řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řízení letového provozu české republiky výroční zpráva"

Transkript

1 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

2 Řízení letového provozu a... Kontaktní údaje Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, s. p. Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČ: DIČ: CZ Zápis do obchodního rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 1771 Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. ú.: 88153/3 Internet: provozu...cíle...vize...efektivita...evropská integrace...naše planeta...životní prostředí...moderní technologie...komunikace Telefonní a faxové spojení Ústředna Sekretariát generálního ředitele Sekretariát provozního ředitele Sekretariát finančního ředitele Sekretariát ředitele plánování a rozvoje Sekretariát personálního ředitele Sekretariát ředitele mezinárodní koordinace Sekretariát náměstka letecké školy Sekretariát vedoucího centra logistiky Tiskový mluvčí Telefon l. 321 l. 441 l l l l. 218 l l. 242 l. 293 Fax l. 37 l l. 32 l. 211 l. 266 l. 323 l. 232 l. 213 l patří k sobě Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: MDE s.r.o., 28 Fotografie: Petr Hrubeš

3 2 7 v ý r o č n í z p r á v a

4

5 Obsah Vybrané ukazatele 5 Hlavní události roku 27 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Vedení společnosti 11 Profil podniku 17 Evropská integrace ATM 23 Aktivity v roce Investice 37 Rozvoj 38 Lidské zdroje 43 Společenská odpovědnost ŘLP ČR, s. p. 51 Ekonomický vývoj podniku v roce Pohyby ve vzdušném prostoru ČR 27 6 Výhled do roku Očekávané události v roce Zpráva dozorčí rady 83 Zpráva auditora - České účetní standardy 84 Účetní závěrka dle Českých účetních standardů 85 Zpráva auditora - Mezinárodní účetní standardy 1 Účetní závěrka dle Mezinárodních účetních standardů 11 Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy 121 Organizační schéma 122 Seznam zkratek 125 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 2

6

7 Bezpečnost Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení výkonnosti ŘLP ČR, s. p., je bezpečnost poskytovaných letových provozních služeb. Události v letovém provozu, způsobené ŘLP ČR, s. p., při poskytování ATS, vykazují dlouhodobě vyrovnaný stav jak počtem událostí, tak závažností vlivu na bezpečnost letového provozu. I přes stabilní nárůst letového provozu ve vzdušném prostoru a na letištích v České republice počet událostí přepočtených na provozní jednotku trvale klesá.

8 Vybrané ukazatele Vybrané ukazatele Pohyby ve FIR Praha Pohyby na letištích ČR Celková aktiva (tis. Kč) Obrat (tis. Kč) Poplatek za traťovou službu řízení (Kč) / 1 24* Poplatek za přibližovací službu řízení (Kč) / 156** Počet zaměstnanců celkem Pohyby ve FIR Praha Celková aktiva (mld. Kč) 7 5, 6 4,5 5 4, 4 3,5 3 3, Obrat (mld. Kč) 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 Pohyby letadel na letištích ČR * Jednotková sazba za traťovou službu řízení byla od zvýšena o 7,3 %. ** Jednotková sazba za přibližovací a letištní sazbu řízení zůstala k na úrovni předcházejícího roku, od došlo ke snížení jednotkové sazby o 2, % v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

9 Hlavní události roku 27 leden únor březen květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec - Jednání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Parlamentu ČR pod garancí ŘLP ČR, s. p., v IATCC Praha - Paralelní a zkušební provoz z nového střediska IATCC Praha provozní přechod do nového střediska IATCC Praha - Vydány "Priority ŘLP ČR, s. p., pro rok 27" - Účast LŠ ŘLP ČR, s. p., na výstavě ATC Maastricht 27 - Zahájení kurzu ATC/I 27 pro 17 řlp - žáků - Globální sympozium o výkonnosti řízení letového provozu - Montreal - Zahájení letní letové sezóny 27 - Slavnostní inaugurace IATCC Praha výroční zasedání CANSO AGM v indickém Kochi provozní rekord na APP/TWR Praha pohybů provozní rekord ve FIR Praha pohybů - Společná evropsko-americká konference o bezpečnosti civilního letectví 27 v Praze - Provisional Council EUROCONTROL zvolil nového generálního ředitele Davida McMillana z Velké Británie - Změna cen za traťové navigační služby v českém vzdušném prostoru a za letištní a přibližovací služby na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary - Nejsilnější provoz ve FIR Praha za jeden měsíc pohybů - Ing. Petr Materna ukončil své působení ve funkci generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. - Jednání řídící skupiny Studie proveditelnosti FAB Central Europe (CEATS) v IATCC Praha - Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován Ing. Jan Klas - Ukončení letní letové sezóny 27 (celkem pohybů ve FIR Praha) - Pravidelné jednání zástupců leteckých společností a ŘLP ČR, s. p. - Uzavření dohody o spolupráci při realizaci civilně-vojenské integrace mezi náčelníkem GŠ AČR a generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p. - Setkání generálního ředitele ŘLP ČR, s. p., a Letiště Praha, s. p., s novináři - Zveřejněny ceny za služby poskytované ŘLP ČR, s. p., na rok 28 - Zahájení kurzu ATC/II 27 pro 26 řlp - žáků - Tradiční vánoční setkání zaměstnanců - Žofín 27 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 6

10 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení přátelé, návrat do podniku, ve kterém jsem zahájil své působení v oblasti civilního letectví, mě přesvědčil o pravdivosti dvou zásadních principů, na kterých je založen úspěch a špičková pozice ŘLP ČR, s. p., v oboru. Moderní technologické zázemí ve spojení s profesionalitou provozních zaměstnanců jsou největší hodnotou umožňující plynulé plnění jeho základních funkcí při poskytování bezpečných a kvalitních letových navigačních služeb. Mé uznání patří všem zaměstnancům a také předchozímu generálnímu řediteli, Ing. Petru Maternovi, od kterého jsem podnik na sklonku minulého roku převzal ve velmi dobrém stavu. ŘLP ČR, s. p., ve své současné podobě umožňuje kontinuitu řízení podniku, která je pro poskytovatele letových provozních služeb klíčová. Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji. Rok 27 přispěl k naplnění všech výše zmíněných očekávání v míře, která se neopakuje každý rok, čehož je odrazem i výroční zpráva plná faktických údajů, z nichž si pozorný čtenář může o tomto roce udělat vlastní představu. Na tomto místě bych však rád zdůraznil především ta fakta, která jsou z mého pohledu pro kontinuitu řízení rozhodující. V první řadě jde o strategickou vizi. Naší vizí a závazkem je budovat ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivý a dynamicky se rozvíjející prvek civilního letectví v České republice a současně v rámci liberalizačních procesů v ATM prostředí dále zvyšovat jeho hodnotu a konkurenceschopnost. Takto jsem tuto vizi komunikoval směrem ke zřizovateli i k dozorčí radě podniku. Je to na první pohled jednoduchá věta, ovšem navazuje na ni řada zcela konkrétních kroků a opatření, které se rozpracovávají do dílčích strategií a postupně realizují ve spolupráci s celým manažerským týmem. O jejich výsledcích se jistě dozvíte z výročních zpráv za následující roky. Dalším neopomenutelným faktem je naplňování poslání podniku, v roce 27 tedy především ve smyslu zprovoznění řídícího střediska IATCC. Jistě není třeba opakovat to, co bylo nesčíslněkrát napsáno o úspěšnosti tohoto projektu v odborném tisku a v ostatních médiích. Jednu věc však zmíním, a tou je udělení prestižní ceny ATC Global Award 28 v rámci konference a výstavy ATC Global Amsterodam. Toto ocenění patří především projektovému týmu, který svůj úkol dovedl do úspěšného konce. Uvedení IATCC do provozu však vnímám spíše jako cestu než cíl. Stojíme totiž na začátku etapy, kdy se český vzdušný prostor bude zapojovat do projektu jednotného evropského nebe. Na téma způsobu jeho zapojení formou vytvoření funkčního bloku vzdušného prostoru probíhaly v loňském roce intenzivní diskuse. Měl jsem jedinečnou příležitost zapojit se do nich nejdříve z pozice Agentury EUROCONTROL a následně z pozice jednoho z účastníků, poskytovatelů letových provozních služeb. Velmi mě potěšilo, že v závěru roku 27 byly tyto diskuse ukončeny po velmi dlouhé době skutečným konsenzem všech účastníků. A to především ke spokojenosti našich zákazníků, tedy uživatelů vzdušného prostoru, kteří od států ve střední Evropě očekávají efektivní integraci bez omezení daných národními hranicemi. IATCC bude jejím významným prvkem. Věřím, že vývoj provozu a zpoždění v roce 27 již předznamenal význam nového řídícího střediska i jeho budoucí roli. Zaznamenali jsme nárůst zájmu leteckých dopravců o využívání vzdušného prostoru České republiky a snížení průměrného zpoždění na provedený let. Ekonomika ŘLP ČR, s. p., je dlouhodobě stabilní, podnik vykazuje přiměřený zisk, který je zárukou jeho budoucího rozvoje. V tomto směru neočekávám ani do budoucna žádné významné změny. Očekávám však rozvoj obchodních aktivit, jejichž podíl na obratu by se měl neustále zvyšovat. Pro poskytování letových provozních služeb je z tohoto pohledu významná cenová politika, která se v roce 27 výrazně změnila, a zásadní a zákaznicky orientovaná změna byla připravena i pro následující roky v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

11 V uplynulém roce dostala zásadní impuls také oblast civilně-vojenské spolupráce, a to prostřednictvím uzavření dohody na úrovni náčelníka generálního štábu Armády ČR a generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. Bylo dosaženo shody na principech, které umožní urychlení potřebných kroků k převzetí souhrnného řízení a zároveň optimální využití lidských zdrojů civilní i vojenské strany. Naplnění jakéhokoli strategického cíle v našem oboru totiž bez dobře fungující spolupráce s armádou není možné. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům i externím partnerům podniku za vše, čeho v roce 27 i v předchozích letech dosáhli. Jsem přesvědčen, že stejné a lepší výsledky je budou doprovázet i při naplňování strategie příštích let. Ing. Jan Klas Generální ředitel ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 8

12 Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji.

13

14 Vedení společnosti Ing. Jan Klas Generální ředitel* Ing. Ivan Hubert Ředitel divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace Ing. Jan Štindl Ředitel divize provozní Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví. V oboru řízení letového provozu pracuje od roku 1986, přičemž prošel řadou manažerských funkcí. V roce 1999 začal pracovat pro EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) jako ředitel její organizační jednotky CSPDU (CEATS Strategy Planning and Development Unit) v Praze, která je odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských služeb řízení letového provozu v rámci projektu CEATS. Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován 1. října 27. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty eletrotechnické, oboru sdělovací technika se specializací na komunikace. Do podniku nastoupil v roce 1973 jako výzkumný pracovník v oblasti zpracování radarových dat. Od roku 198 pracoval v technickém úseku jako systémový inženýr odpovědný za rozvoj radionavigační infrastruktury v ČSFR. Od roku 1995 do roku 2 zastával funkce náměstka ředitele pro Sekci plánování a rozvoje a vedoucího oddělení rozvoje letových navigačních služeb. V roce 21 byl jmenován do funkce ředitele kanceláře generálního ředitele byl jmenován do funkce ředitele divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické. V podniku pracuje od roku 1983, nejprve ve funkci inženýra ZLT a od roku 1988 jako vedoucí LTS. Po organizační změně podniku byl v roce 21 jmenován náměstkem ředitele divize provozní pro sekci systémů ATM. Dne 12. září 23 byl jmenován ředitelem divize provozní. *Ing. Petr Materna, generální ředitel ŘLP ČR, s. p., do v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

15 Ing. Luboš Hlinovský Ředitel divize finanční Mgr. Petr Fajtl Ředitel divize plánování a rozvoje LNS Ing. Miloslava Mezerová Ředitelka divize personální* Absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty národohospodářské. Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické. Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulty obchodní. V podniku, do něhož přišel z Ekonomického ústavu Československé akademie věd, pracuje od roku 199. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce finanční byl jmenován 1. května Od 1. ledna 21 je ředitelem divize finanční. V podniku pracuje od roku V letech pracoval jako řídící letového provozu na ACC Praha. Vedoucím Výcvikového střediska byl od 1. prosince 1995 do 31. října 2. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce systémů a postupů byl jmenován 1. listopadu 2. Od 1. ledna 21 je ředitelem divize plánování a rozvoje LNS. Po studiu pracovala v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. V podniku pracuje od roku Od roku 21 zastávala funkci vedoucí oddělení práce a mezd na divizi personální. Do funkce ředitelky divize personální byla jmenována k *JUDr. Jitka Kocourová, ředitelka divize personální do ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

16 Dozorčí rada Jiří Nedoma Předseda dozorčí rady Je absolventem nástavbového studia radiolokační elektrotechniky na SPŠ strojnické. Od roku 24 je členem Senátu Parlamentu ČR za ODS, od roku 26 předsedou Podvýboru pro dopravu senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a v roce 27 se rovněž stal členem stálé meziparlamentní komise při NATO. Dříve působil jako starosta obce Odolena Voda a jako technik kontroly zalétávacího provozu v Aero Vodochody v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

17 Bc. Tomáš Hybner Místopředseda dozorčí rady Je absolventem Středočeského vysokoškolského institutu Kladno, oboru ekonomika a management obchodu. Od roku 23 působí jako náměstek primátora města Karlovy Vary. Dříve působil jako manažer módního ateliéru, podnikal v oboru zprostředkovatelské a obchodní činnosti, pracoval na pozici elektromechanika pro rozvodná zařízení pro Městský stavební podnik Karlovy Vary a v tomto oboru rovněž působil v zahraničí. JUDr. Vladimír Kremlík Člen dozorčí rady Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od února roku 27 je vrchním ředitelem správního úseku Ministerstva dopravy a současně také členem rozkladové komise ministra dopravy. Před příchodem na ministerstvo působil jako právní konzultant ve společnosti BDO Processes, a. s., přednášel finanční právo na provozněekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, vykonával funkci právního zástupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, byl zaměstnancem Úřadu vlády, kde se věnoval problematice hospodářské legislativy, a rovněž zastával různé pozice na FNM ČR. Tomáš Volejník Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze. Do podniku nastoupil v roce 199, od roku 1992 zastává pozici řídícího letového provozu na středisku přibližovacích a letištních služeb Praha. Ivan Krákora Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické, oboru radiotechnika. Do podniku přišel v roce 1968 z Výzkumného ústavu telekomunikací. Od roku 1995 je vedoucím oddělení radarových a informačních systémů. V letech zastával funkci předsedy dozorčí rady ŘLP ČR, s. p. Vladimír Hink Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy stavební, v letech působil jako náměstek primátora a od roku 24 jako primátor města Jihlavy. Od roku 26 je poslancem Parlamentu ČR za ODS. Poznámka: v roce 27 byli z dozorčí rady odvoláni zakladatelem dle 13 zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, Ing. Petr Knobloch, RNDr. Jan Pátek, Ing. Josef Sedláček, Ing. Petr Mátl a Mgr. Jan Svěrák. ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

18

19 Nárůst letového provozu v ČR Celkový provoz ve vzdušném prostoru České republiky v roce 27 dosáhl hodnoty pohybů, což představuje ve srovnání s rokem 26 celkový nárůst o 5,4 %. Nejsilnější letový provoz byl v roce 27 zaznamenán v srpnu, kdy oblastní středisko řízení letového provozu poskytlo své služby pohybům - v denním průměru se jednalo o 215 letů. Stejně jako v předchozích letech roste zájem leteckých dopravců o využívání letiště Praha-Ruzyně. Celkový počet startů a přistání v roce 27 činil , tedy 5,1% nárůst ve srovnání s rokem 26.

20 Profil podniku Historie Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 28. prosince ŘLP ČR, s. p., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Poslání Posláním ŘLP ČR, s. p., je vytváření bezpečného prostředí pro letový provoz v dynamicky se rozvíjejícím civilním letectví a měnících se podmínkách mezinárodní letecké dopravy. V souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy civilního letectví poskytuje ŘLP ČR, s. p., letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru a určených letišť České republiky. Vedle zajišťování vysoké úrovně provozní bezpečnosti a kvality služeb sleduje i hlediska efektivnosti, přiměřené ziskovosti a obnovy zdrojů. Svými činnostmi přispívá k vytváření co nejlepších podmínek nejen svého organizačního, ale i širšího společenského a životního prostředí. Cíle a strategie podniku Strategickými cíli ŘLP ČR, s. p., jsou: bezpečnost: udržovat a zlepšovat úroveň bezpečnosti i při zvyšování intenzity a hustoty letového provozu, kapacita: zajišťovat takovou kapacitu systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění, kvalita: trvale udržovat vysokou jakost poskytovaných letových provozních služeb a zlepšovat interní procesy podniku s využitím systému řízení jakosti v souladu s ISO 91:28, výkonnost a konkurenceschopnost: aplikovat principy řízení a měření výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb a trvale udržovat a zvyšovat tržní hodnotu společnosti, provozní efektivnost: umožňovat všem uživatelům vzdušného prostoru provádět lety efektivně a přitom uspokojovat potřeby civilních i vojenských provozovatelů, plynulost cenové politiky: zajistit neskokový vývoj poplatku za traťové navigační služby a za letištní služby na letištích řízených ŘLP ČR, s. p., nákladová efektivnost: zajistit, aby výše nákladů a kapitál, s nímž podnik hospodaří, odpovídaly rozsahu a významu jeho činností, jednotnost: vytvářet systém, který bude fungovat na jednotných základech, jak s ostatními subjekty letových provozních služeb v České republice, tak mezinárodně, aby se uživateli služeb jevil jako jednotný celek, potřeby bezpečnosti státu: při poskytování letových provozních služeb vyhovovat potřebám bezpečnosti státu, zejména pokud jde o obranu státu, ochrana životního prostředí: projektovat, uskutečňovat a rozvíjet letové provozní služby s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí, soulad s evropským prostředím: při rozvoji letových provozních služeb a vývoji systému pružně a včasně reagovat na požadavky mezinárodního ATM prostředí (např. program Single European Sky) a na příležitosti související s jeho vývojem včetně aktivní účasti na přípravě koncepce a realizaci regionální spolupráce, dostupnost leteckých informací: pohotově a v souladu s mezinárodními standardy poskytovat kvalitní letecké informace a uspokojovat tak potřeby leteckých provozovatelů v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

21 Hlavní předmět činnosti Předmětem činnosti ŘLP ČR, s. p., je zejména: poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary, řízení toku letového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování služby pátrání a záchrany, poskytování letecké informační služby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p., v Letecké škole ŘLP ČR, s. p. Hlavní zákazníci Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 27 tyto letecké společnosti: České aerolinie, Lufthansa, British Airways, Travel Servis, easyjet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Sky Europe, Aeroflot, Ryanair, Alitalia, Austrian Airlines a další. Hlavní partneři a dodavatelé Mezi hlavní partnery a dodavatele ŘLP ČR, s. p., patří zejména: Thales ATM, Park Air System, Rohde & Schwarz, CS SOFT, Ifield Computer Consultancy, O 2, HOCHTIEF CZ, STOPRO, Bovis Lend Lease, Det Norske Veritas, Orthogon, Siemens, Catex Software, Artysis, ERA, Kato - Busch, Eldis, Transcon, PVT, DFS Deutsche Flugsicherung, Integraf, The Caledonian School, Channel Crossings, Sara Event, MDE a další. Priority podniku v roce 27 Hlavními úkoly ŘLP ČR, s. p., v roce 27 byly: v oblasti provozní výkonnosti - nulový počet nehod způsobených poskytováním ATM, - nulový počet událostí s klasifikací závažný incident, - řízený, bezpečný přechod na plné poskytování služeb z IATCC Praha, - zajištění optimální kapacity ACC Praha v souvislosti se zahájením provozu IATCC Praha a snížení průměrného zpoždění na provedený let, - dosažení kapacity 44 pohybů/hod. v TMA/CTR letiště Praha, v oblasti kvality a jakosti - úspěšný kontrolní audit společnosti DNV v roce 27, - zpracování aktualizované strategie ŘLP ČR, s. p., - provedení základního výcviku ATC 27 v souladu s platným výcvikovým plánem, projekt IATCC Praha - plnění věcného, časového a finančního plánu projektu IATCC Praha, úspěšný provozní přechod a vyhodnocení projektu, ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

22 v oblasti evropské integrace ATM - aktivní účast zástupců ŘLP ČR, s. p., při tvorbě prováděcí legislativy Single European Sky, včetně efektivní koordinace se státní správou, - plnění činností v souladu s nařízením ES č. 296/25 a vydaným certifikátem ÚCL, - aktivní účast při realizaci nové koncepce CEATS založené na distribuovaném řešení, v oblasti lidských zdrojů - nábor, výběr a výcvik zaměstnanců pro dosažení požadovaného počtu uchazečů do pracovní pozice řídící letového provozu, v oblasti finanční - zpracování koncepce vývoje nákladů na roky , - stanovení a zavedení cenové politiky pro služby poskytované ŘLP ČR, s. p. Členství v organizacích a sdruženích ŘLP ČR, s. p., je členem: CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) se sídlem v Amsterdamu od roku Hlavním posláním CANSO je vytvoření celosvětové platformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování letových navigačních služeb. ŘLP ČR, s. p., má zastoupení v deseti pracovních skupinách CANSO, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z oblasti řízení letového provozu, jako např. bezpečnosti, CNS/ATM, životního prostředí, lidských zdrojů, práva, financí apod., ATCA (Air Traffic Control Association, Inc.) se sídlem v Arlingtonu (USA) od roku Tato asociace má za cíl podporovat další rozvoj v civilním letectví, zejména v oblasti poskytování letových provozních služeb, ALV (Asociace leteckých výrobců ČR), jejímž cílem je účinně podporovat rozvoj českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s výrazným vlivem na další obory, SPD (Svaz průmyslu a dopravy ČR). Cílem svazu je na domácí i evropské úrovni hájit oprávněné zájmy českých podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu a dopravy. ŘLP ČR, s. p., se aktivně podílí na zastupování ČR: v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) se sídlem v Bruselu, jejímž členem je ČR od roku EUROCONTROL je mezinárodní vládní organizací sdružující 38 států, jejímž cílem je rozvíjet systém ATM v celoevropském měřítku, v Mezinárodní organizaci civilního letectví ICAO (International Civil Aviation Organization), jejímž členem je ČR od roku ICAO je nejreprezentativnější vládní organizací v oboru civilního letectví, která má významný statut ve struktuře OSN, v projektu CEATS (Central European Air Traffic Services) od roku Certifikáty ŘLP ČR, s. p., získané v roce 27 V únoru a květnu 27 byly ŘLP ČR, s. p., v rámci periodického kontrolního auditu potvrzeny certifikáty jakosti ISO 91:2 vydané společností Det Norske Veritas pro služby poskytované Divizí provozní, Leteckou informační službou a Leteckou školou. Prostřednictvím certifikátů jakosti ŘLP ČR, s. p., oficiálně dokladuje trvale vysokou kvalitu poskytovaných služeb a současně přijímá závazek k jejich trvalému udržování a dalšímu zlepšování v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

23

24

25 Cíle Nejdůležitějším strategickým cílem ŘLP ČR, s. p., je stabilní zlepšování úrovně bezpečnosti s ohledem na zvyšování intenzity a hustoty letového provozu. Dále zajištění takové kapacity systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění a trvalé udržování vysoké jakosti poskytovaných letových provozních služeb.

26 Evropská integrace ATM Single European Sky Rok 27 byl ve znamení intenzivní práce příslušných orgánů Evropské komise při vytváření prováděcích předpisů projektu Single European Sky. V souladu s programovým prohlášením evropského komisaře pro dopravu Jacquese Barrota byly postupně naplňovány další milníky legislativního rámce tohoto ambiciózního projektu, jehož cílem je kvalitativní i institucionální transformace současného systému poskytování služeb řízení letového provozu v Evropě. V souladu s prioritami podniku pro rok 27 se zaměstnanci ŘLP ČR, s. p., aktivně zapojili do činnosti pracovních skupin pověřených asistencí (jak na úrovni Evropské komise, tak i EUROCONTROL) při vzniku příslušných prováděcích předpisů a jejich následných konzultacích na národní úrovni. V úzké spolupráci se státní správou, především s českým zástupcem v Single Sky Committee (SESC), byla zajištěna včasná výměna informací, včetně zpracovávání kvalifikovaných podkladů a stanovisek. Na evropské úrovni byla stanoviska ŘLP ČR, s. p., průběžně koordinována s aktivitami evropské kanceláře CANSO v Bruselu, která plní úlohu akreditovaného lobbisty ve strukturách Evropského společenství při prosazování oprávněných zájmů poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Mezi nejvýznamnější předpisy, které vydala Evropská unie v roce 27 v oblasti služeb řízení letového provozu, patří: Nařízení Komise (ES) č. 1315/27 o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 296/25, Nařízení Rady (ES) č. 219/27 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), Nařízení Komise (ES) č. 633/27, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu. Projekt SESAR Cílem projektu SESAR je do roku 22 vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému řízení letového provozu. Projekt navazuje na legislativu SES, řeší technologické, ekonomické i regulační aspekty nového systému a je rozdělený do tří fází. V roce 27 pokračovala první fáze, během které konsorcium firem vedených organizací EUROCONTROL definovalo plán vývoje nového evropského ATM systému. Zástupci ŘLP ČR, s. p., podle potřeby poskytovali součinnost členům konsorcia a zúčastnili se také dvou celoevropských fór, na kterých byly diskutovány a připomínkovány dílčí výsledky. Druhou fázi projektu, jejímž cílem je do roku 213 vyvinout nový systém, bude řídit Jednotný podnik SESAR, který byl založen v únoru 27. V říjnu 27 jmenovala správní rada Jednotného podniku jeho výkonného ředitele. Ve třetí fázi bude od roku 214 probíhat implementace vyvinutého systému v celé Evropě, a tedy i v ŘLP ČR, s. p. Projekt DMEAN I když definitivní řešení problémů s kapacitou přinese až nová generace systému řízení letového provozu (viz projekt SESAR), je nutné současný nedostatek kapacity řešit co nejlepším využíváním současné infrastruktury, systémů ATM a organizace vzdušného prostoru. To je cílem projektu DMEAN, který je realizovaný organizací EUROCON- TROL za úzké spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi a složkami v civilním i vojenském letectví v rámci ECAC. Projekt DMEAN podporuje využívání a rozšiřování dostupných kapacit díky koordinaci, synergické spolupráci a síťovým efektům. ŘLP ČR, s. p., je do projektu zapojen na plánovací a provozní úrovni. V roce 27 to znamenalo například spolupráci na tvorbě akčního plánu provozních zlepšení (DMEAN Stakeholder Action Plan), síťového operačního plánu (NOP - Network Operations Plan), ale také zahájení projektu CDM (Collaborative Decision Making) na letišti Praha-Ruzyně, na kterém se ŘLP ČR, s. p., podílí a který bude znamenat rozsáhlejší zapojení letištních procesů do evropské sítě ATM v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více