Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 2.4 Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 2.4 Česky"

Transkript

1 Subscription Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 2.4 Česky

2 I Copyright 2012 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti Faunus Analytics. Kopírování, reprodukce a publikace v jakékoliv podobě (včetně za účelem získání komerční výhody) dokumentu jako celku nebo jeho části je bez písemného souhlasu držitele práv zakázáno. Všechny otázky, tykající se tohoto dokumentu a v něm uvedených informací můžete konzultovat prostřednictvím využití elektronické pošty nebo telefonních čísel (Moskva) nebo (Praha).

3 II Obsah 1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ ROZESÍLÁNÍ ANALYTICKÝCH INFORMACÍ Volba obsahu a času rozesílání Volba zobrazovaných nástrojů Speciální nastavení obchodních signálů Uzavření pozic Nastavení obchodních podmínek OBECNÉ NASTAVENÍ ROZESÍLÁNÍ Časové pásmo Časová zpoždění Nastavení kanálu elektronické pošty Bezplatný demo-režim Režim řízení rizik HISTORIE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB DLE ROZESÍLÁNÍ DISTRIBUČNÍ KANÁLY SLUŽEB... 12

4 III 1. NASTAVENÍ PARAMETRŮ ROZESÍLÁNÍ ANALYTICKÝCH INFORMACÍ 1.1 Volba obsahu a času rozesílání Struktura rozesílaných informací se určuje typem informací a časem jejich doručení. Typ informace je určován typem aplikace a obchodním nástrojem, s kterým je informace spojená. V současné době jsou k dispozici 2 typy aplikací: Indikátory prognóza změny kotací za 24-hodinové období Obchodní signály jednoznačná doporučení pro provedení spekulativního obchodu Dozvědět se podrobnosti o každé službě můžete v dokumentu Návod k použití Služeb. Obchodními nástroji pro Forex jsou měnové páry. Seznam podporovaných obchodních nástrojů lze vidět v sekci Nástroje, která je dostupná přes menu Výkaznictví Trhy a nástroje. Volba nástrojů a času doručení se provádí pomocí označení příslušných pozic v tabulce nastavení. Pro nastavení rozesílání musíte přejít do sekce Osobního Profilu "Moje služby". Volba potřebného typu aplikace se provádí přes přechod na příslušnou záložku sekce.

5 IV Tabulka nastavení má titulky v horní a v levé části. Horní titulky ukazují čas v hodinách, podle kterého si přejete dostávat informace dle rozesílání. Hodnoty času jsou v rozmezí 0 až 23. Titulky v levé části ukazují obchodní nástroje, na které si přejete dostávat informace dle rozesílání. Například, následující fragment tabulky ukazuje, že odběratel si přeje dostávat prognózy a doporučení na měnový pár EUR/USD trhu FOREX začátkem dne (0 hodin), v 5,12 a 18 hodin. Pro označení nebo zrušení označení všech pozic tabulky nastavení lze použit odkaz v levém horním rohu tabulky (Vybrat vše, Odstranit vše).

6 V 1.2 Volba zobrazovaných nástrojů Pro řízení počtů zobrazovaných nástrojů v tabulce nastavení lze využít filtr nástrojů Pro komfortnější volbu je realizováno několik způsobů filtrace. Všechny nástroje jsou seskupeny do balíků. V současné realizaci se používají následující balíky nástrojů. FOREX - Základní balík obsahuje nástroje s nejvyšší likviditou a prognózovatelností. FOREX - Rozšířený balík obsahuje nástroje, které nejsou zapojeny do základního balíku, více rizikové, ale podporované systémem. Drahé kovy - obsahuje Zlato, Stříbro, Platinu a Palladium Ruské akciové indexy- přední indexy ruské burzy RTS-MICEX Světové indexy - Akciové indexy největších světových burz a mezinárodních raitingových agentur Exchange Traded Funds - Akcie, obchodované na burze indexových fondů Akcie USA - akcie nejlikvidnějších emitentů vedouucích burz USA Ruské akcie - "modré lupínky", které jsou obchodovány na Ruské burze RTS- MICEX Kromě volby balíku lze dodatečně upřesňovat obchodní nástroje, a to uvedením báze a měny kotace. Pokud zvolíte jak bázi, tak i měnu kotace, pak v tabulce nastavení se objeví pouze jeden řádek pro uvedený nástroj. Pokud zvolíte pouze bázi / měnu kotace, pak se v tabulce objeví všechny nástroje zapojené do označeného balíku a obsahující bázi / měnu kotace.

7 VI Pro ponechání v tabulce nastavení pouze řádků, ve kterých je alespoň jedná označená pozice, lze využít parametr Zobrazovat pouze zvolené nástroje. 1.3 Speciální nastavení obchodních signálů Uzavření pozic Obchodní signály informují o doporučovaných operacích s obchodními ordery a o parametrech těchto operací. Jednou z těchto operací je operace uzavření pozice. Pro omezení možných ztrát a pro efektivnější řízení rizik systém poskytuje možnost nuceného uzavření orderů. Například, přihlásili jste se k obchodním signálům na měnový pár EUR/USD pouze na čas 10 hodin dopoledne. Nechme, že v tomto čase vám byl zaslán signál na otevření pozice. Ale potom v 19 hodin se trh prudce otočil, a systém vytvořil signál na uzavření pozice. Pro trvale doručení signálů na uzavření orderů v nezávislosti na nastaveném plánu doručení, zapněte parametr Informovat o uzavření orderů v sekci Účet Můj profil Nastavení rozesílání. Chcete-li držet krok s trhem, doporučujeme se přihlásit k obchodním signálům na všechny 24 hodiny.

8 VII Nastavení obchodních podmínek Výchozí nastavení obchodních signálů určuje objem lotů v orderech za předpokladu, že bilance obchodního účtu se rovná určité permanentní hodnotě v USD, a používá se standardní typ lotů. Jelikož vaše reálné obchodní podmínky se liší od parametrů výchozího nastavení, je nutné přepočítat objemy orderů dle jednoduchého vzorce (příklad je v dokumentu Faunus Asset Management Servivces Guide ). Můžete změnit nastavení obchodních podmínek v sekci: Účet Můj profil Obchodní podmínky. V této sekci lze určit typ lotu, měnu vašeho obchodního účtu a přibližnou bilanci. Na základě těchto údajů systém bude automaticky personálně pro Vás vyčíslovat doporučený objem orderů. Uvádět bilanci s vysokou mírou přesnosti po každé změně není nutné. Odklony ve výši 10% do jakékoliv strany jsou přípustné. Dostupné typy lotů: Základní standardní typ. Hodnota standardního lotu závisí na trhu a na obchodním nástroji. Například, pro Forex je to jednotek základní měny měnového páru. Pro burzovní index se standardní lot rovná 1 jednotce indexu. Mini Ekvivalent 0.1 standardního lotu Micro Ekvivalent 0.01 standardního lotu

9 VIII 2. OBECNÉ NASTAVENÍ ROZESÍLÁNÍ 2.1 Časové pásmo Čas doručení informací se uvádí ve vašem časovém pásmu. Časové pásmo se nastavuje v sekci Účet Můj profil Osobní údaje přes parametr Časové pásmo. 2.2 Časová zpoždění Kvůli možným technickým zpožděním se k vám mohou informace dostávat ne přesně v prvních vteřinách počátku hodiny. Pro kontrolu maximálních časových zpoždění lze využít parametru Maximální zpoždění v sekci Účet Můj profil Nastavení rozesílání. Daný parametr umožňuje uvést maximálně přípustné časové zpoždění odeslání v hodinách. Pokud odeslání informace se zpožďuje a informace není doručena v uvedený v čas, pak se inromace považuje ze nodeslánou a služba za neposkytnutou.

10 IX Upozorňujeme, že se jedná o zpoždění odeslání, nikoliv doručení. Z důvodu existence nekontrolovaných servisem zpoždění v kanálech doručování (elektronická pošta, sms a jiné), čas faktického doručení se liší od času odeslání informace. Zpoždění mohou být způsobena fungováním spam-filtrů, nedostupností sítě atd. Služby se mohou nedoručovat kvůli principiální absenci prognóz. Například, pokud je současný stav trhu netypický a neodpovídá oblastí možností prognózování. Můžete přesně, že absence prognózy je vyvolána právě algoritmickým odmítnutím vyplnění prognózy (ne technickými problémy). Pro to je potřeba zapojit režim informování o absenci prognózy v sekci nastavení rozesílání. Poté v případě absence prognózy z důvodů technických příčin pro aplikaci "Indikátor" bude doručován speciální (bezplatný) indikátor, uvádějící, že žádné prognózy na tento nástroj v daném čase nebudou. 2.3 Nastavení kanálu elektronické pošty

11 V sekci Účet Můj profil Nastavení rozesílání lze změnit standardní záhlaví pro elektronické maily. Můžete změnit formát dopisů elektronické pošty. Jsou dostupné HTML a jednoduchá textová varianta. Podle výchozího nastavení je zvolen html-formát jakožto nejvíce funkční. Pokud váš poštovní klient nepodporuje korektně html formát elektronických mailů, můžete změnit formát na jednoduchý text. Další informace ohledně obsahu elektronických mailů lze najít v dokumentu Návod k využití Služeb. X 2.4. Bezplatný demo-režim Demo-režim je speciální režim systému, při kterém jsou nastaveny následující omezení: zpoždění doručení obchodních signálů - 6 hodin, indikátorů - 12 hodin, doručení služeb jenom prostřednictvím . Při využití demo-režimu, se prostředky z účtu neodepisují. Aktivovat demo-režim můžete v Osobním Profilu na stránce "Nastavení rozesílání" (automaticky se demo-režim nevypíná a ani nezapíná, toto lze udělat jenom ručně podle přání). Pozor! Doporučujeme nevyužívat informací, získaných v demo režimu, pro reálné obchodování. Demonstrační režim je vytvořen výhradně pro seznámení uživatelů se zvláštnostmi fungování systému a služeb, monitoringu, a také pro pohodlný způsob dočasné blokace služeb Režim řízení rizik Konzervativní režim je režimem s maximálně strohou kontrolou rizik. Tento režim umožňuje získat optimální poměr ziskovosti a rizika, ale vyžaduje od obchodníka maximální výdrže a připravenosti čekat na nejpříznivější pro obchodování situace. Agresivní režim se zjednodušenou kontrolou rizik. Zabezpečuje největší množství obchodních signálů a indikátorů. Pro změnu strategie řízení rizik, v Osobním Profilu přejděte na odkaz Můj Profil Nastavení rozesílání a nastavte takovou volbu, který nejlépe odpovídá vašim obchodním preferencím.

12 XI 3. HISTORIE POSKYTNUTÝCH SLUŽEB DLE ROZESÍLÁNÍ Historii doručení indikátorů a obchodních signálů za posledních 24 hodin lze vidět v sekci Účet Moje služby Historie doručení. Lze zvolit: Aplikaci Balík nástrojů Bázi a měnu kotace obchodního nástroje Kanál doručení Data o doručených a nedoručených z technických důvodů indikátorů a obchodních signálů jsou rozdělena dle záložek. Tabulka historie doručení má dva typy, a to bez seskupení dle času a se seskupením. Bez seskupení dle času tabulka obsahuje sloupečky: čas vytvoření indikátoru nebo obchodního signálů obchodní nástroj indikátoru nebo obchodního signálu Tabulka se seskupením dle času obsahuje sloupečky: čas vytvoření indikátoru nebo obchodního signálu počet indikátorů nebo obchodních signálů vytvořených v uvedeném čase Upozorňujeme, že v tabulce historie doručení se uvádí čas vytvoření, nikoliv čas odeslání nebo čas doručení.

13 XII 4. DISTRIBUČNÍ KANÁLY SLUŽEB Služby jsou uživateli poskytovány prostřednictvím určitých distribučních kanálů. Aktuálně jsou k dispozici následující kanály, které se liší svou rychlosti a spolehlivosti: Elektronická pošta ( ) Web-terminál Auto Trade API Pro maximální sledování personalizované strategie obchodování, kterou pro vás připravil Faunus, je doporučováno bez zpoždění plnit všechny obchodní signály. Pro snížení rizik nedoručení, doporučujeme aktivovat několik z dostupných kanálů. To lze provést v sekci Osobní profil Nastavení rozesílání. Pokud chcete dočasně pozastavit rozesílání služeb od Faunusu, odstraňte všechny háčky. Historie poskytnutých služeb je v sekci Osobní profil Moje služby Historie doručení. Podrobnosti o práci s distribučním kanálem Web-terminál jsou k dispozici v dokumentu Faunus Asset Management Web-terminal User s Guide. Podrobnosti ohledně instalace, nastavení a používání distribučního kanálu Auto Trade API jsou k dispozici v dokumentu Faunus Asset Management Auto Trade API Guide.

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci

Patria Forex. Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Patria Forex Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci Obsah O PATRIA FOREX... - 3 - ÚVOD... - 4 - STAŽENÍ APLIKACE... - 5 - AKTUALIZACE APLIKACE...- 6 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 7 - VKLAD

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

MetaTrader. Uživatelský manuál. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/61

MetaTrader. Uživatelský manuál. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/61 MetaTrader Uživatelský manuál 1/61 Obsah 1. Získání investiční platformy MetaTrader... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace nového účtu (demo)... 7 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)...

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Investiční strategie na základě scoringu

Investiční strategie na základě scoringu FAR 2-38. Non-confidential Česky Investiční strategie na základě scoringu Andrej Chomič Faunus Analytics Research Překlád z Ruštiny Úvod V první části se popisuje pojem scoringu, uvádějí se příklady použití

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více