S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t erilizační kontk. onte jnery Container. ainers s for f. erilization"

Transkript

1 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization

2 MEDIN, a.s. Vlachovická 61 Nové Město na Moravě PSČ Czech Republic IČO DIČ CZ centrála Tel.: prodej Č e s k á r e p u b l i k a Tel.: Fax: prodejna Praha Jana Želivského 6 Praha 3 PSČ 0 00 Tel./Fax: Mobil: prodej S l o v e n s k á r e p u b l i k a Tel.: Fax: E x p o r t Phone: Fax:

3 0434 Certifikát EN ISO 45 Certificate EN ISO 45 2

4 Akciová společnost MEDIN se sídlem v Novém Městě na Moravě zahájila činnost jako právní nástupce bývalého státního podniku Chirana Nové Město na Moravě. Komplex výrobních, pomocných a administrativních prostor společnosti splňuje použitými technologiemi a energetickými zdroji přísná ekologická hlediska. MEDIN, a.s. je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství ve všech hlavních oborech lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů pro traumatologii, dentálních nástrojů ordinačních a rotačních. Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 14, vytvořila know-how, umožňující zaujmout odpovídající místo na trhu České republiky i úspěšnou konkurenční schopnost na náročných zahraničních trzích. Rozhodující podíl výroby a prodeje tvoří nástroje pro humánní lékařství ze všech hlavních oborů lékařských specializací včetně kostní chirurgie a implantátů. Úroveň, kvalita a bezpečnost všech nástrojů je pečlivě posuzována. Akcent na kvalitu a bezpečnost nástrojů je tradičně zakotven ve firemní politice jakosti a strategii firmy. Pro zajištění těchto požadavků používáme účinných postupů dle mezinárodních norem ISO 001 a ISO 45, jejichž certifikáty pravidelně obnovujeme. Důležitou oblastí je splnění legislativních podmínek při uvádění výrobků na trh, zejména evropské direktivy Medical Devices 3/42/EHS. MEDIN, a.s., největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství, Vám v tomto katalogu představuje sortiment sterilizačních kontejnerů. MEDIN, the joint -stock company, having its headquarters in Nové Město na Moravě commenced its activity on May 4, as a legal successor to the former state-owned enterprise Chirana Nové Město na Moravě. The complex of production, auxiliary and administration buildings of the company meets the strict environmental aspects with the applied technologies and energy sources. MEDIN, the joint-stock company is the greatest Czech producer of instruments for human medicine in all main fields of medical specializations, inclusive the bone surgery and implants for traumatology, the surgery and rotary dental instruments. A long standing tradition of surgical instruments production, founded as early as 14, has established a know-how which makes possible to take an adequate position on the market in the Czech Republic, and also successfully competes on the fastidious international markets. A decisive share in production and sales is formed by instruments for human medicine of all main fields of medical specializations inclusive bone surgery and implants. The level, quality and safety of all instruments is carefully evaluated. The accent of quality and safety of instruments is traditionally anchored with the company policy of quality and company strategy. To secure these requirements we use the effective procedures according to the International Standard EN ISO 001 and the European Standard EN which certificates are regularly renewed by us. An important field is the observance of legislative conditions with the placing of products on the market, mainly of the European Directive Medical Devices 3/42/EEC. MEDIN, the joint-stock company, the greatest Czech producer of instruments for human medicine, presents in this catalogue its assortment of containers for sterilization. 3

5

6 37 6 Sterilizační kontejnery Containers for Sterilization Sterilizační kontejnery 1/1 Containers 1/1 Sterilizační kontejnery 3/4 Containers 3/4 Sterilizační kontejnery 1/2 Containers 1/2 Kontejnery ploché Flat Containers Kontejnery mini Small Containers Kontejnery dentální Dental Containers Kontejnery pro endoskopické nástroje Endoscopy Containers 14 Kontejnery dekontaminační Removal Containers 15 Příslušenství Accessories Sterilizační kontejnery ventilové Valve Containers for Sterilization Kontejnery ventilové nerez Valve Containers Stainless Steel Kontejnery ventilové eloxovaný hliník Valve Containers Soft Anodizing Kontejnery ventilové tvrdě eloxovaný hliník Valve Containers Hard Anodizing Příslušenství Accessories 24 Základní informace ke sterilizaci Basic Informations for Sterilization Číselný rejstřík Numerical Index 27 42

7 VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM EXPLANATION ABOUT OUR SYMBOLS VANY BOTTOMS vana neperforovaná bottom non-perforated vana perforovaná bottom perforated VÍKA LIDS víko perforované lid perforated víko ochranné safety lid víko neperforované lid non-perforated 6

8 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization

9 1/1 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY, VELIKOST 1/1 CONTAINERS, SIZE 1/1 H L B KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KOŠE BASKETS SÍTA DIVIDERS mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY RETAINERS mm mm mm mm

10 S t erilizační kontk onte jnery 3/4 Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY, VELIKOST 3/4 CONTAINERS, SIZE 3/4 H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOŠE BASKETS mm mm mm mm mm mm mm SÍTA DIVIDERS RÁMY RETAINERS mm mm mm mm

11 1/2 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY, VELIKOST 1/2 CONTAINERS, SIZE 1/2 H B L KONTEJNERY CONTAINERS VÍKA LIDS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm L B mm mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm mm KOŠE BASKET mm mm mm mm mm mm mm mm mm SÍTO DIVIDER mm RÁMY RETAINERS mm mm

12 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY PLOCHÉ FLAT CONTAINERS H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm mm

13 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY MINI SMALL CONTAINERS H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOŠ BASKET mm mm mm mm SÍTO DIVIDER RÁM RETAINER L B mm L B mm

14 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY DENTÁLNÍ DENTAL CONTAINERS H L B KONTEJNERY CONTAINERS mm mm mm mm mm mm VÍKA LIDS L B 3 10 mm mm VANY BOTTOMS mm mm mm KOŠ BASKET mm mm mm mm RÁM RETAINER L B mm

15 S t erilizační kontk onte jnery Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY PRO ENDOSKOPICKÉ NÁSTROJE ENDOSCOPY CONTAINERS KONTEJNERY CONTAINERS mm KONTEJNERY CONTAINERS mm KOŠE WIRE BASKETS mm mm mm se silikonovými úchyty with silicon fixation NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKÉ NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBA Z PLASTU PRO ENDOSKOPICKÉ NÁSTROJE PLASTIC ENDOSCOPY CONTAINER mm NÁDOBY HLINÍKOVÉ PRO ENDOSKOPY ALUMINIUM ENDOSCOPE CONTAINER pro průměr for diameter 2 mm mm mm mm SKLADOVACÍ STOJAN PRO ENDOSKOPICKÉ NÁSTROJE ENDOSCOPY STORING RACK mm 1 35 pro 15 kusů 5 mm nebo mm nástrojů for 15 pcs 5 mm or mm instruments 14

16 Dekont ontaminační kontk onte jnery R emov al Container ainers KONTEJNERY DEKONTAMINAČNÍ REMOVAL CONTAINERS H L B mm mm mm mm

17 Příslušens íslušenství A ccessories ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ PAPÍROVÉ PAPER LABELS WITH INDICATOR STANDARD STANDARD 0 ks/pcs MALÝ SMALL 0 ks/pcs ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ IDENTIFICATION LABELS ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ PRO TEXT IDENTIFICATION LABELS ENGRAVE ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ZÁSOBNÍK NA ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ DISPENSER FOR IDENTIFICATION LABELS ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ PLASTOVÝ, PLOMBA PRO STERILIZAČNÍ KONTEJNERY PLASTIC SECURITY SEAL, SEAL FOR STERILIZING CONTAINERS ks/pcs ks/pcs 16

18 Příslušens íslušenství A ccessories FILTRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ K FILTRŮM FILTERS, ACCESSORIES FOR FILTERS typ model materiál material balení packing STANDARD STANDARD papír paper 0 ks/pcs STANDARD STANDARD textil textile 1 ks/pcs STANDARD STANDARD teflon teflon 1 ks/pcs MINI SMALL papír paper 0 ks/pcs MINI SMALL textil textile 1 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL papír paper 0 ks/pcs DENTÁLNÍ DENTAL textil textile 1 ks/pcs ZÁSOBNÍK NA FILTRY FILTER DISPENSER DRŽÁK FILTRU FILTER SHEET ROUŠKY, PODLOŽKY CLOTHS, MATS ROUŠKY TEXTILNÍ, ZELENÉ GREEN CLOTHS cm cm cm cm cm PODLOŽKY SILIKONOVÉ SILICON MATS mm mm mm

19 Příslušens íslušenství A ccessories PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES KOLÍK NA DRŽENÍ INSTRUMENTŮ HOLDING PIN FOR INSTRUMENTS KOLÍK DRŽÍCÍ PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION HOLDING PIN PÁSKY PLECHOVÉ PARTITION STEELS 460 mm mm mm mm PLECHY DĚLICÍ LIMITING BARS 1 mm mm mm mm SVORKA FIXAČNÍ FIXATION CLAMP SVORKY FIXAČNÍ FIXATION CLAMPS průměr diameter 7 mm mm mm mm mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm PRUŽINA FIXAČNÍ SPIRAL HOLDING DEVICE mm 1

20 S t erilizační kontk onte jnery y ventilov entilov é V alve e Container ainers s for f StS erilization

21 S t erilizační kontk onte jnery y ventilov entilov é V alve e Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY VENTILOVÉ VALVE CONTAINERS NEREZ STAINLESS STEEL 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only NEREZ STAINLESS STEEL 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only

22 S t erilizační kontk onte jnery y ventilov entilov é V alve e Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY VENTILOVÉ VALVE CONTAINERS ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZING 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZING 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only ELOXOVANÝ HLINÍK SOFT ANODIZING 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only

23 S t erilizační kontk onte jnery y ventilov entilov é V alve e Container ainers s for f StS erilization KONTEJNERY VENTILOVÉ VALVE CONTAINERS TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZING 1/1 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZING 3/4 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only TVRDĚ ELOXOVANÝ HLINÍK HARD ANODIZING 1/2 s panty with hinges bez pantů without hinges mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm barevné pouze ventily valve colored only

24 S t erilizační kontk onte jnery y ventilov entilov é V alve e Container ainers s for f StS erilization PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES KOŠE DRÁTĚNÉ WIRE MESH BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm RÁMY CLOTH FIXING FRAMES pro typ for model mm mm mm KOŠE PERFOROVANÉ PERFORATED SHEET BASKETS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm VÍKA PRO KOŠE PERFOROVANÉ COVERS FOR PERFORATED SHEET BASKETS L B mm mm mm mm mm mm mm

25 ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÉ IDENTIFICATION ALUMINIUM LABELS Příslušens íslušenství A ccessories ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ HLINÍKOVÉ PRO TEXT IDENTIFICATION ALUMINIUM LABELS ENGRAVE ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ŠTÍTKY IDENTIFIKAČNÍ PAPÍROVÉ PAPER LABELS WITH INDICATOR ks/pcs Ventilový kontejner představuje mechanický filtrační systém nevyžadující údržbu. Jeho bezchybný provoz může být kontrolován vložením hrotu do patřičného otvoru uprostřed dna ventilu. The Protected Valves Model Container is a mechanical filtering system requiring no maintenance. Its correct functioning maybe controlled by inserting a tip in the suitable hole in the centre of the valve bottom. V řezu jsou znázorněny tři pracovní polohy ventilu během sterilizace, popřípadě po sterilizaci. 1. před sterilizací je ventil v klidové poloze 2. během vakuové fáze provede podtlak úplné otevření ventilu, čímž může vzduch proudit z kontejneru 3. potom se ventil uzavře a otevře se protilehlý ventil, který vpustí dovnitř páru, čímž lze zahájit sterilizaci 1. na konci cyklu se ventil uzavře, aby byla zachována sterilní náplň kontejneru The valve's three working position during and after sterilization are shown in the drawing. 1. Before sterilization the valve is in state of rest. 2. During the vacuum stage depression makes the valve open completely, so that air escapes from the container. 3. Afterwards the valve closes, and the second valve opens; in this stage steam enters and the sterilization stage starts. 1. At the end of the cycle the valve closes air-tight in order to maintain the container load sterile. 24

26 Základní infor ormace ke sts erilizaci Basic Infor ormations for f StS erilization VHODNOST STERILIZAČNÍCH NÁDOB PRO RŮZNÉ POSTUPY PARNÍ STERILIZACE 1) PODLE DIN 553 ČÁST (VYDÁNÍ ZÁŘÍ 00) Druh obalu Postup parní sterilizace podle DIN 546 část 1 Sterilizační kontejner Popis Symbolické znázornění a systém balení Postup s gravitačním odvzdušněním Postup s vakuovým odvzdušněním Frakcionovaný vakuový postup Frakcionovaný postup proudění Postup s parním vstřikem Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN 552 část 1 Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN 552 část 1 s filtrem (StB-F) Textilie ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN 552 část 1 Nástroje v koši síťovém podle DIN 552 část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku i vaně podle DIN 552 část 1 Nástroje v koši síťovém podle DIN 552 část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve víku, vana neperforovaná podle DIN 552 část 1 Nástroje v koši síťovém podle DIN 552 část 3 ve sterilizačním kontejneru s filtrem ve vaně, víko neperforované podle DIN 552 část 1 3 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně podle DIN 552 část 1 s ventily (StB-V) Textilie ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku a bez ventilu ve vaně Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku i vaně Nástroje v koši síťovém ve sterilizačním kontejneru s ventilem ve víku, vana neperforovaná 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) Vysvětlení značek: + použitelné O podmíněně použitelné nepoužitelné 1 ) Abychom se vyhnuli chybám při plnění a/nebo používání, jsou v tabulce 1 uvedeny odkazy na správnou nebo chybnou kombinaci sterilizačních nádob se standardizovanými postupy parní sterilizace. 2 ) Vhodné jsou pouze takové sterilizační nádoby, u kterých je zajištěno odpařování nebo odvádění kondenzátu. 3 ) U gravitačního postupu bez sušícího zařízení není zaručeno dostatečné dodatečné sušení. 25

27 Základní infor ormace ke sts erilizaci Basic Infor ormations for f StS erilization SUITABILITY OF OUR STERILE FORSTEAM STERILIZATION PROCEDURES 1) AS PER DIN 535 PART (ISSUE SEPTEMBER 00) Packing Steam sterilization procedure acc. to DIN 546, part I Sterilization cantainer Desciprion Symbolic representation and packing system Gravitation procedure Pre-vacuum procedure Fractional vacuum procedure Fractional flow procedure Steam injection procedure Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 552 part 1 Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom nonperforated acc. to DIN 552 part 1 with filters (StB-F) Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid non-perforated acc. to DIN 552 part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN 552 part 3, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 552 part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN 552 part 3, in sterilization container with filter in lid, bottom non-perforated acc. to DIN 552 part 1 Instruments in wire basket acc. to DIN 552 part 3, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 552 part 1 3 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 552 part 1 with valves (StB-V) Textiles in sterilization container with valves in lid no velves on the bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom non perforated 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) Explanation of symbols: + applicable O limeted application not applicable 1 ) In oder to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. 2 ) Suitable are only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate. 3 ) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect. 26

28 Číselný rer jstř třík N umerical Index Objednací číslo Order Number Název Kontejner plochý; mm; stříbrný Kontejner plochý; mm; modrý Kontejner plochý; mm; červený Kontejner plochý; mm; zelený Kontejner plochý; mm; zlatý Kontejner plochý; mm; stříbrný Kontejner plochý; mm; modrý Kontejner plochý; mm; červený Kontejner plochý; mm; zelený Kontejner plochý; mm; zlatý Kontejner plochý; mm; stříbrný Kontejner plochý; mm; modrý Kontejner plochý; mm; červený Kontejner plochý; mm; zelený Kontejner plochý; mm; zlatý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Item Flat container; mm; silver Flat container; mm; blue Flat container; mm; red Flat container; mm; green Flat container; mm; gold Flat container; mm; silver Flat container; mm; blue Flat container; mm; red Flat container; mm; green Flat container; mm; gold Flat container; mm; silver Flat container; mm; blue Flat container; mm; red Flat container; mm; green Flat container; mm; gold Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Strana Page

29 Objednací číslo Order Number Název Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Item Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Strana Page

30 Objednací číslo Order Number Název Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Kontejner; mm; stříbrný Kontejner; mm; modrý Kontejner; mm; červený Kontejner; mm; zelený Kontejner; mm; zlatý Kontejner; mm; černý Víko perforované; mm; stříbrné Víko perforované; mm; modré Víko perforované; mm; červené Víko perforované; mm; zelené Víko perforované; mm; zlaté Víko perforované; mm; černé Víko perforované; mm; stříbrné Víko perforované; mm; modré Víko perforované; mm; červené Víko perforované; mm; zelené Víko perforované; mm; zlaté Víko perforované; mm; stříbrné Víko perforované; mm; modré Víko perforované; mm; červené Víko perforované; mm; zelené Víko perforované; mm; zlaté Víko perforované; mm; černé Víko perforované; mm; stříbrné Víko perforované; mm; modré Víko perforované; mm; červené Víko perforované; mm; zelené Víko perforované; mm; zlaté Víko perforované; mm; černé Víko ochranné; mm; stříbrné Item Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Container; mm; silver Container; mm; blue Container; mm; red Container; mm; green Container; mm; gold Container; mm; black Lid perforated; mm; silver Lid perforated; mm; blue Lid perforated; mm; red Lid perforated; mm; green Lid perforated; mm; gold Lid perforated; mm; black Lid perforated; mm; silver Lid perforated; mm; blue Lid perforated; mm; red Lid perforated; mm; green Lid perforated; mm; gold Lid perforated; mm; silver Lid perforated; mm; blue Lid perforated; mm; red Lid perforated; mm; green Lid perforated; mm; gold Lid perforated; mm; black Lid perforated; mm; silver Lid perforated; mm; blue Lid perforated; mm; red Lid perforated; mm; green Lid perforated; mm; gold Lid perforated; mm; black Safety lid; mm; silver Strana Page

31 Objednací číslo Order Number Název Víko ochranné; mm; modré Víko ochranné; mm; červené Víko ochranné; mm; zelené Víko ochranné; mm; zlaté Víko ochranné; mm; černé Víko ochranné; mm; stříbrné Víko ochranné; mm; modré Víko ochranné; mm; červené Víko ochranné; mm; zelené Víko ochranné; mm; zlaté Víko ochranné; mm; černé Víko ochranné; mm; stříbrné Víko ochranné; mm; modré Víko ochranné; mm; červené Víko ochranné; mm; zelené Víko ochranné; mm; zlaté Víko ochranné; mm; černé Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana perforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Vana neperforovaná; mm Víko perforované; mm; stříbrné Víko perforované; mm; modré Víko perforované; mm; červené Víko perforované; mm; zelené Víko perforované; mm; zlaté Víko neperforované; mm; stříbrné Víko neperforované; mm; modré Víko neperforované; mm; červené Víko neperforované; mm; zelené Víko neperforované; mm; zlaté Víko neperforované; mm; černé Víko neperforované; mm; stříbrné Víko neperforované; mm; modré Víko neperforované; mm; červené Víko neperforované; mm; zelené Víko neperforované; mm; zlaté Víko neperforované; mm; stříbrné Víko neperforované; mm; modré Víko neperforované; mm; červené Víko neperforované; mm; zelené Víko neperforované; mm; zlaté Item Safety lid; mm; blue Safety lid; mm; red Safety lid; mm; green Safety lid; mm; gold Safety lid; mm; black Safety lid; mm; silver Safety lid; mm; blue Safety lid; mm; red Safety lid; mm; green Safety lid; mm; gold Safety lid; mm; black Safety lid; mm; silver Safety lid; mm; blue Safety lid; mm; red Safety lid; mm; green Safety lid; mm; gold Safety lid; mm; black Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Bottom non-perforated; mm Lid perforated; mm; silver Lid perforated; mm; blue Lid perforated; mm; red Lid perforated; mm; green Lid perforated; mm; gold Lid non-perforated; mm; silver Lid non-perforated; mm; blue Lid non-perforated; mm; red Lid non-perforated; mm; green Lid non-perforated; mm; gold Lid non-perforated; mm; black Lid non-perforated; mm; silver Lid non-perforated; mm; blue Lid non-perforated; mm; red Lid non-perforated; mm; green Lid non-perforated; mm; gold Lid non-perforated; mm; silver Lid non-perforated; mm; blue Lid non-perforated; mm; red Lid non-perforated; mm; green Lid non-perforated; mm; gold Strana Page

32 Objednací číslo Order Number Název Víko neperforované; mm; černé Víko neperforované; mm; stříbrné Víko neperforované; mm; modré Víko neperforované; mm; červené Víko neperforované; mm; zelené Víko neperforované; mm; zlaté Víko neperforované; mm; černé Víko neperforované; mm; stříbrné Víko neperforované; mm; modré Víko neperforované; mm; červené Víko neperforované; mm; zelené Víko neperforované; mm; zlaté Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Koš síťový; mm Filtr standardní papírový; 0 ks Filtr standardní textilní; 1 ks Filtr mini papírový; 0 ks Filtr mini textilní; 1ks Zásobník na filtry Držák filtru Štítek identifikační papírový standardní; 0 ks Štítek identifikační papírový malý; 0 ks Zámek bezpečnostní plastový; 0 ks Štítek identifikační; stříbrný Štítek identifikační; zlatý Štítek identifikační; červený Štítek identifikační; modrý Štítek identifikační; zelený Štítek identifikační; černý Štítek identifikační pro text; stříbrný Štítek identifikační pro text; zlatý Štítek identifikační pro text; červený Štítek identifikační pro text; modrý Štítek identifikační pro text; zelený Štítek identifikační pro text; černý Zásobník na štítky identifikační Kolík na držení instrumentů Kolík držící pásky plechové Páska plechová; 460 mm Páska plechová; 5 mm Páska plechová; 0 mm Páska plechová; 50 mm Svorka fixační Svorka fixační; 7- mm Svorka fixační; -16 mm Svorka fixační; mm Svorka fixační; mm Svorka fixační; mm Kontejner mini; mm; stříbrný Kontejner mini; mm; modrý Kontejner mini; mm; červený Kontejner mini; mm; zelený Kontejner mini; mm; zlatý Item Lid non-perforated; mm; black Lid non-perforated; mm; silver Lid non-perforated; mm; blue Lid non-perforated; mm; red Lid non-perforated; mm; green Lid non-perforated; mm; gold Lid non-perforated; mm; black Lid non-perforated; mm; silver Lid non-perforated; mm; blue Lid non-perforated; mm; red Lid non-perforated; mm; green Lid non-perforated; mm; gold Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Wire basket; mm Paper filters standard; 0 pieces Textile filter standard; 1 piece Paper filters small; 0 pieces Textile filter; 1 piece Filter dispenser Filter sheet Paper label with indicator; 0 pieces Paper label with indicator; 0 pieces Plastic security seal; 0 pieces Identification label blank; silver Identification label blank; golden Identification label blank; red Identification label blank; blue Identification label blank; green Identification label blank; black Identification label engrave; silver Identification label engrave; golden Identification label engrave; red Identification label engrave; blue Identification label engrave; green Identification label engrave; black Dispenser for identification labels Holding pin for instruments Partition holding pin Partition steel; 460 mm Partition steel; 5 mm Partition steel; 0 mm Partition steel; 50 mm Fixation clamp Fixation clamp; 7- mm Fixation clamp; -16 mm Fixation clamp; mm Fixation clamp; mm Fixation clamp; mm Small set container; mm; silver Small set container; mm; blue Small set container; mm; red Small set container; mm; green Small set container; mm; gold Strana Page

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kontejnerový sterilizační systém Wagner 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Společnost podnikající ve zdravotnictví, na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS INSTRUMENTAČNÍ NEREZOVÉ VOZÍKY SURGICAL INSTRUMENTS STAINLESS STEEL CARTS NÁSTROJOVÉ NEREZOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTION STAINLESS STEEL CARTS SERVÍROVACÍ

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair school furniture components Obsah / Contens 4 jednomístná lavice / single school desk 8 dvoumístná lavice / double school desk 16 žákovská židle / school chair 17 žákovská židle malá / small school chair

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Ceník INTERIER ŘÍČANY. www.interier-ricany.cz. platný od 1. 8. 2015

Ceník INTERIER ŘÍČANY. www.interier-ricany.cz. platný od 1. 8. 2015 Ceník platný od 1. 8. 2015 INTERIER ŘÍČANY www.interier-ricany.cz ALFA 100 ALFA 100 Barevnost hliníkových nohou ELOX ALFA 100 stůl kancelářský 100 ALFA 100 stůl kancelářský 101 ALFA 100 stůl kancelářský

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

parodontologie periodontia parodontologie

parodontologie periodontia parodontologie parodontologie periodontia parodontologie d MEIN, a.s. NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII INSTRUMENTS FOR ENTISTRY ENTAL INSTRUMENTE 95 Parodontologie Periodontia Parodontologie Sondy, pátradla Probes Sonden 97

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF. Kód stroje Machine code. Obj. číslo Part number. Poz. Typ stroje. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KITin 1500HF SPARE PARTS LIST OF KITin 1500HF KITin 1500HF Kód stroje code model Poz. Pos. Part description CZ Cena Kč 50113 KITin 1500HF 31987 1 HF transformátor HF transformer

Více

The machine for manipulation with hazardous wastes

The machine for manipulation with hazardous wastes Název funkčního vzorku v originále Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů Název funkčního vzorku anglicky The machine for manipulation with hazardous wastes C B A Obrázek 1 Počítačový 3D-model funkčního

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

www.klaro.cz Modul systém Modul system

www.klaro.cz Modul systém Modul system www.klaro.cz Modul systém Modul system Modul systém - komplexní řešení skladování, logistiky a manipulace s materiály Modul systém je celosvětově užívaný komplexní systém, který tvoří vzájemně zaměnitelné

Více

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY Y OBVAZOVÝ MATERIÁL DINA-HITEX Společnost HITEX se sídlem v Bučovicích byla založena v roce 1992. Výrobní závod byl vybaven

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Teprve s námi se Vám otevírají

Teprve s námi se Vám otevírají Teprve s námi se Vám otevírají stavebního a nábytkového kování O naší společnosti About our company Vítejte ve světě nejširšího sortimentu kování v České republice. Otvíráte katalog výrobků české firmy

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark.

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark. strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE PROGRAM.

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. červen 2015 částka 6 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ hliníkový PaNEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím. Perforované plechy nabízí široké

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN

PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN PŘEHLED SORTIMENTU Kotevní materiál pro vysoká zatížení do betonu a zděných staveb PRODUCT ASSORTMENT Heavy Duty Fixings for concrete and masonry F-SL-COMP-2010CZ/EN VÝBĚR KOTEV / ANCHOR SELECTION Princip

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA D PARODONTOLOGIE PERIODONTIA NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 99 Sondy, pátradla Probes 101 Kyrety Curettes 102 105 Nástroje na zubní kámen 106 111 Pilníky Files 112 100 PARODONTOLOGIE

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Plynový gril. Návod na montáž

Plynový gril. Návod na montáž Plynový gril CZ Návod na montáž GT4RSB Seznam součástí GT4RSB-S Č. Popis Výrobní číslo Množství víko Lid Assembly P004742E4 P004742E4 2 teploměr Temperature Gauge P0060484C P0060484C 3 držadlo Lid Handle

Více