VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Struktura vychází z 10 odst.3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2012/2013, základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy na pedagogické radě dne Zpracovala dne Bc. Barbora Klečková asistentka ředitele školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Předmluva Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s křesťanskými hodnotami. Výuka probíhá na dvou pracovištích v Krnově. V praxi školy jde o děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, mnohdy s poruchou hybnosti a smyslového vnímání. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků, jejich kladný přístup k dalšímu vzdělávání a schopnost kreativního myšlení. Ve školním roce 2012/2013 se proto pracovníci školy intenzivně věnovali osobnímu růstu, aby vyšli vstříc specifickým potřebám každého dítěte a vytvořili tak příznivé klima pro jeho všestranný rozvoj. Jen život, který žijeme pro druhé, má smysl. Albert Einstein Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

3 1. Charakteristika školy Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy. 1.1 Základní informace o škole Název školy: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Adresa školy: SPC 54, Krnov Právní forma: školská právnická osoba IČO: DIČ: Identifikátor školy: Bankovní spojení: / 0100 Statutární orgán: Mgr. Svatopluk Chlápek Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele: SPC 54 - Bc. Dana Dančiová Hlubčická 11 - Mgr. Helena Bajcarová Kontakt: tel.: datová schránka - rvyjqka web: Místa výkonu činnosti školy: 1) ZŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 2) MŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 3) ZŠ praktická - Hlubčická 11, Krnov (od ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

4 Organizace MŠ a ZŠ Slezské diakonie sdružuje: Mateřská škola speciální IZO Základní škola speciální IZO Mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC 54 v Krnově se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vícečetným postižením ve věku 3 až 26 let. Jedná se o děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, žáky s pervazivními poruchami a další. Základní škola praktická IZO Praktická škola základní na Hlubčické ulici 11 v Krnově se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehčími mentálními poruchami, ADHD, apod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

5 Školní družina IZO Na obou pracovištích (SPC 54 i Hlubčická 11) pracuje také školní družina, která žákům nabízí odpolední aktivity Zřizovatel školy Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma: Statutární orgán: Slezská církev evangelická a.v. Na Nivách 7, Český Těšín církevní organizace Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a.v. Kontakt: tel.: web: Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu s Příkazní smlouvou pověřena Slezská diakonie Příkazník Název zřizovatele: Slezská diakonie Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, Český Těšín Právní forma: církevní organizace Statutární orgán: Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka Kontakt: tel.: web: 2. Materiální a technické vybavení pracovišť školy Škola sídlí na dvou místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na SPC 54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektu na Hlubčické ulici 11, se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

6 2.1 Materiálně - technické podmínky školy na SPC 54 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Speciální pomůcky Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 4, 2, 2 Škola ke své práci využívá keramickou dílnu, cvičného bytu-kuchyňky a rehabilitací ve středisku Benjamín. Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby jednotlivých žáků (často musí být vyroben přímo na zakázku). Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i sportu. Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými dostupnými učebnicemi. V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, speciálním software, popřípadě s dalšími speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 10 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních rehabilitačních, manipulačních a dopravních pomůcek. K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v Zahradě setkávání. Díky spolupráci se školami v Krnově je možné využívat tělocvičen městem Krnovem zřizovaných škol Žižkova ul. a Dvořákův okruh. Díky spolupráci se ZŠ na Žižkově ulici mohou žáci využívat plnohodnotnou učebnu k výuce dílenských prací. Práce na pozemku je možno realizovat přímo v zahradě školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

7 2.2. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 11 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Pozemky, odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny 8, 2, 3 Škola ke své práci využívá cvičnou dílnu, zcela novou, moderní kuchyňku, multimediální počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, multimediální učebnu hudební výchovy, k dispozici je také školní knihovna. Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je v některých případech vyroben přímo na zakázku. Fond učebních pomůcek a hraček se průběžně doplňoval s ohledem na aktuální potřeby žáků. K dispozici bylo standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní fotbal, boxovacím pytel s příslušenstvím. Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku na praktické škole, které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy pro jednotlivé předměty. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 5 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Každý učitel má notebook, který využívá při výuce i přípravě na ni. V učebně hudební výchovy a ve školní družině je plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také fotoaparát a videokamera. Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou. K dispozici jsou 2 menší tělocvičny s vhodným sportovním vybavením a školní hřiště. Pro žáky jsou v areálu školy dostupné cvičné dílny s odpovídajícím nářadím, splňující bezpečnostní normy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

8 3. Školská rada 3. 1 Školská rada Datum zřízení: Předseda školské rady: Mgr. Petr Janošík Členové školské rady: za Slezskou diakonii: Zuzana Hazan, Mgr. Dagmar Siudová za učitele: Bc. Jana Horáčková, Mgr. Petr Janošík za rodiče: Milada Bryndačová, Renata Luxová Ve školním roce 2012/2013 se Školská rada sešla celkem dvakrát. Jednání se realizovalo vždy v prostorách školy na SPC 54, v dopoledních hodinách. Členům rady tak byla umožněna návštěva ve výuce, seznámení se se specifickými potřebami žáků, rozhovory s ostatními pedagogickými pracovníky. Bylo jim také umožněno nahlížení do pedagogické dokumentace a evidence terapeutických aktivit. Školská rada se zabývala organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol, možnostmi plynoucími z jejich spojení a probrala otázku dalšího rozvoje obou pracovišť, konkrétně se seznámila s projekty EVS, jež by měly vést ke vzniku multifunkčního hřiště a zookoutku v prostoru školní zahrady na Hlubčické ulici. Představeny byly dobrovolnice Evropské dobrovolnické služby z Ukrajiny a Německa, které ve školním roce 2012/2013 působily na pracovišti na SPC 54. Rada se informovala o úpravách v ŠVP, zabývala se prezentací organizace na veřejnosti, v médiích, možnostmi zapojení se do celostátních soutěží. Zamýšlela se také nad otázkami rodičů, kam s dětmi po ukončení povinné školní docházky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

9 4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Úplná základní škola měla ve školním roce 2012/2013 na SPC 54 čtyři třídy ZŠ speciální + jednu třídu MŠ speciální a na Hlubčické 11 šest tříd ZŠ praktické. Výuka žáků základní školy speciální probíhala podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22, Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Přípravný stupeň ZŠ speciální Pomalý a důležitý krok č. j.: 2011/27 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j /03-24., nově také dle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život č.j.r-2010/2013. Na škole probíhala také výuka žáků podle ŠVP Porozumění C/01 Základní škola. Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2012/ Vzdělávací programy SPC 54 - dobíhající Název Číslo jednací Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy 24035/9722 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 15988/ Vzdělávací programy SPC 54 dle RVP Název Číslo jednací Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Pomalý a důležitý krok 2011/27 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/ Vzdělávací programy Hlubčická 11 Název Číslo jednací Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/01 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

10 5. Informace o organizaci výchovně vzdělávacího procesu, zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Údaje o přijímání žáků K zápisu do prvního ročníku dne 7. února 2013 přišlo 0 žáků. 5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a organizaci tříd Celkové hodnocení a klasifikace žáků ZŠ praktická HLB: Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Opakují Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování Stupeň z chování Počet žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

11 Celkový počet omluvených hodin ve škole: 3655, průměr na jednoho žáka 61,95. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 199, průměr na jednoho žáka 3,37. Děti se ve třídách vzdělávají podle svým mentálních a fyzických možností. Společně naplňují obsah výuky daný plánem, dokáží si vzájemně pomoci, tolerují se navzájem, motivují se k dalším výkonům, rychleji se učí samostatnosti. Přehled žáků školy na SPC 54 pro školní rok 2012/2013 Počet žáků ZŠ praktická 2 ZŠ speciální 16 Přípravný stupeň ZŠ 3 MŠ 6 Celkem 27 Organizace výuky: na SPC 54 jsou třídy sestaveny z žáků s různými postiženími. Celkem byly 4 třídy ZŠ speciální a jedna třída MŠ speciální. V každé třídě pracoval učitel spolu s asistentem pedagoga. Přehled žáků školy na Hlubčické 11 pro školní rok 2012/2013 (jen ZŠ praktická) Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,33 2. stupeň ,66 Celkem ,99 Školní družina ŠD SPC 54 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem ŠD Hlubčická 11 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 5.3 Údaje o absolventech a přijímacím řízení na střední školy Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník Nižší ( 8.) ročník 4 25 Celkem Školní rok 2012/2013 SOŠ SOU Nepokračují Počty podaných přihlášek (obory-8xe, 2xH) 6. Údaje o pracovnících školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele SPC: Bc. Dančiová Dana Zástupce ředitele Hlubčická: Mgr. Helena Bajcarová Pedagogičtí pracovníci SPC Pedagogičtí pracovníci Hlubčická Učitelé: Učitelé: MŠ Bc. Dančiová Dana 1., 2., 5. tř. Bc. Komendová Gabriela 1.tř. Mgr. Mičanová Zdeňka 3.tř. Mgr. Stuchlíková Pavla 2.tř. Nečasová Blanka 4.tř. Mgr. Helena Bajcarová 3.tř. Mgr. Nováková Veronika 6., 7. tř. Mgr. Muroňová Martina 4.tř. Bc. Wasserbauerová Nela 8.tř. Bc. Marienková Simona 9.tř. Mgr. Češková Jana Asistenti: Bez tř. Mgr. Tomášek Jiří MŠ Bc. Machálková Dita Bez tř. Mgr. Janošík Petr 1.tř./ŠD Juríčková Lenka 3.tř. Sopčáková Gabriela Asistenti: 3.tř. Jurčáková Ludmila 1., 2., 5. tř. Bc. Klečková Barbora 4.tř. Zámečníková Zuzana 4.tř. Holoušová Iveta Nepedagogičtí pracovníci Administrativa: Štěpánová Irena Úklid: Wendová Marie Cínnová Jarmila Výuku a organizaci obou pracovišť zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 23 zaměstnanců školy, z toho 13 učitelů (7 s kvalifikací speciální pedagogika, 2 si vzdělání aktuálně doplňují, ostatní mají podány přihlášky ke studiu), 7 asistentů pedagoga, 1 správní zaměstnanec a 2 pracovníci zajišťující úklid. Dále pak škola zaměstnávala 9 externích zaměstnanců. V průběhu školního roku školu opustilo 7 zaměstnanců, přijato bylo 6 zaměstnanců. Ke dni převzal funkci zástupce ředitele pro školu na Hlubčické ulici Ing. Otto Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 Vnuk, který si v současnosti doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Funkci školního metodika prevence zajišťovala Mgr. Zdeňka Mičanová, funkci výchovného poradce ředitel školy Mgr. Svatopluk Chlápek Údaje o DVPP včetně vedoucích pracovníků Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dalšího vzdělávání je dlouhodobou prioritou školy. Ve školním roce 2012/2013 proto absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy dohromady 49 odborných seminářů a kurzů. Bez cestovních výdajů činila celková suma nákladů za vzdělávání Kč. V únoru 2012 se vedení školy zapojilo do vzdělávacího projektu pro řídící pracovníky Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy (Mentor). Ukončení realizace projektu je Tabulka Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Krajská konference k prevenci rizikových 1 Mičanová Zdeňka forem chování MSK Chlápek Between Ladoga and Onega-EVS SALTO-ECCA Svatopluk Evropská dobrovolnická služba Dančiová Dana Učící se škola Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Chlápek 4 Svatopluk MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava 5 Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Ostrava Chlápek MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava Svatopluk Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději-podzim, zima Kvic Ostrava Wasserbauerová Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, N. Aspergerův syndrom Kvic Opava Zámečníková Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, Zuzana Aspergerův syndrom Kvic Opava Chlápek Svatopluk Konf.řed.C-Velehrad ČBK Praha Dančiová Dana Pohádky trochu jinak Kvic Opava Nečasová Blanka Asistent pedagoga Kvic Opava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 16 Zámečníková Asistent pedagoga Kvic Opava Zuzana Bajcarová Helena Mapa-právní vědomí ve školském prostředí Kvic Opava Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Stuchlíková Pavla Setkání EVS SD Český Těšín Horáčková Jana Setkání EVS SD Český Těšín Machálková Dita dítě se syn.hyperak.v MŠ Zřetel s.r.o. Brno Bajcarová Helena DC - Učící se škola, Ostrava Centrum dalšího vzděl. PedF OU Chlápek Centrum dalšího DC - Učící se škola, Ostrava Svatopluk vzděl. PedF OU Chlápek Svatopluk Hodnocení pedagogů NIDV - Ostrava Machálková Dita aromaterapeutická masáž In Park Ostrava Vítkovice Holoušová Iveta Metodická poradna Kvic Opava Holoušová Iveta Hrou k poznání i k zábavě Kvic Opava Češková Jana Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Bajcarová Helena Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Češková Jana Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 32 Holoušová Iveta Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 33 Stuchlíková Pavla Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Škola hrou,mgr.hana Sedláčková Stuchlíková Pavla Mičanová Zdeňka Hry s hudbou Kvic Ostrava Stuchlíková Pavla Genetická metoda od A do Z 37 Nováková Veronika 38 Nováková Veronika 39 Nováková Veronika 40 Muroňová Martina školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Akademie moderního vzdělávání PAS a MR Kap. Vajdy, Ostrava Hravá logopedie v praxi Kvic NJ Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Češková Jana Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Mičanová Zdeňka Hra na djembe ŠVČ Krnov Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději- jaro, léto Kvic Opava Mičanová Zdeňka Zvol si život ACET ČR-pobočka 17., MSK Bruntál Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Opava Muroňová Tvořivá škola, o.s. Matematika činnostně ve 2. ročníku Martina činnostní učení Holoušová Iveta Matematika činnostně ve 2. ročníku Tvořivá škola, o.s Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 činnostní učení 48 Holoušová Iveta Tvoření z recyklomateriálů Kvic Opava Sfumato prevence a reedukace špatně Kvic Ostrava, Na 49 Stuchlíková Pavla čtoucích dětí Hradbách Údaje o aktivitách a prezentaci školy V průběhu celého školního roku se žáci Mateřské školy a základní školy Slezské diakonie zúčastňovali různých kulturních, vědomostních a sportovních akcí, při nichž prokázali velkou houževnatost a nadání. Za zmínku stojí zejména účast v soutěži Začarovaná písnička, kterou pořádal opavský Rotary Club International. Žákyně osmé třídy praktické školy, Barbora Danihelová se v ní prozpívala až do celostátního finále. Ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří Okresního mysliveckého spolku v Bruntále zazářila na 2. místě Nikola Stejskalová z osmé třídy a na 3. místě Jiří Novák ze sedmé třídy praktické školy. Velmi dobře reprezentovali školu žáci také na sportovních soutěžích. Katrin Stašková ze sedmé třídy a Adéla Králová z osmé třídy získaly pro školu zlaté medaile na atletických závodech v Bruntále, v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů pak stála na nejvyšším stupni vítězů opět Katrin Stašková, první místo obsadil i žák třetí třídy Tadeáš Lux a třetí místo pak získal David Červeňák. Velkou míru solidarity prokázaly děti ze šesté, sedmé a deváté třídy, když se v průběhu února a března 2013 s velkým nadšením pustily do projektu Pohledy pro Zdeničku. Sedmadvacetiletá Zdenka byla dlouhodobě hospitalizovaná v izolovaném pokoji nemocnice v Hradci Králové se zákeřnou autoimunitní nemocí, která jí znemožnila téměř veškerý kontakt s okolním světem. Naši žáci jí proto poslali množství pohledů se vzkazy pro útěchu i pobavení. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 7.1. Údaje o významných akcích pořádaných pro veřejnost Kulturní a vědomostní akce Datum konání Název akce Místo konání Benefiční koncert Slezské diakonie Krnov Pěvecká soutěž Eurotopia Opava školní kolo Talentmánie Krnov Zlatokopové Bruntál okresní kolo Talentmánie Krnov Cyril a Metoděj na Moravě - výtv. soutěž Prostějov Pohled pro Zdeničku Mé toulky za zvěří - výtv. soutěž Bruntál Začarovaná písnička - celostátní kolo Opava Pasování na čtenáře krnovské knihovny Krnov Minivernisáž v Městské knihovně Krnov Krnov Den Země Krnov Krásná jako kvítka, je ta země - výtvarná soutěž Havířov Sportovní soutěže Datum konání Název akce Místo konání Vybíjená Rýmařov Atletické závody Bruntál Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Krnov Fotografie ze všech školních akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: Informace vztahující se k činnosti školy lze nalézt také na webovém portálu Bruntálského a Krnovského Deníku a také v archivu Krnovských listů, které vydává Městský úřad Krnov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 7.2 Údaje o zapojení školy do projektů Ovoce do škol Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. Žáci prvního stupně jedenkrát do měsíce dostávají zdravou svačinku formou ovocného košíku. Recyklohraní aneb ukliďme svět Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především přírodovědného zaměření. Mládež v akci Program Mládež v akci roční dobrovolnická služba z Německa a Ukrajiny proběhl na naší škole právě v roce 2012/2013. Na pracovišti v SPC 54 působily dvě dobrovolnice z Ukrajiny a Německa, které pomáhaly s prací s dětmi s těžšími formami postižení. EU peníze školám Škola je zapojena do projektu financování asistenta pedagoga v rámci programu Investice do rozvoje vzdělávání. Komplexní program podpory pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt v rámci ESF, který se zaměřuje na doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní program realizuje Reintegra na základě těchto aktivit: 1) terénní pracovník odpovědný za komunikaci s rodinami a posilující asistenčně vzdělávací proces ve škole a CNP. 2) provoz CNP Klubu devítka zajištující následnou péči o žáky se sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená kvalifikovaným vychovatelem 3) provoz vzdělávacího centra Klub pětka zajištující následnou péči o žáky ze sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená pedagogy a AP přímo ve škole 4) vzdělávání pedagogů v problematice specifické práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo doučování v rámci projektu 29 žáků, převážně ze ZŠ a MŠ Slezské diakonie. Doba realizace programu: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 9. Spolupráce s rodinami, městem, veřejností Škola poskytuje v dostatečné míře informace a poradenskou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní preventistka sociálně patologických jevů, třídní učitelé a konzultační tým). Ve škole je možnost využít služeb externího logopeda, který dochází jedenkrát v týdnu. Prolínáním činností uvedených pracovníků je vytvořen systém všestranné podpory žáků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, profesního poradenství, při změně vzdělávacího programu i v oblasti zajištění bezpečného prostředí. Činnost školního poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou stanoveny další postupy. Zákonní zástupci žáků využívají nabízených služeb v omezené míře, přesto jsou o možnostech spolupráce průběžně důsledně informováni. Preventivní strategii, rozpracovanou v Minimálním preventivním programu, škola realizuje ve spolupráci s okresním metodikem prevence a PPP Bruntál, organizací Open House a v součinnosti s Policií ČR, sociálním odborem města a Střediskem výchovné péče. Škola dlouhodobě spolupracuje (jako jediná ve městě Krnov) při tvorbě a realizaci Komunitního plánování sociálních služeb a také se po boku středisek Slezské diakonie každoročně zúčastňuje veletrhu sociálních služeb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

21 10. Hospodaření školy za rok 2012 Část I. Výnosy Celkové výnosy ,75 z toho dotace MŠMT ,80 z toho účelová dotace normativní dotace ,00 účelová dotace - asistent pedagoga ,00 Spolu to zvládnem ,80 projekt Podpora zavádění expr.terapií do výuky žáků ,00 ÚP-koordinátor veřejné služby ,00 poplatky od rodičů žáků -školné 83400,00 poplatky od rodičů žáků -doprava 53600,00 zúčtování fondů - fond rezerv-dary 2069,00 ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb. 38 odst.9,čús 413 bod 4.1.4) 37873,00 úroky 108,95 Část II. Náklady Neinvestiční náklady celkem ,90 z toho mzdové náklady ,00 zdravotní a sociální pojištění ,00 úrazové pojištění zaměstnanců 22706,00 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 33990,00 učebnice a učební pomůcky ,10 náklady na vzdělávání 46652,00 ostatní provozní náklady ,80 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 239,85 Investiční výdaje 0,00 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

22 Závěr: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie je jediná škola v Krnově, která se zabývá výukou a rozvojem osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto prvenství s sebou nese velkou zodpovědnost za kvalitní práci pedagogů i ostatních pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zahájit práci na komplexní reformě ŠVP a pomocí kurzů, seminářů a mentoringu nasměrovat učitele ke změně učebního stylu směrem k respektující výchově a kritickému myšlení. Škola se také velmi intenzivně pustila do preventivní činnosti a podpořila četné preventivní programy, které podle vyhodnocení okresního metodika prevence vedly ke snížení agresivity žáků a jejich vědomému zapojení do života školy. Pracovníkům školy se povedlo uspořádat spoustu školních i mimoškolních akcí pro žáky i rodiče a dbali na důslednou environmentální výchovu žáků tak, aby vnímali svou vlastní zodpovědnost za životní prostředí. V budově školní družiny na Hlubčické ulici došlo k celkové rekonstrukci cvičné kuchyňky, kde žáci v současnosti velmi rádi tráví výuku pracovních činností vaření. Došlo rovněž k modernizaci počítačové učebny s interaktivní tabulí a učebny hudební výchovy. V průběhu letních prázdnin jsme nechali vymalovat přízemí a první patro budovy školy na Hlubčické ulici. Zatím se navzdory preventivním opatřením nepodařilo výrazněji omezit negativní jevy jako je kouření a neplnění školní docházky, na což se chceme v příštím školním roce zaměřit. Mimo to je také třeba řešit stav elektroinstalace, vodovodních kohoutků a oken. Máme v plánu dokončit reformu ŠVP a v budoucnu zavést do výuky předmět etické a dramatické výchovy. Začátkem školního roku 2013/2014 také počítáme se startem projektu Žákovský parlament ve spolupráci s Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty při ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Nadále chceme podporovat pedagogy ve zkvalitňování práce prostřednictvím koučování, mentoringu a dalšího vzdělávání. Jedním z našich dlouhodobých cílů je i založení střední praktické školy pro žáky s těžkým postižením. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2036/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Soukromá základní škola speciální pro

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-443/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 880/13,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více