Jak sladit rodinu a podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak sladit rodinu a podnikání"

Transkript

1 evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/ , je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2

3 SLOVO ÚVODEM DISKRIMINACE ŽEN NA TRHU PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ A KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, KE KTERÝM NENÍ POTŘEBA ŽIVNOSTENSKÉ ANI JINÉ OPRÁVNĚNÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ZALOŽENÍ A PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI DAŇOVÁ EVIDENCE A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SLADĚNÍ RODINY A PODNIKÁNÍ JAK NÁM DNEŠNÍ SPOLEČNOST SLAĎOVÁNÍ (NE)ULEHČUJE JAK EFEKTIVNĚ SKLOUBIT RODINU A PODNIKÁNÍ? PODNIKÁNÍ NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ DRUŽSTVO MAMINEK JAKO DOBRÁ ALTERNATIVA PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ZE ZAHRANIČÍ COWORKING A JEHO MOŽNOSTI PŘI PODNIKÁNÍ ŽEN MANŽEL ÚSPĚŠNÉ PODNIKATELKY RODINNÉ PODNIKÁNÍ AKTIVNÍ OTCOVÉ FENOMÉN 21. STOLETÍ: VYČERPANÍ NOVÍ OTCOVÉ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH VYUŽITÍ V PODNIKÁNÍ KTERÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ MŮŽEME VYUŽÍT O ČEM ŽENY SNÍ JAK VIDÍ PODNIKÁNÍ ÚČASTNICE PROJEKTU ŽENY, PODNIKEJTE! SHRNUTÍ VÝSTUPY PORADENSKÉ PRÁCE A NÁMĚTY Z INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LITERATURA JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

4 SLOVO ÚVODEM Dostává se Vám do rukou příručka k rovným příležitostem, která byla zpracována realizačním týmem společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., z Třince v rámci projektu Ženy, podnikejte! financovaného z prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde o projektový výstup, jehož cílem je přiblížit téma slaďování rodinného života a podnikání a seznámit se zkušenostmi a postřehy získanými při realizaci projektu. V průběhu projektu byla mj. realizována také řada aktivit podporujících osvětu rovných příležitostí a snažících se o potírání diskriminace. Mezi tyto aktivity patřily především semináře s genderovou tematikou a neméně významná byla podpora vytváření pracovních míst formou flexibilních pracovních úvazků pro ty ženy, které se po zvážení všech okolností rozhodly upřednostnit zaměstnanecký poměr před podnikáním. Projekt Ženy, podnikejte! je realizován od do na pracovišti v Třinci, které zajišťuje příjemce projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., a na pracovišti ve Frýdku-Místku, které zabezpečuje partner projektu FUN-PRO promotion agency, s. r. o. Cílovými skupinami projektu jsou ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy v předdůchodovém věku, ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců v evidenci úřadu práce). V průběhu realizace vstoupilo do projektu 113 osob. K zahájilo samostatnou výdělečnou činnost 28 žen a dalších 26 žen nastoupilo do zaměstnání (z toho 7 žen využilo dotovaných pracovních míst, na jejichž základě jim byly umožněny flexibilní formy práce, např. zkrácený pracovní úvazek, částečná práce z domova, stlačený pracovní týden apod.). Lze tedy konstatovat, že téměř polovině klientek se podařilo najít v průběhu realizace projektu uplatnění buď v zaměstnání, anebo v podnikání. Mezi zásadní projektové aktivity patřilo poradenství k podnikání a pomoc se zpracováváním podnikatelských záměrů. Ty ženy, které se v průběhu projektu rozhodly svůj podnikatelský plán nerealizo- [2] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

5 vat, využívaly následně poradenství profesního anebo kariérového. K dispozici bylo také psychologické poradenství, jehož klientky hojně využívaly k ověřování svého podnikatelského potenciálu. Mezi oblíbené aktivity patřilo vzdělávání, nabízeny byly tyto kurzy: Základy marketingu a podnikatelské koncepce, Tvorba podnikatelského záměru, Komunikační a prezentační dovednosti, Time management a psychohygiena, Ekonomické minimum, Finanční gramotnost a Právní minimum. K bylo vydáno 309 osvědčení o úspěšném absolvování uvedených kurzů. Nakoupeno bylo také 6 rekvalifikací od externích vzdělávacích zařízení. Dále byly realizovány tyto aktivity: šestkrát proběhnul genderový seminář, dvanáctkrát podnikatelský klub a sedmkrát motivačně-aktivizační setkání. Věříme, že se nám podařilo nabídnout kvalitní služby a pomoci tak řadě žen získat vysněné uplatnění. Za to patří dík celému projektovému týmu, a zejména partnerské organizaci FUN-PRO promotion agency, s. r. o., jejíž pracoviště ve Frýdku-Místku vykazovalo po celou dobu realizace projektu vyšší míru zájmu o projektové aktivity. Realizační tým projektu, Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [3]

6 1 DISKRIMINACE ŽEN NA TRHU PRÁCE Ačkoliv by se na první pohled dle českých zákonů počínaje zákoníkem práce a konče antidiskriminačním zákonem mohlo zdát, že diskriminace žen neexistuje, je diskriminace žen v české společnosti častým jevem, jak je zřejmé z výzkumu statistického ústavu, ze zkušeností personalistů a personalistek či pracovníků a pracovnic úřadu práce. Zákony jsou u nás prakticky srovnatelné se Švédskem, ale zatímco v severských zemích jsou plně dodržovány a odrážejí realitu, naši zaměstnavatelé mají často spíše snahu je obcházet. Diskriminaci žen na trhu práce způsobují stereotypy týkající se rolí mužů a žen panující ve společnosti. To je vlastní rovněž mnohým podnikatelům a manažerům, kteří preferují mužské zaměstnance a také je lépe platí. O diskriminaci žen na trhu práce jasně svědčí následující statistické údaje: Podle statistiky z roku 2007 bylo v Česku celkem zaměstnaných žen a mužů. Průměrná mzda mužů činí korun, průměrná mzda žen jen korun, což je pouhých 75 procent mzdy mužů. Proti diskriminaci žen a jejich nerovnému postavení na trhu práce je třeba bojovat, neboť domnívat se, že diskriminace zmizí implementací nějaké evropské legislativy, je spíše naivní. Diskriminaci je třeba řešit postupně a podpora podnikání žen je jedním z řešení. Zdroj: Založení živnosti je pro mnohé ženy řešením jejich obtížné situace na trhu práce i možností, jak lépe skloubit práci s rodinou. Podnikání žen je výhodné i pro stát, jelikož znamená snížení počtu lidí závislých na dávkách z úřadu práce, řešení situace znevýhodněných skupin žen s malými dětmi nebo nezaměstnaných žen ve věku nad 40 let. Založení vlastního podnikání představuje možnost, která by pomohla problém řešit. Tuto myšlenku propaguje například Centrum podpory podnikání Praha, jehož základní myšlenka zní: Nemůžete sehnat práci? Vytvořte si ji! [4] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

7 Této myšlence napomáhá i současná ekonomická situace, která nutí firmy i instituce šetřit a mnohé služby, které si dříve zajišťovaly ve vlastní režii, outsourcovat; týká se to neuvěřitelně široké palety oborů od úklidu přes catering až k sofistikovaným záležitostem, jako jsou účetnictví či IT. V poslední době se realizují i projekty na podporu podnikání žen, ve kterých se ženám dostane všech potřebných informací, pomoci a podpory nutné k rozjezdu podnikání. Zatímco v západoevropských zemích jsou projekty podporující podnikání žen časté, u nás jsou podobné projekty teprve v počátečním stadiu. Stát i místní samosprávy by měly vyvíjet větší aktivitu v podporování podnikání žen a vstupu žen do podnikání. Veřejná správa může podporovat podnikání žen také prostřednictvím větší informovanosti o možnostech uplatnění v rámci jednotlivých podnikatelských sfér. Se založením živnosti může pomoci také Úřad práce ČR, a to poskytnutím příspěvku na zahájení samostatně výdělečné činnosti ve výši tisíc korun (částka je závislá na konkrétní situaci v regionu). Uchazeč, který chce dotaci získat, musí kupříkladu předložit smysluplný a udržitelný podnikatelský plán. Žen, které sebraly odvahu a zaměstnaly samy sebe, v České republice přibývá. O zápis do živnostenského rejstříku požádalo za poslední rok téměř žen, což je desetkrát více než mužů. Zdroj: Žena a život, 15/2014 Ženy v České republice směřují své podnikání především do terciární sféry služeb, a to zejména do těchto oblastí: služby domácnosti prevence zdraví alternativní metody zdraví wellness obecné služby péče o děti jako hlídání dětí, provozování miniškolek nebo sportovní aktivity dětí JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [5]

8 provoz obchodů provoz e-shopů s textilem, potravinami, second-handy kavárny s dětskými koutky volnočasové aktivity kosmetika kadeřnictví masáže svatební salony práce se seniory účetnictví a poradenství Zdroj: průzkum agentury STEM/MARK pro společnost GE Money Bank Ovšem i podnikání s sebou nese mnoho problémů, se kterými se ženy denně potýkají. I zde se ženy podobně jako na trhu práce mohou setkat s diskriminací, s předsudky. Začínající podnikatelky se nejvíce potýkají s těmito překážkami: zdlouhavá byrokracie složitá legislativa nedostatek podnikatelských znalostí zpracování business plánu kalkulace nákladů stanovení ceny produktu výpočet bodu zvratu [6] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

9 návratnost investice finanční analýza apod. silná daňová zátěž pro právnické osoby sladění pracovního a soukromého života často obava o to, zda podnikání zvládnou při běžné péči o rodinu a obhospodařování domácnosti boj s velmi často zažitým modelem ženy v domácnosti a muže jako živitele rodiny nedostatek komunikačních dovedností nedostatek zdravého sebevědomí problémy s vlastní prezentací ženy podnikatelky si uvědomují, že musí začít pracovat na svém sebemarketingu, neboť to je věc, kterou často neovládají nedostatek finančních prostředků do začátku podnikání nemožnost získání menších půjček ženy většinou nevlastní takové majetky, kterými by mohly bankám ručit; pro banky jsou klientky žádající o malé úvěry (desítky nebo stovky tisíc korun) vyhodnoceny jako nezajímavé obavy z neúspěchu obavy z přílišného rizika nedostatek zkušeností Zdroj: průzkum agentury STEM/MARK pro společnost GE Money Bank Jistou formu pomocné ruky spočívající v poskytnutí inspirace, informací, motivujících příběhu dobré praxe, rad apod. představují různé internetové portály zaměřené na podnikající ženy, kupříkladu či JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [7]

10 2 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ Právo každého občana na svobodné podnikání, stejně jako právo vlastnit majetek, je zakotveno v článku 26 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Podmínky a omezení pro výkon určitých činností přitom může stanovit pouze zákon. Jedná se o zákon č. 455/1991 Sb., tj. zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), který je základním veřejnoprávním předpisem upravujícím základní vztahy podnikatelů a státu a upravujícím základní podmínky podnikání pro převážnou většinu podnikatelských aktivit právnických i fyzických osob. Živnostenský zákon definuje živnostenské podnikání jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Soustavnost znamená, že určitá činnost je provozována trvale nebo opakovaně (např. sezonní prodej), nebo jde o takovou činnost, jejíž realizace nebo dokončení konečného cíle si vyžaduje delší dobu. Za živnost tedy nelze obecně považovat jednorázovou, příležitostnou nebo nahodilou činnost. Samostatnost je základním rysem podnikatelské činnosti odlišující ji od zaměstnaneckého vztahu. Pod tímto pojmem si představujeme samostatné rozhodování podnikatele a organizování vlastního výkonu, jednotlivých dílčích aktivit a kroků při podnikání, přičemž se neřídí pokyny jiné osoby. Nejedná se však o samostatnost absolutní, neboť podnikatel je ve své činnosti vázán řadou okolností (např. přáním zákazníka, dodavatelskými vztahy apod.). Do pojmu provozování činnosti vlastním jménem je v podstatě shrnut požadavek jednoznačné identifikace osoby podnikatele. Podnikatelé vystupují a činí právní úkony při podnikání pod názvem své firmy, vystupují pod svým jménem a příjmením, a to v závislosti na tom, zda se jedná o osobu zapsanou či nezapsanou v obchodním rejstříku. Provozování činnosti na vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel plně odpovídá za výsledky své podnikatelské činnosti, nemůže ji tedy přenést na jinou osobu (např. na zaměstnance). [8] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

11 Formulace provozování činnosti za účelem dosažení zisku pak definuje cíl podnikání tedy vykonávat činnost s úmyslem docílit svým podnikáním zisku, přičemž není rozhodující, zda zisku bude skutečně dosaženo. Nerozhoduje ani, k jakému účelu bude zisku použito (Horzinková, 2000). 2.1 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON V režimu živnostenského zákona se pak podnikatelem rozumí každá fyzická i právnická osoba, tuzemská i zahraniční, splňující podmínky stanovené tímto zákonem. Jako živnost je myšlena v podstatě každá činnost, pokud splňuje shora uvedené znaky a není z živnostenského podnikání jmenovitě vyloučena (viz 3 živnostenského zákona). Zdroj: Živností tedy není například: činnost bank, institucí elektronických peněz, provozovatelů platebních systémů, činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků, činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti, činnost osob podnikajících na základě devizové licence, pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem pořádání loterií a podobných her zprostředkování zaměstnání provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [9]

12 archivnictví pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Zdroj: Živnostenský zákon popisuje povinnosti podnikatele, které souvisí s jeho podnikáním, a podrobně upravuje i postup úředního řízení ve věcech ohlašování živnosti, respektive žádosti o koncesi a při vydávání průkazů živnostenských oprávnění. Živnostenský zákon také upravuje živnostenskou kontrolu, její provádění a ukládání sankcí za porušování zákona a řeší vedení živnostenských registrů, spolupráci jednotlivých orgánů státní správy v oblasti živnostenského podnikání a podobně. Zdroj: 2.2 ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ A KONCESOVANÉ Platná živnostenskoprávní úprava rozeznává živnosti ohlašovací, u nichž právo provozovat živnost vzniká ve většině případů již ohlášením živnosti příslušnému živnostenskému úřadu, a živnosti koncesované, u nichž právo podnikat vzniká až udělením koncese. Ohlašovací živnosti se člení na: živnosti volné, pro jejichž provozování jsou stanoveny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti živnosti řemeslné, pro jejichž provozování je podmínkou odborná způsobilost, získávaná vesměs vyučením v oboru a určitou délkou praxe živnosti vázané, specifikované přílohou č. 2 živnostenského zákona, pro jejichž provozování je předepsána speciální odborná způsobilost nebo také oprávnění, osvědčení nebo obdobný dokument, vydaný podnikateli k tomu zmocněným orgánem podle příslušného zvláštního předpisu [10] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

13 Živnosti koncesované Za živnosti koncesované, jejichž obory stanoví příloha č. 3 živnostenského zákona, se považují především ty činnosti, jejichž provozování je zvláštním právním předpisem vázáno na povolení věcně příslušného orgánu státní správy; často jsou vázány i na odbornou způsobilost. U některých koncesovaných živností jsou pak na podnikatele kladeny i další požadavky jako například zabezpečení bezúhonnosti všech zaměstnanců, nebo jsou specifikovány podmínky provozování živnosti. Zdroj: 2.3 ŽIVNOSTI, KE KTERÝM NENÍ POTŘEBA ŽIVNOSTENSKÉ ANI JINÉ OPRÁVNĚNÍ Jde o tyto obory: zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství činnost autorů nezávislá povolání, která nejsou podnikáním podle zvláštních předpisů (například výtvarníci, spisovatelé, hudebníci apod.) činnosti upravené zvláštními předpisy (například daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, léčitelství apod.) Tyto činnosti jsou vymezeny v 3 živnostenského zákona a 7 odst. 1, 2 zákona o daních z příjmů. Zdroj: JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [11]

14 2.4 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Každý zájemce o podnikání formou živnosti může požádat o vydání živnostenského oprávnění, pokud: dosáhl věku 18 let má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu) je bezúhonný (dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů) nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na m a zdravotním pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali) Za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen Zdroj: -pro-zalozeni-zivnosti.html Podmínky pro získání živnostenského oprávnění se dělí na: 1) všeobecné 2) zvláštní Všeobecnými podmínkami jsou: plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti [12] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

15 bezúhonnost Zvláštními podmínkami pro získání živnostenského oprávnění jsou: odborná způsobilost, která spočívá ve vzdělání nebo praxi v určité činnosti, anebo je představována určitým dokladem prokazujícím např. složení potřebné zkoušky apod.; odborná způsobilost se vyžaduje pro živnosti řemeslné a až na výjimky i pro živnosti vázané a koncesované; kde se naopak odborná způsobilost nepožaduje, je tzv. živnost volná jiná způsobilost, jež bývá upravena zvláštními právními předpisy pro některé specifické obory zejména koncesovaných živností; jinou způsobilostí je např. finanční způsobilost pro některé druhy dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon 2.5 ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ZALOŽENÍ A PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI Živnostenský list Živnostenský list dnes již na živnostenském úřadu nedostaneme, podnikatelé nyní obdrží výpis ze živnostenského rejstříku. Pokud však máme živnostenský list, který jsme si vyřídili již dříve, je stále platný. Nezávislá povolání, jako jsou herci, spisovatelé či hudebníci, nepotřebují k provozování živnosti žádné živnostenské oprávnění. Založení živnosti Pro založení většiny činností je třeba jen ohlásit živnost na kterýkoliv živnostenský úřad a doložit splnění všeobecných podmínek. To obvykle stačí, protože většina živností patří do skupiny živností volných. Pro živnosti vázané nebo živnosti řemeslné musíme navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost, např. vzdělání či praxi. Odpovědný zástupce pro živnost Nemáme-li pro danou živnost vyžadované potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme si najít odpověd- JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [13]

16 ného zástupce, tj. podle 11 živnostenského zákona fyzickou osobu, která bude odpovídat za řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato osoba odpovědný zástupce pro živnost musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu (ten ale není blíže definován). Ohlášení změny údajů Pokud jsme se přestěhovali, změnili příjmení či došlo k jakýmkoliv jiným změnám našich osobních údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten změny postoupí i na úřady a zdravotní. Zdroj: Jak začít podnikat Na začátku podnikání, to znamená do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat činnost nebo přijali příjem, zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Tímto ohlášením živnosti provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace ohlášení živnosti, registrace zdravotního a ho pojištění i registraci k dani z příjmu. Můžeme zároveň provést i registraci silniční daně, DPH nebo daně z příjmů za zaměstnance. Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám. Zdravotní a pojištění musíme platit, jestliže máme podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost jako svoji hlavní činnost. Pokud máme podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, doplatíme zdravotní i pojištění až po skončení roku po podání daňového přiznání. Budeme-li mít nízký zisk, pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec. Přerušení či zrušení živnostenského oprávnění Pokud podnikatelský subjekt hodlá zrušit živnostenské oprávnění, stačí k tomu podání žádosti. Za zrušení živnostenského oprávnění se neplatí ani žádný správní poplatek. [14] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

17 Pokud chce podnikatel provozování živnosti pouze přerušit, není to povinen písemně oznámit živnostenskému úřadu, avšak ohlášení přerušení provozování živnosti má své výhody, neboť po ohlášení přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahuje řada povinností stanovených živnostenským zákonem. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V některých případech je vyžadováno mít provozování živnosti přerušené, pokud jsou vypláceny některé dávky. Pokud chce podnikatel začít znovu provozovat živnost dříve, než původně plánoval, jinými slovy chce pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Tiskopisy k ohlášení živnosti a provedení jejich změn jsou k dispozici na živnostenském úřadě a také na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podle kterých právních předpisů živnostenský úřad postupuje: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Poplatky: ohlášení živnosti při vstupu do podnikání: 1000 Kč další ohlášení živnosti: 500 Kč přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání: 1000 Kč přijetí další žádosti o koncesi: 500 Kč JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [15]

18 vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesní živnost: 500 Kč vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč vydání výpisu ze živnostenského rejstříku: 20 Kč za každou i započatou stránku Změny předem provedené v obchodním rejstříku jsou od správních poplatků osvobozeny. Lhůty a termíny: pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydá podnikateli výpis u koncesovaných živností provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese; rozhodnutí týkající se udělení koncese je vydáváno do 30 dnů, pokud není lhůta prodloužena zrušení živnostenského oprávnění je na žádost podnikatele do 30 dnů; v praxi je to zpravidla také do 5 dnů Zdroj: -zruseni 2.6 DAŇOVÁ EVIDENCE A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Během roku schováváme doklady a z nich uděláme buď daňovou evidenci (musíme schovávat všechny doklady), nebo evidenci příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury). Pokud jsme se zaregistrovali jako plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH, a to čtvrtletně. Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Jestliže jsme plátci DPH, během roku plníme všechny po- [16] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

19 vinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém čtvrtletí. Pokud uplatňujeme výdaje na automobil, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání. Zdroj: JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [17]

20 3 SLADĚNÍ RODINY A PODNIKÁNÍ Podle provedených sociologických průzkumů považuje většina mužů i žen rodinu za velmi důležitou. Většina lidí si cení času stráveného v rodinném kruhu, uvědomuje si důležitost trávení volného času s rodinou a věnování se dětem. Při dnešní míře nezaměstnanosti si však také většina lidí uvědomuje důležitost udržení si práce či živnosti, protože vědí, že je také důležité rodinu zabezpečit finančně. Proto je naprosto běžné, že Češi v případě, kdy přestávají zvládat rodinné a pracovní povinnosti, ošidí rodinu a tráví více času pracovními povinnostmi na úkor času stráveného s rodinou. Ze sociologických výzkumů vyplývá, že většina lidí není spokojena s tím, jak se jim daří skloubit pracovní a soukromý život. Rodina představuje nezbytné zázemí pro většinu populace. Rodinný život a spokojenost s rodinným životem zásadním způsobem ovlivňuje život lidí i v pracovním prostředí. Pro ženy je sladit rodinné a pracovní povinnosti ještě těžší než pro muže, rodinné povinnosti tak pro velké množství žen představují velkou překážku v podnikání. Jsou však i ženy, které skloubí rodinné a pracovní povinnosti právě díky podnikání, už jen proto, že podnikatelky se ve většině případů přizpůsobují samy sobě a mohou si tak vše, včetně času na podnikání a rodinu, důkladně naplánovat. Podnikání pak pro tyto ženy představuje nejen ideální možnost, jak sladit rodinné a pracovní povinnosti, ale také jak se realizovat v oboru, který je baví; podnikání je dobrým řešením i v případě, že žena má malé dítě, čímž se může její uplatnění na trhu práce stát problematickým. Nevýhodou podnikání je, že podnikatelka vlastně nemá pevně stanovená pravidla, má sice volnost, ale pokud chce mít dostatek práce a být úspěšná, musí se ohánět, být časově flexibilní. Podnikatelka musí někdy pracovat i o víkendu či třeba vyrazit do práce i se zvýšenou teplotou. Zdroj: [18] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

21 3.1 JAK NÁM DNEŠNÍ SPOLEČNOST SLAĎOVÁNÍ (NE)ULEHČUJE V dnešní době je počet žen, které chtějí budovat kariéru, mnohem větší než v minulých dobách. Ačkoliv chce mnoho žen budovat kariéru a společnost to chápe a profesně úspěšné ženy již nejsou vnímány jako nic výjimečného, existuje v myšlení naší společnosti stále stereotyp týkající se dělby práce mužů a žen, podle něhož většina péče o domácnost a děti spočívá na bedrech žen. A je proto jen na ženě, dokáže-li sladit rodinné a pracovní povinnosti tak, aby vše zvládla. Naše doba ženám pomáhá se slaďováním prostřednictvím vymožeností, o kterých si naše matky mohly nechat jen zdát. Jedná se například o možnost pracovat z domova, rychlé spojení s celým světem prostřednictvím internetu a okamžité vyřízení mnoha věcí pomocí mobilního telefonu. Máme k dispozici inteligentní pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnky, robotické vysavače, indukční sporáky apod. Vařit můžeme, cokoliv chceme, protože jakékoliv potraviny kdykoliv v obchodech bez problémů nakoupíme, aniž bychom museli stát dlouhou frontu. Zeleninu a ovoce pořídíme v kterémkoliv ročním období, takže zavařujeme již jen pro radost a jen tehdy, jestliže chceme, nikoliv proto, že musíme zajistit zásoby ovoce a zeleniny na zimu. Máme dokonce k dispozici hotová jídla a to i pro kojence a batolata, která můžeme využívat, když se nám nechce vařit či vaření nestíháme (Rydvalová, Junová, 2011). Můžeme využívat celé řady podpůrných služeb, jako jsou pomocnice na úklid, chůvy apod. Co však nemáme a co našim matkám výrazně ulehčovalo život, jsou plně dostupná zařízení péče o děti. Máme sice možnost využít dvouletou rodičovskou dovolenou, ale potom často nemáme kam dát dítě. Jesle ve většině měst již neexistují a školky také nechtějí brát, i přestože mohou, děti mladší tří let (Rydvalová, Junová, 2011). 3.2 JAK EFEKTIVNĚ SKLOUBIT RODINU A PODNIKÁNÍ? Není pochyb o tom, že slaďování pracovního a rodinného života je pro dnešní ženy velmi důležitým tématem. Proto se v současnosti objevuje řada rad a kurzů, JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ [19]

22 které učí know-how, jak slaďovat a jak si uspořádat čas. Pro úspěšné sladění je důležité si promyslet naši individuální situaci, odpovědět si na některé otázky, a tím se dobrat k jasnější představě o slaďování v naší rodině. Proč chceme slaďovat Položme si otázku, proč vlastně chceme nebo potřebujeme práci a rodinu skloubit. Motivací pro takovéto slaďování může být mnoho, například: mám potřebu se realizovat i jinak než jen péčí o dítě doma se nudím, nebaví mne to, cítím se sama chci přispět do rodinného rozpočtu práce je pro mne únik, starat se o dítě celý den je pro mne moc velká zátěž práce je pro mne relaxace a koníček, odpočinu si při ní od dětí či dítěte a pak se plná sil k nim zase vracím zpět já sama jsem dítě nyní nechtěla, vyhověla jsem muži (matce, tlaku okolí,...), tak ať se také starají práci potřebuji kvůli výdělku, kdybych nemusela, nepracuji nedokážu odmítnout lákavou pracovní nabídku, bojím se, že podobná už nikdy nepřijde nechci být finančně závislá na muži kamarádky pracují také, chci se jim vyrovnat nechci ztratit kontakt s oborem, ve kterém pracuji když nepracuji, cítím se neužitečná (pro rodinu, společnost,...) v zahraničí to funguje normálně, chci být in [20] JAK SLADIT RODINU A PODNIKÁNÍ

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 26.1.2005 do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: 340 000,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu:

Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 26.1.2005 do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: 340 000,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu: Vážení, ianus, občanské sdružení Vás zařadilo do výběrového řízení na vedení účetnictví. Konkrétní požadavky jsou obsaženy v tabulce specifikací, která je součástí Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Katedra ekonomie. Akademický rok 2005/2006

Katedra ekonomie. Akademický rok 2005/2006 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Katedra ekonomie Akademický rok 2005/2006 Živnostenské podnikání (seminární práce) Jaro 2006 Soňa Brejchová OBSAH Úvod...3 Právní úprava živnostenského

Více