jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje"

Transkript

1 Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova Městského úřadu Program: 1. Kontrola zápisu minulého jednání KS MAS 2. Informace z jednání výboru NS MAS z Příprava společných propagačních materiálů KS MAS 4. Rozvrh účasti na výstavách Má Vlast a Země Živitelka, popř. LeaderFEST 5. Příprava podkladů pro diskusi o změně právní formy NS MAS 6. Změny v hospodaření MAS a partnerů DPH, občanský zákoník 7. Informace z jednání Pracovních skupin 8. Aktivní zapojení MAS 32+ a nepodpořených MAS, členů NS MAS ČR, do PS a orgánů NS MAS ČR 9. Profesní a občanská uskupení na území středočeského kraje zapojení do jejich struktur nebo spolupráce? 10. Stanovení termínu následujícího jednání 11. Různé Přítomní: Zahájeno: dle prezenční listiny v 10:15 hod M. Oliva vítá jménem pořadatelské MAS Pošembeří všechny přítomné a předává slovo předsedovi KS V. Pošmurnému. 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace z jednání výboru NS MAS ze dne : V. Pošmurný informuje: MZe žádné zásadní rozpory, začínají pracovní komise Grémia ministra zemědělství, zaslány naše grafy s možností využití komunitního místního rozvoje. Doporučuje podklady ukázat na kulatém stolu ministra. Bylo by vhodné promítnout do prezentací MZe. Agrární komora ČR prezentace na seminářích k budoucnosti zemědělské politiky, na počátku zdravice jednotlivých svazů a asociací, NS MAS ČR jako host se také zapojujeme do jednání (zapojení zemědělců do MAS). Winter reaguje na článek ve zpravodaji SMO a reakce na uvedené statě. Bude vyžadovat uveřejnění a upřesnění nejasností ve článku.

2 Asociace soukromého zemědělství jednání s tajemníkem organizace, předána naše představa o možnosti příštích období, dohoda na společném jednání , směřuje se ke spolupráci Zemědělský výbor sněmovny uvítají sjednocení venkova (jeho organizací NS MAS ČR, SPOV, SMS, SMO) MMR první jednání, vyjasnění si pozic a předání otázek ze strany MMR k fungování MAS, potřeba dále rozvíjet jednání. Další jednání, která upřesňují, že organizace přípravy dalšího období na MMR není jednotná, budoucí období má na starosti více odborů a poté předáváno dále náměstkům a ministrovi. Nutné nastavení témat, ke kterým je dobré využít komunitně vedený místní rozvoj. Prezentace v Evropském domě důležité byly reakce přítomných, za MMR upozornění, že MAS jsou jenom jednou z možností pro provádění komunitně vedeného místního rozvoje. Je nutné definovat pozitiva a přínos MAS oproti například sdružení obcí. MMR je připraveno využít metodou Leader a již diskutují s MZe, v budoucnu chtějí jednat i s MPSV. Důležité je definování venkova, které je různorodé a jeho definování by se mělo promítnout při vzniku Integrované strategie území. MŽP kladně vnímá propojení s MAS a místními komunitami. MAS se již angažují se např. v oblastech geoparků. Upozornění na možnost provázanosti na KIPR. Jsou připraveni na společná řešení a je domluveno jednání v příštím týdnu. Dle připomínek Romana Hakena je potřeba více upozornit na metodu LEADER a její pochopení. Upozornit na transparentnost této metody. Doporučuje vznik kulatých stolů na ministerstvech mezi NS MAS ČR a referenty k ujasnění nedefinovaných či nejasných věcí. ANNO příprava dohody o spolupráci, sledují naše aktivity doporučeno větší propojení aktivit. SPOV spolupráce na semináři v PSP, využití komunitně vedeného rozvoje formou metody LEADER pro všechny fondy EU, ve finále prezentace společného postoje NS MAS, SPOV, SMS a SMO k rozvoji venkova v následujícím období. Zemědělský svaz ČR pracuje se na dohodě o spolupráci, zapojení zemědělců více do MAS, spolupráce na projektu propagace zemědělských profesí mezi žáky základních škol, využít informačních kanálů MAS. Svaz města a obcí dvě jednání, ujasňování pozic organizací, reakce na dopisy členů MAS pro předsedu SMO, MAS nemají ambice nahradit veřejnou správu. Další jednání byla konstruktivně bouřlivá, ve finále dohoda na určitých bodech využití komunitního místního rozvoje pro další období, zastupitelstvo by mělo schválit ISRÚ, vztahy měst a venkova definování prostorů, vytvoření PS, tematické zaměření projektů LEADER, místa podpory vztahů měst a obcí (projekty spolupráce), posílení svazku obcí není proti MAS, nadobecní spolupráce v rámci témat školství, odpady, doprava apod., v závěru SMO uvítalo aktivity NS MAS jako organizace. Po jednáních je znát mírný pokrok směrem k přijímání MAS a Leaderu; záleží vždy na aktuální politické situaci. Jeden nový požadavek obce by měly mít možnost vyjádřit se k projektům, které by na jejich území měly být realizovány. Jedná se o požadavek obcí, které mají obavu, že ztrácejí nad rozvojem svých obcí kontrolu. Obce by se však měly vyjádřit v rámci komunitního plánování, kam umístí svá vyjádření a požadavky. ÚKOL: V. Pošmurný rozešle členům KS dokument SRR ČR produkt MMR. 3) Příprava společných propagačních materiálů KS MAS. Prezentuje a informuje M. Oliva. Splnění požadavků a úkolů z minulého jednání Některé MAS zaslaly podklady ke zveřejnění projektů Společná prezentace: po diskuzi vítězí nákup stanu ÚKOL: R. Dvořák zjistí cenovou nabídku na stany 4) Účast na výstavách Má vlast, Země Živitelka a LeaderFest. Má vlast: Bude stánek NS MAS za , Kč, stan (5x5 m pagoda) zapůjčí MAS Rakovnicko předání a případná instalace bude domluvena těsně před akcí. Na akci budou za KS MAS i NS MAS přítomni: Pánková, Čermáková, Pošmurný, Zemanová, Hanačík plus další zájemci.

3 od NS potřebujeme postry a propagační materiály na stánku se mohou prezentovat i jednotlivé MAS, které nebudou prezentovány prostřednictvím svých krajů potažmo krajských úřadů (vše za tu jednu cenu , Kč) Samostatně se mohou prezentovat města za 5000, Kč a MASky nebo obce za 3000, Kč v rámci této ceny se plakáty ve formátu B1, které si každý zhotoví sám, stávají putovními po krajích ČR V rámci stánku NS MAS je možno předvést bezplatnou ochutnávku a prodej regionálních produktů jinak ochutnávky má pod sebou Gastronomia Bohemica zájemci o prezentaci prostřednictvím stánku NS MAS zašlou nejpozději do propagační materiály na adresu Vyhlídky, o. s., nám. Míru 30, Mělník nebo nám je osobně doručí v sobotu do 9:30 do Prahy na Vyšehrad; nebo předají Posázaví kdo má zájem o prezentaci ochutnávky a prodeje regionálních produktů, zde je nezbytné nás informovat mailem a vzájemně se domluvit nejpozději do zájemci o individuální prezentaci na Má vlast se spojí přímo s organizátorem ÚKOL: M. Pánková zjistí na pracovním setkání organizačního výboru Má Vlast, zda je možno umístit stan pagodu 5x5 m R. Dvořák stan "pagoda" zajistí na Má vlast, k montáži bude potřeba celkem 2 4 osoby, z příspěvku na akci uhradit dopravu (120 km x 15 Kč), pomohlo by to. Pokud by nebylo možné pagodu na Vyšehradě postavit, šlo by půjčit nůžkový stan 3x6 m červený. Festival v Kolíně ; dne Den regionů zájemci o prezentaci předat M. Pošíkové nebo I. Suchánkové materiály k prezentaci. Bude se konat od 14 do 18 hodin na Kmochově ostrově, účast všech MAS ze středočeského kraje vítána. Je zde prostor i pro prodejní stánky vašich řemeslníků. Podlipansko a Zálabí budou mít společný stan 3x3 m, je zde možnost dodat prezentační materiály k distribuci nebo osobní účast. R. Hanačík informuje o Festivalu středočeského venkova, který se bude konat poslední nebo předposlední čtvrtek v červnu na Berounsku téma obecné i konkrétní palčivá témata Středočeského kraje. Festival je podpořen z CSV MZe, pořadatelem je SPOV SK s partnery CSV (ASZ ČR, SMS ad. podle zájmu). Všeobecně (nebylo hlasováno) zazněl názor spíše podpořit prezentaci MAS na stávajících akcích než zahušťovat kalendář o další. Otevření Vojenského muzea v Lešanech případní zájemci o propagaci materiály k rukám B. Zemanové Posázaví. LeaderFest Levoča společný bus zatím nepotvrzen, konečné rozhodnutí padne příští týden; pravděpodobně bude nutné zajistit individuální dopravu. R. Dvořák Rakovnicko se ohledně LeaderFestu rozhodne na poslední chvíli zda pojedou, pokud to dovolí běžící výzva, tak bychom jeli na dva dny (jeden den brzo ráno vyjet, druhý den kolem poledne zpátky), kdyby nám to časově a pracovně vyšlo, měl bych v autě cca 6 volných míst. Země Živitelka již bude hotový stan pro KS MAS, Rakovnicko nemůže zapůjčit své trhové stánky kolize s vlastní akcí stavění expozice účast zástupců den likvidace expozice. Medializační pracovní skupina doporučí, jak bude ZŽ definitivně organizačně koncipována Středočeská expozice by zahrnovala centrální stan a vedle by byli prodejci místních produktů, kteří budou mít zájem se výstavy účastnit expozice má být více o lidech z regionu, méně o MASkách MAS se budou individuálně hlásit u NS MAS

4 Personální zajištěná společného stánku na výstavišti Země Živitelka Země Živitelka Den konání stánek KS MAS počet za MAS MAS Prodejci > počet stavba Čtvrtek Svatojiřský les 1 Ottová Podlipansko 3 Pátek Svatojiřský les 1 Ottová Podlipansko 3 Sobota Podlipansko 3 Neděle Podlipansko 1 Pondělí Podlipansko 1 Úterý Sedlčansko 1 Podlipansko bourání R. Dvořák Rakovnicko s aktivní účastí na Zemi Živitelce nepočítá (v tomto termínu máme 3 akce 2 v regionu, 1 v Posázaví), spíše návštěva jeden den asi ) Příprava podkladů k diskuzi o právní formě NS MAS Od Valné hromady NS MAS ve Křtinách nominován R. Hanačík, ale skupina doposud nepracovala. Nově nominována i paní J. Saifrtová. G. Čermáková informuje o uskutečněném školení o změnách v Novém občanském zákoníku vzhledem ke změnám týkajících se občanských sdružení, o.p.s. a jiných formacích, zákon předpokládá transformaci právních forem. Přednášela JUDr. Deverová, specialistka na NNO. ÚKOL: G. Čermáková zjistí cenovou nabídku a uskutečnění semináře od JUDr. Deverové pro Středočechy či dále k putování po NS MAS. 6) Změny v hospodaření MAS a partnerů. Informuje V. Pošmurný. Pozor na DPH u stavebních prací. Nově existuje tzv. přenesená daňová povinnost ÚKOL: M. Škvorová pošle všem středočeským MAS poklady k přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací, které bude Posázaví konzultovat s daňovým poradcem. Zdravotní prohlídky měla by být smlouva se závodním lékařem; zpráva by měla být připojena u pracovní smlouvy; nově i u DPP; zaměstnavatel nemá povinnost prohlídku zaměstnanci hradit. Jedná se o prohlídky vstupní, průběžné (nad 50 let), výstupní ty důležité jako ochrana MAS, proti nečistým úmyslům odešlých zaměstnanců. ÚKOL: R. Dvořák pošle Středočechům vzor smlouvy se závodním lékařem. Dále by měl být na MAS doklad o BOZP, revizní zprávy elektro zařízení, školení řidičů; průkazku zaměstnance. 7) Informace z jednání pracovních skupin V. Pošmurný informuje o PS certifikace. Hovoří se o minimálních standardech = kritéria přijatelnosti MAS do Leaderu. Nebude certifikační orgán, uvedené standardy musejí být obsaženy v ISRÚ, tam je MAS popíše a zaváže se k jejich plnění. ISRÚ i SPL bude ctít minimální standardy Hodnocení MAS ve formě tzv. hvězdičkování se v tuto chvíli neřeší ÚKOL: V. Pošmurný rozešle seznam témat standardů i odkaz na jednání skupiny. M. Oliva informuje o PS hodnocení. Role SZIF bude mít zástupce v krajských komisích Komise bude jezdit po kancelářích MAS model 2010 Komise by si měla předem prostudovat webové stránky daných MAS

5 1 hlavní zástupce KS MAS a jeden náhradník: do hodnotící komise jednomyslně zvoleni M. Pošíková /Podlipansko/a Tomáš Žáček /Karlštejnsko/. Na výboru NS MAS bude určen harmonogram cest Krajské sítě musejí připravit přesné itineráře ÚKOL: M. Oliva rozešle harmonogram hodnocení (bude i přílohou zápisu); dále dotazník (bude přílohou zápisu) Další jednání PS hodnocení případné připomínky k dotazníku do té doby k rukám M. Olivy M. Oliva bude chtít od SZIF jejich dokument týkající se hodnocení MAS Na jednání byli přítomni zástupci ŘO na dotaz, jak byla data z hodnotících dotazníků i střednědobých evaluací vyhodnocena, bylo sděleno, že vyhodnocena nebyla. Dotaz jak a kdo stanoví hranici mezi skupinami; MZe musí zveřejnit mechanismus stanovení rozhraní mezi skupinami byl osloven pan O. Čepelka, aby tuto problematiku rozhraní vyřešil. J. Kužel komentuje, že např. plnění SPL je špatně hodnoceno; nepřihlíží se k tomu, že plán byl na určitý objem peněz, který však určité MAS vůbec neobdržely a tudíž by se plnění mělo počítat procentně vzhledem k objemu peněz což se nestalo. R. Hanačík připomíná, že by mělo být posuzováno pouze to, co je obsahem SPL a dohod, které jsou veřejnoprávní smlouvou zavazující k plnění. Dodržování této metodiky bylo projednáno a odsouhlaseno MZe v roce 2009 (Ing. Dvořáková , Ing. Sekáč), pak mnoho lidí z ŘO odešlo a současní zástupci asi nedokážou nebo nechtějí s danými daty pracovat; např. neposkytli MAS výpočty jejich ročních alokací, o vyřešení a odpovědi na námitky k hodnocení nemluvě. G. Čermáková informuje o kontrolní komisi NS MAS. Podává zprávu o genezi situace v KK, o zprávě KK, o kontrole účetnictví. G. Čermáková zašle V. Pošmurnému zprávy z jednání KK, aby předložil výboru NS G. Čermáková získává mandát od krajské sítě MAS ke vznesení požadavku na odvolání předsedy KK, pana J. Tollingera. ÚKOL: V. Pošmurný požádá prostřednictvím výboru NS MAS tajemnici O. Špikovou, aby byl vyhotoven a zveřejněn přehled účasti zástupců jednotlivých zástupců na jednání výboru sítě od začátku roku 2011 a stejně tak KK. 8) Aktivní zapojení MAS 32+ a nepodpořených do orgánů NS, PS. R. Hanačík MAS Karlštejnsko, o.s., požaduje zapojit zástupce MAS32+ případně nepodpořených MAS do všech orgánů a PS NS MAS, do všech jednání, tak, aby byly zohledňovány jejich potřeby a požadavky. Z počtu MAS32+ vyplývají min. 2 jejich zástupci do každého orgánu nebo PS, kooptací nebo náhradou stávajících. Rozhodnutí na úrovni NS MAS se dějí z pozice sytý hladovému nevěří, jsou tvořena na podmínky plně financovaných MAS, které MAS32+ nemohou plnit. o Mezi MAS jsou stále více rozvírány nůžky místo toho, aby byly srovnány podmínky financování a činnosti MAS32+ na podmínky plně financovaných MAS. V tomto ohledu neplní NS MAS základní povinnost. Je nezbytné, aby NS MAS srovnala pozici MAS32+ s ostatními MAS tak, aby byly připraveny na další období na stejné nebo srovnatelné úrovni. V. Pošmurný připomínky k osvojování zaslalo velmi málo MAS R. Dvořák komentuje zamýšlené oživení bývalé MAS Srdce Čech; mikroregion není rozhodnutý, zda setrvat, přidat se jinam či založit novou MAS Připojení nových území u jednotlivých MAS. Podlipansko: Třebestovice, Hradištko, Libenice, Konojedy Karlštejnsko: od roku 2010 Vráž, Hýskov, Železná Zálabí: Volárna, Jestřabí Lhotka, Tři Dvory Vyhlídky: Vrátno, Kluky, Cítov, Lužec n. Vlt., Býkev

6 Mezilesí: zaniká ÚKOL: V. Pošmurný pošle poslední aktualizovanou mapu obsazeností území MASkami k případným dalším připomínkám a doplnění. 9) Profesní a občanská uskupení na území Středočeského kraje V. Pošmurný informuje o ANNO (hasiči, myslivci, NNO pro sociální služby) Bylo by vhodné mít tam svého zástupce pozorovatele R. Hanačík je s ANNO dlouhodobě v kontaktu, může informace, zprávy o činnosti a novinkách v této asociaci na jednání KS MAS Středočeského kraje předat. MV vede evidenci NNO; V. Pošmurný pošle odkaz a možná by bylo vhodné se tam zaevidovat 10) Stanovení termínu následujícího jednání zajistí MAS Karlštejnsko, o.s. navrhuje téma: Leadership akademy "Financování MAS mimo dotace", "technologie" a způsoby získávání finančních zdrojů, spolufinancování, předfinancování a lokální zdroje MAS, v rámci předávání dobré praxe mezi MAS. Náměty na financování a přežití 2. ½ roku 2013 a roku Přednášející MAS ze SK. 11) Různé. Vytvoření pracovního místa žadatelem Říčansko L. Třeštíková konzultuje problematiku vytvoření slíbených pracovních míst ve škole žadatelem obcí, kdy místo bylo následně vytvořeno v příspěvkové organizaci. Dochází ke komplikovaným situacím, kdy SZIF hrozí odebráním dotace pro nesplnění základních kritérií projektu. Pošíková toto nelze takto nechat. Budou písemně požadovat (Říčansko a Podlipansko), aby se problematikou zabývala pracovní skupina Leader. Zaměstnanecký vztah učitele s obcí je nesmysl. Pošmurný bohužel toto si měl žadatel uvědomit v okamžiku podání žádosti, že nebude moci splnit požadavek na vytvoření pracovního místa ve škole, ale že ho vytvoří jeho příspěvková organizace tudíž si neměl nárokovat bodové zvýhodnění a tím se zavázat k vytvoření pracovního místa. Jednání ukončeno v 14:45 hodin. Zapsali: Pánková, Pošmurný Dne:

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb

Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se a naučit se dosahovat klíčových kroků vedoucích k vytvoření

Více