Pracovní list žáka (SŠ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní list žáka (SŠ)"

Transkript

1 Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 + R Rn Výsledný odpor zapojení rezistorů do série je dán součtem odporu jednotlivých rezistorů v daném zapojení. Pro výsledný odpor paralelního zapojení rezistorů platí: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn Převrácená hodnota výsledného odporu je dána součtem převrácených hodnot všech odporů v daném zapojení. Obdobně můžeme zapojovat kondenzátory. Pro výslednou kapacitu kondenzátorů zapojených do série platí: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C /Cn Pro výslednou kapacitu kondenzátorů zapojených paralelně platí: Kirchhoffovy zákony C = C1 + C2 + C3 + + Cn Využití Kirchhoffových zákonů umožňuje řešit sériové a paralelní zapojení obvodů. I. Kirchhoffův zákon Je zákon o zachování elektrických nábojů. Elektrický náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani vznikat. Všemi průřezy nerozvětveného vodiče prochází stejný proud. Pokud se proud dělí do několika větví, součet proudů přicházejících do uzlu je roven součtu proudů z uzlu odcházejících.

2 II. Kirchhoffův zákon Je zákonem o zachování energie. Napětí na každém spotřebiči je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje mezi svorkami spotřebiče. Práce vykonaná oběhem proudu po uzavřené smyčce jev obvodu je rovna nule. Tedy součet elektrických napětí v uzavřené smyčce je roven nule. Podle Kirchhoffových zákonů teče při sériovém spojení prvků všemi prvky stejný proud, při paralelním zapojení prvků je na prvcích stejné napětí. 2 Zadání 1. Praktickým měřením zjistěte vlastnosti sériového a paralelního zapojení rezistorů a výpočtem ověřte. 2. Měřením zjistěte vlastnosti sériového a paralelního zapojení kondenzátorů a výpočtem ověřte. 3 Postup práce 1. úkol: K měření použijeme blok základních elektronických prvků, ve kterém jsou rezistory již zabudovány. Modul ohm meter připojíme do kanálu A. Parametry měření čas měření 10 s, vzorkování 100Hz, panel zobrazení digitální. Postupně zapojíme předložená sériová zapojení rezistorů a změříme výsledný odpor. Výsledný odpor jednotlivých zapojení vypočteme a výsledky porovnáme. Nyní zapojíme rezistory paralelně podle schémat, změříme výsledný odpor a výpočtem změřené hodnoty výsledného odporu ověříme a porovnáme. 2. úkol: K měření použijeme blok základních elektronických prvků, ve kterém jsou kondenzátory již zabudovány. Modul měřič kapacity připojíme do kanálu A. Parametry měření - čas měření 10s, vzorkování 100Hz, panel zobrazení digitální. Postupně zapojíme předložená sériová a zapojení a změříme výslednou kapacitu. Výslednou kapacitu jednotlivých zapojení vypočteme a výsledky porovnáme.

3 Schéma zapojení Sériové zapojení c) Obrázek 1: Sériové zapojen Ia; zdroj autor Obrázek 2: Sériové zapojen Ib; zdroj autor Obrázek 3: Sériové zapojen Ic; zdroj autor d) e) Obrázek 4: Sériové zapojení Id; zdroj: autor Obrázek 5: Sériové zapojení Ie; zdroj: autor Paralelní zapojení Obrázek 6: Paralelní zapojení Ia; zdroj: autor Obrázek 7: Paralelní zapojení Ib; zdroj: autor

4 c) d) Obrázek 8: Paralelní zapojení Ic; zdroj: autor Obrázek 9: Paralelní zapojení Id; zdroj: autor Sériové zapojení Obrázek 10: Sériové zapojení IIa; zdroj autor Obrázek 11: Sériové zapojení IIb; zdroj autor c) Obrázek 12: Sériové zapojení IIc; zdroj autor

5 Paralelní zapojení Obrázek 12: Paralelní zapojení IIa; zdroj autor c) Obrázek 13: Paralelní zapojení IIb; zdroj autor Obrázek 14: Paralelní zapojení IIc; zdroj autor 4 Záznam výsledků Tabulka 1: Sériové zapojení rezistorů; zdroj autor Tabulka 2: Paralelní zapojení rezistorů; zdroj autor R měřené R vypočtené Odchylka R měřené R vypočtené Odchylka a) 110,8 Ω 110 Ω 0,8 Ω a) 9,2 Ω 9,09 Ω 0,11 Ω b) 3220 Ω 3200 Ω 20 Ω b) 91,9 Ω 90,9 Ω 1,8 Ω c) 1105,2 Ω 1110 Ω 4,8 Ω c) 688 Ω 687,5 Ω 0,5 Ω d) 3307,6 Ω 3310 Ω 2,4 Ω d) 980,9 Ω 900,9 Ω 10 Ω e) 13312,4 Ω Ω 2,4 Ω

6 Tabulka 3: Sériové zapojení kondenzátorů; zdroj autor Tabulka 4: Paralelní zapojení rezistorů; zdroj autor C měřené C vypočtené Odchylka C měřené C vypočtené Odchylka a) 1 nf 0,99 pf 0,01 pf a) 1 nf 1,1 nf 0,1 nf b) 1 nf 0,989 pf 0,011 pf b) 1 µf 1,001 µf 0,001 µf c) 1 nf 0,988 pf 0,011 pf c) 11 µf 11,001µF 0,001µF 5 Závěr Změřené a vypočtené hodnoty odporu a kapacity jednotlivých zapojení se liší jen minimálně. Vztahy pro výpočet výsledných hodnot odporu a kondenzátoru pro sériové a paralelní zapojení platí. 6 Kontrolní otázky 1. Jak určíme výsledný odpor sériového zapojení rezistorů? 2. Jaký je výsledný odpor paralelního zapojení rezistorů? 3. Při paralelním zapojení dvou kondenzátorů je výsledná kapacita dána vztahem: 4. Definujte vztah pro výpočet kapacity při sériovém zapojení kondenzátorů. 7 Použité prameny, zdroje LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky a děje. Praha: BEN technická literatura, 1998 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika I. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace diferenciálních rovnic v praxi Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Tomeček,

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPOA ELEKTONICKÝCH FOEM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu Č. SOŠ informatiky a spojů

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Ukázka práce. Dlouhodobá maturitní práce z fyziky. Elektrotechnická stavebnice STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY

Ukázka práce. Dlouhodobá maturitní práce z fyziky. Elektrotechnická stavebnice STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Dlouhodobá maturitní práce z fyziky Elektrotechnická stavebnice

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více