Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči"

Transkript

1 Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium je začátek nové životní etapy Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala

2

3 Obsah Rozhovor s Radimem Fialou na str. 22 úvodní slovo Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována 4 Finanční úspory hledáme i uvnitř pojišťovny 5 události Již 20 let jsme jedničkou ve zdravotním pojištění 6 Očkování proti rakovině děložního hrdla 8 Rotavirové infekci lze zabránit očkováním 8 Obezita a nadváha 10 VZP dává všem zaměstnancům stejnou šanci 11 zdravotní pojištění Zapojte se do tří jedniček 12 Martina Sáblíková představuje rodinu Pojištěných 13 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 14 Děti pojedou s Mořským koníkem i v červnu a září 16 Povinnosti ke zdravotní pojišťovně má každá OSVČ 17 EZK poskytuje přehled o vašich lécích 17 téma: cukrovka Tichý zabiják diabetes mellitus 18 Nikdo by neměl podceňovat význam preventivních prohlídek 20 Můj život s diabetem: Otakar Černý 21 rozhovor Radim Fiala: Dnes už mě jen tak něco nerozhodí 22 naše tělo Klimakterium je začátek nové životní etapy 26 zdravotní péče Epilepsie: Seznamte se a naučte se pomáhat 30 Jak postupovat při epilepsii u dětí 32 Podvýživa ve vyšším věku přináší velká rizika 34 Jak zlepšit výživu seniorů? 35 Pošli příběh pokračuje i letos 36 životní styl Cyklistika: Sport pro zdraví, nikoliv o zdraví 38 den s... Lukášem Frýbou: Na cukrovku jde sportem a pevnou vůlí 40 poradna 42 kaleidoskop Zlatý záchranářský kříž mají hlavně za odvahu 44 VZP mezi rekordmany 44 Na jižní Moravě pomáhají cyklistům v nouzi 45 Maminky mohou vyhrát kojeneckou vodu na celý rok zdarma 45 Cvičíme power jógu 45 křížovka o ceny ZDRAVÍ PLUS, LÉTO Toto číslo vyšlo v květnu Periodicita: 2 za rok Vydavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, Praha 3 Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Eva Nováková Redakční rada: MUDr. Milan Štěpánek; Eva Nováková; Mgr. Hana Frolíková; MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.; PhDr. Karolína Hlavatá; Marek Šplíchal Redakce, grafická úprava a zlom: Comunica, a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5; Bez písemného souhlasu VZP ČR je další šíření obsahu zakázáno Fotografie na titulní straně: Petr Popovič Pokud u fotografií není uvedeno jinak, je jejich zdrojem fotobanka Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a reklamy. OBSAH 3

4 úvodní slovo Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována Vážené čtenářky, vážení čtenáři, všichni vnímáme stoupající náklady na zdravotní péči a s tím související potřebu hledání úspor uvnitř rezortu zdravotnictví. Cest k úsporám je řada, přičemž jednou z nich je restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu. Všeobecná zdravotní pojišťovna přistupuje k celé záležitosti velice zodpovědně a v součinnosti se všemi svými smluvními partnery. Jakékoli obavy vás, našich klientů, o dostupnost zdravotní péče v roce 2013 nejsou na místě, neboť trvale je naším záměrem kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny naše klienty. Proto chystané změny nesmějí vést ke zhoršení péče o pacienty. VZP hledá rezervy v systému veřejného zdravotního pojištění a provádí kroky, které vedou k zamezení plýtvání finančních prostředků vynakládaných třeba na provoz zbytečných a poloprázdných lůžkových oddělení v nemocnicích. Cílem je ušetřené prostředky směrovat tam, kde se jich v systému nedostává, a současně umožnit nemocnicím, aby fungovaly efektivněji, zlepšovaly své služby a kvalitu péče o pacienty. VZP si je vědoma závažnosti zásahu do sítě akutních lůžek v České Jakékoli obavy vás, našich klientů, o dostupnost zdravotní péče v roce 2013 nejsou na místě, neboť trvale je naším záměrem kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny naše klienty. republice, a proto očekává rovněž podporu ze strany ministerstva zdravotnictví, které má významnou roli jako zřizovatel fakultních nemocnic a řady odborných léčebných ústavů, včetně psychiatrických léčeben. POKROK V MEDICÍNĚ Za posledních 20 let prošla medicína výrazným vývojem. Moderní diagnostické a léčebné postupy snižují v řadě případů potřebu hospitalizace, umožňují přesun pacientů do režimu takzvané jednodenní péče nebo přímo do režimu ambulantního. Přebývají tak lůžkové kapacity nejen například na očních a ORL odděleních, ale díky obecně významně zkrácené době hospitalizace i v ostatních oborech. Moderní léčba se promítla také do kožního lékařství a pediatrie a i zde omezuje potřebu hospitalizace jen na nejzávažnější případy. Specifickou odborností je infekční lékařství. Léčba infekcí se výrazně změnila, díky pokroku ve farmakoterapii je jen u malého množství diagnóz nutná hospitalizace a přístup epidemiologů již nevyžaduje tak často izolaci pacienta. Obecně nižší potřeba hospitalizace a tím i nižší nároky na lůžkovou kapacitu si již vynutily organizační změny v provozu některých lůžkových oddělení. Vznikla tak potřeba vytváření spojeného lůžkového fondu příbuzných odborností, tj. primariátu spojeného lůžkového fondu chirurgických nebo interních oborů. Ze stejných důvodů se vytvářejí multioborové jednotky intenzivní péče. Cílem restrukturalizace a optimalizace je ušetřené prostředky směrovat tam, kde se jich v systému nedostává, a současně umožnit nemocnicím, aby fungovaly efektivněji, zlepšovaly své služby a kvalitu péče o pacienty. SOCIÁLNÍ HOSPITALIZACE Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví jsou sociální hospitalizace, kdy pacient zůstává na akutním lůžku či na lůžku následné péče z jiných důvodů než zdravotních. Přitom jinými důvody je absence sociálního zázemí poté, co pominuly zdravotní důvody hospitalizace. VZP téměř v každém lůžkovém zařízení zjišťuje, že na akutních lůžkách jsou umísťováni pacienti, kteří by měli být na lůžkách následné péče, a na těchto jsou zase pacienti, kteří by měli být umístěni na lůžkách sociálních. Mnohé tyto problémy jsou dány i velkým počtem lůžek v psychiatrických léčebnách. Tato lůžka následné péče jednak fungují v režimu akutní péče, na druhou stranu mnohdy suplují lůžka sociální. VZP předpokládá, že část kapacity psychiatrických léčeben by mohla být v budoucnu vyjmuta z fondu lůžek zdravotnických zařízení a následně transformována na pobytová zařízení sociálních služeb, s možností spolufinancování ministerstvem práce a sociálních věcí. Obecně však kapacita lůžek léčeben 4 ÚVODNÍ SLOVO

5 Převedením některých výkonů z hospitalizačního režimu do ambulantního řešíme současně i nedostatek personálu v některých nemocnicích, zbytečně velký podíl přesčasové práce lékařů a jejich pracovní souběhy. Heslem každé nemocnice by mělo být: menší, ale stejně výkonná. dlouhodobě nemocných a lůžek ošetřovatelských ve většině krajů odpovídá regionální poptávce. Jen v některých krajích uvažují provozovatelé nemocnic o přeměně určitého počtu akutních lůžek na lůžka následné péče. Nedostatečná je ale kapacita sociálních lůžek. VÝKONNOST NEMOCNIC Při zvažování změn lůžkového fondu v jednotlivých krajích i v celé ČR je důležité srovnání výkonnosti nemocnic. Analýza lůžkové péče je vypracována z různých úhlů pohledu, sleduje celou řadu ukazatelů a mimo jiné nabízí úvahu o počtu lůžek, která by měla být uvolněna z hospitalizačního režimu pro tzv. jednodenní péči. Převedením některých výkonů z hospitalizačního režimu do ambulantního řešíme současně i nedostatek personálu v některých nemocnicích, zbytečně velký podíl přesčasové práce lékařů a jejich pracovní souběhy. Heslem každé nemocnice by mělo být: menší, ale stejně výkonná. DOSTUPNOST PÉČE Při rozhodování o redukci počtu lůžek a centralizaci zdravotní péče do menšího počtu pracovišť je samozřejmě důležité posouzení geografické dostupnosti. Musí být zachována taková síť lůžkových Musí být zachována taková síť lůžkových zdravotnických zařízení, která zajistí dostupnost kvalitní zdravotní péče. Při hodnocení dostupnosti bude zohledněna jak spádová oblast zařízení, migrace obyvatel za zdravotní péčí, tak i samotná dojezdová vzdálenost. zdravotnických zařízení, která zajistí dostupnost kvalitní zdravotní péče. Při hodnocení dostupnosti bude zohledněna jak spádová oblast zařízení, migrace obyvatel za zdravotní péčí, tak i samotná dojezdová vzdálenost. KLÍČEM K ÚSPĚCHU JE DIALOG Všechny regionální pobočky VZP již od roku 2011 jednají se zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení, vlastníky a provozovateli lůžkových zdravotnických zařízení v daném regionu. O budoucnosti kvalitní lůžkové zdravotní péče v ČR je nutné diskutovat, proto jsou také naše kroky konzultovány i se zástupci odborných společností. Restrukturalizací a optimalizací lůžkového fondu dojde k ekonomickému profitu na straně nemocnic, zvýšení kvality poskytované péče a současně k mobilizaci rezerv v systému veřejného zdravotního pojištění s cílem udržení nákladů na zdravotní péči. Ing. Miloslava Šlajsová náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Finanční úspory hledáme i uvnitř pojišťovny Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v pondělí 23. dubna 2012 schválila spojení regionálních poboček s účinností od 1. července Současně stanovila i řadu úkolů a podmínek pro zdárný výsledek tohoto procesu. Spojení je přirozeným důsledkem dlouhodobé strategie zvyšování efektivity VZP a zkvalitňování jejích služeb. Schválený krok s sebou přinese očekávanou úsporu finančních prostředků, zvýšení konkurenceschopnosti VZP, zjednodušení a zeštíhlení řídící struktury. Díky ušetřeným finančním prostředkům může pojišťovna ještě více rozšířit stávající síť svých kontaktních míst. Ze současné sítě ředitelství třinácti poboček VZP nově vznikne šest řídících regionálních celků. Souběžně s tím dojde ke snížení počtu o cca 350 zaměst nanců v rámci celé VZP. Uvedené opatření se nedotkne sítě klientských pracovišť. Šest nově vzniklých řídících celků: Střední regionální pobočka (spojení regionálních poboček pro Prahu a pro Středočeský kraj) Severní pobočka (spojení regionálních poboček pro Liberecký a Ústecký kraj) Jihozápadní pobočka (spojení regionálních poboček pro Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj) Východní pobočka (spojení regionálních poboček pro Královéhradecký a Pardubický kraj) Jihovýchodní pobočka (spojení regionálních poboček Foto: VZP pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj) Severovýchodní pobočka (spojení regionálních poboček pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj). ÚVODNÍ SLOVO 5

6 události Již 20 let jsme jedničkou ve zdravotním pojištění 6 Očkování proti rakovině děložního hrdla 8 Rotavirové infekci lze zabránit očkováním 8 Obezita a nadváha 10 VZP dává všem zaměstnancům stejnou šanci 11 Již 20 let jsme jedničkou ve zdravotním pojištění Je tomu již 20 let od doby, kdy vznikla Všeobecná zdravotní pojišťovna instituce, která má zásadní roli ve zdravotnickém systému České republiky. Po celou dobu své existence představuje pro své klienty silného, stabilního a seriózního partnera. Zajišťuje jim poskytování potřebné, medicínsky kvalitní, časově i místně dostupné zdravotní péče, a to při racionální finanční udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění. I v letošním roce připravila VZP navíc řadu výhod a finančních příspěvků, které mohou klienti získat prostřednictvím několika preventivních programů sestavených tak, aby si mohl vybrat každý z rodiny děti, dospívající, rodiče i prarodiče. KLUB PEVNÉHO ZDRAVÍ Členové Klubu pevného zdraví VZP mají stálé výhody v podobě bonusů a slev. Každý klient VZP, kterému již bylo 15 let, se do KPZ může jednoduše přihlásit elektronicky na nebo osobně na libovolném přepážkovém pracovišti pojišťovny. S členskou kartou se pak může zapojit do programů Klubu nebo čerpat jeho benefity, jako například finančně zvýhodněné cvičení, plavání, masáže, fitness a wellness nebo nákup potravinových doplňků a kosmetiky. Po celou dobu své existence rozšiřuje Klub síť partnerů, a tak jich v současné době má už více než 550. Seznam slev je uveden v katalogu KPZ, který je k dispozici na každém pracovišti VZP nebo na uvedené webové adrese. ZDRAVÝ ŽIVOT Jde o program, jehož prostřednictvím mohou klienti VZP starší 15 let čerpat příspěvek až Kč na pohybové a volnočasové aktivity nebo na libovolné očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Stačí se jen zaregistrovat do Klubu pevného zdraví a začít sbírat body třeba za absolvování pravidelných preventivních prohlídek. Pod robnosti o tomto programu se můžete dozvědět na 6 UDÁLOSTI

7 ZDRAVÁ RODINA V rámci tohoto programu mohou rodiče získat pro své dítě mladší 15 let příspěvek na jeden druh jakéhokoli očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, tj. plně hrazeného klientem (kromě očkování zařazených do tzv. voucherového systému VZP), nebo příspěvek na pevná rovnátka (fixní ortodontické aparátky, tzv. FOA). Podmínky stanovené pro čerpání příspěvku jsou na VZP VÝBAVIČKA Rodiče tento dárek získají při registraci právě narozeného miminka k VZP. Ve výbavičce najdou čtyřdílný seriál Sestry v praxi, který jim poskytne užitečné rady, a také slevové kupony na nejrůznější výrobky a služby. Na webové adrese jsou k dispozici další informace o tomto benefitu VZP. BABY KLUB Členství v Baby klubu nic nestojí a přitom přináší řadu výhod. Portál je místo, kde mohou zaregistrovaní rodiče získávat důležité informace týkající se péče o dítě. Maminky zde například najdou články odborníků z oblasti péče o zdraví, a dokonce se s nimi mohou o konkrétním problému poradit. Ti, kteří přihlásí své miminko k VZP, získají také slevovou kartu Baby klub Sphere, a tím i výhody a slevy na více než obchodních místech v České i Slovenské republice. BEZLEPKOVÁ DIETA Podpoře dětí s diagnózou celiakie se VZP prostřednictvím tohoto programu věnuje již řadu let. Klient ve věku do 19 let včetně může za rok získat finanční příspěvek až do výše Kč na nákup potravin bez lepku. Příspěvek je poskytován vždy zpětně za čtvrtletí na základě předložených dokladů za nákup bezlepkových potravin. Výše čtvrtletního příspěvku činí maximálně 900 Kč. Podrobnosti o programu naleznete na DÁRCI KRVE Bezpříspěvkovým dárcům krve a dárcům kostní dřeně poskytuje VZP i nadále zvýhodněné cestovní pojištění až 35 dnů v roce zdarma na pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh v zahraničí při opakovaných výjezdech. Kromě toho mohou dárci krve získat v programu Zdravý život bodů a dárci kostní dřeně dokonce bodů. Přehled podmínek je uveřejněn na Centra zdraví Ojedinělý projekt kontaktních míst VZP, která se nacházejí v obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Jihlavě. V každém Centru zdraví se lidé mohou informovat o veškerých aktivitách a programech VZP a získat potřebné informace, jak pečovat o své zdraví. Jedním z hlavních benefitů Center zdraví jsou víkendové edukační akce, které dbají zejména na prevenci rozvoje civilizačních chorob. Jejich návštěvník může bezplatně absolvovat konzultaci s odborníkem na dané téma. Aktuální informace naleznete na

8 Sjednaná výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění pro oba léčivé přípravky s účinností od činí Kč za jednu dávku. Cervarix bude, jako nejméně ekonomicky náročné provedení, plně hrazen v této výši, na Silgard bude dle držitele registrace doplatek 300 Kč na jednu dávku. třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, u kterých je očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Pokud se dívka nebo její zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je provedení nejméně ekonomicky náročné (nejlevnější varianta hrazená z veřejného zdravotního pojištění), bude muset cenový rozdíl doplatit lékaři přímo ve zdravotnickém zařízení. Očkování proti rakovině děložního hrdla Od 1. dubna 2012 je třináctiletým dívkám hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Očkovat je mohou praktičtí lékaři pro děti a dorost nebo gynekologové. V souladu s novelizací zákona č. 48/1997 Sb. je od 1. dubna 2012 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném proti lidskému papilomaviru V současné době jsou na českém trhu dostupné dvě očkovací látky proti lidskému papilomaviru, a to CERVARIX Papilomavirus lidský (typ 16, 18), od výrobce Glaxo-SmithKline Biologicals S.A., a SILGARD Papilomavirus lidský (typ 6, 11, 16, 18), od výrobce Merck Sharp & Dohme Ltd. Rotavirové infekci lze zabránit očkováním Průvodními projevy rotavirové infekce jsou horečky, průjem, zvracení, nechutenství nebo bolesti břicha. Infekce jsou závažné zejména u miminek. Riziko představuje dehydratace, jako následek průjmu a zvracení, která u dětí nastupuje velice rychle a může dokonce vyžadovat léčbu v nemocnici. Proti rotavirovým infekcím neexistuje lék. V rámci léčby jsou podávány rehydratační roztoky, které mají zabránit případné dehydrataci. Nebezpečí rotavirových infekcí tkví především v jejich snadném šíření a také ve skutečnosti, že k onemocnění stačí již poměrně nízká infekční dávka. Rotaviry jsou velmi odolné, takže na předmětech vydrží i několik hodin, a rezistentní jsou dokonce také vůči dezinfekčním prostředkům. JEDINOU OCHRANOU JE OČKOVÁNÍ Očkování dokáže účinně zabránit především těžkému průběhu rotavirové gastroenteritidy, která u malých dětí může skončit i hospitalizací. Všeobecná zdravotní pojišťovna na něj i v letošním roce svým klientům přispívá, a to v rámci preventivního programu Chraňte své dítě, my vás podpoříme. Jedná se o program založený na unikátní spolupráci mezi výrobci vakcíny a pojišťovnou, díky němuž se podařilo výrazně snížit cenu vakcíny a tím očkování zpřístupnit většímu počtu rodin. VZP je v tomto směru na českém trhu naprostým inovátorem. Program probíhá od roku 2010 a právě díky němu se stále více daří propagovat důležitost prevence proti rotavirovým infekcím mezi širokou veřejností. VZP SVÝM KLIENTŮM NA OČKOVÁNÍ PŘISPÍVÁ Očkování je nutné zahájit u novorozenců od 6. do 24. týdne věku. Vakcinace obsahuje 2 dávky, mezi jejichž aplikací by měl být rozestup 4 týdnů. Zájemcům o slevu stačí vyzvednout si voucher na jakémkoli pracovišti VZP a ten následně předložit při nákupu vakcíny. Díky voucheru zakoupí vakcínu u lékaře, v lékárně zapojené do programu nebo v očkovacím centru za zvýhodněnou cenu Kč. Po předložení potvrzeného voucheru vyplatí pojišťovna svým klientům navíc ještě 500 Kč zpět. V loňském roce využili program VZP Chraňte své dítě, my vás podpoříme, díky němuž mohli nechat za výhodnějších podmínek očkovat své ratolesti proti rotavirům, tisíce rodičů. Ve srovnání s předchozími roky tak došlo ke zvýšení proočkovanosti českých dětí, a to je určitě dobrá zpráva. Vždyť u dětí narozených v roce 2010 se proočkovanost pohybovala v rozmezí pouze 7 až 8 %. Více informací získáte na stránkách 8 UDÁLOSTI

9 ...karta plná výhod Více než 9000 obchodních míst po celé ČR i SR Výhody a slevy 5 30 %... i více Největší univerzální věrnostní program svého druhu Víte, že s vaší kartou Baby klubu Sphere card máte výhody a slevy vždy po ruce? Poradíme vám, jak kartu správně používat. K využívání všech výhod potřebujete platnou kartu s logem Sphere card. Logo Sphere card na vaší kartě VZP Baby klub vás opravňuje využívat výhody a slevy u všech obchodních partnerů tohoto věrnostního programu v České i Slovenské republice. Kartu nemusíte aktivovat a používat ji můžete po celou dobu platnosti, která je na ni vyznačena. Pro nákup v e-shopech se identifi kujete unikátním EAN kódem, který je umístěn na zadní straně karty, pod čárovým kódem. Všechna obchodní místa jsou označena samolepkou na vstupních dveřích či výloze, případně samolepkou na pokladně, stojánkem a vyvěšeným certifi kátem, kde je uvedena výše slevy a popis činnosti, na kterou se vztahuje. Použití karty Sphere card nahlaste, prosím, vždy před placením. Důležité informace Pokud není uvedeno jinak, slevy na karty Sphere card nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi či jinak zvýhodněným zbožím nebo službami. Zpravidla se nevztahují na denní menu, lastminute zájezdy a tabákové výrobky. S e-news vám už neuteče žádná výhoda Protože se věrnostní program Sphere card neustále rozšiřuje a zkvalitňuje, připravujeme pro vás 2x měsíčně elektronický NEWS, který přehledně informuje o novinkách a zajímavých nabídkách programu Sphere card. Zaregistrujte se bezplatně na a dostávejte i vy pravidelné info o Sphere card. OBCHODNÍ SÍŤ MANUFAKTRURA V ČR. Obličejová řada 100% SENSITIVE FACE CARE. Základem všech produktů jsou rostlinné suroviny a aktivní přírodní ingredience. Všechny produkty jsou přísně dermatologicky testovány. MAMASHOP PRAHA 1, V Kolkovně 4 Luxusní italská nejen těhotenská móda. 10 % 10 % PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM PRAHA 4, OC CHODOV Tělový krém Granátové jablko, působí jako antioxidant díky vitamínům A a C, úžasně pomáhá vyhladit strie. Je perfektní pro těhotné a po porodu na bříško. 10 % PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM PRAHA 1, OD KOTVA; PRAHA 9, NC LETŇANY Dětská značková obuv ve velikostech a oblečení. Agatha Ruiz De La Prada, Biomecanics, Cavalli, Garvalín, Geox, Lamborghini, Lelli Kelly, Missouri, Moschino, Mi.Mi.Sol, Naturino, Noel, Pollino, Primigi, Romagnoli, Superfit, U.S.Polo a další. 10 % 15 % VIP PRAHA 5, OC NOVÝ SMÍCHOV PRAHA 9, Chlumecká 1532 Dětský textil, hračky a doplňky. * slevy se nevztahují na kočárky 10 % OBCHODNÍ SÍŤ V BRNĚ. Hračky, dětské sportovní doplňky, papírenské potřeby. * 5 % * 10 % 15% VIP OBCHODNÍ SÍŤ KNIHKUPECTVÍ V ČR. Učebnice, odborné knihy, kuchařky, knihy pro děti a mnoho dalšího. 10 % 15 % VIP Módní oděvy a doplňky jak pro extrémní podmínky, tak pro běžné využití v každodenním životě. Slevy se vztahují i na zlevněné zboží 7 % Inspirujte se dalšími nákupními možnostmi v oboru VŠE PRO DĚTI, který najdete na spolu s aktuální a kompletní databází všech poskytovatelů výhod a slev. SOUTĚŽ Milé maminky, nyní máte možnost s vaší Sphere card nejen výhodně nakupovat, ale také soutěžit o zajímavé dárky pro vaše děti. Soutěžní otázky hledejte na Jakýkoliv váš dotaz či připomínky související s používáním a uplatňováním karty Sphere card vám rádi zodpoví pracovníci Klientservisu Po Pá od 8.30 do hod. Tel.: GSM: e-shop

10 Obezita a nadváha Celostátní edukační program na podporu prevence obezity a nadváhy Žij zdravě je jen jednou z celé řady aktivit Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřených na širokou veřejnost. Cílem tohoto programu je pomoci všem lidem, kteří mají problémy s nadváhou a přidruženými zdravotními obtížemi, změnit životní styl a zlepšit tak svůj zdravotní stav. Jeho prostřednictvím přináší pojišťovna klientům již šestým rokem celou řadu zajímavých nabídek. Foto: 2 Žij zdravě Podle posledního průzkumu VZP má v České republice problém s nadváhou a obezitou každý druhý člověk. Obezita tedy stav, kdy se index tělesné hmotnosti (BMI) pohybuje od 30 bodů výše ohrožuje častěji obyvatele malých obcí, kde bychom jich našli na 26 %. Nadváha (BMI odpovídá rozmezí bodů mezi 25 až 29,9) potom převládá u lidí v malých městech do dvou tisíc obyvatel. Kromě alarmujícího počtu lidí s nadbytečnými kilogramy je nutné zmínit i zdravotní rizika, která s nadváhou a obezitou úzce souvisejí, a před nimiž čeští i světoví odborníci bijí na poplach. Jedná se především o výrazný nárůst cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku (hypertenze), kornatění cév (aterosklerózy), nádorových onemocnění, ale i závažných depresivních stavů. své potíže s nadváhou. Můžete si zde také spočítat BMI nebo začít využívat interaktivní aplikaci Můj deníček, která vám pomůže odhalit a napravit případné chyby ve složení jídelníčku a pohybových aktivit. Inspirovat se můžete také desítkami receptů na zdravá a chutná jídla. Stránky nabízejí i řadu motivačních videí s odborníky. Nechybí ani pravidelné soutěže o hodnotné ceny. Novinky a diskuse můžete navíc sledovat i na facebookovém profilu s názvem Letos zhubnu. Všeobecná zdravotní pojišťovna si plně uvědomuje nepříznivý trend stoupajícího počtu lidí s nadváhou a obezitou, a proto svým klientům nabízí prostřednictvím programu Žij zdravě podporu v jejich snažení o snížení počtu kilogramů a zlepšení zdravotního stavu, říká MUDr. Milan Štěpánek, MBA, ředitel Odboru marketingu VZP. MYSLÍME I NA VAŠE DĚTI Se základy zdravého životního stylu se děti mohou zábavnou formou seznámit na webových stránkách Jsou tu pro ně připravena videa se známými sportovci a umělci, komiksové recepty a krátké články o zdraví. Nechybí ani kalendář zajímavých akcí nebo možnost poradit se s odborníkem o své životosprávě on-line. Pravidelné soutěže o atraktivní ceny a zábavné ankety jsou samozřejmostí. Letošní novinkou jsou například pravidelná soutěžní klání o komiksovou tvář stránek, kterých se děti mohou zúčastnit na facebookovém profilu YesNeYes.cz. VZP NABÍZÍ POMOCNOU RUKU Součástí programu Žij zdravě jsou akce pro veřejnost, soutěže nebo odborné semináře, na nichž účastníci získávají množství užitečných rad a doporučení o zdravém životním stylu. Pro dospělé pojišťovna navíc připravila interaktivní webové stránky se spoustou tipů jak žít zdravěji, ale také s aktuálními odbornými informacemi o snižování váhy, vhodných pohybových aktivitách nebo o složení dietního jídelníčku. Každý měsíc je na těchto stránkách možné konzultovat s lékaři či odborníky na zdravou výživu a pohyb 10 UDÁLOSTI

11 VZP dává všem zaměstnancům stejnou šanci Všeobecná zdravotní pojišťovna byla nominována do soutěže Stejná šance Zaměstnavatel Letos se koná již pátý ročník této prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako těm zdravým. davky individuálně s přihlédnutím k potřebám konkrétního zaměstnance. To ostatně dokládají i slova Mgr. Davida Drahonínského, paralympijského vítěze z Pekingu v lukostřelbě, který pracuje v Ústředí VZP jako specialista služeb klientům: Oceňuji nejen bezbariérovost vstupu a pohodlného pohybu po budově, ale také přátelskou atmosféru na pracovišti a ochotu svých kolegů pomoct mi vždy, když to potřebuji. Soutěž pořádá občanské sdružení Rytmus s cílem podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím jejich příkladu motivovat ostatní firmy. Foto: VZP A právě VZP mezi takové zaměstnavatele patří. Zaměstnává totiž 81 zdravotně znevýhodněných spoluobčanů, většinu z nich již déle než dva roky. Tito zaměstnanci jsou do pracovního kolektivu zapojováni stejnou měrou jako všichni ostatní. Mohou využívat pružnou pracovní dobu nebo se domluvit na práci z domova, pokud by to jejich zdravotní stav vyžadoval. Přizpůsobení pracovního místa (např. úprava židle, stolu nebo bezbariérový vchod) patří ve VZP mezi naprosté samozřejmosti. Každý nový zaměstnanec má při nástupu přiděleného tzv. patrona, který s ním aktivně spolupracuje po celou zkušební dobu. Stejně tak se může vždy obrátit i na ostatní kolegy na pracovišti, přímého nadřízeného nebo personální oddělení, které řeší všechny poža- Do pátého ročníku soutěže mohla zaměstnavatele nominovat široká veřejnost vyplněním nominačního listu. VZP doporučila Lenka Kohoutová, poslankyně Parlamentu České republiky a členka jeho Výboru pro sociální politiku, která se již mnoho let angažuje v projektech zaměřených na zapojování zdravotně znevýhodněných spoluobčanů do pracovního a společenského života. Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny Klíšťová encefalitida hrozí i vám! Očkujte se právě teď! 1 dávka ZDARMA NERISKUJTE ZBYTEČNĚ UDÁLOSTI 11

12 zdravotní pojištění Zapojte se do tří jedniček 12 Martina Sáblíková představuje rodinu Pojištěných 13 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 14 Děti pojedou s Mořským koníkem i v červnu a září 16 Povinnosti ke zdravotní pojišťovně má každá OSVČ 17 EZK poskytuje přehled o vašich lécích 17 Zapojte se do tří jedniček Milé klientky a klienti, jsou tu pro Vás! V roce 2011 jsme pro Vás připravili internetové stránky abychom Vás pravidelně informovali o tom, co pro Vás aktuálně děláme, a spolu s Vámi také měnili VZP postupnými kroky k lepšímu tak, abychom se stali ve Vašich očích tou nejlepší zdravotní pojišťovnou. Tedy Vaší jedničkou! Tváří 111 se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, která současně provází čtyřmi nosnými kategoriemi, do nichž jsou strukturovány, a to Komunita 111, Osobní poradci, Produkty 111 a Komunikace 111. V rámci těchto čtyř hlavních témat máte možnost s námi vést dialog a ptát se na vše, co Vás ohledně problematiky zdravotního pojištění zajímá. Nová služba Osobní poradci v pilotním provozu nabízí možnost požádat si o přidělení poradkyně, která Vám ráda odpoví na dotazy týkající se Vašich konkrétních životních situací spojených s VZP a bude Vaší spřízněnou duší při komunikaci s pojišťovnou. Všichni máte také možnost zdarma získávat fundované informace z oblasti zdraví a prevence různých onemocnění, které najdete pod záložkou Témata Komunity. Produkty 111 jsou speciální kategorií, do které jsme pro Vás vybrali to nejlepší z našich benefitů. Cílem bylo ulehčit Vám orientaci v nabídce výhod a příspěvků VZP. A protože nás opravdu zajímá Váš názor, můžete nám psát připomínky i posílat fotografie z různých akcí, které pořádá VZP ve Vašem kraji, a zúčastnit se slosování o drobné ceny. Pomůžete nám tak získat tolik důležitou zpětnou vazbu. Podrobnější informace naleznete v záložce Pojištěnec týdne. Protože víme, že kromě fyzického zdraví je důležité si také udržovat dobrou náladu, připravili jsme pro Vás v rámci Komunikace 111 malé zpestření. Pod záložkou Komiks radí se odlehčenou a srozumitelnou formou můžete dozvědět, jak jednoduše zvládat základní situace, které se Vám mohou při kontaktu s VZP přihodit. Také se Vám snažíme ukázat, že nejsme jen úřad, ale také lidé, a že i nám dělá radost, když můžeme pomáhat, kde je třeba. Více se dozvíte pod záložkou Co pro Vás děláme. Věděli jste již před přečtením tohoto článku o našich webových stránkách Líbí se Vám? Našli jste, co jste potřebovali, nebo máte nějaký konkrétní návrh na jejich zlepšení? Napište nám, prosím, své připomínky na Za Vaše postřehy předem děkuje Jana Chloubová Odbor komunikace VZP 12 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

13 Martina Sáblíková představuje rodinu Pojištěných Naše nejlepší rychlobruslařka Martina Sáblíková je ve svém sportovním životě stále úspěšnější. Právě uplynulá sezona je toho důkazem. Z jejích úspěchů se radujeme a těší nás, že se Martina i v letošním roce stala tváří VZP a projektu 111. Foto: Ondřej Pýcha, pro Sport Invest Group Internetové stránky na kterých všemi rubrikami provází usměvavá tvář Martiny Sáblíkové, jsou vám, našim klientům, k dispozici již druhým rokem. Zajímavá je například rubrika Komunikace 111, kde se pod záložkou Komiks radí můžete setkat s fiktivním klientem Pepou Pojištěným a jeho rodinou. S Pepou, Květou a jejich dětmi, Týnou a Mirečkem, se můžete potkávat nejen na webu tří jedniček, ale i na facebookovém profilu 111 Co můžeme udělat pro vás. Pro ten nyní připravujeme speciální video, kde vám celou rodinu, její zážitky a výhody, které jim VZP přináší, představí právě Martina Sáblíková. Prostřednictvím komiksové rodinky Pojištěných tatínka Pepy, maminky Květy a jejich dětí vám zábavným a jednoduchým způsobem předáváme informace o výhodách preventivních programů VZP, které může využívat doslova celá rodina. A nejen to! Manželé Pojištění a jejich děti názorně radí, jak postupovat například při ztrátě průkazu pojištěnce, jak přihlásit novorozence ke zdravotnímu pojištění nebo v dalších životních situacích. Vyhrávat mě pořád baví Přes svoje fenomenální sportovní úspěchy zůstává Martina Sáblíková sympatickou dívkou, která rozhodně nepůsobí jako celebrita. Mile a trpělivě se snaží vyhovět požadavkům sponzorů a partnerů na prezentace pro jejich značku, které zahrnují focení, natáčení či rozhovory, jako je právě tento. Martino, máte za sebou opět úspěšnou sezonu. Umění vyhrávat ale není jen o fyzičce a technice, ale musí to mít člověk i takříkajíc v hlavě. Byla jste vždycky vítězný typ člověka, nebo jste k tomuto stavu mysli dospěla nějakou zvláštní průpravou? Vyhrávat mě baví, ale je pravda, že člověk musí být psychicky nahoře. Zvlášť je-li v pozici, že má své vítězství obhájit. To se dá vybudovat zřejmě jen postupně, několikaletým výcvikem. Která část vašeho těla rychlobruslením nejvíce trpí? Co s tím děláte? Nejvíc dostávají zabrat záda a nohy. Připravuji se na to speciálními kompenzačními cviky a po výkonu nebo po tréninku zařazuji masáže. Liší se výrazně vaše životospráva v plné sezoně a v čase, kdy máte volno? Upřímně řečeno, v zásadě se moc neliší. Většinou jím to, na co mám chuť. V závodním zápřahu si jen dávám pozor, abych nejedla větší množství, které si mohu dovolit mimo sezonu. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Mezi moje nejoblíbenější jídla z české kuchyně patří vepřo-knedlo-zelo. A ze zahraniční mám nejraději pizzu. Sama na tom s vařením moc dobře nejsem, ale když mám hlad, vždycky něco vykouzlím. Máte nějaký rituál před startem důležitého závodu? Mám jen pár různých cviků, které před startem zařazuji, ale žádný zvláštní rituál nedělám. Komiks radí Ztráta průkazu

14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni Chystáte se o dovolené cestovat do zahraničí? Proč ne, každý by si měl užít dny zaslouženého odpočinku podle svých představ a zájmů. Ať už vás vaše cesty zavedou kamkoli, neměli byste zapomenout na zdravotní pojištění. I malá zdravotní komplikace totiž dokáže zkazit celou dovolenou. Do zavazadla si s sebou proto nezapomeňte přibalit Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V případě potřeby ho totiž využijete ve všech státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsku. JAK TO FUNGUJE S PRŮKAZEM EHIC? V uvedených státech máte nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče, kterou po dobu pobytu vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebujete. Budete ošetřeni za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Musíte tedy počítat s tím, že pokud místní pojištěnci platí různé poplatky či doplatky, budete je muset zaplatit i vy a tyto výdaje vám nebudou z veřejného zdravotního pojištění proplaceny. Stejně jako místní pojištěnci musíte také vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém, jinak budete muset uhradit poskytnutou péči v hotovosti a po návratu vám bude moci být proplacena jen částka, kterou by uhradila za stejnou péči vaše pojišťovna v Česku. Pokud z nějakých důvodů budete muset v zemích EU zaplatit za nezbytnou zdravotní péči v hotovosti, vyžádejte si od ošetřujícího lékaře krátkou lékařskou zprávu a dobře si uschovejte doklad o provedené úhradě. Obojí budete potřebovat, když půjdete žádat o refundaci těchto nákladů do vaší zdravotní pojišťovny. Důležité je také vědět, že v některých státech (např. Francie) existuje takzvaný pokladenský systém úhrady lékařského ošetření. To znamená, že musíte nejprve uhradit celé ambulantní ošetření v hotovosti a následně vám ho refunduje příslušná Pokud z nějakých důvodů budete muset v zemích EU zaplatit za nezbytnou zdravotní péči v hotovosti, vyžádejte si od ošetřujícího lékaře krátkou lékařskou zprávu a dobře si uschovejte doklad o provedené úhradě. Obojí budete potřebovat, až půjdete žádat o refundaci těchto nákladů do vaší zdravotní pojišťovny. místní instituce, nebo můžete o proplacení požádat až v České republice. To je však podstatně časově náročnější, a to vzhledem k povinnosti tuzemské zdravotní pojišťovny ověřit si refundovanou částku u příslušné instituce v zahraničí. Můžete ale požádat o úhradu do výše českých cen. Takovou refundaci s největší pravděpodobností dostanete i v případě vašeho ošetření ve Španělsku, protože španělské instituce zpravidla nejsou schopny sdělit jeho cenu. Snažte se tedy uplatnit svůj nárok ještě ve Španělsku. EHIC JE DŮLEŽITÝ I MIMO EU EHIC budete v případě zdravotních komplikací potřebovat také v Chorvatsku a Makedonii. S těmito státy má Česká republika uzavřeny mezistátní sociální smlouvy včetně speciální dohody, která umožňuje na základě předložení EHIC čerpat nutnou a neodkladnou péči tj. takovou, která směřuje k odvrácení nebezpečí ohrožení života či zdraví. 14 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

15 Při cestách do Srbska, Černé Hory nebo Turecka, které jsou rovněž tzv. smluvními státy, průkaz EHIC uplatnit nemůžete. Vyžádejte si proto ještě před cestou od své zdravotní pojišťovny speciální formulář, který vám poslouží v případě potřeby nutné a neodkladné zdravotní péče. Ve všech státech, se kterými má Česká republika sociální dohody, budete muset vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém, pokud budete potřebovat využít možností průkazu EHIC nebo speciálního formuláře, tj. budete chtít čerpat oprávněný rozsah zdravotní péče za stejných podmínek jako tamní pojištěnci. Přitom je pravděpodobné, že i v takovém zdravotnickém zařízení budete za ošetření nebo za léčiva muset zaplatit spoluúčast či další poplatek. Tato částka vám nemůže být následně z veřejného zdravotního pojištění v Česku refundována. Privátní zařízení, které není na veřejný systém napojeno, vás sice ošetří, ale zdravotní péči budete muset uhradit v plném rozsahu. Také pro uvedené tzv. smluvní státy platí, že pokud budete muset zaplatit za nezbytnou zdravotní péči v hotovosti, je třeba si od ošetřujícího lékaře vyžádat krátkou lékařskou zprávu a uschovat doklad o provedené úhradě pro refundaci nákladů u vaší tuzemské zdravotní pojišťovny. Informujte se ještě před cestou do zahraničí o systému zdravotnictví a možnostech ošetření v dané zemi prostřednictvím Centra mezistátních úhrad na CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JE JISTOTOU I letos se jistě hodně lidí vypraví na dovolenou například do Asie, Ameriky, Austrálie, Afriky, případně na nejrůznější odlehlé ostrovy. Při zdravotních komplikacích v těchto lokalitách už vám ale EHIC ani žádný formulář nepomůže. Zákon o veřejném zdravotním pojištění sice počítá s možností refundace nákladů, které pojištěnec vynaložil na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, ale pouze do výše českých cen. Při konečném vyúčtování vynaložených nákladů tak můžete být velmi zklamaní. Ceny za lékařské ošetření se třeba v USA a ČR zásadně liší. I v případě, že budete mít k dispozici doklad o zaplacení a jednoznačnou lékařskou zprávu, dostanete pouze malou část finančního obnosu, který jste v zahraničí zaplatili. Velkým problémem, který je společný pro všechny státy, ať už EU, EHP a další evropské nebo zámořské destinace, bývá situace, kdy je nutné nemocnou osobu převézt zpět do České republiky. Takzvaná repatriace není hrazena na základě předložení EHIC nebo zmiňovaného speciálního formuláře. Musí ji zaplatit sám pacient a částky účtované za tyto služby se pohybují v řádu stovek tisíců korun. Mgr. Karel Kvasnička ředitel Právního odboru VZP Cestovní zdravotní pojištění je zárukou, že se vám dovolená neprodraží Sjednejte si cestovní zdravotní pojištění, abyste na dovolenou měli jen příjemné vzpomínky. Kombinace veřejného zdravotního pojištění a cestovního zdravotního pojištění vám dá jistotu, že se vám dovolená neprodraží. Komerční cestovní pojištění můžete uzavřít u Pojišťovny VZP, a.s. Více informací na INZERCE NOVINKA Exkluzivní krémy na bázi konopí doplněné o účinné složky oblíbených koňských balzámů v provedení Hot a Cold. Vhodné pro všechny věkové kategorie (od 3 let), aktivní osoby, rekonvalescenty i sportovce. Ulgin C Ul Cold ld d Krém z bylinných extraktů ke komplexnímu ošetření kůže. Účinné látky z bylinných extraktů příznivě ovlivňují namožené svaly a šlachy, působí na klouby a páteř. Poskytují péči opotřebeným a degenerovaným kloubům, křečovým žilám a působí proti otokům kůže. Krém příjemně chladí, osvěžuje pokožku unavených končetin po fyzickém výkonu. Blahodárně působí na kůži, zvláčňuje, zklidňuje, a stimuluje její revitalizaci. Obsah balení: 200 ml Ulgin Hot Krém z bylinných extraktů ke komplexnímu ošetření pohybového aparátu a kůže. Aktivní látky obsažené v bylinných extraktech podporují prokrvení a pocit prohřátí v ošetřeném místě kůže. Relaxační masáže uvolňují namožené, bolestivé a ztuhlé klouby a svaly zejména po fyzické námaze či sportovním výkonu a urychlují fyzickou regeneraci unavených svalů. O bylinách použitých v krému je známo, že působí příznivě proti křečovým žílám a omezují otoky kůže. Přípravek působí blahodárně na kůži, zvláčňuje, zklidňuje, a stimuluje její revitalizaci. Obsah balení: 200 ml K dostání od června 2012 ve Vaší lékárně nebo na Výrobce: VIRDE spol. s r. o., Štemplovec 10, Neplachovice Bližší informace na: Z D R AVOT N Í P O J I Š T Ě N Í 15

16 Děti pojedou s Mořským koníkem i v červnu a září Mořský vzduch, zdravý pohyb, vymizení dýchacích obtíží či ekzému. Pravidelná a vyvážená strava, ale také navazování nových přátelství nebo poznávání zajímavých míst. To všechno charakterizuje vlajkový projekt VZP s názvem Mořský koník, který již bezmála dvacet let vozí děti za zdravím k moři. Za tuto dobu absolvovalo léčebně-ozdravný pobyt přibližně 100 tisíc chronicky nemocných dětí ve věku od 6 do 17 let. Ani v roce 2012 Mořský koník svoji cestu za zdravím nevynechá. Mořský koník pomáhá dětem, které trápí alergie, bronchiální astma, atopický ekzém, lupénka a další chronické zdravotní obtíže. Dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější programy prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta také rodičům přispívá nemalou částkou, a tak je pobyt u moře dostupný většímu počtu dětí. Dlouhodobý pobyt u moře pomáhá dětem především posilovat imunitu, kterou mají vzhledem ke svému onemocnění značně oslabenou. ŘECKO, NEBO CHORVATSKO? I letos se děti vypraví do dvou přímořských letovisek v Řecku a Chorvatsku. Každé z nich nabízí pět turnusů od června až do září. Právě první a poslední turnus, kdy slunce nemá tak silnou intenzitu, jsou podle odborníků mimořádně vhodné zejména pro pacienty s atopickým ekzémem. Důležitým faktorem pro rozhodování rodičů je také cena pobytu, neboť první a poslední turnus je finančně zvýhodněný. Ozdravné pobyty se již tradičně konají v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Nezapomeňte si poznamenat! Příjem přihlášek na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník bude ukončen po naplnění všech kapacit, nejpozději však 29. června Přihlášku je možné si stáhnout z webových stránek a vyplnit elektronicky. První a poslední turnus je nejvhodnější pro děti s atopickým ekzémem. Zúčastnit se mohou děti ve věku od 6 do 17 let. Rodiče mohou denně sledovat na jak se děti mají a co zažily to vše díky pravidelně doplňované fotogalerii a aktuálnímu zpravodajství v deníčku. Děti i dospělí mohou před zahájením pobytu i v jeho průběhu komunikovat prostřednictvím facebooku Mořský koník. Beach na poloostrově Chalkidiki a v Chorvatsku v komplexu Adriatic Vrboska na ostrově Hvar, kam děti pohodlně dopraví letadlo a v místě pak autobus nebo loď. Obě letoviska jsou situována v krásné přírodě a nechybí moderní sportoviště ani další prostory pro zájmový i kulturní program. V každém pobytovém místě funguje dočasná ordinace a v případě potřeby je zajištěna další nezbytná lékařská péče v odpovídajícím zdravotnickém zařízení v blízkosti pobytového místa. O děti se starají zkušení zdravotníci, výchovní pracovníci a sportovní animátoři. OSEDLAT MOŘSKÉHO KONÍKA NENÍ VŮBEC SLOŽITÉ K léčebně-ozdravnému pobytu se mohou přihlásit děti, které jsou ke dni podání přihlášky pojištěné u VZP a splňují věkový limit. Znamená to, že ti nejmladší v tomto školním roce navštěvují první třídu základní školy a nejstarší oslavily v roce 2012 maximálně sedmnácté narozeniny. Termíny jednotlivých turnusů, přihlášku ke stažení a elektronickému vyplnění, výši finančního příspěvku a další důležité informace naleznete na Mořský koník má nejen své webové stránky, ale také facebookový profil, který je aktivní po celý rok. Děti se jeho prostřednictvím mohou potkávat se svými kamarády z minulých ročníků nebo se domluvit, na jaký turnus se přihlásí letos. TERMÍNY POBYTŮ MOŘSKÉHO KONÍKA 2012 ADRIATIC VRBOSKA, chorvatská republika JAK TO BYLO LONI A JAK TO BUDE LETOS V minulém roce se pobytů u moře zúčastnilo celkem dětí. Do Chorvatska jich letělo a dalších si vybralo Řecko. I letos je o pobyty tradičně velký zájem, volných je ale ještě několik míst například ve druhém turnusu do Chorvatska, který je velmi vhodný pro děti s alergickou rýmou. Pokud vaše dítě trpí některou z výše uvedených chronických nemocí, neváhejte a přihlaste ho. Může se tak začít těšit na pobyt u moře a oslavu 19. narozenin Mořského koníka. Pro rodiče připravujeme i letos aktuální webové zpravodajství, prostřednictvím něhož budou stále v obraze, kde se jejich dítě uzdravuje nebo kam se podívalo na výletě. POSEIDON BEACH, řecká republika turnus odlet z čr návrat do čr odlet z čr návrat do čr Více informací získáte na nebo na infolince ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

17 Povinnosti ke zdravotní pojišťovně má každá OSVČ Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vzniká každoročně zákonem stanovená povinnost předložit příslušné zdravotní pojišťovně vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti (Přehled). I když letos již významná část OSVČ tuto svoji zákonnou povinnost splnila, nebyly zdravotním pojišťovnám odevzdány zdaleka všechny Přehledy. Důvodem může být jak opomenutí, tak také využití možnosti podání Přehledu prostřednictvím daňového poradce. PODÁNÍ PŘEHLEDU Do Přehledu se zahrnují veškeré příjmy a výdaje spadající do ukončeného kalendářního roku, s výjimkou příjmů za autorské honoráře do Kč měsíčně za příspěvky do tisku. OSVČ Přehled předkládá všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném roce pojištěna. Za rok 2011 byla tato povinnost stanovena nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém OSVČ měla podat daňové přiznání. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. S přihlédnutím k této skutečnosti tak pro podání Přehledu v letošním roce vznikly následující zákonem stanovené lhůty: v případě, že OSVČ nemá daňového poradce a současně jí nevznikla povinnost podání daňového přiznání, byla povinna podat Přehled do 10. dubna 2012; v případě, že OSVČ nemá daňového poradce a podává daňové přiznání, měla povinnost odevzdat Přehled nejpozději do ; v případě, že OSVČ má daňového poradce, má povinnost podat Přehled nejpozději do Tuto skutečnost musí OSVČ oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna daného roku, a to v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Za nesplnění nebo porušení povinnosti OSVČ předložit Přehled je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit pokutu až do výše Kč. I z tohoto důvodu je třeba dodržet zákonem stanovené lhůty, a při jejich případném zanedbání provést nápravu a Přehled doručit na pracoviště VZP co nejdříve, aby nebylo nutné institut sankcí použít. CO S DOPLATKEM POJISTNÉHO? Další důležitou skutečností je vyrovnání pojistného po podání Přehledu. Vypočtený rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného musí OSVČ zaplatit do osmi dnů ode dne, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled dle výše uvedených termínů. Pokud OSVČ neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo ho uhradí v nesprávné výši, je povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém tato skutečnost trvala. V praxi může dojít a dochází ke změně údajů, které byly již sděleny prostřednictvím formuláře Přehled příslušné zdravotní pojišťovně. Jedná se zpravidla o změnu v příjmech nebo výdajích zjištěných správcem daně nebo daňovým orgánem. V takovém případě je OSVČ povinna ohlásit změny zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla. V případě změny ve výši pojistného podává OSVČ opravný Přehled. Dlužné pojistné je povinna potom doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděla. Více informací a také příslušný formulář naleznete na EZK poskytuje přehled o vašich lécích Elektronická zdravotní knížka (EZK) je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě, přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků a doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Od loňského listopadu mohou klienti VZP využít novou unikátní službu EZK. Nabízí jim totiž kompletní přehled léků, které měli od roku 2007 předepsány. Vlastník EZK i jeho ošetřující lékaři si tak mohou snadno prohlédnout, kdy a jaké konkrétní léky užíval. Pro lékaře je to důležitá informace, neboť užívané léky vypovídají o dosavadním průběhu léčby nebo také o tom, jakými zdravotními problémy pacient trpí. Pohledem do záznamů o lékové historii pacienta může lékař například výrazně snížit riziko nežádoucích vedlejších účinků léků, ke kterým může dojít jejich nevhodnou kombinací. Léková historie uživatele EZK je rozdělena na dvě části, na přehled trvalé medikace a ostatních léků akutního charakteru. U kaž dého léku je uvedena informace, kdy a jaký lékař ten který lék předepsal, kdy a která lékárna ho vydala a kdy byl VZP vykázán. Pokud si klient VZP zřídí EZK, automaticky se mu doplní jeho léková historie od roku 2007 do současnosti. O zřízení EZK si můžete zažádat u svého lékaře nebo lékárníka, na vybraných pobočkách VZP, na pobočkách České pošty vybavených službou Czech POINT nebo elektronicky na stránkách ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 17

18 téma: cukrovka Tichý zabiják diabetes mellitus 18 Nikdo by neměl podceňovat význam preventivních prohlídek 20 Můj život s diabetem: Otakar Černý 21 Tichý zabiják diabetes mellitus Jak ho poznáme a jak s ním účinně bojovat? Už je to tak. Všichni požadujeme jednoduchá řešení, přesná kritéria a chceme mít o věcech přehled. Příroda a okolní svět ale nabízejí spíše ne vždy zřejmé závislosti a mlhavé pravděpodobnosti. Tento rozpor může být zdrojem i některých nedorozumění ve stanovení diagnózy diabetu. Diabetes je chronická a zatím nevyléčitelná nemoc, jejímž hlavním příznakem je hyperglykemie, tedy vysoká hladina krevního cukru. Čím vyšší je glykemie a čím delší dobu je organismus hyperglykemii vystaven, tím vyšší je riziko pozdních (chronických) komplikací. Jejich společným jmenovatelem je zejména poškození cév. Zjednodušeně můžeme říci, že vaskulární komplikace jsou pravidelným následkem nedostatečně či špatně léčeného diabetu. Nejde o to, jestli se objeví, ale kdy. JAK NA SPECIFICKÉ KOMPLIKACE DIABETU Komplikace diabetu rozdělujeme na akutní a chronické (pozdní). Akutní příhody, které byly v popředí zájmu medicíny v dřívějších dobách, byly poměrně časté Kdyby nebylo komplikací diabetu, tak by se o tuto nemoc nikdo nestaral. Na druhou stranu, kdyby bylo možné naprostou většinu pacientů léčit tak, aby měli normální hladinu krevního cukru, tak by nebylo komplikací. Ani jedno, bohužel, zatím neplatí. a ukončovaly život pacientů. Ovšem v souladu s tím, jak se daří lépe a kvalitněji léčit vysoký krevní cukr, se do popředí zájmu dostávají komplikace chronické. Jejich společným jmenovatelem je postižení cév, proto se také označují jako vaskulární. Podle oblasti postižení je dále dělíme na mikrovaskulární a makrovaskulární. Pak jsou tu ještě specifické komplikace. Ty se objevují až v případě rozvinuté cukrovky, resp. při přítomnosti hyperglykemie. Typicky se projevují v oblasti sítnice oka (diabetická retinopatie) a ledvinných klubíček (diabetická glomerulopatie, nefropatie). Patří mezi ně také postižení nervstva (diabetická neuropatie), i když platí, že z hlediska příčiny se jedná o složitější proces, který nenastane bez zvýšeného krevního cukru. Důsledkem specifických komplikací byly a jsou takové závažné stavy jako slepota, selhání ledvin nebo amputace dolních končetin. Prevencí jejich vzniku je důsledná léčba s cílem normalizace krevního cukru. Ta je také základní podmínkou úspěšné léčby u již vzniklých specifických komplikací, jako např. retinopatie a nefropatie. Makrovaskulární komplikace jsou v podstatě urychlenou aterosklerózou (kornatěním tepen). Poměrně brzy se zjistilo, že pro jejich prevenci je významná léčba pomocí statinů, což jsou léky snižující zlý LDL-cholesterol. Dlouhou dobu se však tento jejich preventivní účinek nedařilo prokázat. Nicméně názory se v této oblasti postupně sjednocují v tom, že snížení rizika srdečně-cévních komplikací, jako následek zlepšení kompenzace diabetu, se objeví až s odstupem let. Projevuje se zde tzv. fenomén paměti (dědictví), což znamená, že cévy si dlouhou dobu pamatují periody hyperglykemie (a normoglykemie). ROLE A PŘÍSTUP PACIENTA JE V LÉČBĚ DIABETU ZÁSADNÍ Zvídaví lékaři objevili, že i v medicíně je mnohem lepší nemocem předcházet. A zde medicína narazila na svoje limity. Zejména co se týče prevence diabetu, resp. jeho komplikací a komplikací přidružených nemocí (komorbidit). Pojďme na to selským rozumem. Pacientovi je při preventivní prohlídce zjištěna hypertenze, hyperglykemie a hyperlipidemie (zvýšená hladina tuků v krvi). Z nálezů a z toho, co mu řekne lékař, je pak hyperzmatený hyperjelen. Přišel do ordinace kypící zdravím, nic mu nebylo, a teď zjistil, že je na pokraji smrti. A aby tu vydržel, nesmí nic jíst (tak se mu to aspoň zdá) a musí užívat hodně léků. Co si asi v takové situaci může pomyslet? Jistě něco na způsob: To mi rozum nebere. Bylo mi dobře, a doktoři mi dali tabletky, ze kterých mi je akorát špatně. A k tomu je mám polykat už napořád! Všimněte si prosím důležitého momentu. A sice, že 18 TÉMA: CUKROVKA

19 v tomto případě pacient nepřišel za lékařem s potížemi. To teprve medicína z něho, ze subjektivně zdravého člověka, učinila objektivně nemocného. Vím, proč to tak je, a věřím tomu, co říkáme nemocným. Když už bych nevěřil všem klinickým studiím, tak musím věřit své vlastní praxi. A během ní jsem jasně poznal, jak po 15 až 20 letech vypadá dobře léčený pacient ve srovnání s nedostatečně léčeným. Ale jak to vysvětlit nemocnému, aby nabízená léčebná opatření přijal? Je velmi ošemetné říkat, je to pro vaše dobro. Představa dobra je totiž velmi subjektivní, zejména je-li ukryto v těžko dohlédnutelné budoucnosti. Kdo vidí dále, dovede si odepřít krátkodobé pokušení pro v budoucnosti skrytou odměnu (té se ale v případě cukrovky nemusí vždy dožít). Kdo si nevidí ani na špičku nosu, preferuje okamžitou slast. Neodvážím se hodnotit, co je správné. Pouze se snažím naznačit, že medicína vědecky definuje obecné dobro, které se snaží někdy vnutit nemocným, aniž by se jich zeptala, jak si dobro definují sami pro sebe. Zásadní problém v diabetologii ale vzniká z důvodu konfliktu mezi nevratností komplikací a nepřenositelnosti osobního prožitku zkušenosti. Když říkáme, dejte si pozor, mohlo by se stát, že se objeví ty a ty komplikace, tak musíme počítat s tím, že si pacient jen těžko dovede představit, jaké konkrétní potíže to znamená. A jestliže se objeví, tak to není na zkoušku, ale už nastálo. A tím se dostáváme na začátek. Abychom uchránili nemocné od závažných komplikací, nabízíme jim léčbu. A to, aby ji přijali, záleží na naší schopnosti edukace, na možnostech současné medicíny, ale také na samotných nemocných. Oni mají právo Prapodstata medicíny tkví v potřebě ulevit nemocnému. Medikům proto vždy opakuji, že každého pacienta zajímá pouze jedno jak rychle a dobře mu ulevíte od potíží. A zapomenete-li, že před sebou máte člověka, který od vás očekává především pomoc, pak svoje řemeslo děláte špatně. volby a také, a to především, právo na informace. Cestu, kterou se vydají, si volí sami. To pro diabetologii platí jednoznačně. Bez spolupráce nemocného nemůže zkrátka žádný diabetolog účinně pomoci. A ještě jedna věc. Pacient by měl mít neustále na paměti, že medicína je tu kvůli němu a pro něj, a ne naopak. Ostatně, každý z nás může být jednou pacientem. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol INZERCE ČASOPIS PRO TY, KTEŘÍ SE NEVZDÁVAJÍ 3/2012 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto BARIÉRY Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Jak se odpoutat od vozíku strana 26 ČASOPIS PRO TY, KTEŘÍ SE NEVZDÁVAJÍ 4/2012 Jan Kačer: Muž bez počítače strana 16 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto BARIÉRY Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč ČASOPIS PRO TY, KTEŘÍ SE NEVZDÁVAJÍ ZDROJ INFORMACÍ PRO VŠECHNY ZNEVÝHODNĚNÉ! Reportáže, rozhovory, analýzy Informace o sociálních službách, medicína, rehabilitace, novinky v oblasti zdravovědy, životní příběhy. Vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY ve spolupráci s Nadací Charta 77. Adresa redakce: Melantrichova 5, Praha 1. Vychází 12x do roka. Cena jednoho výtisku je 30 Kč, pro předplatitele 20 Kč. Celoroční předplatné 240 Kč. Další informace vám rádi sdělíme na tel.: , nebo pište na Předplatné časopisu si můžete objednat na: bezplatné infolince České pošty: adrese: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9 fax:

20 Nikdo by neměl podceňovat význam preventivních prohlídek Pouze jejich prostřednictvím lze totiž odhalit cukrovku včas, a prožít tak kvalitnější život, říká prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol. některé tuky a také zjistíte, že se cukrovka vyskytovala ve vaší rodině, byť se jí říkalo třeba stařecká, tak jste tzv. rizikový člověk. Neboli máte velmi vysokou pravděpodobnost, že se u vás tato nemoc mezi 50. až 60. rokem života rozvine. V jakém stadiu cukrovky se český pacient obvykle dostává do rukou diabetologa? Naprostá většina pacientů přichází později, než by bylo třeba. To ovšem vychází i ze samotné podstaty této nemoci. Cukrovka 2. typu je záludná kromě jiného v tom, že začíná nepoznaně. My, lékaři, jsme se dohodli, že kdo má hladinu cukru v krvi (neboli glykemii) vyšší než 7 mmol/l, tak má cukrovku. Tenhle stav ale nikdo subjektivně sám na sobě nepozná. To je nejdůležitější moment! Tím druhým je to, že člověk, jak jde životem, má rok od roku hladinu cukru o něco vyšší, až dojde na Foto: Petr Popovič O cukrovce se mluví jako o epidemii současnosti. Trpí jí na 300 milionů lidí na celém světě a další stovky milionů jsou v řadách potenciálních diabetiků blízké budoucnosti. Kdy došlo k takovému boomu cukrovky a z jaké příčiny? Jednoduše řečeno, máme se příliš dobře. K tomu jsme geneticky nastaveni tak, že sníme, na co přijdeme, a také na úsporu energie. To znamená, že omezujeme pohyb. Celá populace tak přibírá na váze a objevuje se více případů cukrovky neboli diabetu 2. typu. Čím to, že se u nás cukrovka stala takovým strašákem až v posledních deseti, patnácti letech? Vždyť naše kuchyně nepatří k těm nejzdravějším. My přece tučná živočišná jídla konzumujeme běžně. Není to až tak dáno naší kuchyní, jako tím, že u nás výrazně ubylo pohybu. Z různých studií například víme, že v důsledku ovládání televize na dálku, při vzdálenosti k televizoru tři metry a při nezměněných ostatních faktorech, přibere člověk za rok kolem 1,5 kilogramu. A to je jen jedna součástka v celém soukolí. Při omezení pohybu se navíc v těle zvyšuje podíl tuků na úkor svaloviny, což má také souvislost s rozvojem diabetu. Může člověk sám na sobě podle nějakých znaků poznat, že mu hrozí cukrovka, resp. že už se rozvinula? Příznaky již rozvinuté cukrovky jsou poměrně známé. Je to celková nevůle, chátrání, velká žízeň a velký objem moči. Nicméně existuje ještě jedna poměrně jednoduchá pomůcka. Když máte kolem 40. roku života velkou nadváhu nebo jste dokonce obézní, k tomu vám lékař diagnostikuje vysoký krevní tlak, zvýšené Znáte svůj cukr? Vyšetření glykemie je povinnou součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře, a to v 18 letech věku a od 40 let ve dvouletých intervalech, tedy při každé preventivní prohlídce. hranici 10 mmol/l, která už se vyznačuje nejrůznějšími příznaky a komplikacemi, a organismus je při ní již v mnoha směrech poškozen. Než se člověk na tuhle hranici dostane, trvá nějakých deset let. Proto by nikdo neměl podceňovat význam preventivních prohlídek, jelikož pouze jejich prostřednictvím lze cukrovku odhalit včas. Takto zachycený člověk prožije pravděpodobně stejně kvalitní život, jako kdyby žádnou cukrovku neměl. Jaká je informovanost veřejnosti o důležitosti preventivních prohlídek? Myslím si, že není moc dobrá. Nutno ale dodat, že situace se v této oblasti v posledních letech zlepšila. Stejně tak ale platí, že by si toto téma zasloužilo opakované 20 TÉMA: CUKROVKA

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika)

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Základní informace Sphere card je největším univerzálním věrnostním programem realizovaným na území České a Slovenské republiky. Držitelé karet

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

PreVOn září 2017, Praha

PreVOn září 2017, Praha PreVOn 2017 25. září 2017, Praha ČPZP 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková působnost - 111 poboček

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Očkování proti HPV historie a současnost MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Přístup k očkování proti HPV v ČR od roku 2006 Pracovní skupina pro očkování proti lidským papillomavirům ČLS JEP 12. prosince 2006

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY?

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? INMED 2015 MUDr. JUDr. PETR HONĚK 14. 10. 2015 SOUČASNÝ STAV LŮŽKOVÁ PÉČE Dohodovací řízení o úhradách většinou nedohoda Úhradová vyhláška - stanovení minimálních

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta

aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Pohodová dovolená 2012 aneb váš báječný členský benefit s CK ALEX Dopřejte si dovolenou, jakou jste nezažili léta Jaké jsou hlavní přednosti benefitu? USPOŘÍTE I TISÍCE Kč díky této vaší exkluzivní členské

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Karta osobní péče. Služby. pro naše klienty

Karta osobní péče. Služby. pro naše klienty Karta osobní péče Služby pro naše klienty Buďte u nás jako doma Chtěli bychom, abyste se v naší lékárně cítili dobře. Proto si zakládáme na přátelském a laskavém přístupu, neobyčejné péči a věříme, že

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016

Aktivity Klubu pacientů MM v roce Lázně Bělohrad září 2016 Aktivity Klubu pacientů MM v roce 2016 Lázně Bělohrad 9. 10. září 2016 Klub pacientů MM Proč Klub pacientů MM? Nabízíme informace z různých oblastí Organizujeme setkání s odborníky z různých oborů Hledáme

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte.

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte. ROTAVIRUS ROTAVIRUS Nyní mimořádný příspěvek VZP až domimořádný výše 1500 Kč. Nyní příspěvek VZP až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. Je rozšířený, nakažlivý Přečtěte si o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok)

Nástupní list na CC. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) Nástupní list na CC Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být starší než 1 rok) 1) Posuzované

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více