M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)"

Transkript

1 M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie Ročník: ( ročník vyššího gymnázia) Tématický celek: Finanční gramotnost Anotace: Student se seznámí s nejrůznějšími platebními nástroji od hotovostní platby přes internetové bankovnictví a platební karty až po barterové systémy a platbu bitcoiny. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 1

2 M56 Platební nástroje - OBSAH Způsoby placení Hotovostní Bezhotovostní Platební karty Kreditní Debetní Přímé bankovnictví Telefonní Mobilní Internetové Směnky Vlastní Cizí Kvitance Použité zdroje - literatura, internet, multimédia Metodický pokyn pro práci s pracovním listem Veškeré matematické operace a vzorce, které jsou použity při řešení příkladů v tomto pracovním listu, je možno nalézt, včetně příslušné teorie, v samostatné publikaci Kadlec - Finanční matematika (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na níže uvedené internetové stránce Finanční gramotnost na GJN) nebo v titulu č. 19 Radová, Dvořák, Málek - Finanční matematika pro každého ze seznamu literatury. Pracovní listy je možno využít při výuce na hodinách matematiky a v předmětech, v nichž se vyučuje ekonomická tématika. Dále jich mohou využít studenti a ostatní zájemci o příslušnou problematiku k samostatné přípravě a procvičování daného tématu. Aktualizované verze pracovních listů a chystaná rozšíření o řešené příklady a ilustrační úlohy je možno také nalézt na internetové stránce Finanční gramotnost na GJN Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 2

3 Způsoby placení Peněžní platby mohou být uskutečněny: Hotovostně (cash) - příslušná finanční hotovost (ve formě peněz) je předána při placení zboží či služeb přímo; za placení cash se také považuje složení hotovosti v bance na účet uvedený na faktuře Bezhotovostně - převodem z účtu toho, kdo má zaplatit na účet toho, kdo platbu očekává Hotovostní platební styk Hotovostní platební styk se uskutečňuje: Pomocí peněz Hotovostí platíme v případech, kdy je bezhotovostní platba neproveditelná nebo bezúčelná. Hotově můžeme zpravidla platit okamžitě bez dodatečných nákladů (např. založení účtu, pořízení platební karty apod.). Od roku 2004 musí být podle zákona platby částek větších než EUR (pro tuzemské platby ekvivalent v CZK podle aktuálního kurzu) prováděny bezhotovostní platbou. Pomocí poštovní poukázky Používají se při platbách mezi podnikatelskými subjekty a obyvatelstevem. SIPO (sdružené inkasní platby obyvatelstva) Slouží k inkasování pravidelně se opakujících plateb domácnosti a to v rámci jedné platby za jeden účtovní poplatek (nájemné, energie, telefon, noviny a časopisy, rozhlas, televize, spoření, pojištění). Bezhotovostní platební styk Bezhotovostní platby jsou definovány jako převod peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím banky. Jako bezhotovostní peníze jsou vnímány také směnky a šeky. Dohled nad poskytováním platebních služeb a vydáváním elektronických peněz vykonává Česká národní banka (viz schéma). Zdroj: Materiál ze školení Jak vyučovat finanční gramotnost společnosti K.F.P. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 3

4 K realizaci bezhotovostních plateb je nutno mít u některé banky zřízen tzv. běžný účet. Banky mají zákonnou povinnost realizovat platební příkaz nejpozději do konce následujícího pracovního dne (tuzemské i zahraniční platby). Příkaz je nutno podat v pracovní době nebo v případě elektronického bankovnictví do 18 hodin. Pokud je účet plátce i příjemce ve stejné bance, musí být peníze připsány ještě týž den. Je třeba vědět, že den splatnosti je dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu příjemce. Platební karty Nejrozšířenější platební nástroj, dá se členit podle různých hledisek. 1. Podle způsobu zúčtování Debetní karty jsou svázány s běžným účtem. Jejich použitím se čerpají peníze uložené na bankovním účtu. Lze čerpat až do výše zůstatku na účtu, při zřízení kontokorentu až do minusového limitu. Kreditní karty - při jejich použití se čerpá vždy úvěr. Karta není napojena na běžný účet, ale na účet úvěrový. Při splacení celé půjčené částky ve stanoveném časovém intervalu (většinou 45 dní) se neplatí žádné úroky. Úvěr je revolvingový (opakující se), s každou uskutečněnou splátkou úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje. Pokud celý úvěr není splacen v bezúročném období, má kreditní karta jedny z nejvyšších úroků ze všech úvěrových produktů. Bezúročné období se většinou nevztahuje na výběry hotovosti z bankomatu. 2. Podle potisku Elektronické karty (hladký ident) jsou nejrozšířenějším typem karet u nás. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Nevýhodou je jejich zatím omezená použitelnost u plateb v prodejnách. Embosované karty - platební karty s reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. žehličku (imprinter - mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické. Bezkontaktní karty - v současné době převažující druh karet, stačí je pouze přiložit ke snímači platebního terminálu. Při platbě do 500 Kč není nutno zadávat PIN. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 4

5 3. Podle asociací MasterCard VISA Diners Club JBC (Japan Credit Bureau) AMEX (American Express) 4. Podle použitelnosti karet Domácí karty k výběrům z bankomatů a placení v obchodech jen na území České republiky. Jsou označeny nápisem "valid only in the Czech Republic". Banky od jejich vydávání upouštějí. Mezinárodní karty je možno používat jak na našem území, tak i v zahraničí. Dnes jsou téměř všechny karty vydávány jako mezinárodní. 5. Podle použité technologie Pro elektronické transakce jsou platební karty vybaveny jednou z těchto technologií: Magnetický proužek - je umístěn na zadní straně karty. Jsou na něm uloženy údaje o kartě a jejím držiteli, které jsou nutné pro provedení dané platby či výběru z bankomatu. Magnetický proužek neumožňuje tak vysoké zabezpečení uložených dat jako čip, proto na něm není uložen PIN. Zákazník se musí při placení podepsat podle podpisového vzoru, který je přímo na kartě. Čipová technologie - čip umožňuje díky vyššímu zabezpečení uložení PINu a nasazení karet pro elektronické transakce bez nutnosti ověření v centru (tzv. offline transakce). Hybridní karty obsahují jak magnetický proužek, tak i čip. Toto řešení se používá hlavně v době přechodu z jedné technologie na druhou. Většina karet je vydávána jako hybridní. Přímé (elektronické) bankovnictví Přímé bankovnictví umožňuje spojit se s bankou nebo její internetovou aplikací na dálku prostřednictvím komunikační techniky. Telefonní bankovnictví (phone banking) Nejstarší forma přímého bankovnictví, dnes patří spíše mezi doplňkové služby. Výhody zvláště v situaci, kdy se nelze s bankou spojit přes internet, anebo je nutno svůj požadavek konzultovat s telefonním operátorem. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 5

6 Mobilní bankovnictví (mobile banking, GSM banking) Komunikace s bankou prostřednictvím SMS, služby WAP, javových aplikací anebo mobilního vestavěného prohlížeče. Jde o velmi oblíbenou formu, je využitelná všude, kde je pokrytí signálem GSM. Internetové bankovnictví (internetbanking) Internetové bankovnictví umožňuje provádět bankovní operace z jakéhokoli počítače připojeného na internet. Internetové bankovnictví zvládají i některé mobilní telefony vybavené operačním systémem. Internetové bankovnictví je velmi bezpečné, především na straně banky. Nejslabším článkem jsou sami klienti. Čelí soustavným útokům ze strany internetových zlodějů. Jedním ze způsobů je tzv. phishing, zasílání podvodných ů, tvářících se jako y od banky - viz obrázek nahoře. Klienti jsou v nich vyzýváni k zadání přístupových údajů ke svému účtu, čehož internetoví zločinci okamžitě využijí k ukradení finančních prostředků z účtu klienta. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 6

7 Domácí bankovnictví (homebanking) Domácí bankovnictví využívá speciální program, se kterým je možno připojit se do své banky. Program může pro připojení do banky využívat sítě internet, anebo se může spojit přímo na modem banky. Tato forma se využívá převážně u firem, ale je možné ji použít i u soukromých osob. Směnky Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Může sloužit jako: prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti. Náležitosti směnky: K tomu, aby byla směnka platná a umožnila tak jejímu majiteli uplatnění příslušných práv na uhrazení konkrétní finanční částky, musí obsahovat: Základní náležitosti: označení v textu, že jde o směnku (nadpis SMĚNKA nestačí) bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky VLASTNÍ) bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky CIZÍ) jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce) v případě směnky CIZÍ Údaj splatnosti: údaj místa, kde má být placeno jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent) datum a místo vystavení směnky podpis výstavce a jeho adresa Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 7

8 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 8

9 Pro platnou směnku není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Také je možno využít předtištěných tiskopisů, do kterých je nutno doplnit předepsané údaje. Funkce směnky: Platební funkce - směnku lze použít jako platební prostředek. Majitel může směnku před okamžikem splatnosti prodat, aby tak získal peněžní prostředky. Zajišťovací funkce - směnka může sloužit také jako zajištění peněžitého závazku a je možno ji uplatnit poté, co povinnost na základě původního peněžitého závazku nebyla splněna. Výhody a nevýhody směnky: Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem. Nevýhodou je to, že musí být vystavena v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem. Pokud některá z jejich podstatných náležitostí chybí, pak není směnka platná. Druhy směnek: Směnka vlastní - výstavce směnky (směnečný dlužník) slibuje osobě uvedené ve směnce (věřitel), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečný peníz Směnka cizí - výstavce směnky přikazuje třetí osobě (směnečník) aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směnečný peníz v určené době a na určeném místě POZOR (!) Celá problematika směnek je velmi složitá. Pokud si budete chtít takto zajistit půjčení peněz někomu jinému, rozhodně se obraťte na někoho, kdo tomu opravdu dobře rozumí. I malá formální chyba činí směnku neplatnou! Potvrzenka neboli kvitance Opakem směnky je potvrzenka neboli kvitance. Tímto dokladem potvrzujeme např. splnění závazku dlužníka vůči věřiteli. Základní náležitosti potvrzenky jsou: označení, že jde o potvrzenku, jasné vyjádření o převzetí určité částky peněz číslicemi i slovy, nebo přesný popis přijaté věci účet platby nebo převzetí věci, jméno a bydliště platícího nebo předávajícího, místo a datum vyhotovení (měsíc slovy), podpis a adresa příjemce. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 9

10 Poznáte, která karta je debetní a která kreditní? Zdůvodněte! Napište vlastnosti debetních a kreditních karet. Karta A * * * odpověď studentů - začátek * * * Ze vzhledu karty se to nepozná. Podstatné je, s jakým typem účtu je karta svázána. Debetní karta je přiřazena k běžnému účtu a jejím použitím se čerpají peníze, které jsou na účtu. Karta B Kreditní karta je svázána s úvěrovým účtem a jejím použitím jdeme do dluhu. Pokud tento dluh včas nesplatíme, je tento dluh (debet) velkým úrokem. * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 10

11 Uveďte výhody a nevýhody hotovostního a bezhotovostního placení. Hotovostní placení Výhody: Bezhotovostní placení Výhody: Nevýhody: Nevýhody: * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Jaké jsou náležitosti směnky? Uveďte výhody a nevýhody směnek. Náležitosti směnky: Výhody: Nevýhody: * * * odpověď studentů - konec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 11

12 ZDROJE literatura a multimédia: 1) Allen, Robert, G.: Mnohonásobný zdroj příjmů, PRAGMA, ) Boyle, Mark: Muž, který se zřekl peněz a přežil, CPress Brno, ) Canfield, Jack - Switzer, Janet: Pravidla úspěchu, PRAGMA, ) Clason, George, S.: Nejbohatší muž v Babylóně, PRAGMA, ) Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, ) Dnešní finanční svět, TERRA-KLUB, o.p.s., ) Dvořáková, Zuzana - Smrčka, Luboš a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy, C. H. BECK, Praha, ) Eker, Harv T.: Jak myslí milionáři, Práh, ) Gage, Randy: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz, PRAGMA, ) Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, DOKOŘÁN, ) Kadlec, Jiří: Finanční matematika, GJN ) KFP... cesta k fin. nezávislosti, vzděl. spol.: Metodické listy pro učitele 13) Kiyosaki, Robert, T.: Bohatý táta, chudý táta, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Cashflow kvadrant, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Proč jedničkářipracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, PRAGMA, ) Kociánová, Helena: Finanční gramotnost v kostce, ANAG, ) Kohout, Pavel: Ďáblův slovník ekonomie a financí, HPAP, London, ) Kohout, Pavel: Finance po krizi, Evropa na cestě do neznáma, GRADA, ) Kořený, Karel: Finanční svoboda, hraní deskové hry, školení pro učitele, 20) Maloney, Michael: Investujeme do zlata a stříbra, PRAGMA, ) Mandino, Og: Největší obchodník na světě, PRAGMA, ) Navrátilová, Petra: FINANČNÍ GRAMOTNOST, Computer Media, s.r.o., ) Pacovský, Petr: Člověk a čas, time management IV. generace, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého, 7. aktualizované vydání, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého (příklady), 2. přepracované vydání, GRADA, ) Smrčka, Luboš: Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, C. H. Beck, Praha, ) Stanley, Thomas J., Danko, William, D.: Váš soused je milionář, PRAGMA, ) Slabikář finanční gramotnosti, 2. aktualizované vydání, COFET, a.s., ) Syrový, Petr - Tyl, Tomáš: Osobní finance - řízení financí pro každého, GRADA, ) Tyl, Tomáš: 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze, GRADA, ) Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru, Rybka Publishers, ) Výchova k finanční gramotnosti, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fraus, ) Televizní pořad Osobní finance, Česká televize, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 12

13 ZDROJE internet: 1) Asociace občanských poraden 2) Bankovní poplatky 3) Česká národní banka 4) Český statistický úřad 5) Euroskop https://www.euroskop.cz/ 6) Eurostat 7) Evropská centrální banka https://www.ecb.europa.eu/ 8) Evropská komise 9) Federal Reserve System (FED) 10) Finanční gramotnost na GJN 11) Finanční gramotnost do škol 12) Fincentrum 13) Komplexní servis pro spotřebitele https://www.dtest.cz/ 14) Ministerstvo práce a sociálních věcí 15) Měšec.cz 16) Mezinárodní měnový fond 17) Organizace spojených národů (OSN) 18) Peníze.cz 19) Sdružení obrany spotřebitelů 20) Světová banka 21) Veřejný dluh České republiky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M56 Platební nástroje UČITEL - 13

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06. Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ KOLIK SI VYDĚLÁTE V ZAHRANIČÍ 11/06 SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY Číslo 11 vychází 6. listopadu 2006 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz KOLIK STOJÍ BEZPEČÍ Možnosti zabezpečení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 6. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více