Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy"

Transkript

1 Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy ČNK, Olomouc, F. Lopot, J. Potůček*, I. Rychlík** VFN Praha, *Prodos, sro., **FN Královské Vinohrady

2 K čemu národní registr? Zjišťování základních epidemiologických parametrů plánování potřeb národního RRT programu Srovnání způsobu práce a výsledků proti pracovištím pracujícím ve stejných podmínkách (srovnatelná technika, stejná legislativa, stejné platby od pojišťoven, stejný příděl EPO) Srovnatelná populace dialyzovaných pacientů (rasa, věkové složení, komorbidity, dietní návyky) Umožňuje pouze národní registr, srovnání se zahraničními registry jen v omezené míře

3 Určující faktory volby datové struktury RDP 1 Dosažení reálných hodnot epidemiologických parametrů (vyloučení duplicit při dialyzování pacienta na více střediskách v daném roce, při změnách metody léčby u jednoho pacienta PD- HD, HD-PD) Možnost standardního hodnocení přežívání nutný sběr individuálních dat (nejlépe vícekrát v průběhu jednoho roku) s jednoznačnou identifikací pacienta ve fázi sběru dat

4 Určující faktory volby datové struktury RDP 2 Splnění požadavků české legislativy na ochranu osobních údajů (zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat) -Souhlas pacienta s ukládáním jeho dat do RDP -Registrace RDP u Úřadu na ochranu osobních data - Šifrování přenosu dat, zabezpečená přenosová síť -Anonymizace dat ve výstupech z databáze -Rozdělený dešifrovací klíč pro vytvářené databázové soubory -Certifikace PC, ze kterého jsou data odesílána do RDP a na kterém jsou zpět přijímány výsledky pracoviště

5 Určující faktory volby datové struktury RDP 3 Možnost hodnocení dopadu používaných postupů na výsledky léčby (např. vliv úpravy vody a monitorování její kvality na spotřebu ESA) Kromě vlastních dat pacientů nutný sběr dat charakterizujících pracoviště (jednodušší, možno méně často)

6 Určující faktory volby datové struktury RDP 4 Požadavek minimalizace pracnosti vytváření datových souborů poskytujícím pracovištěm a jejich následného přenosu do databáze RDP Minimalizace chybovosti při tvorbě datových souboru a maximalizace spolehlivosti jejich přenosu do databáze RDP -Automatické generování datových souborů informačním systémem Nefris (využito specifika ČR cca 2/3 pracovišť využívají stejný systém) -Alternativní řešení (pro pracoviště s jiným NIS než Nefris, resp. bez NIS) -elektronické internetové formuláře -bezplatné jednopočítačové instalace základního systému Nefris -speciální interfejs mezi NIS a RDP -Elektronický přenos dat přes Internet

7 Výsledná struktura shromažďovaných dat data shromažďovaná 4x ročně (vždy v prvním měsíci nového čtvrtletí za čtvrtletí předcházející) rozdělení dat: -data o středisku (pouze 1x ročně) -základní registrační data pacientů -periodická (biochem. a hematol.) data

8 Sběr dat 1 systém ových informací a ových a telefonických urgencí vedoucím lékařům HDS První začátkem každého čtvrtletí upozornění na otevření sběru dat za čtvrtletí minulé Druhý koncem druhého měsíce čtvrtletí upozornění na chybějící data z HDS a pokračující otevření sběrného kanálu Telefonické upozornění na konci čtvrtletí ové upozornění pracovištím, která dodala data, že jsou hotové výsledky ke stažení na webu RDP

9 Sběr dat 2 tvorba a transfer dat ze systému Nefris Volba položky RDP ze složky Služby

10 Sběr dat 3 tvorba a transfer dat ze systému Nefris Vytvoření exportního souboru dat na certifikovaném PC 2. Upozornění na neúplnost, možnost opravy 3 3. Zadání hesla a odeslání dat na server RDP

11 Sběr dat 4 webovské formuláře (pro pracoviště nepoužívající systém Nefris) https://www.nefro.cz

12 Sběr dat 5 webovské formuláře pro manuální zadávání dat údaje o středisku

13 Sběr dat 6 webovské formuláře pro manuální zadávání dat základní data pacienta Obrazovka s formulářem dat pacientů

14 Sběr dat 7 webovské formuláře pro manuální zadávání dat periodická data pacienta

15 RDP přispívající HDS -přispívající střediska -nepřispívající střediska

16 RDP přispívající HDS podle pravidelnosti dodávání dat v minulém roce -1x -2x -3x -4x

17 RDP stávající pokrytí Data dodává cca 53 středisek (58% z 92 existujících), včetně řetězců (FMC na základě dořešení anonymizace dat a pracovišť podle požadavku firmy, B. Braun Avitum na základě smlouvy s ČNS) nejspolehlivější dodavatelé dat Z tohoto počtu dodává data cca 60% středisek pravidelně každý kvartál V databázi RDP je ke evidováno 4494 dialyzovaných pacientů (cca 72%) Automaticky může dodávat data 69 středisek (používají NEFRIS 75%)

18 RDP stávající problémy sběru dat Pracnost manuálního zadávání dat (HDS pracující s jiným NIS než Nefris) do webovských formulářů možnost řešit vytvořením interfejsu pro generování dat z nemocničního NIS (i při financování ze strany ČNS špatně průchozí na lokální úrovni) Střediska bez počítačového zázemí (přístupu na Internet) už zcela výjimečné Rozhodnutí HDS nebo vedení nemocnice nedodávat data, i když technicky to je možné (používán Nefris) Chybná nebo neúplná data a duplicity

19 RDP filtrace dat a korekce chyb Filtrace dat na úrovni Nefrisu definované meze reálných hodnot Obdobná filtrace dat na vstupu do RDP Typické problémy se správností dat používání různých jednotek (PTH nmol/l, pg/ml, dávky ESA v IU a v µg) záměnu nelze bez znalosti jednotek odhalit Duplicitní hlášení pacienta více středisky záchyt v RDP Prodos - telefonická nebo ová kontrola u poskytovatele dat

20 RDP zpracování dat a výstupy Roční statistická zpráva (ročenka) Základní údaje z kvartálních hlášení na webu RDP Zpětné vyhodnocení dat dodávajícímu pracovišti Spolupráce s ERA Registry projekt QUEST Epidemiologické a klinické studie na datech RDP

21 RDP zpracování dat a výstupy 1: roční statistika Neúplný překryv datové struktury statistika je stále ještě samostatná akce!!! Pracoviště pravidelně dodávající data do RDP si mohou formuláře roční statistiky předvyplnit z dat dodaných do RDP

22 RDP zpracování dat a výstupy 2: celostátní data Vybrané parametry a faktory Aktualizovány na webu každé čtvrtletí výkladní skříň české dialýzy Výhledově anglická mutace Kompletní roční databáze RDP na CD (šifrovaná po třetině klíče předseda ČNS, vědecký sekretář ČNS a předseda Rady RDP)

23 RDP zpracování dat a výstupy 2a: celostátní data https://www.nefro.cz

24 RDP zpracování dat a výstupy 2b: celostátní data přežívání Dle doporučení ERA Registry metoda Kaplana - Meierové Spolehlivá analýza možná jen u pacientů v RRT programu od zahájení činnosti RDP Hard outcome -srovnání se zahraničím

25 RDP zpracování dat a výstupy 3: zpětné vyhodnocení dodávajícímu pracovišti Mediány sledovaných hodnot z dodávajícího pracoviště srovnávány s mediány za celou ČR Zpětné vyhodnocení daného pracoviště dostupné právě jen tomuto pracovišti a pouze přes PC s certifikátem Pro jednotlivá pracoviště nejdůležitější výstup RDP!!!

26 RDP zpracování dat a výstupy 3a: zpětné vyhodnocení dodávajícímu pracovišti

27 RDP zpracování dat a výstupy 4: spolupráce s ERA Registry v projektu QUEST Základní údaje o projektu QUEST: -Hodnocení dopadu aplikace EBPG doporučení na výsledky dialyzační léčby (na základě individuálních dat z národních registrů) -Sbíraná data kardiovaskulární rizika v RRT Ca-P bilance a kostní choroba anémie adekvátnost dialýzy -Požadované počty účastnických HDS: 50 /účastnický stát Možnost financování části statistických prací a tvorby interfejsů pro NIS jiného typu než Nefris z peněz projektu QUEST

28 RDP zpracování dat a výstupy 5: epidemiologické a klinické studie na datech RDP Jeden ze základních cílů RDP data z RDP pro tyto účely dostupná po projednání žádosti Radou RDP každému členu ČNS Možná grantová podpora ČNS Potřebné údaje v grantové žádosti na webu ČNS (popis projektu cíle a potřebná data, data k dispozici pouze anonymní (nemožná identifikace pacienta a střediska (ale střediska rozlišena)) Nutná pouze úhrada programátorských prací provozovateli RDP

29 Organizační struktura a zajištění provozu RDP Dodávání dat: dobrovolné (RDP není uveden ve Sbírce zákonů) Vlastník: Česká nefrologická společnost Provozovatel : ProDos s.r.o. Správce: Rada RDP (volena výborem ČNS, 5 členů, sama si volí předsedu, v současnosti Fixa, Lachmanová, Lopot, Rychlík, Vítko) Financování: výlučně ČNS vytvoření softwaru 240tis. Kč, instalace na střediska 100tis. Kč 2006 a další roky základní náklady na roční provoz 420tis Kč, ad hoc analýzy a práce účtovány zvlášť (ceny bez DPH)

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 7. 11. 2012 Seznam procesů

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

1. Předmět veřejné zakázky

1. Předmět veřejné zakázky 1. Předmět veřejné zakázky 1.1. Předmětem veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka Klinického Informačního Systému (dále KIS) pro Kliniku anesteziologie a resuscitace (dále KAR) FNKV včetně odpovídajícího

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více