ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: DIČ: Tel.: , internetové stránky: Zřizovatel: Město Náchod Ředitelka školy: Bc. Lenka Klempárová Zpracovatel ŠVP PV: Bc. L. Klempárová a kol. ŠVP PV byl projednán na pedagogické radě.

2 Obecná charakteristika školy Naše škola je nejstarší mateřskou školou v Náchodě. Základní kámen ke stavbě byl položen v roce 1939 panem Josefem Bartoněm, od roku 1940 začala výuka dětí. Původně zde byly i jesle, které byly zrušeny. V současné době jsou zde 3 třídy (z toho 1 s menším počtem dětí, kde je možné integrovat postižené dítě). Výuka předškolních dětí probíhá v 1. patře ( Měsíčci ) - 3. třída a částečně v přízemí v 2. třídě věkově smíšených dětí ( Hvězdičky ). V přízemí je také třída nejmenších dětí ( Sluníčka ) - 1. třída. Kapacita školy je 70 dětí, pro které se připravuje jídlo ve vlastní školní kuchyni. Naše škola má blízko na zámek a k lesu, i když je v centru města, což využíváme k vycházkám. Současně rádi chodíme na naši nově zrekonstruovanou zahradu, která se skládá ze tří částí z malé zahrádky pro nejmenší děti, velké zahrady pro starší děti, kde je i brouzdaliště k letnímu otužování a ze školního sadu, kde jsou nejen ovocné stromy i keře, ale i pyramidální záhony k pěstování zeleniny. Součástí zahrady je ohniště, dvě pískoviště, skluzavky a prolézačky. Při špatném počasí využíváme zastřešenou terasu.

3 Ve školním roce 2013/14 k naší mateřské škole přibývá odloučené pracoviště na Lipí s jednou heterogenní třídou o počtu 18 dětí. Toto odloučené pracoviště je vsazeno do přírody. Děti zde mohou navštěvovat místní hřiště, zahrádku s domácími zvířaty, nedalekou oboru s daňky, les, Budova byla v roce 2013 zrekonstruována, přízemí připraveno pro účely mateřské školy. Před budovou je vytvořena malá zahrádka k pěstebním pracím a malé školní hřiště.

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu Celý ŠVP je vytvářen s ohledem na jedinečnost každého dítěte. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (ISBN ) dle Manuálu k přípravě školního vzdělávacího programu. ŠVP MŠ Vančurova je vytvářen v souladu se Zdravou mateřskou školou a v souladu s ohledem na výchovu dítěte k ekologii (Ekologická výchova nejmenších a malých, Poznáváme přírodu). Velké změny začínají od nejmenších Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání). Není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě zvláště vnímavé (M. Montessori). ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Snažíme se o učení v praxi (viz Koncepční záměr). ŠVP byl projednán s pedagogickými pracovníky školy v červnu tohoto roku. Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. V průběhu roku může být se změnou situace inovován v dílčích oblastech. Plán vychází z analýzy stávající situace a předpokládaného objemu finančních prostředků. Hodnoty, které vyznáváme: rodina radost ze společenství, ze smyslu věci přímé nezprostředkované vnímání přírody otevřenost pro rozmanitost zodpovědnost úcta k životu ve všech jeho formách trvale udržitelný život Motto: Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi řídit, potřebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k přírodě, omezování vlastních potřeb, šetrnost, schopnost se rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Předpokladem pro rozvoj těchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobě. Základy je proto nutné položit již u malých dětí. Elfriede Pausewangová

5 Hlavní cíle: 1) Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí počátky kladného vztahu k přírodě, k hodnotám zdravého životního prostředí a životního stylu, dále vytvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí. 2) Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný. 3) Uvědomění si sebe sama jako součást lidského společenství, uvědomění si i důsledků zodpovědného i nezodpovědného chování k přírodě a k ostatním lidem. 4) Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytvářet povědomí o jejich důležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim. Prostředky, které chceme využít: rozpočet zřizovatele rozpočet Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ESF dotace Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda jiné nadace a granty Metody k dosažení cílů: Pozorování, smyslové podněty, experimenty, narativní metoda (vyprávění příběhů), práce s knihou, exkurze, beseda, dramatická výchova (ve sborečku a vystupování pro veřejnost), práce (jako smysluplná činnost vedoucí k určitému cíli), slavnosti: Den zvířat Den stromů Týden duchů Svátek sv. Martina Sv. Barbora, Mikuláš Oslava vánoc Masopust, karneval Den vody - Otvírání studánek Měsíc knihy, Den divadla Oslava velikonoc Den ptactva Den země Den slunce Den rodiny, svátek matek Den dětí Den životního prostředí Rozloučení s předškoláky

6 Školní výlety: viz Plánované akce školy Spolupráce s Evangelickou akademií Účast na přehlídkách dětských prací Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a metodologie Další metody viz Plánované akce školy Tvoříme, poznáváme přírodu, sportujeme, společně se radujeme.

7 Podmínky vzdělávání Materiální vybavení (věcné podmínky) prostory mateřské školy (v.č.odloučeného pracoviště) jsou podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízení vyhovující probíhala obnova interiérů a zařízení v MŠ každá třída (v.č.odloučeného pracoviště) je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně je obnovujeme a doplňujeme; hračky a doplňky jsou umístěny převážně v otevřených regálech, částečně ve vestavěných skříních, volně přístupné dětem; ve 3. tř. je zřízena učebna s PC (pro skupinovou práci dětí pod vedením učitelky) lehátka na každé třídě jsou opatřena značkami dětí (v 1. a 3. tř. jsou lehátka rozkládána; pro 2. tř. jsou rozložena stabilně, ložnice je v podkroví), na odloučeném pracovišti jsou rozkládána z tělocvičného nářadí máme k dispozici žebřiny a trampolínu ve třídě předškoláků, v každé třídě žíněnky, lavičky a tělocvičné náčiní v suterénu máme zřízenou přenosnou maňáskovou scénu, promítací techniku výzdoba interiéru MŠ je tvořena převážně dětskými pracemi zahrada MŠ je rozčleněna do 4 částí: o 1. část je přizpůsobena nejmenším dětem, je zde zakryté pískoviště, houpačka, přenosná skluzavka, kladinka v podobě psa, pochozí domky jako kladinka s nerovnou výškou, altánek a domek pro hru dětí, domky - prolézačka a kopeček na zimní pekáčování, hračky ve skladu jsou vybrány pro tuto věkovou skupinu, o 2. část je společná, je zde opět zakryté pískoviště doplněné kládami (lesními duchy) sloužícími jako doplněk ke hře dětí v písku, vrbové teepee, domek na úschovu hraček, posed a dřevěné sedáky v podobě hub, kovové prolézačky, houpadlo v podobě koně a kladinka v podobě krokodýla, hračky jsou zde pro všechny věkové skupiny, o ve 3. části zahrady je zakryté brouzdaliště, houpačka, zvukovody (květiny), turistický polez mezi stromy, skluzavka, plocha pro slunění dětí, dále kopeček na pekáčování pro starší děti, o ve 4. části je zřízeno ohniště, altán, vana (s bezpečnostním roštem) na dešťovou vodu na zalévání pyramidálních záhonů, které se zde nacházejí, vodní prvek s mlýnkem, ovocný sad pro děti zahrada odloučeného pracoviště je doplněna herním prvkem (prolézačka se skluzavkou), krytým pískovištěm, před budovou školy je malá zahrádka k pěstebním pracím; děti mohou navštěvovat i nově zřízené obecní hřiště

8 Psychosociální podmínky máme zavedený adaptační režim pro nové děti, kdy nově příchozí si mají čas zvykat na nové prostředí a lidi okolo sebe, a to vše po dohodě učitelek s rodiči pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování (klidné, přirozené chování, děti zbytečně nevystavují spěchu) žádné dítě není zvýhodňováno, či podceňováno, zesměšňováno volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, důležitou pro dodržování potřebného řádu v MŠ způsob pedagogické výchovy je podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga, je důležitá spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, zbytečně se děti neorganizují pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a solidarita, dospělí se chovají autenticky třída je pro děti kamarádským společenstvím pedagog děti ovlivňuje prosociálním směrem, věnuje se neformálním vztahům ve třídě je důležité, aby se všichni cítili dobře a spokojeně Životospráva dětí Dětem je podáváno jídlo 3x denně, ve všech třídách je zaveden pitný režim, během kterého jsou dětem podávány bylinné a vitamínové čaje, minerální vody, pitná voda, džusy a šťávy. Při přípravě jídla se dodržuje kontrola vytýčených kritických bodů. Pravidelně je kontrolován spotřební koš předepsaných potravin pro zdárný a zdravý růst dítěte. Pro pestrost je jídelníček pro děti obměňován. Na odloučeném pracovišti zajišťuje stravování ZŠ TGM. Odpolední odpočinek je přizpůsobený potřebám dětí. Pro nespavé děti je po částečném odpočinku (doporučení Krajské hygienické správy) nabízen náhradní program, za dodržení předem daných pravidel.

9 Organizační chod MŠ Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Provoz odloučeného pracoviště je 6,30 15,30 hod. Nově příchozím dětem je umožněn adaptační režim. Během školního roku v době od 6,30 hodin se děti scházejí průběžně do 8,15 hodin (po dohodě je možný i pozdější příchod), v tomto čase až do 9,00 hodin je dětem nabízena dopolední svačina. Po ní následuje spontánní hra dětí a činnosti řízené pedagogem. V čase od 9,30 hodin do 11,30 hodin je zařazen pobyt dětí venku. Po obědě následuje odpočinek s možností alternativní nabídky klidových činností pro starší děti s nižší potřebou spánku (tyto činnosti probíhají vždy až po pohádce, která je dětem předčítána). V čase 14,00-14,30 hodin je dětem podávána odpolední svačina (v letních měsících venku na terase), po té až do 16. hodiny (na odloučeném pracovišti do 15,30 hodin) je dětem vyhrazen čas pro spontánní hru, podle počasí buď na školní zahradě, nebo ve třídách. Řízení MŠ Ředitelka: Bc. Lenka Klempárová Tel.: Informace poskytuje: každou středu v 9,00 11,00 hod., v jiný čas po dohodě. Zástupkyně: Jaroslava Přibylová, Dis. Vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti Lipí je Bc. Sylvie Perháčová. Ředitelka Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 vykonává přímou pedagogickou činnost, vede dalších 5 učitelek na MŠ Vančurova a 2 učitelky (v.č. vedoucí učitelky) na odloučeném pracovišti na Lipí, u nichž vykonává kontrolní činnost jejich práce (viz Plán hospitačních činností), vede záznamy o jejich profesním růstu (viz Plán metodického vedení dalšího vzdělávání). Na pedagogických poradách (cca 1x za měsíc, v případě potřeby častěji) řeší spolu s ostatními plán vzdělávání na škole, organizaci, hodnocení, nabídky jiných organizací,... O chodu mateřské školy vede též porady s provozními zaměstnanci (vždy dle potřeby). Vykonává kontrolu práce nad všemi zaměstnanci. Vytváří společně s ostatními pedagogy na základě evaluace a hodnocení předešlého školního roku Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro MŠ Vančurova, podle kterého pedagogové sestavují třídní vzdělávací programy. Dále vytváří vnitřní předpisy nezbytné k chodu mateřské školy. Převádí kompetence na ostatní zaměstnance školy. Zajišťuje ve spolupráci s ostatními školní akce. Spolupracuje s: zřizovatelem, řídí se jeho pokyny (zejména ohledně rozpočtu školy), krajským úřadem (zejména ohledně rozpočtu mezd),

10 Českou školní inspekcí Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Náchodě odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodě, Speciálně pedagogické centrum v Náchodě a v Hradci Králové, logopedická zařízení,...) základní školou Komenského, případně i s jinými ZŠ zákonnými zástupci dětí Rozhoduje ve správním řízení přijímání dětí do mateřské školy, ukončení předškolního vzdělávání. Poskytuje všeobecné informace pro rodiče formou nástěnek, pomocí učitelek. Předkládá výkazy o škole, rozbor hospodaření a výroční zprávy nadřízeným orgánům. Vede podklady pro mzdovou a personální agendu i účetnictví školy. Personální zajištění Ředitelka: Bc.Lenka Klempárová Učitelky Bc. Andrea Vrabcová Irena Blahová Alena Kosinková Bc. Lucie Perháčová Jaroslava Přibylová, Dis. Bc. Sylvie Perháčová (ved.uč.na odloučeném pracovišti) Bc. Lucie Blažková (na odloučeném pracovišti) Všechny učitelky jsou kvalifikovány. Uklízečky: Marcela Tomková Helena Honzerová Renata Jirásková (na odloučeném pracovišti) Vedoucí kuchyně: Radomíra Kosíková Kuchařka: Marie Černá Pomocná kuchařka: Lenka Marksová Údržbář: Josef Bartoš Rozpis pracovní doby všech zaměstnanců je uložen na škole, situačně je veden v sešitech s evidencí pracovní doby a ve výkazech, příležitostné změny jsou uvedeny na informační nástěnce pro zaměstnance školy. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

11 Spoluúčast rodičů Rodiče se spolupodílejí na vzdělávání svých dětí (formou dotazníků získáváme zpětné hodnocení a podklady pro další práci s dětmi), účastní se akcí školy, spolupracují s učitelkami na třídě, jsou pro děti vzorem. Servis pro rodiče veřejně přístupný ŠVP průběžná informace o výchově dětí z odborných publikací na nástěnkách webové stránky školy Veškeré podmínky vzdělávání jsou vytvářeny v souladu se zajištěním zdraví a bezpečnosti dětí a v souladu s efektivním vzděláváním. Informační systém školy V mateřské škole Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Rodiče mohou s třídní učitelkou spolupracovat na společném postupu při výchově a vzdělávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Potřebují-li rodiče jakoukoliv informaci, mohou učitelku při příchodu nebo odchodu s dítětem o ni požádat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, vstupovat do her svých dětí v odpoledních činnostech, získávat tak neformálním způsobem informace. S ředitelkou mohou jednat každou středu v 9,00 11,00 hod., v jiném termínu si schůzku dojednat. S vedoucí školní kuchyně se rodiče mohou domluvit o podrobnostech týkajících se stravování v pondělí čtvrtek 6,30-9,45, v pátek 10,30 13,30 hod. Na veřejnosti O činnosti mateřské školy je veřejnost informována v tisku, médiích (regionální TV, internetové stránky školy, ) a v informační výloze ve městě.

12 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky po celou dobu od jejich převzetí od zákonných zástupců až po jejich vydání dětem nepatří nebezpečné předměty (ostré, špičaté, ap.), tyto nechávají děti doma učitelka nesmí nechat děti bez dozoru, při závažných důvodech zajistí dohled nad dětmi jinou pracovnicí budova MŠ se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8,15 hod. (uklízečkami), otevírá se v době oběda a poledního odchodu některých dětí, dále pak po 14. hod. V případě, že děti budou odpoledne na zahradě, otevírá se pouze zahradní branka, MŠ zůstává uzavřena. V případě potřeby rodiče použijí zvonek u dveří při TV aktivitách učitelky dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, seznamují je s případným nebezpečím, před cvičením zkontrolují bezpečnost používaného nářadí (případné nedostatky nebo závady hlásí ihned ředitelce školy) při pobytu na školní zahradě se učitelky řídí Pokyny pro doporučené užití školní zahrady, provozním řádem brouzdaliště, provozním řádem pískoviště, provozním řádem sáňkování, pekáčování a klouzání, dále pak u každého nářadí (houpačky, prolézačky ap.) zajišťují zvýšený dozor; nedovolí dětem se samostatně vzdálit do prostoru zahrady, kde již učitelka nevidí; z hygienických důvodů učitelka používá zakrytí pískovišť i brouzdaliště při vycházkách mimo mateřskou školu nejde více než 20 dětí s jednou učitelkou, děti chodí ve dvojicích a v zástupu, používají chodník; kde toto nejde - organizovaný útvar chodců (dětí nepodléhající povinné školní docházce) může jít ve dvojstupu po levém okraji silnice, osoba doprovázející tuto skupinu je oprávněná při přecházení zastavovat vozidla citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361Sb. 56, učitelky k těmto účelům používají dopravní terče, přecházejí s dětmi pokud možno po vyznačených přechodech a seznamují je s pravidly bezpečného chování na ulici; první a poslední dvojice dětí nosí bezpečnostní vesty doprovod dětí učitelkou při chůzi po schodech při chůzi vzhůru jde učitelka poslední, při chůzi se schodů jde učitelka první a zajišťuje děti při zajišťování společenských akcí se podílejí učitelky i ostatní zaměstnanci podle pokynů ředitelky nebo učitelky, která akci vede děti jsou vždy před akcí předem informované o bezpečném chování, učitelka provede záznam o provedeném poučení v třídní knize všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při každém úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz raněného k lékaři, zároveň bezodkladně informují ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů; u úrazu, kde bylo nutné lékařské ošetření, ředitelka sepíše Protokol o úrazu

13 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Možná forma: individuální integrace Podmínky: psychosociální: Dítě může být zařazeno do třídy s nízkým počtem dětí (20), popř. na odloučeném pracovišti (18). materiální: Ve třídě již z minulých let jsou vzdělávací pomůcky vhodné pro děti s poruchou autistického spektra. V 1. patře ve třídě Měsíčků je vybavena počítačová místnost s výukovými programy. V přízemí v učitelské knihovně jsou publikace, kde se mohou učitelky seznámit s diagnózou poruchy autistického spektra a s autismem, výukové listy,... organizace vzdělávání: Asistentka by byla ve spojení s SPC HK, s jejich pomocí tvoří individuální vzdělávací program. S dítětem pracuje dle TVP a IVP převážně individuálně, ale i frontálně s ohledem na potřeby dítěte. Po dohodě se účastní i poznávacích výletů. spolupráce s rodinou: Asistentka i třídní učitelky by byly v denním kontaktu s matkou, dohoda a informace probíhají dle potřeby. spolupráce s odborníky: možnost spolupráce s SPC Náchod a SPC HK (Mgr. Evou Jarkovou z SPC v HK, Hradecká 1231), PPP v Náchodě.

14 Organizace vzdělávání Organizace předškolního vzdělávání se řídí 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 34 Organizace předškolního vzdělávání (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. (2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. (3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. (4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. (5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 22) (6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Ve vzdělávání se snažíme poskytovat dětem co nejvíce informací praktickým poznáváním (využíváme poznávání všemi smysly). Volíme formu školních poznávacích výletů a jiných akcí. Přijímání dětí Ředitelka školy jako správní orgán příslušný podle 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu rozhoduje podle 34 zákona č. 561/2004 o přijímání dětí do mateřské školy. Přijímací řízení se řídí kriterii platnými pro Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345 (viz příloha Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání). Pokud se jedná o cizího státního příslušníka ze zemí Evropské unie, rozhoduje o přijetí ředitelka jako u příslušníka ČR. Pokud se jedná o cizího státního příslušníka ze tzv. třetího státu (nemá občanství ČR ani jiného státu EU), řídí se ředitelka 20 zákona č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů (vzdělávání cizinců), zákonem č. 161/2006 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dítě nabývá státního občanství narozením, je-li alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem ČR, nebo jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství, dítě nabývá narozením české státní občanství, pokud má alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt na území ČR. Podle části šesté zákona 161/2006 Sb. se mění 183 odst,7 školského zákona: Pro účely tohoto zákona [rozumí se zákona č. 561/2004 Sb.] se za osobu se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Českou republikou přiznáno postavení

15 dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky jí bylo uděleno povolení k pobytu.. Rezident = cizinec ze státu mimo Evropské unie s oprávněným pobytem na území ČR. Podmínky provozu na MŠ Třídy jsou naplněny podle velikosti (20-26 dětí). V 1. třídě Sluníček jsou děti nejmladší, ve 2. třídě Hvězdiček jsou děti věkově smíšené podle věkového seskupení dětí v MŠ, ve 3. třídě Měsíčků jsou převážně děti předškolní. Na odloučeném pracovišti na Lipí jsou děti věkově smíšené (18). Provoz mateřské školy je 6,30 16,00 hod., provoz odloučeného pracoviště 6,30 15,30 hod. Podmínky provozu MŠ se řídí vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Příloha: Spolupráce MŠ s rodinou Schůzky s rodiči (na schůzce v září seznámení s provozem v MŠ a potřebami dětí, se školním řádem, se ŠVP, s plánem akcí pro děti podle přání možno doplnit). Adaptace nových dětí na nové prostředí s rodiči. Během dne umožňujeme rodičům vstup do MŠ (tak aby jejich návštěva nenarušila chod MŠ po dohodě s třídní učitelkou). Průběžné seznamování s výsledky práce a výuky dětí nástěnky, výzdoba interiéru MŠ, výloha ve městě, individuální schůzky s učitelkami a ředitelkou. Podle potřeby individuální logopedická péče po návštěvě dítěte s rodičem u klinického logopeda (na základě jeho doporučení konkrétních postupů). Akce pro rodiče a jiné rodinné příslušníky (tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, vystoupení dětí,...). Ve vztazích s rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsme vstřícní, ochotní spolupracovat. Spolupráce je na základě partnerství, sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp.rodin, snažíme se jim porozumět a vyhovět. Chráníme soukromí rodiny, varujeme se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Na druhou stranu pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte a o jeho pokrocích v rozvoji a učení, domlouvají se spolu s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání. Spolupráce naší MŠ se ZŠ V lednu návštěva ZŠ před zápisem. Návštěva pozemků pěstitelských a chovatelských prací ZŠ. V květnu nebo červnu pozvánka dětí ZŠ na náš muzikál.

16 Spolupráce s poradnami PPP vyšetření školní zralosti, případně individuální konzultace, SPC Náchod podle potřeby (integrace dětí, spolupráce na tvorbě IVP a dalším rozvoji integrovaných dětí, ). Práce pro veřejnost Předvánoční vystoupení pro seniory. Účast na náchodské Prima sezoně. Vystoupení s muzikálem pro seniory a na přehlídce hudebně dramatických sborů Hronovské hádě. Výstava dětských prací ve výloze ve městě. Spolupráce s ostatními MŠ Vystoupení s muzikálem. Vzájemná návštěva s jinou MŠ. Spolupráce s ekocentry Vzdělávací semináře pro pedagogy. Výukové programy pro děti v MŠ i v ekocentrech.

17 Organizace dne v MŠ 6,30 9,30 hod. Příchod dětí do MŠ, hry podle individuálního výběru, cvičení nebo pohybové hry a chvilky, didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení formou individuální, skupinové i frontální, opakování známého; hygiena, svačina průběžně v době 8,15 9,00 hod. 9,30 11,30 hod. Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (vycházky do okolí MŠ, do přírody, na školní zahradu). 11,30 12,30 hod. Hygiena, oběd, (u starších dětí i čištění chrupu), příprava na odpočinek. 12,30 14,00 hod. Poslech pohádek a příběhů, čtení na pokračování, odpočinek dle potřeby dětí (od 13,00 hod. možnost využít klidových činností pro starší děti s malou potřebou spánku). 14,00 16,00 (odloučené pracoviště Lipí do 15,30) Hygiena, svačina, hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi dle jejich zájmu a potřeb, podle počasí pobyt na školní zahradě.

18 Vzdělávací obsah ke Školnímu vzdělávacímu programu na rok Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 Platnost od Č.j.: 94/15

19 Název: ROK S MOUDROU SOVOU Obecné cíle vzdělávání: 1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (předpokladem je podpora tělesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítěte, rozvoj řeči a chápání okolního světa, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích a kreativních poznatků, umění správné reakce na změny a schopnosti vyrovnat se s nimi) 2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (předpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech lidí, solidarita se slabými, péče o druhé a ohled na jiné, možnost přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, přípravě na život ve společnosti, k porozumění její rozdílnosti) 3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (předpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmů, možností a potřeb, získání zdravé sebedůvěry a sebevědomí, zájem podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodně, ale s odpovědností za své činy) Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

20 Obsah předškolního vzdělávání 1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole v šatnách dětí. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet. 5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, odcházející z důvodu nástupu k povinné školní docházce, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a environmentální výchovy, výchovy k ekologii a našim tradicím. 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky do centra města, na výstavy, na zámek, do lesa, na hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo i tematickými návštěvami vzdálenějších míst (Ekocentra, skanzeny, ). Na MŠ Lipí mohou děti navštěvovat zahrádku MŠ i dětské hřiště, vycházky jsou cílené i do okolí MŠ. 7. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (plavecká školička, lyžařská školička, výuka bruslení, divadelní představení).

21 Tematické bloky 1. Šalamoun nás vítá Témata: a) Spokojené tváře. b) O přátelství. c) Tady jsem doma. Vzdělávací záměr: Naučit děti vnímat a přijímat prostředí v mateřské škole, seznámit se se zaměstnanci mateřské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Při respektování individuality dítěte naučit je i respektovat druhé. Přibližovat dítěti prostředí, ve kterém žije. Seznamovat děti se základními bezpečnostními návyky (vůči sobě i ostatním). Očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky a pracovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své věci, umět stolovat, udržet po sobě pořádek,...). Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - Umět se domluvit, vést rozhovor. Naučit se rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy), porozumět jejich významu. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Poznat a pojmenovat, co mě obklopuje. Sebepojetí, city, vůle Naučit se odloučit od blízkých. Dítě a ten druhý Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se naučit komunikaci i s druhým dítětem. Naučit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na třídě. Dítě a společnost Adaptovat se na život ve škole. Začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dítě a svět Naučit se bezpečně orientovat v novém prostředí. Vzdělávací činnosti: adaptační režim pro nové děti seznámení s mateřskou školou a jejími zaměstnanci vycházky do okolí mateřské školy vytvoření herních pravidel komunitní a komunikativní kruhy

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více