Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun IČO: Právní forma: Příspěvková organizace řízená městem Zřizovatel: Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí Sídlo zřizovatele: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní město Lanškroun Statutárním zástupcem DDM je ředitelka : Bc. Ilona CINKOVÁ Zařazení do sítě škol a školských zařízení: od

2 2. Charakteristika DDM Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Organizuje pravidelnou zájmovou činnost, tj. kroužky, kluby a kurzy. Dalším úkolem DDM je organizování nepravidelné - příležitostné zájmové činnosti mezi něž patří: soutěže, přehlídky, turnaje, výstavy, akce naučného i zábavného charakteru, výukové programy, spontánní aktivity atp. O prázdninách a volných dnech pořádá tábory, odborná soustředění, jednodenní výlety a programy pro zájemce. 3. Personální zabezpečení V DDM ve školním roce v DDM DAMIÁN, Lanškroun pracovali : 3 pedagogičtí pracovníci: 2 pedagogové volného času Marcela Chromcová Lenka Kovářová, Bc ředitelka Ilona Cinková, Bc. 2 nepedagogičtí pracovníci : 1 ekonomka - Iva Skalická, Bc. správce pracoviště s úvazkem 0,5 Jaromír Selichar 28 externích vedoucích zájmových kroužků. 4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP Ilona Cinková - Úvod do elearningu pro studující (egon) - Lanškroun - Školení BOZP pro vedoucí pracovníky - Lanškroun - Jednodenní evaluace ŠVP školských zařízení - Ústí nad Orlicí - PowerPoint pro začátečníky (egon) - Lanškroun - Dvoudenní evaluace ŠVP školských zařízení Česká Třebová - Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací Hradec Králové Lenka Honzalová - Mediální výchova a medializace - Chrudim - Základní kurz pro instruktory aerobiku Praha - Jak zlepšit iniciativy mládeže Otradovice - Jednodenní evaluace ŠVP školských zařízení Ústí nad Orlicí - PowerPoint pro začátečníky (egon) Lanškroun - Angličtina pro nejmenší Pardubice - Dvoudenní evaluace ŠVP školských zařízení Česká Třebová - Velikonoční smaltování Pardubice - Storytelling and drama Pardubice Marcela Chromcová - Jednodenní evaluace ŠVP školských zařízení Ústí nad Orlicí - Dvoudenní evaluace ŠVP školských zařízení Česká Třebová Iva Skalická - Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství Praha - Lektor metodiky Figurková školička - Lanškroun

3 5. Zájmová činnost pravidelná: Ve školním roce bylo otevřeno celkem 47 zájmových útvarů. Členové byli přijati do zájmového kroužku, klubu, kurzu na základě závazné přihlášky a zaplacené úplaty. Výuka a pracovní činnosti zájmových útvarů probíhaly v budově DDM na Vančurově ulici č.p. 46, v gymnastickém sále SPŠ a SOU, v tělocvičnách lanškrounských základních škol, gymnázia, v bazénu ZŠ Dobrovského, které má DDM smluvně pronajaté, ve výtvarné dílně ZŠ B.Smetany, v ZŠ Rudoltice. V nabídkovém letáku Domu dětí a mládeže pro školní rok bylo nabízeno celkem 56 zájmových útvarů. Pro malý počet zájemců, i po opakovaném náboru, se neuskutečnily tyto kroužky: němčina pro děti, kreslení je hra, florbal, abeceda, vrtulník, novinářský klub, mládež pro Evropu, IMKA, bezva klub. K činnosti zájmových kroužků - účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti a mimořádné aktivity: Taneční kroužek účast v tanečních soutěžích v Tišnově, v Jablonném nad Orlicí. Reprezentace na městských akcích - Majáles 2011, maturitní ples SPŠ a SOU Lanškroun, podnikový ples Forez, ples v Dolním Třešňovci, Čermenské slavnosti. Velký úspěch mělo vystoupení v rámci Mezinárodního dne tance, který uspořádala ZUŠ Lanškroun. Super dance kroužek pracoval prvním rokem a hned se mohl pochlubit několika vystoupeními na veřejnosti: reprezentace DDM na akci Majáles 2011 v Lanškrouně, na Bambiriádě v Rychnově nad Kněžnou, na Dětském dnu v rámci atletických závodů Běh do vrchu na Zámečku u Rudoltic. Mažoretky oba kroužky velmi výrazně reprezentují DDM jak svými četnými vystoupeními na veřejnosti (plesy: hasičský v Dolním Třešňovci, maturitní ples gymnázia, hokejový ples v Lanškrouně, ples ve Výprachticích, karnevaly v Dolním Třešňovci a v Sázavě, před hokejovými a fotbalovými zápasy), tak účastí na soutěžích a přehlídkách soutěž Stars Cup 2011 v Ostravě, Dvorská jednička ve Dvoře Králové nad Labem, O rychnovský pohárek, Zemská Koruna v Lanškrouně, mezinárodní finále Děti fitness 2011, česko slovenské finále Děti fitness v O2 Aréně, v Nezamyslicích, Jablonném, Dačicích. Kolektiv mažoretek Světlušek byl na návrh DDM oceněn komisí pro výchovu a vzdělávání při městské radě v Lanškrouně v anketě Mládež reprezentuje město Lanškroun za vzornou reprezentaci Města v roce 2010, což svědčí o velmi dobrých výsledcích práce tohoto kroužku. Šachový kroužek úspěšná účast v řadě akcí, 2. místo v krajské soutěži družstev, získání titulu Mistr Čech a 3. místo v České republice do 12 let. V krajské soutěži v rapidu 5 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné a jedna bronzová). Aerobik reprezentoval DDM DAMIÁN Lanškroun na Bambiriádě 2011 v Rychnově nad Kněžnou, dále svým vystoupením zpestřil program mikulášského odpoledne pod názvem ČERTOVINY aneb Mikulášská nadílka her konaného v areálu Městského muzea v Lanškrouně. Divadelní kroužek účast v krajském kole dvoudenní soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2011 ve Svitavách. Členové kroužku s nastudovaným a nacvičeným vystoupením prezentovali DDM DAMIÁN ve všech lanškrounských MŠ.

4 Výtvarný ateliér kroužek pracoval druhým rokem, jednalo se o oblast individuální práce a rozvíjení nadání. Členky kroužku se zapojily do výtvarné soutěže Poznáváme orient vyhlášené DDM Bájo v České Skalici, kde zaznamenaly velký úspěch. Anežka Langrová získala hlavní cenu a Žaneta Šebrlová čestné uznání. Horolezecký kroužek reprezentoval DDM v několika místních i celorepublikových závodech. Příklady: Tendon Cup v Brně, Olomouci, Vyškově, Pardubicích, Orlové. Vedoucí kroužku společně se členy horolezeckého oddílu zorganizovali místní lezecké závody pro zájemce z lanškrounských i okolních ZŠ. O.K. klub byl ustaven v průběhu roku 2010/2011 pro mládež ve věku 13 až 26 let. Činnost byla slavnostně zahájena v domě Piáno za přítomnosti starostky města, předsedy školské komise a vedoucí odboru sociálních věcí. Tento klub uspořádal dvě aktivity velkého rozsahu: O.K.TEJDEN a minifestival klokan. Obě akce se setkaly s velkým pozitivním ohlasem ze strany účastníků. Počet zájmových útvarů: 47 Počet členů zájmových útvarů: 526 PŘEHLED počtu dětí pro šk.rok dle statistického výkazu k zájmová počet předškolní žáci ostatní činnost: kroužků děti sportovní technická přírodovědná 2 19 estetická společenskovědní klubová 1 5 ostatní 2 23 celkem

5 Podíl zájmových činností Věkové složení Porovnání počtu zapsaných účastníků 6. Příležitostná činnost celkový přehled akcí: Počet uspořádaných akcí ve šk.roce : 253 Z tohoto počtu o SO, NE: 115 Počet účastníků na akcích: Z tohoto počtu o SO,NE: 4 571

6 Srovnání s minulými roky: akce: šk.rok šk.rok šk.rok počet akcí z tohoto počtu o SO,NE počet účastníků z tohoto počtu o SO,NE šk.rok šk.rok šk.rok počet účastníků z tohoto počtu o SO,NE 7. Táborová a další činnost spojená s pobytem DDM zajišťoval programy a nabídky činností na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny) touto formou: - zábavné a naučné soutěže - jednodenní výlety - tvořivá a výtvarná činnost - sportovní soutěže a turnaje Nabídky činností o volných dnech využilo celkem 279 účastníků. Viz: příloha č. 1 přehled akcí

7 DDM Lanškroun organizoval v době dlouhodobého volna tj. o letních prázdninách odborné soustředění kroužků a jednodenní výlety: Veselé cestování s DAMIÁNEM - jednodenní výlety 7.7. až Soustředění šachových kroužků 3.7. až v Turistické základně ve Strážné O.K.TEJDEN - jednodenní aktivity pro mládež od 13 do 26 let Tropic Lanškroun Prázdninové činnosti DDM DAMIÁN se zúčastnilo celkem 225 dětí a mládeže. 8. Další činnost zájmového vzdělávání Osvětová a informační - Výchova k tradicím Předvánoční čas: při předvánočních akcích kroužků DDM ( Adventní dílny, Vánoce s mažoretkami) byly dětem připomenuty vánoční zvyky, zábavy a pověry, kterými se bavili naši pradědečkové a prababičky. Velikonoční svátky: připomenutí velikonočních tradic: malováním kraslic nejrůznějšími technikami, pletení pomlázky z vrbového proutí, velikonoční dekorace - akce pod názvem Několik nápadů pro velikonoční náladu. - Výukové ekologické programy určené pro žáky 4. tříd základních škol, které jsou součástí projektu EKOLIBŘÍK, napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově. Jejich cílem je přivést děti a mládež ke vnímání okolního prostředí, ve kterém žijeme. Těchto programů se zúčastnilo celkem 112 žáků. Akce DEN ZEMĚ 2011, která je rovněž součástí projektu, se zúčastnilo 158 žáků 6. tříd ZŠ a studentů primy Gymnázia v Lanškrouně. Spontánní činnosti - pro tuto činnost má DDM Lanškroun velmi omezené možnosti, zejména prostorové a materiální. Nabídka spontánních aktivit byla zaměřena na tyto činnosti: - stolní a deskové hry - volné malování a výtvarná činnost - maňáskové divadlo - stolní tenis, líný tenis, míčové hry, basketbal, florbal možnost využití dvora v jarních až podzimních měsících - počítačové hry a volný přístup k internetu Nabídky spontánních aktivit využilo ve školním roce celkem 183 účastníků. Ostatní činnosti - Výstava prací z celoroční výtvarné soutěže Věci kolem nás (soutěž určená dětem všech věkových kategorií, každý měsíc jiné téma) byla realizována po dobu od 9.4. do ve vstupní hale Městského muzea. Výtvarné práce zájmového kroužku DDM Výtvarný ateliér byly vystaveny po dobu jednoho měsíce v prosklených vitrínách České pošty v Lanškrouně. Poté zde byla výstava fotografií z některých velkých akcí DDM a nabídka zájmových kroužků na školní rok 2011/2012.

8 9. Organizace soutěží a přehlídek DDM byl organizátorem: okresních kol biologické olympiády kat. C a D: kategorie C se zúčastnilo: 13 žáků kategorie D se zúčastnilo: 15 žáků O některých akcích hovoří články z místního tisku Listů Lanškrounska, regionálního tisku Orlický deník a soukromých regionálních novin Lanškrounsko.cz Viz: příloha č Mezinárodní aktivity DDM je držitelem certifikátu na jméno Lenka Honzalová, který jej opravňuje k vykonávání činnosti vysílající organizace v rámci akce 2 Evropská dobrovolná služba programu EU Mládež v akci. Dále jsme držiteli certifikátu pro hostitelskou organizaci a jsme oprávněni k vykonávání činností hostitelské organizace v rámci akce č.2 Evropská dobrovolná služba programu EU Mládež v akci. Na základě zpracovaného projektu a následného schválení Českou národní agenturou MLÁDEŽ hostil DDM Lanškroun po dobu 10 měsíců Švédku Linneu Hagblom. Dobrovolnice Linnea se velmi rychle a dobře zapojila do aktivit DDM. Učinila několik návštěv v lanškrounských základních i středních školách ( ZŠ Dobrovského, ZŠ B. Smetany, Dolní Třešňovec, SOŠ a SOU Lanškroun, Gymnázium Lanškroun), ale i ve školách okolních (ZŠ Tatenice, Žichlínek, Bystřec, SPgŠ Litomyšl). Seznamovala žáky a studenty s kulturou své země, se svými zkušenostmi a zážitky, s programem EDS atd. 11. Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením Základní školy nabídka ekologických výukových programů, které jsou součástí projektu Ekolibřík. Výukové programy, které napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově, jsou určené pro žáky 4. tříd ZŠ. Dále nabídka zábavných a naučných programů i výtvarných činností pro ŠD, Knihovnu. Veřejnost vystoupení kroužků mažoretek, moderních tanců, kroužku aerobiku na lanškrounských městských slavnostech, na firemních akcích, plesech, před sportovními turnaji, Majáles 2011, setkáních se seniory atd. Organizuje výlety, prázdninovou a táborovou činnost pro zájemce z řad veřejnosti. Nabízí možnost zapojení se do pravidelné činnosti (zájmových kroužků) a do spontánních aktivit. Zařízení: propůjčování atrakcí na různé akce dětské dny, karnevaly, výstavy, dny otevřených dveří, zahradní slavnosti atd. 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi: Dům dětí a mládeže úzce spolupracuje s různými organizacemi a subjekty ve městě. Bez nich by některé akce nemohly být uskutečněny. Pomoc tkví především v poskytování nezbytných

9 prostor, rozhodčích turnajů, hodnotitelských komisí a odborných poradců různých soutěží. Jsou to: Šachový klub spolupráce při organizování šachových přeborů. Volejbalový klub Lanškroun - spolupráce při organizování akcí Volejbalové naděje, letní turnaj starších žákyň ve volejbale. Cyklistický klub Lanškroun - spolupráce při organizaci cyklistických závodů mládeže. Atletický oddíl Albrechtice spolupráce při akci Běh do vrchu. Město Lanškroun podíl DDM při organizaci každoročních městských slavností u příležitosti pořádání dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Kulturní centrum Lanškroun spolupráce při organizování větších akcí např. Mikulášské odpoledne, Dětský den atd. MO Českého rybářského svazu Lanškroun spolupráce při organizování rybářských závodů. Myslivecké sdružení Obora Lanškroun pomoc při akci DEN ZEMĚ a některých prázdninových aktivit. Lanškrounské základní a střední školy poskytování prostor, především tělocvičen pro sportovně a pohybově zaměřené kroužky, pro pořádání turnajů a sportovních soutěží. 13. Propagační činnost Na základě osvědčených forem propagační činnosti se DDM zaměřil na: nástěnky na školách propagační činnost formou plakátů, letáků, různých informací, propozic soutěží atd. osobní návštěvy pedagogů volného času DDM ve třídách k propagaci je využíván čas přestávek školní rozhlas díky dobré spolupráci s řediteli škol byla činnost propagována i tímto způsobem nástěnky přímo v budově DDM a osobní návštěvy pedagogů volného času v jednotlivých kroužcích, dále vývěsní skříňka před budovou DDM zveřejňování zpráv z činnosti DDM v místním i regionálním tisku Listy Lanškrounska, Orlický deník a Lanškrounsko.cz nabídku zájmové činnosti, zprávy o aktivitách DDM ve volných dnech, případě další zprávy související s propagací činnosti DDM a dobrou informovaností zveřejňujeme na internetových stránkách DDM (www.ddm-lanskroun.cz). DDM využívá pro svou propagaci Informační centrum Lanškroun. 14. Materiálně technické zabezpečení Dům dětí a mládeže Lanškroun se nachází v budově Města Lanškrouna, na Vančurově ulici č. 46. DDM zde byl do v nájmu. Od byly DDM na základě Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Lanškroun a DDM DAMIÁN, Lanškroun propůjčeny všechny prostory budovy a přilehlé zahrady k užívání. Tento původně rodinný dům byl v minulosti (před DDM) využíván Mateřskou školou a jeslemi. Jedná se o starou budovu s ne zcela vyhovujícími prostorami. V přízemí budovy jsou tři univerzálně vybavené klubovny, jedna prostornější herna, malá šatna a sociální zařízení. V patře je jedna klubovna, malá PC učebna, malá kancelář hospodářky, kancelář pedagogů volného času a ředitelna. Stěny budovy jsou v přízemí vlhké, okna netěsní, podezdívka plotu kolem zahrady se bortí. Nábytek a vybavení pracoven a kanceláří je celkově zastaralé a je průběžně podle finančních možností vyměňováno.

10 15. Informace o odloučených pracovištích Odloučená pracoviště nejsou. 16. Ekonomické zajištění činnosti Veškerá hlavní činnost DDM byla financována z MŠMT, rozpočtu zřizovatele, z dotací Městského úřadu v Lanškrouně, z vlastních zdrojů, sponzorských darů a grantů. Zájmové vzdělávání bylo poskytováno za úplatu. Viz: příloha č. 3 zpráva o hospodaření 17. Údaje o výsledcích z kontrol I. Pardubický kraj - Krajský úřad, OŠKT, Komenského nám. 125, Pardubice Kontrola v oblasti samostatné působnosti na úseku hospodaření byla provedena dne dle programu: 1. Vnitřní kontrolní systém 2. Správnost, úplnost a věrohodnost účetní evidence 3. Hospodaření s fondy 4. Vedení pokladny 5. Personální dokumentace 6. Vynakládání finančních prostředků Kontrolní pracovníci: Michal Woff vedoucí kontrolní skupiny Rudolf Hlaváč, Eva Kohoutová, Bc.Iva Šimůnková, Jaroslava Kopecká členové kontrolní skupiny. V kontrolovaných oblastech byly zjištěny 4 závady a 7 připomínek. Zjištěné nedostatky již byly nebo budou na základě písemného vyjádření k protokolu odstraněny. II. Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění dne Kontrolní pracovník: Pavlína Krahulcová Kontrolní zjištění: všechny kontrolované oblasti bez závad. III. Interní audit, který provedl kontrolu veškerého majetku v návaznosti na účetnictví a kontrolu počtu členů v kroužcích a vybrané zápisné na školní rok 2010/2011. Kontrola provedena interním auditorem Marcelou Chromcovou ve dnech až Kontrolní zjištění: auditorkou nebyly zjištěny žádné závady. 18. Závěr Od byl po předchozí Dohodě o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících DDM převeden z Pardubického kraje na město Lanškroun. Usnesením Zastupitelstva města Lanškroun ze dne byla schválena zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun ke dni

11 Zájmová činnost DDM je z velké části přesunuta do škol a školských zařízení ve městě, kde jsou využívány především tělocvičny a odborné pracovny a učebny. V budově DDM na Vančurově ulici se schází pouze ty zájmové kroužky, které nejsou náročné na prostor a technické vybavení.tato skutečnost ztěžuje řídící a kontrolní činnost pedagogů volného času a vedení DDM. 19. Přílohy 1. Celkový přehled pořádaných akcí v roce 2010/ Články z Listů Lanškrounska, Orlického deníku a soukromých regionálních novin Lanškrounsko.cz 3. Zpráva o hospodaření 4. Fotografie z některých akcí a soutěží v Lanškrouně dne Zpracovala: Ilona Cinková ředitelka DDM Lanškroun

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14 Hodnotící zpráva DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové školní rok 2013-14 Hodnotící zprávu předkládá SVČ: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241/1 500 03 IČ: 61222275

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více