VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Struktura vychází z 10 odst.3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2012/2013, základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok Pedagogičtí pracovníci školy byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy na pedagogické radě dne Zpracovala dne Bc. Barbora Klečková asistentka ředitele školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1

2 Předmluva Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s křesťanskými hodnotami. Výuka probíhá na dvou pracovištích v Krnově. V praxi školy jde o děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, mnohdy s poruchou hybnosti a smyslového vnímání. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků, jejich kladný přístup k dalšímu vzdělávání a schopnost kreativního myšlení. Ve školním roce 2012/2013 se proto pracovníci školy intenzivně věnovali osobnímu růstu, aby vyšli vstříc specifickým potřebám každého dítěte a vytvořili tak příznivé klima pro jeho všestranný rozvoj. Jen život, který žijeme pro druhé, má smysl. Albert Einstein Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 2

3 1. Charakteristika školy Hlavní činnost organizace je vymezena zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy. 1.1 Základní informace o škole Název školy: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Adresa školy: SPC 54, Krnov Právní forma: školská právnická osoba IČO: DIČ: Identifikátor školy: Bankovní spojení: / 0100 Statutární orgán: Mgr. Svatopluk Chlápek Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele: SPC 54 - Bc. Dana Dančiová Hlubčická 11 - Mgr. Helena Bajcarová Kontakt: tel.: datová schránka - rvyjqka web: Místa výkonu činnosti školy: 1) ZŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 2) MŠ speciální - SPC 54, Krnov (od ) 3) ZŠ praktická - Hlubčická 11, Krnov (od ) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 3

4 Organizace MŠ a ZŠ Slezské diakonie sdružuje: Mateřská škola speciální IZO Základní škola speciální IZO Mateřská škola speciální a základní škola speciální na SPC 54 v Krnově se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků s vícečetným postižením ve věku 3 až 26 let. Jedná se o děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, žáky s pervazivními poruchami a další. Základní škola praktická IZO Praktická škola základní na Hlubčické ulici 11 v Krnově se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehčími mentálními poruchami, ADHD, apod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 4

5 Školní družina IZO Na obou pracovištích (SPC 54 i Hlubčická 11) pracuje také školní družina, která žákům nabízí odpolední aktivity Zřizovatel školy Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma: Statutární orgán: Slezská církev evangelická a.v. Na Nivách 7, Český Těšín církevní organizace Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a.v. Kontakt: tel.: web: Výkonem zřizovatelských pravomocí a povinností byla v souladu s Příkazní smlouvou pověřena Slezská diakonie Příkazník Název zřizovatele: Slezská diakonie Adresa zřizovatele: Na Nivách 7, Český Těšín Právní forma: církevní organizace Statutární orgán: Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., ředitelka Kontakt: tel.: web: 2. Materiální a technické vybavení pracovišť školy Škola sídlí na dvou místech v Krnově: v bezbariérovém objektu s terasou a zahradou na SPC 54, sdíleném se střediskem Benjamín a v objektu na Hlubčické ulici 11, se dvěma budovami školy a školní družiny, dále garáží, zahradou a školním hřištěm. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 5

6 2.1 Materiálně - technické podmínky školy na SPC 54 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Speciální pomůcky Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 4, 2, 2 Škola ke své práci využívá keramickou dílnu, cvičného bytu-kuchyňky a rehabilitací ve středisku Benjamín. Nábytek respektuje speciální a individuální potřeby jednotlivých žáků (často musí být vyroben přímo na zakázku). Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních pomůcek k výuce, hře i sportu. Většina učebních materiálů je pedagogy vyráběna dle potřeb konkrétního dítěte za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Tyto materiály jsou doplňovány vhodnými dostupnými učebnicemi. V každé třídě je k dispozici PC s dotykovou obrazovkou, speciálním software, popřípadě s dalšími speciálními pomůckami. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 10 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Vzhledem k postižením jednotlivých žáků je nutné mít ve vybavení školy množství speciálních rehabilitačních, manipulačních a dopravních pomůcek. K dispozici jsou terasy přímo přístupné ze tříd, zahrada společná se střediskem Benjamín a dětské hřiště v Zahradě setkávání. Díky spolupráci se školami v Krnově je možné využívat tělocvičen městem Krnovem zřizovaných škol Žižkova ul. a Dvořákův okruh. Díky spolupráci se ZŠ na Žižkově ulici mohou žáci využívat plnohodnotnou učebnu k výuce dílenských prací. Práce na pozemku je možno realizovat přímo v zahradě školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 6

7 2.2. Materiálně technické podmínky školy na Hlubčická 11 Učebny, herny, místnosti pro individuální práci Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Pozemky, odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny 8, 2, 3 Škola ke své práci využívá cvičnou dílnu, zcela novou, moderní kuchyňku, multimediální počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, multimediální učebnu hudební výchovy, k dispozici je také školní knihovna. Učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který je v některých případech vyroben přímo na zakázku. Fond učebních pomůcek a hraček se průběžně doplňoval s ohledem na aktuální potřeby žáků. K dispozici bylo standardní sportovní vybavení, dětská kola, kuželky, stolní fotbal, boxovacím pytel s příslušenstvím. Pedagogové využívají učebnice vhodné pro výuku na praktické škole, které doplňují podle potřeby učebními materiály, jež si tvoří sami za pomoci výpočetní, tiskové a kopírovací techniky. Ve škole je IKT učebna s interaktivní tabulí a 13 PC, z nichž každý má nainstalovaný balík MS Office a speciální výukové programy pro jednotlivé předměty. Ve školním roce 2012/2013 bylo pořízeno 5 ipadů, sloužící žákům k rozvíjení počítačové gramotnosti. Každý učitel má notebook, který využívá při výuce i přípravě na ni. V učebně hudební výchovy a ve školní družině je plazmový televizor, k dispozici jsou přenosné reproduktory s mikrofonem, využívané při různých školních akcích, také fotoaparát a videokamera. Školní pozemek zahrnuje zahradu se záhony pro výpěstky žáků, několik laviček pro odpočinek, lezeckou stěnu a školní hřiště s fotbalovými brankami, košem na basketball a běžeckou dráhou. K dispozici jsou 2 menší tělocvičny s vhodným sportovním vybavením a školní hřiště. Pro žáky jsou v areálu školy dostupné cvičné dílny s odpovídajícím nářadím, splňující bezpečnostní normy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 7

8 3. Školská rada 3. 1 Školská rada Datum zřízení: Předseda školské rady: Mgr. Petr Janošík Členové školské rady: za Slezskou diakonii: Zuzana Hazan, Mgr. Dagmar Siudová za učitele: Bc. Jana Horáčková, Mgr. Petr Janošík za rodiče: Milada Bryndačová, Renata Luxová Ve školním roce 2012/2013 se Školská rada sešla celkem dvakrát. Jednání se realizovalo vždy v prostorách školy na SPC 54, v dopoledních hodinách. Členům rady tak byla umožněna návštěva ve výuce, seznámení se se specifickými potřebami žáků, rozhovory s ostatními pedagogickými pracovníky. Bylo jim také umožněno nahlížení do pedagogické dokumentace a evidence terapeutických aktivit. Školská rada se zabývala organizační a finanční stránkou zajišťující aktivity obou škol, možnostmi plynoucími z jejich spojení a probrala otázku dalšího rozvoje obou pracovišť, konkrétně se seznámila s projekty EVS, jež by měly vést ke vzniku multifunkčního hřiště a zookoutku v prostoru školní zahrady na Hlubčické ulici. Představeny byly dobrovolnice Evropské dobrovolnické služby z Ukrajiny a Německa, které ve školním roce 2012/2013 působily na pracovišti na SPC 54. Rada se informovala o úpravách v ŠVP, zabývala se prezentací organizace na veřejnosti, v médiích, možnostmi zapojení se do celostátních soutěží. Zamýšlela se také nad otázkami rodičů, kam s dětmi po ukončení povinné školní docházky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 8

9 4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Úplná základní škola měla ve školním roce 2012/2013 na SPC 54 čtyři třídy ZŠ speciální + jednu třídu MŠ speciální a na Hlubčické 11 šest tříd ZŠ praktické. Výuka žáků základní školy speciální probíhala podle dobíhajícího vzdělávacího programu Pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j /97 22, Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Přípravný stupeň ZŠ speciální Pomalý a důležitý krok č. j.: 2011/27 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j /03-24., nově také dle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život č.j.r-2010/2013. Na škole probíhala také výuka žáků podle ŠVP Porozumění C/01 Základní škola. Přehled vzdělávacích programů za školní rok 2012/ Vzdělávací programy SPC 54 - dobíhající Název Číslo jednací Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy 24035/9722 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 15988/ Vzdělávací programy SPC 54 dle RVP Název Číslo jednací Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Pomalý a důležitý krok 2011/27 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/ Vzdělávací programy Hlubčická 11 Název Číslo jednací Školní vzdělávací program Porozumění Základní škola C/01 Školní vzdělávací program Učíme se pro život - ZŠ speciální 2010/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 9

10 5. Informace o organizaci výchovně vzdělávacího procesu, zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Údaje o přijímání žáků K zápisu do prvního ročníku dne 7. února 2013 přišlo 0 žáků. 5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a organizaci tříd Celkové hodnocení a klasifikace žáků ZŠ praktická HLB: Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Opakují Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Celkem škola Snížené stupně z chování Stupeň z chování Počet žáků Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

11 Celkový počet omluvených hodin ve škole: 3655, průměr na jednoho žáka 61,95. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 199, průměr na jednoho žáka 3,37. Děti se ve třídách vzdělávají podle svým mentálních a fyzických možností. Společně naplňují obsah výuky daný plánem, dokáží si vzájemně pomoci, tolerují se navzájem, motivují se k dalším výkonům, rychleji se učí samostatnosti. Přehled žáků školy na SPC 54 pro školní rok 2012/2013 Počet žáků ZŠ praktická 2 ZŠ speciální 16 Přípravný stupeň ZŠ 3 MŠ 6 Celkem 27 Organizace výuky: na SPC 54 jsou třídy sestaveny z žáků s různými postiženími. Celkem byly 4 třídy ZŠ speciální a jedna třída MŠ speciální. V každé třídě pracoval učitel spolu s asistentem pedagoga. Přehled žáků školy na Hlubčické 11 pro školní rok 2012/2013 (jen ZŠ praktická) Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,33 2. stupeň ,66 Celkem ,99 Školní družina ŠD SPC 54 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem ŠD Hlubčická 11 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Celkem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

12 5.3 Údaje o absolventech a přijímacím řízení na střední školy Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník Nižší ( 8.) ročník 4 25 Celkem Školní rok 2012/2013 SOŠ SOU Nepokračují Počty podaných přihlášek (obory-8xe, 2xH) 6. Údaje o pracovnících školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

13 Ředitel školy: Mgr. Svatopluk Chlápek Zástupce ředitele SPC: Bc. Dančiová Dana Zástupce ředitele Hlubčická: Mgr. Helena Bajcarová Pedagogičtí pracovníci SPC Pedagogičtí pracovníci Hlubčická Učitelé: Učitelé: MŠ Bc. Dančiová Dana 1., 2., 5. tř. Bc. Komendová Gabriela 1.tř. Mgr. Mičanová Zdeňka 3.tř. Mgr. Stuchlíková Pavla 2.tř. Nečasová Blanka 4.tř. Mgr. Helena Bajcarová 3.tř. Mgr. Nováková Veronika 6., 7. tř. Mgr. Muroňová Martina 4.tř. Bc. Wasserbauerová Nela 8.tř. Bc. Marienková Simona 9.tř. Mgr. Češková Jana Asistenti: Bez tř. Mgr. Tomášek Jiří MŠ Bc. Machálková Dita Bez tř. Mgr. Janošík Petr 1.tř./ŠD Juríčková Lenka 3.tř. Sopčáková Gabriela Asistenti: 3.tř. Jurčáková Ludmila 1., 2., 5. tř. Bc. Klečková Barbora 4.tř. Zámečníková Zuzana 4.tř. Holoušová Iveta Nepedagogičtí pracovníci Administrativa: Štěpánová Irena Úklid: Wendová Marie Cínnová Jarmila Výuku a organizaci obou pracovišť zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 23 zaměstnanců školy, z toho 13 učitelů (7 s kvalifikací speciální pedagogika, 2 si vzdělání aktuálně doplňují, ostatní mají podány přihlášky ke studiu), 7 asistentů pedagoga, 1 správní zaměstnanec a 2 pracovníci zajišťující úklid. Dále pak škola zaměstnávala 9 externích zaměstnanců. V průběhu školního roku školu opustilo 7 zaměstnanců, přijato bylo 6 zaměstnanců. Ke dni převzal funkci zástupce ředitele pro školu na Hlubčické ulici Ing. Otto Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

14 Vnuk, který si v současnosti doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Funkci školního metodika prevence zajišťovala Mgr. Zdeňka Mičanová, funkci výchovného poradce ředitel školy Mgr. Svatopluk Chlápek Údaje o DVPP včetně vedoucích pracovníků Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dalšího vzdělávání je dlouhodobou prioritou školy. Ve školním roce 2012/2013 proto absolvovali pedagogičtí pracovníci včetně vedení školy dohromady 49 odborných seminářů a kurzů. Bez cestovních výdajů činila celková suma nákladů za vzdělávání Kč. V únoru 2012 se vedení školy zapojilo do vzdělávacího projektu pro řídící pracovníky Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy (Mentor). Ukončení realizace projektu je Tabulka Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Krajská konference k prevenci rizikových 1 Mičanová Zdeňka forem chování MSK Chlápek Between Ladoga and Onega-EVS SALTO-ECCA Svatopluk Evropská dobrovolnická služba Dančiová Dana Učící se škola Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Chlápek 4 Svatopluk MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava 5 Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího 24.- vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Ostrava Chlápek MAPA-vzdělávání ředitelů-sepetná Kvic Opava Svatopluk Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději-podzim, zima Kvic Ostrava Wasserbauerová Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, N. Aspergerův syndrom Kvic Opava Zámečníková Strukturované učení u žáků s PAS-VFA, Zuzana Aspergerův syndrom Kvic Opava Chlápek Svatopluk Konf.řed.C-Velehrad ČBK Praha Dančiová Dana Pohádky trochu jinak Kvic Opava Nečasová Blanka Asistent pedagoga Kvic Opava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

15 16 Zámečníková Asistent pedagoga Kvic Opava Zuzana Bajcarová Helena Mapa-právní vědomí ve školském prostředí Kvic Opava Chlápek Centrum dalšího Učící se škola-duo Svatopluk vzděl. PedF OU Bajcarová Helena Učící se škola-duo Centrum dalšího vzděl. PedF OU Stuchlíková Pavla Setkání EVS SD Český Těšín Horáčková Jana Setkání EVS SD Český Těšín Machálková Dita dítě se syn.hyperak.v MŠ Zřetel s.r.o. Brno Bajcarová Helena DC - Učící se škola, Ostrava Centrum dalšího vzděl. PedF OU Chlápek Centrum dalšího DC - Učící se škola, Ostrava Svatopluk vzděl. PedF OU Chlápek Svatopluk Hodnocení pedagogů NIDV - Ostrava Machálková Dita aromaterapeutická masáž In Park Ostrava Vítkovice Holoušová Iveta Metodická poradna Kvic Opava Holoušová Iveta Hrou k poznání i k zábavě Kvic Opava Češková Jana Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Bajcarová Helena Čtením a psaním ke krit.myšlení Kvic Ostrava od Češková Jana Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 32 Holoušová Iveta Zábavné vyučování na I.stupni ZŠ Škola hrou,mgr.hana Sedláčková 33 Stuchlíková Pavla Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Škola hrou,mgr.hana Sedláčková Stuchlíková Pavla Mičanová Zdeňka Hry s hudbou Kvic Ostrava Stuchlíková Pavla Genetická metoda od A do Z 37 Nováková Veronika 38 Nováková Veronika 39 Nováková Veronika 40 Muroňová Martina školení pro supervizory mezinárodních dobrovolníků Akademie moderního vzdělávání PAS a MR Kap. Vajdy, Ostrava Hravá logopedie v praxi Kvic NJ Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Češková Jana Sociální dovednosti a efektivní komunikce Kvic Opava Mičanová Zdeňka Hra na djembe ŠVČ Krnov Mičanová Zdeňka Hudebku mám nejraději- jaro, léto Kvic Opava Mičanová Zdeňka Zvol si život ACET ČR-pobočka 17., MSK Bruntál Mičanová Zdeňka Metodické odpoledne školního preventisty Kvic Opava Muroňová Tvořivá škola, o.s. Matematika činnostně ve 2. ročníku Martina činnostní učení Holoušová Iveta Matematika činnostně ve 2. ročníku Tvořivá škola, o.s Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

16 činnostní učení 48 Holoušová Iveta Tvoření z recyklomateriálů Kvic Opava Sfumato prevence a reedukace špatně Kvic Ostrava, Na 49 Stuchlíková Pavla čtoucích dětí Hradbách Údaje o aktivitách a prezentaci školy V průběhu celého školního roku se žáci Mateřské školy a základní školy Slezské diakonie zúčastňovali různých kulturních, vědomostních a sportovních akcí, při nichž prokázali velkou houževnatost a nadání. Za zmínku stojí zejména účast v soutěži Začarovaná písnička, kterou pořádal opavský Rotary Club International. Žákyně osmé třídy praktické školy, Barbora Danihelová se v ní prozpívala až do celostátního finále. Ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří Okresního mysliveckého spolku v Bruntále zazářila na 2. místě Nikola Stejskalová z osmé třídy a na 3. místě Jiří Novák ze sedmé třídy praktické školy. Velmi dobře reprezentovali školu žáci také na sportovních soutěžích. Katrin Stašková ze sedmé třídy a Adéla Králová z osmé třídy získaly pro školu zlaté medaile na atletických závodech v Bruntále, v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů pak stála na nejvyšším stupni vítězů opět Katrin Stašková, první místo obsadil i žák třetí třídy Tadeáš Lux a třetí místo pak získal David Červeňák. Velkou míru solidarity prokázaly děti ze šesté, sedmé a deváté třídy, když se v průběhu února a března 2013 s velkým nadšením pustily do projektu Pohledy pro Zdeničku. Sedmadvacetiletá Zdenka byla dlouhodobě hospitalizovaná v izolovaném pokoji nemocnice v Hradci Králové se zákeřnou autoimunitní nemocí, která jí znemožnila téměř veškerý kontakt s okolním světem. Naši žáci jí proto poslali množství pohledů se vzkazy pro útěchu i pobavení. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

17 7.1. Údaje o významných akcích pořádaných pro veřejnost Kulturní a vědomostní akce Datum konání Název akce Místo konání Benefiční koncert Slezské diakonie Krnov Pěvecká soutěž Eurotopia Opava školní kolo Talentmánie Krnov Zlatokopové Bruntál okresní kolo Talentmánie Krnov Cyril a Metoděj na Moravě - výtv. soutěž Prostějov Pohled pro Zdeničku Mé toulky za zvěří - výtv. soutěž Bruntál Začarovaná písnička - celostátní kolo Opava Pasování na čtenáře krnovské knihovny Krnov Minivernisáž v Městské knihovně Krnov Krnov Den Země Krnov Krásná jako kvítka, je ta země - výtvarná soutěž Havířov Sportovní soutěže Datum konání Název akce Místo konání Vybíjená Rýmařov Atletické závody Bruntál Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Krnov Fotografie ze všech školních akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: Informace vztahující se k činnosti školy lze nalézt také na webovém portálu Bruntálského a Krnovského Deníku a také v archivu Krnovských listů, které vydává Městský úřad Krnov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

18 7.2 Údaje o zapojení školy do projektů Ovoce do škol Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou Evropské unie. Žáci prvního stupně jedenkrát do měsíce dostávají zdravou svačinku formou ovocného košíku. Recyklohraní aneb ukliďme svět Ekologické aktivity jsou dlouhodobým záměrem školy, proto má na každém patře sběrné kontejnery na papír, plast a elektroniku. Žáci společně s učiteli a dalšími pracovníky školy pravidelně třídí odpad nebo tvoří krásné a nápadité výrobky například z pestrých umělohmotných víček. Environmentální výchova se důsledně promítá i do výuky. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se uplatňuje ve všech předmětech, především přírodovědného zaměření. Mládež v akci Program Mládež v akci roční dobrovolnická služba z Německa a Ukrajiny proběhl na naší škole právě v roce 2012/2013. Na pracovišti v SPC 54 působily dvě dobrovolnice z Ukrajiny a Německa, které pomáhaly s prací s dětmi s těžšími formami postižení. EU peníze školám Škola je zapojena do projektu financování asistenta pedagoga v rámci programu Investice do rozvoje vzdělávání. Komplexní program podpory pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt v rámci ESF, který se zaměřuje na doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní program realizuje Reintegra na základě těchto aktivit: 1) terénní pracovník odpovědný za komunikaci s rodinami a posilující asistenčně vzdělávací proces ve škole a CNP. 2) provoz CNP Klubu devítka zajištující následnou péči o žáky se sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená kvalifikovaným vychovatelem 3) provoz vzdělávacího centra Klub pětka zajištující následnou péči o žáky ze sociálním znevýhodněním, zaměřenou na přípravu na vyučování včetně vypracování domácích úkolů a doučování, vedená pedagogy a AP přímo ve škole 4) vzdělávání pedagogů v problematice specifické práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

19 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo doučování v rámci projektu 29 žáků, převážně ze ZŠ a MŠ Slezské diakonie. Doba realizace programu: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 9. Spolupráce s rodinami, městem, veřejností Škola poskytuje v dostatečné míře informace a poradenskou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní preventistka sociálně patologických jevů, třídní učitelé a konzultační tým). Ve škole je možnost využít služeb externího logopeda, který dochází jedenkrát v týdnu. Prolínáním činností uvedených pracovníků je vytvořen systém všestranné podpory žáků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, profesního poradenství, při změně vzdělávacího programu i v oblasti zajištění bezpečného prostředí. Činnost školního poradenství je pravidelně analyzována, na základě výsledků jsou stanoveny další postupy. Zákonní zástupci žáků využívají nabízených služeb v omezené míře, přesto jsou o možnostech spolupráce průběžně důsledně informováni. Preventivní strategii, rozpracovanou v Minimálním preventivním programu, škola realizuje ve spolupráci s okresním metodikem prevence a PPP Bruntál, organizací Open House a v součinnosti s Policií ČR, sociálním odborem města a Střediskem výchovné péče. Škola dlouhodobě spolupracuje (jako jediná ve městě Krnov) při tvorbě a realizaci Komunitního plánování sociálních služeb a také se po boku středisek Slezské diakonie každoročně zúčastňuje veletrhu sociálních služeb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

21 10. Hospodaření školy za rok 2012 Část I. Výnosy Celkové výnosy ,75 z toho dotace MŠMT ,80 z toho účelová dotace normativní dotace ,00 účelová dotace - asistent pedagoga ,00 Spolu to zvládnem ,80 projekt Podpora zavádění expr.terapií do výuky žáků ,00 ÚP-koordinátor veřejné služby ,00 poplatky od rodičů žáků -školné 83400,00 poplatky od rodičů žáků -doprava 53600,00 zúčtování fondů - fond rezerv-dary 2069,00 ostatní výnosy (z odpisů-vyhl.504/2002 Sb. 38 odst.9,čús 413 bod 4.1.4) 37873,00 úroky 108,95 Část II. Náklady Neinvestiční náklady celkem ,90 z toho mzdové náklady ,00 zdravotní a sociální pojištění ,00 úrazové pojištění zaměstnanců 22706,00 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců 33990,00 učebnice a učební pomůcky ,10 náklady na vzdělávání 46652,00 ostatní provozní náklady ,80 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 239,85 Investiční výdaje 0,00 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

22 Závěr: Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie je jediná škola v Krnově, která se zabývá výukou a rozvojem osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto prvenství s sebou nese velkou zodpovědnost za kvalitní práci pedagogů i ostatních pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 se podařilo zahájit práci na komplexní reformě ŠVP a pomocí kurzů, seminářů a mentoringu nasměrovat učitele ke změně učebního stylu směrem k respektující výchově a kritickému myšlení. Škola se také velmi intenzivně pustila do preventivní činnosti a podpořila četné preventivní programy, které podle vyhodnocení okresního metodika prevence vedly ke snížení agresivity žáků a jejich vědomému zapojení do života školy. Pracovníkům školy se povedlo uspořádat spoustu školních i mimoškolních akcí pro žáky i rodiče a dbali na důslednou environmentální výchovu žáků tak, aby vnímali svou vlastní zodpovědnost za životní prostředí. V budově školní družiny na Hlubčické ulici došlo k celkové rekonstrukci cvičné kuchyňky, kde žáci v současnosti velmi rádi tráví výuku pracovních činností vaření. Došlo rovněž k modernizaci počítačové učebny s interaktivní tabulí a učebny hudební výchovy. V průběhu letních prázdnin jsme nechali vymalovat přízemí a první patro budovy školy na Hlubčické ulici. Zatím se navzdory preventivním opatřením nepodařilo výrazněji omezit negativní jevy jako je kouření a neplnění školní docházky, na což se chceme v příštím školním roce zaměřit. Mimo to je také třeba řešit stav elektroinstalace, vodovodních kohoutků a oken. Máme v plánu dokončit reformu ŠVP a v budoucnu zavést do výuky předmět etické a dramatické výchovy. Začátkem školního roku 2013/2014 také počítáme se startem projektu Žákovský parlament ve spolupráci s Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty při ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Nadále chceme podporovat pedagogy ve zkvalitňování práce prostřednictvím koučování, mentoringu a dalšího vzdělávání. Jedním z našich dlouhodobých cílů je i založení střední praktické školy pro žáky s těžkým postižením. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha Dolní Chabry. Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry. Identifikátor školy: 600 039 846 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Dolní Chabry Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 Dolní Chabry Identifikátor školy: 600 039 846 Termín konání inspekce: 11. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více