VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Struktura vychází z 10 odst.3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2012/2013, základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy na pedagogické radě dne Zpracovala dne Bc. Barbora Klečková asistentka ředitele školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Předmluva Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s křesťanskými hodnotami. Výuka probíhá na dvou pracovištích v Krnově. V praxi školy jde o děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, mnohdy s poruchou hybnosti a smyslového vnímání. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků, jejich kladný přístup k dalšímu vzdělávání a schopnost kreativního myšlení. Ve školním roce 2012/2013 se proto pracovníci školy intenzivně věnovali osobnímu růstu, aby vyšli vstříc specifickým potřebám každého dítěte a vytvořili tak příznivé klima pro jeho všestranný rozvoj. Jen život, který žijeme pro druhé, má smysl. Albert Einstein Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

3 1. Charakteristika školy Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy. 1.1 Základní informace o škole Název školy: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Adresa školy: SPC 54, Krnov Právní forma: školská právnická osoba IČO: DIČ: Identifikátor školy: Bankovní spojení: / 0100 Statutární orgán: Mgr. Svatopluk Chlápek Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele: SPC 54 - Bc. Dana Dančiová Hlubčická 11 - Mgr. Helena Bajcarová Kontakt: tel.: datová schránka - rvyjqka web: Místa výkonu činnosti školy: 1) ZŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 2) MŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 3) ZŠ praktická - Hlubčická 11, Krnov (od ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

4 Organizace MŠ a ZŠ Slezské diakonie sdružuje: Mateřská škola speciální IZO Základní škola speciální IZO Mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC 54 v Krnově se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vícečetným postižením ve věku 3 až 26 let. Jedná se o děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, žáky s pervazivními poruchami a další. Základní škola praktická IZO Praktická škola základní na Hlubčické ulici 11 v Krnově se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehčími mentálními poruchami, ADHD, apod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

5 Školní družina IZO Na obou pracovištích (SPC 54 i Hlubčická 11) pracuje také školní družina, která žákům nabízí odpolední aktivity Zřizovatel školy Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma: Statutární orgán: Slezská církev evangelická a.v. Na Nivách 7, Český Těšín církevní organizace Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a.v. Kontakt: tel.: web: Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu s Příkazní smlouvou pověřena Slezská diakonie Příkazník Název zřizovatele: Slezská diakonie Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, Český Těšín Právní forma: církevní organizace Statutární orgán: Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka Kontakt: tel.: web: 2. Materiální a technické vybavení pracovišť školy Škola sídlí na dvou místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na SPC 54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektu na Hlubčické ulici 11, se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

6 2.1 Materiálně - technické podmínky školy na SPC 54 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Speciální pomůcky Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 4, 2, 2 Škola ke své práci využívá keramickou dílnu, cvičného bytu-kuchyňky a rehabilitací ve středisku Benjamín. Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby jednotlivých žáků (často musí být vyroben přímo na zakázku). Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i sportu. Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými dostupnými učebnicemi. V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, speciálním software, popřípadě s dalšími speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 10 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních rehabilitačních, manipulačních a dopravních pomůcek. K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v Zahradě setkávání. Díky spolupráci se školami v Krnově je možné využívat tělocvičen městem Krnovem zřizovaných škol Žižkova ul. a Dvořákův okruh. Díky spolupráci se ZŠ na Žižkově ulici mohou žáci využívat plnohodnotnou učebnu k výuce dílenských prací. Práce na pozemku je možno realizovat přímo v zahradě školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

7 2.2. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 11 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Pozemky, odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny 8, 2, 3 Škola ke své práci využívá cvičnou dílnu, zcela novou, moderní kuchyňku, multimediální počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, multimediální učebnu hudební výchovy, k dispozici je také školní knihovna. Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je v některých případech vyroben přímo na zakázku. Fond učebních pomůcek a hraček se průběžně doplňoval s ohledem na aktuální potřeby žáků. K dispozici bylo standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní fotbal, boxovacím pytel s příslušenstvím. Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku na praktické škole, které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy pro jednotlivé předměty. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 5 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Každý učitel má notebook, který využívá při výuce i přípravě na ni. V učebně hudební výchovy a ve školní družině je plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také fotoaparát a videokamera. Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou. K dispozici jsou 2 menší tělocvičny s vhodným sportovním vybavením a školní hřiště. Pro žáky jsou v areálu školy dostupné cvičné dílny s odpovídajícím nářadím, splňující bezpečnostní normy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

8 3. Školská rada 3. 1 Školská rada Datum zřízení: Předseda školské rady: Mgr. Petr Janošík Členové školské rady: za Slezskou diakonii: Zuzana Hazan, Mgr. Dagmar Siudová za učitele: Bc. Jana Horáčková, Mgr. Petr Janošík za rodiče: Milada Bryndačová, Renata Luxová Ve školním roce 2012/2013 se Školská rada sešla celkem dvakrát. Jednání se realizovalo vždy v prostorách školy na SPC 54, v dopoledních hodinách. Členům rady tak byla umožněna návštěva ve výuce, seznámení se se specifickými potřebami žáků, rozhovory s ostatními pedagogickými pracovníky. Bylo jim také umožněno nahlížení do pedagogické dokumentace a evidence terapeutických aktivit. Školská rada se zabývala organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol, možnostmi plynoucími z jejich spojení a probrala otázku dalšího rozvoje obou pracovišť, konkrétně se seznámila s projekty EVS, jež by měly vést ke vzniku multifunkčního hřiště a zookoutku v prostoru školní zahrady na Hlubčické ulici. Představeny byly dobrovolnice Evropské dobrovolnické služby z Ukrajiny a Německa, které ve školním roce 2012/2013 působily na pracovišti na SPC 54. Rada se informovala o úpravách v ŠVP, zabývala se prezentací organizace na veřejnosti, v médiích, možnostmi zapojení se do celostátních soutěží. Zamýšlela se také nad otázkami rodičů, kam s dětmi po ukončení povinné školní docházky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

9 4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Úplná základní škola měla ve školním roce 2012/2013 na SPC 54 čtyři třídy ZŠ speciální + jednu třídu MŠ speciální a na Hlubčické 11 šest tříd ZŠ praktické. Výuka žáků základní školy speciální probíhala podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22, Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Přípravný stupeň ZŠ speciální Pomalý a důležitý krok č. j.: 2011/27 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j /03-24., nově také dle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život č.j.r-2010/2013. Na škole probíhala také výuka žáků podle ŠVP Porozumění C/01 Základní škola. Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2012/ Vzdělávací programy SPC 54 - dobíhající Název Číslo jednací Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy 24035/9722 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 15988/ Vzdělávací programy SPC 54 dle RVP Název Číslo jednací Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Pomalý a důležitý krok 2011/27 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/ Vzdělávací programy Hlubčická 11 Název Číslo jednací Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/01 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

10 5. Informace o organizaci výchovně vzdělávacího procesu, zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Údaje o přijímání žáků K zápisu do prvního ročníku dne 7. února 2013 přišlo 0 žáků. 5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a organizaci tříd Celkové hodnocení a klasifikace žáků ZŠ praktická HLB: Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Opakují Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování Stupeň z chování Počet žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

11 Celkový počet omluvených hodin ve škole: 3655, průměr na jednoho žáka 61,95. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 199, průměr na jednoho žáka 3,37. Děti se ve třídách vzdělávají podle svým mentálních a fyzických možností. Společně naplňují obsah výuky daný plánem, dokáží si vzájemně pomoci, tolerují se navzájem, motivují se k dalším výkonům, rychleji se učí samostatnosti. Přehled žáků školy na SPC 54 pro školní rok 2012/2013 Počet žáků ZŠ praktická 2 ZŠ speciální 16 Přípravný stupeň ZŠ 3 MŠ 6 Celkem 27 Organizace výuky: na SPC 54 jsou třídy sestaveny z žáků s různými postiženími. Celkem byly 4 třídy ZŠ speciální a jedna třída MŠ speciální. V každé třídě pracoval učitel spolu s asistentem pedagoga. Přehled žáků školy na Hlubčické 11 pro školní rok 2012/2013 (jen ZŠ praktická) Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,33 2. stupeň ,66 Celkem ,99 Školní družina ŠD SPC 54 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem ŠD Hlubčická 11 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 5.3 Údaje o absolventech a přijímacím řízení na střední školy Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník Nižší ( 8.) ročník 4 25 Celkem Školní rok 2012/2013 SOŠ SOU Nepokračují Počty podaných přihlášek (obory-8xe, 2xH) 6. Údaje o pracovnících školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele SPC: Bc. Dančiová Dana Zástupce ředitele Hlubčická: Mgr. Helena Bajcarová Pedagogičtí pracovníci SPC Pedagogičtí pracovníci Hlubčická Učitelé: Učitelé: MŠ Bc. Dančiová Dana 1., 2., 5. tř. Bc. Komendová Gabriela 1.tř. Mgr. Mičanová Zdeňka 3.tř. Mgr. Stuchlíková Pavla 2.tř. Nečasová Blanka 4.tř. Mgr. Helena Bajcarová 3.tř. Mgr. Nováková Veronika 6., 7. tř. Mgr. Muroňová Martina 4.tř. Bc. Wasserbauerová Nela 8.tř. Bc. Marienková Simona 9.tř. Mgr. Češková Jana Asistenti: Bez tř. Mgr. Tomášek Jiří MŠ Bc. Machálková Dita Bez tř. Mgr. Janošík Petr 1.tř./ŠD Juríčková Lenka 3.tř. Sopčáková Gabriela Asistenti: 3.tř. Jurčáková Ludmila 1., 2., 5. tř. Bc. Klečková Barbora 4.tř. Zámečníková Zuzana 4.tř. Holoušová Iveta Nepedagogičtí pracovníci Administrativa: Štěpánová Irena Úklid: Wendová Marie Cínnová Jarmila Výuku a organizaci obou pracovišť zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 23 zaměstnanců školy, z toho 13 učitelů (7 s kvalifikací speciální pedagogika, 2 si vzdělání aktuálně doplňují, ostatní mají podány přihlášky ke studiu), 7 asistentů pedagoga, 1 správní zaměstnanec a 2 pracovníci zajišťující úklid. Dále pak škola zaměstnávala 9 externích zaměstnanců. V průběhu školního roku školu opustilo 7 zaměstnanců, přijato bylo 6 zaměstnanců. Ke dni převzal funkci zástupce ředitele pro školu na Hlubčické ulici Ing. Otto Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 Vnuk, který si v současnosti doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Funkci školního metodika prevence zajišťovala Mgr. Zdeňka Mičanová, funkci výchovného poradce ředitel školy Mgr. Svatopluk Chlápek Údaje o DVPP včetně vedoucích pracovníků Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dalšího vzdělávání je dlouhodobou prioritou školy. Ve školním roce 2012/2013 proto absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy dohromady 49 odborných seminářů a kurzů. Bez cestovních výdajů činila celková suma nákladů za vzdělávání Kč. V únoru 2012 se vedení školy zapojilo do vzdělávacího projektu pro řídící pracovníky Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy (Mentor). Ukončení realizace projektu je Tabulka Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Krajská konference k prevenci rizikových 1 Mičanová Zdeňka forem chování MSK Chlápek Between Ladoga and Onega-EVS SALTO-ECCA Svatopluk Evropská dobrovolnická služba Dančiová Dana Učící se škola Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Chlápek 4 Svatopluk MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava 5 Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Ostrava Chlápek MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava Svatopluk Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději-podzim, zima Kvic Ostrava Wasserbauerová Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, N. Aspergerův syndrom Kvic Opava Zámečníková Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, Zuzana Aspergerův syndrom Kvic Opava Chlápek Svatopluk Konf.řed.C-Velehrad ČBK Praha Dančiová Dana Pohádky trochu jinak Kvic Opava Nečasová Blanka Asistent pedagoga Kvic Opava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 16 Zámečníková Asistent pedagoga Kvic Opava Zuzana Bajcarová Helena Mapa-právní vědomí ve školském prostředí Kvic Opava Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Stuchlíková Pavla Setkání EVS SD Český Těšín Horáčková Jana Setkání EVS SD Český Těšín Machálková Dita dítě se syn.hyperak.v MŠ Zřetel s.r.o. Brno Bajcarová Helena DC - Učící se škola, Ostrava Centrum dalšího vzděl. PedF OU Chlápek Centrum dalšího DC - Učící se škola, Ostrava Svatopluk vzděl. PedF OU Chlápek Svatopluk Hodnocení pedagogů NIDV - Ostrava Machálková Dita aromaterapeutická masáž In Park Ostrava Vítkovice Holoušová Iveta Metodická poradna Kvic Opava Holoušová Iveta Hrou k poznání i k zábavě Kvic Opava Češková Jana Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Bajcarová Helena Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Češková Jana Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 32 Holoušová Iveta Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 33 Stuchlíková Pavla Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Škola hrou,mgr.hana Sedláčková Stuchlíková Pavla Mičanová Zdeňka Hry s hudbou Kvic Ostrava Stuchlíková Pavla Genetická metoda od A do Z 37 Nováková Veronika 38 Nováková Veronika 39 Nováková Veronika 40 Muroňová Martina školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Akademie moderního vzdělávání PAS a MR Kap. Vajdy, Ostrava Hravá logopedie v praxi Kvic NJ Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Češková Jana Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Mičanová Zdeňka Hra na djembe ŠVČ Krnov Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději- jaro, léto Kvic Opava Mičanová Zdeňka Zvol si život ACET ČR-pobočka 17., MSK Bruntál Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Opava Muroňová Tvořivá škola, o.s. Matematika činnostně ve 2. ročníku Martina činnostní učení Holoušová Iveta Matematika činnostně ve 2. ročníku Tvořivá škola, o.s Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 činnostní učení 48 Holoušová Iveta Tvoření z recyklomateriálů Kvic Opava Sfumato prevence a reedukace špatně Kvic Ostrava, Na 49 Stuchlíková Pavla čtoucích dětí Hradbách Údaje o aktivitách a prezentaci školy V průběhu celého školního roku se žáci Mateřské školy a základní školy Slezské diakonie zúčastňovali různých kulturních, vědomostních a sportovních akcí, při nichž prokázali velkou houževnatost a nadání. Za zmínku stojí zejména účast v soutěži Začarovaná písnička, kterou pořádal opavský Rotary Club International. Žákyně osmé třídy praktické školy, Barbora Danihelová se v ní prozpívala až do celostátního finále. Ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří Okresního mysliveckého spolku v Bruntále zazářila na 2. místě Nikola Stejskalová z osmé třídy a na 3. místě Jiří Novák ze sedmé třídy praktické školy. Velmi dobře reprezentovali školu žáci také na sportovních soutěžích. Katrin Stašková ze sedmé třídy a Adéla Králová z osmé třídy získaly pro školu zlaté medaile na atletických závodech v Bruntále, v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů pak stála na nejvyšším stupni vítězů opět Katrin Stašková, první místo obsadil i žák třetí třídy Tadeáš Lux a třetí místo pak získal David Červeňák. Velkou míru solidarity prokázaly děti ze šesté, sedmé a deváté třídy, když se v průběhu února a března 2013 s velkým nadšením pustily do projektu Pohledy pro Zdeničku. Sedmadvacetiletá Zdenka byla dlouhodobě hospitalizovaná v izolovaném pokoji nemocnice v Hradci Králové se zákeřnou autoimunitní nemocí, která jí znemožnila téměř veškerý kontakt s okolním světem. Naši žáci jí proto poslali množství pohledů se vzkazy pro útěchu i pobavení. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 7.1. Údaje o významných akcích pořádaných pro veřejnost Kulturní a vědomostní akce Datum konání Název akce Místo konání Benefiční koncert Slezské diakonie Krnov Pěvecká soutěž Eurotopia Opava školní kolo Talentmánie Krnov Zlatokopové Bruntál okresní kolo Talentmánie Krnov Cyril a Metoděj na Moravě - výtv. soutěž Prostějov Pohled pro Zdeničku Mé toulky za zvěří - výtv. soutěž Bruntál Začarovaná písnička - celostátní kolo Opava Pasování na čtenáře krnovské knihovny Krnov Minivernisáž v Městské knihovně Krnov Krnov Den Země Krnov Krásná jako kvítka, je ta země - výtvarná soutěž Havířov Sportovní soutěže Datum konání Název akce Místo konání Vybíjená Rýmařov Atletické závody Bruntál Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Krnov Fotografie ze všech školních akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: Informace vztahující se k činnosti školy lze nalézt také na webovém portálu Bruntálského a Krnovského Deníku a také v archivu Krnovských listů, které vydává Městský úřad Krnov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 7.2 Údaje o zapojení školy do projektů Ovoce do škol Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. Žáci prvního stupně jedenkrát do měsíce dostávají zdravou svačinku formou ovocného košíku. Recyklohraní aneb ukliďme svět Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především přírodovědného zaměření. Mládež v akci Program Mládež v akci roční dobrovolnická služba z Německa a Ukrajiny proběhl na naší škole právě v roce 2012/2013. Na pracovišti v SPC 54 působily dvě dobrovolnice z Ukrajiny a Německa, které pomáhaly s prací s dětmi s těžšími formami postižení. EU peníze školám Škola je zapojena do projektu financování asistenta pedagoga v rámci programu Investice do rozvoje vzdělávání. Komplexní program podpory pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt v rámci ESF, který se zaměřuje na doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní program realizuje Reintegra na základě těchto aktivit: 1) terénní pracovník odpovědný za komunikaci s rodinami a posilující asistenčně vzdělávací proces ve škole a CNP. 2) provoz CNP Klubu devítka zajištující následnou péči o žáky se sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená kvalifikovaným vychovatelem 3) provoz vzdělávacího centra Klub pětka zajištující následnou péči o žáky ze sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená pedagogy a AP přímo ve škole 4) vzdělávání pedagogů v problematice specifické práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo doučování v rámci projektu 29 žáků, převážně ze ZŠ a MŠ Slezské diakonie. Doba realizace programu: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 9. Spolupráce s rodinami, městem, veřejností Škola poskytuje v dostatečné míře informace a poradenskou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní preventistka sociálně patologických jevů, třídní učitelé a konzultační tým). Ve škole je možnost využít služeb externího logopeda, který dochází jedenkrát v týdnu. Prolínáním činností uvedených pracovníků je vytvořen systém všestranné podpory žáků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, profesního poradenství, při změně vzdělávacího programu i v oblasti zajištění bezpečného prostředí. Činnost školního poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou stanoveny další postupy. Zákonní zástupci žáků využívají nabízených služeb v omezené míře, přesto jsou o možnostech spolupráce průběžně důsledně informováni. Preventivní strategii, rozpracovanou v Minimálním preventivním programu, škola realizuje ve spolupráci s okresním metodikem prevence a PPP Bruntál, organizací Open House a v součinnosti s Policií ČR, sociálním odborem města a Střediskem výchovné péče. Škola dlouhodobě spolupracuje (jako jediná ve městě Krnov) při tvorbě a realizaci Komunitního plánování sociálních služeb a také se po boku středisek Slezské diakonie každoročně zúčastňuje veletrhu sociálních služeb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

21 10. Hospodaření školy za rok 2012 Část I. Výnosy Celkové výnosy ,75 z toho dotace MŠMT ,80 z toho účelová dotace normativní dotace ,00 účelová dotace - asistent pedagoga ,00 Spolu to zvládnem ,80 projekt Podpora zavádění expr.terapií do výuky žáků ,00 ÚP-koordinátor veřejné služby ,00 poplatky od rodičů žáků -školné 83400,00 poplatky od rodičů žáků -doprava 53600,00 zúčtování fondů - fond rezerv-dary 2069,00 ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb. 38 odst.9,čús 413 bod 4.1.4) 37873,00 úroky 108,95 Část II. Náklady Neinvestiční náklady celkem ,90 z toho mzdové náklady ,00 zdravotní a sociální pojištění ,00 úrazové pojištění zaměstnanců 22706,00 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 33990,00 učebnice a učební pomůcky ,10 náklady na vzdělávání 46652,00 ostatní provozní náklady ,80 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 239,85 Investiční výdaje 0,00 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

22 Závěr: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie je jediná škola v Krnově, která se zabývá výukou a rozvojem osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto prvenství s sebou nese velkou zodpovědnost za kvalitní práci pedagogů i ostatních pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zahájit práci na komplexní reformě ŠVP a pomocí kurzů, seminářů a mentoringu nasměrovat učitele ke změně učebního stylu směrem k respektující výchově a kritickému myšlení. Škola se také velmi intenzivně pustila do preventivní činnosti a podpořila četné preventivní programy, které podle vyhodnocení okresního metodika prevence vedly ke snížení agresivity žáků a jejich vědomému zapojení do života školy. Pracovníkům školy se povedlo uspořádat spoustu školních i mimoškolních akcí pro žáky i rodiče a dbali na důslednou environmentální výchovu žáků tak, aby vnímali svou vlastní zodpovědnost za životní prostředí. V budově školní družiny na Hlubčické ulici došlo k celkové rekonstrukci cvičné kuchyňky, kde žáci v současnosti velmi rádi tráví výuku pracovních činností vaření. Došlo rovněž k modernizaci počítačové učebny s interaktivní tabulí a učebny hudební výchovy. V průběhu letních prázdnin jsme nechali vymalovat přízemí a první patro budovy školy na Hlubčické ulici. Zatím se navzdory preventivním opatřením nepodařilo výrazněji omezit negativní jevy jako je kouření a neplnění školní docházky, na což se chceme v příštím školním roce zaměřit. Mimo to je také třeba řešit stav elektroinstalace, vodovodních kohoutků a oken. Máme v plánu dokončit reformu ŠVP a v budoucnu zavést do výuky předmět etické a dramatické výchovy. Začátkem školního roku 2013/2014 také počítáme se startem projektu Žákovský parlament ve spolupráci s Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty při ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Nadále chceme podporovat pedagogy ve zkvalitňování práce prostřednictvím koučování, mentoringu a dalšího vzdělávání. Jedním z našich dlouhodobých cílů je i založení střední praktické školy pro žáky s těžkým postižením. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-263/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sídlo: Sad 5.

Více