SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, ASB (Č), 2012, č Beton TKS, 2012, č ERA 21, 2012, č Klimatizace, 2011, č. 1, Konstrukce, 2012, č Ochrana přírody, 2012, č Památky středních Čech, 2012, č Silnice, mosty, 2012, č Stavba (Č), 2012, č Stavební technika, 2011, č Soudní inženýrství, 2011, č Tepelná ochrana budov, 2012, č Tunel, 2012, č Zprávy památkové péče, 2012, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné (12 měsíčních dávek) signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 2 Kč jednostranná kopie A4; 4 Kč oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2 Signální informace VI/2012

3 Architekt.. 3/2012 DENGE, Štěpán - MACHÁČEK, Julius - KRÁL, Radovan - RICHTER, Milan - BRUCHÁČKOVÁ ZÁVODNÁ, Vladimíra Galerie Závodný, ul. Husova, Mikulov: Top realizace Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p. 4-17, 39 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; galerie; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Autorská charakteristika urbanistického a architektonického řešení Galerie Závodný v Mikulově; rozhovor s autorem o oceněné galerii; text Radoslava Krále "Vápenec patří k Mikulovu"; slovo dodavatele, slovo investora. MALÝ, Štěpán - ADÁMEK, Jan Bytový dům Nad Vinohradem, Praha 4 Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Popis stávajícího stavu, urbanistického řešení, architektonického řešení novostavby, vnitřní struktury a provozu bytového domu a jeho konstrukčního řešení. Navržený bytový dům se nachází v Praze 4- Braníku na prudkém svahu mezi ulicemi Nad Vinohradem a Pod Křížem. HRŮŠA, Petr - MACHÁČEK, Julius T Banka Café v objektu Triniti, Brno Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy mnohopodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; banky; kavárny; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Charakteristika polyfunkčního objektu Triniti v Brně ve vznikajícím Jižním centru; rozhodnutí JT Banky o pojetí bankokavárny; příběh interiéru bankokavárny a jeho vlastní architektonické řešení; rozhovor s architektem Petrem Hrůšou o budově Trinit, jejímž je autorem a o bankokavárně, jejíž interiér rovněž navrhoval. BINDR, Tomáš - ZELINKA, Jan 3 Signální informace VI/2012

4 AUSYS IT: Erbenova, Ostrava-Vítkovice Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy kancelářské; budovy přízemní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; členění; konstrukční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; architektura soudobá Architektonický koncept respektující genius loci místa bývalé dělnické kolonie, forma a konstrukce přízemní kancelářské budovy a řešení interiéru firmy zabývající se systémovou podporou a stavbou sítí LAN. KUTÁLEK, Michal Administrativní a výrobní objekt MERcut: Staré Město u Uherského Hradiště Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy přízemní; výrobní objekty; kanceláře; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; prostory vstupní; fasády; konstrukce prosklené; detaily konstrukční; světlíky střešní; konstrukční řešení; architektura soudobá Charakteristika architektonického řešení výrobního objektu společnosti MERcut - výrobní haly se štítovou vstupní prosklenou částí věnovanou administrativě s vyčleněným oddychovým koutem pro zaměstnance. Blok šaten a technického zázemí je situován do druhého podélného modulu budovy a odděluje tak výrobní část objektu od administrativy. KUTÁLEK, Michal 2x kancelářské prostory společnosti Marlin Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; kasárna; rekonstrukce budov; konverze; střediska vzdělávací; budovy nové; kanceláře; kompozice architektonická; kompozice prostorová; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Společnost zabývající se vzděláváním a pořádáním rekvalifikačních kurzů získala zchátralý objekt v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti, který byl rekonstruován pro aktuální potřeby. V prvním podlaží se nacházejí zámečnické a svářečské dílny se šatnami a sklady, druhé podlaží je věnováno "čistému provozu" - učebnám a kancelářím. Požadavkem klienta bylo efektivně rozvrhnout dispozici do provozně funkčních celků se stejným zaměřením a maximálně využít daný prostor. Druhé prostory vznikly v nově dostavěném polyfunkčním objektu Rezidence Hradební, kde investor požadoval vytvořit interiér, který bude odrážet dynamičnost rozvoje mladé rozvíjející se části společnosti působící v oblasti realit. STEMPEL, Ján - TESAŘ, Jan Rodinný dům Rovina: Hlásná Třebáň Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 9 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

5 Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Stručné představení novostavby rodinného domu na okraji obce Rovina u Hlásné Třebáně, u kterého hlavním motivem zadání bylo úsporné řešení z hlediska pořizovacích i provozních nákladů. STEMPEL, Ján - TESAŘ, Jan Rodinný dům Lety: Lety u Dobřichovic Architekt, 2012, V. 58, No. 3, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení rodinného domu na velmi úzké parcele v pásmu protipovodňové ochrany, tj. na první pohled nezastavitelném pozemku. Proto jsou umístěny všechny obytné místnosti v patře, dům je úzký a dlouhý, ale je z něj velmi pěkný výhled na řeku. ŠAFER, Jaroslav - HÁJEK, Oldřich - FECSU, Laco - KOSTŘÍŽOVÁ, Olga - KONÍŘ, Jakub Park Malinová - Chrpová, Praha 10 - Zahradní Město: Grand Prix architektů Cena v kategorii krajinářská architektura Architekt, 2012, V=58, No. 3, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: velkoměsta; městské části; plochy zeleně ve městech; parky; rekonstrukce budov a staveb; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; cesty; malá architektura; osázení; hřiště dětská; městský mobiliář; rekreační oblasti ve vnitřním městě Park Chrpová se nachází v srdci Zahradního Města v místě, kde se setkává původní zástavba řadových domů z první republiky s bloky panelových domů z 60. let 20. století. Před přestavbou byl složen jednak z velké zelené plochy a jednak z menší části s velkými vzrostlými stromy. Části byly odděleny průjezdnou komunikací Fialková. Původní koncept parku byl páteří celého Zahradního Města, avšak po válce byl tento koncept přerušen výstavbou tenisových kurtů a klubem mezi ulicemí Hvozdíková a Střemchová a využití parku bylo omezené. Příspěvek se zabývá architektonickým a urbanistickým řešením naplnění zadání investora - vrátit parku původní městský a pobytový charakter a spojit obě části parku v jeden celek. Architekt. 4/2012 KAPLICKÝ, Jan - MORGANTE, Andrea - VOLF, Petr - MARGOLIUS, Ivan - FUCHS, Petr - SKLENÁŘ, Zdeněk Muzeum Casa Enzo Ferrari, Modena, Itálie : Top realizace Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p. 4-21, 38 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

6 Klíčová slova: Itálie; budovy nové; muzea; prostory výstavní; automobily osobní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; zastřešení; bionika; řešení barevné; konstrukční řešení; stavby unikátní; architektura soudobá Muzeo Casa Enzo Ferrari bylo postaveno podle vítězného návrhu z roku 2004 londýnské kanceláře Future Systems (Jan Kaplický). Text Petra Volfa vypráví příběh přípravy a realizace výstavby muzea, na kterou již dohlížel po smrti Jana Kaplického pouze Andrea Morgante. Výňatek z rozhovoru Jana Margolia s architektem Andreem Morgantem pro monografii Jana Kaplického. O publikaci Museo Casa Enzo Ferrari. Petr Fuchs: cesta za inteligentní originalitou. Rozhovor s galeristou Zdeňkem Sklenářem k výstavě věnované budově Muzea Enza Ferrariho KROČÁK, Jaromír Rekonstrukce a přístavba hotelu Gomel, České Budějovice Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy s rozdílnou podlažností; budovy věžové; budovy nízkopodlažní; hotely; rekonstrukce budov; přístavby; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení Autorský popis urbanistického, architektonického a dispozičního řešení rekonstrukce a dostavby hotelu ze 70. let minulého století. NASADIL, Pavel - BRANDERSKÝ, Dalibor Rodinný dům v Perninku Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; sídla venkovská; krajina horská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Autorský popis urbanistického a architektonického řešení rodinného domu v obci Pernink v Krušných horách v nadmořské výšce 820 m n.m. Recenze návrhu domu nazvaná "Poetika hmoty alebo bývanie na horách trochu inak". BERÁNEK, Tomáš - JAKUBEC, Rostislav - INDRA, Tomáš - DRAVCOVÁ, Monika - ŠTEFKOVÁ, Daniela Dům nad přehradou: Brno-Bystrc Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; městská rekreační oblast; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení rodinného domu na rozsáhlém pozemku v rekreační oblasti na okraji Brna; prezentace řídicích systémů technologií v domě. 6 Signální informace VI/2012

7 ŽENTELOVÁ, Alena - ŽENTEL, Jiří - LACHOUT, Zdeněk Zahradní domek: Šárecké údolí, Praha Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; chaty; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; konstrukční řešení; dřevostavby Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí a je pojat jako dřevostavba kubického objemu 5x5x5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako "zelená". SOUKUP, Jan Muzeum církevního umění: Františkánská ulice, Plzeň Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; kláštery; architektonické dědictví; využití architektonických památek; muzea; obnova památek; restaurace budov; řešení interiérů; expozice Františkánský klášter v Plzni je jedním z mála klášterů v Čechách, který přežil josefínské reformy a jeho činnost pokračovala až do roku 1950, kdy konvent rozehnala komunistická moc. Krátkou dobu sloužil jako internát a potom byl předán Západočeskému muzeu, které se zde dočkalo změny režimu v roce 1989 a návratu budov řádu Františkánů, kteří předali historické budovy plzeňskému biskupství. V roce 1993 začala postupná obnova areálu a nastěhovalo se do něj Diecézní muzeum, předchůdce dnešního Muzea církevního umění. Zřízením muzea získala Plzeň možnost ukázat své umělecké bohatství v atraktivním prostředí středověkého kláštera, který se tak otevřel veřejnosti. SIDEJ, Richard - TYCAR, Maerin - MATULA, Juraj Rekonstrukce měšťanského domu: Ulice T. G. Masaryka, Loket nad Ohří Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; kulturní památky; budovy obytné; gotika; renesance; baroko; klasicismus; památková péče; rekonstrukce budov; restaurace budov; budovy víceúčelové; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; obnova památek Měšťanský dům byl zapsán jako nemovitá kulturní památka - zasloužila se o to především jeho poloha na městských hradbách a rozsáhlá gotická sklepení ve třech různých výškových úrovních, které na hradby navazují a jsou tak jejich součástí. Přízemí objektu obrácené do ulice je renesančně-barokní, "hradební" trakt včetně jeho fasády má podobu převážně raně klasicistní. Renesanční a barokní zdivo ve štítových zdech si zachovalo i patro uličního křídla. Fasády, většina dělicích stěn i hrázděné konstrukce jsou ale již klasicistní, stejně jako krov. V 19. století prošel dům dílčími přestavbami, posledních 70 let byl dům prázdný. Příspěvek popisuje koncept návrhu rekonstrukce domu, architektonické řešení podzemních podlaží, přízemí, patra a krovu. JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr - HUŠEK, Jiří 7 Signální informace VI/2012

8 Krytá spojovací lávka: Ulice Balbínova, Klatovy Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 17 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; využití architektonických památek; komunikace; lávky pro pěší; kompozice architektonická; design; konstrukční řešení; konstrukce prosklené; konstrukce nosné; konstrukce ocelové Zadání a návrh propojení dvou objektů bývalé jezuitské koleje jako přirozeného účelového celku pro potřeby instituce a pohodlného přístupu návštěvníků - prosklené lávky přes úzkou uličku umístěné tak, aby zůstala minimální podjezdová výška 4,15 m. Regenerace náměstí a centrum volnočasových aktivit: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; města průmyslová; vývoj měst; historické jádro; náměstí; rekonstrukce budov a staveb; regenerace; památková péče; stavby historické; stavby podzemní; sklepy; garáže; fontány; amfiteátry Postupná ztráta funkce živého městského centra - náměstí v historickém jádru Mladé Boleslavi; návrh a realizace revitalizace náměstí s cílem z něho vytvořit opět živou součást městské struktury. VANÍČEK, Jiří - HUML, P. - ZELENKOVÁ, E. - ZLATOHLÁVEK, F. - ZERNEROVÁ, Blanka - BAŽANT, Petr Pocta chmelu a pivu: Rozhledna Chmelový maják, náměstí Prokopa Holého, Žatec; rekonstrukce bývalého skladu sušárny a balírny chmele na minipivovar a Regionální informační centrum žatecké chmelové oblasti; rekonstrukce bývalé renesanční sladovny v Žatci. Architekt, 2012, V. 58, No. 4, p , 18 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; stavby historické; technické památky; stavby pro skladování; sušárny; pivovary a sladovny; památková péče; rekonstrukce budov a staveb; konverze; informační centra; restaurace; muzea; rozhledny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů Recese skupiny mladíků "archeologů" odstartovala záchranu mnoha žateckých historických objektů - společně s městem Žatec iniciovali projekt na podporu rozvoje chmelové turistiky a agroturistiky, který nakonec Evropská unie a Rada regionu soudržnosti podpořily téměř čtvrt miliardou korun. Tak se představilo občanské sdružení a jeho teorie o území Chrámu chmele a piva, které zhruba kopíruje dnešní regiony Žatecka, Podbořanska a Rakovnicka. Do projektu byly nakonec zařazeny rekonstrukce a obnova původní renesanční sladovny, skladům sušárny a balírny chmele, výstavba minipivovaru s restaurací, informační centrum, obnova zahrady kapucínského kláštera, dětské hřiště a herny na motivy chmelnice, dostavba vstupu Chmelařského muzea a vyhlídková věž s výtahem Chmelový maják. Mezitím ministerstvo kultury zařadilo unikátní komplex několika desítek zachovaných chmelařských skladů, sušáren a balíren z přelomu 19. a 20. století do kandidátní listiny na zápis do Seznamu technických památek UNESCO. ASB (Č).. 4/ Signální informace VI/2012

9 ŠIŠOLÁK, Matej Dům s pohnutým osudem ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; kulturní památky; architektonické dědictví; funkcionalismus; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; struktura materiálová; poškození památek; obnova památek; rekonstrukce budov a staveb; památková péče Nekrásnější dům architektonické moderny u nás, nejunikátnější technické řešení, nejdražší vila předválečného Československa. Dům s nejpohnutějším osudem, vila Tugendhat v Brně. Článek přináší příběh její rekonstrukce, díky níž opět září v Černých Polích bílý klenot moderní architektury. KOTALOVÁ, Kateřina Karlínská interpretace kubismu ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy s rozdílnou podlažností; administrativní budovy; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; světlo a stín; plastičnost; kubismus; členění; půdorysné řešení; architektura soudobá Jak se nevzdat architektonické tradice a přitom docílit vzniku nadčasové stavby odpovídající všem současným požadavkům na kvalitní kancelářské prostory? Odpověď nabízejí autoři budovy Keystone švýcarští architekti Mathias Müller a Daniel Niggli z kanceláře EM2N. MELKOVÁ, Pavla - CIKÁN, Miroslav Bastion u Božích muk ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 7 figs. - ISSN Klíčová slova: města historická; stavby historické; stavby světské; opevnění; baroko; rekonstrukce budov a staveb; kavárny; stavby kulturní; sály; prostory výstavní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; architektura soudobá Na pražském Albertově se část novoměstských hradeb nedávno otevřela veřejnosti. Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán tu obnovili parter s výhledem na Vyšehrad a restaurací, která bude kromě fyzické potravy poskytovat i tu duševní, neboť záměrem městské části bylo vybudovat prostor i pro pořádání komorních kulturních akcí, výstav či svateb. FIALA, Stanislav Vlídný golf u České Sibiře ASB (Č), 2012, V. 9, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: krajina venkovská; krajina upravená; stavby sportovní; golfová hřiště; harmonie; golfové kluby; restaurace; ubytovny; budovy přízemní; stavby polozapuštěné do 9 Signální informace VI/2012

10 terénu; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; struktura materiálová; architektura soudobá Do Aleniny Lhoty vede z Prahy úzká klikatá silnička působivou krajinou Miličínské vrchoviny kolem malých farem s chovem ovcí, koní i bizonů. A golfové hřiště, které zde funguje už deset let, do ní harmonicky zapadá. Nedávno dokončené klubovny si od příjezdové cesty ani nevšimnete, ale stojí za to vydat se jí navštívit i když nejste zrovna nadaný golfista. Beton TKS.. 4/2012 ZAPLETALOVÁ, Lenka - MOJZÍK, Petr - STRÁSKÝ, Jiří - PITOŇÁK, Peter Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p. 8-15, 24 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; lávky pro pěší; mosty o více polích; mosty rámové; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; konstrukce ocelobetonové; mostovka; konstrukce železobetonové; beton vysokopevnostní /HSC/; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; práce na mostních stavbách Zavěšená lávka pro pěší přemosťující dálnicí D1 je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby. Most celkové délky 115,26 m má dvě pole, která jsou zavěšena na středním pylonu tvaru písmene V. Osa lávky je v půdorysném oblouku s poloměrem 220 m. Mostovka z vysokopevnostního betonu je tvořena středním páteřním nosníkem s nesymetrickými konzolami. Pylon je sestaven ze dvou ocelových komorových nosníků vyplněných betonem. Lávka tvoří integrální konstrukční systém, u kterého je mostovka rámově spojena s pylonem a opěrami. KOMÍNEK, Milan - DVOŘÁK, Ladislav - NOSEK, Tomáš - ŠRÁMKOVÁ, Alena - KOUMAR, Tomáš - EHL, Lukáš - ŠÁLEK, Martin Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 12 figs. - ISSN Klíčová slova: města okresní; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; nosníky spojité; konstrukce železobetonové; stavba spodní; pilíře; opěry; rekonstrukce budov a staveb; opravy budov a staveb; zdi nábřežní; plastiky volné; práce na mostních stavbách Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově byl vybudován v místě, kde stával betonový třípolový klenbový silniční most, který byl zničen na konci druhé světové války. Konstrukce nového třípolového mostu tvoří železobetonové spojité nosníky, ve spodní konstrukci jsou částečně využity prvky původního mostu. Přes mostovku prochází chodník pro pěší, cyklistická stezka a jednosměrná vozovka pro automobily. Na mostě je umístěno několik moderních výtvarných děl. Rekonstrukce mostu zahrnovala i opravu obou opěr a přilehlých nábřežních zdí na obou březích řeky. DAHINTER, Karel 10 Signální informace VI/2012

11 Mosty z předpjatého betonu na vysokorychlostních železničních tratích v Německu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 15 figs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: Německo; doprava železniční; doprava rychlá; tratě železniční; mosty železniční; směrnice; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce z předpjatého betonu; vývojové tendence; nosník hlavní; nosníky prosté; nosníky spojité; mosty o více polích; mosty přes řečiště; mosty přes údolí; stavba spodní; konstrukce uložení; mosty trámové; mosty obloukové; mosty zavěšené Historický úvod železnic včetně vysokorychlostních. Vývoj koncepce projektů a realizace mostů z předpjatého betonu pro vysokorychlostní železniční tratě v Německu. Původní směrnice předpokládaly pouze prosté nosníky, následně byly doplněny a povoleny i spojité konstrukce. Další vývoj vedl ke změně stanoviska na obnovu mostů a k vydání nových směrnic v roce Jsou uvedeny příklady realizovaných významných mostů z předpjatého betonu všech etap včetně posledního vývoje, mostů integrovaných a semi-integrálních. Závěry obecné i z hlediska současné technologie předpjatého betonu a požadavků pro železniční mosty. NĚMEC, Pavel - CHŮRA, Michal - DROBNÝ, Ivan - KRÁL, Josef - REITHAR, Hugo Most přes Labe v Brandýse nad Labem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 9 figs. - ISSN Klíčová slova: města malá; řeky; dějiny stavitelství; mosty přes řečiště; mosty silniční; mosty o více polích; rekonstrukce budov a staveb; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce z předpjatého betonu; nosníky komorové Po pěti letech přípravy a výstavby byla v červenci 2012 dokončena rekonstrukce mostu přes Labe v Brandýse nad Labem. Náhradou za původní příhradový ocelový most, který byl v havarijním stavu, byla přes Labe vybudována nová betonová komorová předpjatá mostní konstrukce o třech polích. ZAPLETALOVÁ, Lenka - PUDA, Vladimír - STRÁSKÝ, Jiří - ŠOUKALOVÁ, Gabriela Extradosed most přes nádraží v Bohumíně Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města průmyslová; nádraží; mosty silniční; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; závěsy; tyče; konstrukce ocelové; nosník hlavní; příčník; mostovka; konstrukce spřažené; stavba spodní; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; výpočty konstrukcí U extra dosedového mostu přes nádraží v Bohumíně je popsáno architektonické a konstrukční řešení, jeho statická a dynamická analýza a technologie výstavby. Most celkové délky 340,3 m má tři pole s rozpětími m, která jsou zavěšena na nízkých pylonech situovaných nad vnitřními podpěrami. Osa mostu je v půdorysném oblouku s poloměrem 256 m. Mostovku tvoří krajní komorové nosníky vzájemně spojené příčníky a spřaženou deskou mostovky. Ocelová konstrukce mostovky byla postupně smontována za opěrou a následně vysunuta do projektované polohy. MARGOLDOVÁ, Jana Kontrolní stanice s váhou pro nákladní automobily v Gullesfjordu Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 5 figs. - ISSN Signální informace VI/2012

12 Klíčová slova: Norsko; doprava lodní; doprava námořní; dopravní stavby pozemní; budovy přístavní; kompozice urbanistická; stavby polozapuštěné do terénu; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; konstrukční řešení; architektura soudobá Nedaleko přístaviště trajektů na vodní cestě z ostrova Senja u pobřeží Norska na souostroví Vesteralen a Lofoten je z důvodů sezónního nárůstu nákladní dopravy budováno řídicí centrum. Jeho první částí, podle studie proveditelnosti z roku 2007, je stanice pro kontrolu nákladních automobilů s váhou. Dalšími částmi mají být čerpací stanice pohonných hmot, malý obchod s kavárnou, stanice autobusu a nezbytné zázemí pro turisty. Vzhledem k umístění stanice na vzdáleném okraji národního parku chránícího nedotčenou přírodu severního Norska bylo její citlivé začlenění do krajiny jedním z nejvýznamnějších požadavků. NOVOTNÝ, Petr - KONEČNÝ, Libor - ZICH, Miloš - STRÁSKÝ, Jiří Projekt a sledování mostu přes údolí Hošťovského potoka na Slovensku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 22 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; stavby dopravní; silnice rychlostní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty přes údolí; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; nosníky spojité; mostovka; nosníky komorové; konzoly; vzpěry; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; zkoušky zatěžovací U mostu přes údolí Hošťovského potoka postaveném na rychlostní komunikaci R1 na Slovensku je popsáno jeho architektonické a konstrukční řešení, statická analýza a technologie výstavby. Most celkové délky 975 m tvoří spojitý nosník o sedmi polích s rozpětími od 33 do 69 m. Mostovka šířky 25,66 m je tvořena jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mostovka proměnné výšky byla vytvářena postupně. Nejdříve byl v bednění zavěšeném na výsuvné skruži vybetonován páteřní nosník, potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována deska mostovky. Most byl podrobně sledován během stavby i za provozu, jeho funkce byla ověřena zatěžovacími zkouškami. MARGOLDOVÁ, Jana Mosty přes jezero ve veslařském centru v Etonu Dorney, Windsor Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; jezera; stavby dopravní; silnice; cesty cyklistické; mosty silniční; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce betonové; stavba spodní; opěry; vzpěry; konstrukce ocelové; konstrukce železobetonové; beton samozhutnitelný /SCC/; úpravy povrchové; řešení barevné Článek popisuje proces návrhu a realizace tří mostů na servisní komunikaci a cyklistické stezce podél jezera, na němž se uskutečnily veslařské soutěže Letních olympijských her ŠRŮTKA, Jiří Oprava dráhy TWY D na letišti Praha-Ruzyně pomocí technologie "rychlých betonů" Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: letiště; dráhy letištní; vozovky; konstrukce betonové; poškození budov a staveb; opravy budov a staveb; technologický postup; beton speciální; beton rychletvrdnoucí 12 Signální informace VI/2012

13 Kompletní oprava vzletové a přistávací dráhy TWY D na letišti Praha-Ruzyně včetně vybourání poškozené plochy proběhla v čase pouhých 72 hodin při celkové výměně takřka 1200 m2. V praxi to znamenalo, že nebylo nutné toto vytížené letiště uzavírat a omezovat na dlouhých 30 dnů, ale pouze na 72 hodin. KRAJČI, Ľudovít - ŠPAČEK, Antonín - JANOTKA, Ivan Karbonatácia betónu železobetónových konštrukcií - časť II: stanovenie etapy karbonatácie a elektrochemického stavu ocele Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 3 figs., 5 tabs., 15 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; konstrukce železobetonové; beton; krycí vrstva; karbonatace, hloubka; výztuž ocelová; koroze, odolnost; koroze, příčiny; monitoring; diagnostika staveb; výsledky měření Činitele ovlivňující korozi betonu a jeho ocelové výztuže vlivem karbonatace. Mechanismus a průběh koroze ocelové výztuže. Monitorování karbonatace betonu na vybraných objektech. Metodika prověrky a výsledky zkoušek. Význam monitorování karbonatace. HUŇKA, Petr - KOLÍSKO, Jiří - ŘEHÁČEK, Stanislav - VOKÁČ, Miroslav Zkušební a technologické vlivy na modul pružnosti betonu - rekapitulace Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 3 figs., 5 tabs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; beton; modul pružnosti; technologie výroby; složení betonové směsi; ukládání betonové směsi; ošetřování betonu; zkušební metody; zkušební tělesa; zkoušky, prostředí; zkoušky zatěžovací; zatížení zkušební; měření, metody; snímače; technické normy; normy mezinárodní /ISO/ V příspěvku jsou souhrnně popsány technologické a zkušební vlivy na výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu a zároveň jsou uvedeny výsledky experimentálního měření vlivu tvaru a velikosti zkušebního tělesa, způsobu úpravy tlačné plochy a úrovně zatěžování při zkoušce statického modulu pružnosti betonu v tlaku dle normy ČSN ISO CHMELÍKOVÁ, Kristýna Problematiky chlazení betonu kapalným dusíkem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 7 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; konstrukce masivní; ukládání betonové směsi; teplota vzduchu; hydratace; hydratační teplo; teplotní gradient; vznik trhlin; chlazení; dusík /N/; beton dopravovaný; zkoušky in situ Článek se zabývá možnostmi využití technologie chlazení čerstvého betonu kapalným dusíkem a jeho aplikací v praxi. VÉBR, Ludvík - NOVOTNÝ, Bohuslav - PÁNEK, Petr Odolnost cementobetonových desek na podloží při cyklickém namáhání Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 2 figs., 1 tabs., 5 refs. - ISSN Signální informace VI/2012

14 Klíčová slova: výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; desky plné; konstrukce betonové; podloží; štěrkopísky; zkoušky zatěžovací; zkušební metody; zatížení zkušební; zatížení cyklické; únava; zkušební tělesa; pevnost v tahu za ohybu Příspěvek je věnován únavovému testování osmi cementobetonových desek na štěrkopískovém podloží v testovacím boxu. Výsledky zkoušek potvrzují zkušenost, že únavová odolnost cementobetonových desek je podstatně vyšší než odhady založené na únavových vztazích pracujících s hodnotami pevnosti v tahu za ohybu stanovených na nosníkových vzorcích. MATOUŠ, Zdeněk - VRÁBLÍK, Lukáš - ŠTRONER, Martin - URBAN, Rudolf Měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 11 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce velkorozponové; konstrukce z předpjatého betonu; deformace při zatížení; míra dotvarování; výzkum; měření; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosníky komorové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; vahadla; výztuž předpínací; předpínací kabely; práce na mostních stavbách; geodetická zaměřování; geodetické měřicí metody; geodetické přístroje; přesnost měření; výsledky měření Předpjaté betonové konstrukce a mosty velkých rozpětí typicky vykazují dlouhodobý nárůst průhybů. Výsledné působení těchto konstrukcí je ovlivněno kombinací celé řady faktorů. Pro vytvoření spolehlivých komplexních metod predikce jejich chování je nutná jejich kalibrace na reálných konstrukcích. Pro tyto účely bylo ihned po uvedení do provozu započato s měřením deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích. Seznámení s metodikou měření a jejich vyhodnocením je náplní článku. JURÍK, Michal - KOCOUREK, Petr - STRÁSKÝ, Jiří Lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 20 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: lávky pro pěší; kompozice architektonická; půdorysné řešení; oblouk; mosty o jednom poli; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pásy; konstrukce betonové; vyztužení; trubky; konstrukce ocelové; výztuž předpínací; předpínací kabely; výpočty statické; výpočty dynamické; zkoušky ve zkušebnách; zkušební tělesa; zkušební metody Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statického a dynamického chování. Studované konstrukce jsou tvořeny betonovým pásem, který je ztužen ocelovou trubkou na jejím vnitřním okraji. Vnější kabely, které jsou vedeny v trubce zábradlí, vyrovnávají účinky kroucení od vlastní tíhy. Funkce těchto konstrukcí byla ověřena na statickém modelu v měřítku 1:6. DOBRUSKÝ, Svatopluk Aktualizace predikce základního dotvarování betonu na základě měřených dat Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs., 2 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; beton; deformace při zatížení; míra dotvarování; predikce; modelování; vstupní data; měření; čas; optimalizace; reologie; pružnost 14 Signální informace VI/2012

15 V článku je popsán princip aktualizace predikčních modelů dotvarování na základě měřených dat. Užívaná metoda lineární degrese byla rozšířena o váhové funkce, které pomohly zlepšit predikční schopnosti modelů. Článek dále popisuje minimální a optimální dobu průběžných měření viskoelastických vlastností betonu. LARSSON, Johan Potenciál vývoje výstavby betonových mostů ve Švédsku Beton TKS, 2012, V. 12, No. 4, p , 4 figs., 1 tabs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; výstavba inženýrská; stavby dopravní; mosty; výzkum; dotazníková šetření; technologie výstavby; efektivnost, zvýšení; vývojové tendence; mosty, konstrukce; kritéria hodnocení Obecně je ve Švédsku rozšířena představa, že výstavba mostů má jasný potenciál pro svůj vývoj k vyšším stupňům zprůmyslnění a efektivnosti. Nehledě na možnosti nových technologií jsou ve skutečnosti při výstavbě mostů stále dominantní tradiční metody a postupy. Pro popsání, interpretování a vysvětlení tohoto jevu se článek zaměřil na hledání příčin, proč nejsou nové technologie užívány. Představuje rozsáhlou studii, jejíž výsledky ukazují, že normy, konzervatismus, krátkodobé myšlení, představy, že stavební průmysl je specifický, jsou důvody pomalého vývoje tohoto odvětví. ERA 21 4/2012 VIDOVIČOVÁ, Lucie Senioři v českých městech ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 5 figs., 2 tabs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; města velká; obyvatelstvo městské; skupiny věkové; staří lidé; obyvatelstvo, vývoj; sociologie skupin; životní způsob; životní podmínky; ekonomický rozvoj Velký podíl seniorů stárne v prostředí dynamicky se rozvíjejících velkých českých měst. Kvalita jejich života je do značné míry závislá na kvalitě tohoto prostředí. I když jsou senioři obecně se životem v centrech spokojení, identifikují zároveň řadu bariér, které mimo jiné omezují rozsah sociální participace. (Ne)kvalita prostředí komplikuje užití městských prostor seniory, kteří ovšem patří k osám moderních městských ekonomik. FINK, Dietrich - JOCHER, Thomas Normální dům pro všechna použití: Městský dům NUWOG, Nový Ulm ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 9 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; stavby bezbariérové; budovy vícepodlažní; funkční řešení; prodejny; kanceláře; byty; kompozice urbanistická; měřítko; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; plastičnost; řešení barevné; struktura materiálová; cihly plné; lícovky; členění; půdorysné řešení; architektura soudobá Novostavba úřední budovy v sobě integruje několik funkcí včetně bydlení, celá stavba je důsledně bezbariérová. Měřítku místa se přizpůsobuje pomocí půdorysných a výškových zlomů, které objekt 15 Signální informace VI/2012

16 vizuálně člení. Pravoúhlé tvarosloví se zde projevuje ve dvou úrovních - jednak v cihelném rastru fasády, jednak v rastru lemování okenních otvorů. 16 Signální informace VI/2012

17 INGELS, Bjarke - CHRISTOFFERSEN, Thomas Nekonečno sociálních kombinací: Polyfunkční dům-8 v Kodani ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 6 figs. - ISSN X Klíčová slova: Dánsko; města hlavní; území příměstské; výstavba bytová; výstavba občanská; budovy nové; budovy víceúčelové; budovy s rozdílnou podlažností; budovy přízemní; budovy mnohopodlažní; funkční řešení; byty, uspořádání; kanceláře; prodejny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; plastičnost; gradace; půdorysné řešení; půdorys, tvar; dvory vnitřní; zastřešení; veřejné prostory; životní způsob; architektura soudobá Objekt je osazen v nově se formujícím urbanistickém souboru jižně od Kodaně, na okraji přírodního parku Kalvebod Faelled. Sdružuje bytové prostory pro lidi všech životních etap, kanceláře, místa pro podnikání a obchod. Sociálním interakcím napomáhá stezka, vinoucí se podél soukromých zahrádek po obvodu objektu z úrovně terénu až po střechu. XIAODU, Liu - YAN, Meng Středověká inspirace pro městskou komunitu: Tulou. Experimentální cenově dostupné bydlení v Číně ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 18 figs. - ISSN X Klíčová slova: Čína; sociální skupiny; skupiny městského obyvatelstva; bydlení; jakost; stavby experimentální; budovy obytné vícepodlažní; typologie budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; půdorys, tvar; stavby kruhové; řešení průčelí budov; lodžie; terasy; atria; architektura soudobá Prudké společenské změny vyžadují občerstvení principů zajištění bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Koncept Tulou se nechává inspirovat tradičním stavebním typem, který aktualizuje pro současné podmínky. Všechny jeho součásti směřují k posílení společenských vazeb mezi uživateli. Je zhmotněním téze, že sociální bydlení není synonymem pro špatnou kvalitu a že lidé s nízkými příjmy mají právo žít v dobře navržených domech. KOHOUT, Michal - TICHÝ, David - JIRAN, Zdeněk Generátor spokojeného sousedství ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 20 figs - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; obytné soubory; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; prostorové řešení; vytváření architektonických souborů; řešení průčelí budov; členění; orientace; struktura materiálová; půdorysné řešení; dvory vnitřní; prostředí obytné; pohoda prostředí; architektura soudobá Cílem projektu bylo vytvořit soudobé městské bydlení reflektující základní prostorové kvality, jako jsou lidské měřítko, hierarchie míry soukromí a sociální kontrola. Důraz byl kladen především na srozumitelnost prostředí, podpořenou možností přirozené podvědomé orientace, která je hlavním předpokladem pro schopnost jedince se s takovým prostředím identifikovat a přijmout ho jako domov. 17 Signální informace VI/2012

18 OCAŇA DEL VALLE, Manuel Růžová zahrada bez trní: Geriatrické centrum Santa Rita na Menorce ERA 21, 2012, V. 12, No. 4, p , 13 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; budovy zdravotnické a sociální péče; geriatrická zařízení; budovy přízemní; budovy atriové; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné; prostředí obytné; pohoda prostředí; architektura soudobá Geriatrické centrum Santa Rita se snaží zajistit kvalitní život lidem vyžadujícím nepřetržité asistenční služby. Nemělo vypadat jako nemocnice, proto nemá chodby ani žádné stavební bariéry, celý provoz se odehrává na jediném podlaží. Je zde neustále živo, hlavní roli hraje naplnění volného času, neboť uživatelé centra zde tráví měsíce a roky - možná poslední - svého života. Klimatizace. 1/2011 HOUŠKA, Vladimír Jak optimalizovat chlazení datových center Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: ICT technologie, chlazení, ekonomie chlazení, datová centra Hlavním tématem je co nejlevnější chlazení stále rostoucí koncentrace techniky. Důležitá je také příprava na budoucí růst kapacit (místností pro servery). Článek se proto zaměřuje na osvědčené koncepce a klíčové prvky a doplňky systému chlazení ICT. Pro řešení je potřebné širší spektrum informací než jen velikost a celkové ztrátové teplo, resp. příkon technologií, a to např. její rozložení a jeho očekávaný vývoj, celkové náklady na vlastnictví (TCO), při respektování nejen nákladů na pořízení, ale i na provoz. Článek se zabývá přímým a nepřímým chlazením, vlivem uzavření a utěsnění a užitečnými doplňky, které umožňují finančně výhodnou optimalizaci systému (AST Smart Air Deflector optimalizující proudění vzduchu, ventilační jednotka SAIFOR Cool Air Distribution Unit nebo podobné zařízení UNIFLAIR Active Floor Module aj.), a pokročilým laděním systému chlazení. VIDIM, Jan Optimalizace provozu VZT jednotek v obchodních centrech Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: optimalizace, obchodní centra, VZT jednotky, post-commissioning Po instalaci a zprovoznění VZT jednotky by měla začít etapa tzv. post-commissioningu (optimalizace provozu), a to v rámci záručního servisu i po něm, s cílem přizpůsobit zařízení aktuálním provozním podmínkám, lišícím se někdy značně od předpokladů v projektu. Typickou oblastí uplatnění jsou obchodní centra. V úvahu se berou VZT jednotky na prodejní ploše i jednotky v zázemí a kombinace VZT se zónovou regulací. 18 Signální informace VI/2012

19 CIFRINEC, Ivan KUBELKA, Michal Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p Klíčová slova: větrání, budovy, kvalita vnitřního prostředí Kvalita vnitřního prostředí má značný vliv na zdraví uživatelů. Základním požadavkem proto je, aby se neobjevovala vlhkost a byl zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Zmiňují se základní otázky vnitřního mikroklimatu a jeho složky a hlavní měřítko kvality vzduchu, vývoj větracích systémů až po moderní systémy DCV (demand controlled ventilation). K dispozici je dnes dlouhá řada moderních a efektivních systémů. Jejich výběr by měl zohlednit hlediska ekologická i ekonomická a splňovat hygienické předpisy. ŽAMPACH, Richard Systémová řešení automatizace budov snadno a rychle Klimatizace, V. 43, No 1, 2011, p , 7 figs. Klíčová slova: automatizace budov Prezentuje se německá společnost GFR GmbH, která působí na českém trhu od roku 1978 prostřednictvím své dceřiné společnosti GFR Společnost pro regulaci a měření, s r.o. (uvádí se kontakt), a její nová generace systémů pro malé a střední aplikace. Jejich předností je moderní technická koncepce a poměr kvality, výkonů a ceny. Předností je možnost univerzálního nasazení, včetně systémové integrace nebo kompaktní rozměry, které umožňují přímou integraci do standardních elektrorozvaděčů. Automatizační stanice volně programovatelné a uživatelský program (SW) lze vytvořit v prostředí WebCADpro. Programové prostředí (SW) je jednoduché, intuitivní a uživatelsky přívětivé. Klimatizace. 2/2011 JÍCHA, Zdeněk Podlahové chlazení/topení Klimatizace, V. 43, No 2, 2011, p , 3 figs. Klíčová slova: chlazení, topení, podlahové chlazení, podlahové topení, teplota Použití podlahového chlazení nebo topení pro udržení stálé teploty v interiéru jako nový trend na českém trhu. Spadá do kategorie temperovaných konstrukcí. Uvádějí se možnosti řízení a regulace a podmínky využití. Za výhody podlahového chlazení, resp. topení se považují: minimální náklady na údržbu, energetická úspornost, bezhlučný chod, absence proudění studeného vzduchu, tepelná stabilita, spojení chlazení a topení, společné náklady obou, vhodnost pro různé podlahové krytiny. KRAMÁŘ, Michal ŽAMPACH, Richard Pasivní chlazení nová éra v efektivitě budov Klimatizace, V. 43, No 2, 2011, p , 4 figs, 1 tab. 19 Signální informace VI/2012

20 Klíčová slova: pasivní chlazení, provozní náklady, klimatizace, inteligentní materiály Snižování rezerv vede k uplatnění tzv. chytrých technologií. Uplatní se i v navrhování budov provozní efektivností a nižšími provozními náklady. S rostoucí světovou populací rostou i nároky na energie. Většinu energie spotřebovává provoz budov, především topení a chlazení. Většina chladicích systémů využívá v současnosti klimatizaci. Pro další snížení potřeby chlazení je možné použít inteligentní materiály umožňující inteligentní chlazení během noci. Jsou i další možnosti pasivního chlazení, např. integrací systému pasivního chlazení do systému rekuperace tepla. Uvádějí se možnosti řešení. GUZEK, Karel Využití tepelných čerpadel k chlazení technologie a zpětné získávání technologického tepla Klimatizace, V. 43, No 3, 2011, p , 3 figs Klíčová slova: tepelná čerpadla, chlazení, technologické teplo Příklad řešení oceněný jako Česká energetická a ekologická stavba roku multifunkční budova společnosti HVM Plasma v Praze-Jinonicích. Charakteristika technického řešení, řešení chladícího okruhu a dalších okruhů: okruhu výměníku, nemrznoucí směsi, technologie, kondenzátoru technologie/vytápění, chlazení budovy, vytápění budovy. Základní číselné údaje, vzniklé úspory energie. Dosažené cíle projektu: max. účinnost výroby chladu pro provozovanou technologii, zpětné využití odpadního technologického tepla pro vytápění a ohřev TUV, vysoká stabilita a bezpečnost high-tech výrobního procesu a snížení energetické náročnosti. KODIŠ, Karel Výrobní budova jednadvacátého století Klimatizace, V. 43, No 4, 2011, p , 7 figs, 2 tabs Klíčová slova: energetická úspornost, dlouhodobý přístup, fotovoltaika, systém regulace a řízení Prezentace výhod dlouhodobého systémového přístupu k energeticky úspornému projektu na příkladu výrobně administrativní budovy. Souhrnná charakteristika výstavby a provozu. Stavební konstrukce, vzduchotechnická zařízení, fotovoltaická elektrárna, systém regulace a řízení. MYSLIVEČEK, Jakub Energeticky úsporné řešení větrání Klimatizace, V. 43, No 4, 2011, p , 9 figs Klíčová slova: energetické úspory, provoz domácností Prezentace řešení problematiky snižování nákladů na provoz domácností implementací centrálního systému větrání s rekuperací tepla VORT PROMETEO HR 400 italské společnosti Vortice (s uvedením kontaktu). Určení především pro domácnosti. Vyjmenovávají se přednosti rekuperační jednotky HR 400 a HR 200, vzhledové, montážní, výkonové aj., včetně nízké spotřeby elektrické energie a širokého sortimentu nabízeného příslušenství. 20 Signální informace VI/2012

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ KONSTRUKCE PODEPŘENÁ OBLOUKEM 1. Úvod Tvorba fyzikálních modelů, tj. modelů skutečných konstrukcí v určeném měřítku, navazuje na práci dalších řešitelských týmů z Fakulty stavební Vysokého

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

ESTETICKÉ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘESTAVBY ZŠ KNĚŽMOST NA PASIVNÍ AŽ TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU S INTEGRACÍ FV SYSTÉMU DO ARCHITEKTURY

ESTETICKÉ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘESTAVBY ZŠ KNĚŽMOST NA PASIVNÍ AŽ TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU S INTEGRACÍ FV SYSTÉMU DO ARCHITEKTURY ZÁKLADNÍ ŠKOLA - KNĚŽMOST 2015 AUTOŘI: Aleš Brotánek, Jan Praisler www.abatelier.cz zakládající člen CENTRA PASIVNÍHO DOMU ESTETICKÉ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘESTAVBY ZŠ KNĚŽMOST NA PASIVNÍ AŽ TÉMĚŘ NULOVOU

Více

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h SUPERVIZE PROJEKTU NOVÉHO TROJSKÉHO MOSTU V PRAZE Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Ing. Milan Šístek Ing. Jan Mukařovský Ing. Jakub Růžička Ing. David Malina OBSAH PREZENTACE I. ZÁKLADNÍ INFORMACE II. VTD

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 16. Mosty - betonové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více