VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Struktura vychází z 10 odst.3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2012/2013, základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy na pedagogické radě dne Zpracovala dne Bc. Barbora Klečková asistentka ředitele školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Předmluva Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s křesťanskými hodnotami. Výuka probíhá na dvou pracovištích v Krnově. V praxi školy jde o děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, mnohdy s poruchou hybnosti a smyslového vnímání. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků, jejich kladný přístup k dalšímu vzdělávání a schopnost kreativního myšlení. Ve školním roce 2012/2013 se proto pracovníci školy intenzivně věnovali osobnímu růstu, aby vyšli vstříc specifickým potřebám každého dítěte a vytvořili tak příznivé klima pro jeho všestranný rozvoj. Jen život, který žijeme pro druhé, má smysl. Albert Einstein Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

3 1. Charakteristika školy Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy. 1.1 Základní informace o škole Název školy: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Adresa školy: SPC 54, Krnov Právní forma: školská právnická osoba IČO: DIČ: Identifikátor školy: Bankovní spojení: / 0100 Statutární orgán: Mgr. Svatopluk Chlápek Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele: SPC 54 - Bc. Dana Dančiová Hlubčická 11 - Mgr. Helena Bajcarová Kontakt: tel.: datová schránka - rvyjqka web: Místa výkonu činnosti školy: 1) ZŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 2) MŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 3) ZŠ praktická - Hlubčická 11, Krnov (od ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

4 Organizace MŠ a ZŠ Slezské diakonie sdružuje: Mateřská škola speciální IZO Základní škola speciální IZO Mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC 54 v Krnově se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vícečetným postižením ve věku 3 až 26 let. Jedná se o děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, žáky s pervazivními poruchami a další. Základní škola praktická IZO Praktická škola základní na Hlubčické ulici 11 v Krnově se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehčími mentálními poruchami, ADHD, apod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

5 Školní družina IZO Na obou pracovištích (SPC 54 i Hlubčická 11) pracuje také školní družina, která žákům nabízí odpolední aktivity Zřizovatel školy Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma: Statutární orgán: Slezská církev evangelická a.v. Na Nivách 7, Český Těšín církevní organizace Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a.v. Kontakt: tel.: web: Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu s Příkazní smlouvou pověřena Slezská diakonie Příkazník Název zřizovatele: Slezská diakonie Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, Český Těšín Právní forma: církevní organizace Statutární orgán: Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka Kontakt: tel.: web: 2. Materiální a technické vybavení pracovišť školy Škola sídlí na dvou místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na SPC 54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektu na Hlubčické ulici 11, se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

6 2.1 Materiálně - technické podmínky školy na SPC 54 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Speciální pomůcky Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 4, 2, 2 Škola ke své práci využívá keramickou dílnu, cvičného bytu-kuchyňky a rehabilitací ve středisku Benjamín. Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby jednotlivých žáků (často musí být vyroben přímo na zakázku). Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i sportu. Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými dostupnými učebnicemi. V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, speciálním software, popřípadě s dalšími speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 10 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních rehabilitačních, manipulačních a dopravních pomůcek. K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v Zahradě setkávání. Díky spolupráci se školami v Krnově je možné využívat tělocvičen městem Krnovem zřizovaných škol Žižkova ul. a Dvořákův okruh. Díky spolupráci se ZŠ na Žižkově ulici mohou žáci využívat plnohodnotnou učebnu k výuce dílenských prací. Práce na pozemku je možno realizovat přímo v zahradě školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

7 2.2. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 11 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Pozemky, odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny 8, 2, 3 Škola ke své práci využívá cvičnou dílnu, zcela novou, moderní kuchyňku, multimediální počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, multimediální učebnu hudební výchovy, k dispozici je také školní knihovna. Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je v některých případech vyroben přímo na zakázku. Fond učebních pomůcek a hraček se průběžně doplňoval s ohledem na aktuální potřeby žáků. K dispozici bylo standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní fotbal, boxovacím pytel s příslušenstvím. Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku na praktické škole, které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy pro jednotlivé předměty. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 5 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Každý učitel má notebook, který využívá při výuce i přípravě na ni. V učebně hudební výchovy a ve školní družině je plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také fotoaparát a videokamera. Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou. K dispozici jsou 2 menší tělocvičny s vhodným sportovním vybavením a školní hřiště. Pro žáky jsou v areálu školy dostupné cvičné dílny s odpovídajícím nářadím, splňující bezpečnostní normy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

8 3. Školská rada 3. 1 Školská rada Datum zřízení: Předseda školské rady: Mgr. Petr Janošík Členové školské rady: za Slezskou diakonii: Zuzana Hazan, Mgr. Dagmar Siudová za učitele: Bc. Jana Horáčková, Mgr. Petr Janošík za rodiče: Milada Bryndačová, Renata Luxová Ve školním roce 2012/2013 se Školská rada sešla celkem dvakrát. Jednání se realizovalo vždy v prostorách školy na SPC 54, v dopoledních hodinách. Členům rady tak byla umožněna návštěva ve výuce, seznámení se se specifickými potřebami žáků, rozhovory s ostatními pedagogickými pracovníky. Bylo jim také umožněno nahlížení do pedagogické dokumentace a evidence terapeutických aktivit. Školská rada se zabývala organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol, možnostmi plynoucími z jejich spojení a probrala otázku dalšího rozvoje obou pracovišť, konkrétně se seznámila s projekty EVS, jež by měly vést ke vzniku multifunkčního hřiště a zookoutku v prostoru školní zahrady na Hlubčické ulici. Představeny byly dobrovolnice Evropské dobrovolnické služby z Ukrajiny a Německa, které ve školním roce 2012/2013 působily na pracovišti na SPC 54. Rada se informovala o úpravách v ŠVP, zabývala se prezentací organizace na veřejnosti, v médiích, možnostmi zapojení se do celostátních soutěží. Zamýšlela se také nad otázkami rodičů, kam s dětmi po ukončení povinné školní docházky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

9 4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Úplná základní škola měla ve školním roce 2012/2013 na SPC 54 čtyři třídy ZŠ speciální + jednu třídu MŠ speciální a na Hlubčické 11 šest tříd ZŠ praktické. Výuka žáků základní školy speciální probíhala podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22, Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Přípravný stupeň ZŠ speciální Pomalý a důležitý krok č. j.: 2011/27 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j /03-24., nově také dle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život č.j.r-2010/2013. Na škole probíhala také výuka žáků podle ŠVP Porozumění C/01 Základní škola. Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2012/ Vzdělávací programy SPC 54 - dobíhající Název Číslo jednací Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy 24035/9722 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 15988/ Vzdělávací programy SPC 54 dle RVP Název Číslo jednací Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Pomalý a důležitý krok 2011/27 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/ Vzdělávací programy Hlubčická 11 Název Číslo jednací Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/01 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

10 5. Informace o organizaci výchovně vzdělávacího procesu, zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Údaje o přijímání žáků K zápisu do prvního ročníku dne 7. února 2013 přišlo 0 žáků. 5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a organizaci tříd Celkové hodnocení a klasifikace žáků ZŠ praktická HLB: Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Opakují Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování Stupeň z chování Počet žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

11 Celkový počet omluvených hodin ve škole: 3655, průměr na jednoho žáka 61,95. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 199, průměr na jednoho žáka 3,37. Děti se ve třídách vzdělávají podle svým mentálních a fyzických možností. Společně naplňují obsah výuky daný plánem, dokáží si vzájemně pomoci, tolerují se navzájem, motivují se k dalším výkonům, rychleji se učí samostatnosti. Přehled žáků školy na SPC 54 pro školní rok 2012/2013 Počet žáků ZŠ praktická 2 ZŠ speciální 16 Přípravný stupeň ZŠ 3 MŠ 6 Celkem 27 Organizace výuky: na SPC 54 jsou třídy sestaveny z žáků s různými postiženími. Celkem byly 4 třídy ZŠ speciální a jedna třída MŠ speciální. V každé třídě pracoval učitel spolu s asistentem pedagoga. Přehled žáků školy na Hlubčické 11 pro školní rok 2012/2013 (jen ZŠ praktická) Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,33 2. stupeň ,66 Celkem ,99 Školní družina ŠD SPC 54 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem ŠD Hlubčická 11 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 5.3 Údaje o absolventech a přijímacím řízení na střední školy Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník Nižší ( 8.) ročník 4 25 Celkem Školní rok 2012/2013 SOŠ SOU Nepokračují Počty podaných přihlášek (obory-8xe, 2xH) 6. Údaje o pracovnících školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele SPC: Bc. Dančiová Dana Zástupce ředitele Hlubčická: Mgr. Helena Bajcarová Pedagogičtí pracovníci SPC Pedagogičtí pracovníci Hlubčická Učitelé: Učitelé: MŠ Bc. Dančiová Dana 1., 2., 5. tř. Bc. Komendová Gabriela 1.tř. Mgr. Mičanová Zdeňka 3.tř. Mgr. Stuchlíková Pavla 2.tř. Nečasová Blanka 4.tř. Mgr. Helena Bajcarová 3.tř. Mgr. Nováková Veronika 6., 7. tř. Mgr. Muroňová Martina 4.tř. Bc. Wasserbauerová Nela 8.tř. Bc. Marienková Simona 9.tř. Mgr. Češková Jana Asistenti: Bez tř. Mgr. Tomášek Jiří MŠ Bc. Machálková Dita Bez tř. Mgr. Janošík Petr 1.tř./ŠD Juríčková Lenka 3.tř. Sopčáková Gabriela Asistenti: 3.tř. Jurčáková Ludmila 1., 2., 5. tř. Bc. Klečková Barbora 4.tř. Zámečníková Zuzana 4.tř. Holoušová Iveta Nepedagogičtí pracovníci Administrativa: Štěpánová Irena Úklid: Wendová Marie Cínnová Jarmila Výuku a organizaci obou pracovišť zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 23 zaměstnanců školy, z toho 13 učitelů (7 s kvalifikací speciální pedagogika, 2 si vzdělání aktuálně doplňují, ostatní mají podány přihlášky ke studiu), 7 asistentů pedagoga, 1 správní zaměstnanec a 2 pracovníci zajišťující úklid. Dále pak škola zaměstnávala 9 externích zaměstnanců. V průběhu školního roku školu opustilo 7 zaměstnanců, přijato bylo 6 zaměstnanců. Ke dni převzal funkci zástupce ředitele pro školu na Hlubčické ulici Ing. Otto Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 Vnuk, který si v současnosti doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Funkci školního metodika prevence zajišťovala Mgr. Zdeňka Mičanová, funkci výchovného poradce ředitel školy Mgr. Svatopluk Chlápek Údaje o DVPP včetně vedoucích pracovníků Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dalšího vzdělávání je dlouhodobou prioritou školy. Ve školním roce 2012/2013 proto absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy dohromady 49 odborných seminářů a kurzů. Bez cestovních výdajů činila celková suma nákladů za vzdělávání Kč. V únoru 2012 se vedení školy zapojilo do vzdělávacího projektu pro řídící pracovníky Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy (Mentor). Ukončení realizace projektu je Tabulka Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Krajská konference k prevenci rizikových 1 Mičanová Zdeňka forem chování MSK Chlápek Between Ladoga and Onega-EVS SALTO-ECCA Svatopluk Evropská dobrovolnická služba Dančiová Dana Učící se škola Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Chlápek 4 Svatopluk MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava 5 Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Ostrava Chlápek MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava Svatopluk Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději-podzim, zima Kvic Ostrava Wasserbauerová Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, N. Aspergerův syndrom Kvic Opava Zámečníková Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, Zuzana Aspergerův syndrom Kvic Opava Chlápek Svatopluk Konf.řed.C-Velehrad ČBK Praha Dančiová Dana Pohádky trochu jinak Kvic Opava Nečasová Blanka Asistent pedagoga Kvic Opava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 16 Zámečníková Asistent pedagoga Kvic Opava Zuzana Bajcarová Helena Mapa-právní vědomí ve školském prostředí Kvic Opava Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Stuchlíková Pavla Setkání EVS SD Český Těšín Horáčková Jana Setkání EVS SD Český Těšín Machálková Dita dítě se syn.hyperak.v MŠ Zřetel s.r.o. Brno Bajcarová Helena DC - Učící se škola, Ostrava Centrum dalšího vzděl. PedF OU Chlápek Centrum dalšího DC - Učící se škola, Ostrava Svatopluk vzděl. PedF OU Chlápek Svatopluk Hodnocení pedagogů NIDV - Ostrava Machálková Dita aromaterapeutická masáž In Park Ostrava Vítkovice Holoušová Iveta Metodická poradna Kvic Opava Holoušová Iveta Hrou k poznání i k zábavě Kvic Opava Češková Jana Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Bajcarová Helena Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Češková Jana Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 32 Holoušová Iveta Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 33 Stuchlíková Pavla Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Škola hrou,mgr.hana Sedláčková Stuchlíková Pavla Mičanová Zdeňka Hry s hudbou Kvic Ostrava Stuchlíková Pavla Genetická metoda od A do Z 37 Nováková Veronika 38 Nováková Veronika 39 Nováková Veronika 40 Muroňová Martina školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Akademie moderního vzdělávání PAS a MR Kap. Vajdy, Ostrava Hravá logopedie v praxi Kvic NJ Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Češková Jana Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Mičanová Zdeňka Hra na djembe ŠVČ Krnov Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději- jaro, léto Kvic Opava Mičanová Zdeňka Zvol si život ACET ČR-pobočka 17., MSK Bruntál Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Opava Muroňová Tvořivá škola, o.s. Matematika činnostně ve 2. ročníku Martina činnostní učení Holoušová Iveta Matematika činnostně ve 2. ročníku Tvořivá škola, o.s Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 činnostní učení 48 Holoušová Iveta Tvoření z recyklomateriálů Kvic Opava Sfumato prevence a reedukace špatně Kvic Ostrava, Na 49 Stuchlíková Pavla čtoucích dětí Hradbách Údaje o aktivitách a prezentaci školy V průběhu celého školního roku se žáci Mateřské školy a základní školy Slezské diakonie zúčastňovali různých kulturních, vědomostních a sportovních akcí, při nichž prokázali velkou houževnatost a nadání. Za zmínku stojí zejména účast v soutěži Začarovaná písnička, kterou pořádal opavský Rotary Club International. Žákyně osmé třídy praktické školy, Barbora Danihelová se v ní prozpívala až do celostátního finále. Ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří Okresního mysliveckého spolku v Bruntále zazářila na 2. místě Nikola Stejskalová z osmé třídy a na 3. místě Jiří Novák ze sedmé třídy praktické školy. Velmi dobře reprezentovali školu žáci také na sportovních soutěžích. Katrin Stašková ze sedmé třídy a Adéla Králová z osmé třídy získaly pro školu zlaté medaile na atletických závodech v Bruntále, v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů pak stála na nejvyšším stupni vítězů opět Katrin Stašková, první místo obsadil i žák třetí třídy Tadeáš Lux a třetí místo pak získal David Červeňák. Velkou míru solidarity prokázaly děti ze šesté, sedmé a deváté třídy, když se v průběhu února a března 2013 s velkým nadšením pustily do projektu Pohledy pro Zdeničku. Sedmadvacetiletá Zdenka byla dlouhodobě hospitalizovaná v izolovaném pokoji nemocnice v Hradci Králové se zákeřnou autoimunitní nemocí, která jí znemožnila téměř veškerý kontakt s okolním světem. Naši žáci jí proto poslali množství pohledů se vzkazy pro útěchu i pobavení. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 7.1. Údaje o významných akcích pořádaných pro veřejnost Kulturní a vědomostní akce Datum konání Název akce Místo konání Benefiční koncert Slezské diakonie Krnov Pěvecká soutěž Eurotopia Opava školní kolo Talentmánie Krnov Zlatokopové Bruntál okresní kolo Talentmánie Krnov Cyril a Metoděj na Moravě - výtv. soutěž Prostějov Pohled pro Zdeničku Mé toulky za zvěří - výtv. soutěž Bruntál Začarovaná písnička - celostátní kolo Opava Pasování na čtenáře krnovské knihovny Krnov Minivernisáž v Městské knihovně Krnov Krnov Den Země Krnov Krásná jako kvítka, je ta země - výtvarná soutěž Havířov Sportovní soutěže Datum konání Název akce Místo konání Vybíjená Rýmařov Atletické závody Bruntál Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Krnov Fotografie ze všech školních akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: Informace vztahující se k činnosti školy lze nalézt také na webovém portálu Bruntálského a Krnovského Deníku a také v archivu Krnovských listů, které vydává Městský úřad Krnov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 7.2 Údaje o zapojení školy do projektů Ovoce do škol Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. Žáci prvního stupně jedenkrát do měsíce dostávají zdravou svačinku formou ovocného košíku. Recyklohraní aneb ukliďme svět Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především přírodovědného zaměření. Mládež v akci Program Mládež v akci roční dobrovolnická služba z Německa a Ukrajiny proběhl na naší škole právě v roce 2012/2013. Na pracovišti v SPC 54 působily dvě dobrovolnice z Ukrajiny a Německa, které pomáhaly s prací s dětmi s těžšími formami postižení. EU peníze školám Škola je zapojena do projektu financování asistenta pedagoga v rámci programu Investice do rozvoje vzdělávání. Komplexní program podpory pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt v rámci ESF, který se zaměřuje na doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní program realizuje Reintegra na základě těchto aktivit: 1) terénní pracovník odpovědný za komunikaci s rodinami a posilující asistenčně vzdělávací proces ve škole a CNP. 2) provoz CNP Klubu devítka zajištující následnou péči o žáky se sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená kvalifikovaným vychovatelem 3) provoz vzdělávacího centra Klub pětka zajištující následnou péči o žáky ze sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená pedagogy a AP přímo ve škole 4) vzdělávání pedagogů v problematice specifické práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo doučování v rámci projektu 29 žáků, převážně ze ZŠ a MŠ Slezské diakonie. Doba realizace programu: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 9. Spolupráce s rodinami, městem, veřejností Škola poskytuje v dostatečné míře informace a poradenskou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní preventistka sociálně patologických jevů, třídní učitelé a konzultační tým). Ve škole je možnost využít služeb externího logopeda, který dochází jedenkrát v týdnu. Prolínáním činností uvedených pracovníků je vytvořen systém všestranné podpory žáků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, profesního poradenství, při změně vzdělávacího programu i v oblasti zajištění bezpečného prostředí. Činnost školního poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou stanoveny další postupy. Zákonní zástupci žáků využívají nabízených služeb v omezené míře, přesto jsou o možnostech spolupráce průběžně důsledně informováni. Preventivní strategii, rozpracovanou v Minimálním preventivním programu, škola realizuje ve spolupráci s okresním metodikem prevence a PPP Bruntál, organizací Open House a v součinnosti s Policií ČR, sociálním odborem města a Střediskem výchovné péče. Škola dlouhodobě spolupracuje (jako jediná ve městě Krnov) při tvorbě a realizaci Komunitního plánování sociálních služeb a také se po boku středisek Slezské diakonie každoročně zúčastňuje veletrhu sociálních služeb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

21 10. Hospodaření školy za rok 2012 Část I. Výnosy Celkové výnosy ,75 z toho dotace MŠMT ,80 z toho účelová dotace normativní dotace ,00 účelová dotace - asistent pedagoga ,00 Spolu to zvládnem ,80 projekt Podpora zavádění expr.terapií do výuky žáků ,00 ÚP-koordinátor veřejné služby ,00 poplatky od rodičů žáků -školné 83400,00 poplatky od rodičů žáků -doprava 53600,00 zúčtování fondů - fond rezerv-dary 2069,00 ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb. 38 odst.9,čús 413 bod 4.1.4) 37873,00 úroky 108,95 Část II. Náklady Neinvestiční náklady celkem ,90 z toho mzdové náklady ,00 zdravotní a sociální pojištění ,00 úrazové pojištění zaměstnanců 22706,00 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 33990,00 učebnice a učební pomůcky ,10 náklady na vzdělávání 46652,00 ostatní provozní náklady ,80 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 239,85 Investiční výdaje 0,00 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

22 Závěr: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie je jediná škola v Krnově, která se zabývá výukou a rozvojem osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto prvenství s sebou nese velkou zodpovědnost za kvalitní práci pedagogů i ostatních pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zahájit práci na komplexní reformě ŠVP a pomocí kurzů, seminářů a mentoringu nasměrovat učitele ke změně učebního stylu směrem k respektující výchově a kritickému myšlení. Škola se také velmi intenzivně pustila do preventivní činnosti a podpořila četné preventivní programy, které podle vyhodnocení okresního metodika prevence vedly ke snížení agresivity žáků a jejich vědomému zapojení do života školy. Pracovníkům školy se povedlo uspořádat spoustu školních i mimoškolních akcí pro žáky i rodiče a dbali na důslednou environmentální výchovu žáků tak, aby vnímali svou vlastní zodpovědnost za životní prostředí. V budově školní družiny na Hlubčické ulici došlo k celkové rekonstrukci cvičné kuchyňky, kde žáci v současnosti velmi rádi tráví výuku pracovních činností vaření. Došlo rovněž k modernizaci počítačové učebny s interaktivní tabulí a učebny hudební výchovy. V průběhu letních prázdnin jsme nechali vymalovat přízemí a první patro budovy školy na Hlubčické ulici. Zatím se navzdory preventivním opatřením nepodařilo výrazněji omezit negativní jevy jako je kouření a neplnění školní docházky, na což se chceme v příštím školním roce zaměřit. Mimo to je také třeba řešit stav elektroinstalace, vodovodních kohoutků a oken. Máme v plánu dokončit reformu ŠVP a v budoucnu zavést do výuky předmět etické a dramatické výchovy. Začátkem školního roku 2013/2014 také počítáme se startem projektu Žákovský parlament ve spolupráci s Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty při ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Nadále chceme podporovat pedagogy ve zkvalitňování práce prostřednictvím koučování, mentoringu a dalšího vzdělávání. Jedním z našich dlouhodobých cílů je i založení střední praktické školy pro žáky s těžkým postižením. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Struktura vychází z 10 odst.3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor: 600022226 Termín konání inspekce: 7. 8. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více