VÝROČNÍ ZPRÁVA partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu

2 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské zdroje 9 Hospodaření Výzkum a vývoj 15 Hospodářská činnost 20 Účetní závěrka 23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 Odpovědnost za výroční zprávu 44 Výroky auditora 46

3 ÚVODNÍ SLOVO

4 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA oborech. V letectví je potřeba kromě pokračovacích prací na projektech L410NG, EV-55M, Bombardier CSeries 100 a Embraer KC-390, zmínit nové výzvy v podobě vývoje moderních motorových gondol nebo spalovacího systému pro alternativní paliva. Zvláštní pozornost zasluhuje také naše účast na projektu indického dopravního letounu SARAS. V oblasti energetického průmyslu jsme zintenzivnili spolupráci na vývoji nových efektivních turbínových strojů, kompozitních ventilátorů a difuzorů pro chladící věže. Nově byly naše aktivity rozšířeny také do oblasti větrné energetiky. V sektoru pozemních dopravních prostředků se nám poprvé podařilo překročit hranice ČR a to v podobě aerodynamického návrhu vlaku pro německého zákazníka. Za největší úspěch roku 2013 však musíme považovat dokončení další fáze naší účasti v programu Evropské kosmické agentury ESA SWARM, v rámci kterého byl ve VZLÚ v uplynulých letech vyvinut speciální mikroakcelerometr, který se stal klíčovou součástí tří satelitů, jež byly na konci roku 2013 úspěšně vystřeleny na oběžnou dráhu Země. Mikroakcelerometry jsou plně funkční a dodávají potřebná data. Česká republika se tak stala jednou ze dvou zemí světa, která disponuje touto, ve vesmíru ověřenou, technologií. VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, rok 2013 byl pro VZLÚ po mnoha stránkách rokem velmi náročným. Kromě toho, že jsme nastavovali vztahy a vzájemné napojení procesů se svými čerstvě založenými spin-off společnostmi VZLU TECHNOLOGIES, a.s. a SERENUM, a.s., jsme se museli potýkat také s extrémním nedostatkem příležitostí ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to nejen v národním měřítku, ale také v Evropě. Nedostatek dotačních příležitostí se nám podařilo překlenout především zvýšením hospodářských aktivit. Velká pozornost byla věnována také zapojení VZLÚ do příprav evropského rámcového programu HORIZON 2020, evropského projektu JTI CLE- AN SKY 2, společné evropské výzkumné iniciativy FUTU- RE SKY a v národním měřítku také zapojení do příprav nových účelových a operačních programů. Všechny tyto aktivity jsme realizovali s cílem zajistit trvalý a udržitelný rozvoj VZLÚ jako strategické výzkumné organizace. Pro výzkumnou organizaci je její neustálý rozvoj hlavní konkurenční výhodou. Tato výhoda je tím silnější, čím těsněji výzkumná organizace spolupracuje s průmyslem, dokáže mu naslouchat a pomáhá mu s řešením každodenních technických problémů. VZLÚ takovou výzkumnou organizací je, a proto se nám v roce 2013 podařilo rozšířit aktivity téměř ve všech zájmových Vážení akcionáři, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. patří k nejvýznamnějším průmyslově orientovaným výzkumným organizacím v České republice. Díky těsné spolupráci s obdobnými organizacemi v Evropě mohou odborní zaměstnanci VZLÚ pracovat v mezinárodních týmech a trvale tak rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti. Tyto jsou pak směrovány především ve prospěch českého průmyslu, jeho konkurenceschopnosti a prosperity. Svou měrou tak VZLÚ přispívá k dalšímu rozvoji vybraných proexportně orientovaných průmyslových oborů a svým působením v rámci mezinárodních sdružení šíří dobrou pověst vědeckotechnických schopností České republiky. Za spolupráci v roce 2013 děkuji především zaměstnancům společnosti i našim projektovým a obchodním partnerům. Ing. Josef Kašpar předseda představenstva a generální ředitel

5 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI

6 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ je akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 446, IČ: , DIČ: CZ Základní kapitál společnosti činil k 31. prosinci ,- Kč. Akcie společnosti vlastnila do Česká republika - Ministerstvo financí (92,16 ) a Československá obchodní banka, a.s. (7,84 ). Od vlastní akcie jediný akcionář - Česká republika - Ministerstvo financí (100 ). K vlastnil VZLÚ 100 podíl na základním kapitálu svých dvou dceřiných společností - VZLU TECHNOLOGIES, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ a SERENUM, a.s. se sídlem Beranových 130, Praha 9-Letňany, IČ VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním a pracovní náplní je, v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií do praxe. Veškerý zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností, do šíření jejich výsledků nebo do výuky. Žádný podnik nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám VZLÚ ani k výsledkům jeho výzkumu a vývoje. VZLÚ provádí, v souladu s Rámcem společenství, také hospodářské činnosti, mezi které patří zejména vývoj, projektování a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, poradenství a provoz Vědeckotechnického parku. VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 a je držitelem řady oprávnění, osvědčení a certifikátů prokazujících vysokou kvalitu činností společnosti. VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostředí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2013 nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlepšování péče o životní prostředí. VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti z oboru letectví a kosmonautiky také pro práce v oblasti pozemních dopravních prostředků, v energetice, ve stavebnictví, v obranném průmyslu i v oblasti bezpečnostních technologií. VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evropě (prostřednictvím Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA - generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace) i v ČR (prostřednictvím Asociace výzkumných organizací AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje aktivitami v průmyslových asociacích - evropské asociaci leteckého, obranného a kosmického průmyslu ASD a v Asociaci leteckých výrobců ČR (generální ředitel VZLÚ je prezidentem této asociace).

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT

8 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT PŘEDSTAVENSTVO: DOZORČÍ RADA: předseda představenstva: Ing. Josef Kašpar místopředseda představenstva: Ing. Viktor Kučera člen představenstva: Ing. Zbyněk Šedivý předseda dozorčí rady: Ing. Michala Davídková - do místopředseda dozorčí rady: JUDr. Petr Matoušek člen dozorčí rady: Ing. Jan Červinka VRCHOLOVÝ MANAGEMENT: Ing. Josef Kašpar - generální ředitel Ing. Viktor Kučera - technický ředitel

9 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI A MANAGEMENT ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Generální ředitel Vědeckotechnický park Správní útvary Technický ředitel Produktivní útvary Aerodynamika Pevnost konstrukcí Kompozitní technologie Motory Zkušební laboratoře STŘEDNÍ MANAGEMENT: Ing. Karel Paiger, MBA Projekty a zakázky Ing. Marie Círusová Ekonomika Kateřina Žáková, Dis Kvalita a metrologie Jitka Kuhnová Nákup Ing. Miroslav Valeš Zkušební laboratoře Ing. Matěj Hraška, Ph.D. Kompozitní technologie Ing. Jiří Fiala Aerodynamika Ing. Josef Jironč Pevnost konstrukcí Ing. Lamka Jaromír CSc. Motory Mgr. Markéta Bouzková Lidské zdroje Tomáš Vodrážka Vědeckotechnický park Zdeněk Kočí Informační technologie

10 LIDSKÉ ZDROJE

11 zaměstnanců, vzdělání a vzdělávání za rok 2013 vzdělání vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VĚKOVÁ STRUKTURA vzdělání kladní 3 Zákonné školení vzdělávání 11 VZDĚLÁVÁNÍ ředoškolské k Základní 45 3 vzdělání Anglický jazyk Zákonné školení 9 vzdělávání 11 sokoškolské let Středoškolské Základní 45 Odborné vzdělávání Anglický 3 jazyk Zákonné 41 školení 9 11 decké let Vysokoškolské 34 9 Středoškolské 43 Národní konference Odborné 45 vzdělávání Anglický 23 jazyk 41 9 LKEM let Vědecké Vysokoškolské 9 Mezinárodní konference Národní 43 konference Odborné 14 vzdělávání let CELKEM 22 Vědecké 100 Interní vzdělávání Mezinárodní 9 konferencenárodní 10 konference íce 12 CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání Mezinárodní 2 konference CELKEM Manažerská akademie Interní 100 vzdělávání2 10 CELKEM Manažerská akademie ZAMĚSTNANCŮ počet VÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ vzdělávání vzdělávání CELKEM 100 LIDSKÉ ZDROJE VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v rámci své politiky lidských zdrojů reaguje na současné trendy v oblasti motivace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu i vzdělávání zaměstnanců. Oblast lidských zdrojů patří mezi prioritní oblasti, na něž se naše společnost zaměřuje, neboť její jedinečnost a velká konkurenční výhoda tkví právě ve vlastních zaměstnancích, jejich obrovském znalostním a vědomostním potenciálu. VZLÚ si je dlouhodobě vědom této skutečnosti, proto do oblasti rozvoje lidských zdrojů investuje nemalé prostředky, které se zhodnocují v dlouhodobém horizontu. Zákonné školení Anglický Počet jazyk zaměstnanců Zákonné VZLÚ se školení meziročně pohybuje na stabilní úrovni s velmi nízkou fluktuací. K výraznějším změnám v počtu zaměstnanců došlo v návaznosti na založení dceřiných Odborné vzdělávání Anglický společností. jazyk V prosinci roku 2012 Zákonné došlo k založení školení dceřiné společnosti VZLU konference TECHNOLOGIES, Odborné vzdělávání a.s., v níž začala od Anglický působit jazyk část zaměstnan- Národní Mezinárodní ců, kteří se konference ve VZLÚ zabývali především výrobou. V únoru 2013 pak následovalo Národní konference Odborné vzdělávání založení druhé dceřiné společnosti SERENUM, a.s., do níž se od přesunulo několik specialistů Mezinárodní se zaměřením konference na kosmické Národní technologie. konference Interní vzdělávání Manažerská akademie Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání Manažerská akademie VĚKOVÁ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVA VZLÚ v návaznosti na současné trendy umožňuje též uzavírání alternativních úvazků, kdy je možné reflektovat na potřeby zaměstnanců na sladění pracovního a soukromého života. Politika vzdělávání VZLÚ podněcuje zaměstnance k neustálému prohlubování odborných znalostí, jak v rámci interních a externích školení, účasti na odborných konferencích, tak i samostudiem. Důkazem toho je stále rostoucí počet zaměstnanců, kteří si v průběhu pracovního poměru ve VZLÚ zvýšili vzdělání na vysokoškolskou či dokonce vědeckou úroveň. V současné době má doktorské vzdělání 23 zaměstnanců, což tvoří 9 celkového počtu. Je velmi potěšující, že se na vědeckou dráhu vydává stále větší procento Základní mladých výzkumných pracovníků, kteří svou budoucnost vidí právě v přínosu Středoškolské pro výzkum a vývoj. Základní Vysokoškolské Středoškolské Společnost si je však vědoma, že je nutné své zaměstnance vzdělávat nejen po odborné profesní stránce, ale též v rámci rozvoje Vědecké osobnostních dovedností Vysokoškolské a všestranného ekonomického a právního přehledu. Vědecké let let let let 61 - a více let let let let 61 - a více ákonné školení Zákonné školení nglický jazyk Anglický jazyk 9 9 dborné vzdělávání Odborné vzdělávání árodní konference Národní konference ezinárodní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání nterní vzdělávání Manažerská akademie anažerská akademie 2 2 ELKEM CELKEM VĚKOVÁ STRUKTURA Anglický jazyk VĚKOVÁ STRUKTURA Odborné vzdělávání VĚKOVÁ Národní STRUKTURA konference Zákonné školení let let let Mezinárodní 61 - konference a více Interní vzdělávání 1-30 let let let let 61 - a více Manažerská akademie let let let let 61 - a více Zákonné školení Zákonné Anglický školeníjazyk Anglický Odborné jazyk vzdělávání Národní konference Odborné vzdělávání Mezinárodní konference Národní konference Interní vzdělávání Mezinárodní konference Manažerská akademie Interní vzdělávání let 350, let ,00 let let 250, a více 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké , ,00 300,00 300,00 250,00 250,00 200, ,00 150,00 STAV ZAMĚSTNANCŮ 150,00 100,00 100,00 50, let let let let let let let let 61 - a více 61 - a více , ,00 VZLU 2009 TECHNOLOGIES ,00 SERENUM VZLU VZLU TECHNOLOGIES 2009 Základní SERENUM 2010 VZLU Středoškolské VZLU TECHNOLOGIES Základní Vysokoškolské Středoškolské Vědecké Vysokoškolské Vědecké SERENUM VZLU 10 Manažerská akademie

12 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁVÁNÍ V rámci tohoto trendu organizuje systém interních školení, v jehož rámci interní školitelé - specialisté na danou oblast předávají zkušenosti svým kole gům. 9 Zároveň jsou ve spolupráci s externím partnerem pořádány specificky zaměřené kurzy na rozšíření kompetencí zaměstnanců zejména v oblasti projektového a finančního řízení Samostatnou kapitolou v oblasti vzdělávání je vzdělávání manažerů, na jejichž pracovní výkon jsou kladeny mimořádně vysoké požadavky. Kromě svých odborných znalostí musejí mít přehled v ekonomickém a právním prostředí a zároveň dosahovat určité úrovně manažerských kompetencí. K podpoře jejich profesního 2 růstu významným způsobem přispívá cyklus manažerské akademie, jež byl již třetím rokem zařazen mezi vzdělávací programy společnosti. 100 Oblast motivace zaměstnanců je taktéž prioritní záležitostí každodenní činnosti v oblasti lidských zdrojů. Pouze motivovaný zaměstnanec přináší nejen maximální užitek své firmě, ale též má z výkonu své práce adekvátní uspokojení. VZLÚ každoročně rozšiřuje akce pro zaměstnance a přichází s novými náměty na podporu jejich identifikace se společností a přijetí standardů firemní kultury. Z akcí pořádaných v roce 2013 je možné jmenovat vědeckou soutěž O cenu Ing. Jana Kašpara, dále fotografickou soutěž VZLÚ čočkami zaměstnanců, volnočasovou akci zážitkové odpoledne či firemní vánoční večírek. Zaměstnanci oceňují proaktivní přístup zaměstnavatele k možnosti neformálního setkání kolegů z jiných útvarů, což velmi přispívá k navázání dobrých pracovních vazeb i k utváření firemní kultury s kvalitními vnitropodnikovými vztahy let let let let let let let let a a více let let let let 61 - a více PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁNÍ let - 30 let let - 40 let Zákonné školení let - 50 let Anglický jazyk let - 60 let Odborné vzdělávání 61 - a 61 více - a více Národní konference Mezinárodní konference Interní vzdělávání Manažerská akademie HOSPODAŘENÍ 2013 Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ence ie let let Základní let43 Středoškolské let Vysokoškolské 61 - a více Vědecké Základní Základní Středoškolské Vysokoškolské Vědecké Vědecké 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00

13 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÁ SITUACE A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v roce 2013 vykázal celkový zisk ve výši tis. Kč po zdanění, nejvyšší dosažený zisk za dobu existence VZLÚ jako akciové společnosti. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo především díky pokračujícímu zefektivňování vnitřních procesů společnosti a díky rostoucím příjmům plynoucím z hospodářské činnosti. V roce 2013 byl růst výkonů natolik zásadní, že pokryl výrazný propad příjmů dotací na pokrytí nákladů výzkumu a vývoje. I v roce 2013 tvořily největší část příjmů dotace (ostatní provozní výnosy) poskytnuté na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a Evropské Unie. Nejvýznamnější část tržeb z hospodářské činnosti tvořily práce pro zahraniční společnosti, např. pro Howden Ventilatoren GmbH, European Space Agency (ESA) nebo Fokker Aerostructures B.V., z tuzemských zákazníků patří k nejvýznamnějším DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. Finanční hospodářský výsledek je v roce 2013 kladný, přesto však jeho výši negativně ovlivnil proměnlivý kurz EUR a výrazný pokles úrokových sazeb. Společnost tvoří ze zisku Fond na podporu výzkumu a vývoje. V roce 2013 byl fond použit k financování soutěže o nejlepší výsledky výzkumu, vývoje a inovací - O cenu Ing. Jana Kašpara. VÝKONY (tis. Kč) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (tis. Kč) PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (tis. Kč)

14 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. HOSPODAŘENÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomický vývoj společnosti je pozitivní, což dokladuje trvalý růst vlastního kapitálu. Celkový objem aktiv a pasiv společnosti se snížil, což je především způsobeno snížením krátkodobých pohledávek a závazků v podobě úbytku přiznaných dotací na příští období. Pokles pohledávek a závazků pozitivně ovlivňuje poměrové ukazatele. V roce 2013 byly založeny dvě dceřiné společnosti a to peněžními vklady. V rozvaze se tato skutečnost projevila nárůstem dlouhodobého majetku a poklesem krátkodobého finančního majetku. Celkové investice do dlouhodobého majetku činily 36 mil. Kč. Společnost vykazuje dlouhodobě zisk. Záporná přidaná hodnota v předcházejících letech je způsobena financováním výzkumné činnosti společnosti formou dotací, která se sice projevuje v provozním hospodářském výsledku, ale mimo přidanou hodnotu. V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu výkonů z hospodářské činnosti, takže přidaná hodnota je kladná Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva z toho zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek Ostatní aktiva Pasiva celkem Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje z toho krátkodobé závazky bankovní úvěry a výp Ostatní pasiva Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní výnosy Provozní HV Finanční HV HV po zdanění VÝZKUM A VÝVOJ BĚŽNÁ LIKVIDITA (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) CELKOVÁ ZADLUŽENOST (cizí zdroje/celková aktiva) 1,91 1,66 1,66 1,58 1,61 0,18 0,23 0,25 0,27 0,

15 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ 1 Výzkum a vývoj je hlavní nosnou činností společnosti. Prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje a také prostřednictvím řešení národních i evropských účelových projektů výzkumu a vývoje VZLÚ přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti českého i evropského leteckého a kosmického průmyslu i dalších průmyslových odvětví. NEZÁVISLÝ VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2013 byla VZLÚ poskytována institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly důležitá témata z oblasti letectví, vesmírných technologií, stavebnictví, energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních technologií, speciálních materiálů a diagnostiky. Úspěšně proběhla poskytovatelem provedená kontrola plnění podmínek užití institucionální podpory za rok Řada započatých nezávislých projektů bude pokračovat i v dalších letech. NÁRODNÍ ÚČELOVÉ PROJEKTY Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla rozvíjena především ve spolupráci s průmyslovými podniky. V rámci specifických programů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra byly v roce 2013 řešeny ve VZLÚ zejména následující projekty: Bezpilotní prostředek pro potřeby Ministerstva vnitra ČR resp. Integrovaného záchranného systému. Příjemce LOM Praha. Letoun má být schopný provozu v civilním vzdušném prostoru. VZLÚ je zodpovědný za aerodynamický návrh, pevnostní analýzu a výrobu kompozitní konstrukce. V roce 2013 se letoun dostal do letového stavu, získal od ÚCL permit to fly, byl úspěšně zalétán a pokračuje v letových zkouškách. Lokomotivní celky; v projektu Lokomotivní celky je VZLÚ partnerem firmy CZ Loko, a.s. Cílem projektu je snížení negativních vlivů lokomotiv na životní prostředí včetně zvýšení účinnosti pomocných pohonů - nově vyvíjených pohonných systémů. V prvním roce projektu řešila aerodynamika VZLÚ optimalizaci kabiny metodou CFD (programem STAR CCM+), přičemž vstupy do výpočtů (tepelné výkony zdrojů v celé provozní obálce) byly experimentálně naměřeny. Zároveň byla připravena instrumentace lokomotivy pro provozní měření pomocných pohonů a brzdového systému. Naměřená data budou vstupem pro simulaci systémů v programu MATLAB, ale současně budou cenným zdrojem pro vývojové oddělení výrobce pro řešení problémů i nových vývojů. Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně; V projektu je prováděn aplikovaný experimentální a teoretický výzkum typického turbínového stupně; analýza povede ke zdokonalení metodiky návrhu obdobných stupňů. S využitím nové metodiky bude navržen nový optimalizovaný turbínový stupeň a ten bude experimentálně ověřen. Projekt ADATO - L-410; příjemce Aircraft Industries, zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance. Kromě výpočtů rychlosti šíření poškození u vybraných kritických míst se také dokončila dlouhodobá únavová zkouška jednoho z kritických míst konstrukce, a sice hlavních závěsů křídlo-trup, včetně on-line monitorování metodou akustické emise. Projekt byl úspěšně ukončen závěrečným oponentním řízením v říjnu Letové zkoušky UAV platformy (projekt bezpečnostního výzkumu podporovaný Ministerstvem vnitra ČR)

16 30 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ 2 Projekt MOSTA - příjemce Aircraft Industries, podíl na vývoji inovovaného letounu L 410NG (nová generace). Těžištěm řešení části projektu ve VZLÚ bylo v roce 2013 pokračování ve spolupráci na koncepci únavové životnosti založené na filozofii Damage Tolerance a výpočty šíření trhlin, aeroelastické analýzy letounu L 410NG, příprava statických a únavových zkoušek křídla, dokončení přípravy statických zkoušek hlavního a příďového podvozku, realizace únavových zkoušek podvozkového nosníku, statické zkoušky krátkých integrálních křídelních panelů. Rovněž se dokončoval vývoj postupů NDT pro prohlídky draku podle stavu. Projekt MISTRAL - příjemce EVEKTOR, pokračování vývoje vojenské verze EV-55M. V roce 2013 se VZLÚ na tomto projektu podílel dokončením statických zkoušek křídla a konstrukční a výrobní přípravou statické zkoušky trupu. Také byla zahájena únavová zkouška hlavního podvozku. Projekt AJT - příjemce Aero Vodochody. Jedná se o projekt křídla pokročilého vojenského letounu s integrální palivovou nádrží. VZLÚ se v r podílel zejména konstrukční a výrobní přípravou únavové zkoušky křídla v sestavě s trupem, včetně zatížení od podvozků, zbraňových závěsníků a podvěšeného kanonu. V oblasti aerodynamiky byly dokončeny teoretické práce, kromě koncepčních analýz byla masivně použita metoda CFD. Pro verifikaci výsledků byly připraveny modely do aerodynamického tunelu, kromě klasických postupů a materiálů byl použit i 3D tisk. Projekt FLE - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla letounu Bombardier CSeries100. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit. Projekt byl úspěšně ukončen v listopadu 2013 závěrečným oponentním řízením. Projekt KC390 - příjemce Aero Vodochody, pevná náběžná hrana křídla transportního letounu Embraer KC390. Pokračovala spolupráce formou poskytování konstrukčních a výpočtových kapacit, byly zpracovány metodiky obecných pevnostních výpočtů a pevnostních výpočtů tenkostěnných konstrukcí. Pro podporu výpočtových prací byly také realizovány zkoušky smykových spojů a také materiálové zkoušky rychlým zatěžováním. Větší zkouškou byl také tzv. blow-out test simulující havarijní případ porušení tlakového potrubí vzduchu v prostoru náběžné hrany. Projekt kompozitní řídící plochy - příjemce Aero Vodochody, VZLÚ se v roce 2013 na projektu podílel tvorbou metodiky únavové životnostní zkoušky typické celkompozitní řídící plochy, návrhem systému NDT kontrol prototypů před a po zkouškách včetně přípravy metodik a výroby etalonů vad, zkouškami typických mechanických spojů a zejména přípravou a realizací závěrečné statické zkoušky řídící plochy. Projekt SIGMA - příjemce Honeywell International, s.r.o., integrace SHM (Structural Health Monitoring) do údržby letadla je aplikována na vývoj, testování a implementaci SHM systému pro monitorování obtížně přístupných částí draku letounu L-410NG konstruovaného dle filosofie Damage Tolerance. VZLÚ se zejména podílí na výpočtech vybraných kritických míst křídla L410NG a jejich ověřovacích zkouškách s aplikovaným systémem SHM. V závěru bude tento systém ověřen i při únavové zkoušce celého křídla L410NG Optimalizace tvaru vzduchového kanálu chladicích věží. Projekt je řešen ve spolupráci se společností FANS a jeho hlavním cílem je efektivní uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci chladících věží. Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu - projekt INKOM; je zaměřen na uplatnění moderních kompozitních materiálů při inovaci letounu L410NG. Využití progresivních materiálů a technologií zásadně přispěje ke snížení výrobních nákladů a hmotnosti těch částí konstrukce, které obsahují velký počet dílů a spojů, případně jsou náročné na postupové operace. Činnost VZLÚ je zaměřen na vývoj a výrobu motorových gondol a na výzkum jejich aerodynamických vlastností CFD Analýza lokomotivní kabiny / 3. Výpočty šíření poškození v konstrukci draku L410NG / 4. Konstrukční a výrobní příprava statické zkoušky křídla a motorového lože / 5. Statická zkouška vztlakových klapek EV-55M / 6. Únavová zkouška hlavního podvozku EV-55M / 7. Prototyp letounu Bombardier CSeries100 při záletu / 8. Zkouška krátkého potahového panelu křídla na tlak / 9. Sestava statické zkoušky trupu EV-55M / 10. Sestava únavové zkoušky křídla s integrální palivovou nádrží / 11. Model letounu s novým křídlem

17 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZKUM A VÝVOJ Vývoj spalovacího systému malého turbínového motoru na alternativní paliva VTMAP, příjemcem je VZLÚ. Pro teoretické řešení jsou využívány numerické technologie založené na bázi OpenSource řešiče diferenciálních rovnic, které jsou schopny predikovat emise CO, NOx a sazí s možností integrace chemické kinetiky a fyzikálních vlastností použitých paliv. Souběžně se simulacemi budou probíhat i experimenty. Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů CAAEEC, příjemcem je UNIS. Byly provedeny vybrané kvalifikační, laboratorní a podnikové zkoušky a testy. Dále pokračovala simulace sub-systémů a částí funkčních vzorků. Vývoj kosmického nanosatelitu VZLUSAT1. Projekt je zaměřen na vývoj, výrobu, kvalifikaci a experimentální ověření výrobků/technologií průmyslových partnerů na oběžné dráze Země (tzv. IOD - In Orbit Demonstration). Ověření bude provedeno na nanosatelitu typu CubeSat, vyvíjeného ve VZLÚ. Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA), projekt je řešen ve spolupráci s Jihlavanem a Evektorem. 13 Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů. Projekt je řešen ve spolupráci s FS ČVUT a Synpo. Výsledkem řešení roku 2013 byly mj. i dva funkční vzorky nových typů kompozitních nátěrů. V roce 2013 bylo zahájeno řešení nového projektu Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování. Projekt je řešen ve spolupráci s Czech Airlines Technics, FS ČVUT a Pragochema. Centrum kompetence drážních vozidel, projekt v roce 2013 pokračoval zejména analýzami CFD v oblasti vlivu rychlovlaků na okolí. Podaný projekt Centrum výzkumu povrchových úprav byl v roce 2013 vyhodnocen jako projekt určený k podpoře ze strany poskytovatele dotace, s plánovaným zahájením řešení v lednu Pokračoval projekt podpory Velkých infrastruktur, získaný v roce Projekt dosáhl v roce 2013 realizační fáze, byly rozpracovány stavební práce a na konci roku byla převzata sestava nového pohonu, který zajistí modernizovanému tunelu podstatně vyšší parametry: rychlost proudu se zvýší ze 70 m/s na 85 m/s, příkon tunelu se zvýší z 1 MW na 1,6 MW EVROPSKÉ ÚČELOVÉ PROJEKTY V oblasti evropského výzkumu a vývoje probíhalo řešení zejména následujících projektů: ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Koordinátorem projektu je První Brněnská Strojírna Velká Bíteš. VZLÚ řeší velmi širokou řadu témat; v roce 2013 například:» Návrh optimalizace a numerické ověření spalovací komory JETIS a sestavení zkušebního zařízení pro segmenty spalovacích komor.» Pokračování vývoje leteckého reduktoru podle zadání projektu ESPO- SA. Výpočtový dynamický model leteckého reduktoru byl aktualizován o dynamické parametry pokročilých vyvíjených komponent, a to jak v případě torzního kmitání, tak v případě axiálního kmitání. Tyto dynamické parametry byly získány metodou konečných prvků. LEMCOTEC (Low Emissions Core-Engine Technologies). VZLÚ se podílel na vývojových řešeních celé řady motorářských témat, například návrh a sestavení zařízení pro experimentální ověření výpočtových modelů interních recirkulačních (IRC) kanálů v záběrníku odstředivého kompresoru pro zvětšení protipumpážní rezervy kompresoru a tím tak rozšířit bezpečné provozní pásmo kompresoru. Dále pokračovala účast VZLÚ v dalších projektech 7. Rámcového programu CERFAC, IMS-CPS, INMA, STIRSCAN, SARISTU; náplní jsou většinou speciální analýzy v oboru pevnosti kovových i kompozitních materiálů a konstrukcí a specifické zkoušky. Probíhaly práce rovněž na projektech ANULOID, AFLoNext, PRI- MAE, BOPACS, IASS, CANAL a v rámci programu Clean-Sky pak na projektu CARD-CS. Posledně jmenovaný projekt CARD přinesl do aerodynamického tunelu nová témata: aerodynamickou optimalizaci tvarů a uspořádání trupu vrtulníku v oblasti hlavního rotoru. Pro komplexní popis dějů a vizualizaci proudění bylo použito PIV měření pomocí laserové techniky a rychlých kamer. Na projektu se účastní univerzity a výzkumné instituce několika zemí Sestava zkoušky / 13. Konstrukce pevné náběžné hrany křídla KC390 / 14. Uspořádání blow-out testu s rychloběžnými kamerami / 15. C-scan měrky GATE A / 16. Zkušební kus s poruchou / 17. Pohled na zkušební stand s motorem / 18. Zobrazení měřených parametrů / 19. Pulzátor pro ověřování vlivu povrchových úprav na navodíkování materiálů / 20. Sestava pohonu aerodynamického tunelu / 21. Výpočet birdstriku / 22. Numerická simulace prodění v řezu anuloidní spalovací komorou / 23. Numerická simulace tvorby sazí RQL komoře / 24. Reduktor malého turbínového motoru navržený pro přenášený výkon 230 k / 25. Numerická simulace proudění v obtokovém kanálu IRC

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Pracoviště

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více