Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 str. 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 str. 34"

Transkript

1 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str Škola str Zřizovatel str Základní údaje o součástech školy str Školská rada str Materiálně technické podmínky str Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy str Přehled oborů základního vzdělávání str Rámcový popis personálního zabezpečení školy str Základní údaje o pracovnících školy str Zápis k povinné školní docházce str Zápis k povinné školní docházce str Odchod žáků do 6. ročníku str Odchod dětí MŠ do 1. ročníku ZŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytnutého stupně vzdělávání str Přehled o výsledcích vzdělávání žáků str Klasifikace chování str Integrovaní žáci str Vzdělávací programy str Ochrana člověka za mimořádných situacích str Enviromentální výchova ve školním roce 2011/2012 str Zdravé zuby str Dopravní výchova str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalších aktivitách vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o významných mimoškolních aktivitách str Účast žáků v soutěžích str Spolupráce s jinými subjekty str Sponzoři školy str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Závěr str. 32 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 str. 34 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název příspěvkové organizace: Sídlo příspěvkové organizace: Školní Vikýřovice Odloučená pracoviště: IČ: REZIDO: IZO: Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, okres Šumperk příspěvková organizace Zámecká 97, Vikýřovice - MŠ Zámecká 97, Vikýřovice - výdejna stravy MŠ Vedení školy Jméno a funkce Mgr.Danuše Jílková (ředitelka školy) Lubica Staňková (zástupce pro případ nepřítomnosti ředitele ZŠ) Hana Bartošová (vedoucí odloučeného pracoviště) Kontakt Dálkový přístup do školy ředitelka školy www stránky školy 3

4 Organizační schéma školy SRPŠ při ZŠ Zřizovatel Školská rada Ředitelka Městský úřad, odbor školství Sponzoři školy ČŠI Školnice Pracovnice provozu Vedoucí odloučeného pracoviště Učitelky ZŠ Vychovatelka ŠD Učitelky MŠ Mzdová účetní Účetní Provozní zaměstnanci 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: OBEC Vikýřovice Adresa zřizovatele: Petrovská 168, Vikýřovice Kontakt: tel Základní údaje o součástech školy Základní škola Vikýřovice je školou malotřídní. Ve čtyřech třídách bylo vyučováno pět ročníků, celkem 63 žáků. Součástí školy jsou: školní družina, výdejna stravy při ZŠ, MŠ a výdejna stravy při MŠ. 4

5 Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Vyučující I Mgr.Jitka Brzobohatá II Mgr.Petra Nevrklová III Lubica Staňková IV Mgr.Danuše Jílková Soňa Žerníčková Drahomíra Ďurišová Celkem žáci studují podle 38 školského zákona ŠD 1.-5.roč. 30 Drahomíra Ďurišová Soňa Žerníčková MŠ Hana Bartošová Lenka Horňáková Radka Chromečková Ivana Majerová Celkem ŠJ při 50 Helga Doubravová MŠ ŠJ při 54 Olga Dusová ZŠ celkem Školská rada Datum zřízení: Počet členů: 6 Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Den otevřených dveří a předvedení práce na nových interaktivních tabulích. 5

6 Školská rada v tomto složení pracuje od Jméno bydliště tel., mobil zástupce Mgr.Václav Lesní 555, zřizovatele Novák Vikýřovice Miroslav Frodl K Desné 445, zřizovatele Vikýřovice Martina Petrovská nezletilých žáků Kristýnková 172,Vikýřovice seznam.cz (předsedkyně) Stanislava K Lávce 638, nezletilých žáků Staňková Vikýřovice Mgr. Jitka Dolní Studénky pedagogických Brzobohatá Mgr.Petra Nevrklová 144 Nové Domky, Rapotín pracovníků pedagogických pracovníku 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Škola zažádala o projekt EU peníze školám, z kterého pořídila 3 interaktivní tabule, 10 počítačů do počítačové učebny. Máme k dispozici tiskárny, scanner, kopírku, digitální fotoaparát a kameru. V každé třídě jsou počítače. Ve 4. třídě je 5 počítačů připojeno do sítě a k internetu, jako v počítačové učebně. Na nich je mnoho výukových programů, které jsou využívány při výuce, doučování, nápravě dyslexie. Při své práci učitelé dále využívají notebook (na kterém si připravují šablony na výuku) dataprojektor, interaktivní tabuli E-Beam, video, DVD player, televizi. V hudební výchově využíváme plně automatizovaný klávesový hudební nástroj, flétny a CD přehrávač. Žáci mají k dispozici víceúčelové hřiště, které vybudovala obec. Nově cvičíme v nové tělocvičně, kterou je možno využít pro všechny sporty. Ve třídách jsou výškově nastavitelné lavice a židličky. Vyměnili jsme koberce, které již byly nevhodné a do každé třídy postupně dokupujeme nábytek na ukládání pomůcek, aby byly vždy k dispozici žákům. Spolupráce s obcí je dobrá. V příštích letech bychom rádi pokračovali v modernizaci školy výměna topení, zateplení školy. Na obědy chodíme do nové výdejny stravy, která byla vybudována v prostorách školy ze staré tělocvičny. Je moderně vybavená ohřívací pulty, ohřívání talířů, přípravné stoly, kuchyňská linka s varnou deskou a vestavěnou troubou, myčka. Dovybavili jsme ji mixérem, pánvičkami, hrnci, vařečkami atd., které žáci mají možnost využít v kroužku vaření. 6

7 Zlepšení úrovně materiálně technického zázemí školy Inventář školy byl během školního roku doplněn o následující položky: knihy do učitelské i žákovské knihovny CD nosiče výukové programy aktualizace používaných počítačových programů metodické materiály pro učitele interaktivní tabule SMARD BORD notebooky pro učitele Mateřská škola Třídy, herny jsou částečně vybaveny novými kontejnerovými skříňkami. V hernách je v plánu rekonstrukce starého a nevyhovujícího nábytku. V každé třídě je CD přehrávač a nová plastová lehátka, na kterých děti po obědě odpočívají. K dispozice je plno hraček, didaktických pomůcek, stůl s pískem, modelovací stůl. Z ložnice jsme vytvořili další třídu, která slouží jako hudebna a třída pro kroužky. Je zde i klavír. Do místnosti na žehlení a sklad prádla jsme pořídili velké skříně, které nám slouží na výtvarné a pedagogické pomůcky. Ve třídě v prvním poschodí používají pedagogičtí pracovníci při řízených činnostech plně automatizovaný klávesový hudební nástroj. Kopírka, počítač a další technické zázemí se nachází v kanceláři školy. Výdejna stravy je vybavena průmyslovou myčkou, nerez. dřezem se sprchou, novým nábytkem s varným plátem a umývadlem s bezdotykovou baterií. Na každém poschodí se nachází sociální zařízení pro personál (umývadla s bezdotykovými bateriemi). V letošním roce byla dokončena výměna obložení radiátorů. Zlepšení úrovně materiálně technického zázemí mateřské školy doplňována knihovna pro děti i pedagogické pracovnice aktualizace používaných programů CD nosiče výměna PVC-herna, výměna koberce.-i.tř. - kroužky výmalba šatny a soc. zařízení pro personál výmalba stropů po zatečení vadnou střechou-šatna výmalba chodby a vstupní haly výměna šatnových skříněk šatnové skříňky-28 vestavby v hernách obou tříd-lehátka, odpoč. dětí dovybavení školní jídelny Společná hodina předškoláků a žáků 1.ročníku. Zpracovala H.Bartošová 7

8 2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou nařízení vlády č.689/2004., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání: kód C/01 - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáci 1. 5.ročníku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku 25 minut týdně, v 2. ročníku - 1 hodina týdně. Výuka má motivační a přípravný charakter pro učení se cizímu jazyku v povinné fázi výuky od 3. ročníku. Povinná výuka prvního cizího jazyka (angličtiny) je zahájena od 3. ročníku. Od 1.ročníku probíhá v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu. Učební plán pro školní rok 2011/2012 Učební plán ve školním roce 2011/2012 ŠVP Škola pro všechny Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Český jazyk a literatura 8, Anglický jazyk 0, Matematika Informatika - - 0,5 1 1 Prvouka 2 2 2,5 - - Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem Patříme mezi neúplné školy. Žáci ročníku mají společné hodiny českého jazyka a matematiky. 8

9 Vyučovací proces 1. 5.ročník Celkem Týdenní počet hodin Počet hodin vzniklých dělením 0 0 Počet hodin nepovinných předmětů 0 0 Spojení hodin 0 0 Celkový počet vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Základní údaje o pracovnících školy Pracovní zařazení Úvazek Aprobace Poznámka Ředitelka 1 1.st.ZŠ Učitelka 1 1.st.ZŠ Učitelka 1 1.st.ZŠ Učitelka 1 1.st.ZŠ Učitelka 0,59 Vychovatelka ŠD Učitelka 0,5 Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD 0,497 Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD dohoda Vychovatelka ŠD Školnice 0,92 Pracovnice provozu 0,24 Uklízečka 0,32 Fyzický počet pracovníků ZŠ 8 Přepočtený počet pracovníků ZŠ 7,067 Vedoucí odl.prac. 1 Učitelka MŠ Učitelka 1 Učitelka MŠ Učitelka 1 Učitelka MŠ Učitelka 1 Učitelka MŠ Školnice 0,52 Uklízečka 0,8 Topič 0,04 Pracovnice provozu 0,48 Fyzický počet pracovníků MŠ 6 Přepočtený počet pracovníků MŠ 5,84 Fyzický počet pracovníků ZŠ a MŠ 14 Přepočtený počet pracovníků ZŠ a MŠ 12,5951 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví celé organizace (ZŠ a MŠ). věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem

10 4. Zápis k povinné školní docházce. 4.1 Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2011/ nastoupilo do 1.roč. 12 dětí (1 žákyně nastoupila později). Do školní družiny bylo přijato 25 žáků ročníku. Zápis do 1.ročníku pro škol. rok 2012/2013 proběhl Zapsáno bylo 19 dětí (jeden žák se přihlásil dodatečně), třem byl nástup povinné školní docházky odložen o 1 rok Odchod žáků do 6.třídy 5 žáků 1 žákyně 1 žák 1 žák 1 žákyně ZŠ Šumperk, 8.května gymnázium Šumperk ZŠ Postřelmov ZŠ a MŠ Údolí Desné ZŠ Rudoltice 4.3. Odchod dětí MŠ do 1.ročníku ZŠ 18 dětí ukončilo předškolní docházku 17 dětí nastoupilo do 1.ročníku ZŠ Vikýřovice 1 dítě ZŠ Šumperk Hodina HIP HOPU. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytnutého stupně vzdělávání 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání Klasifikace prospěchu Ročník sl.hodn Slovní hodnocení I II III IV V celkem Dva žáci studují podle 38 Lyžařský výcvik v Hynčicích pod Sušinou ve znamení NA PLANETĚ OPIC. 10

11 Souhrnná statistika tříd Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Neprospěl Snížená známka z chování Absence omluvená Ø na žáka Absence neomluvená I ,8 0 II ,3 0 III ,9 0 IV ,8 0 V ,8 0 Celkem ,8 0 Hodnocení žáků Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré. Z celkového počtu 62 žáků prospělo s vyznamenáním 44 žáků (tj. 70,9 %). Chování žáků bylo vesměs v souladu se školním řádem. Za mimořádnou iniciativu bylo uděleno 48 pochval (tj. 77,4 %). V devíti případech (tj. 14,5 %) bylo uděleno opatření k posílení kázně především je to zapomínání školních pomůcek, potřeb a domácích úkolů. Jednalo se i o opakované udělení opatření k posílení kázně u jednoho žáka (Důtka třídního učitele). Ročník Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 1.stupeň z chování 2.stupeň z chování Celkem Pochvala Vždy na čtvrtletních poradách byly provedeny rozbory písemných prací z hlavních předmětů, porovnány průměrné známky a vyvozeny závěry pro další vzdělávací práci. Objektivní hodnocení výchovně vzdělávací práce ve ročníku jsme získali prostřednictvím vědomostních testů KALIBRO. Projekt KALIBRO žáci 5.ročníku 8 žáků Přírodovědný základ Φ 66,5 % Humanitární základ Φ 58,8 % Höpfler Dominik 74,2 Bernard Jan 80,8 Bernard Jan 73,9 Kocurek Pavel 79,4 Kocurek Pavel 70,1 Holý Adam 71,4 Český jazyk Φ 64,3 % Matematika Φ 46,2 % Höpfler Dominik 83,3 Kocurek Pavel 87,5 Pavelková Klára 76,9 Höpfler Dominik 85,7 Holý Adam 73,1 Pavelková Klára 66,1 11

12 Celková úspěšnost Φ 58,02% Höpfler Dominik 78,8 Kocurek Pavel 76,9 Bernard Jan 70,2 projekt KALIBRO žáci 3.roč. 15 žáků Prvouka Φ 73 % Matematika Φ 63,9 % Rychlíková Dominika 84,0 Jersák Martin 89,6 Kallasová Adéla 82,7 Neumanová Anna 89,6 Jančíková Martina 81,9 Pavelková Lucie 85,5 Český jazyk Φ 67,5 % Celková úspěšnost Φ 46,2 % Jančíková Martina 89,5 Jersák Martin 81,8 Basler Michal 84,6 Pavelková Lucie 78,5 Pavelková Lucie 82,1 Neumanová Anna 78,2 KALIBRO jednotlivci 5.ročník škola republika nejlepší nejhorší human. základ 58,8 59,9 80,8 40,7 přír. základ 66,6 64,2 74,2 53,8 český jazyk 64,3 65,9 83,3 46,2 matematika 46,2 49,2 87,5 16,1 KALIBRO jednotlivci 3.ročník škola republika nejlepší nejhorší prvouka 73 65, ,9 český jazyk 67, ,5 43,2 matematika 63,9 69,4 89,6 39 Ve třetí třídě došlo k výraznému zlepšení oproti loňskému roku. Ve dnech proběhlo pilotní Testování žáků 5. ročníků. Cílem bylo zjistit, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Žáci byli testování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Matematika Žák Celý test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Höpfler Dominik 83 % 90 % 100 % 67 % 50 % 100 % 100 % 100 % Pavelková Klára 83 % 80 % 100 % 67 % 100 % 100 % 50 % 80 % Kocurek Pavel 83 % 70 % 100 % 67 % 100 % 100 % 50 % 60 % Nejnižší hodnocení 25% -% 25% -% 50% -% 50% -% 12

13 Celkové hodnocení 0 20 % % % % % 0,27 % 1,86 % 46,61 % 44,94 % 6,32 % Hodnocení školy Matematika 67,19 % Český jazyk Žák Celý test Porozumění textu Pravopis a mluvnice Sloh a literatura Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Pavelková Klára 100 % 93 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kocurek Pavel 90 % 71 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % Höpfler Dominik 80 % 79 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 0 % Nejnižší hodnocení 25% -% 20% -% 20% -% 00% -% Žák Slovní zásoba Větná skladba a slovotvorba Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Pavelková Klára 100 % 75 % 100 % 100 % Kocurek Pavel 67 % 100 % 50 % 75 % Höpfler Dominik 80 % 70 % 100 % 67 % Nejnižší hodnocení 17% -% 60% -% Celkové hodnocení 0 20 % % % % % 0,06 % 1,41 % 23,77 % 61,93 % 12,83 % Hodnocení školy Český jazyk 64,06 % Anglický jazyk Žák Celý test Čtení s Gramatika Konverzace porozuměním Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Höpfler Dominik 100 % 71 % 100 % - % - % 62 % - % 50 % Kocurek Pavel 89 % 71 % 50 % - % - % 62 % - % 50 % Bernard Jan 78 % 21 % 100 % - % - % 12 % - % 50 % Nejnižší hodnocení 35% -% 50% -% 14% -% 50% -% Žák Poslech Slovní zásoba Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Lehčí Těžší Höpfler Dominik 100 % - % 100 % 100 % Kocurek Pavel 100 % - % 100 % 100 % Bernard Jan 50 % - % 100 % 25 % Nejnižší hodnocení 0% -% 62% -% 13

14 Celkové hodnocení 0 20 % % % % % 0,30 % 8,69 % 62,05 % 23,92 % 5,04 % Hodnocení školy Český jazyk 49,46 % V rámci vyučování se uskutečnil plavecký výcvik žáků ročníku. Kurz probíhal v 10 lekcích po 2 hodinách a zabezpečovala ho Plavecká škola Aquatoll Šumperk. Většina žáků 4. ročníku si úspěšně vedla při absolvování kurzu dopravní výchovy a získali průkaz cyklisty. V lednu se uskutečnil lyžařský výcvik v Hynčicích pod Sušinou pro žáky ročníku a pro předškoláky lyžařský kurz na Přemyslově. V jazykovém vzdělávání byla zajištěna výuka angličtiny pro žáky 2. ročníku v rámci kroužku anglického jazyka. Aktivně podporujeme ekologickou výchovu, a to účastí na akcích Ukliďme svět, ekologické programy VILY DORIS v Šumperku. Všichni žáci školy se pokoušeli zvládnout základy práce s počítačem. V hodinách byla využívána řada výukových programů. Pracoval počítačový kroužek, kde se žáci dále zdokonalovali. Nepovinné předměty V letošním roce nebyly zavedeny. Zájmové kroužky Práce kroužků velmi pomáhala ve výchovně vzdělávacím působení a je velkým přínosem k možnosti seberealizace dětí. Výsledky jejich činnosti byly využívány např. na schůzkách rodičů, při různých vystoupeních, při výzdobě školy, vánočním a velikonočním jarmarku atd. Název Počet žáků Vedoucí Základy počítačů 9 Jílková Danuše Počítače volná téma 25 Ďurišová Drahomíra Náprava dyslexie 7 Staňková Lubica, Jílková Danuše Sportovní 20 Ďurišová Drahomíra Dopravní 10 Ďurišová Drahomíra Anglický jazyk 17 Staňková Lubica Dovedné ruce 10 Ďurišová Drahomíra Hra na flétnu 2 Žerníčková Soňa Florbal 12 Ďurišová Drahomíra Herní klub 25 Ďurišová Drahomíra Sborový zpěv 19 Brzobohatá Jitka Aerobik 16 Nevrklová Petra Vaření 12 Žerníčková Soňa Keramika 8 Ďurišová Drahomíra Celkem 192 žáků 6 vedoucích Barevné pískání 12 Majerová Ivana Školička 22 Horňáková L., Chromečková R. Aerobic 20 Majerová Ivana Celkem 54 dětí 3 vedoucí Logopedická náprava Na základě smlouvy s SCP Šumperk se nám podařilo zajistit odborně vedenou logopedickou nápravu přímo v ZŠ a MŠ. Vzhledem ke stále většímu počtu dětí s vadami řeči nebo 14

15 výslovnosti jsme byli rádi, že u nás ve škole probíhala náprava. 1x za 3 týdny za námi dojížděla Mgr. Bohdana Hradilová a prováděla logopedickou nápravu 13 dětí v MŠ a 6 žáků v ZŠ. Od školního roku 2012/2013 již budou muset rodiče za logopedickou péčí dojíždět do Šumperka. SCP Šumperk z provozních důvodu tuto péči o žáky musela na většině okolních škol ukončit. Školní družina Školní družina má na naší škole jedno oddělení, které navštěvuje 30 dětí.provoz začíná v hod. a končí v hod. Činnost ŠD navazuje na školní vzdělávací program základní školy a můžeme jí rozdělit na část odpočinkovou a rekreační, zájmovou a sebevzdělávací. Podle týdenní skladby zaměstnání a měsíčního plánu mají děti možnost aktivně trávit volný čas a rozvíjet své schopnosti pod vedením vychovatelky. K odpočinkové a rekreační činnosti hojně využívají školní hřiště a novou tělocvičnu. Zájmová činnost probíhá ve školní družině formou kroužků dovedné ruce /pondělí/, pohybové hry /úterý/, herní klub /středa/, florbal /čtvrtek/, počítače/pátek/.cílem činnosti kroužků je děti vhodně motivovat a nabídnout jim dostatek námětů, jak smysluplně vyplnit čas po vyučování.tyto zájmové kroužky navštěvují i děti, kteří nejsou přihlášeny do ŠD. V letošním školním roce byla pravidelná činnost školní družiny zpestřena několika zajímavými akcemi turnajem ve stolním hokeji, pexesu, kuželkách, rallye aut na dálkové ovládání, vánoční besídkou nebo diskotékou na závěr školního roku. Provoz školní družiny: 6,30 hod 7,15 hod dohlídávání žáků školnice 7,15 hod 7,40 hod dohlídávání žáků pedagogičtí pracovníci 11,55 hod 15,00 hod vychovatelka ŠD Zapsala Drahomíra Ďurišová Školní družina herní klub. Hry na sněhu. ŠVP MŠ Cíle vzdělávání Budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti (osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost) Vést dítě k aktivnímu zájmu o učení, aby se v budoucnu umělo efektivně učit, učení ho bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem,(rozvíjení dítěte a jeho schopnosti čtení). Podporovat u dítěte sebevědomí a sebeúctu, tzn. věřit ve své schopnosti, být samostatný, seznamovat se s pravidly a hodnotami společnosti, ve které žije, učit se rozumět lidem, zvířatům i přírodě a vážit si jich. 15

16 Co nabízíme rodičům? Přátelské ovzduší a snahu co nejvíce pomáhat při výchově a vzdělávání Spolupráci při vytváření individuálních plánů pro děti (OŠD) Vytváření příležitostí, aby rodiny vyjádřily své obavy, radosti, názory, nápady, vytváření prostoru pro soukromé rozhovory Možnost rodičů vstupovat do vzdělávacího programu dětí Nadstandardní nabídka Škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Obohacuje denní program dítěte nabídkou aktivit: Cvičení s prvky jógy, hry s flétnou - Barevné pískání ŠKOLIČKA - grafomotorická cvičení CVIČENÍČKO Školička lyžování Aerobik Olympijské hry. Vánoční tvořeníčko. Denní režim 6,30 8,30 scházení dětí, volné hry 8,30 9,00 dopolední svačina 9,00 10,00 řízená činnost, zájmová činnost 10,00 11,30 pobyt venku 11,30 12,15 oběd 12,15 14,15 odpočinek, zájmová činnost 14,15 14,45 odpolední svačina 14,45 16,00 rozcházení dětí, volná činnost. Zpracovala Hana Bartošová Tvoření věnců. Návštěva OÚ. Mikulášská veselice. 16

17 5.2 Klasifikace chování Jeden žák byl hodnocen druhým stupněm z chování. Ostatní dostali jedničku. 5.3 Integrovaní žáci Druh postižení Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami 2. 2 učení Celkem 8 Učitelky věnovaly individuální péči celkem 8 dětem, u kterých byla na základě vyšetření v PPP zjištěna specifická vývojová porucha učení. 6. Vzdělávací programy 6.1. Ochrana člověka za mimořádných situací Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka témat zaměřených na ochranu člověka za mimořádných situací v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých tříd po celý školní rok. Tato témata byla zařazena do výuky českého jazyka (sloh), prvouky, přírodovědy, kroužku dopravní výchovy. Výuka se zaměřovala na tématiku ochrany osob před různými zdroji nebezpečí a jak se v takových situacích chovat (používání telefonních linek tísňového volání, zásady pro opuštění ohroženého prostoru a poskytování první pomoci). Žáci ročníku diskutovali s Policií ČR, která uskutečnila ve škole besedu. Žáci ročníku navštívil HZS ze Šumperka. ČČK Vikýřovice pořádal u nás ve škole soutěž Enviromentální výchova ve školním roce 2011/2012 Během letošního školního roku škola spolupracovala s těmito subjekty: OÚ Vikýřovice, MŠ Vikýřovice, Hasiči Vikýřovice, DDM Vila Doris-ekologické centrum, společnost SITA. Recyklohraní I v letošním školním roce se naše škola zapojila do školního recyklačního programu. Ve škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadu a žáci byli s postupem jeho třídění seznámeni. Vila Doris Připravila pro žáky naší školy naučnou vycházku do lesa pod názvem Lesní putování. Každá třída se dozvídala zajímavosti o lese od svého průvodce a plnila zadané úkoly, kde byli žáci hravou formou seznámeni se vznikem odpadů, způsoby jeho likvidace a recyklace,šetření surovinami a získali informace o nebezpečném odpadu/léky/. Šetření energií Během školního roku dohlíželi žáci i učitelé na správné větrání, zapínání elektrického topení s ohledem na počasí a svícení v prostorách školy. 17

18 Ukliďme svět V rámci této akce proběhl úklid blízkého okolí školy. S odpadem v igelitových pytlích jsme prošli místa, kde je nepořádek. Sběr papíru proběhl na podzim a na jaře a do sběrných surovin bylo odvezeno kg papíru. Pomerančové kůry jsme nasbírali 25,93 kg. Den Země V letošním školním roce jsme se zúčastnili Dne Země, který se konal v prostoru Vily Doris. Žáci prošli několika stanovišti, kde plnili úkoly za jejichž splnění byli odměněni. Viděli různá plemena psů, jak se peče chléb, zaskákali si na trampolíně, Myslivost Někteří žáci naší školy navštěvují myslivecký kroužek, kde se dovídají zajímavosti o přírodě a jak se v ní chovat.v říjnu proběhla akce Dýně a všechen bioodpad /dužnina/ použili myslivci jako krmivo pro lesní zvěř. Nasbírali jsme 6,65 kg kaštanů. Vánoční jarmark Ozdoby a dárky na vánoční jarmark vyrábíme z přírodního a odpadového materiálu. Ve vyučování používáme ekologicky šetrné výrobky a školní potřeby z recyklovaného papíru. Hasiči Žáci naší školy navštěvují hasičský kroužek a účastní se hasičských soutěží. Řeší, jak se chovat v případě ohrožení přírodní katastrofou, požárem, nebezpečnou látkou a co dělat, aby zabránili případným škodám. O své práci hovořili hasiči také při návštěvě školy. Minimální preventivní program Během celého školního roku byli žáci vedeni ke slušnému chování k sobě navzájem, k pracovníkům školy i těm, kteří školu navštívili. Byli seznámeni se škodlivostí kouření, vlivu drog na zdraví člověka, hovořili o prostředí ve škole a jejím okolí a jeho zlepšení. Zúčastnili se besedy První pomoc /úrazy, zdraví a nemoci, hygiena/ a absolvovali soutěž ČČK, kde si vyzkoušeli své znalosti ze zdravovědy v praxi. Projekt Vesmír V průběhu celého školního roku při práci na projektu Vesmír se žáci dozvídali zajímavosti o hvězdné obloze, sluneční soustavě, Měsíci, planetách. Vyráběli makety raket z různých přírodnin a odpadového materiálu/lepenka, pet láhve, /. Zpracovala Lubica Staňková 6.3. Zdravé zuby Program ZDRAVÉ ZUBY informuje žáky o vlivu výživy na zdraví, o potřebě redukce příjmu sladkostí a skrytých tuků v potravinách, o prevenci a poskytnutí první pomoci při úrazech zubů. Je každoročně začleněn do výuky jako nedílná součást výchovy ke zdraví. Žáci se jeho prostřednictvím v průběhu školního roku seznamovali s významem zubů, s jejich tvarem, stavbou a funkcí. Postupně plnili úkoly z pracovních listů, jež jsou součástí programu ZDRAVÉ ZUBY. Obtížnost je dána ročníkem, který žáci navštěvují. Za snažení i získané vědomosti byli odměněni diplomem. Žáci měli možnost ověřit si důležitost pravidelných návštěv u zubního lékaře, který přítomným zkontroloval vhodnost jejich zubního kartáčku 18

19 a vysvětlil techniku čištění zubů. Po prohlídce ve stomatologické ambulanci dostali razítko, které je zapotřebí pro zapojení do celostátní soutěže programu ZDRAVÉ ZUBY. 36 žáků školy bylo v rámci celostátního projektu vyhodnoceno a získali dětskou ústní vodu LISTERINE, tričko nebo propisku. Zpracovala Mgr. Petra Nevrklová 6.4. Dopravní výchova Žáci naší školy se průběžně během školního roku seznamovali ve výuce s pravidly silničního provozu. Děti ze 4. ročníku navíc navštěvovali každý týden kroužek dopravní výchovy. Tam pracovali s výukovými materiály věnovanými BESIPEM (pexeso, modelové situace na křižovatkách, dopravní značky, vybavení kola, první pomoc atd.) nebo si své znalosti procvičovali ve výukových programech na počítačích. V říjnu a v květnu žáci 1. až 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Mohelnici, kde si mohli prakticky vyzkoušet jízdu na kole v silničním provozu s dopravními značkami a semafory. Žáci 4.ročníku zde také úspěšně složili zkoušku a obdrželi průkaz cyklisty. Na závěr školního roku byla uspořádána dopravní soutěž na školním hřišti v jízdě zručnosti o nejlepšího cyklistu školy. Zpracovala Drahomíra Ďurišová 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Analýza realizace a efektivity Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/2012 Cíl: Cílem minimálního preventivního programu bylo ve spolupráci s rodiči utvářet takovou osobnost žáka, která se dokáže s ohledem na svůj věk orientovat v dané problematice, zkoumat ji, zajímat se, dělat rozhodnutí, které si bude vážit svého zdraví a bude umět nakládat se svým volným časem. Základem prevence na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Realizace: a) Ve výuce Realizace MPP probíhala především v předmětech prvouky a přírodovědy, českého jazyka a výchov. Prevence byla zaměřena hlavně na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Témata si žáci osvojili pomocí her, řízeného rozhovoru, testů, exkurzí a besed, videoprojekce, hraní rolí apod. S dětmi byla zpracována tato témata: alkoholismus, kouření, drogy, informace o následcích užívání škodlivých látek, výchova k manželství a rodičovství, práva dětí, šikana, řešení konfliktních situací, správná životospráva a hygiena. b) Vztah učitel žák Učitelé se zajímají o žáky, vyvolávají dialog, získávají si důvěru žáků i rodičů a komunikují s nimi. Všichni vyučující byli seznámeni se specifickými zásadami v přístupu k žákům se SVPU. 19

20 c) Skupinová práce Učitelé podporují týmovou práci, řešení konfliktů, vzájemné naslouchání a diskuzi. d) Projektové vyučování Žáci intenzivně spolupracují v rámci ročníku i napříč jinými ročníky. Dokáží kooperovat mladší i starší žáci společně. V tomto školním roce byl realizován celoroční projekt Vesmír e) Volnočasové aktivity Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: dovedné ruce, pohybové hry, pěvecký sbor, hru na flétnu, základy práce na PC, dopravní kroužek, kroužek anglického jazyka, myslivecký kroužek, keramiku, herní klub, aerobik. V obci pracují oddíly kopané TJ SOKOL Vikýřovice a SDH, které žáci navštěvují. f) Tradiční akce školy Den otevřených dveří, Pasování prvňáčků, Drakiáda, Svátek dýní, Mikulášská diskotéka, Vánoční jarmark, Vycházka ke krmelci, Lyžařský kurz, Velikonoční jarmark, Školní výlet, Rozloučení se školním rokem, Dětský den, sportovní soutěže a další. g) Další metody prevence Schránka důvěry, pozitivní motivace, sebehodnocení dětí, důraz na smysluplnost každé práce, prezentace na veřejnosti, výměna zkušeností na půdě kabinetů ředitelů malotřídních škol. Spolupráce s rodiči: Úzce spolupracujeme s radou školy, se sdružením rodičů a přátel školy. Rodiče se podílejí na přípravě mnoha akcí. Plně jsou využívány třídní schůzky rodičů, osobní jednání, zápisy do žákovských knížek. Na první schůzce rodičů bylo provedeno seznámení s plánem práce školy a tedy i MPP. Rodiče byli informováni o možnostech pomoci v případě problémů se šikanou, drogami atd. Jsou jim poskytovány brožury a letáky, případně kontakty na další instituce. Výukové a výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodiči, kteří jsou také seznamováni se situací ve škole. Spolupráce s dalšími subjekty: Policie ČR beseda na téma Cyklisté v silničním provozu Městský Úřad Šumperk beseda na téma Právní ochrana dětí PONTIS Šumperk o.p.s. beseda na téma Učíme se odmítat Český červený kříž Šumperk každoroční vědomostní soutěž Obecní úřad Vikýřovice, Knihovna Vikýřovice, Městská knihovna Šumperk, Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice, Myslivecké sdružení Rapotín, Mateřské centrum Vikýrek, Pedagogicko-psychologická poradna v Šumperku Závěr: Nejčastěji se setkáváme u dětí s agresivitou a vulgárním vyjadřováním a zhoršenými vztahy mezi žáky slovní napadání či vyčlenění žáka z kolektivu. Letos jsme museli řešit krádež mobilního telefonu a knížky. Provinilý žák byl hodnocen sníženou známkou z chování. Výstupy a východiska pro následující školní rok: Dále zajišťovat širokou nabídku volnočasových aktivit. Stále působit na zkvalitňování komunikace mezi dětmi a dospělými. Zajistit každému dítěti podmínky pro maximální možný osobnostní rozvoj a seberealizaci. Uskutečnit všechny tradiční akce. Dále spolupracovat se všemi výše uvedenými partnery. 20

21 Získat prostředky na realizaci akcí. Zpracovala Mgr.Jitka Brzobohatá Besedy a přednášky v rámci KPPP komplexního primárně preventivního programu 5.ročník Učíme se odmítat Pontis Šumperk, o.p.s Právo a děti - MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení právní ochrany a prevence Policie ČR a Integrovaný záchranný systém se představuje - Preventivně informační skupina, OŘ PČR Šumperk 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Mgr.Danuše Jílková Evidence a inventarizace majetku Olomouc Pracovní setkání ředitelů malotřídních škol ZŠ a MŠ Písařov Ředitel jako manažer řízení Olomouc Hospodaření příspěvkové organizace EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Dnes se neučím, dnes si vyrábím učební pomůcku EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Interaktivní tabule a matematika na I.st ZŠ EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Číslo a jeho místo EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ Nemám rád projekty EU peníze do škol WORD 2010 praktické využití pro mírně pokročilé Pracovní zájezd ředitelů malotřídních škol Olomouc Šumperk Šumperk Šumperk Šumperk ZŠ Vikýřovice ZŠ a MŠ Karlova Studánka Lubica Staňková Prezentace učebnice OXFORD Šumperk EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Dnes se neučím, dnes si vyrábím učební pomůcku Šumperk EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Interaktivní tabule a matematika na I.st ZŠ EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ - Číslo a jeho místo EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské gramotnosti na I.st. ZŠ Nemám rád projekty EU peníze do škol - Zábavná angličtina metodika říkanky, malování Šumperk Šumperk Šumperk Šumperk 21

22 EU peníze do škol WORD 2010 ZŠ Vikýřovice praktické využití pro mírně pokročilé Mgr.Jitka Brzobohatá EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Dnes se neučím, dnes si vyrábím učební pomůcku EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Interaktivní tabule a matematika na I.st ZŠ EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Číslo a jeho místo EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ Nemám rád projekty EU peníze do škol - Zábavná angličtina Šumperk metodika říkanky, malování EU peníze do škol WORD 2010 ZŠ Vikýřovice praktické využití pro mírně pokročilé Drahomíra Ďurišová RVP ve ŠD Šumperk EU peníze do škol WORD 2010 ZŠ Vikýřovice praktické využití pro mírně pokročilé Seminář vychovatelek ŠD Šumperk Mgr.Petra Nevrklová EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Dnes se neučím, dnes si vyrábím učební pomůcku EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Interaktivní tabule a matematika na I.st ZŠ EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ - Číslo a jeho místo EU peníze do škol - Rozvíjení počtářské Šumperk gramotnosti na I.st. ZŠ Nemám rád projekty EU peníze do škol - Zábavná angličtina Šumperk metodika říkanky, malování EU peníze do škol WORD 2010 praktické využití pro mírně pokročilé ZŠ Vikýřovice Formou samostudia, vzájemných konzultací a konzultací s odborníky z pedagogických center v Šumperku a Mohelnici jsme prohlubovali naše znalosti i praktické dovednosti v oblasti práce s integrovanými dětmi. Ředitelka pracovala jako ICT správce počítačové sítě a jako člen Kabinetu ředitelů neúplných škol při Pedagogickém centru Vila Doris Šumperk. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti 9.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Škola prezentuje své aktivity v kabelové televizi OBCE Vikýřovice, na svých webových stránkách (od a především ve ZPRAVODAJI 2011, který dostávají všichni žáci ve škole, předškoláci v MŠ a představitelé 22

23 obce. Dále se škola prezentovala v regionálním tisku. Školáci si šli pro svou první nadílku, Vyhodnocení celoročního projektu Vesmír Šumperský a jesenický deník, Lyžařský výcvik - Týden na severu. Zábavné akce pro žáky Ve spolupráci se SRPŠ Drakiáda Mikulášská besídka Vypouštění balónků s rádiem IMPULS Vánoční jarmark Zpívání pod stromečkem Velikonoční jarmark Den matek Dětský den Konec školního roku s kouzelníkem. Po skončení jsme se přesunuli ke škole, kde byl táborák a akce skončila přenocováním ve škole. Den dětí sportovní dopoledne atrakce, plnění úkolů.. Září Vlastivědná exkurze ročníku Praha Pásmo pohádek v MŠ žáci 1.ročníku Zahájení plavecké výuky Cvičení v přírodě Dopravní hřiště v Mohelnici žáci 1. 4.ročník Říjen Výroba lucerniček tykve SLAVNOST DYNÍ Sběr papíru Projektový den Vesmír Velký třesk, aneb jak to všechno začalo Exkurze Ostrava - Hvězdárna Listopad Projektový den Vesmír Slunce Ukončení plavecké výuky Prosinec Mikulášská besídka Beseda Zdravá výživa Vypouštění balonků s rádiem IMPULS Velký vánoční jarmark Zpívání pod stromečkem Ekologický program VILA DORIS Chceme šetřit energií ročník DK Šumperk program P. Nováka Vánoční besídka Vycházka do lesa za zvířátky Leden Beseda s POLICIÍ ČR ročník Divadlo Šumperk PIPI Dlouhá punčocha Lyžařský výcvik Hynčice pod Sušinou Recitační soutěž Celoroční projekt - VESMÍR Vypouštění balonků s rádiem IMPULS. Vlastivědná exkurze. Vánoční vycházka. 23

24 Únor Vila Doris ekologický program Víme, co všechno jíme ročník Pěvecká soutěž Testy Kalibro ročník Březen Matematická soutěž KLOKÁNEK a CVRČEK Návštěva knihovny ročník Fimfárum Pěvecká soutěž Testy KALIBRO žáci 3. ročník Projektový den VESMÍR Planety DUBEN Ukliď si svět úklid v okolí školy Návštěva knihovny 1. ročník - 2. ročník - 3. ročník Beseda 5. ročník Měst. úřad Šumperk právní ochrana dětí Sběr druhotných surovin Dopravní hřiště Mohelnice ročník KVĚTEN Školní výlet Velké Losiny - papírna Ekologický program ve VILE DORIS. Školní výlet Slovensko družební vesnice Cigeľ zámek Bojnice + ZOO - vodní svět - Baňa Cigeľ Den matek Výchovný koncert manželů Kocurkových Beseda PONTIS Učíme se odmítat 5.ročník Testování žáků 5. ročníku Projektový den Vesmír Vila Doris ekologický program Barevné putování po okolí Vikýřovice Beseda Hasiči Šumperk 2. ročník Červen Beseda Sexuální výchova žáci 5. ročník Vyhodnocení celoročního projektu VESMÍR Turnaj ve vybíjené s okolními školami Pasování na čtenáře žáci 1.tř. Soutěž ČČK KARAOKE Soutěže švihadlový princ a princezna - soutěž ve šplhu - cyklista školy Pasování prvňáčků. Školní výlet Slovensko zámek Bojnica, přátelské fotbalové utkání, baňa Cigeľ. 24

25 Kultura pro děti mateřské školy Září PÁSMO POHÁDEK - divadélko Sluníčko Zahájení celoroční hry pro děti a rodiče POHÁDKOVÝ LES Říjen Tvořivko - děti a rodiče Tvořivý týden - Dyňování Listopad DK Šumperk-představení pro děti Tvořivko - Keramické kachle-otisk. listů Prosinec Tvořivko - děti a rodiče-ubrousková tech.-vánoční svíčky Tvořivý týden-vánoční starosti Leden Lyžařská školička Přemyslov Březen Barevný velikonoční týden Zajíčkova koleda Srdíčko pro maminku Tvořivko s tatínky Duben Den Země Květen Tvořivko - Překvapení pro maminku Červen Poznáváme přírodu-vycházka Hry s princeznou - ukončení celoroční hry, karneval Týden Dětské olympiády Rozloučení s předškoláky 130 let Zámečku Otvírání jara. Vánoční tvořeníčko. Zpracovala H.Bartošová Lyžařský výcvik dětí MŠ v SKI areálu na Přemyslově. 25

26 Akce pro rodiče Setkání s rodiči a dětmi, které nastoupí v září roku 2012 do školy Pasování prvňáčků Vánoční jarmark Den otevřených dveří Velikonoční jarmark Den matek vystoupení žáků k tomuto svátku Spolupráce s obcí Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku Vítání občánků Čtenář 1. ročníku Vystoupení pro seniory Vystoupení na akci Den rodiny s muzikálem Šípková Růženka Velikonoční jarmark. Financováno v rámci Grantů obce Vikýřovice Bubnování - muzikoterapie Mikulášská besídka Turnaj ve vybíjené mezi ZŠ Vikýřovice, ZŠ 8. května Šumperk a ZŠ Rapotín PROJEKTY Celoroční projekt VESMÍR byl vyhodnocen slavnostním aktem Celoroční projekt VESMÍR. 1.ročník Jablíčkový týden Putování za princeznou 2.ročník Barevný podzim 3.ročník Co je to Obratlovci ročník Městské parky Oblečení Postcards (Pohlednice) Dorozumívání Škola Bezobratlí Putování za princeznou.. Buildings in my village (Budovy v mé vesnici) Slunce 26

27 Společné akce ZŠ a MŠ Pohádka Vítání jara Moréna Interaktivní tabule Den otevřených dveří Vystoupení s muzikálem Šípková Růženka a kroužku aerobik Vystoupení pěveckého sboru s muzikálem Šípková Růženka a kroužku aerobiku Vyhodnocení projektu Vesmír MŠ Vikýřovice, Rapotín Vystoupení při akci Den rodiny Turnaj ve vybíjené pro okolní školy Šípková Růženka. Vystoupení s muzikálem a pohádkou Šípková Růženka 9. 2 Účast žáků školy v soutěžích 31 žáků se zúčastnilo celostátní soutěže CVRČEK žáci ročníku Holý Ondřej - 55 bodů (2.ročník) Koukolová Eliška - 40 bodů (2.ročník) Basler Michal - 39 bodů (3.ročník) Patrik Viktor Bishof - 39 bodů (3.ročník) 17 žáků se zapojilo do celostátní matematické soutěže KLOKÁNEK žáci ročník Pavelková Klára - 84 bodů (5.ročník) Ondráčková Markéta - 67 bodů (4.ročník) Bernard Jan - 66 bodů (5.ročník) výtvarná soutěž Děti pozor červená - 10 prací, 1 kolektivní práce výtvarná soutěž ADRA Voda K. Vondráčková literární soutěž Historie Údolí Desné K. Pavelková, A. a K. Kallasovy Evropa kolem nás 9 žáků r očník - 5. místo 4.ročník D. Höpfler, K. Pavelková, P. Kocurek místo 5.ročník K. Ondráčková, M. Ondráček, T. Kobza soutěž Recyklohraní za sběr baterií a elektrospotřebičů jsme prozatím získali 2 míče a stolní hru Evropa 27

28 Školní soutěže Recitační Kategorie 1.místo 2.místo 3.místo 0. kategorie Basler Jan Rychlá Veronika Macháčková Anna 1.kategorie Pavelková Lucie Basler Michal Dědicová Barbora 2.kategorie Juřík David Vařeková Lucie Lisner Milan Pěvecká Kategorie 1.místo 2.místo 3.místo 0. kategorie Jonová Adéla Pazourová Lucie Mülerová Marie 1.kategorie Jersák Martin Stonová Veronika Pavelková Lucie 2.kategorie Lisner Milan Vařeková Lucie Höpfler Dominik Šplh Třída 1.místo 2.místo 3.místo 1.třída Ondráček Pavel Prokop Martin Basler Jan Dunková Vanesa Mullerová Marie Žerníčková Tereza Marie třída Ramešová Natálie Koukolová Eliška Müllerová Alžběta Krobot Petr Žák Adam Mynář Oldřich třída Ondráčková Markéta Berka Štěpán Juřík David Staněk Daniel Turnaj ve vybíjené ZŠ Vikýřovice x ZŠ 8. května Šumperk x ZŠ Údolí Desné kategorie ročník 1. místo - ZŠ Vikýřovice 2. místo - III. ZŠ Šumperk 3. místo - ZŠ Petrov kategorie ročník - 1. místo - III. ZŠ Šumperk 2. místo - ZŠ Vikýřovice 3. místo - ZŠ Rapotín Turnaj ve vybíjené ZŠ Rapotín, ZŠ 8.května Šumperk a ZŠ Vikýřovice. 28

29 Soutěž ČČK mladší kategorie Krobot Petr Mynář Oldřich Pavlík Jan 1.místo 2.místo 3.místo Šustková Darina Žák Adam Neumanová Adéla Žerníčková Tereza Stonová Veronika Rychlíková Dominika starší kategorie Holý Adam Kleinová Š Höpfler Dominik Bouška Jaroslav Berka Štěpán Kocurek Pavel Vařeková Lucie Machálková Aneta Pospíšilová Amálie Juřík David Lehkoatletický trojboj probíhal v hodinách Tv 1. místo 2.místo 3.místo 1.třída Žerníčková Tereza Macháčková Anna Müllerová Marie Jonová Adéla Prokop Martin Ondráček Pavel Basler Jan Šustek Štěpán 2.třída Koukolová Eliška Ramešová Natálie Součková Leona Stančíková Pavlík Jan Adámek Vít Bouška Daniel Krobot Petr 3.třída Müllerová Alžběta Pavelková Lucie Rychlíková Dominika Žák Adam Brhel Lukáš Mynář Oldřich 4. třída Ondráčková Markéta Smolková Noemi Machálková Aneta Šustková Darina 5.třída Staněk Daniel Benedikt Adam Berka Štěpán Pavelková Klára Lisner Milan Bouška Jaroslav Höpfler Dominik Třída 1.místo 2.místo 3.místo 1.třída Žerníčková Tereza Macháčková Anna Müllerová Marie Jonová Adéla Prokop Martin Ondráček Pavel Basler Jan Šustek Štěpán třída Müllerová Alžběta Pavelková Lucie Koukolová Eliška Rychlíková Dominika Žák Adam Brhel Lukáš Mynář Oldřich třída Ondráčková Markéta Smolková Noemi Machálková Aneta Šustková Darina Staněk Daniel Lisner Milan Bouška Jaroslav Nejlepší sportovec školy - Žák Adam - 54 bodů - Brhel Lukáš - 50 bodů - Mynář Oldřich - 42 bodů - Staněk Daniel - 37 bodů - Lisner Milan - 34 bodů 29

30 Nejlepší sportovkyně školy - Ondráčková Markéta - 53 bodů - Müllerová Alžběta - 45 bodů - Smolková Noemi - 38 bodů - Šustková Darina - 36 bodů - Pavelková Lucie - 30 bodů Švihadlová princezna Smolková Noemi skoků Pospíšilová Amálie skoků Machálková Aneta skoků Švihadlový král Kocurek Pavel skoků Brhel Lukáš - 68 skoků Volf Jiří - 57 skoků Soutěž ČČK. Kategorie 1 místo 2 místo 3 místo 0. kategorie Šustek Štěpán - 12 Prokop Martin - 6 Bank Roman - 5 Basler Jan - 5 Žerníčková T Jonová Adéla - 17 Müllerová M kategorie Brhel Lukáš - 68 Volf Jiří - 57 Prokop Stanislav - 44 Pavelková Lucie - 70 Stančíková K Stonová Veronika kategorie Smolková Noemi-337 Pospíšilová A Machálková A Kocurek Pavel -102 Höpfler Dominik - 55 Staněk Daniel - 51 Dopravní soutěž kategorie 1.místo 2.místo 3.místo chlapci roč. Höpfler Dominik Juřík David Kocurek Pavel děvčata roč. Šustková Darina Pavelková Klára Vařeková Lucie Cyklistou školy se stal - Höpfler Dominik 43 s 2.místo - Juřík David 47 s 3.místo - Kocurek Pavel 51 s Dobrovolná sběrová činnost Druhotné suroviny kg Pomerančová kůra - 26,93 kg Kaštany - 6,65 kg Vánoční jarmark. 9.3 Spolupráce s jinými subjekty Škola spolupracovala a přicházela do kontaktu s okolními školami, firmami a dalšími partnery. Při škole pracuje sdružení SRPŠ při ZŠ Vikýřovice, které vede sedmičlenný výbor s předsedkyní paní Martinou Kristýnkovou. Úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem v Šumperku a v Mohelnici, PPP v Šumperku v oblasti péče o integrované žáky. V Projektu KPPP pro žáky 5. ročníku to byl Městský úřad Šumperk oddělení sociálně právní ochrany dětí, POLICIE ČR Šumperk, Pontis Šumperk. 30

31 Pokračovali jsme v setkávání s kolegy z malotřídních škol. Společně s firmou LAKTEA Praha se opět uskutečnila akce Školní mléko. Firma MK Fruit s.r.o Šumperk zabezpečila pro naši školu Ovoce do škol. Spolupráce se zřizovatelem Obecním úřadem Vikýřovice - byla opět velmi dobrá. Škola měla vytvořeny dostatečné podmínky pro svou práci. Požadavky školy byly akceptovány, problémy byly řešeny otevřeně, věcně, se snahou o optimální výsledek. Byla otevřena nová výdejna stravy. V rámci požární ochrany jsme zahájili spolupráci s jednotkou HZS ČR ÚO Šumperk a nadále prohlubujeme spolupráci s JSDH Vikýřovice. 9.4 Sponzoři školy Svou přízeň nám prokázali i sponzoři ZŠ: Cukrovinky, občerstvení, pomoc škole rodiče žáků školy Plyn na vypouštění balonků Finančním příspěvkem přispěli rodiče přes SRPŠ Děkujeme všem, kteří jste nám ve školním roce 2011/2012 pomohli. Je prima, že s námi spolupracujete a podporujete nás. Oceňujeme Vaši pomoc materiální, finanční i Vaše zapojení do všeho, co se ve škole děje. Pomáháte nám i tím, že naplňujete obsah japonského přísloví: Děti se vychovávají a vzdělávají tím, že se dívají na záda svých rodičů. Sponzoři MŠ paní Vondráčková ušité návleky paní Davidová, Hejlovi, Prchalovi, Stančíkovi - výkresy, dětský den u zvířátek 10.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 inspekce na škole nebyla. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1. Školní vybavení pro žáky 1. ročníku (č.j. 1968/ ) 2. Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb. (č.j / ) 3. Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení. 31

32 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/12 se pedagogičtí pracovníci nezapojili do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Interaktivní vzdělávání Projekt EU peníze do škol Výše dotace činí Kč ( 1.etapa ,20 Kč) ( 2.etapa ,80 Kč). Dotace byla a bude použita: 1) Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 2) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků 3) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol Příspěvek na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/88/4/2012 ze dne a UR/89/15/2012 ze dne ve výši Kč na realizaci environmentálního projektu Ptáci našeho okolí. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole nepůsobí odborová organizace, škola spolupracuje se sociální a kulturní komisí obce, s PPP a SPC v Šumperku a v Mohelnici. 15.Závěr Naše škola chce vytvářet pro žáky zdravé prostředí, protože jsme se zapojili do programů Mléko do škol a Ovoce do škol, které mají velký úspěch. Žáci si mohou zakoupit několik druhů ochuceného mléka a mléčných výrobků. Dostávají zadarmo ovoce a zeleninu. Také každodenní pobyt o hlavní přestávce na čerstvém vzduchu na našem školním hřišti, vlídný přístup a soustavné vedení, spravedlivé posouzení a hlavně povzbudivý zájem přispívá zdravé prostředí vytvářet. Úkolem MŠ a ZŠ je rozvíjení samostatnosti a zdravého sebevědomí dětí a žáků cestou přirozené výchovy. Naše spolupráce byla založena na vzájemné důvěře a profesionalitě. Budeme nadále pokračovat v individuálním přístupu k žákům, budeme je vést k toleranci, úctě a pomoci druhým. Dáme větší důraz na prevenci patologického chování žáků. Cílem každého dne je u dítěte a žáka: - vzbudit zájem - nadchnout - okouzlit 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 str. 35. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 str. 35. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha - východ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy : Adresa školy :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více