řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řízení letového provozu české republiky výroční zpráva"

Transkript

1 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

2 Řízení letového provozu a... Kontaktní údaje Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, s. p. Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČ: DIČ: CZ Zápis do obchodního rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 1771 Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. ú.: 88153/3 Internet: provozu...cíle...vize...efektivita...evropská integrace...naše planeta...životní prostředí...moderní technologie...komunikace Telefonní a faxové spojení Ústředna Sekretariát generálního ředitele Sekretariát provozního ředitele Sekretariát finančního ředitele Sekretariát ředitele plánování a rozvoje Sekretariát personálního ředitele Sekretariát ředitele mezinárodní koordinace Sekretariát náměstka letecké školy Sekretariát vedoucího centra logistiky Tiskový mluvčí Telefon l. 321 l. 441 l l l l. 218 l l. 242 l. 293 Fax l. 37 l l. 32 l. 211 l. 266 l. 323 l. 232 l. 213 l patří k sobě Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: MDE s.r.o., 28 Fotografie: Petr Hrubeš

3 2 7 v ý r o č n í z p r á v a

4

5 Obsah Vybrané ukazatele 5 Hlavní události roku 27 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Vedení společnosti 11 Profil podniku 17 Evropská integrace ATM 23 Aktivity v roce Investice 37 Rozvoj 38 Lidské zdroje 43 Společenská odpovědnost ŘLP ČR, s. p. 51 Ekonomický vývoj podniku v roce Pohyby ve vzdušném prostoru ČR 27 6 Výhled do roku Očekávané události v roce Zpráva dozorčí rady 83 Zpráva auditora - České účetní standardy 84 Účetní závěrka dle Českých účetních standardů 85 Zpráva auditora - Mezinárodní účetní standardy 1 Účetní závěrka dle Mezinárodních účetních standardů 11 Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy 121 Organizační schéma 122 Seznam zkratek 125 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 2

6

7 Bezpečnost Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení výkonnosti ŘLP ČR, s. p., je bezpečnost poskytovaných letových provozních služeb. Události v letovém provozu, způsobené ŘLP ČR, s. p., při poskytování ATS, vykazují dlouhodobě vyrovnaný stav jak počtem událostí, tak závažností vlivu na bezpečnost letového provozu. I přes stabilní nárůst letového provozu ve vzdušném prostoru a na letištích v České republice počet událostí přepočtených na provozní jednotku trvale klesá.

8 Vybrané ukazatele Vybrané ukazatele Pohyby ve FIR Praha Pohyby na letištích ČR Celková aktiva (tis. Kč) Obrat (tis. Kč) Poplatek za traťovou službu řízení (Kč) / 1 24* Poplatek za přibližovací službu řízení (Kč) / 156** Počet zaměstnanců celkem Pohyby ve FIR Praha Celková aktiva (mld. Kč) 7 5, 6 4,5 5 4, 4 3,5 3 3, Obrat (mld. Kč) 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 Pohyby letadel na letištích ČR * Jednotková sazba za traťovou službu řízení byla od zvýšena o 7,3 %. ** Jednotková sazba za přibližovací a letištní sazbu řízení zůstala k na úrovni předcházejícího roku, od došlo ke snížení jednotkové sazby o 2, % v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

9 Hlavní události roku 27 leden únor březen květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec - Jednání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Parlamentu ČR pod garancí ŘLP ČR, s. p., v IATCC Praha - Paralelní a zkušební provoz z nového střediska IATCC Praha provozní přechod do nového střediska IATCC Praha - Vydány "Priority ŘLP ČR, s. p., pro rok 27" - Účast LŠ ŘLP ČR, s. p., na výstavě ATC Maastricht 27 - Zahájení kurzu ATC/I 27 pro 17 řlp - žáků - Globální sympozium o výkonnosti řízení letového provozu - Montreal - Zahájení letní letové sezóny 27 - Slavnostní inaugurace IATCC Praha výroční zasedání CANSO AGM v indickém Kochi provozní rekord na APP/TWR Praha pohybů provozní rekord ve FIR Praha pohybů - Společná evropsko-americká konference o bezpečnosti civilního letectví 27 v Praze - Provisional Council EUROCONTROL zvolil nového generálního ředitele Davida McMillana z Velké Británie - Změna cen za traťové navigační služby v českém vzdušném prostoru a za letištní a přibližovací služby na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary - Nejsilnější provoz ve FIR Praha za jeden měsíc pohybů - Ing. Petr Materna ukončil své působení ve funkci generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. - Jednání řídící skupiny Studie proveditelnosti FAB Central Europe (CEATS) v IATCC Praha - Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován Ing. Jan Klas - Ukončení letní letové sezóny 27 (celkem pohybů ve FIR Praha) - Pravidelné jednání zástupců leteckých společností a ŘLP ČR, s. p. - Uzavření dohody o spolupráci při realizaci civilně-vojenské integrace mezi náčelníkem GŠ AČR a generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p. - Setkání generálního ředitele ŘLP ČR, s. p., a Letiště Praha, s. p., s novináři - Zveřejněny ceny za služby poskytované ŘLP ČR, s. p., na rok 28 - Zahájení kurzu ATC/II 27 pro 26 řlp - žáků - Tradiční vánoční setkání zaměstnanců - Žofín 27 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 6

10 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení přátelé, návrat do podniku, ve kterém jsem zahájil své působení v oblasti civilního letectví, mě přesvědčil o pravdivosti dvou zásadních principů, na kterých je založen úspěch a špičková pozice ŘLP ČR, s. p., v oboru. Moderní technologické zázemí ve spojení s profesionalitou provozních zaměstnanců jsou největší hodnotou umožňující plynulé plnění jeho základních funkcí při poskytování bezpečných a kvalitních letových navigačních služeb. Mé uznání patří všem zaměstnancům a také předchozímu generálnímu řediteli, Ing. Petru Maternovi, od kterého jsem podnik na sklonku minulého roku převzal ve velmi dobrém stavu. ŘLP ČR, s. p., ve své současné podobě umožňuje kontinuitu řízení podniku, která je pro poskytovatele letových provozních služeb klíčová. Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji. Rok 27 přispěl k naplnění všech výše zmíněných očekávání v míře, která se neopakuje každý rok, čehož je odrazem i výroční zpráva plná faktických údajů, z nichž si pozorný čtenář může o tomto roce udělat vlastní představu. Na tomto místě bych však rád zdůraznil především ta fakta, která jsou z mého pohledu pro kontinuitu řízení rozhodující. V první řadě jde o strategickou vizi. Naší vizí a závazkem je budovat ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivý a dynamicky se rozvíjející prvek civilního letectví v České republice a současně v rámci liberalizačních procesů v ATM prostředí dále zvyšovat jeho hodnotu a konkurenceschopnost. Takto jsem tuto vizi komunikoval směrem ke zřizovateli i k dozorčí radě podniku. Je to na první pohled jednoduchá věta, ovšem navazuje na ni řada zcela konkrétních kroků a opatření, které se rozpracovávají do dílčích strategií a postupně realizují ve spolupráci s celým manažerským týmem. O jejich výsledcích se jistě dozvíte z výročních zpráv za následující roky. Dalším neopomenutelným faktem je naplňování poslání podniku, v roce 27 tedy především ve smyslu zprovoznění řídícího střediska IATCC. Jistě není třeba opakovat to, co bylo nesčíslněkrát napsáno o úspěšnosti tohoto projektu v odborném tisku a v ostatních médiích. Jednu věc však zmíním, a tou je udělení prestižní ceny ATC Global Award 28 v rámci konference a výstavy ATC Global Amsterodam. Toto ocenění patří především projektovému týmu, který svůj úkol dovedl do úspěšného konce. Uvedení IATCC do provozu však vnímám spíše jako cestu než cíl. Stojíme totiž na začátku etapy, kdy se český vzdušný prostor bude zapojovat do projektu jednotného evropského nebe. Na téma způsobu jeho zapojení formou vytvoření funkčního bloku vzdušného prostoru probíhaly v loňském roce intenzivní diskuse. Měl jsem jedinečnou příležitost zapojit se do nich nejdříve z pozice Agentury EUROCONTROL a následně z pozice jednoho z účastníků, poskytovatelů letových provozních služeb. Velmi mě potěšilo, že v závěru roku 27 byly tyto diskuse ukončeny po velmi dlouhé době skutečným konsenzem všech účastníků. A to především ke spokojenosti našich zákazníků, tedy uživatelů vzdušného prostoru, kteří od států ve střední Evropě očekávají efektivní integraci bez omezení daných národními hranicemi. IATCC bude jejím významným prvkem. Věřím, že vývoj provozu a zpoždění v roce 27 již předznamenal význam nového řídícího střediska i jeho budoucí roli. Zaznamenali jsme nárůst zájmu leteckých dopravců o využívání vzdušného prostoru České republiky a snížení průměrného zpoždění na provedený let. Ekonomika ŘLP ČR, s. p., je dlouhodobě stabilní, podnik vykazuje přiměřený zisk, který je zárukou jeho budoucího rozvoje. V tomto směru neočekávám ani do budoucna žádné významné změny. Očekávám však rozvoj obchodních aktivit, jejichž podíl na obratu by se měl neustále zvyšovat. Pro poskytování letových provozních služeb je z tohoto pohledu významná cenová politika, která se v roce 27 výrazně změnila, a zásadní a zákaznicky orientovaná změna byla připravena i pro následující roky v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

11 V uplynulém roce dostala zásadní impuls také oblast civilně-vojenské spolupráce, a to prostřednictvím uzavření dohody na úrovni náčelníka generálního štábu Armády ČR a generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. Bylo dosaženo shody na principech, které umožní urychlení potřebných kroků k převzetí souhrnného řízení a zároveň optimální využití lidských zdrojů civilní i vojenské strany. Naplnění jakéhokoli strategického cíle v našem oboru totiž bez dobře fungující spolupráce s armádou není možné. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům i externím partnerům podniku za vše, čeho v roce 27 i v předchozích letech dosáhli. Jsem přesvědčen, že stejné a lepší výsledky je budou doprovázet i při naplňování strategie příštích let. Ing. Jan Klas Generální ředitel ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 8

12 Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji.

13

14 Vedení společnosti Ing. Jan Klas Generální ředitel* Ing. Ivan Hubert Ředitel divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace Ing. Jan Štindl Ředitel divize provozní Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví. V oboru řízení letového provozu pracuje od roku 1986, přičemž prošel řadou manažerských funkcí. V roce 1999 začal pracovat pro EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) jako ředitel její organizační jednotky CSPDU (CEATS Strategy Planning and Development Unit) v Praze, která je odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských služeb řízení letového provozu v rámci projektu CEATS. Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován 1. října 27. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty eletrotechnické, oboru sdělovací technika se specializací na komunikace. Do podniku nastoupil v roce 1973 jako výzkumný pracovník v oblasti zpracování radarových dat. Od roku 198 pracoval v technickém úseku jako systémový inženýr odpovědný za rozvoj radionavigační infrastruktury v ČSFR. Od roku 1995 do roku 2 zastával funkce náměstka ředitele pro Sekci plánování a rozvoje a vedoucího oddělení rozvoje letových navigačních služeb. V roce 21 byl jmenován do funkce ředitele kanceláře generálního ředitele byl jmenován do funkce ředitele divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické. V podniku pracuje od roku 1983, nejprve ve funkci inženýra ZLT a od roku 1988 jako vedoucí LTS. Po organizační změně podniku byl v roce 21 jmenován náměstkem ředitele divize provozní pro sekci systémů ATM. Dne 12. září 23 byl jmenován ředitelem divize provozní. *Ing. Petr Materna, generální ředitel ŘLP ČR, s. p., do v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

15 Ing. Luboš Hlinovský Ředitel divize finanční Mgr. Petr Fajtl Ředitel divize plánování a rozvoje LNS Ing. Miloslava Mezerová Ředitelka divize personální* Absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty národohospodářské. Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické. Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulty obchodní. V podniku, do něhož přišel z Ekonomického ústavu Československé akademie věd, pracuje od roku 199. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce finanční byl jmenován 1. května Od 1. ledna 21 je ředitelem divize finanční. V podniku pracuje od roku V letech pracoval jako řídící letového provozu na ACC Praha. Vedoucím Výcvikového střediska byl od 1. prosince 1995 do 31. října 2. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce systémů a postupů byl jmenován 1. listopadu 2. Od 1. ledna 21 je ředitelem divize plánování a rozvoje LNS. Po studiu pracovala v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. V podniku pracuje od roku Od roku 21 zastávala funkci vedoucí oddělení práce a mezd na divizi personální. Do funkce ředitelky divize personální byla jmenována k *JUDr. Jitka Kocourová, ředitelka divize personální do ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

16 Dozorčí rada Jiří Nedoma Předseda dozorčí rady Je absolventem nástavbového studia radiolokační elektrotechniky na SPŠ strojnické. Od roku 24 je členem Senátu Parlamentu ČR za ODS, od roku 26 předsedou Podvýboru pro dopravu senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a v roce 27 se rovněž stal členem stálé meziparlamentní komise při NATO. Dříve působil jako starosta obce Odolena Voda a jako technik kontroly zalétávacího provozu v Aero Vodochody v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

17 Bc. Tomáš Hybner Místopředseda dozorčí rady Je absolventem Středočeského vysokoškolského institutu Kladno, oboru ekonomika a management obchodu. Od roku 23 působí jako náměstek primátora města Karlovy Vary. Dříve působil jako manažer módního ateliéru, podnikal v oboru zprostředkovatelské a obchodní činnosti, pracoval na pozici elektromechanika pro rozvodná zařízení pro Městský stavební podnik Karlovy Vary a v tomto oboru rovněž působil v zahraničí. JUDr. Vladimír Kremlík Člen dozorčí rady Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od února roku 27 je vrchním ředitelem správního úseku Ministerstva dopravy a současně také členem rozkladové komise ministra dopravy. Před příchodem na ministerstvo působil jako právní konzultant ve společnosti BDO Processes, a. s., přednášel finanční právo na provozněekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, vykonával funkci právního zástupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, byl zaměstnancem Úřadu vlády, kde se věnoval problematice hospodářské legislativy, a rovněž zastával různé pozice na FNM ČR. Tomáš Volejník Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze. Do podniku nastoupil v roce 199, od roku 1992 zastává pozici řídícího letového provozu na středisku přibližovacích a letištních služeb Praha. Ivan Krákora Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické, oboru radiotechnika. Do podniku přišel v roce 1968 z Výzkumného ústavu telekomunikací. Od roku 1995 je vedoucím oddělení radarových a informačních systémů. V letech zastával funkci předsedy dozorčí rady ŘLP ČR, s. p. Vladimír Hink Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy stavební, v letech působil jako náměstek primátora a od roku 24 jako primátor města Jihlavy. Od roku 26 je poslancem Parlamentu ČR za ODS. Poznámka: v roce 27 byli z dozorčí rady odvoláni zakladatelem dle 13 zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, Ing. Petr Knobloch, RNDr. Jan Pátek, Ing. Josef Sedláček, Ing. Petr Mátl a Mgr. Jan Svěrák. ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

18

19 Nárůst letového provozu v ČR Celkový provoz ve vzdušném prostoru České republiky v roce 27 dosáhl hodnoty pohybů, což představuje ve srovnání s rokem 26 celkový nárůst o 5,4 %. Nejsilnější letový provoz byl v roce 27 zaznamenán v srpnu, kdy oblastní středisko řízení letového provozu poskytlo své služby pohybům - v denním průměru se jednalo o 215 letů. Stejně jako v předchozích letech roste zájem leteckých dopravců o využívání letiště Praha-Ruzyně. Celkový počet startů a přistání v roce 27 činil , tedy 5,1% nárůst ve srovnání s rokem 26.

20 Profil podniku Historie Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 28. prosince ŘLP ČR, s. p., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Poslání Posláním ŘLP ČR, s. p., je vytváření bezpečného prostředí pro letový provoz v dynamicky se rozvíjejícím civilním letectví a měnících se podmínkách mezinárodní letecké dopravy. V souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy civilního letectví poskytuje ŘLP ČR, s. p., letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru a určených letišť České republiky. Vedle zajišťování vysoké úrovně provozní bezpečnosti a kvality služeb sleduje i hlediska efektivnosti, přiměřené ziskovosti a obnovy zdrojů. Svými činnostmi přispívá k vytváření co nejlepších podmínek nejen svého organizačního, ale i širšího společenského a životního prostředí. Cíle a strategie podniku Strategickými cíli ŘLP ČR, s. p., jsou: bezpečnost: udržovat a zlepšovat úroveň bezpečnosti i při zvyšování intenzity a hustoty letového provozu, kapacita: zajišťovat takovou kapacitu systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění, kvalita: trvale udržovat vysokou jakost poskytovaných letových provozních služeb a zlepšovat interní procesy podniku s využitím systému řízení jakosti v souladu s ISO 91:28, výkonnost a konkurenceschopnost: aplikovat principy řízení a měření výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb a trvale udržovat a zvyšovat tržní hodnotu společnosti, provozní efektivnost: umožňovat všem uživatelům vzdušného prostoru provádět lety efektivně a přitom uspokojovat potřeby civilních i vojenských provozovatelů, plynulost cenové politiky: zajistit neskokový vývoj poplatku za traťové navigační služby a za letištní služby na letištích řízených ŘLP ČR, s. p., nákladová efektivnost: zajistit, aby výše nákladů a kapitál, s nímž podnik hospodaří, odpovídaly rozsahu a významu jeho činností, jednotnost: vytvářet systém, který bude fungovat na jednotných základech, jak s ostatními subjekty letových provozních služeb v České republice, tak mezinárodně, aby se uživateli služeb jevil jako jednotný celek, potřeby bezpečnosti státu: při poskytování letových provozních služeb vyhovovat potřebám bezpečnosti státu, zejména pokud jde o obranu státu, ochrana životního prostředí: projektovat, uskutečňovat a rozvíjet letové provozní služby s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí, soulad s evropským prostředím: při rozvoji letových provozních služeb a vývoji systému pružně a včasně reagovat na požadavky mezinárodního ATM prostředí (např. program Single European Sky) a na příležitosti související s jeho vývojem včetně aktivní účasti na přípravě koncepce a realizaci regionální spolupráce, dostupnost leteckých informací: pohotově a v souladu s mezinárodními standardy poskytovat kvalitní letecké informace a uspokojovat tak potřeby leteckých provozovatelů v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

21 Hlavní předmět činnosti Předmětem činnosti ŘLP ČR, s. p., je zejména: poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary, řízení toku letového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování služby pátrání a záchrany, poskytování letecké informační služby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p., v Letecké škole ŘLP ČR, s. p. Hlavní zákazníci Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 27 tyto letecké společnosti: České aerolinie, Lufthansa, British Airways, Travel Servis, easyjet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Sky Europe, Aeroflot, Ryanair, Alitalia, Austrian Airlines a další. Hlavní partneři a dodavatelé Mezi hlavní partnery a dodavatele ŘLP ČR, s. p., patří zejména: Thales ATM, Park Air System, Rohde & Schwarz, CS SOFT, Ifield Computer Consultancy, O 2, HOCHTIEF CZ, STOPRO, Bovis Lend Lease, Det Norske Veritas, Orthogon, Siemens, Catex Software, Artysis, ERA, Kato - Busch, Eldis, Transcon, PVT, DFS Deutsche Flugsicherung, Integraf, The Caledonian School, Channel Crossings, Sara Event, MDE a další. Priority podniku v roce 27 Hlavními úkoly ŘLP ČR, s. p., v roce 27 byly: v oblasti provozní výkonnosti - nulový počet nehod způsobených poskytováním ATM, - nulový počet událostí s klasifikací závažný incident, - řízený, bezpečný přechod na plné poskytování služeb z IATCC Praha, - zajištění optimální kapacity ACC Praha v souvislosti se zahájením provozu IATCC Praha a snížení průměrného zpoždění na provedený let, - dosažení kapacity 44 pohybů/hod. v TMA/CTR letiště Praha, v oblasti kvality a jakosti - úspěšný kontrolní audit společnosti DNV v roce 27, - zpracování aktualizované strategie ŘLP ČR, s. p., - provedení základního výcviku ATC 27 v souladu s platným výcvikovým plánem, projekt IATCC Praha - plnění věcného, časového a finančního plánu projektu IATCC Praha, úspěšný provozní přechod a vyhodnocení projektu, ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

22 v oblasti evropské integrace ATM - aktivní účast zástupců ŘLP ČR, s. p., při tvorbě prováděcí legislativy Single European Sky, včetně efektivní koordinace se státní správou, - plnění činností v souladu s nařízením ES č. 296/25 a vydaným certifikátem ÚCL, - aktivní účast při realizaci nové koncepce CEATS založené na distribuovaném řešení, v oblasti lidských zdrojů - nábor, výběr a výcvik zaměstnanců pro dosažení požadovaného počtu uchazečů do pracovní pozice řídící letového provozu, v oblasti finanční - zpracování koncepce vývoje nákladů na roky , - stanovení a zavedení cenové politiky pro služby poskytované ŘLP ČR, s. p. Členství v organizacích a sdruženích ŘLP ČR, s. p., je členem: CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) se sídlem v Amsterdamu od roku Hlavním posláním CANSO je vytvoření celosvětové platformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování letových navigačních služeb. ŘLP ČR, s. p., má zastoupení v deseti pracovních skupinách CANSO, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z oblasti řízení letového provozu, jako např. bezpečnosti, CNS/ATM, životního prostředí, lidských zdrojů, práva, financí apod., ATCA (Air Traffic Control Association, Inc.) se sídlem v Arlingtonu (USA) od roku Tato asociace má za cíl podporovat další rozvoj v civilním letectví, zejména v oblasti poskytování letových provozních služeb, ALV (Asociace leteckých výrobců ČR), jejímž cílem je účinně podporovat rozvoj českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s výrazným vlivem na další obory, SPD (Svaz průmyslu a dopravy ČR). Cílem svazu je na domácí i evropské úrovni hájit oprávněné zájmy českých podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu a dopravy. ŘLP ČR, s. p., se aktivně podílí na zastupování ČR: v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) se sídlem v Bruselu, jejímž členem je ČR od roku EUROCONTROL je mezinárodní vládní organizací sdružující 38 států, jejímž cílem je rozvíjet systém ATM v celoevropském měřítku, v Mezinárodní organizaci civilního letectví ICAO (International Civil Aviation Organization), jejímž členem je ČR od roku ICAO je nejreprezentativnější vládní organizací v oboru civilního letectví, která má významný statut ve struktuře OSN, v projektu CEATS (Central European Air Traffic Services) od roku Certifikáty ŘLP ČR, s. p., získané v roce 27 V únoru a květnu 27 byly ŘLP ČR, s. p., v rámci periodického kontrolního auditu potvrzeny certifikáty jakosti ISO 91:2 vydané společností Det Norske Veritas pro služby poskytované Divizí provozní, Leteckou informační službou a Leteckou školou. Prostřednictvím certifikátů jakosti ŘLP ČR, s. p., oficiálně dokladuje trvale vysokou kvalitu poskytovaných služeb a současně přijímá závazek k jejich trvalému udržování a dalšímu zlepšování v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

23

24

25 Cíle Nejdůležitějším strategickým cílem ŘLP ČR, s. p., je stabilní zlepšování úrovně bezpečnosti s ohledem na zvyšování intenzity a hustoty letového provozu. Dále zajištění takové kapacity systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění a trvalé udržování vysoké jakosti poskytovaných letových provozních služeb.

26 Evropská integrace ATM Single European Sky Rok 27 byl ve znamení intenzivní práce příslušných orgánů Evropské komise při vytváření prováděcích předpisů projektu Single European Sky. V souladu s programovým prohlášením evropského komisaře pro dopravu Jacquese Barrota byly postupně naplňovány další milníky legislativního rámce tohoto ambiciózního projektu, jehož cílem je kvalitativní i institucionální transformace současného systému poskytování služeb řízení letového provozu v Evropě. V souladu s prioritami podniku pro rok 27 se zaměstnanci ŘLP ČR, s. p., aktivně zapojili do činnosti pracovních skupin pověřených asistencí (jak na úrovni Evropské komise, tak i EUROCONTROL) při vzniku příslušných prováděcích předpisů a jejich následných konzultacích na národní úrovni. V úzké spolupráci se státní správou, především s českým zástupcem v Single Sky Committee (SESC), byla zajištěna včasná výměna informací, včetně zpracovávání kvalifikovaných podkladů a stanovisek. Na evropské úrovni byla stanoviska ŘLP ČR, s. p., průběžně koordinována s aktivitami evropské kanceláře CANSO v Bruselu, která plní úlohu akreditovaného lobbisty ve strukturách Evropského společenství při prosazování oprávněných zájmů poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Mezi nejvýznamnější předpisy, které vydala Evropská unie v roce 27 v oblasti služeb řízení letového provozu, patří: Nařízení Komise (ES) č. 1315/27 o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 296/25, Nařízení Rady (ES) č. 219/27 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), Nařízení Komise (ES) č. 633/27, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu. Projekt SESAR Cílem projektu SESAR je do roku 22 vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému řízení letového provozu. Projekt navazuje na legislativu SES, řeší technologické, ekonomické i regulační aspekty nového systému a je rozdělený do tří fází. V roce 27 pokračovala první fáze, během které konsorcium firem vedených organizací EUROCONTROL definovalo plán vývoje nového evropského ATM systému. Zástupci ŘLP ČR, s. p., podle potřeby poskytovali součinnost členům konsorcia a zúčastnili se také dvou celoevropských fór, na kterých byly diskutovány a připomínkovány dílčí výsledky. Druhou fázi projektu, jejímž cílem je do roku 213 vyvinout nový systém, bude řídit Jednotný podnik SESAR, který byl založen v únoru 27. V říjnu 27 jmenovala správní rada Jednotného podniku jeho výkonného ředitele. Ve třetí fázi bude od roku 214 probíhat implementace vyvinutého systému v celé Evropě, a tedy i v ŘLP ČR, s. p. Projekt DMEAN I když definitivní řešení problémů s kapacitou přinese až nová generace systému řízení letového provozu (viz projekt SESAR), je nutné současný nedostatek kapacity řešit co nejlepším využíváním současné infrastruktury, systémů ATM a organizace vzdušného prostoru. To je cílem projektu DMEAN, který je realizovaný organizací EUROCON- TROL za úzké spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi a složkami v civilním i vojenském letectví v rámci ECAC. Projekt DMEAN podporuje využívání a rozšiřování dostupných kapacit díky koordinaci, synergické spolupráci a síťovým efektům. ŘLP ČR, s. p., je do projektu zapojen na plánovací a provozní úrovni. V roce 27 to znamenalo například spolupráci na tvorbě akčního plánu provozních zlepšení (DMEAN Stakeholder Action Plan), síťového operačního plánu (NOP - Network Operations Plan), ale také zahájení projektu CDM (Collaborative Decision Making) na letišti Praha-Ruzyně, na kterém se ŘLP ČR, s. p., podílí a který bude znamenat rozsáhlejší zapojení letištních procesů do evropské sítě ATM v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

08 řízení letového provozu české republiky

08 řízení letového provozu české republiky 8 řízení letového provozu české republiky řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 28 řízení letového provozu české republiky 8 Marcus Weinzimer, 7 let, Praha Obchodní firma: Řízení letového

Více

výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 2011

výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 2011 výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 211 Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Sídlo: Navigační 787, 252 61 Jeneč IČ: 4971371 DIČ: CZ4971371 Zápis do

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky Výroční zpráva 214 Řízení letového provozu České republiky V ý r o č n í z p r á v a 2 1 4 Ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u Č e s k é r e p u b l i k y 3 4 6 8 9 1 12 16 19 25 28 3 35 36 38 43

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letovývoj a implementace provývoj a implementace progresivních letových postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letových postupůvývoj TA01031868 gresivních

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

A-CDM na letišti Praha Ruzyně

A-CDM na letišti Praha Ruzyně A-CDM na letišti Praha Ruzyně IT projekt roku 2011 CACIO Letiště Praha, a. s. 19.1.2012 Martin Kučera Agenda Úvod do A-CDM A-CDM v PRG Základní prvky implementace A-CDM Přínosy A-CDM Technické řešení 2

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015

TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 TSC TSO Security Cooperation Popis stavu projektu k 30. 6. 2015 Provozovatelé přenosových soustav (dále TSO) ve střední Evropě se v posledních pěti letech vyrovnávají s komplexnějšími provozními podmínkami

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více