Jak Admiral.MAC funguje?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak Admiral.MAC funguje?"

Transkript

1 Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM) - do několika dalších účtů (MAC-Investor, dále MACI) dle procentualního vkladového money managementu. Například, MACM_01 s vkladem dolarů, tři investorské účty - MACI_01_01, MACI_01_02, MACI_01_03 s vklady ve výši $ 10,000, $ 20,000, a dolarů. Při zvoleném shodném risk managementu, bude systém pracovat následovně: MACM_01 otevřel pozice na nákup 1 Lotu EURUSD za ; Systém MAC automaticky otevře následující obchody na investorských účtech MACI_01_01 otevřel pozice na nákup 1 lotu EURUSD za1.4487; MACI_01_02 otevřel pozice na nákup 2 lotů EURUSD za ; MACI_01_03 otevřel pozice na nákup 3 lotů EURUSD za ; Všimněte si prosím, že otevírací ceny na investičních účtech nejsou vždy otevřeny na stejné úrovni jako cena na manažerském účtu. Důvodem je to, že obchody nejsou kopírovány přímo. Běžné dotazy ohledně trhu jsou zasílány na investorský účet prostřednictvím standardního postupu MT4, kde jsou tyto příkazy zpracovány mimo jiné pomocí živé fronty příkazů. Při vysoké volatilitě může být na serveru velmi dlouhá fronta příkazů. Tímto vznikne rozdíl v otevírací ceně mezi MACM a MACI. Investorovi toto zdržení může ovlivnit ziskovost, protože není možné předpovědět volatilitu trhu při zadání pokynu v MACM a není možné předpovědět, zda bude pokyn v MACI za lepší nebo horší cenu. Jak se stát manažerem? V řípadě, že se chcete stát manažerem, musíte si otevřít účet «Admiral.MAC-Manager» v sekci «Manažerský účet» v "Kabinetu Tradera». Registrační formulář obsahuje několik polí, která nejsou na formuláři pro založení účtu. «Manažerský typ» - lze nastavit reálný typ nebo demo typ. To znamená, že účet "Admiral.MAC-Manager" může být jak reálným, tak i demo účtem. Nicméně i když je vybrán typ demo, manažer musí brát správu tohoto účtu vážně. Účet bude zobrazen v hodnocení účtu MAC-Manager a připojovat se k němu budou skuteční investoři. Při výběru Demo účtu musíte zadat výši počátečního vkladu. Později lze zadanou hodnotu upravit v sekci «podrobnosti účtu». «Kontrolní sběrný účet» - jedná se o speciální druh neobchodního účtu, na který budou připsány všechny provize. Pokud tento typ účtu již existuje, bude vybrán ve výchozím nastavení, pokud ne, nebo je potřeba vytvořit samostatný kontrolní účet pro registrované v MAC-Manager, je třeba vybrat "otevřít nový kontrolní účet» z rozbalovacího seznamu. Účet Admiral.Control je neobchodní účet, který slouží výhradně pro převody finančních prostředků mezi investory a manažery. «Komise ze zisku» = určuje poplatky, které investor musí zaplatit manažerovi jako procento ze zisku. Hodnota se může pohybovat od 0% do 100 %. Například, pokud investorské účty MACI_01_01, MACI_01_02, MACI_01_03 vytvořily zisk ve výši $ 1000, resp. $ 2000, a $ 3000, a komise z provize je nastavena na 10 %, aktivací výpočtu zisků na manažerský účet

2 budou připsány částky ve výši $ 100, $ 200, a $ 300, a z účtů MACI_01_01, MACI_01_02, MACI_01_03 budou tyto částky odepsány. Výpočet zisků může být aktivován manažerským obchodníkem kdykoli, za předpokladu, že nemá manažerský účet otevřené pozice a/nebo nevyřízené příkazy. «Komise z objemu» - komise vyplacená manažerovi z obchodního objemu investorských účtů, definovaná jako procentuální podíl z objemu obchodů na investorských účtech. Hodnota se může pohybovat od 0 % do 0,1 %. Například pokud komise z objemu je nastaven na 0,005 % a investorský účet otevřel a zavřel pozici koupě 1 lotu EURUSD za 1,27580, tak z investorského účtu bude převedeno 6,38 dolarů na vrub manažerského účtu. Vypočte se to následujícím způsobem: koupě 1 lotu = EUR = * = $ $ / 100% * 0.005% = 6.38$ Výpočet komise z objemu se provádí automaticky v reálném čase na základě uzavření transakcí na účtech Invest-MACM. «Minimální vklad investora» - minimální vklad, který je požadován po investorovi, je uveden v měně, která se používá v MAM-Manager. Investoři s menšími vklady se nemohou připojit k MAM-Manager. Hodnota se může pohybovat od 0 (v tomto případě nejsou žádná omezení) do nekonečna. Doporučuje se nastavit tento parametr tak, aby velikost investorského účtu byla alespoň polovina z velikosti účtu MAC-Manager. Prosíme o pečlivé vyplňění těchto polí, protože po připojení prvního účastníka je již nebude možné změnit (s výjimkou «minimálního vkladu investora»). V připadě reálního účtu MAC-Manager, po úspěšné registraci a financování účtů, bude účet aktivován a připraven k použití. Obchodník může začít obchodovat.účet bude zobrazen v žebříčku účtů MAC-Manager a účastnici si budou moci vybrat poskytovatele signálu pro jejich investorské účty. Vzhledem k povaze systému MAC je omezen počet účastníků na 50, proto se doporučuje sledovat počet účastníků a pokud je to nutné, otevřít další účet MAC- Manager. Pokud již obchodník má účet MAC-Manager, který ale nebyl financován a je neaktivní, pak není možná registrace dalšího účtu stejného typu. Jak se stát investorem? Abyste se stali investorem a mohli se připojit k signálům zvoleného obchodníka, je nutné udělat následující kroky: 1. Otevřít a financovat účet typu Admiral.MAC-Invest. 2. Připojit tento účet do systému MAC k účtu vybraného obchodníka. Chcete-li otevřít účet typu Admiral.MAC-Invest, je nutné otevřít v Kabinetu Tradera sekci Investor accounts " a kliknout na odkaz "Open MAC-Invest account". Registrační formulář se neliší od obvyklé formy založení účtu, ani, co se týká metod vkladu. Jakmile je účet otevřen a financován, bude možné připojit se k signálům v MAC-Manager. Pro připojení zvolte "připojit se k MAC-Manager z nabídky možnosti účtu Admiral.MAC- Invest. Forma připojení má následující parametry: "Manažerský účet" počet účtů Admiral.MAM-Manager

3 Minimální objem - minimální objem obchodů na Vašem účtu Admiral.MAC-Invest. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena jako minimální hodnota povolená obchodním serverem (obvykle 0,01 lotů). Například MACM_01 s vkladem dolarů se otevřou následující pozice: MACM_01 otevřel pozice na nákup 0,01 lotů EURUSD za 1,4485; V případě, že MACI_01_01 má 1000 dolarů, MACI_01_01 podle pravidla úměrnosti otevře transakci s desetkrát menší hodnotou, tj. 0,001 lotů. Ale to není možné, protože minimální povolený objem je 0.01 lotů. Proto v závislosti na parametru minimálního objemu = 0,01 lotů MACI_01_01 otevře následující pozice: MACI otevřel pozici na nákup 0.01 lotů EURUSD za ; "Maximální objem" - maximální výše transakce, která je povolena na účtu Admiral.MAC- Invest. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena dle maximální povolené částky na obchodním serveru (obvykle 50 lotů). Například MACM_01 s vkladem dolarů otevře následující pozici: MACM_01 otevře pozici na nákup 8 lotů EURUSD za ; V případě, že MACI_01_01 má vklad $ 100,000, MACI_01_01 dle pravidla úměrnosti otevře transakci s desetkrát větší hodnotou, tj. 80 lotů. Ale to je nemožné, protože maximální velikost transakce, která je povolena na serveru MT4 je 50 lotů. Proto v závislosti na parametru maximálního objemu = 50 lotů, MACI_01_01 otevře následující pozici: MACS otevře pozici na nákup 50 lotů EURUSD za ; Je třeba poznamenat, že parametry "minimálního objemu" a "maximálního objemu" jsou nástroje k omezení rizik pro investora. Díky nastavení omezení maximálního objemu transakcí na účtu přiměřeně ke vkladu je možné se vyhnout značným finančním ztrátám. A pokud parametry "minimálního objemu" a "maximálního objemu" mají stejnou hodnotu, například 0,1 lotů, pak účet Admiral.MAC-Invest otevře pozici pouze v této výši bez ohledu na to, kolik jich otevře účet MAC-Manager. "Faktor rizika" = je multiplikátor, který upravuje množství obchodů na investorském účtu. Faktor rizika upravuje objem, který se vypočte jako poměr k výši vkladu. Pokud všechny účty MAC-Invest mají hodnotu "1", bude systém fungovat, jak je popsáno výše, tj. otevře pozice v přesném poměru k objemu vkladu, s ohledem na omezení,minimálního objemu" a "maximálního objemu". Vezměme si příklad, kdy jsou vklady na účtech $ 10,000, ale: MACI_01_01 faktor rizika = 1.0; MACI_01_02 01 faktor rizika = 0.5; MACI_01_03 01 faktor rizika = 2.0; MACM otevře obchod: MACM_01 otevřel pozice na nákup 1 lotu EURUSD za ; Následuje signál, účty MAC-Invest otevřou: MACI_01_01 otevřel pozice na nákup 1.0 lot EURUSD za ; MACI_01_02 otevřel pozice na nákup 0.5 lotů EURUSD za ; MACI_01_03 otevřel pozice na nákup 2.0 lotů EURUSD za ; Jak je vidět, objem účtu MACI_01_02 ze standardní konfigurace je pouze poloviční a na MACI_01_03 je dvakrát větší. V prvním případě v poměru ke vkladům odhadovaný objem 1 lotu vynásobený rizikovým faktorem = 0,5, byl snížen na polovinu, a ve druhém případě, odhadovaná částka 1 lot vynásobený rizikovým faktorem = 2, zdvojnásoben.

4 Jakmile systém připojí účet MAC-Invest k vybranému účtu MAC-Manager, bude účet kopírovat všechny signály vygenerované účtem MAC-Manager. Všechny položky mohou být uzavřeny samostatně prostřednictvím obchodní platformy MT4 bez čekání na signál k uzavření účtu MAC-Manager. Otevírání pozic je možné jenom přes účet MAC-Invest. Můžete změnit status připojení účtu MAC-Invest k účtu MAC-Manager a nastavení tohoto připojení ("minimální objem", "maximální objem", "faktor rizika".stav připojení může být: "Přihlášen" - připojí se a aktivuje signály účtu MAC-Invest s účtem MAC-Manager. Po této operaci účet MAC-Invest přijímá nabídky účtu MAC-Manager a dostává všechny jeho signály a také nemůže být připojen k jinému MAC-Manager. "Odhlášen" odepře signály odhlásí účet MAC-Invest od účtu MAC-Manager. Následně účet MAC-Invest přeruší všechny vazby s účtem MAC-Manager a může být připojen k jinému manažerovi. "Aktivní" účet MAC-Invest je připojen k účtu MAC Manager a dostává všechny jeho signály. "Neaktivní" účet MAC-Invest je připojen k vybranému účtu MAC Manager, ale nepřijme obchodní signály. V kterémkoli okamžiku může propojený a aktivní účet MAC-Invest změnit nastavení "minimálního objemu", "maximálního objemu" a "faktor rizika", pomocí menu "možnosti připojení". Nové nastavení se budou vztahovat pouze na nově otevřené pozice, a nebudou mít vliv na dříve otevřené pozice. Při připojení k účtu MAC-Manager, je doporučeno věnovat zvláštní pozornost následujícím parametrům: "Vklad" - velikost vkladu. Vklad na účet MAC-Invest by měl být vyšší nebo roven vkladu na účet MAC-Manager. V případě, že vklad na účet MAC-Invest je nižší než 50 % vkladu na účet MAC-Manager, účet MAC-Invest bude nést vyšší riziko. «Komise ze zisku» - poplatek obchodníka, který se počítá jako procento ze zisku. Hodnota se může pohybovat od 0 % do 100 %, ale obecně tento parametr nepřesahuje %. Systém MAC poskytuje manažerskému obchodníkovi možnost vypočítat a získat odměnu kdykoli za předpokladu, že nejsou k dispozici žádné otevřené pozice a je zde zisk, který ještě není kompenzován. «Komise z objemu» - tento poplatek se platí manažerovi za objem obchodních transakcí na investorských účtech. Jeho výše se zobrazí v procentech bez ohledu na finanční výsledek těchto operací. Tento poplatek se odečítá z účtu MAC-Invest po uzavření každé transakce. Hodnota se může pohybovat od 0 % do 0,1 %. To znamená, že například když uzavřete obchod s pozicí na nákup 1 lot EURUSD za 1,2550 na účtu MAC-Invest, budou z tohoto účtu strženy následující částky v závislosti na nastavení parametru "komise z objemu": Komise z objemu = ,000EUR/100% * 0.1% = 100EUR Komise z objemu = ,000EUR/100% * 0.01% = 10EUR Komise z objemu = ,000EUR/100% * 0.001% = 1EUR

5 Takto ve většině případů, kdy hodnota parametru "komise z objemu" přesahuje 0,01 %, je to příliš nákladné pro účet MAC-Invest a obchodník s tím musí zacházet opatrně.

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Obsah. ifondy.cz Manuál k prostředí. Provozovatelem serveru ifondy.cz je stále KZ Finance, spol. s r.o, která uvítá vaše věcné připomínky.

Obsah. ifondy.cz Manuál k prostředí. Provozovatelem serveru ifondy.cz je stále KZ Finance, spol. s r.o, která uvítá vaše věcné připomínky. Servírujeme nové ifondy.cz Nové ifondy jsou svým záběrem nyní širší a jak se dočtete dále, aplikace Moje portfolio Vám nabídne práci nejen s podílovými fondy, ale také s akciemi ze SPAD, či stavebním spořením

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více