ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2011 {SWD(2012) 275 final} CS CS

2 OBSAH 1. Rozpočtový proces Návrh rozpočtu (NR) na rok Nový návrh rozpočtu (NR) na rok Schválení rozpočtu na rok Řízení prostředků Řízení prostředků na závazky Operační programy EZFRV Technická pomoc Řízení prostředků na platby Operační programy EZFRV Technická pomoc Čerpání rozpočtu EZFRV v roce Úvod Čerpání prostředků na závazky Operační programy EZFRV Technická pomoc Čerpání prostředků na platby Operační programy EZFRV Technická pomoc Analýza výdajů vykázaných podle osy a opatření Realizace programů EZFRV CS 2 CS

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK ROZPOČTOVÝ PROCES 1.1. Návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 Komise přijala návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 a předložila ho rozpočtovému orgánu dne 27. dubna Prostředky na závazky uvedené v návrhu rozpočtu pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci okruhu 2 finančního rámce na léta dosáhly celkové výše milionů EUR a prostředky na platby činily milionů EUR. Tabulka 1 Rozpočtový bod (Programy pro rozvoj venkova) Prostředky na závazky Prostředky na platby (Technická pomoc) Rada schválila svůj postoj k návrhu rozpočtu na rok 2011 dne 8. července Prostředky na platby pro programy EZFRV byly oproti návrhu rozpočtu Komise sníženy o 98,0 milionů EUR, zatímco prostředky na závazky nedoznaly žádné změny. Evropský parlament schválil svůj postoj dne 13. října 2010, v němž se zvýšením prostředků na platby o 98,0 milionů EUR vrátil k návrhu Komise. Dohodovacím postupem se nepodařilo dosáhnout mezi oběma institucemi dohody Nový návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 Rok 2011 byl prvním rokem, kdy byl použit nový roční rozpočtový proces stanovený Lisabonskou smlouvou. Z důvodu odlišných postojů Rady a Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu Komise byla zahájena 21denní doba dohodovacího jednání. Vzhledem k tomu, že se dohodovacímu výboru do 15. listopadu 2010 nepodařilo dosáhnout dohody o rozpočtu na rok 2011, předložila Komise dne 26. listopadu 2010 nový návrh rozpočtu. V novém návrhu byly oproti původnímu návrhu rozpočtu prostředky na platby EZFRV sníženy o 772,8 milionu EUR. CS 3 CS

4 1.3. Schválení rozpočtu na rok 2011 Rozpočtový orgán přijal nový návrh rozpočtu Komise, který byl schválen hlasováním Parlamentu dne 15. prosince Schválený rozpočet EZFRV obsahoval prostředky na závazky ve výši milionů EUR a prostředky na platby ve výši milionů EUR. Tabulka 2 Rozpočtový bod (Programy pro rozvoj venkova) Prostředky na závazky Prostředky na platby (Technická pomoc) ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ 2.1. Řízení prostředků na závazky Operační programy EZFRV Prostředky na závazky určené k čerpání činily v roce 2011 celkem 14,41 miliard EUR. Celková výše prostředků k čerpání na programy EZFRV v roce 2011 byla vyčleněna (14,41 miliardy EUR). Tabulka 3 Řízení prostředků na závazky v roce 2011 EZFRV Rozpočtový bod (částky v EUR) Prostředky na začátku roku Převod z roku Prostředky k čerpání v roce Vyčerpané prostředky v roce Technická pomoc V čl. 69 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se stanoví, že 0,25 % prostředků podpory Společenství pro rozvoj venkova se použije na technickou pomoc Komisi. V rozpočtu na rok 2011 činila částka k čerpání za tímto účelem 22,4 milionu EUR. Na konci roku 2011 činila celková vyčleněná částka 5,4 milionu EUR. CS 4 CS

5 2.2. Řízení prostředků na platby Operační programy EZFRV V roce 2011 činily prostředky na platby 11,9 miliardy EUR schváleného rozpočtu, s připočtením 330 milionů nevyčerpaných prostředků převedených z roku Oproti poslednímu výkazu výdajů předloženému členskými státy v roce 2011 byl v listopadu zjištěn přebytek ve výši 433 milionů EUR. Tato částka byla uvolněna na jiné politiky prostřednictvím opravných rozpočtů č. 6 (395 milionů EUR) a č. 7 (38 milionů EUR). Na konci roku činily nevyčerpané prostředky 34,4 milionu EUR, z čehož bylo 30,5 milionu EUR vztahujících se ke zpětně získaným částkám automaticky převedeno do roku Celková částka vyplacená členským státům na programy EZFRV v roce 2011 dosáhla 11,8 miliardy EUR. Tabulka 4 Řízení prostředků na platby v roce 2011 EZFRV Rozpočtový bod (částky v EUR) Prostředky na začátku roku Převod z roku Opravné rozpočty č. 6 a č Zpětně získané částky (účelově vázané příjmy) Prostředky k čerpání v roce Vyčerpané prostředky v roce Nevyužité částky na konci roku Automatický převod (zpětně získané částky) na konci roku Technická pomoc V rozpočtu na rok 2011 činily prostředky na platby 8,3 milionu EUR. Tato částka byla snížena o 2,3 milionu EUR prostřednictvím souhrnného převodu. Na konci uvedeného roku činila celková výše plateb 3,9 milionu EUR s tím, že 2,1 milionu EUR zůstalo nevyčerpáno. 3. ČERPÁNÍ ROZPOČTU EZFRV V ROCE Úvod Rozpočtový rok 2011 představoval z velké části konsolidační období, kdy se takřka všechny programy pro rozvoj venkova plně rozběhly. Došlo však k nevyvážené situaci, protože několik programů se v průběhu realizace zjevně potýkalo s potížemi z důvodu hospodářské a finanční krize. CS 5 CS

6 3.2. Čerpání prostředků na závazky Operační programy EZFRV V tabulce 5 jsou uvedeny částky vyčleněné pro jednotlivé členské státy v roce 2011 a přidělené částky stanovené rozhodnutím Komise 2006/636/ES (úprava z dubna 2010 je stále v platnosti). V roce 2011 činily prostředky na závazky k čerpání pro programy EZFRV 14,41 miliardy EUR a shodovaly se s roční přidělenou částkou, neboť z předchozího roku nebyl učiněn žádný převod. Všechny prostředky k čerpání byly vyčleněny (14,41 miliardy EUR). Tabulka 5 Rozhodnutí Komise 2006/636/ES (platná verze) ve srovnání s částkami vyčleněnými na konci roku 2011: Rozpočtový bod: ČS Rozhodnutí Komise 2006/636/ES prostředky EU v roce 2011 Částky převedené v roce 2011 Částky vyčleněné v rozpočtovém roce 2011 (a) (b) (c=a+b) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Celkem CS 6 CS

7 Technická pomoc V tabulce 6 jsou uvedeny prostředky na závazky na technickou pomoc vyčerpané v roce Nejdůležitější část se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova. Tabulka 6 Technická pomoc čerpání prostředků na závazky Rozpočtový bod: Popis Vyčleněná částka Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova Tematické pracovní skupiny Evropské sítě pro rozvoj venkova Informační technologie Studie Výbor odborníků pro hodnocení programů rozvoje venkova Zveřejňování Celkem Čerpání prostředků na platby Operační programy EZFRV Prostředky na platby činily v rozpočtu na rok ,9 miliardy EUR. Tato původní částka byla převodem zvýšena o 330 milionů EUR a účelově vázanými příjmy ze zpětně získaných částek o 31 milionů EUR, avšak opravné rozpočty č. 6 a č. 7 ji snížily o 433 milionů EUR. Výsledná částka pro daný rok tedy činila 11,8 miliardy EUR. Na konci roku 2011 činila celková částka vyplacená pro programy EZFRV 11,79 miliardy EUR. Objem plateb uhrazených v roce 2011 se oproti roku 2010 zvýšil o více než 6 %. CS 7 CS

8 V tabulce níže je uvedeno rozdělení plateb uhrazených v roce 2011 podle období, ke kterému se vztahovaly: Tabulka 7 Platby v roce 2010 Operační programy EZFRV (v milionech EUR) Úhrada žádostí o platby za Q ,44 Úhrada žádostí o platby za Q ,73 Úhrada žádostí o platby za Q ,04 Úhrada žádostí o platby za Q ,26 Úhrada žádostí o platby za Q ,53 Celkem ,00 Úhrada žádostí za třetí čtvrtletí roku 2011 byla na konci roku u čtyř programů EZFRV úplně nebo zčásti pozdržena, protože zbývající prostředky na závazky pro tyto programy byly zcela vyčerpány proplacením předchozích žádostí. Platby musely být pozdrženy do doby, než byly uvolněny roční prostředky na závazky na rok V tabulce 8 jsou uvedeny tyto čtyři programy EZFRV spolu s odpovídajícími částkami. Tabulka 8 Programy EZFRV č. CCI Q Q Celkem Vlaanderen (2007BE06RPO001) Bayern (2007DE06RPO004) Ireland National (2007IE06RPO001) Luxembourg (2007LU06RPO001) Celkem CS 8 CS

9 Měsíční čerpání prostředků na platby v průběhu roku (leden až prosinec 2011) je uvedeno v následujícím grafu. Tempo čerpání je v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2006 spojeno s termíny pro zaslání čtyř výkazů o platbách (31. leden, 30. duben, 31. červenec a 10. listopad u žádostí o platby odpovídajících čtvrtletí Q4 2010, Q1 2011, Q a Q3 2011). Graf 1 Vyplacené částky (v milionech EUR) EZFRV - Měsíční čerpání prostředků na platby v roce 2011 (v milionech ) Tabulka 9 ukazuje rozdělení podle členského státu a podle období, ke kterému se vztahují platby ze strany Komise v rozpočtovém roce Částky uvedené ve sloupci Q se vztahují k programům EZFRV, u kterých došlo k vyčerpání prostředků na rok 2010 a u nichž se muselo s úhradou počkat do roku 2011, aby byly proplaceny z prostředků na závazky roku CS 9 CS

10 Tabulka 9 Skutečně uhrazené platby v období od do ČS Q Q Q Q Q Celkový součet AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Celke m Celkovou částku 11,79 miliardy EUR vyplacenou v roce 2011 tvoří pouze úhrady. V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné zálohy. Tabulka 10 na další straně porovnává pro každý členský stát platby z EZFRV uhrazené v roce 2011 s platbami v roce Celková výše plateb vzrostla o 6 % (11,79 miliardy EUR oproti 11,12 miliardy EUR). CS 10 CS

11 Tabulka 10 Platby uhrazené členským státům porovnání let 2011 a Rozdíl 2011 oproti 2010 ČS Předběžné Předběžné Průběžné platby financování Celkem Průběžné platby financování Celkem (v %) AT ,0 % BE ,1 % BG ,6 % CY ,1 % CZ ,6 % DE ,0 % DK ,3 % EE ,8 % ES ,2 % FI ,3 % FR ,9 % GR ,0 % HU ,0 % IE ,7 % IT ,1 % LT ,9 % LU ,7 % LV ,3 % MT ,1 % NL ,5 % PL ,7 % PT ,0 % RO ,7 % SE ,1 % SI ,6 % SK ,4 % UK ,1 % Celkem ,1 % CS 11 CS

12 Technická pomoc V rozpočtu na rok 2011 činily prostředky na platby 8,3 milionu EUR. Níže uvedená tabulka uvádí platby na technickou pomoc v celkové výši 3,9 milionu EUR. Nejdůležitější část se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova. Tabulka 11 Technická pomoc čerpání plateb Rozpočtový bod: Popis Uhrazená částka Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova Tematické pracovní skupiny Evropské sítě pro rozvoj venkova Informační technologie Výbor odborníků pro hodnocení programů rozvoje venkova Zveřejňování Celkem Analýza výdajů vykázaných podle osy a opatření Tabulka 12 ukazuje žádosti o platby vykázané členskými státy podle osy/opatření pro rozvoj venkova v roce 2011 (Q až Q3 2010), kumulované vykázané výdaje od roku 2007 do roku 2011 (Q až Q3 2011) a rovněž finanční plány programů EZFRV ( ; EU-27). V roce 2011 se výdaje nadále soustřeďují v rámci osy 2 (47,9 %), následuje osa 1 s 31,7 % výdajů, osa 3 s 14,6 % výdajů a osa 4 s 4,3 % výdajů. Toto rozdělení výdajů se poněkud liší od rozdělení výdajů uvedeného ve finančních plánech na programovací období (osa 1 33,6 %, osa 2 44,4 %, osa 3 13,3 % a osa 4 6 %). K opatřením osy 2 patří zejména roční platby (např. agroenvironmentální opatření), zatímco osy 1 a 3 a v menším rozsahu osa 4 se vztahují hlavně k víceletým opatřením, která vyžadují delší postupy při jejich schvalování a realizaci (např. investiční projekty). Ve srovnání s průměrem za první čtyři roky ( ) jsou výdaje v roce 2011 mezi osami vyváženější a podíl každé osy se blíží podílu ve finančních plánech. Osa 2 se například snížila z 50,9 % v roce 2010 na 47,9 % v roce 2011, zatímco osa 3 se zvýšila z 9,1 % v roce 2010 na 14,6 % v roce 2011 a osa 4 vzrostla z 2,5 % v roce 2010 na 4,3 % v roce CS 12 CS

13 Tabulka 12 Vykázané výdaje EZFRV v roce 2011 (Q Q3 2011) a celkové kumulované výdaje (Q až Q3 2011) v porovnání s finančními plány* Kumulované vykázané Vykázané výdaje za rok výdaje (Q až Q (Q až Q3 2011) 2011) Finanční plány (v milionech (v milionech (v milionech Osa/opatření EZFRV (%) (%) EUR) EUR) EUR) (%) 111 Odborné vzdělávání a informační akce 105,3 0,9 % 261,8 0,7 % 1 023,3 1,1 % 112 Pomoc mladým začínajícím zemědělcům 474,3 3,9 % 1 312,4 3,3 % 2 809,5 2,9 % 113 Předčasné odchody do důchodu 331,6 2,7 % 1 371,7 3,5 % 2 600,7 2,7 % 114 Využívání poradenských služeb 18,6 0,2 % 38,3 0,1 % 355,5 0,4 % 115 Zřizování řídicích, pomocných a 6,6 0,1 % 10,6 0,0 % 94,5 0,1 % 121 Modernizace zemědělských podniků 1 502,4 12,3 % 5 040,4 12,7 % ,4 11,6 % 122 Zvyšování hospodářské hodnoty lesů 41,2 0,3 % 121,3 0,3 % 596,7 0,6 % 123 Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým 634,0 5,2 % 1 649,9 4,2 % 5 634,5 5,9 % 124 Spolupráce při vývoji nových produktů 21,7 0,2 % 39,6 0,1 % 333,5 0,3 % 125 Infrastruktura související s rozvojem ,4 3,6 % 1 189,3 3,0 % 4 999,6 5,2 % 126 Obnova potenciálu zemědělské produkce 79,1 0,6 % 184,0 0,5 % 477,6 0,5 % 131 Dodržování norem založených na právních 5,0 0,0 % 49,9 0,1 % 81,0 0,1 % předpisech Společenství 132 Účast zemědělců v programech jakosti potravin 15,4 0,1 % 31,9 0,1 % 237,4 0,2 % 133 Informační a propagační akce 13,9 0,1 % 26,9 0,1 % 192,7 0,2 % 141 Částečně soběstačné hospodaření 81,1 0,7 % 472,0 1,2 % 966,1 1,0 % 142 Skupiny producentů 25,1 0,2 % 81,3 0,2 % 323,5 0,3 % 143 Přímé platby (BG + RO) 0,6 0,0 % 2,3 0,0 % 131,8 0,1 % 144 Hospodářství procházející restrukturalizací 68,4 0,6 % 68,4 0,2 % 186,7 0,2 % Osa ,5 31,7 % ,1 30,2 % ,1 33,4 % 211 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 997,0 8,2 % 4 160,9 10,5 % 6 247,3 6,5 % zemědělcům v 212 Platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech 1 056,2 8,7 % 4 325,5 10,9 % 7 242,9 7,5 % 213 Platby v rámci Natury 2000 a platby související... 29,8 0,2 % 85,5 0,2 % 456,7 0,5 % 214 Agroenvironmentální platby 3 077,0 25,3 % ,1 30,4 % ,0 23,4 % 215 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat 64,8 0,5 % 207,9 0,5 % 547,4 0,6 % 216 Neproduktivní investice 69,3 0,6 % 124,0 0,3 % 576,1 0,6 % 221 První zalesnění zemědělské půdy 192,5 1,6 % 829,1 2,1 % 2 194,8 2,3 % 222 První založení zemědělsko-lesnických systémů na 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 18,7 0,0 % 223 První zalesnění nezemědělské půdy 28,3 0,2 % 65,5 0,2 % 330,6 0,3 % 224 Platby v rámci Natury ,9 0,0 % 11,9 0,0 % 98,4 0,1 % 225 Lesnicko-environmentální platby 7,3 0,1 % 20,3 0,1 % 227,0 0,2 % 226 Obnova lesnického potenciálu a ,5 1,9 % 559,1 1,4 % 1 660,2 1,7 % 227 Neproduktivní investice 72,0 0,6 % 185,5 0,5 % 758,4 0,8 % Osa ,5 47,9 % ,4 57,0 % ,5 44,6 % 311 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 173,8 1,4 % 339,0 0,9 % 1 388,5 1,4 % 312 Zakládání a rozvoj podniků 223,9 1,8 % 373,7 0,9 % 2 070,1 2,2 % 313 Podpora cestovního ruchu 97,7 0,8 % 225,3 0,6 % 1 222,4 1,3 % 321 Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo 451,1 3,7 % 771,5 1,9 % 3 210,4 3,3 % venkova 322 Obnova a rozvoj vesnic 661,6 5,4 % 1 148,8 2,9 % 3 252,1 3,4 % 323 Záchrana a rozvoj dědictví venkova 144,9 1,2 % 339,7 0,9 % 1 375,4 1,4 % 331 Vzdělávání a informace 13,0 0,1 % 29,9 0,1 % 131,7 0,1 % 341 Získávání dovedností, animace a realizace 16,4 0,1 % 51,7 0,1 % 147,5 0,2 % Osa ,4 14,6 % 3 279,6 8,3 % ,1 13,3 % 411 Provádění strategií místního rozvoje 27,0 0,2 % 53,4 0,1 % 500,8 0,5 % 412 Provádění strategií místního rozvoje 3,5 0,0 % 5,8 0,0 % 162,3 0,2 % 413 Provádění strategií místního rozvoje 340,3 2,8 % 552,8 1,4 % 3 927,1 4,1 % 421 Provádění projektů spolupráce 9,1 0,1 % 12,4 0,0 % 278,0 0,3 % 431 Činnost místních akčních skupin, získávání 143,9 1,2 % 265,4 0,7 % 970,2 1,0 % Osa 4 523,8 4,3 % 889,8 2,2 % 5 838,3 6,1 % 511 Technická pomoc 175,1 1,4 % 463,0 1,2 % 1 904,1 2,0 % 611 Přímé platby (BG + RO) -0,3 0,0 % 437,8 1,1 % 645,6 0,7 % Celkový součet ,0 100,0 % ,8 100,0 % ,8 100,0 % * Částka ve výši ,61 EUR byla na konci roku 2011 reálně vyčleněna pro Portugalsko. CS 13 CS

14 3.5. Realizace programů EZFRV Graf 2 na další straně znázorňuje míru finančního plnění programů rozvoje venkova (od počátku do roku 2011, včetně Q4 2011) ve srovnání s prostředky na období Průměrná míra finančního plnění všech programů EZFRV činí 74,7 %. Graf 2 ukazuje, že většina členských států využila více než 65 % prostředků na období CS 14 CS

15 Graf 2 Míra finančního plnění programů rozvoje venkova podle členských států * (% z plateb EZFRV za období , včetně žádostí o platby za Q4 2011, ve srovnání se závazky za období ) % z příspěvku EZFRV za období % 50% 46% 60% 61% 64% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 73% 77% 77% 78% 78% 79% 84% 88% 89% 89% 92% 94% 98% 103% 107% 107% 0% BG RO IT CY MT GR ES PL NL PT HU UK EE DK SI LT LV DE FR CZ SE FI AT SK BE LU IE * V grafu jsou uvedeny žádosti o platby za období Q4 2011, neboť k proplacení došlo na počátku roku CS 15 CS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2014 COM(2014) 561 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU ROZPOČTOVÝ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.6.2005 SEK(2005) 758 v konecném znení PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ CS CS PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Dosavadní účast ČR v ARTEMIS a ENIAC Přehled účasti ČR v ARTEMIS a ENIAC JU Výsledky prvních tří výzev:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: Společné prohlášení o uplatňování rozsudku ve věci "IP Translator", 2. května 2013 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.2, 1 28. října 2015 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Evropské volby a evropské postoje české veřejnosti Porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny

Evropské volby a evropské postoje české veřejnosti Porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny Evropské volby a evropské postoje české veřejnosti Porovnání s volbami do Poslanecké sněmovny Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. tomas.lebeda@email.cz Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok CS CS PŘÍLOHA I: PRAHOVÉ HODNOTY PRO ZÁVAŽNÉ KATASTROFY PLATNÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.1.2009 KOM(2009) 38 v konečném znění 2009/0011 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V BRUSELU DNE 22/10/2009 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2009 ODDÍL III KOMISE, HLAVA 06 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Opatření/dotace Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) SAPS 25.4. 10.6. 15.11. 15.1. TOP-UP 25.4. 10.6. 8.12. 15.2. LFA 25.4.

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 118 final Annex 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 118 final Annex 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 1. března 15 (OR. en) 7184/15 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. března 15 Příjemce: REGIO 18 ECOFIN 7 FIN 4 FC 13 SOC 177 EMPL 97 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0

Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 IP/08/1422 V Bruselu dne 29. září 2008 Komise se radí o tom, jak by Evropa mohla sehrát vedoucí úlohu v přechodu na web 3.0 Evropa by mohla převzít vedoucí roli v nové generaci internetu. Evropská komise

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1/ CT/CA-002//01CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROK PŘIJATO SPRÁVNÍ RADOU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více