Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014"

Transkript

1 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem: 1) říjen prosinec 212 zpracovávání studijních materiálů, nástin prezentací, semináře pro pedagogy 2) leden červen 213 vlastní realizace kurzů, průběžná dotazníková šetření, zpracování studijních materiálů, e-learning, zkušební Den D 3) červenec prosinec 213 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, aktualizace studijních materiálů a prezentací, e-learning 4) leden červen 214 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, aktualizace studijních materiálů a prezentací, e-learning, druhý zkušební Den D 5) červenec prosinec 214 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, e-learning, finalizace ICT produktu, aktualizace a finalizace studijních materiálů a prezentací 6) leden březen 215 finalizace Case study, přehlídka podnikatelských záměrů, závěrečná dotazníková šetření, celkové dotazníkové šetření střední školy, základní školy, pedagogové, příprava závěrečného vyhodnocení projektu MI projektu MI Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT Projektová žádost Skutečný stav Poznámka Studijní materiál k jednotlivým modulům Studijní materiál, prezentace a testy k jednotlivým modulům ve formě e-learningu Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Žáci zejména středních, ale zčásti i základních škol Libereckého kraje Odborný tým pracovníků projektu Pedagogové z jednotlivých škol V rámci projektu nebyla realizována žádná výběrová řízení. Klíčové aktivity projektu: KA 1 Tvorba vzdělávacích materiálů k jednotlivým modulům v tomto členění: Modul 1A Základy podnikání první část Modul 1A Základy podnikání druhá část Modul 1B Základní principy fungování trhu část první Modul 1B Základní principy fungování trhu část druhá Modul 2 Financování podniku Modul 2 Řízení podniku Modul 2 Makroekonomie Modul 2 Marketing Modul 2 Motivace Modul 2 Účetnictví Modul 3A Peníze a platební styk Modul 3A Bankovní a nebankovní sektor Modul 3A Úvěry Modul 3A Spoření a investice Modul 3B Malé a střední podniky K těmto modulům byly dodány i pomocné materiály tabulky vzory, příklady, finanční kalkulačka apod., vzorové nejaktuálnější prezentace a testy k jednotlivým modulům. 1

2 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 KA 2 Příprava případové studie (Case study) Case study rozebírá e-shop Mall.cz (dříve Bílé zboží). KA 3 Realizace kurzů a seminářů Kurzy a semináře byly v průběhu projektu realizovány na těchto středních a základních školách: Gymnázium Mimoň SUPŠS Kamenický Šenov Gymnázium Česká Lípa SPŠ Česká Lípa Gymnázium Nový Bor ZŠ Dubá SPoSŠ Česká Lípa ZŠ Kravaře v Čechách OA, HŠ a SOŠ Turnov ZŠ Pátova Česká Lípa Celkově se kurzů zúčastnilo 52 žáků z výše uvedených škol. Nejvíce žáků bylo z Gymnázia Mimoň, Gymnázia Česká Lípa, SPŠ Česká Lípa a SPoSŠ Česká Lípa. Na všech školách byly prezentovány všechny tři studijní moduly jejich obsah byl vždy přizpůsoben dané škole. Na vybraných školách (gymnázia, SPoSŠ, OA, HŠ a SOŠ Turnov) byla rovněž prezentována Case study. KA 4 Průběžné a závěrečné hodnocení kurzů a účastníků, tvorba a zveřejnění podnikatelských záměrů K průběžnému a závěrečnému dotazníkovému šetření daného kurzu docházelo průběžně v polovině a na jeho konci. Podnikatelské záměry žáků byly rovněž předběžně zkušebně hodnoceny v průběhu realizace vždy v červnu 213 a 214 na dvou realizovaných Dnech D. Závěrečná Přehlídka podnikatelských záměrů proběhla v březnu 215 a je zveřejněna na webových stránkách projektu Z vyhodnocení vyplývají následující závěry: a) Procento žáků, které by neoslovil žádný z modulů je zcela zanedbatelné, převážná většina projevuje alespoň částečný zájem o prezentovaná témata. 2 b) Na školách převládá zájem o finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu MODUL 3a) a MODUL 1b) Základní principy fungování trhu. Na OA, HŠ a SOŠ v Turnově zřejmě vzhledem k zaměření školy byl zvýšený zájem zase o MODUL 2b) Řízení podniku, MODUL 3b) Finanční analýza a Přímá podpora MSP a doplňkový modul, který pracovně nazýváme modul 4 Případovou studii. Případová studie byla s úspěchem přednášena i na gymnáziích Česká Lípa a Mimoň a následně rozebírána se studenty na seminářích. c) Optimální jsou pro žáky cca dvouhodinové kurzy kvůli udržení pozornosti a dostatku času na dané téma. Den D Gymnázium Mimoň

3 d) V e-learningu MOODLE je v současné době zapsáno více než 5 uživatelů, kteří jsou v rámci kurzů pro jednotlivé školy rozděleni do skupin podle toho, jak probíhaly přednášky a semináře. e) V e-learningu je jasně patrné, jednak které školy jsou s ním zvyklé pracovat a dále, kde se projektu věnují i pedagogové z daných škol. Tam, kde se projektu pedagogové věnují a současně má škola vlastní e-learning, je návštěvnost cílové skupiny výrazně vyšší, než na školách, kde e-learning nepoužívají. (Používají gymnázia Česká Lípa a Mimoň, částečně SPoSŠ Česká Lípa). Na ZŠ Pátova Česká Lípa se projektu aktivně věnovali pedagogové, proto byl e-learning rovněž velmi dobře využíván. f) Výsledky e-learningových testů mají nejlepší opět obě výše jmenovaná gymnázia a žáci ZŠ Pátova Česká Lípa. g) Návštěvnost webu projektu dosahuje až 3 přístupů za 1 den, v průměru je ale kolem 8 1 přístupů h) Zřízena byla i facebooková stránka projektu. Lze uvést, že každá škola si v rámci projektu našla některou svou prioritu: Gymnázia: aktivita při realizaci kurzů a seminářů, aktivita v e-learningu, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. Volnočasovou aktivitu podnikatelské záměry ale zpracovávali pouze žáci Gymnázia Mimoň. Gymnázium Nový Bor aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. SPoSŠ: aktivita při realizaci kurzů a seminářů, částečná aktivita v e-learningu, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. Velká aktivita při zpracovávání podnikatelských záměrů. SPŠ Česká Lípa a SUPSŠ Kamenický Šenov aktivita přímo při realizaci kurzů a seminářů, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek, prakticky nulová aktivita v e-learningu, žádné podnikatelské záměry. OA, HŠ a SOŠ Turnov malá aktivita celkově při realizaci, v e-learningu, u dotazníkových šetření, žádné podnikatelské záměry. ZŠ Dubá velká aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplnění dotazníků téměř bez využití volných otázek, jeden podnikatelský záměr, prakticky nulová aktivita v e-learningu. ZŠ Kravaře největší aktivita při realizaci kurzů a seminářů ze všech ZŠ, vyplnění dotazníků téměř bez využití volných otázek, prakticky Realizace kurzu na Gymnáziu v České Lípě nulová aktivita v e-learningu ZŠ Pátova velká aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplnění dotazníků včetně využití volných otázek, velká aktivita v e-learningu. Z výsledků dotazníkových šetření žáků na jednotlivých školách i z reakcí pedagogů z jednotlivých škol vyplývá, že je projekt považován za přínosný a s jeho realizací jsou žáci i pedagogové spokojeni. V průběhu realizace projektu nám na některých školách, kde je projektu věnována významnější pozornost vyplynula doporučení, týkající se další spolupráce se školami a založení žákovských minipodniků, kde by měli žáci možnost vyzkoušet si získané vědomosti a zkušenosti dále v praxi. Na všech školách byl projeven zájem o studijní materiály i prezentace z jednotlivých kurzů. Jako poněkud horší zejména v případě základních škol vidíme nadále účast žáků v e-learningu. V praxi u tohoto projektu platí, že pokud o projekt měli zájem pedagogové na škole, účastnili se e-learningu i žáci dané školy. Pro případné pokračování projektu nebo jeho rozšíření v budoucnu by se osvědčilo mít přímo na dané škole odborného řešitele stávajícího pedagoga, který by se skupinám žáků věnoval jako poradce a dohlédl na jejich aktivitu v e-learningu. 3

4 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden 213 únor 215 na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje. Konkrétně probíhala realizace na následujících školách: Gymnázium Mimoň Gymnázium Česká Lípa Gymnázium Nový Bor SPoSŠ Česká Lípa OA, HŠ a SOŠ Turnov SUPŠS Kamenický Šenov SPŠ Česká Lípa Jako klíčové byly vyhodnocovány následující otázky: 1) úroveň spokojenosti s přednáškami, lektorem, proložením výkladu praktickými příklady 2) zájem o přednášky a semináře Seminář pro pedagogy - Gymnázium Mimoň ze strany žáků 3) zveřejnění studijních materiálů v e-learningu 4) využití kurzu při dalším studiu žáků 5) pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce 6) nejpřínosnější téma 7) nejméně přínosné téma 8) žáci, kteří chtějí dále studovat na VŠ Z celkového počtu 417 žáků SŠ, kteří absolvovali kurzy, se závěrečných dotazníkových šetření účastnilo 411 žáků. Výsledky dotazníkových šetření lze tedy skutečně považovat za plně vypovídající vzhledem ke sledovaným oblastem. Oblast: Úroveň spokojenosti s přednáškami a výkladem, proložením výkladu praktickými příklady a lektorem (lektorkou) Zaškrtněte prosím úroveň Vaší spokojenosti: velmi Jak jste spokojen(a) spokojen/a Úroveň přednášek a srozumitelnost výkladu Proložení výkladu praktickými příklady Spokojenost s lektorem ,63 42,33 3,4 1,45 12,16 celkem spokojen/a spíše nespokojen/a ,69 31,38 1,94,97 42,33 33,9 5,83,97 přednášky lektor prakt. příklady 16,54 velmi spokojen celkem spokojen spíše spokojen 4 Graf č. 1: Spokojenost s úrovní přednášky a semináře, lektorem, ověřováním znalostí na semináři a proložením výkladu praktickými příklady (%)

5 Z tohoto výsledku je patrné, že v průběhu realizace zcela převládla spokojenost s lektory a lektorkami kurzů. Většina žáků byla spokojena rovněž s úrovní přednášek a srozumitelností výkladu a proložením výkladu praktickými příklady. Oblast: Zájem o přednášky a semináře a) velký 97 žáků c) nemám zájem 4 žáků b) částečný 269 žáků d) 5 žáků Oblast: Zájem o zveřejnění vzdělávacích materiálů v e-learningu a) ano 224 žáků c) 118 žáků b) ne 4 žáků d) 29 žáků 1 % 31 % 1 % 1 % ano 24 % ne velký částečný nemám zájem 11 % 57 % 65 % Graf č. 2: Zájem žáků o realizaci přednášek a seminářů (%) Největší zájem o přednášky a semináře projevili žáci SPoSŠ Česká Lípa a Gymnázia Mimoň. Tato skutečnost koresponduje rovněž s volnočasovou aktivitou napsáním podnikatelského záměru obou zkušebních Dnů D se účastnili právě žáci Gymnázia Mimoň a druhého Dne D pak společně se žáky SPoSŠ Česká Lípa. Graf č. 3: Pomůže Vám zveřejnění studijních materiálů v e-learningu (%) O zveřejnění vzdělávacích materiálů v e-learningu projevili zájem zejména žáci Gymnázia Mimoň, Gymnázia Česká Lípa, SPŠ Česká Lípa a SPoSŠ Česká Lípa. Skutečné využití e-learningu se s tímto výsledkem slučuje pouze částečně k nejaktivnějším uživatelům e-learningu skutečně patřili žáci obou výše jmenovaných gymnázií, žáci SPoSŠ ale e-learning využívali v menší míře pouze částečně a žáci SPŠ Česká Lípa jej téměř nevyužili. V tomto případě se zřejmě projevila skutečnost, že e-learningu, konkrétně přímo systému moodle využívají obě gymnázia i ve svém ŠVP, u SPoSŠ a SPŠ tomu tak ale není, proto nejsou žáci těchto škol zvyklí e-learning využívat. 5

6 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Oblast: Využití kurzu při dalším studiu žáků a) ano 15 c), nejsem rozhodnut, co budu studovat 183 b) ne 73 d) 5 žáků Oblast: Pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce a) ano 199 žáků c) 164 žáků b) ne 19 žáků d) 29 žáků 1 % 7 % 45 % 36 % ano 4 % 48 % ano ne ne 18 % 5 % Graf č. 4: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem dalším studiu (%) Graf č. 5: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem uplatnění na trhu práce (%) O možnosti, že lze využít poznatky z realizovaného kurzu při dalším studiu je přesvědčeno 15 žáků, nejvíce je jich ze SPoSŠ Česká Lípa. Tato skutečnost může souviset s tím, že většina absolventů této školy chce dále na VŠ studovat obory s ekonomickým zaměřením. Většina žáků (zejména z gymnázií), nemá dosud představu, co budou dále studovat. Je pravděpodobné, že tato procenta vycházejí i z toho, že poměrně velká část žáků byla v době zahájení realizace kurzů teprve v 1. nebo 2. ročníku. 6 Skutečnost, že se informace, získané absolvováním kurzu mohou hodit na trhu práce, ocenili zejména žáci Gymnázia v Mimoni. Oblast: Nejpřínosnější téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 116 žáků 72 žáků 55 žáků 168 žáků

7 Oblast: Další studium na VŠ 4,87 základy podnikání ZPFT 13,38 28, ,67 PPBT 28,28 56,96 žák gymnázia žák jiné SŠ Graf č. 6: Nejpřínosnější téma (%) 5 Oblast: Nejméně přínosné téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 28 žáků 33 žáků 44 žáků 36 žáků žák gymnázia žák jiné SŠ Graf č. 8: Další studium na VŠ (%) 74,45 základy podnikání ZPFT 1,7 8,2 PPBT 6, Graf č. 7: Nejméně přínosné téma (%) Ze 411 žáků SŠ, kteří absolvovali kurzy v rámci projektu Učme se podnikat bylo 253 žáků gymnázií a 158 žáků ostatních středních škol. Z 253 absolventů gymnázií jich chce 237 studovat na VŠ. Ze 158 žáků středních škol jich ve studiu VŠ chce pokračovat jen 9. Lze předpokládat a výsledky šetření tento předpoklad naplňují, že kolem 9 žáků, kteří o přednášky a semináře projevili velký zájem, chce dále studovat obory s ekonomickým zaměřením. 6 žáků SPoSŠ Česká Lípa je již v současné fázi studia rozhodnuto, že po ukončení SŠ chce začít podnikat. 7

8 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Základní školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných na základních školách Libereckého kraje. Konkrétně probíhala realizace na následujících školách: ZŠ Dubá ZŠ Kravaře v Čechách ZŠ Pátova Česká Lípa Jako klíčové byly vyhodnocovány následující otázky: 1) úroveň spokojenosti s přednáškami, lektorem, proložením výkladu praktickými příklady 2) zájem o přednášky a semináře ze strany žáků 3) využití kurzu při dalším studiu žáků 4) pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce 5) nejpřínosnější téma 6) nejméně přínosné téma 7) co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ Kurz ZŠ Kravaře v Čechách Z celkového počtu 85 žáků ZŠ, kteří absolvovali kurzy, se závěrečných dotazníkových šetření účastnilo 71 žáků. Výsledky dotazníkových šetření lze tedy skutečně považovat za plně vypovídající vzhledem ke sledovaným oblastem. Oblast: Úroveň spokojenosti s přednáškami a výkladem, proložení výkladu praktickými příklady a lektorem (lektorkou): Zaškrtněte prosím úroveň Vaší spokojenosti: velmi Jak jste spokojen(a) spokojen/a Úroveň přednášek a srozumitelnost výkladu Proložení výkladu praktickými příklady Spokojenost s lektorem ,29 43,66 2,81 4,22 celkem spokojen/a spíše nespokojen/a ,43 5,7 2,812,81 4,22 6,56 28,16 7,4 přednášky lektor prakt. příklady 4,22 velmi spokojen celkem spokojen spíše spokojen 8 Graf č. 9: Spokojenost s úrovní přednášky a semináře, lektorem, ověřováním znalostí na semináři a proložením výkladu praktickými příklady (%)

9 Z tohoto výsledku je patrné, že v průběhu realizace zcela převládla spokojenost s lektory a lektorkami kurzů. Většina žáků byla spokojena rovněž s úrovní přednášek a srozumitelností výkladu a proložením výkladu praktickými příklady. 7 % Oblast: Zájem o přednášky a semináře: 9 % a) velký 9 žáků c) nemám zájem 8 žáků b) částečný 53 žáků d) 1 žák ano ne 11 % 1 % 13 % 25 % 59 % velký částečný nemám zájem Graf č. 11: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem dalším studiu (%) 75 % Graf č. 1: Zájem žáků o realizaci přednášek a seminářů (%) Oblast: Využití kurzu při dalším studiu žáků a) ano 42 c), nejsem rozhodnut, co budu studovat 6 b) ne 18 d) 5 žáků Kurz ZŠ Dubá Kurz ZŠ Kravaře v Čechách 9

10 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Oblast: Pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce a) ano 4 žáků c) 15 žáků b) ne 11 žáků d) 5 žáků 47,89 základy podnikání 21,13 7 % ZPFT,6 PPBT 25,35 21 % ano ne Graf č. 13: Nejpřínosnější téma (%) 16 % 56 % Oblast: Nejméně přínosné téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Neodpověděl 12 žáků 59 žáků Graf č. 12: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem uplatnění na trhu práce (%) 83,1 Oblast: Nejpřínosnější téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 1 18 žáků 4 žáci 15 žáků 34 žáků základy podnikání ZPFT PPBT 16, Graf č. 14: Nejméně přínosné téma (%)

11 Oblast: Co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ SŠ 33 (23 ze ZŠ Pátova) SOU s maturitou 13 SOU bez maturity 11 Zařadit se do pracovního procesu 1 Nevím 6 Neodpověděl 7 ZŠ Dubá některé žákyně připravily prezentaci pro Den D volnočasová aktivita Přehlídka podnikatelských záměrů. ZŠ Pátova Česká Lípa příkladná aktivita při řešení testů v e-learningu. ZŠ Kravaře výrazná aktivita přímo při realizaci kurzů výuka a seminář. 8 % 1 % 16 % 1 % 47 % SŠ SOU s maturitou SOU bez maturity pracovní proces 18 % Graf č. 15: Co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ (%) Závěrem 45% žáků ZŠ klade největší důraz na Modul 3, věnovaný produktům peněžního a bankovního trhu, tedy finanční gramotnosti. Každá škola si v projektu našla i svou oblast zájmu. Kurz ZŠ Dubá 11

12 Fotogalerie Kurz SPoSŠ Česká Lípa Kurz Gymnázium Nový Bor Kurz ZŠ Pátova Česká Lípa 12 Kurz OA, HŠ a SOŠ Turnov Kurz Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov Kurz SPŠ Česká Lípa

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

My to umíme CZ.1.07/1.1.00/ Úvodní informace Aktivity projektu Výstupy projektu. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

My to umíme CZ.1.07/1.1.00/ Úvodní informace Aktivity projektu Výstupy projektu. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.00/54.0069 Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání My to umíme Úvodní informace Aktivity projektu

Více

Základní znalosti pro pracovníky ITP

Základní znalosti pro pracovníky ITP Závěrečná zpráva z realizace e-learningového ho programu Základní znalosti pro pracovníky ITP 1. E-learningový program Základní znalosti pro pracovníky ITP Základní charakteristika programu, jako garant

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků analýzy GEMINI, kariérové poradenství DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ Evaluační zpráva Hodnocení vzdělávání, moduly 1 22 Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů. Zpráva porovnává hodnocení jednotlivých

Více

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení P03 Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení Číslo výzvy: 1. Číslo a název globálního grantu: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II Vyhlašovatel

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG Academic Writing na ZČU Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni 7. 9. 2017, IVIG Spolupráce s Centrem akademického psaní AV ČR - seminář pro doktorandy ZČU IVIG 2016 prezentace Odborné psaní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Vyhodnocení programu.

Vyhodnocení programu. Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí MSMT- 2088-8/2015 Poskytovatel dotace Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985 Program

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6.

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. Kurzy pro svářečský personál Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049 Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. 2015 Příjemce dotace UNO PRAHA, spol. s r. o. Partneři

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám

2) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2014 (č. j.: MŠMT- 33286/2013) 1) Identifikační údaje

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

OPVK CZ.1.07/3.2.02/ Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším vzdělávání. ANO Muž

OPVK CZ.1.07/3.2.02/ Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším vzdělávání. ANO Muž Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším vzdělávání Evaluační dotazník ke školení Pohlaví ZTP Žena ANO Muž NE Nejvyšší dosažené vzdělání Věk ZŠ do 25 let OŠ s maturitou

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více