GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál"

Transkript

1 GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál

2 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu CAN BUS Magicar GSM modul Hlasové menu Volání na 2 telefonní čísla při poplachu Zapnutí/vypnutí alarmu voláním přes telefon Zjištění stavu alarmu voláním přes telefon Kontrolní volání Plovoucí kód Vypnutí/zapnutí alarmu ovladačem Tiché vypnutí/zapnutí alarmu Automatické zapnutí alarmu Automatické znovuzapnutí alarmu Uzamknutí vozidla od zapalování Dočasné vyřazení snímačů Omezení počtu poplachů Vyhledávání vozidla Funkce PANIC Servisní režim Výstraha otevřených dveří Nouzové odstavení Blokovací výstup 2 vstupy na snímače Ovládání výstražných světel Dálkové otevření kufru Přídavný výstup AUX Reléový výstup na centrální zamykání Variabilní nastavení zamykacích/odemykacích impulzů Programovatelné zpoždění snímání vstupů Programovatelný zvuk sirény 2

3 OBSAH 1 FUNKCE ALARMU Zapnutí alarmu Tiché zapnutí alarmu Automatické zapnutí alarmu posledními dveřmi Automatické znovuzapnutí alarmu Kontrola kreditu Vypnutí alarmu Poplach Omezení počtu poplachů Panic dálkové spuštění poplachu Vyhledání auta Upozornění na otevřené dveře Dálkové otevření kufru Použití výstupu AUX GSM funkce alarmu Volání na alarm GSM menu GSM volání při poplachu Montáž GSM příslušenství Struktura hlasového menu volání při poplachu Struktura hlasového menu GSM modulu

4 Tlačítko Znak Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěn poplach dálkové uzamknutí dveří při zapnutém zapalování vypnutí a odemknutí alarm je zapnutý 2 dálkové odemknutí dveří při zapnutém zapalování ukončení poplachu je spuštěn poplach tiché zapnutí alarmu alarm je vypnutý 3 vyhledání auta bez zvuku alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěn poplach p o t om 3 3 p o t om 3 + současné stisknutí tlačítek postupné stisknutí tlačítek dálkové otevření kufru PANIC spuštění poplachu stisk tlačítek na 3 sekundy kontrola kreditu zpětné volání dálková aktivace výstupu AUX zapnutí alarmu s vypnutím senzorů tiché zapnutí alarmu s vypnutím senzorů kdykoliv kdykoliv alarm je zapnutý do 5 sekund kdykoliv alarm je vypnutý alarm je vypnutý Indikace LED Je-li alarm zapnutý, LED bliká v delších intervalech. Při poplachu bliká LED rychle. V servisním režimu LED trvale svítí. Byl-li spuštěn poplach, po vypnutí alarmu a otevření dveří oznámí LED počtem bliknutí příčinu poplachu. 1 FUNKCE ALARMU V případě propojení alarmu s modulem CAN BUS Magicar a montáže na CAN sběrnici, lze v závislosti na značce vozidla využívat k aktivaci, deaktivaci alarmu, případně otevření kufru, také původní (OEM) ovladač k vozidlu. Na tuto možnost se informujte v montážním středisku. 4

5 1.1 Zapnutí alarmu Stav alarmu: Vypnutý a) Stiskněte tlačítko. (Používáte-li OEM ovladač, stiskněte tlačítko LOCK.) b) Siréna 1x pípne (volitelné nastavení ) a světla 1x bliknou. (V případě OEM ovladače vozidlo indikuje uzamknutí standardním způsobem.) c) Dveře se zamknou, aktivuje se blokovací výstup. d) LED bude svítit. Po volitelně nastavené době zpoždění začne LED pomalu blikat, alarm je aktivován. Aktivují-li se hlídané vstupy (otevřené dveře, kufr, aktivní senzor,...) během zpoždění, bude LED dioda blikat a po deaktivaci vstupu (zavření dveří, kufru) LED zhasne. Jsou-li aktivní hlídané vstupy ještě před zpožděním (např. ponechané otevřené dveře), LED pro výstrahu blikat nebude. Zůstanou-li tyto vstupy aktivní i nadále po uplynutí doby zpoždění, systém na to upozorní světelným a zvukovým signálem. Alarm se ale aktivuje. Dojde-li do 3 sekund od stisknutí tlačítka ke stisknutí tlačítka, vyřadí se oba senzory z možnosti spustit poplach. Spustit poplach budou moci senzory až po následujícím zapnutí alarmu. 1.2 Tiché zapnutí alarmu Tlačítkem se zapne alarm bez akustického signálu. Funkčně se chová stejně jako při použití tlačítka. Vypnutí alarmu tlačítkem je rovněž bez akustického signálu (zapípání). Dojde-li do 3 sekund od stisknutí tlačítka ke stisknutí tlačítka, vyřadí se oba senzory z možnosti spustit poplach. Spustit poplach budou moci až po následujícím zapnutí alarmu. 1.3 Automatické zapnutí alarmu posledními dveřmi V případě ukončení jízdy a vypnutí zapalování se od momentu zavření dveří spustí odpočet času pro automatické aktivování alarmu. Tato doba je nastavitelná (volba 6 na straně 5 v Montážním návodu). Otevřou-li se během této doby dveře anebo kufr, odpočet se přeruší. Zavřením dveří anebo kufru začne odpočet od začátku. Aktivace přídavného vstupu AUX nezastaví odpočet. Způsob aktivace alarmu anebo vypnutí této funkce lze nastavit (volba 7 na straně 5 v Montážním návodu). Odpočet času lze úplně zastavit stisknutím tlačítka. Aktivaci alarmu je potom nutné provést tlačítky pro zapnutí alarmu případně. 1.4 Automatické znovuzapnutí alarmu Alarm umožňuje automatické zapnutí alarmu po 30 sekundách v případě, kdy po vypnutí alarmu ze stavu hlídání nebyly otevřeny dveře, kufr nebo zapnuto zapalování. Aktivní funkce je indikována rychlým blikáním LED. Funkci lze zapnout nebo vypnout (volba 13 na straně 5 v Montážním návodu). 1.5 Kontrola kreditu Pro kontrolu kreditu na GSM kartě v alarmu a také pro kontrolu dostupnosti signálu (na horách a pod.) krátce stiskněte současně tlačítka a do 5 sekund po aktivaci alarmu. Alarm 1x zavolá na první číslo. Hovor je možné zrušit anebo přijmout, v tom případě alarm hovor automaticky okamžitě ukončí. Neuskuteční-li se prozvonění, možnou příčinou je nedostatečný kredit na kartě nebo nedostupná GSM síť. 1.6 Vypnutí alarmu Stav alarmu: Zapnutý a) Stiskněte tlačítko. (Používáte-li OEM ovladač, stiskněte tlačítko UNLOCK.) 5

6 b) Siréna 3x pípne (volitelné nastavení) a světla 3x bliknou. (V případě OEM ovladače vozidlo indikuje odemknutí standardním způsobem.) c) Dveře se odemknou, alarm se deaktivuje a zruší se blokování. d) LED bude 30 sekund rychle blikat v případě, že je aktivována funkce automatického zapnutí alarmu. Je-li tato funkce vypnutá, LED zůstává zhasnutá. 1.7 Poplach Po narušení vstupů snímačů (otřesový, ultrazvukový, a pod.), dveří nebo kufru, se aktivuje siréna, jejíž zvukový projev je volitelně nastavitelný (volba 5 na straně 5 v Montážním návodu). Houkání sirény lze vypnout jedním z tlačítek, a. Alarm zůstává v režimu hlídání. Pro deaktivaci alarmu je nutné nejdříve vypnout houkání příslušnými tlačítky a potom stisknout tlačítko. Doba poplachu je 30 sekund. Pokud při vypínání alarmu siréna 5x pípne (první je delší), znamená to, že byl během hlídání automobilu spuštěn poplach. Po otevření dveří automobilu indikuje LED počtem bliknutí příčinu poplachu (viz. Tabulka identifikace poplachu). Zapnutím zapalování přestane LED blikat. Tabulka identifikace poplachu Příčina poplachu Otřesový snímač Dveře Kufr Přídavný snímač Zapalování Počet bliknutí LED 3x 4x 5x 6x 7x 1.8 Omezení počtu poplachů Systém umožňuje nastavit omezení počtu poplachů (volba 4 na straně 5 v Montážním návodu) od aktivačních vstupů, v případě poruchy snímače, kontaktu, a pod. Snímač/kontakt, který přesáhne svojí aktivací nastavený počet spuštění poplachu je ignorován, ale ostatní snímače mohou poplach vyvolat. Tuto funkci lze rovněž vypnout. 1.9 Panic dálkové spuštění poplachu V případě potřeby zablokování vozidla nebo spuštění poplachu lze využít funkce PANIC. Aktivace : Podržením tlačítek a po dobu tří sekund se kdykoliv spustí poplach. Deaktivace: Stisknutím libovolného tlačítka. POZNÁMKA: U funkce PANIC, pokud není alarm zapnutý, se aktivuje také blokovací výstup a uzamkne se centrál Vyhledání auta Funkce slouží k zvukové, případně světelné identifikaci Vašeho vozidla, např. na parkovišti, kde je velký počet vozidel. Hlasité: Při zapnutém alarmu stisknutím tlačítka Tiché: Při zapnutém alarmu stisknutím tlačítka. Siréna 5x pípne a světla 10x bliknou.. Světla 10x bliknou. 6

7 1.11 Upozornění na otevřené dveře. V případě, kdy máte zapnuté zapalování Vás alarm může blikáním světel upozornit na otevřené dveře nebo kufr. Tuto funkci lze nastavit v programovací tabulce (volba 14 na straně 5 v Montážním návodu) Dálkové otevírání kufru Současným stisknutím tlačítek a se aktivuje výstup na kufr. Jím je možné spustit mechanizmus na otevření kufru, kapoty, a pod. Délka sepnutí výstupu je volitelná (volba 9 na straně 5 v Montážním návodu). Tuto funkci je možné zvolit s úplným vypnutím alarmu, bez vypnutí alarmu, ale s vyřazením senzorů anebo bez vypnutí alarmu (funkce 12 na straně 5 v Montážním návodu). Používáte-li OEM ovladač k vozidlu a připojení přes CAN, je vhodné nastavit funkci bez vypnutí alarmu s vypnutím senzorů Použití výstupu AUX Současným stisknutím tlačítek a lze aktivovat přídavný výstup AUX a jím ovládat např. otevření střešního okna, naviják a pod. Délka sepnutí výstupu je volitelná (volba 10 na straně 5 v Montážním návodu). Tuto funkci je možné zvolit s úplným vypnutím alarmu, bez vypnutí alarmu, ale s vyřazením senzorů anebo bez vypnutí alarmu (funkce 24 na straně 5 v Montážním návodu). Výstupem lze ovládat silové relé. 2 GSM funkce alarmu GSM funkce alarmu umožňuje sledování stavu, ovládání některých funkcí alarmu a oznámení poplachu a také příčiny poplachu pomocí GSM telefonu. Alarm je schopen volat v případě poplachu na dvě telefonní čísla. Pro tuto funkci je nutné, aby byla do adaptéru v GSM modulu vložena SIM karta. O vhodnosti použití konkrétní SIM karty pro účel GSM alarmu se poraďte s jejím poskytovatelem. Před vložením SIM karty je nevyhnutelné, aby měla vypnutou ochranu PIN kódem. Vypnutí PIN kódu lze uskutečnit pomocí mobilního telefonu. Rovněž je vhodné zrušit přesměrování a hlasovou schránku na použitém telefonním čísle SIM karty. Telefonní číslo karty je užitečné zapsat a uložit do mobilního telefonu pod jednoznačným jménem např. Autoalarm, a pod. 7

8 2.1 Volání na alarm Po zavolání na číslo karty: V případě, kdy je nastavena funkce přístupu do alarmu (funkce 23 na straně 5 v Montážním návodu) na autorizovaný telefon, se vstoupí do GSM menu alarmu okamžitě. Je-li tato funkce nastavena na zadání hesla, ozve se výzva pro vložení 6-ti místného číselného kódu (z výroby:123456) pro vstup do GSM menu. Po ukončení výzvy můžete zadat tento kód pomocí tlačítek Vašeho telefonu. Zadávání ukončuje znak. (Pro zadávání musíte mít na Vašem telefonu aktivní DTMF kódování tlačítek.) V případě nesprávného kódu se výzva opakuje a kód lze opět zadat do 30 sekund. Tlačítkem je možné před zadáním přístupového kódu cyklicky přepínat jazyk hlasového menu. V případě, že během 30 sekund nestlačíte žádné tlačítko na telefonu, hovor se ukončí. 2.2 GSM menu Po úspěšném zadání vstupního kódu je přečten stav vozidla: hlídání zapnuto hlídání vypnuto - je-li alarm deaktivován aktivní snímač - přečtení aktivních vstupů. Není-li aktivní žádný vstup, tato zpráva se nepřečte. motor je blokován - oznámení o stavu vstupu blokování motoru anebo motor není blokován Následuje přečtení hlasového menu. GSM modul umožňuje tyto funkce: 1 Zapnutí alarmu 2 Vypnutí alarmu 3 Blokování / odblokování motoru 4 Monitorování 5 Nastavení 0 Ukončení Pro výběr volby stiskněte na Vašem telefonu příslušné tlačítko s číslem. Stisknete-li nesprávné tlačítko anebo volbu, zazní zpráva - je-li alarm aktivován Nesprávná volba Zapnutí alarmu Po zvolení volby 1 je alarm aktivován přes telefon. Tato volba provede stejnou funkci jako stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači Vypnutí alarmu Po zvolení volby 2 je alarm deaktivován přes telefon. Tato volba má stejnou funkci jako tlačítko na dálkovém ovladači. 8

9 2.2.3 Blokování / odblokování motoru Je-li alarm deaktivovaný, po zvolení volby 3 se zapne blokování motoru. Pokud je ale zapnuté zapalování, tato volba není k dispozici nelze zapnout blokování motoru. Odblokování motoru se provádí opět navolením volby 3 anebo deaktivací alarmu. Je-li alarm aktivní, tato volba není v hlasovém menu, blokování motoru je automatické Monitorování Volba 4 umožňuje sledování činnosti a stavu alarmu. V tomto menu je hlasově přečten stav vozidla a případně aktivní senzor anebo vstup. Např. v pořádku Motor blokován Stav auta Hlídání zapnuto Auto Nastavení Volba 5 umožňuje vstup do podmenu, ve kterém lze nastavit vstupní kód a telefonní čísla, na které má GSM modul volat v případě poplachu. Funkci je možné zvolit po přečtení tohoto hlasového menu: Stiskněte 1 pro změnu hesla 2 pro nastavení telefonních čísel 0 pro návrat Při zvolení volby 1 zazní zpráva: Zadejte šest čísel nového hesla a stiskněte křížek anebo stiskněte křížek pro přečtení hesla. Po odeznění lze zadat 6 čísel a pro potvrzení stisknout znak. Následně je toto heslo pro kontrolu přečteno GSM modulem a proběhne návrat do podmenu. Heslo je přečteno také v případě, kdy se stiskne pouze znak. V případě, kdy došlo k chybné interpretaci čísel hesla anebo nebyl zadán potřebný počet čísel, zazní zpráva stisknutím volby 1. Při zvolení volby 2 zazní zpráva: Neúplné heslo. Změna nebyla uložena. Heslo lze znovu zadat Stiskněte jedničku pro první číslo, dvojku pro druhé číslo, nulu pro návrat. Po zvolení pořadí pro telefonní číslo, zazní zpráva Zadejte telefonní číslo a stiskněte křížek anebo stiskněte křížek pro přečtení čísla anebo stisknutím hvězdičky číslo vymažte. Je možné zadat až 15ti místné telefonní číslo. Po stisknutí znaku přečtena jednotlivá čísla a proběhne návrat do podmenu. Je-li zadáno nesprávné telefonní číslo, po stisknutí znaku Nesprávné číslo. jsou GSM modulem je přečtena zpráva 9

10 Stejný postup je možný při zadávání druhého čísla. V případě, že se přečtené číslo neshoduje se zapisovaným, je možné jej opětovně zadat výběrem volby z podmenu. Pro přečtení čísla lze stisknout znak zpráva Telefonní číslo neaktivní.. Není-li telefonní číslo v paměti GSM modulu zazní Potřebujete-li smazat konkrétní telefonní číslo zaznamenané v paměti GSM modulu, je možné to provést stisknutím znaku. Stisknutím 0 proběhne návrat do podmenu. Volba 0 umožňuje návrat do hlavního menu GSM modulu Ukončení Po zvolení volby 0 v hlavním menu se hovor ukončí. Hovor lze ukončit také standardním tlačítkem pro ukončení hovoru na mobilním telefonu. 2.3 GSM volání při poplachu Nastane-li poplach a jsou-li zadány telefonní čísla, alarm začne volat na první uložené telefonní číslo. GSM modul alarmu se bude pokoušet o spojení nastavený počet pokusů (volba 19 na straně 5 v Montážním návodu). Není-li hovor přijat, GSM modul bude volat také na druhé zadané telefonní číslo nastavený počet pokusů. Po přijetí hovoru zazní hlasové upozornění, které se opakuje nastavený počet opakování (volba 17 na straně 5 v Montážním návodu): Poplach Příčina poplachu následně jsou přečteny příčiny poplachu. Pokud bylo během poplachu aktivováno více příčin, budou přečteny v pořadí, v jakém nastala jejich aktivace. Následuje menu: jedničku pro zrušení poplachu umožňuje zrušit poplach, alarm ale zůstává aktivní, stejná funkce jako při stisknutí tlačítka. křížek pro menu vstup do hlavního menu, stejná funkce jako při volání na GSM modul. nulu pro ukončení ukončení hovoru. Hovor se ukončí, pokud během 30 sekund není stisknuto žádné tlačítko na telefonu anebo tlačítkem 0 na telefonu, resp. tlačítkem telefonu pro standardní ukončení hovoru. Způsob možného ukončení hovoru lze nastavit v programové tabulce (volba 18 na straně 5 v Montážním návodu). Nejsou-li zadána žádná telefonní čísla, GSM modul při poplachu nevolá. 10

11 2.4 Montáž GSM příslušenství V boční části alarmu se nachází konektor pro připojení GSM antény. Konektor antény opatrně našroubujte na tento konektor. Anténu neumísťujte na místo, u kterého se nachází velké kovové součástky, plechy, ani do blízkosti samotného alarmu. Doporučené místo je v okolí čelního skla vozidla. Anténa musí být připojená k GSM alarmu dříve než připojíte napájení k alarmu. Používejte pouze dodávanou GSM anténu. SIM kartu zatlačte dovnitř adaptéru zlatými ploškami dolů. Pro vyjmutí SIM karty opět zatlačte na její viditelnou část. Karta se vysune automaticky. POZNÁMKA Je vhodné, aby zadávání vstupního kódu jako i telefonních čísel do alarmu bylo prováděno s vypnutým hlasitým hovorem. Předejdete tak možnému odposlechu, jako i chybnému zadání kódů vlivem echa a okolních ruchů. Pro zkrácené ovládání alarmu přes mobilní telefon lze využít přímé vyslání řetězce z telefonu. Například: Aktivace alarmu s použitím hesla: 09xxxxxxxxp123456#p10. Aktivace alarmu bez použití hesla (z autorizovaného telefonu volba 23.): 09xxxxxxxxp10. Kde 09xxxxxxxx je telefonní číslo alarmu, p je znak pro pauzu (u některých telefonů se používá čárka,) # vstupné heslo do alarmu a 1 volba pro aktivaci alarmu (2 - pro deaktivaci), 0 na konci - ukončení hovoru. Je možné vytvořit řetězec ze všech možností menu, tedy například i zadání prvního telefonního čísla: 09xxxxxxxxp123456#p522p09yyyyyyyy#p0. Kde 09yyyyyyyy je telefonní číslo, které chcete zadat. 11

12 2.5 Struktura hlasového menu volání při poplachu GSM ALARM VOLÁ PŘI POPLACHU Poplach Příčina poplachu : >aktivní vstupy< 1 pro zrušení poplachu # pro menu 0 pro ukončení 1 0 # VSTUP DO HLAVNÍHO MENU Ukončení poplachu Ukončení hovoru 12

13 2.6 Struktura hlasového menu GSM modulu VOLÁNÍ NA GSM ALARM Autorizovaný telefón Zadejte šest čísel hesla a stiskněte křížek OK >Stav auta< HLAVNÍ MENU Stiskněte: 1 pro zapnutí alarmu 2 pro vypnutí alarmu 3 pro blokování motoru 4 pro monitorování 5 pro nastavení 0 pro ukončení CHYBA Aktivace alarmu 5 Stiskněte: 1 pro změnu hesla 2 pro nastavení telefonních čísel 0 pro návrat 1 Deaktivace alarmu Blokování motoru 2 Stiskněte: 4 pro zjištění stavu 0 pro ukončení monitorování Stav auta ZJIŠŤOVÁNÍ A HLÁŠENÍ STAVU VOZIDLA (kufr, dveře, zapalování, otřesový a přídavný senzor) Ukončení hovoru Zadejte šest čísel nového hesla a stiskněte # nebo stiskněte # pro přečtení hesla Stiskněte: 1 pro první číslo 2 pro druhé číslo 0 pro návrat chyba Zadávání Přečtení jednotlivých čísel Neúplné heslo. Změna nebyla uložena. Zadejte telefonní číslo a stiskněte # anebo stiskněte # pro přečtení čísla anebo stisknutím * číslo vymažte. stlačenie # Zadávání čísel stisknutí * chyba Telefonní číslo. neaktivní Přečtení jednotlivých čísel Nesprávné číslo

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem?

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem? M U L T I F U N K Č N Í B E Z P E Č N O S T N Í S Y S T É M Finex REAL pro osobní i nákladní automobily a nemovitosti v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS AUTOALARM ATHOS pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generací zabezpečení vozidel, které v sobě spojuje řadu moderních technologií.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor

www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor www.9000.cz NÁVOD NA POUŽITÍ T GPS E27*10R-02-1207*00 GPS Lokalizátor OBSAH Obsah 2 Úvod 3 Montáž 4 Schéma zapojení 4 Upozornění 5 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Změna bezpečnostního kódu 6 2. Konfigurace

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz Concept 450 Podrobný návod k použití DFFORD www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba YELLOW (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ YELLOW: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA 2.1.

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor Obsah Obsah 3 Úvod 4 Montáž GPS lokalizátoru do vozidla 4 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení alarmu 6 2. Zadání autorizovaných

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm:

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm: Užívatelský návod Funkce DS 512: - GSM - SMS pager integrovaný do řídící jednotky CAN BUS autoalarmu - hlasové volání nebo upozornění SMS na vyvolaný poplach - poloha vozidla je zaslána jen při vyvolání

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor LA GPS Lokalizátor Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž u 3 Konfigurace u 4 1. Konfigurace vstupů a výstupů u (pouze pro montážníky) 5 2. Zadání telefonních čísel autorizovaných pro poplachová SMS 5 a ovládání

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více