Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014"

Transkript

1 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem: 1) říjen prosinec 212 zpracovávání studijních materiálů, nástin prezentací, semináře pro pedagogy 2) leden červen 213 vlastní realizace kurzů, průběžná dotazníková šetření, zpracování studijních materiálů, e-learning, zkušební Den D 3) červenec prosinec 213 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, aktualizace studijních materiálů a prezentací, e-learning 4) leden červen 214 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, aktualizace studijních materiálů a prezentací, e-learning, druhý zkušební Den D 5) červenec prosinec 214 vlastní realizace kurzů, průběžná a závěrečná dotazníková šetření, e-learning, finalizace ICT produktu, aktualizace a finalizace studijních materiálů a prezentací 6) leden březen 215 finalizace Case study, přehlídka podnikatelských záměrů, závěrečná dotazníková šetření, celkové dotazníkové šetření střední školy, základní školy, pedagogové, příprava závěrečného vyhodnocení projektu MI projektu MI Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT Projektová žádost Skutečný stav Poznámka Studijní materiál k jednotlivým modulům Studijní materiál, prezentace a testy k jednotlivým modulům ve formě e-learningu Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Žáci zejména středních, ale zčásti i základních škol Libereckého kraje Odborný tým pracovníků projektu Pedagogové z jednotlivých škol V rámci projektu nebyla realizována žádná výběrová řízení. Klíčové aktivity projektu: KA 1 Tvorba vzdělávacích materiálů k jednotlivým modulům v tomto členění: Modul 1A Základy podnikání první část Modul 1A Základy podnikání druhá část Modul 1B Základní principy fungování trhu část první Modul 1B Základní principy fungování trhu část druhá Modul 2 Financování podniku Modul 2 Řízení podniku Modul 2 Makroekonomie Modul 2 Marketing Modul 2 Motivace Modul 2 Účetnictví Modul 3A Peníze a platební styk Modul 3A Bankovní a nebankovní sektor Modul 3A Úvěry Modul 3A Spoření a investice Modul 3B Malé a střední podniky K těmto modulům byly dodány i pomocné materiály tabulky vzory, příklady, finanční kalkulačka apod., vzorové nejaktuálnější prezentace a testy k jednotlivým modulům. 1

2 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 KA 2 Příprava případové studie (Case study) Case study rozebírá e-shop Mall.cz (dříve Bílé zboží). KA 3 Realizace kurzů a seminářů Kurzy a semináře byly v průběhu projektu realizovány na těchto středních a základních školách: Gymnázium Mimoň SUPŠS Kamenický Šenov Gymnázium Česká Lípa SPŠ Česká Lípa Gymnázium Nový Bor ZŠ Dubá SPoSŠ Česká Lípa ZŠ Kravaře v Čechách OA, HŠ a SOŠ Turnov ZŠ Pátova Česká Lípa Celkově se kurzů zúčastnilo 52 žáků z výše uvedených škol. Nejvíce žáků bylo z Gymnázia Mimoň, Gymnázia Česká Lípa, SPŠ Česká Lípa a SPoSŠ Česká Lípa. Na všech školách byly prezentovány všechny tři studijní moduly jejich obsah byl vždy přizpůsoben dané škole. Na vybraných školách (gymnázia, SPoSŠ, OA, HŠ a SOŠ Turnov) byla rovněž prezentována Case study. KA 4 Průběžné a závěrečné hodnocení kurzů a účastníků, tvorba a zveřejnění podnikatelských záměrů K průběžnému a závěrečnému dotazníkovému šetření daného kurzu docházelo průběžně v polovině a na jeho konci. Podnikatelské záměry žáků byly rovněž předběžně zkušebně hodnoceny v průběhu realizace vždy v červnu 213 a 214 na dvou realizovaných Dnech D. Závěrečná Přehlídka podnikatelských záměrů proběhla v březnu 215 a je zveřejněna na webových stránkách projektu Z vyhodnocení vyplývají následující závěry: a) Procento žáků, které by neoslovil žádný z modulů je zcela zanedbatelné, převážná většina projevuje alespoň částečný zájem o prezentovaná témata. 2 b) Na školách převládá zájem o finanční gramotnost Produkty peněžního a bankovního trhu MODUL 3a) a MODUL 1b) Základní principy fungování trhu. Na OA, HŠ a SOŠ v Turnově zřejmě vzhledem k zaměření školy byl zvýšený zájem zase o MODUL 2b) Řízení podniku, MODUL 3b) Finanční analýza a Přímá podpora MSP a doplňkový modul, který pracovně nazýváme modul 4 Případovou studii. Případová studie byla s úspěchem přednášena i na gymnáziích Česká Lípa a Mimoň a následně rozebírána se studenty na seminářích. c) Optimální jsou pro žáky cca dvouhodinové kurzy kvůli udržení pozornosti a dostatku času na dané téma. Den D Gymnázium Mimoň

3 d) V e-learningu MOODLE je v současné době zapsáno více než 5 uživatelů, kteří jsou v rámci kurzů pro jednotlivé školy rozděleni do skupin podle toho, jak probíhaly přednášky a semináře. e) V e-learningu je jasně patrné, jednak které školy jsou s ním zvyklé pracovat a dále, kde se projektu věnují i pedagogové z daných škol. Tam, kde se projektu pedagogové věnují a současně má škola vlastní e-learning, je návštěvnost cílové skupiny výrazně vyšší, než na školách, kde e-learning nepoužívají. (Používají gymnázia Česká Lípa a Mimoň, částečně SPoSŠ Česká Lípa). Na ZŠ Pátova Česká Lípa se projektu aktivně věnovali pedagogové, proto byl e-learning rovněž velmi dobře využíván. f) Výsledky e-learningových testů mají nejlepší opět obě výše jmenovaná gymnázia a žáci ZŠ Pátova Česká Lípa. g) Návštěvnost webu projektu dosahuje až 3 přístupů za 1 den, v průměru je ale kolem 8 1 přístupů h) Zřízena byla i facebooková stránka projektu. Lze uvést, že každá škola si v rámci projektu našla některou svou prioritu: Gymnázia: aktivita při realizaci kurzů a seminářů, aktivita v e-learningu, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. Volnočasovou aktivitu podnikatelské záměry ale zpracovávali pouze žáci Gymnázia Mimoň. Gymnázium Nový Bor aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. SPoSŠ: aktivita při realizaci kurzů a seminářů, částečná aktivita v e-learningu, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek. Velká aktivita při zpracovávání podnikatelských záměrů. SPŠ Česká Lípa a SUPSŠ Kamenický Šenov aktivita přímo při realizaci kurzů a seminářů, vyplňování dotazníků, včetně volných otázek, prakticky nulová aktivita v e-learningu, žádné podnikatelské záměry. OA, HŠ a SOŠ Turnov malá aktivita celkově při realizaci, v e-learningu, u dotazníkových šetření, žádné podnikatelské záměry. ZŠ Dubá velká aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplnění dotazníků téměř bez využití volných otázek, jeden podnikatelský záměr, prakticky nulová aktivita v e-learningu. ZŠ Kravaře největší aktivita při realizaci kurzů a seminářů ze všech ZŠ, vyplnění dotazníků téměř bez využití volných otázek, prakticky Realizace kurzu na Gymnáziu v České Lípě nulová aktivita v e-learningu ZŠ Pátova velká aktivita při realizaci kurzů a seminářů, vyplnění dotazníků včetně využití volných otázek, velká aktivita v e-learningu. Z výsledků dotazníkových šetření žáků na jednotlivých školách i z reakcí pedagogů z jednotlivých škol vyplývá, že je projekt považován za přínosný a s jeho realizací jsou žáci i pedagogové spokojeni. V průběhu realizace projektu nám na některých školách, kde je projektu věnována významnější pozornost vyplynula doporučení, týkající se další spolupráce se školami a založení žákovských minipodniků, kde by měli žáci možnost vyzkoušet si získané vědomosti a zkušenosti dále v praxi. Na všech školách byl projeven zájem o studijní materiály i prezentace z jednotlivých kurzů. Jako poněkud horší zejména v případě základních škol vidíme nadále účast žáků v e-learningu. V praxi u tohoto projektu platí, že pokud o projekt měli zájem pedagogové na škole, účastnili se e-learningu i žáci dané školy. Pro případné pokračování projektu nebo jeho rozšíření v budoucnu by se osvědčilo mít přímo na dané škole odborného řešitele stávajícího pedagoga, který by se skupinám žáků věnoval jako poradce a dohlédl na jejich aktivitu v e-learningu. 3

4 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden 213 únor 215 na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje. Konkrétně probíhala realizace na následujících školách: Gymnázium Mimoň Gymnázium Česká Lípa Gymnázium Nový Bor SPoSŠ Česká Lípa OA, HŠ a SOŠ Turnov SUPŠS Kamenický Šenov SPŠ Česká Lípa Jako klíčové byly vyhodnocovány následující otázky: 1) úroveň spokojenosti s přednáškami, lektorem, proložením výkladu praktickými příklady 2) zájem o přednášky a semináře Seminář pro pedagogy - Gymnázium Mimoň ze strany žáků 3) zveřejnění studijních materiálů v e-learningu 4) využití kurzu při dalším studiu žáků 5) pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce 6) nejpřínosnější téma 7) nejméně přínosné téma 8) žáci, kteří chtějí dále studovat na VŠ Z celkového počtu 417 žáků SŠ, kteří absolvovali kurzy, se závěrečných dotazníkových šetření účastnilo 411 žáků. Výsledky dotazníkových šetření lze tedy skutečně považovat za plně vypovídající vzhledem ke sledovaným oblastem. Oblast: Úroveň spokojenosti s přednáškami a výkladem, proložením výkladu praktickými příklady a lektorem (lektorkou) Zaškrtněte prosím úroveň Vaší spokojenosti: velmi Jak jste spokojen(a) spokojen/a Úroveň přednášek a srozumitelnost výkladu Proložení výkladu praktickými příklady Spokojenost s lektorem ,63 42,33 3,4 1,45 12,16 celkem spokojen/a spíše nespokojen/a ,69 31,38 1,94,97 42,33 33,9 5,83,97 přednášky lektor prakt. příklady 16,54 velmi spokojen celkem spokojen spíše spokojen 4 Graf č. 1: Spokojenost s úrovní přednášky a semináře, lektorem, ověřováním znalostí na semináři a proložením výkladu praktickými příklady (%)

5 Z tohoto výsledku je patrné, že v průběhu realizace zcela převládla spokojenost s lektory a lektorkami kurzů. Většina žáků byla spokojena rovněž s úrovní přednášek a srozumitelností výkladu a proložením výkladu praktickými příklady. Oblast: Zájem o přednášky a semináře a) velký 97 žáků c) nemám zájem 4 žáků b) částečný 269 žáků d) 5 žáků Oblast: Zájem o zveřejnění vzdělávacích materiálů v e-learningu a) ano 224 žáků c) 118 žáků b) ne 4 žáků d) 29 žáků 1 % 31 % 1 % 1 % ano 24 % ne velký částečný nemám zájem 11 % 57 % 65 % Graf č. 2: Zájem žáků o realizaci přednášek a seminářů (%) Největší zájem o přednášky a semináře projevili žáci SPoSŠ Česká Lípa a Gymnázia Mimoň. Tato skutečnost koresponduje rovněž s volnočasovou aktivitou napsáním podnikatelského záměru obou zkušebních Dnů D se účastnili právě žáci Gymnázia Mimoň a druhého Dne D pak společně se žáky SPoSŠ Česká Lípa. Graf č. 3: Pomůže Vám zveřejnění studijních materiálů v e-learningu (%) O zveřejnění vzdělávacích materiálů v e-learningu projevili zájem zejména žáci Gymnázia Mimoň, Gymnázia Česká Lípa, SPŠ Česká Lípa a SPoSŠ Česká Lípa. Skutečné využití e-learningu se s tímto výsledkem slučuje pouze částečně k nejaktivnějším uživatelům e-learningu skutečně patřili žáci obou výše jmenovaných gymnázií, žáci SPoSŠ ale e-learning využívali v menší míře pouze částečně a žáci SPŠ Česká Lípa jej téměř nevyužili. V tomto případě se zřejmě projevila skutečnost, že e-learningu, konkrétně přímo systému moodle využívají obě gymnázia i ve svém ŠVP, u SPoSŠ a SPŠ tomu tak ale není, proto nejsou žáci těchto škol zvyklí e-learning využívat. 5

6 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Oblast: Využití kurzu při dalším studiu žáků a) ano 15 c), nejsem rozhodnut, co budu studovat 183 b) ne 73 d) 5 žáků Oblast: Pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce a) ano 199 žáků c) 164 žáků b) ne 19 žáků d) 29 žáků 1 % 7 % 45 % 36 % ano 4 % 48 % ano ne ne 18 % 5 % Graf č. 4: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem dalším studiu (%) Graf č. 5: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem uplatnění na trhu práce (%) O možnosti, že lze využít poznatky z realizovaného kurzu při dalším studiu je přesvědčeno 15 žáků, nejvíce je jich ze SPoSŠ Česká Lípa. Tato skutečnost může souviset s tím, že většina absolventů této školy chce dále na VŠ studovat obory s ekonomickým zaměřením. Většina žáků (zejména z gymnázií), nemá dosud představu, co budou dále studovat. Je pravděpodobné, že tato procenta vycházejí i z toho, že poměrně velká část žáků byla v době zahájení realizace kurzů teprve v 1. nebo 2. ročníku. 6 Skutečnost, že se informace, získané absolvováním kurzu mohou hodit na trhu práce, ocenili zejména žáci Gymnázia v Mimoni. Oblast: Nejpřínosnější téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 116 žáků 72 žáků 55 žáků 168 žáků

7 Oblast: Další studium na VŠ 4,87 základy podnikání ZPFT 13,38 28, ,67 PPBT 28,28 56,96 žák gymnázia žák jiné SŠ Graf č. 6: Nejpřínosnější téma (%) 5 Oblast: Nejméně přínosné téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 28 žáků 33 žáků 44 žáků 36 žáků žák gymnázia žák jiné SŠ Graf č. 8: Další studium na VŠ (%) 74,45 základy podnikání ZPFT 1,7 8,2 PPBT 6, Graf č. 7: Nejméně přínosné téma (%) Ze 411 žáků SŠ, kteří absolvovali kurzy v rámci projektu Učme se podnikat bylo 253 žáků gymnázií a 158 žáků ostatních středních škol. Z 253 absolventů gymnázií jich chce 237 studovat na VŠ. Ze 158 žáků středních škol jich ve studiu VŠ chce pokračovat jen 9. Lze předpokládat a výsledky šetření tento předpoklad naplňují, že kolem 9 žáků, kteří o přednášky a semináře projevili velký zájem, chce dále studovat obory s ekonomickým zaměřením. 6 žáků SPoSŠ Česká Lípa je již v současné fázi studia rozhodnuto, že po ukončení SŠ chce začít podnikat. 7

8 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Základní školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných na základních školách Libereckého kraje. Konkrétně probíhala realizace na následujících školách: ZŠ Dubá ZŠ Kravaře v Čechách ZŠ Pátova Česká Lípa Jako klíčové byly vyhodnocovány následující otázky: 1) úroveň spokojenosti s přednáškami, lektorem, proložením výkladu praktickými příklady 2) zájem o přednášky a semináře ze strany žáků 3) využití kurzu při dalším studiu žáků 4) pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce 5) nejpřínosnější téma 6) nejméně přínosné téma 7) co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ Kurz ZŠ Kravaře v Čechách Z celkového počtu 85 žáků ZŠ, kteří absolvovali kurzy, se závěrečných dotazníkových šetření účastnilo 71 žáků. Výsledky dotazníkových šetření lze tedy skutečně považovat za plně vypovídající vzhledem ke sledovaným oblastem. Oblast: Úroveň spokojenosti s přednáškami a výkladem, proložení výkladu praktickými příklady a lektorem (lektorkou): Zaškrtněte prosím úroveň Vaší spokojenosti: velmi Jak jste spokojen(a) spokojen/a Úroveň přednášek a srozumitelnost výkladu Proložení výkladu praktickými příklady Spokojenost s lektorem ,29 43,66 2,81 4,22 celkem spokojen/a spíše nespokojen/a ,43 5,7 2,812,81 4,22 6,56 28,16 7,4 přednášky lektor prakt. příklady 4,22 velmi spokojen celkem spokojen spíše spokojen 8 Graf č. 9: Spokojenost s úrovní přednášky a semináře, lektorem, ověřováním znalostí na semináři a proložením výkladu praktickými příklady (%)

9 Z tohoto výsledku je patrné, že v průběhu realizace zcela převládla spokojenost s lektory a lektorkami kurzů. Většina žáků byla spokojena rovněž s úrovní přednášek a srozumitelností výkladu a proložením výkladu praktickými příklady. 7 % Oblast: Zájem o přednášky a semináře: 9 % a) velký 9 žáků c) nemám zájem 8 žáků b) částečný 53 žáků d) 1 žák ano ne 11 % 1 % 13 % 25 % 59 % velký částečný nemám zájem Graf č. 11: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem dalším studiu (%) 75 % Graf č. 1: Zájem žáků o realizaci přednášek a seminářů (%) Oblast: Využití kurzu při dalším studiu žáků a) ano 42 c), nejsem rozhodnut, co budu studovat 6 b) ne 18 d) 5 žáků Kurz ZŠ Dubá Kurz ZŠ Kravaře v Čechách 9

10 Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Oblast: Pomoc kurzu při uplatnění na trhu práce a) ano 4 žáků c) 15 žáků b) ne 11 žáků d) 5 žáků 47,89 základy podnikání 21,13 7 % ZPFT,6 PPBT 25,35 21 % ano ne Graf č. 13: Nejpřínosnější téma (%) 16 % 56 % Oblast: Nejméně přínosné téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Neodpověděl 12 žáků 59 žáků Graf č. 12: Pomůže Vám absolvování kurzu při Vašem uplatnění na trhu práce (%) 83,1 Oblast: Nejpřínosnější téma Produkty peněžního a bankovního trhu - Finanční gramotnost Základní principy fungování trhu Základy podnikání Neodpověděl 1 18 žáků 4 žáci 15 žáků 34 žáků základy podnikání ZPFT PPBT 16, Graf č. 14: Nejméně přínosné téma (%)

11 Oblast: Co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ SŠ 33 (23 ze ZŠ Pátova) SOU s maturitou 13 SOU bez maturity 11 Zařadit se do pracovního procesu 1 Nevím 6 Neodpověděl 7 ZŠ Dubá některé žákyně připravily prezentaci pro Den D volnočasová aktivita Přehlídka podnikatelských záměrů. ZŠ Pátova Česká Lípa příkladná aktivita při řešení testů v e-learningu. ZŠ Kravaře výrazná aktivita přímo při realizaci kurzů výuka a seminář. 8 % 1 % 16 % 1 % 47 % SŠ SOU s maturitou SOU bez maturity pracovní proces 18 % Graf č. 15: Co chtějí žáci dělat po ukončení ZŠ (%) Závěrem 45% žáků ZŠ klade největší důraz na Modul 3, věnovaný produktům peněžního a bankovního trhu, tedy finanční gramotnosti. Každá škola si v projektu našla i svou oblast zájmu. Kurz ZŠ Dubá 11

12 Fotogalerie Kurz SPoSŠ Česká Lípa Kurz Gymnázium Nový Bor Kurz ZŠ Pátova Česká Lípa 12 Kurz OA, HŠ a SOŠ Turnov Kurz Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov Kurz SPŠ Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6.

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. Kurzy pro svářečský personál Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049 Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. 2015 Příjemce dotace UNO PRAHA, spol. s r. o. Partneři

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Představení projektu EKONOM

Představení projektu EKONOM Představení projektu EKONOM Závěrečná konference projektu EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 Olomouc 18. 6. 2013 1 Základní informace o projektu EKONOM Předkladatel

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA

EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA EVALUACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU MODERNÍ ŠKOLA Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Projekt Moderní škola, Reg. č.: CZ. 1.07./1.1.04/03.0017 Šternberk 2012 Výsledky dotazníkového šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více