Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO"

Transkript

1 Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká, střední, základní a mateřská škola, domov pro aktivní stáří, kulturní centrum či prostor s dílnami, obchůdky a kavárnami. Institutions for the Future, s.r.o. Tel Okružní Samotišky PROJEKT KRUMLOVIA: Základní dokument, verze 0.3 (22. května 2015)

2

3 Zveřejnění díla pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

4

5 PROJEKT KRUMLOVIA Vzdělávací městečko Vzdělávací město Zadavatel: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti Český Krumlov Tel.: Web: IČ: DIČ: CZ Zhotovitel: Institutions for the Future, s.r.o. Okružní Samotišky Tel.: Web: IČ: DIČ: CZ Stručná identifikace zhotovitele: Institutions for the Future s.r.o. se zabývá konzultační činností a působí jako myšlenková základna orientovaná na regeneraci vysokoškolského vzdělávání. Organizace se zaměřuje na rozvoj veřejně prospěšných aktivit, projektů a organizací. Hlavní kompetencí společnosti je rozvoj nových institucí, s důrazem na vysokoškolské vzdělávání a komplexní vzdělávací projekty, jako jsou např. tzv. Learning Villages či Learning Cities. Institutions for the Future působí od roku 1999 v České republice i na mezinárodní úrovni. Využívá know-how a zkušenosti nabyté v inovativních vzdělávacích projektech. Je členem Alliance for the Future, mezinárodního konsorcia, které sdružuje organizace členských států EU usilujících o inovace v oblasti vzdělávání, transdisciplinárního výzkumu, sociálního podnikání a ekologické udržitelnosti. Institutions for the Future v současnosti iniciuje vznik Vzdělávacího městečka Krumlovia v Českém Krumlově. Jedná se o transformaci bývalého vojenského areálu ve vzdělávací komplex, poskytující a podporující formální i neformální typ vzdělávání, sociální služby a další aktivity. Projekt Krumlovia je součástí mezinárodní iniciativy University for the Future, která směřuje k regeneraci vzdělávání, kulturní obnově a sociálním inovacím.

6 Obsah O studii 7 Obsah 7 Hlavní cílové skupiny základního dokumentu 7 Rozsah 8 Evaluace a připomínkování (první kolo) 9 Postup připomínkování 9 Kdo stojí za Projektem Krumlovia? 10 Finanční informace 11 Posloupnost práce 11 Autorství 12 Shrnutí 14 Základní údaje o projektu 16 Východiska 16 Iniciativa U4F 17 Vztah k dalším iniciativám 17 Vize 17 Cíle 18 Cílové skupiny 19 Proč v Českém Krumlově? 20 Areál Vyšný 22 Přínosy městu Český Krumlov 23 Rozvoj města a regionu 25 Evropský region Dunaj Vltava 27 Provozující subjekt 28 Universita Krumlovia 28 Další plánované instituce 28 Další služby 29 Unikátnost projektu 29 Nabídka spolupráce 30 Možná budoucí spolupráce s projekty v Českém Krumlově 30

7 Výstupy od roku Přehled hlavních milníků Popis areálu 34 Východiska 34 Současný název areálu 34 Plánovaný název areálu 34 Umístění areálu 34 Geologie lokality 36 Historie areálu 37 Současný stav aréalu 39 Současný regulační plán 40 Současná uzemní ochrana 41 Stav přírody v areálu 48 Odhad budoucí kapacity areálu 53 Urbanismus, architektura a infrastruktura 55 Východiska 55 Základní myšlenka architektury 55 Organická architektura 56 Způsob práce na urbanisticko-architektonických aspektech projektu 57 Kolektivní utváření prvotní prostorové koncepce a využití ploch (Varianta 1) 59 Princip reflexe a usilování o vyšší kvalitu 64 Kroky k utváření finální urbanisticko-architektonické koncepce 65 Ekologické principy staveb 68 Nakládání s energiemi 68 Nakládání s odpadními vodami 71 Doprava a provoz 71 Stavba první budovy 72 Vzdělávání 74 Východiska 74 Touha po vzdělávání 76 Hledání nového přístupu ke vzdělávání 76 Srovnávací výzkum v oblasti vzdělávání 77 Projekt Krumlovia a Manifesto 15 79

8 Základní pojmy 80 Výzva být pedagogem 87 Universita Krumlovia 88 Základní a střední škola Krumlovia 112 Mateřská škola Krumlovia 117 Přiklady celoživotního vzdělávání 118 Proces tvorby vzdělávacího městečka 122 Východiska 122 Definice a výklad pojmů 122 Provozující subjekt 123 Právní forma provozujícího subjektu 123 Zakládání nových institucí či organizací 125 Vedení provozujícího subjektu 127 Organizační struktura 127 Právní aspekty nakládání s pozemkem ve Vyšném 127 Celkový časový horizont 130 Dlouhodobý plán vývoje 131 Základní ekonomické a finanční aspekty 139 Východiska 139 Finanční cíl 139 Klíčovy téma: Proveditelnost 140 Postup získávání finančních zdrojů 140 Fáze fundraisingu 141 Spolupráce při fundraisingu 144 Investiční náklady 145 Neinvestiční a provozní náklady 146 Model předplatného 147 Možnosti úspor 147 Skryté náklady 148 Příklady podobných projektů 148 Klíčové faktory úspěchu 149 Tým Projektu Krumlovia 151 Východiska 151

9 Základní údaje 152 Členové týmu 152 Biografické údaje Pracovní skupina 155 Biografické údaje Koordinátoři 159 Biografické údaje Poradci 161 Předchozí zkušenosti 162 Naše motivace 167 Principy a proces spolupráce 168 Pozvánka ke spolupráci 169 Výroky o Projektu Krumlovia 170 Přílohy 173 Příloha 1 (Kontext): Poděkování 173 Příloha 2 (Kontext): Vztah k dalším iniciativám 174 Příloha 3 (Areál): Fotografická dokumentace současného stavu areálu 176 Příloha 4 (Architektura): Ukázky organické a ekologické architektury 200 Příloha 5 (Vzdělávání): Iniciativa University for the Future 213 Příloha 6 (Vzdělávání): V čem je nový koncept university odlišný? 214 Příloha 7 (Vzdělávání): Zdroje inspirace pro vzdělávání 223 Příloha 8 (Vzdělávání): Inovativní vzdělávání v České republice 227 Příloha 9 (Vzdělávání): Přehled možností rozvoje vyššího vzdělávání 245 Příloha 10 (Vzdělávání): Přehled metod vzdělaváni, spolupráce a spolutvorby 247 Příloha 11 (Proces tvorby): Memorandum o porozumění 253 Příloha 12 (Proces tvorby): Cíle, principy a pravidla pro rozvoj vzdělávacího městečka 259 Příloha 13 (Proces tvorby): Alternativní možnosti rozvoje vzdělávacího městečka 266 Příloha 14 (Proces tvorby): Jak vytvořit Krumlovia Group a další instituce ve vzdělávacím městečku 267 Příloha 15 (Proces tvorby): Organizační model 285 Příloha 16 (Proces tvorby): Analýza dalších možností právních forem provozujícího subjektu 299 Přiloha 17 (Proces tvorby): Analýza dalších možných přístupů ke správě pozemku 301 Příloha 18 (Proces tvorby): Návrh smlouvy o zřízení práva stavby 303 Příloha 19 (Finance): Ekonomické a finanční aspekty vzdělávacího městečka 309 Příloha 20 (Finance): Model předplatného 317 Příloha 21 (Finance): Stavební rozpočet 323 Příloha 22 (Finance): Součásti ekonomického modelu 324 Příloha 23 (Tým): Týmová a organizační kultura 341

10 Literatura 353 Poznámky 357

11 Vyšší vzdělání by mělo v konečném důsledku směřovat k vytvoření ( vzniku ) nové společnosti, nenásilné a nevykořisťující, tvořené vysoce vzdělanými, motivovanými a do dění aktivně zapojenými jednotlivci, inspirovanými láskou k lidstvu a vedenými moudrostí. Světová deklarace UNESCO o vyšším vzdělávání pro 21. století (1998, 6d )

12 O studii Obsah Tato studie analyzuje záměr vybudovat mezinárodní Vzdělávací městečko Krumlovia v Českém Krumlově. Obsahuje analýzu průzkumů provedených za účelem mapování možností a vyvozování odpovídajících závěrů a rozhodnutí. V následujících kapitolách popisujeme významné aspekty projektu jako např. Areál ve Vyšném Urbanismus, architektura a infrastruktura Vzdělávání Proces tvorby vzdělávacího městečka Základní aspekty ekonomiky a financí Tým Projektu Krumlovia Projekt má přesah do budoucnosti a má sloužit jako příklad pro rozvoj kreativních měst a regionů. Naším cílem je zajistit modelový charakter projektu, aby funkční přístupy mohly být následně šířeny do dalších lokalit a institucí. Projekt je součástí inciativy University for the Future a může být jako jeden z jejích příkladů replikován. Hlavní cílové skupiny základního dokumentu Hlavní cílové skupiny této studie jsou: 1. Obyvatelé města Český Krumlov, městské zastupitelstvo a další autority 2. Obyvatelé regionu, České republiky a zahraniční zájemci 3. Investoři a filantropové 4. Ministerstva a evropské instituce Pro většinu cílových skupin není tento typ rozsáhlé dokumentace efektivní. Proto nabízíme shrnutí. Čtenářům, kteří nemají dostatek času a zajímají je zejména hlavní rysy projektu a některá specifická řešení, doporučujeme následující zkrácené verze: Souhrn (30 stran) ke stažení zde: Project.pdf 7 P r o j e k t K r u m l o v i a

13 Navíc můžeme poskytnout prezentace, které obsahují klíčové body projektu. Tato shrnutí vyžadují základ v koherentním dokumentu a právě to je cílem této rozsahlé studie. Rozsah Tento dokument představuje komplexní a detailní studii záměru včetně definování postupu jeho realizace. Dokument který v současnosti čítá na vice než 300 stran vypadá velice objemný. Nevytvořili jsme dokument za účelem komunikace s širokou veřejností. Role dokumentu je širší. Slouží například jako: 1. Vědomostní banka, prostor pro objasnění všech aspektů projektu, z níž je možné čerpat informace pro shrnutí, prezentace a kratší specializované dokumenty. 2. Nástroj pro udržení koherence, zajišťující, aby do sebe všechny části celostní struktury zapadaly a tvořily synergie. 3. Dokument ukazující různé možnosti řešení týkajici se designu, struktury a realizace projektu. Nepopisuje pouze specifická zvolená řešení, ale též řadu dalších možností, ze kterých byla vybrána zvolená řešení. 4. Nositel legitimity poukazující na hluboké promyšlení projektu od obecných pravidel k možným obtížím, které se vyskytnou v průběhu realizace projektu. Krátký dokument by nemohl poskytnout nezbytnou důvěryhodnost pro lidi, kteří se o projekt opravdu zajímají. 5. Pomocník při dosahování konsensu zajišťující v budoucnosti méně konfliktů týkajících se terminologie a směřování. Je poměrně snadné shodnout se na obecných principech jako je tvořivost, udržitelnost a soběstačnost. Obtíže často nastávají, když se potřebujeme shodnout na konkrétním řešení. Pokud si položíme otázku, zda je studie v současné podobě kompletní, musíme si odpovědět, že není. Přes velkou detailnost studie stále nemáme veškeré informace nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu. Celá řada klíčových aspektů dosud nebyla pokryta. Podle našich odhadů přesáhne zřejmě konečná verze studie magickou hranici 1000 stran, což odpovídá rozsáhlosti celého projektu. V ideálním případě bude horizontem pro vytvoření této rozšířené verze studie zároveň koncem Fáze 1 (tzn. konec roku 2017). Počítáme však s tím, že v druhé polovině roku 2016 bude hotova verze, která může byt zveřejněna, odborně pousouzena, a také rozeslána institucím jako např. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České konferenci rektorů, Radě vysokých škol, Akreditační komisi, atd. To nás přivádí k další otázce: Jsou texty v současné verzi studie dostatečně hluboké a pronikavé - a to ve smyslu vědeckém, filosofickém, praktickém či jakémkoliv dalším? Věříme, že odpověď je stejná, to znamená, že zatím dosud nejsou. Studie může být dále vylepšována a prohlubována. S každou novou verzí se bude její úroveň zvyšovat. Ve chvíli, kdy budou všechny části řádně propracovány, bude možné celek zjednodušit. Potřeba detailnosti a hloubky je dána následujícími fakty: 1. Kdokoliv chce vytvořit něco nového, měl by to řádně vysvětlit a zdůvodnit. 2. Prvním krokem je, abychom měli my sami jasno v tom, co vlastně přesně chceme dělat. Tento proces vyžaduje zeptat se na směr vlastního života a spojit se s lidmi, kteří mají podobné cíle. 8 P r o j e k t K r u m l o v i a

14 3. Dalším krokem je popsat co nejpřesneji, co je to Vzdělávací městečko Krumlovia a jak může být vytvořeno. 4. Můžeme snít a diskutovat až do Soudného dne, avšak pokud výsledky našich konverzací nesepíšeme, ztratíme jejich jasnost a zapomeneme detaily. 5. Projekt Krumlovia je rozsáhlý a nákladný. Klade si za cíl ovlivnit, a do jisté míry obnovit, všechny dimenze a sektory společnosti. 6. Projekt zahrnuje vytvoření více než třiceti různých institucí. I v případě, že by byly všechny tyto instituce vytvořeny dle standartních pravidel a modelů, vyžadoval by přirozeně jejich popis množství stránek. A díky tomu, že všechno bude fungovat jinak než obvykle, vyžaduje ještě více prostoru pro dokumentaci. 7. Může se to zdát na první pohled paradoxní, avšak teorie je vlastně ta nejvíce praktická věc. Konkrétní aktivity nemohou dobře probíhat, pokud nečerpají z dobré teorie. Teorie tvoří základ pro praktické kroky a ty zase zpětně ovlivňují základy naší práce. Vzhledem k těmto skutečnostem je potřeba dále rozšiřovat a prohlubovat obsahovou stránku projektu. Je nicméně důležité položit si otázku: můžeme začít s realizací projektu ještě předtím, než dokončíme celou dokumentaci? Odpověď je ano, neboť pracujeme postupně v etapách. Zkušenosti z praxe implementujeme do již existujících dokumentů. Proto jsme už začali podnikat praktické kroky směrem k uskutečnění projektu, i když v rukou nedržíme vše potřebné pro celou dlouhodobou realizaci projektu. Těmito praktickými zkušenostmi se nejvíce posouváme dopředu. Evaluace a připomínkování (první kolo) Projekt Krumlovia se vyvíjí ve spolupráci s odbornou i laickou veřejností (lokálně, regionálně, v rámci ČR i na mezinárodní úrovni). První kolo evaluace a připomínkování probíhalo od ledna do dubna 2015: 1. Interní evaluace Pracovní skupina Krumlovia, mezinárodní tým Krumlovia, členové iniciativy University for the Future do Členové zastupitelstva a další orgány města do Širší veřejnost měla možnost vyjádřit se ke studii a prezentovat své připomínky a náměty rovněž do Dopracování připomínek proběhlo do , aktualizovaná verze je zveřejněná na webových stránkách projektu Po dokončení první kolo evaluace a připomínkování proběhnou následují kroky: 1. Projednání právních aspektů projektu. V případě pozitivní zpětné vazby ze strany městského zastupitelstva: Založení organizace Krumlovia Group (zápis nového ústavu může trvat měsíce, musí byt schválen rejstříkovým soudem); 2. Podepsání smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí mezi organizací Krumlovia Group a městem Český Krumlov. Přehled milníků Projektu Krumlovia naleznete na str. 32, detailní rozbor na Postup připomínkování Možnost připomínkování Projektu Krumlovia není časově omezen. Připomínky budou vždy zpracované do nové verze, která bude pravidelně publikována na stránkách Připomínky budou rovněž zpracované do další projektové dokumentace. 9 P r o j e k t K r u m l o v i a

15 Vaše připomínky nám pomohou při tvorbě a implementaci Projektu Krumlovia. Obecné poznámky nám nepomohou, proto prosíme o přesnější zpětnou vazbu: 1. Komentáře, námitky, upozornění, vyjádření, doplnění a podněty včetně uvádění příslušných stran; 2. Editování textu dodatky, krácení, revize; 3. Vlastní návrhy a alternativní vize; 4. Podklady odkazy na literaturu, texty, grafy, fotografie, ilustrace, atd. 5. Vlastní přání a očekávání týkající se Vzdělávacího městečka Krumlovia; 6. Nabídky ke spolupráci; 7. Kontakty na lidi, kteří by mohli mít zájem o spolupráci. Připomínky, konstruktivní kritika a upozornění na konkrétní chyby v textu jsou vítány a mohou být užitečný při tvorbě a implementaci projektu Krumlovia. Vašimi připomínkami můžete ovlivnit konečnou podobu Projektu Krumlovia. Připomínkování em: Připomínkování poštou: Institutions for the Future s.r.o., Okružní 10, Samotišky Kdo stojí za Projektem Krumlovia? Hlavním orgánem pracujícím na rozvoji universitního kampusu a vzdělávacího městečka v Českém Krumlově je tým Krumlovia, nikoliv firma Institutions for the Future, s.r.o., jakkoliv se to tak občas prezentuje. 1 Tým Krumlovia funguje napřič organizacemi a spojuje veřejny a soukromy sektor, včetně občanskou společnost, viz členy na str Firma Institutions for the Future s.r.o., zastoupena Gaudenzem Assenzou, je inkubátorem projektu a zároveň partnerem pro město Český Krumlov v úvodním Memorandu o porozumění (viz Příloha 11). Tým Krumlovia má za cíl připravit smlouvu o smlouvě budoucí a následně i smlouvu, mezi městem Český Krumlov a novou, pro tento účel vytvořenou, organizací jménem Krumlovia Group. Budoucím právním partnerem města Český Krumlov bude tedy organisace Krumlovia Group, nikoliv Institutions for the Future, s.r.o. Krumlovia Group bude založena těmi členy týmu Krumlovia, kteří si vezmou na starost konkrétní oblasti projektu. Žádný automatismus ve smyslu člen týmu Krumlovia = zakladatel či vedení Krumlovia Group neexistuje. Další lidé či právní subjekty se mohou k založení a následným aktivitám Projektu Krumlovia kdykoliv přidat, aniž by byli součástí přípravné fáze (viz popis jednotlivých fází na str ). Důležitým orgánem bude odborné grémium, které bude během celé doby realizace projektu podporovat jeho kvalitu a přínos pro město. Toto grémium bude nezávislé na politických orgánech, na investorech a na nositeli a realizátorovi projektu, Krumlovia Group. Odborné grémium je poradenský orgán, jehož členové jsou ochotni pomáhat týmu Krumlovia v oblasti své kompetence a zájmu. Pokud se někteří zastupitelé nebo představitelé úřadu města či jakýkoliv jiný občan chce podílet více, existuje možnost přímého členství v rámci týmu Krumlovia. Kontakt pro zájemce o spolupráci: Více informací o Pracovní skupině a širším týmu Krumlovia najdete na str P r o j e k t K r u m l o v i a

16 Finanční informace Projekt Krumlovia nikdy nebyl a nebude komerční projekt. Projekt Krumlovia je projektem občanské společnosti a je vytvořen z dola. Firma Institutions for the Future, s.r.o., ani členové Pracovní skupiny, nedostali odměnu za vyhotovení studie, ani za další výstupy. Motivací je vytvořit projekt, který přispěje k obnově vzdělávání a přeměně společnosti. Starosta města Český Krumlov tuto skutečnost popsal následujícím způsobem: V zastupitelstvu se objevují názory, že mají za cíl okrást nás o pozemky, což je úplně scestné. Já si myslím, že takový projekt se v celé republice ještě nenarodil, a proto je těžké se jeho realizaci vůbec představit. Chodím na schůzky s týmem Krumlovia a na těch lidech je vidět, že celou tu věc dělají z čisté snahy o vytvoření geniálního projektu. Přál bych si, abychom si takovou příležitost nenechali utéct. 2 Projekt občanské společnosti musí splnit důležitou podmínku: Projekt nesmí být vytvořen za účelem privátního obohacení. To neznamená, že nikdo nemůže vydělávat peníze. Znamená to, že Projekt musí byt v první řadě veřejně prospěšný. Pokud se díváme na Projekt Krumlovia stejným způsobem jako na projekt komerční, nenajdeme, co hledáme, a jsme pochopitelně zklamáni. Posloupnost práce Vzhledem k tomu, že má být Projekt Krumlovia základem systémové změny a není pouze projektem s daným začátkem a koncem, musí mít samozřejmě i jiný průběh než projekty, se kterými se běžně setkáváme. V týmu Krumlovia pracujeme podobně jako architekti, od obecného konceptu k detailním plánům, které je nakonec možné realizovat. Na začátku, v roce 2009, jsme měli pouze několik obecných nápadů týkajících se nové vize vzdělávaní a uspořádání společnosti. Prvními výstupy byly náčrty. Od roku 2012 jsme pracovali na vizi iniciativy University for the Future (U4F). Na základě těchto prací bylo možné vytvořit první koncepty, popisy, modely a studie. Tyto prvotní studie prošly celou řadou úprav. V roce 2013 jsme začali s Projektem Krumlovia jako konkrétní ukázkou toho nejlepšího, co může iniciativa U4F nabídnout. Na jaře roku 2014 jsme začali dávat dohromady soubor plánů a dokumentaci potřebnou pro realizaci projektu. Tento proces stále trvá. Ve Fázi 1 ( ), v níž se nyní nacházíme, pracujeme zejména na precizování konceptu a obsahu Projektu Krumlovia a to do takové míry, aby byla sdělná jeho podstata i bohatost detailů. Bylo by chybou začínat s excelovou tabulkou, a dostat se pouze k tomu, jaký budeme mít počet žáků a studentů, a jak vysoké školné budeme moci účtovat podle konvenčního modelu vzdělávaní a ekonomiky. Projekt Krumlovia nekopíruje žádný konvenční model. Jeho cílem je vytvořit model nový. Krumlovia představuje svobodný prostor, inovační zónu, kde je možné vytvořit nové postupy a nové instituce. Je známý fakt, že invence nejsou dokonalé od samého začátku. Každý projekt má svůj individuální příběh, svoje silné a slabé stránky. Vynálezy potřebují čas na experimentování, testování a zdokonalení. Zavedení finančního vymezení na začátku tvorby projektu zničí jeho potenciál. Zamyslíme-li například, jak Thomas Edison vymyslel žárovku. Potřeboval tisíce pokusů. Nakonec uspěl, protože měl silnou vizi, ale především vytrvalost. Po vynálezu prohlásil: Neselhal jsem. Objevil jsem způsobů, které nebudou fungovat. 11 P r o j e k t K r u m l o v i a

17 Většina lidí se chová a funguje jako Thomas Edison a ne jako jedinečný génius Nikola Tesla, který příliš nepotřeboval experimentovat, jelikož měl jasnou vizi nových vynálezů a věděl, že budou funkční přesně tak, jak si je představoval. Všem členům týmu Projektu Krumlova je jasné, že projekt musí byt dlouhodobě udržitelný, ale právě z tohoto důvodu je nutné pokračovat v práci na inovativním konceptu. Naším cílem je tento koncept postupně upřesnit, vyzkoušet a prověřit, upravit a správně nastavit. Pokud Projekt Krumlovia vytvoříme na základě excelové tabulky, stane se prázdným marketingovým tahem a Potěmkinovou vesnicí. Všechny výstupy budou orientovány na krátkodobý zisk, lidé budou pod tlakem, budou se soustředit na plnění úkolů konvenční cestou. Školní budovy a ostatní budovy budou prázdné. Příkladů takových prázdných projektů, s prázdnými kancelářemi a učebnami, je mnoho. Nechceme, aby v Českém Krumlově vznikl nový areál, v němž nebude žádný život, protože celý projekt byl postaven bez ohledu na lidi. Nechceme být zodpovědní za vznik brownfieldu budoucnosti. Podstatou vzdělávacího městečka je učení se v kombinaci se smysluplnou prací. Heslo nezní: dáme lidem práci, ale dáme jim možnost nalézt to, co ji naplňuje. Umožníme jim, aby přispěli k rozvoji města a regionu. Kořeny proveditelnosti nejsou ve finančních obratech a kombinacích. Jsou ve vizi, tvořivosti a postoji k vlastní práci. Projekt Krumlovia kultivuje tyto kvality. Život je příliš krátký na to, abychom vymysleli projekt, který nemá žádný hlubší smysl. Z tohoto důvodu je naprosto klíčové zaměřit se na obsah, vypilovat unikátní model vzdělávacího městečka a dopracovat ho do takové podoby, že ho budeme moci veřejně obhájit a následně realizovat. Nebráníme se veřejné diskusi v průběhu tvorby projektu, nicméně odhad termínu pro zveřejnění všech plánů a výstupů, včetně medializace, spadá do druhé poloviny roku Autorství Příspěvky ke studii můžeme zařadit do tří kategorií: 1. Příspěvky a nápady, které byly zásadním způsobem v procesu tvorbě projektu změněny, tedy opraveny, zkráceny, rozšířeny, adaptovány do celku, atd., dopracovány dalšími lidmi, kteří přímo nebo nepřímo zasáhli do obsahu, inspirovány společními diskusemi na dané téma. Autorství těchto textů není možné jednoznačně identifikovat. Přispěvatelé tohoto typu jsou proto jmenováni v obecném seznamu přispěvatelů viz Příloha Příspěvky, které nepotřebovaly zásadní úpravy a navíc nevznikly jako výsledek společných úvah. Autoři těchto textů jsou přímo uvedeni v příslušném textu. 3. Celkový koncept studie, vypracování textu, oprava a editace celého dokumentu, tj. hlavní autorská a editorská činnost a celková odpovědnost za obsah. Naším záměrem bylo, aby všichni členové Pracovní skupiny i členové širšího týmu společně vypracovali projektovou dokumentaci jako společnou tvorbu ve smyslu spoluautorství. Tento scénář se zatím nepodařilo uskutečnit, a to i přes to, že byli všichni zájemci mnohokrát pozváni ke spolupráci, a že jsme v roce 2012 a P r o j e k t K r u m l o v i a

18 zorganizovali za účelem společné tvorby textů setkání v rámci iniciativy University for the Future. Výsledkem je mnohem nižší počet autorů, než bylo původně v plánu. Hlavním autorem a editorem je Gaudenz Assenza. Druhým klíčovým autorem a editorem anglických textů, z nichž byly některé přeloženy do čestiny, je Markus Molz. Lucie Vaverová je hlavní překladatelka a editorka českých textů. Jim, i všem dalším přispěvatelům jmenovaným v Příloze 1, patří velký dík. Podíváme-li se na původ autorství, musíme brát v úvahu, že nikdo nečerpá pouze ze sebe. Každý člověk čerpá během života z množství zdrojů, jakými jsou např. rodiče, učitelé, knihy, média a samozřejmě i z mnoha dalších materiálů, zkušeností a zdrojů, které se různými způsoby odrazí do textů. Autoři si nikdy nemohou být jisti, nakolik autory opravdu jsou. Takové skutečné autorství není možné správně určit, neboť autoři sami si většinou nejsou plně vědomi toho, co převzali od někoho jiného a co je opravdu z jejich hlavy. 13 P r o j e k t K r u m l o v i a

19 Shrnutí Co je to Krumlovia? Produkty a služby Hlavní plánovaná organizace Universita a její součásti Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí má být mezinárodní universita, střední, základní a mateřská škola založené na novém modelu celoživotního vzdělávání, domov pro aktivní stáří, kulturní centrum a prostor s dílnami, obchůdky a kavárnami. Projekt chce vytvořit vzdělávací, organizační a institucionální model umožňující, aby zvolená nová řešení, vytvořená a testovaná v praxi, mohla být následně použita a rozšířena do dalších míst. Projekt doplňuje existující nabídku či k ní přináší alternativu. Model je založen na principech soběstačnosti a udržitelnosti. Vzdělávací městečko má vzniknout v areálu bývalého vojenského prostoru ve Vyšném a logicky navázat na město. Projekt počítá s úzkou spoluprací s městem a regionem. Areál bude využíván pro vzdělávání, výzkum, kulturní aktivity a mnoho dalších činností a služeb. Projekt Krumlovia bude nabízet komplementární služby k již dostupným službám města. Např. škola a školka budou sytit zájmy obyvatel města a zároveň bude jejich zřízení nutné z důvodu očekávaného přírůstu obyvatel v důsledku vystavění nové městské čtvrti. Objekty služeb budou též sloužit jako zařízení pro praxi studentů. Celé vzdělávací městečko bude sloužit i jako nová rekreační oblast (veřejně přístupný park), která dodá městu na atraktivitě. Krumlovia Group, ústav - založení za účelem rozvoje vzdělávacího městečka Universita Krumlovia obsahuje mj. Vývojové centrum Kulturní centrum Therapeutikum (celostní péče a umělecké terapie) Institut biozemědělství (s farmou pro výzkum a vzdělávání) Podnikatelský inkubátor (sociální a etické podnikání) Meziuniversitní centrum (centrum spojující sít universit) Divadlo a amfiteátr Výukové prostory a aula Řemeslné dílny a umělecké ateliéry Studentské koleje. Universita Krumlovia, jejíž plánovaná kapacita je 700 studentů, bude schopna pro studenty v kampusu ve Vyšném otevřít omezený počet studijních programů (v současnosti jsou plánovány tři). Další plánované instituce Mateřská škola a rodinné centrum Integrovaná základní a střední škola Pečovatelský domy pro zdravotně znevýhodněné osoby Domov pro aktivní stáří Hospic Kavárna, čajovna a restaurace Knihkupectví, lékárna, pekárna, prodejna zdravé výživy a další obchody a služby Hotel Celostní fitness a wellness Informační a výstavní centrum Řemeslné dílny a umělecké ateliéry pro veřejnost Naučný park pro dvanáct smyslů člověka Rodinné domy a další ubytovací kapacity Etapy Celý projekt je plánován v etapách. Celkem zahrnuje čtyři fáze od plánování a fundraisingu ( ), přes založení a vybudování Vývojového centra, otevření postgraduálního institutu a přijímání prvních studentů ( ), založení a rozvoje University Krumlovia a dalších institucí působících v areálu ( ) až po otevření dalších budov po roce První etapa výstavby by měla být zahájena v roce 2018, kdy by měl být vybudován první objekt Vývojové centrum. Postupně 14 P r o j e k t K r u m l o v i a

20 by měl vznikat moderní areál, ve kterém se budou vzdělávat děti od předškolního věku až po seniory. 15 P r o j e k t K r u m l o v i a

21 Základní údaje o projektu Východiska Naše civilizace dnes stojí uprostřed velkých změn přinášejících nové možnosti. Lidé si začínají uvědomovat obecnou krizi hodnot a smyslu, vnitřní i společenské odcizení. Prakticky ve všech oblastech lidské činnosti, ať už jde o ekologii, ekonomiku, politiku, vědu, filosofii, náboženství či umění, jsme konfrontováni s nutností přehodnotit východiska, na jejichž základě jsme vybudovali naši civilizaci. Vzhledem k současné situaci je zarážející, jak často zásadní výzvy, jež by mohly vést ke zlepšení, unikají pozornosti. To, co je středobodem všeobecného zájmu, a stále častěji také elit, jsou ve většině případů zástupné problémy. Překážka bránící vnímání situace spočívá v komplexnosti těchto výzev. Naše společnost stojí před zásadní a kompletní systemické přeměně, která je prakticky nemožné vnímat v celém jejím rozsahu. Další překážka je spojená s tím, že velké množství problémů má kořeny v absenci porozumění hlubšímu a širšímu kulturnímu kontextu, díky čemuž se velmi často řeší pouze symptomy, nikoliv příčiny. Hlavní intelektuální proudy zastoupené v naší společnosti jsou omezené svojí vlastní povahou, neboť pak automaticky zastiňují jiné. Ideový zmatek oslabující tvořivost je do značné míry udržovaný tendencí uplatňovat omezené množství principů na vědní obory a světonázorů. Produktem je akademik s pronikavým vhledem do jednoho specifického aspektu skutečnosti, který však nezná nebo odmítá celistvé perspektivy. Vzdělávání pro budoucnost by mělo být svým obsahem i formou orientováno na objevování, rozvíjení a kultivaci všech tvůrčích stránek lidského bytí, jež se neomezují pouze na intelekt. Za jeho nedílnou součást je nutné považovat rozvoj mnohostranné inteligence mentální, emocionální, tělesné (a jiné) prostřednictvím umění, zážitkového vzdělávání, práce na vlastním rozvoji, zdokonalování praktické zručnosti, péče o sociální vztahy a péče o Zemi. Ve třetím tisíciletí je nutné lidi inspirovat k soběstačnějšímu, svobodnějšímu a zodpovědnějšímu způsobu života. Vyvstává potřeba vytvořit prostor pro nové přístupy 16 P r o j e k t K r u m l o v i a

22 napomáhající rozvoji těchto kvalit. Zdá se, že stojíme před výzvou k transformaci vedoucí k hlubšímu porozumění souvislostem. Iniciativa U4F Projekt Krumlovia je součástí mezinárodní iniciativy University for the Future, dobrovolného sdružení jednotlivců, skupin a organizací. Snažíme se o obnovu vyššího vzdělání a jeho zaměření na výzvy 21. století. Klíčovým bodem je snaha o integraci různorodých modelů vzdělávání způsobem, jenž by umožňoval uvědomění si základních hodnot člověka i společnosti. Od roku 2011 zprostředkováváme zkušenosti s novým typem vzdělávání. Pracujeme na otevření akreditovaných studijních programů bakalářského, magisterského a doktorandského stupně a zároveň ověřujeme programy formálního i neformálního vzdělávání včetně licenční formou studia dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. Iniciativa University for the Future sdružuje pedagogy, výzkumníky, studenty, filosofy, umělce, aktivisty, poradce, podnikatele a mnohé další v úsilí spoluvytvářet a zavádět udržitelná řešení v různých oblastech lidské činnosti. Klíčovou otázkou inciativy je: Jak by mohlo vypadat vzdělávání, kdybychom začali jeho smysl a podobu objevovat znova od základů? V tomto kontextu chceme zachovat integritu ve slovech a v činech. Nebudeme užívat v současnosti populárních termínů, pokud jsou chybné, jen proto, že to udělá proces tvorby a fundraising dočasně snazším. Říkáme přímo, v co věříme a proč, čeho se budeme rádi účastnit a čím se necháme inspirovat, od koho se budeme učit. Vítáme příspěvky všech, kteří se rádi zapojí do konstruktivní debaty. Více informací naleznete na webových stránkách Vztah k dalším iniciativám Projekt Krumlovia souzní s řadou dalších iniciativ, deklarací a záměrem v různých oblastech vzdělávání, ekonomie, architektury, politiky, sociální sféry a jiných. V Příloze 2 najdete výčet z mnohem větší databáze. Jsou to příklady s určitou rezonancí, v některých případech i s vysokou rezonancí s Projektem Krumlovia a s inciativou University for the Future. Dále existují celá řada nových modelů a institucí, které mohou byt užitečné v každem městé. Přiklady: Zukunftszentrum, Social Lab, Zone für systemische Innovation, Institut/Zentrum/Park für soziale Innovationen, Blue Economy training, Büro für Zukunftsfragen, Transformationsdesign-Agentur, Reimagining Social Change - Beratung, Radical Change -Programm, Realexperimente in Reallaboren, Transition Academy, Akademie für systemischen Wandel, Future Generations Graduate School, Changemaker Campus, School for Dreamers, School of Life, Generation Waking Up- Programm, Smart CSO Lab. Naš cíl je vytvořit náš vlastní, unikátní design, inspirováný různými iniciativami a institucemi, které dokazali v praxi, že nové přistupy mohou fungovat. Vize Po dvaceti pěti letech dokončuje jihočeské město Český Krumlov rozsáhlou renovaci historických objektů. Toto výjimečně zachovalé renesanční město patří právem k architektonickým perlám nejen střední Evropy a je součástí světového dědictví 17 P r o j e k t K r u m l o v i a

23 UNESCO. V současnosti má Český Krumlov příležitost podpořit transformaci městské části, která bude orientována na obnovu a tvorbu hodnot, kultury a prostředí. Transformací bývalého vojenského areálu Vyšný vznikne nová městská část, která bude podporovat místní i regionální rozvoj. Bude kombinovat ekologii s novým systémem celoživotního vzdělávání od mateřské školy po universitu a zároveň nabízet další vzdělávání. Mezinárodní vzdělávací městečko bude zahrnovat universitu a další instituce, navržené speciálně k tomu, aby pokrývaly společenské a sociální potřeby. Jedná se především o mateřskou, základní a střední školu, domov pro aktivní stáří, knihovnu, kulturní centrum, prostor s dílnami, obchůdky a kavárnami i obytné domy. Vše bude zasazeno do kontextu přírodního parku. Živa flóra a fauna poslouží jako odpočinková zóna pro studenty a žáky stejně jako pro místní obyvatele i návštěvníky. Na severní straně areálu budou ekologické domky a další možnosti bydlení. I v ostatních částech areálu budou ubytovací kapacity. Kampus se díky tomu nebude v noci a během prázdnin vylidňovat a stane se tak plnohodnotnou součástí města. Chtěli bychom, aby architektonická forma budov a okolních ploch kultivovala estetické vnímání člověka a probouzela jeho zájem o nové formy architektury a jejich propojení s přírodou. Budovy budou energeticky úsporné a celý prostor bude navržen tak, aby účelně hospodařil s přírodními zdroji v souladu s nejvyššími standardy udržitelnosti a soběstačnosti. 3 Areál ve Vyšném se stane místem setkávání všech společenských i věkových vrstev společnosti. Každý zde bude moci najít významné impulsy pro svůj rozvoj. Chceme, aby se model vzdělávání Projektu Krumlovia stal doplňkem k současné většinové nabídce. Cíle Cílem Projektu Krumlovia je transformace bývalého vojenského areálu Vyšný na vzdělávací městečko založené na principech soběstačnosti a udržitelnosti. Projekt Krumlovia chce vytvořit vzdělávací, organizační a institucionální model, který umožní, aby zvolená řešení, vytvořená a testovaná v praxi, mohla být následně rozšířena do dalších institucí a míst. Dílčí cíle: 1. Vytvořit vzdělávací městečko včetně mezinárodní university s výrazným sociálním a ekologickým přesahem; 2. Založit rodinné centrum a mateřskou školu, která bude doplňovat již existující místní zařízení a bude pokrývat dodatečné potřeby lidí, kteří budou do vzdělávacího městečka a do Českého Krumlova přicházet; 3. Založit integrovanou základní a střední školu, která bude doplňovat již existující regionální zařízení a bude pokrývat dodatečné potřeby lidí přicházejících do vzdělávacího městečka a do Českého Krumlova; 4. Rozšířit kapacity sociálních a zdravotnických služeb s možností různých druhů terapií, domovy pro aktivní stáří či hospic; 5. Nabídnout kreativní a motivující vzdělávání propojené s praxí; 6. Pomoci k obnově tradic dříve populárních řemesel, umění a kreativity obecně; 7. Přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu vyvažováním sezónnosti ekonomických aktivit ve městě, zejména turismu. Podporovat místní ekonomiku a napomáhat vzniku nových podniků; 18 P r o j e k t K r u m l o v i a

24 8. Prostřednictvím nových formálních i neformálních vzdělávacích příležitostí zvýšit počet vzdělaných a vysoce kvalifikovaných obyvatel; 9. Vybudovat areál, který se stane zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání a v architektuře, ale také v oblasti výzkumu, řemesel, ekologie, čistých energií, organizační kultury, správy, řízení, administrace a v mnoha dalších; 10. Vytvořit unikátní urbanistický a architektonický prostor, který bude v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílové skupiny Každý úspěšný projekt má jasnou představu o situaci na trhu, tedy o cílových skupinách, které mají zájem o produkty a služby, jež projekt nabízí. Jelikož je Projekt Krumlovia komplexním projektem, nezaměřuje se na jednu cílovou skupinu. Každá instituce působící v rámci vzdělávacího městečka je zaměřena na specifické cílové skupiny. Ucelená koncepce projektu Krumlovia vytváří v každé oblasti synergie, specifické výhody a přednosti pro cílové skupiny všech věkových kategorií. Níže uvedený souhrn cílových skupin je vytvořen na základě institucí a jejich aktivit. 1. Universita: studenti, pedagogové a výzkumníci z ČR i ze zahraničí; 2. Vývojové centrum: inovátoři z ČR i ze zahraničí (např. ve firmách, neziskových organizacích, vládních institucích, na universitách a v dalších institucích); 3. Podnikatelský inkubátor: studenti a podnikatelé z ČR i ze zahraničí; 4. Mateřská škola a rodinné centrum: děti a rodiče ze vzdělávacího městečka, z Českého Krumlova a okolí; 5. Integrovaná základní a střední škola (včetně doplňkových neformálních programů): děti a mládež ze vzdělávacího městečka, z Českého Krumlova a okolí; 6. Centrum biozemědělství s farmou: studenti, výzkumníci, spotřebitelé z ČR i ze zahraničí; 7. Řemeslné dílny a umělecké ateliéry: děti, mládež, řemeslníci, umělci, spotřebitelé z ČR i ze zahraničí; 8. Kursy, workshopy a semináře celoživotního vzdělávání: účastníci a lektoři z ČR i ze zahraničí; 9. Kulturní centrum: účastníci z ČR i ze zahraničí (dle zaměření programu); 10. Therapeutikum: pacienti a klienti z města, z regionu, z ČR i ze zahraničí vyžadující celostní péči, např. v oblasti uměleckých terapií; 11. Pečovatelský dům pro zdravotně znevýhodněné osoby: klienti zejména z Jihočeského kraje; 12. Domov pro aktivní stáří a hospic: senioři zejména z Jihočeského kraje; 13. Kavárna, čajovna a restaurace; knihkupectví, lékárna, pekárna, prodejna zdravé výživy a další obchody a služby; celostní fitness a wellness, informační a výstavní centrum: obyvatelé města i turisté. 14. Obytné domy, hotel a další ubytovací kapacity: studenti, zaměstnanci, jejich rodiny a návštěvy vzdělávacího městečka; 15. Parky a zahrady: studenti, zaměstnanci i široká veřejnost; 16. Další služby, kulturní a sportovní aktivity: studenti, občané a návštěvníci Českého Krumlova a obyvatelé Jihočeského kraje; 17. Další cílové skupiny: stážisté a dobrovolníci z ČR i ze zahraničí podílející se na vzniku, výstavbě a chodu vzdělávacího městečka. 19 P r o j e k t K r u m l o v i a

25 Proč v Českém Krumlově? V dějinách Českého Krumlova navazujeme na impulsy, které se objevily již v době posledního vladaře rožmberského dominia, Petra Voka z Rožmberka ( ). Vzhledem k tehdejší mezinárodní situaci chtěl založit evropskou školu, která by vzdělávala studenty pro budoucnost. Pro tuto školu chtěl vytvořit nadační fond z výtěžku celého Dominia, který by podporoval studenty. Politická situace v zemi však nebyla myšlenkám, které předcházely dobu, příznivá, proto zůstalo u torza, které bylo uskutečněno v městě Soběslav. V Soběslavi vznikal kampus, kde byla pro studenty nejen škola, ale i kolej a špitál. Události Bílé Hory a třicetileté války však tento vývoj přerušily. Projekt Krumlovia navazuje na ideu mezinárodní školy, v níž by se studenti mohli všestranně vzdělávat. Kasárna ve Vyšném, opuštěná před sedmi lety vojsky UNPROFOR, jsou vhodným místem, kde by v budoucnosti mohlo vzniknout vzdělávací městečko s mezinárodní Universitou Krumlovia. Český Krumlov vnímáme jako historickou a kulturní perlu Evropy a jako ideální místo pro vzdělávání budoucích generací. Kampus má propojovat minulost a budoucnost města, a zároveň odrážet architektonickou a přírodní krásu Českého Krumlova. Vzdělávací městečko bude propojovat výukové, sociální, volnočasové a další služby s již existující nabídkou města a regionu. Projekt Krumlovia přivede do města studenty a profesionály ze všech koutů světa, a využije potenciál města v celé šíři. V březnu 2013 se projektový tým poprvé setkal se starostou města Český Krumlov, Mgr. Daliborem Cardou, jehož projekt oslovil. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. září 2013 Memorandum o porozumění mezi městem Český Krumlov a společností Institutions for the Future, s.r.o. Memorandum bylo podepsáno 31. října Tentýž den se poprvé setkala pracovní skupina jako vedoucí orgán projektu. Do se setkala pracovní skupina celkem 25krát. 20 P r o j e k t K r u m l o v i a

26 Český Krumlov 4 21 P r o j e k t K r u m l o v i a

27 Areál Vyšný Kasárna Vyšný se nachází v místě původního barokního zemědělského statku, necelé 2 kilometry od historického centra města Český Krumlov. Rozloha území získaného od Ministerstva obrany ČR je 22,25 ha. Celý prostor je součástí chráněné krajinné oblasti Blanský les. Město Český Krumlov dostalo areál bývalých vojenských kasáren ve Vyšném darem v roce Jedná se o tzv. brownfield, urbanistický termín označující nevyužívaná území. Oblast byla znečištěna ropnými látkami, což bylo způsobeno zejména cvičnými manévry armádních vozidel. Město provedlo odstranění ekologických zátěží, demolice nevyužitelných objektů a hledá v současnosti finanční prostředky na dokončení demoličních prací. Na lokalitu existuje schválený územní i regulační plán. 5 V bývalých kasárnách ve Vyšném se původně počítalo se vznikem stovek bytových jednotek, ať už individuálního nebo hromadného bydlení, se zřízením služeb pro občany nebo prostorů pro komerční využití. Studie na toto území byla již zpracována v rámci projednávání územního plánu ve Vyšném. Výstavba v lokalitě bývalých kasáren byla závislá na posílení kanalizačního sběrače. Nešlo jen o samotnou lokalitu ve Vyšném, ale i o napojení na zbývající městskou síť. Bylo by nutné posílit kanalizační vedení z Vyšného až ke Trojici. U Trojice měl být postaven nový vírový separátor. Investice do vybudování kanalizačního sběrače a posílení kanalizačního vedení by si vyžádala investici přes 100 milionů Kč. Město Český Krumlov hledalo finanční prostředky z externích zdrojů, avšak nenašlo žádný vhodný dotační program, do nějž by mohlo podat žádost. 6 Celá řada investorů se zajímala o koupi areálu ve Vyšném, ale nakonec se rozhodli neinvestovat, zejména kvůli celkové výši investičních nákladů (zejména rekonstrukce kanalizace a dalších sítí). Aktuálně zajišťuje město ostrahu areálu a pronajímá část bývalých vojenských budov, či některé z nich využívá jako sklady. 22 P r o j e k t K r u m l o v i a

28 Letecký pohled na areál Vyšný před částečným odstraněním vojenských objektů 7 Přínosy městu Český Krumlov Projekt Krumlovia přináší benefity minimálně ve 12ti oblastech: 1. Revitalizace populace Vznik Vzdělávacího městečka Krumlovia přivede do města nové obyvatele, studenty, pedagogy a další vzdělané lidi a přispěje tak k revitalizaci města. Vzdělávací městečko nejen že poskytne schopným lidem dlvod, aby se přestěhovali do Českého Krumlova, ale také dá místním schopným lidem důvod, proč zůstat. Největší část komplexu vzdělávacího městečka představuje vysokoškolský kampus, který do města přivede více než 500 studentů a pedagogů. Příliv mezinárodních odborníků a kreativních osobností zvýší počet obyvatel, celkovou vzdělanost a tvůrčí potenciál regionu. To je pro město podstatné zejména z toho důvodu, že se počet obyvatel, žijících v Českém Krumlově, postupně snižuje. Pro města této velikosti je typické stárnutí obyvatelstva, odchod vzdělané mladé generace do větších měst, nedostatek vzdělávacích a 23 P r o j e k t K r u m l o v i a

29 pracovních příležitostí, sezónní charakter turismu, apod. Díky provozu Vzdělávacího městečka Krumlovia by se Český Krumlov mohl vyhnout této prognóze. 2. Vyrovnání turistiky Universita a další instituce vzdělávacího městečka přispějí k vyrovnanosti sociálního, kulturního a ekonomického života ve městě. Studenti zaplní město na jaře, na podzim a v zimě; turisté především v létě. Kromě studentů a zaměstnanců se zvýší i počet návštěvníků během jara, podzimu a zimy i o jejich rodinné příslušníky, přátele a návštěvníky. Vzdělávací městečko vyváží svým provozem sezónní charakter turismu ve městě. 3. Oživení ekonomiky Noví obyvatelé a návštěvníci vzdělávacího městečka budou ve městě nakupovat výrobky a využívat služby po celý rok, a tím podporovat lokální ekonomiku. Město Český Krumlov hledá externí investory, kteří by revitalizovali hospodářství a realizovali klíčové projekty. Projekt Krumlovia podporuje podnikání a podnikatelského ducha prostřednictvím vzdělávání místních občanů, je líhní nových nápadů a projektů. 4. Zvýšení příjmů z daní Díky novým obyvatelům a novým ekonomickým aktivitám vzdělávacího městečka se městu zvýší příjmy z daní. 5. Snížení nezaměstnanosti Při výstavbě a provozu vzdělávacího městečka budou zaměstnáni lidé z města a okolí. 6. Nové aktivity a služby pro občany města Kampus bude sloužit celoživotnímu vzdělávání. Již nyní organizujeme vzdělávací kursy a přednášky pro veřejnost města Český Krumlov. Plánujeme také nabídku doplňujících služeb k těm, které jsou již městem poskytovány. Například nová škola, školka či domov pro aktivní stáří budou pokrývat potřeby současných obyvatel města i nových obyvatel vzdělávacího městečka. Semináře a sympózia, ateliéry, dílny, park, sportovní a rekreační objekty, divadlo, koncertní haly a ostatní prostory a služby budou otevřeny obyvatelům města. 7. Domov pro aktivní stáří a hospic Vybudování a otevření domova pro aktivní stáří v parkovém prostředí se zahradou a drobným domácím zvířectvem nabídne jinak nedostatková místa pro osoby v důchodovém věku. Otevření hospice umožní důstojné a klidné zakončení lidského života. 24 P r o j e k t K r u m l o v i a

30 8. Přesah do budoucnosti Český Krumlov je známý nádhernou, především renesanční architekturou. Zatím zde chybí architektura nová, která může být stejně krásná a podnětná jako ta historická. Díky jedinečnému konceptu architektury a vzdělávání dojde v Českém Krumlově k propojení historie s budoucností. Očekáváme, že architektonický a vzdělávací design kampusu přinese městu Český Krumlov mezinárodní věhlas a pozornost laické i odborné veřejnosti. 9. Kultura Město Český Krumlov je proslulé svými kulturními aktivitami. Projekt přispěje k rozšíření kulturní nabídky města. 10. Environmentální udržitelnost Díky modelovému řešení vzdělávacího městečka a dostupným odborným znalostem z ekologie, čistých energií, soběstačnosti a souvisejících oblastí, může Projekt Krumlovia podpořit město v jeho nezbytném přechodu k udržitelnému rozvoji v příštích desetiletích. Projekt přímo přispěje k pozitivním environmentálním výsledkům, například v oblasti biodiversity. Areál bude koncepčně řešen jako systém lokálních biocenter (menších oblastí se specifickými organismy) umožňujících volnou migraci živé přírody. 11. Aktivity ve městě Vedle vybudování přírodního kampusu ve Vyšném se naskýtá i možnost pracovat se studenty ve městě - např. v prostorách klášterů, kde po vyčerpání prostředků z evropských grantů můžeme nabídnout různorodou činnost ve všeobecném i praktickém vzdělávání. 12. Mezinárodní vztahy Status universitního města bude v souladu s dobrou pověstí a prestiží Českého Krumlova, a prohloubí jeho mezinárodní styky. Projekt Krumlovia přivede zahraniční pedagogy a studenty. Výuka bude probíhat ve třech světových jazycích. Rozvoj města a regionu Záměrem Projektu Krumlovia je propojit se s již existujícími plány rozvoje města Český Krumlov a konkrétním způsobem tak přispívat k místnímu i regionálnímu rozvoji. Základem Projektu Krumlovia jsou pokročilá paradigmata udržitelného rozvoje. Projekt je založen na nových modelech integrovaného regionálního rozvoje, celostního vzdělávání a výzkumu, podporovaného rozsáhlou mezinárodní výměnou znalostí a zkušeností. Jednou ze specifických vlastností tohoto modelu je hluboká přestavba způsobu vzdělávání, včetně vyššího vzdělávání tak, aby sloužilo místnímu a regionálnímu rozvoji. Náš přístup se zaměřuje na zhodnocení kulturního dědictví, na kulturní aktivity i na vzájemné učení se v rámci kolektivní tvořivosti. Projekt Krumlovia reflektuje ve 25 P r o j e k t K r u m l o v i a

31 všech svých aspektech důležitost návaznosti historie, kultury a tvořivosti, role a problémů občanské společnosti. Projekt také zohledňuje nastávající období velkých změn a zároveň je jejich součástí i impulsem. Projekt Krumlovia se dotýká akademického prostředí prostřednictvím návrhů na přepracování konceptu vyššího vzdělávání (viz srovnávací tabulka v Příloze 6). Projekt Krumlovia však přesahuje vysokoškolské vzdělávání, neboť zahrnuje mnoho jiných institucí od mateřského centra až po hospic. Využívá výhod místních, regionálních a mezinárodních organizací a jejich aktivit. Integrovaný design celého projektu tvoří rozmanité synergie. Síla Projektu Krumlovia spočívá v principu mezioborových partnerství, v soužití všech věkových skupin, v regionální i mezinárodní spolupráci, a těží z potenciálu městských i venkovských částí regionu. Na základě zkušeností se založením vzdělávacího městečka a na základě spolupráce s partnerskými mezinárodními institucemi bude možné stanovit standardy a utvářet nové modely pro rozvoj integrovaného vzdělání a regionální rozvoj. Proces usnadní vytvoření základny společně sdílených znalostí a zkušeností. Během několika let bude možné založit platformu podobně směrujících iniciativ a zjednodušit zavedení tohoto nového paradigmatu na více místech. Projekt Krumlovia usiluje o stimulování místního a regionálního rozvoje, avšak není založený na konvenčním přístupu k této problematice. Pokud vezmeme udržitelnost vážně, je nutné ve větší míře sledovat kvalitu života, sociální kapitál a další indikátory, nejen růst jako takový. Projekt Krumlovia je inspirován nástroji měření, jako je KRAFT Index Tvořivá města udržitelné regiony : 8 KRAFT index je komplexní systém ukazatelů sloužících k měření tendencí rozvoje, jako např. schopnost vytvářet sítě, sklon a kapacitu ke spolupráci, potenciál tvořivosti a synergií mezi účastníky. Index zdůrazňuje a měří měkké faktory jako jsou tvořivost, inovační kapacita, získání a transfer znalostí, ochotu ke spolupráci, důvěru a kolektivní kompetence. Všímá si efektivní regionální spolupráce mezi ekonomickými a sociálními subjekty jako měřítka úspěšného městského a venkovského rozvoje. Hustota, kvalita a dynamika sociálních, ekonomických a akademických sítí je důležitějším faktorem, než fyzická vzdálenost, administrativní a právní bariéry nebo tzv. tvrdé ukazatele. KRAFT index hodnotí potenciál regionu k rozvoji své ekonomiky a konkurenceschopnosti, přičemž bere do úvahy kvalitu života jeho obyvatel, pracujících, výrobců a přistěhovalců, požadavky firem na kvalitu pracovní síly a udržitelnost. Měří 3 skupiny kvalit: 1) tvořivost a inovační potenciál, schopnost tzv. znalostní produkce, 2) sociální a tzv. spojovací kapitál, potenciál vytváření vazeb a sítí a míru propojenosti, a 3) potenciál udržitelnosti. 26 P r o j e k t K r u m l o v i a

32 Evropský region Dunaj Vltava Evropský region Dunaj Vltava Obrázek znázorňuje Evropský region Dunaj-Vltava, který byl oficiálně vytvořen v roce Na této mapě můžeme vidět, že Český Krumlov leží v blízkosti geografického centra tohoto mezinárodního regionu. Toto centrální umístění může posílit vzájemnost Evropského regionu a Projektu Krumlovia a mít pozitivní vliv na zlepšení přeshraniční spolupráce a budoucí rozvoj regionu. Bavorská ministryně, Emilia Müller, vyjádřila zájem o pozvednutí spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi. Pozvala MVDr. Pavla Bělobrádka, M.P.A., Ph.D., místopředsedu České vlády pro vědu a výzkum (http://www.pavelbelobradek.cz). Společně naplánovali pro rok 2015 organizaci přeshraničního summitu pro inovace. 9 V následujících letech bude region Dunaj-Vltava dále rozvíjen spoluprací platforem a tvorbou společných projektů v sedmi tematických oblastech. 10 Těmito tématy jsou: výzkum a inovace, spolupráce vysokoškolských institucí, příroda / zdraví / kultura / městský turismus, obnovitelná energie a energetická hospodárnost, profesní kvalifikace a trh práce, spolupráce v oblasti podnikání, doprava. Většina z těchto témat jsou bezprostředně relevantní pro Projekt Krumlovia. 27 P r o j e k t K r u m l o v i a

33 Provozující subjekt Krumlovia Group V roce 2016 bude založen první právní subjekt, organizace Krumlovia Group, která bude hlavní organizací, mateřská společnost a jádrem celého kampusu. Organizace bude založena za účelem rozvoje vzdělávacího městečka a s ním spojených aktivit od lokálního až po mezinárodní měřítko. Hlavní náplní Krumlovia Group bude: 1. Vývoj, management a financování kampusu; 2. Vývoj nových přístupů a modelů ve vzdělávání, architektuře, ekologii, zdravotní péči, oblasti energií, atd., a to s důrazem na systémové inovace. Tyto otázky budou zpracované v rámci Vývojového centra; 3. Založení institucí a organizací (viz str ), které poskytují služby pro přesně definované cílové skupiny (viz str. 18). Universita Krumlovia Universita Krumlovia obsahuje instituce jako např. Vývojové centrum Centrum tvořivého vzdělávání* Therapeutikum (zaměřené na celostní péči, již nabízejí např. umělecké terapie)* Centrum biozemědělství (s farmou pro výzkum a vzdělávání)* Kulturní centrum* Inkubátor pro sociální a etické podnikání* Laboratoře Knihovna (distribuována do více budov) Výukové prostory, aulu* Řemeslné dílny a umělecké ateliéry* Studentské koleje * dostupné i pro veřejnost Další plánované instituce Mateřská škola a rodinné centrum Integrovaná základní a střední škola Divadlo, amfiteátr 11 a výstavní síň Pečovatelský dům pro zdravotně znevýhodněné osoby Domov pro aktivní stáří Hospic Kavárna, čajovna a restaurace Knihkupectví, lékárna, pekárna, prodejna zdravé výživy a další obchody a služby Hotel Celostní fitness a wellness Informační a výstavní centrum 28 P r o j e k t K r u m l o v i a

34 Naučný park pro rozvoj smyslů člověka Rodinné domy a další ubytovací kapacity Správa budov Další služby Všechny instituce v kampusu budou orientovány na poskytování veřejně prospěšných služeb. Na základě konkrétního zájmu a prokazatelné poptávky mohou vzniknout další instituce a služby v areálu či mimo areál, např. Záchranná stanice pro zraněná zvířata Cestovní agentura udržitelného turismu Další služby (např. samoobslužná prádelna, úklidová služba, zahradnictví, nakladatelství). Unikátnost projektu Mnoho lidí na celém světě se zabývá vizí, která rezonuje s hlavními myšlenkami iniciativy University for the Future. Místní modelová řešení, jako je i Projekt Krumlovia, jsou rozvíjeny či plánovány i v jiných lokalitách. Nicméně existuje řada charakteristik, které společně činí Projekt Krumlovia unikátním: Projekt Krumlovia nabízí unikátní přístup ke vzdělávání. Touha po vzdělávání není jen touhou po sumě informací, jedná se o hledání podstaty a smyslu. Nechceme sypat na nic netušící děti a mladé lidi sumy informací, tedy plev, aniž by, byť jen na okamžik, myslely na živý způsob myšlení. Tento způsob poznávání se neobejde bez umění ve skutečném slova smyslu, nikoliv zprostředkovaného, ale poznávajícím subjektem tvořeného. Základem atmosféry, kterou chceme vytvořit, je, aby se mladí lidé zpevnili a získali opět důvěru ve svůj rozum, cit i vůli. Potvrzení, že teď a tady je mladý člověk na správném místě, že tento čas a prostor je určen pro něho a pro jeho jedinečný a neopakovatelný příběh. Projekt Krumlovia tímto podporuje tvůrčí síly, které přinášejí životadárné kouzlo do všech oblastí lidské tvorby; Projekt Krumlovia zahrnuje a spojuje řadu oblastí, které jsou důležité pro kvalitu života (jako je architektura, ekologie, zdraví, vzdělávání, práce, rekreace, vztahy); Projekt Krumlovia přináší inovace do všech těchto oblastí a zohledňuje přitom vždy lokální potřeby a podmínky. Bere v úvahu genia loci; Projekt Krumlovia spojuje tyto inovace v četných oborech tak, že vytváří celistvý příklad systémové inovace; Projekt Krumlovia je od začátku navržen tak, aby inspiroval další tvůrce a byl vzorem pro systémové inovace na dalších místech (model realizace na více místech a napříč lokalitami); 12 Projekt Krumlovia podporuje nový přístup k organické architektuře a urbanismu respektujícím lidské měřítko a unikátnost každé stavby; Projekt Krumlovia prosazuje model založený na principu reflexe a usilování o vyšší kvalitu, který se zaměřuje na postupné odstraňování chyb jak v designu, tak i v implementaci. Chyby mohou byt např. nedostatek styčných ploch s existujícím vzdělávacím systémem, propagace technicistní architektury, používání nejasného jazyka, dogmatismus, atd. 29 P r o j e k t K r u m l o v i a

35 Věříme tomu, že pokud chceme vytvořit něco opravdu nového, je potřeba začít od počátku ve všech směrech, a nepřistoupit ke zbytečným kompromisům, které sníží kvalitu projektu. Nabídka spolupráce Vzdělávací městečko Krumlovia navazuje na cenné snahy vzdělávacích a dalších institucí v Českém Krumlově, v Jihočeském kraji, v dalších regionech České republiky i mezinárodně. Čerpáme inspiraci z praxe organizací po celé Evropě i ze světa. Ti, kteří projekt Krumlovia vyvíjejí, jsou otevřeni spolupráci. Zaměříme se na dlouhodobé partnerství, ne na spolupráce pouze na papíře. Na celém světě existuje řada jednotlivců, iniciativ, organizací a hnutí, které pracují na podobné vizi (přiklady viz Příloha 2). Vzdělávací městečko Krumlovia mezi nimi bude navazovat spojení a vybuduje síť vztahů, která bude základem pro budoucí dlouhodobou spolupráci. Již jsme začali oslovovat instituce v Českém Krumlově, v jihočeském regionu i v přeshraničních oblastech, které mají zájem společně rozvíjet vzdělávací městečko a navazující aktivity v regionu. Možná budoucí spolupráce s projekty v Českém Krumlově Celá řada aktivit v Českém Krumlově je kompatibilních a komplementárních k aktivitám plánovaným ve vzdělávacím městečku, a mohou být do budoucna koordinovány takovým způsobem, aby se vzájemně podporovaly a obohacovaly. Na příklad: Projekt studijního centra na státním hradu a zámku Český Krumlov Projekt studijního centra, jehož vedoucím je kastelán zámku PhDr. Pavel Slavko, je zaměřen na založení mezinárodního studijního centra pro historická, kulturní, umělecká a environmentální studia. Projekt bude vytvářet nové perspektivní podmínky ve smyslu citlivého využití sociálního, kulturního, historického a uměleckého potenciálu místa, které je součástí dědictví UNESCO. Projekt zároveň umožňuje předávat odborné znalosti a dovednosti dalším generacím. Revitalizace areálu klášterů Revitalizace areálu klášterů ze 14. století, která probíhá od května Její dokončení je plánováno na rok Projekt je podporován Evropskou unií, má za cíl prezentovat kulturní dědictví a přiblížit lidem dobové umění a řemesla aktivní formou. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Projekt Krumlovia je orientován na tvořivost, nabízí praktické studium řemesel a umění jako součást vzdělávání od mateřské školy až po vzdělávání pro seniory. Proto vnímáme spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České jako příležitost pro obě strany. Centrum ekologické výchovy V roce 2015 bude dokončena rekonstrukce objektu CHKO ve Vyšném, který bude složit ekologickému vzdělávání, výzkumu a dalším souvisejícím aktivitám. Díky 30 P r o j e k t K r u m l o v i a

36 zaměření na ekologii a udržitelnost vytváří se příležitosti pro spolupráci Vzdělávacího městečka Krumlovia a vzdělávacích a výzkumných aktivit CHKO. Projekt Krumlovia by mohlo byt ukázkovy projekt i v rámci partnerských měst Hauzenberg (Německo), Kaluš (Ukrajina), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko). Totéž platí pro spřátelená města Cuzco (Peru), Dubrovnik (Chorvatsko), Kuressaare (Estonsko), Linz (Rakousko). Vítáme spolupráci i s dalšími institucemi, projekty a inciativy. Kontakt: 31 P r o j e k t K r u m l o v i a

37 Výstupy od roku 2014 Následujíci tabulka obsahuje seznam výstupů od roku Na konci každého řádku je procento, které ukazuje, do jaké míry se dá tento výstup považovat za finální. Z toho se pak dá odvodit, kolik práce ještě zbývá k úplnému dokončení. Projekt Krumlovia - Dosavadní výstupy # Název Stran/slidů Finální 1 Studie - základní dokument >300 60% 2 Souhrn (angl.) 30 95% 3 Cíle, principy & pravidla pro rozvoj vzdělávacího městečka 8 90% 4 Metodika - jak vytvořit Krumlovia Group a další instituce v kampusu 6 95% 5 Model organizačních a řídících struktur 15 95% 6 Založení společnosti Krumlovia Group 4 50% 7 Právní dokumentace 25 50% 8 Model financování VŠ studia 18 80% 9 Investiční náklady Excel 100% atd Urbanistické vize a studie 10 Akad. arch. Oldřich Hozman % 11 Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D % 12 Ing. arch. Radan Volnohradský a studenti % Architektonické návrhy výkresy + 8 str. 13 Ing. arch. Petr Pešek první budová průvodní zpráva 100% Prezentace 14 Milniky (Prezi) 90% 15 U4F (Prezi) 95% 16 Organizační systém (Prezi) 70% 17 Prezentace "Projekt Krumlovia - Základní informace" 21 slidů 90% 18 Prezentace "Proveditelnost Projektu Krumlovia" 8s. 100% Promo materiály 19 Leták 3 50% 20 Webové stranky -- 20% Akademické práce Jáchym Daněk, 2014, Ověření vhodnosti lokální hlíny pro dusané konstrukce pro 21 výstavbu vzdělávacího městečka Krumlovia v Českém Krumlově, Diplomová práce % Vzdělavání a praktické aktivity 22 4 Prezentace pro veřejnost v Českém Krumlově % 23 Letní škola - Gate 2 Social Art, Česky Krumlov % 24 Seminář - Založení univerzity a společenství nového typu, J. Schröder % 25 Seminář - Polidštění pracovního místa a osobní rozvoj, J. Tagar % 26 Seminář - Vizuální identity Projektu Krumlovia, L. Duran % 27 Seminář - Zodpovědnosti za rozhodnutí a úkoly..., J. Schröder % 28 Seminář - Svobodná pedagogika Jak na to? % 32 P r o j e k t K r u m l o v i a

38 Přehled hlavních milníků Následující tabulka zobrazuje přehled hlavních milníků Projektu Krumlovia v průběhu první fáze vývoje ( ). Tabulka rozlišuje mezi činností pracovní skupiny Krumlovia a činností městských orgánů. Detailní rozpis milníků viz sekce Dlouhodobý plán vývoje. Tabulka je také dostupná ve formátu Excel. PŘEHLED HLAVNÍCH MILNÍKŮ - FÁZE 1: Činnost Pracovní skupiny Krumlovia : předložení studie 2015 rozšíření studie o relevantní finanční analýzy a rozpočty vyřešení vztahu s městem Český Krumlov: vyjasnění podmínek poskytnutí pozemku pro účely projektu vytvoření podmínek pro realizaci projektu ve spolupráci s městem Činnost městských orgánů zasedání zastupitelstva v prvním půlroce 2015, zastupitelstvo projedná: 1) souhlas se záměrem Projektu 2) dopis s návrhem dalšího postupu příprava smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Č.K. a Krumlovia Group příprava dalších verzí urbanistické studie tvorba nástrojů fundraisingu, vyhotovení prezentace pro investory zahájení tvorby formálního akreditovaného programu MA vytvoření organizačních a řídících struktur vytvoření odborného grémia 2016 profesionalizace: přechod od dobrovolného projektového týmu k profesionálně řízené organizaci ( firmě ) založení Krumlovia Group, právního subjektu realizujícího projekt vypracování finální verze urbanistické studie vypracování architektonické studie pro první budovu Vývojového centra příprava smlouvy mezi městem Č.K. a organizací Krumlovia Group příprava komplexní dokumentace pro investory ( investment package ) zahájení intenzivního fundraisingu a navázání spoluprací v ČR i v zahraničí podání podnětů pro změnu územního plánu 2017 plánování výstavby a rozvoj areálu Vyšný naložení s pozemkem na základě smlouvy podání dokumentace pro územní řízení (umístění staveb) na celý areál vydání změny územního plánu podání dokumentace pro stavební povolení územní řízení na celý areál - územní povolení prováděcí dokumentace Vývojového centra stavební řízení na Vývojové centrum - stavební povolení pilotní vzdělávací aktivity začátek revitalizace areálu příprava stavby budovy Vývojového centra vypracování prováděcí dokumentace dalších budov příprava materiálů pro akreditaci průběžná evaluace projektu zasedání zastupitelstva v druhém půlroce 2015, rozhodnutí města o smlouvě o smlouvu budoucí na základě: 1) finanční analýzy a rozpočtů Vývojového centra 2) tvorby nástrojů fundraisingu, prezentace pro investory 3) zahájení tvorby formálního akreditovaného programu MA Oficiální prohlášení, že město Český Krumlov podporuje projekt zasedání zastupitelstva v prvním půlroce 2016, zastupitelstvo zhodnotí Projekt Krumlovia na základě: 1) projektové dokumentace, 2) finální verze urbanistické studie 3) architektonické studie pro první budovou Vývojového centra 4) návrhu smlouvy 33 P r o j e k t K r u m l o v i a

39 Popis areálu Východiska Areál ve Vyšném se nachází v nádherném prostředí nedaleko centra města Český Krumlov. Areál přímo navazuje na město, a zároveň je obklopen přírodou loukami, lesy a kopci, které se nacházejí v jeho bezprostředním okolí. Prostor byl do velké míry znehodnocen armádou, která zde měla téměř po jedno století své působiště. Vyvstává potřeba fundamentální proměny. To je také jedním z impulzů Projektu Krumlovia: zregenerovat a obnovit vše hodnotné, co bylo zanedbáno či zničeno. V tomto smyslu je transformace tohoto nevyužitého areálu dokonale ve shodě se směrováním Projektu Krumlovia. Myšlenku kampusem nahradit vojenský prostor, který býval původně zemědělskou usedlostí, pěkně vystihuje citát: A tehdy meč se změní v pluh a oštěp v srp, jak slíbil Bůh, a zbraně se pak roztaví ve zvony, co nás pozdraví. (Iz 2,4.: Mi 4,3.). Současný název areálu Plánovaný název areálu Kasárna Vyšný Vzdělávací městečko Krumlovia 13 ( Vzdělávací městečko či Kampus ) Umístění areálu Kasárna Vyšný se nachází v místě původního barokního zemědělského statku, méně než 2 kilometry od historického centra Českého Krumlova. Řešené území se rozkládá na ploše 22,25 ha. Tvar pozemku je protáhlý v severo-jižní ose. Na východní, severní i západní straně je pozemek ohraničen místními komunikacemi. Méně než 500m od jihovýchodního okraje areálu se nachází krumlovské vlakové nádraží. Za východní a západní hranicí se zdvihají kopečky Vyšenských vrchů do výšky cca 600 m/n.m. Na západních svazích, které se sklánějí k areálu, jsou louky a skalky. Na východních svazích jsou louky a pole. Na severu se terén za pozemkem dále zvedá do kopečků s loukami a venkovskou rozptýlenou zástavbou. Po několika kilometrech přechází až 34 P r o j e k t K r u m l o v i a

40 do masívu šumavské hory Kleť. Tvar terénu areálu se mírně svažuje k jiho-východu. Celý prostor je součástí chráněné krajinné oblasti Blanský les. Správa CHKO Blanský les vítá myšlenku vzniku vzdělávacího městečka vzhledem k progresivnímu trvale udržitelnému konceptu, který zahrnuje organickou architekturu, využití čistých energií, prostor bez automobilové dopravy, výstavbu parku se zvířaty a ekologickými volnočasovými aktivitami a systém lokálních biocenter umožňujících volnou migraci živé přírody. Letecký pohled na město Český Krumlov (areál označen červenou linií) P r o j e k t K r u m l o v i a

41 Geologie lokality Geology Oblast je bohatá na výskyt slídnatých pararul a vápence s velkým obsahem minerálů (biotit, muskovit, granát, pyroxen, křemen). Pod ornicí se v mělkém údolí nachází vrstva sprašové hlíny, která se mísí s písčito-hlinitým a hlinito-písčitým sedimentem. Tato směs zeminy vznikla naplavováním částic lokální vodotečí, která byla během výstavby vojenského areálu zatrubněna. 15 Další informace o geologickém složení najdete zde: Geologické složení (zpracoval J. Daněk, 2014) 36 P r o j e k t K r u m l o v i a

42 Historie areálu Před zhruba 150 lety se nacházel v prostoru areálu statek (viz fotky z roku 1870 a 1899). Pozůstatky těchto původních objektů lze částečně rekonstruovat. Již za první světové války v areálu byli ubytováni vojáci a střídali se zde až do roku Pohled na Český Krumlov v roce 1870 (statek je vidět za městem) 37 P r o j e k t K r u m l o v i a

43 Pohled na Český Krumlov v roce 1899 (statek je vidět za městem) Po odchodu mezinárodních mírových jednotek UNPROFOR areál získalo do správy město Český Krumlov. Po odbourání ekologických zátěží tak vyvstala otázka, jak jej smysluplně využít. Předpokladem pro nové využití areálu bývalých kasáren byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a nepoužitelné pro jiné účely. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu. V roce 2009 a 2010 nebylo město se žádostmi o dotaci na další demolice úspěšné. V roce 2011 město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj získalo a demoliční práce mohly pokračovat další etapou. V roce 2011 byly zdemolovány dřevostavby v severní části areálu, kde se nacházely v minulosti ubikace mužstva, ošetřovna, sklady, vepřinec, porodnice prasat, zbrojní dílny, apod. Na dalších pozemcích areálu byly 38 P r o j e k t K r u m l o v i a

44 zdemolovány příhradové přístřešky, sklady, rampy, objekt stanice PHM, zbořeniště a různé zpevněné plochy. Celý terén byl poté upraven a vyrovnán. (Pro více informací viz Současný stav aréalu Budovy bývalých kasáren a jejich infrastruktura chátrají. Značná část pozemku je pokryta betonovými panely, které jsou postupně pohlcovány náletovou vegetací. V případě realizace projektu Krumlovia dojde ke kompletní revitalizaci a další sanaci území, a tím k navrácení užitné hodnoty areálu. Objekty, vyjma strážního domku u vjezdu do kasáren, jsou odpojeny od médií. Areál je oplocen a hlídán bezpečnostní agenturou. Nájemní vztahy jsou uzavřeny na části objektů - učební blok, dílny, předávací stanice a vnitřní náměstí. Město pro své potřeby využívá část kuchyňského bloku a venkovní plochy pro uskladnění materiálu. Dále používá recyklátů, které zároveň nabízí soukromým subjektům. Nedávno rada města schválila zafinancování oprav - havárií částí střech na starém objektu dílen. Areál ve Vyšném (zpracoval L. Františák 2014) 39 P r o j e k t K r u m l o v i a

45 Současný stav areálu (R. Volnohradský 2014) (další fotografie: Příloha 3) Současný regulační plán 16 Regulační plán (RP) je spolu s územním plánem (ÚP) a Zásadami územního rozvoje (ZÚR) součást územně plánovací dokumentace (ÚPD). Zatímco Zásady územního rozvoje se zpracovávají pro území kraje a územní plány se zpracovávají pro území obce, regulační plány se zpracovávají jen pro část obce (výjimečně u malých obcí mohou být zpracovány i pro celé území) a jsou mnohem podrobnější. "Základní jednotkou" regulačního plánu je pozemek. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Regulační plán není retroaktivní, tzn. nevztahuje se na to, co v daném místě už stálo před jeho vydáním. Regulační plán musí být v souladu s platným územním plánem a Zásadami územního rozvoje. Na zájmovou lokalitu existuje schválený územní a regulační plán. V roce 2015 zpracovává město Český Krumlov projektovou dokumentaci k územnímu řízení. V bývalých kasárnách ve Vyšném se původně počítalo se vznikem stovek bytových jednotek, ať už individuálního nebo hromadného bydlení, se zřízením služeb pro občany nebo prostorů pro komerční využití. Studie na toto území byla již zpracována v rámci projednávání územního plánu ve Vyšném. Areál bývalých kasáren v je součástí území, které řeší regulační plán Vyšný, resp. jeho kompletní změna, která má název "Změna č. 1 RP Vyšný" a byla schválena zastupitelstvem města dne Regulační plán je zveřejněn na webové stránce v této části: 3. Regulační plány (RP) města Český Krumlov vydané. Pokud bude realizováno Vzdělávací městečko Krumlovia, bude se muset regulační plán v areálu bývalých kasáren změnit. V zájmovém území již existuje vydané územní rozhodnutí na projektovou dokumentaci (PD) s názvem ZTV kasárna Vyšný. Na stavby a práce dle této PD existuje územní rozhodnutí. PD řeší především umístění komunikací a chodníků, uličních řadů inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, přeložení stávajícího plynovodu, veřejné 40 P r o j e k t K r u m l o v i a

46 osvětlení), úpravy a doplnění stávající vodoteče (tj. potůčku) nebo sadové a terénní úpravy, atd. PD i územní rozhodnutí řeší inženýrské sítě a komunikace dle platného regulačního plánu (tj. změny č. 1 RP Vyšný). Pokud bude realizováno vzdělávací městečko, dojde k jinému řešení komunikací, chodníků i inženýrských sítí (oproti regulačnímu plánu) a nebude možné využít ani tuto PD ani vydané územní rozhodnutí. Současná uzemní ochrana 17 Zájmový areál je dotčen několika různými instituty územní ochrany přírody a krajiny. Dotčení územní ochranou přírody je intenzivnější než je obvyklé u obdobných míst, především díky (1) poloze v CHKO, (2) Evropsky významné lokalitě Blanský les a (3) bezprostřední blízkosti cenného maloplošného území NPR Vyšenské kopce. Tato kapitola uvádí přehled jednotlivých druhů územní ochrany, který slouží k nastavení limitů a pro vlastní realizaci vzdělávacího městečka (omezení a potřebná vyjádření vyplývající z územní ochrany). Tento přehled také poskytuje cenné vodítko pro tvorbu přírodních částí areálu (např. zajištění migrační průchodnosti areálu pro volně žijící živočichy v okolí, druhová skladba dřevin a travních porostů odpovídající biotopům v okolí, atd.). CHKO Blanský les Areál se nachází při okraji CHKO Blanský les. Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena vyhláškou 197/1989 Ministerstva kultury ze dne Jejím posláním je především ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů ( 2 vyhlášky), což velmi dobře koresponduje s plánovaným pojetím kampusu Krumlovia. Z přírodních hodnot jsou v CHKO významná především zachovalá lesní společenstva (např. různé typy bučin). Z hlediska vazby na areál Krumlovia jsou však důležitá lesní a nelesní společenstva na vápencových podkladech, jejichž nejhodnotnější výskyt je právě v těsné blízkosti areálu (NPR Vyšenské kopce a 1. zóna CHKO, viz další sekce této kapitoly). Celá plocha areálu je součástí 3. zóny CHKO (viz mapka níže), tj. zóny s nejmírnějším režimem ochrany. Vyhláška 197/1989 stanovuje jednotlivé povinnosti pro 3. zónu takto (citovány jsou odstavce relevantní pro vybudování a provoz areálu): Řízení územního rozvoje a stavební činnost: V zóně III je nutné stavební činnost sladit s posláním a zájmy oblasti. ( 6 odst. 6) Zemědělské hospodaření, myslivost a rybářství ( 9): V zóně III a) lze zemědělsky hospodařit při dodržování těchto zásad: 1. vytvářet pozemkové bloky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi, zachovávat a udržovat, případně obnovovat ochranná protierozní opatření (např. terasy, větrolamy, břehové porosty apod.), 2. navrhovat a budovat stavby pro živočišnou výrobu kapacitně odpovídající úživnosti území, přírodním a ekonomickým podmínkám, přitom preferovat ustájení na podestýlce, 3. udržovat ekologicky únosný režim přísunu živin, zejména dusíku, 41 P r o j e k t K r u m l o v i a

47 4. používat pesticidů jen v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit a nikoliv jako náhradu za vhodnější ekologické postupy, 5. zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les, přitom za stromy výjimečně pokácené (mimo náletové porosty na zemědělské půdě) je žádoucí zajistit účelnou náhradní výsadbu. Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Blanský les se sídlem Vyšný 59, Český Krumlov, která podle organizační reformy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) platné od nově funguje jako Oddělení Správa CHKO Blanský les v rámci Regionálního pracoviště Jižní Čechy (nám. Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice). Mapa polohy areálu vzhledem k zonaci CHKO Blanský les. Zdroj: mapy.nature.cz Evropsky významná lokalita Blanský les Evropsky významné lokality (EVL) jsou spolu s Ptačími oblastmi součástí sítě chráněných území Natura EVL jsou zacíleny na ochranu vybraných přírodních biotopů a druhů (živočichů i rostlin) významných pro celou EU. Povinností členského státu je vyhlásit EVL jako chráněné území dle národní legislativy (národní park, CHKO, rezervace atd.), případně zajistit smluvní ochranu. Předmětem ochrany EVL Blanský les je 11 přírodních stanovišť v zájmu Evropských společenství, z nichž pro Projekt Krumlovia jsou z hlediska blízkosti areálu relevantní: 42 P r o j e k t K r u m l o v i a

48 Kód biotopu Název biotopu Rozloha v EVL (ha) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,4 22,7 72, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 78,8 (Zdroj: Plán péče o CHKO Blanský les k ) Ostatní přírodní stanoviště a přírodní biotopy jsou uvedeny v Plánu péče o CHKO Blanský les (přílohová část). Mezi druhy v zájmu Evropských společenství, které jsou předmětem ochrany EVL Blanský les, patří: 4094 hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 1096 mihule potoční (Lampetra planeri) 1324 netopýr velký (Myotis mylis) 1078 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) 1361 rys ostrovid (Lynx lynx) 1163 vranka obecná (Cottus gobio) 1014 vrkoč útlý (Vertigo angustior) EVL Blanský les se plochou prakticky překrývá s CHKO Blanský les, významnější rozdíl je pouze v zařazení údolí Vltavy do EVL, které jinak součástí CHKO není. Polohu areálu v rámci EVL ukazuje následující mapka: 43 P r o j e k t K r u m l o v i a

49 Mapa polohy areálu vzhledem k EVL Blanský les. Zdroj: mapy.nature.cz Maloplošná chráněná území V těsné blízkosti areálu se nachází národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. Jde o jedno z nejhodnotnějších maloplošných chráněných území nejen na Krumovsku, ale i v rámci celého Jihočeského kraje. Bylo vyhlášeno a zaujímá rozlohu 66,73 ha. Předmětem ochrany NPR je reliktní společenstvo rostlin a živočichů na rozsáhlém vápencovém podkladě, křovinné a lesní formace s přirozeným druhovým složením. Z nelesních společenstev se jedná především o výslunné, druhově bohaté teplomilné trávníky svazu Bromion erecti s častým výskytem vstavačovitých rostlin a přilehlá lemová společenstva s kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a sasankou lesní (Anemone sylvestris). V rámci péče o chráněné území je na tato společenstva cílena extenzivní pastva ovcí a koz. Významná jsou též společenstva křovin s výrazným zastoupením lísky obecné (Corylus avellana) či dřišťálu obecného (Berberis vulgaris) a dále lesní společenstva doubrav s typickým hájovým podrostem. Vyšenské kopce jsou rovněž významnou mykologickou lokalitou, bylo zde zjištěno více než 300 druhů hub. Z hlediska fauny jsou významní především suchomilní a teplomilní zástupci hmyzu, především motýli (otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio 44 P r o j e k t K r u m l o v i a

50 machaon), okáč zední (Lasiommata megaera)) či brouci. Na biotopy v rezervaci jsou též vázány suchomilné druhy měkkýšů jako zemoun skalní (Aegopis verticillus), sítovka menší (Aegopinella minor) aj. NPR Vyšenské kopce je zároveň 1. zónou CHKO (viz výše) a taktéž biocentrem nadregionální kategorie v rámci Územního systému ekologické stability (ÚSES, viz dále). V relativní blízkosti areálu, přilehlá k lomu ve Vyšném, leží též přírodní památka Výří vrch. Byla ustanovena nařízením Správy CHKO Blanský les č.1/2010 a zaujímá rozlohu 13 ha. I zde jsou předmětem ochrany obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travinobylinná společenstva rostlin a živočichů, rozvolněné teplomilné doubravy a vápnomilná bučina. Poloha areálu vzhledem k maloplošným chráněným územím je znázorněna na mapce: Mapa polohy areálu vzhledem k maloplošným chráněným územím. Zdroj: mapy.nature.cz Územní systém ekologické stability (ÚSES) Územní systém ekologické stability je definován na třech úrovních nadregionální, regionální a lokální. Každá úroveň se skládá z biocenter, která jsou vzájemně propojena biokoridory. Pro areál Krumlovia je relevantní nadregionální a lokální úroveň. 45 P r o j e k t K r u m l o v i a

51 Nadregionální ÚSES je tvořen významnými oblastmi s plochou alespoň 1000 ha a jeho vymezení zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Z hlediska projektu Krumlovia je významné nadregionální biocentrum č. 51 Kleť-Bulový, které zahrnuje výše zmíněnou NPR Vyšenské kopce a v blízkosti areálu zhruba kopíruje hranici rezervace (viz mapka níže). Toto biocentrum je severně od areálu (cca 750m) napojeno na nadregionální biokoridor Vltava. Nadregionální ÚSES v okolí areálu. Zdroj: mapy.nature.cz. Z hlediska lokálního ÚSES je klíčové lokální biocentrum Liščí hora nacházející se cca 500 m východně od areálu, které je propojeno s neregionálním biocentrem Kleť-Bulový prostřednictvím biokoridoru K Vyšenským kopcům vedoucího přes zájmový areál. Část biokoridoru od východní hranice areálu až po napojení na NRBC Kleť-Bulový je vedena jako biokoridor navržený, zbylá část jako biokoridor funkční. V tabulce níže jsou uvedeny specifikace zmiňovaných částí ÚSES (zdroj: Územní plán města Český Krumlov): čísel.označe ní, název 21 (K174) - Vltava biogeografický význam STG popis návrh opatření NRBK osa 4AB4-5 Vodní tok, pravý a levý břeh s břehovými a doprovodnými porosty Úprava břehových a doprov. porostů, sadové úpravy s kosterními 46 P r o j e k t K r u m l o v i a

52 22 (51) - Kleť - Bulový 23 (3) - K Vyšenským kopcům 24 (3.1) - Liščí hora NRBC funkční LBK funkční 1-6A- CD-6 4B-D2-4 pestrá mozaika lesních, reliktních, vodních a subxerotermních společenstev bývalé cvičiště, nyní sukcesní porosty LBC funkční 4D2-3 kombinace lesních porostŧ s travním porostem atochtonními dřevinami dle poţadavkŧ CHKO Extenzivní pastva v kombinaci s přirozeným vývojem extenzivní pastva, úprava druhové skladby les. porostů ve prospěch listnáčů ÚSES v okolí areálu. Číslování částí ÚSES viz tabulka výše. Zelená barva funkční části úses, červená navržené. Zdroj: 47 P r o j e k t K r u m l o v i a

53 Přírodě blízké plochy v areálu 18 Část zájmového areálu je tvořena plochami, které mají přírodě blízký charakter. Jedná se o plochy bez staveb, s nezpevněným povrchem a se souvislým vegetačním pokryvem, které fungují jako přírodní biotopy. Ačkoli se jedná o plochy, které byly vždy různě intenzivně využívané a jejich charakter byl mnohdy výrazně odlišný od současného stavu (např. pole, louky, plochy s budovami), minimálně od opuštění areálu armádou podléhají pouze přírodním procesům a vegetace na těchto plochách se vyvíjí spontánně. Přestože se nejedná o plnohodnotné přírodní biotopy, v kontextu své polohy na okraji města představují zajímavé přírodní prvky. Většina ploch se svou strukturou odlišuje od přilehlého okolí díky spontánnímu rozvoji a rozmanité prostorové struktuře a tím poskytuje vhodné prostředí pro volně žijící živočišné druhy (hmyz, ptáci, drobní savci, zvěř). Tato kapitola poskytuje zjednodušený přehled těchto ploch, které lze kvalifikovat jako přírodě blízké. Účelem popisu je položit základ k rozhodování o cílovém využití. Jelikož je celkové pojetí areálu přírodě blízké a v areálu je plánována řada přírodních prvků, je pro konkrétní cílovou podobu nutné vzít v potaz současný stav a dle možností využít jeho potenciál. Mapka přírodě blízkých ploch v areálu 48 P r o j e k t K r u m l o v i a

54 Číslo plochy: 1 Rozloha: 9700 m 2 Charakteristika: Prostorově strukturovaný otevřený biotop s nepravidelně rozptýleným porostem břízy bělokoré (Betula pendula) a různých druhů vrb (Salix spp.). Dřeviny jsou náletového původu, jsou různověké a tedy výrazně strukturované výškově (cca od 1 do 10m). Drn podrostu je velmi hustě zapojen, lze hovořit o nevyužívaném ladu s dominancí expanzivní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Místy se objevuje invazní rostlinný druh - celík obrovský (Solidago gigantea). Poznámky k využití: Lze doporučit alespoň částečné zachování strukturovaného charakteru prostředí, tj. travního porostu s výškově strukturovaným a nepravidelně zapojeným porostem dřevin. To odpovídá např. přírodě blízké parkové úpravě. Velmi vhodným využitím je pastvina (výběh) pro ovce a kozy. Travní porost je vhodné zachovat (tj. nelikvidovat a nevytvářet nový), ale je nezbytné zpočátku intenzivnější využití (častá seč nebo intenzivní pastva), aby došlo k potlačení agresivních druhů třtina křovištní a celík obrovský. Číslo plochy: 2 Rozloha: 9500 m 2 Charakteristika: Neudržovaný, otevřený travní porost, možná pozůstatek sečené louky. V kontextu areálu relativně druhově bohatší. Přítomné druhy rostlin např. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), srha říznačka (Dactylis glomerata), růže šípková (Rosa canina), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kerblík lesní (Anthriscus sylvaticus), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), bolševník obecný (Heracleum sphondylium). U severního okraje proniká z plochy 1 třtina křovištní. Poznámky k využítí: Porost je možné zachovat jako louku nebo pastvinu. Pokud jakékoli další využití bude zahrnovat travnaté plochy, je možné využít potenciálu druhů v místě a obnovit travní porost intenzivní sečí. Číslo plochy: 3 Rozloha: 2600 m 2 Charakteristika: Plocha se štěrkovým povrchem (navážka), s náletem vrb (Salix spp.) a porostem expanzivní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Přírodní charakter plochy není moc výrazný, jedná se o rané stádium vývoje vegetace. Poznámky k využití: Zachování plochy v přírodní podobě není nezbytné, přítomnost expanzivní třtiny křovištní může být problematická. V případě využití části plochy jako park, zeleň atd. je možné část náletu vrb ponechat, pouze je upravit vhodnými zásahy (probírka, ořez). 49 P r o j e k t K r u m l o v i a

55 Číslo plochy: 4 Rozloha: m 2 Charakteristika: Vlhkomilné porosty doprovázející trasu zatrubněného potoka. Převažují stromové úzkolisté vrby (např. vrba křehká Salix fragilis), topol osika (Populus tremula). Bylinný podrost odpovídá stanovišti vysoce vzrostlý a hustě zapojený. Plochu lze považovat za přírodě blízký lužní les typický pro doprovod drobných vodních toků. Poznámky k využití: Vhodné je ponechání plochy v původním stavu. Ani v případě vyzdvihnutí vodního toku na povrch nejsou nutné změny (výsadby dalších dřevin atd.), biotop již nyní odpovídá přírodnímu stavu. Bude-li v sousedství plochy provozována pastva zvířectva, je možné rozšíření pastviny i do části porostu v ploše 4. Číslo plochy: 5 Rozloha: m 2 Charakteristika: Rozlehlá plocha na výslunném svahu po zbouraných budovách. Vegetace místy velmi vzrostlá, ale místy zcela nezapojená (průměrná pokryvnost kolem 50%). Dominují agresivnější druhy třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), celík obrovský (Solidago gigantea). Ojediněle se ale objevují i rostlinné druhy odpovídající suššímu lučnímu stanovišti např. divizna (Verbascum sp.) či klinopád obecný (Clinopodium vulgare). Poznámky k využití: Plocha má zajímavý potenciál vzhledem k větší rozloze a ke své výslunné poloze, která nejvíce odpovídá okolním xerotermním biotopům (Vyšenské kopce, travní porosty na bývalém cvičišti na východ od areálu). V případě jakéhokoli využití obsahujícího travní porost či trávník lze doporučit docílení odpovídající druhové skladby jako u suchomilných travních porostů v okolí, vhodnou metodou může být např. experimentální přenos sena z okolních porostů. Vzhledem k přítomnosti agresivních druhů (třtina, celík) však bude nezbytná intenzivní počáteční úprava, je možné uvažovat i o kompletním stržení drnu. Číslo plochy: 6 Rozloha: 2600 m 2 Charakteristika: Pozůstatek relativně zachovalé mezofilní loučky, bez přítomnosti agresivních druhů (třtina křovištní aj.). Druhová skladba relativně bohatší a odpovídající (srha říznačka Dactylis glomerata, metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, kostřava luční Festuca pratensis, řebříček obecný Achillea millefolium, kerblík lesní Anthriscus sylvestris apod.) Místy se rozvíjí kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a šípek (Rosa canina). Poznámky k využití: Velmi jednoduché a vhodné je ponechání jako sečené loučky. Cílová údržba jsou dvě seče ročně a využití na seno, v počátečních letech může být seč častější kvůli obnově porostu. 50 P r o j e k t K r u m l o v i a

56 Číslo plochy: 7 Rozloha: m 2 Charakteristika: Horní rybník s hrází a okolními porosty. V rybníce je velmi snížená hladina a po okrajích postupuje bylinná vegetace. Po obvodu rybníka je řada velmi zachovalých a hodnotných stromů dub letní (Quercus robur), vrba křehká (Salix fragilis). Poznámky k využití: Jedná se o jedno z nejhodnotnějších míst v areálu. Jeho zachování je nezbytné minimálně z hlediska polohy v trase biokoridoru, který je v těchto místech rozšířen právě na plochu rybníka a jeho okolí. Je možné obnovení rybníka (na původní hladinu) a jeho extenzivní využívání (tj. bez výrazných vstupů živin), případně jeho ponechání jako mokřad podléhající samovolnému vývoji. Číslo plochy: 8 Rozloha: 3100 m 2 Charakteristika: Menší plocha se zapojeným travním porostem přilehlá k rybníku. Místy se objevuje expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Plocha je charakterem podobná rozsáhlejšímu přilehlému porostu č.14, pouze s menším zastoupením rozptýlených dřevin. Poznámky k využití: Vhodné využití jako sečený či pasený travní porost. Vzhledem blízkosti obdobné plochy většího rozsahu není zachování striktně nutné. V případě jakéhokoli využití zahrnujícího travní plochy postačí obnova současného porostu intenzivnějším sečením. Číslo plochy: 9 Rozloha: 2800 m 2 Charakteristika: Hustý nálet dřevin na štěrkovém podkladu (navážka). Bylinný podrost ruderální, nepravidelně zapojený, s velkou pokryvností mechů. V náletu převažují nízké úzkolisté vrby (Salix spp.) a topol osika (Populus tremula). V podrostu expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), dále bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), pelyněk černobýl apod. Poznámky k využití: Jedná se o nevyvinutou vegetaci, nejde o přírodní stanoviště v pravém slova smyslu, zachování není nezbytné. Vzhledem k povaze substrátu bude pravděpodobně nutná navážka zeminy, ohumusení a nové osetí či osázení. Číslo plochy: 10 Rozloha: 5800 m 2 Charakteristika: Souvisle zapojený, poměrně vzrostlý porost listnatých dřevin. Převažují stromové vrby, zejm. vrba jíva (Salix caprea) dále osiky (Populus tremula). Část blíže k cestě je oplocená. Povrch místy pokrývají betonové panely, místy jsou větší zbytky betonu poházené pod stromy. Bylinný podrost je velmi řídký (pokryvnost do 10%) a zastíněný. 51 P r o j e k t K r u m l o v i a

57 Poznámky k využití: Alespoň u části plochy je vhodné využít a ponechat její charakter (vzrostlý stinný les ), např. jako součást přírodě blízkých parkových úprav. Veškerý beton je nutné odstranit. Číslo plochy: 11 Rozloha: 2500 m 2 Charakteristika: Vzrostlý, relativně prosvětlený březový lesík s lemem ovocných stromů na jižním okraji. Řídký travnatý podrost bez invazních druhů. Poznámky k využití: Jedná se o přírodě blízké stanoviště s dobře vyvinutou vegetací. Zachování plochy je velmi vhodné. V případě potřeby větších úprav je možné ponechání jednotlivých bříz či jejich skupin jako doprovodné zeleně. Bude-li v blízkosti provozována pastva chovaných zvířat, je možné výběh rozšířit i do této plochy. Číslo plochy: 12 Rozloha: 2300 m 2 Charakteristika: Budova s oplocenou zahradou. Většina zahrady je travnatá s rozptýlenými dřevinami, jihozápadní okraj je lemován ovocnými stromy (slivoně). Poznámky k využití: Lze doporučit ponechání zahrady a její úpravy. Nepůvodní druhy dřevin je možné odstranit, případně nahradit novými výsadbami. Ovocné stromy mohou sloužit jako zdrojový materiál pro další výsadby v areálu. Číslo plochy: 13 Rozloha: 4900 m 2 Charakteristika: Jezírko se strmými břehy (zejm. na SV okraji při hranici s plochou 12) a s okolní dřevinnou vegetací. Jezírko je zřejmě celkem oligotrofní (neznečištěné, s nízkým obsahem živin), objevují se v něm ponořené vodní rostliny (makrofyta), při břehu místy litorální rostliny (např. orobinec Typha spp., skřípinec Schoenoplectus sp.). Dřevinný doprovod okolo jezírka je velmi hustě zapojený, tvoří jej většinou keře a stromy nižšího vzrůstu (vrby Salix spp., bez černý Sambucus nigra, bříza bělokorá Betula pendula, šípek Rosa canina) a překvapivě též stromy ovocné třešně, jabloně, švestka. Jezírko je obtékané mělčím příkopem. Část břehů je evidentně upravená (navážka, nahrnutí zeminy). Poznámky k využití: Jezírko samotné je hodnotný vodní biotop, prakticky bez znečištění. Jeho zachování je žádoucí a je důležité se vyhnout přísunu živin do jezírka. Část břehů může být upravena, např. zvolněním svahování břehu tak, aby se vytvořil mělčí okraj pro rozvoj litorálních rostlin, prostředí pro obojživelníky apod. (zejm. J a JZ okraj). JZ okraj je rovněž možné upravit pro přístup. Přijatelné může být odstranění či proředění části dřevin okolo jezírka, jak z důvodů přístupu, tak z důvodů vytvoření nezastíněných břehových biotopů. 52 P r o j e k t K r u m l o v i a

58 Číslo plochy: 14 Rozloha: 8200m 2 Charakteristika: Prostorově velmi strukturovaný biotop s rozvolněnou, nepravidelnou přítomností nižších dřevin (solitérní keře a stromy). Významná je též výšková členitost a a struktura povrchu (drobné terénní deprese, příkopy, svahy aj.). Bylinné patro hustě zapojené (pokryvnost 100%), přítomnost expanzivní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos, pokryvnost cca 20%). S největší pravděpodobností se jedná o původně kosený porost (louka) v pokročilém stádiu zarůstání. Z dalších druhů např. mrkev obecná (Daucus carota), vratič obecný (Tanacetum vulgare), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), řebříček obecný (Achillea millefolium), místy je přítomen invazní celík obrovský (Solidago gigantea). Z dřevin převažuje šípek (Rosa canina) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Velmi vhodný biotop především pro různé druhy hmyzu (motýli, blanokřídlí, brouci aj.). Poznámky k využití: Jedná se o zachovalý biotop vhodný k extenzivnímu využívání, především jako pastvina pro chovaná zvířata (zejm. kozy a ovce), případně jako kosený luční porost. Vzhledem k podobnosti s biotopy v okolí včetně lokálního biokoridoru je vhodné zachování právě kvůli živočichům vázaným na tento typ stanovišť. V případě parkových úprav je vhodné zachování travnatého porostu a jeho kosení cca 2-3x ročně. Odhad budoucí kapacity areálu V minulosti působilo v areálu až 3500 vojáků. Do budoucnosti bude dle výpočtů využívat plně rozvinuté vzdělávací městečko průměrně cca 1400 lidí, což je necelá třetina z původního množství. Maximální kapacita všech budov bude v jeden okamžik cca Je však méně než pravděpodobné, že by někdy bylo dosaženo maximálního možného využití, neboť zřejmě v jeden moment nebudou nikdy obsazeny všechny budovy. Mohou se objevit výjimky, např. pokud bude areál využíván několika tisíci lidmi při pořádání kulturních akcí. Není v plánu organizovat aktivity pro masy lidí. Krumlovia není masovým konzumním konceptem, a pokud by se jím stala, vedlo by to k zásadním problémům, jako je např. kolaps dopravy na již tak přeplněných silnicích Českého Krumlova. 19 Hodnoty koeficientu zastavění pozemku by měly být nízké, hodnoty koeficientu vsakování naopak vysoké, což v praxi znamená preferenci přírodní krajiny s architekturou respektující lidská měřítka. Následující seznam uvádí průměrnou a maximální obsazenost v jednotlivých skupinách budov: 540 osob (studentů a pedagogů) - jednotlivé universitní budovy (max. 800); 35 osob - rodinné centrum/centrum denní péče (max. 45); 30 osob - mateřská škola (max. 40); 250 osob - integrovaná základní a střední škola (max. 300); 20 osob - domy pro tělesně a mentálně postižené (max. 25); 30 osob - domov pro aktivní stáří (max. 35); 12 osob - hospic (max. 15); 30 osob - řemeslné dílny a umělecké ateliéry (max. 70); 30 osob - therapeutikum celostní péče (max. 40); 20 osob - centrum pro holistické fitness & wellness (max. 40); 30 osob - divadlo/multifunkční prostory (max. 400); 53 P r o j e k t K r u m l o v i a

59 60 osob - kavárna, čajovna a restaurace (max. 180); 35 osob - knihkupectví, lékárna, pekárna a další provozovny (max. 70); 30 osob - hotel (max. 50); 15 osob - informační a výstavní centrum (max. 40); 50 osob - služební byty pro zaměstnance (max. 160); 60 osob - rodinné domy (max. 180); 100 osob - studentské koleje (max. 360); 28 osob - byty pro seniory, kteří nevyžadují nepřetržitou péči (max. 30); Následující tabulka zobrazuje odhadovanou kapacitu plně rozvinutého Vzdělávacího městečka Krumlovia (pro větší rozlišení je tabulka dostupná také jako soubor Excel). Odhadovaná kapacita kompletního Vzdělávacího městečka Krumlovia * Verze 1.9, Instituce Trvale registrovaní uživatelé z hlavních cílových skupin Žáci, studenti, klienti, atd. Průměrný počet lidí Průměrný počet lidí, kteří využívající budovu(y) jsou najednou uvnitř celodenně ** Maximální kapacita v každém momentě *** Pedagogové/zaměstnanci Průměrný úvazek 0.7 Univerzita, včetně: 700 zapsaných studentů Institut biozemědělství s farmou -- Kulturní centrum -- Vývojové centrum -- Inkubátor pro nové instituce Mateřské centrum**** 20 interních + 50 externích členů Mateřská škola (2 třídy x průměr 15 dětí) 30 dětí Integrovaná škola: (1-12 stupeň, 1 třída, průměr 20 žáků) 240 žáků základní a střední škola -- integrovaná škola mistrovského řemesla Pečovatelský domy pro osoby s handicapem 20 handicapovaných Dům seniorů 35 seniorů Hospic 12 seniorů Řemeslné dílny a umělecké ateliéry 200 členů Therapeutikum ***** bez členství Celostní fitness & wellness 200 členů Divadlo/multifunkční prostory 300 členů Kavárna, čajovna a restaurace bez členství Knihkupectví, lékárna, pekárna a další obchůdky bez členství Hotel bez členství Informační a výstavní centrum bez členství Rezidenční domy pro zaměstnance 30 rodinných domů Rezidenční byty pro zaměstnance 30 bytových domů (cca. 4 byty v každém) Studentské koleje 400 lůžek Byty pro seniory nevyžadující nepřetržitou péči 5 budov (4 byty v každé) *Tato verze je první hrubý odhad. V budoucnu je nutné vypracovat velmi detailní propočty rozlišující mezi pracovními dny, víkendy a školními prázdninami pro lepší představu průměrného počtu lidí/dnů a pro vytvoření odůvodněných odhadů průměrného počtu lidí využívajících kampus za rok. Tyto propočty budou záviset také na přesné sestavě a velikost budov. Návštěvníci a turisti procházející parkem, kteří se neúčastní žádných aktivit ani nic nekupují, nejsou v těchto výpočtech zahrnuti. ** Jelikož mohou lidé navštívit několik institucí za den, mohou být stejní jedinci započítáni několikrát (tzn. suma nemusí odpovídat celkovému počtu lidí). *** Maximální kapacita může byt překročena 10% bez ohrožení bezpečnosti. **** Samostatná instituce pro všechny děti předškolního věku z rodin žijících v kampusu (interní členové), ale také pro děti dalších rodin z Českého Krumlova a okolí (externí členové). ***** Jedná se o Centrum holistické péče, které bude pracovat s týmem transdiciplinárních odborníků s celostním přístupem. Pokud bereme v úvahu 0,7 úvazku na každého praktika a průměrně 45 minut na sezení (v závislosti na specifickém zdravotním oboru bude trvat kratší nebo delší dobu), dostaneme se v průměru na 5 klientů za den na praktika (z již odečteným časem na týmovou koordinaci a správu). To znamená, že počet lékařských praktiků (12) krát 5 je počet průměrného odhadu klientů za den celého terapeutického centra, tzn. koncový počet je 60. Jelikož holistický přístup pokrývá celé spektrum věkových skupin a typů problémů, potřebujeme minimálně praktiků s různou profesí/specializací + 2 všestranné, oborově nevyhraněné pracovníky pro úvodní sezení s klienty + 1 administrativního pracovníka. Proto počítáme s 15 lidmi pracujícími na 0,7 úvazku v průmeru. 54 P r o j e k t K r u m l o v i a

60 Urbanismus, architektura a infrastruktura Východiska V roce 1838 poukázal Ralph Waldo Emerson na jeden z nejzávažnějších faktů, které jsou často přehlíženy vztah mezi vnitřním a vnějším světem: Každý národ a každý člověk se neustále obklopují materiálním prostředím, které naprosto přesně odpovídá stavu jejich mysli a nejniternějšího citu. Pozorujte, jak se každá pravda a každý omyl, každá myšlenka člověka zrcadlí v podobě společnosti, domů, měst, řeči, ceremonií, tiskovin. Pozorujte nápady, které v současnosti vznikají uvidíte, jak se každá z těchto abstrakcí převtělila do velkolepého díla, a jak se dřevo, cihla, vápno a kámen zformovaly do požadovaných tvarů, následujících nejvlivnější myšlenku Z tohoto nutně vyplývá, že i ta nejmenší změna ve vůli člověka může změnit jeho osud; sebemenší rozšíření poznání, sebemenší zjemnění jeho citů vůči druhým může vyvolat ty nejpozoruhodnější změny vnějšího světa. Dalo by se tedy říci, že vnější forma je výrazem vnitřního obsahu. Pokud má způsob našeho vzdělávání a koneckonců i naše osobnost a způsob života hlubší charakter, který se nevejde do škatulky, nemůžeme ve škatulce žít ani pracovat. Zákonitě toužíme po tom, abychom i navenek vyjádřili jistou ušlechtilou formou to, co vnímáme jako podstatu vnitřního obsahu. Tedy konkrétně v případě Projektu Krumlovia, mámeli například vytvořit předškolní nebo školní zařízení, které má být nové, inovativní, jehož způsob vzdělávání má zahrnovat kromě rozvoje tvořivého rozumu též oblast lidského cítění a vůle, pak hledáme odpovídající vnější formu v architektuře. Základní myšlenka architektury Hlavní architektonicky-urbanistickou vizí Projektu Krumlovia je vytvořit živý, nadčasový, funkčně smysluplný celek, který v sobě rozvíjí ekologickou a uměleckořemeslně propracovanou architekturu s důrazem na detaily. Architektura budov povede k otevřenosti ve vztahu k ostatním lidem i k sobě samému. Jelikož bude vzdělávací městečko poskytovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání dnešním i budoucím generacím, měla by architektura inspirativní a podporovat rozsáhlou škálu učebních/ kreativních procesů a vzdělávacích přístupů. Věříme, že prostředí a jeho obsah se navzájem ovlivňují (svědkem toho jsou např. university Oxford či Cambridge). Dosáhnout kreativních výsledků v nekreativním 55 P r o j e k t K r u m l o v i a

61 prostředí je obtížné. Proto si přejeme vybudovat umělecké a přírodní prostředí, které bude podporovat učení a život jako takový ve všech jeho dimenzích. Prostředí bude utvářeno architekty, umělci a špičkovými řemeslníky. Každý architektonický prvek vzdělávacího městečka by měl mít svůj smysl, měl by vyprávět příběh. Budovy a parky budou kultivovat estetické vnímání a vzbuzovat zvědavost prostřednictvím přirozených a příjemných tvarů, barev, světel a materiálů. Architektura bude podporovat fyzické i duševní zdraví uživatelů a návštěvníků budov. Budovy budou energeticky úsporné. Kampus bude vystavěn v souladu se standardy udržitelnosti, soběstačnosti a inteligentní specializace (tzv. smart specialisation), které budou v době výstavby aktuální. Většina budov bude mít jedno až dvě nadzemní podlaží; maximum bude ve výjimečných případech tři až čtyři nadzemní podlaží. 20 Stavby budou mít převážně zatravněné střechy a prosvětlené vnitřní prostory. Budou postaveny blízko jedna druhé, většinou uspořádané do menších skupin. To umožní vytváření a prožívání vztahů mezi sousedy. V parcích i v budovách budou zákoutí pro možnost relaxace a setkávání se ve skupinách. Různé generace budou žít blízko sebe tak, aby na sebe mohli staří i mladí lidé přirozeně působit a navštěvovat se. Takovéto prostředí podporuje zájem o druhé. Prostředí by mělo podporovat komunikaci, spolupráci a tvorbu společenství. V různých částech parku budou výběhy pro menší zvířata. Organická architektura Čerpáme inspiraci a podněty z mnoha architektonických škol a směrů (např. renesanční architekturu, sakrální architekturu, bioarchitekturu, architekturu fraktálů, některé směry postmoderní architektury a mnohé další). Považujeme nicméně za prospěšné, aby byl celkový koncept a jeho ztvárnění srozumitelný, esteticky kompaktní a smysluplný. Tento smysl nalézáme např. v organické architektuře, prostřednictvím spojení umělecké architektury s ekologickými a hlubšími celostními principy. Architektura v areálu se bude opírat o organické tvary přírody v harmonii s čistými geometrickými tvary, které jsou patrné v minerálech a krystalech. Tvary budou příjemné, ne uměle konstruované. Budovy i zahrady v celém areálu budou inspirovány živou proměňující se přírodou. Umělecké zpracování staveb a parků bude kultivovat lidské vlastnosti, prohlubovat zájem o prostředí, pozornost a péči o přírodu. Architektura nepůsobí jen na fyzické tělo, ale na celou lidskou individualitu. Krátce řečeno, architektura podporuje holistický rozvoj lidské bytosti. Architektura proto ovlivňuje i chování člověka. Umělecké a přírodní prvky v architektuře mohou pomáhat rozvoji zdravých postojů lidí. Organická architektura podporuje fyzické i psychické zdraví. Když ji člověk vnímá, zažívá postupný vývoj navazujících tvarů. Tvary, které na sebe postupně navazují a postupně se proměňují, vytvářejí ve vnímání pozorovatele smyslově bohaté zážitky. Aktivují se smysly, což má hojivý účinek na tělesné funkce. Organická architektura se snaží přispět k tomu nejdůležitějšímu, co může Vzdělávací městečko Krumlovia poskytnout ke zlepšení sociálního a individuálního působení lidí na své prostředí i na sebe navzájem. Lidská psychika bývá pozitivně ovlivněna esteticky harmonizujícím prostředím a stylem. Jsou-li lidé vystaveni takovému prostředí, jejich chování se časem zjemňuje, stávají se vnímavějšími. Proto také 56 P r o j e k t K r u m l o v i a

62 budou mít architektura a parky v areálu charakter inspirovaný živou a stále se měnící přírodou. Ukázky organické architektury viz Příloha 4. Způsob práce na urbanistickoarchitektonických aspektech projektu Na začátku formování urbanistické a architektonické vize bylo nezbytné udělat základní rozhodnutí ohledně procesu plánování prostředí, architektury a infrastruktury. K dispozici byla 4 možná řešení: 1. Organizovat formální veřejnou architektonickou soutěž, tzn. sestavit zadání pro vypsání veřejné soutěže pro autorizované architekty a ateliéry bez omezení počtu; vypsat jednokolovou nebo dvoukolovou soutěž (koncept, jednotlivé objekty); umožnit participaci více architektů na základě transparentního výběru; obrátit se na Českou komoru architektů (komise, výběr nejlepšího návrhu). 2. Organizovat vyzvanou soutěž, jíž se zúčastní předem vybraní architekti, ateliéry nebo školy architektury, tzn. vyhlásit zvlášť soutěž na urbanistický koncept celého areálu; anebo vybrat jeden z předložených konceptů areálu; a následně vypisovat soutěže na jednotlivé objekty (dílčí etapy); stanovit kritéria pro výběr; stanovit členy výběrové komise. 3. Najít vhodného architekta (ateliér, školy architektury) a zadat zakázku. 4. Realizovat nový model formou týmové spolupráce na bázi konsensu (avšak s postupem v situacích, kdy konsensus není možný). Pracovní skupina Krumlovia a další členové týmu Krumlovia vytváří projekt sami s pomocí architektů a expertů. 21 V každé etapě tvorby vznikají vylepšené návrhy, a postupně se do práce zapojí další architekti a experti, které zaujme vize Projektu Krumlovia. Pracovní skupina Krumlovia (viz seznam členů na str ) se rozhodla pro čtvrtou variantu. Jejím největším přínosem je, že umožňuje spolupráci řady individualit, tuzemských i zahraničních, a jejich synergické propojeni ke kontinuálnímu zlepšování kvalit celého projektu. 1. Legislativní a právní pohled V současném světě architektury je nepřípustné, aby se projekt Krumlovia vyvíjel tím způsobem, že v průběhu tvorby nového projektu čerpáme z projektu původního a implementujeme další podnětné prvky z práce jiných architektů, kteří na projektu rovněž pracují. Prohlášení nového projektu za dílo daného autora je pak nepřípustné. Projekt Krumlovia plně respektuje právní rámec (vyhlášky, normy, zákony); Pracovní skupina Krumlovia a spolupracující architekti se v závislosti na tomto právním rámci 57 P r o j e k t K r u m l o v i a

63 dohodli na pokusu o nový způsob nakládání s nezcizitelným majetkem svých idejí v zájmu vyššího celku. Jelikož jde o poněkud nezvyklý model tvorby a výběru, je nutné jej vysvětlit podrobněji. 2. Popis nového modelu spolupráce Projekt Krumlovia je koncipován tak, že v průběhu vzniku návrhu spolupracuje řada architektů, dalších odborníků i laiků, kteří mohou písemně schválit možnost, že se z jejich návrhů do celkového modelu dostane pouze část, a celý model bude utvořen z řady různých inspirací a návrhů. Částečné se to už používá v participativním plánování. Pro Projekt Krumlovia jdeme ještě o krok dál a pozveme architekty, další experty a laiky, kteří se mohou přidat do týmu architektury. Existující i noví členové budou souhlasit s novým modelem spolupráce. Samotná tvorba je koordinována vedoucím týmu architektury. Pracujeme s různými individualitami, které jsou v zájmu co nejkvalitnějšího celku schopni vzájemně posoudit lepší kvalitu jednotlivostí u druhého a nelpět na vlastním autorství celého díla. Tento způsob spolutvorby umožňuje, že se skupina spolupracujících postupně rozšiřuje. Každý člen týmu porozumí tomu, že nejde o upřednostnění jeho vlastního návrhu, ale o kreativní týmovou tvorbu. Důležité jsou v tomto kontextu principy otevřené spolupráce (viz str ). Projekt Krumlovia přináší systémové inovace do řady oblastí včetně architektury. Nový způsob týmové spolupráce je žádoucí, neboť současný systém je založen na principu výhry či prohry, a tím pádem okleštěn o výhody partnerského nesoutěživého principu. V současném paradigmatu je zažito, že architekti vystupují sami za sebe a za svůj ateliér a soutěživě protěžují pouze svá vlastní díla. Princip nesoutěživé spolupráce v zájmu celistvé kvality díla je paradigmatem budoucnosti. Tento krok je vysoce inovativní a zároveň těžký. Je složité dospět na poli architektonicko-urbanistickém ke konsensu a zároveň zajistit, aby se nikdo necítil připraven o myšlenku, využit, zneužit, potlačen, či preferován. Náš nový způsob spolupráce vyžaduje velkou míru uvědomění a nadhledu. Člověk, který chce vše jen pro sebe, nebo podle sebe, nebude v Projektu Krumlovia úspěšný. Člověk, který umí nejen tvořit, ale také propojovat, má šanci uspět. Z matematiky můžeme, pro lepší pochopení nového paradigmatu, uvést přiklad nauky o vektorech. Aplikujeme-li nauku o vektorech na lidské společenství, můžeme analogicky uvést, že každá individualita, se svým zaměřením, reprezentuje určitý názor, který odpovídá individuálnímu směru působení síly, tedy vektoru, určitým směrem. Je však rozhodující, kterým směrem se napře součet vektorů, tedy výslednice. A právě tato výslednice vektorů je tím, co zpětně působí na vektory jednotlivé. To můžeme nazývat též kolektivní inteligencí či duchem společenství. Pokud se v rámci Projektu Krumlovia podaří uskutečnit nové paradigma nesoutěživosti a spolupráce v rámci celku, může to mít pozitivní dopad nejen na samotný projekt ale i na svět architektury. 58 P r o j e k t K r u m l o v i a

64 Kolektivní utváření prvotní prostorové koncepce a využití ploch (Varianta 1) Proces utváření koncepce areálu začal na přelomu roku 2013/2014 týmovou prací na urbanistických a krajinotvorných souvislostech pod vedením akademického architekta Oldřicha Hozmana. Během roku 2014 se postupně zapojili další architekti, experti a laici. Při práci byla využita např. metoda společného modelování umožňující sdílet podněty a návrhy, získat zpětnou vazbu a spojit se s řešením, na jehož vzniku se pracovní skupina Krumlovia podílela. Při společném modelování jsme respektovali tvar terénu, stávající stromy, jezírka, vodoteč a historický statek. Týmová práce na urbanistickém modelu Kreativní týmovou prací vznikl první návrh plastického architektonického modelu s hlavními rysy umístění budov v areálu. V modelu je zachyceno rozmístění staveb v areálu a orientace budov ke světovým stranám. Hrubé obrysy budoucích staveb jsou situovány co nejvhodněji vůči tvaru terénu a vůči místním rybníkům, komunikacím a malé vodoteči. V modelu je také dobře vidět umístění stávajících stromů, které budou zachovány. Zapracovány byly též potřeby občanů města z hlediska funkcí a účelů budov; návrhy byly prodiskutovány v průběhu řady setkání s veřejností, která proběhla v roce Budovy jsou v modelu pouze schematicky naznačeny, bez konkrétní architektonické podoby. Budou dále detailněji propracovány v dalších fázích projektu. 59 P r o j e k t K r u m l o v i a

65 První plastický urbanistický model Členové pracovní skupiny Krumlovia si mohli experimentálně ověřit, jak společná tvorba zapojuje a posiluje lidské kvality. Nejtěžší bylo překonat navyklý způsob myšlení, při němž hájíme náš názor, aniž bychom vnímali a rozuměli názorům druhých. Jakmile se lidé naučili vzájemnému naslouchání a hledali nová řešení při odlišnosti názorů, získávali od sebe navzájem cenné zkušenosti. Pochopení stanoviska druhého přispívá k vytváření společenství v zájmu společného cíle. Výsledkem této práce je první návrh urbanistického modelu, tak zvána Varianta 1, viz str Tento model byl veřejně několikrát prezentován během prvního půlroku Následně byl představen i na městské radě Českého Krumlova dne a zastupitelstvu města dne P r o j e k t K r u m l o v i a

66 61 P r o j e k t K r u m l o v i a

67 62 P r o j e k t K r u m l o v i a

68 Kompozice a umístění staveb Text v této části popisuje kompozici a umístění staveb tak, jak je to navrženo v urbanistickém modelu - Varianta 1 (viz předchozí celostránkový obrázek). Vzdělávací městečko bude zasazené v živě utvářeném parku. Okolo hlavního vstupu do areálu na západní straně pozemku budou situovány universitní budovy. Budou tvořit skupinu staveb uspořádanou do velkého oblouku, který bude uzavírat široké parkové prostranství za hlavním vstupem. Na severní straně od vstupu bude aula a kulturní centrum, které může být zároveň užíváno pro divadlo, koncerty či jiné kulturní aktivity. Na jižní straně od hlavního vstupu jsou plánované budovy informačního a výstavního centra a skupiny budov University Krumlovia. Srdcem areálu, přímo ve středu vzdělávacího městečka, jsou dvě původní křídla starého zemědělského statku. Budou zrekonstruována a využita. Podél budov statku bude procházet hlavní komunikace. Na jejím západním konci bude situován hlavní vstup do areálu. Na východním konci této hlavní komunikační osy bude další z přístupových cest do areálu. Všechny cesty v areálu budou určeny pouze pro pěší. Vstup bude nicméně umožněn vozidlům jednotného záchranného systému a zásobování. Jedno z křídel statku bude vyčleněno pro řemeslné dílny a umělecké ateliéry. Druhé křídlo bude používáno jako zázemí pro zahradnictví, zemědělství, pro stroje a materiál pro údržbu celého areálu. Pokud to prostory umožní, bude v tomto křídle umístěna záchranná stanice pro zraněná zvířata, která následně vypustí vyléčená zvířata do volné přírody. Zvířata, která by již ve volné přírodě nepřežila, umístí do vhodného prostoru v areálu (tzv. parazoo již existuje ve Vlašimi viz Přírodní charakter celého areálu bude navíc přitahovat ptáky, veverky a další volně se pohybující zvířata. Celkově bude tento svět zvířat jednou z největších atrakcí areálu. Za druhým křídlem statku budou situovány zahrady a políčka pro zemědělskou výuku a výzkum. Ze západní a severní strany budou obě historická křídla statku doplněna budovou obchodu a služeb. Vznikne tak polouzavřené vnitřní náměstí. Do tohoto srdce vzdělávacího městečka budou v nové budově služeb umístěny v prvním patře kanceláře Vývojového centra s místností pro návštěvníky. V dalších prostorách této budovy budou služby, jako je např. kavárna, čajovna, restaurace, fitness a wellness, hotýlek a také obřadní síň. V plánu jsou i obchůdky, jako např. prodejna pečiva s pekárnou, knihkupectví a prodejna zdravé výživy. Přáli bychom si, aby většina z nově vzniklých budov obsahovala také ubytovací kapacity. Vzdělávací městečko tak bude živé a stále obydlené na celé své ploše. Přispěje to ke zvýšení zájmu o bezprostřední okolí budov a zlepší bezpečnost celého prostoru. Kompozici rozmístění většiny budov v areálu ovlivnilo umístění vodních ploch a tvar okolního terénu Vyšenských kopců. Tam, kde se terén snižuje a tvoří mírnou prohlubeň, jsme umístili okrouhlé skupinky budov. Rybníky tvoří středy náměstíček mezi nově navrženými malými areály budov. Na jižním okraji pozemku okolo rybníka bude rozmístěna skupina objektů tvořící budovy školy. Na severozápadě za školou bude tělocvična a venkovní sportoviště. Jižně pod statkem bude druhý rybník. Okolo něj jsme situovali další stavby patřící do skupiny University Krumlovia. Na západě od rybníka tuto skupinu budov uzavírá přírodní amfiteátr. Na severní straně za statkem, na místní malé vodoteči, navrhujeme vytvořit přírodní koupaliště. Okolo něj bude stát další ze skupin budov University Krumlovia. Na západním okraji pozemku severně za aulou bude stát budova Vývojového centra. Je 63 P r o j e k t K r u m l o v i a

69 to stavba, kterou chceme postavit jako první. 22 Celý projekt v ní budeme detailně propracovávat a organizovat. Na severu za budovou Vývojového centra, bude veřejně přístupný naučný park pro rozvoj smyslů člověka. V jihozápadním rohu, nejblíže k sídlišti Vyšný, je další důležitý vstup do areálu. U něj bude umístěn areál mateřské školy se zahradou a lesíkem. Vedle mateřské školy bude skupinka tří budov pro bydlení zaměstnanců školy, školky a domu pro aktivní stáří. Vedle domova pro aktivní stáří plánujeme umístit budovu služeb s lékárnou, kadeřnictvím a obchůdkem. Senioři budou mít také možnost mít samostatné bydlení i v jiných částech areálu, kde dostanou potřebnou péči. Totéž platí pro zdravotně znevýhodněné osoby. Mělo by se počítat s tím, že koleje studentů budou dostatečně daleko od seniorských obydlí, kvůli klidu, který senioři, především v nočních hodinách, potřebují. Severní část pozemků je vyčleněna převážně pro bydlení. Tato část areálu je více klidová a za severní hranicí pozemku přechází do volné krajiny luk a lesů. Do této oblasti vzdělávacího městečka jsme umístili zaoblené skupiny domků. Tvoří šest půlkruhových nebo kruhových forem podporujících utváření sousedských vztahů. Na jejich jižním okraji je ohraničuje malá vodoteč s jezírkem, uprostřed kterého je ostrůvek s domem pro rozjímání a kontemplaci. V rámci areálu budou decentralizovaně rozmístěné tři plochy pro velké vegetační čističky odpadních vod. Mezi skupinkami budov bude řada výběhů pro drobné zvířectvo. Areál nebude oplocen, tudíž nebudou viditelné žádné bariéry, které by určovaly hranice mezi kampusem a okolím. Princip reflexe a usilování o vyšší kvalitu Návrh, který je zobrazen na stránkách 60-61, považujeme za Varianta 1, která slouží jako základ pro současnou verzi této studie. V souladu s principem reflexe a usilování o vyšší kvalitu bude naše práce na urbanistickém modelu dále pokračovat v období před podáním návrhu na změnu územního plánu. Počítáme s tím, že z této práce vznikne Varianta 2 a případně i další varianty. Tento proces je podrobně popsán v dalším odstavci Kroky k utváření urbanisticko-architektonické koncepce. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách (www.krumlovia.eu). Mnoho lidí nejsou zvyklí pracovat podle principu reflexe a usilování o vyšší kvalitu. Mají pocit, že tento způsob není efektivní, že to zpomalí proces uskutečnění, nebo že je to dokonce riskantní pro úspěch celého projektu. Nevidí důvod, proč se vrátit k otázkám, které už byly probrány, nebo proč opravit texty, které jsou už docela dobré. Nechtějí trávit čas vylepšováním vylepšeného, radši chtějí mít čas na další důležité věci. Jednoduše řečeno, mají problém s tím "nekonečným" vylepšováním. Je pravda, že princip reflexe a usilování o vyšší kvalitu způsobuje zpomalení, ale zároveň zvýší to, co je nejdůležitější, a to je kvalita projektu. Při projektech, které připravují systémovou změnu, je kvalita nejdůležitějším faktorem úspěchu, protože celý systém pracuje proti vám. Jen pokud dokážete, že máte opravdu o hodně lepší návrh, než je současný stav, máte šanci ho nakonec prosadit. Kvalita projektu přitahuje kompetentni lidi a finanční zdroje a dává celému projektu smysl. Svět nepotřebuje projekty, ale smysl, a pokud ten smysl není silný, nemá smysl na tom vůbec pracovat. Projekt s rozsahem Projektu Krumlovia nemůže být uskutečněný na základě filosofie dost-dobrý-výsledek, ale s filosofií Jacka Welche, legendárního bývalého ředitele General Electric, který dával každému oddělení organizace jednoduchý cíl: one or 64 P r o j e k t K r u m l o v i a

70 two to znamená, buďte nejlepší nebo druhý nejlepší ve světě. Něco velmi podobného platí pro Projekt Krumlovia. Pokud se tým rozhodne dočasně zastavit proces usilování o vyšší kvalitu, musí to být dobře zdůvodněno. Dobrým důvodem je např. že finanční expert spočítá provozní náklady. Pak by nebylo dobré neustále upravovat parametry, neboť by pak musel vše znovu kalkulovat. Mohou se však mezitím vylepšovat další aspekty, které nemají vliv na finanční analýzu. Lidé v Projektu Krumlovia by měli mít k tvorbě ten samý přístup, jako mají letečtí inženýři chyby a nevhodné zacházení může stát ostatní život. Kroky k utváření finální urbanistickoarchitektonické koncepce Plánujeme následující kroky vedoucí k vypracování urbanistického modelu - Varianta 2 a případně další varianty, které budou následně porovnán s prvním modelem. Zájemci o spolupráci (architekti a další experti i laici) se mohou k práci připojit kdykoliv v průběhu procesu. Existují tři možnosti spolupráce: 1. Pokračování v práci na prvním urbanistickém návrhu (Varianta 1, viz str ). Kontakt: Akad. arch. Oldřich Hozman Studio ARC 2. Spolupráce na tvorbě dalšího urbanistického modelu (Varianta 2). Kontakt: Ing. arch. Radan Volnohradský Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně 3. Spolupráce na tvorbě dalšího urbanistického modelu (Varianta 3). Kontakt: Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. ÚP STUDIO 4. Zpracování další, možná zcela odlišných, návrhů a vizí. Kontakt: Doc. Gaudenz Assenza, vedoucí Projektu Krumlovia Každý návrh bude projednán pečlivě, a případně zvolen pro realizaci vzdělávacího městečka Krumlovia. Všichni spolupracující by měli být ochotni akceptovat, že je přípustné integrovat různé návrhy. Je však také možné, že jeden návrh bude ve všech oblastech nejlepší a bude vybrán. Pravděpodobnější však bude integrace různých návrhů s důrazem na koherenci a celkovou kvalitu. První zájemci o spolupráci se zúčastnili semináře Pracovní skupiny a týmu architektury v Českém Krumlově. Téma bylo: Projekt Krumlovia Další kroky urbanismu a architektury. Výsledkem tohoto semináře bylo rozšíření týmu architektury a konsensus o konkrétních krocích nutných pro dokončení urbanistického modelu. Konsensus o konečném modelu bude vypracován v rámci architektonické kolokvia v roce Možnosti budou: Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Další rozvinutí modelu na základě Varianta 1 a/nebo Varianta 2/3 Jiný model, který může vzniknout interně nebo externě. Finální model bude východiskem pro podrobnou územní studii a architektonické studie a zároveň podnětem pro změnu územního plánu. Finální Varianta bude řešit mimo koncept staveb samotných i širší vztahy, např. návaznost na město a CHKO. V průběhu roku 2015 bude vypracován v rámci týmu architektury a infrastruktury první návrh budovy Vývojového centra jako modelové studie. Navíc bude upřesněno, zda 65 P r o j e k t K r u m l o v i a

71 bude zadáno projektování jednotlivých staveb různým architektům, architektonickým ateliérům a fakultám architektury, či zda bude Pracovní skupina pokračovat v experimentálně ověřeném modelu týmové spolupráce. Výhodou zadání práce externím specialistům je mobilizace celosvětové inteligence a kreativity architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří mohou na základě kvalitního zadání přijít s naprosto unikátním řešením, na něž by nikdo z týmu Krumlovia nepřišel. Hlavním argumentem proti širokému celosvětovému zadání je riziko, že vzhled vzdělávacího městečka nebude koherentní. Jsme však přesvědčeni, že pokud bude zadání jasné a kvalitní, a pokud vedení Krumlovia Group a její expertní poradci budou moci vybrat z vybraných návrhů, dá se zajistit koherence i u tak rozsáhlého projektu. Příkladem je městecko Borneo Sporenburg a IJburg v Amsterdamu, kde každá budova byla navržena jinými architekty. Tyto budovy sice nejsou příklady organické architektury, nicméně ukazují, že i různorodost může být svým způsobem koherentní. ů Borneo Sporenburg, Amsterdam (zdroj: L. Františak) 66 P r o j e k t K r u m l o v i a

72 IJburg, Amsterdam (zdroj: L. Františak) Požadavky pro vzdělávací městečko budou přísné v následujících oblastech 1) udržitelnosti (energie, přírodní materiály, recyklace) 2) soběstačnost 3) dlouhověkost 4) finance 5) kvalita provedení 6) funkčnost 7) doprava 8) vazby na okolí (orientace vůči světovým stranám, voda, vítr, vazby na město, atd.) Během celého procesu bude rozhodujícím orgánem a výběrovou komisí Pracovní skupina Krumlovia či vedení organizace Krumlovia Group (založením Krumlovia Group ukončí Pracovní skupina činnost). Všechna rozhodnutí budou konzultována s odborníky a poradci. Důležitá je též možnost pro lidi z města a širokou veřejnost vyjádřit se během jednotlivých fází řešení. Tvorba veřejného prostoru nemůže probíhat v utajení. Proto je například tato studie, na rozdíl od většiny podobných studií, veřejně dostupná. Pokud kritika přijde až ve chvíli, kdy bude vzdělávací městečko ve fázi realizace, bude již příliš pozdě. Člen výběrové komise, který sám navrhoval model jako vedoucí, koordinátor nebo (spolu)autor, se nebude moci účastnit výběru. Jinak platí obecný princip rozhodování 67 P r o j e k t K r u m l o v i a

73 v Projektu Krumlovia, který je popsán v dokumentu Cíle, principy & pravidla pro rozvoj vzdělávacího městečka Krumlovia (viz Příloha 12). Ekologické principy staveb Pro stavby bude typické používání ekologických stavebních technologií a materiálů. Přednost bude dávána materiálům z místa nebo z regionu, např. dusaným stěnám z místní hlíny, nepáleným cihlám, kameni nebo dřevu z místních lesů (na základě udržitelného lesnictví). Stavby budou mít i další ekologické prvky, např. zatravněné střechy či velké přesahy střech směrem k jihu, aby se budovy v létě nepřehřívaly. Celkově se předpokládá individuální přístup ke každé stavbě s akcentem na orientaci vůči světovým stranám, převládajícím větrům, hospodaření s energiemi a konkrétnímu účelu v urbanistickém celku. Stěny staveb budou mít převážně difúzně otevřenou skladbu. Dešťové vody se budou efektivně jímat, popřípadě i používat pro splachování záchodů a praní. Zelené střechy zabrání jejich nepřiměřené kumulaci. V roce 2014 byla vypracována diplomová práce Ověření vhodnosti lokální hlíny pro dusané konstrukce pro výstavbu vzdělávacího městečka Krumlovia v Českém Krumlově (Katedra technologie staveb, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze). Autor Jáchym Daněk posuzoval vhodnost lokální hlíny pro stavbu dusaných hliněných stěn. S tímto záměrem je spojena výstavba ekologických staveb. Referenční vzorek hlíny z areálu ve Vyšném byl podroben laboratorním zkouškám na ČVUT v Praze. Byla provedena komplexní sada zkoušek, která určila vlastnosti hlíny z hlediska vaznosti, smršťování, odolnosti hlíny na působení vody, pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Průběhy a výsledky zkoušek jsou v diplomové práci podrobně popsány, vyhodnoceny a porovnány s již existujícími výsledky jiných měření. Jáchym Daněk popisuje některé výhody používání hlíny ve stavebnictví: minimální zátěž životního prostředí spotřeba energie je nutná pouze na opracování materiálu při použití místní hlíny odpadají nároky na dopravu z estetického hlediska má lokální přírodní materiál největší šanci se harmonicky začlenit do místního krajinného rázu díky tvárnosti hlíny lze v objektu uplatnit kreativní potenciál tvůrců hlína je materiál, který oslovuje lidské smysly hlína vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima. 23 Kompletní diplomová práce je k dispozici zde: https://drive.google.com/folderview?id=0b3mblcaqyt_arm1ozljluuvprta&usp=s haring Hlína nebude jediným stavebním materiálem použitým pro stavbu kampusu. V areálu mají být postaveny i objekty lehké konstrukce v podobě dřevostaveb a z dalších přírodních materiálů. S důrazem na používání lokálních materiálů budou podezdívky a dekorace vytvořeny z místního kamene. Nakládání s energiemi Při výrobě a spotřebě tepelné a elektrické energie, se snažíme o maximální využívání tzv. čisté energie. Uvažujeme mimo jiné o využití fotovoltaických systémů, solárních panelů a tepelných čerpadel pro topení i ohřev vody. Zvažujeme i topení na dřevo, plyn, spoluspalovací (kogenerační) jednotky či využívání biomasy. 68 P r o j e k t K r u m l o v i a

74 Jelikož žádná ze zmíněných energií není zcela ekologická a jelikož vývoj nových technologií jde stále dopředu, necháváme volbu technologie v této chvíli záměrně otevřenou. Zajímají nás energie, které jsou v současnosti v experimentálním stádiu, ale mohou být dostupné a komerčně využitelné za pár let. Tehdy bude také volba energií v projektu aktuální. Sledujeme vývoj nejnovějších technologie a innovativných řešení v předních světových pracovištích jako např. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Rocky Mountain Institute, Wuppertal Institut, atd. Pro každé řešení budeme vždy hledat optimální poměr ceny, bezpečnosti, estetiky a ekologie. Bohužel, nemůžeme přímo v areálu získávat energii z vody nebo z geotermálních zdrojů. Větrná energie v prostoru parku není účinná. Namísto vybudování centrální jednotky pro výrobu elektřiny a vytápění bude nakládání s energiemi decentralizované. Každá budova bude zároveň výrobcem i spotřebitelem energie. V celém areálu bude instalován integrovaný systém měření, který bude inteligentně regulovat toky energií. Usilujeme o to, aby celé vzdělávací městečko bylo, pokud možno, energeticky soběstačné. Postavit všechny budovy tak, aby byly energeticky soběstačné může byt finančně velice náročné. Bude to otázka, kterou budeme muset řešit u každé budovy zvlášť. Vývoj technologií a jejich cen se nedá spolehlivě předpovídat. Každopadně počítáme s tím, že kampus bude napojen na existující rozvodovou síť pro případ výroby přebytkové energie nebo naopak pro případ deficitu. Dále se budeme intenzivně zabývat možnostmi, jak snížit spotřebu energií. Jako zdroj klimatizace je např. možné používat 1) podzemní komory vzduchu, 2) vítr, 3) stín a 4) vodu; vše podle lokálních klimatických podmínek. 69 P r o j e k t K r u m l o v i a

75 Zdroj: Casas Bioclimaticas ITER Jednou z prvních organizací založených v kampusu může být družstvo (mimo ČR je ekvivalentem kooperativa) zaměřené na správu budov a oblast energetiky. Ve většině případů se jedná o dvě odlišné organizace, ale v případě, že by budovy produkovaly přebytek energie, je lepší je integrovat do jednoho družstva. Lokální/regionální družstva tohoto typu by mohlo po vytvoření kampusu expandovat, a mohla by být v budoucnosti studijním příkladem pro podobné organizace v jiných lokalitách. Ve světě existují velice úspěšné kooperativy. Např. v Dánsku založili farmáři, kteří investovali do lokální energie, kooperativu, která pomohla vesnicím, aby mohly být soběstačné a dokonce produkovaly přebytek energie. Farmáři kolektivní produkcí a prodejem energie vydělávají více peněz než zemědělskými aktivitami. Podobné příklady ukazují, že lokální know-how, lokální úspory a užití lokálních zdrojů v rukou 70 P r o j e k t K r u m l o v i a

76 místních obyvatel, kteří by za normálních okolností nespolupracovali, může být úspěšné i bez potřeby velkého investora. Nakládání s odpadními vodami Urbanistická studie zdůrazňuje nutnost nalezení vhodného způsobu čištění odpadních vod produkovaných v areálu vzdělávacího městečka. S ohledem na uvažované celkové množství producentů / obyvatel (cca 1400 osob s teoretickým maximem 2900 osob) a ekologický charakter Projektu Krumlovia, počítáme s využitím technologií přírodního čištění odpadních vod spolu s využitím stávajících možností dané lokality. 1) Vybudování vegetační čističky odpadních vod V rámci tohoto řešení existují dvě možnosti: První možnost spočívá v decentralizovaném budování dílčích kořenových čističek odpadních vod. To by znamenalo řešit celý komplex decentralizovaně pro jednotlivé objekty nebo menší skupiny objektů. Voda z těchto čističek by se vsakovala do nižších vrstev půdy a zbytek by mohl být využíván lokálně například na závlahy. Druhou možností je vybudování centrálních kořenových čističek. Toto řešení by vyžadovalo vybudování svodných stok vedoucích do 2-3 velkých vegetačních čističek odpadních vod (např. pro 3 x 500 osob). Tyto plochy by musely být dostatečně rozlehlé mj. proto, aby umožňovaly vypořádat se s mimořádnými situacemi, při kterých by v areálu bylo mnohem více lidí. Tuto variantu jsme zatím zvolili pro zakreslení do studie (viz str ). 2) Napojení na stávající přivaděč čističky odpadních vod Český Krumlov Toto řešení počítá s využitím stávajícího kanalizačního přivaděče starého vojenského areálu, který je už napojen na centrální čističku odpadních vod ve městě Český Krumlov. Její kapacita je pro plánovaný provoz nového areálu více než dostatečná. V současné době je nicméně na tento přivaděč již napojena řada nově postavených objektů a jeho průtočná kapacita je v časech splaškových špiček téměř vyčerpána. Řešením by mohlo být vybudování retenčních mokřadních ploch pro akumulaci mechanicky předčištěných odpadních vod, které by se vypouštěly do kanalizačního přivaděče v časech dostatečných průtočných kapacit (hlavně 22:00 6:00, ale také např. 10:00-14:00). Doprava a provoz V prostoru vzdělávacího městečka jsou pěšiny, stezky a komunikace určené pro pěší provoz. Některé komunikace budou mít speciální pruhy pro cyklistiku, skateboardy apod. Všechny pěšiny, stezky a komunikace jsou vytvořené z přírodních materiálů. Většina z nich bude mít bezbariérový charakter. Automobily a jiná vozidla budou mít do celého areálu přístup pouze v odůvodněných případech. Hlavní trasy jsou pro potřebu dopravní obslužnosti sjízdné. Parkovat bude možno na vnějších okrajích celého areálu. Parkovací stání pro automobily budou zapuštěna cca o 1m pod úroveň ploch areálu a budou krytá zatravněnými střechami. 71 P r o j e k t K r u m l o v i a

77 Celý vnitřní prostor areálu tak bude klidovou pěší zónou s množstvím zeleně a zákoutí určenou pro odpočinek, setkávání, venkovní cvičení, apod. Součástí areálu budou nabíjecí stanice pro elektromobily a půjčovny různých typů jízdních kol. Provoz celého areálu předpokládá každodenní dopravu pracovníků, dopravní obsluhu (zásobování) a dopravu osob, které se v areálu budou vzdělávat, bydlet a popř. navštěvovat vzdělávací zařízení, kulturní centrum a další instituce. Z toho vyplyne potřeba zvýšení kapacity a celkové posílení silniční infrastruktury města. Ovzduší bude pravděpodobně zatíženo zvýšenou frekvencí hromadné dopravy, zásobováním celého areálu a vyšším výskytem osobních aut na příjezdových komunikacích. Nebezpečí také představuje možný únik olejů a pohonných hmot z těchto motorových silničních vozidel. Doprava do a z areálu bude mít vliv na stávající dopravní infrastrukturu města. To je navázáno na potřebné investiční akce do silniční sítě města především z hlediska zvýšení její kapacity a omezení hluku. Vliv na životní prostředí se musí v další fáze projektu zpracovat. Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon číslo 49/2010 Sb., v úplném znění) je nutné, aby příslušný úřad měl materiál k posuzování vlivu areálu na životní prostředí. V každém scénáři je nutné počítat se změnou technologií během předpokládaného časového horizontu let. Poměr elektromobilů a dalších nových technologií mobility k počtu klasických dopravních prostředků se bude do zahájení plného provozu vzdělávacího městečka výrazně zvyšovat. Stavba první budovy Zahájení stavby prvního objektu - Vývojového centra - a prvních obytných domů v severní části areálu je možné již v rámci současného územního a regulačního plánu. Budova Vývojového centra, kreativní srdce celého kampusu, by měla být koncipovaná pro 70 osob (průměrný počet uživatel v jeden okamžik). Maximální kapacita by měla být 100 lidí + 50 návštěvníků. Budovu je možné postavit v etapách, přičemž v průběhu první etapy by měla být vybudována větší místnost pro vzdělávací a kulturní aktivity, kanceláře, minimálně jedna místnost pro setkávání a společnou práci, toalety a technická místnost. Ideálně by se jednalo o modulární stavbu, která se dá rozšířit v případě, že budou dostupné další finanční zdroje. Podle současného plánu budova Vývojového centra obsahuje: Přízemí: 1 větší místnost pro vzdělávací a kulturní aktivity (až 50 lidí, cca 100 m2) 1 dílna / ateliér (cca 50 m2) 1 kavárna / čajovna pro setkávání a informační centrum pro návštěvníky (cca 60 m2) Kuchyně pro stravování personálu (cca 30 m2) Zasedací místnost (cca 40 m2) Toalety 24 Toalety pro veřejnost (ženy / muži, celkem 30 m2) Toalety pro personál (ženy / muži, celkem 15 m2) 72 P r o j e k t K r u m l o v i a

78 Bezbariérové toalety pro vozíčkáře, min. rozměr 1,8*2,15 m, počítáme s 2*2.5 m, celkem 5 m2) Technická místnost (cca 25m2) Ostatní (foyer, chodby, cca 60 m2) První patro: 15 kanceláří (cca 225 m2) Místnost pro techniku (kopírka, tiskárna, skener, atd.) s malou kuchyní (cca 30 m2) 1 větší místnost pro setkávání a společnou práci (cca 35 m2) 1 menší místnost pro setkávání a společnou práci (cca 20 m2) Toalety pro personál (ženy / muži, celkem 15 m2) Bezbariérové toalety pro vozíčkáře, min. rozměr 1,8*2,15m, počítáme 2*2.5m, celkem 5m2) Archiv / knihovna (cca 35 m2) Ostatní (chodby, balkón, cca 50 m2) Druhé patro: Ubytovací kapacity: 5 pokojů s kuchyňskou linkou a koupelnou (100 m2) a cca 50 m2 byt pro správce s kuchyní a koupelnou a balkonem 10m2) Na této první budově kampusu bychom chtěli ukázat to nejlepší, co může organická architektura nabídnout. U Vývojového centra bude organická zahrada s drobnými zvířaty. 73 P r o j e k t K r u m l o v i a

79 Vzdělávání Východiska Jako poslední dozvuk celistvého uchopení člověka v umění i vědě se objevila renesance a košatost vzdělanosti renesančního člověka, jehož ideálem byla všestrannost (například Leonardo da Vinci). S novými objevy však následně stoupají obtíže vše vědomě obsáhnout. Začínají vznikat specializace. Touha po přírodovědných poznatcích byla doprovázena rozvojem vědy i techniky. Začal být akcentován intelekt, což působilo též na oblast vzdělávání a školství. Svět se začal ubírat směrem zvyšování inteligenčního potenciálu jednotlivce od zavedení povinné školní docházky až po třídění žáků do speciálních tříd podle výšky jejich IQ. Už v 50. letech minulého století hovořil Jean Paul Sartre o odcizení člověka. Sartre ve svých spisech toto odcizení specifikuje ve smyslu, že člověk ztrácí vědomí o souvislosti věcí, dějů i událostí vlastního života. Člověk začíná postrádat rozměr krásy. Technizuje se i umění, které v mnoha ohledech vyjadřuje dezorientaci lidí. Vedle sociálně realistických děl se objevuje abstrakce, roztříštěnost. Sartreova generace vnímala trend jednostranně rozvíjející se vědy a techniky jako odcizení člověka sobě samému a základním lidským hodnotám. Původní význam řeckého slova techne (τέχνη) byl krása, podobně jako slovo kale (Καλη) znamenalo dobro. Posun významu slov směrem ke zjednodušení na pouhé zmechanizování zatemnil smysl jejich skutečného významu. Oproti těmto hlasům sílilo hnutí vědecko-technické revoluce s prvními počítači, zaplňujícími celou místnost a požírajícími množství krabic s děrnými štítky, které se množily ve stále nových sestavách. Vynořovaly se prognózy, že končí věk knihy, že se lidé budou učit přes Internet. Počítače se z velkých místností smrskly na notebooky, pak i na mobilní telefony, tablety, inteligentní hodinky apod. Stále více lidí se začalo den co den nořit do prefabrikátů počítačových iluzí a virtuálních světů. To už se však začaly objevovat varovné hlasy o škodlivosti počítačů v dětském věku, o omezení rozvoje kognitivních funkcí, o počítačové závislosti, o pasivitě a zároveň agresivitě dětí vlivem nadužívání médií. 74 P r o j e k t K r u m l o v i a

80 Tento trend nabírá ve 21. století na síle. Výuka se stále více technizuje a čím dál více se omezuje přímá komunikace s vyučujícím, nastupuje doba komunikace a vyučování přes Internet. 25 Košatost a plasticita výuky se často vytrácejí, umělecké předměty se vyučují téměř výlučně na uměleckých školách. Komunikace, slovo odvozené z latinského slova communio, začíná dostávat jiný význam a rozměr. Ztrácí se schopnost lidského rozhovoru, který J. W. Goethe považuje za nejdůležitější (Pohádka o zeleném hadu a Lilii). Tento trend zrcadlí širší jev závislosti na médiích; např. v Německu tráví lidé na médiích průměrně 10 hodin denně. Průměrný čas, který tráví s ostatními členy rodiny, přáteli a známými, se blíží k pouhým čtyřiceti minutám denně. 26 Dnes spousta dětí neví, jak vypadá živá kráva, zato často trpí alergiemi, jsou obézní, a neumí naplnit svůj volný čas. Mění se funkce rodiny rodiče nemají na své děti dost času a využívají moderní technologie, aby děti zabavili. Děti i dospělí spolu mnohdy příliš nekomunikují, ale denně hodiny surfují po internetu nebo jsou na Facebooku. V knize Digitální demence (2014) najdeme analýzu, proč děti neumějí zatlouct hřebíky, proč nejsou soustředěné a tvořivé, proč stoupá výskyt deprese a dalších psychických nemocí. Ne náhodně stoupá ve společnosti počet autistických dětí. Díky médiím se postupně stáváme autisty. Stoupá potřeba vzdělání, které bude rozvíjet a posilovat celou osobnost. Je třeba začít s hlubším způsobem vzdělávání, a opřít se o kvalitu vyučujících, partnerů výuky, jejichž autorita nebude spočívat v možnosti udělovat známky. Je třeba opřít se o schopnosti poznání jednotlivých osobností žáků a studentů. Řada odborníků se shoduje, že IQ není komplexním měřítkem inteligenci, a zdaleka neurčuje schopností člověka a kvalitu osobnosti. Naopak občas může být podkladem hrůzných asociálních jevů a činů (např. Anders Breivik). Znovu se začíná hovořit o dalších formách inteligence, jako například o inteligenci emocionální, sociální, existenciální, morální či spirituální. Postupně se znovu objevuje jako ideál celistvý košatý člověk. 27 Hovoří se o nové renesanci lidství. Postupně se objevují otázky, např. Jaký je skutečný smysl života na Zemi? Určuje IQ kvalitu člověka? Určuje IQ kvalitu lidského bytí? Staré otázky se před námi začínají nořit v novém světle a probouzejí touhu po celistvosti člověka. Začíná stoupat i vážný zájem o Zemi a na ní o trvale udržitelný život. Rozvíjí se zájem o ekologické zemědělství, o zdravé potraviny, o nové zdroje energií. Souběžně s ekonomickou globalizací stoupá i zájem o globální bytí člověka na Zemi, a zároveň o lokalizaci, např. o lokální měny, lokální potravinové sítě a komunitní život. Zájem o to, jak přirozeně žít, se prohlubuje. Mnoho lidí touží po změně. Cítí, že pokud půjdou s davem, dojdou pouze tam, kam dojde dav. Dokáží-li však opustit konvenční cesty, mohou dojít na místa, kde nikdy nikdo nebyl. 28 Budoucnost patří tvůrcím osobnostem. Proto zní heslo Projektu Krumlovia cesta tvořivosti. 75 P r o j e k t K r u m l o v i a

81 Touha po vzdělávání Systém školské výuky tak, jak se nám v současnosti často prezentuje, se nejenom na míle vzdálil Komenskému, na něhož se stále ještě odvolává, ale stal se v mnoha ohledech kontraproduktivní. Namísto poznávání skutečností nabízí čím dál tím více neživý obsah a memorování velké sumy později neupotřebitelných informací. Takový obsah zdaleka nevyužívá celek lidského potenciálu, ani rozumové schopnosti člověka, na které se tak často odvolává. Rozum dává možnost podrobné analýzy jevů i hledání jejich hlubších souvislostí a analogií s jevy jinými. Rozum dokáže odhalit slabiny tvrzených dogmat a dokáže uchopit pravdivý smysl slov. Rozum dokáže jasně vidět, tedy je schopen skutečné jasno-zřivosti, protože vnímá tendence počínajících jevů, a dokáže odhadnout jejich další průběh. Touha po vzdělávání není touhou po spoustě informací, které často zůstávají na povrchu, u slupky obalující pravý smysl daného. Lidem, kteří mají opravdový zájem o vzdělávání, se jedná o podstatu, o zrno či jádro, které ve formě, ve slupce vězí. Jak to vyjádřil E. F. Schumacher: Počet vzdělávacích institucí roste, stejně jako znečištění životního prostředí, množství vyčerpaných přírodních zdrojů a nebezpečí ekologických katastrof. Pokud má tedy vzdělání lidstvo zachránit, musí to být vzdělání jiného typu: vzdělání, které nás přivede k pochopení souvislostí a hloubky jevů. Stojíme před otázkou, jak opět uchopit člověka a lidství a umožnit zájemcům o studium, aby se na základě vlastních zkušeností naučili poznávat a rozlišovat dobré od špatného, hodnotné od nehodnotného, pravdivé od lživého. Touha po pravdivosti se vynořuje v různých směrech a otázkách, např. hledání pravdivého vztahu k Zemi, na níž žijeme hledání pravdivého způsobu života hledání skutečného poznání souvislostí všech věcí hledání pravdivých vztahů mezi mužem a ženou hledání pravdivých vztahů mezi lidmi navzájem. Tato a podobná témata nabývají stále většího významu. Volají po metodách, jimiž by se pravdivost dala prověřit. Mladí lidé chtějí být bráni vážně a participovat na procesu poznávání vlastním hledáním, případně i omyly, které ale opět objeví oni sami pomocí vhodně kladených otázek a zkušeností. Individualita lidských jáství by měla být v průběhu procesu výuky zpevňována, vedena k uvědomění si vzájemnosti a k toleranci procesu individuace toho druhého. Tento proces vyžaduje od vyučujícího velikou trpělivost a bohatou fantazii. Hledání nového přístupu ke vzdělávání Trendem současnosti je hledání východiska z krize lidství, která je příčinou většiny dalších krizí, jež zasahují dnešní svět. I my hledáme východiska, a jsme přesvědčeni, že základem řešení je proměna smýšlení, úcta k člověku, a z ní plynoucí adekvátní vzdělávání. Proto jsme se zaměřili na nové formy vzdělávání, které odpovídají současné poptávce a akcentují otevírání nových možností pro budoucí vývoj jednotlivců i společnosti. David Suzuki, kanadský ekolog, upozorňuje, že existují věci, které nemůžeme změnit gravitaci, entropii, rychlost světla. Zároveň však existuje spousta věci, s nimiž přišel člověk, které jsou změnitelné. 29 Patří mezi ně i školství a způsob vzdělávání. Záleží jen na lidech, jak je dokáží využít a v případě nesplnění požadavků změnit. Mnoho lidí 76 P r o j e k t K r u m l o v i a

82 na celém světě, i tým Krumlovia a lidé kolem iniciativy University for the Future, pracuje na této změně. Hledáme nový přístup ke vzdělávání, který odpovídá aktuálním potřebám společnosti. Inspirací při naší práci je tvůrčí dílo dřívějších i současných myslitelů a praktiků, kteří prosazují hlubší pohled na svět. 30 Na základě studia těchto přístupů připravujeme nový celostní model vzdělávání čerpající z impulsů, které se v oblasti péče o lidství a přírodu ukázaly jako nosné. 31 Příklady inovativních přístupů ke vzdělávání, kterými se při tvorbě Projektu Krumlovia inspirujeme, naleznete v Příloze 7. Řada z nich již existuje dlouhou dobu, a fungují na mnoha místech po celém světě. Neexistuje však žádný přístup, který by byl ze všech nejlepší, neexistují přístupy, které by byly pro všechny lidi lepší nebo horší než druhé. Každý má právo preferovat konkrétní přístup. Pokud však chceme vytvořit opravdu vysoce kvalitní vzdělávání, je potřeba začít s čistým štítem, a provést rozsáhlý systematický výzkum rozdílných přístupů. Srovnávací výzkum v oblasti vzdělávání Stejně tak, jako v případě jiných otázek, jako je organizace a vedení, péče o zdraví, tvorba krajiny a architektura, vycházíme i v případě vzdělávacích přístupů z nejrůznějších zdrojů pro inspiraci. V našem výzkumu se nejdříve budeme snažit zeširoka zachytit co nejvíce možných přístupů (viz Příloha 7). Poté budeme aplikovat určitá kritéria pro výběr vhodných přístupů na základě našich společných hodnot. Ohled budeme brát mj. na: úctu k celistvosti a jedinečnosti každého jedince, propojení svobody a zodpovědnosti, diferenciaci vzdělávacího obsahu a metod, vycházejících z úrovně rozvoje jedince a jeho konkrétních potřeb, chuť a potřebu vnitřně růst směrem k vyššímu lidskému potenciálu, schopnost vyvolat radost ze života stejně tak jako rozvíjení schopností spoluvytvářet žádoucí budoucnost založenou na sociální a mezigenerační spravedlnosti, péči o jiné druhy a správě ekosystémů. Tato kritéria nebudou aplikována mechanicky; nejedná se o seznam fixních kritérií. Pouze nastiňují směřování našeho výzkumu. Všechny vzdělávací přístupy, které nabízejí odpovědi na řadu těchto problémů, budou brány v potaz, bez ohledu na souvislosti, ve kterých vznikly a bez ohledu na to, zda mají dlouhodobou tradici nebo se rozvinuly nedávno. Přestože jsou požadavky na vzdělávání ve Vzdělávacím městečku vysoké a komplexní, existuje obrovské množství přístupů, které by mohly náležitě přispět. Není třeba převzít vše z jednoho vzdělávacího směru, struktury či proudu. Některé stránky konkrétního přístupu ke vzdělávání mohou být zastaralé, nevhodné pro místní podmínky nebo neslučitelné s našimi idejemi, zatímco jiné stránky věci mohou dobře zapadat. Zároveň uznáváme obecný argument o tom, že žádná vzdělávací tradice není úplná a tudíž by měla být doplněna tradicemi jinými (Ceruti & Pievani 2005; Edwards & Molz, in press). Každá vzdělávací tradice vychází z určitých souvislostí, na jejichž základě zdůrazňuje, nezdůrazňuje nebo opomíjí určité rozměry reality. Je tedy možné spojit dílčí návrhy z různých vzdělávacích tradic a vytvořit tak nový celek. Zvláštní pozornost věnujeme originálnímu záměru zakladatelů alternativních vzdělávacích přístupů, neboť jejich nápady a následné uvedení do praxe se často liší. 77 P r o j e k t K r u m l o v i a

83 Nezabýváme se tedy pouze tím, jak inovativní instituce po celém světě fungují, ale zajímá nás, jak původně měly fungovat. V naší vlastní praxi se pak zabýváme způsoby, jak mohou být tyto nápady a impulzy relevantní pro naši vlastní snahu vytvořit vzdělávání odpovídající na požadavky 21. století. Z výše uvedených důvodů nelze učinit verdikt o tom, který přístup bude eventuálně použit. Ve skutečnosti takový verdikt nemusí vzniknout vůbec, jelikož se oblast vzdělávání nachází v hluboké transformaci, a nové rozvojové tendence se rychle objevují. Proto výzkum (a experimentální ověření) vzdělávacích přístupů, které jsou předdefinovány vůdčími hodnotami a principy, bude muset být nedílnou součástí úkolů, které budou probíhat ve Vzdělávacím městečku. Tento specifický a doposud nedostatečně vyvinutý druh vzdělávacího výzkumu bude v ideálním případě provozován ve vzdělávacím institutu, jež bude součástí university Krumlovia. Jsme si vědomi toho, že není možné kombinovat vše dohromady, neboť by byla výsledkem pouze nepoživatelná všehochuť. Sloučení mnoha či dokonce všech vzdělávacích paradigmat do všezahrnujícího modelu není jen příliš troufalé, ale nerealizovatelné v praxi. V průběhu roku 2015, dříve, než budou ve vyšenském kampusu vybudovány vzdělávací instituce, bude takový přístup důkladně promyšlen. Všechny instituce pak budou postaveny na nových základech, které mohou být dále formovány v závislosti na nových poznatcích a zkušenostech. Příklady uvedené v Příloze 7 a 8 nepředstavují úplný seznam. Ukazují, že široká škála podnětů k inspiraci je již k dispozici. Musí být chápány a hodnoceny vzhledem ke své relativní hodnotě pro potřeby a účely Vzdělávacího městečka. Aktuální vzdělávací přístupy aplikované ve Vzdělávacím městečku budou záležet na počtu těchto kritérií: potřeby lidí, kteří se chtějí účastnit podávání vzdělávacích návrhů pro Vzdělávací městečko, zázemí, kompetence a přání lidí, rozvíjejících jednotlivé vzdělávací návrhy, zdroje, které bude možné použít na rozvoj a realizaci návrhů, a požadavek určité míry koherence s ostatními vzdělávacími návrhy. Není nutné, aby všechny návrhy následovaly jeden vzdělávací proud. Dostačující bude, pokud budou mít návrhy rodinnou podobnost ve smyslu sdílených společných hodnot a principů. Tato kritéria, spolu s ostatními kritérii, společně povedou k jedinečné sestavě lokalizovaných vzdělávacích návrhů. Je nepravděpodobné, že budou kopií jakéhokoliv samostatného vzdělávacího proudu. Navíc tento soubor návrhů a vzdělávacích přístupů, se bude postupně vyvíjet na základě těchto faktorů: Za prvé je potřeba zlepšit zavedené vzdělávací programy pomocí vhodných metod šetření, včetně evaluačních dotazníků, které vyplní všichni zúčastnění. Tyto evaluace nebudou nakloněny krátkodobému efektů, ale dlouhodobé použitelnosti. 32 Za druhé další výzkum bude zaměřen na vhodné zdroje inspirace (toto může být celkový rámec či filosofie, stejně tak jako zavedené praktické příklady na různých místech). Zvláštní pozornost věnujeme originálnímu záměru zakladatelů alternativních vzdělávacích přístupů, neboť jejich nápady a následné uvedení do praxe se často liší. Za třetí budou zavedeny hospitace mezi vzdělávacími praktikanty napříč institucemi. Dále bude možnost výměnného pobytu výzkumníků, které se zabývají vzdělávacími filosofiemi a jejich aplikací. Tým Krumlovia proto vytvořil výzkumný projekt, který tuto výměnu usnadní mezinárodně. 78 P r o j e k t K r u m l o v i a

84 Projekt Krumlovia a Manifesto 15 Projekt Krumlovia je živým příkladem Manifesta 15, avšak jde o pár kroků dál. Za prvé inovujeme nejen oblast vzdělávání, ale řadu dalších oblastí, které jsou důležité pro kvalitu života. Dále má Projekt Krumlovia propracován celý systém vzdělavání, z nichž mnoho bodů není v Manifestu 15 zmíněno (viz Souhlasíme s následujícimi výroky z Manifesto 15: Budoucnost už je tady, ale není rozprostřena stejnoměrně, (William Gibson v Gladstone, 1999). Oblast vzdělávání zaostává za většinou ostatních odvětví hlavně kvůli našemu zvyku ohlížet se do minulosti a nikoliv hledět vpřed do budo ucnosti. Většinové povinné vzdělávání je založené na zastaralém modelu 18. století, který byl určen k tomu, aby produkoval loajální a pracovité dělníky a úředníky. Toto však těžko může být konečným cílem a smyslem vzdělávání v postindustriální éře. Mnohem spíše potřebujeme podporovat studenty v tom, aby se z nich stali inovátoři, kteří jsou schopní využít vlastní představivost a kreativitu k posouvání společnosti kupředu. Současné výzvy nelze řešit starým způsobem myšlení. Hierarchické uspořádání vztahu učitel-žák není efektivním způsobem učení, protože ničí zvídavost a omezuje vnitřní motivaci. Potřebujeme, aby byl tento vztah vyrovnanější a abychom si osvojili různé modely vzdělávání, včetně vrstevnického učení, a umožnili tak studentům zažít tyto modely v praxi. Chybovat je přirozenou součástí učení se, kde můžeme vše zkoušet znovu a znovu. V naší posedlosti testováním jsme jaksi dovolili OECD, aby se prostřednictvím projektu PISA stala světovým ministerstvem školství. Světem se tak šíří kult měření a testování ve vzdělávání. Na národní úrovni a ve vzájemných vztazích mezi státy to vypadá, jako bychom všichni soutěžili o nejhezčí dítě jedné nudné rodiny.... Ty nejlepší inovace jsou často zadušeny v momentě, kdy se začneme obávat výsledků testování. Potřebujeme skončit s povinným testováním a reinvestovat tyto prostředky do vzdělávacích iniciativ, které vytvoří autentické hodnoty a příležitosti pro rozvoj. Zdá se, že jsme posedlí novými technologiemi, přičemž jen velmi málo rozumíme tomu, na co vlastně technologie jsou a jak mohou ovlivnit to, jak se děti učí. S označením neviditelné učení uznáváme skutečnost, že většina učení probíhá neviditelně prostřednictvím neformálních, běžných, ba i náhodných zážitků spíše než skrze formální instrukce (Cobo & Moravec 2011). Příliš často se pošetile domníváme, že předáváme dětem vzdělání, když je pouze zkoušíme z toho, zda umí zopakovat informace. Formující se pedagogika tohoto století není pečlivě naplánovaná, ale průběžně se vytváří. Ne každý z nás se stane nebo by se měl stát podnikatelem, avšak ti, kteří nerozvíjejí svou podnikavost, zůstanou velmi znevýhodněni. Náš vzdělávací systém by se měl zaměřit na formování... jednotlivců, jejichž specializované znalosti budou ovlivňovány jejich schopností snít, tvořit, zkoumat, učit se a prosazovat podnikatelské, kulturní a společenské iniciativy, brát na sebe riziko a užívat si samotného procesu stejně jako jeho výsledků, a to beze strachu z případných neúspěchů a chyb, které jsou součástí této cesty. 79 P r o j e k t K r u m l o v i a

85 Naše školské systémy jsou založeny na kultuře poslušnosti, konformitě a pocitu uspokojení a z něj pramenící strnulosti. Kreativita studentů, zaměstnanců i našich institucí je systematicky potlačována. Je snazší, když nám někdo říká, co si máme myslet, než když máme myslet sami za sebe. Musíme a můžeme vybudovat na našich školách a v našich komunitách kulturu důvěry. Náš vzdělávací systém bude čelit výše popsaným výzvám tak dlouho, dokud zůstane založen na strachu, úzkosti a nedůvěře. V projektu Minnevate! (MASA 2014) výzkumníci zjistili, že pokud lidé, kteří vzdělávají, mají změnit vzdělávání, potřebují do tohoto procesu zapojit další motivované skupiny a zároveň v těchto komunitách aktivně vystupovat. To vyžaduje nový způsob jednání zaměřený na důvěru, kdy studenti, školy, vlády, firmy, rodiče i komunity vstupují do spolupracujících iniciativ, a společně vytvářejí novou budoucnost vzdělávání. Základní pojmy Záměrem Projektu Krumlovia je znovuobjevování smyslu vzdělání a vytvoření nových institucí reflektujících tento ideál. Projekt Krumlovia i iniciativa University for the Future kladou stejný důraz na vzdělávání jako na výzkum a tvůrčí aktivity. Jack Mezirow 33 mluví v tomto kontextu o tzv. transformativním vzdělávání (angl. transformative learning). Náš záměr navíc zahrnuje i transformativní výzkum a transformativní aktivity (angl. transformative research, transformative action). V angličtině vyjadřuje termín transformativní zásadní přeměnu, obrodu či obnovu. V češtině zní slovo transformativní příliš abstraktně a technicistně, proto používáme v českém překladu místo slova transformativní výraz tvořivý, tj. Tvořivé vzdělávání Tvořivý výzkum Tvořivé aktivity Tyto pojmy souvisí s heslem Projektu Krumlovia: cesta tvořivosti. 80 P r o j e k t K r u m l o v i a

86 Klíčové pojmy iniciativy University for the Future Jednotlivé oblasti (vzdělávání, výzkum, aktivity) mají největší potenciál, pokud nejsou oddělené. V této studii se zaměřujeme zejména na vzdělávání. Tímto nechceme upřednostnit oblast vzdělávání před zbývajícími dvěma oblastmi. Mezi těmito oblastmi neexistuje hierarchie. Např. výzkum není pouze součást vzdělávání, stejně jako vzdělávání není pouhou součástí výzkumu. Obě oblasti jsou způsoby poznání. Vzdělávání se více zaměřuje na osvojení si již existujících znalostí a dovedností, zatímco výzkum se zaměřuje na objevování nových znalostí a dovedností. Pokud dovedeme propojit vzdělávání s výzkumně založeným způsobem učení (angl. coinquiry, practice-based research, atd.), a pokud začneme rozumět výzkumu jako cestě za hledáním odpovědí na společenské otázky, vzdělávání a výzkum se začnou prolínat. Podobně jsou praktické aktivity součástí výzkumu a vzdělávání. Jak tvrdil G. B. Shaw: Jediná cesta k vědění je činnost. 81 P r o j e k t K r u m l o v i a

87 Tvořivé vzdělávání Přístup ke vzdělávání iniciativy University for the Future a Projektu Krumlovia by mohl být vyjádřen slovy: tvořivé vzdělávání pro svobodu a odpovědnost ve zkratce tvořivé vzdělávání. Hlavním cílem je umožnit žákům a studentům vydat se na cestu tvořivosti, vést kreativní a odpovědný život a přispívat k rozvoji společnosti. Při tvorbě vzdělávacího obsahu vycházíme z poznatku, že vývoj osobnosti probíhá v konkrétních specifických fázích po celý život, přičemž každé vývojové období otevře nové roviny schopností a dovedností. Každá vývojová fáze tak má vlastní východiska a specifické potřeby v různých úrovních struktury osobnosti, jejichž znalost je pro efektivní vzdělávání nezbytná. Jednotlivé vývojové fáze jsou silně provázané a projevují se v mnoha směrech v průběhu celého lidského života. Struktura osobnosti jednotlivce je zohledňována jak v rovině běžného vědomí, tak v rovině hlubinné, která má vliv na vývoj a kvalitu osobnosti člověka. Uplatňované metody a formy vzdělávání odpovídají souvislostem konkrétní roviny osobnosti, a tedy nejsou užívány nahodile, bez znalosti jejich smyslu a účinku. To znamená napřiklad, že vedle intelektuálních forem vzdělávání jsou uplatňovány metody uměleckých činností či rukodělných aktivit. Jejich užívání není samoúčelné, ale směřující k hlubšímu průniku do všech rovin osobnosti. Při koncepční práci na novém modelu vzdělávání navazujeme na ideje, které vedou integrace celistvosti člověka do vzdělávacího procesu s respektem ke všem vývojovým fázím osobnosti. Dílčí cíle tvořivého vzdělávání jsou: Zaměření na životní smysl a poslání Základním cílem tvořivého vzdělávání je posílit osobnost a vědomé rozhodování studentů, jakým směrem se v životě vydat a jak se orientovat v období rychlých změn. Orientace na životní smysl a poslání nahrazuje dnešní důraz na sebeprosazení a uplatnění na současném trhu práce, který se během procesu vzdělávání neustále mění. Prostředí a obsah vzdělávání usnadní zaměření na životní smysl a poslání tím, že žáka/studenta naučí najít vnitřní klid a koncentraci, jež jsou potřebné pro nálezání odpovědí na otázky týkající se životního smyslu a poslání. 2. Probouzení a rozvoj talentů a schopností Tvořivé vzdělávání pomáhá v žácích a studentech probouzet a rozvíjet jejich talenty a umožňuje jim vložit své talenty do služeb hledání vlastního životního směřování a poslání. Vzdělávání může studentům pomoci porozumět nejen tomu, jaké jsou jejich schopnosti a talenty, ale také jim nabízet možnosti, jakým způsobem se mohou dále rozvíjet. Tvořivé vzdělávání je orientované na dlouhodobý, celoživotní rozvoj, ne jen na horizont zaměstnavatelnosti. Vzdělávání je zaměřeno na žáka/studenta (angl. learner-centred education) a je žáky/studenty úměrně jejich věku tvořeno (angl. learner-managed education). Pedagogové respektují specifické rysy osobnosti, nadání i jednostrannosti, pomáhají rozvíjet pozitivní aspekty osobnosti v prostoru, kde mohou žáci a studenti experimentovat, a kde je jim povoleno dělat chyby. 82 P r o j e k t K r u m l o v i a

88 3. Radost a motivace k učení Současný vzdělávací systém velmi často děti a mladé lidi demotivuje. Snaží se do nich totiž nalít velké množství informací bez toho, aby jim porozuměli v souvislostech. Oni tak ztrácí přirozenou chuť učit se. Nemalý počet z nich má ze školy trauma. Cílem tvořivého vzdělávání je naopak probouzet touhu po vlastním rozvoji, a tím utvářet základy pro celoživotní učení určované vlastní potřebou. Pedagogové mají podporovat touhu žáků či studentů učit se a důvěřovat jejich touze objevovat svět. Škola a universita má umožnit studentům osvobodit se od plnění přání rodičů a pomáhat jim nalézat vlastní cesty. Vzdělávací proces tak má promlouvat k existenciálním otázkám dětí a studentů a postupně v nich probouzet jejich vlastního vnitřního učitele. 4. Aktivní přístup ke studiu a k životu I když jsou někteří žáci a studenti opravdu aktivní, obecně platí, že v dnešním systému je to většinou učitel, kdo je aktivnější než studenti. Ve vzdělávacích instituci Krumlovia je kladen důraz na aktivitu, tvůrčí schopnosti a podníkavost studentů. Např. při projektově orientovaném studiu nejde jen o to, zapojovat žáky a studenty do reálných projektů nebo nechat studenty vytvořit vlastní projekty. Jde o metodu, jak aktivovat studenty tím, že učitel má úlohu mentora, průvodce (angl. guide on the side), který jim bude stát po boku, avšak neprozradí řešení. Při minimální intervenci pomáhá studentům, aby řešení našli sami Spolutvorba kurikula (angl. co-creative curriculum) Žáci a studenti mají možnost spoluvytvářet kurikulum v závislosti na osobním směřování a zájmech. Každý má svého garanta či tutora, který pomáhá při sestavování individuálního kurikula a vytváření studijních skupin s podobnými zájmy. Kurikulum je flexibilní a umožnuje transdisciplinaritu. M. Csikszentmihalyi řekl: Pokud si někdo přeje naplnit vzdělávání kreativitou, mělo by být prvním krokem podpořit studenty v hledání toho, co opravdu milují a pomoci jim se do této oblasti hluboce ponořit ať už je to básnictví, fyzika, technika či tanec. 6. Celistvost a posílení osobnosti Tvořivé vzdělávání přijímá jedinečnost i celistvost člověka a zohledňuje to ve způsobu výuky. Porozumění hodnotám a jejich vytváření vyžaduje kultivaci všech složek lidské bytosti. Kromě intelektu si vážíme též dalších druhů inteligence jako např. emoční, umělecké, estetické, sociální či morální. Důležitá je kromě práce s tělem (sport, tanec, pohybové workshopy, aktivity v přírodě, apod.) hlavně práce lidských rukou a práce jako taková. Zásadní rovinou, která v rámci celistvosti člověka bude integrována do oblasti výzkumu a studia, je vyšší rovina lidské psychiky a světa, jakožto historicky i kulturně nezbytná úroveň. Celistvost člověka měla být rozvíjena již od útlého věku zážitky s přirozeným světem, nikoliv světem virtuálním. Dítě potřebuje rozvíjet své kognitivní funkce hlavně na skutečných předmětech, nikoli na předmětech umělých. Hlavními hledisky výuky je práce na posílení osobnosti získáním důvěry, čeho všeho může člověk objevováním docílit. Posílení osobnosti je možné např. uměleckými 83 P r o j e k t K r u m l o v i a

89 prostředky. Součástí každého programu by měly být aktivity jako např. hudba, divadlo, zpěv, přednes, kreslení a malování, práce s hlínou a rukodělné techniky. Intelektuální práce je tímto vyvažována a doplňována uměleckými, pohybovými a dalšími aktivitami. Akcentace uměleckých přístupů ve výuce není samoúčelná, ale pomáhá v rozvoji celé košatosti osobnosti, a tím i ke zpevnění vlastních postojů, ale zároveň i k pružnosti v myšlení a chápání postojů ostatních. 7. Rozšíření metod výuky Ve všech vzdělávacích institucích vítáme širokou škálu metod (např. zážitková pedagogika, umělecké prostředky a řemesla, projektové vyučování, komunitní kruhy, hry, simulace, Teorie U, sokratovský dialog, myšlenkové mapy, šest myslitelských klobouků, atd.). Metody výuky nikoli jako experimenty, nýbrž mající souvislost s konkrétní vývojovou fází celistvě chápaného jedince. Nad případovými studiemi navíc upřednostňujeme osobní zkušenosti studenta z reálných projektů, které jsou v našem projektu hlavním zdrojem zážitkového vzdělávání. Osobní zkušenosti jsou v Projektu Krumlovia vždy cennější než psané zkušenosti někoho jiného. Na první místo nestavíme množství získaných informací, ale jejich kvalitu a praktické využití. Klademe důraz na porozumění, kritické myšlení, otevřenost a tvořivost jako protiklad k pouhému memorování. 8. Rozvoj pedagogů a dalších zaměstnanců Tvořivé vzdělávání vyžaduje vysoce odborně a lidsky kvalifikované učitele a nepedagogické zaměstnance motivované ke stálému zvyšování vlastní kvalifikace a k neustálé práci na sobě. Tímto nemyslíme povinné tréninky a teambuildingy, ale individuální i skupinovou práci a studium, včetně důrazu na kultivaci a rozvoj osobnosti pedagogů, které pomáhají rozvíjet spolupráci, týmovou kulturu (angl. team spirit), ale i smysluplnou kvalitu života pedagogů. Pouze odučit hodiny a jít domů není v souladu s naším přístupem.. 9. Sebereflexe Využíváme možností sebereflexe vlastní práce na místo neustálého hodnocení žáků formou známek. Tvořivé vzdělávání nepodporuje princip pedagogického vedení, který bychom mohli nazvat cukr a bič. Ten funguje v závislosti na tom, zda jsou či nejsou plněny požadavky pedagoga. Při hodnocení mohou být využity možnosti slovního hodnocení, zpětné vazby mezi žáky/studenty i směrem k pedagogům, mapy učebního pokroku, atp. Celkově jsou překonávány zjednodušující přístupy k hodnocení. Nejpodstatnějším typem hodnocení je zpětná vazba, kterou student dostane při realizování cinnosti v praxi. Realizace celého cyklu od vize až k samotnému činu poskytne studentovi nejadekvátnější zpětnou vazbu, kterou mu nikdo jiný nemůže poskytnout. 10. Týmová spolupráce 84 P r o j e k t K r u m l o v i a

90 Klíčovým prvkem je schopnost týmové spolupráce a vytváření dlouhodobých harmonických vztahů. Důraz klademe na příznivé klima školy prostřednictvím pozitivních mezilidských vztahů a partnerského přístupu mezi dětmi a dospělými, a uvnitř obou skupin navzájem. Žáci a učitelé by měli trávit společně čas i mimo třídu, aby se mohli lépe poznat a stát se partnery v procesu vzdělávání. Každý je zároveň učitelem a žákem. 11. Důraz na hluboké propojení studia s praxí Dle Bílé knihy terciárního vzdělávání neposkytuje současná situace ve školství dostatečné prostředky k tomu, aby studenti prošli důkladnou přípravou na praktická povolání. V naší nabídce vzdělávání bude zřetelný vztah k reálnému životu. Každý člověk je zároveň učitelem, žákem, badatelem, poradcem i inovátorem. Tento postoj ke studiu může studentům nabídnout, kromě cenných vědomostí a praktických zkušeností, hluboké propojení s reálným životem a s individuálním životním příběhem. Tím se lišíme od většiny škol a universit, které jsou často odpojeny od potřeb organizací a společnosti. 12. Směrem ke společenským výzvám Tvořivé vzdělávání má provádět studenty érou velkých společenských změn. Klademe důraz na společenské výzvy, rozvoj funkčních společenství a směřování k udržitelnosti. Smysluplné vzdělávání i práce by měly vést k pozitivním změnám ve společnosti, pomáhat v hledání a realizování řešení celého spektra od místních po globální problémy a výzvy. 13. Otevřenost Vzdělávací instituce budou navazovat spolupráci s dalšími inspirujícími jednotlivci, skupinami a organizacemi ze svého okolí a postupně se budou navenek profilovat jako komunitní centrum kultury a vzdělanosti. 14. Nejlepší vzdělávání je život V současném systému vzdělávání je studium a život více či méně oddělené. Tím je studium výrazně ochuzeno, jelikož právě propojení vzdělávacího obsahu s vlastním životem umožňuje hlubší cesty poznání. Římský stoický filosof a politik Lucius Annaeus Seneca říkal: Non schoale sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život. Tvořivý výzkum Tvořivý výzkum vyžaduje novou kvalitu myšlení výzkumných pracovníků. Hledá souvislosti i mezi zdánlivě nesouvislými jevy, v nichž se orientuje po časových přímkách a obsahových obloucích, které mohou probíhat v krátkých i delších časových periodách. Tvořivý výzkum hledá původu, důvodu vzniku, účelu věcí a znalost jejich vztahů. Tak, jako ze žaludu může, za příznivých okolností, vyrůst mohutný dub, a za nepříznivých okolností, které je možné rovněž formulovat, vyroste nemocný 85 P r o j e k t K r u m l o v i a

91 a neduživý stromek, tak je možné porovnáváním jevů v oblasti sociální i v životě jednotlivce objevit hluboké, dříve nevyslovené zákonitosti. Tvořivý výzkum není orientován na počet publikací nebo citací. Nechceme posílit jednostranný kariérismus a pragmatismus, např. publikování stejnou práci v různých variantách, vzájemné citace mezi kamarády, výběr výzkumných otázek podle dostupných dat, výběr témat a dat podle orientace daného žurnálu často s koncentrací na data v USA, protože větsina tzv. A žurnálů jsou z USA přehlédnutí kvalitních žurnálů, které nejsou v oficiálních sezamech uvedeny jako žurnály kategorie A nebo B výhýbaní se praktickému či transdisciplinárnímu výzkumu, atd. Tvořivý výzkum se orientuje na oblasti, které jsou důležité pro budoucnost, ne na oblastí, kde se dá získat body. Tvořivé aktivity Myšlení i cítění člověka se rozvíjí a prohlubuje v činnosti, která je smysluplná a dává člověku pocit důvěry v sebe i v život. Již malé dítě vyhledává bláto a kaluže, stejně tak i kamínky a různá dřívka, ze kterých staví a jimž propůjčuje ve své fantazii žádané podoby a charakter. V současnosti je často tato kreativita dítěte, později dospělého člověka, redukována na orientaci ve světě počítačů a virtuálních realit. Tím lidská kvalita tvůrčího činu postupně mizí, jak prokazují příklady z psychopatologie, neboť vnímání skutečnosti se ztrácí a nastupuje realita virtuální. Člověk má pocit, že něco dělá, ale čin zůstává pouze v představách, ve skutečnosti se nestalo nic. Pro lidi a jejich oprávněné sebevědomí je důležitý tvůrčí čin. Ať už je to zelenina, kterou člověk vypěstoval, projekt pro zlepšení životního prostředí, upletený svetr anebo namalovaný obraz. Podobně vzniká i vztah k přírodě, zvířatům i všemu živému. Studenti potřebují dostatek prostoru a trpělivých mistrů v oblastech jejich zájmu. Již od prvního ročníku studia mají studenti procházet různými dílnami, pracovat v zemědělství a zdokonalovat se v dalších praktických či uměleckých dovednostech, aby postupně sami zjistili, která tvůrčí činnost jim nejlépe vyhovuje. Ve vyšších ročnících, pokud uspěli ve výše zmíněných úkolech, mohou praktikovat i v sociální oblasti, např. při práci se seniory, bezdomovci, drogově závislými lidmi, vždy pod supervizí odborníka. Systémové inovace Cílem Projektu Krumlovia je nabídnout tvořivé vzdělávání, tvořivý výzkum a tvořivé aktivity zaměřené na rozšíření a posílení lidského potenciálu. Věříme, že potenciál každého člověka působí na vývoj celé společnosti. Proto může nově uchopené vzdělávání, tak jak ho vnímá iniciativa University for the Future, přispět k regeneraci oblastí jako je politika, ekonomika či kultura. Pokud se domníváme, že naše současná společnost nepotřebuje žádné změny, tak i vzdělávací systém by mohl nadále existovat bez výrazných změn. Pokud však cítíme, že by některé či všechny oblasti společnosti potřebovaly změnu k lepšímu, měli bychom se zaměřit především na vzdělávací systém, neboť ten velmi výraznou měrou přispívá k formování lidských osobností, které společenský systém utváří. Inspiraci 86 P r o j e k t K r u m l o v i a

92 a přeměnu potřebuje nejen oblast vysokého školství, ale též oblasti vzdělávání předškolního, základního a středního, včetně neformálního vzdělávání mládeže a dospělých a návazného profesního vzdělávání. Otázkou tedy je, jaké by mohlo být vzdělávání, které podporuje systémové inovace? Mělo by splňovat následující charakteristiky: Stát se autonomní oblastí chráněnou před politickými a ekonomickými zájmy; Kultivovat přirozené schopnosti člověka; Podporovat vnitřní růst všech dimenzí lidského bytí; Překračovat hranice pouhých informací; Propojovat život, učení a práci; Zaměřovat se na velké výzvy dnešní doby; Zahrnovat spolutvorbu budoucnosti jako součást vzdělávacího procesu. Naše zaměření na systémové inovace překračuje sféru vzdělávání a týká se též zdraví, výživy, organizačního rozvoje a řady dalších oblastí v rámci širšího kontextu ekonomiky, politiky, kultury a životního prostředí. Systémové inovace obecně zahrnují (transformativní/tvořivé) změny: v osobním životě a v organizaci, kde pracujeme ve vzdělávání ve způsobu fungování politiky ve výzkumu a v propojení mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a praxe. Výzva být pedagogem Velikou výzvou celého projektu bude výchova a vzdělávání těch, kteří budou ve vzdělávacím městečku působit jako pedagogové. Nejedná se pouze o odborné kvality, ty se předpokládají samozřejmě, ale o kvality lidské. Největší nároky jsou kladeny na osobnost vyučujícího. Pedagog by měl získat autoritu a důvěru mladých lidí tím, že s úctou přistupuje ke studentům a studenti vnímají pravdivost a celistvost osobnosti, včetně vlastní reflexe nedostačivostí. zvládat širší škálu metod, včetně metody Sokratických otázek, jimiž studenty postupně dovede k objevu odpovědí. překonávat předsudky a vědět, že sympatie a antipatie jsou pouze jeho vlastními projekcemi. mít zájem o osobnost každého studenta a znát i mnohé složitosti jeho individuálního vývoje, aby jej mohl adekvátně motivovat. táhnout tím, že v žácích a studentech vidí víc, a věří v ně víc, než ony sami. pochopit směřování životního příběhu studenta a odpovídajícím způsobem uvést studenta do vlastního bádání a uvědomění si jeho životního příběhu. Tato část Projektu Krumlovia se nám jeví zatím jako jedna z nejsložitějších. Nepochybujeme o tom, že existuje řada odborníků a specialistů v různých odvětvích poznání, ale nám se jedná také o jejích lidské kvality. Učitel může být tím, z nějž je možné lásku ke vzdělání, míru odpovědnosti a životní hloubky odečíst. Učí 87 P r o j e k t K r u m l o v i a

93 především ne tím, co říká, ale jaký je. Chceme připravit program vzdělávání osobnosti universitního pedagoga, který bude založen na dobrovolnosti a zájmu. Universita Krumlovia Až do 20. století se týkalo studium pouze malé části populace. Od té doby však stoupl počet universit a universitních programů. Idea vysokoškolského vzdělávání pro širokou vrstvu obyvatelstva vedla k inflaci titulů. 36 Výsledkem jsou mj. snižující se standardy, homogenizace obsahu a procesu výuky, nízká míra individuálního přístupu a hlubších vztahů, nedostatečná pozornost na základní motivaci, talent a zaměření (životní úkol, poslání), studenti bez vážného zájmu o studium, studující pouze pro získání diplomu (titulomanie), nedostatek kvalitních řemeslníků a umělců, nízká míra odvahy tvořit nová díla a zakládat organizace a s tím související ekonomická stagnace; zvyšování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol; pocit mnoha lidí, že pokud nemají vysokou školu, zklamali. Rádi bychom pomohli tyto trendy přehodnotit, přerušit standardizaci vzdělávání a vrátit se k původnímu poslání universit jako míst, kde člověk zraje jako osobnost a vydává se na cestu k poznání. Universita Krumlovia chce změnit tendenci studentů nahlížet vzdělání jen jako prostředek k dosažení diplomu. Naše aktivity jsou zaměřeny na to, aby celý systém vzdělávání opět vycházel z lásky k vědění (filein - milovat, sofia - moudrost) a odklonil se od vnímání vzdělání založeného na společenském statusu či kariérním úspěchu. Konkrétní podoba takového vzdělávání je popsána v následujících sekcích. V čem bude Universita Krumlovia jiná? Základní oblasti studia Detailní rozbor viz Příloha 6. Universita Krumlovia bude multiparadigmatická a transdisciplinární. Centrem jejího zájmu bude celistvá lidská existence a její rozvoj. To je hlavní důvod, proč nebude Universita Krumlovia rozdělena na fakulty a katedry, a proč nebudou studijní programy srovnatelné s dnešními obory. První cíl, a základ pro všechny studijní programy, je získání co nejširšího rozhledu a schopnost myslet v souvislostech. Tento rozhled pomáhá studentům orientovat se v enormní komplexitě naší civilizace a zároveň najít svoje místo a poslání, tzn. hledat to, o co se studenti opravdu zajímají a co je naplňuje. Studijní programy se budou zaměřovat na klíčové otázky a výzvy ve třech propojených oblastech, které obsahují slovo sofie. Pojem sofie znamená moudrost, tak, jak je užívána např. ve slově filosofie, kde znamená láska k moudrosti na rozdíl od často užívaného pojmu filozofie kde zofos je temnota, mrákota, zejména podsvětní. 88 P r o j e k t K r u m l o v i a

94 Tím pádem vznikají tři klíčové a vzájemně se prostupující oblasti vzdělávání: Ontosofie, Sociosofie a Ekosofie. 37 Společně vytvářejí jednotu, tzv. Pansofii, což odpovídá představě Jana Ámose Komenského. 1. Ontosofie hledá a bádá ve vnitřním světě člověka: zabývá se např. tělem a zdravím, osobnostním rozvojem a tvořivostí, smyslem života a posláním, apod. Možné tematické okruhy studia s tímto zaměřením mohou být např. celostní psychoterapie či koučing. 2. Sociosofie hledá a bádá ve světě lidského společenství a kultury: zabývá se např. řízením a rozhodováním, ekonomikou a financemi, sociálním uměním a řešením konfliktů, právem a sociální spravedlností, historií a futurologií, apod. Možné tematické okruhy studia s tímto zaměřením mohou být udržitelný společenský rozvoj, sociální a etické podnikání, atd. 3. Ekosofie hledá a bádá ve vnějším světě: zabývá se např. člověkem a přírodou, zemědělstvím a výživou, urbanismem a architekturou, řemesly a uměním, dopravou a inženýrstvím, apod. Možné tematické okruhy studia s tímto zaměřením mohou být ekologické zemědělství, organická architektura, čisté technologie, design udržitelných systémů, atd. Vzdělávání je zaměřeno na pochopení souvislostí mezi vnitřním světem člověka (Ontosofie), světem společenství a společnosti (Sociosofie) a vnějším světem (Ekosofie), vždy s důrazem na hledání moudrosti ve všech oblastech. Je obtížné definovat moudrost vědeckým jazykem (viz např. celoživotní dílo Nicholase Maxwella, University College London). Umělecké přirovnání se najde např. v Knize Knih, kde je možné najít referenci o postavě Moudrosti boží, která si hrála u nohou Stvořitelových, když tvořil svět, a která si hraje od onoho času až dosud: Nebo lepší jest moudrost než drahé kamení, takže jakékoli věci žádostivé vyrovnati se jí nemohou. Já, Moudrost, bydlím s opatrností a umění pravé prozřetelnosti přítomné mám ( ). Hospodin měl mě při počátku cesty své, před skutky svými, před všemi časy. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. ( ) Tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi. A tak tedy, synové, poslechněte mne, nebo blahoslavení cest mých. (Přísloví, 8. kapitola, verš 22-32) 89 P r o j e k t K r u m l o v i a

95 Tři vzájemně propojené oblasti studia Současný vzdělávací systém nemá pro tyto oblasti odpovídající ekvivalenty. Například je obtížné srovnávat Ekosofii s ekologií. Ekosofie představuje vše, co vytváří vnější svět, zatímco ekologie se zaměřuje úžeji na vzájemné vazby mezi organismy a jejich životním prostředím. Ekosofie jde za hranice vědy o ekologii. Podobně to platí i pro Sociosofii, která přesahuje společenské vědy, a Ontosofii, která přesahuje dnešní hranice oborů jako je psychologie či medicína. Rozdil tedy není jen v tom, ze Ontosofie, Sociosofie a Ekosofie jsou širší nez dnešní obory, ale také, že jsou hlubší tím, že umožnují kazdému studentu prohlédnout do hluboké kulturního dědictví moudrosti, které přesahuje to, co je ve větsině dnešních oboru nabízeno studentům. Oblasti Ontosofie, Sociosofie a Ekosofie obsahuji veškeré akademické disciplíny a nahrazují dnešní systém rozdělení podle disciplín a fakult. Nedoporučujeme vytvoření oddělené organizační jednotky Ontosofie, Sociosofie a Ekosofie. Tyto oblasti nejsou oddělené, ale hluboce propojené. Je však možné postavit budovy, jejichž velikost, tvar a vnitřní vybavení bude brát ohled na odlišné potřeby vyplývající z těchto oblastí. 90 P r o j e k t K r u m l o v i a

96 Každý obor se v současném akademickém systému vztahuje minimálně k jedné oblasti. Avšak existují i obory, které jdou ze své podstaty napříč všemi oblastmi, jako je například pedagogika či filosofie. Holistický model vzdělávání Universita Krumlovia si klade za cíl realizovat holistický model vzdělávání, který pomůže překonat fragmentárnost, redukcionismus a nadměrnou, často předčasnou specializaci na určitý, úzce zaměřený obor. Pokud mají studenti k dispozici pouze omezené výseče informací a zkušeností, vytvářejí si jednostranný pohled na svět a nejsou schopni plně se uplatnit v reálném životě, kde jsou problémy téměř vždy mezioborové či multioborové. S úzkým pohledem specializovaného experta se tyto problémy nedají řešit, zvlášť když si experti navzájem kvůli rozdílům v terminologii nerozumí či nedokáží spolupracovat. Dnešní akademické disciplíny se zaměřují především na analýzu dílčích, někdy i naprosto bezvýznamných, problémů z pohledu té či oné disciplíny či sub-disciplíny. Málokdy se objeví práce, která ohromuje komplexností přístupu, tzn. dokáže pojmout a pochopit jevy a jejich příčiny hlubším způsobem pomocí širšího transdisciplinárního a multiparadigmatického přístupu. Tento přístup by měl být běžný a měl by být podmínkou před specializované analýzy. Specializovaný přístup se tímto zkvalitní. Navíc by mělo být automaticky požadováno, aby se studenti a učitelé zaměřovali nejen na analýzu problémů, ale také na jejich řešení např. jaké postoje, pojetí, rozhodnutí, činnosti, postupy, zákony či jiné nástroje mohou být užitečné pro řešení daného problému. Specializace Vidíme potřebu zavést nový způsob hledání zaměření a specializace studentů. Na Universitě Krumlovia budou studenti získávat profesní specializaci vždy v kontextu studia celého spektra tří oblastí studia (viz výše) a v závislosti na specificích jejich zájmu. Například studenti, kteří se zajímají o organickou architekturu, se budou zaměřovat zejména na oblast Ekosofie, avšak musí si zároveň vybrat libovolné množství předmětů z dalších oblastí. Na Universitě Krumlovia není možná specializace bez pochopení významu Pansofie, to znamená, bez pochopení přesahu, bez poznání propojenosti světa. Studenti budou sledovat přesahy jednotlivých, jimi zvolených, témat. Toto nazýváme schopností celostního rozhledu, který je student připraven aplikovat v dané situaci. Tím se vytvoří tzv. holistická specializace (angl. holistic specialization) - student se tématem zabývá do hloubky, avšak zároveň chápe širší souvislosti. Domníváme se, že teprve po získání širokého přehledu je možné provést erudovaný výběr specializace. Rozhodnutí o zaměření může být učiněno již na začátku či kdykoliv v průběhu studia. Pokud studenti nenajdou mezi pedagogy University Krumlovia vhodné tutory, kteří by byli schopni studenty vést oblastí jejich zájmu, mají studenti možnost hledat učitele kdekoliv jinde. Studenti by měli mít naprostou volnost výběru, pokud to nebude hraničit s principy University Krumlovia. Podporujeme aktivity studentů, kteří cítí potřebu zaměřit se na nějakou dobu pouze na jednu oblast studia, již potřebují prozkoumat, a po nasycení se tématem mohou pokračovat dále ve studiu. Každý student si během studia vytvoří jednu nebo více vlastních specializací, které budou uvedeny v absolventském listu. 91 P r o j e k t K r u m l o v i a

97 Pokud studenti budou chtít po skončení studia dále prohlubovat určitou oblast, budou mít tři možnosti: 1. Zvolit postgraduální program na Universitě Krumlovia v oblasti zájmu. Kromě organické architektury uvažujeme o postgraduálních programech v oblasti tvořivého vzdělávání, ekologického zemědělství, celostní psychologie, celostní zdravotní péče, atp. Pro zavedení takových programů je třeba důkladná příprava a dostatečný počet pedagogů kompetentních pro výuku daných specializací. Je také třeba mít dostatečné prostory a vybavení. Předpokládáme, že studenti se již danou oblastí studia do hloubky zabývali. 2. Studovat příslušný obor na tradiční universitě. V profesích, v nichž je požadován diplom pro výkon zaměstnání např. medicína bude tento kombinovaný model studia (studium na Universitě Krumlovia a následné studium na tradičních universitách) vhodným řešením. Studium na Universitě Krumlovia bude pro studenty výraznou výhodou, protože budou mít větší přehled než ti, kteří studují pouze jeden obor. Navíc budou mít naši absolventi potřebné osobnostní předpoklady pro úspěšné profesní působení. 3. Stát se tzv. samoukem Universita Krumlovia povzbuzuje schopnost studenta být samoukem během celého života. Jedná se o rehabilitaci významu angažovaného samouka, který může mít hlubší znalosti o daném tématu než člověk, který má sice vystudovaný příslušný obor, avšak o téma se hlouběji nezajímal. Proč dáváme studentům možnost prozkoumávat tři výše zmíněné oblasti studia a teprve následně se definitivně rozhodovat o specializaci? V dnešním akademickém světě je možnost získání rozsáhlého přehledu nad více oblastmi výjimkou. Většina začínajících studentů se přihlásí do specializovaného oboru bez dostatečných znalostí toho, co studium a praxe daného obnáší, a jaké další možnosti existují. Často si vyberou obor na základě přání či doporučení rodičů nebo jiných osob, nikoliv na základě opravdového zájmu. Navíc může být člověk, který selže v současném vzdělávacím systému, výjimečným talentem, který však nenašel správné uplatnění, neboť se vyučované předměty nevztahovaly k oblasti jeho skutečného (a často ještě neobjeveného) zájmu. Pouze ve výjimečných případech projdou studenti před začátkem studia hlubším rozborem osobnosti a talentů, a většinou nejsou dostatečně seznámeni s širokým spektrem možností. Když následně studenti zjistí, že jim zvolené studium nevyhovuje, nezřídka u něj zůstanou, neboť se jim nechce měnit obor, nechtějí zklamat okolí nebo nemají dostatečné prostředky, aby mohli začít studovat jiný obor. Výsledkem je osobní i společenská ztráta. Na Universitě Krumlovia je možné změnit specializaci, pokud studenti zjistí, že pro ně není zvolená cesta tou pravou. Před změnou by však měli dokázat, že jejich rozhodnutí změnit zaměření není ovlivněno leností nebo momentální náladou. Očekáváme, že většina studentů University Krumlovia najde své zaměření již během bakalářského studia. Nicméně i magisterské a doktorské programy umožňuje dále upřesňovat své směřování. Ti, kteří přes veškeré úsilí nenajdou žádnou oblast užšího zájmu, budou universálně vzdělanými lidmi, jež naše společnost velmi potřebuje (např. v managementu nebo v politice). Jinými slovy: hledání vhodné specializace je klíčovým prvkem našich studijních programů, avšak její nalezení není podmínkou pro dokončení studia. 92 P r o j e k t K r u m l o v i a

98 Počet studijních programů a studentů S předpokládaným počtem kolem 700 studentů v kampusu ve Vyšném bude Universita Krumlovia schopna otevřít minimálně jeden studijní program na každé úrovni: bakalářské, magisterské a doktorské studium. Pro srovnání, College of the Atlantic (USA) či Quest University (Canada) otevřely pouze jeden studijní program pro cca 500 studentů (a přitom studentům umožňují rozdílné zaměření podobné, jako plánuje Universita Krumlovia). Chceme nabízet celé spektrum vysokoškolského vzdělávání od bakalářského až po doktorský stupeň studia, a zároveň dodržovat principy kvalitního studia, jako je např. individuální přístup, poměr množství pedagogů a studentů, atd. Domníváme se, že tři až čtyři studijní programy adekvátně odpovídají předpokládanému počtu 700 studentů. Pokud by byl zájem o navýšení počtu studijních programů či jejich kapacity, představují prostorové možnosti kampusu jistá omezení. Tato omezení by se dala v budoucnosti vyřešit např.: 1. Navýšením universitních budov na kampusu o další patra, což by však změnilo náš architektonický koncept; 2. Rozšířením Universitu Krumlovia tím, že bude kulturní centrum/divadlo multifunkční a koncipováno tak, aby mohlo sloužit jako universitní budova pro vzdělávání a výzkum; 3. Rozšířením výuky a další aktivity do města Český Krumlov (tzv. Learning City), např. rozvinout detašovaná pracoviště a zřídit učebny v již existujících budovách v Českém Krumlově; 4. Rozšíření do jiných měst a regionů v ČR nebo v zahraničí (Universita Krumlovia jako značka), např. zrealizovat programy v různých lokalitách; 5. Zvětšit Universitu tím, že cely koncept university bude multilokální (např. Webster University má řadu kampusů v amerických městech, a stejně tak v mezinárodních lokacích jako je Rakousko, Čína, Ghana, Velká Británie, Nizozemí, Švýcarsko a Thajsko). 6. Zavést programy, v jejichž rámci studenti cestují a navštěvují kursy v různých již existujících vzdělávacích institucích a lokalitách (angl. travel-learning programmes) - jako je tomu například v našem programu NaviGate, během něhož skupiny studentů cestují, aby se mohly setkat s pedagogickými osobnostmi viz Konkrétně plánujeme založit dva propojené postgraduální instituty (pracovní názvy: Graduate Institute for Social Arts & Graduate Insititute for System Innovation), které by nabízely magisterské a doktorské programy v oblasti sociálního umění a systémové inovace (MA/PhD Social Arts & MA/PhD System Innovation). Tyto instituty budou vytvořené ve spolupráci s lucemburskou organizací Alliance for the Future. Naše vzdělávací filosofie je postavena na procesu spolutvorby studijního programu spolu se studenty na základě společné transdisciplinární báze, která je povinná pro všechny. Tímto se naše programy liší od současné vysokoškolské praxe. Pokud bychom se drželi pravidel konvenční logiky, že studenti by se měli svým zaměřením a zájmem do studijních programů co nejpřesněji vejít, skončili bychom s takovým počtem studijních programů, kolik bychom měli studentů, a to jednoduše nedává smysl. Proto je naše logika opačná: přizpůsobíme studijní programy studentům, lidově řečeno jim je ušijeme na tělo. To může být provedeno tvorbou výše zmíněných studijních programů, které ve svém rámci umožňují velkou variabilitu. 93 P r o j e k t K r u m l o v i a

99 Čtyři klíčové aspekty studijních programů Kromě celostního studia a možnosti specializace v rámci širokého panoramatu témat, které nabízí Pansofie, je také potřeba pojmenovat čtyři aspekty, na které bude v každém studijním programu kladen důraz. Tyto úrovně jsou 1) osobnostní rozvoj (z oblasti ontosofie), 2) sociální umění a práce na rozvoji společnosti (z oblasti sociosofie), 3) ochrana přírody (z oblasti ekosofie), a 4) umění přinést systémové inovace (na základě holistického pochopení světa Pansofie). 1. Osobnostní rozvoj (angl. self development, personal development, personal growth) schopnost poznat a vést sám sebe (sebepoznání, sebeřízení, hledání vlastního životního směru, úkolu, poslání). Téma osobnostního rozvoje v sobě zahrnuje např. uvědomění si komplexity vlastní osobnosti a umění využít ji v procesu uskutečňování živoucích vizí. Studenti si kladou otázky týkající se základního poznání: Kdo jsem, odkud kráčím a kam? Co charakterizuje individualitu? Jak individualita působí v prostředí a ve společnosti? Jaká je má individualita v oblasti myšlení, v oblasti cítění, v oblasti vůle? Cítím v sobě potřebu kvality práce? Mám radost z uskutečnění díla a jeho vylepšování? Nebo chápu práci jako rutinní vykonávání povinného minima bez smyslu a perspektivy? 2. Sociální umění a práce na rozvoji společnosti (angl. social arts and work on the renewal of society) umění pracovat harmonicky s ostatními lidmi na společném vytváření hodnot. To znamená umění být týmovým hráčem a schopnost odpovědně vést druhé. Sociální umění zahrnuje schopnost vedení a řízení týmů a organizací, obojí ve smyslu přeměny existujících organizací a tvorby organizací nových. Sociální umění např. učí, jak pracovat s konflikty v prodromálním stadiu, aby člověk dokázal najít adekvátní slovo neb přístup v kritických situacích a schopnost tyto situace proměnit. Sociální umění nenásilnou formou kritickým situacím předchází, nebo naopak dokáže konflikt vyvolat a zpracovat ve vyšší kvalitu poznání. Studenti si kladou otázky týkající se individuality, vlastní odpovědnosti a způsobu myšlení ve vztahu k okolí, ke společnosti. Pokud je člověk schopen vést sám sebe, tvořit a udržzet hluboké a živé vztahy, může se zaměřit na další rozměr, tj. na práci na obnově a regeneraci společnosti způsobem naprosto odlišným od naší současné politiky. Většina našich lídrů chce měnit společnost, aniž by ukázali schopnost sebereflexe a sebekritiky či uvědomění si neznalostí nebo nedostačivosti. 3. Ochrana přírody (angl. nature protection) - základem je pochopení hlubinné ekologie, vztah člověka k přírodě a hledání možností, jak obnovit zdraví ekosystémů. Nejde jen o recyklaci nebo používání čistých technologií, ale o pochopení komplexní problematiky. Od hledání vlastního vztahu k přírodě a realizace aktivit prospěšných pro přírodu na osobní úrovni po studium příkladů povedených ekologických projektů a hledání konkrétních řešení na lokální i mezinárodní úrovni. 4. Myšlení v souvislostech a systémové inovace (angl. big picture thinking and system innovation) třetí úroveň je založena na tzv. big picture thinking, to znamená, že staví na myšlení v kontextu velkých změn, které naše století chystá. Student poznává určitou oblast do hloubky s jejími souvislostmi, měl by porozumět metamorfóze starého do nových forem a hledat cesty a modely 94 P r o j e k t K r u m l o v i a

100 odpovídající změněným podmínkám a novým možnostem. Student má cítit odpovědnost za své poznání a být schopen vidět propojení svého poznání s dalšími oblastmi. Postupně studenti začnou vytvářet týmy, které jsou schopny spolupracovat a získávat nový pohled na souvislosti. Studenti mají během studia získávat schopnost pozitivně přispívat k rozvoji společnosti, zvyšovat kompetence v oblasti systémových a celospolečenských inovací a ve schopnosti tvorby hodnotné kultury. Tato úroveň vyžaduje hlubší znalosti v oblasti ekologie, kultury, v oblasti socio-demografické, politické a geo-politické, ekonomické a techno-ekonomické (zahrnující všechny úrovně od lokální, regionální, národní, až po evropskou a celosvětovou). Jelikož naše civilizace čelí nejvíce problémům na systémové úrovni, je potřeba vychovávat lidi, kteří je dokáží pochopit a změnit. Každý ze studijních programů (bakalářský, magisterský i doktorský) se zabývá všemi čtyřmi výše zmíněnými aspekty. Čtyři typy leadershipu V různých obdobích se objevují různá oblíbená slova. Jedním z nich je slovo leadership. Tým Projektu Krumlovia má zkušenosti s vytvářením a realizací vzdělávacích programů v oblasti leadershipu. Proto vnímáme jako přirozený další krok zavést leadership jako klíčový element v společném jádro studijních programů. Leadership bude součast profilu University Krumlovia. Universita Krumlovia se bude zaměřit na vzdělávání lidí, kteří mají být v budoucnu vedoucími osobnostmi a autoritami v pravém slova smyslu. Zkusme se podívat na to, co slovo leadership znamená. Nejblíže anglickému pojmu leadership je české slovo osobnost v plném smyslu a kvalitě tohoto slova. Jedná se o osobnost nebo osobnosti, které mají rozsáhlé znalosti v různých oborech. Kromě znalostí jsou u těchto osobností rozvinuty i lidské kvality jako např. empatie, schopnost řešit problémové situace bez konfliktů, jasné a zřetelně formulované cíle, pochopení různých cest k cíli i postulace jednotlivých postupů k jejich dosažení, vynikající analytické a syntetické myšlení, schopnost adekvátně vyjádřit své myšlenky, smysl pro humor, manuální zručnost a úctu ke každé lidské bytosti. Nezanedbatelný je i celkový zevnějšek, charisma a vyspělá úroveň komunikace. Při týmové práci je vyžadována schopnost komunikace ad rem, nikoliv ad hominem (k věcem, nikoliv proti člověku) a také schopnost naslouchat názorům jiných. Takto zralá osobnost má přirozenou autoritu. Jakými způsoby můžeme takovou osobnost vychovat? Výuka leadershipu vyžaduje celostní přístup k osobnosti člověka. Přístup k výchově zralých osobností by měl probíhat renesančním způsobem, to znamená, že by měl rozvíjet celou osobnost (např. rozvíjet komunikační, umělecké i intelektuální schopnosti pomocí tvůrčích seminářů uměleckého i odborného charakteru). Dále by měli studenti již během studia prakticky využít nabyté kompetence a realizovat veřejně prospěšné projekty v různých oblastech (např. práce se sociálně znevýhodněnými lidmi, projekty na ochranu přírody, prevenci násilí, zušlechtění městského prostředí, atd.). Leadership by měl vést ke schopnosti překonávat konfliktní situace, zvyšovat frustrační toleranci a pomáhat s řešením sociálních a společenských problémů. Leadership zahrnuje schopnosti a dovednosti vést sebe a druhé na všech úrovních, od menších týmů až po velké organizace a převzetí (spolu-)odpovědnosti za společnost a stav přírody. 95 P r o j e k t K r u m l o v i a

101 Bude Universita Krumlovia tzv. School of Leadership? Do jisté míry ano, ale ne v tradičním slova smyslu. Řada z přístupů k leadershipu ukázala svou neschopnost vychovat vedoucí osobnosti, které by dokázaly podporovat dlouhodobě udržitelnou transformaci organizací a společnosti. Od leadershipu v současném většinovém pojetí si držíme odstup. Nechceme svojí činností posílit jevy jako např. hierarchie a moc; posílení ega prostřednictvím titulomanie apod.; neustálý a neudržitelný růst; snaha dosáhnout bohatství bez ohledu na konsekvence. Nepodporujeme založení vzdělávacích programů na základě překonaných hodnot a mylných či jednostranných cílů. Nechceme studentům namluvit, že jsou lídry ještě předtím, než na sobě udělají kus práce. A rozhodně nechceme tvořit falešné sebevědomí a sebestřednost. Na druhou stranu je pravda, že dnešní situace v organizacích a ve společnosti obecně je zapříčiněna především krizí leadershipu, a proto je hledání nového modelu leadershipu nutné. To znamená, že i když je Universita Krumlovia více než jen školou leadershipu, budou studijní programy inspirované touto transdisciplinární oblastí. Naše programy budou inspirovány zejména novými přístupy k leadershipu, jako je např. Servant Leadership, Transformational Leadership, Authentic Leadership, Heart Leadership, U Theory, apod. Jelikož si vážíme různorodosti jednotlivých přístupů, nechceme zvolit pouze jeden model jako východisko či základ našich programů. Našim záměrem je najít syntézu mezi různými přístupy. Tuto syntézu nazýváme v češtině Tvořivý leadership a v angličtině Transformative Leadership. Název transformative leadership souvisí se základními pojmy iniciativy University for the Future, tj. Transformative Education, Transformative Research & Transformative Action. Totéž platí v češtině, kde souvisí pojem Tvořivý leadership s Tvořivým vzděláváním, Tvořivým výzkumem, a Tvořivými aktivitami. Tvořivý leadership má připravit změnu tradičního chápání leadershipu jako "vůdcovství" směrem k jeho širšímu vnímání, které neklade důraz na finanční a mocenský úspěch, a společenský status, ale na rozvoj lidských kvalit. Tvořivý leadership je vhodný pro osobnosti, které se zajímají o práci na sobě, spolupráci s lidmi, působení v rámci komplexní společenské přeměny a ekologickou regeneraci. To přesně odpovídá výše zmíněným úrovním osobnostního rozvoje, sociálního umění, ochrana přírody a systémových inovací. Jinými slovy, výše zmíněné čtyři aspekty studijních programů odpovídají čtyřem směrům leadershipu: Osobnostní rozvoj Self Leadership Sociální umění a práce na rozvoji společnosti Social and Societal Leadership Ochrana přírody Ecological Leadership Myšlení v souvislostech a systémové inovace Integral Leadership 1. Osobnostní rozvoj Self Leadership. Podle výzkumů MIT, IBM, Open Society Institute se potvrdilo, že nejlepší metodou v rozvoji leadershipu je zaměřit se na kultivaci osobnostních kvalit (sociální inteligence, životní hodnoty, zodpovědnost za rozhodnutí, schopnost řešit problémy, komunikační schopnosti, živé myšlení aj.). Osobnostní rozvoj se pohybuje na ose sebepoznání péče o sebe sebevyjádření seberozvoj. Ve středu pak stojí hledání svého poslání a rozvoj 96 P r o j e k t K r u m l o v i a

102 svého vyššího potenciálu. Lao-Tse ve knize Tao-Te-Ting popisuje klíčové aspekty osobnostního rozvoje: Kdo zná druhé, je chytrý. Kdo zná sebe sama, je moudrý. Kdo přemáhá druhé, je silný. Kdo přemáhá sebe sama, je mocný. Kdo je spokojen s tím co má, je bohat. Kdo se prosazuje, dosáhne snad svého. Ale jen ten, kdo neztrácí své místo, trvá. Zemře-li, není ztracen. Tot jeho dlouhověkost. 2. Sociální umění a práce na rozvoji společnosti Social and Societal Leadership. V nejužším pohledu znamená sociální leadership schopnost někoho vést. Otázkou zůstává: Koho vést? K čemu ho vést? Jak ho vést? Sociální leadership v jeho ideální formě se zaměřuje především na rozvoj sociálních kompetencí, jako je schopnost otevřeně komunikovat, vytvářet a udržovat hluboké vztahy, rozvíjet kompetence v oblasti vedení skupin a organizací až po pochopení a uskutečňování hlubších změn ve všech oblastech společnosti, např. vzdělávání, energetice, zdravotnictví, zemědělství, demokracie, ekonomiky a umění. Sociální leadership rozvíjí schopnosti v oblasti sociálního výzkumu, sociální kapacity, sociálního umění a sociálních služeb. Ve středu stojí cíl sociální blahobyt. Můžeme zde citovat Edgara Cayce, který popisuje klíčové aspekty sociálního umění: Když toužíš po lásce, Dávej lásku. Když chceš mít přítele, Buď přítel. Když chceš milosrdenství, Buď milosrdný. Když toužíš po kráse, Zkrášluj svět kolem pro druhé, Protože tohle je zákon, nejen dobrá věc, ale zákon. 3. Ochrana přírody Ecological Leadership. Rozvíjení ekologického leadershipu s sebou přináší požadavek hlubokých znalostí v oblasti výzkumu ekosystémů a jejich fungování. Studium by tedy mělo zahrnovat základy astronomie, fyziky, chemie, biologie a ekonomie ve spojení s pochopením ekologických vzorců, posvátné geometrie, apod. Pro budoucnost je stěžejní výzkum udržitelných technologií, ale i tvořivé a netechnicistní formování krajiny a architektura. Albert Einstein prohlásil: Lidské bytosti jsou součástí celku, který nazýváme universem, jež je limitováno v čase a prostoru. Člověk zakouší sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco, co je oddělené od okolí je to něco jako optická iluze jeho vědomí. Tato iluze je jako vězení, které nás uzavírá do osobních tužeb a sympatií k pár lidem v našem okolí. 97 P r o j e k t K r u m l o v i a

103 Naším cílem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme naše city na všechny žijící bytosti a celou přírodu v celé její kráse. 4. Myšlení v souvislostech a systémové inovace - Integral Leadership Pro pochopení a uskutečnění systémových změn není vhodný úzký pohled na individuum, skupinu či organizaci, ale na jejich vzájemné propojení. Ve skutečnosti se často ukáže, že změna v jedné oblasti požaduje změny i v dalších souvisejících oblastech. Pokud chceme uchopit celek, musíme vzít v potaz aspekty akademické, technologické, zaměřené na člověka a na praktické aktivity. Student by se měl tedy zabývat jak studiem přírodních a humanitních věd, tak by se měl věnovat praktickým činnostem jako jsou řemesla a umění, zároveň by měl cvičit schopnost vycházet s lidmi, vést je a přitom respektovat jejich i svoji svobodu. Na nejvyšší úrovni by pak měl člověk s výbornými kompetencemi v této oblasti umět přemýšlet o problémech v celém kontextu výše zmíněných oblastí a v závislosti na tom pracovat na pozitivní změně stávajících systémů. V australském rádiovém vysílání z třicátých let 20. století upozorňoval Jiddu Krishnamurti na nenasytnost a konkurenční boj jakožto příčiny chybějící sociální přeměny: Dnešní civilizace je založena na nenasytnosti a konkurenčním boji: nemůže to trvat navždy, protože to nemá vnitřní hodnotu. Člověk, který vytvořil tuto civilizaci a který je jí ovládán, je chycen do hromadění, které se stalo jeho jediným cílem a smyslem. Tento člověk se snaží dosáhnout sociálního postavení skrze hromadění bohatství a moci. Roztřídí tak společnost do sociálních tříd. Civilizace založena na bezohledném sobectví musí zaniknout. Je to jen otázka času. Tak dlouho, jak v sobě budeme mít obraz člověka, který v sobě nese sobeckost a nenasytnost, žádná civilizace, žádná struktura nemůže trvat. A nebude možné osvobodit naši mysl ze smutku. Naším cílem je výchova k leadershipu, který naplňuje obsahem význam oblastí Ontosofie, Ekosofie i Sociosofie. Tím nejvyšším, čeho lze dosáhnout, je tedy Pansofie, celistvá moudrost v leadershipu. Bakalářský program BA Self, Society & Ecology Bakalářský program s pracovním názvem Self, Society & Ecology (Individualita, společnost a ekologie) se zaměřuje především na osobnostní rozvoj studentů a na získání širokého přehledu ve třech vzájemně propojených oblastech: Ontosofie, Sociosofie a Ekosofie (viz str ). Tento program navazuje na tradici studia svobodných umění, avšak aktualizuje je pro potřeby 21. století. Student hledá kořeny smysluplnosti bytí, získá vědomí souvislostí věcí, dějů i událostí vlastního života. Vše směřuje ke schopnosti sebeřízení a tzv. big picture thinking. Studenti projdou náročným individuálním a skupinovým procesem výuky, v jehož průběhu budou kultivovat uvědomění sebe sama a komplexnosti světa. Dle zájmu studentů je možno témata studia prohloubit, případně u nich zůstat a specializovat se. Absolventi by měli dosáhnout následující úrovně znalostí: 98 P r o j e k t K r u m l o v i a

104 Uvědomění si svého poslání a životního smyslu; Přehled konvenčních a nových způsobů a přístupů k leadershipu; Osvojení si, co se ve světové kultuře vymyslelo a stalo před námi; Pochopení integrativních, integrálních, postformalistických a komplexních teorií, systémů a světonázorů; Přehled různých přístupů k myšlení, včetně systémového myšlení, strategického myšlení, reflexního myšlení, laterálního myšlení, intuice, představivosti a metafor, pozorného bádání (angl. appreciative inquiry), estetického cítění (angl. aesthetic appreciation) a sebeuvědomění; Celostní pohled na člověka - holistické modely lidského rozvoje; Vztahy mezi sociokulturními kontexty, člověkem utvářeným prostředím a rozdílnými rozměry lidského bytí; Vzájemně propojené sektory občanské společnosti, politiky, hospodářství. Vývoj v oblasti medií, vzdělávání, vědy a technologie; Studium ukazatelů, jako je ekonomicky růst versus sociální blahobyt, štěstí a kvalita života; Pochopení civilizačních chorob, vyhoření, sociální krize, selhání trhu a institucionálního kolapsu; Pojetí moci a modely dynamiky moci na úrovni mikro (osobní moc, interpersonální a intrapersonální moc), mezo (mikropolitika organizací, strukturální moc institucí), a úroveň makro ( tvrdá, měkká a chytrá síla a jejich působení ve všech úrovních politiky od lokální politiky ke geopolitice). Program se soustředí na prohlubování následujících dovedností: Sebepoznání, rozvoj individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu, rozvíjení osobního existenčního smyslu, hledání vlastního akademického i profesního profilu a poslání; komplexní rozvoj talentů; Aktivní přístup k učení zvídavost, reflektování zkušeností a čerpání z toho, co bylo zažito v hodinách; Zvyšování úrovně faktického vzdělání, ale i sociální a jiné inteligence; Myšlení v souvislostech a pochopení širších a hlubších souvislostí; Prezentační dovednosti; Posíleni vůle a vytrvalosti; Dovednosti spojené se zdravým životním stylem a vyváženým způsobem života; Časový management; Informační management, včetně vyhledávání informací, hodnocení kvality informací a nakládání s informačním přetížením; Praktické znalosti a dovednosti spojené s informačními a komunikačními technologiemi (Web 2.0, atd.); Získání dalších praktických zkušeností a umělecké řemeslné zručnosti. Studenti se mohou zaměřit např. na objevování svých životních hodnot, původu, cílů; hledání smyslu života; schopnost čelit náročným životním situacím; 99 P r o j e k t K r u m l o v i a

105 uvědomění si, co vše (ne)potřebuji ke štěstí; odnaučení se znalostí a chování, které již nadále nejsou potřebné; základní lidské kvality jako je spolehlivost, důvěryhodnost a schopnost dostát závazkům. Magisterský a doktorský program Social Arts MA / PhD Social Arts Jako pokročilý studijní program plánujeme otevřít magisterské a doktorské studium nesoucí pracovní název Social arts (sociální umění). Tyto programy budou více specializované než program bakalářský, studenti se však budou stále zabývat všemi třemi studijními oblastmi (Ekosofie, Sociosofie a Ontosofie). Absolventi sociálního umění by měli být připraveni obstát na pozicích vyžadujících velkou odpovědnost. Absolventi by měli mít následující znalosti: Prohlubování širokého přehledu (tzv. big picture thinking) za účelem získání vědomí různorodosti i propojenosti světa; Prohlubování celostního pohledu na člověka; Nejpodstatnější přístupy v oblasti leadershipu, komunikace, vzdělávání, koučingu, mentoringu, facilitace, poradenství, podnikání a organizační transformace; Aplikace integrativních teorií týkajících se týmu a organizace. Programy se soustředí na prohlubování následujících dovedností: Aktivní přístup k učení chuť zabývat se předmětem studia do hloubky; Pozitivní přístup k sobě samému, k životu, k práci, k druhým lidem; rozvoj a budování dlouhodobých mezilidských vztahů; Prohlubování různých přístupů k myšlení, včetně systémového myšlení, strategického myšlení, reflexního myšlení, laterálního myšlení, intuice, představivosti a metafor, pozorného bádání (angl. appreciative inquiry), estetického cítění (angl. aesthetic appreciation) a sebeuvědomění; Výzkumný design a výzkumné metody; Uvedení vize do praxe ( od vize k činu ); Rozvoj a řízení projektů; Získat prostředky pro projekty a organizace (finanční, materiální i jiné); Schopnost klást zásadní otázky, které mohou vést k novým poznatkům. Respektování lidské jedinečnosti - s ohledem na věk, pohlaví, etnický původ, typ osobnosti, kulturu, náboženství, atd. To se týká i hodnocení ostatních, umět se konstruktivně vypořádat s odlišnými názory a s nesouhlasem; respektování názorů ostatních, zajištění spravedlivého, rovnocenného a čestného zacházení; Hledání v každé situaci a v každém člověku toho, co může rozkvést; vytváření nových příležitostí; Facilitace, komunikace, vyjednávání, budování týmu, řešení konfliktů; Hodnocení kvality; schopnost konstruktivní kritiky; challenge-support; Schopnost adekvátní reflexe a zpětné vazby; Schopnost odhadnout druhého a adekvátně reagovat; 100 P r o j e k t K r u m l o v i a

106 Organizační design a tvorba učících se organizací (angl. learning organisations); tvorba prostředí pro kolektivní transformativní učení a aktivity (tvorba organizací jako jsou social transformation labs atp.) Magisterský a doktorský program System Innovation MA / PhD System Innovation Dalším rozšířením nabídky University Krumlovia bude transdisciplinární MA a PhD program System Innovation (systémové inovace). Tyto programy budou vytvořeny v rámci budoucího Graduate Insititute for System Innovation, pod záštitou lucemburské organizace Alliance for the Future. Studenti programů System Innovation budou studovat ve více lokalitách, včetně vzdělávacího městečka Krumlovia. Podmínkou bude nejen teoretické zpracování, ale i související praktické činy. Každá magisterská a disertační práce by měla přinášet nejen teoretické znalosti, ale také konkrétní návrhy systémových inovací a související aktivity studenta. Jedná se o novou kvalitu leadershipu, kde není primárně zaměřena na skupinu či organizaci, ale na systémovou úroveň. Absolventi by měli mít následující znalosti: Dlouhodobé perspektivy beroucí v potaz pohled na minulost i na budoucnost; Systémové změny v biosféře včetně tématu klimatických změn, ztráty biodiversity a odolnosti ekosystému; Systémové změny v ekonomice, politice a kultuře; Podpora sociální spravedlivosti, kulturního bohatství, rovných ekonomických příležitostí pro všechny společenské vrstvy; Schopnost vytvořit vzdělávací kurikulum a výzkumný design. Kurikula studijních programů budou studenti vytvářet sami s pomocí vybraného mentora a dalších poradců s cílem vést studenta k odpovědnosti za vlastní slova i skutky. 101 P r o j e k t K r u m l o v i a

107 Struktura studijních programů Struktura studijních programů University Krumlovia Další formy studia Kromě bakalářského, magisterského a doktorského studia a navazující vzdělávání bude Universita Krumlovia nabízet též další formy vzdělávání: 1) krátkodobé inspirační vzdělávací nabídky (přednášky, workshopy, vzdělávací výlety atd.); 2) středně až dlouhodobé transformační programy pro jednotlivce a menší skupiny s hlubším dopadem na jedince i společnost. Tyto dlouhodobější aktivity nejsou klasickými vzdělávacími programy, mají ale za cíl pomáhat lidem, aby se stali tvůrčími. Klíčem těchto transformačních programů je integrovat získané znalosti tak, aby byl jedinec schopný realizovat své vlastní vize v souladu se svými talenty a posláním. 102 P r o j e k t K r u m l o v i a

108 3) Vytvoření svobodného, neutrálního prostoru, ve kterém by se mohli různe častkové náhledy setkat v otevřeném a tvorivým rozhovoru postaveném na tůžba po spolupráci pri vytvoření riešení reálnych problémov. Cílem je překonat fragmentárnost a zintenzívnení spolupráce různych intelektuálnych zeskupení aktívnych v našej spoločnosti prostřednictvím hlboké reflexe a otvorené celospoločenské diskusi a konkretních kroku ke spolupřácí v Kromě denního studia chceme lidem, kteří mají profesionální či rodinné povinnosti, umožnit také dálkové studium. Dálkové studium neznamená studium přes internet, ale absolvování cca devíti víkendů ročně, plus jednoho týdne v létě a adekvátní samostudium. Navíc budeme nabízet přednášky, workshopy, kurzy a programy v rámci celoživotního vzdělávání. Příklad metody výuky Není možné v rámci této studie uvést veškeré doporučené metody výuky. Obecně se dá říct, že na studenty nejsou hrnuty informace. Důraz je kladen na metody založené na interaktivitě, vlastním prožitku a sebepoznání studentů. Studenti sami dospívají ve vlastním procesu poznávání k objevení skutečností platných pro jejich další vývoj. Vycházíme z toho, že k výuce přistupuje student se zájmem o poznání, stejně tak jako vyučující, který rovněž touží předat to, co sám uchopil, ale v procesu výuky je otevřen i dalšímu rozvinutí poznávaného i sebe samého. Pro ilustraci uvedeme jeden příklad, sokratický dialog, tedy umění klást otázky tak, aby v procesu otázek a odpovědí student našel správné řešení. Sokratická metoda je proces, do něhož vstupují vyučující i vyučovaní. Pro vyučujícího je tento proces náročný, neboť vyžaduje maximální koncentraci a naprostou přítomnost osobnosti, v myšlení, cítění i vůli. Student či pedagog předloží otázku, kterou by rád řešil. Otázkami a odpověďmi reagují studenti i pedagogové na návrhy řešení tak, že v procesu uvidí celou šíři možností uchopení řešeného problému. Je důležitá přímá interakce, která naplní důvěrou všechny zúčastněné a vytvoří mezi nimi skutečná setkání. Další možnost je předložení nebo vytvoření výzev, na které není jednoznačná odpověď; učení se skrze chytlavé příběhy, které čekají na probádání a rozluštění; uvádění do situací, které vyžadují řešení. Vyučující musí dbát na to, aby z posluchačů bylo vytvořeno společenství lidí, kteří jsou schopni vzájemně komunikovat, a kteří se znají. Proto po úvodním seznámení se s problémem pracuje v malých skupinkách, v nichž jsou studenti schopni díky jejich velikosti vzájemně komunikovat a společně pracovat. Výuka může vypadat též tak, že student připraví téma rozhovoru a přizve ostatní studenty i vyučující. Následný rozhovor je zaznamenán a zpětně analyzován a reflektován. V potaz je brán postoj posluchačů k tématu, jasnost otázek a jasnost odpovědí, shoda či rozdílnost názorů, atp. Rozšiřující možností je takový rozhovor v diádě student si vybere kolegu či vyučujícího, s nímž chce rozmlouvat. Podstatnou součástí metodiky je učit se opravdovému pozorování dovednosti umět přesně pozorovat jev a jeho následné verbální a umělecké zachycení. Např. pozorování růstu rostliny ve všech stádiích a změněných podmínkách, pozorování počasí, jeho zachycení a popis souvislostí s ním spojených, pozorování a kreslení forem rostlin, listů, kamenů, obličejů, postav, pozorování výskytu nemocí a způsobu života, atp. 103 P r o j e k t K r u m l o v i a

109 Průběh a ukončení studia Bakalářský stupeň Každý student se zaměří na předměty, projekty i mimouniversitní aktivity, které mu pomohou rozvíjet jeho tvůrčí potenciál. Student si sám sestaví individuální učební plán z oblasti Ekosofie, Sociosofie a Ontosofie. Každý student si zvolí dle svých preferencí mentora, který ho studiem provází, a který mu pomůže při sestavování individuálního kurikula. Závěr studia zahrnuje předložení portfolia vlastních prací a prezentaci výběru nejlepších prací. Portfolio obsahuje: odbornou písemnou práci či ekvivalent na téma zvolené studentem, písemné či jiné práce obsahující hlubokou sebereflexi, výstavu uměleckých a řemeslných prací či fotografie pěstitelských prací, reflexi celého průběhu studia s návrhy na vylepšení. Kromě portfolia je součástí závěrečné zkoušky i divadelní či jiné umělecké představení, další prezentace získaných znalostí a dovedností nebo speciálních talentů je vítána. Jelikož bude mít každý student odlišné kurikulum, bude diplom obsahovat přílohu s absolvovanými předměty a aktivitami, která bude specifikovat přesnou škálu získaných znalostí a dovedností. Magisterský stupeň Pro závěrečné práce magisterského stupně studia platí totéž jako pro bakalářský studijní program. Požadavky na studenty jsou však vyšší, jelikož se jedná o prohloubené studium na vyšší úrovni. Na rozdíl od bakalářského programu musí též portfolio obsahovat konkrétní činnost spojenou se sociálním uměním, např. dokumentaci veřejně prospěšného projektu, přípravu či založení neziskové organizace či sociálního podnikání, analýzu v rámci společenské odpovědnosti firem (angl. corporate social responsibility). Doktorský stupeň Disertační práce nesmí být pouze vysoce abstraktním odborně psaným dokumentem bez přímého spojení s praxí. Disertační práce by měla být prakticky využitelná pro zavedení systémových inovací do oblastí zvolených studentem. Student by měl prokázat konkrétní přínos směrem k systémové inovaci a mít chuť a sílu pochopené a prožité uskutečňovat v životě. Schopnosti a kvality absolventa Universita Krumlovia se orientuje na vzdělávání občanů, kteří chtějí přispět k rozvoji společnosti, a kteří jsou aktivní v konkrétních odvětvích, které si sami vybrali. Spíše než produkování perfektních absolventů podporuje Universita Krumlovia rozvoj lidí s rozmanitými osobnostmi, talenty, z různých prostředí a s rozdílným profesionálním směrováním, životním posláním. Důraz je kladen na schopnost prevence vnitřních a vnějších konfliktů, umění týmové spolupráce a zacházení s různorodostí. Společným 104 P r o j e k t K r u m l o v i a

110 rysem absolventů by měla být touha hledat smysluplné naplnění života. Potřeba užitečnosti práce a samozřejmost pomoci druhým je základní podmínkou. Jedním z hlavních cílů studia je získání citu pro odpovědnost vůči druhým, okolí i vůči sobě. Motivací by neměla být honba za penězi, sociálním statusem či mocí. Universita Krumlovia splní svoji úlohu, pokud budou absolventy osoby motivované, komunikativní, empatické, přemýšlivé, schopné kritického myšlení a kreativního řešení problémů. Naši studenti by měli být cílevědomí, podnikaví, a měli by být schopni čelit neúspěchům. Studenti budou mít možnost rozvíjet se i ve schopnostech, které se snadno neosvojují, například soucit a odvaha. Celkově by měli být schopni vést z budoucnosti (angl. lead from the future) a v malém oříšku lípy dokázat vnímat budoucí strom. Profil absolventa University Krumlovia není pro všechny stejný, neboť každý studijní program umožňuje individuální sestavení kurikula a výběr specializace. Všechny programy si nicméně kladou za cíl, aby absolventi studia dosahovali následujících schopností a kvalit: 1. Uvědomění se důležitosti a krásy vzdělání, zážitek, že vzdělání je cesta sebetvorby a tvorby. Když se nám to povede, budou se naši studenti už učit sami, po celý život. 2. Získání výše zmíněného velkého přehledu (angl. big picture thinking); schopnost myslet a konat v souvislostech, včetně těch, které nejsou na první pohled zřejmé; 3. Osobnostní rozvoj - hledání cesty k sobě samému; objevování svých světlých i temných stránek; rozvoj myšlení, cítění a vůle; rozvoj složek inteligenčního spektra; rozšíření celkového tvůrčího potenciálu; schopnost udržet si odlišnost své osobnosti a své cesty; schopnost adekvátní sebereflexe a chuť na sobě dále pracovat; schopnost prociťování smyslu, krásy a dobra; schopnost nadchnout se pro svůj život, svoji práci, být zapálený, nadšený, živý člověk; 4. Hledání vlastního poslání prohlubování talentů, motivace a smyslu; pochopení vlastní biografie a souvislostí vlastního osudu; rozlišení a ujasnění si vlastních hodnot a priorit; 5. Kreativní myšlení, intelektuální zvídavost a další základy celoživotního učení; 6. Umění žít a pracovat v harmonii s druhými umění otevřenosti, pravdivosti ale zároveň empatie a taktnosti; způsobilost utvářet a vést tým; 7. Orientace v komplexu světonázorů; zkoumání hranic vědy a moudrosti; 8. Schopnost žít s nejasností, dilematy a dvojsmyslností; umění přijmout fakt, že ne vše se dá pochopit logicky; rozeznat vzorce na základě slabých signálů; 9. Dovednost převádět vize do praxe praktická moudrost; schopnost propojovat více odvětví (jako jsou profese, disciplíny, sektory a kultury) a posilovat jejich vazby; 10. Umění být svobodným a zároveň odpovědným člověkem; 11. Schopnost učit se odnaučit. Všechny tyto aspekty mohou být rozvíjeny s různou rychlostí a rozsahem, avšak v každém případě je hlavním cílem studijních programů nastartovat proces celoživotního učení. 105 P r o j e k t K r u m l o v i a

111 Virtuální vzdělávání a mobilita studentů Universita Krumlovia nebude virtuální universitou. Upřednostňujeme osobní a přímé učení, sdílení a zakoušení před virtuální komunikací. Sdílíme názor Adama Oxforda, který říká: Neexistuje náhražka kreativity, která přichází z tepla lidských těl v jedné místnosti. V některých případech může být užitečné získat doplňující znalosti prostřednictvím online studia. Budeme podporovat studenty, který chtějí využit stále se rozšiřující nabídky internetového vzdělávání tam, kde to má smysl (např. MOOCs). 38 Plánujeme také vytvoření sofistikovaného online portálu vzdělávacího městečka. Naše programy nicméně nebudou dostupné formou e-learningu. Nechceme podporovat a ještě více prohloubit ponoření studenta do virtuálního světa, kde je možné sdělit do prázdného prostoru svůj názor a odněkud z prázdného prostoru dostat odpověď. Tak nastává komunikace jedince s prázdným prostorem, bez osobní zkušenosti. Poznatky jsou kusé, bez hlubšího myšlenkového procesu a bez skutečného lidského setkání. Poskytovatele digitálního vzdělávání a technické zdroje nemohou nahradit přirozený proces poznávání, který probíhá porovnáváním různých názorů, autorů, pramenů s postupným utvářením názoru vlastního založeného na přímé zkušenosti. Očekáváme, že zájmy studentů budou širší než nabídka předmětů University Krumlovia. Proto budeme podporovat studenty, kteří budou trávit čas i v jiných vzdělávacích institucích. Instituce vzdělávacího městečka budou otevřené a flexibilní vůči rozhraním jiných poskytovatelů vzdělání, pokud to studentům umožní následovat jejich osobní studijní směřování, a učit se věci potřebné pro naplnění vlastního poslání. Naše instituce také poskytnou možnost uznání předchozího vzdělávání a zkušeností (angl. recognition of prior learning), včetně částečně dokončeného formálního vzdělávání dosaženého v rámci jiných vzdělávacích institucí, neformálního vzdělávání či zkušeností v pracovním kontextu a dobrovolnictví. Projekt Krumlovia se bude zároveň podílet na rozvoji a nabídce mezinárodních studijních cest a programů, které budou zahrnovat mezinárodní mobilitu studentů, zejména za účelem předávání zkušeností napříč lokalitami. Umožníme studentům podnikat studijní cesty, studovat částečně v zahraničí či hledat své mentory a lektory mimo Universitu Krumlovia. Vztah s ostatními universitami Mnoho lidí upozorňuje na skutečnost, že na českém trhu existuje příliš mnoho universit. Další universita se stejným záměrem by přispěla jen k ještě vyšší konkurenci, avšak bez toho, aby přinesla něco hodnotného a nového. Universita Krumlovia se však zaměří na cílové skupiny, na které není v dnešním systému dostatečně myšleno, a nabídne jim nový typ vzdělávání. 1. V porovnání s většinou českých universit bude počet studentů poměrně malý. Očekáváme, že polovina našich studentů přijde ze zahraničí, tzn., že počítáme s cca 350ti českými studenty. 2. Obsahová stránka University Krumlovia nebude shodná s ostatními universitami. Universita Krumlovia bude nabízet limitovaný počet transdisciplinárních programů, které v českém akademickém prostředí neexistuji. Výuka v oblasti leadershipu a osobnostního rozvoje je v českém vzdělávacím systému opomíjena nebo se omezuje zejména na tréninky pro manažery. 3. Metody, průběh a organizace studia se budou lišit v mnohých aspektech. Každý program University Krumlovia umožní studentům flexibilní způsob vzdělávání 106 P r o j e k t K r u m l o v i a

112 a studijní zaměření dle osobních potřeb a preferencí. Každé zaměření studia reprezentuje tzv. celostní specializaci (zaměření se na konkrétní oblast, ale zároveň její propojení s dalšími oblastmi). Studenti také mohou sestavit své kurikulum napříč všemi třemi oblastmi Ekosofie, Sociosofie a Ontosofie. 4. Studenti mohou současně studovat na více universitách v tom smyslu, že jejich kmenová universita bude Universita Krumlovia, avšak v případě potřeby mohou čerpat znalosti i zkušenosti zároveň na jiných universitách a dalších institucích. Akreditace V současném akademickém systému existují různé akreditované programy, které splňují první charakteristiku, tj. získání širokého přehledu. Nevíme však o žádném akreditovaném programu, který splňuje i veškeré ostatní výše zmíněné aspekty University Krumlovia. V současnosti známe tři akreditované obory, které se relativně blíží k našemu pojetí tvořivého vzdělávání, a podle nichž by mohly být studijní programy na Universitě Krumlovia akreditovány. Jsou jimi obory lidská ekologie, svobodná umění a studium humanitní vzdělanosti. 1) lidská ekologie (angl. human ecology) je obor, který dokázal po desítky let přežít na okraji zájmu vzdělávání a vědy. Lidská ekologie zkoumá vzájemné vztahy mezi oblastmi podobnými jako je Ekosofie, Sociosofie a Ontosofie, viz např. College of Atlantic v USA (www.coa.edu). College of the Atlantic (USA) nabízí transdisciplinární vzdělávání akreditované ve Spojených státech amerických. Jejich systém vzdělávání by bylo možné učinit kompatibilní s vizí iniciativy University for the Future. Tato instituce v současnosti plánuje založit evropskou pobočku, která bude využívat americké akreditace 2) svobodná umění (angl. liberal arts) je populární především ve Spojených státech amerických. Mezi svobodná umění patří obory či dovednosti, které byly v antice považovány za hodnotné pro občana, který se aktivně účastní občanského života. Ve středověku se na universitách učilo tzv. Sedm svobodných umění. 39 V současné době odkazuje pojem svobodná umění ke studiu literatury, jazyků, dějin umění, dějin hudby, filosofie, historie, matematiky, psychologie a přírodních věd. Například Harvard University nabízí magisterský program Master of Liberal Arts, který zahrnuje jak studium přírodních a společenských věd, tak studium věd humanitních (http://www.extension.harvard.edu/degrees-programs/master-liberal-arts). 3) studium humanitní vzdělanosti je oborem vyučovaným na Karlově Universitě v Praze. Integruje humanitní a společenské vědy. Studenti mají možnost si díky tutorskému systému sestavit individuální studijní plán. Kurikulum obsahuje předměty v oblasti filosofie, historie a společenských věd. Studenti se mohou v průběhu studia zaměřit na některé vědní disciplíny a následně prohlubovat znalosti a dovednosti v navazujících magisterských oborech na Fakultě humanitních studií, na jiných fakultách University Karlovy či jinde (http://fhs.cuni.cz/fhs-39.html). Tyto tři výše zmíněné programy představují možnosti, jakým se při akreditačním řízení ubírat směrem. Pro získání akreditace oslovíme akreditační komisi či vhodnou mezinárodní akreditační agenturu. Seznam evropských akreditačních agentur naleznete v EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education (https://www.eqar.eu/). 107 P r o j e k t K r u m l o v i a

113 Další možnosti akreditace Dne sněmovna ČR schválila novela vysokoškolského zákona, která zavádí nová pravidla pro akreditace studijních oborů a systém hodnocení kvality prostřednictvím institucionální akreditace, která bude udělována na dobu deseti let. Vznikne Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Akreditační komise vydává doporučení pro MŠMT, akreditační úřad rozhoduje. Vydává se povolení ne pro studijní obor, ale pro určitou oblast. Jednotlivé obory by si pak vysoké školy vypisovaly samy. Pokud není možné za současných podmínek žádat o akreditaci v ČR, nabízí se Universitě Krumlovia dalších možností, jak akreditaci získat: 1. Přesvědčit relevantní české autority, že by inovativnímu příkladu, jako je Universita Krumlovia, mělo být umožněno, aby se stal experimentem, který bude možné po určité době zkušebního provozu evaluovat; 2. Přesvědčit české autority, aby pomohly rozvinout český akreditační systém a učinily jej flexibilnějším, jako je např. holandská akreditační agentura NVAO; 3. Je možné, že do založení University Krumlovia se český akreditační systém rozvine a bude více otevřený systémovým inovacím; 4. Žádat o akreditaci jinou akreditační agenturu uznávanou EHEA (Evropská oblast vysokoškolského vzdělávání); 5. Spolupracovat s odpovídající soukromou mimoevropskou universitou, která by měla zájem o pobočku v Evropě, a která již má akreditaci ve své zemi; 6. Spolupracovat se vznikajícími universitami, jako je např. Ubiquity University, které čelí stejným otázkám jako Universita Krumlovia, a které mají zájem vytvořit vlastní akreditační standardy společně s partnery; 7. Umístit sídlo university v zemi, která vítá námi plánované inovace, a která je ochotná poskytnout nové instituci státní záštitu. Tato možnost by znamenala rozlišit oficiální sídlo university (s malou aktivitou) a reálně fungující kampus v Českém Krumlově; 8. Umožnit zahraniční univerzitu zařídit pobočka v kampusu ve Vyšném podle zpřísněných pravidel nového vysokoškolského zákona. 9. Žádat v rámci existující vysoké ěkoly o tzv. licenční formu studia dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb., což umožňuje absolventům vysokých škol získávat další nebo vyšší kvalifikaci. Podle této novely platné od je rozsah studia 250 hodin v průběhu 4 semestrů. Často se v rámci těchto programů učí v pátek odpoledne a někdy i o víkendu. Učební plán musí byt schválen Vědeckou radou. Ke studiu jsou přijímáni (a) absolventi s alespoň ukončeným Bc. stupněm studia a pokračující v navazujících nebo specializačních formách magisterského studia, (b) absolventi s ukončeným magisterským diplomem. Absolventům se vydává universitní osvědčení, které je platné ve spojení s magisterským či inženýrským diplomem. 10. Nežádat o akreditaci vůbec, pokud by mělo dodržování neflexibilních pravidel akreditace snižovat nabízenou kvalitu vzdělávání. Jazyky a multikulturalita Projekt Krumlovia podporuje zaměření na jazyky. Čeština, angličtina a němčina budou ve vzdělávacím městečku rovnocenné. Výuka dalších jazyků bude zajištěna a podporována. Tato orientace na výuku ve třech jazycích bude platit též na základní i v mateřské škole, kde budou dětem nové jazyky představeny hravou a uměleckou formou. Očekáváme též, že značná část žáků a studentů bude mezinárodní, bude tedy možné učit se cizím jazykům prostřednictvím přímé komunikace. Současná praxe výuky cizích jazyků se dosud plně nepřizpůsobila světu, který je typický velkou 108 P r o j e k t K r u m l o v i a

114 mobilitou a zvyšující se potřebou interkulturních kompetencí. Předchozí pokusy o přeměnu výuky jazyků v řadě západních zemí (např. Velká Británie, USA, Austrálie) nestavěly na integrovaném přístupu k výuce jazyků, jenž je založen na aktuálních zkušenostech a praxi lidí, kteří ovládají v dnešním globálním světě více jazyků. Vzdělávací instituce Krumlovia budou užívat transformativní pedagogiku a praktiky výuky jazyků s ohledem na multijazykovou realitu moderního světa. Podporujeme též multikulturalitu ve smyslu vzájemného obohacení kultur. Studenti budou objevovat genius loci, kulturní identitu a kulturní dědictví každého místa, každého regionu a každého národa v kontextu evropské a světové kultury v 21. století. Nejde jen o toleranci, ale o ocenění rozmanitostí a o práci proti nenávisti a nacionalismu. Jde o pochopení, že lidství je cennější než jednotlivé národy. Přehodnocení konceptu uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti Mezi dovednostmi a vědomostmi absolventů vysokých škol a potřebami organizací a společnosti je stále se zvětšující mezera. Zaměstnavatelé si již dlouhou dobu stěžují na fakt, že velké procento absolventů, které zaměstnávají, není připraveno pro praxi a vyžaduje další finančně a časově náročný výcvik. Dále zaměstnavatelé upozorňují na nedostatek kreativity, flexibility a samostatnosti mnoha absolventů. Naše studijní programy připravují absolventy schopné profesionální práce na odpovědných pozicích v oblastech, jako jsou: obchodní činnosti, práce pro vládní i nevládní organizace, práce v médiích a mezinárodních organizacích, jakož i napříč odvětvími. Studijní plány University Krumlovia podporují všeobecné dispozice a schopnosti, které budou pro absolventa užitečné bez ohledu na budoucí volbu zaměstnání. Na základě vlastních aktivit si student osvojí širokou škálu znalostí, dovedností a kompetencí, které jsou užitečné v soukromém i profesním životě. Na Universitě Krumlovia začnou studenti budovat své specializace a profesní aktivity a sítě již v průběhu studia, což usnadní následný přechod ze školy do práce. Zároveň bude studentům umožněno prozkoumat rozličná profesní směřování již v průběhu jejich studia, takže si budou moci vyzkoušet, co jim nejvíce vyhovuje. Nepodporujeme uměle vytvořené pořadí, v němž je na prvním místě teoretické studium, a teprve po nějakém čase následuje praxe. Upřednostňujeme propojení studia a praxe od samého začátku vysokoškolského vzdělávání. Díky praktickým zkušenostem budou mít studenti dobrý základ pro rozhodnutí, co chtějí v životě dělat. Velmi často je na takový krok v osmnácti letech příliš brzy. Universita Krumlovia se zaměřuje na rozpoznávání talentů a umožňuje studentům hledat své poslání. Každému studentovi bude na základě transdisciplinárního kurikula umožněno rozhodnout se, který je ten správný moment a správný směr pro profesní specializaci. Individuální styl učení umožní studentům rozvíjet jejich jedinečnost. Podporujeme také psaní akademických prací, které jsou úzce spojeny s praxí, a umožníme studentům, kteří jsou méně akademicky orientovaní, aby vytvořili praktické práce. Příkladem mohou být byznys plány, projektové dokumentace, novely, dokumentární filmy, divadelní hry a další kvalitní výstupy, které jsou uznatelné pro úspěšné absolvování studijních programů. Universita Krumlovia se nebude zajímat pouze o zaměstnatelnost svých absolventů, ale zejména také o jejich schopnost vytvářet nová pracovní místa pro sebe i pro druhé pracovní místa, po kterých je společenská poptávka. Naše studijní programy budou rozvíjet podnikavost a schopnost studentů vymýšlet a rozvíjet projekty a organizace, které budou úspěšné a společensky prospěšné. 109 P r o j e k t K r u m l o v i a

115 Rozvoj university krok za krokem Následující tabulka obsahuje čtyři kroky vedoucí k založení University Krumlovia. Tento evoluční postup zaručuje kvalitu, neboť umožňuje zhodnotit, za máme pro další vývoj dostatečně kvalifikované lidi. Další tabulku s přehledem vývojových možností naleznete v Příloze 9. 1 Kroky Struktury Aktivity Výsledky Pracovní skupina Institucionální spolupráce Institutions for the Future (CZ) Alliance for the Future (Lux) Pracovní skupina U4F Pracovní skupina Krumlovia Pracovní skupina zahrnuje členy z následujících týmu: U4F Krumlovia Vize U4F Vytvoření modelu vzdělávacího městečka a Vzdělávacího města Universální model pro tvorbu kurikula Tvroba výzkumného programu Tvořivého vzdělávání Ustanovení statutu organizace Krumlovia Group Příprava regionálních a mezinárodních partnerství Memorandum o porozumění (město Český Krumlov) Projektová dokumentace Založení multi-lokálního Vývojového centra (první instituce a kreativní jádro Projektu Krumlovia a inciativy U4F) Založení Krumlovia Group (právní subjekt realizujícího projekt) 2 Vývojové centrum Vývojové centrum (pracovní název) Institutions for the Future Alliance for the Future Krumlovia Group Virtuální a fyzická kancelář Dočasné lokace pro události a poznávací zkušenosti pro mezinárodní studenty Partnerské organizace Sjednávání regionálních a mezinárodních partnerských vztahů Vývoj řady událostí pro inovátoři (např., pop-up universita ), založené na modulech, za které budou moci účastníci získat kredity/certifikáty mající platnost v budoucích magisterksých programech Social Arts a System Innovation Vývoj evropského poznávacího zkušenostního programu pro mezinárodní studenty (nabízen universitám po celém světě) Rozvoj akreditace pro magisterský program Social Arts Rozvoj akreditace pro magisterský program System Innovation jako mezinárodní partnerský program Přitáhnout pozornost regionálních a mezinárodních partnerů pro více-instituční kampus Partnerské nabídky pro regionální a mezinárodní partnery Událost pro inovátoři, např. pop-up universita, která se pokaždé rozšíří, jak v délce trvání tak v počtu účastníků Založení Centra Tvořivého vzdělávání Magisterský studijní program Social Arts Magisterský studijní program System Innovation Mezinárodní výzkumný zaváděcí projekt První verze víceinstitučního portálu Zakládání postgraduální institutů (tzv. Graduate Schools) - Lokální post-graduální institut pro Social Arts v Českém Krumlově (zahrnující MA & PhD program v Social Arts - Mezinárodní postgraduální institu pro System Innovation (zahrnující MA & PhD 110 P r o j e k t K r u m l o v i a

116 Rozvoj výzkumného programu Vývojového Centra (který zahrnuje ale není omezen na Centrum Tvořivého Vzdělávání) Vývoj portalu program v System Innovation) 3 Postgraduální Instituty Více-instituční kampus Krumlovia, veden Krumlovia Group Lokální Graduate Institute of Social Arts (pracovní název) v Českém Krumlově Více-lokální Graduate Institute for System Innovation (pracovní název) veden Alliance for the Future Partnerské organizace Vývoj a akreditace doktorských studíjních programu v Social Arts & System Innovation Vývoj a akreditace bakalářského programu Self, Society & Ecology Rozvoj dalších center (Vzdělávání, Zdraví, Zemědělství, etc.) Spojení post-graduální instutů, Center a bakalářských, magisterkých a doktorských studijních programů Lokální Graduate Institute for Social Arts s MA, PhD, výzkumné a výměnné programy Mezinárodní Graduate Institute for System Innovation s MA, PhD, výzkumné a výměnné programy Místní komunitní zaváděcí projekty Založení Centra pro Organické Zemědělství Druhá verze portálu Založení University Krumlovia, která zahrnuje jak oba post-graduální instituty tak Centra. 4 Universita Mezinárodní Universita Krumlovia (pracovní název), zahrnující Centrum pro Integrovaný rozvoj a další centra Více-instituční kampus Partnerské organizace Rozšíření programu Důkladnější rozvoj regionálních a mezinárodních partnerství a spolupráce Založení Centra pro Integrovanou zdravotní péči Třetí verze portálu Srozumitelné celoživotní vzdělávací nabídky 111 P r o j e k t K r u m l o v i a

117 Základní a střední škola Krumlovia Předchozí text se primárně zabýval popisem vysokoškolského vzdělávání, které bude nabízet Universita Krumlovia. Vzdělávací městečko však bude nabízet také služby Integrované základní a střední školy Krumlovia a Mateřské školy Krumlovia. Stejně jako Universita Krumlovia budou mateřská škola i integrovaná základní střední škola vytvořeny od základů. Integrovaná základní a střední škola Krumlovia bude tvořena na základě principů tvořivého vzdělávání, jak byly popsány výše (str ). Tato škola tím pádem vychází ze stejných principů jako universita. Její přístup a metodika výuky však musí být adekvátní věku žáka, a musí rozvíjet jeho schopnosti a možnosti. Možnosti výuky znalostních předmětů jsou harmonicky propojené s výukou založenou na rytmech (člověka, přírody, života). Tato výuka je proložena pohybovými aktivitami (sport, tanec, apod.) i pohybem v přírodě, prací na vlastním políčku i na školní zahradě. Není to jen jakási práce na zahradě nebo na poli. Je to ucelený celoroční systém v praktickém poznávání zemědělských prací a vytváření hodnot. Např. ve třetí třídě se žáci spolu se svým učitelem, ale také s rodiči pokusí zorat pole, ručně si každý žák vyzkouší setí, jak se to dělávalo za starých časů. Pak pravidelně pozorují, jak klasy rostou a zrají. Nakonec se obilí ručně sklidí do snopů, s pomocí cepů vymlátí. Nakonec zrno vyčistí, ručně na starém mlýně zrno semelou a v peci (kterou u školy žáci postaví) upečou chléb. Tato vlastní zkušenost také přináší kvalitativně jiný vztah ke chlebu a všeobecně k zemědělským produktům. Praktická zkušenost např. z oblasti stavitelství jim pomáhá pochopit zákony fyziky (pec-komín-termodynamika), chemie (proč malta tvrdne) ve vyšších ročnících. Zážitek noční oblohy při pobytu v přírodě umocňuje vyprávění učitele o hvězdách a souhvězdích tak, jak jsou příběhy o jejich vzniku zaznamenány ve starých bájích. Hledání vědeckých odpovědí pak rezonuje s hlubokými citovými prožitky, které přináší větší zájem o jednotlivé předměty a jsou tou nejlepší motivací pro další výuku. Výuka je kombinována s uměleckými aktivitami divadlo, recitace, zpěv, i s rukodělnými technikami jako je háčkování, pletení, šití, práce s dřevem, hlínou, kovem, atd. Nauka o barvách a jejich působení je integrována do výuky. Ve vyšších ročnících stojí odborné předměty na experimentech během výuky a na experimentálních úlohách doporučených pro domácí práci. Žák ze školy odchází nejen s odbornými znalostmi, ale i s uměleckým cítěním a schopností praktických dovedností. Nezanedbatelný je jeho vztah k přírodě a k okolnímu světu, a schopnost empatie. V umění vzdělávat a vychovávat jde o opravdovou znalost člověka ve všech jeho fázích vývoje. John Holt v knize Jak se děti učí píše: Vzdělávání je pro mnohé chození na místo, kterému se říká škola, a kde je někdo nutí naučit se něco, co se moc učit nechtějí, pod hrozbou, že se stane něco zlého, když to neudělají řada lidí takové hry nemá ráda a ukončuje je co nejdříve. Někdy děti nemají školu rády proto, že je zajímá velké množství věcí, na které jim nikdo neodpoví, protože nejsou ve školním rozvrhu. A některé děti jsou nemotivované, protože jsou sociálně deprivované (špatné vztahy v rodině, nedostatek osobního kontaktu, věnování se. Chce-li je učitel dovést k vzdělání, musí nejprve vložit sílu do toho, aby tento deficit vlastním osobním angažmá do vztahu s žákem zacelil. 112 P r o j e k t K r u m l o v i a

118 Aby mohl být učitel dobrým průvodcem dětí v oblasti vzdělávání, musí jim rozumět. Musí se orientovat ve vývojové psychologii, aby rozuměl jeho reakcím, myšlení a projevům. Dobrý učitel zná svého žáka ve škole, ale také v rodině. Zná jeho rodinnou anamnézu, jeho rodinné prostředí, při častých výjezdech a pobytech v přírodě může pozorovat, jak je žák samostatný, komunikativní, sociální, odvážný, přímý, v čem vyniká, kde potřebuje povzbudit. Ale také žák může pozorovat svého učitele a ocenit jeho osobní kvality v praktickém životě i v jejich vzájemném vztahu. Tady se rodí jejich vzájemná důvěra a respekt. Při tvorbě školy Krumlovia, stejně jako při tvorbě university, školky a dalších vzdělávacích institucí, čerpáme inspiraci ze širokého spektra různých pedagogických směrů a institucí. Cílem je nechat se inspirovat tím nejlepším, co vzdělávání z celého světa nabízí. Typické pro tyto směry pedagogiky mj. je: 40 snaha získat žaka pro vzdělávání, neudusit přirozenou touhu poznávat nové věci a jevy, umožnit větší možnost volby a tím reflektovat různorodost žáků; přátelský vztah mezi učitelem a žákem, ochota a schopnost učitele pozitivně motivovat, podporovat jejich kvality i originalitu a respektovat Vývojové zvláštnosti; te sná spolupráce školy s rodic i. Úspe ch pedagogického snažení školy závisí významnou me rou na úrovni komunikace a provázanosti vzde lávacích aktivit s výchovným působením rodiny; co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce, podpora spolupráce a rozvoj komunikace; učení se hravým způsobem; pěstování odpovědnosti a spoluúčasti dětí na rozhodování; široky vyběr volitelných předmětu; propojování předmětů k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků; prostředí uzpůsobené dětem (např. pomůcky snadno přístupné v nízkých policích, dětská výzdoba); vyučování bez zvonění, ale podle momentálního zaujetí či únavy dětí (proč končit uprostřed zajímavé činnosti a proč nedopřát oddech tam, kde je třeba) slovní hodnocení. Základní škola by měla žákovi poskytnout, kromě základní výbavy vědomostí a dovedností, nový pohled na svět, na ideál dobra a krásy prostřednictvím uměleckého a praktického způsobu výuky. Na středním stupni školy jde o proces objevování prostřednictvím odborného pohledu na svět, který má však využívat uměleckých prostředků a pomáhat tak k rozvíjení úsudku a tvořivosti žáka. Ve vzde lávání mají rovnocenné postavení obory a pr edme ty, které slouží získávání kognitivního ve de ní, stejně jako prakticko-technologické a prakticko-ume lecké obory, pr edme ty a c innosti. Program tím sleduje všestranný a vyvážený osobnostní rozvoj žáka po stránce intelektuální a kognitivní, emocionální, morální, prakticko-manuální i pohybové, atd. Osvojené poznatky, dovednosti a způsobilosti (kompetence) by me ly v dalším živote v novém kontextu zrát a zdokonalovat se. Proces školního vzde lávání by me l pe stovat a podporovat zájem, zkoumavý a badatelský pr ístup, vůli k uc ení, k tvůrc ím c innostem a k aktivní zodpove dné spoluúc asti na spolec enském vývoji. Veškeré vzde lání by me lo usilovat o co nejve tší propojenost s otázkami aktuálního praktického života. 113 P r o j e k t K r u m l o v i a

119 Tvořivé vzde lávání by me lo žákovi rovne ž umožnit zažít vztah úcty a obdivu k druhým lidem, k pr írode a ke sve tu obecne, k jeho smyslu, r ádu, velikosti a kráse. Jedná se tu o rozme r vzde lávání, který hraje klíc ovou roli v utvár ení životních hodnot, postojů a motivů jednání žáka. Po absolvování školy Krumlovia by měli mít žáci všechny možnosti absolventů těch nejlepších škol. Mohou pokračovat na Universitě Krumlovia stejně jako na jakékoliv jiné universitě, včetně těch nejprestižnějších po celém světě. Studenti si mohou zvolit mezi státní maturitou a mezinárodní maturitou IB. Díky kurikulu Krumlovia budou všichni žáci splňovat kritéria, jako je účast v aktivitách CAS (Creativity, Action, Service neboli tvořivost, tělesná aktivita a dobrovolnictví). Rovněz budeme podporovat žáky, kteří se rozhodnou pro podnikání, umění, řemesla a další směry, které dnes ani nejsou v nabídce maturitních předmětů. Integrovaná základní a střední škola Krumlovia se budou lišit od již existujících institucí, ať tradičních nebo alternativních. Věříme, že plně postihnout smysl tvořivého vzdělávání je ideál, který si zaslouží, abychom se jím nadále zabývali, jinak zůstane jen planým heslem. Kdybychom pouze vzali některý z existujících vzdělávacích přístupů a pojmenovali ho jako vzdělávací model Projektu Krumlovia bez hlubšího výzkumu a dalšího rozvoje, porušili bychom princip reflexe a usilování o vyšší kvalitu (viz str. 63). Práci na definování a neustálém zlepšování vzdělávacího paradigmatu bude mít na starost každy pedagog ve spolupráci s Vývojovým centrem Krumlovia, které bude klíčovou institucí zajišťující kvalitu napříč všemi aktivitami a vzdělávacími nabídkami vzdělávacího městečka. Kombinované lyceum Zavedení nového studijního programu střední školy Kombinované lyceum navazuje na vzdělávání základní školy s tvořivou pedagogikou. Tento studijní program umožňuje zařadit do výuky předměty a aktivity, které na většině gymnázií, vzhledem k hodinovým dotacím a neflexibilním pravidlům, zařadit nelze. Nejde jen o obsah vzdělávacího programu, ale i o formální průběh vyučování, jeho uspořádání a hodinové dotace jednotlivých vyučovaných předmětů. Reálného vztahu k okolnímu světu a životu se u mladých lidí v tomto věku dosahuje především prostřednictvím úsudku. Vyučovací látka má odpovídat této potřebě v období, kdy mladý člověk hledá ideální obraz sebe sama, druhých i společnosti. Studium má nabízet možnosti, které vedou k bezpečné orientaci v prostoru i čase tady a teď, aby studenti neměli pocit, že škola stojí mimo životní dění. Pedagogika, která cítí zodpovědnost vůči celému životu člověka, vidí v institucionální škole přípravu na mnohem větší školu života. Výchova, která se řídí životními otázkami, nikdy nepostrádá hodnoty. Tento výchovný úkol se musí v praxi vzdělávání a výchovy dospívajícího člověka konkretizovat prožitím světa v jeho mnohotvárnosti, jež neustále rozšiřuje jeho obzor, jakož i objevováním vlastní individuality. Vzdělávací kritéria pro 10. ročník akcentují mj. Dosáhnout objektivity a jasnosti v myšlení; logické, kauzální usuzování (rozumový úsudek - pojmový úsudek). Analyticky poznávat zákonitosti ve světě. Vypořádat se s čistě materiální, fyzickými smysly pochopitelnou stránkou světa. Vydat se na dlouhou cestu 114 P r o j e k t K r u m l o v i a

120 k tomu, být vědomým občanem a obyvatelem Země. Pochopit svět v jeho zákonitostech. Jednota poznání: celostní vnímání člověka a jeho činů. Přesnost v jednání, v životní praxi. Rozvíjet odpovědnost za vlastní činy. Vzdělávací kritéria pro 11. ročník akcentují mj. Pracovat na objektivitě vcítění, a tím vzrůstající schopnosti úsudku v duševní oblasti (posouzení vkusu, stylu, pochopit zákonitosti v sociální oblasti). Vnést do myšlení pohyblivost. Podporovat myšlení v souvislostech a procesuální myšlení, které přesahuje myšlení čistě kauzální. Chápání nekonečna; cit pro to, co je ne-smyslové. Zážitek překonání temnoty, utrpení a rezignace. Vzdělávací kritéria pro 12. ročník akcentují mj. Na základě smyslového pozorování se učit vystihnout skutečné události. Tvořit souvislosti, vytvářet vnitřní vztahy. Prožívat souhru duševní, duchovní a viditelné sféry, formy a látky (jako svobodné zkoumání bez jakéhokoliv ideologického či náboženského směřování). Je nicméně důležité, aby mladý člověk získal přehled v náboženských otázkách, neboť jedním ze současných největších problému je fundamentální nepochopení této oblasti a stále častěji se objevující extremistická hnutí. Proniknout člověka a přírodu, člověka a společnost (část a celek). Konfrontovat se s otázkou osudu; zabývat se otázkami celého lidstva. Žák 12. třídy má prožívat hranice; cvičit se v zušlechťování způsobu myšlení. Příprava na další životní kroky, které budou následovat po ukončení školní docházky. Výchovné a vzde lávací aspekty Kompetence k uc ení - motivovat žáky pro celoživotní uc ení Be hem výuky klademe důraz na c tení s porozume ním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebereflexe a sebehodnocení. Ve výuce je kladen důraz na prožitek. Individuálním pr ístupem k žákům zvýšíme šanci prožít úspe ch. Žákům umožn ujeme realizovat vlastní nápady, podne cujeme jejich tvor ivost. Uc íme se vytvár et takové situace, v nichž má žák radost. Kompetence k r ešení problému - podne covat žáky k tvor ivému myšlení a logickému uvažování Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá r ešení problému a svoje r ešení si dokázali obhájit. Pr i výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Starší žáci pr ipravují tvořivé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soute že). 115 P r o j e k t K r u m l o v i a

121 De ti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích c innosti, od plánování, k pr íprave a realizaci až po hodnocení. Kompetence komunikativní - vést žáky k hlubší komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s uc iteli a ostatními dospe lými ve škole i mimo školu. Uc íme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároven poslouchat názory jiných. Podporujeme pr átelské vztahy ve tr ídách a mezi tr ídami. Zac len ujeme metody kooperativního uc ení a jejich prostr ednictvím vedeme de ti ke spolupráci. Podporujeme komunikaci s jinými školami u nás i v zahranic í (partnerské školy). Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Be hem vzde lávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc pr i uc ení. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost str ídat role ve skupine. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvic eních a úkolech. Žáky vedeme k respektování spolec ne dohodnutých pravidel, na jejichž formulaci se sami podílejí. Uc íme je zároven k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky nauc it základům kooperace a týmové práce. Kompetence občanské - pr ipravovat žáky jako svobodné a zodpove dné osobnosti Jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní, atd.). Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící a jednající člověk. Žáky vedeme k tr íde ní odpadů a další praktické činy, jak pomáhat chránit životní prostředí. Pr i pobytech v pr írode se žáci chovají s úctou k přírodě. Žáky zapojujeme do mezinárodních projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. Kompetence pracovní - pomáhat žákům následovat jejich sny Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení Rozšíření přehledu o možnostech, jak plně žít svůj život a tvořit hodnoty pro druhé. Vytváření nových možností, nejen sledování existujících nabídek. Výuku dopln ujeme o praktické exkurze do nejrůznějších oblastí konkrétních zaměstnání, aby každý mohl zažít jejich realitu a nežil pouze v představách. Individuálním pr ístupem a spoluprácí s rodic i pomáháme žákům pr i profesní orientaci. 116 P r o j e k t K r u m l o v i a

122 Celodenní škola Školy ve vzdělávacím městečku budou nabízet program nad rámec klasického školního vyučování. Formálně daný čas vyučování je od 8:30 do 12:00, oběd 12:00-13:00, odpolední výuka a aktivity 13:00-15:00 (variace jsou možné - záleží na věku, dni v týdnu a dalších faktorech). Rodiče budou mít možnost hlídání dětí s důrazem na jejich rozvoj (hry, sport, umělecké práce, řemesla, vypracování domácích úkolů, atd.) v době do 17:00 (od 12 let do 18:00). Rodiče, kteří musí jít dříve do práce, mohou děti přivézt do školy již od 7:00 (družina a ranní kroužky). Odpolední program bude zaměřen na volnočasové aktivity (komplementární k aktivitám dostupným v Českém Krumlově). Pokud možno budou děti trávit co nejvíce času mimo školní budovy v přírodě, v dílnách a v dalších prostorech kampusu. Ve škole bude podporována motivace širokou nabídkou tvořivých aktivit, které vedou k osvojování a procvičování si řady sociálních a profesních schopností a dovedností. Hlavní výhodou celodenní školy je: a) více časového prostoru poskytne více možností a více flexibility pro realizování nestandardního pedagogického konceptu; b) koncept celodenní školy usnadní překonat rozdíly mezi dětmi ze znevýhodněného prostředí; c) odpolední program rozšíří nabídku volnočasových aktivit města a regionu; d) odpoledních aktivit se mohou účastnit i děti z jiných škol, což povede k prolínání různých skupin dětí. e) smysluplný a kreativní odpolední program je lepší než trávit čas hraním počítačových her, sledováním televize a dalších médií. Tento koncept celodenní školy však přináší i nevýhody: a) zajistit fungování školy po celý den je finančně nákladnější než pouze na část dne, a je k tomu potřeba více personálu; b) děti mohou upřednostňovat trávení volného času mimo prostředí školy; c) užití školních budov studenty university (a dalšími uživateli) bude více omezené. Odpolední program je dobrovolný záleží na preference dětí a možnosti rodičů. Ten samý tým, který bude zajišťovat program odpolední, bude zároveň nabízet hravý program v průběhu prázdnin, např. letní školy. Mateřská škola Krumlovia Jelikož je první Vývojové období (přibližně do 7 let) nejcitlivější fází lidského života, kdy vlivy vnějšího světa působí až do procesů dotváření organismu samotného, je rodinné centrum a mateřská škola Krumlovia pojata s vědomím velkého vlivu na vyvíjející se dítě. Prostředí, ve kterém se dítě cítí příjemně, připomíná domov spíše než třídu. Nejde o předškolní výchovu zaměřenou jednostranně na výkon a získání znalostí, i když vzdělávací koncept samozřejmě nabízí dětem přirozené příležitosti k učení. Přístup k dětem v této Vývojové fázi vychází z přirozeného přístupu dítěte ke světu v tomto věku. Dítě prožívá svět většinou jako dobrý a zcela otevřeně a často bezvýhradně jej přijímá. Z toho důvodu se osvědčila pedagogická metoda výuky nápodobou. Smysluplná práce vykonaná v přítomnosti dítěte je příležitostí 117 P r o j e k t K r u m l o v i a

123 k nápodobě. Dítě pak může své zkušenosti využít i ve hře. Učitelé usilují o to, být dobrými vzory a jednat tak, aby bylo jejich jednání hodno nápodoby. Uvědomují si, že nejde ani tak o to říkat dětem, co mají dělat, ale soustavně to dětem i ukazovat a navíc, sami takovými být. V tomto smyslu je důležitý každý pohyb a gesto, každý slovo, způsob vyjadřování i jazykové prostředky, které učitel volí. Jsou dvě magická slova, jež vystihují, jak dítě vstupuje ve vztah ke svému okolí, a to: napodobení a vzor. Fyzické okolí musíme chápat v nejširším smyslu. Nepatří k němu jen to, co se děje kolem dítěte materiálně, nýbrž všechno, co může vnímat. K tomu patří všechno morální, nemorální, rozumné i pošetilé chování, jehož může být svědkem. Program v mateřské škole je jazykově bohatý a sestává z pravidelných činností v rytmu dne, týdne i celého roku. Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost, myšlení, představivost a schopnost soustředění. Vedle hry je velmi důležitá také práce, přirozená práce spjatá s životem. V dětské skupině pracují učitelé úmyslně v přítomnosti dětí, např. připravují svačinu, připravují si tvůrčí práci, tvoří, pracují na zahradě. Děti mohou při každé této činnosti pomáhat. Děti se učí pomáhat a splnit svůj úkol a vytvářejí si tak silnější spojení se světem. Z tohoto důvodu jsou specifické dny v týdnu věnované přípravám pečiva, včetně všech prací s těstem až po pečení, práci na zahradě, práci se zvířaty a umělecké činnosti. Velký důraz je kladen na spojení s přirozeným světem, světem přírody. Jeden až dva dny v týdnu jsou proto věnovány celodennímu pobytu a práci v přírodě a na statku, kde se děti učí vztahu ke zvířatům a péči o ně. Významnou součástí vzdělávací činnosti jsou pohádky, příběhy a divadlo. Skrze vyprávění a divadlo se děti seznamují s lidovými příběhy a pohádkami z celého světa a rozvíjejí své jazykové dovednosti. Pohádkové příběhy nabízejí dětem přirozeně vzory dobrého chování a přitom je nezatěžují přednáškami o tom, jak se mají chovat. Naslouchání pohádkám je v neposlední řadě i dobrou přípravou pro pozdější práci ve škole. Den, týden i celý rok má svůj rytmus. Každý den má svůj jasný řád a jednotlivé činnosti jsou doprovázeny pohádkově pojatými zvyky, rituály. I týden má svůj rytmus, každý den je věnován jedné hlavní činnosti - jeden den malování vodovými barvami, druhý den modelování nebo pečení, jiný den je zorganizován prodloužený pobyt venku v přírodě či u koní apod. Také svátky a slavnosti v kontextu celého roku hrají výchovně nezastupitelnou roli a věnuje se jim velká pozornost. Rodinné centrum a mateřská škola Krumlovia jsou integrovanou jednotou ve společném prostoru. Ač má mateřská škola svou třídu a rodinné centrum také, je dětem i rodičům umožňováno zde pobývat společně. To je nezbytné zejména z toho důvodu, že děti zažívají harmonický přechod z rodinného prostředí do mateřské školy, kterou velmi dobře znají již od svého narození, právě díky jejímu propojení s rodinným centrem. Přiklady celoživotního vzdělávání Vzdělávání ve smyslu Pansofie probíhá ve Vzdělavacím městečku Krumlovia po celý život. Začíná na počátku lidského života v rámci aktivit rodinného centra pro rodiče i pro děti. Pro děti školní docházkou a následným universitním studiem, pro dospělé kursy celoživotního vzdělávání, které přispívají jak k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, tak ke zdokonalení profesního zaměření. V seniorském věku je pak vzdělávání 118 P r o j e k t K r u m l o v i a

124 nejvíce spojeno velkou měrou s uměním propojit vzdělávací obsahy se svou životní zkušeností a předat je ostatním. Proto plánujeme organizovat semináře celoživotního vzdělávání, které budou otevřeny široké veřejnosti. 1) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ČLOVĚK A JEHO VÝVOJ a) Vzdělávací cykly v oblasti zvyšování kvality rodičovských kompetencí Cílem je vytvoření systematicky propracovaného průvodce rodičovstvím. Lidé se v okamžiku, kdy se stávají rodiči, často ocitají ve vzduchoprázdnu, odkázáni většinou informace z internetu či časopisů nebo na rady druhých. Provází je řada otázek, nejistot, spojených s více či méně rozvinutým pocitem odpovědnosti za nový život. A samozřejmě řada běžných či vážnějších potíží a otázek. Rodičovství navíc klade vysoké nároky na samotnou osobnost rodiče, včetně silného jednostranného zatížení zejména matek v případě neúplných nebo disharmonických rodin. Kursy, přednášky a aktivity budou zaměřeny na: rozvoj rodičovských vlastností - osobnostní zralost a připravenost na rodičovskou roli, ovládání a kultivaci temperamentu; posílení znalostního základu v hlavních oblastech rodičovství: základy osobnosti rodiče, základy osobnosti dítěte; posilování praktických rodičovských dovedností: základy péče o dítě v jednotlivých stadiích věku, vytvoření denního řádu rodiny, výživa a péče o zdraví dítěte; zvyšování kvality rodičovských schopností: základy výchovy dítěte podle specifik jednotlivých Vývojových fází; posílení partnerského vztahu, který je často změněn už během těhotenství; možnosti sladění rodinného a pracovního života. b) Vzdělávací cykly v oblasti osobnostního rozvoje a Vývojových fází lidského života Seminární cykly poskytnou rozšiřující vzdělávání pro rodiče, sociální a zdravotní pracovníky a učitele mateřských škol, psychology a terapeuty, pracovníky pomáhajících profesí, zaměřené na hlubší pohled na Vývojové fáze celého lidského života a jejich souvislosti. Zejména se bude také zabývat Vývojovými zvláštnostmi a potřebami prvního, druhého a třetího životního období člověka a práci s nimi, včetně odchylek od běžného vývoje (např. léčebná pedagogika). Semináře budou zahrnovat jak osobnostní, tak sociální vývoj člověka. Kromě psychologických a hlubině psychologických souvislosti poskytnou průhled do vývoje lidského vědomí a souvisejícího vývoje kultury lidstva. Studenti i absolventi naleznou své uplatnění v zajišťování činnosti integrovaného rodinného centra a mateřské školy, integrované základní a střední školy, therapeutika apod. 119 P r o j e k t K r u m l o v i a

125 2) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Seminární cykly poskytnou hlubší pohled na fyziognomii, anatomii, fyziologii organismu člověka, zdravá výživa, zdravý životní styl, včetně hlubšího chápání nemoci, její diagnostiky a možností léčby. Seminář je vhodný pro zdravotnické, terapeutické a sociální pracovníky, pedagogy a psychology (např. v návaznosti na lékařský kongres IPMT probíhající již 5 let v Českém Krumlově). 3) UMĚLECKO ŘEMESLNÉ SEMINÁŘE ČLOVĚK A SVĚT UMĚNÍ Seminární umělecko-řemeslné cykly poskytnou praktickou výuku následujících oblastí: a) Vzdělávací cykly celostní výtvarné tvorby Kromě zvládnutí řemesla se účastníci seznámí s hlubší výrazovou a významovou řečí barev a tvarů, jejich propojení s psychickými procesy, přírodními a organismus utvářejícími procesy, dějinami kultury a vývojem výtvarného umění lidstva jakožto vývojem lidského vědomí. Cykly budou zahrnovat např. malířské a kresebné umění i sochařskou tvorbu, práci se dřevem a modelování. Absolventi budou spoluvytvářet výtvarné řešení interiérů i exteriérů jednotlivých staveb vzdělávacího městečka. b) Vzdělávací cykly celostního hudebního, pohybového a dramatického umění Studenti se seznámí s významem tónu a jeho vlivu na psychiku, vyjádření tónu pohybem, řečí slova a dramatického obrazu. Budou spoluvytvářet hudebně dramatická představení či literární večery, slavnosti a jiná kulturní vystoupení jakožto pravidelné umělecké počiny školních či universitních slavností a kulturních večerů. 4) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE ČLOVĚK A SVĚT PŘÍRODY A ARCHITEKTURY a) Vzdělávací cykly organické architektury a ekologického bydlení Účastníci seminářů se seznámí s možnostmi architektonické tvorby organické architektury a ekologických staveb, včetně způsobů ekologického bydlení, zařízení domova a blízkého okolí, hospodaření s energiemi apod. Semináře jsou určeny každému, kdo chce vytvářet vlastní domov a bydlení v ekologickém a esteticky krásném prostředí. Studenti a absolventi seminářů budou sami aktivně pracovat na vznikajících stavbách, od úplného počátku vzniku návrhu až po jejich postupnou realizaci, předpokládá se jejich spolupráce při činnosti týmu architektury Krumlovia. 120 P r o j e k t K r u m l o v i a

126 b) Vzdělávací cykly ekologického zahradnictví a zemědělství Účastníci seminářů získají přehled možností a způsobů ekologického zahradnictví, ekologického hospodaření a ekologického zemědělství. V rámci vzdělávacího procesu budou aktivně spolupracovat na statku a výbězích pro zvířata, na spolutvorbě a údržbě zahrady celého areálu a na chodu místního biozahradnictví. Výše uvedené přiklady nejsou finální ani kompletní. Existují různé další možnosti jako např. pořádání praktických rekvalifikačních kurzů, které po žádosti proplácí neziskovým organizacím úřad práce. Tyto možnosti budou v závislosti na budoucím vývojy projektu zvažovány ve spoluprácí s organizacemi, které již mají s těmito formami vzdělávání zkušenosti. 121 P r o j e k t K r u m l o v i a

127 Proces tvorby vzdělávacího městečka Východiska Každá vize musí obstát nejen v otázce obsahové kvality, ale také uskutečnitelnosti tj. proveditelnosti v dnešních i budoucích kulturních, ekonomických, právních a politických podmínkách. Kapitola Proces tvorby Vzdělávacího městečka Krumlovia se zabývá praktickými otázkami realizace a proveditelnosti projektu. Mnoho z těchto otázek je zodpovězeno v kapitolách této studie, např. 1. Jaké instituce a služby jsou potřebné v kampusu? 2. Jak se propojit s existujícími organizacemi ve městě tak, aby se podporovaly a vzájemně si nekonkurovaly? 3. Jaká architektura je vhodná pro vzdělávací městečko, jež je umístěno v chráněné krajinné oblasti? 4. Kolik budov unese areál ve Vyšném, když chceme, aby byl prostor utvářen jako park? 5. Jak zajistit dopravní obslužnost a parkování takovým způsobem, abychom chránili estetické a ekologické principy tohoto areálu? 6. Jak zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost vzdělávacího městečka v budoucnosti? V následující kapitole se zabýváme zejména otázkami, které se týkají právních, organizačních aspektů a procesu tvorby. Definice a výklad pojmů Termín pozemek ve Vyšném (zkratka pozemek či areál ) zahrnuje bývalý vojenský prostor kasáren Vyšný včetně statku a vojenských budov. Dále je třeba rozlišit dva pojmy: 1. Pojem instituce chápeme jako poskytovatele služeb s trvalým působením na pozemku ve Vyšném. Tyto instituce poskytují služby v areálu a v některých případech i mimo areál. Nejedná se o samostatné právní subjekty. Celý kampus bude obsahovat vice než 30 institucí (viz seznam na str ). 2. Pojem organizace se týká právních subjektů, tj. organizací zapsaných v obchodním rejstříku s vlastním IČ/DIČ a s adresou na území pozemku ve Vyšném. Organizace mohou zároveň poskytovat služby v areálu a v některých případech i mimo areál. Hlavním rozdílem mezi institucí a organizací je, že organizace je zapsána v obchodním rejstříku. 122 P r o j e k t K r u m l o v i a

128 Provozující subjekt V roce 2016 bude založen první právní subjekt se sídlem v areálu Vyšný. Organizace Krumlovia Group bude hlavní organizací, mateřská společnost a jádrem celého kampusu. Organizace bude založena za účelem rozvoje vzdělávacího městečka a s ním spojených místních i mezinárodních aktivit. Za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce se stane Krumlovia Group členem organizace Alliance for the Future, která sídlí v Lucembursku a má členy a partnery v různých zemích Evropy. Tato organizace sdružuje inovativní inciativy a organizace pracující na společenské obnově. Hlavním cílem aliance je aktivovat synergie svých členů tak, aby mohli společně usnadnit systémové změny. Činnost aliance se zaměřuje zejména na realizaci nových modelů vzdělávání. Je třeba mít jasno v tom, že organizace Krumlovia Group nebude universitou. Jejím cílem bude vybudovat kampus, v němž budou působit jednotlivé instituce a organizace, včetně university. Hlavní náplní organizace Krumlovia Group bude: 1. Vývoj, management a financování kampusu; 2. Vývoj nových přístupů a modelů v oblasti vzdělávání, architektury, ekologie, zdravotní péče, čisté energie, atd., s důrazem na systémové inovace. Tyto otázky budou zpracovány v rámci Vývojového centra, které bude součástí organizace Krumlovia Group a později bude přesunuto pod universitu. Vývojové centrum je zároveň multi-lokální a multi-instucionální v tom smyslu, že se mohou jednotlivci a organisace mimo areál ve Vyšném podílet na vývoji nových přistupů, produktů a služeb. Vývojové centrum bude kreativním jádrem organizace Krumlovia Group, a nebude tudíž nepotřebovat vlastní IČ/DIČ. 3. Zakládání institucí či organizací (viz str ), které budou poskytovat služby pro výše zmíněné cílové skupiny (viz str. 18). Právní forma provozujícího subjektu 41 Navrženou právní formou organizace Krumlovia Group je ústav. Zvolili jsme právní formu neziskové organizace, protože Krumlovia Group je hlavní organizací kampusu, která má zaručit veřejně prospěšný charakter celého projektu. V kampusu mohou v budoucnosti fungovat i komerční subjekty, avšak organizace Krumlovia Group jako taková nesmí sloužit osobnímu prospěchu. Nezisková právní forma je pro potřeby Projektu Krumlovia nejvhodnější, ač jsou její aktivity a možnosti oproti komerčním subjektům zákonem více omezeny. Například zisk ani majetek ústavu si nemohou přivlastňovat zakladatelé, členové orgánů, zaměstnanci ani jiné osoby. Zisk nemůže být využíván danou členskou základnou, jako je tomu u občanských sdružení (o.s.). Doporučeným postupem je z právního hlediska založení nového ústavu. Obě právní formy, ústav i o.p.s., jsou neziskové. Obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) byly zakládány zejména v oblasti kultury (např. divadla, galerie, knihovny, kulturní centra, orchestry, soukromé školky a školy), ve zdravotnictví (např. nestátní zdravotnická zařízení) a v oblasti sociální péče. Od 1. ledna 2014 již není možné dle nového občanského zákoníku nové o.p.s. zakládat. Právní forma ústav má řadu shodných charakteristik s bývalými o.p.s. 1. Účel vzniku je provozovat prospěšné služby, jejichž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených a zveřejněných. Zda navržené činnosti mají obecně prospěšný charakter, záleží na posouzení registračního (rejstříkového) soudu. 123 P r o j e k t K r u m l o v i a

129 2. Mohou provozovat činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. 3. Mohou zároveň provozovat i obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, pokud to není na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti. Není problém např. prodávat vstupenky, pronajímat nemovitosti, apod. 4. Umožňují jednoduchou strukturu řídících orgánů, jimiž je správní rada (statutární orgán) a ředitel. Účelem správní rady je nezávislá kontrola činnosti (pro členy platí přísné limity střetu zájmů) a vydávání výročních zpráv o činnosti a hospodaření. 5. Mohou použít zisk pouze k obecně prospěšným činnostem, pro niž byly založeny, a k úhradě nákladů na vlastní správu. 6. Oproti právní formě občanského sdružení (o.s.) poskytují větší transparentnost, tedy povinnost zveřejnit výroční zprávu a v zákonem určených případech nechat auditorem zhotovit účetní uzávěrku; což může být pro eventuální dárce nebo sponzory důvěryhodnější. 7. S tím souvisí i větší serióznost, stabilita a profesionalita o.p.s. a ústavu v očích veřejnosti, neboť pouhá deklarace obecné prospěšnosti v názvu či stanovách nezavazuje o.s. k faktickému výkonu této činnosti; o.s. se jednoduše může nevyvíjet, zatímco obecně prospěšné společnosti může hrozit zrušení soudem, pokud po dobu více než půl roku nezajišťuje obecně prospěšné činnosti uvedené v zakládací listině. Předpokládá se tedy, že činnosti budou vykonávány nepřetržitě, což u o.s. nelze předpokládat (většina o.s. není kontinuálně činná). 8. Pro ústav a o.p.s. je typická určitá služba prospěšnému účelu poskytována na nediskriminačním základě. Na rozdíl od o.s. není nutně spojen s členstvím a podíly. Platí tady tedy princip hierarchie, nikoliv demokracie uplatňované poměrným zastoupením. Ústav a o.p.s. jako organizace s hierarchickou strukturou včetně zaměstnanců členy nemá. 9. Mohou založit nadaci. Právní forma ústav ponechává charakteristiku a výhody o.p.s., ale zároveň přináší celou řadu nových výhod, tj. 1. Právní úprava ústavu může být novelizována, zatímco u o.p.s. byl zákon zrušen a novelizován být nemůže. Zákon o o.p.s. byl zrušen, ačkoliv tyto společnosti zůstaly zachovány. V případě ústavu odpadají problémy, ze kterých ustanovení ve sporných a zrušeným zákonem neupravených situacích vycházet; rovněž případné nedostatky zákona o o.p.s. nemohou být změněny novelami, zatímco u ústavu tato možnost je. 2. Dozorčí rada může být zřízena, avšak není povinným orgánem. 3. Souhlas správní rady se vyžaduje i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá vlastnické právo k movité věci nad zákonem stanovenou výši. Toto pravidlo má zaručit lepší kontrolu nad majetkovými transakcemi. 4. Se souhlasem správní rady může ústav založit jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílet vkladem. Pokud ústav založí a získá spolupodíl financováním nové právnické osoby, jedná se o tzv. dceřinou společnost. Dceřiná společnost je jiná osoba, ve které má mateřská společnost účast (např. jako společník v s.r.o. nebo akcionář v a.s.). Tuto možnost o.p.s. neposkytují: 17 Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. O.p.s. mohla dle 13 zákona o o.p.s. založit jinou právnickou osobu a vložit peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby. 124 P r o j e k t K r u m l o v i a

130 Nesměla se však účastnit na podnikání jiné osoby (soustavné výdělečné činnosti živnostenským způsobem za účelem dosažení zisku). Právní úprava ústavu výše uvedený 17 nepřebírá. O.p.s. žádné zvláštní nebo významné výhody oproti ústavu nenabízejí. Od nadace se ústav liší tím, že jeho věcná podstata je zcizitelná nebo ji není potřeba neustále držet, ale je možno ji užít. V rámci případné holdingové struktury, odpovědnosti i případné účasti jiných subjektů by bylo výhodnější užít některé z právních forem obchodních korporací pro dceřiné společnosti. Obchodní korporace mají vyšší míru volnosti a přizpůsobivosti potřebám, např. možnost nakládání se ziskem není omezena a neplatí zde princip rovnocenné dostupnosti činnosti adresátům. Hlavní doporučené právní formy obchodních korporací jsou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.). Účast společníka nebo společníků ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) představují určené podíly s omezenou nebo neomezenou převoditelností. Podíly mohou představovat též kmenové listy. Minimální výše vkladu společníka činí 1- Kč. Společnost má valnou hromadu, která se koná nejméně jednou za účetní období, jednoho nebo více jednatelů a alternativně může zřídit dozorčí radu. Obdobně u akciové společnosti (a.s.), kde je místo dualistického systému vnitřní struktury (představenstvo + dozorčí rada) možné zvolit monistický systém vnitřní struktury (správní rada + statutární ředitel). Správní rada a ředitel může být i jedna a tatáž osoba. Minimální výše základního kapitálu činí ,- Kč nebo EUR ,-. Kapitálová společnost může získat potřebné finanční prostředky pro svou činnost úpisem akcií nebo zastavením cenných papírů (příp. obchodních podílů), leasingovým financováním, apod. Ve společnostech lze omezit oprávnění statutárního orgánu jednat např. jednatelé mohou jednat samostatně jen do určité výše transakce. Výše poskytnutého plnění členům orgánů se na rozdíl od ústavu nezveřejňuje ve sbírce listin. Zakládání nových institucí či organizací Krumlovia Group bude sloužit jako inkubátor pro vývoj dalších institucí či organizací v areálu. Lidé, kteří mají zájem založit ve vzdělávacím městečku nové instituce (např. školku, školu, restauraci viz seznam na str ), budou mít v rámci organizace Krumlovia Group možnost spolupracovat a vytvořit plán pro založení a chod dané instituce či organizace. Pokud bude plán přesvědčivý, může být implementován. V rámci organizace Krumlovia Group budou za účelem vytvoření výše zmíněných institucí založeny pracovní skupiny. Jedna z těchto pracovních skupin bude pracovat na vzniku University Krumlovia. Krumlovia Group rozhodne, zda ponechá universitu jako součást organizace Krumlovia Group nebo zda ji založí jako dceřinou společnost či samostatný právní subjekt. Totéž platí pro všechny další instituce. Lidé, kteří mají zájem o téma tvorby nových institucí v budoucím kampusu, mohou kontaktovat: Postup při zakládání nových institucí či organizací Existují čtyři hlavní možnosti, jak postupovat při zakládání nových institucí či organizací. Každá z nich počítá se založením první organizace jménem Krumlovia Group. 125 P r o j e k t K r u m l o v i a

131 1. Krumlovia Group v sobě bude zahrnovat všechny instituce tzv. pod jednou střechou. Všechny instituce jsou v podstatě odděleními Krumlovia Group (centralizovaný model). 2. Krumlovia Group dá vzniknout dceřiným organizacím (např. škole, školce, universitě, domu pro aktivní stáří, atd.), a to ve chvíli, kdy budou splněny podmínky pro jejich založení (např. jasný koncept a obsah, fungující tým, přesvědčivý podnikatelský či neziskový záměr, zajištěné financování). Princip je podobný jako u tzv. holding, označení pro soubor společností, které jsou propojeny a jsou podrobeny jednotnému řízení řídící osobou nebo osobami. Například mateřská společnost A ovládá a řídí společnosti B, C, D, případně b1, b2 atd. Dochází zde k prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu, koordinace a koncepčního řízení v určité činnosti. Za holding se společnosti považují, jestliže naplňují kritéria definice holding. V případě Krumlovia Group nejde o prosazování koncernových zájmů, ale o zájem chránit vize veřejně prospěšného vzdělávacího městečka. Varianty: 2.1 Krumlovia Group je zakladatel a 100% majitel každé z nich (holding) 2.2 Krumlovia Group drži podíly v dceřiných společnostech ve výši minimálně dvou třetin podílů, aby další investoři (tzn. v podstatě kdokoliv) nemohli změnit původní účel těchto společností. 2.3 Do dceřiné společnosti vstoupí vnější investor, který bude mít více než třetina všech podílů, dokonce může majoritní majetkový podíl, ale akceptuje minoritní hlasovací práva. Pokud Projekt Krumlovia bude fungovat podle toho, jak je popsaný v této studii, je nutné, aby rozhodovací pravomoc zůstala vždy v rukou organizace Krumlovia Group. Investoři budou mít právo přivlastnit si případný zisk podle podílu svého vkladu. Krumlovia Group nebude nárokovat větší podíl, než to, co vložila. Investoři budou mít také možnost prodat svůj podíl v dceřiných společnostech. Jinými slovy: hlavním zájmem Krumlovia Group jako mateřské společnosti je, aby vznikl kampus podle vize popsané v tomto dokumentu. Hlavním zájmem investorů je, že mohou mít finanční prospěch podle podílu vložených prostředků. Aby investoři mohli spoluvlastnit dceřiné společnosti, je vhodné založit dceřiné společnosti jako společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.). V těchto společnostech budou společníci nebo akcionáři vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím svých podílů. Poměr podílů je možné ve společenské smlouvě dohodnout, podíly lze převádět. S podíly je možné spojit různá práva a povinnosti. 3. Krumlovia Group dá vzniknout samostatným organizacím ve chvíli, kdy budou splněny výše zmíněné, a případně další podmínky. V této variantě bude nutné, aby byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci mezi organizací Krumlovia Group a nově vytvořenými právními subjekty. Účelem smlouvy je zaručit, aby nové organizace respektovaly záměry a principy Projektu Krumlovia. 4. Krumlovia Group umožňuje dalším universitám nebo jiným organizacím provozovat aktivity v kampusu, např. 126 P r o j e k t K r u m l o v i a

132 tzv. joint venture funguje tak, že domácí organizace (Krumlovia Group) spolu se zahraniční organizací vytvoří novou společnou obchodně-právní entitu (většinou akciovou společnost). Cílem je spojit přednosti či zkušenosti obou partnerů, např. zahraniční subjekt může nabídnout peníze či prověřenou značku, domácí má zase lepší znalosti místního trhu. V případě Projektu Krumlovia by to znamenalo společnou tvorbu kampusu, který bude spoluvlastněn např. zahraniční universitou a organizací Krumlovia Group; vytvořit kampus Krumlovia jako součást zahraniční university. Zahraniční universita však povolí, že bude kampus splňovat požadavky Projektu Krumlovia a nemusí fungovat podle pravidel mateřské university. Jako nejlepší Varianta se jeví kombinace zmíněných možností, tzn. nechat některé instituce pod záštitou Krumlovia Group, založit dceřiné společnosti, vytvořit samostatné právní subjekty (pokud to bude vhodné), i navazovat spolupráci s organizacemi působícími v jiných lokalitách. Rozhodnutí bude uskutečněno podle toho, co bude nejlepší pro danou instituci a pro danou fázi projektu, vždy podle možností a omezení v daném kontextu. Vedení provozujícího subjektu Zakladatelé Krumlovia Group mohou být: 1. Členové Pracovní skupiny a členové širšího týmu, kteří si vezmou na starost konkrétní oblasti Projektu Krumlovia, 2. Zájemci, kteří se přidají do širšího týmu a vezmou si na starost konkrétní oblasti Projektu Krumlovia, 3. Fyzické či právnické osoby, které nemají dostatečný čas plně se angažovat, avšak podpoří Projekt Krumlovia finančně. Zřízením Krumlovia Group ukončí Pracovní skupina svoji činnost. Ústav se vznikem osamostatňuje od svých zakladatelů. Zřizovatele zvolí členy správní rady, a správní rada zvolí následně ředitele, neurčí-li zřizovatel jinak. Ředitel pak zvolí členy vedení, tzn. zástupce ředitele. Správní rada ma právo odmitnout jmenování zástupce ředitele či po jmenování ji odvolávat. Ředitel nemá dané funkční období, a může být odvolán správní radou či kolegium (nadpoloviční většina). V Přiloze 15 naleznete detailní rozbor organizace a vedení Krumlovia Group a dalších relevantních organizací. Organizační struktura Organizace Krumlovia Group bude splňovat legislativní náležitosti té právní formy, kterou její zakladatelé zvolí. Současně však chceme, aby tato nově vzniklá organizace korespondovala s plochou strukturou, kterou Iniciativa Universita pro budoucnost podporuje. Ta se skládá ze dvou úrovní: vedení (angl. governance) a provozu (angl. operations). Viz Příloha 15. Právní aspekty nakládání s pozemkem ve Vyšném V rámci analýzy možností správy pozemků jsme porovnali celkem 14 variant. Většina z těchto řešení vyžaduje nakládání s městským majetkem, a proto je nutné zveřejnění záměru na úřední desce a souhlas zastupitelstva. Nakládání s majetkem nesmí být na újmu obci. 127 P r o j e k t K r u m l o v i a

133 Každé z těchto 14ti řešení reflektuje pozitivní dopady na město a region. Hlavním cílem je zaručit, že město nemůže ztratit pozemek kvůli nedomluveným účelům a zároveň, že investoři nebudou ztrácet své investice. Nejreálnější jsou první tři varianty (viz níže), které jsou postaveny na tzv. právu stavby - na základě Smlouvy o zřízení práva stavby a zákazu zcizení či zatížení pozemku (viz Příloha 18). Právo stavby umožňuje zřídit cizí osobě na cizím pozemku stavbu. Dle této smlouvy nesmí vlastník pozemku zatížit pozemek právy třetích osob a nakládat s ním. Ve smlouvě je uvedeno, že vlastník nemůže pozemek zcizit po dobu trvání práva stavby, např. po dobu 99 let. Zcizení v tomto kontextu znamená změnu vlastníka. V následujících odstavcích představujeme tři možná řešení a v Příloze 17 uvádíme zbylá možná řešení pro úplný přehled a porovnání. 1. Město poskytne věcný vklad pozemku do nadace Foundation for the Future, která bude pro tento účel nově založena. Tato nadace bude mít za cíl podporovat Vzdělávací městečko Krumlovia a aktivity s ním související. Vklad lze zcizit jen pokud (a) to neodporuje vůli vkladatele, tj. městu, nebo (b) v případě, že potřebu zcizení vyvolala taková změna okolností, kterou nebylo možné předvídat a jinak se s ní vypořádat ani při vynaložení péče řádného hospodáře a za protiplnění (vzájemné poskytnutí hodnoty) do nadační jistiny. Nepeněžitý vklad do nadace musí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Nevznikne-li nadace, vrátí se vklad vkladateli. 42 Po zápisu do veřejného rejstříku zřídí nadace právo stavby pro organizaci Krumlovia Group, která bude tímto oprávněna na pozemku postavit budovy a užívat pozemek po dobu 99 let. V této variantě by bylo nutné vypracovat dvě smlouvy: (1) smlouvu o vkladu pozemku do nadace smluvní strany: město Český Krumlov a nadace Foundation for the Future, (2) Smlouvu o zřízení práva stavby a zákazu zcizení či zatížení pozemku smluvní strany: Foundation for the Future a Krumlovia Group. V obou smlouvách je nutné zohlednit statut a účel založení nadace. 2. Město Český Krumlov vloží pozemek do svěřenského fondu. Tento fond by měl být vytvořen k veřejně prospěšnému účelu, např. vědeckému a vzdělávacímu. Při vkladu pozemku do svěřenského fondu dochází k přechodu vlastnického práva na osobu oprávněnou, kterou může být v podstatě kdokoliv. V případě Projektu Krumlovia se nabízí např. Foundation for the Future. Principem svěřenského fondu je, že vlastník majetku tento majetek vyčlení do fondu, který nikdo nevlastní. Město Český Krumlov určí oprávněného, komu by měl majetek připadnout a za jakých podmínek. Svěřenský fond je zvláštní forma, protože vlastníkem tak není nikdo. Obhospodařuje jej svěřenský správce. Nastanou-li určené podmínky, nabývá majetek oprávněný. Tyto podmínky mohou být např. splnění určitých klíčových milníků. Po dobu, kdy není pozemek ve vlastnictví města ani osoby oprávněné, jej spravuje určený správce. Správcem může být prakticky kdokoliv, koho vlastník majetku při vyčlenění majetku pověří. Konkrétně se nabízí například společnost Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov. Svěřenský fond by se tedy vytvořil vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (města), který jej svěří správci 128 P r o j e k t K r u m l o v i a

134 (Českokrumlovský rozvojový fond) k určitému účelu. Správce by mohl se svěřeným majetkem nakládat, nesmí však činit nic, co by bylo v neprospěch spravovaného majetku. Pojem neprospěch je neurčitý, často takový neprospěch je zjistitelný až poté, co nastal. Dovozuje se, že obdobně jako statutární orgán při správě společnosti, musí tato osoba jednat informovaně, v obhájitelném zájmu, v dobré víře. To znamená, že předmětný krok, který by učinila, a který by se ukázal být nesprávný, by se jevil jako krok, který by učinila jiná rozumně uvažující osoba. Správce svěřenského fondu (např. Českokrumlovský rozvojový fond) může poskytnout organizaci Krumlovia Group právo stavby. To by znamenalo, že Smlouva o zřízení práva stavby a zákazu zcizení či zatížení pozemku by musela být podepsána správcem svěřenského fondu a organizací Krumlovia Group. Fond musí mít statut, který vydává zakladatel, a to ve formě notářského zápisu. Pokud město zvolí variantu svěřenského fondu, návrh jeho znění by připravila Pracovní skupina s pomocí právníků. Smlouva by obsahovala mimo jiné: a) označení fondu; b) určení majetku při jeho vzniku; c) vymezení účelu; d) podmínky pro plnění; e) má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen. Jedná se o osobu, kterou momentálně nelze určit, ale která je určitelná v budoucnu (například první osoba, která bude užívat budovu po dobu alespoň 25 let apod.). Při zřízení svěřenského fondu stanoví vlastník (město), komu a za jakých podmínek bude vyčleněný majetek správcem předán. f) a případně další náležitosti související se správou a fungováním fondu 3. Pokud zůstane pozemek ve vlastnictví města Český Krumlov, nabízí se taktéž možnost práva stavby. V této variantě uzavře město Český Krumlov s organizací Krumlovia Group Smlouvu o zřízení práva stavby a zákazu zcizení či zatížení pozemku. Návrh smlouvy je v Příloze 18. Pokud by se musely v průběhu 99ti let smluvní strany z jakéhokoliv důvodu dohodnout jinak, je potřeba opětovný souhlas městského zastupitelstva se změnami. Měla-li by nastat např. situace, že pozemek bude převeden, musel by být převod schválen zastupitelstvem, jinak by to znamenalo neplatnost převodu. Analýza Vznik nadace Foundation for the Future je pro celkovou proveditelnost projektu, zejména pro možnosti fundraisingu, klíčová. Proto doporučujeme realizovat Variantu 1, případně jako náhradní řešení Variant 2. Vznik nadace je v zájmu města, protože nadace může přitahovat prostředky pro veřejně prospěšné činnosti nejen v areálu ve Vyšném (tzv. Learning Village), ale i v dalších částech města (tzv. Learning City). Ve všech výše zmíněných variantách bude mít Krumlovia Group možnost pronajímat pozemek, budovy či jejich část. Pokud by Krumlovia Group neměla tuto možnost, bude 129 P r o j e k t K r u m l o v i a

135 čelit překážkám pro splnění jejího účelu, a to je tvorba vzdělávacího městečko. Při užívání pozemku zatíženého právem stavby má stavebník (Krumlovia Group) stejná práva jako poživatel. Nesmí jej zcizit, ale může jej užívat a brát z něj užitky. Pro vyloučení pochybností je vhodné přímo do smlouvy k právu stavby výslovně uvést, že společnost Krumlovia Group může dát do pronájmu dceřiným společnostem pozemek, které jej mohou dále pronajímat. Počítáme s tím, že stavebníkem je organizace Krumlovia Group. Jinými slovy, Krumlovia Group bude mít exkluzivní právo rozvíjet a spravovat Vzdělávací městečko Krumlovia. Na pozemku tak nebude moci stavět jiná osoba, či pouze se souhlasem vedení organizace Krumlovia Group. Krumlovia Group může využít např. subdodavatele. Co se týče financování stavby, je možné právo stavby zastavit (vč. nemovitosti, bez pozemku). Banky však mohou požadovat další zajištění, například jinou nemovitostí, ručitelským prohlášením, apod. Právo stavby je nejreálnější, ale není nejlepším řešením pro uskutečnění Projektu Krumlovia (nejlepším řešením pro Projekt Krumlovia je Varianta 12 v Příloze 17). Právo stavby je nejrealističtější, protože představuje pro město Český Krumlov jistotu. Pokud Krumlovia Group či jakýkoliv jiný investor se souhlasem Krumlovia Group postaví budovu, je tato budova ve vlastnictví toho, který investoval, i když pozemek pod ním je stále městský či ve vlastnictví nadace. V katastru nemovitostí bude zaznamenáno právo stavby. Po 99ti letech zákonného maxima může nastat pět možností: 1. uzavře se nová smlouva se souhlasem obou smluvních stran, neboť právo stavby není prodlužováno automaticky ( 1244 obč. zák.), 2. pozemek bude nabídnut ke koupi organizaci Krumlovia Group za podmínky, které budou předem definované ve smlouvě o právo stavby, 3. pozemek bude na prodej s přednostním kupním právem pro Krumlovia Group, 4. po skončení práva stavby se budovy stanou součástí pozemku, avšak investor může mít nárok na náhradu za stavbu v ujednané výši. Pokud není ujednaná výše, pak platí 1255 obč. zák. a tedy výše poloviny hodnoty stavby v době zániku práva stavby, tj. v našem případě za 99 let. 5. v případě, že město je po 99ti letech stále vlastníkem pozemku, může být pozemek bude do nadace Foundation for the Future. Celkový časový horizont Projekt Krumlovia není běžným projektem s pevným časovým rámcem a rigidním souborem předem definovaných klíčových aktivit a zdrojů. Nepoužíváme standardní rozdělení na dobu realizace projektu a následné pětileté období udržitelnosti. Doba realizace se dělí na různé fáze, přičemž každou fázi je možné zkrátit nebo prodloužit dle reálných podmínek, zejmená podle finančních toků. Udržitelnost není definována na základě pětiletých období, která považujeme za nahodilá a dokonce nesmyslná, protože udřzitelnost je nutné měřit v delších časových intervalech. Předpokládáme, že projekt bude vznikat v časovém horizontu minimálně 10ti let ( ) intenzivního výzkumu, vývoje a realizace. Jedním způsobem, jak urychlit tento proces, by bylo, kdyby byl projekt podpořen filantropem, který by pracovnímu týmu dovolil rozšířit své řady a zajistil by potřebné finanční zdroje pro urychlení rozvoje 130 P r o j e k t K r u m l o v i a

136 projektu a stavby. Výstavba areálu, vzdělávací a další aktivity budou probíhat současně tudíž budou výsledky projektu viditelné a hmatatelné již od začátku. Projekt má stanovený přesný postup pro dosažení cílů, avšak zachovává si otevřenost pro nové možnosti a zlepšení v procesu realizace. Jedná se o celoživotní projekt, živoucí organismus, který se neustále vyvíjí a zlepšuje na základě nových vhledů, potřeb a společenského rozvoje. Z tohoto důvodu budou cíle pravidelně přezkoumávány, aby mohly být potenciálně přizpůsobovány aktuální situaci. V každé fázi existuje celá řada dalších možností vývoje na základě změn externího prostředí, navazování nových partnerství a získávání zkušeností z realizace projektu. Bylo by chybou předem určit všechny kroky. V průběhu realizace se budou objevovat nové vhledy a potřeby na základě přibývající praxe a vstupů od nových členů týmu. Tímto způsobem řešený inteligentní systém je výhodnější než rigidní, předem přesně naplánované projekty vylučující možnost učit se a zlepšovat na základě předchozí zkušenosti. Dlouhodobý plán vývoje Tým pracující na rozvoji Projektu Krumlovia staví na zkušenostech získaných během tvorby a implementace inovativních vzdělávacích projektů. Na základě těchto zkušeností budeme pokračovat v práci na výzkumu nového typu vzdělávání, a zároveň budeme zakládat organizace, navazovat nové spolupráce, a postupně tvořit nový systém vzdělávání. Projekt Krumlovia je velmi rozsáhlým projektem, který nemůže vzniknout v krátkém časovém horizontu. Projekt Krumlovia není zaměřený pouze na tzv. soft skills, ale na výstavbu celé nové městské části. Od začátku propojuje výuku a výzkum s odpovídajícím materiálním zázemím. Počítáme do budoucna s minimálně čtyřmi Vývojovými fázemi: Fáze 1: Fáze 2: Fáze 3: Fáze 4: od roku 2025 Fáze 1: Fáze 1 je první fáze ve smyslu konkrétních připrav proměn areálu ve Vyšném, včetně příprav stavby nové budovy Vývojového centra. Hlavní milníky V roce 2015: Zahájení spolupráce s městem Český Krumlov se záměrem vytvořit vzdělávací městečko v prostoru bývalých kasáren ve Vyšném Pracovní setkání členů týmu Krumlovia s představiteli úřadu města Český Krumlov a dalších klíčových institucí v Českém Krumlově Vyřešení vztahu s městem Český Krumlov: - vyjasnění podmínek poskytnutí pozemku pro účely projektu - vytvoření podmínek pro realizaci projektu ve spolupráci s městem 131 P r o j e k t K r u m l o v i a

137 Příprava formulací smluv o smlouvách budoucích dle plánovaných etap realizace projektu Rozšíření studie o relevantní finanční analýzy a rozpočty, zejména investiční a provozní náklady Vývojového centra Při přípravě nové verze Základního dokumentu a dalších dokumentů budou rovněž vzaty v úvahu závěry analýzy advokátní kanceláře Jarušek, Straková & Partners a body doporučené Euro finance consulting Implementace připomínek ze strany veřejnosti, města, akademické obce, atd. Zahájení tvorby formálního akreditovaného programu MA Příprava dalších variant urbanistické studie Tvorba základních nástrojů fundraisingu, vyhotovení prezentace pro investory Vytvoření organizačních a řídících struktur Vytvoření odborného grémia (odborníci v dané oblasti, součástí mohou být i lidé z Č.K.) V roce 2016: Profesionalizace - přechod od dobrovolného projektového týmu k profesionálně řízené organizaci ( firmě ) Založení ústavu Krumlovia Group, právního subjektu realizujícího projekt Postupná realizace projektu na základě smluv o smlouvách budoucích mezi městem Č.K. a organizací Krumlovia Group Vypracování finální verze urbanistické studie Vypracování architektonické studie pro první budovu Vývojového centra Příprava smlouvy mezi městem Český Krumlov a organizací Krumlovia Group Příprava komplexní dokumentace pro investory ( investment package ) Na základě veškerých potřebných dokumentů a příprav uzavření smlouvy s městem Český Krumlov Zahájení intenzivního fundraisingu a navázání partnerských spoluprací v ČR i v zahraničí Podání podnětů pro změnu územního plánu Vyhotovení podrobné územní studie a architektonické studie pro celý areál Zveřejnění a medializace Základního dokumentu včetně shrnutí V roce 2017 Plánování výstavby a rozvoj areálu Vyšný Vydání změny územního plánu Pilotní vzdělávací aktivity Zahájení tvorby akreditovaných programů BA a PhD Mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na rozvoj tvořivého vysokoškolského vzdělávání Příprava výstavby budovy Vývojového centra Počátek postupné revitalizace areálu Vyšný v souladu s Prováděcím projektem. Evaluace první fáze 132 P r o j e k t K r u m l o v i a

138 Detailní rozpis milníků 2015 První kolo evaluace a připomínkování (leden-duben 2015) Granty a dary umožňující dokončení příprav projektu Pracovní setkání členů týmu Krumlovia s představiteli úřadu města Český Krumlov a dalšími klíčovými institucemi v Českém Krumlově Implementace připomínek ze stran veřejnosti, města, akademické obce, atd. Rozšíření studie o relevantní finanční analýzy a rozpočty, zejména investiční a provozní náklady Vývojového centra Upřesnění sedmi bodů doporučených Euro Finance Consulting Při přípravě nové verze Základního dokumentu a dalších dokumentů budou rovněž vzaty v úvahu závěry analýzy advokátní kanceláře Jarušek, Straková & Partners Vyřešení vztahu s městem Český Krumlov vyjasnění podmínek poskytnutí pozemku pro účely projektu vytvoření podmínek pro realizaci projektu ve spolupráci s městem Zasedání zastupitelstva v prvním půlroce 2015 zastupitelstvo projedná: projektová dokumentace - souhlas se záměrem Projektu vyhodnocení memoranda o porozumění ze dne dopis ze dne s návrhem dalšího postupu Pokračování práce na urbanistickém plánu Příprava dalších variant urbanistické studie Tvorba základních nástrojů fundraisingu propagační materiály, PowerPoint a Prezi prezentace, shrnutí studie, apod. Vyhotovení prezentace pro investory obsah: Představení produktů a služeb Zdroje příjmů Zisky / Ztráty analýza cash flow v průběhu 5 let Analýza rizik / Alternativní řešení Jak minimalizovat výdaje Proč bude projekt úspěšný? Konkurenční analýza Představení týmu Nová verze webových stránek (zlepšení obsahu, tvorba nového designu a obohacení existujících stránek, aby byly atraktivnější, přehlednější, více konzistentní a dynamické; naplnit očekávání uživatelů) Příprava vzdělávacích programů a výzkum zahájení tvorby akreditovaného programu MA Vypracování architektonického modelu pro první budovu Vývojového centra Vypracování obsahu, produktů a služeb Vývojového centra 133 P r o j e k t K r u m l o v i a

139 Zasedání zastupitelstva v druhým půlroce 2015, rozhodnutí města o smlouvě o smlouvu budoucí na základě: právní aspekty projektu finanční analýzy a rozpočty tvorba nástrojů fundraisingu prezentace pro investory vytvoření organizačních a řídících struktur profesionalizace Oficiální prohlášení, že město Český Krumlov podporuje projekt Vytvoření organizačních a řídících struktur v závislosti na vývoji projektu Formování odborného grémia zaštiťujícího projekt (poradenský orgán) 2016 Profesionalizace - přechod od dobrovolného projektového týmu k profesionálně řízené organizaci ( firmě ) Založení Krumlovia Group, právního subjektu realizujícího projekt Smlouva o smlouvě budoucí mezi městem Český Krumlov a organizací Krumlovia Group, v níž budou podmínky pro poskytnutí pozemku specifikovány a kde bude popsán konkrétní závazek ze strany Krumlovia Group, zejména investiční dokumentace - termín: 12 měsíců od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí. Vypracování finální verze urbanistické studie Vypracování architektonické studie pro první budovu Vývojového centra včetně ekonomických aspektů Příprava smlouvy mezi městem Český Krumlov a organizací Krumlovia Group Posudky studie ze strany: odborného grémia kvalitní firmy jako je např. KPMG Příprava komplexní dokumentace pro investory ( investment package ) Zasedání zastupitelstva v prvním půlroce 2016, zastupitelstvo zhodnotí Projekt Krumlovia na základě projektové dokumentace finální verze urbanistické studie architektonické studie pro první budovu Vývojového centra prezentace pro investory. návrhu smlouvy Na základě veškerých potřebných dokumentů a příprav bude uzavřena smlouva s městem Český Krumlov Naložení s pozemkem na základě smlouvy Zahájení oficiálního fundraisingu na základě pozitivního rozhodnutí města Oslovení investorů a mecenášů - tzv. investment roadshow, získání zpětné vazby od investorů a v návaznosti na tom případné úpravy projektu z hlediska financovatelnosti a atraktivity pro investory 134 P r o j e k t K r u m l o v i a

140 Příprava grantů (např. výstavba vědeckého parku v Brdech je spolufinancována z fondu EU). Oslovení mezinárodních partnerů (university, prestižní školy apod.) Podání podnětů pro změnu územního plánu Ze strany města: projednání podnětů pro změnu územního plánu Vyhotovení podrobné územní studie a architektonické studie pro celý areál. To bude základem pro tzv. design studie a následně prováděcí dokumentaci Vyhotovení mediální prezentace ( media package ) Dokumenty a prezentace pro média Tiskové zprávy Vytvořit účet minimálně na třech nejrelevantnějších sociálních sítích Založení a spravování blogu a RSS kanál pro sdílení a publikování obsahů internetových stránek Založení účtu na Twitteru začátek pravidelného tweetování Rozeslání balíku základních informací na podobné sítě Externí komunikace a propagační materiály Inciativa U4F a Projekt Krumlovia Vytvořit vizuální/firemní identitu, včetně loga, fontu písma a schématu barev Hlavičkové papíry a vizitky Propagační videa Leták a brožura Šablona pro newsletter a rozeslání první série newsletterů Šablony pro working papers, reports, plagaty, Diferenciace prezentačních materiálů pro klíčové cílové skupiny (PowerPoint a/nebo Prezi) Další technické a obsahové vylepšení webových stránek (umožnit snadný přístup přes jakýkoliv zdroj chytré telefony, tablety, atd.) Implementace nejnovější technologie, jako např. sdílení a cloud storage, díky němuž bude možné sdílet a spolupracovat online Transformace klíčových dokumentů do podoby vhodné pro webové rozhraní Veřejná prezentace projektu Zveřejnění a medializace Základního dokumentů včetně souhrnná dokumentace Prezentace na odborných fórech, konferencích a v institucích, které projeví zájem Prezentace v médiích Publikace pro mezinárodní akademické prostředí Publikace o Projektu Krumlovia 43 Dokument o vzdělávacím a organizačním konceptu iniciativy Universita pro budoucnost Publikace v novinách a časopisech Blog iniciativy University for the Future Rozšíření spolupráce s akademickými organizacemi Dokončení tvorby formálního akreditovaného vzdělávacího programu MA Zahájení tvorby nových akreditovaných programů Bakalářský program Doktorský program 135 P r o j e k t K r u m l o v i a

141 2017 Projekt Krumlovia plánování výstavby a rozvoje areálu Vyšný Organizační aspekty další rozvoj Vzdělávacího městečka Krumlovia Právní aspekty - uzavření smlouvy o spolupráci mezi organizací Krumlovia Group a dalšími organizacemi Architektonicko-urbanistické aspekty: o Projednání a následná implementace podnětů pro změnu územního plánu o Proces plánování vizuální podoby kampusu, jehož se budou účastnit občané, experti a členové městského zastupitelstva Změna územního plánu - Český Krumlov Vydání změny územního plánu Územní řízení na celý areál - územní rozhodnutí Stavební řízení na Vývojové centrum - stavební povolení Pilotní vzdělávací aktivity Letní školy Neformální vzdělávací nabídka pro dospělé (architektura, pedagogika, umění a řemesla, leadership, znalosti a dovednosti pro zakládání nových organizací, atd.) Implementace neformálního vzdělávacího programu pro mladistvé (Learning Labyrinth) Setkání s mezinárodním řídícím týmem University for the Future Lokální teambuilding (Krumlovia, El Palol, Murter, Lucembursko a další) Mezinárodní výzkumní projekt o rozvoji tvořivého vysokoškolského vzdělávání Zkušební období pro formální vzdělávací programy Rozvoj a implementace jednoročního programu (např. 10 víkendových setkání) Rozvinutí do jednoročního denního studia jako zkušební studijní program budoucích bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Rozvoj první verze online portálu pro studenty a organizace Zavedení systému kvality University for the Future principy a postupy pro zajištění kvality všech vzdělávacích programů zavedených v rámci iniciativy University for the Future Urbanistické a architektonické plánování Vypracování detailní urbanistické a architektonické studie (design study) Rozhodnutí o umístění budov a postupu výstavby Podání dokumentace pro územní řízení (umístění staveb) na celý areál Prováděcí dokumentace Vývojového centra Podání dokumentace pro stavební povolení Počátek postupné revitalizace areálu Vyšný v souladu s Prováděcím projektem Příprava výstavby Vývojového centra Práce na akreditačních materiálech na základě zkušeností ze zkušebních studijních programů Akreditace MA programu Počátek práce na mezinárodní knižní edici a publikaci recenzovaných článků 136 P r o j e k t K r u m l o v i a

142 Počátek postupné revitalizace areálu Vyšný v souladu s Prováděcím projektem. Evaluace první fáze Fáze 2: V této fázi plánujeme založení a rozvoj Postgraduální institutu / Akademie. Dále budeme navazovat mezinárodní spolupráci s kompatibilními a komplementárními projekty a organizacemi. Bude probíhat další fundraising za účelem postupné výstavby vzdělávacího městečka. Na konci této fáze budou otevřeny první akreditované studijní programy. Zahájení druhé fáze fundraisingu Vypracování prováděcí dokumentace dalších budov Akreditace studijních programů Otevření formálních programů = založení university Otevření Vývojového centra Počátek výstavby dalších budov Formální spuštění online portálu Finalizace pilotního výzkumného projektu Finalizace prvních výtisků mezinárodní knižní edice Založení meta-sítě propojování podobných iniciativ a sítí Rozvoj systému kvality University for the Future Otevření permanentní výstavy University for the Future Evaluace druhé fáze Fáze 3: V této fázi plánujeme založení a rozvoj University Krumlovia a dalších institucí působících v areálu. Provoz Vzdělávacího městečka Krumlovia Postupná kompletace studijní nabídky Postupná kompletace výstavby kampusu Výzkumné a Vývojové programy Integrace provozu Vzdělávacího městečka část kampusu zasazená v přírodě (tzv. Learning Village) aktivity ve městě (tzv. Learning City) 137 P r o j e k t K r u m l o v i a

143 Tvorba nového systému publikování, který integruje různé typy publikací od vědeckých článků a knihy po neformální výstupy jako je blog či pracovní dokumenty, ale také umělecké a multimediální výstupy Následné evaluace, reflexe a zlepšování Fáze 4: po roce 2025 Další rozvoj vzdělávacího městečka Spolupráce se sousedními vesnicemi, městy a regiony Rozvoj meta-sítě Implementace systému kvality University for the Future - certifikace 138 P r o j e k t K r u m l o v i a

144 Základní ekonomické a finanční aspekty Východiska Buďme zcela otevření: zajistit financování Projektu Krumlovia není jednoduchou záležitostí. Hlavním problémem není otázka financovatelnosti projektu jako takového, jak ukážeme v této kapitole. Obtíže jsou spojené s přístupem ke kapitálu. Obecně lze říci následující: skupiny iniciátorů, které jsou propojeny se světem byznysu (např. inovátoři, podnikatelé či investoři a filantropové), mají možnost díky přístupu k finančním zdrojům poměrně rychle rozvinout a udržovat své aktivity. Na druhou stranu těm skupinám iniciátorů, které přicházejí z řad občanské společnosti a akademické obce bez spojení s tímto světem, trvá obvykle dlouhý čas, než mohou zahájit příslušné aktivity. Řada z těchto skupin se rozpadá již v raných fázích vývoje, a to přes sílu vize. Častým důvodem je nedostatečné finanční zajištění, které odvádí jejich pozornost k jiným aktivitám. To znamená, že i některé méně silné vize se stávají skutečností díky finančním injekcím, zatímco řada silných vizí zanikne, neboť jejich iniciátoři nedokázali držet dohromady v obtížných prvotních fázích rozvoje projektu, či neuměli anebo nechtěli proniknout do světa byznysu. V následující kapitole dokazujeme, že Projekt Krumlovia není jen krásnou vizí, ale že nese též jasné ekonomické opodstatnění a plán. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám podaří sehnat nezbytné finanční zdroje, pokud nás město podpoří. Nehledáme investory, kteří se zaměřují na snadno dostupné ovoce, ale na ty, které zajímají výzvy. Hledáme investory, kteří rozumí tomu, že každý síťový systém organizací sdílejících zdroje, je ekonomicky schopnější růstu než systém nepropojených institucí. Pro každou z institucí vyjmenovaných na str existují příklady, kdy podobné snahy byly ekonomicky úspěšné. V případě Projektu Krumlovia jsou všechny tyto instituce integrované a propojené, tudíž mohou sdílet zdroje a čerpat benefity z oboustranné spolupráce; díky synergii je tak možné dosáhnout úspor a finanční příjmy. Heslo úspěchu je: Kvalita zpracování projektu přinese peníze. Nefunguje to obráceně, aby peníze určovaly kvalitu vypracování projektu. Finanční cíl Finanční soběstačnost vzdělávacího městečka bez kompromisů, které by snížily kvalitu vzdělávání a dalších poskytovaných služeb. Vzdělávání by mělo být dostupné pro všechny, nezávisle na sociálních podmínkách. 139 P r o j e k t K r u m l o v i a

145 Klíčovy téma: Proveditelnost Stručně řečeno existují dva způsoby, jak začít pracovat s otázkou proveditelnosti. Tím máme na mysli nejen finanční proveditelnost, ale i právní, politickou, a lidskou proveditelnost. První způsob spočívá v tvorbě projektu od začátku se zaměřením na zisk, což dnes znamená ve většině případů krátkodobý zisk. Obsahové těžiště takového projektu je komercializace díky úsporám z výroby ve velkém (angl. economies of scale). To vyžaduje soustředit se na kvantitu místo na kvalitu. Na základě finanční projekce je cílem zaujmout investory. Tyto modely fungují na principu lineární kontinuity s předpokladem socioekonomické stability. Projekt Krumlovia je však dlouhodobou snahou orientovanou na budoucí generace, kde není možné předpokládat kontinuitu a stabilitu. Je pravděpodobné, že socioekonomické podmínky se budou zásadním způsobem v příštích letech měnit, což vyžaduje nový přístup v oblasti ekonomie a financí. Proto jsme zvolili druhý způsob zajištění proveditelnosti a to je vytvořit projekt od začátku se zaměřením na obsah. Obsah nezahrnuje jen filosofické a vzdělávací úvahy, ale také zcela praktické úvahy týkající se mimo jiné organizace, práva a financí. Tento postup vyžaduje důraz na kvalitu. Zaměřuje se na hluboké propojení všech oblastí projektu, a na synergie mezi nimi. Díky těmto synergiím a díky unikátnosti projektu se zvýší i finanční udržitelnost. Projekt bude přitahovat zájem, protože mluví k podstatě věci. Projekt také přitaháhne kapitál, protože přináší produkty a služby, které jsou potřebné. Finanční udržitelnost v této druhé variantě závisí nejen na propojenosti a synergiiích. Důležité jsou též následující otázky: 1. K čemu přesně je vzdělávací městečko Krumlovia, jaké budou jeho produkty, služby a další výsledky, a komu bude sloužit? 2. Do jaké míry projekt mobilizuje lidský potenciál? 3. Do jaké míry projekt odpovídá budoucí poptávce (což nelze odvodit z dřívější poptávky)? 4. Do jaké míry je projekt odolný a přizpůsobivý vůči budoucím změnám ve společnosti (změnám, které jsou nepředvídatelné, zlomové, nelineární, a které zruší platnost tradičních business plánů). Tyto aspekty a spousta další jsou mnohem lépe uchopitelné, pokud se zaměřujeme na obsah a smysl celého projektu. Stručně řečeno, pokud začínáme něco podobného jako je Projekt Krumlovia, není vhodné začínat s nejistými finančními projekcemi. Tyto kalkulace vypadají působivě na papíře, ale tvoří falešný pocit jistoty na základě subjektivních předpokladů. Teprve ve chvíli, kdy dojdeme k bodu, v němž si budeme jisti, že obsah a koncept projektu není možné zásadním způsobem vylepšit, že právě v této podobě má projekt smysl pro dané cílové skupiny, a že výpočty nesníží jeho kvalitu a neomezí jeho možnosti, pak nastane správný čas vytáhnout kalkulačku. Až do toho momentu bude nejdůležitějším úkolem podporovat naději a nadšení kolem projektu, a také vytvořit spolehlivé partnerství s lidmi a institucemi, které rozumí, o co jde. Postup získávání finančních zdrojů Pro financování rozsáhlých a dlouhodobých projektů existují dvě možnosti: 1. Celý projekt je od samého začátku vytvořen investorem, který zakázku určuje podle svých představ. 140 P r o j e k t K r u m l o v i a

146 2. Existuje skupina lidí, která zpracuje projekt, na jehož základě bude možné oslovit investory a mecenáše. Druhá možnost odpovídá Projektu Krumlovia. Chceme celý záměr společně s městem dále propracovat, a na základě rozhodnutí zastupitelstva začít fundraisingové aktivity. Celá řada lidí vznáší otázku, zda již jednáme s investory. K tomuto kroku však zatím není Pracovní skupina oprávněna, neboť nemůže jednat o cizím majetku. Oslovení investorů mecenášů či psaní grantů vztahující se k areálu ve Vyšném bude možné až po kladném rozhodnutí města. Je nutné, aby město podpořilo Projekt a dovolilo zahájit jednání s tím, že může investorům nabídnout jistotu co se týče pozemku a záruku politické podpory. V případě Projektu Krumlovia proto existuje jasná sekvence kroků, jak postupovat: 1. Získat podporu a souhlas města pro záměr projektu; 2. Podepsat s městem smlouvu týkající se správy areálu; 3. Dopracovat projektovou dokumentaci architektonické a urbanistické studie, vzdělávací kurikula a detailní finanční analýza (angl. investment documentation); 4. Oslovit investory a mecenáše. Naše dosavadní setkání s investory byla z výše zmíněného důvodu pouze informativní a pro žádnou ze stran nezávazná. Fáze fundraisingu Naše fundraisingové aktivity reflektují výše uvedené fáze projektu následovně: Fáze 1 ( ): Fundraising pro plánování, rozvoj a testování; Fáze 2 ( ): Fundraising pro získání investičních zdrojů; Fáze 3 ( ): Fundraising pro další rozvoj. V každé fázi se zaměříme na co nejširší záběr možností financování - od grantů nebo financování přes mecenáše a sociální investice (angl. social investment nebo impact investment) až po komerční zdroje. Důležitá je otázka: kdo investuje a s jakým očekáváním? To bude jiné pro privátní osoby, mecenáše, tzv. impact investors a komerční investory, atd. Je důležité ujasnit si, jaký typ nabídky organizace Krumlovia Group vypracuje a na koho bude zaměřena. Uniformní nabídka pro všechny aktéry by nebyla efektivní. Pro detailní analýzu viz Příloha 19. Fáze 1 ( ): Fundraising pro plánování, rozvoj a testování Pro dokončení projektové dokumentace, průzkumů a evaluací je potřeba Kč ( Euro či USD). V této sumě je zahrnut předinvestiční výzkum včetně dalších průzkumů a pořízení materiálů pro projektovou dokumentaci. Zahrnuty jsou také výdaje na zpracování finální podoby urbanistické studie. Před samotnými investičními toky je nutné podniknout přípravné kroky, např. vypracování podrobné územní a architektonické studie, prováděcí dokumentace a detailní technické dokumentace. Pro všechny další aktivity zmíněné v sekci Dlouhodobý plán vývoje viz str bude potřeba Kč na 3 roky od Tato suma zahrnuje finanční prostředky pro přípravu stavby budovy Vývojového centra. Podrobný rozpočet je k dispozici na vyžádání oprávněné osoby. 141 P r o j e k t K r u m l o v i a

147 Součástí první fáze bude též oslovení prvních investorů a mecenášů. V roce 2015 bude kladen důraz na: Vypracování podnikatelského záměru či podnikatelského záměru pro neziskové organizace (angl. business plan, non-profit business plan); Tvorbu proveditelného finančního modelu, který platí pro první fázi projektu, v níž nejsou potřeba investiční zdroje; Tvorbu proveditelného finančního modelu pro investice, který poskytne prvním investorům výhodné podmínky; Tvorbu pilotních vzdělávacích programů, které budou finančně soběstačné; Rozšíření týmu specialistů v oblasti marketingu a financí; Tvorbu profesionálních propagačních materiálů, webových stránek a využití dalších propagačních možností internetu; Mediální kampaň. Tento postup bude později rozšířen tím, že vzniknou první komerční subjekty (dceřiné společností) jako příležitosti pro investory (podíl, akcie). Klíčovou roli bude mít Podnikatelský inkubátor Krumlovia. Fáze 2 ( ): Fundraising pro získání investičních zdrojů Započetí investiční fáze je podmíněno získáním finančních prostředků. Jsme připraveni na dva hlavní scénáře: Prvotní investice přijde od filantropů či nadace. To urychlí proces výstavby a umožní Projektu Krumlovia nabídnout studentům vzdělávání zdarma. Vzdělávání zdarma povede k většímu počtu zájemců, větší konkurenci ve výběru studentů, a tím pádem k vyšší kvalitě příchozích studentů. V ideálním případě by tyto první finance přešly do nadace Foundation for the Future, která bude distribuovat finanční prostředky do oblastí rozvoje, kde budou nejvíce potřeba. V druhém případě nezískáme na začátku od filantropů či nadací žádné finance ani významnější grant. Tento scénář bude vyžadovat stavění kampusu ve fázích: projektový tým bude žádat o grantovou podporu za účelem postavení první budovy, která bude sloužit jako model ukazující nové principy architektury a technických postupů. V krajní variantě, kdy bude veškeré naše úsilí o fundraising bezvýsledné, máme možnost investovat do první budovy sami, spolu s podporovateli, kteří již jsou spojeni s projektem a s rozšiřujícími se kruhy příznivců. Hlavními dílčími položkami rozpočtu jsou: Příprava území: Kč Budovy: Kč Infrastruktura: Kč Nepředvídatelné náklady (10%): Kč Rozpočet investic: viz Příloha 21. Je nepravděpodobné, že budeme potřebovat celou sumu finančních prostředků v průběhu let Výjimkou by bylo, kdyby investor či mecenáš trval na tom, aby byl celý kampus vybudován během těchto tří let. 142 P r o j e k t K r u m l o v i a

148 Fáze 3 ( ): Fundraising pro další rozvoj Počítáme se smíšeným finančním modelem: Pravidelný přínos z prodeje služeb a produktů, jako je vzdělávací a kulturní nabídka, řemeslné výrobky, zemědělské produkty, poradenství, výnos z provozu restaurace, kavárny, čajovny, obchodů, hotýlku, fitness a wellness, pekárny, lékárny, therapeutika, cestovní agentura udržitelného turismu, a dalších institucí ve vzdělávacím městečku; Pronájmy prostor vzdělávacího městečka (studentské koleje, ubytování pedagogu a další zaměstnance), pronájem dočasně volných prostor; Příjem z poskytnutých sociálních služeb (např. služby pro zdravotně znevýhodněné osoby, senioři); Model předplatného (angl. pay it forward, viz Příloha 20): první skupina absolventů studia platí určité procento ze svého příjmu v zaměstnání své škole či universitě, a tím umožňuje dalším studentům studovat levněji či zadarmo; Podnikatelské a další projekty vedené pedagogy a studenty povedou k získání finančních prostředků, které mohou být použity pro pokrytí školného, náklady na bydlení a na život v kampusu pro studenty, apod.; Podnikatelský inkubátor podporující vznik nových organizací, které se zaváží ve svých statutech platit např. 10% ze zisku nadaci Foundation for the Future, která bude finance následně distribuovat dle strategických priorit; Firmy se na základě firemního programu společenské odpovědnosti rozhodnou, že budou odvádět např. 1% ze zisku nadaci Foundation for the Future (viz např. na oplátku budou mít tyto firmy možnost využívat zkušeností týmu Krumlovia, jako poradenství, partnerství a další spolupráci s organizacemi Projektu Krumlovia a jeho regionálními, národními a mezinárodními partnery; V České republice existuje celá řada kreditních karet, které vrací 1% z příjmu kreditní karty zpět vlastníkovi této karty. Možností je zřídit kreditní kartu pro nadaci Foundation for the Future, která bude vracet 1% ze zisku nadace pro strategické účely; Příklad pro regionální systém existuje v Německu, viz Lidé dostanou zdarma členskou kartu a pokud nakupují produkty nebo si objednají služby od firem, které jsou součástí systému, mohou rozhodovat, kde chtějí investovat 2% nákupu. Všechny možnosti mají veřejně prospešný charakter. Navíc jde 1% pro tzv. parlament občanů. Užívání výhod daňových předpisů (např. řada daňových systémů umožňuje soukromým osobám odečíst určité procento z příjmů neziskové organizace); Příjmy z grantů (infrastrukturní granty 44, vzdělávací granty, výzkumné granty, ekologické granty, granty v oblasti sociální inkluze a sociální péče, granty pro inovace, granty v oblasti zdravotní péče, podnikatelské granty, atd.); Řada universit poskytuje náhradu cestovních nákladů a dalších výdajů pro studenty, kteří chtějí nabýt zkušeností na mezinárodní úrovni; Universita Krumlovia bude moci studentům nabídnout stáž, která bude splňovat podmínky těchto universit; Využívání času a možností dobrovolníků (např. mladí lidé, kteří jsou součástí Evropské dobrovolnické služby či lidé v penzi); 143 P r o j e k t K r u m l o v i a

149 Malé a středně velké firmy a neziskové organizace budou pozváni, aby se staly členy Alliance for the Future, která bude nápomocná ve fundraisingu a rozvoji mezinárodních projektů; Školné bude symbolické; větší částky školného budou zavedeny pouze v případě, že všechny ostatní výše zmíněné zdroje příjmů selžou (včetně Model předplatného (viz Příloha 20). Chceme podporovat dostupnost kvalitního vzdělání, včetně vysokoškolského vzdělávání, nehledě na finanční zdroje studentů. Díky smíšenému finančnímu modelu, snižujeme nutnost být závislý na grantech a dotacích. Čím více zdrojů příjmu bude projekt mít, tím méně bude ekonomika Projektu Krumlovia závislá na jakémkoliv typu finanční podpory (tím máme na mysli granty, dotace, půjčka s nízkým úrokem, finanční záruky apod.). Naším cílem je dospět do bodu, kdy budou takové formy podpory brány jako bonus, který umožňuje další rozvoj, a které tak umožní rozšířit celkovou nabídku. Naší primární cílovou skupinou pro financování bude tzv. impact investors, kteří představují rychle se rozrůstající segment z celého investičního trhu. Máme k dispozici databázi se seznamem těchto investorů a můžeme je začít oslovovat, jakmile získáme podporu města Český Krumlov. Dále je klíčovým principem Projektu Krumlovia, že všechny instituce, které se nezabývají přímo vzděláváním, by měly být finančně soběstačné. Vzdělávací instituce se též zaměří na dosažení soběstačnosti založené na získání vlastních zdrojů příjmu. Otevřeně však vyjadřujeme, že model vzdělávání Projektu Krumlovia, který by byl dostupný i pro chudší vrstvy populace, zřejmě nebude moci dosáhnout naprosté soběstačnosti. Ve světě nicméně existuje řada příkladů, které ukazují, že je možné dlouhodobě financovat vzdělávací instituce pomocí investic, které nevyžadují komerční návratnost. Výjimečným příkladem je University of Witten-Herdecke založená v roce Jedná se o první soukromou universitu v Německu, která dosáhla plné universitní akreditace. Jiným příkladem je Zeppelin University, která je nezávislá na státních dotacích, neboť je dlouhodobě podporována třemi firemními sponzory a 200 dalšími menšími sponzory. Dále též vybírá školné. Potřeba finanční podpory pro vysokoškolské studium může být snížena zavedením schématu tzv. pay-it-forward, které pomůže zajistit soběstačnost. Viz Příloha 20. Kromě rozvoj vzdělávání bude potřeba kapitál pro následující oblasti: Úprava terénu a tvorba parku Stavba první budovy Vývojového centra Fáze 4 (od roku 2025) Rozdíly mezi Fází 3 a Fází 4 spočívají v rozšíření aktivit v kampusu i mimo kampus, v navázání další spolupráce a v zavedení certifikace nového typu vzdělávání (tzv. U4F Quality Label). Ve Fáze 4 budou použity stejné finanční zdroje jako ve Fázi 3. Spolupráce při fundraisingu Jelikož náš model počítá s multizdrojovým čerpáním financí, je nutné, aby se do fundraisingu zapojily všechny partnerské subjekty. 1. Krumlovia Group se soustředí na získání dotací a dalších finančních zdrojů určených pro organizace v neziskovém sektoru. 144 P r o j e k t K r u m l o v i a

150 2. Institutions for the Future s.r.o. se soustředí na získání dotací a dalších finančních zdrojů určených pro firmy. 3. Alliance for the Future, EEIG (právní forma European Economic Interest Group) se soustředí na získání dotací a dalších finančních zdrojů určených pro mezinárodní spolupráci. 4. Další partnerské společnosti organizují svůj vlastní fundraising, avšak mohou být případně součástí konsorcia pro granty a další finanční zdroje. Investiční náklady Celkové investiční náklady na výstavbu vzdělávacího městečka se všemi jeho součástmi, jsou na základě zpracovaného rozpočtu (viz Příloha 21) očekávány ve výši zhruba 5,7 mld. Kč. To je zhruba 209 milionů EUR či 232 milionů USD. Tyto náklady se týkají především konstrukcí a stavebních prací. Základní členění: Cena přípravy území je plánována na 81 mkč, přičemž největší položkou je demolice stávajících budov a odvoz sutě z areálu (60 mkč). Tato suma se dá snížit, pokud bude část těchto materiálů použita při výstavbě nových budov (např. pro jejich základy); Stavební objekty celkový rozpočet je zhruba 4,54 mld. Kč; Vybudování infrastruktury (rozvody elektřiny, vody, topení, komunikace, ČOV, travnaté a parkové plochy a další) ve výši zhruba 546 mkč; Rezerva na neočekávané práce ve výši kolem 10 % tj. cca 517 mkč; Projekt bude vzhledem ke svému rozsahu a komplexitě realizován postupně a dokončen v případě postupování dle vize projektu nejdříve za 10 let. Při tvorbě rozpočtu nebylo naším cílem hledat nejlevnější řešení, ale ani extravagance. Netoužíme po luxusu, ale chceme postavit budovy a infrastrukturu, které budou ekologické a úsporné, a které zde budou stát i za stovky let. Ve všech odhadech nákladů hledáme optimální řešení, které nazýváme bodem Q (z angl. quality). To je bod, v němž se kvalita (vč. trvanlivost) po snížení ceny výrazně snižuje. Taktéž se nechceme zaměřit na ceny nad tímto bodem Q, protože pak se kvalita výrazně nezvýší, zatímco cena ano. V následujícím textu uvádíme výši investičních nákladů v jednotlivých fázích projektu. Investiční náklady v první fázi projektu ( ) V první fázi, jejíž začátek je plánován na rok 2015, chceme mimo jiné začít s projektováním první budovy - Vývojového centra, které poskytne zázemí týmu, připravujícímu celý projekt. Zároveň se stane prvním místem, kde začne program vzdělávání v areálu vzdělávacího městečka. V této fázi vznikne architektonická studie, design studie a prováděcí dokumentace Vývojového centra. O konečné podobě Vývojového centra bude rozhodnuto v rámci zpracování architektonické studie, které by mělo být ukončeno během léta Nepočítáme v této fázi s investičními náklady. Investiční náklady v druhé fázi projektu ( ) Druhá fáze projektu, fáze výstavby, začne v roce Na přípravu území pro výstavbu Vývojového centra počítáme s náklady ve výši zhruba 20 mkč. 145 P r o j e k t K r u m l o v i a

151 Na vlastní stavbu Vývojového centra o zastavěné ploše 1800m2 je v rozpočtu vyčleněna částka 157 mkč. Za tuto cenu můžeme postavit modelovou budovu s prvky vyspělé organické architektury, která zároveň využívá co nejčistší a energeticky úsporné technologie. Zvažujeme však ještě variantu větší, ale jednodušší ekologické, částečně dřevěné stavby, která by dobře souzněla s místem, vyjadřovala zamýšlenou architektonickou koncepci a jejíž cena za m2 by byla nižší. V okolí Vývojového centra budou v souladu s celkovým projektem postupně realizovány terénní a parkové úpravy, které budou stát zhruba 10 mkč. Celkové investiční náklady by tak dosáhly výše 187 mkč. Zahájení stavebních prací Vývojového centra je plánováno na rok Provoz by měl být zahájen v roce Zároveň plánujeme souběžnou výstavbu první, druhé a třetí budovy University Krumlovia. Počítáme s náklady 330 mkč. Projektování těchto objektů je plánované na rok Kromě těchto přímých nákladů je třeba zahrnout do finanční úvahy i náklady na infrastrukturu a terénní úpravy. V této fázi je odhadujeme na 30 mkč. Investiční náklady ve třetí fázi projektu ( ) Realizace další etapy výstavby Universitního městečka bude zahájena po roce Její rychlost do značné míry závisí na disponibilitě finančních zdrojů. Jedná se o zbývající náklady pro výstavbu dle výše zmíněného rozpočtu. Investiční náklady ve čtvrté fázi projektu (od roku 2025) Počítáme s dokončením výstavby Vzdělávacího městečka Krumlovia ideálně před rokem To znamená, že od roku 2025 nepočítáme s výraznými výdaji investičního charakteru. Neinvestiční a provozní náklady Hlavními položkami neinvestičního charakteru jsou: Celkové vybavení interiérů včetně nábytku: 330 mkč; Celkové výdaje pro organizační rozvoj a rozvoj vzdělávání: 27.5 mkč. Kompletní užitná plocha budov je cca m2. Rozpočet zahrnuje výdaje na vybavení interiérů. Průměrná cena je Kč/m2 na interiérové vybavení, to je celkem 330 mkč (6% z celkového rozpočtu). Organizační rozvoj a rozvoj vzdělávání bude v následujících deseti letech vyžadovat dle odhadů 27,5 mkč. Tato částka je v celém rozpočtu tou nejpodstatnější, a přitom nejmenší položkou. V této fázi projektu je v podstatě nemožné odhadovat či dokonce do detailů plánovat roční náklady na provoz jednotlivých institucí či organizací, které teprve vzniknou v budoucnosti. Důvod spočívá v systému rozvoje vzdělávacího městečka. Pokud by byl Projekt Krumlovia centrálně řízen, a pokud by existovala centrální organizační jednotka, která by dopředu určovala podobu a rozpočet každé instituce, bylo by možné dopředu vytvořit detailní a komplexní provozní rozpočet celého vzdělávacího městečka sestaveného z dílčích rozpočtů jednotlivých institucí či organizací. Tento systém by však byl rigidní, neboť by neumožnil tvůrcům a zakladatelům jednotlivých 146 P r o j e k t K r u m l o v i a

152 institucí patřičný prostor a flexibilitu pro vznik a formování institucí a organizací dle kontextu, dostupnost finančních zdrojů a konkrétních potřeb cílových skupin. Historie nás poučila o tom, jak fungují centrálně řízené procesy a plány. Je možné vše perfektně dopředu naplánovat a vytvořit rozpočty a finanční analýzy, které ohromí svou podrobností, logikou a konzistencí. Jedinou chybou na kráse bývá: nefungují v praxi. To platí zejména u rozsáhlých integrovaných projektů, jako je Projekt Krumlovia. Díky dlouholeté praxi v různorodých institucích a projektech jsme měli možnost ověřit, že není možné dopředu plánovat procesy, pro které je klíčovými proměnnými: lidská tvořivost, změna potřeb cílových skupin, odchod či příchod klíčových osobností, evoluce celkové dynamiky vyplývající z interakcí účastnících se subjektů, změny v ekonomice, které ovlivní úrokové sazby, měnový kurz, náklady na zaměstnance, daně apod. Na základě těchto zkušeností jsme vytvořili systém rozvoje vzdělávacího městečka, který funguje následujícím způsobem: v rámci provozujícího subjektu, organizace Krumlovia Group, bude pro každou plánovanou instituci ustavena pracovní skupina. Dle seznamu institucí na str se jedná o vice než 30 institucí. Každá pracovní skupina bude rozhodovat v první fázi projektu ( ) o podobě a rozvoji dané instituce, včetně jejího rozpočtu a možnosti fundraisingu. V současnosti tedy není žádoucí uvádět částky pro instituce v kampusu, neboť by to znamenalo učinit rozhodnutí pro budoucí pracovní skupiny, které budou tyto instituce teprve vytvářet. Rozpočty budou propočítané teprve souběžně s rozvojem každé instituce. Model předplatného Model předplatného spočítá, zda může být nezpoplatněného vzdělávání financován ze soukromých zdrojů. Studenti by dostali vzdělávání zdarma, ale zpětně by se museli zavázat, že budou odvádět pro další studenty po dobu let malý podíl z příjmů. Tyto peníze umožní dalším studentům se vzdělávat, proto se tento model nazývá předplatného. Model počítá, zda je možné dlouhodobě financovat vysokoškolské vzdělávání z těchto příspěvků absolventů, pokud by byl někdo ochoten poskytnout prvotní investice. Jak uvedené v Přiloze 20, sumu potřebnou k tomu, aby tisíce studentů dostalo vysokoškolské vzdělávání, lze považovat za nizké, a tím pádem je možné považovat tento způsob financování za vysoce efektivní investice pro veřejný prospěšný cíl. Možnosti úspor Síla konceptu Projektu Krumlovia nespočívá jen v novém přístupu ke vzdělávání napříč všemi věkovými skupinami, a v dalších inovacích vzdělávacího městečka, ale také v možnosti úspor, které koncept vzdělávacího městečka umožní, např. 1. synergie mezi institucemi; 2. snížení nákladů pro provozovatele vzdělávání díky sdílení prostorů, zařízení a služeb; 3. možnost používat lokální potraviny; 4. možnost užívat studentské byty, které jsou přes léto volné 5. dobrovolnictví. 147 P r o j e k t K r u m l o v i a

153 Skryté náklady Když mluvíme o nákladech a úsporách, je nutné vzít v úvahu dopad, jaký bude projekt mít. Existují skryté náklady v případě, že vzdělávací městečko nebude postaveno. Mezi nimi můžeme zmínit např. vyšší nezaměstnanost, nižší vzdělanost, nižší atraktivitu města, nižší příjmy z daní, atd. V období velkých změn je typické, že jsou investice potřebné pro dosažení cíle vyšší než současné standardní řešení, avšak dlouhodobé zisky z nových řešení jsou vyšší a dlouhodobé náklady standardních řešení většinou ani nebývají propočítány. Je zde také klíčový element vzdělávacího městečka, jehož pozitivní důsledky ani nemohou být vyčísleny: úroveň lidské kreativity a spolupráce, která by jinak nemohla vést k tvorbě řešení současných i budoucích socioekonomických výzev. Kulturní vývoj a udržitelná ekonomická prosperita jsou výsledkem zejména a především lidské kreativity a spolupráce, která bude ve vzdělávacím městečku vždy podporována. Otázka tedy nezní Můžeme si dovolit postavit Vzdělávací městečko Krumlovia?, ale Můžeme si dovolit Vzdělávací městečko Krumlovia nepostavit? Příklady podobných projektů Často je nám kladena otázka, zda existují podobné projekty, jako je Projekt Krumlovia. Ačkoli neznáme žádný podobný integrovaný záměr, který by byl zaměřen na systémové inovace, jsme si vědomi toho, že počet vysokoškolských a dalších vzdělávacích institucí založených na nových přístupech, stoupá. V následujících odstavcích uvádíme několik relevantních příkladů nových soukromých universit vybudovaných na inovativních vizích, které dokázaly přitáhnout značné množství investic. Následující seznam není ani kompletní, ani seřazený dle důležitosti. Jedním z nejsrovnatelnějších příkladů, které známe, je založení Quest University, v Kanadě v roce 2002 (www.questu.ca). Iniciátoři na počátku sesbírali 120 milionů USD od tří nadací a soukromých dárců jako prvotní investici. Ta jim v malém městě s obyvateli obklopeném úchvatnou přírodní scenérií umožnila postavit kampus o rozloze 24 hektarů, a začít provozovat universitu s naprosto jedinečným profilem. Quest University se v průběhu sedmi let rozrostla ze 70 na 660 studentů (což je plná kapacita). V současné době má universita 45 zaměstnanců na plný úvazek. Mezi problémy, které zakladatelé Quest University museli řešit, bylo přesvědčit kanadské autority, aby akreditovaly novou vysokoškolskou instituci, neboť je její způsob fungování odlišný od všech ostatních kanadských universit. Trvalo to pět let, ale nakonec uspěli. Nejenže získali akreditaci, ale dostávají také státní dotace na studenty z Kanady a z USA, a to i přesto, že je Quest University privátní universitou se statusem neziskové organizace. Stejně jako College of the Atlantic, rozhodlo se vedení Quest University otevřít pouze jeden studijní program s možností získání jednoho titulu, což usnadnilo komplikovaný akreditační proces. Jacobs University v Hamburku získala 200 milionů EUR od firmy Jacobs. Šlo o největší soukromý grant, který kdy privátní universita v Německu dostala, a to v době, kdy už tato universita plně fungovala. Minerva je nově vznikající mezinárodní universita se sídlem v Kalifornii, která se zaměřuje na široké spektrum transdisciplinárního vzdělávání. Klade si za cíl vychovávat absolventy, kteří budou schopni obstát na vedoucích pozicích, inovátory, myslitele se širokým zaměřením a lidi se zájmem o globální bytí člověka na Zemi (tzv. global citizens) (https://minerva.kgi.edu/). Minerva přivádí mezinárodní skupiny studentů do zajímavých měst po celém světě, kde se učí díky pohroužení se do místní 148 P r o j e k t K r u m l o v i a

154 kultury, od místních učitelů a facilitátorů, od sebe navzájem a prostřednictvím online kursů od vzdělanců, kteří jsou světovými špičkami ve svém oboru. První skupina studentů, která začíná v současné době studovat, se bude zároveň podílet na tvorbě vznikající university. Základní suma 25 milionů USD přišla od firmy specializované na rizikový kapitál (angl. venture capital firm). Šlo o největší finanční investice, které tato firma poskytla pro založení nové organizace, a to na základě reflexe potenciálu, který v novém přístupu Minervy viděla. Tyto finance postačily na rozvoj Minervy a zapojení osobností s nejlépe znějícími jmény. V roce 2014 dostala Minerva dalších 75 milionů USD od stejné firmy. Nová francouzská vysoká škola jménem 42 (www.42.fr) zavádí v současné době radikální inovace do vzdělávání IT specialistů. Byla založena díky grantu 70 milionů EUR, které jí poskytl úspěšný podnikatel v oblasti IT. Škola má pouze jednu budovu (avšak s kapacitou pro 1000 studentů). Tato budova je vhodně umístěna přímo v centru Paříže, ačkoli jde o jeden z nejdražších pozemků na světě. 42 je jedinečný příklad soukromé vysoké školy, který zprostředkovává vzdělávání zdarma, a který přijímá studenty s netradičními profily (včetně sociálně znevýhodněných osob nebo mladých lidí bez maturity, apod.) Tento model si klade za cíl být ekonomicky soběstačný díky vzdělávání nových vysoce úspěšných podnikatelů, kteří budou ochotni vyjádřit svůj vděk za kvalitní a bezplatné vzdělání poskytnutím finančních prostředků. TecMilenio v Mexiku (http://tecmilenio.mx/modelo-de-universidad) je soukromá technická universita, která byla založena v roce Jejím sloganem je Inovace, která přetváří život. Její vzdělávací filosofie a organizace kurikula je značně odlišná od tradičního vysokoškolského vzdělávání a je úspěšná již deset let od svého založení. TecMilenio má studentů a pedagogů. Nabízí přes 30 studijních programů na 25 kampusech umístěných po celém Mexiku. Tato universita přišla s unikátním vzdělávacím přístupem, který je uplatňován od roku Tento přístup sestává ze tří vzájemně se prostupujících směrů, které podporuje též iniciativa University for the Future: a) vzdělávací zkušenosti uzpůsobené osobním potřebám, b) učení se praxí, c) snaha o pochopení významu štěstí. Pro více informací viz např. https://www.youtube.com/watch?v=c_wshotrjjo V České Republice existuje celá řada institucí zaměřujících se na alternativní vzdělávání, neexistuje zde však podobný záměr, jaký má Projekt Krumlovia zabývající se všemi stupni vzdělávání. Například organizace Duhovka Group a.s. zastřešuje řadu vzdělávacích institucí od mateřských přes základní až po střední školy zaměřující se na alternativní vzdělávání. Spoluzakladatel Tomáš Janeček o jejím principu vzdělávání prohlásil: Nechceme připravovat žáky a studenty jen na úspěšné studium ve vyšším stupni. Špičkové vzdělání považujeme za samozřejmost. Chceme mnohem víc - vzdělanost. Přispět k tomu, aby v pohodě zvládali vlastní život a mezilidské vztahy. Školné pro děti, které projdou vzděláváním od mateřské školy po gymnázium, stojí 2.5 milionu Kč; pro chudé rodiny poskytuje organizace Duhovka Group stipendia. Výše zmíněné příklady z šesti různých zemí ukazují, že s unikátními koncepty lze získat granty, investice a další finanční podporu pro tvorbu a rozvoj nových a úspěšných soukromých vzdělávacích institucí. Klíčové faktory úspěchu V projektu, jako je Krumlovia, je chybou přemýšlet na prvním místě o penězích. To je způsob, jak finanční zdroje nepřitáhnout. Projekt Krumlovia není marketingová záležitost. Pokud chceme dlouhodobě uspět, je potřeba v první řadě myslet na kvalitu, 149 P r o j e k t K r u m l o v i a

155 tzn. přemýšlet o vytvoření smysluplného, unikátního, dech beroucího projektu. Pak je nutné pracovat na jeho konceptu a procesu uskutečnění až do nejmenších detailů. Po mnoha revizích a reflexích orientovaných na vylepšení konceptu je vhodné se obrátit na nadace a investory s realistickou šancí na úspěch. Otázky financování jsou právoplatné, ale mohou být plně zodpovězeny hlavně rozvojem projektu, v praxi. Uvědomujeme si, že finanční prostředky hrají klíčovou roli pro tvorbu projektu. Ještě důležitější je však silná vize, která bude přitahovat finanční zdroje. Vize, která dosáhne takové intenzity, že dokáže vyvolat nadšení a zápal. Vize, která vzbudí přání, aby se uskutečnila a stala realitou. Pokud tomu člověk porozumí nejen intelektuálně, ale pocítí to též jako osobní potřebu, pak se to vše může stát realitou. Dalším kritickým faktorem úspěchu je veškerou práci neustále zlepšovat. To znamená, že nebudeme tvořit projekt, v němž bychom jen mechanicky splňovali předem definované úkoly. Věříme, že čím vyšší bude kvalita projektu, tím vyšší bude kvalita lidí, které bude přitahovat. Jsou to lidé, kteří dokáží být osobně pohnuti k mocným citům a mocným činům, když poznali hodnotu nadosobního cíle. V neposlední řadě je klíčovým faktorem kvalita vztahů. Čím vyšší bude kvalita vztahů, tím vyšší bude produktivita týmu, a tím vyšší budou i šance na úspěch. To je důvod, proč klademe důraz na rozvoj harmonických mezilidských vztahů, viz Příloha 23 Organizační a týmová kultura. 150 P r o j e k t K r u m l o v i a

156 Tým Projektu Krumlovia Východiska V kontextu individualismu, typického pro moderní západní společnost, je pro mnoho lidí obtížné spolupracovat produktivně na dlouhodobějších projektech, i takových, které si sami dobrovolně vybrali. 21. století je nicméně stoletím spolupráce, nikoli stoletím postojů ve smyslu nejprve já, já to vím lépe a já sám. Pokud člověk začne přemýšlet o založení nové university či dokonce celého vzdělávacího městečka, první, co ho obvykle napadne, jsou studijní programy, učebny nebo kampus. Možná mu vytanou na mysli také učitelé, studenti a administrativní pracovníci. Ale málokoho napadne jako první pojem kultura. Věříme, že vlastnosti, které daná kultura nese, jsou rozhodující pro úspěch jakékoli lidské činnosti, která se snaží mít dlouhodobý pozitivní dopad. Proto považujeme za důležité vytvořit ze všeho nejdříve vhodnou kulturu a zabránit tomu, aby byla v procesu tvorby nového modelu vzdělávání rozmělněna. Když jsme s Projektem Krumlovia začínali, počítali jsme s vnějšími překážkami, jako jsou byrokracie, finanční potíže a nejistota ohledně budoucnosti. Očekávali jsme také opozici, neboť naše iniciativa představuje pro stávající systém vysokého školství značnou výzvu. Rovněž jsme předpokládali, že propojit skupinu individualistických a geograficky vzdálených osob na základě společného projektu nebude snadné. Pojem vzdělávací městečko může pro každého znamenat něco jiného. Potýkáme se s vizemi, které jsou navzájem částečně neslučitelné. Potýkáme se také s rozmanitostí na lidské úrovni. Naše skupina je pestrá: její členové mají odlišné motivace, potřeby, očekávání, světonázory, způsoby práce, komunikační styly, úrovně zapojení atd. Spolutvůrci pocházejí z různých kulturních a profesních prostředí a liší se od sebe i v řadě dalších ohledů (věk, pohlaví, osobnost, životní zkušenosti atd.). Odlišné jsou i samotné důvody pro činnost v rámci projektu. Někoho na tomto projektu nejvíce přitahují přátelství, která při společné práci vznikají; pro jiné je to skutečnost, že se mohou zapojit do něčeho, co je samotné přesahuje, nebo inovační charakter našeho snažení. Pro další hraje důležitou roli budoucí finanční odměny. Vyjmenovali 151 P r o j e k t K r u m l o v i a

157 jsme pouze některé aspekty, které lidi k práci v rámci projektu motivují. Ve skutečnosti jich je mnohem více. Některé další příklady naleznete níže v sekci Naše motivace. Další úvahy o týmové a organizační kultuře najdete v Příloze 23. Základní údaje Podle V. Srinavase: Síla řešení spočívá primárně v lidech, kteří jim věří a kteří s nimi přišli. Srdcem projektu je vytvoření týmu, který sestává z lidí s různorodými zkušenostmi zaměřením, z lidí ze všech oblastí života jsou to akademici, učitelé středních, základních a mateřských škol, studenti, lidé z praxe, podnikatelé, architekti, a řada dalších. Od roku 2013 se tým rapidně rozrostl. Tým tvoří lidé z Českého Krumlova a okolí, z region, ale i z celé České republiky a ze zahraničí. Nejvíce členů žije v Českém Krumlově a dále v Českých Budějovicích, Praze a v Olomouci. Na mezinárodní úrovni pochází členové zejména z Evropy. Těšíme se na spolupráci s lidmi z jiných kontinentů. Úroveň zapojení do tvorby je různá od příležitostné pomoci po práci na plný úvazek. Jádrem týmu je Pracovní skupin Krumlovia (seznam členů viz níže). V současné době máme čtyři aktivní týmy: Architektura a infrastruktura (koordinátor: R. Volnohradský), Ekonomie a finance (koordinátor: I. Mareš), Management a organizace (koordinátor: G. Assenza) a Systémový a vzdělávací design (koordinátor: Markusem Molzem). Pro každou instituci v kampusu bude zřízena Pracovní skupina. Následující seznam obsahuje současné složení týmu. Členové týmu Poznámka: Tým Krumlovia není uzavření kruh. Jak výše uvedeny jsou nové členy jsou kdykoliv vitání. Současné členové jsou: Pracovní skupina Doc. Gaudenz Assenza, D.Phil. (Oxon), M.P.A. (Harvard), m.prof. KU (vedoucí projektu) Mgr. Dalibor Carda (starosta města Český Krumlov, pedagog) Mgr. Vladimíra Dvořáková (ředitelka vzdělávacího centra, pedagožka) PhDr. Anežka Janátová (ředitelka školy, pedagožka, psycholožka) Mgr. Rostislav Riško (emeritní ředitel školy) Mgr. et MgA. Lucie Vaverová (psycholožka, VŠ učitelka) Ing. arch. Radan Volnohradský (architect, VŠ učitel) Koordinátoři Ekonomika a finance Systémový a vzdělávací design Ing. Ivan Mareš Dr. Markus Molz 152 P r o j e k t K r u m l o v i a

158 Architektura a infrastruktura Management a organizace Ing. arch. Radan Volnohradský Doc. Gaudenz Assenza Poradci Management & organizace Architektura a infrastruktura Urbanismus Řešení odpadového hospodářství Technické výbavení exteriéru a vodní plochy Zahradní architektura Chov zvířat Stavební rozpočty Design a umění Právní aspekty Marketing Životní prostředí Výpočetní technika Jiří Hosnedl akad. arch. Oldřich Hozman Ing. Jáchym Daněk Steve Hart Ing. Zdeněk Dohnal Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (urbanistický koncept) Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. (urbanistické plánování) doc. Christoph Woiwode, PhD, Dipl.-Ing., MA (partnerství veřejného a soukromého sektoru) Ing. Jaroslav Kršňák Ing. František Kment Mgr. Irena Kovářová Lucie Komendová, MSc. MVDr. Pavla Lunterová MVDr. Michal Lunter Ing. Milan Kulík Bc. Marie-Christine Simek Mgr. Aleš Heinz Mgr. Tomáš Pavelec JUDr. Jaroslav Štancl Daniel Kintzl Mgr. Martin Střelec doc. Božidar Yerkovich, Ph.D. Antonín Vysloužil, DiS. 153 P r o j e k t K r u m l o v i a

159 Pedagogika, andragogika, heutagogika Jun-Prof. Dr. Tomáš Zdražil PhDr. Xénia Činčurová Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Další členové týmu Irena Ateljevic, Ph.D. Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. Bc. Lenka Buchníčková Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. Mgr. Daniela Doubová Karel Funk Václav Hasa Bc. Petra Hegedüšová Ing. Zdenka Hegedüšová, Ph.D. Mgr. Petra Charvátová MgA. Martin Chlup Jitka Kolomazníková Jana Křiváňová Bc. Hana Křížková Zuzana Ledvoňová Mgr. Alexander Martynau Mgr. et Mgr. Palina Mahilina Mgr. Iveta Mrkusová Anna Nowaková- Pešková Mgr. Heike Nowotnik Mgr. Filip Putschögl Bc. Tereza Ritterová Bc. Eva Skočíková Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. Bc. Timotej Šefčovič Monika Školová Rudolf Štanda Mgr. Miroslava Štandová Mgr. Iva Tahová Mgr. Ondřej Toth Eva Vejnarová Štandová Mgr. Dagmar Volnohradská a mnoho dalších. 154 P r o j e k t K r u m l o v i a

160 Biografické údaje Pracovní skupina Gaudenz Assenza je vysokoškolský pedagog v oborech společenských věd na českých i mezinárodních universitách, jako např. King s College London, Friedrich- Schiller-Universität Jena či Instituto de Empresa Madrid. Magisterský titul obhájil na Harvardské universitě, doktorát absolvoval na Oxfordské universitě a docenturu získal na VŠE Praha. Má přes 20 let mezinárodních pracovních zkušeností ve vědeckém výzkumu, vzdělávání a řízení projektů. Od roku 1999 realizoval sedm projektových grantů Evropské unie, norské Rady pro výzkum, Nadace OSN či projekt School for Transformative Leadership při Universitě Palackého, jímž v letech prošlo více než 4000 studentů. V letech 1994 až 2002 působil jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve Fridtjof Nansen Institute (Norsko). Další pracovní zkušenosti má např. z působení ve společnosti Philips v Německu a Indii nebo ve World Bank Group v USA. Spolu s mezinárodním týmem pracuje na rozvoji a realizaci nových organizací a studijních programů orientovaných na ekologickou udržitelnost a rozvoj etických, estetických a sociálních hodnot. V současné době vede iniciativu s názvem University for the Future, jež klade důraz na vzdělání směřující k uskutečňování velkých výzev, a jejímž cílem je přispívat k regeneraci vzdělávání. Kontakt: Dalibor Carda je starosta města Český Krumlov od roku Od této doby se plně věnuje práci pro město a využívá svých předchozích zkušeností z manažerských funkcí. V roce 1992 se Carda stal ředitelem Základní školy Za Nádražím v Českém Krumlově. Ve škole jsou dodnes prosazovány moderní způsoby práce se žáky. 155 P r o j e k t K r u m l o v i a

161 Ve škole se běžně začleňovali do vyučování se středně těžkými poruchami smyslovými a poruchami učení. Dalibor Carda pracoval od roku 1982 ve Volejbalovém klubu Český Krumlov jako trenér mládeže a svých zkušeností využil k založení sportovních volejbalových tříd na Základní škole Za Nádražím v Českém Krumlově. Od roku 1984 je dobrovolným členem Horské záchranné služby. V roce 1998 byl Carda poprvé zvolen do Zastupitelstva města Český Krumlov. Již od tohoto roku působil postupně ve správních radách městských společností. Byl 12 let místopředsedou správní rady společnosti PRO-SPORT o.p.s., která spravuje všechna městská sportoviště. 8 roků také působil jako člen a předseda správní rady Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. V letech 2002 až 2006 byl neuvolněným členem Rady města Český Krumlov, zodpovědným za odbor školství a sociálních věcí. Zkušeností s rekonstrukcemi využívá ve funkci jednatele společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Kontakt: Anežka Janátová je zakladatelkou Akademie sociálního umění Tabor, v níž zhodnotila zkušenosti v oblasti výzkumu (ČSAV profesiografie informačních pracovníků), poradenství (Krajská pedagogicko-psychologická poradna hl. města Prahy poradenský psycholog), z práce s takzvaně postiženými lidmi (Jedličkův ústav Praha jako psycholožka a později jako ředitelka). Tyto zkušenosti zhodnotila uměleckými dovednostmi dramaterapie, malování, umělecká práce s obrazy i s textem, biografická práce. Založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. Iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně-terapeutického centra Tábor, kde působí dodnes. Je konzultantkou projektů Keramická dílna Eliáš, Textilní dílna Gawain a Společenství Dobromysl. Dlouhodobě spolupracuje s waldorfskými školami a universitami v ČR i zahraničí. Kontakt: 156 P r o j e k t K r u m l o v i a

162 Rostislav Riško je absolventem Pedagogické fakulty v Plzni UK. V r založil Waldorfskou školu v Příbrami, kterou jako ředitel dovedl do dnešní podoby mateřské centrum, mateřská škola, základní škola, lyceum a střední odborné učiliště s uměleckými obory. V r dokončil postupnou přestavbu a dostavbu školy celkem za cca 100 milionů Kč. V roce 1999 se stal zakládajícím členem Vokálně instrumentálního souboru starých nástrojů, který vznikl na Waldorfské škole v Příbrami a který, jako umělecký vedoucí řídí Josef Krček. V současné době je členem Souboru historických tanců Fioretto v České Krumlově. Přes 15 let se věnuje přednáškové činnosti po celé republice o pedagogice a po odchodu do důchodu v r se stává občanem Českého Krumlova, kde se i nadále věnuje umělecké i přednáškové činnosti. Kontakt: Lucie Vaverová je absolventkou Katedry psychologie University Palackého v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze, kde se zaměřila na studium dramaterapie a psychosomatických disciplín. Lucie se podílela na organizaci řady národních i mezinárodních konferencí a byla hlavní organizátorkou divadelního festivalu Autorská tvorba nablízko Jako dobrovolnice v oblasti dramaterapie spolupracovala s FN Motol v Praze, SPOLU 157 P r o j e k t K r u m l o v i a

163 Olomouc a Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži. Je iniciátorkou studentských výměn Mládež v akci zaměřených na divadelní tematiku. Jako lektorka kursů propojuje své vědomosti a zkušenosti v oblasti psychologie a divadla. V roce 2012 začala působit jako koordinátorka týmu a lektorka universitních kursů v projektu The School for Transformative Leadership při Universitě Palackého v Olomouci, jež na mezinárodní úrovni propojuje profesionály a studenty. V současnosti působí v iniciativě The University for the Future jako koordinátorka transdisciplinárního studijního programu s názvem NaviGate (www.navigatetours.com) a jako kontaktní osoba projektu Krumlovia v Českém Krumlově. Kontakt: Vladimíra Dvořáková je pedagožka, absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích v oboru učitelství pro základní a střední školy, postgraduálních seminářů pro pedagogy v letech , , a seminářů vzdělávání pracovníků v prorodinných a sociálních službách v letech Od roku 2003 vedoucí Kulturně vzdělávacího centra Pansofie, kde realizuje vzdělávací programy a sociální aktivity na podporu zejména rozvoje rodičovských kompetencí, psychologie osobnosti, rodinné kultury, prevence sociálního vyloučení, rodinných a mezilidských vztahů, programy sladění rodinného a pracovního života. V letech spolupracovala na realizaci přeshraničních projektů Ženy se dívají přes hranici s rakouskou organizací Frauentreff Rohrbach a projektu Život žen v postkomunistických zemích pro Frauenradio. Od r se aktivně spolupodílela ve spolupráci s odborem soc. věcí na vytváření rodinné politiky města České Budějovice a na realizaci projektu Město pro rodinu. Zabývá se vzděláváním v oblasti rodičovství a pedagogiky, s přesahem do psychologie, umění a filosofie, vývojem kultury a lidského vědomí, problematikou rodiny a sociální práce s rodinou. Je maminkou pěti dětí, odkud má bohaté zkušenosti i s náročností procesu slaďování rodinného a pracovního života při požadavku zachovat kvalitu obojího, výchovou a vzděláváním dětí, péčí o zdravotně handikapované. Kontakt: 158 P r o j e k t K r u m l o v i a

164 Radan Volnohradský je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze. Architektuře se věnoval několik semestrů i na Fakultě stavební ČVUT a Aristotelově universitě v Řecku. Již při studiu ho zajímaly interdisciplinární a transcendentální přesahy oboru, a tím začalo dlouholeté vzdělávání v oblastech jako Feng-shui, Geomancie, Posvátná geometrie, Bioarchitektura, ale i psychologie. Informační obohacení a cenné zkušenosti přinesly i delší pobyty v zahraničí. Holistické pojetí architektury aplikuje do svých projektů a realizací, přičemž stejně důležitý jako výsledek je i samotný proces návrhu a otevřená komunikace s klienty. Zároveň se od středoškolského věku věnuje kresbě, převážně architektonických objektů. Měl již několik výstav a instalací. V současnosti, mimo aktivní projekční a přednáškové činnosti, působí jako externí vyučující ateliérové tvorby na Fakultě architektury VUT v Brně, kde souběžně dokončuje doktorské studium. Kontakt: Biografické údaje Koordinátoři Ivan Mareš pracoval po absolvování VŠE ve sklářském průmyslu v Teplicích. V roce 1993 nastoupil na pozici marketingového manažera ve společnosti Lafarge Cement a.s. v Čížkovicích a začal se učit. Ve společnosti Lafarge pracoval postupně na různých manažerských pozicích doma i v zahraničí (obchodní ředitel Lafarge Cement a.s, generální ředitel Lafarge Beton, v roce 1998 expatriace do Rakouska a zodpovědnost za business development na 159 P r o j e k t K r u m l o v i a

165 Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku). V roce 2002 došlo v jeho pracovním životě k další zásadní změně. S malou skupinkou 3 lidí odešel do Srbska, kde Lafarge koupil největší cementárnu, s jednoduchým zadáním v co nejkratší době přeměnit v mnoha směrech zastaralou a zanedbanou cementárnu na efektivní a ziskový podnik. To se v průběhu následujících zhruba 3 let s pomocí řady velmi schopných místních lidí podařilo nastartovat a dnes tato cementárna patří k nejlepším a nejefektivnějším v celé skupině. V polovině roku 2005 se vrátil do Čech na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Lafarge Cement a.s. Koncem roku 2012 se po dvaceti letech rozhodl firmu opustit a zkusit něco jiného. Od té doby pracuje jako nezávislý konzultant a pomáhá při přípravě a realizaci některých projektů v neziskovém sektoru. K projektu Krumlovia se připojil začátkem roku Markus Molz... působí jako koordinátor iniciativy University for the Future. Je též výkonným ředitelem organizace Alliance for the Future, zakládajícím členem rady Institutu pro integrální studia a mimořádným redaktorem pro Integral Review A Transdisciplinary and Transcultural Journal for New Thought, Research and Praxis. Markus získal doktorát na University of Luxembourg, obor Pedagogika a magisterský titul v oboru Psychologie na University of Regensburg. Během studia se zaměřil na sociologii a psychologii organizace a práce. Jeho profil je tvořen kombinací integrálních studií a transdisciplinárního sociálního výzkumu, vzdělávacích inovací, konzultační činnosti pro neziskové organizace a tvorbou dialogických setkání (např. sympozium Research Across Boundaries). Od roku 1995 přispěl k řadě evropských projektů v oblasti mezinárodních vztahů, nových vzdělávacích technologií a rozvoje kvality vzdělávání. Zapojil se též do rozvoje celé řady vysokoškolských programů a institucí v různých zemích Evropy. Markus se v současné době zaměřuje na rozvoj průkopnických organizačních, vzdělávacích a výzkumných modelů pro nově vznikající iniciativu University for the Future. Zároveň podporuje spolupráci mezi lidmi angažovanými ve 'vědomém vývoji' a realizuje multilokální systém transformativních organizací. 160 P r o j e k t K r u m l o v i a

166 Biografické údaje Poradci Oldřich Hozman je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura, interiéry a design nábytku. Během vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts v Helsinkách. Od absolvování školy v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 založil vlastní architektonické studio pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům ekologické architektury, interiérům a nábytku z přírodních materiálů, designu a výstavnictví. Zajímá se o sociální umění a pracuje tak, aby zapojil hlubší zájmy a cíle ve skupinách a týmech. Inspiruje se principy designu vycházejícím z kolektivní shody. Ve své tvorbě pracuje s principy baubiologie a celostního přístupu při řešení prostředí. Studoval Mezinárodní školu feng shui a Školu energie krajiny. U návrhů ekostaveb se věnuje tvorbě ekologických zahrad. Při jejich ztvárnění zohledňuje síly přírody, principy biodynamického zemědělství a sakrální architektury. Studuje principy poznání lidského zdraví. Zajímá se o studium lidských smyslů a o alternativní směry v pedagogice. Navrhuje zážitková prostředí pro lidskou hru a pro prohloubené zážitky smyslů. V současné době studuje a působí jako lektor geometrie a perspektivy na Akademii umělecké terapie Rafael v Bratislavě. V posledních letech se věnuje studiu a použití principů organické architektury. Vede semináře modelování organických tvarů a organizuje semináře organického tvarování a zpracovávání materiálů v uměleckých řemeslech. Martin Střelec pracuje v nevládní neziskové organizaci Juniperia. Těžištěm jeho činnosti je tematická oblast Hospodaření šetrné k přírodě a krajině. Vede projekty a aktivity v této oblasti, spolupracuje s jednotlivými zemědělskými podniky, podílí se na rozvoji metodiky pro faremní environmentální plány, zapojuje se do dění ohledně 161 P r o j e k t K r u m l o v i a

167 přípravy nové zemědělské politiky EU, a v neposlední řadě se snaží šířit myšlenky spolupráce mezi environmentální a zemědělskou sférou na přednáškách, konferencích a částečně i v médiích. V roce 2004 dokončil magisterské studium v oborech Botanika a Ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Během studia absolvoval studijní praxe na Odboru životního prostředí Úřadu města České Budějovice a na Správě CHKO Záhorie v Malackách. V roce 2003 studoval na University of East Anglia v Norwichi ve Velké Británii. Předchozí zkušenosti Existuje pouze málo aktivních lidí, kteří se snaží dosáhnout fundamentálnějších systémových změn ve vysokoškolském vzdělávání. To představuje uřčité úskalí, jelikož neexistuje dostatečný počet lidí, kteří mohou uplatnit své zkušenosti z podobných projektů. Na druhé straně je to velká příležitost, protože ti, kteří se mezi prvními ponoří do redefinování vysokoškolského vzdělávání i do vzdělávání obecně, budou mít z velké části tzv. výhodu prvního na trhu. S tvorbou inovativních vzdělávacích projektů jsme získali zkušenosti v rámci praxe v existujících institucích i mimo ně. Někteří členové týmu Krumlovia vedli či založili vlastní vzdělávací organizace jako např. Akademii sociálního umění Tabor v Praze, ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově, Waldorfskou školu v Příbrami, aj. V roce 2009 jsme vyvinuli transdisciplinární magisterský program Creative leadership a celouniversitní doplňkový studijní program s více než 150 kurzy. Tento program se jmenoval Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace, a byl znám mezi studenty a pedagogy pod názvem The School for Transformative Leadership či ve studentském slangu vychytaný kurzy. Více než 4000 studentů prošlo kurzy, které reflektují vizi nového vzdělávání popsanou v časti o vzdělávání (str ). Připravili jsme také všeobecně použitelný model pro tvorbu transdisciplinárních (mezioborových) studijních programů a další materiály, které mohou sloužit k tvorbě vzdělávacích programů v budoucnosti. Většina našich projektů proběhla v prostředí tradičních vysokoškolských institucí. Jelikož bývají vysokoškolské struktury odolné vůči hlubším změnám, je zřejmé, že je šířka a hloubka inovací, jichž je možné v tradičním prostředí dosáhnout, značně omezená. Vyplývá z toho, že vybudovat nové instituce od základů, se do budoucna jeví jako nejslibnější příležitost. Universita Krumlovia je kontinuálním pokračováním rozvoje zkušeností z inovativních projektů a institucí. Universita Krumlovia navazuje na předchozí zkušenosti členů týmu, a tímto představuje další Vývojovou fázi. Je pravděpodobné, že hlavní zaměření University Krumlovia bude oblast leadershipu ve smyslu osobnostního rozvoje. Je potřeba vychovávat budoucí generace vedoucích osobností, pro které pojmy jako veřejná prospěšnost, kulturní obnova či regenerace školství nejsou pouze prázdnými slovy. Mnoho z členů týmu má desetileté zkušenosti v inovativní praxi. Následující výčet se zaměřuje pouze na zkušenosti v oblasti vzdělávání od roku Počínaje tímto rokem jsme se soustředili zejména na rozvoj vize ( ) a její zkušební realizaci ( ). Obě tyto fáze mohou být nazvány jako fáze přípravné, předinvestiční fáze, nebo Fáze 0. Klíčovým momentem v této fáze 162 P r o j e k t K r u m l o v i a

168 bylo kladné rozhodnutí městského zastupitelstva o Memorandu o porozumění (viz Příloha 11), které je základem této studie. Fáze 0: Hledání vize ( ) Na základě zkušeností s inovativními vzdělávacími projekty vznikla nezávisle na sobě celá řada programových dokumentů popisujících vize Gaudenze Assenzy, Ireny Ateljevic a Markuse Molze (2009) Sympozium Research across boundaries, Lucembursko (2010) Hledání společného základu a sdílené vize Propojování lidí, networking Schválení grantových dotací European Social Fund (schváleno 2010) Založení organizace CELL, Lucembursko (2010) Založení organizace GRI, Norsko (2010) Zkušební fáze ( ) Realizace inovativního vzdělávání ( ) School for Transformative Leadership, Universita Palackého, Olomouc 150 kursů pro více než 4000 studentů a pedagogů 2 mezinárodní setkání 4 knihy 6 týmových workshopů Založení organizace Feniks, Chorvatsko (2011) Týmová setkávání ve třech zemích Chorvatsko (od roku 2011) Česká Republika (od roku 2011) Lucembursko (od roku 2013) Reflexe týmové a organizační kultury v písemné formě Dokument Principy beztíže Dokument Týmová a organizační kultura směrem ke vzájemnému porozumění Založení iniciativy Universita pro budoucnost (2012) Založení organizace The Social Transformation Lab - Banská Štiavnica, Slovensko (2013) Založení prvních stěžejních organizací Institutions for the Future (I4F) (2011) Česká Republika Alliance for the Future (A4F) (2013) - Lucembursko 163 P r o j e k t K r u m l o v i a

169 Rozvoj systému organizací spojených s iniciativou Universita pro budoucnost (2013) Rozvoj transdisciplinárního magisterského programu připraveného k akreditaci (2012) MA in Creative Leadership Průzkum možností transformace vojenského areálu Vyšný na vzdělávací městečko - Český Krumlov (2013) Průzkum areálu Vyšný a města Český Krumlov historie, ekologie, možnosti rozvoje areálu Prezentace konceptu Vzdělávacího městečka Krumlovia starostovi a městskému zastupitelstvu Ustanovení pracovní skupiny Krumlovia Rozvoj dvou programů neformálního vzdělávání pro mládež a dospělé (2013) Mistr a žák (umění a řemesla) NaviGate (studijní cesty) Webové stránky (pilotní verze) Iniciativa Universita pro budoucnost (2013) Projekt Krumlovia (2014) Projektová dokumentace Projektu Krumlovia Memorandum o porozumění (2013) Cíle, principy a pravidla rozvoje Vzdělávacího městečka Krumlovia (2013) Přípravné materiály pro změnu územního plánu (2014) Základní dokument popisujicí jak bude Vzdělávací městečko Krumlovia fungovat (2015) Na základě projektové dokumentace bude stanoven: Plán pro fáze 1 Oslovení expertů Strategie fundraisingu Koncepce klíčových strategických projektů (2014) Tvorba pětiletého výzkumného projektu, který bude prozkoumávat možnosti transformativního vysokoškolského vzdělávání Založení nakladatelství Tvorba tříletého projektu nabízejícího vzdělávací cesty po Evropě vyvinutého evropským konsorciem organizací (angl. European-wide consortium) Práce na mezinárodní edici knih o transformativním vzdělávání Předinvestiční průzkumy a studie (2014) Mezinárodní fundraisingová databáze Mapování možností grantů 164 P r o j e k t K r u m l o v i a

170 Úspěšné podání grantové žádosti - International Visegrad Fund (2014) Pilotní aktivity (2014) NaviGate Gate 2 Social Art (letní škola v Českém Krumlově byla finančně podpořena z nadace International Visegrad Fund) Účast občanů na vývoji Projektu Krumlovia pět veřejných prezentací projektu s následnou diskuzí a zpětnou vazbou Série seminářů Projektu Krumlovia Prezentace projektu na University of Central Lancashire o Gaudenz Assenza (Distinguished Visitor Programme) o Markus Molz (International Hub Development) Účast v projektu LiFT (Leadership for Transition), program GRUNDTVIG Diskuze nad možnostmi spolupráce se Státním hradem a zámkem Český Krumlov (2014) Studijní centrum renovace a společné užívání prostor Umístění Vývojové kanceláře Projektu Krumlovia na zámku Zhodnocení předinvestiční fáze (2014) 165 P r o j e k t K r u m l o v i a

171 Facebook našeho projektu School for Transformative Leadership ( ) 166 P r o j e k t K r u m l o v i a

172 Naše motivace Nejvíce mě v Projektu Krumlovia baví a zajímá výzkum a vývoj, pustit se do neznámého a hledat odpověď na otázku, jak vrátit to vyšší zpět do vyššího vzdělávání. Mými vzory jsou lidé, kteří zasvětili svůj život tvorbě krásných a smysluplných děl. Co mě na tomto projektu láká nejvíc, je jeho potenciál vytvořit dílo s dlouhotrvajícím dopadem. Chtěl bych dokázat, že to nemožné je možné, dokud člověk je ochoten přijímat, že cesta přináší nejen radost ale i utrpení. Gaudenz Assenza Tady máme možnost využít ten prostor smysluplně a prostřednictvím lidí, kteří do toho dávají všechno. Kdyby se jim opravdu podařilo svůj nápad zrealizovat, bylo by to úžasné. Dalibor Carda Na projektu spolupracuji proto, že obsah vzdělávání a celkové zaměření všech dalších oblastí projektu považuji za naplnění svého života. Přesah každé z oblastí je tak vysoký a smysl projektu pro vývoj lidské kultury tak dalekosáhlý, že stojím s pokorou před celým tímto celoživotním dílem, které je realizovatelné jen díky velkému množství dobrých lidí. Uvědomuji si proto, že byť jako jeden ze spolutvůrců, budu zároveň jedním z prvních studentů a výzkumných pracovníků. Vladimíra Dvořáková V Projektu Krumlovia mě zaujal zájem iniciátorů o prohloubený pohled na člověka. Inspirují mě otázky, které si zakladatelé Projektu Krumlovia kladou v oblasti vzdělávání, sociálních vztahů a zdravé tvorby prostředí. Proto jsem se rozhodl s projektem Krumlovia pomáhat. Oldřich Hozman Projekt Krumlovia je pro mě paprskem naděje pro dnešní školství, kde jsou kvanta odosobněných informací, neustálé hodnocení a srovnávání a výsledný "papír" stavěny nad studenta samého. Proto je pro mě tak fascinující být součástí projektu, v němž jsou naopak na prvním místě hodnoty lidství a ekologie, a vše, co s ním souvisí. Podílet se na procesu tvorby a zlepšování vzdělávání, které má za úkol zušlechtit lidskou bytost, je pro mě smysluplnou činností. Zuzana Ledvoňová Po mnoha letech strávených v tzv. "velkém businessu" jsem si čím dál tím více začal uvědomovat, že středověcí stavitelé dokázali postavit dech beroucí katedrály bez počítačů i složitých strojů. Naproti tomu mnoho našich dětí dnes bez tabletu a nepřetržitého připojení k některé z mnoha "sociálních" sítí zabloudí v lese. Věřím, že projekt Krumlovia by alespoň některým z nich umožnil najít tu cestu zpět k přírodě, přirozenosti a přemýšlení. Ivan Mareš 167 P r o j e k t K r u m l o v i a

173 V dětství jsem si myslela, že všichni lidé na světě jsou dobří. V pubertě jsem si myslela, že dobrá jsem zejména já. Nyní si myslím, že je potřeba dobré myšlenky a nápady tvořit, ošetřovat v jejich křehkém zárodku a podporovat, když už se jim podaří jako jedněm z mála vykouknout na denní světlo. Proto jsem v Projektu Krumlovia. Lucie Vaverová Principy a proces spolupráce I. Podmínkou pro společný rozvoj je pochopení, že nikdo z nás není vlastníkem či tvůrcem nápadů. Jsme jejich pouhými nositeli, kteří nápadům nejvíce prospěji tím, že je budou šířit, kombinovat s nápady druhých, ne je schraňovat a přehnaně lpět na jejich vlastnictví či dogmaticky trvat na určitých osamocených idejích. Velmi málo nápadů, které nás napadají během dne, jsou opravdu originální. Ve výjimečných případech, kdy jsou nápady opravdu originální, vznikají na základě spojení mnoha různých idejí od mnoha lidí a z mnoha dalších zdrojů. Dohromady tvoří tato směsice nápadů křehkou půdu pro naši tvořivost. Bez této úrodné půdy bychom nevytvořili nic. II. Klíčovým principem iniciativy Universita pro budoucnost a Projektu Krumlovia je otevřenost. Zatímco většina projektové dokumentace bývá soukromá a neveřejná, naše materiály jsou veřejné. Lidé z nich mohou čerpat inspiraci a mohou se zapojit do spolupráce s tvůrčí skupinou. Vítáme příspěvky lidí z celého světa (nápady, texty, urbanistické návrhy, architektonické studie, zpětné vazby, apod.). Práce může být představena či předána komukoliv z týmu Krumlovia či zaslána em III. Všechny přijaté práce budou pečlivě posouzeny a případně integrovány do celkového projektu. Přispěvatelé budou zveřejněni v sekci příloh (jako příklad viz Příloha 1). Pokud jde o významné přispěvatele, budou zmíněni v samotném textu. Pokud lidé budou sdílet své nápady, budeme se snažit začlenit tyto příspěvky do celkového konceptu. To znamená, že pokud někdo přispěje např. textem, jiná (kompetentní) osoba tuto část textu včlení do projektové dokumentace. To nevyhnutelně vede k asymetrickému vztahu, neboť ten, který text začleňuje, může rozhodnout, co z textu použít a jak ho integrovat. Tým Krumlovia si vyčleňuje právo odmítnout práci, která nekoresponduje s celkovou vizí projektu. V některých oblastech, např. v urbanistickém plánování a architektuře, potřebujeme příspěvky tak, abychom byli schopni dodržet specifické termíny (např. město Český Krumlov v současnosti upravuje územní plán a potřebuje návrhy na změnu již v roce 2016). 168 P r o j e k t K r u m l o v i a

174 IV. Dalším klíčovým principem je princip spolutvorby, což znamená: Každý člen pracovní skupiny a každý koordinátor týmu podniká aktivní kroky k rozšíření týmu o další členy (přijímáme asistenty, členy týmů, poradce, kandidáty na vedoucí pozice, atd.). Podmínkou pro přijetí nového člena je prostudování dosud vypracovaných dokumentů. Noví členové a přispěvatelé se mohou účastnit projektových setkání a dalších aktivit. Cílem těchto setkání je dosáhnout vzájemného porozumění a inspirace. Po vzájemném seznámení mohou být navrženy konkrétní možnosti spolupráce. Společná tvorba by měla být partnerská a symetrická. Produktivní spolupráce vyžaduje dlouhodobé zapojení, komplementární schopnosti a pozitivní týmovou a organizační kulturu (viz Příloha 23). Tyto podmínky musí být postupně vytvářeny, neboť opravdová dlouhodobá spolupráce vyžaduje adekvátní snahu a úsilí, avšak přináší ty nejcennější plody. Jsme připraveni přestoupit od vize pár lidí, kteří stáli u jejího zrodu ke kolektivní vizi. Pozvánka ke spolupráci Tým Projektu Krumlovia vítá nové členy ve všech oblastech, kterých je příliš mnoho na to, abychom je zde všechny vyjmenovali. Aktuálně hledáme lidi se zkušenostmi v následujících oblastech (A-Z): 1. Architektura 2. Energetické technologie 3. Fundraising 4. Finance (vč. ekonomika, kontrola, daně) 5. Grafický design 6. Investice a infrastruktura 7. Lidské zdroje (vč. mzdy, platy, benefity zaměstnanců) 8. Management a organizace 9. Marketing, komunikace (vnější i vnitřní), networking a PR 10. Právní poradenství 11. Programování webových stránek (html, php nebo podobné) 12. Překlad a editace 13. Web design (grafika a umění) 14. Výzkum a vývoj 15. Vzdělání (základní, střední, vysokoškolské) 169 P r o j e k t K r u m l o v i a

175 Výroky o Projektu Krumlovia Vážíme si výsledků, kterých dosud dosáhly vzdělávací instituce. Věříme však, že by obecně mělo být vzdělávání silněji orientováno směrem k rozvoji tvořivosti, talentů, vyššího potenciálu člověka a jeho poslání. Člověk, který v životě nedělá to, co má opravdu rád, těžko může vyniknout a být šťastný. Gaudenz Assenza Přínosy pro Český Krumlov jsou zcela zřejmé. Dalibor Carda Projekt je zcela unikátní tím, že jak ve vzdělávání, tak v celém spektru dalších aktivit přesahuje hranice toho, na co jsme běžně zvyklí, a tím přináší nesmírné obohacení každého zúčastněného člověka. Vladimíra Dvořáková Říká se, že budoucnost utváříme vlastním jednáním. Nebylo by tedy vhodné, abychom se mohli podílet též na tvorbě obsahu a formy našeho vzdělání? Právě ono totiž určuje směr naší životní cesty. Vzdělávání pro budoucnost by mělo být živým, celistvým a stále se vyvíjejícím procesem. Vidím v Projektu Krumlovia tento potenciál pravosti a autenticity vzdělávání od jeho vzniku. Projekt je postaven na reálných základech, svým vývojem bere dech, je krásný a má hodnotný obsah. Věřím, že pomůže oživit současné vzdělávání a přesáhne hranice České republiky. Václav Hasa Projekt Krumlovia je ambiciózní, nadčasový, navazuje na minulost a otevírá budoucnost. Jeho realizace nás posune zase o kus dál. Život je cesta a hranice jsou jen v našich hlavách. Jiří Hosnedl Jsem vděčný za to, že vzniká projekt, který v člověku rozvíjí hluboký zájem o lidské Já druhého člověka. Fascinuje mě myšlenka, že se lidé a studenti potkají v areálu vzdělávacího městečka s tím, co budou v životě prakticky potřebovat. Těším se také na realizaci uměleckých ateliérů a řemeslných dílen. Rozvoj tvořivosti a rukodělné práce je dnes tolik potřebný. Oldřich Hozman 170 P r o j e k t K r u m l o v i a

176 Zhodnocení současné situace vzdělávání z hlediska skutečných potřeb doby je velmi zajímavé. Ve výukách se multiplikuje způsob myšlení našich předků, který se pouze pepří novou technikou používanou jako největší inovační výdobytek výuky na všech typech škol. Tím se dostáváme do zvláštní situace. Vzdělávání předků nám již nevyhovuje (také už mu moc nerozumíme), avšak nejsme zatím schopni rozvinout způsob, který by byl adekvátní době, do níž vstupujeme, a v níž žijeme. Situaci si zjednodušujeme tím, že lidské myšlení přenášíme na techniku. Pravda, technika je čím dále tím více dokonalá a vyžaduje přísnou logiku lidského myšlení. Lidské myšlení se sice této přísné logice dokáže přizpůsobit, ale vzdává se tím schopnosti sjednotit protiklady ve vyšší kvalitu. Tato schopnost nezná jen ano - ne, ale ano, když... ne, když nebo ano i ne současně, nebo nevím, anebo ani ano ani ne, ale zcela jiná Varianta. Myšlení spojeno s přísnou logikou počítačů není totéž jako logikou lidského světa. Anežka Janátová Projekt Krumlovia je pro mě mostem propojující minulost s budoucností postavený z kamenů lásky a úcty k lidem a poznání. Zuzana Ledvoňová Projekt Krumlovia ve své šíři i hloubce i svým obsahem se velmi mnoha lidem zdá být na první pohled zcela utopickým, nereálným a neproveditelným. Ale právě proto stojí za to se o něj pokusit. Ivan Mareš Every era of human history has its own institutions. The Krumlovia Project is a bold attempt to give birth to institutions that can carry our children and grand-children through the high tides of the 21st century. Markus Molz Doufám, že začínáme něco nadějného a ne jen nějakou grantovou habaďůru. Jana Pilátová Tvoří-li člověk projekt, jako je Krumlovia, nelze snad ani jinak, než tvořit pro přínos okolnímu světu a napomáhat budoucímu lidskému a kulturnímu vývoje. Celý obsah díla stojí na základních hodnotách, jejichž charakter je nadčasový. Zdrojem nadčasových hodnot je právě úroveň, o níž si často uvědomujeme, že v našem světě chybí: láska, dobro, nezištnost, ctnost, píle a práce bez ohledu na vlastní prospěch. Uvědomujeme si, že pokud bychom z lidského života i obsahu kultury a vzdělávání odstranili tento rozměr, nebo jej byť pouze ignorovali jakožto nepraktický, neadekvátní a do moderního světa nepatřičný, následkem by bylo obrazně řečeno jakési odpojení od zdroje smysluplného života a nutný pozvolný rozklad hodnot se všemi jeho projevy. Rostislav Riško 171 P r o j e k t K r u m l o v i a

177 Jen ten, kdo chce nemožné, uskuteční to, co je možné. Marie-Christine Simek Je potřeba vzdělávat lidi tak, aby byli tím, čím opravdu jsou. Lucie Vaverová Fascinuje mě systém otevřenosti, harmonie a neustálé inovace. Každý přitom dělá svůj díl práce, kde se cítí komfortně, bezpečně a radostně. Radan Volnohradský 172 P r o j e k t K r u m l o v i a

178 Přílohy Příloha 1 (Kontext): Poděkování Tato příloha uvádí seznam lidí, kteří dodávali nebo upravovali texty čí jiné písemné a grafické výstupy. Pokud jsme na někoho zapomněli, velice se omlouváme a prosíme o upozornění na mail: Doc. Gaudenz Assenza, D.Phil. (Oxon), M.P.A. (Harvard), m.prof. KU Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. Bc. Lenka Buchníčková Mgr. Dalibor Carda PhDr. Xénia Činčurová Ing. Jáchym Daněk Ing. Zdeněk Dohnal Ing. Miluše Dolanská, Ph.D. Mgr. Daniela Doubová Mgr. Vladimíra Dvořáková Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. Karel Funk Zuzana Fuutová Ing. Zdenka Hegedüšová, Ph.D. Mgr. Aleš Heinz Jiří Hosnedl Akad. arch. Oldřich Hozman Mgr. Petra Charvátová MgA. Martin Chlup PhDr. Anežka Janátová JUDr. Jaroslav Knoll Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. Ing. Jaroslav Kršňák Ing. Milan Kulík Zuzana Ledvoňová Ing. Ivan Mareš Dr. Markus Molz Mgr. Tomáš Pavelec Ing. arch. Petr Pešek (Architektonický design první budovy) Mgr. Rostislav Riško Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Bc. Eva Skočíková Bc. Marie-Christine Simek Mgr. Martin Střelec Bc. Timotej Šefčovič JUDr. Jiří Štancl Mgr. Iva Tahová Mgr. et MgA. Lucie Vaverová Mgr. Dagmar Volnohradská Ing. arch. Radan Volnohradský Antonín Vysloužil, DiS. Doc. Christoph Woiwode, PhD, Dipl.-Ing., MA a mnoho dalších. 173 P r o j e k t K r u m l o v i a

179 Příloha 2 (Kontext): Vztah k dalším iniciativám Projekt Krumlovia souzní s řadou dalších iniciativ, deklarací a záměrem v různých oblastech vzdělávání, ekonomie, architektury, politiky, sociální sféry a jiných. Následujíci seznam obsahuje malý výčet z mnohem větší databáze. Jsou to příklady s určitou rezonancí, v některých případech i s vysokou rezonancí s Projektem Krumlovia a inciativou University for the Future. Name of initiative, declaration, framework Website or online document 1 Beyond GDP Initiative 2 Big Tent Group Communiqués on Sustainability, Knowledge and Democracy, and on the Grand Global Challenges and the Transformation to Sustainable Societies 3 Bioneers 4 Bioregional 8 Blue Economy 9 Citymart-Inspiring Solutions to Transform Cities 10 Collective Impact Forum 11 COMPAS Network Endogenous Development and Biocultural Diversity 12 Copernicus Alliance European Network of Higher Education for Sustainable Development 13 Economy for the Common Good 14 EmpathEast Manifest 15 European Local Inclusion and Social Action Network 16 European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability 17 European Research Area Board First Report on Preparing Europe for a New Renaissance _en.pdf 18 Evolver Network 19 Future Centre Alliance 20 Future Earth 21 Global Alliance on Community-based Research 22 Global Footprint Network 23 Global Responsible Leadership Initiative 24 Globalisation for the Common Good Chicago Declaration 25 Grassroots Europe for Local Wellbeing 174 P r o j e k t K r u m l o v i a

180 26 Great Transition Initiative 27 Heutagogy Community of Practice https://heutagogycop.wordpress.com 28 Human Scale Education 29 International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement 30 International Association of Educating Cities 31 International Sustainable Campus Network 32 Living Future Europe 33 Local Governments for Sustainability 34 Manifesto Net Impact https://netimpact.org 36 NETpositive 37 On the Commons 38 Organic Architecture (International Forum Man & Architecture) 39 PASCAL Learning Cities 2020 and 40 Universities for a Global Renaissance 41 Plugging the Leaks (New Economics Foundation) 42 Slow Science 43 Smart Civil Society Organisations 44 Sociocracy 45 Social Innovation Exchange 46 Social Innovation Manifesto: Towards an agenda for social innovation Innovation-Manifesto.pdf 47 Social Progress Imperative 48 Sustainability Transitions Research Network 49 The People Who Share 50 ThrivaAbility 51 Transition Network 52 UN Habitat City Changers 53 UNESCO Chair in Community-based Research and Social Responsibility in Higher Education 54 UNESCO Chair in Social Learning and Sustainable Development region/europe-and-north-merica/netherlands/unesco-chair-in-social- learning-and-sustainable-development UNESCO Global Citizenship Education 56 UNESCO World Conferences of Higher Education Declarations E_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE% pdf 58 World Futures Studies Federation 175 P r o j e k t K r u m l o v i a

181 Příloha 3 (Areál): Fotografická dokumentace současného stavu areálu Pohled na areál z Vyšenských kopců (foto L. Vaverová, 2014) 176 P r o j e k t K r u m l o v i a

182 Interiér Kuchyně (foto J. Hosnedl, 2014) Pohled na ubytovací bloky (foto R. Volnohradský, 2014) 177 P r o j e k t K r u m l o v i a

183 Interiér skladových prostor kuchyňského bloku (foto J. Hosnedl, 2014) 178 P r o j e k t K r u m l o v i a

184 Interiér kuchyňského bloku - boční schodiště do jídelny (foto J. Hosnedl, 2014) 179 P r o j e k t K r u m l o v i a

185 Učební blok (foto J. Hosnedl, 2014) 180 P r o j e k t K r u m l o v i a

186 Vzrostlé stromy v areálu (foto J. Hosnedl, 2014) 181 P r o j e k t K r u m l o v i a

187 Napojení barokního statku na objekt novodobých dílen (foto J. Hosnedl, 2014) 182 P r o j e k t K r u m l o v i a

188 Starý Schwarzenberský statek (foto J. Hosnedl, 2014) 183 P r o j e k t K r u m l o v i a

189 Druhé křídlo barokního statku (foto J. Hosnedl, 2014) 184 P r o j e k t K r u m l o v i a

190 pohled na křídlo barokního statku - objekt kina (foto J. Hosnedl, 2014) 185 P r o j e k t K r u m l o v i a

191 Pohled na městskou zástavbu přes vodní plochu (foto J. Hosnedl, 2014) 186 P r o j e k t K r u m l o v i a

192 Objekt mobilní plynové kotelny (foto J. Hosnedl, 2014) 187 P r o j e k t K r u m l o v i a

193 Pohled na ubytovací bloky (foto J. Hosnedl, 2014) 188 P r o j e k t K r u m l o v i a

194 Sklepní prostory ubytovacího bloku (foto J. Hosnedl, 2014) 189 P r o j e k t K r u m l o v i a

195 Sklepní prostory ubytovacího bloku (foto J. Hosnedl, 2014) 190 P r o j e k t K r u m l o v i a

196 Sklepní prostory ubytovacího bloku (foto J. Hosnedl, 2014) 191 P r o j e k t K r u m l o v i a

197 Foto: R. Volnohradský, P r o j e k t K r u m l o v i a

198 Členové týmu Krumlovia při návštěvě areálu (foto R. Volnohradský, 2014) Objekt bývalých dílen (foto R. Volnohradský, 2014) 193 P r o j e k t K r u m l o v i a

199 Flóra bují všude (foto R. Volnohradský, 2014) Interiér barokního statku (foto R. Volnohradský, 2014) 194 P r o j e k t K r u m l o v i a

200 Panorama (foto R. Volnohradský, 2014) Panorama (foto R. Volnohradský, 2014) Panorama (foto R. Volnohradský, 2014) 195 P r o j e k t K r u m l o v i a

201 Nádvoří bývalého statku (foto R. Volnohradský, 2014) 196 P r o j e k t K r u m l o v i a

202 Původní nájezdní rampy (foto R. Volnohradský, 2014) 197 P r o j e k t K r u m l o v i a

203 Suť ze zdemolovaných vojenských objektů (foto R. Volnohradský, 2014) 198 P r o j e k t K r u m l o v i a

204 Buzer plac (foto R. Volnohradský, 2014) 199 P r o j e k t K r u m l o v i a

205 Příloha 4 (Architektura): Ukázky organické a ekologické architektury Návrh hlavního sídla pro FaceBook P r o j e k t K r u m l o v i a

206 201 P r o j e k t K r u m l o v i a

207 Rodinný dům, Rothbury, Northumberland, UK; architekt Reid Jubb Brown Fennell Residence, Portland, USA; architekt Robert Harvey Oshatz 202 P r o j e k t K r u m l o v i a

208 Plán pro Great Fan Visiting Centre, Cambridgeshire, UK; architektonický ateliér CMJN Rodinný dům 203 P r o j e k t K r u m l o v i a

209 Rodinný dům, Linkebeek, Belgie; architektonický ateliér Samyn and Partners Rodinný dům, El Palol Španělsko; architekt O. Hozman 204 P r o j e k t K r u m l o v i a

210 Interiér rodinného domu, El Palol Španělsko; architekt O. Hozman 205 P r o j e k t K r u m l o v i a

211 Rodinný dům, Chrustenice, ČR; architekt O. Hozman Rodinný dům, Praha, ČR; architekt O. Hozman 206 P r o j e k t K r u m l o v i a

212 Interiér restaurace Maitrea, Praha, ČR; architekt O. Hozman Interiér restaurace Maitrea, Praha, ČR; architekt O. Hozman 207 P r o j e k t K r u m l o v i a

213 Interiér restaurace Maitrea, Praha, ČR; architekt O. Hozman Projekt zahradní restaurace a centra tělesné terapie, Průhonicích u Prahy, ČR; architekt O. Hozman 208 P r o j e k t K r u m l o v i a

214 Projekt zahradní restaurace a centra tělesné terapie, Průhonicích u Prahy, ČR; architekt O. Hozman 209 P r o j e k t K r u m l o v i a

215 Ukázka zelené střechy 210 P r o j e k t K r u m l o v i a

216 Ukázka zahradní architektury; architekt O. Hozman Earth houses, Dietikon, Switzerland; architekt P. Vetsch 211 P r o j e k t K r u m l o v i a

217 Obytný dům, Vídeň, Rakousko, architekt F. Hundertwasser Obytné domy, Island (foto R. Volnohradský) 212 P r o j e k t K r u m l o v i a

218 Příloha 5 (Vzdělávání): Iniciativa University for the Future Launched in 2013, the international University for the Future Initiative is co-creating a new model of transformative higher education. We believe that higher education in the 21 st century has a key role to play in individual, organizational, community and societal transformation. In our vision, higher education leads a triple purpose: (1) catalyzing the sustainability transition, (2) fostering social well-being and (3) activating higher human potential, such as universal love and care, egoless purpose and service, as well as practical wisdom. We know from long-standing professional experience that a fundamental redesign is required before higher education truly serves this triple purpose. All aspects and dimensions of higher education need to be deeply rethought, not only the educational and research approaches, but also assessment and quality development, organization and decision-making, outreach, funding, academic culture, architecture, recruitment and promotion. Our guiding question is: What would higher education look like if we built it from scratch? We are interested in a higher education unconstrained by traditions and institutions that are no longer helpful. At the same time, we would like to take the best of the models of all prior eras and recombine them toward an entirely new complex whole, without their typical limitations and downsides. Inspired by the question of regenerating higher education from scratch, we went through an intensive collective (re)design process in the past 2 years. Without any funding, we dedicated thousands of hours of volunteer time: 2 full-time and 15 part-time contributors are currently involved, complemented by more than 70 supporters and around 500 persons and organizations subscribed to our distribution list. Achievements We developed an unprecedented design for a 21st century higher education that is fit for the above-mentioned triple purpose. Transformative education, transformative research and transformative action become integrally intertwined in multi-dimensional processes of co-creation of desirable futures. These processes do not only include scholars and students, but also representatives from all sectors (civil society, business, politics, media, religious and spiritual communities, etc.). The co-creation occurs in concrete local contexts in ways that circle out and create ripple effects. Our design is modular and scalable. It will be open source, constantly improved, replicable across locations, and suitable for adaptations to cultural contexts and local needs. The University for the Future that we imagine is not a monolithic institution in one place. It will rather become a multi-local field of ethical transformative power that allows more and more persons and organizations to plug in. Each local implementation and the shared international platform are non-profit entities working for the common good. Inspired by our design proposals, several local development projects have been started in Europe. Each local development experience can greatly inspire the others. More and more synergies arise across locations. Over time, we seek to spread out across more countries. 213 P r o j e k t K r u m l o v i a

219 Příloha 6 (Vzdělávání): V čem je nový koncept university odlišný? The University for the Future (U4F) is a system innovation in higher education. Any single innovation that is part of the U4F design does not in itself constitute the U4F, but it can be a U4F showcase. The U4F vision is only realized when it comes to specific, simultaneous and coordinated changes across all key dimensions that make up higher education. From an organisational perspective, the U4F is envisioned as an ecosystem of organisations, not as a single organisation. The U4F model can be used for developing existing as well as new higher education institutions in symbiosis with the local community and the region in which the respective institution is established. The U4F includes possibilities to create showcases in various locations and in different variations, including arrangements such as: 1. the creation of standalone higher education institutions; 2. networks of institutions in different locations; 3. university within a university (i.e. U4F innovation zones within existing universities); 4. inter-institutional and cross-sector programmes, 5. integrated concepts on the local level such as Learning Villages and Learning Cities (both of which include also non-higher education institutions). The showcases aim to manifest the U4F model in practice as comprehensibly as possible. They will at the same time be tailor-made to local needs and circumstances. The U4F model is designed to become a comprehensive, worldwide leading example of Transformative Higher Education. Our understanding of Transformative Higher Education is based on three interconnected horizons of transformation. First of all we believe that higher education shall serve to transform individual human beings by unlocking their higher human potential (not only their intellectual potential, but also their moral, social, aesthetic potential, etc.) We also believe that in our era of grand challenges, higher education is an anchor institution that has the duty to catalyse positive cultural, economic and political development in the communities and regions in which its institutions are located, as well as in globalised society at large. The second line of transformation is to help assure and improve human and social well-being in inclusive and ethically responsible ways. The third line of transformation is to spur the sustainability transition, which is a key transgenerational challenge of our era. In what follows, we compare typical features of Modernist Higher Education with our understanding of Transformative Higher Education that is underlying the U4F model. There is no higher education institution in the world yet that complies with the complete set of the below mentioned characteristics of Transformative Higher Education. However, there are both small and big higher education institutions and initiatives that already exemplify a certain subset of characteristics of Transformative Higher Education. Each example we know covers a specific subset of characteristics of Transformative Higher Education, whereas the other characteristics still correspond to the habits of Modernist Higher Education. The U4F is therefore meant to be the first university system that realizes the whole set of characteristics of Transformative Higher Education. Likewise, we may say that in light of the great great diversity of existing higher education institutions, there is probably no higher education institution that corresponds to all criteria of Modernist Higher Education. 214 P r o j e k t K r u m l o v i a

220 Modernist Higher Education (= common features of the current global higher education system many existing universities adhere to) Transformative Higher Education (= key characteristics of the University for the Future model of higher education) GOALS Research productivity and impact factor Academic excellence per se Academic performance Accumulation of knowledge Disciplinary skills, knowledge and competences Employability of students Transformation capacity and societal impact Transformative leadership inspired by broad insight and wisdom Helping individuals explore and realize their (higher) potential and their unique vocation (life purpose) From knowledge to wisdom Realize (higher) potential, and apply it to the world in ways that generate desirable societal impact Creative workers able to generate fulfilling professional activities that induce desirable societal change ORIENTATION Scientism and materialism (which limits research to a normatively reduced understanding of academic inquiry) in quarrel with deconstructive postmodernism (which leaves us without normative focus) Paradigm wars between worldviews that claim exclusivity of what they count as reality and valid inquiry: universalist materialism (frequently entailing reductionism, atomism and simple causality) vs. relativist postmodernism (focusing on discourse and culture) Separate and unconnected view of levels (e.g. micro, macro, meso, mundo, cosmo) Dichotomy of facts and values, science considered as disinterested and neutral No a priori limitation of worldviews, frameworks, methodologies and topics, but focus on catalysing grand challenges in inclusive and sustainable ways Primacy of complexity, systemic, and meta-paradigmatic perspectives Integration of multiple levels Science as value-based endeavour supposed to contribute to ethical transformative action EDUCATION, LEARNING & ASSESSMENT BA/MA/PhD degrees 3 levels: Inspiration : U4F Certificates (some courses can count for the second level) Insight : U4F Portfolios (accredited and nonaccredited programmes), U4F labelled BA/MA/PhD degrees (U4F accredited programmes) Impact : U4F Showcases 215 P r o j e k t K r u m l o v i a

221 Fulfilment of external requirements enshrined in a predefined curriculum Learning for testing Progression measured by credits completed Exams, tests, and grades Self-development is a private matter Academic theses as the main option to complete studies Candidates unsuitable for their profession can easily succeed by complying with the rules; candidates suitable for their profession can easily fail because of irrelevant formalities System mostly caters for standard disciplines and professions; System allows much more easily to add new courses and new sub-disciplines within the given structures than to change the disciplinary structures Academic curriculum as a field of learning separated from the rest of the life and person of the students Stimulation of a limited set of intelligences; overemphasis on narrow measures of intellectual performance; separation of head, hand and heart The creative disciplines are mostly separate from other disciplines Teacher mainly as instructor in a narrow field Focus on research and teaching; outreach and service to society are add-ons Fulfilment of students interests and life purpose in relation to emerging societal needs through a co-designed, personalised curriculum Vision-to-action cycles Progression measured by achievement of personalised learning goals that are part of a learning contract negotiated between the student and the institution (represented by the mentors and teachers), in consultation with the teams the student works in and the communities served 360 degree feedback (i.e. students also evaluating the teachers), holistic evaluation, peer assessment, selfreflection, portfolio work Self-development is at the core of education A variety of combinations of documentation and practical work are possible to demonstrate levels of mastery Work on the vocation of a person precedes specialisation; suitability for a profession is assessed during the entire process (more through reality test and feedback from practitioners than through academic exams) System encourages individuals, groups and organisations to develop unique profiles, profiles without existing labels, and serve as trendscouts of emerging new professions Interdisciplines, in-between spaces, emerging fieldsand transdisciplinary explorations are considered key for learning and problem solving in the 21 st century Lifewide learning and sustained engagement of the whole person in the chosen fields and activities Stimulation of multiple intelligences; integration of head, hand and heart (e.g. handicrafts, working with the land, education of the heart, intercultural communication, relationship work, real-world projects) Creative disciplines are integrated in all programmes Main teachers are facilitators and inspirers, as well as mentor orcoach of the whole person; learning of specific subject matter from books, online materials, more advanced peers or masters, depending on learning style Learning as engagement in co-creative transformation processes with representatives of all sectors of society. Outreach is not necessary because the outer is an integral part of the inner by design (e.g. through Learning Journeys, Transformation Labs, Learning Villages, and Learning Cities, through teachers from all walks of life, through volunteering andservice learning, through scholarship of engagement as default). 216 P r o j e k t K r u m l o v i a

222 Emphasis on first attending lectures, then doing homework Environmental education as a taught subject Increased attention given to individual and group preparation prior to engagement with teachers (flipped classroom etc.) Education for sustainability in its full range and real-life implications, based on leading sustainability practices on campus RESEARCH Emphasis on scholarship of discovery Dominance of hyperspecialized research Predominance of short-term research projects Research ethics is a matter of ticking boxes (e.g. confidentiality, informed consent, etc) Publish or perish Research funding programmes designed in advance by bureaucrats and/or status quo commissions Funding priorities favouring incremental improvements within given research paradigms and disciplines Research universities emphasizing the scholarship of descovery becoming normative models for all higher education Scientometrics Academic writing focused primarily on single idea papers as well as splitting ideas into as many papers as possible to optimise publication lists Narrow definition of academic publication Emphasis on scholarship of integration (transdisciplinary scholarly activities that integrate, interpret, and connect previous discoveries in ways that reveal new layers of meaning) Priority of transdisciplinary research inspired by big picture thinking and focused on grand challenges Predominance of long-term research programmes and research projects that build on each other in service of specific communities beyond academia Research ethics is primarily part of the process of research design and research evaluation conducted together with the communities served Publications as one among many aspects of real-world impact generation (along with micro-teaching in contexts of practice, transformation projects, practice-based research, institution and capacity building, advisory services, etc) Research priorities developed dynamically by researchers and stakeholders together in long-term cross-sector communities of practice, including disadvantaged people Variants of transformative research as default (such as transdisciplinary, action-oriented, integrative, experimental, explorative, community-embedded, and paradigm-changing frontier research) Scholarship of discovery combined with scholarship of integration (transdisciplinary scholarly activities that integrate, interpret, and connect previous discoveries in ways that reveal new layers of meaning) Multilayered qualitative assessment, if possible with stakeholders from outside the university Academic writing focused on deep exploration, complexity and unexpected outcomes; learning to write more succinctly (calibrating balance of words and content), producing pre-publications reflecting various stages of maturation of an idea or line of research (idea bank, blog, sketch, draft ) Broadening academic publishing to include explorative, experimental, artistic, practical, multimodal and other types of presentation. 217 P r o j e k t K r u m l o v i a

223 ORGANISATION Mostly inflexible hierarchy of many levels Bureaucracy Leadership through positions Split between administration and academics Fixed faculties, departments and units recruiting candidates that need to fit into predefined slots in the organisational chart Primary emphasis on audit trails (paper check) and thin quantitative indicators Institutions built and merged to realise economies of scale; growth mentality leading often to giantism The primary types of changes are reforms (re-shaping existing features) and innovations (adding new features) Mix of status quo, reforms and innovations based on an interest in individual advancement and institutional survival Flat, networked, holographic organisation Meta-design and experimentalism (e.g. integration of simplicity, lean processes, users as co-designers, experimental organisational redesign) Leadership through engagement Self-administration based on strongsubsidiarity Institutes are dynamically formed as organisational support forreal-life transdisciplinary communities of practice responding to a grand challenge Reviews of real process and outcomes (reality checks); emphasis on qualitative depth and value Institutions are never exceeding human scale and ecological carrying capacity in each location The primary type of changes are transformations (systemic, structural changes including metamorphosis - transformations are different from revolutions, because they are non-violent). Transformative higher education and transformative practice based on the mission of catalysing the Great Transition includes and requires self-transformation on the personal and organisational levels PARTNERSHIPS Typically, universities are conceived as single, monolithic organisations Graduates have to leave their alma mater and turn into alumni Science and society are often split from each other by design; linkages are difficult to create afterwards Reliance on third-party funding creates many short-term consortia that rarely outlast project life cycles The role of government is primarily as a regulator and funder, or as a target for lobbying The U4F is itself a partnership, an ecosystem of collaborating organisations Alumni have the opportunity to stay a part of the U4F ecosystem for their whole life Transformation Labs, Learning Villages and UniverCities as cross-sector communities of practice are the building bricks of the U4F The Alliance for the Future stimulates long-term collaborations beyond single projects, the Foundation for the Future supports long-term communities of practice Governments on all levels are seen as partners in creating opportunities for system innovation in education and other sectors and in changing the role and rules of higher education more generally depending on the success of new models tested in reality 218 P r o j e k t K r u m l o v i a

224 RESOURCE MODEL Move from the bureaucratic multiversity to the entrepreneurial university (and similar reforms) In many ways, money has become the core concern of the academic enterprise; there has been a creeping commercialisation, commodification and increasing business orientation of higher education. Requirement to intensify the search for money in pseudomarkets by meeting the expectations of funding sources in a context of ever more competition, without prospect of long-term viability State subsidies, third party project funding and tuition fees as primary sources of funding Dichotomy between few permanent positions and many unstable, temporary positions creates systemic gaps in many academic careers and partnerships(e.g. there are few mechanisms for keeping fruitful collaborations alive beyond project funding, for keeping young researchers going between short-term contracts, for continuing promising lines of research when funding priorities shift).. University budgets concentrated on maintaining existing activities and structures Scholars work for reputation, for money, and for keeping the privilege of academic freedom Salary schemes are often fixed and dependent on job category and seniority Decision-making on resource allocation generally happens top-down and purely within the respective institution Basic income based on quantity (student numbers, number of papers published, etc.), additional income based on competitive third-party funding in pseudo-markets Mix of employment and entrepreneurial activities (of any kind) is difficult or impossible Move from models such as the creative university and the civic/engaged university to a model that goes beyond everything that came before while including positive key aspects of each prior phase Platonic ideals such as truth, beauty and goodness at the core of the academic enterprise. Economic viability through new economic models embedding higher education at the core of communities, regions and cross-sector networks of organisations Focus on shaping and realizing a unique collaborative vision based on great ideas, personal and conceptual integrity, societal value through impact generation; belief that these qualities will entail long-term viability Increased attention to complementary funding models (e.g. pay-it-forward schemes, crowdfunding, impact investments, service learning, transformation projects for external clients, incubation of new organisations) Gap funding system (case by case) without undermining the principle of self-sufficiency for individuals, teams and organisations. Emphasis on continuity, productivity and value of higher education careers and partnerships. Focus on the middle-ground, i.e. neither sequences of short-term contracts nor tenure. Flexible and case-dependent solutions. Concentrating university budgets on facilitating the development of new activities and structures that can become self-sustaining and actively contribute to the viability of the U4F ecosystem People work for meaning and impact; work and money become dissociated (through free accommodation and services available on campus, through gift economy and time-banking systems established in the community, through consistent support of the personal vocation, etc.) Flexible salaries, depending on contribution, need and success of the unit and overall organisation in generating societal impact Decision-making on resource allocation involves members from the operational level and from communities that are served Basic income based on quality (depth and breadth) of impact generated and additional incomes based primarily on entrepreneurial success in real markets Mix of employment and socially-engaged entrepreneurial activities as well as volunteering is encouraged; excessive 219 P r o j e k t K r u m l o v i a

225 participation in profit maximizing organisations is discouraged FACILITIES Landscaping to fit drawing board architecture (nature is adjusted to buildings) Buildings organically integrated in natural surroundings Overbuilt spaces Technicist architecture Architecture and landscaping rarely reflect ecological principles Proper ratio between built environment and nature Organic architecture Land and buildings reflect ecological and permaculture principles, including animals, food production, etc. Industrial building materials, mostly concrete Natural or recycled building materials from local environment Prevalence of cubicles for interior spaces Most rooms separated from the outside Insufficient or lacking options for resting and communication Separate sports facilities Impersonal, sterile atmosphere Pervasive dependence on electric light and air-conditioning Electro-smog in many spaces Carbon-negative energy systems and materials Cost calculation for buildings based on low initial costs and externalisation of other costs No water management Commercialism encroaching learning and work spaces Limited recycling, external waste disposal Mono-purpose facility use; facility shut down in idle periods Prevalence of commuting Dominance of high-carbon individualised transport Highly differentiated interior architecture attuned to varied creative learning and working environments Connecting the inside and the outside (e.g. through interior courts, winter gardens, interior greening, vertical gardens, terraces, bridges) Abundant comfortable spaces for resting and communication Fully integrated concept for wellness and regeneration Inviting atmospheres (e.g. as in living-rooms, stimulation of creativity through intentional use of colours, sounds, artwork, plants etc.) Natural lighting and air-conditioning Minimisation of electro-smog, separation of technical rooms from living, learning and working spaces Carbon-positive energy systems and materials Cost calculation for buildings based on entire life cycle Integrated water management (e.g. use of rainwater, organic sewage systems) Minimisation of consumerist elements (such as ads, billboards, coke vending machines, etc.) Towards zero waste systems: waste avoidance, waste minimisation, advanced recycling Co-use of facilities through many stakeholders throughout the day/week/year Proximity or integration of living and working Integrated, low-carbon mobility systems (e.g. electric buses, shared bicycles, integration of private and public transport) 220 P r o j e k t K r u m l o v i a

226 ICT Overconfidence in technology as the primary pathway to educational innovation A primary driver of ICT are direct, measurable cost savings (while overlooking indirect and often hidden costs) Mountains of papers despite advanced ICT systems Non-integrated commercial software systems MOOC 1.0, 2.0, etc. as major trajectory of investment toward future higher education Rediscovery of the Human Being emphasis of direct, live, face-to-face interaction in small groups A primary driver of ICT is to simplify and/or complement the learning experience where face-to- face interaction is not possible or where preparation through ICT demonstrably enhances face-to-face experience Paperless office Integrated, open-source software systems MOOC as a voluntary and complementary source of learning to be used individually depending on interest ACADEMIC CULTURE Tendencies toward low oxygen academic culture Overemphasis of individualism and competition Self-celebratory academic rituals Student and faculty roles dominate interactions System of formal ranks and titles Inaccessible academic language The personal side of science in the making is mostly hidden Ethics enforced by management, reporting, controls, professionalism, code of ethics, ethics commissions Enlivened, soulful community Emphasis on teamwork and cooperation Meaningful rituals and rites of transition based on shared values and recognition also earned from communities outside of academia that are served Authentic interactions of whole human beings; people take on roles in a flexible manner (everybody is a teacher and learner, depending on the domain and the context) Formal ranks and titles are deemphasized and do not predetermine the roles in teams and organisations.natural authority of the unpretentious, engaged intellectual and scholar-practitioner Vivid, crisp, accessible language Reintegration of the personal side of science in the making and the results of science Primary emphasis is on the well-being and harmony of teams, integrity of relationships and personal development as a source of moral behaviour RECRUITMENT & PROMOTION Recruitment based on individual achievements alone Overreliance on research publications in hiring academics Individual recruitment is possible, but preferred is the creation of organisational boundaries around already impactful teams and promising new initiatives development of a system of group applications for staff and students Comprehensive recognition of life achievements, personal qualities, and compatibility with existing team members, as well as with organisational vision, mission and culture 221 P r o j e k t K r u m l o v i a

227 Binary logic and fixed institutional boundaries (anybody is either part or not part of the organization) Two step process into the organisation: probationer (period legally defined), member Split between knowledge and action, intellectual and practitioner Permeable boundaries inviting and enabling various, possibly shifting, types and levels of participation (the whole range from small occasional contributions to full-time engagement) Three step process into the U4F Initiative and U4F related organisations: trainee, probationer (period defined by contribution), member Promotion of scholar-practitioners QUALITY DEVELOPMENT Accreditation through accreditation agencies applying general standards and procedures (that tend to suppress system innovations) Control and accountability based on imposed quality assurance systems pervasive rhetoric face work in extensive self-evaluation reports Audit trails (paper check); emphasis on quantitative indicators Course evaluation by students based on evaluation forms Most academic teachers do not have pedagogical training Most academic researchers do not have training in transdisciplinary research Rankings of programmes U4F quality label recognizing breakthrough innovations and encouraging the development of specific quality profiles within the overarching principles of the U4F label; Continuous co-development of the standards and procedures with users Quality management based on questions that encourage critical internal conversations and actual improvements Trust, entrepreneurialism, personal responsibility (controls are the exception, not the rule, the rule are freely chosen public commitments and verifiable statements on achievements in relation to these commitments) Reviews of real process and outcomes (reality checks); emphasis on qualitative value and societal impact Continuous improvement of courses based on focus groups, mutual learning of teachers, inquiries into reasons of choice of courses, database of stories of learning per teacher from the students perspective, etc. Pedagogical training and apprenticeship as an integral feature of induction into academic life Transdisciplinary research training and apprenticeship as part of the general induction Education for the Future listing 222 P r o j e k t K r u m l o v i a

228 Příloha 7 (Vzdělávání): Zdroje inspirace pro vzdělávání Každý z nás má zkušenosti alespoň s jedním vzdělávacím paradigmatem, ať už jako žák nebo jako učitel či rodič. Někteří členové týmu Krumlovia mají desetileté zkušenosti a hluboké znalosti v oblasti vzdělávání. Řada z nich jsou experti ve srovnávací pedagogice. Se získáváním zkušeností a znalostí je přirozeně spojené, že většina lidí má v oblasti vzdělávání své preference. Cílem Projektu Krumlovia je otevřít prostor dialogu. Nejdůležitějším aspektem vzdělávání není nálepka, k jakému pedagogickému směru se hlásíme, ale vědomí a osobnost učitele, který je středobodem vzdělávání. Pro Projekt Krumlovia hledáme osobnosti, jež mají schopnost myslet v širších souvislostech a mají zájem podílet se na tvorbě vzdělávacích programů celostního typu. Hledáme lidi, kteří pracují s otevřenou myslí, chtějí se nadále vzdělávat, pochopit různorodost odlišných impulsů a tvořit nové vzdělávání. To zároveň stojí o zachování všeho kvalitního, co může být přeneseno z minulosti. Náš model těží z bohatství existujících akademických a praktických znalostí, které jsou dnes díky internetu snadno dosažitelné. Co to přesně znamená, být inspirován rozdílnými modely a přístupy v průběhu tvorby nového způsobu vzdělávání? Za účelem vysvětlení několika příkladů existujících zdrojů inspirace jsme vytvořili následující model. Na první úrovni jsou tzv. vzdělávací filosofie, což jsou komplexní pohledy na vzdělávání. Sestávají: z daného světonázoru včetně specifického porozumění lidským bytostem a jejich vývoji; ze souboru hodnot, základních principů vzdělávání, vzdělávacích cílů a metodologie, jak těchto cílů dosáhnout; občas též mohou zahrnovat srovnání s dalšími vzdělávacími filosofiemi Existují též částečné filosofie, které nepokrývají všechny aspekty vzdělávací filosofie, a jsou zde dokonce pouze částečně vypracované návrhy či teorie, které poukazují na určitý směr, kterým by se mohlo vzdělávání ubírat. Ještě stručnější jsou tzv. metafory učení (např. obraz skupiny zvířat, z nichž jedno je opice, druhé slon, třetí had a čtvrté ryba, které stojí před stromem a učitel jim zadává úkol, aby vylezli nahoru na strom). Druhou úrovní inspirace jsou různé přístupy ke vzdělávání. Ty slouží jako praktický průvodce pro tvorbu, rozvoj a hodnocení vzdělávací nabídky, např. kurikula, hodnocení vzdělávacích a učebních metod, stejně jako učebních prostředí (organizační struktura, studijní materiály, atp.). Některé z těchto modelů odkazují přímo na základní vzdělávací filosofii, avšak většinou tomu tak není. Vzdělávací filosofie vzniknou buď jako zobecněný rámec existujících vzdělávacích přístupů nebo se mohou stát konkrétním příkladem určitého světonázoru. Na poslední úrovni je konkrétní vzdělávací praxe. Tu jsme do následujícího textu nezahrnuli, neboť by byl seznam všech relevantních vzdělávacích praktik nekonečně dlouhý. Vzdělávací praxe může, ale i nemusí být nutně spojena s daným přístupem ke vzdělávání. Přístupy ke vzdělávání občas vzniknou jako systematické uspořádání praktických zkušeností nebo naopak se vzdělávací praxe vytvoří na základě experimentů v oblasti daného vzdělávacího přístupu. Vzdělávací filosofie jsou svojí povahou příliš vzdálené od praxe, a tak nemohou být přímo aplikovány. Některé vzdělávací filosofie již nicméně zahrnují dané vzdělávací přístupy i praxi. Pokud je naším cílem tvořit vzdělávání pro budoucnost (Education for the Future), potřebujeme prozkoumat, jaký přístup ke vzdělávání a vzdělávací praxe splní požadavky této vzdělávací filosofie. Pokud to uděláme, zjistíme pravděpodobně, že stejné vzdělávací přístupy a praxe mohou být vysvětleny z pohledu více vzdělávacích filosofií. Ve většině případů nejsou výše zmíněné úrovně pevně spojené, avšak pouze na sebe volně navazují. Pokud je spojíme, tvoří dohromady prostor pro rozvoj vzdělávacích směrů. Soudržný vzdělávací model je tedy tvořen vzdělávací filosofií, odpovídajícími přístupy ke vzdělávání a s nimi spojenou praxí. Každá z těchto úrovní může zároveň čerpat inspiraci z jiných oblastí mimo vzdělávání (např. z neuropsychologie, studií komplexních systémů 223 P r o j e k t K r u m l o v i a

229 či managementu). Stejně tak mohou být poznatky získané v oblasti vzdělávání přejmuty oblastí jinou (např. politika). Další aspekt, který musíme zohlednit, se týká cílové skupiny. Některé vzdělávací směry se zaměřují na konkrétní věkovou skupinu či institucionální nastavení, jako je předškolní, základní či středoškolské vzdělávání, neformální vzdělávání mladistvých, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a návazné profesní vzdělávání. Zajímavé je též předávání zkušeností a znalostí mezi jednotlivými cílovými skupinami. Tvořivé vzdělávání například vzniklo ze vzdělávání dospělých, a může být případně rozšířeno na vzdělávání všech cílových skupin. Jelikož je následující seznam řazen abecedně, nereflektuje priority mezi jednotlivými filosofiemi a přístupy. Vzdělávací filosofie 1. Inetgrální vzdělávání v celé šíři (Gunnlaugson & Reams), včetně: Aurobindo/The Mother & Chaudhuri & Subbiondo Katolické integrální teorie (Molz & Hampson, 2010; xxx 1938) Gebser Lessem Slovanské integrální teorie Socialistické/anarchistické teorie (Molz & Hampson, 2010) Integrální teorie z jižní polokoule Wilber 2. Další klíčové zdroje inspirace zahrnují: Antroposofie (Steiner) Kosmopolitní vzdělávání (George, 2014) Kreativní, imaginativní, umělecké vzdělávání (Schiller, Schelling, Goethe) Demokratické školy Vzdělávací hnutí udělej si sám (angl. do it yourself) Vzdělávání pro vědomou evoluci (angl. Education for Conscious Evolution) Vzdělávání pro komplexní myšlení a planetární uvědomění (Edgar Morin and others, see also Gidley) Vzdělávání pro obyvatele planety Země (Education for Planetary Citizenship) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (angl. Education for sustainable development) Vzdělávání duše (angl. Soul Education) Vzdělávání inspirované kritickým realismem (Roy Bhaskar) Vzdělávací filosofie založené na nových možnostech digitální revoluce Empatie Zážitek flow a učení Freire Goerner Heutagogika Celostní vzdělávání Integrace světonázorů a systémů znalostí původních obyvatel Země Ken Robinson Školy Krishnamurti Učení rozvojem (angl. Learning by Development, Learning by Expanding, Engeström) Montessori pedagogika Teorie mnohočetných inteligencí (Gardner) Celostní pojetí života (Parker Palmer) 224 P r o j e k t K r u m l o v i a

230 Partnerské vzdělávání (Eisler, 2001) Platonská akademie Postformalistické vzdávání (Commons) Smysl, poslání SPROUT Vzdělávání založené na silných stránkách žáka Školy Sudbury Summerhill Humboldtiánská tradice vyššího vzdělávání Transdisciplinární vzdělávání (McGregor; Nicolescu) Transformativní vzdělávání (Hart, 2001) Trialogické učení UNESCO Světové vysokoškolské vzdělání Hledání moudrosti (angl. Wisdom inquiry) 3. Programová prohlášení/deklarace: UNESCO Deklarace vysokoškolského vzdělávání pro 21. století 3. Metafory učení Učení jako transformace Učení jako místo pro život Učení je účast, osnovy jsou komunita Učení jako získání znalostí Reference Ceruti, M., & Pievani, T. (2005). The incompleteness of each tradition: Toward an ethic of complexity. World Futures, 61(4), Chaudhuri, H. (1974). Education for the whole person. New Thought, 57(4), Dea, W. (Ed.). (2010). Igniting brilliance: Integral education for the 21st century. Tucson, AZ: Integral Publishers. Edwards, M. G., & Molz, M. (in press). On the fallacy of integration without boundaries. In S. Esbjörn-Hargens (Ed.), True but partial. Albany, NY: SUNY Press. Eisler, R. (2001). Partnership education in the 21st century. Journal of Futures Studies, 5(3), Esbjörn-Hargens, S., Reams, J., & Gunnlaugson, O. (Eds.). (2010). Integral education: New directions for higher learning. Albany, NY: SUNY Press. George, S. (2014). Re-imagined universities and global citizen professionals: International education, cosmopolitan pedagogies and global friendships. Palgrave Macmillan. Giri, A. K. (2006). Cosmopolitanism and beyond: Towards a multiverse of transformations. Development and Change, 37(6), Hart, T. (2001). From information to transformation: Education for the evolution of consciousness. New York: Peter Lang. Kincheloe, J., Steinberg, S., & Hinchey, P. H. (Eds.). (1999). The post-formal reader: Cognition and education. New York: Falmer Press. McDermott, R. (2005). An Emersonian approach to higher education. ReVision: A Journal of Consciousness and Transformation, 28(2), P r o j e k t K r u m l o v i a

231 McGregor, S. L. T., & Volckmann, R. (2011). Transversity: Transdisciplinary approaches in higher education. Tucson, AZ: Integral Publishers. Molz, M. (2009). Toward integral higher education study programs in the European higher education area: A programmatic and strategic view. Integral Review, 5(2), Molz, M., & Hampson, G. P. (2010). Elements of the underacknowledged history of integral education. In S. Esbjörn- Hargens, J. Reams, & O. Gunnlaugson (Eds.), Integral education. New directions for higher education (pp ). Albany, NY: SUNY Press. Montessori, M. (1916/1964). The Montessori method. New York: Schoken Books. Morin, E. (2001). Seven complex lessons in education for the future. Paris: UNESCO. Nielsen, T. W. (2004). Rudolf Steiner s pedagogy of imagination: Peter Lang. O Sullivan, E. (2002). The project and vision of integral transformative education. In E. O Sullivan, A. Morrell, & M. A. O Connor (Eds.), Expanding the boundaries of transformative learning. Essays on theory and practice (pp. 1 12). New York: Palgrave Macmillan. Orr, D. (1994). Earth in mind: On education, environment, and the human prospect. Washington D.C: Island Press. Rose, K., & Kincheloe, J. (2003). Art, culture and education: Artful teaching in a fractured landscape. New York: Peter Lang. Ryan, J. (2005). The complete yoga: The lineage of integral education. ReVision, 28(2), Schiller, F. (1954/1977). On the aesthetic education of man - in a series of letters (First published in 1795). New York: Frederick Ungar Publishing. Shirazi, B. A. K. (2011). Integral education: Founding vision and principles. Integral Review, 7(1), Shirazi, B. A. K. (2011). Integral education: founding vision and principles. Integral Review, 7(1), Steiner, R. (1909/1965). The education of the child in the light of anthroposophy (GA 34) (2nd ed.) (G. & M. Adams, Trans.) (Original work published 1909). London: Rudolf Steiner Press. Sternberg, R. J. (2001). Why schools should teach for wisdom: The balance theory of wisdom in educational settings. Educational Psychologist, 36(4), The Mother. (1955). On education: Essays on education and self-development, written between 1949 and Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Trust. Villasenor-Galarza, A. (2011). Teachings from the Deep South: North-South contributions to integral education. Integral Review, 7(1), P r o j e k t K r u m l o v i a

232 Příloha 8 (Vzdělávání): Inovativní vzdělávání v České republice V České republice existuje celá řada pedagogických směrů, které se odlišují od vzdělávání, které bychom mohli nazvat klasickým. Tyto směry občas bývají nazývány školy hrou, protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse či problémových úkolů. Stejně, jako na jiných školách, i zde se plní rámcový vzdělávací program (http://www.alternativniskoly.cz/?page_id=51). Tento seznam není kompletní. Pokud znáte další příklady inovativního vzdělávaní, prosim napište nám na Přehled rozdílných pedagogických směrů dostupných v České republice: Waldorfská (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) Montessori (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ) Daltonská (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ) (Tyto tzv. reformní školy ve světě vznikaly v 1. pol. 20. stol.) Začít spolu (MŠ, 1. st. ZŠ) Zdravá škola (MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ) Integrovaná tematická výuka (MŠ, 1. st. ZŠ) (Vznikají v posledních desetiletích a často staví na zkušenostech reformních škol a na nových vědeckých poznatcích z psychologie, pedagogiky apod.) Domácí vzdělávání (1. st. ZŠ) Podrobnější informace o jednotlivých pedagogických směrech\ Následující seznam není úplný a bude časem rozšířen. (Zdroj: 227 P r o j e k t K r u m l o v i a

233 Začít spolu Vznik programu Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol. V České republice je program realizován s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem Začít spolu, a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 základních škol, v současnosti je jich zřejmě kolem padesáti.) Jak vypadá třída Začít spolu Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity stolky, ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (např. centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, aj.). ) Jak probíhá den ve třídě Začít spolu Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. Následuje obvykle matematika či čeština. Podoba výuky záleží na učiteli, ale obecně by děti měly být co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, atd.) 228 P r o j e k t K r u m l o v i a

234 Následuje práce v centrech aktivity (asi min.). Učivo ve všech centrech se vztahuje k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si samo vybírá, do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všichni společně, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia). Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou, co by ve třídě chtěly. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele. Internetové stránky: Literatura: Open Society Fund Praha (Staroměstské nám. 22, Praha 1), Začít spolu, Individualizovaná výuka, Vzdělávací program, Kurikulum pro mateřskou a základní školu Krejčová (ed.): Vzdělávací program Začít spolu. Portál P r o j e k t K r u m l o v i a

235 Vznik Integrovaná tematická výuka Model integrované tematické výuky vytvořila (a ve své knize z roku 1993 popsala) američanka S. Kovaliková. Vycházela ze své praxe při práci s nadanými dětmi a z výzkumů o činnosti lidského mozku. U nás existovaly jen dvě školy s tímto způsobem výuky, škola v Jílovém však byla rozhodnutím města, a proti vůli rodičů zrušena, takže aktuálně existuje pravděpodobně jen ZŠ Archa v Petroupimi. Jak vypadá třída Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách v jedné třídě je po dvou až pěti žácích od každého ročníku v rozsahu od MŠ až po 5. ročník ZŠ. Tomu odpovídají i prostory třídy. Fotografie z MŠ a ZŠ v Jílovém u Prahy. Jak probíhá integrovaná tematická výuka Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů integrováno k nějakému tématickému celku. Jedno celoroční téma se člení na měsíční podtémata, a ta na týdenní tématické celky. Každý takový celek obsahuje tzv. základní učivo, které musí zvládnout všechny děti toto učivo se děti hned učí využívat na tzv. aplikačních úkolech. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Na motivaci má vliv i to, že se děti mohou podílet na podobě výuky (navrhovat podtémata, vymýšlet úkoly pro ostatní, pomáhat mladším apod.). Učení zde probíhá velmi přirozeným způsobem s možností volného pohybu a prostorem pro individualitu. Internetové stránky a literatura: Když děti učí děti reportáž ze Svobodné školy v Jílovém (http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=678) Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ diplomová práce V. Šulcové Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála P r o j e k t K r u m l o v i a

236 Projektové vyučování Mnohé školy v ČR využívají ve výuce alespoň tzv. projektové vyučování jako jednu z metod výuky. Projekty jsou v podstatě obdobou integrované tematické výuky, ovšem v mnohem menším rozsahu. Na našich školách jsou poměrně nové, takže jejich úroveň se svým rozsahem, provázaností a pestrostí využitých metod pohybuje od promyšlených celoročních celků až po izolované jednodenní akce dělané spíše pro efekt, než efektivně. Kritéria projektové výuky (dle J. Valenty, upraveno): Má jasné cíle, je promyšlená a organizovaná Má složku teoretickou i praktickou, směřuje k upotřebení v životě, umožňuje dětem vidět smysluplnost učení Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení, pedagog vystupuje především v roli konzultanta, partnera Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu Je založena na spolupráci dětí Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti Fotografie ze ZŠ Okříšky Internetové stránky: Literatura: Kašová, J.: Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii i praxi. Kroměříž: Iuventa Valenta, J.: Projektová metody ve škole a za školou 231 P r o j e k t K r u m l o v i a

237 Montessori Vznik Maria Montessori byla italská lékařka, která se věnovala nejprve dětem mentálně postiženým. Prostřednictvím přátelské atmosféry a podnětného prostředí včetně speciálních pomůcek dosahovala u svých svěřenců velmi dobrých výsledků. V roce 1907 založila v Římě pro chudé děti Dům dětství (Casa dei bambini), kde se montessoriovské metody a pomůcky poprvé začaly používat pro vzdělávání dětí zdravých. U nás byl vzdělávací program schválen v květnu 1998 a v současné době existuje v České republice asi 18 Montessori základních škol. V září 2010 bylo v Praze otevřeno první Montessori lyceum. Jak vypadá Montessori třída Třída je rozdělena na tzv. centra stolky, ke kterým náleží dobře přístupné police s pomůckami podle zaměření čeština, matematika, kosmická výchova (tj. přírodní vědy a vztah ke světu kolem nás). Mezi centry je dostatečný prostor pro děti, které by chtěly pracovat nebo odpočívat na koberci. Fotografie ze ZŠ Meteorologické v Praze Fotografie ze ZŠ Na rovině Jak probíhá výuka Nový den obvykle začíná kratší společnou činností (povídání v kroužku o tom, co je nového, nebo jiná společná aktivita např. jednoduchá hra, ukázka práce s novou pomůckou, pokus apod.). Poté si každé dítě ve spolupráci s učitelem volí, co půjde dělat dál vybere si pomůcku nebo pracovní list, a může si sednout ke stolu či na koberec. Úkolem učitele je připravit podnětné prostředí a pomůcky, potom už děti nevyrušuje z jejich soustředění, ale pozoruje a pomáhá tam, kde je to třeba. Pomůcky jsou vytvořeny tak, aby dítě samo mohlo kontrolovat řešení, dítě tak může postupovat vlastním tempem. Přirozeně si volí úkoly, které nejlépe odpovídají jeho stupni vývoje, a díky tomu poměrně snadno a rychle novou dovednost zvládne (období ideální pro rozvoj nějaké dovednosti se nazývá senzitivní fáze). Zpočátku učitel také sleduje, zda se dítě věnuje rovnoměrně všem předmětům, ale děti se to naučí hlídat samy. Vyučuje se ve smíšených skupinách (1. 5. třída). 232 P r o j e k t K r u m l o v i a

238 Internetové stránky: Literatura: Baďuríková, Z.: M. Montessori. (Predškolská výchova, XLVII, 1993/94, č. 3-4). Dočekalová, M.: Škola hrou. Montessori-metoda. (Betynka, IV, 1995, č.1). Hrubá, J.: Den s pedagogikou Montessori. (Učitelské listy, VII, 2000/01). Jedelská, E.: Montessori výchova ke svobodě. (Rodiče, 1998, č. 2). Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha Šebestová, V., Švarcová, J.: Maria Montessori aktuálně. Praha, SPgŠ P r o j e k t K r u m l o v i a

239 Waldorf Vznik První školu podle antroposofie rakouského pedagoga Rudolfa Steinera založil v roce 1919 Emil Molt v německé obci Waldorf pro děti zaměstnanců tamní továrny. V současnosti je ve světě kolem 870-ti škol. U nás waldorfské školy vznikají od roku 1990, vzdělávací program byl schválen roku Nyní máme asi 10 waldorfských základních škol a čtyři školy střední. Jak vypadá waldorfská třída Třída by měla být vymalovaná speciální vrstvenou malbou, která působí trochu zamlženě (zasněně). Vyzdobena bývá jemnými látkami světlých barev a přírodními materiály (z těch je i velká část pomůcek). Děti sedí v lavicích čelem k tabuli. Pohromadě by měly sedět děti stejného temperamentu, aby mohl učitel přistupovat k jednotlivým skupinám individuálně. Fotografie z waldorfské školy v Příbrami. Jak probíhá výuka na waldorfské škole Ráno by se měl učitel s každým dítětem osobně přivítat podáním ruky. Vyučování začíná tzv. epochou dvojhodinovým blokem, který se po dobu 3-4 týdnů věnuje tématu jednoho předmětu, aby se do něj mohly děti lépe ponořit. To znamená, že po 3-4 týdnech češtiny následují postupně např. epocha věnovaná matematice, prvouce, vlastivědě, a další téma z češtiny se objeví za týdnů. Blok má 3 části: rytmickou, hlavní a vypravovací. Hlavní část je věnována výuce, která probíhá většinou frontálně. Nakonec učitel vypráví příběh s posláním odpovídajícím věku dětí. 234 P r o j e k t K r u m l o v i a

240 Navíc se děti od 1. třídy učí hře na flétnu, cizímu jazyku a mají dva zvláštní předměty formy a eurytmii. V 1. a 2. ročníku není prvouka samostatným předmětem prolíná předměty ostatními. Místo učebnic jsou využívány různé encyklopedie, vědeckopopulární literatura a pracovní sešity dětí. Internetové stránky: Literatura: Časopis Člověk a výchova Heydebrand, C.: O duševní podstatě dítěte. Praha, Baltazar Kranich, E.M.: Svobodné waldorfské školy. Praha, ÚÚPVPP Lievegoed, B. C. J.: Vývojové fáze dítěte. Praha, Baltazar Steiner, R.: Praktický výcvik myšlení. Praha, Baltazar Steiner, R.: Výchova dítěte a metodika vyučování. Praha, Baltazar Streit, J.: Proč děti potřebují pohádky. Praha, Baltazar Zuzák, T.: Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. Ostrava, OU P r o j e k t K r u m l o v i a

241 Zdravá škola Vznik programu Snahy o to, aby škola byla zdravá, u nás nejsou nové. Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které dotovaly práci v Národním centru podpory zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce Školy, které měly o program zájem, vypracovaly podle metodiky Program podpory zdraví ve škole vlastní projekt přizpůsobený podmínkám jejich školy. Zatím je u nás asi 92 Zdravých základních škol. Hlavní cíle a zásady Zdravé školy Protože každá škola si vytvořila vlastní projekt, nelze popsat konkrétní podobu školy. Obecně však platí, že zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Podle zprávy českého výboru UNICEF z roku 1997 má každé čtvrté dítě strach ze školy (například kvůli vysokým, nízkým nebo nevhodným nárokům), proto se Zdravá škola snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá na třech základních pilířích: 1. pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního) 2. zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení, ) 3. otevřené partnerství (škola je modelem otevřeného demokratického společenství) 236 P r o j e k t K r u m l o v i a

242 Fotografie ze ZŠ Líšnice. Internetové stránky: Literatura: Svobodová Jarmila: Zdravá škola včera a dnes. Paido, Brno Havlínová, Kopřiva, Mayer, Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Portál, Praha Havlínová, Vildová: Co to je, když se řekne: Škola podporující zdraví, SZÚ Havlínová, M., Kolář, M.: Sociální klima v prostředí základních škol (Učitelské listy č.8/ ) časopis Ratolest čtvrtletník (objednávky: PhDr. Pavel Kopřiva Rusava 203) 237 P r o j e k t K r u m l o v i a

243 Dalton Vznik Experimentální střední školu založila v Daltonu (USA) Helen Parkhurstová r Inspirovala se u M. Montessori, jejíž byla žákyní. U nás Daltonské postupy využívala ve 30. letech 20. stol. řada Zlínských škol a škola Příhodova. Po dlouhé odmlce začaly školy s daltonskými prvky v ČR vznikat r ve spolupráci se školami Holandskými. V současnosti existuje v České republice asi 25 škol, včetně středních. Bohužel z daltonského plánu čerpají často jen prvky, ne celý kontext. Jak probíhá daltonská výuka V původním daltonském plánu žáci sepisovali s učitelem měsíční smlouvy o zvládnutí učiva. Samostatně nebo ve skupinách potom pracovali v odborných pracovnách vybavených potřebnými pomůckami. Učivo na jeden rok mohli zvládnout i dříve nebo později. Pro zlepšování mluveného projevu se pořádaly dětské konference k různým tématům. Základními principy Daltonského plánu jsou volnost (ve smyslu učit se zacházet se svobodou, získat odpovědnost), samostatnost (to, k čemu se sám dopracuji, si budu lépe pamatovat), spolupráce. V českých školách se vyučuje pouze v daltonských blocích např. dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách. Blok je většinou zaměřen na procvičování a opakování látky. Děti si vybírají, kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat, a poté plní úkoly z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu, v případě, že si neví rady, mohou žádat o pomoc spolužáka. Řešení úkolů bývají vyvěšena ve třídě pro snadnou sebekontrolu, splnění úkolů děti zaznamenávají na přehledné tabule, díky nimž vidí i učitel, kolik a jaké práce komu zbývá. Hotové práce se obvykle zakládají do portfolia. Některé školy k Daltonské výukce využívají speciální učebnu vybavenou literaturou a didaktickými materiály. Děti v některých brněnských třídách mohou sedět na nafukovacích míčích (pokud jim je rodiče koupí). Aktivnější děti pohupováním uvolňují pohybový neklid a dokážou se lépe soustředit na výuku. Internetové stránky: Literatura: Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom Wenke, H.: Röhner R.:Ať žije škola. Brno: Paido, Hrubá, J.: Dalton jedna z možných cest (Učitelské listy č.9/ ) 238 P r o j e k t K r u m l o v i a

244 Lesní / přírodní škola Vznik První pokusy o realizaci výuky kompletně v přírodě probíhaly na počátku 20. století ve Velké Británii. V 50. letech vznikla první lesní mateřská škola v Dánsku, od roku 1968 existují lesní MŠ v Německu. V ČR provozoval od roku 1926 přírodní školu (tzv. Dětskou farmu na Libeňském ostrově v Praze) Eduard Štorch, v r ji ovšem úřady zakázaly. Nyní se u nás pomalu začínají prosazovat lesní školky, ale protože tee-pee ani jurta nesplňují hygienické požadavky na podobu školského zařízení, vznikají u nás zatím lesní školky v podobě různých klubů a bez nároků na dotace. V ČR v tuto chvíli zřejmě neexistuje přírodní základní škola. V Praze 8 existuje od r soukromé reálné gymnázium Přírodní škola a chystá se vznik podobné školy v Hořicích. Podoba výuky Vzdělávání v lesní školce probíhá za každého počasí a po celý rok v přírodě. Zázemím bývá jurta, tee-pee nebo maringotka, ale převážnou část dne děti pobývají venku. Cílem je jednak utváření vztahu k přírodě a druhak zdravý životní styl (otužilost, předcházení alergiím apod.) Fotografie z Leního klubu Skřítek lesní mateřské školky Milovice Internetové stránky a literatura: 239 P r o j e k t K r u m l o v i a

245 Vznik Domácí (individuální) vzdělávání Vzdělávání dětí doma má počátky v 60. letech v USA a je legální ve všech zemích Evropské unie (kromě Německa). V ČR bylo experimentálně povoleno Od roku 2005 je pod novým názvem individuální vzdělávání rovnocennou formou plnění povinné školní docházky na 1. stupni ZŠ, a mělo by být umožněno na všech školách (celkem jde ročně téměř o 500 žáků). Od probíhá na pěti školách experimentální ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni. Některé z podmínek domácího (individuálního) vzdělávání: žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání (tj. v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, potažmo se Školním vzdělávacím programem školy, na které je dítě zapsáno) nejméně dvakrát za školní rok jsou výsledky vzdělávání hodnoceny, tj. žáci jsou ve škole přezkoušeni (někde se jedná spíš o rozhovor nad portfoliem), výsledek hodnocení bývá žákům vydáván obvykle ve formě slovního hodnocení (podobu mohou navrhnout rodiče) doma vzdělávající rodič musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (ale může být udělena i výjimka) nebo v případě 2. stupně ZŠ vzdělání vysokoškolské, a musí prostřednictvím zprávy z poradenského zařízení (PPP nebo SPC) doložit specifické vzdělávací potřeby dítěte např. výjimečné nadání, poruchy učení, problémy v sociální oblasti. Školy obvykle rodičům pomáhají s vypracováním plánů učiva a s výběrem vhodných učebnic. Žáci se mohou účastnit akcí školy (kroužky, výlety ). V současnosti vznikají různé kluby doma vzdělávajících rodičů a internetová fóra pro výměnu zkušeností. Internetové stránky: Literatura: Holt, J.: Jak se děti učí. Agentura Strom, Praha 1995 Holt, J.: Proč děti neprospívají. Agentura Strom, Praha P r o j e k t K r u m l o v i a

246 Dobrá škola Vzhledem k tomu, že v současné době řada škol začíná v souvislosti se zaváděním vlastního školního vzdělávacího programu využívat efektivnější metody výuky i hodnocení, často inspirované některou z alternativních škol, přestává být dělení na běžné a alternativní školy dostatečné, a je tedy na čase seznámit se s termínem dobrá škola. Znaky dobré (efektivní) školy podle prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. (poradce ministryně školství, proděkana University Pardubice): 1. Nabízí vlastní programovou vizi (vzdělávací program s pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit) směřující k získávání potřebných sociálních, rozumových, emočních a pohybových dovedností (hotové poznatky nejsou již cílem, ale prostředkem k získávání dovedností, které se tím žádoucím cílem stávají). 2. Rozvíjí příznivé klima školy tím, že podporuje prosazování pozitivních mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými a uvnitř obou skupin navzájem, že podporuje ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci. 3. Zaměstnanci jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dětem a plně respektují specifické rysy osobnosti dítěte, jeho nadání a handicapů v rámci norem slušného mezilidského chování a jednání. 4. Učitelé přemýšlí o své práci a nabízejí co možná nejefektivnější metody a formy práce podle věkových a specifických zvláštností jednotlivců a skupin dětí. 5. Ve škole funguje pozitivní motivace širokou nabídkou různých aktivit, které také vedou k osvojování a procvičování si řady sociálních a profesních dovedností. 6. Dobrá škola se snaží získávat doplňkové finanční a materiální zdroje a efektivně je využívat po dohodě se všemi aktéry vzdělávacích procesů ve prospěch dětí. 7. Dobrá škola disponuje vysoce odborně a lidsky kvalifikovanými učiteli a nepedagogickými zaměstnanci, motivovanými ke stálému zvyšování vlastní profesní i lidské kvalifikace a podporujícími efektivní formy sdílené spoluodpovědnosti za chod celé školy. 8. Dobrá škola nemá důvod zatajovat a zamlčovat sociálně patologické, kriminální, kázeňské a disciplinární problémy, ale nabízí jejich odborné řešení, které je tím efektivnější, čím větší podpora vnějšího prostředí pro činnost školy existuje. 9. Dobrá škola je učící se dynamickou institucí, která se sama vyvíjí po stránce organizační a obsahové tak, aby odpovídala co možná nejvíce představě rodičů a dětí. 10. Dobrá škola k sobě přitahuje další aktivní a inspirující podniky, jednotlivce a organizace ze svého okolí a postupně se profiluje navenek jako efektivní komunitní centrum hodnotné kultury a vzdělanosti ve smyslu celoživotního vzdělávání. Některé zajímavé školy, které nelze zařadit pod konkrétní alternativní směr: Základní škola Londýnská v Praze 2, Soukromá ZŠ Klíček v Praze 4, ZŠ Táborská v Praze 4, Soukromá ZŠ Škola hrou v Praze 6, ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi, Svobodná Chebská škola, MŠ a ZŠ Archa, Petroupim u Benešova, MŠ a ZŠ Heřmánek 241 P r o j e k t K r u m l o v i a

247 Projekt SvobodaUčení.cz Projekt Svoboda Učení.cz se zaměřuje na filosofii svobodného vzdělávání. Tento souhrn myšlenek a postojů lze nazývat i dalšími způsoby: unschooling, přirozené učení, odškolení, nezávislé učení, dětmi či zájmy řízené učení, nebo jednoduše žití. Název není důležitý, mnohem větší význam má pochopení základních bodů této filosofie učení, výchovy a života, které jsou dle nás klíčem k mnoha současným problémům nejen v oblasti vzdělávání. Státem řízené školství se po dlouhá desetiletí výrazně nezměnilo, přitom svět kolem nás se mění stále rychleji. Tento rozdíl se postupem času prohlubuje a stává se více zřetelným. Další zásadní nedostatek spočívá v předpokladu, že žáci a studenti jsou líní a nemotivovaní, čímž je omlouváno školství založené na donucení. Současný systém také potlačuje kritické myšlení, což je vzhledem k rostoucímu množství dostupných informací stále více potřebná dovednost. Stručně řečeno, pro dnešní školy jsou děti jen prázdné a šedivé nádoby o stejném tvaru a velikosti, do kterých je nutné pod nátlakem nalít velké množství vědomostí, jež byly prohlášeny za důležité. Stávající model vzdělávání nebere v potaz jedinečnost každého člověka, jeho schopnosti, zájmy, talent, přání a sny. Naproti tomu svobodné, přirozené vzdělávání pokládá děti za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným, ne-li větším respektem, jež dopřáváme dospělým. To znamená nikdy je fyzicky netrestat, nenadávat jim, nekřičet na ně, nebýt iracionální, neponižovat je, nebagatelizovat jejich zájmy. Unschooling předpokládá, že lidé jsou přirozeně zvídaví, neboť se narodili do neznámého světa, jenž touží poznat, z čehož vyplývá neutichající touha učit se. Těžko byste nyní četli tyto řádky, kdyby naši předchůdci místo snahy vytvořit pěstní klín jen znuděně leželi na louce a koukali na oblohu. Lidé se zkrátka vzdělávají rádi. Jsou v tom dobří a nikdo je k učení nemusí nutit. Jedná se o evolucí danou vlastnost, kterou bohužel současný školský systém systematicky potlačuje. Věříme, že děti a studenti se učí nejlépe v prostředí, kde mají svobodu následovat své vlastní zájmy. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je pro život důležité, a zároveň si uchovají svou zvídavost a touhu učit se po celý život. Důležitou roli přitom hraje volná komunikace s různě starými dětmi i dospělými, pocit bezpečí a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor. Za nepřijatelné považujeme fakt, že české zákony praktickou aplikaci unschoolingu téměř znemožňují. Copak je dnešní školství natolik dokonalé, aby musely být alternativní přístupy ke vzdělávání potlačovány? Cílem našeho projektu je: šířit myšlenky svobodného vzdělávání vytvořit komunitu podobně smýšlejících lidí poukazovat na problémy současného modelu učení změnit zákony regulující školství ve prospěch alternativních vzdělávacích filosofií Zdroj: Některé vzdělávací instituce a iniciativy v České republice, které se odlišují od tradičního modelu škol, a které se alespoň v určitých rysech blíží myšlenkám tvořivého vzdělávání. 242 P r o j e k t K r u m l o v i a

248 Zdroje: vlastní výzkum, Domácí vzdělávání Jany Králové Pod Kaplankou 1888, Beroun založeno Ježek bez klece Kuřimská 2, Brno založeno KomuNitka Josefská 1, Brno založeno Koventinka Ledecká 23, Plzeň-Bolevec (CZ) založeno Lesní komunitní škola a školka Bezinka Palkovice Osada (prozatím bez č.p.) Na rovině Chrudim Na rozhledně 766, Chrudim založeno NEšKOLA Kly 68, Kly u Mělníka založeno Sdružená škola Majka Hybešova 8, Brno založeno Škola Hlásek v Hlásné Třebani Pod Svahem 266, Hlásná Třebaň založeno Škola jedna radost Na Hrázi 64, Poděbrady založeno Škola Těptín Táhlá 1846, Kamenice Těptín založeno P r o j e k t K r u m l o v i a

249 Více zde: Svoboda učení v Šumperku Šumperk založeno ZeMě V Úvoze 95, Řevnice, založeno ZŠ a MŠ Adélka Mašovice 5, pošta Horšovský Týn založeno ZŠ da Vinci Na Drahách 20, Dolní Břežany založeno ZŠ Jurta Vítězství 29, Děčín 33 - Nebočady založeno ZŠ Letokruh Terezy Novákové 1947/62a Brno-Řečkovice založeno ZŠ Livingston Vážská, Praha 9 - Čakovice ZŠ Londýnská Londýnská 34, Praha 2 PSČ založeno ZŠ Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč založeno Zdroj: 244 P r o j e k t K r u m l o v i a

250 Příloha 9 (Vzdělávání): Přehled možností rozvoje vyššího vzdělávání Strategic Emphasis Type of Strategy I. Appollo II. Himalaya III. Lego institution-centred programme-centred participant-centred I.A. Local Krumlovia College 1) Massive organisational design & development + recruiting 2) Institutional accreditation 46 3) Launch of institution II.A. Multi-local U4F Graduate Institute 1) Pop-up university 2) Certificate for modules 3) MA programme (later also PhD) = Graduate Institute III.A. Multi-institutional Campus 1) Development of basic infrastructure 2) Attract (national and foreign) educational institutions 3) Creation of cross-campus services I.B. Coherent Programme Portfolio 47 1) Shaping programme lines 2) Cross-programme curriculum development 48 II.B. Co-created Programmes 1) Attract participants 2) Co-creation of programme(s) 3) Implementation of programme(s) III.B. Flexible Lifelong-learning Landscape 1) Development of interfaces to relevant existing programmes 2) Prototype and implement complementary programmes 3) Creation of cross-programme services I.C. Innovative Learning Support System 1) Development of a support system for personalised learning pathways 2) Capturing emerging needs 49 3) Responding to emerging needs II.C. Educating Multipliers 1) Creating a trial group of multipliers 2) Stimulation of strategic co-creation 3) Implementation of spin-off co-creation processes III.C. Incubation of (Social) Businesses 1) Creation of the incubator 2) Taylor-made support of start-up entrepreneurs 3) Facilitation of synergies in the network of incubated organisations The nine strategies are not mutually exclusive. In principle, they can complement each other, in particular in the long run. However, in each phase of development a focus strategy is needed. The precondition for all strategies is the implementation of the Development Centre. The proposed sequence from there is as follows: 245 P r o j e k t K r u m l o v i a

251 Phase 1: Primary strategy: II.A.; complementary strategy: II.C. Phase 2: Primary strategy: III.A.; complementary strategy: III.C. Phase 3: Primary strategy: III.B.; complementary strategy: II.B. Phase 4: Primary strategy: I.A., complementary strategies I.C. Phase 5: The College and the Graduate Institute can be merged into a university that is well connected to other educational provision thanks to strategy I.B. 246 P r o j e k t K r u m l o v i a

252 Příloha 10 (Vzdělávání): Přehled metod vzdělaváni, spolupráce a spolutvorby A. Traditional formats The Krumlovia Project will use traditional formats for learning when they are suitable, mainly in larger co-creative contexts. Traditional formats include: 1. Classic lectures + question/discussion. In most lectures, the audience s attention is limited. Some people lose it earlier, others later. And some pay partial attention throughout. Adding interactive components from the below list can help keep the audience s interest and attention. 2. Seminars participants discuss a reading or topic. 3. Roundtables 3 or more people, one presents, others comment, or all present and comment. 4. Conferences people present papers + question/discussion 247 P r o j e k t K r u m l o v i a

253 B. Innovative formats The following innovative formats enable new qualities of conveying content, improving dialogue and stimulating collaboration. They stimulate far greater amounts of understanding and creativity compared to the above mentioned traditional formats. In the table below, the methods are presented as concisely as possible. Variations and complex issues are left out. The interested reader can find detailed descriptions on the Internet. Name(s) of method Short description of method I. Methods focused primarily on conveying content Kinetic Spectrum People align on a line according to their opinion regarding particular topics. Suitable as main method for short sessions or meetings x Suitable as main method for longer meetings or events Suitable as main method for series of meetings or events Pecha Kucha Concise presentations (see x x x Project-based Presentation Nonpresentation Authorpresenter Swap Project Gallery Graphic Facilitation Instead of making a presentation on a topic (say, strategic planning) the presenter develops a strategic plan live in front of the audience. 1. People are required to read a paper upfront. 2. The entire time is used to ask the author questions and discuss with him/her, and with each other. 1. The presenter is not presenting his/her own paper but the paper of a colleague. 2. The author responds, clarifies, extends. 1. A number of people spread in different places, presenting their projects to small groups of listeners. 2. After a few minutes, a new small group joins the speaker. 3. The speakers thereby learn to pitch their projects, whereas the rotating audience gets to know many projects in a short time. Graphic facilitators/graphic recorders listen to a speaker or group, transcribing the information in a visual manner. This is not a complete method for facilitating a gathering but a complementary one. Suitable for complementing / enhancing another method x x x x x x x x x x 248 P r o j e k t K r u m l o v i a x x x

254 (Visual Harvesting) II. Methods focused primarily on dialogue Participant Interviews Fishbowl Panelist Circle Circle Gripping Debate Keynote Listener World Café Open Space Interviewing each other about presented content. x x x A small group speaks together in an inner circle, observed by a ring of listeners. Panelists join the audience and participants group toward those panelists they wish to speak to. 1. Check in at the beginning about why they are participating. 2. Presentation with interactive format. 3. Check out at the end by reflecting on what was accomplished. (see e.g. 1. This is not a diplomatic discussion but an encounter in which sparks fly. 2. Two opponents present contrary positions and muster their intellectual firepower in a spectacle that will be long remembered. 3. The rules of engagement include (a) focus on the content, (b) do not make the other look bad, (c) do not interrupt, etc. 4. To avoid a talkshow format with bonmots and soundbites, speakers are given time to explain and deepen their arguments. 1. The experts do not deliver speeches but listen to input provided by "ordinary people". 2. Keynote listeners respond to this input. Rotating small group discussion, which got its name because it imitates a café setting where small groups (usually 4 or 5 people) are conversing together around tables. One member stays as table host and welcomes travelers. Open Space usually starts with a core question, followed by a first information input. Then people propose session topics and are free to attend whichever session interests them most. People can rotate between sessions. Open Space is about taking responsibility for what you love. Some Open Space conferences have been named unconferences. The agenda is created by the attendees at the x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 249 P r o j e k t K r u m l o v i a

255 Collective Story Harvest Bohm's dialogue beginning and there are open discussions rather than speakers and audience. Invited people tell their experience to small groups, going to the heart of the matter ; the group ( harvesters ) then report back to the storyteller what they took out of it. The storytellers are often surprised to learn new aspects and seeing their story in a new light. Stories and harvests can then be shared across groups. There is no agenda, no presenter, no facilitator, no rules (except the requirement of deep listening), resulting after a good deal of practice in collective presence and natural flow. This works only with people committed to this method and ready to open up. Many people are too pre-formatted, too anxious when there is no agenda, too much in their institutional role and remote from themselves. Like a self-fulfilling prophecy, they tend to produce what they fear and then have the empirical proof that "this approach doesn't work". x x x x x x BarCamps Appreciative Inquiry User generated online conferences where participants simultaneously comment, listen, and follow (connecting different locations) Method of conversation that focuses on what is going well. It is good for tough situations: a positive question is posed, and instead of negation, criticism, and spiraling diagnosis, there is discovery and co-design. III. Methods focused primarily on co-creation x x x x x x x x Twebinar Using Twitter as a channel for discussion and co-creation. x x x x Working Luncheon Group MindMapping Dragon Dreaming Getting information on a complex case, then breaking into groups having lunch together, brainstorming solutions, which are then presented by a speaker of each group after lunch. This method can include a competition with a winner/winning group selected by a jury. 1. Each participant creates their own mind maps free from group think. 2. The group combines all individual mind maps into an overall group mind map for review, comment and/or voting and ranking. A Critical Path Diagram is created and followed: 1. Setting goals and objectives x x x x 250 P r o j e k t K r u m l o v i a x x

256 Book Sprint ProAction Café Action Learning Future Search Zukunftswerkstatt (Futures Workshop) Co-creative exploration 2. Developing meeting procedures 3. Resolution of conflicts 4. Creating budgets and raising funding 5. Delegating tasks and activities 6. Celebrating achievement. Co-creatively producing books in a fraction of the time that it usually takes. Combination of World Café and Open Space: check-in, announcing topics, explaining the process, three rounds of conversation, closing circle. Taking action and reflecting upon the results. Bill Torbert calls it: "collaborative developmental action inquiry" Identifying a topic, then starting with sessions focusing on the past, followed by sessions focusing on the present, then desired futures. Identifying and confirming common ground and ending with action planning. Future Search can be followed by Action Learning. Established to contrast state planning, a group of people gathers around a topic of common concern and completes the following process: 1. Creating trust 2. Sharing of negative experiences / critique 3. Think utopia 4. What can be realized? 5. Next steps 1. A goal is given. 2. A proposal is made, then changed and extended step by step by the participants. 3. One person writes the key points and another one checks if all participants agree on these points that have been generated cocreatively. x x x x x x x x x x x x 251 P r o j e k t K r u m l o v i a

257 C. Integrative formats The following formats are integrative in the sense that they include several of the above methodologies. Art of Hosting often includes Circle, World Café, Open Space and/or Appreciative Inquiry. Art of Hosting practitioners also use other methods such as Action Learning, Collective Mind-mapping, Collective Story Harvest, ProAction Café and Graphic Facilitation (http://www.artofhosting.org/what-is-aoh/methods/) Collaboratory is a method based on Otto Scharmer s Theory U, and it combines different methods such as presentation, fishbowl, collective visioning, open space, co-design. Design Thinking starts with a goal, a better future situation, instead of solving a specific problem. Design Thinking may include interviewing, creating user profiles, looking at other existing solutions, creating prototypes, mind mapping, asking questions like the five whys and situational analysis. Chaordic Design 1. Defining need, purpose, principles and people; 2. Organizing around concept, limiting beliefs and structure, 3. Practicing and harvesting. Social Labs bring together diverse people around a specific challenge, addressing it at the root level and developing experiments and prototypes. An example for such systemic action is the Sustainable Food Lab, which involves food companies, government agencies and communities. Social Transformation Labs, in contrast, are not launched in order to address a particular pre-defined challenge. Rather, they bring together people across ages, professions and sectors exploring their individual vocation, group vocation and relates these to the needs of the community. Based on this exploration, the group then designs and implement targeted interventions. Logically, the next step include the development of methods for running organisations. This has to be considered together with the previous methods, because it makes limited sense to run co-creative events in unmovable, hierarchical organisations just as it makes little sense to run traditional events in co-creative organisations. 252 P r o j e k t K r u m l o v i a

258 Příloha 11 (Proces tvorby): Memorandum o porozumění 253 P r o j e k t K r u m l o v i a

259 254 P r o j e k t K r u m l o v i a

Projekt Krumlovia. Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Projekt Krumlovia. Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

VYHODNOCENÍ MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

VYHODNOCENÍ MEMORANDA O POROZUMĚNÍ Příloha 1 VYHODNOCENÍ MEMORANDA O POROZUMĚNÍ uzavřeného dne 31. 10. 2013 mezi Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov Česká republika IČ: 00245836 zastoupeného starostou města Mgr.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 01.06.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Memoranda o vzájemné spolupráci (strategické partnerství) v aktivitách v oblasti

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci Důvodová zpráva Katedra designu při Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci má v Jablonci nad Nisou své sídlo a je jediným subjektem nabízejícím vysokoškolské vzdělání v našem městě. Fakulta textilní

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více