Domácí rozpočet (pracovní list - učitel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí rozpočet (pracovní list - učitel)"

Transkript

1 M53 Domácí rozpočet (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie Ročník: ( ročník vyššího gymnázia) Tématický celek: Finanční gramotnost Anotace: Student se dozví, proč je užitečné pravidelné vedení domácího rozpočtu a naučí se, jak se to dělá. Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 1

2 M53 Domácí rozpočet - OBSAH Teorie Finanční nezávislost Součásti domácího rozpočtu Cash flow mapa Ekonomický životní cyklus Typy rozpočtu Použité zdroje - literatura, internet, multimédia Metodický pokyn pro práci s pracovním listem Veškeré matematické operace a vzorce, které jsou použity při řešení příkladů v tomto pracovním listu, je možno nalézt, včetně příslušné teorie, v samostatné publikaci Kadlec - Finanční matematika (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na níže uvedené internetové stránce Finanční gramotnost na GJN) nebo v titulu č. 19 Radová, Dvořák, Málek - Finanční matematika pro každého ze seznamu literatury. Pracovní listy je možno využít při výuce na hodinách matematiky a v předmětech, v nichž se vyučuje ekonomická tématika. Dále jich mohou využít studenti a ostatní zájemci o příslušnou problematiku k samostatné přípravě a procvičování daného tématu. Aktualizované verze pracovních listů a chystaná rozšíření o řešené příklady a ilustrační úlohy je možno také nalézt na internetové stránce Finanční gramotnost na GJN Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 2

3 TEORIE Rozpočet je souhrn příjmů a výdajů za určité období. Dále je součástí rozpočtu souhrn aktiv a pasiv. Domácnost je tvořena samostatně hospodařícím jednotlivcem nebo společně hospodařící skupinou osob. Obvykle to bývá rodina. Jenom asi jedna čtvrtina domácností bere vážně přípravu domácího rozpočtu. Hospodaření domácnosti je ovlivněno tím, jak její jednotliví členové o penězích přemýšlejí. Finančně gramotný člověk peníze používá rozumně a bezpečně. Samy o sobě nám peníze štěstí nezaručí, ale jejich nedostatek může život zkomplikovat. Je zde ale ještě jeden důležitý nefinanční rozměr. Sociologické studie v mnoha zemích ukazují, že finanční neshody nebo nedostatek finančních prostředků jsou skutečným důvodem rozpadu 60 až 80 % manželství. Dvě třetiny domácností jsou rády, že každý měsíc vyjdou s penězi. Přitom by bylo žádoucí, aby jim vždy něco zbylo na pozdější dobu. Bez důkladného sledování a plánování příjmů a především výdajů to je velmi obtížné. Snahou mnoha lidí je dosažení finanční nezávislosti. Mělo by to být i naší snahou. Teprve potom, až přestaneme být závislí na příjmu ze zaměstnání nebo z podnikání, budeme moci plně rozvinout náš skutečný talent, dělat to, co nás baví nejvíce, jde nám nejlépe a kde můžeme být opravdu prospěšní sobě, jiným i celé planetě. Finanční nezávislost Během produktivního věku si postupně nashromáždíme takový majetek, který nám poté ve formě úroků z vkladů, dividend, nájemného, renty apod. bude každý měsíc přinášet na účet tolik peněz, že pokryje všechny naše výdaje. Po dosažení finanční nezávislosti práce přestává být ekonomickou nutností a stává se zábavou, potěšením a koníčkem. Pracujeme proto, že nás to baví a ne proto, že potřebujeme zaplatit složenky. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 3

4 Součásti domácího rozpočtu: Hospodářská výsledovka Příjmy Aktivní Pasívní Výdaje Útrata Splátky Odkládání (investice, kapitalizované výdaje - nejdůležitější) Bilanční rozvaha Aktiva To je náš majetek Výdělečná - přináší nám peníze (úroky, výnosy z pronájmu apod.) Nevýdělečná - užíváme je (dům, byt, auto, díváme se na ně apod.) Pasiva Zdroje na pořízení majetku Vlastní zdroje (vlastní kapitál) - to, co jsme si našetřili Cizí zdroje - úvěry, půjčky; způsobují výdaje (splátky) Poznámka: V některé literatuře se používá termín aktiva pro to, co se v účetnictví označuje pojmem výdělečná aktiva. Jedná se především o knihy Roberta Kiyosakiho a odvozená díla autorů z něj čerpajících. Tato literatura také používá pojem pasiva (tedy to, co tahá peníze z kapes ) pro nevýdělečná aktiva. Jedná se jen o názvy a o slovíčka. Doporučuji však mít tuto nejednotnost v označování pojmu aktiva a pasiva na zřeteli, vědět o ní a v kontextu dané situace si umět příslušné pojmy správně zařadit. Následující cash flow mapa je výsledkem dlouhodobých úvah autora a kolektivu studentů Gymnázia Jana Nerudy. Naší snahou bylo všechny důležité pojmy týkající se finančních toků domácího rozpočtu názorně definovat a přehledně zařadit. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 4

5 Cash flow mapa Zdroj: Archiv autora, vlastní dílo Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 5

6 Příklad: Finanční výkaz rodiny Novákových Mají dům a auto, finanční aktiva, úspory, hypotéku a spotřebitelský úvěr. Aktiva a pasiva se vždy rovnají. Sledujme však další úvahy. Známe li velikost celkových aktiv a odečteme-li od nich hodnotu úvěrů (cizí zdroje), zjistíme, jaký je vlastní kapitál, tedy celkový čistý majetek (po odečtení dluhů). Aktiva CELKEM - Cizí zdroje (dluhy) = Celkový čistý majetek Kč Kč = Kč Velkým problémem je, pokud je toto číslo záporné. Znamená to, že i když všechno prodáme, budeme stále ještě dlužit. Důležité je také vědět, kolik činí čistá výdělečná aktiva. To jsou výdělečná aktiva minus cizí zdroje (dluhy). Výdělečná aktiva - Cizí zdroje (dluhy) = Čistá výdělečná aktiva Kč Kč = Kč Výpočet nám říká, jaký objem výdělečných aktiv nám zbude, splatíme-li všechny dluhy. Pokud je toto číslo záporné a Novákovi budou muset splatit všechny dluhy, budou muset sáhnout i na nevýdělečná aktiva, tedy například na dům, ve kterém bydlí nebo na auto. Této situaci se často nelze vyhnout, pokud si mladí lidé například vzali hypotéku na bydlení. Tak je tomu i v našem příkladu. Na druhou stranu, když jsou čistá výdělečná aktiva kladná, znamená to, že jsme ve velmi bezpečné situaci. Dluhy totiž můžeme splatit bez jakéhokoliv uskrovnění. Řada lidí má za cíl splatit půjčky. Ale mnohem rozumnějším cílem je dostat se do kladných čísel u čistých výdělečných aktiv. To totiž znamená, že dluhy můžeme splatit kdykoliv, ale nemusíme. Někdy je využití úvěru výhodné, pokud umíme vydělat víc, než nás stojí dluh (proto si podnikatelé berou půjčky a vydávají dluhopisy). Mluvíme pak o tzv. dobrém dluhu. (Konec příkladu) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 6

7 Co je to aktivní příjem? Uveďte příklady: Aktivní příjmy jsou příjmy, pro které musí lidé něco aktivně dělat nebo je jejich příjem závislý na někom jiném (např. na státu). Příklady: mzda zaměstnanců, příjmy z podnikání, výdělky z brigád, sociální dávky, dary (od rodičů, od dětí) Co je to pasívní příjem? Znáte někoho, kdo jej pobírá? pravidelný příjem, pro jehož získávání není třeba vynakládat nějaké zvýšené úsilí nebo práci Pasivním příjmem může být například: Zisk z pronájmu budov, prostorů, bytů apod. Zisk z podniku, kde není vyžadována má přítomnost Zisk z dividendy, dluhopisů, investičních fondů Zisk z umístění cizí reklamy na např. webové stránky Zisk z úroků Zisk z poskytování licence nebo zisk z patentů Co zahrnuje položka útrata? Uveďte příklady: Nutné (mandatorní) výdaje Běžné výdaje, spotřeba Výdaje pro radost Vlastní vzdělávání Dárky Dobročinnost Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 7

8 Co jsou to splátky? Uveďte příklady: Splácení dluhů Spotřebitelské úvěry Hypotéky Leasing Dluhy jiným lidem Co znamená položka odkládání? Uveďte příklady: Kupování AKTIV na finanční svobodu (v lepším případě) Dávání peněz stranou buď do šuplíku nebo na účty s úrokem nižším než inflace Co se rozumí pojmem výdělečná aktiva? Uveďte příklady: Spořicí účty Akciové fondy Nemovitosti na pronájem Byznys, který vlastníme (pracují pro nás jiní) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 8

9 Co se rozumí pojmem nevýdělečná aktiva? Uveďte příklady: Dům na vlastní bydlení Auto, které není na podnikání Umělecká díla Zlato, mince (nejsou určena ke spekulativním účelům) Co se rozumí pojmem pasiva - vlastní zdroje? Uveďte příklady: Úspory na pořízení majetku Co se rozumí pojmem pasiva - cizí zdroje? Uveďte příklady: Veškeré úvěry Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 9

10 Ekonomický životní cyklus Zdroj: 1/?PHPSESSID=2738d9379d586d9bdbc9c6d8c5658ca3 [cit ]. V průběhu života se poměr příjmů a výdajů mění. Od naprosté finanční závislosti na rodičích v dětství postupně v průběhu dospělosti narůstá převaha příjmů nad výdaji. Tak je to v optimálním případě, ne však například při nečekaných událostech jako je ztráta zaměstnání, krach firmy nebo vážná nemoc či zranění. Každopádně bychom měli v každé fázi našeho života odkládat a vhodně investovat co největší možnou finanční částku na pozdější spotřebu. Robert Kiyosaki používá termín nejprve zaplaťte sobě. Pokud máme sestaven finanční plán, víme dokonce přesně, jak velká by tato částka měla být. Teprve z toho, co zbude z našeho příjmu po zaplacení sobě a po zaplacení nezbytných (mandatorních) výdajů, pořizujeme věci pro radost, luxus a všelijaké hračky či krámy. Jsou tři možné způsoby finančního chování: Nemoudré - nepočítáme, nepřemýšlíme, utratíme celý příjem. Někdy i víc, půjčujeme si, jdeme do dluhu (špatného). O něco lepší - šetříme, dáváme ušetřené peníze stranou, do pokladničky nebo na běžné bankovní účty. Je to určitě lepší, než všechno utratit, peníze ale nejsou dostatečně chráněny před inflací a s časem ztrácí na hodnotě. Nejlepší - ušetřené prostředky investujeme a tím je zhodnocujeme. Zhodnocení by mělo být minimálně tak vysoké, jaká je míra inflace. Najdeme-li finanční produkty či investiční možnosti s vyšším zhodnocením, pracují peníze pro nás a postupně si tak můžeme vybudovat pasívní příjem ve velikosti našich výdajů. Tím je dosaženo hlavního cíle našeho snažení, a tím by měla být finanční svoboda. Ano, finanční svobody je možno inteligentním finančním chováním dosáhnout v 90% případů během 15 let. Záleží tedy pouze na vás. Pokud po ní toužíte, začněte hned. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 10

11 Typy rozpočtu: Přebytkový - příjmy jsou větší než výdaje Vyrovnaný - příjmy se rovnají výdajům Schodkový (deficitní) - výdaje jsou větší než příjmy Jak docílit přebytkového rozpočtu? Zvýšením příjmů - nalezení lépe placeného nebo dalšího zaměstnání. Lze jen do určité míry, vede k únavě, vyčerpání a posléze k rozpadu rodinných vztahů. Rozhodujícím činitelem pro docílení přebytkového rozpočtu je snížení výdajů, neboť to máme do značné míry pod kontrolou a lze začít okamžitě. Proto je velmi důležité přesné vedení příjmů a výdajů v rámci rodinného rozpočtu. Pak je potřeba odpovědně zvážit, co si koupit a co si odepřít. Ušetřené peníze je však potřeba dávat stranou. Pokud ušetřené peníze utratíme za něco jiného, co jsme předem neplánovali, tak jsme je ve skutečnosti neušetřili. Tento druh finančního chování je bohužel dosti obvyklý. Často s dobrým pocitem, že jsme někde ušetřili, utratíme jinde i víc, než činila původní úspora. Jak docílit přebytkového rozpočtu? Popište svými slovy: Proč je důležitější sledování výdajů než příjmů? Výdaje máme pod kontrolou a můžeme je regulovat, kdežto výši příjmu nijak snadno ovlivnit nemůžeme. Každá práce má určité tržní ocenění a pouze menšina lidí si může diktovat svou cenu. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 11

12 Příklad Rozpočet rodiny Hrubých Zdroj: Metodický list společnosti KFP č Příjmy a výdaje domácnosti str. 3-4 Organizace: Rozdělte studenty na 3-4 členné týmy. Sestavte rozpočet domácnosti Huga a Hermíny Hrubých z jejich měsíčního výpisu z účtu, doplněného o vysvětlivky paní Hrubé Datum Popis platby Částka Poznámka 5.6. trvalý příkaz Kč splátka hypotéky 7.6. výběr z bankomatu Kč provoz domácnosti 8.6. Dřevoplech, v.o.s Kč mzda Hugo 9.6. ALFABETA, s.r.o Kč mzda Hermína SIPO Kč trvalý příkaz Kč penzijní fond Hugo trvalý příkaz Kč spoření na spoř. účet LEAS, a.s Kč leasing auta platba kartou Kč koupě bot platba kartou -500 Kč dárky k narozeninám platba kartou Kč benzín nájemné na červenec Kč od Nováků za pronájem bankovní poplatky -300 Kč a) Zjistěte, jaké jsou příjmy a výdaje manželů Hrubých. Příjmy CELKEM: Kč Výdaje CELKEM: Kč b) Měli bychom v rozpočtu domácnosti počítat s nepravidelnými výdaji (koupě bot, koupě dárků k narozeninám)? Nechte studenty diskutovat, nechte je hlasovat. Největším rizikem nepravidelných výdajů je to, že je platíme pravidelně celý rok! c) Rozhodněte rámci svého týmu, zda je rozpočet přebytkový, vyrovnaný nebo deficitní. Své tvrzení zdůvodněte před ostatními týmy. Nechte studenty v týmech diskutovat, nechte je hlasovat, kdo považuje rozpočet rodiny Hrubých za přebytkový, kdo za vyrovnaný a kdo za deficitní. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 12

13 d) Jaký je tedy rozpočet rodiny Hrubých? Je deficitní, když jsou výdaje o 200 Kč vyšší než příjmy? Rozpočet lze považovat za vyrovnaný, protože deficit 200 Kč (tj. cca 0,5 %) je zanedbatelný. Příští měsíc mohou být výdaje nižší, nekoupí si třeba boty za Kč. e) A co spoření Kč měsíčně na spořicí účet? Jde o výdaj nebo ne? Rozpočet na první pohled vypadá jako vyrovnaný, ale po zohlednění faktu, že se spoří Kč na spořicí účet, jde ve skutečnosti o rozpočet přebytkový. f) Vysvětlete rozdíl mezi deficitním, vyrovnaným a přebytkovým rozpočtem. g) Jak podle vašeho názoru nejčastěji hospodaří české domácnosti? Je nejvíce domácností s deficitním, vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem? Nejvíce rodin hospodaří rozumně, má mírně přebytkový rozpočet. e) Co dělat v případě, když má rodina deficitní rozpočet sníží se příjmy - propuštěním ze zaměstnání, nemocí apod. zvýší se výdaje - nenadálá oprava auta, vytopení sklepa, rozbitá střecha, vyšší výdaje před Vánoci apod. Krátkodobé výpadky příjmů nebo krátkodobé zvýšení výdajů je možno řešit: čerpáním likvidní rezervy domácnosti přechodným snížením výdajů v dalších měsících využitím kreditní karty v bezúročném období krátkodobou půjčkou prodejem části majetku Dlouhodobý výpadek příjmu MUSÍME řešit: snížením výdajů! Dlouhodobě NELZE žít na vyšší noze, než umožňují příjmy rodiny. Dlouhodobě NELZE žít s deficitním rozpočtem! Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 13

14 ZDROJE literatura a multimédia: 1) Allen, Robert, G.: Mnohonásobný zdroj příjmů, PRAGMA, ) Boyle, Mark: Muž, který se zřekl peněz a přežil, CPress Brno, ) Canfield, Jack - Switzer, Janet: Pravidla úspěchu, PRAGMA, ) Clason, George, S.: Nejbohatší muž v Babylóně, PRAGMA, ) Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, ) Dnešní finanční svět, TERRA-KLUB, o.p.s., ) Dvořáková, Zuzana - Smrčka, Luboš a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy, C. H. BECK, Praha, ) Eker, Harv T.: Jak myslí milionáři, Práh, ) Gage, Randy: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz, PRAGMA, ) Gladwell, Malcolm: Bod zlomu, DOKOŘÁN, ) Kadlec, Jiří: Finanční matematika, GJN ) KFP... cesta k fin. nezávislosti, vzděl. spol.: Metodické listy pro učitele 13) Kiyosaki, Robert, T.: Bohatý táta, chudý táta, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Cashflow kvadrant, PRAGMA, ) Kiyosaki, Robert, T.: Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu, PRAGMA, ) Kociánová, Helena: Finanční gramotnost v kostce, ANAG, ) Kohout, Pavel: Ďáblův slovník ekonomie a financí, HPAP, London, ) Kohout, Pavel: Finance po krizi, Evropa na cestě do neznáma, GRADA, ) Kořený, Karel: Finanční svoboda, hraní deskové hry, školení pro učitele, 20) Maloney, Michael: Investujeme do zlata a stříbra, PRAGMA, ) Mandino, Og: Největší obchodník na světě, PRAGMA, ) Navrátilová, Petra: FINANČNÍ GRAMOTNOST, Computer Media, s.r.o., ) Pacovský, Petr: Člověk a čas, time management IV. generace, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého, 7. aktualizované vydání, GRADA, ) Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří: Finanční matematika pro každého (příklady), 2. přepracované vydání, GRADA, ) Smrčka, Luboš: Rodinné finance. Ekonomická krize a krach optimismu, C. H. Beck, Praha, ) Stanley, Thomas J., Danko, William, D.: Váš soused je milionář, PRAGMA, ) Slabikář finanční gramotnosti, 2. aktualizované vydání, COFET, a.s., ) Syrový, Petr - Tyl, Tomáš: Osobní finance - řízení financí pro každého, GRADA, ) Tyl, Tomáš: 10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze, GRADA, ) Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru, Rybka Publishers, ) Výchova k finanční gramotnosti, učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fraus, ) Televizní pořad Osobní finance, Česká televize, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 14

15 ZDROJE internet: 1) Asociace občanských poraden 2) Bankovní poplatky 3) Česká národní banka 4) Český statistický úřad 5) Euroskop https://www.euroskop.cz/ 6) Eurostat 7) Evropská centrální banka https://www.ecb.europa.eu/ 8) Evropská komise 9) Federal Reserve System (FED) 10) Finanční gramotnost na GJN 11) Finanční gramotnost do škol 12) Fincentrum 13) Komplexní servis pro spotřebitele https://www.dtest.cz/ 14) Ministerstvo práce a sociálních věcí 15) Měšec.cz 16) Mezinárodní měnový fond 17) Organizace spojených národů (OSN) 18) Peníze.cz 19) Sdružení obrany spotřebitelů 20) Světová banka 21) Veřejný dluh České republiky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti M53 Domácí rozpočet UČITEL - 15

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel)

M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) M56 Platební nástroje (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd, ekonomie

Více

Když je peněz nedostatek

Když je peněz nedostatek Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova 3, 118 00 Praha 1 Závěrečná práce studentského projektu Když je peněz nedostatek Autoři Nicolas Eberhard (3.C) Matěj Kotlaba (3.B) Petr Rambousek (3.C)

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dlouhodobý model finanční situace rodiny 2013 Alexandr Kučera Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Jan Novák a Lucie Nováková

Jan Novák a Lucie Nováková Jan Novák a Lucie Nováková Váš finanční konzultant Jméno a příjmení: Mobil: E-mail: Miroslav Mlčuch 777 889 313 miroslav.mlcuch@fichtner.cz Klientská linka: 739 455 765 Důležitá upozornění Tento finanční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností...

ÚVOD... 2. 1. Finanční gramotnost... 2. 2. Rodinný rozpočet... 3. 2.1 Příjmy... 4. 2.2 Výdaje... 4. 2.2.1. Analýza vlastních finančních možností... Fi nančnígr amot nos t -výukovýmat er i ál Tent omat er i álj ei novovánvr ámcipr oj ekt u Vzděl ávání m kezvýš ení konkur ences chopnos t inaš ehovenkova OPVKCZ. 1. 07/ 3. 1. 00/ 50. 0018 ÚVOD... 2 1.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

"Nebojme se světa financí, i když neslyšíme"

Nebojme se světa financí, i když neslyšíme FREE ART s.r.o VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY Slezskou Univerzitou v Opavě a Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí "Nebojme se světa financí, i když

Více

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi Bc. Vendula Zemčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Finančně gramotný člověk si umí sestavit rozpočet domácnosti, nezadluží se tak, aby

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více