GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál"

Transkript

1 GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál

2 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu CAN BUS Magicar GSM modul Hlasové menu Volání na 2 telefonní čísla při poplachu Zapnutí/vypnutí alarmu voláním přes telefon Zjištění stavu alarmu voláním přes telefon Kontrolní volání Plovoucí kód Vypnutí/zapnutí alarmu ovladačem Tiché vypnutí/zapnutí alarmu Automatické zapnutí alarmu Automatické znovuzapnutí alarmu Uzamknutí vozidla od zapalování Dočasné vyřazení snímačů Omezení počtu poplachů Vyhledávání vozidla Funkce PANIC Servisní režim Výstraha otevřených dveří Nouzové odstavení Blokovací výstup 2 vstupy na snímače Ovládání výstražných světel Dálkové otevření kufru Přídavný výstup AUX Reléový výstup na centrální zamykání Variabilní nastavení zamykacích/odemykacích impulzů Programovatelné zpoždění snímání vstupů Programovatelný zvuk sirény 2

3 OBSAH 1 FUNKCE ALARMU Zapnutí alarmu Tiché zapnutí alarmu Automatické zapnutí alarmu posledními dveřmi Automatické znovuzapnutí alarmu Kontrola kreditu Vypnutí alarmu Poplach Omezení počtu poplachů Panic dálkové spuštění poplachu Vyhledání auta Upozornění na otevřené dveře Dálkové otevření kufru Použití výstupu AUX GSM funkce alarmu Volání na alarm GSM menu GSM volání při poplachu Montáž GSM příslušenství Struktura hlasového menu volání při poplachu Struktura hlasového menu GSM modulu

4 Tlačítko Znak Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěn poplach dálkové uzamknutí dveří při zapnutém zapalování vypnutí a odemknutí alarm je zapnutý 2 dálkové odemknutí dveří při zapnutém zapalování ukončení poplachu je spuštěn poplach tiché zapnutí alarmu alarm je vypnutý 3 vyhledání auta bez zvuku alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěn poplach p o t om 3 3 p o t om 3 + současné stisknutí tlačítek postupné stisknutí tlačítek dálkové otevření kufru PANIC spuštění poplachu stisk tlačítek na 3 sekundy kontrola kreditu zpětné volání dálková aktivace výstupu AUX zapnutí alarmu s vypnutím senzorů tiché zapnutí alarmu s vypnutím senzorů kdykoliv kdykoliv alarm je zapnutý do 5 sekund kdykoliv alarm je vypnutý alarm je vypnutý Indikace LED Je-li alarm zapnutý, LED bliká v delších intervalech. Při poplachu bliká LED rychle. V servisním režimu LED trvale svítí. Byl-li spuštěn poplach, po vypnutí alarmu a otevření dveří oznámí LED počtem bliknutí příčinu poplachu. 1 FUNKCE ALARMU V případě propojení alarmu s modulem CAN BUS Magicar a montáže na CAN sběrnici, lze v závislosti na značce vozidla využívat k aktivaci, deaktivaci alarmu, případně otevření kufru, také původní (OEM) ovladač k vozidlu. Na tuto možnost se informujte v montážním středisku. 4

5 1.1 Zapnutí alarmu Stav alarmu: Vypnutý a) Stiskněte tlačítko. (Používáte-li OEM ovladač, stiskněte tlačítko LOCK.) b) Siréna 1x pípne (volitelné nastavení ) a světla 1x bliknou. (V případě OEM ovladače vozidlo indikuje uzamknutí standardním způsobem.) c) Dveře se zamknou, aktivuje se blokovací výstup. d) LED bude svítit. Po volitelně nastavené době zpoždění začne LED pomalu blikat, alarm je aktivován. Aktivují-li se hlídané vstupy (otevřené dveře, kufr, aktivní senzor,...) během zpoždění, bude LED dioda blikat a po deaktivaci vstupu (zavření dveří, kufru) LED zhasne. Jsou-li aktivní hlídané vstupy ještě před zpožděním (např. ponechané otevřené dveře), LED pro výstrahu blikat nebude. Zůstanou-li tyto vstupy aktivní i nadále po uplynutí doby zpoždění, systém na to upozorní světelným a zvukovým signálem. Alarm se ale aktivuje. Dojde-li do 3 sekund od stisknutí tlačítka ke stisknutí tlačítka, vyřadí se oba senzory z možnosti spustit poplach. Spustit poplach budou moci senzory až po následujícím zapnutí alarmu. 1.2 Tiché zapnutí alarmu Tlačítkem se zapne alarm bez akustického signálu. Funkčně se chová stejně jako při použití tlačítka. Vypnutí alarmu tlačítkem je rovněž bez akustického signálu (zapípání). Dojde-li do 3 sekund od stisknutí tlačítka ke stisknutí tlačítka, vyřadí se oba senzory z možnosti spustit poplach. Spustit poplach budou moci až po následujícím zapnutí alarmu. 1.3 Automatické zapnutí alarmu posledními dveřmi V případě ukončení jízdy a vypnutí zapalování se od momentu zavření dveří spustí odpočet času pro automatické aktivování alarmu. Tato doba je nastavitelná (volba 6 na straně 5 v Montážním návodu). Otevřou-li se během této doby dveře anebo kufr, odpočet se přeruší. Zavřením dveří anebo kufru začne odpočet od začátku. Aktivace přídavného vstupu AUX nezastaví odpočet. Způsob aktivace alarmu anebo vypnutí této funkce lze nastavit (volba 7 na straně 5 v Montážním návodu). Odpočet času lze úplně zastavit stisknutím tlačítka. Aktivaci alarmu je potom nutné provést tlačítky pro zapnutí alarmu případně. 1.4 Automatické znovuzapnutí alarmu Alarm umožňuje automatické zapnutí alarmu po 30 sekundách v případě, kdy po vypnutí alarmu ze stavu hlídání nebyly otevřeny dveře, kufr nebo zapnuto zapalování. Aktivní funkce je indikována rychlým blikáním LED. Funkci lze zapnout nebo vypnout (volba 13 na straně 5 v Montážním návodu). 1.5 Kontrola kreditu Pro kontrolu kreditu na GSM kartě v alarmu a také pro kontrolu dostupnosti signálu (na horách a pod.) krátce stiskněte současně tlačítka a do 5 sekund po aktivaci alarmu. Alarm 1x zavolá na první číslo. Hovor je možné zrušit anebo přijmout, v tom případě alarm hovor automaticky okamžitě ukončí. Neuskuteční-li se prozvonění, možnou příčinou je nedostatečný kredit na kartě nebo nedostupná GSM síť. 1.6 Vypnutí alarmu Stav alarmu: Zapnutý a) Stiskněte tlačítko. (Používáte-li OEM ovladač, stiskněte tlačítko UNLOCK.) 5

6 b) Siréna 3x pípne (volitelné nastavení) a světla 3x bliknou. (V případě OEM ovladače vozidlo indikuje odemknutí standardním způsobem.) c) Dveře se odemknou, alarm se deaktivuje a zruší se blokování. d) LED bude 30 sekund rychle blikat v případě, že je aktivována funkce automatického zapnutí alarmu. Je-li tato funkce vypnutá, LED zůstává zhasnutá. 1.7 Poplach Po narušení vstupů snímačů (otřesový, ultrazvukový, a pod.), dveří nebo kufru, se aktivuje siréna, jejíž zvukový projev je volitelně nastavitelný (volba 5 na straně 5 v Montážním návodu). Houkání sirény lze vypnout jedním z tlačítek, a. Alarm zůstává v režimu hlídání. Pro deaktivaci alarmu je nutné nejdříve vypnout houkání příslušnými tlačítky a potom stisknout tlačítko. Doba poplachu je 30 sekund. Pokud při vypínání alarmu siréna 5x pípne (první je delší), znamená to, že byl během hlídání automobilu spuštěn poplach. Po otevření dveří automobilu indikuje LED počtem bliknutí příčinu poplachu (viz. Tabulka identifikace poplachu). Zapnutím zapalování přestane LED blikat. Tabulka identifikace poplachu Příčina poplachu Otřesový snímač Dveře Kufr Přídavný snímač Zapalování Počet bliknutí LED 3x 4x 5x 6x 7x 1.8 Omezení počtu poplachů Systém umožňuje nastavit omezení počtu poplachů (volba 4 na straně 5 v Montážním návodu) od aktivačních vstupů, v případě poruchy snímače, kontaktu, a pod. Snímač/kontakt, který přesáhne svojí aktivací nastavený počet spuštění poplachu je ignorován, ale ostatní snímače mohou poplach vyvolat. Tuto funkci lze rovněž vypnout. 1.9 Panic dálkové spuštění poplachu V případě potřeby zablokování vozidla nebo spuštění poplachu lze využít funkce PANIC. Aktivace : Podržením tlačítek a po dobu tří sekund se kdykoliv spustí poplach. Deaktivace: Stisknutím libovolného tlačítka. POZNÁMKA: U funkce PANIC, pokud není alarm zapnutý, se aktivuje také blokovací výstup a uzamkne se centrál Vyhledání auta Funkce slouží k zvukové, případně světelné identifikaci Vašeho vozidla, např. na parkovišti, kde je velký počet vozidel. Hlasité: Při zapnutém alarmu stisknutím tlačítka Tiché: Při zapnutém alarmu stisknutím tlačítka. Siréna 5x pípne a světla 10x bliknou.. Světla 10x bliknou. 6

7 1.11 Upozornění na otevřené dveře. V případě, kdy máte zapnuté zapalování Vás alarm může blikáním světel upozornit na otevřené dveře nebo kufr. Tuto funkci lze nastavit v programovací tabulce (volba 14 na straně 5 v Montážním návodu) Dálkové otevírání kufru Současným stisknutím tlačítek a se aktivuje výstup na kufr. Jím je možné spustit mechanizmus na otevření kufru, kapoty, a pod. Délka sepnutí výstupu je volitelná (volba 9 na straně 5 v Montážním návodu). Tuto funkci je možné zvolit s úplným vypnutím alarmu, bez vypnutí alarmu, ale s vyřazením senzorů anebo bez vypnutí alarmu (funkce 12 na straně 5 v Montážním návodu). Používáte-li OEM ovladač k vozidlu a připojení přes CAN, je vhodné nastavit funkci bez vypnutí alarmu s vypnutím senzorů Použití výstupu AUX Současným stisknutím tlačítek a lze aktivovat přídavný výstup AUX a jím ovládat např. otevření střešního okna, naviják a pod. Délka sepnutí výstupu je volitelná (volba 10 na straně 5 v Montážním návodu). Tuto funkci je možné zvolit s úplným vypnutím alarmu, bez vypnutí alarmu, ale s vyřazením senzorů anebo bez vypnutí alarmu (funkce 24 na straně 5 v Montážním návodu). Výstupem lze ovládat silové relé. 2 GSM funkce alarmu GSM funkce alarmu umožňuje sledování stavu, ovládání některých funkcí alarmu a oznámení poplachu a také příčiny poplachu pomocí GSM telefonu. Alarm je schopen volat v případě poplachu na dvě telefonní čísla. Pro tuto funkci je nutné, aby byla do adaptéru v GSM modulu vložena SIM karta. O vhodnosti použití konkrétní SIM karty pro účel GSM alarmu se poraďte s jejím poskytovatelem. Před vložením SIM karty je nevyhnutelné, aby měla vypnutou ochranu PIN kódem. Vypnutí PIN kódu lze uskutečnit pomocí mobilního telefonu. Rovněž je vhodné zrušit přesměrování a hlasovou schránku na použitém telefonním čísle SIM karty. Telefonní číslo karty je užitečné zapsat a uložit do mobilního telefonu pod jednoznačným jménem např. Autoalarm, a pod. 7

8 2.1 Volání na alarm Po zavolání na číslo karty: V případě, kdy je nastavena funkce přístupu do alarmu (funkce 23 na straně 5 v Montážním návodu) na autorizovaný telefon, se vstoupí do GSM menu alarmu okamžitě. Je-li tato funkce nastavena na zadání hesla, ozve se výzva pro vložení 6-ti místného číselného kódu (z výroby:123456) pro vstup do GSM menu. Po ukončení výzvy můžete zadat tento kód pomocí tlačítek Vašeho telefonu. Zadávání ukončuje znak. (Pro zadávání musíte mít na Vašem telefonu aktivní DTMF kódování tlačítek.) V případě nesprávného kódu se výzva opakuje a kód lze opět zadat do 30 sekund. Tlačítkem je možné před zadáním přístupového kódu cyklicky přepínat jazyk hlasového menu. V případě, že během 30 sekund nestlačíte žádné tlačítko na telefonu, hovor se ukončí. 2.2 GSM menu Po úspěšném zadání vstupního kódu je přečten stav vozidla: hlídání zapnuto hlídání vypnuto - je-li alarm deaktivován aktivní snímač - přečtení aktivních vstupů. Není-li aktivní žádný vstup, tato zpráva se nepřečte. motor je blokován - oznámení o stavu vstupu blokování motoru anebo motor není blokován Následuje přečtení hlasového menu. GSM modul umožňuje tyto funkce: 1 Zapnutí alarmu 2 Vypnutí alarmu 3 Blokování / odblokování motoru 4 Monitorování 5 Nastavení 0 Ukončení Pro výběr volby stiskněte na Vašem telefonu příslušné tlačítko s číslem. Stisknete-li nesprávné tlačítko anebo volbu, zazní zpráva - je-li alarm aktivován Nesprávná volba Zapnutí alarmu Po zvolení volby 1 je alarm aktivován přes telefon. Tato volba provede stejnou funkci jako stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači Vypnutí alarmu Po zvolení volby 2 je alarm deaktivován přes telefon. Tato volba má stejnou funkci jako tlačítko na dálkovém ovladači. 8

9 2.2.3 Blokování / odblokování motoru Je-li alarm deaktivovaný, po zvolení volby 3 se zapne blokování motoru. Pokud je ale zapnuté zapalování, tato volba není k dispozici nelze zapnout blokování motoru. Odblokování motoru se provádí opět navolením volby 3 anebo deaktivací alarmu. Je-li alarm aktivní, tato volba není v hlasovém menu, blokování motoru je automatické Monitorování Volba 4 umožňuje sledování činnosti a stavu alarmu. V tomto menu je hlasově přečten stav vozidla a případně aktivní senzor anebo vstup. Např. v pořádku Motor blokován Stav auta Hlídání zapnuto Auto Nastavení Volba 5 umožňuje vstup do podmenu, ve kterém lze nastavit vstupní kód a telefonní čísla, na které má GSM modul volat v případě poplachu. Funkci je možné zvolit po přečtení tohoto hlasového menu: Stiskněte 1 pro změnu hesla 2 pro nastavení telefonních čísel 0 pro návrat Při zvolení volby 1 zazní zpráva: Zadejte šest čísel nového hesla a stiskněte křížek anebo stiskněte křížek pro přečtení hesla. Po odeznění lze zadat 6 čísel a pro potvrzení stisknout znak. Následně je toto heslo pro kontrolu přečteno GSM modulem a proběhne návrat do podmenu. Heslo je přečteno také v případě, kdy se stiskne pouze znak. V případě, kdy došlo k chybné interpretaci čísel hesla anebo nebyl zadán potřebný počet čísel, zazní zpráva stisknutím volby 1. Při zvolení volby 2 zazní zpráva: Neúplné heslo. Změna nebyla uložena. Heslo lze znovu zadat Stiskněte jedničku pro první číslo, dvojku pro druhé číslo, nulu pro návrat. Po zvolení pořadí pro telefonní číslo, zazní zpráva Zadejte telefonní číslo a stiskněte křížek anebo stiskněte křížek pro přečtení čísla anebo stisknutím hvězdičky číslo vymažte. Je možné zadat až 15ti místné telefonní číslo. Po stisknutí znaku přečtena jednotlivá čísla a proběhne návrat do podmenu. Je-li zadáno nesprávné telefonní číslo, po stisknutí znaku Nesprávné číslo. jsou GSM modulem je přečtena zpráva 9

10 Stejný postup je možný při zadávání druhého čísla. V případě, že se přečtené číslo neshoduje se zapisovaným, je možné jej opětovně zadat výběrem volby z podmenu. Pro přečtení čísla lze stisknout znak zpráva Telefonní číslo neaktivní.. Není-li telefonní číslo v paměti GSM modulu zazní Potřebujete-li smazat konkrétní telefonní číslo zaznamenané v paměti GSM modulu, je možné to provést stisknutím znaku. Stisknutím 0 proběhne návrat do podmenu. Volba 0 umožňuje návrat do hlavního menu GSM modulu Ukončení Po zvolení volby 0 v hlavním menu se hovor ukončí. Hovor lze ukončit také standardním tlačítkem pro ukončení hovoru na mobilním telefonu. 2.3 GSM volání při poplachu Nastane-li poplach a jsou-li zadány telefonní čísla, alarm začne volat na první uložené telefonní číslo. GSM modul alarmu se bude pokoušet o spojení nastavený počet pokusů (volba 19 na straně 5 v Montážním návodu). Není-li hovor přijat, GSM modul bude volat také na druhé zadané telefonní číslo nastavený počet pokusů. Po přijetí hovoru zazní hlasové upozornění, které se opakuje nastavený počet opakování (volba 17 na straně 5 v Montážním návodu): Poplach Příčina poplachu následně jsou přečteny příčiny poplachu. Pokud bylo během poplachu aktivováno více příčin, budou přečteny v pořadí, v jakém nastala jejich aktivace. Následuje menu: jedničku pro zrušení poplachu umožňuje zrušit poplach, alarm ale zůstává aktivní, stejná funkce jako při stisknutí tlačítka. křížek pro menu vstup do hlavního menu, stejná funkce jako při volání na GSM modul. nulu pro ukončení ukončení hovoru. Hovor se ukončí, pokud během 30 sekund není stisknuto žádné tlačítko na telefonu anebo tlačítkem 0 na telefonu, resp. tlačítkem telefonu pro standardní ukončení hovoru. Způsob možného ukončení hovoru lze nastavit v programové tabulce (volba 18 na straně 5 v Montážním návodu). Nejsou-li zadána žádná telefonní čísla, GSM modul při poplachu nevolá. 10

11 2.4 Montáž GSM příslušenství V boční části alarmu se nachází konektor pro připojení GSM antény. Konektor antény opatrně našroubujte na tento konektor. Anténu neumísťujte na místo, u kterého se nachází velké kovové součástky, plechy, ani do blízkosti samotného alarmu. Doporučené místo je v okolí čelního skla vozidla. Anténa musí být připojená k GSM alarmu dříve než připojíte napájení k alarmu. Používejte pouze dodávanou GSM anténu. SIM kartu zatlačte dovnitř adaptéru zlatými ploškami dolů. Pro vyjmutí SIM karty opět zatlačte na její viditelnou část. Karta se vysune automaticky. POZNÁMKA Je vhodné, aby zadávání vstupního kódu jako i telefonních čísel do alarmu bylo prováděno s vypnutým hlasitým hovorem. Předejdete tak možnému odposlechu, jako i chybnému zadání kódů vlivem echa a okolních ruchů. Pro zkrácené ovládání alarmu přes mobilní telefon lze využít přímé vyslání řetězce z telefonu. Například: Aktivace alarmu s použitím hesla: 09xxxxxxxxp123456#p10. Aktivace alarmu bez použití hesla (z autorizovaného telefonu volba 23.): 09xxxxxxxxp10. Kde 09xxxxxxxx je telefonní číslo alarmu, p je znak pro pauzu (u některých telefonů se používá čárka,) # vstupné heslo do alarmu a 1 volba pro aktivaci alarmu (2 - pro deaktivaci), 0 na konci - ukončení hovoru. Je možné vytvořit řetězec ze všech možností menu, tedy například i zadání prvního telefonního čísla: 09xxxxxxxxp123456#p522p09yyyyyyyy#p0. Kde 09yyyyyyyy je telefonní číslo, které chcete zadat. 11

12 2.5 Struktura hlasového menu volání při poplachu GSM ALARM VOLÁ PŘI POPLACHU Poplach Příčina poplachu : >aktivní vstupy< 1 pro zrušení poplachu # pro menu 0 pro ukončení 1 0 # VSTUP DO HLAVNÍHO MENU Ukončení poplachu Ukončení hovoru 12

13 2.6 Struktura hlasového menu GSM modulu VOLÁNÍ NA GSM ALARM Autorizovaný telefón Zadejte šest čísel hesla a stiskněte křížek OK >Stav auta< HLAVNÍ MENU Stiskněte: 1 pro zapnutí alarmu 2 pro vypnutí alarmu 3 pro blokování motoru 4 pro monitorování 5 pro nastavení 0 pro ukončení CHYBA Aktivace alarmu 5 Stiskněte: 1 pro změnu hesla 2 pro nastavení telefonních čísel 0 pro návrat 1 Deaktivace alarmu Blokování motoru 2 Stiskněte: 4 pro zjištění stavu 0 pro ukončení monitorování Stav auta ZJIŠŤOVÁNÍ A HLÁŠENÍ STAVU VOZIDLA (kufr, dveře, zapalování, otřesový a přídavný senzor) Ukončení hovoru Zadejte šest čísel nového hesla a stiskněte # nebo stiskněte # pro přečtení hesla Stiskněte: 1 pro první číslo 2 pro druhé číslo 0 pro návrat chyba Zadávání Přečtení jednotlivých čísel Neúplné heslo. Změna nebyla uložena. Zadejte telefonní číslo a stiskněte # anebo stiskněte # pro přečtení čísla anebo stisknutím * číslo vymažte. stlačenie # Zadávání čísel stisknutí * chyba Telefonní číslo. neaktivní Přečtení jednotlivých čísel Nesprávné číslo

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD uživatelský návod 1 A. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE tlačítko funkce systému poznámka uzamkne dveře vozidla a aktivuje systém - aktivuje systém a

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Pokyny k obsluze. Thermo Call TC3

Pokyny k obsluze. Thermo Call TC3 Pokyny k obsluze Thermo Call TC3 Všeobecné informace Vážená zákaznice firmy Webasto, vážený zákazníku firmy Webasto, děkujeme Vám, že jste si zakoupili nové Thermo Call TC3. Díky tomuto produktu získáváte

Více

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod Dvoucestný autoalarm Uživatelský a montážní návod Důležité pokyny Doporučujeme montáž svěřit zkušenému techniku. Zabraňte styku centrální jednotky a dálkových ovladačů s vodou Před použitím si pečlivě

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k výběru zařízení MetaSAT! Dříve než začnete číst návod jak používat toto zařízení, rádi bychom Vám sdělili informace, které mohou být užitečné

Více

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyvinut a vyroben v souladu s náročnými standardy automobilového průmyslu při využití

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka Verze dokument: v1.5. CZ Pozor! Specifikace se mohou změnit bez upozornění. 1 / 5 Popis přístroje SA-REOP-Basic GSM komunikátor s 2 vstupy, který může

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A uživatelský manuál www.phobos-systems.sk www.magicar.sk OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače...

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE: NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410 TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V) Odběr proudu: 20mA Pracovní teplota: od -40 do +80 C Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

www.9000.cz MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

www.9000.cz MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál www.9000.cz MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál CZ OBSAH 1. Důležité informace...4

Více

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10 Obsah I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3 1. Umístění vozidlové jednotky 3 2. Připojení kabelového svazku 4 2.1 Vstup ZAPALOVÁNÍ 6 2.2 Vstup INPUT ALARM 6 2.3 Výstup (přepínací relé) 6 3. Montáž

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 GT ALARM CZ Hukvaldy 156 739 46 Hukvaldy okr. Frýdek-Místek tel.: 777 699 907, 558 699 907 fax: 558 637 345 e-mail: info@gtalarm.cz http://www.gtalarm.cz NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 Nejdříve nám

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál MODUL CAN DS 450 verze 2.0 Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál CZ Úvod... 3 Informace... 3 Programování modulu CAN DS 450... 3 Funkce výstupů modulu CAN DS 450 verze 2.0... 4 Technické údaje...

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty)

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) V systému JABLOTRON 100 mohou být různé varianty přístupových modulů, které jej umožňují ovládat a zároveň přehledně signalizovat stav jednotlivých částí.

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více