Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu :"

Transkript

1 Obchodování měn a CFDs je velice spekulativní a může zahrnovat riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, před využitím služeb si prosím prostudujte rizika spojená s obchodováním. Před přijetím Big Opportunities Bonusu prosím prostudujte obchodní podmínky Big Opportunities Bonus a poraďte se s odborníkem, pokud je to nezbytné. Tato nabídka opravňuje Admiral Markets AS (Admiral Markets) k Big Opportunities Bonusu dle následujících podmínek: Vklad Bonus Požadavek na Exspirační doba zobchodovaný objem (v lotech) Nad 5000 EUR 1350 EUR dní Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu : 1. Všeobecné podmínky 1.1 Kampaň Big Opportunities Bonus je platná pouze ve speciálních případech a je poskytnuta vybrané skupině účastníků (účastník). Tento Big Opportunities Bonus není přenosný a je omezen pouze na příjemce této nabídky. 1.2 Tato nabídka Big Opportunities Bonus je platná od do a to pouze, pokud byla poslána osobně em zástupcem Admiral Markets. 1.3 Nabídka Big Opportunities Bonus je platná třicet (30) dní od data registrace. Jestliže je vklad (vklad) uvedený v aktuální nabídce Big Opportunities Bonus obdržen poté, co uplynulo 30 dní od data registrace, Admiral Markets má právo zrušit nárok na bonus. 1.4 Bonus představuje pouze dodatečnou volnou marži, zvyšuje tedy výši finančních prostředků dostupnou pro obchodování (např. pro otevření nové pozice a zachování maržových požadavků k těmto pozicím). Nicméně bonus není součástí zůstatku na obchodním účtu jako takového, nemůže být vybrán ani převeden na jiné účty před splněním požadovaného obchodního objemu (požadovaný obchodní objem), který je uveden v aktuální nabídce Big Opportunities Bonus. 1.5 Bonus je vložen na účet jako maržový úvěr, a proto nemůže být použit ke krytí obchodních ztrát. 1.6 Obchodní objem je počítán v lotech, kde se 1 lot rovná 100,000 základní měny. Zobchodovaní jednoho lotu 'round-turn' se rozumí otevření pozice o velikosti 100,000 základní měny a uzavření té samé pozice. Tímto způsobem zobchodujete 1 lot z požadovaného obchodního objemu, zobchodování 1 lotu musí být v souladu s podmínkami stanovenými v paragrafu 1.8.

2 1.7 Kvůli značným rozdílům v maržových požadavcích a výchozímu objemu kontraktu pro neměnové instrumenty, výpočet požadovaného obchodního objemu pro takové instrumenty je rozdělen následovně: Kovy: ZLATO 1, STŘÍBRO - 10 Komoditní futures CFDs: PLYN - 5, ROPA - 5 Indexové CFDs: WIG40-200, SP , NQ100, CAC40, STOXX50-50, FTSE100, DAX30, JP225, ASX200, IBEX35-20, DJI30, MIB40-10 Akciové CFDs: Všechny akciové CFDs Příklad: Když účastník otevře pozici na 100 kontraktů FTSE indexu, výše obchodu musí být zkonvertována na obchodní objem, který bude odpovídat požadavkům kampaně na obchodní objem. To provedeme tak, že se výše obchodu (100 kontraktů) vydělí rozdělovatelem konkrétního instrumentu (20), takže objem obchodu bude činit 100/20 = 5 lotů dle požadavku na obchodní objem. 1.8 Platný obchod pro výpočet požadovaného obchodního objemu je otevření a uzavření obchodu, který splňuje všechny tři následující kritéria: - obchod byl otevřený minimálně 15 minut 00 sekund; - zisk nebo ztráta tohoto obchodu je minimálně 3 pipy; - obchod nebyl hedgeován. Hedgeovaný obchod znamená otevření reverzní pozice (protipozice) a následné započtení obchodu stejného instrumentu stejného nebo podobného objemu (±30%) během 15 minut od otevření původní pozice. 1.9 Bonus se může stát zůstatkem na účtu účastníka pouze v plné výši a pouze poté, co byl splněn požadovaný obchodní objem.

3 1.10 Čas pro zobchodování potřebných lotů je omezen. Účastníci mají 120 dní (exspirační doba) ode dne obdržení bonusu, aby splnili požadovaný obchodní objem. Jestliže nebyl požadovaný obchodní objem splněn a exspirační doba pro bonus vypršela, Admiral Markets má právo bez přechozího upozornění odstranit výši bonusu z obchodního účtu účastníka Účastníci kampaně Big Opportunities Bonus nejsou omezeni v dalších vkladech na jejich obchodní účty, aby zachovali dostatečnou marži, nebo měli větší marži pro jejich obchodní cíle, nicméně bonus dostane účastník pouze jednou a pouze na jeden obchodní účet během celé kampaně Za žádných podmínek by neměla obchodní strategie účastníka brát v úvahu obchodní podmínky této bonusové kampaně. Všechna obchodní rozhodnutí by měla být učiněna na základě účastníkova porozumění trhu a zvážení rizik a konkrétních obchodních strategiích účastníka Kvůli dodatečnému volnému margin limitu, který je tvořen výší bonusu na obchodním účtu, účastník přijímá a souhlasí, že mimo výchozí Stop Out level uvedený na webových stránkách Admiral Markets (margin level klesne pod 30% nebo níže), bude na obchodní účet účastníka, který obsahuje bonus, aplikován dodatečný Stop Out. Otevřené pozice účastníka budou okamžitě uzavřeny, jestliže dojde k výchozímu nebo dodatečnému Stop Outu na obchodním účtu účastníka Dodatečný Stop Out spustí Stop Out proceduru a uzavření všech otevřených pozic, jestliže účastníkův celkový majetek na účtu (vlastní zůstatek + aktuální plovoucí zisk/ztráta + swap + výše bonusu komise za obchod) klesne pod výši obdrženého bonusu (maržový úvěr). Příklady: Podmínky výchozího Stop Outu Pokud má účastník na obchodním účtu 1000 USD vlastních financí a dalších 250 USD obdržel jako bonus, celková výše, která může být použita jako marže, je 1250 USD. Jestliže účastník využije 1000 USD jako marži, výchozí Stop Out se spustí, jestliže klesne aktuální majetek na účtu pod 30% použité marže, např. když majetek klesne na 300 USD nebo níže. Majetek nesmí klesnout pod částku bonusu, tato zbývající částka 300 USD je vyšší než částka obdržená jako bonus, proto se výchozí Stop Out spustí, jakmile marže klesne na 30%. Podmínky dodatečného Stop Outu Vezmeme si stejné parametry, jako jsou v příkladu výše, ale tentokrát účastník použije pro maržové požadavky 500 USD. V takovém případě bude 30% těchto maržových požadavků 150 USD, tato částka je menší než obdržený bonus (250 USD), proto jakmile klesne celkový majetek na účtu pod 250 USD, bude

4 aplikován dodatečný Stop Out. Stop Out se spustí na 50% marže. 2. Obdržení bonusu 2.1 Bonus může být poskytnut účastníkovi, který obdržel podmínky od zástupců Admiral Markets em a odpověděl na tento , že přijímá obchodní podmínky kampaně. 2.2 Poté, co je účastníkův obchodní účet financován, účastník na to musí upozornit Admiral Markets em, aby mohl být připsán bonus na účastníkův obchodní účet. musí obsahovat číslo obchodního účtu a výši vkladu. 2.3 Bonusy budou připsány pouze na ten samý reálný obchodní účet, který byl účastníkem financován. 3. Výběry z obchodních účtů během kampaně 3.1 Jakmile je bonus jednou připsán na obchodní účet účastníka, zůstává spojený s tímto účtem a nemůže být vybrán ani částečně, ani úplně, ledaže je splněn požadovaný obchodní objem v jeho plné výši. 3.2 Interní transfery bonusu na jiné obchodní účty nejsou povoleny, ledaže byl splněn požadovaný obchodní objem v jeho plné výši. 3.3 Účastník může vybrat nahromaděné zisky a dřívější vklady z obchodních účtů. Účastník rozumí a souhlasí s tím, že v případech, v kterých se výběr vložených financí objeví předtím, než je splněn požadovaný obchodní objem, povede k úplnému odebrání bonusu z účtu účastníka. 3.4 Jestliže má účastník otevřené pozice, může vybrat limitované množství nahromaděného zisku a stále si ponechat bonus. Povolenou výši výběru lze vypočítat za použití tohoto vzorce: 70% volná marže výše bonusu vklad v rámci kampaně. 3.5 Jestliže kdokoliv z účastníků kampaně nesplní požadovaný obchodní objem během exspirační doby od obdržení bonusu bonus může být odebrán z účtu účastníka bez jakéhokoliv předchozího upozornění od Admiral Markets. Je vlastní zodpovědností účastníka předtím, než kampaň skončí, aby zajistil dostatečnou marži na svém účtu tak, aby po odebrání bonusu zůstala marže dostatečná, aby se účastník vyhnul Stop Outu a uzavření všech otevřených pozic. 3.6 Jestliže účastník kampaně splní požadovaný obchodní objem během exspirační doby od obdržení bonusu bonus bude automaticky převeden během 48 hodin z políčka úvěr do políčka zůstatek a všechna omezení týkající se převádění bonusové částky budou zrušena.

5 3.7 Jestliže je bonus z obchodního účtu účastníka odebrán nebo se po zobchodování potřebných lotů stane Vaším zůstatkem, budete si moci bonus vybrat z Vašeho obchodního účtu. 3.8 Jakmile je bonus odebrán z účtu účastníka kvůli výběru nebo transferu, účastník ztrácí právo na novou nabídku bonusu. 4. Závěrečná ustanovení 4.1 Po celou dobu si Admiral Markets vyhrazuje právo doplnit, změnit nebo zrušit tuto kampaň s předchozím upozorněním účastníků em. 4.2 Jestliže má Admiral Markets podezření, že účastník kampaně zneužil nebo se pokusil zneužít kampaně nebo se zachoval s nedostatkem dobré víry vůči Admiral Markets, Admiral Markets si vyhrazuje právo odepřít, odmítnout, zrušit nebo vybrat zpět od tohoto účastníka jakoukoliv výši bonusu, a pokud je to nezbytné, zrušit obchodní podmínky této kampaně a dohodu o založení účtu s ohledem na uvedeného účastníka kampaně, buď dočasně nebo trvale nebo vypovědět přístup účastníka ke službám a/nebo blokovat účty tohoto účastníka. 4.3 Bonusové finanční prostředky jsou majetkem Admiral Markets, dokud účastník kampaně nedosáhne minimálního požadovaného obchodního objemu během exspirační doby. 4.4 Je vlastní odpovědností účastníka ujistit se, že jsou zaplaceny všechny platné daně a poplatky z bonusu v jeho zemi. 4.5 Všechny spory nebo situace, které nejsou pokryty těmito obchodními podmínkami, budou řešeny v souladu s Postupem pro řešení reklamací klienta Admiral Markets. 4.6 V případě jakýchkoliv nejasností nebo rozporu či nesouladu mezi těmito obchodními podmínkami a obchodními podmínkami v anglickém jazyce, které jsou dostupné tr.admiralmarkets.com, mají obchodní podmínky v anglickém jazyce větší váhu.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014 1. Společnost OBCHODNÍ PODMÍNKY September 2014 1.1. Společnost je licencována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") jako Cyprus Investment Firm (CIF) a má oprávnění k poskytování

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ 25949098, se sídlem Vinohradská

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více