Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?"

Transkript

1 PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? Pavel Benajtr 17. dubna 2010

2 Obsah 1 Úvod Reálná elektronická měření Měření s reálnými součástkami a přístroji: Základní měření na zesilovači Zadání úlohy Vypracování úlohy Měření s využitím RC Didactic Systems: Diodové usměrňovače Jednocestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Jednocestný usměrňovač filtrace výstupního napětí Dvoucestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Dvoucestný usměrňovač zobrazení funkce pomocí LED diod Přesný jednocestný diodový usměrňovač funkce a převodní charakteristika Virtuální elektronická měření Měření s využitím programu Multisim NI 10: Základní měření na zesilovači Zadání úlohy Vypracování úlohy Měření s využitím programu Multisim NI 10: Diodové usměrňovače Jednocestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Jednocestný usměrňovač filtrace výstupního napětí Dvoucestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Dvoucestný usměrňovač zobrazení funkce pomocí LED diod Přesný jednocestný diodový usměrňovač funkce a převodní charakteristika Celkové porovnání a vyhodnocení výsledků Základní měření na zesilovači Diodové usměrňovače Závěr Seznam obrázků Literatura a použité zdroje... 36

3 1 Úvod V součastné době se stále častěji můžeme setkat s virtuálními učebnicemi (e-book) určenými pro výuku tzv. elektronické výukové podpory. Vznikají také virtuální školy a univerzity, které doplňují nebo zcela nahrazují výuku vybraných oborů. Je velmi pravděpodobné, téměř jisté, že v tomto trendu se bude nadále pokračovat. Je však možné přenést i zcela odborné předměty, jako jsou elektronická měření, do virtuálního prostředí? Pokud by se jednalo pouze o teoretické nebo informaticky zaměřené předměty, lze říci, že je to možné. V případě praktické výuky by již nebylo snadné rozhodnout, zda daný odborný předmět lze ve virtuálním prostředí vyučovat. V této práci proto porovnáme vybrané úlohy z elektronických měření, které byly provedeny jak s reálnými součástkami a přístroji, tak v simulačním programu na počítači. 1

4 2 Reálná elektronická měření V těchto úlohách použijeme reálné součástky a přístroje, které lze nalézt v laboratoři, určené pro elektrotechnická měření. Do reálných měření můžeme také zahrnout RC Didactic Systems. Jedná se o stavebnici určenou především k výuce elektroniky. Jednotlivé součástky se umisťují do speciálně určených panelů, které se následně propojují pomocí vodičů. Stavebnice také komunikuje s počítačem, který s příslušným programem rozšiřuje možnosti měření a zpracování výsledků (např. jako osciloskop). 2.1 Měření s reálnými součástkami a přístroji: Základní měření na zesilovači Cílem této úlohy je seznámit se s použitím tranzistoru jako zesilovačem v zapojení SE (se společným emitorem). Sestavení obvodu provedeme na základě schématu uvedeného v zadání úlohy, kde je také stanoveno, jaké přístroje a součástky máme při tomto měření použít. K propojení jednotlivých prvků použijeme vodiče, které se běžně k těmto účelům používají. Následně vypracujeme měření podle zadaných úkolů Zadání úlohy Cíl: Seznámit se s použitím tranzistoru jako zesilovače v zapojení SE. Potřeby: tranzistor KC635, R c =1k, R 1 =10k, P 1 =250k - vše na panelu č.3, C 1 =2 F, C 2 =8 F, R Z =3,3k, RC generátor BK 124, zdroj BK 127, voltmetr DV 10, osciloskop OS-5020G, vodiče. Úvod: Tranzistor v zapojení se společným emitorem se využívá jako zesilovač v třídě A, tzn., pracovní bod leží přibližně uprostřed lineární části výstupní charakteristiky, tedy uprostřed statické zatěžovací přímky. Vstupní i výstupní napětí se souměrně pohybuje kolem nastaveného pracovního bodu. Pro toto zapojení je charakteristické: střední vstupní odpor, velký výstupní odpor, velké výkonové zesílení a obrácení fáze (mezi výstupním a vstupním signálem). Napěťové zesílení je dáno činitelem napěťového zesílení měření: 2

5 Napěťový zisk je dán výrazem: Schéma zapojení: Obrázek 1: Schéma zapojení - Základní měření na zesilovači Úkoly: 1) Proveďte základní zapojení obvodu (bez zatěžovacího odporu R Z a bez vstupního signálu). Napájecí napětí nastavte na 20V (měřeno na zdroji). Potenciometrem P 1 nastavte polohu pracovního bodu tranzistoru do středu statické zatěžovací přímky, tzn., aby kolektorové napětí bylo 10V (měřte voltmetrem V 1 ve stejnosměrném režimu). 2) Ověřte, že tranzistor pracuje jako zesilovač signálu. Na vstup (svorky AB) přiveďte signál z RC generátoru (f=1khz, U 1 =0,02V měřeno V 1 ve střídavém režimu). Zobrazte na osciloskopu vstupní i výstupní signál současně. Výsledek zakreslete a vysvětlete průběh signálů. Pomocí V 1 změřte výstupní napětí a vypočtěte činitele napěťového zesílení A u. 3) Pomocí voltmetru V 1 ověřte přesnost kalibrace vert. zesilovačů obou kanálů CH1 i CH2. Voltmetr V 1 ve střídavém režimu připojujte postupně na výstup i vstup tranzistoru. 4) Na výstup tranzistoru připojte zatěžovací odpor R Z a opět určete A u. Odpor nechte nadále připojený. 3

6 5) Připojte V 1 na vstup tranzistoru. Zvyšujte vstupní napětí až do hodnoty, kdy signál na výstupu začne být zkreslován. Pokud zkreslení nebude souměrné v obou polorovinách, proveďte změnu nastavení pracovního bodu tranzistoru. Změřte maximální hodnotu vstupního napětí (výstupní signál ještě není zkreslen) a opět určete A u. Porovnejte dosud vypočítané hodnoty A u. 6) Ověřte přesnost kalibrace časové základny. Na vstup tranzistoru přiveďte signál o přesné frekvenci 1 khz, vstupní napětí nastavte na 0,015 V. Na osciloskopu nastavte vhodnou frekvenci časové základny. Kalibraci proveďte pro jednotlivé kanály samostatně. Nastavte vertikální zesilovače CH1 20 mv/d a CH2 2 V/d. Přesnost časové základny ověřte ještě pro dvě další zvolené frekvence v rozsahu 1 khz až 10 khz. 7) Změřte závislost napěťového zisku a u (db) na frekvenci. Frekvenci měňte od 30Hz do 50 khz (10 hodnot v daném intervalu). U 1 nastavte a udržujte na 0,02V. Vyneste do grafu. Vstupní napětí měřte V 1, výstupní napětí osciloskopem (pozor na přepočet). Časovou základnu nastavujte od 2ms/cm do 100s/cm. Pozn.: Voltmetr DV 10 připojte k síti nejdříve a nechte stále zapnutý Vypracování úlohy Úkol 1 Pomocí potenciometru nastavujeme polohu pracovního bodu tranzistoru do středu statické zatěžovací přímky, dokud se na voltmetru V 1 nezobrazí napětí 10V. Úkol 2 Výpočet činitele napěťového zesílení A u Nastavená hodnota vstupního napětí: U 1 = 0,02V Naměřená hodnota výstupního napětí: U 2 = 5,35V 4

7 Vstupní a výstupní signál zobrazený na osciloskopu Zesilovač invertuje výstupní signál a dle výpočtu jej zesílí o hodnotu 267,5. Vstupní signál má podobu harmonického průběhu a výstupní signál je obrácený harmonický průběh s větší amplitudou, ale shodnou periodou. Což odpovídá funkci invertujícího zesilovače. Úkol 3 Hodnota zjištěná z obrazovky osciloskopu pro vstupní signál: U 1amp = 0,028V Hodnota zjištěná z obrazovky osciloskopu pro výstupní signál: U 2amp = 7,5V Výpočet okamžité hodnoty Při porovnání napětí U 1 a U 2 s hodnotami v úkolu 2, je zřejmé, že jsou tyto hodnoty přibližně shodné. Což vede k závěru, že kalibrace vertikálních zesilovačů obou kanálů je přesná. Případné odchylky v porovnání obou hodnot mohou být způsobeny chybou při čtení hodnot z obrazovky osciloskopu. Úkol 4 Hodnota výstupního napětí po připojení zatěžovacího odporu: U 2 = 4,12V. Výpočet činitele napěťového zesílení A u Po připojení zatěžovacího odporu se zesilovací účinek a výstupní napětí snížilo. Velikost výstupního napětí a zesílení by bylo proto možné měnit tímto odporem. 5

8 Úkol 5 Naměřené hodnoty po zkreslení výstupního signálu Vstupní napětí: U 1 = 0,04V Výstupní napětí: U 2 = 6,36V Výpočet činitele napěťového zesílení A u Při nastavení na hranici zkreslení výstupního signálu se zesilovací účinek a výstupní napětí snížilo na nejnižší hodnotu v porovnání s předchozím měřením v úkolech 2 a 4. Ačkoliv výstupní napětí vypadá na první pohled největší, je to způsobeno dvojnásobně velkým vstupním napětím. Proto při porovnání musíme výstupní napětí vydělit dvěma. Úkol 6 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f [khz] nastavené Citlivost [ms/dílek] Počet dílků f [khz] vypočtené 1 0, , ,1 2 5 Výpočet frekvence f [khz] Vzhledem ke shodným hodnotám frekvence uvedených v tabulce, je zřejmé, že kalibrace časové základny je v pořádku. 6

9 Úkol 7 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f [Hz] k 10k U 1 [V] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 U 2amp [V] 0,6 1,4 2,2 4 5,2 5,2 5,2 U 2 [V] 0,42 0,99 1,56 2,83 3,68 3,68 3,68 a u [db] 26,44 33,89 37,84 43,02 45,30 45,30 45,30 Výpočet okamžité hodnoty Výpočet napěťového zisku a u Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f 50 Závislost napěťového zisku a u [db] na frekvenci f [Hz] a u [db] f [Hz] Obrázek 2: Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f Z grafu lze odvodit závěr, že zesílení signálu bez zkreslení je nad hodnotou 400Hz. U nižších frekvencí by došlo ke zkreslení signálu. 7

10 Obrázek 3: Zapojení obvodu v laboratoři 8

11 2.2 Měření s využitím RC Didactic Systems: Diodové usměrňovače Cílem této úlohy je seznámit se s diodovými usměrňovači. Na rozdíl od předchozí úlohy provedeme měření pomocí RC Didactic Systems. Úloha diodové usměrňovače je již zadána od výrobce a jsou k ní dodané také potřebné prvky pro zapojení obvodů. Je zde ale také možnost některé obvody pozměnit nebo případně sestavit vlastní. Úloha se skládá z několika různých měření. Najdeme zde jednocestný diodový usměrňovač, dvoucestný diodový usměrňovač a přesný jednocestný diodový usměrňovač s operačním zesilovačem. Jednotlivé obvody sestavíme podle zadání a při dodržení uvedených postupů získáme výsledky, které lze porovnat se vzorovým řešením Jednocestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu jednocestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače pro různé typy diod (Si a Shottky). V módu XY zobrazte převodní charakteristiky obou usměrňovačů. Schéma zapojení: IN A D IN B 1,8V 100Hz AC U 1 R 1k U 2 -IN A -IN B Obrázek 4: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 1,8V Funkce: 9

12 Měření: Obrázek 5: Jednocestný diodový usměrňovač Pomocí programu SCOPE jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí. Na výsledném grafu (vpravo) můžeme vidět činnost jednocestného diodového usměrňovače. Dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně. Také je patrný rozdíl mezi Shottkyho diodou (žlutá křivka, výstupní napětí) a univerzální křemíkovou diodou (modrá křivka, výstupní napětí). Vstupní napětí charakterizuje bíla křivka, která má harmonický průběh. Převodní charakteristiky obou usměrňovačů jsou zobrazena na druhém grafu (vlevo). 10

13 2.2.2 Jednocestný usměrňovač filtrace výstupního napětí Zadání: Zobrazte programem SCOPE průběhy výstupního napětí jednocestného usměrňovače s jednoduchým kondenzátorovým filtrem pro různé velikosti C. Schéma zapojení: IN A D IN B 4,5V 100Hz AC U 1 R C U 2 10k -IN A -IN B Obrázek 6: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač s filtrem C Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz, Amplituda: 4,50V, Funkce: Měření: Obrázek 7: Jednocestný diodový usměrňovač s filtrem C 11

14 Pomocí programu SCOPE jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí. Na výsledném grafu můžeme vidět činnost jednocestného diodového usměrňovače s použitím filtru C (kondenzátoru). Vstupní napětí charakterizuje bílá křivka, která má harmonický průběh. Žlutou barvou je označen průběh (výstupní napětí), kdy dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně a velikost filtru C je nulová (bez filtru). Po připojení kondenzátoru o velikosti 1µF již dochází k vyhlazování výstupního napětí. Tento průběh (výstupní napětí) je označen modrou barvou. Připojením kondenzátoru o velikosti 20µF dosáhneme mnohem většího vyhlazení, což lze pozorovat na křivce (výstupním napětí) označené zelenou barvou. Aby nedocházelo ke zvlnění výstupního napětí, je vhodné použít filtr Dvoucestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu dvoucestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače. V módu XY zobrazte převodní charakteristiku dvoucestného diodového usměrňovače. Schéma zapojení: IN A D 1 D 4 4,5V 100Hz AC U IN B R 1k -IN B D 2 D 3 -IN A Obrázek 8: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 4,50V Funkce: 12

15 Měření: Obrázek 9: Dvoucestný diodový usměrňovač Pomocí programu SCOPE jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí. Na výsledném grafu (vpravo) můžeme vidět činnost dvoucestného diodového usměrňovače. K usměrnění dochází v kladné i záporné půlvlně (modrá křivka, výstupní napětí), což je realizováno pomocí vhodného zapojení čtyř diod. Vstupní napětí charakterizuje žlutá křivka, která má tvar harmonického průběhu. Převodní charakteristika usměrňovače je zobrazena na druhém grafu (vlevo). 13

16 2.2.4 Dvoucestný usměrňovač zobrazení funkce pomocí LED diod Zadání: Diody LED zapojené v obvodu dvoucestného usměrňovače indikují svým svícením (jsou v propustném směru) průchod proudu jednotlivými větvemi usměrňovače. Schéma zapojení: D 1 D 4 6V 0,2Hz AC U R 1k D 1, D 3 zelená LED D 2, D 4 červená LED D 2 D 3 Obrázek 10: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 0,2Hz, Amplituda: 6,00V, Funkce: Měření: 14 Obrázek 11: Dvoucestný diodový usměrňovač zapojený pomocí LED diod

17 Při průchodu proudu jednotlivými větvemi dvoucestného diodového usměrňovače, můžeme pozorovat rozsvícení vždy jednoho páru diod (zelených a červených) v určitém časovém intervalu. Rychlost změny indikace závisí na velikosti zvolené frekvence. Proto byla nastavena nízká frekvence 0,2Hz Přesný jednocestný diodový usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu přesného jednocestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače. V módu XY zobrazte převodní charakteristiku přesného jednocestného diodového usměrňovače. Schéma zapojení: D IN A IN B 0,9V 100Hz AC U 1 R 51 U 2 Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 0,90V Funkce: -IN A -IN B Obrázek 12: Schéma zapojení -Přesný jednocestný diodový usměrňovač 15

18 Měření: Obrázek 13: Přesný jednocestný diodový usměrňovač Pomocí programu SCOPE jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí. Na výsledném grafu (vpravo) můžeme vidět činnost přesného jednocestného diodového usměrňovače. Vstupní napětí charakterizuje žlutá křivka, která má harmonický průběh. Dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně, což je patrné na modré křivce (výstupní napětí). Vzhledem k vhodnému zapojení s operačním zesilovačem, kopíruje výstupní napětí v kladné půlvlně vstupní signál. Převodní charakteristika usměrňovače je zobrazena na druhém grafu (vlevo). 16

19 Obrázek 14: Zapojení obvodu pomocí RC Didactic Systems 17

20 3 Virtuální elektronická měření 3.1 Měření s využitím programu Multisim NI 10: Základní měření na zesilovači Měření úlohy provedeme se stejným zadáním jako v případě reálného měření. Obvod zapojíme v simulačním programu Multisim NI 10, který nám na rozdíl od prvního měření umožňuje připojit více měřících přístrojů a zjednodušit měření s využitím přepínačů Zadání úlohy Jak již bylo uvedeno, zadání úlohy je shodné s předchozím měřením pomocí reálných součástek a přístrojů. V některých případech však není možné dodržet přesné zadání. Například tranzistor použitý v reálném měření není v simulačním programu Multisim NI 10 k dispozici, a proto byl nahrazen součástkou s obdobnými parametry. Schéma zapojení Multisim NI10: 5 XFG1 J3 Key = Q 9 C2 2µF R2 300kΩ Key=A 100% R1 10kΩ 1 2 R3 1kΩ 3 U4 BC639 C1 8µF 8 J1 Key = Q J2 Key = W V1 24 V 0 10 U V AC 10MOhm R4 3.3kΩ U V DC 10MOhm - U V AC 10MOhm XSC1 Tektronix J4 P G T J5 Key = Q Key = Q Obrázek 15: Schéma zapojení - Základní měření na zesilovači 18

21 3.1.2 Vypracování úlohy Úkol 1 Pomocí potenciometru nastavujeme polohu pracovního bodu tranzistoru do středu statické zatěžovací přímky, dokud se na voltmetru V 1 nezobrazí napětí 10V. Úkol 2 Výpočet činitele napěťového zesílení A u Nastavená hodnota vstupního napětí: U 1 = 0,02V Naměřená hodnota výstupního napětí: U 2 = 7,848V Vstupní a výstupní signál zobrazený na osciloskopu Zesilovač invertuje výstupní signál a dle výpočtu jej zesílí o hodnotu 392,4. Vstupní signál má podobu harmonického průběhu a výstupní signál je obrácený harmonický průběh s větší amplitudou, ale shodnou periodou. Což odpovídá funkci invertujícího zesilovače. Úkol 3 Hodnota zjištěná z obrazovky osciloskopu pro vstupní signál: U 1amp = 0,0275V Hodnota zjištěná z obrazovky osciloskopu pro výstupní signál: U 2amp = 11V Výpočet okamžité hodnoty Při porovnání napětí U 1 a U 2 s hodnotami v úkolu 2 je zřejmé, že jsou tyto hodnoty přibližně shodné. Což vede k závěru, že kalibrace vertikálních zesilovačů obou kanálů je přesná. Případné odchylky v porovnání obou hodnot mohou být způsobeny chybou při čtení hodnot z obrazovky osciloskopu. 19

22 Úkol 4 Hodnota výstupního napětí po připojení zatěžovacího odporu: U 2 = 6,702V. Výpočet činitele napěťového zesílení A u Po připojení zatěžovacího odporu se zesilovací účinek a výstupní napětí snížilo. Velikost výstupního napětí a zesílení by bylo proto možné měnit tímto odporem. Úkol 5 Naměřené hodnoty po zkreslení výstupního signálu Vstupní napětí: U 1 = 0,04V Výstupní napětí: U 2 = 8,275V Výpočet činitele napěťového zesílení A u Při nastavení na hranici zkreslení výstupního signálu, se zesilovací účinek a výstupní napětí snížilo na nejnižší hodnotu v porovnání s předchozím měřením v úkolech 2 a 4. Ačkoliv výstupní napětí vypadá na první pohled největší, je to způsobeno dvojnásobně velkým vstupním napětím. Proto při porovnání musíme výstupní napětí vydělit dvěma. Úkol 6 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f [khz] nastavené Citlivost [ms/dílek] Počet dílků f [khz] vypočtené 1 0, , , Výpočet frekvence f [khz] 20 Vzhledem ke shodným hodnotám frekvence uvedených v tabulce, je zřejmé, že kalibrace časové základny je v pořádku.

23 Úkol 7 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot f [Hz] k 10k U 1 [V] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 U 2amp [V] 0,92 1, ,35 8,25 9,5 9,5 9,5 U 2 [V] 0,65 1,3 2,12 3,78 5,84 6,72 6,72 6,72 a u [db] 30,24 36,24 40,51 45,54 49,3 50,52 50,52 50,52 Výpočet okamžité hodnoty Výpočet napěťového zisku a u Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f 55 Závislost napěťového zisku a u [db] na frekvenci f [Hz] a u [db] f [Hz] Obrázek 16: Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f Z grafu lze odvodit závěr, že zesílení signálu bez zkreslení je nad hodnotou 1400Hz. U nižších frekvencí by došlo ke zkreslení signálu. 21

24 Obrázek 17: Základní měření na zesilovači - Multisim NI 10 22

25 3.2 Měření s využitím programu Multisim NI 10: Diodové usměrňovače Měření úlohy provedeme se stejným zadáním jako v případě reálného měření. Úlohy zapojíme v simulačním programu Multisim NI Jednocestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu jednocestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače pro různé typy diod (Si a Shottky). V módu XY zobrazte převodní charakteristiky obou usměrňovačů. Schéma zapojení Multisim NI10 pro Si a Shottkyho diodu: XSC2 XFG1 Tektronix P T G D1 1N4148 R1 1kΩ 0 XSC1 0 2 XFG2 1 A _ B _ Ext Trig _ 4 D2 BAT85 R2 1kΩ 0 XSC3 Ext Trig _ A _ B _ 3 Obrázek 18: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 1,8V Funkce: 23

26 Měření: Obrázek 19: Jednocestný diodový usměrňovač - Multisim NI 10 V simulačním programu jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí pomocí osciloskopu Tektronix. Na displeji přístroje můžeme vidět činnost jednocestného diodového usměrňovače. Dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně. Také je patrný rozdíl mezi Shottkyho diodou (fialová křivka, výstupní napětí) a univerzální křemíkovou diodou (modrá křivka, výstupní napětí). Vstupní napětí charakterizuje žlutá křivka, která má harmonický průběh. Převodní charakteristiky obou usměrňovačů jsou zobrazena ve dvou samostatných grafech. 24

27 3.2.2 Jednocestný usměrňovač filtrace výstupního napětí Zadání: Zobrazte programem SCOPE průběhy výstupního napětí jednocestného usměrňovače s jednoduchým kondenzátorovým filtrem pro různé velikosti C. Schéma zapojení Multisim NI10 pro různé velikosti kondenzátoru C: XFG1 D1 6 1N R1 10kΩ C1 0F 0 XFG2 XSC1 2 D2 1N4148 R2 10kΩ 3 C2 1µF Tektronix P T G 0 0 XFG3 4 D3 1N4148 R3 10kΩ 5 C3 20µF 0 Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 4,50V Funkce: Obrázek 20: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač s filtrem C 25

28 Měření: Obrázek 21: Jednocestný diodový usměrňovač s filtrem C - Multisim NI 10 V simulačním programu jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí pomocí osciloskopu Tektronix. Na displeji přístroje můžeme vidět činnost jednocestného diodového usměrňovače s použitím filtru C (kondenzátoru). Vstupní napětí charakterizuje žlutá křivka, která má harmonický průběh. Modrou barvou je označen průběh (výstupní napětí), kdy dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně a velikost filtru C je nulová (bez filtru). Připojením kondenzátoru o velikosti 1µF již dochází k vyhlazování výstupního napětí. Tento průběh (výstupní napětí) je označen fialovou barvou. S kondenzátorem o velikosti 20µF dosáhneme mnohem většího vyhlazení, což lze pozorovat na křivce (výstupní napětí) označené zelenou barvou. Aby nedocházelo ke zvlnění výstupního napětí, je vhodné použít filtr. 26

29 3.2.3 Dvoucestný usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu dvoucestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače. V módu XY zobrazte převodní charakteristiku dvoucestného diodového usměrňovače. Schéma zapojení Multisim NI10: XFG1 1 3 XSC1 Ext Trig _ D1 1N D4 1N4148 A _ B _ R1 XSC2 D2 1N4148 1kΩ D3 1N4148 A _ B _ Ext Trig _ 0 Obrázek 22: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 4,50V Funkce: 27

30 Měření: Obrázek 23: Dvoucestný diodový usměrňovač - Multisim NI 10 V simulačním programu jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí pomocí osciloskopu. Na výsledném grafu (vlevo) můžeme vidět činnost dvoucestného diodového usměrňovače. K usměrnění dochází v kladné i záporné půlvlně (modrá křivka, výstupní napětí), což je realizováno pomocí vhodného zapojení čtyř diod. Vstupní napětí charakterizuje červená křivka, která má harmonický průběh. Převodní charakteristika usměrňovače je zobrazena na druhém grafu (vpravo). 28

31 3.2.4 Dvoucestný usměrňovač zobrazení funkce pomocí LED diod Zadání: Diody LED zapojené v obvodu dvoucestného usměrňovače indikují svým svícením (jsou v propustném směru) průchod proudu jednotlivými větvemi usměrňovače. Schéma zapojení Multisim NI10: XFG1 4 LED1 LED4 5 R1 1Ω 3 LED2 LED3 0 Obrázek 24: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Nastavení parametrů: Frekvence: 0,2Hz Amplituda: 6,00V Funkce: 29

32 Měření: Obrázek 25: Dvoucestný diodový usměrňovač zapojený pomocí LED diod Při průchodu proudu jednotlivými větvemi dvoucestného diodového usměrňovače, můžeme pozorovat rozsvícení vždy jednoho páru diod (zelených a červených) v určitém časovém intervalu. Rychlost změny indikace závisí na velikosti zvolené frekvence. Proto byla nastavena nízká frekvence. 30

33 3.2.5 Přesný jednocestný diodový usměrňovač funkce a převodní charakteristika Zadání: V obvodu přesného jednocestného diodového usměrňovače zobrazte programem SCOPE vstupní a výstupní napětí usměrňovače. V módu XY zobrazte převodní charakteristiku jednocestného usměrňovače. Schéma zapojení Multisim NI10: XFG1 D1 1N4148 U1 3 1 A _ XSC1 Ext Trig _ B _ OPAMP_3T_VIRTUAL R1 51Ω 2 0 A _ XSC2 Ext Trig _ B _ Nastavení parametrů: Frekvence: 100Hz Amplituda: 0,90V Funkce: Obrázek 26: Schéma zapojení - Přesný jednocestný diodový usměrňovač 31

34 Měření: Obrázek 27: Přesný jednocestný diodový usměrňovač - Multisim NI 10 V simulačním programu jsme zobrazili vstupní a výstupní napětí pomocí osciloskopu. Na výsledném grafu (vlevo) můžeme vidět činnost přesného jednocestného diodového usměrňovače. Vstupní napětí charakterizuje červená křivka, která má harmonický průběh. Dioda usměrňuje pouze v kladné půlvlně, což je patrné na modré křivce (výstupní napětí). Vzhledem ke vhodnému zapojení s operačním zesilovačem, kopíruje křivka výstupního napětí v kladné půlvlně vstupní signál. Převodní charakteristika usměrňovače je zobrazena na druhém grafu (vpravo). 32

35 4 Celkové porovnání a vyhodnocení výsledků 4.1 Základní měření na zesilovači Při porovnání získaných hodnot reálného a virtuálního měření je zřejmé, že se hodnoty neshodují. Je pravděpodobné, že výsledné hodnoty při virtuálním měření ovlivnil výběr tranzistoru. V databázi součástek programu Multisim NI 10 se nenachází tranzistor KC635 a proto byl zvolen jiný, avšak s podobnými parametry. Pokud však porovnáme získané výsledky z hlediska funkce zesilovače lze říci, že jsou měření velmi podobná. Z tohoto pohledu by bylo možné uvažovat o nahrazení laboratorního měření virtuální obdobou. Virtuální měření má dále také výhodu nižších nároků na bezpečnostní předpisy. Proto je pravděpodobnost úrazu způsobená elektrickým proudem minimální. Také rychlost měření je oproti reálnému mnohem vyšší, to však závisí na znalostech v ovládání simulačního programu. Další výhodou u virtuálního měření je, že nedojde k trvalému poškození součástek nebo přístrojů při chybném zapojení obvodu. Nevýhodou však je, že praktická zkušenost s měřením je mnohem nižší a i přes velmi reálné chování součástek není možný fyzický kontakt se součástkami a přístroji. 4.2 Diodové usměrňovače Porovnáme-li získané výsledky ve formě grafů z obou měření, dojdeme k závěru, že se shodují. Zadání úlohy neklade velké nároky na provedení a vyhodnocení výsledků a proto by bylo možné nahradit měření zcela virtuální obdobou. Pokud však vezmeme v úvahu účel stavebnice a to, že je do jisté míry také virtuální, bylo by nahrazení simulačním programem složitější řešení. Simulační program klade mnohem větší nároky na znalosti z oboru elektrotechniky a vyžaduje také znalosti v jeho ovládání. Za výhodu bychom mohli považovat možnost měřit více obvodů současně. U stavebnice RC Didactic Systems je na rozdíl od simulačního programu omezeno množství úloh, které lze měřit, avšak pro pochopení základních principu elektroniky je mnohem vhodnější. 33

36 5 Závěr V předchozí kapitole jsme porovnali získané výsledky z reálných a virtuálních měření. První úloha (Základní měření na zesilovači), je určena pro laboratorní měření. Z pohledu provedení zapojení a vypracování úkolů je vhodná především pro výuku elektrotechniky. Naopak druhá úloha realizována pomocí stavebnice RC Didatic Systems (Diodové usměrňovače) je primárně určena pro pochopení principů a funkce jednotlivých elektronických obvodů. Z tohoto důvodu lze měření na této stavebnici zařadit do výuky pro odborné školy, ale zároveň je vhodné i pro školy, kde není výuka elektrotechniky jedním z hlavních oborů. Simulační program Multisim NI 10 je z hlediska simulace součástek a přístrojů na vysoké úrovni. Po porovnání získaných výsledků je možné nahradit reálná měření virtuálními. Přesto je program vhodný zejména pro odborné školy, kde lze využít jeho hlavní přednosti a realizovat mnohem složitější zapojení, která by nebyla při reálném měření v laboratoři možná, například z finančního hlediska. Pro ověření výsledků byla vybrána skupina studentů. Každý si vyzkoušel úlohy zadané v této práci. Při základním měření na zesilovači pomocí reálných součástek a přístrojů se studenti shodli, že měření je časově náročné a vyžaduje odbornější znalosti. Avšak měření stejné úlohy v simulačním programu se zdálo být náročné méně přesto, že bylo nejprve nutné seznámit se s ovládání programu. Zadání úlohy diodové usměrňovače pro stavebnici RC Didactic Systems studenty velmi zaujalo svou jednoduchostí. I když bylo měření v simulačním programu rychlejší než v případě stavebnice, studenti se shodli, že pro pochopení činnosti usměrňovacích obvodů byla stavebnice mnohem názornější a v simulačním programu chyběla praktická zkušenost s měřením. Na závěr jim byla položena otázka, zda by mohlo virtuální měření nahradit reálné. Ve většině případů byla odpověď jednoznačná. Některá obtížnější měření by studenti raději realizovali v simulačním programu. Na závěr lze říci, že je v mnoha případech možné zcela nahradit reálná laboratorní měření virtuálními. Je však nutné zvážit všechna hlediska, aby tato změna byla vhodná. 34

37 Seznam obrázků Obrázek 1: Schéma zapojení - Základní měření na zesilovači... 3 Obrázek 2: Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f... 7 Obrázek 3: Zapojení obvodu v laboratoři... 8 Obrázek 4: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač... 9 Obrázek 5: Jednocestný diodový usměrňovač Obrázek 6: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač s filtrem C Obrázek 7: Jednocestný diodový usměrňovač s filtrem C Obrázek 8: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Obrázek 9: Dvoucestný diodový usměrňovač Obrázek 11: Dvoucestný diodový usměrňovač zapojený pomocí LED diod Obrázek 10: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Obrázek 12: Schéma zapojení -Přesný jednocestný diodový usměrňovač Obrázek 13: Přesný jednocestný diodový usměrňovač Obrázek 14: Zapojení obvodu pomocí RC Didactic Systems Obrázek 15: Schéma zapojení - Základní měření na zesilovači Obrázek 16: Graf závislosti napěťového zisku a u na frekvenci f Obrázek 17: Základní měření na zesilovači - Multisim NI Obrázek 18: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač Obrázek 19: Jednocestný diodový usměrňovač - Multisim NI Obrázek 20: Schéma zapojení - Jednocestný usměrňovač s filtrem C Obrázek 21: Jednocestný diodový usměrňovač s filtrem C - Multisim NI Obrázek 22: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Obrázek 23: Dvoucestný diodový usměrňovač - Multisim NI Obrázek 24: Schéma zapojení - Dvoucestný usměrňovač Obrázek 25: Dvoucestný diodový usměrňovač zapojený pomocí LED diod Obrázek 26: Schéma zapojení - Přesný jednocestný diodový usměrňovač Obrázek 27: Přesný jednocestný diodový usměrňovač - Multisim NI

38 Literatura a použité zdroje Zadání úlohy: KAT/ELTC, Základní měření na zesilovači Zadání úlohy: RC Didactic Systems, Diodové usměrňovače 36

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Laboratorní cvičení č.10

Laboratorní cvičení č.10 Laboratorní cvičení č.10 Název: Měření na usměrňovačích. Zadání: 1) Navrhněte jednocestný usměrňovač, jsou-li na výstupu požadovány následující parametry. U ss = V I výst =..A p=5% 2)Navrhněte můstkový

Více

Polovodičový usměrňovač

Polovodičový usměrňovač Polovodičový usměrňovač Zadání: 1. Zobrazte pulzní napětí na jednocestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem. 2. Zobrazte pulzní napětí na dvoucestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem.

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování: Pomůcky: Systém ISES, modul: voltmetr, jednocestný a dvoucestný usměrňovač na destičkách, sada rezistorů, digitální multimetr (např. M3900), 6 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky, soubor: usmer.imc. Úkoly:

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:

Více

Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření

Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření Petr MACH, Pavel BENAJTR Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření Úvod V součastné době se stále častěji můžeme setkat s virtuálními učebnicemi

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý. Název: Téma: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý MĚŘENÍ EL. VELIČIN

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění Na obr. 5.3 je schéma jednocestného usměrňovače s diodou D a zatěžovacím rezistorem R = 100 Ω, zapojeným v sérii s proměnným rezistorem (potenciometrickým

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Obvod střídavého proudu s kapacitou Obvod střídavého proudu s kapacitou Na obrázku můžete vidět zapojení obvodu střídavého proudu s kapacitou. Pomocí programů Nové přístroje 2012 a Dvoukanálový osciloskop pro SB Audigy 2012 proveďte daná

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL 4.EB 8 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte napěťovou nesymetrii operačního zesilovače pro různé hodnoty zpětné vazby (1kΩ, 10kΩ, 100kΩ) b) Změřte a graficky znázorněte přenosovou charakteristiku invertujícího

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

Unipolární tranzistor aplikace

Unipolární tranzistor aplikace Unipolární tranzistor aplikace Návod k praktickému cvičení z předmětu A4B34EM 1 Cíl měření Účelem tohoto měření je seznámení se s funkcí a aplikacemi unipolárních tranzistorů. Během tohoto měření si prakticky

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně. Elektronika - pravidla Zkouška: Délka trvání testu: 12 minut Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí Zakázané pomůcky:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Jméno a příjmení. Ročník

Jméno a příjmení. Ročník FYZIKÁLNÍ PRAKTIK FEKT VT BRNO Jméno a příjmení Ročník 1 Obor Stud. skupina Kroužek Spolupracoval ěřeno dne Odevzdáno dne ID Lab. skup. Příprava Opravy čitel Hodnocení Název úlohy Číslo úlohy zs015 1.

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 Zadání Zapojte pracoviště podle pokynů v pracovním postupu. Seznamte se s ovládáním přístrojů na pracovišti a postupně realizujte jednotlivé

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Usměrňovač. Milan Horkel

Usměrňovač. Milan Horkel MLB Usměrňovač Milan Horkel Článek se zabývá tím, jak pracuje obyčejný usměrňovač napájecího zdroje. Skutečné průběhy napětí vypadají poněkud jinak, než bývá v učebnicích nakresleno.. Změřené průběhy Obrázek

Více

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor: Laboratorní cvičení č.15 Název: Měření na optoelektronických prvcích Zadání: Změřte voltampérovou charakteristiku fototranzistoru, fotodiody (fotovodivostní a fotovoltaický režim) a fotorezistoru pro pět

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích

Více