výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva www.psl.cz"

Transkript

1 The mission of Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people through various challenges and mobilize their courage and creativity that is necessary for active acquiring of experiences, which is done by courses and long-term projects. The Mission Statement The world is a reflection of ourselves and all its problems are reflected (mirrored) in each one of us. The key to their solutions is something that we have to seek within ourselves. The main purpose of the Vacation School Lipnice (VSL) is to motivate people with various challenges and mobilize their courage and creativity, which is required for an active acquiring of experiences. Our program supports such experience that leads to the positive change, increase in self confidence (self esteem) and responsible approach towards one s own life, other peoples lives and towards the world in general. Vacation School Lipnice aims to create a respectable Methodological Centre of Experiential Education. VSL is very supportive of its experimental laboratory (Authors Courses) while new, innovative approaches are encouraged. Courses with well established (stabilized) methodology (the basic experiment was already carried out) are transformed into a form of a project in cooperation with their authors. Results of the experiments are then shared with the public and used for the common good. VSL is a respectable member of the global organization Outward Bound International. VSL identifies itself with the organization s mission and actively contributes to its development. Jaromírova Praha 2 T M E VLHAdesign Outward Bound ČR Prázdninová škola Lipnice Svět je odrazem nás samých a všechny jeho problémy se odrážejí v každém z nás. Klíč k jejich řešení proto musíme hledat v sobě. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou Zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu. výroční zpráva IntergalakSIS 2010

2

3 Stále jsme srovnáváni se starými dobrými časy. Předpokládám, že nastane doba, kdy se na současnost PŠL bude hledět jako na úhelný kámen, podle kterého se bude posuzovat, zda výsledek stál za vloženou námahu... Posláním PŠL bylo a je experimentovat na poli nabývání zkušeností zážitkem. V prvních letech od vzniku organizace v roce 1977 byl výkon PŠL několik kurzů pro středoškoláky ročně. V dalších letech kurzů přibývalo, ale jen v některých překročil jejich počet magickou dvanáctku. Průměrný počet účastníků kurzu se pohyboval okolo 25 mladých lidí. Suma sumárum, v ideálním případě metoda zaujala a motivovala 300 účastníků ročně, kteří se rozhořeli alespoň na pár následujících týdnů. Těchto 300 válečníků od Thermopyl se rozběhlo každý rok šířit zkušenosti a poznatky získané na kurzu PŠL a těchto 300 tehdy stačilo, aby se pověst a sláva šířila a z PŠL se stala legenda. Na poušti knedlíkových a chatových radostí, kdy vydání několika nových knižních titulů představovalo událost měsíce, se svobodomyslnost Lipnické školy šířila jako kruhy na vodě a stalo se prestiží kurz absolvovat. Za prvních 12 let ( ) proběhlo cca 144 kurzů, jimiž prošlo na absolventů. To nebylo všechno, v prvním tuctu roků se podařilo vydat několik publikací výstižně popisujících metodu a otisknout v Mladém světě řadu kvalitních článků ilustrovaných vynikajícími fotografiemi. Na dobu ledovou to rozhodně nebylo špatné. Vloni Prázdninová škola Lipnice připravila a uskutečnila 91 kurzů s 1775 účastníky (celkově kurzodnů). Je pravda, že srovnání a minulostí pokulhává a že i dnes se počtu 12 autorských kurzů dosahuje jen výjimečně. PŠL však realizuje množství kurzů jiných typů. Jako centrum zážitkové pedagogiky uskutečňuje kurzy metodické pro vzdělávání veřejnosti i pedagogů, dále kurzy zakázkové a několik typů zážitkových kurzů první pomoci. Stejně jako v letech po svém vzniku PŠL experimentuje, hledá cesty k šíření myšlenek aktivity, rovnováhy, náročnosti a rozdává podněty k nekonzumnímu způsobu života. Počet aktivních instruktorů se od prvních let drží kolem stovky, ale jejich výkon stoupl několikanásobně. V dávných dobách instruktor odvedl jeden dva kurzy ročně; dnes se jedná o desítky. Je to obrovský objem práce, jejíž hodnotu lze jen těžko finančně docenit. Část dobrovolnické práce, kromě autorských kurzů, se sice profesionalizovala, ale i tak zůstává velký kus práce organizační a instruktorské na dobrovolnících. Vladimír Halada předseda PŠL Pro tuto výroční zprávu jsme zvolili za průvodce fotografie z letošního Instruktorského kurzu [černobílé]. Instruktorský kurz představuje stěžejní vzdělávací aktivitu pro udržující a rozvíjející organizace. Absolvováním Instruktorského kurzu získává elév kvalifikaci instruktora Prázdninové školy Lipnice a zároveň právo vést a přihlašovat do konkurzu Autorských kurzů své vlastní projekty.

4 Kurzy pro veřejnost Přehled činnosti za rok 2010 / An Overview of Activities in 2010 Autorské kurzy Autorské kurzy jsou jádrem, podstatou a důvodem bytí PŠL. Právě autorské kurzy naplňují myšlenku živé vývojové laboratoře zážitkové pedagogiky, jsou polem otevřeným experimentům. Každý autorský kurz je jedinečným dílem či kusem, jejž obvykle celý rok připravují týmy složené z dobrovolníků. Základní programový prostředek autorských kurzů představuje hra, která může nabývat mnoha podob: od modelových situací, výtvarných či dramaturgických dílen až po hraničně fyzicky náročné aktivity. Autorské kurzy přinášejí účastníkům autentické prožitky, ze kterých poté čerpají materiál dále zpracovávaný do konkrétních zkušeností a podnětů nejen k osobnímu rozvoji, ale i k osvojení vědomostí a dovedností. Programy autorských kurzů uspokojují potřeby přirozené aktivity a inspirují k aktivnímu životnímu stylu.

5 Author Courses (open-enrollment courses) Traditional Author courses help to imitate the authentic way of human existence, how to enjoy one self. These courses also focus on exploring strong personal experiences of individuals and whole groups. Games are used as the primary method during the PSL s courses. Including the production of the game, game demonstration and evaluation. Games help to reveal new reality, knowledge and skills, which in turn reflects a new development of self esteem and civic engagement. The course program was designed to satisfy one s need for an innate activity and also to serve as an inspiration to an active life style. přehled autorkých kurzů 2010 název typ kurzu Termín Vedoucí instruktor počet úč. Psychoseminář vzdělávací Josef Šebesta 20 otob outdoorový závod Pavel Kučera 96 Mokoša pro ženy Zuzana Andresová 28 Quo Vadis? pro muže Vladimír Halada 16 ican projekt o životním stylu Ladislav Habásko Deja Vu Vladimír Halada 15 Triboluminiscence výtvarný Vladimír Halada 23 Vlastní cestou pobytový Tomáš Doležal 24 Divočiny rodinný Tereza Špinarová 28 DNZM se skupinovou prací Renáta Trčková 24 Jaké je to asi v Čudu pro prarodiče s vnoučaty Hanka Středová 16

6 Zakázkové kurzy Instruktoři Prázdninové školy Lipnice připravují na základě poptávky také originální rozvojové kurzy pro pedagogické kolektivy či neziskové organizace. Tyto kurzy se často zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností, týmovou spolupráci, osobnostní rozvoj, posílení vztahů v kolektivu a další témata. V roce 2010 se nám podařilo připravit dva kurzy Budeme 3 pro páry čekající první miminko. Dále pak například kurzy pro děti z pěstounských rodin, pořádané ve spolupráci s o.p.s. Mikuláš, nebo další kurzy pro žáky základních škol či pedagogy. Dohromady jsme realizovali 10 zakázkových kurzů pro 252 účastníků. Na přípravě a realizaci se podíleli hlavně: Světla Vaštová (Budeme 3), Petr Válek, Lucia Obenau, Josef Šebesta, Boris Janča, Zuzana Andresová, Adéla Půčková, Jana Šachtová. Metodické kurzy Posláním Prázdninové školy Lipnice je také rozvíjet a šířit metodu zážitkové pedagogiky. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, představuje pořádání kurzů zaměřených na osvojení této metody. Naši instruktoři v roce 2010 vzdělávali pedagogické i volnočasové pracovníky v oblastech úvodu do zážitkové pedagogiky, review nebo práci se skupinou. Celkem proběhlo 7 vzdělávacích kurzů pro 86 účastníků. V roce 2010 kurzy administrovala Olga Prokešová; na přípravě a realizaci se podíleli hlavně: Petra Drahanská, Josef Šebesta, Jana Dusbábková, Zuzana Andresová, Karel Chodil, Custom Courses Custom courses are developed based on the demand of a particular specific group of participants. The goal is to find new types of courses and dramaturgic approaches and to engage new target groups. Some of the courses that were carried out in 2010 focused on schools, involving both students and teachers. Open Methodological Courses First, amongst all, there is a course of experiential education named MEKKA. This course is anchored in introducing a method and a mediation of the universally applicable principles that are used during preparation and realization of an experiential program so that it is amusing, inter-active and purposeful with regards to pedagogy.

7 Život nanečisto Život nanečisto je dlouhodobý projekt organizovaný spolupráci s o.s. Múzy dětem. Kurz je realizován pro děti z dětských domovů a je zaměřuje se na zvládnutí citlivého a náročného období vstupu do společnosti mimo prostor ústavní péče. Jedná se o víkendové zážitkové kurzy složené z workshopů vedených lektory, psychology, vychovateli a herci. V roce 2010 proběhlo 5 kurzů pro děti a 1 kurz pro vychovatele; celkem si kurzy prošlo 86 účastníků. Na projektu se podíleli především: Olga Prokešová, Ivo Farský, Boris Janča, Adéla Půčková, Jana Šachtová. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. [Klíč k individualizaci] Projekt Sborovna je zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky a vytvoření metodiky k těmto kurzům. Kurzy pomáhají rozvíjet sociální a komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a orientaci v problematice Rámcového vzdělávacího programu, Školního vzdělávacího programu a zaměří se na praktický způsob hodnocení a předávání klíčových kompetencí žákům. Hlavním cílem projektu je modernizace počátečního vzdělávání. Výstupem projektu je vyškolení 360 pedagogů, vytvoření pracovních listů pro účastníky, vydání Metodické příručky a Sborníku dobré praxe. V roce 2010 proběhlo v rámci projektu Sborovna celkem 10 kurzů pro 176 pedagogů. Poděkování za práci na projektu si zaslouží zejména: Lukáš Šilc, Adam Dědič, Renáta Trčková, Radek Plíhal, Ivo Farský, Jana Haková, Jan Krejčí, Pavel Kučera a další. Life on Trial This is a project of the citizen association Muses for Children, in which VSL takes a part as a partner organization. Participants of this project are children from orphanages/creches. This project focuses on a transitional period of time during which a child switches from the care provided by a government institution to a life in society apart from governmental care. STAFF ROOM teachers of primary and secondary school This course is for school teachers that help to develop social, communication and leadership skills, the capabilities of cooperation and orientation in the Framework Educational Program (FEP), School Educational Program (SEP) and focus on practical way of the evaluation and impartation of the key competencies to pupils. fotografie na této dvoustraně m OTOB [outdoorový závod týmů]

8 fotografie na této straně m ZDrSEM ZDrSEM je systém vzdělávacích seminářů první pomoci, které využívají principy zážitkové pedagogiky. Na kurzech se nejprve účastníci seznámí s teoretickým základem, který si vzápětí vyzkouší v praxi při simulaci. V projektu ZDrSEM se zabýváme zážitkovou výukou první pomoci od roku Základním znakem našich seminářů je praktická výuka, vtažení posluchače do akce, humor a srozumitelnost. V minulém roce jsme uspořádali celkem 32 kurzů první pomoci, z toho 18 akreditovaných kurzů typu STANDARD, 2 kurzy typu FOFR určené pro osvěžení znalostí získaných v minulosti, 5 kurzů typu MAMA se zaměřením na poskytování první pomoci dětem a také 6 kurzů typu SHOW sloužících jako ukázky poskytování první pomoci. Celkem naše kurzy ZDrSEM v roce 2010 absolvovalo 508 účastníků. ZDrSEM se v tomto roce zapojil do projektu Klíče pro život. Projekt ZDrSEM v roce 2010 admistroval Lukáš Šilc. Na přípravě a realizaci kurzů první pomoci se podíleli zejména: Robert Pleskot, Jan Ptáček, Barbara Šimanovská, Kristýna Schnablová, Líba Ourodová, Hanka Středová, Karel Štěpánek, Petra Zbuzková, Jiřina Holická, Bára Vlosinská, Alena Králová, Markéta Haladová, Miroslav Londýn, Vlastimil Mazura, Kateřina Burešová, Míša Vojnová, Adam Cipra, Stanislav Dlouhý, Jiří Bilík, Hana Pupíková, Šimon Babíček, Monika Císařová, T. Valenta a další. ZDrSEM ZDrSEM is a course aimed to teach how to provide first aid. This course is a compulsory part of the internal education VSL. It is also offered to the public. Seminars range from 12 hour-long sessions to 42 hour-long requalification seminars with accreditation of Ministry of Education, Youth and Sports. In 2010 thirty- two courses involving 508 participants were certified or qualified.

9 kurz m MOKOŠA Interní akce Proběhl interní kurz pro nové členy PŠL Prvosen s 12 účastníky, dále setkání klubu přátel PŠL, kam dorazilo 52 našich podporavatelů. Na setkání K+ proběhlo metodické ohlédnutí za uplynulou sezónou s 35 diskutujícími a posluchači. Výroční setkání instruktorského sboru nevynechalo 139 příznivců organizace. Jako vyvrcholení interního vzdělávání proběhl Instruktorský kurz. Na přípravě a realizaci interních akcí se podíleli zejména: Michal Dvořák, Zuzana Andresová, Boris Janča, Jana Ottová, Lukáš Šilc, Zdenka Moosová, SimonaTrávníčková, Jana Ohlídalová, Jana Pavíčková, Nikola Frollová, Josef Tůša, Šimon Řeřucha, Jiří Šofka, Antonín Šofka, Zuzana a Jan Hanákovi, Olajda Prokešová, Tereza Štefanová, Štěpánka Holcmanová, Láďa Habásko, Tomáš Vala, Tomáš Dušánek, Vítězslav Mek, Ada Kulštrunková, Julie Machačová, Jitka Brouzdová, Ivo Nečesánek, Lucie Ondráčková, Nikola Vondrová Instruktorský kurz letošního Instruktorského kurzu se zúčastnilo 26 členů Prázdninové školy Lipnice. Jedná se o interní vzdělávací kurz složený z workshopů, seminářů a přednášek, jejichž cílem je nejen naučit členy PŠL instruktorskému řemeslu, ale také jim předat hodnoty organizace a podílet se na jejich osobnostním rozvoji. Součást podmínek absolutoria Instruktorského kurzu tvoří vedle účasti na dlouhém autorském kurzu také zpracování nového projektu a závěrečná zkouška z několika předmětů. Teprve po splnění všech těchto podmínek smí absolvent používat titul Instruktor PŠL. V roce 2010 dosáhlo na titul instruktora 14 členů PŠL. Instruktorský kurz připravili: Dan Drahanský, Renáta Trčková, Aleš Pokorný, Petra Drahanská, Josef Šebesta, Pavel Kučera, Vladimír Halada, Boris Janča, Lucia Obenau, Martin Ondrejkovič a mnozí další. Klub přátel Účastníci kurzů nebo zájemci z veřejnosti, které myšlenka našich projektů zaujala a chtějí se stát součástí něčeho, co má podle nich smysl se mohou zapojit do Klubu přátel PŠL. Členstvím v Klubu pomohou zprostředkovat zážitek (inspiraci) i jiným lidem a podílet se na rozvoji metody zážitkové pedagogiky, k čemuž PŠL přispívá 33 rokem. Pro klub přátel jsme připravili setkání jako poděkování za přízeň, kterou naší organizaci věnují. V roce 2010 do klubu přátel finančně přispěli: Hecová Jana, Halla Jan, Polanský Daniel, Havelka Petr, Krejčíková Jana, Dohnalová Miroslava, Kubek Ján, Janovská Kateřina, Salač Martin, Bezděk David, Pařízek Jan, Vojnová/Kubeková Lucie, Havelková Eva. Internal Courses Prvosen is a weekend course for new members of VSL, which aims to facilitate new members integration into the organization. K+ is a yearly methodical meeting of instructors, who organized the Author Course. The goal of the meeting is to share the progress of previous courses, news, successes, and failures as well as to contemplate about what direction should be taken for the courses to come. SIS is the largest conference of the board of instructors, where the past season is evaluated, Anniversary Awards are announced, and Stockholders meeting/ General meeting is held.

10 fotografie na této dvoustraně kurz m triboluminiscence Organizace Instruktorský sbor Základní stavební kámen Prázdninové školy tvoří instruktorský sbor. Jsou to dobrovolníci, kteří ve svém civilním životě působí v různých oblastech a profesích: jde o pedagogy, psychology, ekonomy, lékaře, právníky, výtvarníky, podnikatele nebo studenty. Instruktorský sbor je zdrojem nových nápadů a myšlenek, tvůrčí energií a hybnou silou k jejich realizaci. Aktivity a projekty realizují malé týmy, které pracují samostatně a jejichž činnost koordinuje kancelář PŠL. V roce 2010 tvořilo instruktorský sbor 64 registrovaných instruktorů. Struktura organizace Nejvyšší orgán organizace představuje Valná hromada, která je složena z registrovaných instruktorů, schází se jednou ročně a volí zástupce do Správní rady. Správní rada je řídící orgán, který vede organizaci v průběhu roku a koordinuje činnost kanceláře. Složení správní rady v roce 2010 Vladimír Halada (předseda), Josef Šebesta (místopředseda), Renáta Trčková, Barbora Hrdinová, Boris Janča, Zdeněk Petera, Petr Kolouch, Karel Štěpánek revizní komise Pavel Paták, Pavel Volejníček, Simona Trávníčková Kancelář Olga Prokešová (office manažer) Jan Šebek (asistent) Lukáš Šilc (ZDrSEM, grant Sborovna) Adam Dědič (grant Sborovna)

11 Statistika počet dní number of days počet účastníků number of participants počet účastníkodní number of participants days AK 74 OMK 21 ZK 45 Život nanečisto 18 Interní akce 21 ZDrSEM 98 ZDrSEM grantové 4,5 NROS 30 Sborovna 24 Celkem 335,5 Sborovna 24Ι7% NROS 30Ι9% AK 74Ι22% ZDrSEM 4,5Ι1% grantové ZDrSEM 98Ι29% Inter. akce 21Ι6% OMK 21Ι6% ZK 45Ι14% Život 18Ι6% nanečisto AK 303 OMK 86 ZK 252 Život nanečisto 86 Interní akce 265 ZDrSEM 508 ZDrSEM grantové 18 NROS 220 Sborovna 176 Celkem 1914 Sborovna 176Ι9% NROS 220Ι12% ZDrSEM 18Ι1% grantové ZDrSEM 508Ι27% Inter. akce 265Ι14% OMK 86Ι4% ZK 252Ι13% AK 1780 OMK 258 ZK 1156 Život nanečisto 258 Interní akce 949 ZDrSEM 1525 ZDrSEM grantové 81 NROS 660 Sborovna 436 AK 303Ι16% NROS 660Ι9% AK 1780Ι25% Život 86Ι4% nanečisto Celkem 7103 Sborovna 436Ι6% ZDrSEM 81Ι1% grantové ZDrSEM 1525Ι22% Inter. akce 949Ι13% OMK 258Ι4% ZK 1156Ι16% Život 258Ι4% nanečisto zkratky AK Autorské kurzy OMK Otevřené metodické kurzy ZK Zakázkové kurzy

12 Zpráva o hospodaření výkaz zisků a ztrát Činnosti ozn. Název ukazatele Číslo Hlavní Hospod. Celkem řádku A Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Prodané zboží (504) II. Služby celkem Součet II.5. až II Cestovné (512) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální náklady (528) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Ostatní daně a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Ostatní pokuty a penále (542) Jiné ostatní náklady (549) VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté členské příspěvky (582) VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII Náklady celkem Součet I. až VIII B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony Součet I.1. až I a zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Jiné ostatní výnosy (649) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII Provozní dotace (691) Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření Výnosy Náklady před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění C Účetní závěrka v plném rozsahu je k dispozici na kurz m QUO VADIS?

13 LSF Lipnický Stipendijní Fond Fond vznikl v roce 1995 z iniciativy několika zakladatelů PŠL. Stálými přispěvateli jsou také bývalí účastníci kurzů PŠL. Posláním fondu je umožnit absolvování kurzů lidem, jejichž sociální situace by jim účast neumožnila. Příspěvek je poskytován na základě žádosti jednotlivým žadatelům ve formě stipendia nebo půjčky. O přidělení a výši prostředků rozhodují každoročně obvykle do konce května správci fondu. v roce 2010 získal LSF dary v celkové výši Kč stipendia byla udělena v celkové výši 7700 Kč stav fondu k činil ,37 Kč V roce 2010 do fondu přispěli: Bajgarová Jitka, Bauer Michal, Dolejš Jan, Fuchs Pavel, Gregor Jiří, Hanuš Milan, Hanuš Mirek, Hanuš Radek, Holec Ota, Hořejš Petr, Klusáček Martin, Kříž Petr, Pečínka Víťa, Půčková Áda, Sobotka Martin, Paták Pavel, Volejníček Pavel, Walder Jiří, Walderová Iveta. Za podporu bychom rádi také poděkovali lidem, kteří se rozhodli věnovat finanční částku na podporu některého z autorských kurzů. Mezi tyto přispěvatele patří: Dagmar Bauerová, Jiří Glaser, Šimon Grimmich, Josef Hruška, Eva Kvapilová, Jan Lazar, Daniela Peterová, Jan Polák, Michal Sankot a další. Lipnice scholarship fund The aim of the fund is to support people who are not able to participate in a VSL course because of financial reasons. The fund was established in 1995 and all its funds come from individual donators within the VSL team. kurz m Deja Vu

14 kurz m DoNitraZeMě kurz m DoNitraZeMě Za kancelář Prázdninové školy Lipnice bych ráda poděkovala všem SPONZORŮM A DÁRCŮM, DÁLE LEKTORŮM, ELÉVŮM I AKTIVNÍM PŘÁTELŮM PŠL, KTEŘÍ VĚNOVALI SPOUSTU HODIN SVÉHO ČASU TOMU, aby svět kolem nás byl příjemnější, vstřícnější, barevnější a bezpečnější. Zároveň chci poděkovat všem účastníkům našich kurzů, protože bez vaší touhy po pozitivní změně bychom neměli koho inspirovat. Olga Prokešová

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE

PRÁZDNINOVÁ. Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE PRÁZDNINOVÁ Výroční zpráva ŠKOLA LIPNICE POSLÁNÍM PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY LIPNICE JE NÁROČNÝMI VÝZVAMI ČLOVĚKA MOTIVOVAT A MOBILIZOVAT V NĚM ODVAHU A TVOŘIVOST, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO AKTIVNÍ NABÝVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ.

Více

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě prázdninové školy lipnice občanského sdružení zaměřeného na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě 1996 získáváme Doubravku, naše nové středisko u Chotěboře na Vysočině; v následujících

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 v ý r o č n í z p r á v a Prázdninová škola Lipnice 2 0 1 2 Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami člověka motivovat a mobilizovat v něm odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3

v ý r o č n í z p r á v a p Š L 2 0 1 3 výroční zpráva PŠL 2013 úvodní slovo Buďme sví tím budeme evropští (a mnozí se k nám budou chodit učit). Václav Břicháček, Jabné aneb poslání university, Metodické listy č. 1, 1992 Pokaždé, když hodnotíme

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě

výroční zpráva prázdninová škola lipnice občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě výroční zpráva prázdninová škola občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku lipnice zážitku a pobyt v přírodě POSLÁNÍ A ČINNOST Svět je obrazem nás samých a všechny jeho problémy a konflikty

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PROBLEMATIKY SENIORŮ Education of providers of social services in the field of problems of seniors Radka Prokešová 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES, SEbe Spolu,o.s. www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51 2310030247/0100 tel.739 073178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více