VÝROČNÍ ZPRÁVA partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu

2 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské zdroje 9 Hospodaření Výzkum a vývoj 15 Hospodářská činnost 20 Účetní závěrka 23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 Odpovědnost za výroční zprávu 44 Výroky auditora 46

3 ÚVODNÍ SLOVO

4 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA oborech. V letectví je potřeba kromě pokračovacích prací na projektech L410NG, EV-55M, Bombardier CSeries 100 a Embraer KC-390, zmínit nové výzvy v podobě vývoje moderních motorových gondol nebo spalovacího systému pro alternativní paliva. Zvláštní pozornost zasluhuje také naše účast na projektu indického dopravního letounu SARAS. V oblasti energetického průmyslu jsme zintenzivnili spolupráci na vývoji nových efektivních turbínových strojů, kompozitních ventilátorů a difuzorů pro chladící věže. Nově byly naše aktivity rozšířeny také do oblasti větrné energetiky. V sektoru pozemních dopravních prostředků se nám poprvé podařilo překročit hranice ČR a to v podobě aerodynamického návrhu vlaku pro německého zákazníka. Za největší úspěch roku 2013 však musíme považovat dokončení další fáze naší účasti v programu Evropské kosmické agentury ESA SWARM, v rámci kterého byl ve VZLÚ v uplynulých letech vyvinut speciální mikroakcelerometr, který se stal klíčovou součástí tří satelitů, jež byly na konci roku 2013 úspěšně vystřeleny na oběžnou dráhu Země. Mikroakcelerometry jsou plně funkční a dodávají potřebná data. Česká republika se tak stala jednou ze dvou zemí světa, která disponuje touto, ve vesmíru ověřenou, technologií. VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, rok 2013 byl pro VZLÚ po mnoha stránkách rokem velmi náročným. Kromě toho, že jsme nastavovali vztahy a vzájemné napojení procesů se svými čerstvě založenými spin-off společnostmi VZLU TECHNOLOGIES, a.s. a SERENUM, a.s., jsme se museli potýkat také s extrémním nedostatkem příležitostí ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to nejen v národním měřítku, ale také v Evropě. Nedostatek dotačních příležitostí se nám podařilo překlenout především zvýšením hospodářských aktivit. Velká pozornost byla věnována také zapojení VZLÚ do příprav evropského rámcového programu HORIZON 2020, evropského projektu JTI CLE- AN SKY 2, společné evropské výzkumné iniciativy FUTU- RE SKY a v národním měřítku také zapojení do příprav nových účelových a operačních programů. Všechny tyto aktivity jsme realizovali s cílem zajistit trvalý a udržitelný rozvoj VZLÚ jako strategické výzkumné organizace. Pro výzkumnou organizaci je její neustálý rozvoj hlavní konkurenční výhodou. Tato výhoda je tím silnější, čím těsněji výzkumná organizace spolupracuje s průmyslem, dokáže mu naslouchat a pomáhá mu s řešením každodenních technických problémů. VZLÚ takovou výzkumnou organizací je, a proto se nám v roce 2013 podařilo rozšířit aktivity téměř ve všech zájmových Vážení akcionáři, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. patří k nejvýznamnějším průmyslově orientovaným výzkumným organizacím v České republice. Díky těsné spolupráci s obdobnými organizacemi v Evropě mohou odborní zaměstnanci VZLÚ pracovat v mezinárodních týmech a trvale tak rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti. Tyto jsou pak směrovány především ve prospěch českého průmyslu, jeho konkurenceschopnosti a prosperity. Svou měrou tak VZLÚ přispívá k dalšímu rozvoji vybraných proexportně orientovaných průmyslových oborů a svým působením v rámci mezinárodních sdružení šíří dobrou pověst vědeckotechnických schopností České republiky. Za spolupráci v roce 2013 děkuji především zaměstnancům společnosti i našim projektovým a obchodním partnerům. Ing. Josef Kašpar předseda představenstva a generální ředitel

5 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI

6 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 446, IČ: , DIČ: CZ Základní kapitál společnosti činil k 31. prosinci ,- Kč. Akcie společnosti vlastnila do Česká republika - Ministerstvo financí (92,16 ) a Československá obchodní banka, a.s. (7,84 ). Od vlastní akcie jediný akcionář - Česká republika - Ministerstvo financí (100 ). K vlastnil VZLÚ 100 podíl na základním kapitálu svých dvou dceřiných společností - VZLU TECHNOLOGIES, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ a SERENUM, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním a pracovní náplní je, v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií do praxe. Veškerý zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností, do šíření jejich výsledků nebo do výuky. Žádný podnik nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám VZLÚ ani k výsledkům jeho výzkumu a vývoje. VZLÚ provádí, v souladu s Rámcem společenství, také hospodářské činnosti, mezi které patří zejména vývoj, projektování a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, poradenství a provoz Vědeckotechnického parku. VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a je držitelem řady oprávnění, osvědčení a certifikátů prokazujících vysokou kvalitu činností společnosti. VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostředí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2013 nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlepšování péče o životní prostředí. VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti z oboru letectví a kosmonautiky také pro práce v oblasti pozemních dopravních prostředků, v energetice, ve stavebnictví, v obranném průmyslu i v oblasti bezpečnostních technologií. VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evropě (prostřednictvím Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA - generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace) i v ČR (prostřednictvím Asociace výzkumných organizací AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje aktivitami v průmyslových asociacích - evropské asociaci leteckého, obranného a kosmického průmyslu ASD a v Asociaci leteckých výrobců ČR (generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace).

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT

8 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO: DOZORČÍ RADA: předseda představenstva: Ing. Josef Kašpar místopředseda představenstva: Ing. Viktor Kučera člen představenstva: Ing. Zbyněk Šedivý předseda dozorčí rady: Ing. Michala Davídková - do místopředseda dozorčí rady: JUDr. Petr Matoušek člen dozorčí rady: Ing. Jan Červinka VRCHOLOVÝ MANAGEMENT: Ing. Josef Kašpar - generální ředitel Ing. Viktor Kučera - technický ředitel

9 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Generální ředitel Vědeckotechnický park Správní útvary Technický ředitel Produktivní útvary Aerodynamika Pevnost konstrukcí Kompozitní technologie Motory Zkušební laboratoře STŘEDNÍ MANAGEMENT: Ing. Karel Paiger, MBA Projekty a zakázky Ing. Marie Círusová Ekonomika Kateřina Žáková, Dis Kvalita a metrologie Jitka Kuhnová Nákup Ing. Miroslav Valeš Zkušební laboratoře Ing. Matěj Hraška, Ph.D. Kompozitní technologie Ing. Jiří Fiala Aerodynamika Ing. Josef Jironč Pevnost konstrukcí Ing. Lamka Jaromír CSc. Motory Mgr. Markéta Bouzková Lidské zdroje Tomáš Vodrážka Vědeckotechnický park Zdeněk Kočí Informační technologie

10 LIDSKÉ ZDROJE

11 zaměstnanců, vzdělání a vzdělávání za rok 2013 vzdělání vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VĚKOVÁ STRUKTURA vzdělání kladní 3 Zákonné školení vzdělávání 11 VZDĚLÁVÁNÍ ředoškolské k Základní 45 3 vzdělání Anglický jazyk Zákonné školení 9 vzdělávání 11 sokoškolské let Středoškolské Základní 45 Odborné vzdělávání Anglický 3 jazyk Zákonné 41 školení 9 11 decké let Vysokoškolské 34 9 Středoškolské 43 Národní konference Odborné 45 vzdělávání Anglický 23 jazyk 41 9 LKEM let Vědecké Vysokoškolské 9 Mezinárodní konference Národní 43 konference Odborné 14 vzdělávání let CELKEM 22 Vědecké 100 Interní vzdělávání Mezinárodní 9 konferencenárodní 10 konference íce 12 CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání Mezinárodní 2 konference CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání2 10 CELKEM Manažerská akademie ZAMĚSTNANCŮ počet VÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ vzdělávání vzdělávání CELKEM 100 LIDSKÉ ZDROJE VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v rámci své politiky lidských zdrojů reaguje na současné trendy v oblasti motivace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu i vzdělávání zaměstnanců. Oblast lidských zdrojů patří mezi prioritní oblasti, na něž se naše společnost zaměřuje, neboť její jedinečnost a velká konkurenční výhoda tkví právě ve vlastních zaměstnancích, jejich obrovském znalostním a vědomostním potenciálu. VZLÚ si je dlouhodobě vědom této skutečnosti, proto do oblasti rozvoje lidských zdrojů investuje nemalé prostředky, které se zhodnocují v dlouhodobém horizontu. Zákonné školení Anglický Počet jazyk zaměstnanců Zákonné VZLÚ se školení meziročně pohybuje na stabilní úrovni s velmi nízkou fluktuací. K výraznějším změnám v počtu zaměstnanců došlo v návaznosti na založení dceřiných Odborné vzdělávání Anglický společností. jazyk V prosinci roku 2012 Zákonné došlo k založení školení dceřiné společnosti VZLU konference TECHNOLOGIES, Odborné vzdělávání a.s., v níž začala od Anglický působit jazyk část zaměstnan- Národní Mezinárodní ců, kteří se konference ve VZLÚ zabývali především výrobou. V únoru 2013 pak následovalo Národní konference Odborné vzdělávání založení druhé dceřiné společnosti SERENUM, a.s., do níž se od přesunulo několik specialistů Mezinárodní se zaměřením konference na kosmické Národní technologie. konference Interní vzdělávání Manažerská akademie Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání Manažerská akademie VĚKOVÁ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVA VZLÚ v návaznosti na současné trendy umožňuje též uzavírání alternativních úvazků, kdy je možné reflektovat na potřeby zaměstnanců na sladění pracovního a soukromého života. Politika vzdělávání VZLÚ podněcuje zaměstnance k neustálému prohlubování odborných znalostí, jak v rámci interních a externích školení, účasti na odborných konferencích, tak i samostudiem. Důkazem toho je stále rostoucí počet zaměstnanců, kteří si v průběhu pracovního poměru ve VZLÚ zvýšili vzdělání na vysokoškolskou či dokonce vědeckou úroveň. V současné době má doktorské vzdělání 23 zaměstnanců, což tvoří 9 celkového počtu. Je velmi potěšující, že se na vědeckou dráhu vydává stále větší procento Základní mladých výzkumných pracovníků, kteří svou budoucnost vidí právě v přínosu Středoškolské pro výzkum a vývoj. Základní Vysokoškolské Středoškolské Společnost si je však vědoma, že je nutné své zaměstnance vzdělávat nejen po odborné profesní stránce, ale též v rámci rozvoje Vědecké osobnostních dovedností Vysokoškolské a všestranného ekonomického a právního přehledu. Vědecké let let let let 61 - a více let let let let 61 - a více ákonné školení Zákonné školení nglický jazyk Anglický jazyk 9 9 dborné vzdělávání Odborné vzdělávání árodní konference Národní konference ezinárodní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání nterní vzdělávání Manažerská akademie anažerská akademie 2 2 ELKEM CELKEM VĚKOVÁ STRUKTURA Anglický jazyk VĚKOVÁ STRUKTURA Odborné vzdělávání VĚKOVÁ Národní STRUKTURA konference Zákonné školení let let let Mezinárodní 61 - konference a více Interní vzdělávání 1-30 let let let let 61 - a více Manažerská akademie let let let let 61 - a více Zákonné školení Zákonné Anglický školeníjazyk Anglický Odborné jazyk vzdělávání Národní konference Odborné vzdělávání Mezinárodní konference Národní konference Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání let 350, let ,00 let let 250, a více 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké , ,00 300,00 300,00 250,00 250,00 200, ,00 150,00 STAV ZAMĚSTNANCŮ 150,00 100,00 100,00 50, let let let let let let let let 61 - a více 61 - a více , ,00 VZLU 2009 TECHNOLOGIES ,00 SERENUM VZLU VZLU TECHNOLOGIES 2009 Základní SERENUM 2010 VZLU Středoškolské VZLU TECHNOLOGIES Základní Vysokoškolské Středoškolské Vědecké Vysokoškolské Vědecké SERENUM VZLU 10 Manažerská akademie

12 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁVÁNÍ V rámci tohoto trendu organizuje systém interních školení, v jehož rámci interní školitelé - specialisté na danou oblast předávají zkušenosti svým kole gům. 9 Zároveň jsou ve spolupráci s externím partnerem pořádány specificky zaměřené kurzy na rozšíření kompetencí zaměstnanců zejména v oblasti projektového a finančního řízení Samostatnou kapitolou v oblasti vzdělávání je vzdělávání manažerů, na jejichž pracovní výkon jsou kladeny mimořádně vysoké požadavky. Kromě svých odborných znalostí musejí mít přehled v ekonomickém a právním prostředí a zároveň dosahovat určité úrovně manažerských kompetencí. K podpoře jejich profesního 2 růstu významným způsobem přispívá cyklus manažerské akademie, jež byl již třetím rokem zařazen mezi vzdělávací programy společnosti. 100 Oblast motivace zaměstnanců je taktéž prioritní záležitostí každodenní činnosti v oblasti lidských zdrojů. Pouze motivovaný zaměstnanec přináší nejen maximální užitek své firmě, ale též má z výkonu své práce adekvátní uspokojení. VZLÚ každoročně rozšiřuje akce pro zaměstnance a přichází s novými náměty na podporu jejich identifikace se společností a přijetí standardů firemní kultury. Z akcí pořádaných v roce 2013 je možné jmenovat vědeckou soutěž O cenu Ing. Jana Kašpara, dále fotografickou soutěž VZLÚ čočkami zaměstnanců, volnočasovou akci zážitkové odpoledne či firemní vánoční večírek. Zaměstnanci oceňují proaktivní přístup zaměstnavatele k možnosti neformálního setkání kolegů z jiných útvarů, což velmi přispívá k navázání dobrých pracovních vazeb i k utváření firemní kultury s kvalitními vnitropodnikovými vztahy let let let let let let let let a a více let let let let 61 - a více PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁNÍ let - 30 let let - 40 let Zákonné školení let - 50 let Anglický jazyk let - 60 let Odborné vzdělávání 61 - a 61 více - a více Národní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání Manažerská akademie HOSPODAŘENÍ 2013 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ence ie let let Základní let43 Středoškolské let Vysokoškolské 61 - a více Vědecké Základní Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké Vědecké 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00

13 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÁ SITUACE A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v roce 2013 vykázal celkový zisk ve výši tis. Kč po zdanění, nejvyšší dosažený zisk za dobu existence VZLÚ jako akciové společnosti. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo především díky pokračujícímu zefektivňování vnitřních procesů společnosti a díky rostoucím příjmům plynoucím z hospodářské činnosti. V roce 2013 byl růst výkonů natolik zásadní, že pokryl výrazný propad příjmů dotací na pokrytí nákladů výzkumu a vývoje. I v roce 2013 tvořily největší část příjmů dotace (ostatní provozní výnosy) poskytnuté na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a Evropské Unie. Nejvýznamnější část tržeb z hospodářské činnosti tvořily práce pro zahraniční společnosti, např. pro Howden Ventilatoren GmbH, European Space Agency (ESA) nebo Fokker Aerostructures B.V., z tuzemských zákazníků patří k nejvýznamnějším DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. Finanční hospodářský výsledek je v roce 2013 kladný, přesto však jeho výši negativně ovlivnil proměnlivý kurz EUR a výrazný pokles úrokových sazeb. Společnost tvoří ze zisku Fond na podporu výzkumu a vývoje. V roce 2013 byl fond použit k financování soutěže o nejlepší výsledky výzkumu, vývoje a inovací - O cenu Ing. Jana Kašpara. VÝKONY (tis. Kč) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (tis. Kč) PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (tis. Kč)

14 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomický vývoj společnosti je pozitivní, což dokladuje trvalý růst vlastního kapitálu. Celkový objem aktiv a pasiv společnosti se snížil, což je především způsobeno snížením krátkodobých pohledávek a závazků v podobě úbytku přiznaných dotací na příští období. Pokles pohledávek a závazků pozitivně ovlivňuje poměrové ukazatele. V roce 2013 byly založeny dvě dceřiné společnosti a to peněžními vklady. V rozvaze se tato skutečnost projevila nárůstem dlouhodobého majetku a poklesem krátkodobého finančního majetku. Celkové investice do dlouhodobého majetku činily 36 mil. Kč. Společnost vykazuje dlouhodobě zisk. Záporná přidaná hodnota v předcházejících letech je způsobena financováním výzkumné činnosti společnosti formou dotací, která se sice projevuje v provozním hospodářském výsledku, ale mimo přidanou hodnotu. V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu výkonů z hospodářské činnosti, takže přidaná hodnota je kladná Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva z toho zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek Ostatní aktiva Pasiva celkem Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje z toho krátkodobé závazky bankovní úvěry a výp Ostatní pasiva Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní výnosy Provozní HV Finanční HV HV po zdanění VÝZKUM A VÝVOJ BĚŽNÁ LIKVIDITA (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) CELKOVÁ ZADLUŽENOST (cizí zdroje/celková aktiva) 1,91 1,66 1,66 1,58 1,61 0,18 0,23 0,25 0,27 0,

15 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ 1 Výzkum a vývoj je hlavní nosnou činností společnosti. Prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje a také prostřednictvím řešení národních i evropských účelových projektů výzkumu a vývoje VZLÚ přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti českého i evropského leteckého a kosmického průmyslu i dalších průmyslových odvětví. NEZÁVISLÝ VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2013 byla VZLÚ poskytována institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly důležitá témata z oblasti letectví, vesmírných technologií, stavebnictví, energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních technologií, speciálních materiálů a diagnostiky. Úspěšně proběhla poskytovatelem provedená kontrola plnění podmínek užití institucionální podpory za rok Řada započatých nezávislých projektů bude pokračovat i v dalších letech. NÁRODNÍ ÚČELOVÉ PROJEKTY Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla rozvíjena především ve spolupráci s průmyslovými podniky. V rámci specifických programů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra byly v roce 2013 řešeny ve VZLÚ zejména následující projekty: Bezpilotní prostředek pro potřeby Ministerstva vnitra ČR resp. Integrovaného záchranného systému. Příjemce LOM Praha. Letoun má být schopný provozu v civilním vzdušném prostoru. VZLÚ je zodpovědný za aerodynamický návrh, pevnostní analýzu a výrobu kompozitní konstrukce. V roce 2013 se letoun dostal do letového stavu, získal od ÚCL permit to fly, byl úspěšně zalétán a pokračuje v letových zkouškách. Lokomotivní celky; v projektu Lokomotivní celky je VZLÚ partnerem firmy CZ Loko, a.s. Cílem projektu je snížení negativních vlivů lokomotiv na životní prostředí včetně zvýšení účinnosti pomocných pohonů - nově vyvíjených pohonných systémů. V prvním roce projektu řešila aerodynamika VZLÚ optimalizaci kabiny metodou CFD (programem STAR CCM+), přičemž vstupy do výpočtů (tepelné výkony zdrojů v celé provozní obálce) byly experimentálně naměřeny. Zároveň byla připravena instrumentace lokomotivy pro provozní měření pomocných pohonů a brzdového systému. Naměřená data budou vstupem pro simulaci systémů v programu MATLAB, ale současně budou cenným zdrojem pro vývojové oddělení výrobce pro řešení problémů i nových vývojů. Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně; V projektu je prováděn aplikovaný experimentální a teoretický výzkum typického turbínového stupně; analýza povede ke zdokonalení metodiky návrhu obdobných stupňů. S využitím nové metodiky bude navržen nový optimalizovaný turbínový stupeň a ten bude experimentálně ověřen. Projekt ADATO - L-410; příjemce Aircraft Industries, zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance. Kromě výpočtů rychlosti šíření poškození u vybraných kritických míst se také dokončila dlouhodobá únavová zkouška jednoho z kritických míst konstrukce, a sice hlavních závěsů křídlo-trup, včetně on-line monitorování metodou akustické emise. Projekt byl úspěšně ukončen závěrečným oponentním řízením v říjnu Letové zkoušky UAV platformy (projekt bezpečnostního výzkumu podporovaný Ministerstvem vnitra ČR)

16 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ 2 Projekt MOSTA - příjemce Aircraft Industries, podíl na vývoji inovovaného letounu L 410NG (nová generace). Těžištěm řešení části projektu ve VZLÚ bylo v roce 2013 pokračování ve spolupráci na koncepci únavové životnosti založené na filozofii Damage Tolerance a výpočty šíření trhlin, aeroelastické analýzy letounu L 410NG, příprava statických a únavových zkoušek křídla, dokončení přípravy statických zkoušek hlavního a příďového podvozku, realizace únavových zkoušek podvozkového nosníku, statické zkoušky krátkých integrálních křídelních panelů. Rovněž se dokončoval vývoj postupů NDT pro prohlídky draku podle stavu. Projekt MISTRAL - příjemce EVEKTOR, pokračování vývoje vojenské verze EV-55M. V roce 2013 se VZLÚ na tomto projektu podílel dokončením statických zkoušek křídla a konstrukční a výrobní přípravou statické zkoušky trupu. Také byla zahájena únavová zkouška hlavního podvozku. Projekt AJT - příjemce Aero Vodochody. Jedná se o projekt křídla pokročilého vojenského letounu s integrální palivovou nádrží. VZLÚ se v r podílel zejména konstrukční a výrobní přípravou únavové zkoušky křídla v sestavě s trupem, včetně zatížení od podvozků, zbraňových závěsníků a podvěšeného kanonu. V oblasti aerodynamiky byly dokončeny teoretické práce, kromě koncepčních analýz byla masivně použita metoda CFD. Pro verifikaci výsledků byly připraveny modely do aerodynamického tunelu, kromě klasických postupů a materiálů byl použit i 3D tisk. Projekt FLE - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla letounu Bombardier CSeries100. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit. Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2013 závěrečným oponentním řízením. Projekt KC390 - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla transportního letounu Embraer KC390. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit, byly zpracovány metodiky obecných pevnostních výpočtů a pevnostních výpočtů tenkostěnných konstrukcí. Pro podporu výpočtových prací byly také realizovány zkoušky smykových spojů a také materiálové zkoušky rychlým zatěžováním. Větší zkouškou byl také tzv. blow-out test simulující havarijní případ porušení tlakového potrubí vzduchu v prostoru náběžné hrany. Projekt kompozitní řídící plochy - příjemce Aero Vodochody, VZLÚ se v roce 2013 na projektu podílel tvorbou metodiky únavové životnostní zkoušky typické celkompozitní řídící plochy, návrhem systému NDT kontrol prototypů před a po zkouškách včetně přípravy metodik a výroby etalonů vad, zkouškami typických mechanických spojů a zejména přípravou a realizací závěrečné statické zkoušky řídící plochy. Projekt SIGMA - příjemce Honeywell International, s.r.o., integrace SHM (Structural Health Monitoring) do údržby letadla je aplikována na vývoj, testování a implementaci SHM systému pro monitorování obtížně přístupných částí draku letounu L-410NG konstruovaného dle filosofie Damage Tolerance. VZLÚ se zejména podílí na výpočtech vybraných kritických míst křídla L410NG a jejich ověřovacích zkouškách s aplikovaným systémem SHM. V závěru bude tento systém ověřen i při únavové zkoušce celého křídla L410NG Optimalizace tvaru vzduchového kanálu chladicích věží. Projekt je řešen ve spolupráci se společností FANS a jeho hlavním cílem je efektivní uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci chladících věží. Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu - projekt INKOM; je zaměřen na uplatnění moderních kompozitních materiálů při inovaci letounu L410NG. Využití progresivních materiálů a technologií zásadně přispěje ke snížení výrobních nákladů a hmotnosti těch částí konstrukce, které obsahují velký počet dílů a spojů, případně jsou náročné na postupové operace. Činnost VZLÚ je zaměřen na vývoj a výrobu motorových gondol a na výzkum jejich aerodynamických vlastností CFD Analýza lokomotivní kabiny / 3. Výpočty šíření poškození v konstrukci draku L410NG / 4. Konstrukční a výrobní příprava statické zkoušky křídla a motorového lože / 5. Statická zkouška vztlakových klapek EV-55M / 6. Únavová zkouška hlavního podvozku EV-55M / 7. Prototyp letounu Bombardier CSeries100 při záletu / 8. Zkouška krátkého potahového panelu křídla na tlak / 9. Sestava statické zkoušky trupu EV-55M / 10. Sestava únavové zkoušky křídla s integrální palivovou nádrží / 11. Model letounu s novým křídlem

17 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ Vývoj spalovacího systému malého turbínového motoru na alternativní paliva VTMAP, příjemcem je VZLÚ. Pro teoretické řešení jsou využívány numerické technologie založené na bázi OpenSource řešiče diferenciálních rovnic, které jsou schopny predikovat emise CO, NOx a sazí s možností integrace chemické kinetiky a fyzikálních vlastností použitých paliv. Souběžně se simulacemi budou probíhat i experimenty. Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů CAAEEC, příjemcem je UNIS. Byly provedeny vybrané kvalifikační, laboratorní a podnikové zkoušky a testy. Dále pokračovala simulace sub-systémů a částí funkčních vzorků. Vývoj kosmického nanosatelitu VZLUSAT1. Projekt je zaměřen na vývoj, výrobu, kvalifikaci a experimentální ověření výrobků/technologií průmyslových partnerů na oběžné dráze Země (tzv. IOD - In Orbit Demonstration). Ověření bude provedeno na nanosatelitu typu CubeSat, vyvíjeného ve VZLÚ. Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA), projekt je řešen ve spolupráci s Jihlavanem a Evektorem. 13 Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů. Projekt je řešen ve spolupráci s FS ČVUT a Synpo. Výsledkem řešení roku 2013 byly mj. i dva funkční vzorky nových typů kompozitních nátěrů. V roce 2013 bylo zahájeno řešení nového projektu Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování. Projekt je řešen ve spolupráci s Czech Airlines Technics, FS ČVUT a Pragochema. Centrum kompetence drážních vozidel, projekt v roce 2013 pokračoval zejména analýzami CFD v oblasti vlivu rychlovlaků na okolí. Podaný projekt Centrum výzkumu povrchových úprav byl v roce 2013 vyhodnocen jako projekt určený k podpoře ze strany poskytovatele dotace, s plánovaným zahájením řešení v lednu Pokračoval projekt podpory Velkých infrastruktur, získaný v roce Projekt dosáhl v roce 2013 realizační fáze, byly rozpracovány stavební práce a na konci roku byla převzata sestava nového pohonu, který zajistí modernizovanému tunelu podstatně vyšší parametry: rychlost proudu se zvýší ze 70 m/s na 85 m/s, příkon tunelu se zvýší z 1 MW na 1,6 MW EVROPSKÉ ÚČELOVÉ PROJEKTY V oblasti evropského výzkumu a vývoje probíhalo řešení zejména následujících projektů: ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Koordinátorem projektu je První Brněnská Strojírna Velká Bíteš. VZLÚ řeší velmi širokou řadu témat; v roce 2013 například:» Návrh optimalizace a numerické ověření spalovací komory JETIS a sestavení zkušebního zařízení pro segmenty spalovacích komor.» Pokračování vývoje leteckého reduktoru podle zadání projektu ESPO- SA. Výpočtový dynamický model leteckého reduktoru byl aktualizován o dynamické parametry pokročilých vyvíjených komponent, a to jak v případě torzního kmitání, tak v případě axiálního kmitání. Tyto dynamické parametry byly získány metodou konečných prvků. LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine Technologies). VZLÚ se podílel na vývojových řešeních celé řady motorářských témat, například návrh a sestavení zařízení pro experimentální ověření výpočtových modelů interních recirkulačních (IRC) kanálů v záběrníku odstředivého kompresoru pro zvětšení protipumpážní rezervy kompresoru a tím tak rozšířit bezpečné provozní pásmo kompresoru. Dále pokračovala účast VZLÚ v dalších projektech 7. Rámcového programu CERFAC, IMS-CPS, INMA, STIRSCAN, SARISTU; náplní jsou většinou speciální analýzy v oboru pevnosti kovových i kompozitních materiálů a konstrukcí a specifické zkoušky. Probíhaly práce rovněž na projektech ANULOID, AFLoNext, PRI- MAE, BOPACS, IASS, CANAL a v rámci programu Clean-Sky pak na projektu CARD-CS. Posledně jmenovaný projekt CARD přinesl do aerodynamického tunelu nová témata: aerodynamickou optimalizaci tvarů a uspořádání trupu vrtulníku v oblasti hlavního rotoru. Pro komplexní popis dějů a vizualizaci proudění bylo použito PIV měření pomocí laserové techniky a rychlých kamer. Na projektu se účastní univerzity a výzkumné instituce několika zemí Sestava zkoušky / 13. Konstrukce pevné náběžné hrany křídla KC390 / 14. Uspořádání blow-out testu s rychloběžnými kamerami / 15. C-scan měrky GATE A / 16. Zkušební kus s poruchou / 17. Pohled na zkušební stand s motorem / 18. Zobrazení měřených parametrů / 19. Pulzátor pro ověřování vlivu povrchových úprav na navodíkování materiálů / 20. Sestava pohonu aerodynamického tunelu / 21. Výpočet birdstriku / 22. Numerická simulace prodění v řezu anuloidní spalovací komorou / 23. Numerická simulace tvorby sazí RQL komoře / 24. Reduktor malého turbínového motoru navržený pro přenášený výkon 230 k / 25. Numerická simulace proudění v obtokovém kanálu IRC

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více