Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4"

Transkript

1 BUL LET IN Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

2 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Čmelák pro lidi, pro přírodu Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Již 20 let prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Na základě získaných zkušeností usilujeme o změnu přístupu k hospodaření v české krajině, což umožní obnovit schopnost krajiny zadržovat vodu i lépe plnit další ekologické funkce. Naší organizaci se již podařilo navrátit do krajiny přes sazenic původních druhů dřevin, v rámci pozemkového spolku pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, provádíme terénní ekologickou výchovu a pořádáme akce pro veřejnost. Vytváříme tak prostor pro harmonickou krajinu a kvalitní život lidí. SMRK JE HOUBY LES Nový prales pěstujeme pod Ještědem u Liberce již od roku Věříme totiž, že si budoucí generace zaslouží pořádné lesy plné barev, zvířat a vůní, které za poslední století málem zmizely. Cílem projektu je navrátit na místo současné nepůvodní uměle vysazené a velmi poškozené smrkové monokultury původní smíšený les plný života. Od zahájení projektu se nám za pomoci veřejné sbírky podařilo vykoupit 35 hektarů pozemků, prosvětlit porost prořezáním smrku a do připravených míst dosadit sazenic stromů a keřů podle původní dřevinné skladby. Do dříve téměř mrtvého lesa se tak pomalu začíná navracet život. Více informací na NAŠE POSLÁNÍ Jsme přesvědčeni, že harmonická krajina a příroda patří, stejně jako vzdělaná a fungující občanská společnost, k základním předpokladům kvalitního života. Proto jsme se rozhodli k jejich ochraně a rozvoji sami aktivně přispívat a nabízet konkrétní řešení. Do našich činností se snažíme aktivně zapojit nejširší veřejnost, například organizováním praktických prací v terénu. Naším cílem je také inspirovat odbornou veřejnost či vlastníky pozemků, s nimiž se snažíme navazovat dlouhodobou spolupráci. PRO LIDI Podporujeme pozitivní vztah obyvatel k přírodě a životnímu prostředí, ve kterém žijí. Zabýváme se proto ekologickou výchovou na všech stupních škol, pořádáme exkurze pro veřejnost, organizujeme terénní a tématické akce pro firmy nebo workcampy a víkendové akce pro české i zahraniční dobrovolníky. Otevřeli jsme též dvě lesní naučné stezky. Velký úspěch měly naše ekovýchovné projekty, například "Zelené profese v krajině", díky kterému se mladí lidé učili praktickým dovednostem v péči o krajinu. Aktuální projekt "Dva jsou více než jeden" usiluje o zapojení znevýhodněných dětí do běžných dětských kolektivů a současně předává nadcházející generaci řemeslné zručnosti. V rámci nedávno dokončeného projektu Krajina nejkrásnější učebnice jsme ve spolupráci se školami, jejich žáky a studenty plánovali a realizovali obnovu harmonické krajiny v obcích. PRO PŘÍRODU Čmelák je unikátní tím, že se zabývá praktickou ochranou přírody a krajiny s konkrétními výstupy přímo v terénu. Získáváme pozemky ve špatném stavu, ale s velkým potenciálem, které se snažíme přeměnit na ostrovy plné života, uprostřed často ekologicky nestabilní krajiny. Výsledkem naší práce je tak obnova konkrétních lokalit. V současné době spravujeme již přes 62 hektarů vlastních lesních, lučních, mokřadních i vodních pozemků. Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák stará, jsou Nový prales a mokřady v Jablonném v Podještědí. COMEBACK MOKŘADŮ V minulém století docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. V současné době si však uvědomujeme, jak vážné následky jejich likvidace měla, a proč je navrácení tohoto biotopu do krajiny důležité. Mokřady jsou domovem mnoha rostlinných i živočišných druhů, produkují kyslík, přispívají k vyrovnávání teplotních rozdílů v krajině, představují přirozenou zásobárnu vody, a tak hrají pozitivní úlohu při regulaci povodní. V Jablonném v Podještědí Čmelák od roku 2005 takové mokřady revitalizuje. Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami u zámku Nový Falkenburk tak vzniklo esteticky hodnotné místo s vysokou biodiverzitou a rekreačním potenciálem. Společně s místními obyvateli byla navržena budoucí podoba této lokality a v průběhu posledních dvou let byla vyhloubena soustava osmi tůní. Dále byla vybudována návštěvnická infrastruktura v podobě chodníků, stolků a laviček, výhledově jsou v plánu další vylepšení. Vše děláme proto, aby mokřady sloužily nejen přírodě, ale i lidem. na PROČ JSME ČLENEM AVPO ČR? Nezisková organizace Čmelák Společnost přátel přírody je součástí neziskového sektoru již od roku Za tuto dlouhou dobu jsme si ověřili, že transparentnost a spolehlivost neziskového sektoru jsou velice důležité. Členství Čmeláka v AVPO ČR je tak možností, jak přispět k prosazování těchto hodnot. Petr Pavelčík Koordinátor fundraisingu a propagace Čmelák - Společnost přátel přírody Švermova Liberec 10 telefon:

3 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. KDO JSME? Jsme tým mladých lidí, kterým záleží na tom, abychom i přes množství různých kultur, etnik, náboženství a tradic, dokázali v naší společnosti žít ve vzájemném respektu. Jsme přesvědčeni, že je možné se takovému přístupu učit vzájemným poznáváním, setkáváním, ale také uvědoměním si vlastní historie. Náš institut se konkrétně zaměřuje na fenomén holocaustu. Zabýváme se výzkumnými činnostmi, pořádáme vzdělávací akce, informujeme veřejnost, připravujeme vzdělávací materiály a realizujeme různé projekty. Součástí této práce je také dokumentování osudů jednotlivých lidí, kterým historické zvraty 20. století zásadně zasáhly do života. Tváře a osudy konkrétních jednotlivců dokáží zvláště mladým lidem přiblížit dějinné události daleko lépe a účinněji než knihy a pořady popisující pouze politická jednání, mocenské boje a válečné konfliky, ve kterých se počty obětí stávají pouhými statistickými čísly. CO JE NAŠÍM CÍLEM? Bojovat proti zapomínání. Nejen proto, že paměť je součástí naší identity osobní i kolektivní, ale také proto, že chybějící historické vědomí může vést k opakování chyb minulosti. Zní to jako prázdné klišé, ale to, co se v současnosti děje (nejen) v naší zemi, bohužel klišé není. Rostoucí tolerance k projevům rasismu vůči Romům i Židům, vzestup pravicově-konzervativních hnutí brojících proti multikulturalismu a obhajujících tradiční evropské hodnoty, to jsou věci, které se v mnohém podobají těm, které předcházely druhé světová válce. Zkušenosti z minulého století nás přitom varují, že právě tam, kde není rozvinuté historické povědomí, nacházejí jednoduché návody řešení úrodnou půdu. Chceme na tyto souvislosti upozorňovat, vést veřejnost k hlubšímu přemýšlení, a zároveň k vnímání všech lidí jako hodnotných a vzájemně se obohacujících lidských bytostí. To jistě nejsou cíle malé, na druhou stranu i malé neziskovky mohou mít velké cíle. CO PRO TO DĚLÁME? Zkoumáme a vydáváme odborné publikace o dosud nezpracovaných událostech nebo interpretacích událostí druhé světové války Terezínské studie a dokumenty, Terezínské pamětní knihy, Příběh Fredyho Hirsche apod. Provozujeme informační a vzdělávací portál Provozujeme Databázi obětí holocaustu, která obsahuje více než záznamů jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech a ghettech, pravidelně ji doplňujeme a aktualizujeme. Hledáme, digitalizujeme a do Databáze obětí přidáváme osobní dokumenty a fotografie obětí holocaustu. Organizujeme připomínkové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu, při kterých oběti holocaustu Židů a Romů připomínáme formou veřejného čtení - od roku 2006 v Praze, letos poprvé také v dalších městech ČR. Provozujeme knihovnu specializovanou na témata: holocaust, antisemitismus, rasismus, nacionální socialismus, Protektorát Čechy a Morava. Pořádáme vzdělávací semináře a konference pro učitele a žáky z českých škol, kteří se na nich mohou setkat s pamětníky holocaustu. V rámci těchto programů se chceme nadále soustřeďovat především na otevřenou diskusi a setkávání mladých lidí z různých etnických a kulturních skupin. Nově vytváříme síť organizací, které se zabývají vzděláváním v oblasti lidských práv, menšin apod. NA ZÁVĚR TROCHU Z HISTORIE I BUDOUCNOSTI... Institut Terezínské iniciativy vznikl v prosinci roku 1993 jako Nadace Terezínské iniciativy, která měla odborně a finančně podporovat výzkum a připomínání obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích. Založili ji členové Terezínské iniciativy pamětníci holocaustu, z bytostné potřeby důstojně připomenout období druhé světové války, které bylo během komunistického režimu paušalizováno na boj proti fašismu, a jehož židovské oběti byly zamlčovány. Od roku 1998, už jako obecně prospěšná společnost, pracoval institut víceméně samostatně, a to zejména na svých projektech zaměřených na výzkum a dokumentaci obětí, postupně se rozvíjely také vzdělávací aktivity. V roce dvacátého výročí existence organizace se chceme kromě odborných a vzdělávacích aktivit soustřeďovat také na aktivity v oblasti neziskového sektoru, a jako členové AVPO ČR vítáme možnost se učit být důvěryhodnou neziskovkou. V následujících dvaceti letech se chceme tématům spojeným s holocaustem věnovat především v širší perspektivě: příčinám a důsledkům holocaustu, dalším skupinám postižených rasovým pronásledováním (v první fázi zejména Romům apod). Chceme se soustřeďovat na podobnosti historie se současností a hledat možnosti širší spolupráce při učení se, jak být tolerantními lidmi respektujícími jinakost a schopnými se touto jinakostí obohatit. Tereza Štěpková ředitelka Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. Jáchymova 63/ Praha 1 Číslo účtu: /

4 Z ČINNOSTI AVPO ČR Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy Jakékoli hodnocení spolehlivosti či kvality se musí neustále vyrovnávat se dvěma výzvami. Na jedné straně je nezbytné, aby bylo dlouhodobě konzistentní, protože v tom spočívá jeho důvěryhodnost, na straně druhé však musí umět reagovat na aktuální problémy. Nejinak je tomu i v oblasti hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Diskuze o tom, jak čelit aktuálním hrozbám, jež se objevují v neziskové sféře napříč celým světem, byla důležitým bodem letošního setkání členů ICFO, které se tentokrát uskutečnilo ve městě nad Seinou. Na podzim loňského roku jsme vás informovali o pražském zasedání správní rady International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), což je mezinárodní asociace sdružující autority zabývající se hodnocením spolehlivosti neziskových organizací v jednotlivých zemích. Během tohoto zasedání byla AVPO ČR přijata do ICFO jako přidružený člen, díky čemuž jsme následně obdrželi pozvání na každoroční setkání členských organizací. To letošní proběhlo ve druhé polovině května v Paříži, a jeho přípravy se ujala francouzská členská organizace Comité de la Charte. LUIS PASTEUR BYL SKVĚLÝ FUNDRAISER! Třídenní program začal mezinárodní konferencí s názvem The Changing Generosity Landscape: Which Challenges for the Monitoring? Jejím cílem bylo pokusit se o široký mezinárodní pohled na aktuální změny v oblasti neziskového sektoru, preference dárců, ale též na rizikové faktory, které je nutné mít na zřeteli při aktualizování metodik hodnocení spolehlivosti a efektivity veřejně prospěšných organizací. Konference probíhala v prostorách Institutu Pasteur. Účastníci tak měli možnost alespoň letmo nahlédnout do fungování špičkové vědecké instituce, financované převážně z firemních a individuálních darů. Institut založil roku 1887 slavný francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur. Financovat chod institutu měla nadace, pro kterou Pasteur dokázal sehnat značné finanční prostředky od mecenášů z různých části světa. Během necelých sto třiceti let historie Institutu Pasteur, působilo v jeho laboratořích celkem deset lauerátů Nobelovy ceny. V poslední době zde byly učiněny například významné objevy související s onemocněním AIDS. RECESE JE PRYČ. JAK JSME NA TOM? Program konference zahájila krátkou uvítací řečí prezidentka ICFO paní Martina Ziegerer ze švýcarské Nadace Zewo. Cílem dopolední části bylo ukázat, jak se globálně mění prostředí pro působení neziskových organizací. Viviane Tchernonog z Centre d economie de la Sorbonne nastínila, jakým vývojem prošel v minulých letech francouzský neziskový sektor. Podle údajů, jež uvedla, 4

5 Z ČINNOSTI AVPO ČR působí v současné době ve Francii kolem neziskových organizací, které hospodaří s více než 85 mld EUR ročně. Na první příspěvek navázala Françoise Sampermans ze střešní organizace France Générosités, která se zaměřila na změny ve financování francouzského neziskového sektoru během nedávné hospodářské recese, a po jejím odeznění. Překvapujícím zjištěním bylo, že zatímco se v krizových letech snižovaly dotace od státu, objem soukromých darů neziskovkám, navzdory ekonomickým těžkostem, stále poměrně stabilně rostl. Obrovským rizikem pro budoucnost však je zvyšující se věkový průměr dárců. Podle zjištění France Générosités podporují mladí lidé pod 30 let věku neziskové organizace jen zcela minimálně, a ty tudíž stojí před výzvou, jak tuto generaci slovit. Souhrnnou studii, jejíž ambicí bylo zmapovat neziskovou sféru z pohledu celého globalizovaného světa, představil Jean-Pierre Vercamer zastupující auditorskou společnost Delloitte. Díky studii by mělo být možné srovnávat různé způsoby financování a zdaňování neziskových organizací nebo například vyznačit hlavní ve světě používané přístupy k práci s jejich lidským kapitálem. Základem studie bylo úctyhodné množství shromážděných dat z různých koutů světa, v následné diskuzi však někteří z účastníků vyjádřili své pochybnosti o jejich poslehlivosti, a tedy i o správnosti z nich vyvozovaných závěrů. ZKUŠENOSTI Z MEXIKA A NOVÉ VÝZVY Velmi zajímavé bylo vystoupení Javiera Garcii z Asociación Confío, což je členská organizace ICFO, která se snaží začít s hodnocením neziskových organizací v Mexiku. Situace v této zemi je však velmi odlišná od jiných států, kde už podobné systémy fungují. Neziskový sektor je v Mexiku velmi slabý a pracuje se značně omezenými prostředky. Dle přehledů, které mexický kolega prezentoval, se největší důvěře v mexické společnosti těší katolická církev a armáda, což má své hlubší historické souvislosti. Neziskový sektor si naproti tomu své místo na slunci trpve hledá. Pro neziskové organizace není samozřejmě tato situace příliš radostná, na druhou stranu jde o příležitost, budovat tamější neziskový sektor od počátku na solidních základech vyšších standardů etiky a transparentnosti. Celý dopolední blok zakončil Gérard de la Martiniere z pořádající organizace Comité de la Charte. Aktuální trendy dle něj potvrzují, že význam soukromého dárcovství, a tím také fundraisingu, bude i nadále narůstat. Klíčovou roli bude stále hrát důvěra mezi dárci a neziskovými organizacemi, což je základní a přetrvávající princip. V souvisloti s rozvojem informačních a komunikačních technologií, se neziskovým organizacím otevírají nové možnosti, které jsou však zároveň výzvami a přinášejí i svá nebezpečí. Povyšují sice na novou úroveň možnosti síťování i způsoby, jak mohou neziskovky informovat o svém poslání, zároveň však může jejich nevhodné používání, nebo zneužití, snadno poškodit důvěryhodnost jednotlivých organizací nebo i celého neziskového sektoru. Z hlediska ICFO je zřejmé, že novým metodám komunikace a fundraisingu je nutné přizpůsobovat standardy a metodiky hodnocení. Takovému úkolu však lze dostát jen na základě efektivní výměny mezinárodních zkušeností. ODPOLEDNE S PANELISTY Odpolední blok byl věnován panelovým diskuzím. První, jejíž téma znělo Jak pracovat s internetem? hledala odpovědi na následující otázky: Je při používání moderních fundraisingových nástrojů a platformem (sociální sítě, crowdfunding atd.) možné garantovat dostatečnou úroveň etického jednání? Jakými vhodnými způsoby by měla být sledována oblast crowfundingu? Kde jsou hranice mezi osobním přístupem a obtěžováním? Bude třeba zvlášť monitorovat poskytovatele těchto služeb? Téma druhé panelové diskuze nebylo o nic méně závažné. Její účastníci hledali odpovědi na otázku: Jak sledovat mezinárodní toky prostředků od dárců, zejména s ohledem na působení velkých mezinárodních organizací? V rámci tohoto tématu se panelisté soustřeďovali na následující okruhy: Jak sledovat financování neziskových organizací, které mají pobočky v různých zemích? Jak přistupovat k rozdílnosti daňových systémů? Jak odhalovat praní špinavých peněz? Jak zlepšit výměnu informací a zdokonalit způsoby spolupráce mezi hodnotícími organizacemi? Odpovědi na tyto otázky hledala společně řada expertů z členských organizací ICFO i představitelů významných francouzských neziskovek a institucí. Shoda panovala v tom, že hodnocení spolehlivosti neziskových organizací se do budoucna nesmí uzavírat do hranic jednotlivých států, protože na mezinárodní úrovni hrozí poměrně značné zneužívání finančních prostředků. ČÍNSKÉ CHARITY A ČESKÝ BANÁN Další den probíhala už uzavřená valná hromada členů ICFO. Prezidentka Asociace Martina Ziegerer nejprve seznámila přítomné se stavem a činností ICFO v minulém roce a oficiálně přivítala nové přidružené členy, mezi nimi i AVPO ČR. Následovaly prezentace jednotlivých členských organizací, ve kterých jejich zástupci shrnovali situaci, zkušenosti a výsledky práce ve svých zemích. Různé způsoby hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v Evropě jsme měli možnost už poměrně dobře poznat. Zvlášť detailně jsme se seznámili s modely používanými ve Švýcarsku, Španělsku a sousedním Německu. Velkou zkušeností však bylo vidět, jak k této problematice přistupují kolegové v jiných částech světa. Zajímavé výsledky lze očekávat v Japonsku, kde se v oblasti hodnocení neziskových organizací začala angažovat nadace zřízená mamutím koncernem Nippon. Neziskový sektor se však rozrůstá i v Číně, byť v této zemi jsou podmíky pro jeho rozvoj omezené politickým systémem. Už i představitelé Komunistické strany Číny si však uvědomili význam charitativních organizací, které dokáží efektivně pomáhat například v případě živelných katastrof. Ve sféře těchto charitativních organizací se pohybují na naše poměry obrovské objemy finančních prostředků, proto i v Číně vzniká autorita, která bude hodnotit, jak efektivně s nimi dokáží jednotlivé charity nakládat. Na opačném pólu co do lidnatosti i velikosti stojí jeden z nejmenších evropských států Lucembursko, také tam je však téma hodnocení spolehlivosti neziskovek živé a věnuje se mu organizace Don en Confiance Luxembourg. Řada přišla samozřejmě i na prezentaci připravované značky spolehlivosti AVPO ČR. Prezident Asociace Marek Šedivý shrnul vývoj našeho projektu. V základních rysech prezentoval metodiku hodnocení a nastínil i budoucí možné varianty financování. Velmi pozitivní ohlas vzbudily prezentační materiály značky spolehlivosti AVPO ČR. Přítomní oceňovali nejen jejich informační hodnotu, ale i pozitivní emocionální vyznění použitého symbolu banánu. Vizuální prezentace většiny ostatních členských organizací ICFO jsou spíše konzervativní a strohé, takže náš banán působil skutečně jako oživení. Kladně přijata byla však i naše metodika, která má ambice posuzovat činnost neziskových organizací v širších souvislostech. Právě díky komplexnosti svého přístupu má AVPO ČR ambice stát se skutečně významným členem ICFO, který nebude jen využívat zkušeností ostatních, ale aktivně se zapojí do mezinárodní diskuze. Poslední den setkání se nesl již v méně formální atmosféře. Hostitelská Comité de la Charte zorganizovala společnou návštěvu slavného Musée d'orsay a společný oběd, během kterého bylo možné navazovat kontakty a vést osobní rozhovory. Odnesli jsme si odtud příslib, že budeme i nadále těsně spolupracovat zejména s našimi německými a švýcarskými kolegy, jejichž přístupům je naše hodnocení spolehlivosti nejbližší. Aleš Mrázek 5

6 INFORMUJEME V legislativě prázdniny nebudou... Jednou z priorit sekretariátu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je podílet se na tvorbě nových legislativních norem a odborných materiálů. Přinášíme Vám přehled našich aktivit v této oblasti za první polovinu roku Upozorňujeme, že jde jen o stručná shrnutí s uvedením aktuálního stavu k 25. červnu. SOUDNÍ POPLATKY AVPO ČR se připojila k výzvám střešních neziskových organizací, které požadovaly zrušení soudních poplatků u spolků. V březnu jsme dopisem vyzvali ministryni spravedlnosti ke zrušení poplatků u registračních soudů také těm neziskovým organizacím, které specificky provozují nebo financují veřejně prospěšné služby a činnosti (obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy). Na základě tohoto dopisu jsme měli též osobní jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti. V této chvíli čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení návrh novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou předložila skupina poslanců v čele s Petrem Kořenkem. Její součástí je zrušení soudních poplatků u všech výše vyjmenovaných právních forem. Jde o sněmovní tisk č AVPO ČR na schůzce expertní skupiny pro neziskový sektor, kterou zorganizovala místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, podpořila žádost zaslanou organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby byl sněmovní tisk č. 143 zařazen na program mimořádné červencové schůze. PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z MPSV NA KRAJE AVPO ČR považuje přesun financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na kraje za důležitý mezník. Může se stát, že neziskové organizace díky němu přijdou o významné finanční prostředky, a že se plánovaný přesun stane precedentem i pro ostatní ministerstva. Proto AVPO ČR požádala o zařazení tohoto bodu na jednání Rady vlády pro NNO, které proběhlo 3. června 2014, a kde MPSV prezentovalo stav příprav. V průběhu prezentace vyšlo najevo, že celý proces připravilo MPSV pouze ve spolupráci s Asociací krajů. Poskytovatelé sociálních služeb nebyli k tvorbě metodiky přizváni. AVPO ČR v dané věci požaduje odklad celého přesunu financování nejméně o šest měsíců. Důvody, které nás vedou k tomuto postoji se shodují s riziky, která ve svém stanovisku uvedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR): 6

7 INFORMUJEME Celý proces přechodu je velice časově napjatý a nejsou žádné časové rezervy pro případné zdržení. Termín výplaty první splátky dotací, tj. do je hraniční. Jakékoliv další zdržení by vedlo k paralýze zejména neziskových organizací, které tvoří většinu všech poskytovatelů sociálních služeb. Nebyl čas na pilotní vyzkoušení ani širší odbornou diskuzi nad změnami pravidel financování, tj. metodikou. Unie zaměstnavatelských svazů ČR již od září r upozorňovala na nedostatek času, a na potřebu širší, delší a hlubší odborné diskuze nad tak zásadní změnou, jakou je přechod a změna financování sociálních služeb. Prostor pro takovou diskuzi nebyl dán, což vede jen k multiplikaci možných rizik. Nový systém otevírá možnost vzniku 14 rozdílných systémů, resp. jde cestou 14 různých přístupů (již v současné době máme v ČR de facto 14 rozdílných přístupů k financování sociálních služeb). PRAVIDLA SPOLUFINANCO- VÁNÍ EVROPSKÝCH STRUK- TURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ (ESIV) V PROGRAMO- VÉM OBDOBÍ AVPO ČR společně s UZS ČR prosazuje pro neziskové organizace nulovou sazbu spolufinancování ESIV. Připomínky jsme uplatnili v meziresortním připomínkovém řízení. V jeho rámci se nám již podařilo vrátit do skupiny veřejně prospěšných příjemců evidované (církevní) právnické osoby, které z návrhu vypadly. Požadavek na nulové spolufinancování zatím nebyl vypořádán. V celém procesu je aktivní také Rada vlády pro NNO s jejím předsedou, ministrem Jiřím Dienstbierem. Ten je připraven tento bod rozporovat na jednání vlády. Klíčové je také stanovisko MPSV, kde doposud probíhají jednání. Jasno by mělo být v první polovině července. ZÁSADNÍ ZMĚNY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ministerstvo spravedlnosti sbírá připomínky a návrhy na změny týkající se nového občanského zákoníku. Pravděpodobně v horizontu následujících dvou let může dojít k otevření této významné normy a k opravě jejích zásadních nedostatku. AVPO ČR vidí jako jednu z těchto žádoucích úprav změnu znění 217, bod (1), který říká, že hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Usilujeme o to, aby z tohoto ustanovení bylo odstraněno spojení jiná výdělečná činnost. V této chvíli jsou výklady 217 nejasné a v praxi dochází ke zbytečným zmatkům. SLADĚNÍ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH NOREM V současné době se v souvislosti s novým zákonem o dani z příjmu mění vnímání hlavní a vedlejší činnosti NNO. Sladit daňový a účetní pohled je téměř nemožné. Proto AVPO ČR iniciovala setkání na odboru účetnictví Ministerstva financí, kde prezentovala nejčastější účetní problémy, se kterými s potýká praxe. Ministerstvo financí potvrdilo, že se připravuje novela zákona o účetnictví, a také novelizace účetní vyhlášky č. 504 z roku Odbor účetnictví Ministerstva financí vyjádřil zájem o spolupráci s AVPO ČR v oblasti přípravy změn zmíněných právních norem. ZÁKON O STATUSU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ Od počátku roku se na Ministerstvu spravedlnosti scházela pracovní skupina k tvorbě návrhu Zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku. Podle legislativního plánu vlády by měl být návrh zákona uvolněn do meziresortního připomínkového řízení do konce června. Pracovní skupina se podílela na hodnocení RIA (hodnocení dopadů regulace). Zákon by měl být předložen ve stejné verzi jako vloni v Senátu. V průběhu jara však z Ministerstva spravedlnosti odešli prakticky všichni pracovníci, kteří se na tvorbě zákona podíleli. Poslední zaměstnanec, který na zákonu pracoval, opustí ministerstvo na konci června. AVPO ČR od počátku vzniku zákona obhajuje verzi, ve které by měl status veřejné prospěšnosti být provázán alespoň s daňovými benefity. Z tohoto pohledu je škoda, že Ministerstvo spravedlnosti teprve na počátku června, a až na popud AVPO ČR, zjistilo, že podle legislativního plánu vlády je spolupředkladatelem zákona též Ministerstvo financí. Tento nedostatek bude možné napravit až v připomínkovém řízení. AVPO ČR je, prostřednictvím svého prezidenta, součástí Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro nestátní neziskové organizace při Ministerstvu spravedlnosti. Na jednání které proběhlo 3. června byly přijaty následující závěry: Aby byl Zákon o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku smysluplný a funkční, musí držitelům statusu z řad NNO nabízet dostatečné benefity. Je potřeba diskutovat o veřejné a vzájemné prospěšnosti, a v návaznosti na to též o dvoustupňovém nastavení možných benefitů. Sociální partneři požadují otevření diskuze k veřejné prospěšnosti s MF ČR. Další vývoj vzniku Zákona o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku je tedy nepředvídatelný a bude záležet na tom, jak dopadne připomínkové řízení plánované na červenec. Marek Šedivý prezident AVPO ČR 7

8 KALENDÁŘ Zpráva o aktivitách AVPO ČR v květnu Zástupci AVPO ČR se zúčastnili semináře Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU, pořádaného Radou Vlády pro nestátní neziskové organizace Prezident AVPO ČR se sešel s prezidentem Unie zaměstanvatelských svazů ČR (UZS ČR), společně probírali záležitosti týkající se přípravy podzimní konference Prezident AVPO ČR navštívil senátora Libora Michálka a informoval jej o činnosti AVPO ČR Proběhla valná hromada AVPO ČR, na které byla mimo jiné odhlasována změna právní formy AVPO ČR na zapsaný spolek, a byly schváleny i nové stanovy V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s V rámci práce na metodikách pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla schůzka projektového týmu s právníkem Mgr. Petrem Vítem a auditorkou Ing. Miroslavou Nebuželskou. Fundraising Organizations (ICFO), konané v Paříži, zároveň navštívili doprovodnou konferenci THE CHANGING GENEROSITY LANDSCAPE: WHICH CHALLENGES FOR THE MONITORIG? V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Dejme dětem šanci o.p.s Prezident AVPO ČR se zúčastnil mezinárodního workshopu v Bratislavě, který uspořádalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky v rámci projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií" Prezident AVPO ČR se zúčastnil zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz Za účasti prezidenta AVPO ČR proběhlo jednání na odboru účetnictví Ministerstva financí ČR. Tématem jednání byly problémy neziskových organizací v oblasti účetnictví Prezident AVPO ČR se zúčastnil jednání členské schůze Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSA Zástupci AVPO ČR se zúčastnili valné hromady International Committee on 8

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 11. října 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Monitoring médií za 3/2015 2.4.2015

Monitoring médií za 3/2015 2.4.2015 Monitoring médií za 3/2015 Přehled výstupů za 3/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 4.3.2015 Iprosperita.cz Za zlepšení neziskového sektoru produktová pozitivní celý

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU

PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU PROSAZUJEME TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST V NEZISKOVÉM SEKTORU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 3 SLOVO PREZIDENTA 4 O AVPO ČR 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 HISTORICKÉ MILNÍKY 5 ČLENSTVÍ AVPO ČR V SÍTÍCH ENNA (The European

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

INDEX UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBČANSKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

INDEX UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBČANSKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 INDEX UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBČANSKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Červen 2014 Česká republika - shrnutí výsledků roku 2013 Udržitelný rozvoj občanského Právní prostředí Organizační základna Finanční

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

ASOCIACE NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH AKTIVIT KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNA KK 2011. Výroční

ASOCIACE NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH AKTIVIT KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNA KK 2011. Výroční VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA PODĚKOVÁNÍ za podporu, pomoc, spolupráci Krajskému úřadu Karlovarského kraje Asociaci nevládních neziskových organizací v ČR (ANNO v ČR) Asociaci neziskových

Více

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 Zápis z jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí Datum a místo konání:

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII.. semiinářř Vzděllávacíího výborru EUROSAII Semiinářř na ttéma AUDIIT VEŘEJJNÉ

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Trh práce a agenturní zaměstnávání

Trh práce a agenturní zaměstnávání Trh práce a agenturní zaměstnávání O APPS Členství Členové Data Trh práce Jaroslava Rezlerová Prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb 5. ročník Konference Agenturní zaměstnávání, 23.10.2012

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR

TechSoup Česká republika. Dostupný software pro neziskové organizace v ČR TechSoup Česká republika Dostupný software pro neziskové organizace v ČR Obsah prezentace TechSoup Global TechSoup v České republice co můžete získat jak na to za kolik Jak se aktivně zapojit a další bonusy

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s.

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Datum a místo konání: 27. 9. 2014, Málkov Přítomní členové: JINDŘICH MAREŠ, LUCIE BŘINKOVÁ, DANA TUČKOVÁ, TEREZA SCHALLNEROVÁ, KRISTÝNA

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Záznam z 9. schůzky Pracovní skupiny NNO ze dne 7. 2. 2012

Záznam z 9. schůzky Pracovní skupiny NNO ze dne 7. 2. 2012 Záznam z 9. schůzky Pracovní skupiny NNO ze dne 7. 2. 2012 Přítomni: Ing. Berdychová Martina (ANNO ČR, tajemnice PS NNO) Bergmann Petr (nezávislý expert pro neziskový sektor) Ing. Dvořáková Iva (Českomoravská

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení

Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Ocenění Neziskovka roku Pokyny pro účastníky ocenění a systém hodnocení Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Cíle projektu... 2 1.2 Teoretická východiska... 2 1.3 Účastníci projektu a vstupní kritéria... 3 1.4 Kategorie

Více