Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim"

Transkript

1 Časopis pro třetí věk Vydává Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM INFORMUJE Plán na měsíc říjen ve hodin v tělocvičně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici přednáška na téma: První pomoc Den otevřených dveří od 9.00 do hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici od 9.00 do hodin v Denních stacionářích Jitřenka a Pohoda ve a hodin ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici přednáška paní RNDr. Jany Procházkové: Alois Jirásek ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v Muzeu barokních soch přednáška paní Mgr. Štěpánky Gottwaldové: Sv. Jan Nepomucký a jeho legenda nejen v expozici Muzea barokních soch. POZOR!!! Pro omezený počet se zájemci nahlásí pí Potužákové na tel. č

3 v hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka - přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 7., 14. a v 9.00 hodin druhá skupina 1., 8., 15., 22. a v 9.00 hodin třetí skupina 2., 9., 16., 23. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 3., 10., 17., 24. a v 9.00 hodin Arteterapie - přednášející paní Ing. Eva Mašínová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina - pokračování 4. a od 9.00 hodin a od hodin druhá skupina začátečníci 11. a od 9.00 hodin a od hodin Počítač a jeho význam vedený panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 8. a v hodin druhá skupina 9. a v hodin

4 20 let jsme tu s Vámi Účast na projektu Chceme žít zdravě ve Zdravém městě Chrudim. Projekt byl vypsán Zdravým městem Chrudim a Centrum se podílelo na části Zdravé a aktivní stáří. Byly pro Vás připraveny přednášky a průběžně každý týden během celého projektu různé typy kondičního cvičení. Z přednášek pro Vás vybírám od pana profesora PhDr. Josefa Švancara CSc., o co doporučuje v psychohygieně stáří usilovat: 1. P E R S P E K T I V A - zachovat, upřesňovat a pěstovat svůj životní program a pozitivní výhled do budoucna. 2. P R U Ž N O S T - zůstat otevřený novým podnětům, usilovat o pochopení nových dějů i nových postupů- i ve stáří se vzdělávat. 3. P R O Z Í R A V O S T - vidět věci v souvislostech, vybírat si přiměřené cíle a činnosti, připravit se ale i na různé ztráty a obtíže, které stáří přináší. 4. P O R O Z U M Ě N Í - usilovat o pochopení druhých, o dobré vztahy nepropadat úkornosti, vyčítání, poučování a hádavosti. 5. P O T Ě Š E N Í - pěstovat aktivně dobrou náladu, mít se na co těšit, umět užívat drobných radostí všedního dne. Program Iniciativy Společenství EQUAL, byl zaměřen na rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Naše organizace byla během tří let, kdy program probíhal, zodpovědná za praktickou část výuky pracovníků v sociálních službách.

5 Přínosem projektu pro organizaci bylo - zjištění, že filozofie naší organizace poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních sociálních služeb na území města Chrudim, a tím zamezit nebo alespoň oddálit institucionalizaci (zn. umístění do Domova seniorů, nebo jiného pobytového zařízení) byla správná - většina občanů v analýzách uváděla, že pokud budou mít potřebu pomoci a podpory, budou využívat terénní sociální služby, - navázání nových kontaktů a přátelství pracovníků v přímé péči, - předávání si zkušeností, - změny v komunikaci s klientem a znalostech pracovníků v sociálních službách, - v neposlední řadě došlo k velké úspoře finančních prostředků na vzdělávání pracovníků. Inspekce kvality sociálních služeb, která kontroluje standardy kvality sociálních služeb, proběhla na úseku pečovatelské služby. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb. Jejich naplňování hodnotí právě inspekce kvality. Jejich nesplnění může být důvodem k odebrání registrace a zákazu poskytování sociální služby. A nám se podařilo standardy na úseku pečovatelské služby splnit na výbornou. CENA MAKROPULOS je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Cenu Makropulos za rok 2009 Městu Chrudimi za systém zdravotně sociálních služeb realizovaný Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim byla předána u příležitosti Mezinárodního dne seniorů v Národním divadle v Praze. Součástí ceny byl i šek na ,- Kč. Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

6 Z výše uvedeného je zřejmé, že si Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim vydobylo pevnou pozici v systému zdravotně sociálních služeb v České republice, což nás těší. A co na závěr? Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim je místem kde se poskytuje poradenství, kde se poskytuje pomoc a podpora v oblasti široké škály sociálních služeb, kde se poskytuje domácí zdravotní péče, kde si zapůjčíte kompenzační pomůcky, je i místem pro setkávání s vrstevníky v seniorském věku, pro utváření nových sociálních kontaktů, pro aktivní odpočinek seniorů, pro získávání nových vědomostí a znalostí.. Centrum poskytuje skutečně služby, které našim potřebným spoluobčanům pomohou zůstat co nejdéle doma a zajistí jim nejvyšší možnou míru soběstačnosti Za 20 let jsme prošli s našimi klienty i zaměstnanci dlouhou cestu. Ohlédneme-li se, uvidíme veliký kus práce a postupný přerod naší organizace v moderní a lidskou službu, která se přizpůsobuje měnícím se požadavkům naší doby

7 PODĚKOVÁNÍ Všem spolupracovníkům, kteří se podíleli a podílejí na práci v organizaci děkuji za jejich nelehkou práci a velké pracovní nasazení. Děkuji představitelům našeho města že se rozhodli nesoběstačným občanům a seniorům města pomáhat, za jejich podporu a pochopení potřeby terénních a ambulantních služeb takového rozsahu, že vzhledem k poskytovaným službám může každý co nejdéle zůstat doma, ve svém prostředí, za vynaložené nemalé finanční prostředky z rozpočtu města na provoz organizace. A na úplný závěr bych ráda připomněla motto naší organizace, které jsem našla v knize paní prof. PhDr., RNDr. Heleny Haškovcové CSc., Spoutaný život. Motto: "Plujeme všichni na lodičce života. Nikdo z nás neví, zda se ta bárka brzo nepřevrátí, nikdo z nás neví, jak daleko dopluje. Ale každý by měl znát, že cesta jednou končí a že nám v nouzi pomáhají ti, kteří, stejně jako každý z nás, na pevnině nestojí. Budeme tápat, hledat, smát se i plakat, mýlit se a dívat pravdě do očí a budeme všemi úskalími proplouvat lépe tehdy, když budeme na blízku cítit podanou ruku člověka. Ať profesionála, či laika. Vždyť jde o poučený návrat člověka k člověku, a nikoliv pouze v situaci nemoci, nýbrž obecně. Pro život, pro ten, který žiješ, pro dny, které letí a které jsou spočteny, pro jejich dění, aktivitu a naplnění, poslouchej, člověče, co se děje v situacích, kterým ani ty neujdeš. " Ivana Bohatá

8 Další poskytované sociální služby Vám - seniorům Základní sociální poradenství lze blíže specifikovat jako širokospektré a všeobecně zaměřené poradenství z různých oblastí dle problematiky či nepříznivé sociální situace, kterou konkrétní služba přímo řeší. Informace podáváme: osobně v DPS Soukenická, 158 telefonicky , , mobil em Pečovatelská služba je poskytována 7 dnů v týdnu od 7,00 do 19,00 hodin a je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Podstatou služby je pomoci zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Zajišťujeme pochůzky, nákupy, úklid, praní prádla, dovoz oběda, podání oběda, pomoc při osobní hygieně s možností využití střediska osobní hygieny (bezbariérová koupelna) atd. Službu poskytujeme za úhradu. Denní stacionář Pohoda poskytuje přiměřenou péči a pomoc seniorům a zdravotně postiženým dospělým a jejich rodinám, a to po dobu, kdy je rodina v zaměstnání. Cílem stacionáře je umožnit klientům co nejdéle setrvání v rodinném prostředí, podporovat jejich soběstačnost, zajišťovat pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu na základě individuálních potřeb tak, aby lépe zvládli následky choroby. Pobytem ve stacionáři se snažíme napomáhat eliminovat u klientů pocity osamocení a zbytečnosti, přispívat ke zlepšení psychické pohody a umožnit aktivní účast na společenském životě v Chrudimi. Službu poskytujeme za úhradu. Tísňová péče Signál v tísni posláním je poskytovat nepřetržitou telefonickou službu 24 hodin denně osobám, které jsou vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života pro dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav.

9 Služba urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a snižuje riziko ohrožení osoby, která se ocitne v nouzi. Je určena především osobám, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem. Princip systému spočívá v tom, že v bytě je instalována k telefonu zabezpečovací ústředna a osoba obdrží tísňové tlačítko, které nosí stále při sobě. V případě nouze stiskne toto tlačítko a zabezpečovací ústředna prostřednictvím telefonní linky sama vytočí operační středisko Městské policie. Dosah tohoto tlačítka postačí pro pohyb osoby v bytě. Stálá služba Městské policie příjme tísňový signál na centrálním pultu ochrany Městské policie, kde jsou bezpečně uloženy osobní údaje o osobě, která službu využívá. Po přijetí tísňového signálu okamžitě vyjíždějí službu konající strážníci na adresu osoby, která signalizovala ohrožení života. Po zjištění situace na místě zajistí potřebnou pomoc (např. při pádu) a nebo podporu (poskytnou radu nebo kontaktují sociální pracovnici CSSP, která klienta navštíví). Pokud to situace vyžaduje, přivolají Zdravotnickou záchrannou službu - strážník spolupracuje s lékařem na místě až do ukončení zásahu. Po ukončení zásahu zajistí zabezpečení vchodu do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, která je uvedena osobou využívající Signál v tísni v žádosti o službu. Službu poskytujeme za úhradu pronájmu zabezpečovací ústředny. Aktivizační programy umožňují smysluplně využít čas a dávají možnost i seniorům na sobě pracovat, motivují je, baví a spojují lidi s lidmi. Jakákoliv aktivita ovlivňuje fyzické a psychické funkce, což vede k odstranění napětí, zbavení se strachu a úzkosti. Některé aktivity poskytují také velký prostor k sebevyjádření a identifikaci sebe sama. Z aktivizačních programů nabízíme využití trénování paměti, kondiční cvičení na židlích, míčích, na žíněnkách, plavání a cvičení v bazénu. Dále pak kroužek vyšívání, čtenářský kroužek nebo návštěvu kavárničky. V neposlední řadě pořádáme besedy, přednášky, návštěvy divadelních představení, kina a další. K oblíbené aktivitě patří Chrudimská univerzita třetího věku. V rámci aktivizačních programů zajišťujeme provoz Klubů seniorů. Nedílnou součástí naší činnosti je půjčování kompenzačních pomůcek.

10 PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Z ŘAD SENIORŮ Les spí, jen kroky moje zní, les spí, les ztichlý, podzimní. Spadané listí cesty skrývá v modřínech zlato dohořívá. Vzduch mrazný pryskyřicí voní, smrky své větve k zemi kloní. V lese, který zimně ztich, hledám stopy kroků Tvých. Spící les napsala Eva Kohoutková Po stopách Tvých dnes chodím sama, sama, zajatá vzpomínkama. Zjíněný keř se stříbrem leskne, paprsek slunce smrčím bleskne. Les spí, les ztichlý, osiřelý, ptáci též zmlkli, uletěli. V břízkách si větřík struny ladí, zpěv ptačí nám však nenahradí. Les spí, již tiše odpočívá, usnula louka i stráň snivá. Jen u cesty chví se travina suchá, vánek jí chvěje, jemně ji cuchá. Povadlý šípek se v keři rdí, podzimu krása poslední. Brzy se nyní v lese stmívá, zlato v modřínech dohořívá.

11 Smrčina šumí, tiše se loučí, procházky lesem, žel, letos končí. Kytičku z travin si domů nesu, na dlouho dávám sbohem lesu. Kouzlo lesa mě naposled jímá, vánek mě hladí, smrčí objímá. Les spí, pokojně zimě spí, spadaným listím kroky zní. Letošní kroky poslední jen tiše, ať se nevzbudí...

12 ZAJÍMAVOSTI Když spánek nepřichází Potřeba spánku je u každého člověka jiná. Je statisticky dokázáno, že mužům stačí spát kratší dobu než ženám, ale každý jedinec pro pocit odpočinku a k regeneraci sil potřebuje jinou dobu. Potřeba spánku však s přibývajícím věkem klesá. Někdy je umění spánek přivolat, většinou se tak stává po velmi náročném dni plném stresu, jestliže člověk řeší nějaké problémy, příčinou může být porucha srdce a plic. Co pomůže k rychlejšímu usínání? Ke spánku se neukládáme hladoví, ani s plným žaludkem, není vhodné pít kávu či alkohol. Není podstatné, v kolik hodin vstáváme, ale jestli chodíme spát vždy ve stejný čas a před půlnocí. Tato doba je totiž nejdůležitější pro regeneraci organismu, nervovou soustavu a mozkové buňky. Důležité je vhodné lůžko. Místnost, která je určena ke spaní, před ulehnutím vyvětráme. Před spaním není dobré sledovat horory a napínavé filmy, nebo si v myšlenkách nestále připomínat, co špatného den přinesl a co se nepodařilo zařídit. Jestliže nemůžeme usnout, místo tabletek raději vypijeme bylinkový čaj z meduňky nebo třezalky či pohár vlažného mléka s medem. V pozdních večerních hodinách se vyhneme při osobní hygieně sprchování studenou vodou nebo provozování namáhavých sportů s vysokou aerobní zátěží jako je cyklistika, bruslení jogging a podobně. Před spaním bychom neměli řešit ani osobní spory v rodině.

13 Noc bez tabletek Vybráno z časopisu SPIRIT Pro zotavující se spánek nemusíme na noc užívat tabletky. Podle amerického experta na poruchy spánku, dr. Roberta Ballarda, stačí dodržovat následující rady: - Jděte do postele uvolněni. Pomáhá sklenice teplého mléka s medem nebo teplá koupel. - Televize před tím, než jdeme do postele, je pro mnohé příliš rušivá. Lepší je chvilka s oblíbenou knihou. - Jít spát vždy ve stejný čas, tělo se přizpůsobí pevnému rytmu. - Nejlépe se spí v tmavé místnosti při teplotě 18 stupňů. Svítící hodiny a budíky otočit! - Ten, kdo neusne během čtvrt hodiny, by měl opět vstát. Jinak se kruh jeho myšlenek postará o nespavost. - Sport přispívá k dobrému spánku, ale měl by skončit tři hodiny před tím, než se ke spánku uložíme

14 NĚCO O ZDRAVÍ Bolesti páteře a psychika vybráno z časopisu SPIRIT Psychický stav ovlivňuje velkou mírou stav páteře, ale i pohyblivého aparátu (svaly). Napětí, úzkost, hněv, pocit zodpovědnosti, stres, to vše způsobuje zvýšené svalové napětí, smrštění až kontraktury svalů a z toho vznikají bolesti. Důležité je psychické uvolnění a torzní cviky. Torzní cviky procvičují všechny svaly, zajišťují dobrou statiku a pohyblivost páteře, působí na ochablou vrstvu zádových svalů, na zkrácené a ztuhlé meziobratlové svaly, jejichž kontraktury (reflexní stažení svalů z bolestivého dráždění), jsou častou příčinou bolesti zad. Při všech torzních cvicích se otáčí hlava na jednu stranu, pánev a nohy na druhou stranu. Ramena, upažené paže a ruce se tisknou k podložce. Postavení nohou určuje, v které části páteře nastane mezi dvěma obratli největší torze (otočení). Důležité před cvičením je důkladné protažení v leže na zádech a psychické uvolnění. Cvičí se plynule a pomalu, ale i rovnoměrně. Torze působí i na hluboké svaly, ale nesmí se dotahovat do krajních poloh švihem. Ramena a lokty se tlačí k podložce, brada se otáčí přes rameno, jako bychom se chtěli podívat za sebe. Tím se protahuje a posiluje krční páteř a svalstvo. Vždy, než se začneme stáčet do strany, ale i při každém návratu zpět, protlačíme bederní páteř k podložce.

15 Když máme křečové žíly Kromě toho, že jsou křečové žíly nevzhledné, je to i varování, že něco není v pořádku v krevním oběhu. Kromě dědičnosti se na vzniku křečových žil podílí i nesprávná výživa, nedostatek pohybu a obezita. Ženy mají větší sklon ke křečovým žilám než muži. Často se objevují v těhotenství, kdy je odtok krve z končetin omezený, jde o velmi časté onemocnění, které v naší populaci ve věku let postihuje 20 procent žen a 15 procent mužů. Podle předběžných výzkumů zlepšuje krevní oběh a ulehčuje léčení křečových žil pití roztáté vody. Vodu pijeme nalačno hodinu před jídlem a poté ještě několikrát během dne, vždy před jídlem. Při křečových žilách se doporučuje pít hodně šťávy z citronu, grapefruitu a pomeranče. Tu konzumujeme čerstvě vymačkanou a můžeme ji libovolně kombinovat, popřípadě ředit vodou či osladit medem. Pohanka je bohatým zdrojem rutinu, který pomáhá při poruchách prokrvení, při nedostatečnosti cévní stěny a křečových žilách. Zvyšuje průchodnost krve v kapilárách, již po dvou až třech týdnech užívání čaje z natě pohanky se projevuje pozitivní účinek na cévy. Tento čaj lze zakoupit v prodejnách zdravé výživy. Lidoví léčitelé na křečové žíly doporučují čaj z hluchavky bílé, šípku a kopřivy, které mají podpůrný léčivý účinek. A ještě něco navíc Jezte hodně potravin bohatých na vlákninu celozrnnou mouku a výrobky z ní, neloupanou rýži, čerstvé ovoce (zejména jablka, hrušky, citrusové plody, černý rybíz, hroznové víno, meruňky) a zeleninu a hodně potravin bohatých na vitamin E. Nezapomeňte dodržovat správný pitný režim, nejméně 1,5 litru tekutiny denně. Vzniku křečových žil pomáhá nadváha, proto je v každém případě nutné redukovat přebytečné kilogramy. Důležité je i pravidelné cvičení, zvláště chůze. Kdykoli můžete, dávejte si nohy do zvýšené polohy. Vyvarujte se dlouhého sezení či stání.

16 KDO VÍ, ODPOVÍ Bohatství české přírody Ve volné přírodě u nás každoročně dozrávají stovky tun plodů zužitkovatelných v domácnosti. Ze všech, které uvádíme, lidé kdysi vyráběli zavařeniny, šťávy, kompoty, likéry, vína i želé. 1. Trnky se sklízejí a) hned po nasazení plodů b) jakmile získají namodralou barvu c) teprve, když změknou mrazem 2. Sirup, povidla i kompot z bezinek mj. účinkovaly a) proti zánětu sedacího a trojklanného nervu b) při průjmových onemocněních c) proti plynnatosti 3. Sirup, víno či mošt z dřišťálek léčily a) kurděje b) zánět prostaty c) dnu 4. Kompot z ptačích jeřabin nahradí a) ovocnou rozvárku zvanou muzika b) rybízový kompot c) brusinkový kompot 5. Šípky jsou ze všeho našeho ovoce a planých plodů nejbohatší na a) vitamin A b) vitamin B c) vitamin C

17 6. Rakytník má životnost až a) 50 let b) 80 let c) 100 let 7. Plody moruše lze a) naložit do oleje b) sušit c) konzumovat jen po tepelné úpravě Za odpovědi 1c), 2a), 3a), 4c), 5c), 6c) a 7b) si započítejte po 1 bodu. 5 až 7 bodů Ač zmíněné plody dnes většinou zůstávají bez povšimnutí, vy dobře víte, že příroda mívá velkou moc. 3 až 4 body Možná nepořádáte výpravy na dřínky a mukyně, leč známějšími plodinami typu šípku či rakytníku určitě nepohrdáte. 0 až 2 body Vy už jste možná zapomněli i na ten šípkový čaj

18 RECEPTY Dýňové trojhránky (řezy) 4 vejce 2 hrnky cukru krupice 1 vanilkový cukr (i méně) vše ušlehat Postupně přidáváme: 1 hrnek rostlinného oleje 2 hrnky hladké mouky 2 lžičky skořice 1 lžičku kypřícího prášku 1 lžičku jedlé sody ½ lžičky soli vmícháváme Dále se přidá: 1 hrnek konzervované dýně na kousky (nebo lze použít kompoty broskve, meruňky nakrájené na kousky bez nálevu) 1 hrnek nasekaných vlašských ořechů může se přidat hrst kandovaného ovoce Vymazaný a vysypaný plech Pečeme 25 min /180 C Poleva čokoládová nebo cukrová (nebo žádná)

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012 04/2012 Informační manuál EDA asistence 1 IČO: 241 63 597 se sídlem U Hellady 4, Praha 4 Michle, 140 00 tel.: 246 089 200, fax: 246 089 210, bezplatná linka: 800 880 920 info@bezpecnyzivot.eu, www.bezpecnyzivot.eu

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři,

ZPRAVODAJ. pomáháme zůstat doma VÁNOČNÍ KONCERTY. Z obsahu: Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, ZPRAVODAJ pomáháme zůstat doma Vy d á v á C S Z S P o d ě b r a d y o. p. s. - č í s l o 2 - r o č n í k 3-3 0. l i s t o p a d u 2 0 1 0 Vážené dámy a pánové, milí čtenáři, v čase vánočním máme k sobě

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~ Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010 Budova C Budova B Otrokovice příspěvková organizace Budova A DPS Nivy DPS Hlavní ~1~ Slovo ředitelky Vážení obyvatelé, milí čtenáři, dostává

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Zumba. Vojta Bernatský: Trápí vás. Miss sestra poprvé v ČR. také otoky nohou? ,,Mám slabost pro uniformy. přináší zábavu a spaluje kalorie

Zumba. Vojta Bernatský: Trápí vás. Miss sestra poprvé v ČR. také otoky nohou? ,,Mám slabost pro uniformy. přináší zábavu a spaluje kalorie 1 říjen 2010 Časopis pro sestry a jiné nelékaře Miss sestra poprvé v ČR Zumba přináší zábavu a spaluje kalorie Vojta Bernatský:,,Mám slabost pro uniformy. Trápí vás také otoky nohou? NOVĚ BAXTER CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více