Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim"

Transkript

1 Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM INFORMUJE Plán na měsíc říjen ve hodin v tělocvičně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici přednáška na téma: První pomoc Den otevřených dveří od 9.00 do hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici od 9.00 do hodin v Denních stacionářích Jitřenka a Pohoda ve a hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici přednáška paní RNDr. Jany Procházkové: Alois Jirásek ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v Muzeu barokních soch přednáška paní Mgr. Štěpánky Gottwaldové: Sv. Jan Nepomucký a jeho legenda nejen v expozici Muzea barokních soch. POZOR!!! Pro omezený počet se zájemci nahlásí pí Potužákové na tel. č

3 v hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka - přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 7., 14. a v 9.00 hodin druhá skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin třetí skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 3., 10., 17., 24. a v 9.00 hodin Arteterapie - přednášející paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina - pokračování 4. a od 9.00 hodin a od hodin druhá skupina začátečníci 11. a od 9.00 hodin a od hodin Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 8. a v hodin druhá skupina 9. a v hodin

4 20 let jsme tu s Vámi Účast na projektu Chceme žít zdravě ve Zdravém městě Chrudim. Projekt byl vypsán Zdravým městem Chrudim a Centrum se podílelo na části Zdravé a aktivní stáří. Byly pro Vás připraveny přednášky a průběžně každý týden během celého projektu různé typy kondičního cvičení. Z přednášek pro Vás vybírám od pana profesora PhDr. Josefa Švancara CSc., o co doporučuje v psychohygieně stáří usilovat: 1. P E R S P E K T I V A - zachovat, upřesňovat a pěstovat svůj životní program a pozitivní výhled do budoucna. 2. P R U Ž N O S T - zůstat otevřený novým podnětům, usilovat o pochopení nových dějů i nových postupů- i ve stáří se vzdělávat. 3. P R O Z Í R A V O S T - vidět věci v souvislostech, vybírat si přiměřené cíle a činnosti, připravit se ale i na různé ztráty a obtíže, které stáří přináší. 4. P O R O Z U M Ě N Í - usilovat o pochopení druhých, o dobré vztahy nepropadat úkornosti, vyčítání, poučování a hádavosti. 5. P O T Ě Š E N Í - pěstovat aktivně dobrou náladu, mít se na co těšit, umět užívat drobných radostí všedního dne. Program Iniciativy Společenství EQUAL, byl zaměřen na rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Naše organizace byla během tří let, kdy program probíhal, zodpovědná za praktickou část výuky pracovníků v sociálních službách.

5 Přínosem projektu pro organizaci bylo - zjištění, že filozofie naší organizace poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních sociálních služeb na území města Chrudim, a tím zamezit nebo alespoň oddálit institucionalizaci (zn. umístění do Domova seniorů, nebo jiného pobytového zařízení) byla správná - většina občanů v analýzách uváděla, že pokud budou mít potřebu pomoci a podpory, budou využívat terénní sociální služby, - navázání nových kontaktů a přátelství pracovníků v přímé péči, - předávání si zkušeností, - změny v komunikaci s klientem a znalostech pracovníků v sociálních službách, - v neposlední řadě došlo k velké úspoře finančních prostředků na vzdělávání pracovníků. Inspekce kvality sociálních služeb, která kontroluje standardy kvality sociálních služeb, proběhla na úseku pečovatelské služby. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb. Jejich naplňování hodnotí právě inspekce kvality. Jejich nesplnění může být důvodem k odebrání registrace a zákazu poskytování sociální služby. A nám se podařilo standardy na úseku pečovatelské služby splnit na výbornou. CENA MAKROPULOS je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Cenu Makropulos za rok 2009 Městu Chrudimi za systém zdravotně sociálních služeb realizovaný Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim byla předána u příležitosti Mezinárodního dne seniorů v Národním divadle v Praze. Součástí ceny byl i šek na ,- Kč. Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

6 Z výše uvedeného je zřejmé, že si Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim vydobylo pevnou pozici v systému zdravotně sociálních služeb v České republice, což nás těší. A co na závěr? Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim je místem kde se poskytuje poradenství, kde se poskytuje pomoc a podpora v oblasti široké škály sociálních služeb, kde se poskytuje domácí zdravotní péče, kde si zapůjčíte kompenzační pomůcky, je i místem pro setkávání s vrstevníky v seniorském věku, pro utváření nových sociálních kontaktů, pro aktivní odpočinek seniorů, pro získávání nových vědomostí a znalostí.. Centrum poskytuje skutečně služby, které našim potřebným spoluobčanům pomohou zůstat co nejdéle doma a zajistí jim nejvyšší možnou míru soběstačnosti Za 20 let jsme prošli s našimi klienty i zaměstnanci dlouhou cestu. Ohlédneme-li se, uvidíme veliký kus práce a postupný přerod naší organizace v moderní a lidskou službu, která se přizpůsobuje měnícím se požadavkům naší doby

7 PODĚKOVÁNÍ Všem spolupracovníkům, kteří se podíleli a podílejí na práci v organizaci děkuji za jejich nelehkou práci a velké pracovní nasazení. Děkuji představitelům našeho města že se rozhodli nesoběstačným občanům a seniorům města pomáhat, za jejich podporu a pochopení potřeby terénních a ambulantních služeb takového rozsahu, že vzhledem k poskytovaným službám může každý co nejdéle zůstat doma, ve svém prostředí, za vynaložené nemalé finanční prostředky z rozpočtu města na provoz organizace. A na úplný závěr bych ráda připomněla motto naší organizace, které jsem našla v knize paní prof. PhDr., RNDr. Heleny Haškovcové CSc., Spoutaný život. Motto: "Plujeme všichni na lodičce života. Nikdo z nás neví, zda se ta bárka brzo nepřevrátí, nikdo z nás neví, jak daleko dopluje. Ale každý by měl znát, že cesta jednou končí a že nám v nouzi pomáhají ti, kteří, stejně jako každý z nás, na pevnině nestojí. Budeme tápat, hledat, smát se i plakat, mýlit se a dívat pravdě do očí a budeme všemi úskalími proplouvat lépe tehdy, když budeme na blízku cítit podanou ruku člověka. Ať profesionála, či laika. Vždyť jde o poučený návrat člověka k člověku, a nikoliv pouze v situaci nemoci, nýbrž obecně. Pro život, pro ten, který žiješ, pro dny, které letí a které jsou spočteny, pro jejich dění, aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš. " Ivana Bohatá

8 Další poskytované sociální služby Vám - seniorům Základní sociální poradenství lze blíže specifikovat jako širokospektré a všeobecně zaměřené poradenství z různých oblastí dle problematiky či nepříznivé sociální situace, kterou konkrétní služba přímo řeší. Informace podáváme: osobně v DPS Soukenická, 158 telefonicky , , mobil em Pečovatelská služba je poskytována 7 dnů v týdnu od 7,00 do 19,00 hodin a je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Podstatou služby je pomoci zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Zajišťujeme pochůzky, nákupy, úklid, praní prádla, dovoz oběda, podání oběda, pomoc při osobní hygieně s možností využití střediska osobní hygieny (bezbariérová koupelna) atd. Službu poskytujeme za úhradu. Denní stacionář Pohoda poskytuje přiměřenou péči a pomoc seniorům a zdravotně postiženým dospělým a jejich rodinám, a to po dobu, kdy je rodina v zaměstnání. Cílem stacionáře je umožnit klientům co nejdéle setrvání v rodinném prostředí, podporovat jejich soběstačnost, zajišťovat pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu na základě individuálních potřeb tak, aby lépe zvládli následky choroby. Pobytem ve stacionáři se snažíme napomáhat eliminovat u klientů pocity osamocení a zbytečnosti, přispívat ke zlepšení psychické pohody a umožnit aktivní účast na společenském životě v Chrudimi. Službu poskytujeme za úhradu. Tísňová péče Signál v tísni posláním je poskytovat nepřetržitou telefonickou službu 24 hodin denně osobám, které jsou vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života pro dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.

9 Služba urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení osoby, která se ocitne v nouzi. Je určena především osobám, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem. Princip systému spočívá v tom, že v bytě je instalována k telefonu zabezpečovací ústředna a osoba obdrží tísňové tlačítko, které nosí stále při sobě. V případě nouze stiskne toto tlačítko a zabezpečovací ústředna prostřednictvím telefonní linky sama vytočí operační středisko Městské policie. Dosah tohoto tlačítka postačí pro pohyb osoby v bytě. Stálá služba Městské policie příjme tísňový signál na centrálním pultu ochrany Městské policie, kde jsou bezpečně uloženy osobní údaje o osobě, která službu využívá. Po přijetí tísňového signálu okamžitě vyjíždějí službu konající strážníci na adresu osoby, která signalizovala ohrožení života. Po zjištění situace na místě zajistí potřebnou pomoc (např. při pádu) a nebo podporu (poskytnou radu nebo kontaktují sociální pracovnici CSSP, která klienta navštíví). Pokud to situace vyžaduje, přivolají Zdravotnickou záchrannou službu - strážník spolupracuje s lékařem na místě až do ukončení zásahu. Po ukončení zásahu zajistí zabezpečení vchodu do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, která je uvedena osobou využívající Signál v tísni v žádosti o službu. Službu poskytujeme za úhradu pronájmu zabezpečovací ústředny. Aktivizační programy umožňují smysluplně využít čas a dávají možnost i seniorům na sobě pracovat, motivují je, baví a spojují lidi s lidmi. Jakákoliv aktivita ovlivňuje fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení se strachu a úzkosti. Některé aktivity poskytují také velký prostor k sebevyjádření a identifikaci sebe sama. Z aktivizačních programů nabízíme využití trénování paměti, kondiční cvičení na židlích, míčích, na žíněnkách, plavání a cvičení v bazénu. Dále pak kroužek vyšívání, čtenářský kroužek nebo návštěvu kavárničky. V neposlední řadě pořádáme besedy, přednášky, návštěvy divadelních představení, kina a další. K oblíbené aktivitě patří Chrudimská univerzita třetího věku. V rámci aktivizačních programů zajišťujeme provoz Klubů seniorů. Nedílnou součástí naší činnosti je půjčování kompenzačních pomůcek.

10 PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Z ŘAD SENIORŮ Les spí, jen kroky moje zní, les spí, les ztichlý, podzimní. Spadané listí cesty skrývá v modřínech zlato dohořívá. Vzduch mrazný pryskyřicí voní, smrky své větve k zemi kloní. V lese, který zimně ztich, hledám stopy kroků Tvých. Spící les napsala Eva Kohoutková Po stopách Tvých dnes chodím sama, sama, zajatá vzpomínkama. Zjíněný keř se stříbrem leskne, paprsek slunce smrčím bleskne. Les spí, les ztichlý, osiřelý, ptáci též zmlkli, uletěli. V břízkách si větřík struny ladí, zpěv ptačí nám však nenahradí. Les spí, již tiše odpočívá, usnula louka i stráň snivá. Jen u cesty chví se travina suchá, vánek jí chvěje, jemně ji cuchá. Povadlý šípek se v keři rdí, podzimu krása poslední. Brzy se nyní v lese stmívá, zlato v modřínech dohořívá.

11 Smrčina šumí, tiše se loučí, procházky lesem, žel, letos končí. Kytičku z travin si domů nesu, na dlouho dávám sbohem lesu. Kouzlo lesa mě naposled jímá, vánek mě hladí, smrčí objímá. Les spí, pokojně zimě spí, spadaným listím kroky zní. Letošní kroky poslední jen tiše, ať se nevzbudí...

12 ZAJÍMAVOSTI Když spánek nepřichází Potřeba spánku je u každého člověka jiná. Je statisticky dokázáno, že mužům stačí spát kratší dobu než ženám, ale každý jedinec pro pocit odpočinku a k regeneraci sil potřebuje jinou dobu. Potřeba spánku však s přibývajícím věkem klesá. Někdy je umění spánek přivolat, většinou se tak stává po velmi náročném dni plném stresu, jestliže člověk řeší nějaké problémy, příčinou může být porucha srdce a plic. Co pomůže k rychlejšímu usínání? Ke spánku se neukládáme hladoví, ani s plným žaludkem, není vhodné pít kávu či alkohol. Není podstatné, v kolik hodin vstáváme, ale jestli chodíme spát vždy ve stejný čas a před půlnocí. Tato doba je totiž nejdůležitější pro regeneraci organismu, nervovou soustavu a mozkové buňky. Důležité je vhodné lůžko. Místnost, která je určena ke spaní, před ulehnutím vyvětráme. Před spaním není dobré sledovat horory a napínavé filmy, nebo si v myšlenkách nestále připomínat, co špatného den přinesl a co se nepodařilo zařídit. Jestliže nemůžeme usnout, místo tabletek raději vypijeme bylinkový čaj z meduňky nebo třezalky či pohár vlažného mléka s medem. V pozdních večerních hodinách se vyhneme při osobní hygieně sprchování studenou vodou nebo provozování namáhavých sportů s vysokou aerobní zátěží jako je cyklistika, bruslení jogging a podobně. Před spaním bychom neměli řešit ani osobní spory v rodině.

13 Noc bez tabletek Vybráno z časopisu SPIRIT Pro zotavující se spánek nemusíme na noc užívat tabletky. Podle amerického experta na poruchy spánku, dr. Roberta Ballarda, stačí dodržovat následující rady: - Jděte do postele uvolněni. Pomáhá sklenice teplého mléka s medem nebo teplá koupel. - Televize před tím, než jdeme do postele, je pro mnohé příliš rušivá. Lepší je chvilka s oblíbenou knihou. - Jít spát vždy ve stejný čas, tělo se přizpůsobí pevnému rytmu. - Nejlépe se spí v tmavé místnosti při teplotě 18 stupňů. Svítící hodiny a budíky otočit! - Ten, kdo neusne během čtvrt hodiny, by měl opět vstát. Jinak se kruh jeho myšlenek postará o nespavost. - Sport přispívá k dobrému spánku, ale měl by skončit tři hodiny před tím, než se ke spánku uložíme

14 NĚCO O ZDRAVÍ Bolesti páteře a psychika vybráno z časopisu SPIRIT Psychický stav ovlivňuje velkou mírou stav páteře, ale i pohyblivého aparátu (svaly). Napětí, úzkost, hněv, pocit zodpovědnosti, stres, to vše způsobuje zvýšené svalové napětí, smrštění až kontraktury svalů a z toho vznikají bolesti. Důležité je psychické uvolnění a torzní cviky. Torzní cviky procvičují všechny svaly, zajišťují dobrou statiku a pohyblivost páteře, působí na ochablou vrstvu zádových svalů, na zkrácené a ztuhlé meziobratlové svaly, jejichž kontraktury (reflexní stažení svalů z bolestivého dráždění), jsou častou příčinou bolesti zad. Při všech torzních cvicích se otáčí hlava na jednu stranu, pánev a nohy na druhou stranu. Ramena, upažené paže a ruce se tisknou k podložce. Postavení nohou určuje, v které části páteře nastane mezi dvěma obratli největší torze (otočení). Důležité před cvičením je důkladné protažení v leže na zádech a psychické uvolnění. Cvičí se plynule a pomalu, ale i rovnoměrně. Torze působí i na hluboké svaly, ale nesmí se dotahovat do krajních poloh švihem. Ramena a lokty se tlačí k podložce, brada se otáčí přes rameno, jako bychom se chtěli podívat za sebe. Tím se protahuje a posiluje krční páteř a svalstvo. Vždy, než se začneme stáčet do strany, ale i při každém návratu zpět, protlačíme bederní páteř k podložce.

15 Když máme křečové žíly Kromě toho, že jsou křečové žíly nevzhledné, je to i varování, že něco není v pořádku v krevním oběhu. Kromě dědičnosti se na vzniku křečových žil podílí i nesprávná výživa, nedostatek pohybu a obezita. Ženy mají větší sklon ke křečovým žilám než muži. Často se objevují v těhotenství, kdy je odtok krve z končetin omezený, jde o velmi časté onemocnění, které v naší populaci ve věku let postihuje 20 procent žen a 15 procent mužů. Podle předběžných výzkumů zlepšuje krevní oběh a ulehčuje léčení křečových žil pití roztáté vody. Vodu pijeme nalačno hodinu před jídlem a poté ještě několikrát během dne, vždy před jídlem. Při křečových žilách se doporučuje pít hodně šťávy z citronu, grapefruitu a pomeranče. Tu konzumujeme čerstvě vymačkanou a můžeme ji libovolně kombinovat, popřípadě ředit vodou či osladit medem. Pohanka je bohatým zdrojem rutinu, který pomáhá při poruchách prokrvení, při nedostatečnosti cévní stěny a křečových žilách. Zvyšuje průchodnost krve v kapilárách, již po dvou až třech týdnech užívání čaje z natě pohanky se projevuje pozitivní účinek na cévy. Tento čaj lze zakoupit v prodejnách zdravé výživy. Lidoví léčitelé na křečové žíly doporučují čaj z hluchavky bílé, šípku a kopřivy, které mají podpůrný léčivý účinek. A ještě něco navíc Jezte hodně potravin bohatých na vlákninu celozrnnou mouku a výrobky z ní, neloupanou rýži, čerstvé ovoce (zejména jablka, hrušky, citrusové plody, černý rybíz, hroznové víno, meruňky) a zeleninu a hodně potravin bohatých na vitamin E. Nezapomeňte dodržovat správný pitný režim, nejméně 1,5 litru tekutiny denně. Vzniku křečových žil pomáhá nadváha, proto je v každém případě nutné redukovat přebytečné kilogramy. Důležité je i pravidelné cvičení, zvláště chůze. Kdykoli můžete, dávejte si nohy do zvýšené polohy. Vyvarujte se dlouhého sezení či stání.

16 KDO VÍ, ODPOVÍ Bohatství české přírody Ve volné přírodě u nás každoročně dozrávají stovky tun plodů zužitkovatelných v domácnosti. Ze všech, které uvádíme, lidé kdysi vyráběli zavařeniny, šťávy, kompoty, likéry, vína i želé. 1. Trnky se sklízejí a) hned po nasazení plodů b) jakmile získají namodralou barvu c) teprve, když změknou mrazem 2. Sirup, povidla i kompot z bezinek mj. účinkovaly a) proti zánětu sedacího a trojklanného nervu b) při průjmových onemocněních c) proti plynnatosti 3. Sirup, víno či mošt z dřišťálek léčily a) kurděje b) zánět prostaty c) dnu 4. Kompot z ptačích jeřabin nahradí a) ovocnou rozvárku zvanou muzika b) rybízový kompot c) brusinkový kompot 5. Šípky jsou ze všeho našeho ovoce a planých plodů nejbohatší na a) vitamin A b) vitamin B c) vitamin C

17 6. Rakytník má životnost až a) 50 let b) 80 let c) 100 let 7. Plody moruše lze a) naložit do oleje b) sušit c) konzumovat jen po tepelné úpravě Za odpovědi 1c), 2a), 3a), 4c), 5c), 6c) a 7b) si započítejte po 1 bodu. 5 až 7 bodů Ač zmíněné plody dnes většinou zůstávají bez povšimnutí, vy dobře víte, že příroda mívá velkou moc. 3 až 4 body Možná nepořádáte výpravy na dřínky a mukyně, leč známějšími plodinami typu šípku či rakytníku určitě nepohrdáte. 0 až 2 body Vy už jste možná zapomněli i na ten šípkový čaj

18 RECEPTY Dýňové trojhránky (řezy) 4 vejce 2 hrnky cukru krupice 1 vanilkový cukr (i méně) vše ušlehat Postupně přidáváme: 1 hrnek rostlinného oleje 2 hrnky hladké mouky 2 lžičky skořice 1 lžičku kypřícího prášku 1 lžičku jedlé sody ½ lžičky soli vmícháváme Dále se přidá: 1 hrnek konzervované dýně na kousky (nebo lze použít kompoty broskve, meruňky nakrájené na kousky bez nálevu) 1 hrnek nasekaných vlašských ořechů může se přidat hrst kandovaného ovoce Vymazaný a vysypaný plech Pečeme 25 min /180 C Poleva čokoládová nebo cukrová (nebo žádná)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou ul.obce Ležáků Jitřenka, Pohoda

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek

1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek 1. 1. 2016 MICHAL JEŽEK JAK ODKYSELIT ORGANIZMUS? příčiny, následky, pomocné rady Michal Ježek Úvod Co to vlastně je překyselení? Co to pro naše tělo znamená? Co vyjadřuje hodnota ph? Rád bych zde čtenářům

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/04 Bylinky Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a jeho svět Živá příroda

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Pitný režim a mléčný program ve školách na Novojičínsku Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Proč je důled ležité

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Přednášející: Mgr. Eva Vácová vacova@zmskola.cz Obsah přednášky Aktivační centrum Kurz

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více