M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student)"

Transkript

1 M55 Osobní finanční plán (pracovní list - student) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie Ročník: ( ročník vyššího gymnázia) Tématický celek: Finanční gramotnost Anotace: Student se dozví, proč je užitečné mít kvalitní osobní finanční plán a naučí se, jak se sestavuje. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 1

2 M55 Osobní finanční plán - OBSAH Teorie Vliv finančního chování v průběhu života na budoucnost Čtyři fáze osobního finančního plánu Analýza Plán Realizace Revize Zajištění rizik Použité zdroje - literatura, internet, multimédia Metodický pokyn pro práci s pracovním listem Veškeré matematické operace a vzorce, které jsou použity při řešení příkladů v tomto pracovním listu, je možno nalézt, včetně příslušné teorie, v samostatné publikaci Kadlec - Finanční matematika (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na níže uvedené internetové stránce Finanční gramotnost na GJN) nebo v titulu č. 19 Radová, Dvořák, Málek - Finanční matematika pro každého ze seznamu literatury. Pracovní listy je možno využít při výuce na hodinách matematiky a v předmětech, v nichž se vyučuje ekonomická tématika. Dále jich mohou využít studenti a ostatní zájemci o příslušnou problematiku k samostatné přípravě a procvičování daného tématu. Aktualizované verze pracovních listů a chystaná rozšíření o řešené příklady a ilustrační úlohy je možno také nalézt na internetové stránce Finanční gramotnost na GJN Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 2

3 TEORIE Motto: Bohatí lidé své peníze dobře spravují. Chudí o tom nemají ani páru. (T. Harv Eker, motivátor a kouč úspěchu) Vlády, banky, pojišťovny - všichni nás vyzývají ke spoření. Obchodní řetězce nám nabízejí nejrůznější slevy. Bohatí lidé však vědí, že šetřením ještě nikdo nezbohatnul. Klíčem k finanční svobodě je správné hospodaření s penězi, ne (pouze) jejich šetření. Vliv finančního chování v průběhu života na budoucnost Zdroj: Školení Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně společností KFP Ostrava - Hrabůvka dne , ing. Karel Kořený NON - PLANNER S nastavují svoji bárku jenom proti nejbližší vlně USD SIMPLY - PLANNER S mají představu kolik potřebují nemají však plán USD SUCCESSFULL - PLANNER S mají představu kolik potřebují mají plán úspěšně se ho drží USD Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 3

4 Osobní finanční plán umožňuje: propojit plány a cíle blízké i vzdálené budoucnosti s jejich financováním naspořit si dostatek prostředků na cokoliv, co potřebujeme nalézt způsob, jak si udržet dosavadní životní úroveň i ve stáří hledat a nalézat možnosti, jak se zabezpečit: - pro případ ztráty zdrojů příjmu - pro případ, že přijdeme o majetek - pro případ úrazu, nemoci nebo invalidity vytvořit si finanční rezervu ( polštář ) pro případ neočekávané finanční tísně Osobní finanční plán se skládá ze čtyř fází: Analýza Revize Plán Realizace Osobní finanční plán je dokola se opakující proces. Představa, že po provedení všech uvedených fází finančního plánu bylo vykonáno vše, co je třeba, a o vaše peníze je postaráno do konce života, je mylná. Ve skutečnosti je třeba čas od času celý postup zopakovat. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 4

5 1. Analýza vstupní brána do finančního plánu je soupis všech příjmů (aktiva) a všech výdajů (pasiva) o aktiva jsou veškeré zdroje příjmů (AKTIVA nám přináší peníze do kapsy) - zaměstnání - podnikání - autorská práva - cenné papíry - jednorázové zdroje (dědictví, výhry apod.) o pasiva představuje vše, co přináší výdaje (PASIVA nám vytahují peníze z kapsy) - spotřební úvěr - leasing - hypotéka - náklady na bydlení - rekreační objekty - provoz automobilu - osobní spotřeba (např. nákladné hobby) některá pasiva mohou být zároveň aktiva - pronajímáme-li například rekreační objekt na část roku - používáme-li automobil kromě vlastních potřeb také k podnikání analýza umožní zjistit, která aktiva mají rozhodující podíl na celkovém příjmu a která je proto třeba chránit před rizikem případné ztráty odhalí přebytky, použitelné ke spoření a k dalšímu zhodnocování Z výsledků analýzy lze usoudit mnohé. Podstatné je, zda příjmy pokrývají výdaje. Pokud příjmy nepokrývají výdaje (deficitní či schodkový rozpočet), je potřeba: - potřebným způsobem omezit výdaje - hledat možnosti k navýšení svých příjmů (najít si lépe placené nebo druhé zaměstnání) Převažují-li příjmy nad výdaji (přebytkový rozpočet), je potřeba: - zamyslet se nad budoucností - promýšlet, jak dosavadní stav udržet - jak ochránit svá aktiva a majetek před riziky, která je ohrožují Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 5

6 2. Plán volba konkrétních plánů a cílů výběr vhodných finančních produktů k naplnění těchto záměrů výběr vhodné ochrany (pojištění) před ztrátou aktiv nebo proti vzniku neplánovaných výdajů, tedy zajištění rizik hledání produktů, které umožní úsporám vydělávat (budou je zhodnocovat), např. stavební spoření, penzijní připojištění, investice do podílových fondů investiční nebo kapitálové životní pojištění jsou produkty, které spojují obě předchozí funkce (pojištění rizik i zhodnocování úspor) 3. Realizace jednání o vybraných finančních produktech: - se zástupci bank, penzijních fondů, stavebních spořitelen nebo pojišťoven - s finančními poradci (jednotlivci nebo institucemi) výsledkem realizace jsou uzavřené smlouvy na konkrétní finanční produkty 4. Revize dodržování závazků vyplývajících ze smlouvy pravidelně sledovat: - zda zvolené produkty naplňují vaše plány a představy - zda dostatečně chrání zdroje příjmů a majetek - zda investované prostředky skutečně vydělávají, zhodnocují se pokud tomu tak není, je třeba učinit změny Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 6

7 Zajištění rizik Stačí jeden chybný krok nebo shoda náhod a i vy se můžete dostat do situace, kdy nebudete moci vykonávat své zaměstnání nebo provozovat živnost. Víte, z čeho pak budete žít a platit své výdaje a závazky? Ano, lze to i ze sociálních dávek, ale ty vám sotva budou stačit. Opomíjet rizika, která s sebou běžně život přináší, a nezajistit sám sebe a své blízké proti důsledkům například nemoci, úrazu, invaliditě nebo dokonce smrti, je hazard. Jsou tu i jiná rizika. Ta, která hrozí ztrátou majetku, nemovitosti, vybavení domácnosti, vašeho vozidla. I v tomto případě, ať už patří mezi vaše aktiva či pasiva, jeho případná ztráta zcela určitě významným způsobem ovlivní stav vašich příjmů a výdajů. I když jsme dbalí zákonů, neznamená to, že se nikdy nedostaneme do sporu se státem nebo s jinými občany, a že nebudeme muset zaplatit škodu třeba i neúmyslně způsobenou. Všechny výše uvedené příklady jsou důvodem, proč stojí za to do osobního finančního plánu zahrnout ochranu před riziky, neboli zajištění rizik. Bude nás to něco stát a tyto náklady patří mezi pasiva. Pokud i nadále budou příjmy přesahovat výdaje, můžeme začít hledat finanční produkty ke zhodnocení těchto úspor. Vytvoříme si tak zdroje k financování našich budoucích plánů a cílů. Nejčastějšími plány a cíli jsou: vyřešení otázky bydlení (byt nebo domek) pořízení automobilu (nového nebo dalšího) exotická dovolená vzdělání dětí zajištění současné životní úrovně ve stáří trvalé rozšiřování zdrojů příjmu a snižování výdajů (vede k vypořádání se s nedostatkem peněz) To všechno jsou dobré důvody pro sestavení kvalitního osobního finančního plánu. Osobní finanční plán umožní nalézt zdroje k financování našich cílů v blízké či vzdálené budoucnosti. Dále nás může zbavit potíží při potřebě nečekaného objemu financí. Minimálně nám umožní klidný spánek a to není málo. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 7

8 Příklad: Pan Zodpovědný a pan Marnivý a) Pan Zodpovědný spoří 7 let (od 25 do 32 let) Kč měsíčně do podílového fondu, který má průměrné zhodnocení 8 % p.a. Kolik bude mít pan Zodpovědný ve 32 letech naspořeno? Tabulka anuit č... řádek let.. sloupec %.. x Kč = Kč Odpověď a): Pan Zodpovědný bude mít za 7 let ve svých 32 letech naspořeno Kč. b) Dalších 17 let pan Zodpovědný už nespořil, ale svoje peníze nechal dál zhodnocovat ve stejném podílovém fondu (průměrné zhodnocení 8 % p.a.). Kolik bude mít pan Zodpovědný na účtu ve svých 49 letech? Tabulka anuit č... řádek let.. sloupec %.. x Kč = Kč Odpověď b): Pan Zodpovědný bude mít na účtu za dalších 17 let ve svých 49 letech Kč. c) Pan Marnivý si prvních 7 let (od 25 do 32 let) svých Kč měsíčně užíval ( prokalil je). Dalších 17 let (od 32 do 49 let) si Kč měsíčně spořil i pan Marnivý do podílového fondu s průměrným ročním zhodnocením 8 % p.a. Kolik bude mít pan Marnivý ve 49 letech naspořeno? Tabulka anuit č... řádek let.. sloupec %.. x Kč = Kč Odpověď c): Pan Marnivý bude mít za 17 let ve svých 49 letech naspořeno Kč. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 8

9 d) Kolik musel na svoje úspory celkově odložit pan Zodpovědný a kolik pan Marnivý? Pan Zodpovědný.. spořil let.. celkem vložil x 12 x = Kč Pan Marnivý.. spořil let.. celkem x 12 x = Kč Odpověď d): Pan Zodpovědný celkově musel vložit Kč a pan Marnivý Kč. e) Kolik by měl pan Zodpovědný ve svých 49 letech naspořeno, kdyby i po prvních 7 letech dalších 17 let měsíčně spořil Kč? Jinak řečeno kdyby celých 24 let spořil? Tab. anuit č... řádek let.. sloupec %.. x = Kč Odpověď e): Za 24 let spoření by měl pan Zodpovědný naspořeno Kč. f) Kolik peněz by celkově vložil pan Zodpovědný v případě e)? x 12 x = Kč Odpověď f): Pan Zodpovědný by za 24 let vložil do spoření Kč. Úvahy nad finančním chováním pana Zodpovědného a pana Marnivého: Kolikrát více finančních prostředků než pan Zodpovědný musel v případě d) vynaložit pan Marnivý na zhruba stejnou naspořenou částku (něco přes 400 tisíc)? Kolikrát více naspořeno by měl v případě f) pan Zodpovědný oproti panu Marnivému? Kolikrát více úspor by na tento násobek vynaložil pan Zodpovědný oproti panu Marnivému? Na kolik přišlo pana Marnivého jeho Kč prokalených v prvních 7 letech (mezi 25 a 32 lety) k stáru? Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 9

10 ZDROJE literatura a multimédia: 1) Allen, Robert, G.: Mnohonásobný zdroj příjmů, PRAGMA, ) Boyle, Mark: Muž, který se zřekl peněz a přežil, CPress Brno, ) Canfield, Jack - Switzer, Janet: Pravidla úspěchu, PRAGMA, ) Clason, George, S.: Nejbohatší muž v Babylóně, PRAGMA, ) Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, ) Dnešní finanční svět, TERRA-KLUB, o.p.s., ) Dvořáková, Zuzana - Smrčka, Luboš a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy, C. H. BECK, Praha, ) Eker, Harv T.: Jak myslí milionáři, Práh, ) Gage, Randy: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz, PRAGMA, ) Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, DOKOŘÁN, ) Kadlec, Jiří: Finanční matematika, GJN ) KFP... cesta k fin. nezávislosti, vzděl. spol.: Metodické listy pro učitele 13) Kiyosaki, Robert, T.: Bohatý táta, chudý táta, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Cashflow kvadrant, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Proč jedničkářipracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, PRAGMA, ) Kociánová, Helena: Finanční gramotnost v kostce, ANAG, ) Kohout, Pavel: Ďáblův slovník ekonomie a financí, HPAP, London, ) Kohout, Pavel: Finance po krizi, Evropa na cestě do neznáma, GRADA, ) Kořený, Karel: Finanční svoboda, hraní deskové hry, školení pro učitele, 20) Maloney, Michael: Investujeme do zlata a stříbra, PRAGMA, ) Mandino, Og: Největší obchodník na světě, PRAGMA, ) Navrátilová, Petra: FINANČNÍ GRAMOTNOST, Computer Media, s.r.o., ) Pacovský, Petr: Člověk a čas, time management IV. generace, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého, 7. aktualizované vydání, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého (příklady), 2. přepracované vydání, GRADA, ) Smrčka, Luboš: Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, C. H. Beck, Praha, ) Stanley, Thomas J., Danko, William, D.: Váš soused je milionář, PRAGMA, ) Slabikář finanční gramotnosti, 2. aktualizované vydání, COFET, a.s., ) Syrový, Petr - Tyl, Tomáš: Osobní finance - řízení financí pro každého, GRADA, ) Tyl, Tomáš: 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze, GRADA, ) Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru, Rybka Publishers, ) Výchova k finanční gramotnosti, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fraus, ) Televizní pořad Osobní finance, Česká televize, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 10

11 ZDROJE internet: 1) Asociace občanských poraden 2) Bankovní poplatky 3) Česká národní banka 4) Český statistický úřad 5) Euroskop https://www.euroskop.cz/ 6) Eurostat 7) Evropská centrální banka https://www.ecb.europa.eu/ 8) Evropská komise 9) Federal Reserve System (FED) 10) Finanční gramotnost na GJN 11) Finanční gramotnost do škol 12) Fincentrum 13) Komplexní servis pro spotřebitele https://www.dtest.cz/ 14) Ministerstvo práce a sociálních věcí 15) Měšec.cz 16) Mezinárodní měnový fond 17) Organizace spojených národů (OSN) 18) Peníze.cz 19) Sdružení obrany spotřebitelů 20) Světová banka 21) Veřejný dluh České republiky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M55 Osobní finanční plán STUDENT - 11

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel)

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) M53 Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel)

Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel) M57 Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských

Více

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

Když je peněz nedostatek

Když je peněz nedostatek Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova 3, 118 00 Praha 1 Závěrečná práce studentského projektu Když je peněz nedostatek Autoři Nicolas Eberhard (3.C) Matěj Kotlaba (3.B) Petr Rambousek (3.C)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014

6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 5. newsletter: Březen 2014 6. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_duben 2014 V 6. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků Vám přinášíme zprávu z individuálního setkání se zástupci

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dlouhodobý model finanční situace rodiny 2013 Alexandr Kučera Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Osobní. f inance. řízení financí pro každého. 2. aktualizované vydání. Petr Syrový Tomáš Tyl. jak si uspořádat vlastní peníze

Osobní. f inance. řízení financí pro každého. 2. aktualizované vydání. Petr Syrový Tomáš Tyl. jak si uspořádat vlastní peníze Osobní finance řízení financí pro každého 2. aktualizované vydání Petr Syrový Tomáš Tyl jak si uspořádat vlastní peníze co pojistit a jak zvolit správnou pojistku s jakými riziky musíte počítat a jak se

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových

Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Řízení osobních a rodinných financí aneb rodinné hospodaření Kopečkových Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností...

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností... Fi nančnígr amot nos t -výukovýmat er i ál Tent omat er i álj ei novovánvr ámcipr oj ekt u Vzděl ávání m kezvýš ení konkur ences chopnos t inaš ehovenkova OPVKCZ. 1. 07/ 3. 1. 00/ 50. 0018 ÚVOD... 2 1.

Více