řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řízení letového provozu české republiky výroční zpráva"

Transkript

1 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

2 Řízení letového provozu a... Kontaktní údaje Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, s. p. Sídlo: Navigační 787, Jeneč IČ: DIČ: CZ Zápis do obchodního rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 1771 Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. ú.: 88153/3 Internet: provozu...cíle...vize...efektivita...evropská integrace...naše planeta...životní prostředí...moderní technologie...komunikace Telefonní a faxové spojení Ústředna Sekretariát generálního ředitele Sekretariát provozního ředitele Sekretariát finančního ředitele Sekretariát ředitele plánování a rozvoje Sekretariát personálního ředitele Sekretariát ředitele mezinárodní koordinace Sekretariát náměstka letecké školy Sekretariát vedoucího centra logistiky Tiskový mluvčí Telefon l. 321 l. 441 l l l l. 218 l l. 242 l. 293 Fax l. 37 l l. 32 l. 211 l. 266 l. 323 l. 232 l. 213 l patří k sobě Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: MDE s.r.o., 28 Fotografie: Petr Hrubeš

3 2 7 v ý r o č n í z p r á v a

4

5 Obsah Vybrané ukazatele 5 Hlavní události roku 27 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Vedení společnosti 11 Profil podniku 17 Evropská integrace ATM 23 Aktivity v roce Investice 37 Rozvoj 38 Lidské zdroje 43 Společenská odpovědnost ŘLP ČR, s. p. 51 Ekonomický vývoj podniku v roce Pohyby ve vzdušném prostoru ČR 27 6 Výhled do roku Očekávané události v roce Zpráva dozorčí rady 83 Zpráva auditora - České účetní standardy 84 Účetní závěrka dle Českých účetních standardů 85 Zpráva auditora - Mezinárodní účetní standardy 1 Účetní závěrka dle Mezinárodních účetních standardů 11 Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy 121 Organizační schéma 122 Seznam zkratek 125 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 2

6

7 Bezpečnost Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení výkonnosti ŘLP ČR, s. p., je bezpečnost poskytovaných letových provozních služeb. Události v letovém provozu, způsobené ŘLP ČR, s. p., při poskytování ATS, vykazují dlouhodobě vyrovnaný stav jak počtem událostí, tak závažností vlivu na bezpečnost letového provozu. I přes stabilní nárůst letového provozu ve vzdušném prostoru a na letištích v České republice počet událostí přepočtených na provozní jednotku trvale klesá.

8 Vybrané ukazatele Vybrané ukazatele Pohyby ve FIR Praha Pohyby na letištích ČR Celková aktiva (tis. Kč) Obrat (tis. Kč) Poplatek za traťovou službu řízení (Kč) / 1 24* Poplatek za přibližovací službu řízení (Kč) / 156** Počet zaměstnanců celkem Pohyby ve FIR Praha Celková aktiva (mld. Kč) 7 5, 6 4,5 5 4, 4 3,5 3 3, Obrat (mld. Kč) 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 Pohyby letadel na letištích ČR * Jednotková sazba za traťovou službu řízení byla od zvýšena o 7,3 %. ** Jednotková sazba za přibližovací a letištní sazbu řízení zůstala k na úrovni předcházejícího roku, od došlo ke snížení jednotkové sazby o 2, % v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

9 Hlavní události roku 27 leden únor březen květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec - Jednání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Parlamentu ČR pod garancí ŘLP ČR, s. p., v IATCC Praha - Paralelní a zkušební provoz z nového střediska IATCC Praha provozní přechod do nového střediska IATCC Praha - Vydány "Priority ŘLP ČR, s. p., pro rok 27" - Účast LŠ ŘLP ČR, s. p., na výstavě ATC Maastricht 27 - Zahájení kurzu ATC/I 27 pro 17 řlp - žáků - Globální sympozium o výkonnosti řízení letového provozu - Montreal - Zahájení letní letové sezóny 27 - Slavnostní inaugurace IATCC Praha výroční zasedání CANSO AGM v indickém Kochi provozní rekord na APP/TWR Praha pohybů provozní rekord ve FIR Praha pohybů - Společná evropsko-americká konference o bezpečnosti civilního letectví 27 v Praze - Provisional Council EUROCONTROL zvolil nového generálního ředitele Davida McMillana z Velké Británie - Změna cen za traťové navigační služby v českém vzdušném prostoru a za letištní a přibližovací služby na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary - Nejsilnější provoz ve FIR Praha za jeden měsíc pohybů - Ing. Petr Materna ukončil své působení ve funkci generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. - Jednání řídící skupiny Studie proveditelnosti FAB Central Europe (CEATS) v IATCC Praha - Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován Ing. Jan Klas - Ukončení letní letové sezóny 27 (celkem pohybů ve FIR Praha) - Pravidelné jednání zástupců leteckých společností a ŘLP ČR, s. p. - Uzavření dohody o spolupráci při realizaci civilně-vojenské integrace mezi náčelníkem GŠ AČR a generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p. - Setkání generálního ředitele ŘLP ČR, s. p., a Letiště Praha, s. p., s novináři - Zveřejněny ceny za služby poskytované ŘLP ČR, s. p., na rok 28 - Zahájení kurzu ATC/II 27 pro 26 řlp - žáků - Tradiční vánoční setkání zaměstnanců - Žofín 27 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 6

10 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení přátelé, návrat do podniku, ve kterém jsem zahájil své působení v oblasti civilního letectví, mě přesvědčil o pravdivosti dvou zásadních principů, na kterých je založen úspěch a špičková pozice ŘLP ČR, s. p., v oboru. Moderní technologické zázemí ve spojení s profesionalitou provozních zaměstnanců jsou největší hodnotou umožňující plynulé plnění jeho základních funkcí při poskytování bezpečných a kvalitních letových navigačních služeb. Mé uznání patří všem zaměstnancům a také předchozímu generálnímu řediteli, Ing. Petru Maternovi, od kterého jsem podnik na sklonku minulého roku převzal ve velmi dobrém stavu. ŘLP ČR, s. p., ve své současné podobě umožňuje kontinuitu řízení podniku, která je pro poskytovatele letových provozních služeb klíčová. Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji. Rok 27 přispěl k naplnění všech výše zmíněných očekávání v míře, která se neopakuje každý rok, čehož je odrazem i výroční zpráva plná faktických údajů, z nichž si pozorný čtenář může o tomto roce udělat vlastní představu. Na tomto místě bych však rád zdůraznil především ta fakta, která jsou z mého pohledu pro kontinuitu řízení rozhodující. V první řadě jde o strategickou vizi. Naší vizí a závazkem je budovat ŘLP ČR, s. p., jako spolehlivý a dynamicky se rozvíjející prvek civilního letectví v České republice a současně v rámci liberalizačních procesů v ATM prostředí dále zvyšovat jeho hodnotu a konkurenceschopnost. Takto jsem tuto vizi komunikoval směrem ke zřizovateli i k dozorčí radě podniku. Je to na první pohled jednoduchá věta, ovšem navazuje na ni řada zcela konkrétních kroků a opatření, které se rozpracovávají do dílčích strategií a postupně realizují ve spolupráci s celým manažerským týmem. O jejich výsledcích se jistě dozvíte z výročních zpráv za následující roky. Dalším neopomenutelným faktem je naplňování poslání podniku, v roce 27 tedy především ve smyslu zprovoznění řídícího střediska IATCC. Jistě není třeba opakovat to, co bylo nesčíslněkrát napsáno o úspěšnosti tohoto projektu v odborném tisku a v ostatních médiích. Jednu věc však zmíním, a tou je udělení prestižní ceny ATC Global Award 28 v rámci konference a výstavy ATC Global Amsterodam. Toto ocenění patří především projektovému týmu, který svůj úkol dovedl do úspěšného konce. Uvedení IATCC do provozu však vnímám spíše jako cestu než cíl. Stojíme totiž na začátku etapy, kdy se český vzdušný prostor bude zapojovat do projektu jednotného evropského nebe. Na téma způsobu jeho zapojení formou vytvoření funkčního bloku vzdušného prostoru probíhaly v loňském roce intenzivní diskuse. Měl jsem jedinečnou příležitost zapojit se do nich nejdříve z pozice Agentury EUROCONTROL a následně z pozice jednoho z účastníků, poskytovatelů letových provozních služeb. Velmi mě potěšilo, že v závěru roku 27 byly tyto diskuse ukončeny po velmi dlouhé době skutečným konsenzem všech účastníků. A to především ke spokojenosti našich zákazníků, tedy uživatelů vzdušného prostoru, kteří od států ve střední Evropě očekávají efektivní integraci bez omezení daných národními hranicemi. IATCC bude jejím významným prvkem. Věřím, že vývoj provozu a zpoždění v roce 27 již předznamenal význam nového řídícího střediska i jeho budoucí roli. Zaznamenali jsme nárůst zájmu leteckých dopravců o využívání vzdušného prostoru České republiky a snížení průměrného zpoždění na provedený let. Ekonomika ŘLP ČR, s. p., je dlouhodobě stabilní, podnik vykazuje přiměřený zisk, který je zárukou jeho budoucího rozvoje. V tomto směru neočekávám ani do budoucna žádné významné změny. Očekávám však rozvoj obchodních aktivit, jejichž podíl na obratu by se měl neustále zvyšovat. Pro poskytování letových provozních služeb je z tohoto pohledu významná cenová politika, která se v roce 27 výrazně změnila, a zásadní a zákaznicky orientovaná změna byla připravena i pro následující roky v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

11 V uplynulém roce dostala zásadní impuls také oblast civilně-vojenské spolupráce, a to prostřednictvím uzavření dohody na úrovni náčelníka generálního štábu Armády ČR a generálního ředitele ŘLP ČR, s. p. Bylo dosaženo shody na principech, které umožní urychlení potřebných kroků k převzetí souhrnného řízení a zároveň optimální využití lidských zdrojů civilní i vojenské strany. Naplnění jakéhokoli strategického cíle v našem oboru totiž bez dobře fungující spolupráce s armádou není možné. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům i externím partnerům podniku za vše, čeho v roce 27 i v předchozích letech dosáhli. Jsem přesvědčen, že stejné a lepší výsledky je budou doprovázet i při naplňování strategie příštích let. Ing. Jan Klas Generální ředitel ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a 2 7 8

12 Naši zákazníci od nás očekávají vysoký standard služeb a jejich předvídatelnost při udržení vysokých standardů úrovně bezpečnosti letového provozu. Jsem přesvědčen, že současný stav podniku umožňuje i naplnění mých vizí a představ zakladatele o jeho budoucím rozvoji.

13

14 Vedení společnosti Ing. Jan Klas Generální ředitel* Ing. Ivan Hubert Ředitel divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace Ing. Jan Štindl Ředitel divize provozní Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví. V oboru řízení letového provozu pracuje od roku 1986, přičemž prošel řadou manažerských funkcí. V roce 1999 začal pracovat pro EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) jako ředitel její organizační jednotky CSPDU (CEATS Strategy Planning and Development Unit) v Praze, která je odpovědná za metodiku a rozvoj středoevropských služeb řízení letového provozu v rámci projektu CEATS. Generálním ředitelem ŘLP ČR, s. p., byl jmenován 1. října 27. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty eletrotechnické, oboru sdělovací technika se specializací na komunikace. Do podniku nastoupil v roce 1973 jako výzkumný pracovník v oblasti zpracování radarových dat. Od roku 198 pracoval v technickém úseku jako systémový inženýr odpovědný za rozvoj radionavigační infrastruktury v ČSFR. Od roku 1995 do roku 2 zastával funkce náměstka ředitele pro Sekci plánování a rozvoje a vedoucího oddělení rozvoje letových navigačních služeb. V roce 21 byl jmenován do funkce ředitele kanceláře generálního ředitele byl jmenován do funkce ředitele divize podnikového rozvoje a mezinárodní koordinace. Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické. V podniku pracuje od roku 1983, nejprve ve funkci inženýra ZLT a od roku 1988 jako vedoucí LTS. Po organizační změně podniku byl v roce 21 jmenován náměstkem ředitele divize provozní pro sekci systémů ATM. Dne 12. září 23 byl jmenován ředitelem divize provozní. *Ing. Petr Materna, generální ředitel ŘLP ČR, s. p., do v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

15 Ing. Luboš Hlinovský Ředitel divize finanční Mgr. Petr Fajtl Ředitel divize plánování a rozvoje LNS Ing. Miloslava Mezerová Ředitelka divize personální* Absolvent Vysoké školy ekonomické, fakulty národohospodářské. Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické. Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulty obchodní. V podniku, do něhož přišel z Ekonomického ústavu Československé akademie věd, pracuje od roku 199. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce finanční byl jmenován 1. května Od 1. ledna 21 je ředitelem divize finanční. V podniku pracuje od roku V letech pracoval jako řídící letového provozu na ACC Praha. Vedoucím Výcvikového střediska byl od 1. prosince 1995 do 31. října 2. Náměstkem ředitele pro řízení Sekce systémů a postupů byl jmenován 1. listopadu 2. Od 1. ledna 21 je ředitelem divize plánování a rozvoje LNS. Po studiu pracovala v podniku zaměřeném na zahraniční obchod. V podniku pracuje od roku Od roku 21 zastávala funkci vedoucí oddělení práce a mezd na divizi personální. Do funkce ředitelky divize personální byla jmenována k *JUDr. Jitka Kocourová, ředitelka divize personální do ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

16 Dozorčí rada Jiří Nedoma Předseda dozorčí rady Je absolventem nástavbového studia radiolokační elektrotechniky na SPŠ strojnické. Od roku 24 je členem Senátu Parlamentu ČR za ODS, od roku 26 předsedou Podvýboru pro dopravu senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a v roce 27 se rovněž stal členem stálé meziparlamentní komise při NATO. Dříve působil jako starosta obce Odolena Voda a jako technik kontroly zalétávacího provozu v Aero Vodochody v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

17 Bc. Tomáš Hybner Místopředseda dozorčí rady Je absolventem Středočeského vysokoškolského institutu Kladno, oboru ekonomika a management obchodu. Od roku 23 působí jako náměstek primátora města Karlovy Vary. Dříve působil jako manažer módního ateliéru, podnikal v oboru zprostředkovatelské a obchodní činnosti, pracoval na pozici elektromechanika pro rozvodná zařízení pro Městský stavební podnik Karlovy Vary a v tomto oboru rovněž působil v zahraničí. JUDr. Vladimír Kremlík Člen dozorčí rady Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od února roku 27 je vrchním ředitelem správního úseku Ministerstva dopravy a současně také členem rozkladové komise ministra dopravy. Před příchodem na ministerstvo působil jako právní konzultant ve společnosti BDO Processes, a. s., přednášel finanční právo na provozněekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, vykonával funkci právního zástupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, byl zaměstnancem Úřadu vlády, kde se věnoval problematice hospodářské legislativy, a rovněž zastával různé pozice na FNM ČR. Tomáš Volejník Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze. Do podniku nastoupil v roce 199, od roku 1992 zastává pozici řídícího letového provozu na středisku přibližovacích a letištních služeb Praha. Ivan Krákora Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy elektrotechnické, oboru radiotechnika. Do podniku přišel v roce 1968 z Výzkumného ústavu telekomunikací. Od roku 1995 je vedoucím oddělení radarových a informačních systémů. V letech zastával funkci předsedy dozorčí rady ŘLP ČR, s. p. Vladimír Hink Člen dozorčí rady Je absolventem Střední průmyslové školy stavební, v letech působil jako náměstek primátora a od roku 24 jako primátor města Jihlavy. Od roku 26 je poslancem Parlamentu ČR za ODS. Poznámka: v roce 27 byli z dozorčí rady odvoláni zakladatelem dle 13 zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, Ing. Petr Knobloch, RNDr. Jan Pátek, Ing. Josef Sedláček, Ing. Petr Mátl a Mgr. Jan Svěrák. ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

18

19 Nárůst letového provozu v ČR Celkový provoz ve vzdušném prostoru České republiky v roce 27 dosáhl hodnoty pohybů, což představuje ve srovnání s rokem 26 celkový nárůst o 5,4 %. Nejsilnější letový provoz byl v roce 27 zaznamenán v srpnu, kdy oblastní středisko řízení letového provozu poskytlo své služby pohybům - v denním průměru se jednalo o 215 letů. Stejně jako v předchozích letech roste zájem leteckých dopravců o využívání letiště Praha-Ruzyně. Celkový počet startů a přistání v roce 27 činil , tedy 5,1% nárůst ve srovnání s rokem 26.

20 Profil podniku Historie Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995 rozhodnutím ministra dopravy a spojů ze dne 28. prosince ŘLP ČR, s. p., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Poslání Posláním ŘLP ČR, s. p., je vytváření bezpečného prostředí pro letový provoz v dynamicky se rozvíjejícím civilním letectví a měnících se podmínkách mezinárodní letecké dopravy. V souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy civilního letectví poskytuje ŘLP ČR, s. p., letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru a určených letišť České republiky. Vedle zajišťování vysoké úrovně provozní bezpečnosti a kvality služeb sleduje i hlediska efektivnosti, přiměřené ziskovosti a obnovy zdrojů. Svými činnostmi přispívá k vytváření co nejlepších podmínek nejen svého organizačního, ale i širšího společenského a životního prostředí. Cíle a strategie podniku Strategickými cíli ŘLP ČR, s. p., jsou: bezpečnost: udržovat a zlepšovat úroveň bezpečnosti i při zvyšování intenzity a hustoty letového provozu, kapacita: zajišťovat takovou kapacitu systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění, kvalita: trvale udržovat vysokou jakost poskytovaných letových provozních služeb a zlepšovat interní procesy podniku s využitím systému řízení jakosti v souladu s ISO 91:28, výkonnost a konkurenceschopnost: aplikovat principy řízení a měření výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb a trvale udržovat a zvyšovat tržní hodnotu společnosti, provozní efektivnost: umožňovat všem uživatelům vzdušného prostoru provádět lety efektivně a přitom uspokojovat potřeby civilních i vojenských provozovatelů, plynulost cenové politiky: zajistit neskokový vývoj poplatku za traťové navigační služby a za letištní služby na letištích řízených ŘLP ČR, s. p., nákladová efektivnost: zajistit, aby výše nákladů a kapitál, s nímž podnik hospodaří, odpovídaly rozsahu a významu jeho činností, jednotnost: vytvářet systém, který bude fungovat na jednotných základech, jak s ostatními subjekty letových provozních služeb v České republice, tak mezinárodně, aby se uživateli služeb jevil jako jednotný celek, potřeby bezpečnosti státu: při poskytování letových provozních služeb vyhovovat potřebám bezpečnosti státu, zejména pokud jde o obranu státu, ochrana životního prostředí: projektovat, uskutečňovat a rozvíjet letové provozní služby s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí, soulad s evropským prostředím: při rozvoji letových provozních služeb a vývoji systému pružně a včasně reagovat na požadavky mezinárodního ATM prostředí (např. program Single European Sky) a na příležitosti související s jeho vývojem včetně aktivní účasti na přípravě koncepce a realizaci regionální spolupráce, dostupnost leteckých informací: pohotově a v souladu s mezinárodními standardy poskytovat kvalitní letecké informace a uspokojovat tak potřeby leteckých provozovatelů v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

21 Hlavní předmět činnosti Předmětem činnosti ŘLP ČR, s. p., je zejména: poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru České republiky a na letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov a Karlovy Vary, řízení toku letového provozu, organizace a řízení využívání vzdušného prostoru, poskytování služby pátrání a záchrany, poskytování letecké informační služby, zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb, organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p., v Letecké škole ŘLP ČR, s. p. Hlavní zákazníci Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s. p., byly v roce 27 tyto letecké společnosti: České aerolinie, Lufthansa, British Airways, Travel Servis, easyjet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Sky Europe, Aeroflot, Ryanair, Alitalia, Austrian Airlines a další. Hlavní partneři a dodavatelé Mezi hlavní partnery a dodavatele ŘLP ČR, s. p., patří zejména: Thales ATM, Park Air System, Rohde & Schwarz, CS SOFT, Ifield Computer Consultancy, O 2, HOCHTIEF CZ, STOPRO, Bovis Lend Lease, Det Norske Veritas, Orthogon, Siemens, Catex Software, Artysis, ERA, Kato - Busch, Eldis, Transcon, PVT, DFS Deutsche Flugsicherung, Integraf, The Caledonian School, Channel Crossings, Sara Event, MDE a další. Priority podniku v roce 27 Hlavními úkoly ŘLP ČR, s. p., v roce 27 byly: v oblasti provozní výkonnosti - nulový počet nehod způsobených poskytováním ATM, - nulový počet událostí s klasifikací závažný incident, - řízený, bezpečný přechod na plné poskytování služeb z IATCC Praha, - zajištění optimální kapacity ACC Praha v souvislosti se zahájením provozu IATCC Praha a snížení průměrného zpoždění na provedený let, - dosažení kapacity 44 pohybů/hod. v TMA/CTR letiště Praha, v oblasti kvality a jakosti - úspěšný kontrolní audit společnosti DNV v roce 27, - zpracování aktualizované strategie ŘLP ČR, s. p., - provedení základního výcviku ATC 27 v souladu s platným výcvikovým plánem, projekt IATCC Praha - plnění věcného, časového a finančního plánu projektu IATCC Praha, úspěšný provozní přechod a vyhodnocení projektu, ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a

22 v oblasti evropské integrace ATM - aktivní účast zástupců ŘLP ČR, s. p., při tvorbě prováděcí legislativy Single European Sky, včetně efektivní koordinace se státní správou, - plnění činností v souladu s nařízením ES č. 296/25 a vydaným certifikátem ÚCL, - aktivní účast při realizaci nové koncepce CEATS založené na distribuovaném řešení, v oblasti lidských zdrojů - nábor, výběr a výcvik zaměstnanců pro dosažení požadovaného počtu uchazečů do pracovní pozice řídící letového provozu, v oblasti finanční - zpracování koncepce vývoje nákladů na roky , - stanovení a zavedení cenové politiky pro služby poskytované ŘLP ČR, s. p. Členství v organizacích a sdruženích ŘLP ČR, s. p., je členem: CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) se sídlem v Amsterdamu od roku Hlavním posláním CANSO je vytvoření celosvětové platformy pro vzájemnou výměnu informací a podporu zákaznické orientace při poskytování letových navigačních služeb. ŘLP ČR, s. p., má zastoupení v deseti pracovních skupinách CANSO, které jsou zaměřeny na široké spektrum činností týkajících se zejména sběru a výměny informací z oblasti řízení letového provozu, jako např. bezpečnosti, CNS/ATM, životního prostředí, lidských zdrojů, práva, financí apod., ATCA (Air Traffic Control Association, Inc.) se sídlem v Arlingtonu (USA) od roku Tato asociace má za cíl podporovat další rozvoj v civilním letectví, zejména v oblasti poskytování letových provozních služeb, ALV (Asociace leteckých výrobců ČR), jejímž cílem je účinně podporovat rozvoj českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s výrazným vlivem na další obory, SPD (Svaz průmyslu a dopravy ČR). Cílem svazu je na domácí i evropské úrovni hájit oprávněné zájmy českých podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu a dopravy. ŘLP ČR, s. p., se aktivně podílí na zastupování ČR: v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) se sídlem v Bruselu, jejímž členem je ČR od roku EUROCONTROL je mezinárodní vládní organizací sdružující 38 států, jejímž cílem je rozvíjet systém ATM v celoevropském měřítku, v Mezinárodní organizaci civilního letectví ICAO (International Civil Aviation Organization), jejímž členem je ČR od roku ICAO je nejreprezentativnější vládní organizací v oboru civilního letectví, která má významný statut ve struktuře OSN, v projektu CEATS (Central European Air Traffic Services) od roku Certifikáty ŘLP ČR, s. p., získané v roce 27 V únoru a květnu 27 byly ŘLP ČR, s. p., v rámci periodického kontrolního auditu potvrzeny certifikáty jakosti ISO 91:2 vydané společností Det Norske Veritas pro služby poskytované Divizí provozní, Leteckou informační službou a Leteckou školou. Prostřednictvím certifikátů jakosti ŘLP ČR, s. p., oficiálně dokladuje trvale vysokou kvalitu poskytovaných služeb a současně přijímá závazek k jejich trvalému udržování a dalšímu zlepšování v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

23

24

25 Cíle Nejdůležitějším strategickým cílem ŘLP ČR, s. p., je stabilní zlepšování úrovně bezpečnosti s ohledem na zvyšování intenzity a hustoty letového provozu. Dále zajištění takové kapacity systému řízení letového provozu, která umožní obsloužit předpokládaný letový provoz v typické špičkové hodině při přijatelné míře zpoždění a trvalé udržování vysoké jakosti poskytovaných letových provozních služeb.

26 Evropská integrace ATM Single European Sky Rok 27 byl ve znamení intenzivní práce příslušných orgánů Evropské komise při vytváření prováděcích předpisů projektu Single European Sky. V souladu s programovým prohlášením evropského komisaře pro dopravu Jacquese Barrota byly postupně naplňovány další milníky legislativního rámce tohoto ambiciózního projektu, jehož cílem je kvalitativní i institucionální transformace současného systému poskytování služeb řízení letového provozu v Evropě. V souladu s prioritami podniku pro rok 27 se zaměstnanci ŘLP ČR, s. p., aktivně zapojili do činnosti pracovních skupin pověřených asistencí (jak na úrovni Evropské komise, tak i EUROCONTROL) při vzniku příslušných prováděcích předpisů a jejich následných konzultacích na národní úrovni. V úzké spolupráci se státní správou, především s českým zástupcem v Single Sky Committee (SESC), byla zajištěna včasná výměna informací, včetně zpracovávání kvalifikovaných podkladů a stanovisek. Na evropské úrovni byla stanoviska ŘLP ČR, s. p., průběžně koordinována s aktivitami evropské kanceláře CANSO v Bruselu, která plní úlohu akreditovaného lobbisty ve strukturách Evropského společenství při prosazování oprávněných zájmů poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Mezi nejvýznamnější předpisy, které vydala Evropská unie v roce 27 v oblasti služeb řízení letového provozu, patří: Nařízení Komise (ES) č. 1315/27 o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 296/25, Nařízení Rady (ES) č. 219/27 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), Nařízení Komise (ES) č. 633/27, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu. Projekt SESAR Cílem projektu SESAR je do roku 22 vyvinout a implementovat novou generaci evropského systému řízení letového provozu. Projekt navazuje na legislativu SES, řeší technologické, ekonomické i regulační aspekty nového systému a je rozdělený do tří fází. V roce 27 pokračovala první fáze, během které konsorcium firem vedených organizací EUROCONTROL definovalo plán vývoje nového evropského ATM systému. Zástupci ŘLP ČR, s. p., podle potřeby poskytovali součinnost členům konsorcia a zúčastnili se také dvou celoevropských fór, na kterých byly diskutovány a připomínkovány dílčí výsledky. Druhou fázi projektu, jejímž cílem je do roku 213 vyvinout nový systém, bude řídit Jednotný podnik SESAR, který byl založen v únoru 27. V říjnu 27 jmenovala správní rada Jednotného podniku jeho výkonného ředitele. Ve třetí fázi bude od roku 214 probíhat implementace vyvinutého systému v celé Evropě, a tedy i v ŘLP ČR, s. p. Projekt DMEAN I když definitivní řešení problémů s kapacitou přinese až nová generace systému řízení letového provozu (viz projekt SESAR), je nutné současný nedostatek kapacity řešit co nejlepším využíváním současné infrastruktury, systémů ATM a organizace vzdušného prostoru. To je cílem projektu DMEAN, který je realizovaný organizací EUROCON- TROL za úzké spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi a složkami v civilním i vojenském letectví v rámci ECAC. Projekt DMEAN podporuje využívání a rozšiřování dostupných kapacit díky koordinaci, synergické spolupráci a síťovým efektům. ŘLP ČR, s. p., je do projektu zapojen na plánovací a provozní úrovni. V roce 27 to znamenalo například spolupráci na tvorbě akčního plánu provozních zlepšení (DMEAN Stakeholder Action Plan), síťového operačního plánu (NOP - Network Operations Plan), ale také zahájení projektu CDM (Collaborative Decision Making) na letišti Praha-Ruzyně, na kterém se ŘLP ČR, s. p., podílí a který bude znamenat rozsáhlejší zapojení letištních procesů do evropské sítě ATM v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y

08 řízení letového provozu české republiky

08 řízení letového provozu české republiky 8 řízení letového provozu české republiky řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 28 řízení letového provozu české republiky 8 Marcus Weinzimer, 7 let, Praha Obchodní firma: Řízení letového

Více

Ing. Josef RADA generální ředitel

Ing. Josef RADA generální ředitel Ing. Josef RADA generální ředitel Představení Úřadu pro civilní letectví ÚCL jako evropský letecký úřad Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příklady spolupráce ÚCL na úrovni EU Příklady ostatních

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 2011

výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 2011 výroční zpráva řízení letového provozu české republiky 211 Obchodní firma: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Sídlo: Navigační 787, 252 61 Jeneč IČ: 4971371 DIČ: CZ4971371 Zápis do

Více

ŘLP AKTIVITY ŘLP V ROCE 2011

ŘLP AKTIVITY ŘLP V ROCE 2011 CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava ŘLP AKTIVITY ŘLP V ROCE 2011 STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf Volner,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

Press spacebar to start

Press spacebar to start Press spacebar to start CIVILNĚ VOJENSKÁ INTEGRACE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU J U D r. R i c h a r d K l í m a V e d o u c í o d d ě l e n í v n ě j š í c h v z t a h ů 2 8. 0 1. 2 0 1 5, Z u b e

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 27 1. vydání 01.02.2011 1. vydání Strana 1 01.02.2011 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 1. vydání Strana 2 01.02.2011

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Najdeme jej na stánkách www.eru.cz. Byl zřízen 1.1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.. Tento zákon se týká podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. ERÚ

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

ÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU âeské REPUBLIKY, S.P.

ÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU âeské REPUBLIKY, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 ÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU âeské REPUBLIKY, S.P. 10 let státního podniku ízení letového provozu âeské republiky V roce 2005 oslavil státní podnik ízení letového provozu âeské republiky

Více

Projekt Letiště Vodochody

Projekt Letiště Vodochody 1 Projekt Letiště Vodochody Martin Kačur Letiště Vodochody a.s. 14.4.2014 2 Název prezentace / Název kapitoly 3 Název prezentace / Název kapitoly 4 Název prezentace / Název kapitoly 5 Název prezentace

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více