 9 Mezinárodní konference Národní 43 konference Odborné 14 vzdělávání let CELKEM 22 Vědecké 100 Interní vzdělávání Mezinárodní 9 konferencenárodní 10 konference íce 12 CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání Mezinárodní 2 konference CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání2 10 CELKEM Manažerská akademie ZAMĚSTNANCŮ počet VÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ vzdělávání vzdělávání CELKEM 100 LIDSKÉ ZDROJE VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v rámci své politiky lidských zdrojů reaguje na současné trendy v oblasti motivace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu i vzdělávání zaměstnanců. Oblast lidských zdrojů patří mezi prioritní oblasti, na něž se naše společnost zaměřuje, neboť její jedinečnost a velká konkurenční výhoda tkví právě ve vlastních zaměstnancích, jejich obrovském znalostním a vědomostním potenciálu. VZLÚ si je dlouhodobě vědom této skutečnosti, proto do oblasti rozvoje lidských zdrojů investuje nemalé prostředky, které se zhodnocují v dlouhodobém horizontu. Zákonné školení Anglický Počet jazyk zaměstnanců Zákonné VZLÚ se školení meziročně pohybuje na stabilní úrovni s velmi nízkou fluktuací. K výraznějším změnám v počtu zaměstnanců došlo v návaznosti na založení dceřiných Odborné vzdělávání Anglický společností. jazyk V prosinci roku 2012 Zákonné došlo k založení školení dceřiné společnosti VZLU konference TECHNOLOGIES, Odborné vzdělávání a.s., v níž začala od Anglický působit jazyk část zaměstnan- Národní Mezinárodní ců, kteří se konference ve VZLÚ zabývali především výrobou. V únoru 2013 pak následovalo Národní konference Odborné vzdělávání založení druhé dceřiné společnosti SERENUM, a.s., do níž se od přesunulo několik specialistů Mezinárodní se zaměřením konference na kosmické Národní technologie. konference Interní vzdělávání Manažerská akademie Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání Manažerská akademie VĚKOVÁ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVA VZLÚ v návaznosti na současné trendy umožňuje též uzavírání alternativních úvazků, kdy je možné reflektovat na potřeby zaměstnanců na sladění pracovního a soukromého života. Politika vzdělávání VZLÚ podněcuje zaměstnance k neustálému prohlubování odborných znalostí, jak v rámci interních a externích školení, účasti na odborných konferencích, tak i samostudiem. Důkazem toho je stále rostoucí počet zaměstnanců, kteří si v průběhu pracovního poměru ve VZLÚ zvýšili vzdělání na vysokoškolskou či dokonce vědeckou úroveň. V současné době má doktorské vzdělání 23 zaměstnanců, což tvoří 9 celkového počtu. Je velmi potěšující, že se na vědeckou dráhu vydává stále větší procento Základní mladých výzkumných pracovníků, kteří svou budoucnost vidí právě v přínosu Středoškolské pro výzkum a vývoj. Základní Vysokoškolské Středoškolské Společnost si je však vědoma, že je nutné své zaměstnance vzdělávat nejen po odborné profesní stránce, ale též v rámci rozvoje Vědecké osobnostních dovedností Vysokoškolské a všestranného ekonomického a právního přehledu. Vědecké let let let let 61 - a více let let let let 61 - a více ákonné školení Zákonné školení nglický jazyk Anglický jazyk 9 9 dborné vzdělávání Odborné vzdělávání árodní konference Národní konference ezinárodní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání nterní vzdělávání Manažerská akademie anažerská akademie 2 2 ELKEM CELKEM VĚKOVÁ STRUKTURA Anglický jazyk VĚKOVÁ STRUKTURA Odborné vzdělávání VĚKOVÁ Národní STRUKTURA konference Zákonné školení let let let Mezinárodní 61 - konference a více Interní vzdělávání 1-30 let let let let 61 - a více Manažerská akademie let let let let 61 - a více Zákonné školení Zákonné Anglický školeníjazyk Anglický Odborné jazyk vzdělávání Národní konference Odborné vzdělávání Mezinárodní konference Národní konference Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání let 350, let ,00 let let 250, a více 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké , ,00 300,00 300,00 250,00 250,00 200, ,00 150,00 STAV ZAMĚSTNANCŮ 150,00 100,00 100,00 50, let let let let let let let let 61 - a více 61 - a více , ,00 VZLU 2009 TECHNOLOGIES ,00 SERENUM VZLU VZLU TECHNOLOGIES 2009 Základní SERENUM 2010 VZLU Středoškolské VZLU TECHNOLOGIES Základní Vysokoškolské Středoškolské Vědecké Vysokoškolské Vědecké SERENUM VZLU 10 Manažerská akademie

12 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁVÁNÍ V rámci tohoto trendu organizuje systém interních školení, v jehož rámci interní školitelé - specialisté na danou oblast předávají zkušenosti svým kole gům. 9 Zároveň jsou ve spolupráci s externím partnerem pořádány specificky zaměřené kurzy na rozšíření kompetencí zaměstnanců zejména v oblasti projektového a finančního řízení Samostatnou kapitolou v oblasti vzdělávání je vzdělávání manažerů, na jejichž pracovní výkon jsou kladeny mimořádně vysoké požadavky. Kromě svých odborných znalostí musejí mít přehled v ekonomickém a právním prostředí a zároveň dosahovat určité úrovně manažerských kompetencí. K podpoře jejich profesního 2 růstu významným způsobem přispívá cyklus manažerské akademie, jež byl již třetím rokem zařazen mezi vzdělávací programy společnosti. 100 Oblast motivace zaměstnanců je taktéž prioritní záležitostí každodenní činnosti v oblasti lidských zdrojů. Pouze motivovaný zaměstnanec přináší nejen maximální užitek své firmě, ale též má z výkonu své práce adekvátní uspokojení. VZLÚ každoročně rozšiřuje akce pro zaměstnance a přichází s novými náměty na podporu jejich identifikace se společností a přijetí standardů firemní kultury. Z akcí pořádaných v roce 2013 je možné jmenovat vědeckou soutěž O cenu Ing. Jana Kašpara, dále fotografickou soutěž VZLÚ čočkami zaměstnanců, volnočasovou akci zážitkové odpoledne či firemní vánoční večírek. Zaměstnanci oceňují proaktivní přístup zaměstnavatele k možnosti neformálního setkání kolegů z jiných útvarů, což velmi přispívá k navázání dobrých pracovních vazeb i k utváření firemní kultury s kvalitními vnitropodnikovými vztahy let let let let let let let let a a více let let let let 61 - a více PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁNÍ let - 30 let let - 40 let Zákonné školení let - 50 let Anglický jazyk let - 60 let Odborné vzdělávání 61 - a 61 více - a více Národní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání Manažerská akademie HOSPODAŘENÍ 2013 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ence ie let let Základní let43 Středoškolské let Vysokoškolské 61 - a více Vědecké Základní Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké Vědecké 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00

13 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÁ SITUACE A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v roce 2013 vykázal celkový zisk ve výši tis. Kč po zdanění, nejvyšší dosažený zisk za dobu existence VZLÚ jako akciové společnosti. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo především díky pokračujícímu zefektivňování vnitřních procesů společnosti a díky rostoucím příjmům plynoucím z hospodářské činnosti. V roce 2013 byl růst výkonů natolik zásadní, že pokryl výrazný propad příjmů dotací na pokrytí nákladů výzkumu a vývoje. I v roce 2013 tvořily největší část příjmů dotace (ostatní provozní výnosy) poskytnuté na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a Evropské Unie. Nejvýznamnější část tržeb z hospodářské činnosti tvořily práce pro zahraniční společnosti, např. pro Howden Ventilatoren GmbH, European Space Agency (ESA) nebo Fokker Aerostructures B.V., z tuzemských zákazníků patří k nejvýznamnějším DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. Finanční hospodářský výsledek je v roce 2013 kladný, přesto však jeho výši negativně ovlivnil proměnlivý kurz EUR a výrazný pokles úrokových sazeb. Společnost tvoří ze zisku Fond na podporu výzkumu a vývoje. V roce 2013 byl fond použit k financování soutěže o nejlepší výsledky výzkumu, vývoje a inovací - O cenu Ing. Jana Kašpara. VÝKONY (tis. Kč) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (tis. Kč) PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (tis. Kč)

14 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomický vývoj společnosti je pozitivní, což dokladuje trvalý růst vlastního kapitálu. Celkový objem aktiv a pasiv společnosti se snížil, což je především způsobeno snížením krátkodobých pohledávek a závazků v podobě úbytku přiznaných dotací na příští období. Pokles pohledávek a závazků pozitivně ovlivňuje poměrové ukazatele. V roce 2013 byly založeny dvě dceřiné společnosti a to peněžními vklady. V rozvaze se tato skutečnost projevila nárůstem dlouhodobého majetku a poklesem krátkodobého finančního majetku. Celkové investice do dlouhodobého majetku činily 36 mil. Kč. Společnost vykazuje dlouhodobě zisk. Záporná přidaná hodnota v předcházejících letech je způsobena financováním výzkumné činnosti společnosti formou dotací, která se sice projevuje v provozním hospodářském výsledku, ale mimo přidanou hodnotu. V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu výkonů z hospodářské činnosti, takže přidaná hodnota je kladná Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva z toho zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek Ostatní aktiva Pasiva celkem Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje z toho krátkodobé závazky bankovní úvěry a výp Ostatní pasiva Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní výnosy Provozní HV Finanční HV HV po zdanění VÝZKUM A VÝVOJ BĚŽNÁ LIKVIDITA (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) CELKOVÁ ZADLUŽENOST (cizí zdroje/celková aktiva) 1,91 1,66 1,66 1,58 1,61 0,18 0,23 0,25 0,27 0,

15 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ 1 Výzkum a vývoj je hlavní nosnou činností společnosti. Prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje a také prostřednictvím řešení národních i evropských účelových projektů výzkumu a vývoje VZLÚ přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti českého i evropského leteckého a kosmického průmyslu i dalších průmyslových odvětví. NEZÁVISLÝ VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2013 byla VZLÚ poskytována institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly důležitá témata z oblasti letectví, vesmírných technologií, stavebnictví, energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních technologií, speciálních materiálů a diagnostiky. Úspěšně proběhla poskytovatelem provedená kontrola plnění podmínek užití institucionální podpory za rok Řada započatých nezávislých projektů bude pokračovat i v dalších letech. NÁRODNÍ ÚČELOVÉ PROJEKTY Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla rozvíjena především ve spolupráci s průmyslovými podniky. V rámci specifických programů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra byly v roce 2013 řešeny ve VZLÚ zejména následující projekty: Bezpilotní prostředek pro potřeby Ministerstva vnitra ČR resp. Integrovaného záchranného systému. Příjemce LOM Praha. Letoun má být schopný provozu v civilním vzdušném prostoru. VZLÚ je zodpovědný za aerodynamický návrh, pevnostní analýzu a výrobu kompozitní konstrukce. V roce 2013 se letoun dostal do letového stavu, získal od ÚCL permit to fly, byl úspěšně zalétán a pokračuje v letových zkouškách. Lokomotivní celky; v projektu Lokomotivní celky je VZLÚ partnerem firmy CZ Loko, a.s. Cílem projektu je snížení negativních vlivů lokomotiv na životní prostředí včetně zvýšení účinnosti pomocných pohonů - nově vyvíjených pohonných systémů. V prvním roce projektu řešila aerodynamika VZLÚ optimalizaci kabiny metodou CFD (programem STAR CCM+), přičemž vstupy do výpočtů (tepelné výkony zdrojů v celé provozní obálce) byly experimentálně naměřeny. Zároveň byla připravena instrumentace lokomotivy pro provozní měření pomocných pohonů a brzdového systému. Naměřená data budou vstupem pro simulaci systémů v programu MATLAB, ale současně budou cenným zdrojem pro vývojové oddělení výrobce pro řešení problémů i nových vývojů. Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně; V projektu je prováděn aplikovaný experimentální a teoretický výzkum typického turbínového stupně; analýza povede ke zdokonalení metodiky návrhu obdobných stupňů. S využitím nové metodiky bude navržen nový optimalizovaný turbínový stupeň a ten bude experimentálně ověřen. Projekt ADATO - L-410; příjemce Aircraft Industries, zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance. Kromě výpočtů rychlosti šíření poškození u vybraných kritických míst se také dokončila dlouhodobá únavová zkouška jednoho z kritických míst konstrukce, a sice hlavních závěsů křídlo-trup, včetně on-line monitorování metodou akustické emise. Projekt byl úspěšně ukončen závěrečným oponentním řízením v říjnu Letové zkoušky UAV platformy (projekt bezpečnostního výzkumu podporovaný Ministerstvem vnitra ČR)

16 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ 2 Projekt MOSTA - příjemce Aircraft Industries, podíl na vývoji inovovaného letounu L 410NG (nová generace). Těžištěm řešení části projektu ve VZLÚ bylo v roce 2013 pokračování ve spolupráci na koncepci únavové životnosti založené na filozofii Damage Tolerance a výpočty šíření trhlin, aeroelastické analýzy letounu L 410NG, příprava statických a únavových zkoušek křídla, dokončení přípravy statických zkoušek hlavního a příďového podvozku, realizace únavových zkoušek podvozkového nosníku, statické zkoušky krátkých integrálních křídelních panelů. Rovněž se dokončoval vývoj postupů NDT pro prohlídky draku podle stavu. Projekt MISTRAL - příjemce EVEKTOR, pokračování vývoje vojenské verze EV-55M. V roce 2013 se VZLÚ na tomto projektu podílel dokončením statických zkoušek křídla a konstrukční a výrobní přípravou statické zkoušky trupu. Také byla zahájena únavová zkouška hlavního podvozku. Projekt AJT - příjemce Aero Vodochody. Jedná se o projekt křídla pokročilého vojenského letounu s integrální palivovou nádrží. VZLÚ se v r podílel zejména konstrukční a výrobní přípravou únavové zkoušky křídla v sestavě s trupem, včetně zatížení od podvozků, zbraňových závěsníků a podvěšeného kanonu. V oblasti aerodynamiky byly dokončeny teoretické práce, kromě koncepčních analýz byla masivně použita metoda CFD. Pro verifikaci výsledků byly připraveny modely do aerodynamického tunelu, kromě klasických postupů a materiálů byl použit i 3D tisk. Projekt FLE - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla letounu Bombardier CSeries100. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit. Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2013 závěrečným oponentním řízením. Projekt KC390 - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla transportního letounu Embraer KC390. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit, byly zpracovány metodiky obecných pevnostních výpočtů a pevnostních výpočtů tenkostěnných konstrukcí. Pro podporu výpočtových prací byly také realizovány zkoušky smykových spojů a také materiálové zkoušky rychlým zatěžováním. Větší zkouškou byl také tzv. blow-out test simulující havarijní případ porušení tlakového potrubí vzduchu v prostoru náběžné hrany. Projekt kompozitní řídící plochy - příjemce Aero Vodochody, VZLÚ se v roce 2013 na projektu podílel tvorbou metodiky únavové životnostní zkoušky typické celkompozitní řídící plochy, návrhem systému NDT kontrol prototypů před a po zkouškách včetně přípravy metodik a výroby etalonů vad, zkouškami typických mechanických spojů a zejména přípravou a realizací závěrečné statické zkoušky řídící plochy. Projekt SIGMA - příjemce Honeywell International, s.r.o., integrace SHM (Structural Health Monitoring) do údržby letadla je aplikována na vývoj, testování a implementaci SHM systému pro monitorování obtížně přístupných částí draku letounu L-410NG konstruovaného dle filosofie Damage Tolerance. VZLÚ se zejména podílí na výpočtech vybraných kritických míst křídla L410NG a jejich ověřovacích zkouškách s aplikovaným systémem SHM. V závěru bude tento systém ověřen i při únavové zkoušce celého křídla L410NG Optimalizace tvaru vzduchového kanálu chladicích věží. Projekt je řešen ve spolupráci se společností FANS a jeho hlavním cílem je efektivní uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci chladících věží. Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu - projekt INKOM; je zaměřen na uplatnění moderních kompozitních materiálů při inovaci letounu L410NG. Využití progresivních materiálů a technologií zásadně přispěje ke snížení výrobních nákladů a hmotnosti těch částí konstrukce, které obsahují velký počet dílů a spojů, případně jsou náročné na postupové operace. Činnost VZLÚ je zaměřen na vývoj a výrobu motorových gondol a na výzkum jejich aerodynamických vlastností CFD Analýza lokomotivní kabiny / 3. Výpočty šíření poškození v konstrukci draku L410NG / 4. Konstrukční a výrobní příprava statické zkoušky křídla a motorového lože / 5. Statická zkouška vztlakových klapek EV-55M / 6. Únavová zkouška hlavního podvozku EV-55M / 7. Prototyp letounu Bombardier CSeries100 při záletu / 8. Zkouška krátkého potahového panelu křídla na tlak / 9. Sestava statické zkoušky trupu EV-55M / 10. Sestava únavové zkoušky křídla s integrální palivovou nádrží / 11. Model letounu s novým křídlem

17 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ Vývoj spalovacího systému malého turbínového motoru na alternativní paliva VTMAP, příjemcem je VZLÚ. Pro teoretické řešení jsou využívány numerické technologie založené na bázi OpenSource řešiče diferenciálních rovnic, které jsou schopny predikovat emise CO, NOx a sazí s možností integrace chemické kinetiky a fyzikálních vlastností použitých paliv. Souběžně se simulacemi budou probíhat i experimenty. Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů CAAEEC, příjemcem je UNIS. Byly provedeny vybrané kvalifikační, laboratorní a podnikové zkoušky a testy. Dále pokračovala simulace sub-systémů a částí funkčních vzorků. Vývoj kosmického nanosatelitu VZLUSAT1. Projekt je zaměřen na vývoj, výrobu, kvalifikaci a experimentální ověření výrobků/technologií průmyslových partnerů na oběžné dráze Země (tzv. IOD - In Orbit Demonstration). Ověření bude provedeno na nanosatelitu typu CubeSat, vyvíjeného ve VZLÚ. Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA), projekt je řešen ve spolupráci s Jihlavanem a Evektorem. 13 Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů. Projekt je řešen ve spolupráci s FS ČVUT a Synpo. Výsledkem řešení roku 2013 byly mj. i dva funkční vzorky nových typů kompozitních nátěrů. V roce 2013 bylo zahájeno řešení nového projektu Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování. Projekt je řešen ve spolupráci s Czech Airlines Technics, FS ČVUT a Pragochema. Centrum kompetence drážních vozidel, projekt v roce 2013 pokračoval zejména analýzami CFD v oblasti vlivu rychlovlaků na okolí. Podaný projekt Centrum výzkumu povrchových úprav byl v roce 2013 vyhodnocen jako projekt určený k podpoře ze strany poskytovatele dotace, s plánovaným zahájením řešení v lednu Pokračoval projekt podpory Velkých infrastruktur, získaný v roce Projekt dosáhl v roce 2013 realizační fáze, byly rozpracovány stavební práce a na konci roku byla převzata sestava nového pohonu, který zajistí modernizovanému tunelu podstatně vyšší parametry: rychlost proudu se zvýší ze 70 m/s na 85 m/s, příkon tunelu se zvýší z 1 MW na 1,6 MW EVROPSKÉ ÚČELOVÉ PROJEKTY V oblasti evropského výzkumu a vývoje probíhalo řešení zejména následujících projektů: ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Koordinátorem projektu je První Brněnská Strojírna Velká Bíteš. VZLÚ řeší velmi širokou řadu témat; v roce 2013 například:» Návrh optimalizace a numerické ověření spalovací komory JETIS a sestavení zkušebního zařízení pro segmenty spalovacích komor.» Pokračování vývoje leteckého reduktoru podle zadání projektu ESPO- SA. Výpočtový dynamický model leteckého reduktoru byl aktualizován o dynamické parametry pokročilých vyvíjených komponent, a to jak v případě torzního kmitání, tak v případě axiálního kmitání. Tyto dynamické parametry byly získány metodou konečných prvků. LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine Technologies). VZLÚ se podílel na vývojových řešeních celé řady motorářských témat, například návrh a sestavení zařízení pro experimentální ověření výpočtových modelů interních recirkulačních (IRC) kanálů v záběrníku odstředivého kompresoru pro zvětšení protipumpážní rezervy kompresoru a tím tak rozšířit bezpečné provozní pásmo kompresoru. Dále pokračovala účast VZLÚ v dalších projektech 7. Rámcového programu CERFAC, IMS-CPS, INMA, STIRSCAN, SARISTU; náplní jsou většinou speciální analýzy v oboru pevnosti kovových i kompozitních materiálů a konstrukcí a specifické zkoušky. Probíhaly práce rovněž na projektech ANULOID, AFLoNext, PRI- MAE, BOPACS, IASS, CANAL a v rámci programu Clean-Sky pak na projektu CARD-CS. Posledně jmenovaný projekt CARD přinesl do aerodynamického tunelu nová témata: aerodynamickou optimalizaci tvarů a uspořádání trupu vrtulníku v oblasti hlavního rotoru. Pro komplexní popis dějů a vizualizaci proudění bylo použito PIV měření pomocí laserové techniky a rychlých kamer. Na projektu se účastní univerzity a výzkumné instituce několika zemí Sestava zkoušky / 13. Konstrukce pevné náběžné hrany křídla KC390 / 14. Uspořádání blow-out testu s rychloběžnými kamerami / 15. C-scan měrky GATE A / 16. Zkušební kus s poruchou / 17. Pohled na zkušební stand s motorem / 18. Zobrazení měřených parametrů / 19. Pulzátor pro ověřování vlivu povrchových úprav na navodíkování materiálů / 20. Sestava pohonu aerodynamického tunelu / 21. Výpočet birdstriku / 22. Numerická simulace prodění v řezu anuloidní spalovací komorou / 23. Numerická simulace tvorby sazí RQL komoře / 24. Reduktor malého turbínového motoru navržený pro přenášený výkon 230 k / 25. Numerická simulace proudění v obtokovém kanálu IRC

výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva

výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva 2012 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské

Více

výroční zpráva 2014 výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.... partner průmyslu

výroční zpráva 2014 výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.... partner průmyslu výroční zpráva 2014 výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.... partner průmyslu výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. výroční zpráva 2014 1 obsah 01 03 07 11 15 19 23 33 37 59 77 81 85 Obsah Úvodní slovo

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Profil společnosti 3 2. Statutární orgány společnosti 3 3. Zpráva o činnosti a finanční situace 4 4. Pracovněprávní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Orientace aplikovaného výzkumu v ČR 1) Privátní vývoj realizovaný v rámci jednotlivých společností. Inovace

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 8 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2008 Výhled na rok 2009 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 9 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2009 Výhled na rok 2010 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Zdeněk MALKOVSKÝ VÚKV a.s. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 www.vukv.cz Projekt č.te01020038 Centrum kompetence drážních vozidel je řešen

Více

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti PBS Velká Bíteš Profil společnosti 65 let ve Velké Bíteši Patříme do skupiny PBS Group QM Řízení jakosti Průmyslové kotle Turbíny Divize letecké techniky Divize přesného lití Divize industry Divize centrum

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více