výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva www.psl.cz"

Transkript

1 The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various challenges and mobilize their courage and creativity that is necessary for active acquiring of experiences, which is done by courses and long-term projects. The Mission Statement The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected (mirrored) in each one of us. The key to their solutions is something that we have to seek within ourselves. The main purpose of the Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people with various challenges and mobilize their courage and creativity, which is required for an active acquiring of experiences. Our program supports such experience that leads to the positive change, increase in self confidence (self esteem) and responsible approach towards one s own life, other peoples lives and towards the world in general. Vacation School Lipnice aims to create a respectable Methodological Centre of Experiential Education. VSL is very supportive of its experimental laboratory (Authors Courses) while new, innovative approaches are encouraged. Courses with well established (stabilized) methodology (the basic experiment was already carried out) are transformed into a form of a project in cooperation with their authors. Results of the experiments are then shared with the public and used for the common good. VSL is a respectable member of the global organization Outward Bound International. VSL identifies itself with the organization s mission and actively contributes to its development. Jaromírova Praha 2 T M E VLHAdesign Outward Bound ČR Prázdninová škola Lipnice Svět je odrazem nás samých a všechny jeho problémy se odrážejí v každém z nás. Klíč k jejich řešení proto musíme hledat v sobě. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou Zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu. výroční zpráva IntergalakSIS 2010

2

3 Stále jsme srovnáváni se starými dobrými časy. Předpokládám, že nastane doba, kdy se na současnost PŠL bude hledět jako na úhelný kámen, podle kterého se bude posuzovat, zda výsledek stál za vloženou námahu... Posláním PŠL bylo a je experimentovat na poli nabývání zkušeností zážitkem. V prvních letech od vzniku organizace v roce 1977 byl výkon PŠL několik kurzů pro středoškoláky ročně. V dalších letech kurzů přibývalo, ale jen v některých překročil jejich počet magickou dvanáctku. Průměrný počet účastníků kurzu se pohyboval okolo 25 mladých lidí. Suma sumárum, v ideálním případě metoda zaujala a motivovala 300 účastníků ročně, kteří se rozhořeli alespoň na pár následujících týdnů. Těchto 300 válečníků od Thermopyl se rozběhlo každý rok šířit zkušenosti a poznatky získané na kurzu PŠL a těchto 300 tehdy stačilo, aby se pověst a sláva šířila a z PŠL se stala legenda. Na poušti knedlíkových a chatových radostí, kdy vydání několika nových knižních titulů představovalo událost měsíce, se svobodomyslnost Lipnické školy šířila jako kruhy na vodě a stalo se prestiží kurz absolvovat. Za prvních 12 let ( ) proběhlo cca 144 kurzů, jimiž prošlo na absolventů. To nebylo všechno, v prvním tuctu roků se podařilo vydat několik publikací výstižně popisujících metodu a otisknout v Mladém světě řadu kvalitních článků ilustrovaných vynikajícími fotografiemi. Na dobu ledovou to rozhodně nebylo špatné. Vloni Prázdninová škola Lipnice připravila a uskutečnila 91 kurzů s 1775 účastníky (celkově kurzodnů). Je pravda, že srovnání a minulostí pokulhává a že i dnes se počtu 12 autorských kurzů dosahuje jen výjimečně. PŠL však realizuje množství kurzů jiných typů. Jako centrum zážitkové pedagogiky uskutečňuje kurzy metodické pro vzdělávání veřejnosti i pedagogů, dále kurzy zakázkové a několik typů zážitkových kurzů první pomoci. Stejně jako v letech po svém vzniku PŠL experimentuje, hledá cesty k šíření myšlenek aktivity, rovnováhy, náročnosti a rozdává podněty k nekonzumnímu způsobu života. Počet aktivních instruktorů se od prvních let drží kolem stovky, ale jejich výkon stoupl několikanásobně. V dávných dobách instruktor odvedl jeden dva kurzy ročně; dnes se jedná o desítky. Je to obrovský objem práce, jejíž hodnotu lze jen těžko finančně docenit. Část dobrovolnické práce, kromě autorských kurzů, se sice profesionalizovala, ale i tak zůstává velký kus práce organizační a instruktorské na dobrovolnících. Vladimír Halada předseda PŠL Pro tuto výroční zprávu jsme zvolili za průvodce fotografie z letošního Instruktorského kurzu [černobílé]. Instruktorský kurz představuje stěžejní vzdělávací aktivitu pro udržující a rozvíjející organizace. Absolvováním Instruktorského kurzu získává elév kvalifikaci instruktora Prázdninové školy Lipnice a zároveň právo vést a přihlašovat do konkurzu Autorských kurzů své vlastní projekty.

4 Kurzy pro veřejnost Přehled činnosti za rok 2010 / An Overview of Activities in 2010 Autorské kurzy Autorské kurzy jsou jádrem, podstatou a důvodem bytí PŠL. Právě autorské kurzy naplňují myšlenku živé vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky, jsou polem otevřeným experimentům. Každý autorský kurz je jedinečným dílem či kusem, jejž obvykle celý rok připravují týmy složené z dobrovolníků. Základní programový prostředek autorských kurzů představuje hra, která může nabývat mnoha podob: od modelových situací, výtvarných či dramaturgických dílen až po hraničně fyzicky náročné aktivity. Autorské kurzy přinášejí účastníkům autentické prožitky, ze kterých poté čerpají materiál dále zpracovávaný do konkrétních zkušeností a podnětů nejen k osobnímu rozvoji, ale i k osvojení vědomostí a dovedností. Programy autorských kurzů uspokojují potřeby přirozené aktivity a inspirují k aktivnímu životnímu stylu.

5 Author Courses (open-enrollment courses) Traditional Author courses help to imitate the authentic way of human existence, how to enjoy one self. These courses also focus on exploring strong personal experiences of individuals and whole groups. Games are used as the primary method during the PSL s courses. Including the production of the game, game demonstration and evaluation. Games help to reveal new reality, knowledge and skills, which in turn reflects a new development of self esteem and civic engagement. The course program was designed to satisfy one s need for an innate activity and also to serve as an inspiration to an active life style. přehled autorkých kurzů 2010 název typ kurzu Termín Vedoucí instruktor počet úč. Psychoseminář vzdělávací Josef Šebesta 20 otob outdoorový závod Pavel Kučera 96 Mokoša pro ženy Zuzana Andresová 28 Quo Vadis? pro muže Vladimír Halada 16 ican projekt o životním stylu Ladislav Habásko Deja Vu Vladimír Halada 15 Triboluminiscence výtvarný Vladimír Halada 23 Vlastní cestou pobytový Tomáš Doležal 24 Divočiny rodinný Tereza Špinarová 28 DNZM se skupinovou prací Renáta Trčková 24 Jaké je to asi v Čudu pro prarodiče s vnoučaty Hanka Středová 16

6 Zakázkové kurzy Instruktoři Prázdninové školy Lipnice připravují na základě poptávky také originální rozvojové kurzy pro pedagogické kolektivy či neziskové organizace. Tyto kurzy se často zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností, týmovou spolupráci, osobnostní rozvoj, posílení vztahů v kolektivu a další témata. V roce 2010 se nám podařilo připravit dva kurzy Budeme 3 pro páry čekající první miminko. Dále pak například kurzy pro děti z pěstounských rodin, pořádané ve spolupráci s o.p.s. Mikuláš, nebo další kurzy pro žáky základních škol či pedagogy. Dohromady jsme realizovali 10 zakázkových kurzů pro 252 účastníků. Na přípravě a realizaci se podíleli hlavně: Světla Vaštová (Budeme 3), Petr Válek, Lucia Obenau, Josef Šebesta, Boris Janča, Zuzana Andresová, Adéla Půčková, Jana Šachtová. Metodické kurzy Posláním Prázdninové školy Lipnice je také rozvíjet a šířit metodu zážitkové pedagogiky. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, představuje pořádání kurzů zaměřených na osvojení této metody. Naši instruktoři v roce 2010 vzdělávali pedagogické i volnočasové pracovníky v oblastech úvodu do zážitkové pedagogiky, review nebo práci se skupinou. Celkem proběhlo 7 vzdělávacích kurzů pro 86 účastníků. V roce 2010 kurzy administrovala Olga Prokešová; na přípravě a realizaci se podíleli hlavně: Petra Drahanská, Josef Šebesta, Jana Dusbábková, Zuzana Andresová, Karel Chodil, Custom Courses Custom courses are developed based on the demand of a particular specific group of participants. The goal is to find new types of courses and dramaturgic approaches and to engage new target groups. Some of the courses that were carried out in 2010 focused on schools, involving both students and teachers. Open Methodological Courses First, amongst all, there is a course of experiential education named MEKKA. This course is anchored in introducing a method and a mediation of the universally applicable principles that are used during preparation and realization of an experiential program so that it is amusing, inter-active and purposeful with regards to pedagogy.

7 Život nanečisto Život nanečisto je dlouhodobý projekt organizovaný spolupráci s o.s. Múzy dětem. Kurz je realizován pro děti z dětských domovů a je zaměřuje se na zvládnutí citlivého a náročného období vstupu do společnosti mimo prostor ústavní péče. Jedná se o víkendové zážitkové kurzy složené z workshopů vedených lektory, psychology, vychovateli a herci. V roce 2010 proběhlo 5 kurzů pro děti a 1 kurz pro vychovatele; celkem si kurzy prošlo 86 účastníků. Na projektu se podíleli především: Olga Prokešová, Ivo Farský, Boris Janča, Adéla Půčková, Jana Šachtová. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. [Klíč k individualizaci] Projekt Sborovna je zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky a vytvoření metodiky k těmto kurzům. Kurzy pomáhají rozvíjet sociální a komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a orientaci v problematice Rámcového vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu a zaměří se na praktický způsob hodnocení a předávání klíčových kompetencí žákům. Hlavním cílem projektu je modernizace počátečního vzdělávání. Výstupem projektu je vyškolení 360 pedagogů, vytvoření pracovních listů pro účastníky, vydání Metodické příručky a Sborníku dobré praxe. V roce 2010 proběhlo v rámci projektu Sborovna celkem 10 kurzů pro 176 pedagogů. Poděkování za práci na projektu si zaslouží zejména: Lukáš Šilc, Adam Dědič, Renáta Trčková, Radek Plíhal, Ivo Farský, Jana Haková, Jan Krejčí, Pavel Kučera a další. Life on Trial This is a project of the citizen association Muses for Children, in which VSL takes a part as a partner organization. Participants of this project are children from orphanages/creches. This project focuses on a transitional period of time during which a child switches from the care provided by a government institution to a life in society apart from governmental care. STAFF ROOM teachers of primary and secondary school This course is for school teachers that help to develop social, communication and leadership skills, the capabilities of cooperation and orientation in the Framework Educational Program (FEP), School Educational Program (SEP) and focus on practical way of the evaluation and impartation of the key competencies to pupils. fotografie na této dvoustraně m OTOB [outdoorový závod týmů]

8 fotografie na této straně m ZDrSEM ZDrSEM je systém vzdělávacích seminářů první pomoci, které využívají principy zážitkové pedagogiky. Na kurzech se nejprve účastníci seznámí s teoretickým základem, který si vzápětí vyzkouší v praxi při simulaci. V projektu ZDrSEM se zabýváme zážitkovou výukou první pomoci od roku Základním znakem našich seminářů je praktická výuka, vtažení posluchače do akce, humor a srozumitelnost. V minulém roce jsme uspořádali celkem 32 kurzů první pomoci, z toho 18 akreditovaných kurzů typu STANDARD, 2 kurzy typu FOFR určené pro osvěžení znalostí získaných v minulosti, 5 kurzů typu MAMA se zaměřením na poskytování první pomoci dětem a také 6 kurzů typu SHOW sloužících jako ukázky poskytování první pomoci. Celkem naše kurzy ZDrSEM v roce 2010 absolvovalo 508 účastníků. ZDrSEM se v tomto roce zapojil do projektu Klíče pro život. Projekt ZDrSEM v roce 2010 admistroval Lukáš Šilc. Na přípravě a realizaci kurzů první pomoci se podíleli zejména: Robert Pleskot, Jan Ptáček, Barbara Šimanovská, Kristýna Schnablová, Líba Ourodová, Hanka Středová, Karel Štěpánek, Petra Zbuzková, Jiřina Holická, Bára Vlosinská, Alena Králová, Markéta Haladová, Miroslav Londýn, Vlastimil Mazura, Kateřina Burešová, Míša Vojnová, Adam Cipra, Stanislav Dlouhý, Jiří Bilík, Hana Pupíková, Šimon Babíček, Monika Císařová, T. Valenta a další. ZDrSEM ZDrSEM is a course aimed to teach how to provide first aid. This course is a compulsory part of the internal education VSL. It is also offered to the public. Seminars range from 12 hour-long sessions to 42 hour-long requalification seminars with accreditation of Ministry of Education, Youth and Sports. In 2010 thirty- two courses involving 508 participants were certified or qualified.

9 kurz m MOKOŠA Interní akce Proběhl interní kurz pro nové členy PŠL Prvosen s 12 účastníky, dále setkání klubu přátel PŠL, kam dorazilo 52 našich podporavatelů. Na setkání K+ proběhlo metodické ohlédnutí za uplynulou sezónou s 35 diskutujícími a posluchači. Výroční setkání instruktorského sboru nevynechalo 139 příznivců organizace. Jako vyvrcholení interního vzdělávání proběhl Instruktorský kurz. Na přípravě a realizaci interních akcí se podíleli zejména: Michal Dvořák, Zuzana Andresová, Boris Janča, Jana Ottová, Lukáš Šilc, Zdenka Moosová, SimonaTrávníčková, Jana Ohlídalová, Jana Pavíčková, Nikola Frollová, Josef Tůša, Šimon Řeřucha, Jiří Šofka, Antonín Šofka, Zuzana a Jan Hanákovi, Olajda Prokešová, Tereza Štefanová, Štěpánka Holcmanová, Láďa Habásko, Tomáš Vala, Tomáš Dušánek, Vítězslav Mek, Ada Kulštrunková, Julie Machačová, Jitka Brouzdová, Ivo Nečesánek, Lucie Ondráčková, Nikola Vondrová Instruktorský kurz letošního Instruktorského kurzu se zúčastnilo 26 členů Prázdninové školy Lipnice. Jedná se o interní vzdělávací kurz složený z workshopů, seminářů a přednášek, jejichž cílem je nejen naučit členy PŠL instruktorskému řemeslu, ale také jim předat hodnoty organizace a podílet se na jejich osobnostním rozvoji. Součást podmínek absolutoria Instruktorského kurzu tvoří vedle účasti na dlouhém autorském kurzu také zpracování nového projektu a závěrečná zkouška z několika předmětů. Teprve po splnění všech těchto podmínek smí absolvent používat titul Instruktor PŠL. V roce 2010 dosáhlo na titul instruktora 14 členů PŠL. Instruktorský kurz připravili: Dan Drahanský, Renáta Trčková, Aleš Pokorný, Petra Drahanská, Josef Šebesta, Pavel Kučera, Vladimír Halada, Boris Janča, Lucia Obenau, Martin Ondrejkovič a mnozí další. Klub přátel Účastníci kurzů nebo zájemci z veřejnosti, které myšlenka našich projektů zaujala a chtějí se stát součástí něčeho, co má podle nich smysl se mohou zapojit do Klubu přátel PŠL. Členstvím v Klubu pomohou zprostředkovat zážitek (inspiraci) i jiným lidem a podílet se na rozvoji metody zážitkové pedagogiky, k čemuž PŠL přispívá 33 rokem. Pro klub přátel jsme připravili setkání jako poděkování za přízeň, kterou naší organizaci věnují. V roce 2010 do klubu přátel finančně přispěli: Hecová Jana, Halla Jan, Polanský Daniel, Havelka Petr, Krejčíková Jana, Dohnalová Miroslava, Kubek Ján, Janovská Kateřina, Salač Martin, Bezděk David, Pařízek Jan, Vojnová/Kubeková Lucie, Havelková Eva. Internal Courses Prvosen is a weekend course for new members of VSL, which aims to facilitate new members integration into the organization. K+ is a yearly methodical meeting of instructors, who organized the Author Course. The goal of the meeting is to share the progress of previous courses, news, successes, and failures as well as to contemplate about what direction should be taken for the courses to come. SIS is the largest conference of the board of instructors, where the past season is evaluated, Anniversary Awards are announced, and Stockholders meeting/ General meeting is held.

10 fotografie na této dvoustraně kurz m triboluminiscence Organizace Instruktorský sbor Základní stavební kámen Prázdninové školy tvoří instruktorský sbor. Jsou to dobrovolníci, kteří ve svém civilním životě působí v různých oblastech a profesích: jde o pedagogy, psychology, ekonomy, lékaře, právníky, výtvarníky, podnikatele nebo studenty. Instruktorský sbor je zdrojem nových nápadů a myšlenek, tvůrčí energií a hybnou silou k jejich realizaci. Aktivity a projekty realizují malé týmy, které pracují samostatně a jejichž činnost koordinuje kancelář PŠL. V roce 2010 tvořilo instruktorský sbor 64 registrovaných instruktorů. Struktura organizace Nejvyšší orgán organizace představuje Valná hromada, která je složena z registrovaných instruktorů, schází se jednou ročně a volí zástupce do Správní rady. Správní rada je řídící orgán, který vede organizaci v průběhu roku a koordinuje činnost kanceláře. Složení správní rady v roce 2010 Vladimír Halada (předseda), Josef Šebesta (místopředseda), Renáta Trčková, Barbora Hrdinová, Boris Janča, Zdeněk Petera, Petr Kolouch, Karel Štěpánek revizní komise Pavel Paták, Pavel Volejníček, Simona Trávníčková Kancelář Olga Prokešová (office manažer) Jan Šebek (asistent) Lukáš Šilc (ZDrSEM, grant Sborovna) Adam Dědič (grant Sborovna)

11 Statistika počet dní number of days počet účastníků number of participants počet účastníkodní number of participants days AK 74 OMK 21 ZK 45 Život nanečisto 18 Interní akce 21 ZDrSEM 98 ZDrSEM grantové 4,5 NROS 30 Sborovna 24 Celkem 335,5 Sborovna 24Ι7% NROS 30Ι9% AK 74Ι22% ZDrSEM 4,5Ι1% grantové ZDrSEM 98Ι29% Inter. akce 21Ι6% OMK 21Ι6% ZK 45Ι14% Život 18Ι6% nanečisto AK 303 OMK 86 ZK 252 Život nanečisto 86 Interní akce 265 ZDrSEM 508 ZDrSEM grantové 18 NROS 220 Sborovna 176 Celkem 1914 Sborovna 176Ι9% NROS 220Ι12% ZDrSEM 18Ι1% grantové ZDrSEM 508Ι27% Inter. akce 265Ι14% OMK 86Ι4% ZK 252Ι13% AK 1780 OMK 258 ZK 1156 Život nanečisto 258 Interní akce 949 ZDrSEM 1525 ZDrSEM grantové 81 NROS 660 Sborovna 436 AK 303Ι16% NROS 660Ι9% AK 1780Ι25% Život 86Ι4% nanečisto Celkem 7103 Sborovna 436Ι6% ZDrSEM 81Ι1% grantové ZDrSEM 1525Ι22% Inter. akce 949Ι13% OMK 258Ι4% ZK 1156Ι16% Život 258Ι4% nanečisto zkratky AK Autorské kurzy OMK Otevřené metodické kurzy ZK Zakázkové kurzy

12 Zpráva o hospodaření výkaz zisků a ztrát Činnosti ozn. Název ukazatele Číslo Hlavní Hospod. Celkem řádku A Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Prodané zboží (504) II. Služby celkem Součet II.5. až II Cestovné (512) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální náklady (528) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Ostatní daně a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Ostatní pokuty a penále (542) Jiné ostatní náklady (549) VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté členské příspěvky (582) VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII Náklady celkem Součet I. až VIII B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony Součet I.1. až I a zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Jiné ostatní výnosy (649) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII Provozní dotace (691) Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření Výnosy Náklady před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění C Účetní závěrka v plném rozsahu je k dispozici na kurz m QUO VADIS?

13 LSF Lipnický Stipendijní Fond Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů PŠL. Stálými přispěvateli jsou také bývalí účastníci kurzů PŠL. Posláním fondu je umožnit absolvování kurzů lidem, jejichž sociální situace by jim účast neumožnila. Příspěvek je poskytován na základě žádosti jednotlivým žadatelům ve formě stipendia nebo půjčky. O přidělení a výši prostředků rozhodují každoročně obvykle do konce května správci fondu. v roce 2010 získal LSF dary v celkové výši Kč stipendia byla udělena v celkové výši 7700 Kč stav fondu k činil ,37 Kč V roce 2010 do fondu přispěli: Bajgarová Jitka, Bauer Michal, Dolejš Jan, Fuchs Pavel, Gregor Jiří, Hanuš Milan, Hanuš Mirek, Hanuš Radek, Holec Ota, Hořejš Petr, Klusáček Martin, Kříž Petr, Pečínka Víťa, Půčková Áda, Sobotka Martin, Paták Pavel, Volejníček Pavel, Walder Jiří, Walderová Iveta. Za podporu bychom rádi také poděkovali lidem, kteří se rozhodli věnovat finanční částku na podporu některého z autorských kurzů. Mezi tyto přispěvatele patří: Dagmar Bauerová, Jiří Glaser, Šimon Grimmich, Josef Hruška, Eva Kvapilová, Jan Lazar, Daniela Peterová, Jan Polák, Michal Sankot a další. Lipnice scholarship fund The aim of the fund is to support people who are not able to participate in a VSL course because of financial reasons. The fund was established in 1995 and all its funds come from individual donators within the VSL team. kurz m Deja Vu

14 kurz m DoNitraZeMě kurz m DoNitraZeMě Za kancelář Prázdninové školy Lipnice bych ráda poděkovala všem SPONZORŮM A DÁRCŮM, DÁLE LEKTORŮM, ELÉVŮM I AKTIVNÍM PŘÁTELŮM PŠL, KTEŘÍ VĚNOVALI SPOUSTU HODIN SVÉHO ČASU TOMU, aby svět kolem nás byl příjemnější, vstřícnější, barevnější a bezpečnější. Zároveň chci poděkovat všem účastníkům našich kurzů, protože bez vaší touhy po pozitivní změně bychom neměli koho inspirovat. Olga Prokešová

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE PRÁZDNINOVÁ Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE POSLÁNÍM PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY LIPNICE JE NÁROČNÝMI VÝZVAMI ČLOVĚKA MOTIVOVAT A MOBILIZOVAT V NĚM ODVAHU A TVOŘIVOST, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO AKTIVNÍ NABÝVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 v ý r o č n í z p r á v a Prázdninová škola Lipnice 2 0 1 2 Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami člověka motivovat a mobilizovat v něm odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3 výroční zpráva PŠL 2013 úvodní slovo Buďme sví tím budeme evropští (a mnozí se k nám budou chodit učit). Václav Břicháček, Jabné aneb poslání university, Metodické listy č. 1, 1992 Pokaždé, když hodnotíme

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU SPORTOVNÍ PROŽITKOVÉ KURZY A JEJICH IMPLEMENTACE DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Závěrečná bakalářská

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2007 správa sdružení 2007 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě výroční zpráva prázdninová škola občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku lipnice zážitku a pobyt v přírodě POSLÁNÍ A ČINNOST Svět je obrazem nás samých a všechny jeho problémy a konflikty

Více

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 73 79 PEDAGOGICKÉ PRAXE V SYSTÉMU PŘÍPRAVY UČITELŮ TV A JEJICH HODNOCENÍ STUDENTY UK FTVS TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION

Více

INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ

INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ INTEGRACE KLIENTŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY DO SPOLEČNOSTI ZKUŠENOSTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA TOHOTO TYPU ZAŘÍZENÍ Soňa Křížová Abstrakt Příspěvek seznamuje s praktickými zkušenostmi pracovníka

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáků s překážkami v učení The role of a teaching assistant in the matter

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více