SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, ASB (Č), 2012, č Beton TKS, 2012, č ERA 21, 2012, č Klimatizace, 2011, č. 1, Konstrukce, 2012, č Ochrana přírody, 2012, č Památky středních Čech, 2012, č Silnice, mosty, 2012, č Stavba (Č), 2012, č Stavební technika, 2011, č Soudní inženýrství, 2011, č Tepelná ochrana budov, 2012, č Tunel, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné (12 měsíčních dávek) signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 2 Kč jednostranná kopie A4; 4 Kč oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2 Signální informace VI/2012

3 Architekt.. 3/2012 DENGE, Štěpán - MACHÁČEK, Julius - KRÁL, Radovan - RICHTER, Milan - BRUCHÁČKOVÁ ZÁVODNÁ, Vladimíra Galerie Závodný, ul. Husova, Mikulov: Top realizace Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p. 4-17, 39 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; galerie; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Autorská charakteristika urbanistického a architektonického řešení Galerie Závodný v Mikulově; rozhovor s autorem o oceněné galerii; text Radoslava Krále "Vápenec patří k Mikulovu"; slovo dodavatele, slovo investora. MALÝ, Štěpán - ADÁMEK, Jan Bytový dům Nad Vinohradem, Praha 4 Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Popis stávajícího stavu, urbanistického řešení, architektonického řešení novostavby, vnitřní struktury a provozu bytového domu a jeho konstrukčního řešení. Navržený bytový dům se nachází v Praze 4- Braníku na prudkém svahu mezi ulicemi Nad Vinohradem a Pod Křížem. HRŮŠA, Petr - MACHÁČEK, Julius T Banka Café v objektu Triniti, Brno Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy mnohopodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; banky; kavárny; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Charakteristika polyfunkčního objektu Triniti v Brně ve vznikajícím Jižním centru; rozhodnutí JT Banky o pojetí bankokavárny; příběh interiéru bankokavárny a jeho vlastní architektonické řešení; rozhovor s architektem Petrem Hrůšou o budově Trinit, jejímž je autorem a o bankokavárně, jejíž interiér rovněž navrhoval. BINDR, Tomáš - ZELINKA, Jan 3 Signální informace VI/2012

4 AUSYS IT: Erbenova, Ostrava-Vítkovice Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy kancelářské; budovy přízemní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; členění; konstrukční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; architektura soudobá Architektonický koncept respektující genius loci místa bývalé dělnické kolonie, forma a konstrukce přízemní kancelářské budovy a řešení interiéru firmy zabývající se systémovou podporou a stavbou sítí LAN. KUTÁLEK, Michal Administrativní a výrobní objekt MERcut: Staré Město u Uherského Hradiště Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy přízemní; výrobní objekty; kanceláře; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; prostory vstupní; fasády; konstrukce prosklené; detaily konstrukční; světlíky střešní; konstrukční řešení; architektura soudobá Charakteristika architektonického řešení výrobního objektu společnosti MERcut - výrobní haly se štítovou vstupní prosklenou částí věnovanou administrativě s vyčleněným oddychovým koutem pro zaměstnance. Blok šaten a technického zázemí je situován do druhého podélného modulu budovy a odděluje tak výrobní část objektu od administrativy. KUTÁLEK, Michal 2x kancelářské prostory společnosti Marlin Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; kasárna; rekonstrukce budov; konverze; střediska vzdělávací; budovy nové; kanceláře; kompozice architektonická; kompozice prostorová; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Společnost zabývající se vzděláváním a pořádáním rekvalifikačních kurzů získala zchátralý objekt v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti, který byl rekonstruován pro aktuální potřeby. V prvním podlaží se nacházejí zámečnické a svářečské dílny se šatnami a sklady, druhé podlaží je věnováno "čistému provozu" - učebnám a kancelářím. Požadavkem klienta bylo efektivně rozvrhnout dispozici do provozně funkčních celků se stejným zaměřením a maximálně využít daný prostor. Druhé prostory vznikly v nově dostavěném polyfunkčním objektu Rezidence Hradební, kde investor požadoval vytvořit interiér, který bude odrážet dynamičnost rozvoje mladé rozvíjející se části společnosti působící v oblasti realit. STEMPEL, Ján - TESAŘ, Jan Rodinný dům Rovina: Hlásná Třebáň Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 9 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

5 Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Stručné představení novostavby rodinného domu na okraji obce Rovina u Hlásné Třebáně, u kterého hlavním motivem zadání bylo úsporné řešení z hlediska pořizovacích i provozních nákladů. STEMPEL, Ján - TESAŘ, Jan Rodinný dům Lety: Lety u Dobřichovic Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení rodinného domu na velmi úzké parcele v pásmu protipovodňové ochrany, tj. na první pohled nezastavitelném pozemku. Proto jsou umístěny všechny obytné místnosti v patře, dům je úzký a dlouhý, ale je z něj velmi pěkný výhled na řeku. ŠAFER, Jaroslav - HÁJEK, Oldřich - FECSU, Laco - KOSTŘÍŽOVÁ, Olga - KONÍŘ, Jakub Park Malinová - Chrpová, Praha 10 - Zahradní Město: Grand Prix architektů Cena v kategorii krajinářská architektura Architekt, 2012, V=58, No. 3, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: velkoměsta; městské části; plochy zeleně ve městech; parky; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; cesty; malá architektura; osázení; hřiště dětská; městský mobiliář; rekreační oblasti ve vnitřním městě Park Chrpová se nachází v srdci Zahradního Města v místě, kde se setkává původní zástavba řadových domů z první republiky s bloky panelových domů z 60. let 20. století. Před přestavbou byl složen jednak z velké zelené plochy a jednak z menší části s velkými vzrostlými stromy. Části byly odděleny průjezdnou komunikací Fialková. Původní koncept parku byl páteří celého Zahradního Města, avšak po válce byl tento koncept přerušen výstavbou tenisových kurtů a klubem mezi ulicemí Hvozdíková a Střemchová a využití parku bylo omezené. Příspěvek se zabývá architektonickým a urbanistickým řešením naplnění zadání investora - vrátit parku původní městský a pobytový charakter a spojit obě části parku v jeden celek. Architekt. 4/2012 KAPLICKÝ, Jan - MORGANTE, Andrea - VOLF, Petr - MARGOLIUS, Ivan - FUCHS, Petr - SKLENÁŘ, Zdeněk Muzeum Casa Enzo Ferrari, Modena, Itálie : Top realizace Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p. 4-21, 38 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

6 Klíčová slova: Itálie; budovy nové; muzea; prostory výstavní; automobily osobní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; zastřešení; bionika; řešení barevné; konstrukční řešení; stavby unikátní; architektura soudobá Muzeo Casa Enzo Ferrari bylo postaveno podle vítězného návrhu z roku 2004 londýnské kanceláře Future Systems (Jan Kaplický). Text Petra Volfa vypráví příběh přípravy a realizace výstavby muzea, na kterou již dohlížel po smrti Jana Kaplického pouze Andrea Morgante. Výňatek z rozhovoru Jana Margolia s architektem Andreem Morgantem pro monografii Jana Kaplického. O publikaci Museo Casa Enzo Ferrari. Petr Fuchs: cesta za inteligentní originalitou. Rozhovor s galeristou Zdeňkem Sklenářem k výstavě věnované budově Muzea Enza Ferrariho KROČÁK, Jaromír Rekonstrukce a přístavba hotelu Gomel, České Budějovice Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy s rozdílnou podlažností; budovy věžové; budovy nízkopodlažní; hotely; rekonstrukce budov; přístavby; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení Autorský popis urbanistického, architektonického a dispozičního řešení rekonstrukce a dostavby hotelu ze 70. let minulého století. NASADIL, Pavel - BRANDERSKÝ, Dalibor Rodinný dům v Perninku Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; sídla venkovská; krajina horská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Autorský popis urbanistického a architektonického řešení rodinného domu v obci Pernink v Krušných horách v nadmořské výšce 820 m n.m. Recenze návrhu domu nazvaná "Poetika hmoty alebo bývanie na horách trochu inak". BERÁNEK, Tomáš - JAKUBEC, Rostislav - INDRA, Tomáš - DRAVCOVÁ, Monika - ŠTEFKOVÁ, Daniela Dům nad přehradou: Brno-Bystrc Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; městská rekreační oblast; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení rodinného domu na rozsáhlém pozemku v rekreační oblasti na okraji Brna; prezentace řídicích systémů technologií v domě. 6 Signální informace VI/2012

7 ŽENTELOVÁ, Alena - ŽENTEL, Jiří - LACHOUT, Zdeněk Zahradní domek: Šárecké údolí, Praha Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; chaty; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; konstrukční řešení; dřevostavby Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí a je pojat jako dřevostavba kubického objemu 5x5x5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako "zelená". SOUKUP, Jan Muzeum církevního umění: Františkánská ulice, Plzeň Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; kláštery; architektonické dědictví; využití architektonických památek; muzea; obnova památek; restaurace budov; řešení interiérů; expozice Františkánský klášter v Plzni je jedním z mála klášterů v Čechách, který přežil josefínské reformy a jeho činnost pokračovala až do roku 1950, kdy konvent rozehnala komunistická moc. Krátkou dobu sloužil jako internát a potom byl předán Západočeskému muzeu, které se zde dočkalo změny režimu v roce 1989 a návratu budov řádu Františkánů, kteří předali historické budovy plzeňskému biskupství. V roce 1993 začala postupná obnova areálu a nastěhovalo se do něj Diecézní muzeum, předchůdce dnešního Muzea církevního umění. Zřízením muzea získala Plzeň možnost ukázat své umělecké bohatství v atraktivním prostředí středověkého kláštera, který se tak otevřel veřejnosti. SIDEJ, Richard - TYCAR, Maerin - MATULA, Juraj Rekonstrukce měšťanského domu: Ulice T. G. Masaryka, Loket nad Ohří Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; kulturní památky; budovy obytné; gotika; renesance; baroko; klasicismus; památková péče; rekonstrukce budov; restaurace budov; budovy víceúčelové; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; obnova památek Měšťanský dům byl zapsán jako nemovitá kulturní památka - zasloužila se o to především jeho poloha na městských hradbách a rozsáhlá gotická sklepení ve třech různých výškových úrovních, které na hradby navazují a jsou tak jejich součástí. Přízemí objektu obrácené do ulice je renesančně-barokní, "hradební" trakt včetně jeho fasády má podobu převážně raně klasicistní. Renesanční a barokní zdivo ve štítových zdech si zachovalo i patro uličního křídla. Fasády, většina dělicích stěn i hrázděné konstrukce jsou ale již klasicistní, stejně jako krov. V 19. století prošel dům dílčími přestavbami, posledních 70 let byl dům prázdný. Příspěvek popisuje koncept návrhu rekonstrukce domu, architektonické řešení podzemních podlaží, přízemí, patra a krovu. JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr - HUŠEK, Jiří 7 Signální informace VI/2012

8 Krytá spojovací lávka: Ulice Balbínova, Klatovy Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; využití architektonických památek; komunikace; lávky pro pěší; kompozice architektonická; design; konstrukční řešení; konstrukce prosklené; konstrukce nosné; konstrukce ocelové Zadání a návrh propojení dvou objektů bývalé jezuitské koleje jako přirozeného účelového celku pro potřeby instituce a pohodlného přístupu návštěvníků - prosklené lávky přes úzkou uličku umístěné tak, aby zůstala minimální podjezdová výška 4,15 m. Regenerace náměstí a centrum volnočasových aktivit: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; města průmyslová; vývoj měst; historické jádro; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; regenerace; památková péče; stavby historické; stavby podzemní; sklepy; garáže; fontány; amfiteátry Postupná ztráta funkce živého městského centra - náměstí v historickém jádru Mladé Boleslavi; návrh a realizace revitalizace náměstí s cílem z něho vytvořit opět živou součást městské struktury. VANÍČEK, Jiří - HUML, P. - ZELENKOVÁ, E. - ZLATOHLÁVEK, F. - ZERNEROVÁ, Blanka - BAŽANT, Petr Pocta chmelu a pivu: Rozhledna Chmelový maják, náměstí Prokopa Holého, Žatec; rekonstrukce bývalého skladu sušárny a balírny chmele na minipivovar a Regionální informační centrum žatecké chmelové oblasti; rekonstrukce bývalé renesanční sladovny v Žatci. Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; stavby historické; technické památky; stavby pro skladování; sušárny; pivovary a sladovny; památková péče; rekonstrukce budov a staveb; konverze; informační centra; restaurace; muzea; rozhledny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů Recese skupiny mladíků "archeologů" odstartovala záchranu mnoha žateckých historických objektů - společně s městem Žatec iniciovali projekt na podporu rozvoje chmelové turistiky a agroturistiky, který nakonec Evropská unie a Rada regionu soudržnosti podpořily téměř čtvrt miliardou korun. Tak se představilo občanské sdružení a jeho teorie o území Chrámu chmele a piva, které zhruba kopíruje dnešní regiony Žatecka, Podbořanska a Rakovnicka. Do projektu byly nakonec zařazeny rekonstrukce a obnova původní renesanční sladovny, skladům sušárny a balírny chmele, výstavba minipivovaru s restaurací, informační centrum, obnova zahrady kapucínského kláštera, dětské hřiště a herny na motivy chmelnice, dostavba vstupu Chmelařského muzea a vyhlídková věž s výtahem Chmelový maják. Mezitím ministerstvo kultury zařadilo unikátní komplex několika desítek zachovaných chmelařských skladů, sušáren a balíren z přelomu 19. a 20. století do kandidátní listiny na zápis do Seznamu technických památek UNESCO. ASB (Č).. 4/ Signální informace VI/2012

9 ŠIŠOLÁK, Matej Dům s pohnutým osudem ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; kulturní památky; architektonické dědictví; funkcionalismus; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; struktura materiálová; poškození památek; obnova památek; rekonstrukce budov a staveb; památková péče Nekrásnější dům architektonické moderny u nás, nejunikátnější technické řešení, nejdražší vila předválečného Československa. Dům s nejpohnutějším osudem, vila Tugendhat v Brně. Článek přináší příběh její rekonstrukce, díky níž opět září v Černých Polích bílý klenot moderní architektury. KOTALOVÁ, Kateřina Karlínská interpretace kubismu ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; administrativní budovy; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; světlo a stín; plastičnost; kubismus; členění; půdorysné řešení; architektura soudobá Jak se nevzdat architektonické tradice a přitom docílit vzniku nadčasové stavby odpovídající všem současným požadavkům na kvalitní kancelářské prostory? Odpověď nabízejí autoři budovy Keystone švýcarští architekti Mathias Müller a Daniel Niggli z kanceláře EM2N. MELKOVÁ, Pavla - CIKÁN, Miroslav Bastion u Božích muk ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 7 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; stavby historické; stavby světské; opevnění; baroko; rekonstrukce budov a staveb; kavárny; stavby kulturní; sály; prostory výstavní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; architektura soudobá Na pražském Albertově se část novoměstských hradeb nedávno otevřela veřejnosti. Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán tu obnovili parter s výhledem na Vyšehrad a restaurací, která bude kromě fyzické potravy poskytovat i tu duševní, neboť záměrem městské části bylo vybudovat prostor i pro pořádání komorních kulturních akcí, výstav či svateb. FIALA, Stanislav Vlídný golf u České Sibiře ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: krajina venkovská; krajina upravená; stavby sportovní; golfová hřiště; harmonie; golfové kluby; restaurace; ubytovny; budovy přízemní; stavby polozapuštěné do 9 Signální informace VI/2012

10 terénu; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; struktura materiálová; architektura soudobá Do Aleniny Lhoty vede z Prahy úzká klikatá silnička působivou krajinou Miličínské vrchoviny kolem malých farem s chovem ovcí, koní i bizonů. A golfové hřiště, které zde funguje už deset let, do ní harmonicky zapadá. Nedávno dokončené klubovny si od příjezdové cesty ani nevšimnete, ale stojí za to vydat se jí navštívit i když nejste zrovna nadaný golfista. Beton TKS.. 4/2012 ZAPLETALOVÁ, Lenka - MOJZÍK, Petr - STRÁSKÝ, Jiří - PITOŇÁK, Peter Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p. 8-15, 24 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; lávky pro pěší; mosty o více polích; mosty rámové; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; konstrukce ocelobetonové; mostovka; konstrukce železobetonové; beton vysokopevnostní /HSC/; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; práce na mostních stavbách Zavěšená lávka pro pěší přemosťující dálnicí D1 je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby. Most celkové délky 115,26 m má dvě pole, která jsou zavěšena na středním pylonu tvaru písmene V. Osa lávky je v půdorysném oblouku s poloměrem 220 m. Mostovka z vysokopevnostního betonu je tvořena středním páteřním nosníkem s nesymetrickými konzolami. Pylon je sestaven ze dvou ocelových komorových nosníků vyplněných betonem. Lávka tvoří integrální konstrukční systém, u kterého je mostovka rámově spojena s pylonem a opěrami. KOMÍNEK, Milan - DVOŘÁK, Ladislav - NOSEK, Tomáš - ŠRÁMKOVÁ, Alena - KOUMAR, Tomáš - EHL, Lukáš - ŠÁLEK, Martin Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: města okresní; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; nosníky spojité; konstrukce železobetonové; stavba spodní; pilíře; opěry; rekonstrukce budov a staveb; opravy budov a staveb; zdi nábřežní; plastiky volné; práce na mostních stavbách Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově byl vybudován v místě, kde stával betonový třípolový klenbový silniční most, který byl zničen na konci druhé světové války. Konstrukce nového třípolového mostu tvoří železobetonové spojité nosníky, ve spodní konstrukci jsou částečně využity prvky původního mostu. Přes mostovku prochází chodník pro pěší, cyklistická stezka a jednosměrná vozovka pro automobily. Na mostě je umístěno několik moderních výtvarných děl. Rekonstrukce mostu zahrnovala i opravu obou opěr a přilehlých nábřežních zdí na obou březích řeky. DAHINTER, Karel 10 Signální informace VI/2012

11 Mosty z předpjatého betonu na vysokorychlostních železničních tratích v Německu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 15 figs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: Německo; doprava železniční; doprava rychlá; tratě železniční; mosty železniční; směrnice; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce z předpjatého betonu; vývojové tendence; nosník hlavní; nosníky prosté; nosníky spojité; mosty o více polích; mosty přes řečiště; mosty přes údolí; stavba spodní; konstrukce uložení; mosty trámové; mosty obloukové; mosty zavěšené Historický úvod železnic včetně vysokorychlostních. Vývoj koncepce projektů a realizace mostů z předpjatého betonu pro vysokorychlostní železniční tratě v Německu. Původní směrnice předpokládaly pouze prosté nosníky, následně byly doplněny a povoleny i spojité konstrukce. Další vývoj vedl ke změně stanoviska na obnovu mostů a k vydání nových směrnic v roce Jsou uvedeny příklady realizovaných významných mostů z předpjatého betonu všech etap včetně posledního vývoje, mostů integrovaných a semi-integrálních. Závěry obecné i z hlediska současné technologie předpjatého betonu a požadavků pro železniční mosty. NĚMEC, Pavel - CHŮRA, Michal - DROBNÝ, Ivan - KRÁL, Josef - REITHAR, Hugo Most přes Labe v Brandýse nad Labem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; řeky; dějiny stavitelství; mosty přes řečiště; mosty silniční; mosty o více polích; rekonstrukce budov a staveb; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce z předpjatého betonu; nosníky komorové Po pěti letech přípravy a výstavby byla v červenci 2012 dokončena rekonstrukce mostu přes Labe v Brandýse nad Labem. Náhradou za původní příhradový ocelový most, který byl v havarijním stavu, byla přes Labe vybudována nová betonová komorová předpjatá mostní konstrukce o třech polích. ZAPLETALOVÁ, Lenka - PUDA, Vladimír - STRÁSKÝ, Jiří - ŠOUKALOVÁ, Gabriela Extradosed most přes nádraží v Bohumíně Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města průmyslová; nádraží; mosty silniční; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; závěsy; tyče; konstrukce ocelové; nosník hlavní; příčník; mostovka; konstrukce spřažené; stavba spodní; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; výpočty konstrukcí U extra dosedového mostu přes nádraží v Bohumíně je popsáno architektonické a konstrukční řešení, jeho statická a dynamická analýza a technologie výstavby. Most celkové délky 340,3 m má tři pole s rozpětími m, která jsou zavěšena na nízkých pylonech situovaných nad vnitřními podpěrami. Osa mostu je v půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Mostovku tvoří krajní komorové nosníky vzájemně spojené příčníky a spřaženou deskou mostovky. Ocelová konstrukce mostovky byla postupně smontována za opěrou a následně vysunuta do projektované polohy. MARGOLDOVÁ, Jana Kontrolní stanice s váhou pro nákladní automobily v Gullesfjordu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 5 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

12 Klíčová slova: Norsko; doprava lodní; doprava námořní; dopravní stavby pozemní; budovy přístavní; kompozice urbanistická; stavby polozapuštěné do terénu; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; konstrukční řešení; architektura soudobá Nedaleko přístaviště trajektů na vodní cestě z ostrova Senja u pobřeží Norska na souostroví Vesteralen a Lofoten je z důvodů sezónního nárůstu nákladní dopravy budováno řídicí centrum. Jeho první částí, podle studie proveditelnosti z roku 2007, je stanice pro kontrolu nákladních automobilů s váhou. Dalšími částmi mají být čerpací stanice pohonných hmot, malý obchod s kavárnou, stanice autobusu a nezbytné zázemí pro turisty. Vzhledem k umístění stanice na vzdáleném okraji národního parku chránícího nedotčenou přírodu severního Norska bylo její citlivé začlenění do krajiny jedním z nejvýznamnějších požadavků. NOVOTNÝ, Petr - KONEČNÝ, Libor - ZICH, Miloš - STRÁSKÝ, Jiří Projekt a sledování mostu přes údolí Hošťovského potoka na Slovensku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 22 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; stavby dopravní; silnice rychlostní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty přes údolí; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; nosníky spojité; mostovka; nosníky komorové; konzoly; vzpěry; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; zkoušky zatěžovací U mostu přes údolí Hošťovského potoka postaveném na rychlostní komunikaci R1 na Slovensku je popsáno jeho architektonické a konstrukční řešení, statická analýza a technologie výstavby. Most celkové délky 975 m tvoří spojitý nosník o sedmi polích s rozpětími od 33 do 69 m. Mostovka šířky 25,66 m je tvořena jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka proměnné výšky byla vytvářena postupně. Nejdříve byl v bednění zavěšeném na výsuvné skruži vybetonován páteřní nosník, potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována deska mostovky. Most byl podrobně sledován během stavby i za provozu, jeho funkce byla ověřena zatěžovacími zkouškami. MARGOLDOVÁ, Jana Mosty přes jezero ve veslařském centru v Etonu Dorney, Windsor Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; jezera; stavby dopravní; silnice; cesty cyklistické; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce betonové; stavba spodní; opěry; vzpěry; konstrukce ocelové; konstrukce železobetonové; beton samozhutnitelný /SCC/; úpravy povrchové; řešení barevné Článek popisuje proces návrhu a realizace tří mostů na servisní komunikaci a cyklistické stezce podél jezera, na němž se uskutečnily veslařské soutěže Letních olympijských her ŠRŮTKA, Jiří Oprava dráhy TWY D na letišti Praha-Ruzyně pomocí technologie "rychlých betonů" Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: letiště; dráhy letištní; vozovky; konstrukce betonové; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb; technologický postup; beton speciální; beton rychletvrdnoucí 12 Signální informace VI/2012

13 Kompletní oprava vzletové a přistávací dráhy TWY D na letišti Praha-Ruzyně včetně vybourání poškozené plochy proběhla v čase pouhých 72 hodin při celkové výměně takřka 1200 m2. V praxi to znamenalo, že nebylo nutné toto vytížené letiště uzavírat a omezovat na dlouhých 30 dnů, ale pouze na 72 hodin. KRAJČI, Ľudovít - ŠPAČEK, Antonín - JANOTKA, Ivan Karbonatácia betónu železobetónových konštrukcií - časť II: stanovenie etapy karbonatácie a elektrochemického stavu ocele Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 3 figs., 5 tabs., 15 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; konstrukce železobetonové; beton; krycí vrstva; karbonatace, hloubka; výztuž ocelová; koroze, odolnost; koroze, příčiny; monitoring; diagnostika staveb; výsledky měření Činitele ovlivňující korozi betonu a jeho ocelové výztuže vlivem karbonatace. Mechanismus a průběh koroze ocelové výztuže. Monitorování karbonatace betonu na vybraných objektech. Metodika prověrky a výsledky zkoušek. Význam monitorování karbonatace. HUŇKA, Petr - KOLÍSKO, Jiří - ŘEHÁČEK, Stanislav - VOKÁČ, Miroslav Zkušební a technologické vlivy na modul pružnosti betonu - rekapitulace Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 3 figs., 5 tabs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; beton; modul pružnosti; technologie výroby; složení betonové směsi; ukládání betonové směsi; ošetřování betonu; zkušební metody; zkušební tělesa; zkoušky, prostředí; zkoušky zatěžovací; zatížení zkušební; měření, metody; snímače; technické normy; normy mezinárodní /ISO/ V příspěvku jsou souhrnně popsány technologické a zkušební vlivy na výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu a zároveň jsou uvedeny výsledky experimentálního měření vlivu tvaru a velikosti zkušebního tělesa, způsobu úpravy tlačné plochy a úrovně zatěžování při zkoušce statického modulu pružnosti betonu v tlaku dle normy ČSN ISO CHMELÍKOVÁ, Kristýna Problematiky chlazení betonu kapalným dusíkem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 7 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; konstrukce masivní; ukládání betonové směsi; teplota vzduchu; hydratace; hydratační teplo; teplotní gradient; vznik trhlin; chlazení; dusík /N/; beton dopravovaný; zkoušky in situ Článek se zabývá možnostmi využití technologie chlazení čerstvého betonu kapalným dusíkem a jeho aplikací v praxi. VÉBR, Ludvík - NOVOTNÝ, Bohuslav - PÁNEK, Petr Odolnost cementobetonových desek na podloží při cyklickém namáhání Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 2 figs., 1 tabs., 5 refs. - ISSN Signální informace VI/2012

14 Klíčová slova: výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; desky plné; konstrukce betonové; podloží; štěrkopísky; zkoušky zatěžovací; zkušební metody; zatížení zkušební; zatížení cyklické; únava; zkušební tělesa; pevnost v tahu za ohybu Příspěvek je věnován únavovému testování osmi cementobetonových desek na štěrkopískovém podloží v testovacím boxu. Výsledky zkoušek potvrzují zkušenost, že únavová odolnost cementobetonových desek je podstatně vyšší než odhady založené na únavových vztazích pracujících s hodnotami pevnosti v tahu za ohybu stanovených na nosníkových vzorcích. MATOUŠ, Zdeněk - VRÁBLÍK, Lukáš - ŠTRONER, Martin - URBAN, Rudolf Měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 11 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce velkorozponové; konstrukce z předpjatého betonu; deformace při zatížení; míra dotvarování; výzkum; měření; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosníky komorové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; vahadla; výztuž předpínací; předpínací kabely; práce na mostních stavbách; geodetická zaměřování; geodetické měřicí metody; geodetické přístroje; přesnost měření; výsledky měření Předpjaté betonové konstrukce a mosty velkých rozpětí typicky vykazují dlouhodobý nárůst průhybů. Výsledné působení těchto konstrukcí je ovlivněno kombinací celé řady faktorů. Pro vytvoření spolehlivých komplexních metod predikce jejich chování je nutná jejich kalibrace na reálných konstrukcích. Pro tyto účely bylo ihned po uvedení do provozu započato s měřením deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích. Seznámení s metodikou měření a jejich vyhodnocením je náplní článku. JURÍK, Michal - KOCOUREK, Petr - STRÁSKÝ, Jiří Lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 20 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: lávky pro pěší; kompozice architektonická; půdorysné řešení; oblouk; mosty o jednom poli; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pásy; konstrukce betonové; vyztužení; trubky; konstrukce ocelové; výztuž předpínací; předpínací kabely; výpočty statické; výpočty dynamické; zkoušky ve zkušebnách; zkušební tělesa; zkušební metody Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statického a dynamického chování. Studované konstrukce jsou tvořeny betonovým pásem, který je ztužen ocelovou trubkou na jejím vnitřním okraji. Vnější kabely, které jsou vedeny v trubce zábradlí, vyrovnávají účinky kroucení od vlastní tíhy. Funkce těchto konstrukcí byla ověřena na statickém modelu v měřítku 1:6. DOBRUSKÝ, Svatopluk Aktualizace predikce základního dotvarování betonu na základě měřených dat Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs., 2 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; beton; deformace při zatížení; míra dotvarování; predikce; modelování; vstupní data; měření; čas; optimalizace; reologie; pružnost 14 Signální informace VI/2012

15 V článku je popsán princip aktualizace predikčních modelů dotvarování na základě měřených dat. Užívaná metoda lineární degrese byla rozšířena o váhové funkce, které pomohly zlepšit predikční schopnosti modelů. Článek dále popisuje minimální a optimální dobu průběžných měření viskoelastických vlastností betonu. LARSSON, Johan Potenciál vývoje výstavby betonových mostů ve Švédsku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 4 figs., 1 tabs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; výstavba inženýrská; stavby dopravní; mosty; výzkum; dotazníková šetření; technologie výstavby; efektivnost, zvýšení; vývojové tendence; mosty, konstrukce; kritéria hodnocení Obecně je ve Švédsku rozšířena představa, že výstavba mostů má jasný potenciál pro svůj vývoj k vyšším stupňům zprůmyslnění a efektivnosti. Nehledě na možnosti nových technologií jsou ve skutečnosti při výstavbě mostů stále dominantní tradiční metody a postupy. Pro popsání, interpretování a vysvětlení tohoto jevu se článek zaměřil na hledání příčin, proč nejsou nové technologie užívány. Představuje rozsáhlou studii, jejíž výsledky ukazují, že normy, konzervatismus, krátkodobé myšlení, představy, že stavební průmysl je specifický, jsou důvody pomalého vývoje tohoto odvětví. ERA 21 4/2012 VIDOVIČOVÁ, Lucie Senioři v českých městech ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 5 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města velká; obyvatelstvo městské; skupiny věkové; staří lidé; obyvatelstvo, vývoj; sociologie skupin; životní způsob; životní podmínky; ekonomický rozvoj Velký podíl seniorů stárne v prostředí dynamicky se rozvíjejících velkých českých měst. Kvalita jejich života je do značné míry závislá na kvalitě tohoto prostředí. I když jsou senioři obecně se životem v centrech spokojení, identifikují zároveň řadu bariér, které mimo jiné omezují rozsah sociální participace. (Ne)kvalita prostředí komplikuje užití městských prostor seniory, kteří ovšem patří k osám moderních městských ekonomik. FINK, Dietrich - JOCHER, Thomas Normální dům pro všechna použití: Městský dům NUWOG, Nový Ulm ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 9 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; stavby bezbariérové; budovy vícepodlažní; funkční řešení; prodejny; kanceláře; byty; kompozice urbanistická; měřítko; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; plastičnost; řešení barevné; struktura materiálová; cihly plné; lícovky; členění; půdorysné řešení; architektura soudobá Novostavba úřední budovy v sobě integruje několik funkcí včetně bydlení, celá stavba je důsledně bezbariérová. Měřítku místa se přizpůsobuje pomocí půdorysných a výškových zlomů, které objekt 15 Signální informace VI/2012

16 vizuálně člení. Pravoúhlé tvarosloví se zde projevuje ve dvou úrovních - jednak v cihelném rastru fasády, jednak v rastru lemování okenních otvorů. 16 Signální informace VI/2012

17 INGELS, Bjarke - CHRISTOFFERSEN, Thomas Nekonečno sociálních kombinací: Polyfunkční dům-8 v Kodani ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: Dánsko; města hlavní; území příměstské; výstavba bytová; výstavba občanská; budovy nové; budovy víceúčelové; budovy s rozdílnou podlažností; budovy přízemní; budovy mnohopodlažní; funkční řešení; byty, uspořádání; kanceláře; prodejny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; plastičnost; gradace; půdorysné řešení; půdorys, tvar; dvory vnitřní; zastřešení; veřejné prostory; životní způsob; architektura soudobá Objekt je osazen v nově se formujícím urbanistickém souboru jižně od Kodaně, na okraji přírodního parku Kalvebod Faelled. Sdružuje bytové prostory pro lidi všech životních etap, kanceláře, místa pro podnikání a obchod. Sociálním interakcím napomáhá stezka, vinoucí se podél soukromých zahrádek po obvodu objektu z úrovně terénu až po střechu. XIAODU, Liu - YAN, Meng Středověká inspirace pro městskou komunitu: Tulou. Experimentální cenově dostupné bydlení v Číně ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 18 figs. - ISSN X Klíčová slova: Čína; sociální skupiny; skupiny městského obyvatelstva; bydlení; jakost; stavby experimentální; budovy obytné vícepodlažní; typologie budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; půdorys, tvar; stavby kruhové; řešení průčelí budov; lodžie; terasy; atria; architektura soudobá Prudké společenské změny vyžadují občerstvení principů zajištění bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Koncept Tulou se nechává inspirovat tradičním stavebním typem, který aktualizuje pro současné podmínky. Všechny jeho součásti směřují k posílení společenských vazeb mezi uživateli. Je zhmotněním téze, že sociální bydlení není synonymem pro špatnou kvalitu a že lidé s nízkými příjmy mají právo žít v dobře navržených domech. KOHOUT, Michal - TICHÝ, David - JIRAN, Zdeněk Generátor spokojeného sousedství ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 20 figs - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; obytné soubory; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; prostorové řešení; vytváření architektonických souborů; řešení průčelí budov; členění; orientace; struktura materiálová; půdorysné řešení; dvory vnitřní; prostředí obytné; pohoda prostředí; architektura soudobá Cílem projektu bylo vytvořit soudobé městské bydlení reflektující základní prostorové kvality, jako jsou lidské měřítko, hierarchie míry soukromí a sociální kontrola. Důraz byl kladen především na srozumitelnost prostředí, podpořenou možností přirozené podvědomé orientace, která je hlavním předpokladem pro schopnost jedince se s takovým prostředím identifikovat a přijmout ho jako domov. 17 Signální informace VI/2012

18 OCAŇA DEL VALLE, Manuel Růžová zahrada bez trní: Geriatrické centrum Santa Rita na Menorce ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 13 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy zdravotnické a sociální péče; geriatrická zařízení; budovy přízemní; budovy atriové; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné; prostředí obytné; pohoda prostředí; architektura soudobá Geriatrické centrum Santa Rita se snaží zajistit kvalitní život lidem vyžadujícím nepřetržité asistenční služby. Nemělo vypadat jako nemocnice, proto nemá chodby ani žádné stavební bariéry, celý provoz se odehrává na jediném podlaží. Je zde neustále živo, hlavní roli hraje naplnění volného času, neboť uživatelé centra zde tráví měsíce a roky - možná poslední - svého života. Klimatizace. 1/2011 HOUŠKA, Vladimír Jak optimalizovat chlazení datových center Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: ICT technologie, chlazení, ekonomie chlazení, datová centra Hlavním tématem je co nejlevnější chlazení stále rostoucí koncentrace techniky. Důležitá je také příprava na budoucí růst kapacit (místností pro servery). Článek se proto zaměřuje na osvědčené koncepce a klíčové prvky a doplňky systému chlazení ICT. Pro řešení je potřebné širší spektrum informací než jen velikost a celkové ztrátové teplo, resp. příkon technologií, a to např. její rozložení a jeho očekávaný vývoj, celkové náklady na vlastnictví (TCO), při respektování nejen nákladů na pořízení, ale i na provoz. Článek se zabývá přímým a nepřímým chlazením, vlivem uzavření a utěsnění a užitečnými doplňky, které umožňují finančně výhodnou optimalizaci systému (AST Smart Air Deflector optimalizující proudění vzduchu, ventilační jednotka SAIFOR Cool Air Distribution Unit nebo podobné zařízení UNIFLAIR Active Floor Module aj.), a pokročilým laděním systému chlazení. VIDIM, Jan Optimalizace provozu VZT jednotek v obchodních centrech Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: optimalizace, obchodní centra, VZT jednotky, post-commissioning Po instalaci a zprovoznění VZT jednotky by měla začít etapa tzv. post-commissioningu (optimalizace provozu), a to v rámci záručního servisu i po něm, s cílem přizpůsobit zařízení aktuálním provozním podmínkám, lišícím se někdy značně od předpokladů v projektu. Typickou oblastí uplatnění jsou obchodní centra. V úvahu se berou VZT jednotky na prodejní ploše i jednotky v zázemí a kombinace VZT se zónovou regulací. 18 Signální informace VI/2012

19 CIFRINEC, Ivan KUBELKA, Michal Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p Klíčová slova: větrání, budovy, kvalita vnitřního prostředí Kvalita vnitřního prostředí má značný vliv na zdraví uživatelů. Základním požadavkem proto je, aby se neobjevovala vlhkost a byl zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Zmiňují se základní otázky vnitřního mikroklimatu a jeho složky a hlavní měřítko kvality vzduchu, vývoj větracích systémů až po moderní systémy DCV (demand controlled ventilation). K dispozici je dnes dlouhá řada moderních a efektivních systémů. Jejich výběr by měl zohlednit hlediska ekologická i ekonomická a splňovat hygienické předpisy. ŽAMPACH, Richard Systémová řešení automatizace budov snadno a rychle Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 7 figs. Klíčová slova: automatizace budov Prezentuje se německá společnost GFR GmbH, která působí na českém trhu od roku 1978 prostřednictvím své dceřiné společnosti GFR Společnost pro regulaci a měření, s r.o. (uvádí se kontakt), a její nová generace systémů pro malé a střední aplikace. Jejich předností je moderní technická koncepce a poměr kvality, výkonů a ceny. Předností je možnost univerzálního nasazení, včetně systémové integrace nebo kompaktní rozměry, které umožňují přímou integraci do standardních elektrorozvaděčů. Automatizační stanice volně programovatelné a uživatelský program (SW) lze vytvořit v prostředí WebCADpro. Programové prostředí (SW) je jednoduché, intuitivní a uživatelsky přívětivé. Klimatizace. 2/2011 JÍCHA, Zdeněk Podlahové chlazení/topení Klimatizace, V. 43, No 2, 2011, p , 3 figs. Klíčová slova: chlazení, topení, podlahové chlazení, podlahové topení, teplota Použití podlahového chlazení nebo topení pro udržení stálé teploty v interiéru jako nový trend na českém trhu. Spadá do kategorie temperovaných konstrukcí. Uvádějí se možnosti řízení a regulace a podmínky využití. Za výhody podlahového chlazení, resp. topení se považují: minimální náklady na údržbu, energetická úspornost, bezhlučný chod, absence proudění studeného vzduchu, tepelná stabilita, spojení chlazení a topení, společné náklady obou, vhodnost pro různé podlahové krytiny. KRAMÁŘ, Michal ŽAMPACH, Richard Pasivní chlazení nová éra v efektivitě budov Klimatizace, V. 43, No 2, 2011, p , 4 figs, 1 tab. 19 Signální informace VI/2012

20 Klíčová slova: pasivní chlazení, provozní náklady, klimatizace, inteligentní materiály Snižování rezerv vede k uplatnění tzv. chytrých technologií. Uplatní se i v navrhování budov provozní efektivností a nižšími provozními náklady. S rostoucí světovou populací rostou i nároky na energie. Většinu energie spotřebovává provoz budov, především topení a chlazení. Většina chladicích systémů využívá v současnosti klimatizaci. Pro další snížení potřeby chlazení je možné použít inteligentní materiály umožňující inteligentní chlazení během noci. Jsou i další možnosti pasivního chlazení, např. integrací systému pasivního chlazení do systému rekuperace tepla. Uvádějí se možnosti řešení. GUZEK, Karel Využití tepelných čerpadel k chlazení technologie a zpětné získávání technologického tepla Klimatizace, V. 43, No 3, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: tepelná čerpadla, chlazení, technologické teplo Příklad řešení oceněný jako Česká energetická a ekologická stavba roku multifunkční budova společnosti HVM Plasma v Praze-Jinonicích. Charakteristika technického řešení, řešení chladícího okruhu a dalších okruhů: okruhu výměníku, nemrznoucí směsi, technologie, kondenzátoru technologie/vytápění, chlazení budovy, vytápění budovy. Základní číselné údaje, vzniklé úspory energie. Dosažené cíle projektu: max. účinnost výroby chladu pro provozovanou technologii, zpětné využití odpadního technologického tepla pro vytápění a ohřev TUV, vysoká stabilita a bezpečnost high-tech výrobního procesu a snížení energetické náročnosti. KODIŠ, Karel Výrobní budova jednadvacátého století Klimatizace, V. 43, No 4, 2011, p , 7 figs, 2 tabs Klíčová slova: energetická úspornost, dlouhodobý přístup, fotovoltaika, systém regulace a řízení Prezentace výhod dlouhodobého systémového přístupu k energeticky úspornému projektu na příkladu výrobně administrativní budovy. Souhrnná charakteristika výstavby a provozu. Stavební konstrukce, vzduchotechnická zařízení, fotovoltaická elektrárna, systém regulace a řízení. MYSLIVEČEK, Jakub Energeticky úsporné řešení větrání Klimatizace, V. 43, No 4, 2011, p , 9 figs Klíčová slova: energetické úspory, provoz domácností Prezentace řešení problematiky snižování nákladů na provoz domácností implementací centrálního systému větrání s rekuperací tepla VORT PROMETEO HR 400 italské společnosti Vortice (s uvedením kontaktu). Určení především pro domácnosti. Vyjmenovávají se přednosti rekuperační jednotky HR 400 a HR 200, vzhledové, montážní, výkonové aj., včetně nízké spotřeby elektrické energie a širokého sortimentu nabízeného příslušenství. 20 Signální informace VI/2012

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 1.1 ÚVODEM 1.2 VLASTNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX 1.3 OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 2.1 VÝROBNÍ PROGRAM 2.1.1 POPIS VÝROBKŮ 2.1.2 PŘEHLED

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více