Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel)"

Transkript

1 M57 Když je peněz nedostatek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie Ročník: ( ročník vyššího gymnázia) Tématický celek: Finanční gramotnost Anotace: Student se seznámí s úvěrovými produkty, s nebezpečím velkého zadlužení, dále s pojmem dobrý a špatný dluh a co dělat v případě předlužení. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 1

2 M57 Když je peněz nedostatek - OBSAH Úvodní zamyšlení Zvýšení cash flow Snížení výdajů Zvýšení příjmů Základní pojmy Úroková sazba (úroková míra) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) Porovnávání výhodnosti půjček Anuitní splátky Půjčky a úvěry Mikropůjčky Výše úvěru a splátky Spotřebitelský úvěr na dovolenou Použité zdroje - literatura, internet, multimédia Metodický pokyn pro práci s pracovním listem Veškeré matematické operace a vzorce, které jsou použity při řešení příkladů v tomto pracovním listu, je možno nalézt, včetně příslušné teorie, v samostatné publikaci Kadlec - Finanční matematika (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na níže uvedené internetové stránce Finanční gramotnost na GJN) nebo v titulu č. 19 Radová, Dvořák, Málek - Finanční matematika pro každého ze seznamu literatury. Pracovní listy je možno využít při výuce na hodinách matematiky a v předmětech, v nichž se vyučuje ekonomická tématika. Dále jich mohou využít studenti a ostatní zájemci o příslušnou problematiku k samostatné přípravě a procvičování daného tématu. Aktualizované verze pracovních listů a chystaná rozšíření o řešené příklady a ilustrační úlohy je možno také nalézt na internetové stránce Finanční gramotnost na GJN Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 2

3 Úvodní zamyšlení Naší prvotní snahou by mělo být peníze v domácím rozpočtu udržet. V žádném případě bychom si neměli kupovat pomocí úvěrů věci a požitky, na které jsme si nenašetřili. Příkladem vhodného využití úvěru je vzít si hypotéku na pořízení vlastního bydlení. Když už si bereme úvěr, mělo by být měřítkem to, že jeho splácení by nemělo být delší než je doba, po kterou užíváme zakoupenou věc nebo požitek. Typickým příkladem nemoudrého finančního jednání je čerpání úvěrů na dovolenou, na nákup zbytečně drahých dárků, různých adrenalinových zážitků, domácí elektroniky a dalších nicotností. Poznámka Slovo nicotnost je zde převzato ze hry Roberta Kiyosakiho Cashflow 101, která slouží k rozvíjení finanční inteligence dětí i dospělých. Nicotností se myslí zbytné věci nebo požitky. Opakem jsou mandatorní neboli nutné výdaje, které naopak musíme platit, jinak nám vznikne nějaká finanční škoda nebo odepření nějaké služby (nájem, energie, telefon, pojištění apod.) Jak se ale bránit, když na nás ze všech stran útočí manipulativní reklama, v současnosti mimořádně propracovaná a zaměřená ve velké míře na děti? Ty, protože jsou nasákavé jak houba a u televize a počítačových her tráví velké množství času, brzy získají pocit, že jsou tím, co mají. Rodiče, protože si na děti často nenajdou dostatek času, jim už nestihnou říct, že důležitější, než být bohatý, kupovat si věci a zážitky, je být šťastný. FOTO: Ilustrační koláž autora na námět sci-fi filmu Jsou mezi námi, který je ukázkou toho, jak na sebe necháváme působit podprahovou reklamu a média, především televizi. A ještě jeden důležitý fakt nelze pominout. Fungování státní a světové ekonomiky je závislé na spotřebě. Kdyby lidé přestali konzumovat, snížený odbyt by pravděpodobně vedl k postupnému útlumu výroby s následným propouštěním a k velkým sociálním nepokojům. Co s tím? Většina lidí takto (bohužel?) neuvažuje, takže my se můžeme rozhodnout bez obav z toho, že bychom vlastním rozumným hospodařením ohrozili celosvětovou ekonomiku. Jak se rozhodnete? Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 3

4 Zvýšení cash flow Zvýšení cash flow, neboli zvýšení rozdílu mezi příjmy a výdaji, je první, čím bychom se měli zabývat, nedostává-li se nám finančních prostředků. Dociluje se dvěma způsoby: Snížením výdajů Zvýšením příjmů Snížení výdajů Výdajová část domácího rozpočtu je plně pod naší kontrolou. Po zaplacení nezbytných (mandatorních) výdajů můžeme tedy do značné míry ovlivnit cash flow v náš prospěch. Chce to jen dlouhodobě pečlivě evidovat veškeré příjmy a výdaje a zjistit tak, kudy nám peníze utíkají nadměrně a zbytečně. Pak už stačí jenom finanční kázeň, která nám pomůže udržet rozdíl mezi příjmy a výdaji na potřebné hodnotě, která vychází z našeho osobního (rodinného) finančního plánu. Zvýšení příjmů To už v praxi není tak jednoduché, nestačí si totiž jenom říct, že chci mít vyšší příjem. Často je totiž potřeba zvýšit si kvalifikaci, což stojí mnohdy peníze a čas. Další možností je přibrat si ještě jednu práci či brigádu. To mnohdy vede k únavě, nekvalitnímu vykonávání obou zaměstnání či podnikání a v neposlední řadě k narušování rodinných vztahů z důvodu značné časové zaneprázdněnosti partnerů. Sledování výdajů je mnohem efektivnější způsob zvýšení cash flow než snaha o zvyšování příjmů. Někdy totiž i značné zvýšení příjmů vede při nemoudrém hospodaření ke snížení cash flow. Zvýšení příjmu tak místo zlepšení situace může celou situaci paradoxně zhoršit. Mnoho rodin si totiž začne žít na vysoké noze pořizováním drahých zbytečností a také si lidé začnou brát půjčky a hypotéky na luxus. Při výpadku příjmu z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání se pak dotyční ocitají často v obtížně řešitelných situacích a mnohdy jim propadají hypotéční zástavy pro neschopnost splácet drahé úvěry. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 4

5 Několik základních pojmů Úvěr (půjčka, dluh) je poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za odměnu zvanou úrok. Úvěrová činnost je hlavní činností banky, která musí být vyvážena její druhou činností, jíž je soustřeďování volných peněžních prostředků od fyzických i právnických osob. Několik základních pojmů Úroková sazba (úroková míra) Jde, stručně řečeno, o cenu peněz. Když peníze ukládáte, jde o výši odměny pro vás. Když si peníze půjčujete, úroková sazba určuje, kolik bance či jiné společnosti zaplatíte vy. V naprosté většině případů zaplatíte vy bance víc, než ona vám. RPSN (ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ) Podle zákona se musí uvádět u spotřebitelských úvěrů a hypoték. Je vyšší než úroková sazba, protože v sobě obsahuje všechny náklady, které s úvěrem souvisí. To vše rozpočteno na celou dobu splácení a přepočteno na délku jednoho kalendářního roku. U hypoték, u kterých se mění úroková sazba v době splácení, může být údaj RPSN mírně nepřesný. Efektivní úrok Efektivní úroková míra je užitečný ukazatel, který pomáhá srovnat výslednou (roční) úrokovou sazbu (z úvěrů či při spoření) při rozdílných periodách úročení. Pokud se například váš hypotetický spotřebitelský úvěr či naopak termínovaný vklad s úrokovou sazbou 4 % ročně úročí měsíčně, není výsledná roční úroková sazba 4 %, ale 4,07 %. Jistina Jistina je dlužná částka, kterou máme dané společnosti splatit. Anuitní splátka Anuitní splátka je nejčastějším typem splátky. Obsahuje v sobě jak splátku jistiny, tak úroku z této dlužné částky. Úrok je vždy vztažen k aktuální výši nesplacené částky, proto je zpočátku velmi vysoký, neboť nesplacená částka je vysoká. Jak se postupně nesplacená částka snižuje, klesá i výše splácených úroků. I když se postupně splácí stále stejná částka, každý měsíc je v ní jiný poměr částky, která jde na splátku jistiny, a částky, která jde na zaplacení úroků. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 5

6 RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v souvislosti se splátkami, poplatky, správou a dalšími výdaji spojenými s půjčkou. Jde o číslo, které má člověku uvažujícímu o půjčce napovědět, jak jsou jednotlivé nabídky drahé. Objevilo se mnoho společností poskytujících půjčky. Naprostá většina z nich využívá nízké informovanosti svých klientů. Ta pak společně se zavádějícími texty reklam často vede k tomu, že si spotřebitel není schopen spočítat, kolik ho bude půjčka stát a zda si ji vůbec může dovolit. V letácích úvěrových společností často čteme úrok od X % nebo splátky od 200 Kč. Takovýto typ informace však ke správnému rozhodnutí o tom, zda si půjčku vzít, nestačí. Navíc jsou zavádějící. Úroky totiž mohou být udané za týden, měsíc, nebo rok. S půjčkou jsou navíc spojené mnohé poplatky, o kterých společnosti také nerady mluví. Často bývá zpoplatněné již samotné uzavření smlouvy, dále se platí za vedení účtu, za převod peněz a podobně. Při výpočtu RPSN se tyto platby berou v úvahu, a její výše proto představuje spolehlivější údaj o výhodnosti půjčky než pouhé uvedení úroku. Uvádění RPSN je jednou ze zákonných povinností poskytovatelů půjček. Existují však výjimky. Nemusí se zveřejňovat v případě půjčky do 5000 Kč nebo naopak pokud je vyšší než Kč. Stejně tak nemá poskytovatel povinnost RPSN uvádět pokud půjčuje na dobu kratší než 3 měsíce. Pokud poskytovatel půjčky v zákonem stanoveném případě RPSN neuvádí, úročí se úvěr diskontní sazbou České národní banky, která je obvykle nižší. Její aktuální výši najdete například na stránkách ČNB V solidní smlouvě však RPSN najdete i tehdy, pokud to zákon přímo nevyžaduje, stejně jako součet všech splátek a poplatků. Potom už není problém vše porovnat. Ještě je důležité se předem podívat do úvěrové smlouvy také na pokuty za pozdní splácení nebo jiné sankce za nedodržování podmínek. Úvěroví žraloci mají právě tyto poplatky neúměrně vysoké a podstatná část jejich zisku plyne právě z nich. Hlavní výhodou RPSN je tedy skutečnost, že nám pomůže při srovnávání zdánlivě podobných půjček. RPSN však nelze brát za jediný údaj řešící všechny problémy s posuzováním výhodnosti různých půjček. Při posuzování jednotlivých nabídek je důležité porovnávat vždy půjčky se stejným počtem splátek, stejnou dobou splácení a podobnými podmínkami smlouvy. Teprve tehdy nejnižší RPSN znamená, že zaplatíte nejnižší částku. RPSN nezahrnuje sankční poplatky za porušení podmínek smlouvy a také nezahrnuje pojištění, které je nutné u některých druhů půjček, např. u hypoték jištěných nemovitostí. Další věcí je, že někteří lidé si RPSN pletou s úrokovou sazbou, což jsou dva zcela odlišné údaje. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 6

7 Výpočet RPSN Základní rovnice, kterou se stanoví roční procentní sazba nákladů (RPSN), odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek a plateb poplatků na straně druhé. celková současná hodnota čerpání = celková současná hodnota splátek a poplatků X je RPSN/100; RPSN = X*100 m je pořadové číslo posledního čerpání (počet poskytnutých půjček) i je pořadové číslo čerpání (půjčky); 1 i m A i je výše půjčky (částka k čerpání) číslo i t i je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následujícího čerpání; t 1 = 0 n je číslo poslední splátky nebo platby poplatků j je pořadové číslo splátky nebo platby poplatků; 1 j n B j výše splátky nebo platby poplatků číslo j s j je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků Výpočet RPSN jinak: Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (C i ), která bude buď kladná (zaplacena) nebo záporná (obdržena) v obdobích 1 až i, vyjádřeno v letech: S je současný zůstatek toků; hodnota je nulová (cílem je udržet rovnost toků) X je RPSN/100; RPSN = X*100 k je celkový počet čerpání a splácení i je pořadové číslo čerpání nebo splácení; 1 i k C i je výše půjčky nebo splátky číslo i t i je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání nebo splácení a datem každého následujícího čerpání nebo splácení; t 1 = 0 Poznámka: Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Pro složitost výpočtu se doporučuje určovat RPSN pomocí internetových kalkulaček, např. nebo Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 7

8 Příklad 1A - triviální: Výpočet RPSN Půjčka částky Kč na jeden rok bez průběžných splátek a jakýchkoliv poplatků. Banka poskytne 1. ledna 2015 půjčku Kč, klient 1. ledna 2016 vrátí Kč. Vypočtěte RPSN. Řešení: Výše úvěru: Kč Výpůjční úroková sazba: 10,00 % p.a. Doba splatnosti: 1 rok Periodicita splátek: roční Počet splátek: 1 Výše splátky: Kč RPSN: 10,00 % Celkem zaplatíte: Kč Přeplatíte tedy: Kč Navýšení: 10,00 % Počítá se takto: Odpověď: RPSN činí 10 %. V tomto případě je RPSN shodné s ročním úrokem a také s navýšením, tj. s procentním vyjádřením částky, o kolik se dlužník přeplatí oproti původní výši úvěru. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 8

9 Příklad 1B - upravený: Výpočet RPSN Půjčka částky Kč na jeden rok. Dvě stejně velké splátky Kč po půl roce. Bez dalších poplatků. Banka tedy poskytne 1. ledna 2015 půjčku Kč, klient 1. června 2015 zaplatí Kč a 1. ledna 2016 také Kč. Vypočtěte RPSN. Řešení: Výše úvěru: Kč Výpůjční úroková sazba: 10,00 % p.a. Doba splatnosti: 1 rok Periodicita splátek: půlroční Počet splátek: 2 Výše splátky: Kč RPSN: 13,63 % Celkem zaplatíte: Kč Přeplatíte tedy: Kč Navýšení: 10,00 % Počítá se takto: Odpověď: RPSN činí 13,63 %. V tomto případě je RPSN vyšší než navýšení (to je stále 10 %), neboť dokáže zachytit i časový průběh půjčky, tedy skutečnost, že za stejné celkové náklady je poskytnuta horší služba: Kč je půjčeno jen na půl roku, na dalšího půlroku už je půjčena jen zbývající polovina. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 9

10 Půjčky a úvěry Mikropůjčky Mikropůjčky jsou to krátkodobé půjčky do 5000 Kč s vysokým úrokem, které nepodléhají stejným zákonům jako ostatní větší půjčky. Na poskytnutí této půjčky není požadováno ověření důvěryhodnosti žadatele (jestli bude schopen půjčku splatit). Smlouva na tyto půjčky nemusí obsahovat povinné údaje, jako např. RPSN. Mikropůjčky jsou poskytovány nebankovními společnostmi a splatnost těchto půjček se pohybuje od 3 do 45 dnů. Historie mikropůjček Nápad mikropůjček poprvé zrealizoval roku 1983 bangladéšský ekonom Muhammad Yunus, který dokonce za koncepci mikrofinancování byla udělena Nobelova cena. Tyto půjčky byly v Bangladéši poskytovány chudým podnikatelům, kterým by běžná banka půjčku neposkytla. Tyto půjčky mají k dnešním mikropůjčkám v České republice opravdu daleko. Pro koho jsou mikropůjčky určeny? Tyto půjčky míří na lidi, kteří potřebují menší peněžní obnos, a to nejlépe co nejrychleji a nejjednodušeji. Nejčastěji se jedná o lidi s nižším vzděláním a s podprůměrným čistým příjmem. Častěji než v jiných případech mají s mikropůjčkami problém mladší ročníky, zejména ve věku 25 až 35 let. (Ne)výhody mikropůjček Výhodou mikropůjček je beze sporu rychlost a jednoduchost poskytnutí půjčky. Horší je to však se srozumitelností všech možných i nemožných poplatků a také toho, kolik vlastně zaplatíte. Největší nevýhodou těchto půjček jsou obrovské poplatky za zpoždění splátek. FOTO: Ilustrační koláž autora na námět sci-fi filmu Jsou mezi námi, který je ukázkou toho, jak na sebe necháváme působit podprahovou reklamu a média, především televizi. Víte, co je to podprahová reklama? A dovedete se jí bránit? Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 10

11 Příklad: Leták nalezený v naší škole... Je to fér? Jaký je to roční úrok (p.a.)? Kolik činí RPSN? A víte, co se stane, když dlužník nezaplatí včas? Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 11

12 BÍLEJ TESÁK - řešení: Výše úvěru: Kč Kč Výpůjční úroková sazba: 36 % p.a. 36 % p.a. Doba splatnosti: 2 měsíce 2 měsíce Periodicita splátek: dvouměsíční dvouměsíční Počet splátek: 1 1 Výše splátky: Kč Kč Poplatky celkem: 60 Kč 300 Kč RPSN: 42,58 % 42,58 % Celkem zaplatíte: Kč Kč Přeplatíte tedy: 60 Kč 300 Kč Navýšení: 6 % 6 % Zdroj: Vlastní obrázek (print screen excelové tabulky) Shrnutí: Při výběru úvěru sledujte nejen výši úroku a měsíční splátky. Určitě se zaměřte i na RPSN, což je celková nákladovost úvěru, kde jsou do výpočtu zahrnuté kromě úrokové sazby i vstupní poplatek, poplatek za správu úvěrového účtu, pojištění apod. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 12

13 Splátka a důchod (konstantní anuita) Splátka a důchod (konstantní anuita) Anuitní splácení úvěru K nebo čerpání důchodu (renty) z naspořené částky K pravidelnými splátkami S ve stejné výši v každém úrokovém období: Rovnice SPLATKA (Tab. 3 a 4) S... pravidelná splátka K... velikost půjčky (úvěru) či naspořené částky n... počet úrokových období splácení půjčky nebo čerpání důchodu (renty) i... úroková sazba (interest rate), cena peněz vyjádřená desetinným číslem; p... úroková sazba za jedno úrokové období Příklad: Výpočet konstantní splátky Dlužím Kč. Chci splatit za 3 roky. Úroková míra je 10 % p.a. Jaká bude roční splátka? Řešení - výpočet: K = Kč p = 10 % p.a. n = 3 roky Jinak - tabulky anuit: Tabulka č. 4 SPLÁTKA a DŮCHOD roční sloupec 10 %; řádek 3 roky.. 402,1148 Ještě jinak - kalkulačka pro FG: karta splátka a důchod Odpověď: Roční splátka bude 402 Kč. (Konec příkladu) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 13

14 Výše úvěru a úspor Výše úvěru a úspor 1. Jak velký úvěr K si vezmeme, můžeme-li v každém úrokovém období splácet částku S. 2. Kolik kapitálu K musíme mít naspořeno, abychom při dané úrokové míře i mohli v každém úrokovém období čerpat rentu ve výši S. Rovnice ÚVĚR A ÚSPORY (Tab. 5 a 6) K... velikost půjčky (úvěru) či naspořené částky S... pravidelná splátka úvěru či výše důchodu (renty) n... počet úrokových období splácení půjčky nebo čerpání důchodu (renty) i... úroková sazba (interest rate), cena peněz vyjádřená desetinným číslem; p... úroková sazba za jedno úrokové období Příklad: Výše úspor Počátkem každého roku mohu splácet úvěr částkou 402,1148 Kč. Roční úroková sazba je 10 % p.a. Úvěr mám v úmyslu splatit za 3 roky. Jak velký úvěr si mohu vzít? Řešení - výpočet: S = 402,1148 Kč p = 10 % p.a. n = 3 roky Jinak - tabulky anuit: Tabulka č. 6 Výše úvěru a úspor roční sloupec 10 %; řádek 3 roky.. 2,4869 splátka 1 Kč výše úvěru 2,4869 Kč splátka 402,1148 Kč výše úvěru x Kč Ještě jinak - kalkulačka pro FG: karta Výše úvěru a úspor Odpověď: Mohu si vzít úvěr Kč. (Konec příkladu) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 14

15 Koupit teď nebo potom? Příklad: Zájezd do Egypta stojí Kč. a) Pan Nedočkavý si vezme spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 10 % p.a. Za jak dlouho jej splatí, může-li měsíčně splácet Kč? Řešení a): 1. Tabulka anuit SPLÁTKA a DŮCHOD měsíční č. 3 Trojčlenka x odtud sloupec 10 %.. řádek 13, let 2. Kalkulačka pro FG.. 10 let Odpověď a): Pan Nedočkavý splatí zájezd do Egypta za 10 let. b) Pan Trpělivý investuje Kč měsíčně do podílového fondu se zhodnocením 10 % p.a. Za jak dlouho našetří Kč na zájezd? Řešení b): 1. Tabulka anuit SPOŘENÍ měsíční č. 1 sloupec 10 %.. řádek 77, let 2. Kalkulačka pro FG.. 5 let Odpověď b): Pan Trpělivý našetří na zájezd do Egypta za 5 let. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 15

16 Několik úvah nad příkladem: Egypt Egypt Egypt chata? Nedočkavý má: 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč dluží: Kč Kč Kč 0 Kč chata Egypt Egypt Egypt Egypt Egypt Egypt? Trpělivý má: 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč dluží: 0 Kč Celkové náklady obou za dobu 30 let Kč x 360 měsíců = Kč Cena požitků obou za dobu 30 let: pan Nedočkavý.. 3 x Egypt = Kč pan Trpělivý.. 6 x Egypt = Kč Můžeme tedy říci, že za stejných vynaložených Kč si pan Trpělivý užil dvojnásobek požitků oproti panu Nedočkavému. Za jakou cenu? Pan Trpělivý jede na svoji první dovolenou na chatu. Pan Nedočkavý má po 30 letech na svém kontě 0 Kč (právě splatil svůj třetí Egypt ). Pan Nedočkavý jede po 30 letech nakonec také na chatu. Pan Trpělivý má po 30 letech na kontě Kč (výsledek pětileté investice). Pan Trpělivý může po 30 letech jet ještě jednou do Egypta. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 16

17 ZDROJE literatura a multimédia: 1) Allen, Robert, G.: Mnohonásobný zdroj příjmů, PRAGMA, ) Boyle, Mark: Muž, který se zřekl peněz a přežil, CPress Brno, ) Canfield, Jack - Switzer, Janet: Pravidla úspěchu, PRAGMA, ) Clason, George, S.: Nejbohatší muž v Babylóně, PRAGMA, ) Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, ) Dnešní finanční svět, TERRA-KLUB, o.p.s., ) Dvořáková, Zuzana - Smrčka, Luboš a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy, C. H. BECK, Praha, ) Eker, Harv T.: Jak myslí milionáři, Práh, ) Gage, Randy: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz, PRAGMA, ) Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, DOKOŘÁN, ) Kadlec, Jiří: Finanční matematika, GJN ) KFP... cesta k fin. nezávislosti, vzděl. spol.: Metodické listy pro učitele 13) Kiyosaki, Robert, T.: Bohatý táta, chudý táta, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Cashflow kvadrant, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, PRAGMA, ) Kociánová, Helena: Finanční gramotnost v kostce, ANAG, ) Kohout, Pavel: Ďáblův slovník ekonomie a financí, HPAP, London, ) Kohout, Pavel: Finance po krizi, Evropa na cestě do neznáma, GRADA, ) Kořený, Karel: Finanční svoboda, hraní deskové hry, školení pro učitele, 20) Maloney, Michael: Investujeme do zlata a stříbra, PRAGMA, ) Mandino, Og: Největší obchodník na světě, PRAGMA, ) Navrátilová, Petra: FINANČNÍ GRAMOTNOST, Computer Media, s.r.o., ) Pacovský, Petr: Člověk a čas, time management IV. generace, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého, 7. aktualizované vydání, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého (příklady), 2. přepracované vydání, GRADA, ) Smrčka, Luboš: Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, C. H. Beck, Praha, ) Stanley, Thomas J., Danko, William, D.: Váš soused je milionář, PRAGMA, ) Slabikář finanční gramotnosti, 2. aktualizované vydání, COFET, a.s., ) Syrový, Petr - Tyl, Tomáš: Osobní finance - řízení financí pro každého, GRADA, ) Tyl, Tomáš: 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze, GRADA, ) Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru, Rybka Publishers, ) Výchova k finanční gramotnosti, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fraus, ) Televizní pořad Osobní finance, Česká televize, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 17

18 ZDROJE internet: 1) Asociace občanských poraden 2) Bankovní poplatky 3) Česká národní banka 4) Český statistický úřad 5) Euroskop https://www.euroskop.cz/ 6) Eurostat 7) Evropská centrální banka https://www.ecb.europa.eu/ 8) Evropská komise 9) Federal Reserve System (FED) 10) Finanční gramotnost na GJN 11) Finanční gramotnost do škol 12) Fincentrum 13) Komplexní servis pro spotřebitele https://www.dtest.cz/ 14) Ministerstvo práce a sociálních věcí 15) Měšec.cz 16) Mezinárodní měnový fond 17) Organizace spojených národů (OSN) 18) Peníze.cz 19) Sdružení obrany spotřebitelů 20) Světová banka 21) Veřejný dluh České republiky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M57 Když je peněz nedostatek UČITEL - 18

Když je peněz nedostatek

Když je peněz nedostatek Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova 3, 118 00 Praha 1 Závěrečná práce studentského projektu Když je peněz nedostatek Autoři Nicolas Eberhard (3.C) Matěj Kotlaba (3.B) Petr Rambousek (3.C)

Více

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel)

Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) M53 Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Consumer credit in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank Veronika Lišková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním spotřebitelských

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více