Řešení multicentrických klinických registrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení multicentrických klinických registrů"

Transkript

1 Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1

2 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů Jednotlivé fáze vzniku a realizace registru Technické řešení registru Příklady registrů Budoucnost registrů 2

3 Řešení multicentrických klinických registrů Definice a cíle 3

4 Pacientský registr Definice IBA VK1 (Celonárodní) databáze exaktně definovaných anonymizovaných záznamů o pacientech, které vznikly prostřednictvím systematického sběru dat s podporou odborné společnosti, (orgánu státní správy), za účelem získání nebo doplnění epidemiologických dat, posouzení efektivity a bezpečnosti sledované léčby a hodnocení kvality péče o pacienty v daném sektoru zdravotnictví. 4

5 Snímek 4 VK1 Tady se nám, dle mého, otevírá jedinečná možnost ustanovit standardní definici registru v ČR a na Slovensku. Vít Kandrnal;

6 Cíle klinických registrů Získání informací Epidemiologická data Efektivita a bezpečnost léčby v běžné klinické praxi Vzácné nežádoucí účinky, neočekávané vedlejší účinky Podklady pro výpočet farmakoekonomických analýz Heterogenita léčebného přístupu v rámci jednotlivých pracovišť Dodržování guidelines stanovených odbornými společnostmi Prohloubení spolupráce participujících center Vytvoření efektivních informačních kanálů Definování evidence-based postupů Edukace participujících lékařů i pacientů 5

7 Výhody pacientských registrů Data z běžné klinické praxe bez selekce pacientů Flexibilnější struktura než u klinických studií Možnost spojení s již existujícími databázemi Předefinování cílů na základě zjištěných informací Heterogenita populace mnoha úrovňová analýza (komorbidity, komedikace, atd.) Evidence-based data Cost-efektivní získávání dat v přepočtu na jednoho pacienta 6

8 Limity pacientských registrů Není možná randomizace Potenciál pro selekční bias (není dodržená přesná sekvence léčby u všech pacientů) Validita dat není 100% u všech záznamů Variabilita dat (nejednotné intervaly sběru dat, riziko nepřesných definic, nejednoznačná interpretace výsledků) Duplicitní záznamy Chybně zaznamenaná data Data nedostatečná pro plánovanou analýzu (počet záznamů, kvalita) Nutná značná erudice pro vyhodnocení dat 7

9 Řešení multicentrických klinických registrů Fáze vzniku a realizace registru 8

10 Životní cyklus projektu 9

11 Aby to vše fungovalo Odborná garance Definování cílů Revize protokolu Návaznost na zájmy odborné společnosti Prezentace výsledků Projekt management Dokumentace Sběr dat Administrace projektu Komunikace Přiměřená role sponzora Koordinace projektu Diseminace výsledků Analýza dat Statistická analýza biomedicínských dat Prezentace výsledků 10

12 Role odborného garanta Odborná společnost, panel expertů Úloha garanta Definování cílů projektu Zasazení do rámce běžné klinické praxe Revize protokolu, CRF, časového harmonogramu Sladění se zájmy odborné společnosti Koordinace projektu na nejvyšší úrovni Prezentace výsledků V rámci odborných konferencí, články v časopisech Na jednáních odborné společnosti V komunikaci se zástupci státní správy a plátci zdravotní péče 11

13 Projekt management - příprava Možnosti realizace In house CRO Spolupráce s univerzitou Příprava detailního plánu a dokumentace Žádost o grant, rozpočet Rešerše literatury, protokol, formuláře, plán statistické analýzy Podkladové dokumenty pro převedení do elektronické podoby Technické řešení sběru dat Manuál pro spolupracující centra Podklady pro grafické řešení projektu Informační portál projektu Projektová dokumentace včetně časového harmonogramu Smlouvy, hlášení regulačním autoritám Analýza a vyhodnocení dat Komunikace s odbornými garanty, participujícími centry, sponzorem 12

14 Analýza dat Vyčištění dat Doplnění chybějících údajů (queries) Vlastní statistické zpracování Statistická významnost výsledků Klinická významnost výsledků Generování nových hypotéz 13

15 Řešení multicentrických klinických registrů Technické řešení 14

16 Projekt management sběr dat Papírové formuláře Přímočaré vyplňování Rigidní struktura omezeně umožňující úpravy Logistika rozdání a sběru formulářů Digitalizace dat Elektronický sběr Zaškolení centra Instalace SW / přidělení přístupových údajů Iniciální podpora (Ladění databáze) Správa uživatelských účtů Přenos dat Ochrana dat v elektronické podobě 15

17 Management dat technické řešení Standardní webový prohlížeč Pravidelné zálohování dat Definovaný přístup k databázi Vytváření struktury formulářů Definování přístupů Audity přístupů k databázi Validace dat na úrovni databáze 16

18 Zabezpečení dat Na úrovni uživatelů Jedinečné přístupové údaje Školení uživatelů Uživatelský manuál Helpdesk podpora uživatelů Na úrovni přenosu dat HTTPS protokol, 128bitová šifra Na úrovni skladování dat Zabezpečení serverů proti neautorizovanému přístupu Pravidelný audit přístupů k databázi Pravidelné zálohování dat 17

19 Realizované projekty Přes 100 projektů 65 aktivních projektů Onkologie Kardiologie Revmatologie. 18

20 Magister 18 laboratoří Přes 6 tisíc vyšetření 19

21 Úskalí realizace projektu Centra doposud neparticipující na výzkumu Nepřítomnost data manažera Zaškolení velkého počtu center Získání velkého objemu dat manuálním přepisem Kontinuální sledování pacientů Udržení center v projektu Kontrola validity dat Nedostatečně zaznamenané nežádoucí účinky a SAE 20

22 Budoucnost klinických registrů? Interoperabilita s lokálními systémy NIS, LIS Místo manuálního přepisu dat Problémy Parametrizovaný záznam (klinická data) Jednotná klinická terminologie Datové rozhraní DASTA, HL7? Komunikační Svět kliniků versus svět IT 21

23 Řešení klinických registrů Děkuji za pozornost 22

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy

Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): struktura, organizace sběru dat, jejich zpracování a výstupy ČNK, Olomouc,19.-21. 6. 2008 F. Lopot, J. Potůček*, I. Rychlík** VFN Praha, *Prodos, sro., **FN Královské

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Klinický systém. komplexní systém

Klinický systém. komplexní systém Klinický systém komplexní systém Produkt pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících vedení zdravotní dokumentace a některých provozních činnosti na jednotlivých

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020 České školní inspekce na období 2014 2020 1 Východiska 1.1 Postavení v legislativě 1.1.1 Organizace Česká školní inspekce (dále ČŠI ) je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více