2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù"

Transkript

1 kwh/1000h 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù

2 Na web stránce spoleènosti Rabalux prosíme vyberte zvýraznìný, nebo normální 1odkaz

3 Program tvorby energetických štítkù Energetické štítky s èísly artiklù Nastavení parametrù Aktuálnì zvolený jazyk web stránky. Vyberte si, jestli chcete vytvoøit bianco energetické štítky, nebo štítky s èísly artiklù. Vyberte jazyk poadovaných štítkù. Vyberte format štítkù: PDF nebo JPG. Vyberte vzhled stránky: na šíøku, nebo na výšku, kde má být vyznaèeno místo pro otvor na štítku. Vyberte rozloení štítkù pro tisk: štítky na A4, nebo jednotlivì. Napište poadované Rabalux èísla artiklù. Kliknìte na tlaèítko Stáhnout.

4 1 2 3 Bude vygenerován ZIP soubor, ve kterém jsou vámi poadované energetické štítky s èísly artiklù Bude vygenerován ZIP soubor, ve kterém jsou vámi poadované energetické štítky s èísly artiklù L_1600_rabalux..pdf: soubory zaèínající písmenem L : obsahují štítky urèené pro svítidla. LS_1600_rabalux pdf: soubory zaèínající písmeny LS : obsahují štítky urèené pro svìtelné zdroje no_data.txt: V pøípadì, e je nìjaké èíslo artiklu v souboru no_data. txt, prosíme ovìøte, jestli jste napsali èíslo poadovaného artiklu do kolonky správnì. V pøípadì e ano, vyberte prosím pro tento artikel bianco štítek zde.

5 Program tvorby energetických štítkù Bianco energetické štítky Nastavení parametrù Zadejte mnoství poadovaných energetických štítkù pro tisk. Kdy ukáete kurzorem myši na typ bianco štítku, zobrazí se náhled. Vyberte jazyk poadovaných štítkù. Vyberte formát štítkù: PDF nebo JPG. Vyberte vzhled stránky: na šíøku, nebo na výšku, kde má být vyznaèeno místo pro otvor na štítku. Vyberte rozloení štítkù pro tisk: štítky na A4, nebo jednotlivì. Kliknìte na tlaèítko Stáhnout. Bude vygenerován ZIP soubor, ve kterém jsou vámi poadované bianco energetické štítky v poadovaném mnoství.

6 Který typ bianco energetického štítku pøiøadit ke 4svítidlu? 1.1./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. 1.2./ Na toto svítidlo mùete pouít úspornou árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo se dodává bez zdroje.

7 2.1./ Toto svítidlo obsahuje LED árovky, LED zdroje se nedají vymìnit. Svítidlo nemá další svìtelné zdroje. 3.1./ Toto svítidlo obsahuje LED árovky, LED zdroje se nedají vymìnit. Svítidlo obsahuje závit pro další vymìnitelné svìtelné zdroje, konkrétní typy závitù (seznam není kompletní): E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Na tento závit mùete pouít zdroj jakékoli energetické tøídy. Svítidlo se dodává se zdrojem energetické tøídy: C.

8 3.2./ Toto svítidlo obsahuje LED árovky, LED zdroje se nedají vymìnit. Svítidlo obsahuje závit pro další vymìnitelné svìtelné zdroje, konkrétní typy závitù (seznam není kompletní): E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Na tento závit mùete pouít zdroj jakékoli energetické tøídy. Svítidlo se dodává se zdrojem energetické tøídy: A / Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: A.

9 4.2./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: C. 4.3./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: E.

10 4.4./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: A / Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: B.

11 4.6./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: D. 4.7./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: A++.

12 4.8./ Na toto svítidlo mùete pouít jakoukoliv árovku. Konkrétní typy závitù: E14, E27, G9, G4, jakákoli záøivka. Svítidlo dodáváme s vymìnitelným zdrojem energetické tøídy: C. 4.9./ Balení svítidel obsahuje bodové svìtla. Energetická tøída pøidaného zdroje: B.

13 4.10./ Balení svítidel obsahuje bodové svìtla. Energetická tøída pøidaného zdroje: C / Balení svítidel obsahuje bodové svìtla. Energetická tøída pøidaného zdroje: D.

14 4.12./ Balení svítidel obsahuje bodové svìtla. Energetická tøída pøidaného zdroje: E / Balení svítidel obsahuje bodové svìtla. Energetická tøída pøidaného zdroje: A.

15 4.14./ Na toto svítidlo mùete pouít svìtelný zdroj energetické tøídy B, energetická tøída pøidaného svìtelného zdroje je B.

16 5Tipy Velikosti štítkù urèených pro svìtelné zdroje: 36x75mm (36x75mm kulatá linka není v grafice vyznaèena podél modrého rámeèku). Velikosti štítkù urèených pro svítidla: 50x100mm (50x100mm kulatá linka není v grafice vyznaèena podél modrého rámeèku). V kadém pøípadì oznamte personálu v tiskárnì správnou velikost štítkù a její dùleitost. Uvnitø oznaèené grafiky štítku nesmí být ádný otvor, nebo obsah, který se odlišuje od Naøízení 874/2012/EU. Pro tisk doporuèujeme formát PDF. Naše doporuèení v pøípadì tisku vlastní tiskárnou a umístìní štítkù k svítidlùm: Formát: PDF Vzhled: - na výšku, s oznaèením dírky - A4 V tomto pøípadì jsme pøidali k oznaèení štítkù svìtlý rám oznaèující místo pro øez a místo pro otvor. To je také dùvodem, proè je velikost štítkù u svítidel 50x120mm a u svìtelných zdrojù 36x75mm.

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál RADIA PROGLAS Verze 1, 03/2010 grafický manuál 1 2 3 7 8 A. ochranná známka, popis B. Barva a rozměry loga barva rozměry font písma formáty C. Způsoby použití pro barevný tisk ochranný prostor pro černobílý

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled

Pokyny pro itunes U. Vytvoření vlastního kurzu. Přehled Obsah Přehled 1 Začínáme 2 Nastavení kurzu 3 Úpravy a organizace obsahu 5 Přidávání příspěvků, úloh a materiálů 6 Správa a spolupráce 8 Správa zapsaných studentů 9 Doporučené postupy 10 Přehled Díky itunes

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více