Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Základní údaje školy Úplný název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě IZO: Sídlo: Jirchářská 823, Uherský Brod ová adresa: Webové stránky: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Právní forma: Školská právnická osoba s účinností od IČ: Bankovní spojení: ČSOB Uherský Brod, č. účtu: /0300 Telefon: Jirchářská Na Výsluní Ředitel: Mgr. Ivo Ertl, statutární orgán ŠPO telefon: Škola sdružuje: Základní škola 1. stupeň Jirchářská stupeň Na Výsluní 2047 Školní družina Jirchářská 823 Rada ŠPO: Školská rada: Msgr. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký Mgr. Petr Bulvas, biskupský vikář pro školy AO Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí sekce školství při AO Aleš Cimala, předseda, zástupce rodičů Mgr. Markéta Mentzlová, místopředsedkyně, jmenovaný zástupce Členové: P. Josef Pelc, děkan uherskobrodský, jmenovaný člen Ing. Tomáš Moravanský, zástupce rodičů Mgr. Miriam Bartošová, zástupce pedagogů KZŠ Mgr. Andrea Kapsová, zástupce pedagogů KZŠ Vzdělávací plán: ŠVP pro základní vzdělávání Škola s úsměvem pro ročník 1

2 2.Charakteristika školy Katolická základní škola je plně organizovaná škola. Ve výše zmíněném roce disponovala 9 třídami 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po 1 třídě, celkem se vzdělávalo 153 žáků, z toho 76 na I. stupni a 77 na II. stupni. Z kapacitních důvodů máme pronajaté 2. patro budovy Základní školy Na Výsluní pro zabezpečení výuky na II. stupni. Tato skutečnost klade vyšší nároky jak na žáky, tak i na pedagogy. Škola naplňuje cíle vzdělávání a výchovy v křesťanském duchu. Je otevřená všem, kteří se spolupodílejí na výchovně vzdělávacím programu a přijímají její orientaci. Nabízí důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Součástí vzdělávání je výuka náboženství jako povinného předmětu. Nedílnou součástí školního života jsou mše, duchovní obnovy, příprava žáků ke svátostem, slavnosti liturgického roku, účast na dění ve farnosti a další. Od 3. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk anglický, od 8. ročníku přibývá německý nebo ruský jazyk. Žáci především druhého stupně naši školu reprezentovali na olympiádách a soutěžích. V měsíci prosinci na škole proběhl Den otevřených dveří spojený s tvořivými dílnami. Pro žáky ročníku je v provozu školní družina. Svoji činnost nabízí školní klub, jehož hlavním posláním je nabídka pozitivních alternativ zájmové činnosti, rekreace a odpočinku, pro žáky prvního i druhého stupně. Stravování je zajištěno ve školní výdejně na Jirchářské pro I. stupeň a ve školní jídelně v ZŠ Na Výsluní pro 2. stupeň. Škola si pronajímá tělocvičnu na Mariánském náměstí pro 1. stupeň a na ZŠ Na Výsluní pro 2. stupeň. Žáci mají k dispozici 1 jazykovou a 2 počítačové učebny. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,20 2. stupeň ,75 Škola celkem ,00 Školní družina ,00 Školní klub Pracovníci školy Ředitel: Zástupce ředitele: Učitelé 1. stupně: Učitelé 2. stupně: Mgr. Ivo Ertl Mgr. Marie Suchá Mgr. Miriam Bartošová Mgr. Štěpánka Kachníková Mgr. Michala Petrová Mgr. Eliška Trnková Mgr. Alena Brulíková Mgr. Andrea Kapsová 2

3 Mgr. Dagmar Kašíková Mgr. Petra Němečková Mgr. Michal Slinták Mgr. Alena Šenková Mgr. Alena Zemková Katecheti: P. Josef Pelc P. Zdeněk Gerhard Klimeš s. Milada Mertová s. Lucie Nedvídková Asistentky pedagoga: Ing. Věra Horňáková Ing. Marie Šiborová Vychovatelky ŠD: Libuše Goldmannová Bc. Martina Mošťková Rodičovská dovolená: Mgr. Eva Fridrichová Mgr. Jitka Tomancová Administrativní pracovnice: Hana Beníčková Školník: Zdeněk Vlk Pomocná kuchařka: Jiřina Chromková Uklízečky: Marie Jančářová Ludmila Kovářová Silvie Olivová Barbora Řešetková Personální zabezpečení pracovníci počet přepočtený počet učitelé (vč. ředitele) 13 12,363 asistentky pedagoga 2 2,000 vychovatelky 2 1,612 provozní pracovníci 7 5,350 Celkem 24 21,325 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk do 35 let 35 až 50 let nad 50 let z toho důchodci Počet z toho žen

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Reedukace SVPU 1 Integrované dítě v hodinách ČJ 2 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 1 Studium výchovného poradce 1 Prevence ve školách - nekázeň 1 Prevence šikany na 1. stupni 1 Bakaláři SW 1 Instruktor školního lyžování 1 Seminář pro ředitele 1 Základy finanční gramotnosti 1 Školení Google 3 Náměty a inspirace pro přírodovědu 10 Práce se třídou od A do Z 1 Průběžná klasifikace - webinář 1 Začínáme s Hejného metodou 9 Smysluplná autoevaluace 1 Odesíláme jarní matriku - webinář 1 Úvazky - webinář 1 Burza nápadů učitelů chemie 1 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Počet žáků Průměr třídy Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence Průměrná absence na žáka , , , ,71 4

5 , , , , , , , , , , ,42 2. pololetí šk. roku 2013/2014 Třída Počet žáků Průměr třídy Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence Průměrná absence na žáka , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Hodnocení chování žáků Pochvaly a ocenění na konci školního roku počet žáků 2013/2014 I. stupeň 4 II. stupeň 20 Celkem pochvaly a ocenění 24 udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv, mimořádná aktivita 5

6 Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Snížená známka z chování Čtvrtletí I. stupeň II. stupeň Celkem udělil/a: důvody: třídní učitel/ka, ředitel školy za opakované neplnění úkolů a zapomínání pomůcek, nevhodné chování ke spolužákům, nekázeň o přestávkách a vyrušování ve vyučování, kouření ve škole, pořizování videozáznamu pomocí mobilního telefonu Přijímací řízení na střední školu Gymnázia Počet žáků 4leté 8leté SOŠ SOU Přihlášených Přijatých Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 Požádáno Zapsáno o odklad Nastoupilo Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Vývojové poruchy učení 2., 4. 2 Sluchové postižení 7. 1 Tělesné postižení 5., 8. 2 Autismus Spolupráce s poradenskými zařízeními Spolupráce s PPP v Uherském Brodě je na dobré odborné úrovni. Také spolupracujeme se SPC pro sluchově postižené ve Zlíně a Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálněpedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. V tomto roce jsme také navázali spolupráci se Střediskem výchovné péče HELP. 6

7 6. Projekty Týden s EDISONem V týdnu od 24. do 28. února 2014 se naší žáci setkávali se zahraničními studenty, kteří k nám zavítali v rámci projektu EDISON, pořádaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Náplň projektu napovídá již samotný název, složený ze slov Education (vzdělávání), Drive (nadšení), Internationality (na mezinárodní úrovni), Students (studenti), Opportunity (příležitost) a Network (kontakty). Jeho cílem je tedy spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností. Téměř celý týden strávili na naší škole studenti z Brazílie (Ellen Mariana Zorzetto), Číny (Jiayang Zhang) a Turecka (Ilke Özkan). Byli ubytováni v hostitelských rodinách a každý den prezentovali zajímavé informace, které se týkaly jejich zemí. Jeden den se vyměnili se skupinou, která působila na ZŠ Mariánské náměstí, odkud k nám přišli studenti z Austrálie (Cherry), Bulharska (Evgeni Mihaylov) a Taiwanu (Wenyi Kuo). Všichni absolvovali šestitýdenní stáž v České republice, každý týden v jiném městě a na jiné škole, s víkendovými poznávacími výlety. Měli tak možnost seznámit se s naší zemí, její kulturou, obyvateli a tradicemi, a zároveň zprostředkovat obdobné informace o své zemi. Žáci z hostitelských rodin měli také možnost své studenty doprovázet při odpoledním programu: v pondělí to byla prohlídka města a slavnostní přivítání na radnici spojené s prohlídkou budovy. V úterý pak mohli navštívit zkoušku souboru Holúbek a nechat se vyfotit v tradičním kroji, ve středu si prohlédli baziliku na Velehradě a Památník ve Starém Městě. Také si nenechali ujít Muzeum JAK v Uherském Brodě. Další program závisel na hostitelských rodinách a zájmu studentů. Cíle projektu byly určitě naplněny: naši žáci získali obrovskou motivaci učit se cizí jazyky a zároveň si rozšířili znalosti o zmíněných zemích. Petra Němečková 7. Kalendář akcí ve školním roce 2013/ /2013 Mše svatá na zahájení školního roku Dopravní výchova 4. třída Den církevních škol VII. ročník Drakiády na Úlehlách Den bez aut aktivity na náměstí v Uh. Brodě žáci 1. stupně Vystoupení Holúbku na oslavách 100. výročí úmrtí hraběte z Kaunic 10/2013 Adorace KZŠ ve farním kostele Preventivní program negativních jevů v třídním kolektivu 7. třída Světelný růženec Beseda Na kole po Africe Milion dětí se společně modlí Misijní neděle Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín 8. třída v SVP HELP 7

8 11/2013 Mše svatá slavnost Všech svatých Autorské čtení Petry Braunové třída Co je vlastně šikana beseda ve třídě Okrskové kolo recitační soutěže ŠD Předplatné mladého diváka SD Uherské Hradiště Třídní schůzky Předškolička Okresní kolo soutěže Bible a my GISDAY 8. a 9. třída Den arcidiecéze Olomouc vystoupení Holúbku Kateřinský jarmark prodej výrobků, vystoupení Holúbku Florbalový turnaj v Uherském Brodě žáci třídy 12/2013 Den otevřených dveří Mikuláš ve škole Mikuláš v MŠ Záhorovice a MŠ Obchodní Adventní večer vystoupení Holúbku Předvánoční Vídeň třída Misijní bazárek prodej výrobků žáků Předškolička Adventní pásmo 3. třídy a Holúbku v MŠ Mariánské nám. Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Výstava betlémů v galerii Panskýdům Cesta za vánoční hvězdou filmové představení pro třídu Třídní vánoční besídky Mše svatá Živý Betlém na náměstí v Uh. Brodě 01/2014 Konzultační odpoledne Předškolička Sněhové království Pustevny 7. a 9. třída Zápis do 1. třídy Mladý Démosthenes Zlín Okresní kolo matematické olympiády Školní kolo recitační soutěže Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Okresní kolo dějepisné olympiády Pololetní mše svatá 02/2014 Lyžařský výcvikový kurz 8. a 9. třída Ústřední kolo soutěže Bible a my v Olomouci Okresní kolo olympiády z ČJ Okrskové kolo recitační soutěže Okresní kolo olympiády z AJ Okresní kolo zeměpisné olympiády Předškolička Paletka ŠD žáci 3. třídy Projekt EDISON Soustředění Holúbku na Maršově Fašank na 1. stupni 8

9 03/2014 Zazpívej, slavíčku Křížová cesta prvokomunikantů Křížové cesty tříd Předškolička Okresní kolo recitační soutěže Matematický klokan Malá energetická olympiáda Předplatné nejmenšího diváka MěD Zlín Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách Projekt Dnes jím jako Ind 04/2014 Výstava Osudové roky české státnosti Velikonoční dílny Třídní schůzky Předškolička Halová olympiáda v Uh. Hradišti Den Země aktivity na náměstí v Uh. Brodě Výtvarné soutěže - Krása a tajemství Velikonoc; Rodina Krajské kolo recitační soutěže Holúbek v Praze 05/2014 Pouť na Provodov Dopravní soutěž ŠD 3. třída Divadelní představení v Mahenově divadle v Brně Noc s Andersenem Poznej svoje město 5. třída Den matek Okresní kolo Pythagoriády Výlet 4. a 6. třídy Boskovice Předškolička Dopravní výchova 4. třída Noc kostelů Vystoupení Holúbku k výročí penzionu v Uh. Brodě Výlet 8. třídy Rožnov pod Radhoštěm Výtvarná soutěž Svět očima skutečnosti a fantazie Sběr papíru Zahradní slavnost 06/2014 Mezinárodní folklórní festival Mladé Výlet školního parlamentu do ZOO Lešná Návštěva SOU Uherský Brod 8. třída Slavnostní pasování prváků na čtenáře Výlet 1. a 3. třídy Popovice Výlet 7. třídy Rožnov pod Radhoštěm Výlet 2. a 5. třídy Modrá, Velehrad Výlet 9. třídy Jeseníky Plavecké závody třída Návštěva Hi-Tech centra 4. a 5. třída Beseda o dobrovolnictví Výtvarná soutěž Vítejte u nás 9

10 Bavíme se spolu sportovní dopoledne třída 8. Úspěchy našich žáků v soutěžích Okresní kolo Umístění Jméno Ročník zeměpisná olympiáda 3. místo M. Škrdlíková místo J. Polehňa místo D. Mužík 6. Pythagoriáda místo J. Polehňa místo V. Jochim 8. olympiáda z M místo V. Jochim 8. olympiáda z Čj 15. místo I. Babulová místo M. Škrdlíková 9. recitační soutěž cena poroty P. Dleštík 3. postup do KK M. Lisoňková 6. postup do KK M. Hermanová 9. dějepisná olympiáda 1. místo M. Škrdlíková místo M. Stojaspal 8. Bible a my 1. místo M. Šobáň místo W. Hermanová 6. Mladý Démosthenes 2. místo M. Lisoňková Školní družina Počet oddělení: 2 první oddělení děti z 1., 3. a 5. třídy druhé oddělení děti ze 2. a 4. třídy I v letošním roce navštěvovala školní družinu autistická dívka. Přizpůsobili jsme provoz oddělení jejím potřebám, opět navštěvovala jako v loňském roce II. oddělení. Zde byl v době její přítomnosti menší počet dětí, aby byla zajištěná v maximální možné míře individuální péče o dívku. Počet dětí pravidelně navštěvujících ŠD: 58 celkem Počet dětí nepravidelně navštěvujících ŠD: 0 Vzdělávací cyklus na 5 let (naši ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy). Časový plán pětiletý. V letošním školním roce jsme po velmi dobré zkušenosti z minulých let opět postavili roční plán obou oddělení na společném celoročním projektu, tentokrát pod názvem Svět zvířat. 10

11 Cílem projektu bylo: seznámit děti s pojmy organismus, živočichové, mikroorganismy, mikroskop, hygiena, otužování, infekce, prevence, bezobratlí, obratlovci, savci, ekologie...(formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení), představit jednotlivé živočišné říše (stavba těla, podmínky pro život, vývoj, výskyt, potrava, ohrožené druhy, různé zajímavosti...), umět poznat zvířata žijící kolem nás, seznámit se se životem zvířat na farmě, naučit se správně pečovat o některé domácí mazlíčky.tedy zábavnou formou pomoci dětem poznávat a vzdělávat se. Měsíční projekty: ZÁŘÍ - stvoření světa ŘÍJEN - pravěká a bájná zvířata LISTOPAD - mikroorganismy (mikroskop, prevence onemocnění, hygiena, očkování...) PROSINEC - korýši a měkkýši LEDEN - hmyz ÚNOR - ryby a paryby BŘEZEN - plazi a obojživelníci DUBEN - ptáci KVĚTEN - savci ČERVEN - člověk Naše školní družina si vede svoji kroniku, kde pravidelně v měsíčních intervalech dokumentuje svoji činnost jak v písemné formě tak ve fotografiích a je k dispozici v I. odd. školní družiny. Konkrétní aktivity ŠD : Září - příprava na putování světem zvířat: vydání průkazů a rybek pro sběr bodů za splněné úkoly a aktivitu v průběhu následujícího školního roku - pečení cukroví na brodskou pouť Říjen - výtvarná soutěž Pravěká a bájná zvířata v rámci naší ŠD Listopad - družinové kolo recitační soutěže - návštěva představení v kině Máj (Já, padouch 2) - okrskové kolo soutěže v recitaci dětí ze školních družin (naše ŠD byla pořadatelem okrskového kola, kterého se zúčastnilo téměř 100 recitátorů z patnácti okolních družin) Prosinec - advent ve školní družině - výroba advent. věnce, hovoříme o významu adventu, v průběhu adventu pravidelně modlitba a četba z Dětské Bible u rozžatých svící - účast na akci pořádné městem Uh. Brod Kateřinský jarmark, kde děti prodávaly vlastnoručně zhotovené výrobky, výtěžek byl věnován na charitativní účely - družinové adventní dílničky pro děti i dospělé letos v rámci Dne otevřených dveří (společné předvánoční tvoření s ochutnávkou cukroví) Leden - kvíz v Knihovně F. Kožíka v Uh. Brodě pro děti ze školní družiny - návštěva představení v kině Máj (Zataženo, občas trakaře 2) - literární soutěž Pohádky od dětí nejen pro děti v rámci naší ŠD - výroba dárků pro děti, které půjdou k zápisu - Školní družina má talent (soutěž pro děti z naší ŠD a možnost ukázat kamarádům svůj talent a nadání pro cokoliv) Únor - okrsková výtvarná soutěž školních družin Paletka Březen - velikonoční zvyky a tradice 11

12 - účast na pěvecké přehlídce školních družin Zpěváček - malování na chodník aneb Chodník plný zvířátek Duben - oslava Dne Země tvoření ze zbytkového materiálu Květen - okrsková dopravní soutěž školních družin Červen - celodružinová oslava Dne dětí - letos inspirovaná celoročním projektem Svět zvířat (6 stanovišť s úkoly a odměnami) - dárek pro maminky ke Dni matek - okrsková atletická olympiáda Úspěchy a ocenění dětí ze ŠD ve školním roce 2013/2014: Okrsková recitační soutěž školních družin na DDM v Uherském Brodě, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích při celkovém počtu 99 dětí ze čtrnácti okolních družin. Naše školní družina byla hlavním pořadatelem této akce, vyslali jsme 8 soutěžících, z nichž 4 získali ocenění: 1. kategorie Marie Hrubošová 1. třída - cena poroty 2. kategorie Michal Bartoš 2. třída - 1. místo 3. kategorie Petr Dleštík 3. třída - 2. místo 4. kategorie Amálie Burešová 5. třída - 3. místo Okrsková výtvarná soutěž školních družin Paletka v Havřicíchpro žáky třetích tříd. Naši družinu reprezentovali tři třeťáci, děti malovaly bájného ptáka temperovými barvami za použití ozdobných třpytek. Viktorie Janigová byla oceněna mezi deseti nejlepšími pracemi, Viktorie Ondrášová získala se svým Ptákem Ohnivákem 2. místo. Okrsková pěvecká přehlídka školních družin Zpěváček na DDM v Uh. Brodě. Za naši družinu vystoupilo 5 dětí, získaly diplomovaný certifikát Zpívající družinka. Okrsková dopravní soutěž školních družin, dopravní hřiště Uh. Brod. Za naši družinu soutěžilo čtyřčlenné chlapecké družstvo ve složení: Petr Dleštík, Michal Mentzl, Filip Janík a Ondřej Mužík ze 3. třídy. Za své teoretické znalosti a jízdu zručnosti vybojovali páté místo z osmi zúčastněných týmů. Okrskové kolo atletické olympiády na stadionu Lapač v Uh. Brodě. V letošním roce se našim dětem nepodařilo vystoupat na nejvyšší příčky, ale pod heslem není důležité vyhrát, ale zúčastnit se se těšíme přece jen na odvetu v příštím roce. 10. Školní klub V tomto školním roce si z pestré nabídky kroužků ŠK vybralo celkem 71 dětí. Kroužky: Holúbek I, II, muzika, muzička; Angličtina hrou; Hezky česky; Počítáme se vším; FIMO kroužek; Hrajeme si u stolu; Mladý historik; Zábavná informatika; 3 v 1 - příroda + kamarádství + tvoření; Aerobic + pohybové hry; Fotbal; Florbal + futsal 12

13 11. Hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 a) Příjmy v Kč ,8 - dotace a dary dotace MŠMT - provozní dotace MŠMT na asistenty pedagoga dotace Město Uh. Brod - pro kroužek Holúbek dary - pro kroužek Holúbek ostatní finanční dary dotace Rozvoj učení (na mzdy) 1731 dotace EU Peníze školám ostatní příjmy ,8 školné školní družina a školní klub tržby příměstský tábor zúčtování sociálního fondu 11014,77 zúčtování odpisů zúčtování fondu Renovabis zúčtování fondu Holúbek 3445 úroky běžný účet 3113,03 b) Výdaje v Kč ,8 - investiční výdaje 0 - neinvestiční výdaje ,8 náklady na mzdy - pracovní smlouvy náklady na dohody o provedení práce a pracovní činnosti zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění náhrada mzdy materiál: drobný majetek kancelářský materiál, tiskopisy 17516,3 čistící prostředky 7816 osobní ochranné pomůcky 585 školní potřeby 1. třída 1480 učební pomůcky pomůcky pro integrované

14 pomůcky drobné 7583 učitelská knihovna 7781,75 provozní materiál 90471,9 učebnice předplatné, odborné publikace 7980 energie (plyn, elektrika, voda) odpisy dlouhodobého majetku cestovné služby: opravy a udržování, revize pronájem tělocvičny a budovy telefon, internet poštovní služby 5990 kopírování, dokumentace ,97 zpracování mezd software služby 41658,78 věcná režie za obědy žáků + zaměstnanců dopravné plavecký výcvik odvoz odpadu školné, školení nákup softwaru ostatní služby ,1 ostatní náklady: pojištění ČSOB lékařské prohlídky 4230 zákonné pojištěmí Kooperativa ostatní provozní náklady bankovní poplatky 4045 Výsledek hospodaření v roce 2013 je 0 Kč. V Uherském Brodě Zpracovala: Mgr. Marie Suchá Schválil: Mgr. Ivo Ertl 14

15 Jen láskou, oběťmi a důvěrou v Boha můžeme změnit sebe, a tak i svět. Na přímluvu Panny Marie a svatého Dominika Savia prosíme: Naplň nás, Pane, svým Duchem, abychom tyto hodnoty žili a předávali našim dětem. 15

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Základní vzdělávání. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 0 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická osoba

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní vzdělávání 1. Název školy: Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823 688 01 Uherský Brod Právní forma: Školská právnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Jirchářská 823, Uherský Brod

Jirchářská 823, Uherský Brod Minimální preventivní program Program prevence sociálně patologických jevů Pro školní rok 2014/2015 Katolická základní škola v Uherském Brodě Jirchářská 823, Uherský Brod Úvod Minimální preventivní program

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 Obsah: Úvodní slovo ředitele 3 1. Základní údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměstnanci školy 6 3.1. Personální zabezpečení 7 3.2. Věkové složení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více