TransBorders Czech Republic Austria, Úvod. Cíle projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011. Úvod. Cíle projektu"

Transkript

1 TransBorders Czech Republic Austria, Úvod Projekt s názvem Přes hranice Česka a Rakouska ( TransBorders Czech Republic Austria ) je interaktivním projektem z oblasti ochrany lidských práv, který se bude konat v České republice a v Rakousku. Projekt je určený pro mladé lidi ve věku mezi 15 a 18 lety a zaměřuje se na tři prvky : výstava, film a debaty. Projekt klade důraz na schopnost porozumění a poučení se z vlastní minulosti. Hlavním cílem projektu je hledání možných řešení konfliktů, ke kterým dochází v demokratické různorodé společnosti. Během projektu se budeme snažit přimět mladé lidi ke kritickému uvažování nad současnými tématy a dilematy z oblasti lidských práv (kde začínají a končí práva a svobody jedince či skupiny?) a podpořit je v jejich občanské angažovanosti. Jako inspiraci pro přemýšlení studentů a motivaci k jejich zapojení využijeme příběhu židovské dívky Anny Frankové, známého po celém světě. Dvoujazyčná výstava, deník a film o životě Anny Frankové, stejně tak jako samostatně vytvořené filmy vztahující se k lidskoprávní tématice, a společné debaty, budou sloužit mladým lidem k lepšímu pochopení historických souvislostí, k zamyšlení se nad tématy diskriminace a jejích důsledků, antisemitismu, útisku, ztráty práv. Mladým lidem budou (s ohledem na jejich společenské zázemí) nabídnuty různé způsoby, kterými budou moci vyjádřit svůj názor k tématům jako je holocaust, neonacismus, diskriminace či tolerance. Prostřednictvím různých workshopů (seminář pro mladé průvodce výstavou peer2peer, seminář o filmové produkci Free2Choose vytváření vlastního filmu, veřejné debaty, exkurze na významná pietní místa, seminář PR-public relations, atd.) se budeme snažit o to, aby se mladí lidé do projektu aktivně zapojili, a abychom jim objasnili kontext, ve kterém vznikala Všeobecná deklarace lidských práv, tedy kontext přímé reakce na druhou světovou válku a holocaust. Projekt Přes hranice Česka a Rakouska bude probíhat na různých místech příhraničních regionů - Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Vídeň, Česká republika) v období březen 2010 říjen Cíle projektu Hlavní cíle projektu: 1. Šířit mezi širokou veřejností a mladými lidmi povědomí o druhé světové válce a holocaustu a v kontextu konkrétních historických událostí jim umožnit přemýšlet o současných společenských problémech. 2. Umožnit studentům i široké veřejnosti vyjádřit se veřejně k existujícím lidskoprávním dilematům. 1

2 3. Přispět k výměně názorů a zkušeností mezi mladými lidmi z příhraničních oblastí České republiky a Rakouska, kteří se budou aktivně podílet na realizaci projektu, a pomoci jim tak zlepšit jejich vzájemné porozumění týkající se pohledu na naši společnou historii, a sdílet nápady týkající se potírání aktuálních společenských fenoménů jako je rasismus, antisemitismus a diskriminace. Aktivity projektu Část 1 - Putovní výstava 1. Putovní výstava nazvaná Anna Franková Minulost PRO Dnešek Putovní výstava je jednou z klíčových aktivit projektu. Vychází z válečného osudu židovské dívky Anny Frankové a jejího známého válečného deníku. Výstava se snaží podat příběh mladým lidem tak, aby se mohli určitým způsobem identifikovat s Annou a jejími vrstevníky, tedy aby byla patrná neustálá aktuálnost témat diskriminace a útisku. Využívá k tomu úryvky z Annina deníku, obrázky, fotografie, doprovodné texty, výňatky z válečných dokumentů a záznamů a osobní příběhy těch, co přežili holocaust. Díky tomu dostává šanci promluvit nejen Anna Franková, ale i její nejlepší kamarádka Hannah Goslar, otec Anny Otto Frank, ti, co jí během války pomáhali a v neposlední řadě také ti, kteří přežili holocaust. Jejich svědectví umožňuje návštěvníkům vcítit se lépe do atmosféry tehdejší doby a prožít společně s nimi jejich válečné osudy. Mladí lidé, kteří nahlédnou na události druhé světové války perspektivou pamětníků, mají větší šanci porozumět nebezpečí, která vyplývají i z aktuálních společenských jevů jako je antisemitismus, neonacismus či diskriminace. Výstava nechce poučovat, ale především vzbudit zájem. Je koncipována tak, aby návštěvníky vedla k aktivnímu přemýšlení nad otázkami lidských práv, tolerance, demokracie a současné situace některých diskriminovaných či perzekuovaných minorit. 2. Instalace putovní výstavy Na technické přípravě a instalaci výstavy věnované životu Anny Frankové se budou aktivně podílet studenti a mladí lidé ze zapojených škol a center mládeže. Díky tomu budou mít možnost vybudovat si k tématu holocaustu a útisku menšin jasnější vztah. 2

3 3. Vzdělávací seminář Peer2Peer Dvoudenní seminář Peer2Peer (Vrstevníci vrstevníkům) má za cíl vyškolit zájemce z řad studentů a mladých lidí, kteří se stanou průvodci na putovní výstavě. Průvodci získají znalosti týkající se událostí 2. světové války a holocaustu a zároveň si osvojí dovednosti, jakým způsobem odpovídat na některé otázky ze stran návštěvníků výstavy a vést se svými vrstevníky diskusi na téma holocaust. Několikaletá zkušenost realizátora, kdy se studenti a mladí lidé aktivně podílejí na přípravě a průběhu výstavy, je velmi pozitivní. Před návštěvníky výstavy nestojí cizí odborník, ale jejich vrstevník, a je zde tak větší šance, že jim téma holocaustu dokáže přiblížit srozumitelným způsobem. V rámci semináře Peer2Peer bude proškoleno celkem 28 studentů. Část 2 filmový workshop a seminář o lidských právech 4. Filmový workshop Free2Choose a seminář o lidských právech Free2Choose je interaktivní filmový workshop, založený na produkování a promítání krátkých filmů o individuálních základních lidských právech, zejména právech vztahujících se ke svobodě člověka. Kde je hranice individuálních práv, na jakých se zakládá kritériích, a kdy dochází k porušení základních principů demokratického státu? Cílem workshopu Free2Choose a semináře o lidských právech je dát účastníkům příležitost k vytvoření vlastních filmových spotů, nezávisle, pod dohledem profesionálů. Workshop bude zahájen 5hodinovým seminářem o lidských právech. Seminář se bude konat v multimediálních prostorách, za účasti přibližně teenagerů z Česka a Rakouska. Během workshopu budou účastníci uvedeni do problematiky Všeobecné deklarace lidských práv, jejího vývoje a její implementace od roku Cílem semináře je, aby účastníci pochopili koncept Všeobecné deklarace, před tím, než se pustí do vlastní tvorby filmových spotů, a než budou o filmech diskutovat s ostatními mladými lidmi. Vlastní filmový workshop Free2Choose probíhá v bezprostřední návaznosti na seminář o lidských právech. Před zahájením budou účastníkům promítnuty filmy z předchozích ročníků projektu. Celý workshop Free2Choose trvá 2x2 dny, za vedení 2-3 školitelů pro přibližně 25 teenagerů z Rakouska a České republiky. Workshop se v projektovém období bude konat jednou za semestr. Týmy pracující na jednom filmovém spotu budou složeny z teenagerů z Rakouska a Česka. Mezi plánovanými workshopy budou vedoucí školitelé pro týmy vytvářet internetové zázemí, kde budou moci průběžně zodpovídat dotazy a radit při potížích. Po vyprodukování každého spotu se může přistoupit k prezentaci na veřejnosti a k veřejné debatě. 3

4 Část 3 debaty o vytvořených filmech, doplňkové aktivity 5. Veřejné debaty k filmovým spotům Free2Choose Společně s putovní výstavou Anna Franková Minulost PRO Dnešek budou v místech konání výstavy pořádány také tématické debaty Free2Choose. Za použití krátkých filmových spotů, budou mít čeští a rakouští studenti možnost diskutovat dilemata spojená s právem na svobodu projevu, svobodu náboženského vyznání, práva na soukromí apod. Moderátoři diskusí budou vybráni z řad studentů, kteří projdou školením zaměřeným na vedení veřejných diskusí. Samotné debaty budou určeny jak zájemcům z řad mladých lidí, tak široké veřejnosti. 6. PR a média - workshop Prostřednictvím jednodenního PR / média workshopu získají účastníci základní znalosti a dovednosti v oblasti PR public relations (vztahy s veřejností), díky nimž budou schopni zviditelnit své zapojení do projektu a upozornit na konání akcí pro veřejnost, jako je například výstava Anny Frankové, veřejné debaty apod. Studenti ze zapojených škol či center mládeže se budou podílet také na přípravě závěrečné tiskové konference. Workshopy budou nabídnuty čtyřem vybraným školám či centrům mládeže, a dohromady jimi projde přibližně 28 účastníků. 7. Společné návštěvy pamětních míst 2. světové války Ve spolupráci s organizací Gedenkdienst je plánováno několik návštěv pamětních míst vážících se k holocaustu a druhé světové válce, jako je Terezín, Mauthausen či Ebensee. Dosavadní zkušenosti realizátora svědčí o tom, že osobní konfrontace s těmito místy může přivést mladší generaci k hlubšímu porozumění historických událostí a uvědomění si závažnosti některých současných společenských nebezpečí. Společná setkání umožní mladým lidem zapojeným do projektu vzájemně se lépe poznat, a zároveň navázat přeshraniční spolupráci, která může trvat i po skončení projektu. Do této aktivity bude zapojeno 25 účastníků z České republiky a Rakouska. 8. Doplňkové aktivity Za pomoci pedagogů či supervizorů budou studenti a mladí lidí rozvíjet své vlastní aktivity v rámci projektu. Těmi mohou být například tématická/é: - Divadelní představení - Povídání s pamětníky, kteří přežili holocaust, či kteří v době druhé světové války navštěvovali stejnou školu - Studentské večery poezie, výstavy, hudební programy - Poznávací prohlídky měst pro studenty (organizované jejich vrstevníky) - Založení internetové platformy projektů věnujících se tématu holocaustu / tolerance / rasismu / lidských práv - Rozhovory s pracovníky místních nevládních organizací, aj. 9. Správa a aktualizace webových stránek V rámci projektu budou spravovány a pravidelně aktualizovány stránky a Stránky obsahují informace o projektu a jeho cílech, včetně tipů pro učitele a studenty týkající se jejich zapojení do projektu a nápadů, jak připravit vlastní workshopy a doplňující programy. Informace o projektu budou zároveň uvedeny na a 4

5 10. Příprava školících materiálů pro průvodce putovní výstavou Pro Peer průvodce budou připraveny školící materiály. Materiály budou připravovány ve spolupráci s rakouskými partnery a studentům z českých škol a center mládeže budou k dispozici v českém jazyce. Každý Peer průvodce tak obdrží v rámci svého vyškolení tématické materiály, které mu pomohou při jeho průvodcovské činnosti a při vedení debat mj. katalog k výstavě a pracovní manuál s tipy, jak provádět návštěvníky výstavou. 11. Příprava výukových materiálů pro pedagogy a supervizory Učitelé a supervizoři ze zapojených škol a center mládeže obdrží před zahájením projektu zajímavé tématické materiály, které jim mohou pomoci v jejich další práci se studenty a mládeží např. výukové materiály k tématu holocaust, dokumentární film nazvaný Očité svědectví z dílny Anne Frank House v Amsterdamu, CD-Rom Dům Anny Frankové muzeum s historií, DVD Přes hranice, které bude využito během plánovaných tématických workshopů a další. 12. Založení ové skupiny účastníků projektu Po dobu trvání projektu bude existovat ová skupina, v rámci níž si budou moci studenti a mladí lidé vyměňovat své zkušenosti, nápady a koncepty svých projektů. Ti, kteří se teprve chystají na dráhu Peer průvodce, zde budou moci získat informace od svých zkušenějších vrstevníků. Do ové skupiny budou zapojeni také pracovníci Anne Frank House a partneři projektu - pracovníci programu Varianty a Organizace pro pomoc uprchlíkům. 13. Evaluační seminář a interkulturní festival s debatou Společné debaty mladých lidí ve Vídni a v Praze Jednou za rok, v rámci závěrečného evaluačního semináře, se setkají všichni účastníci projektu. Budou mít možnost diskutovat o vytvořených filmových spotech, porovnávat své dosavadní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit a navrhnout možnosti dalšího pokračování projektu. Tyto debaty budou jedním z vyvrcholení všech událostí projektu. Mezikulturní festival Nejen mladí průvodci výstavou a tvůrci spotů Free2Choose, ale i další teenageři, učitelé, místní projektoví partneři a ti, kdo byli aktivně zapojeni do projektu, budou pozváni na interkulturní festival k završení projektu. V centru tohoto přeshraničního setkání bude nejen mezikulturní výměna, ale také úvod do kulturních tradic a hudby, včetně např.účasti místních skupin a umělců. 14. Další příležitosti pro účastníky projektu Mladí lidé, kteří projeví mimořádný zájem a schopnosti ke školení dalších teenagerů pro další ročník, dostanou příležitost k intenzivnějšímu zapojení se během dalšího bloku projektu. Tito vybraní mladí lidé tak budou moci aktivně podporovat projektový tým. Cílová skupina Projekt se zaměřuje především na cílovou skupinu mladistvých ve věku let, které se snaží podpořit v oblasti prosazování lidských práv a aktivní občanské angažovanosti. 5

6 a) Přímými beneficienty projektu jsou studenti a mladí lidé aktivně se podílející na realizaci vybraných aktivit projektu (průvodci putovní výstavou, autoři lidskoprávních filmových spotů Free2Choose, moderátoři debat Free2Choose, studenti podílející se na přípravě doprovodných aktivit, ad.). Celkem se jedná o počet více než 180 přímých beneficientů. b) Nepřímými beneficienty projektu jsou návštěvníci putovní výstavy a účastníci debat Free2Choose z řad mladých lidí i široké veřejnosti a také ti, kteří se dozvědí o aktivitách projektu díky médiím. Odhadem se jedná o nepřímých beneficientů. c) Významným aspektem projektu bude spolupráce školy/centra mládeže a veřejných institucí v místě školy/centra mládeže s cílem zvýšit povědomí o problematice nejen mezi studenty, ale i mezi obyvateli města/obce. Vzhledem k tomu, že projekt bude mít i rozměr přeshraniční spolupráce, předpokládá se, že se zapojí zejména školy/centra mládeže z pohraničních oblastí Česka a Rakouska. Dopad na místní komunitu by se měl tudíž odrazit i v harmonických vztazích mezi obyvateli žijícími na obou stranách česko-rakouské hranice. Organizace a financování projektu Projekt je organizován ve spolupráci rakouského sdružení Verein Anne Frank, Siebensterngasse 19/6, 1070 Wien,, české organizace Člověk v Tísni (Člověk v tísni / People in Need, Sokolská 22, Praha 2, a české Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 4, Praha 9, Projekt je financován z prostředků Evropské Unie, programu Mládež v akci. Kontakt v České republice: Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 4, Praha 9 Člověk v tísni / People in Need Sokolská 22, Praha 2 - Mgr.Hana Franková Tel.: Mgr. Petra Skalická Tel.: Kontakt v Rakousku: Verein Anne Frank Siebensterngasse 19/6, 1070 Wien - Mag. Peter Hörburger Tel.: , Aaron Peterer Tel.: ,

7 7

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více