VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti materiálně technické podmínky 3. Činnost střediska pravidelná zájmová činnost příležitostná zájmová činnost pobytové akce prázdninová činnost další činnost osvětová a informační činnost organizace soutěží a přehlídek odborná, metodická činnost spontánní činnost 4. Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných 5. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci na veřejnosti programy a projekty zahraniční spolupráce prevence sociálně patologických jevů environmentální výchova vnější partneři ediční a propagační činnost ostatní akce a činnosti 6. Údaje o pracovnících střediska základní údaje o pedagogických pracovnících další údaje o pedagogických pracovnících další údaje o nepedagogických pracovnících věková struktura pedagogických pracovníků personální změny ve školním roce 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy. finanční náklady na DVPP 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Ekonomická část základní údaje o hospodaření přijaté příspěvky a dotace 10. Závěr plnění dlouhodobého záměru rozvoje zařízení předpoklady dalšího vývoje zařízení 11. Přílohy Zpracováno dne: Zpracovaly: Zdeňka Jirková, ředitelka Projednáno dne: Hana Mošnerová, ekonomka

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 Zřizovatel : Středočeský kraj IČO : IZO : Kontakty : telefon : , fax : www : ddmrako.cz ředitelka : Zdeňka Jirková telefon: zástupkyně : Marie Círová telefon: Poslední změna zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: č.j /2012/KUSK Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: K 24. sprnu 2013 nastoupila nová pracovnice na oddělení tělovýchovy a turistiky 2. CHARAKTERISTIKA DDM Rakovník je zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže i dospělých. Jsme příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od a odloučeným pracovištěm v Novém Strašecí. Cílem všech aktivit DDM je vytvoření pestré nabídky zájmových činností, zvláště pro děti a mládež ve volném čase. HLAVNÍ CÍLE A JEJICH PLNĚNÍ a) dle hlavních úkolů: výchovně vzdělávací pestrost nabídky v pravidelné činnosti, příležitostná činnost na stejné úrovni jako v předchozích letech. informační systém - vše zpracováváno na počítači, pravidelně aktualizovány internetová stránky, propagace činnosti ve spolupráci s informačním systémem svazku obcí a informačních bulletinů obou měst (Radnice, Novostrašecký měsíčník) spolupráce s orgány samosprávy velmi dobrá spolupráce s oběma městskými úřady opravy, údržba Nerudova ulice (budova Středočeského kraje)- běžná údržba, Klub DDM (budova Města Rakovníka malování sálu, velká oprava sociálního zařízení) spolupráce s ostatními subjekty tradičně dobrá spolupráce s TJ Loko Rakovník a Sokol Nové Strašecí, ČSOP, LMK... b) dle oblastí: prostorové průběžné úpravy pracoven, opravy stávajícího vybavení materiální počítače, nové vybavení pracovny v Klubu a vybavení ZK personální pro všechny oblasti externí a dobrovolné spolupracovníky propagace péčí pracovníků je pěkná výzdoba prostor s využitím výrobků dětí, rozšíření propagace prostřednictvím ukázek z činnosti na veřejných akcích (vánoční výstavy Lány, Kněževes.) finanční úspěšnost grantů Města Rakovník a Města Nové Strašecí c) dle forem: příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost vzhledem k úspěšnosti projektů měst se podařilo zachovat rozsah této činnosti i její úroveň, velmi dobrá spolupráce je se SZeŠ a botanickou zahradou při organizaci akcí v rámci environmentálního vzdělávání. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost zaznamenala mírný nárůst táborová činnost úspěšné byly tábory pro nejmladší děti, kombinované pěší a cyklo turistiky, velmi dobře naplněné byly příměstské tábory (Léto rakovnických novostrašeckých dětí, keramické týdny, prázdniny v Klubu) 2

3 osvětová a informační činnost (metodická) - rozšířila se účast na akcích, které reprezentují a propagují činnost DDM (výstavy v obcích, prezentace zařízení v regionu ), doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, vzdělání externích pracovníků v projektu K2 NIDM Praha individuální práce - příprava ke krajským kolům soutěží (využití prostor Klubu) spontánní činnost - využití prostor pro amatérské školní soubory (Janek.), menší využití internetu a knihovny, pravidelné využití herního stolu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Struktura zařízení v Rakovníku je dána odbornými odděleními, které si řídí externí pracovníky. Na odloučeném pracovišti v Novém Strašecí trvale pracuje jedna pracovnice. Pedagogické pracovníky a ekonomku přímo řídí ředitelka, externisty a provozní pracovníky zástupkyně. Pedagogičtí pracovníci: Zdeňka Jirková - ředitelka Monika Bechnerová - vedoucí oddělení tělovýchovy Marie Círová - zástupkyně ředitele, vedoucí oddělení propagace a techniky Alena Holá - vedoucí oddělení přírodovědy Miroslava Vondříčková - vedoucí oddělení estetiky a společenských věd Miroslava Donátová - vedoucí Klubu DDM Jitka Samšuková - vedoucí pracoviště v Novém Strašecí Další pracovníci: Hana Mošnerová - ekonomka Jaroslav Vorel - údržbář, domovník, řidič Jana Lochovská - uklizečka ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST je dána organizační strukturou a vnitřními směrnicemi a vnitřním kontrolním systémem ředitelka - pravidelná zasedání pedagogické rady - týdenní porady pracovníků - hospitace u ostatních pracovníků - kontrola ekonomické části a účetnictví zástupkyně - vedení externích spolupracovníků - hospitace u ostatních a externích pracovníků - kontrola autodopravy pedagogičtí pracovníci - hospitace a kontroly dokumentace externích pracovníků VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI hlavní činnost je dána vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, kterou DDM zajišťuje ve všech formách. Doplňkovou činnost neprovozujeme. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Zůstává ve stejném rozsahu. Zlepšuje se estetický vzhled interiérů (nově vybavené prostory herny v klubu, vymalování sálu Klubu), obnova vybavení zájmových kroužků S činností zájmových kroužků v oblasti tělovýchovy jsme závislí na tělocvičnách škol a tělovýchovných jednot stejně tak při organizaci soutěží. Budova Nerudova 504, Rakovník majetek Středočeského kraje - klubovny pro oblast estetiky, deskové hry, keramická dílna s pecí - ředitelství + ekonomka Budova Čermákovy sady 2129, Rakovník majetek Města Rakovník (užíváno na základě nájemní smlouvy za úplatu) - sál s příslušenstvím (soutěže, akce ) - pracovny pro přírodovědu rybáři, nová pracovna chovů - pracovny pro techniku (modeláři, počítače), - přírodovědná knihovna + internet 3

4 - nově zařízená klubovna Budova Základní školy Nové Strašecí majetek Města Nové Strašecí (užíváno na základě nájemní smlouvy za úplatu) - odloučené pracoviště - klubovny pro činnost, kancelář pracovnice Pro hlavní činnost využívá 2 budovy v Rakovníku a 1 budovu v Novém Strašecí, kde má odloučené pracoviště. Krátkodobě pak využívá další prostory (tělocvičny) k soutěžím nebo činnosti zájmových útvarů. Nemáme vlastní turistickou základnu. 3. ČINNOST STŘEDISKA PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Podařilo se udržet rozsah této oblasti činnosti je limitováno finančními prostředky pro oceňování externistů. Největší rozsah máme v tělovýchovné činnosti, o kterou je největší zájem. Rozšířila se činnost v oblasti přírodovědy a estetiky. Náborová akce v září napomáhá naplnit nabízené zájmové kroužky. Celkem pracovalo 77zájmových útvarů 853 s dětmi, mládeží a dospělými. Oproti posledním rokům mírný nárůst. V oblasti tělovýchovy již dlouhá léta spolupracujeme s TJ Loko a v ní sdruženými kluby a oddíly, TJ HC Rakovník, TJ Sokol Nové Strašecí, v oblasti techniky s LMK Rakovník. DDM Rakovník Oblast 2008/ / / / / /14 ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy Tělovýchova 19/210 18/205 15/170 16/205 15/188 16/213 Technika 3/23 3/25 4/22 3/23 3/21 3/21 Přírodověda 4/27 3/24 5/26 5/38 4/50 4/62 Est.+spol.vědy 15/209 16/201 16/238 17/215 18/227 19/221 Pracoviště Nové Strašecí Oblast 2008/ / / / / /14 ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy Tělovýchova 14/157 12/124 16/148 15/152 16/177 24/255 Technika 1/5 1/5 0/0 0/0 1/7 1/9 Přírodověda 1/6 1/6 1/6 1/6 1/7 2/12 Estetika 7/74 6/44 10/68 11/76 8/60 8/61 Název zájmového útvaru Počet Vedoucí Interní (IP) účastníků zájmového útvaru Externí (EP) RAKOVNÍK Tělovýchova a turistika Celkem 16 ZÚ 213 členů Volejbal I. 16 Jirková,Horníková IP/EP* Volejbal II. 15 Bechnerová, Jirková IP Florbal 25 Správka, Moučka, Opatová EP/EP* Cykloturistika 6 Opatová, Kreisslová EP* Lední hokej I. 15 Volentič EP* Lední hokej II. 15 Veselý EP* Pozemní hokej I. 12 Beneš EP* Pozemní hokej II. 12 Salačová EP* Pozemní hokej III. 12 Hudečková EP* Pozemní hokej IV. 12 Seemann EP* Pozemní hokej V. 12 Hraba EP* Atletika 22 Suk EP* 4

5 T-ball 9 Podpěra EP* Šachy 7 Satranský, Spilka EP Míčové hry 11 Bechnerová IP Rugby 12 Topinka EP* Přírodověda Celkem 4 ZÚ 62 členů Rybářský 21 Vorel EP* Chovatelský I. 14 Holá IP Chovatelský II. 16 Holá IP Ochranářský 11 Pšenčný EP Technika Celkem 3 ZÚ 21 členů Plastikový modelář 9 Musil EP* Letecký modelář I. 7 Kratochvíl EP* Letecký modelář II. 5 Kratochvíl EP* Estetika a společenské vědy Celkem 19 ZÚ 221členů Klub středověké vojenské historie 5 Domin EP* Kytara I. 9 Círová IP Kytara II. 7 Círová IP Angličtina I. 8 Přibíková EP Angličtina II. 10 Přibíková EP Keramika I. 7 Kvasničková EP* Keramika II. 4 Novotná EP Keramika III. 8 Donátová IP Keramika IV. 4 Černá EP* Keramika V. 8 Vondříčková IP Keramika VI. 15 Vondříčková IP Dramatický 10 Mikesková EP* Lidové tance Borůvky 13 Podobová EP Výtvarný 5 Adamcová EP* Paličkování 9 Holopírková EP* Lidové techniky 9 Kvasničková EP* Lentilky (country tance) 59 Amlerová,Truhlářová,Pšenčná, EP* Brabcová,Pšenčný, Donátová,Truxová Street dance I. 15 Pavlíček EP Street dance II. 16 Kopřivová EP* CELKEM 42 ZÚ 517 NOVÉ STRAŠECÍ Tělovýchova a turistika Celkem 24 ZÚ 255 členů Zumba I. 15 Fialová EP* Zumba II. 15 Fialová EP* Sportovní 5 Zelenková EP* Power joga 10 Frolíková EP Florbal I. 10 Chochola EP* Florbal II. 10 Chochola EP* Florbal III. 10 Hnízdilová EP Florbal IV. 10 Hartman EP Cvičení dětí 18 Thumová EP* Moderní gymnastika 14 Mazancová EP* Pohybová výchova 5 Zelenková EP Sportovní gymnastika 16 Adlt EP Fotbal I. 11 Duchoň EP Fotbal II. 11 Matějovský EP Fotbal III. 11 Freiman EP 5

6 Fotbal IV. 11 Knytl EP Fotbal V. 11 Cafourek EP* TchaiTi 6 Réblová EP* Hokejbal I. 10 Martínek EP Hokejbal II. 10 Lev EP Hokejbal III. 10 Duchoň EP Hokejbal IV. 10 Čížek EP Karate 10 Valeš EP Atletika 6 Černý EP* Přírodověda Celkem 2 ZÚ 12 členů Přírodovědný 6 Samšuková IP Astronomický 6 Kodyš EP Technika Celkem 1 ZÚ Modelářský 8 Starý EP Estetika a společenské vědy Celkem 8 ZÚ 61 členů Klobouček I. (country tance) 10 Jurgovská EP* Klobouček II. (country tance) 9 Jurgovská EP* Výtvarné čarování 12 Buřtová EP Angličtina 5 Svatková EP* Angličtina 8 Svatková EP* Výtvarný Paletka 5 Vágnerová EP* Šikovné ruce 7 Tondrová EP Ruční práce 5 Vernerová EP CELKEM 35 ZÚ 336 * vedoucí jsou z řad pedagogů škol nebo mají pedagogické vzdělání Úspěchy zájmových kroužků: ZK plastikový modelář David Vondráček 4. místo v mezinárodní soutěži v Děčínském Minimaxu, Pantherscupu v Praze a na Padesátce ve Zdicích. ZK Klub středověké vojenské historie Účast na Bitva Buryně nad Ohří, akce Vysoká brána 2013 ZK Lentilky MS Kalkar, Německo 5 x 1. místo, 2x 2. místo MČR Rakovník 5x 1. Místo + další umístění Czech Open Písek 9 x 1. Místo Středočeský taneční pohár 2. místo v OK a 1. místo v KK ZK Klobouček Středočeský taneční pohár 3. Místo v OK - mladší ZK Street dance Středočeský taneční pohár 1. místo v OK, 3. místo v KK ZK atletika 3. místo v KP přípravek ZK pozemní hokej MČR mladší žáci i žákyně 1.místo, starší žákyně - 2. místo ZK volejbal KP kadetek - 2. místo, KP juniorek 2. místo 6

7 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Tato oblast je na stejné úrovni předchozího roku. V oblasti soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených MŠMT jsme úzce spolupracovali s Krajským úřadem Středočeského kraje a zajišťujeme všechna okresní kola pro Rakovník a v tomto roce i krajská kola (volejbal SŠ dívky ). Kladem je nabídka dlouhodobých, pravidelně se opakujících akcí (Neseďme doma). Tato oblast i nadále úzce prolíná spontánní činností. Typ D ostatní soutěže, akce K klubová činnost V-E výlety, exkurze ŠD akce pro ŠD P-V prázdninové a víkendové akce VÝ výstavy Měsíc: IX/13 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 23. ŠD Soutěž zdatnosti M. Donátová 2 ŠD 2. ZŠ 26. ŠD Soutěž zdatnosti M. Donátová 2 ŠD 1. ZŠ D Burza brusle 0 30 M. Donátová 20 veřejnost 25. D Rakovnický sprint M. Bechnerová 3 ZŠ Měsíc: X/13 celkem 4 akce Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 2. D Dopravní soutěž M. Círová 2 Spec.ZŠ 11. K Koncert skupiny Z Davu M. Donátová 4 veřejnost 16. D Rakovnický vytrvalec M. Bechnerová 2,5 ZŠ+SŠ 9. D Pohár Josefa Masopusta M. Bechnerová 6 SŠ 15. D Florbal 4.-5.r M. Bechnerová 5 ZŠ 29. P-V Rádio Relax+ Aguapark Kladno 0 27 J. Samšuková 6 děti 30. P-V Divadlo S+H 0 20 J. Samšuková 5 děti 31. P-V Pohádková země Pičín 0 19 J. Samšuková 7 děti 24. D Stolní tenis M. Bechnerová 5 ZŠ Měsíc: XI/13 celkem 9 akcí ,5 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 8. D Kino Stochov J. Samšuková 4 děti 20. ŠD Podzimní slavnosti J. Samšuková 3 ŠD 19. ŠD Stavebnice M. Círová 1,5 ŠD D Halový fotbal M. Bechnerová 10 ZŠ 27. K Křest CD Small People M. Donátová 3 veřejnost 29. V-E Ohrožené druhy ND 0 19 J. Samšuková 5 veřejnost Měsíc: XII/13 celkem 6 akcí ,5 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie D Florbal M. Bechnerová 6 SŠ 7. D Mikulášská veselice 0 43 M. Círová 4 ZK+ KČT 8. D Vánoční disco 0 90 J. Samšuková 4 děti D Miklášské nadílky J. Samšuková 8 MŠ,ŠD, ZK 9. K Hudební pořad M. Donátová 4 1. ZŠ 2. K Setkání před betlémem M. Donátová 5 veřejnost 10. D Turnaj stolní tenis J. Samšuková 3 děti 7

8 11. ŠD Vánoční disco M. Donátová 2 2. ZŠ 12. D Lentilkovský country bál M. Donátová 5 veřejnost 27. V-E Divadlo S+H 0 20 J. Samšuková 5 děti 30. D Šachový turnaj 0 7 M. Círová 5 děti 31. D Běh J. Cimrmana 0 32 J. Samšuková 4 veřejnost celkem 12 akcí Měsíc: I/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 17. K Malý princ M. Donátová 3 ZŠ 22. D Zimní radovánky J. Samšuková 2 ŠD 21. K Malý princ 0 73 M. Donátová 1 veřejnost 23. D Hádej,hádej Honzíčku M.Círová 4 MŠ 31. P-V Karneval na ledě 0 68 M. Círová 1 děti 21. ŠD Soutěže se stavebnicemi M. Círová 1 ŠD 25. K Muzejní ples 0 45 M. Donátová 4 veřejnost 24. D Soutěž ve zpěvu J. Samšuková 2 ZŠ 21. K Malý princ 0 3 M. Donátová 3 ZŠ +SŠ 31. P-V aquapark kladno 0 38 M. Vondříčková 5 děti celkem 10 akcí Měsíc: II/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 1. K koncert TAKY FANKY 0 82 M. Donátová 3 veřejnost 5. ŠD Karneval M. Donátová 1,5 2. ZŠ 14. D Turnaj ve vybíjené J. Samšuková 3 ZŠ 13. K Já písnička-hudební pořad M. Donátová 3 1.ZŠ 15. D Masopustní průvod M. Donátová 2 veřejnost 10. ŠD Karneval M. Donátová 1 1.ZŠ 14. K Masopustní karneval 0 90 M. Donátová 2 děti 19. D Halový fotbal M. Bechnerová 5,5 SŠ K Taneční M.Donátová veřejnost 21. ŠD Karneval J.Samšuková 3 NS 28. D Zdatné děti J. Samšuková 2 ZŠ 12. C Karlovarský skřivánek M. Vondříčková 4 ZŠ celkem 12 akcí Měsíc: III/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 3. P-V Den v DDM J. Samšuková 5 děti 4. P-V Beckiland Praha J. Samšuková 7 děti 5. P-V Aguapark Kladno J. Samšuková 4 děti 6. P-V Divadlo S+H J. Samšuková 5 děti P-V Hurá prázdniny M. Donátová 40 děti 21. D Švihadlový maraton J. Samšuková 2 ZŠ D Basketbal AND M. Bechnerová 8 ZŠ 20. D Vynášení morény - vítání jara M. Donátová 1 ŠD D Basketbal M. Bechnerová 10 SŠ 25. D Silový čtyřboj M. Bechnerová 4 ZŠ 13. D Hádej, hádej Honzíčku M. Círová 3 ZŠ+MŠ celkem 11 akcí

9 Měsíc: IV/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 2. D Rakovnická laťka M. Bechnerová 6 ZŠ 4. D Dopravní výchova 0 28 J. Samšuková 2 ŠD 9. K Hrátky s hudbou 0 95 M. Donátová 2 veřejnost 9. K Moravské pašije - divadlo M. Donátová 2 ZŠ 19. D Běh Novostrašeckem J. Samšuková 8 veřejnost 23. D Aerobic M. Bechnerová 3 ZŠ 18. P-V Muzeum Čtyřlístku 0 50 M. Círová 10 věřejnost 8. K Moravské pašije - divadlo 0 50 M. Donátová 1,5 veřejnost 7. ŠD Jarní zpívání M. Círová 1 ŠD 2. ZŠ 16. D Dětská porta 0 8 M. Círová 2 ZŠ 29. D Středočeský taneční pohár M. Donátová 3 ZŠ+SŠ 23. C MDC školní kolo J. Samšuková 3 ZŠ 25. D Plaveckoběžecký pohár Z. Jirková 4 ZŠ 17. P-V Velikonoční zvyky 0 30 M. Donátová 7 děti D Burza kol, koleček 0 74 M. Donátová 27 veřejnost 30. D Čarodějnice na Tyršáku M. Donátová 3 veřejnost 30. D Čarodějnice na hřišti J. Samšuková 5 veřejnost 29. ŠD Čarodějnické zápolení M. Donátová 2 ŠD celkem 18 akcí ,5 Měsíc: V/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie D MČR country tance 358 M. Donátová 24 děti 14. C Soutěž mladých zdravotníků M. Donátová 4 ZŠ 27. ŠD Kuličkiáda M. Círová 1 ŠD 1. ZŠ 7. C MC Donaldś Cup M. Bechnerová 5 ZŠ K Stříbrná studánka - divadlo M. Donátová 12 ZŠ+veřejnost 12. D OK plastikových modelářů 0 9 M. Círová 3 ZK 14. V-E Lány - muzeum 0 18 M. Círová 5,5 ZŠ 20. C Dopravní soutěž ml. cyklistů M. Bechnerová 4 ZŠ 16. D Odznak všestrannosti olymp.vítězů M. Bechnerová 4 ZŠ 21. D Atletiky ročník jedn M. Bechnerová 4 ZŠ 21. K Bigbítová zábava - ZUŠ 0 80 M. Donátová 3 veřejnost 17. D Keltské slavnosti 0 30 J. Samšuková 3 děti 6. ŠD Jarní zpívání M. Círová 1,5 ŠD celkem 13 akcí Měsíc: VI/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 4. D Kvalifikace - vybíjená M. Bechnerová 4 ZŠ 6. D Atletická všestrannost H. Opatová 4 ZŠ 24. D T-ballový turnaj M. Bechnerová 5 ZŠ 18. D Soptíkova dobrodružství M. Círová 2 3.ZŠ 14. D Basketbalový kemp 0 30 J. Samšuková 8 děti1. 1. D Den dětí J. Samšuková 5 děti celkem 6 akcí celkem 101 akcí ,5 9

10 POBYTOVÉ AKCE tato oblast není při našem zařízení tak rozšířená, protože nemáme vlastní základnu, která by umožnila krátkodobé pobyty za lepších finančních podmínek. Další akce jsou u environmentu. Datum Název Účast Hlavní organizátor Osobodny Velký Medér 14 H. Opatová Roztoky - volejbal 11 Z. Jirková Písecko 45 Z. Jirková Francie 44 M. Vondříčková 308 celkem akcí PRÁZDNINOVÁ ČINNOST Tábory proběhly na dobré úrovni i za velké účasti. Osvědčily se tábory pro mladší děti a rodiče s dětmi. Specializované tábory vycházely z činnosti ZK (volejbal, keramika) nebo ze současných trendů (cykloturistika). Hlavní důraz je kladen na činnost o jarních a letních prázdninách. Dále pestrá nabídka příměstských táborů. Léto rakovnických dětí vždy zajišťujeme v srpnu a předchozím roce částečně i v červenci. Termín Název - místo Zaměření Účast Hlavní Ostatní vedoucí prac. instr ZT Itálie - Rodeneck lyžování 42 M. Bechnerová ZT Krkonoše - Vítkovice lyžování 38 A. Holá, M. Círová ZT Krušné hory - Mariánská lyžování 39 M. Vondříčková, H. Opatová LT Třímany rybářský+všeobecný 50 M. Donátová, M. Círová LT Alpy - Uttendorf poznávací 46 Z. Jirková LT Jesenice všeobecný 21 M. Vondříčková, J. Samšuková LT Berounka vodácký 7 M. Bechnerová LT Máchovo jezero všeobecný 20 M. Vondříčková, J. Samšuková LT Slovenko - Tatry poznávací 94 Z. Jirková, M. Vondříčková LT Skryje všeobecný (ŠD 3. ZŠ) 35 V. Hurtová LT Račák všeobecný+volejbal 42 M. Bechnerová, M. Donátová 3 2 celkem 10 (3 zimní) Příměstské Prázdniny v klubu všeobecné 48 M. Círová, A. Holá Keramický týden I. keramika 19 M. Donátová Keramický týden II. keramika 12 M. Vondříčková Keramický týden III. keramika 15 M. Vondříčková Léto novostrašeckých dětí všeobecné 23 J. Samšuková LRD I.(léto rakovnických dětí) všeobecné 39 M. Círová, A.Holá LRD II. všeobecné 36 M. Círová, A.Holá LRD III. všeobecné 41 M. Donátová, J. Vorel LRD IV. všeobecné+kolo 41 M. Bechnerová, H. Opatová 2 3 celkem celkem 19 (z toho 3 ZT) DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Odborná praxe studentů SZeŠ obor chovatelství 10

11 OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST Tato činnost je zaměřována na prezentaci DDM na veřejnosti. Datum Název Účast Hlavní organizátor Doba Určeno jedn. trvání pro zahájení školního roku 250 M. Círová 2 veřejnost den otevřených dveří 451 A. Holá 14 veřejnost Krajkářské trhy Praha 36 M. Vondříčková 6 ZK+veřejnost Advent Lány 850 M. Vondříčková 8 veřejnost Advent ZUŠ Rakovník 300 M. Vondříčková 4 veřejnost Advent Nové Strašecí 230 M. Vondříčková 4 veřejnost Advent Lubná 150 M. Vondříčková 5 veřejnost Pohoda v Brance 1000 M. Vondříčková 8 veřejnost Advent Kněževes 350 M. Vondříčková 40 veřejnost Velikonoce v Kněževsi 200 M. Vondříčková 35 veřejnost Velikonoce v Pivovaru Rakovník 1500 M. Vondříčková 8 veřejnost celkem 11 akcí ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK DDM Rakovník je již tradičně pořadatelem většiny soutěží, které pro daný rok vyhlašuje nebo spoluvyhlašuje MŠMT. V letošním roce jsme uspořádali 37 okresních kol soutěží s účastí 4309 žáků a studentů, krajská kolo za účasti 55 studentů. Celkem jsme tedy uspořádali 38 s účastí 4364 žáků a studentů. Školní, okresní, krajská kola, kvalifikace počet akcí účastníků Tělovýchova Přírodověda Technika 0 0 Spol.vědy+estetika Celkem Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol kategorie B Corny - Stř. pohár M. Bechnerová 4 SŠ A Přírodovědný klokan A. Holá 2 ZŠ+SŠ B Stolní tenis M. Bechnerová 5 SŠ B Volejbal - VI M. Bechnerová 5 ZŠ+SŠ VI B Florbal -st.chlapci -kv M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - ml. Chlapci- kv M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - ml.dívky M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - st.a ml.ch. finále M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal -st.dívky M. Bechnerová 4 ZŠ B/KK Volejbal - dívky - VI.B M. Bechnerová 6 ZŠ+SŠ A MO Z9, Z A. Holá 4,5 ZŠ A Dějepisná olympiáda M. Vondříčková 4 ZŠ A/I.A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.B Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.A Konverzace NJ M. Vondříčková 2 ZŠ 11

12 A OČJ M. Vondříčková 5 ZŠ A OČJ M. Vondříčková 4 SŠ A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 SŠ A Konverzace AJ M. Vondříčková 4 SŠ A Zeměpisná olympiáda A. Holá 5 ZŠ+SŠ A/II.A Konverzace AJ M. Vondříčková 6 ZŠ A/ I.A Konverzace AJ M. Vondříčková 6 ZŠ A/II.B Konverzace AJ M. Vondříčková 5 ZŠ B Basketbal - chlapci M. Bechnerová 5 ZŠ B Basketbal - dívky M. Bechnerová 5 ZŠ A Fyzikální olympiáda A. Holá 4 ZŠ A MO Z6-Z A. Holá 4 ZŠ B Preventan Cup - vybíjená M. Bechnerová 4 ZŠ B Dětská scéna - recitace M. Vondříčková 3 ZŠ A Chemická olympiáda A. Holá 4 ZŠ A Matematický klokan A. Holá ZŠ+SŠ A BiO C A. Holá 4 ZŠ A Bio D A. Holá 5 ZŠ B Malá kopaná M. Bechnerová 6 ZŠ B Atletický čtyřboj M. Bechnerová 4 ZŠ A Pythagoriáda Z5-Z A. Holá 2 ZŠ A Pohár rozhlasu M. Bechnerová 5 ZŠ celkem 38 akcí ,5 Úspěchy žáků a žákyň ve vyšších kolech soutěží: KK konverzace AJ SŠ III. kat. Luboš Plamitzer (GZWR) 1. místo KK konverzace AJ ZŠ II.C Anna Taylorová (ZŠ Nové Strašecí) 2. místo Jessica Cusack (3.ZŠ Ra) 3. místo KK konverzace NJ SŠ III. kat. Daniel Vala (MOA) 2. místo KK konverzace NJ ZŠ II. A Nikita Molozin (3.ZŠ Ra) 3. místo KK OČJ SŠ Tereza Šváchová (GZWR) 2. místo KK OČJ ZŠ Michaela Ryšavá (3.ZŠ Ra) 5. Místo ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOST Při zajištění metodických a odborných akcí čerpáme buď z vlastních zdrojů (interní pracovnice) nebo využíváme lektorek, které mají akreditace. Datum Název Účast Hlavní organizátor Doba Určeno jednotlivců trvání pro Čajové inspirace 3 M. Donátová 2 STP Keramika 15 M. Vondříčková 6 ZŠ Lubná Keramika 15 M. Vondříčková 2 ZŠ Mutějovice Hallowenská párty 47 M. Donátová 3 veřejnost Keramika 10 M. Vondříčková 5 ZŠ N. Strašecí Hudební seminář 63 M. Donátová 2 ZUŠ Rakovník Vánoční inspirace 8 M. Donátová 2 STP Vánoční inspirace 35 A. Holá 4 Děti Domácí i exotičtí mazlíčci 24 A. Holá 3 SZŠ Rakovník Paličkování 18 M. Vondříčková 8 ZK+veřejnost Se zvířátky 25 A. Holá 1,5 SZŠ Rakovník Se zvířátky 25 A. Holá 1,5 SZŠ Rakovník Výroba morény 45 M. Donátová 1 ŠD 2. ZŠ Výroba morény 30 M. Donátová 1 ŠD 1. ZŠ 12

13 Keramika 32 M. Vondříčková 5 ZŠ Lubná Keramika 17 M. Vondříčková 2 ZŠ Mutějovice Velikonoční dekorace 7 M. Donátová 2 STP Zdravý životní styl -stravování 71 M. Vondříčková 6 školy + veř Den řemesel-workshop 130 M. Vondříčková 5 3. ZŠ Doškolovací kurz zdravotníků 14 M. Círová 2 ped.prac. celkem 19 akcí SPONTÁNNÍ ČINNOST Poskytli jsme prostor pro aktivity občanských sdružení, organizací a jednotlivců. Tradiční je spolupráce s tělovýchovnými jednotami, kluby a svazy, SPMP Ráček, ČSOP, Městskou knihovnou. Tato oblast je velice organizačně, finančně i propagačně náročná a úzce prolíná s nabídkou příležitostné činnosti zvláště u tradičních akcí (Zlatá kulička, Pohádkový les, Drakiáda..) a dalšími akcemi pro příchozí širokou veřejnost. Kladem je v této oblasti úzká spolupráce se školami s využitím jejich aktivit (klubová činnost). Dále využití víceúčelového hracího stolu, který využívají zvláště děti, které čekají na zahájení zájmového útvaru. Spontánní činnost Datum Počet účastníků Zkoušky div. souboru Janek po-pá 53 Využití knihovny po-pá 15 Navštěvy pracovny chovů ZŠ+MŠ po-pá 138 Víceúčelový hrací stůl po-pá Tradiční akce Drakiáda - Rakovník Svátek strašidel Halloween-NS Svátek strašidel Halloween-RA Burza sportovních potřeb, hraček Rakovnický slavíček Vítání jara Kola, kolečka Zlatá kulička Z pohádky do pohádky Olympiáda ZŠ Olympiáda MŠ celkem xxx 3472 xxx Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných nemáme pravidelnou činnost, která by byla zaměřena speciálně na tyto žáky a studenty. Nadaným žákům a studentům je nabízena v oblasti přírodovědy rozsáhlá knihovna i odborná pomoc. Pro děti ze speciálních škol připravujeme tradičně dopravní soutěž. Dále jsou zváni na všechny akce, které pořádáme a jsou pro ně vhodné (např. Rakovnický vytrvalec, semináře keramické.) 13

14 5. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI NA VEŘEJNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY a) Středočeský kraj - - organizace soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených MŠMT - dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- - - organizace soutěží vyhlášených Středočeským krajem Plavecko-běžecký pohár dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- Florbal 4.-5.ročník dotace Kč 9 500,- čerpáno Kč Středočeský taneční pohár dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- b) Město Rakovník (2014) - Léto rakovnických dětí dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- spoluúčast 81% - Příroda kolem nás dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 20% - Podpora činnosti taneční skupiny Lentilky dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 69% - Olympiáda MŠ dotace Kč 6 000,- čerpáno Kč 6 000,- spoluúčast 23% - Neseďme doma X. dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 20% - Zdravý život bez drogy dotace Kč 8 000,- čerpání probíhá spoluúčast 33% Z pohádky do pohádky dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- spoluúčast 48,5% Zdravý životní styl Dotace Kč 5 000,- čerpáno Kč 5 000,- spoluúčast 28,7% c) Město Nové Strašecí (2013) - Podpora činnosti ZK Kč ,- - Dětský den Kč ,- DARY - na 17. MČR v dětských country tancích Kč ,- - pro ZK Lentilky Kč ,- - pro ZK Lentilky na MS Kalkar Kč ,- ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V oblasti zahraniční spolupráce nejsme aktivní. Zapojujeme se pouze do akcí, které organizuje Město Rakovník se svými družebními městy (vystoupení Lentilek) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na financování této oblasti využíváme grantů Středočeského kraje a Města Rakovník. Zaměřujeme se na prevenci a řešení šikany a agresivity mezi dětmi a mládeží ve spolupráci s externisty. Při programech využívat agentur a Městskou policii. Datum Název Účast Doba Věkové jednotlivců trvání kategorie Bez drog se to lépe táhne ZŠ Prevence s Divadlem VeTři ZŠ celkem 2 akce

15 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA program vychází z dlouholetých zkušeností a analýzy EVVO v kraji zvláště v oblasti mimoškolní. Program dle oblastí činnosti DDM: 1. pravidelná zájmová činnost: - chovatelských, ochranářského a rybářského kroužku - 2. příležitostná zájmová činnost: Datum Název Účast Doba Věkové jednotlivců trvání kategorie Ekologická soutěž ZŠ+SŠ Den bez aut na Louštíně 36 4 veřejnost Den zvířat 68 3 ŠD Přírodovědná soutěž 12 2 ZŠ Kněževes 1.,10., Naučná stezka Brdatka ZŠ 2., Ekologická soutěž 71 6 ZŠ Botanická soutěž ZŠ+SŠ Vánoční kapr 64 6 Zša SŠ ZOO Ústí nad Labem 16 8 děti Soutěže životní prostředí 24 2 ZŠ Ekologická soutěž ZŠ+SŠ Mladý zahrádkář 63 4 ZŠ Pochod Barrande - Trilobit veřejnost Botanická soutěž 90 4 ZŠ+SŠ celkem 17 akcí spontánní činnost: - odborná knihovna (jsou zastoupeny přírodovědecké publikace směrované k ekologickému cítění i v cizích jazycích ( v německém, ruském, anglickém) i tituly antikvární - videotéka obsahuje i kazety zaměřené na ochranu přírody regionu (zpracoval OkÚ Rakovník) - sbírka dermoplastických preparátů (využití všemi typy a stupni škol) 4. individuální práce: - vedení studentů při práci s knihovnou 5. propagační a ediční činnost: - příspěvky do regionálního tisku 6. metodická činnost: - viz bod 2. (děti + mládež) - pomoc při prolínání této problematiky do ostatních oblastí činnosti DDM (spolupráce s dalšími stálými i externími spolupracovníky) 7. prázdninová činnost: - putování pro CHO a NP doma i v zahraničí (Rakousko Vysoké Taury, Slovensko Tatry) a rybářský tábor ve Třímanech 15

16 VNĚJŠÍ PARTNEŘI Vztahy se zřizovatelem Byli jsme i v tomto roce pověřeni pořádáním okresních kol soutěží, které na daný rok vyhlásilo nebo spoluvyhlašovalo MŠMT. Dále jsme pořádali okresní kolo Plavecko-běžeckého poháru, Turnaj ve vybíjené (Preventan Cup), okresní kolo Středočeského tanečního poháru a další. Spolupráce při akcích ČSOP pohádkový les Keram, OTEPS, VZP zlatá kulička ČPZP zlatá kulička, drakiáda LMK soutěže modelářů, drakiáda AŠSK všechny sportovní soutěže Policie ČR + městská závody na kolech, dopravní soutěž ČČK soutěž mladých zdravotníků, dopravní soutěž SZeŠ Rakovník botanické soutěže, ekologická soutěž Besip dopravní soutěž + LRD Městská knihovna vystoupení při akcích, propagace činnosti v Radnici 3. ZŠ vystoupení divadelního souboru Janek TK Bakalář taneční pokračovačky ZŠ Nové Strašecí běh novostrašeckem, atletika MŠ a ZŠ Městská sportovní zařízení minigolfový turnaj, bruslení, bazén, den dětí Rabasova galerie LRD Městské KC Nové Strašecí diskotéka s J. Ladrou Sponzoři a spolupracovníci Naše rozsáhlá činnost by nebyla možná bez spolupráce a podpory řady dalších organizací, institucí i jednotlivců. Celá naše činnost je podporována městy, ve kterých působíme. Při organizaci okresních kol soutěží spolupracujeme zvláště se školami, při přípravě dalších akcí se zájmovými svazy, spolky.. Celou činnost pak prolíná práce externích a dobrovolných spolupracovníků. Mezi nejvýznamnější sponzory patří Město Rakovník, Město Nové Strašecí a zdravotní pojišťovna. V tomto místě upřímně děkujeme a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST Pravidelně je využívána Radnice (vydává MÚ Rakovník), Novostrašecký měsíčník (vydává MÚ Nové Strašecí a místní tisk (Raport, Rakovnický deník). Rychlejší informovanosti prospělo i rozšíření elektronické pošty téměř na všech školách a internetová stránky, která je měsíčně aktualizována. Tradičně jsou využívány vlastní vývěsky a již tradičně jsme využili roznášky poštovních doručovatelek, které se v předchozím roce osvědčilo. Dále je třeba prohlubovat celý systém této oblasti, která je v dnešní době velice důležitá. Propagace v tisku, dalších mediích Vlastní propagace Ediční činnost - příspěvky do zpravodajů měst Radnice, Novostrašecký měsíčník, Rakovnického deníku, Raportu - náborová akce v rámci posvícení, vystoupení při soutěžích a akcích (Porta, akce na prázdniny v letním kině, Pohoda v Brance, Křivoklátské panování. ), - vydávání měsíčních přehledů činnosti pro školy, - využití ové pošty i www stránek, tisk plakátů, - vlastní vývěsky, spolupráce s poštou - dokumentace foto i video - vydávání materiálů pro činnost zájmových útvarů (kytara, paličkování.), - materiály pro prázdninovou činnost (zpěvníčky, hry.), - vedení kroniky DDM i jednotlivých oddělení 16

17 DALŠÍ AKCE NEBO ČINNOSTI Rakovník - propůjčování prostor sálu s příslušenstvím v Klubu DDM občanským sdružením, tělovýchovným organizacím a dalším dle zájmu - spolupráce při organizaci akcí v Klubu DDM (koncerty pro ZŠ, taneční kurzy TK Bakalář, vystoupení kapel, SPMP Rakovník.) - pravidelné schůzky country skupiny Hašlerka - zkoušky divadelního souboru 3. ZŠ Rakovník Nové Strašecí - úzká spolupráce se školou a sportovním zařízením města - pronájem MKC za smluvní cenu 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH STŘEDISKA Máme stabilizovaný kádr stálých pracovníků i externích a dobrovolných spolupracovníků. K výměně došlo na oddělení tělovýchovy a turistiky nová pracovnice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH počet pracovníků počet účastníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických - s odb.kvalifikací prav. činnosti na přep. ped. prac. IP EP IP EP IP EP IP EP IP EP 10/9,875 66/6,6 7/6,875 66/6,6 3/3 0/ /15,48 66/12,65 3/0 63 DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Pedagogický Prac. zařazení Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Délka ped. pracovník funkce obor praxe Zdeňka Jirková ředitelka 1,0 PedF UK, 2. st. ZŠ, obor Z-TV 36 Marie Círová zástupce SPedŠ, vychovatelství 38 odd. propagace+ techniky 1,0 Miroslava Vondříčková odd. E + spol. věd 1,0 SPedŠ, vychovatelství 31 Miroslava Donátová ved. Klubu DDM 1,0 SPedŠ, MŠ 33 Alena Holá odd. přírodovědy 0,875 IISŠ + dopl. studium ped. volného času 15 Jitka Samšuková ved. prac. Nové Strašecí 1,0 SŠ pro prac. + doplň. studium (uč.způs.) 29 Monika Bechnerová odd. tělovýchovy 1,0 SŠ + student FTVS 2 EXTERNISTÉ zájmový útvar hod/týden Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Rakovník obor Jaromír Správka florbal 2,0 student neped. Tomáš Moučka florbal 1,5 student neped. Marie Podobová lidové tance 2,0 vysokoškolské neped. Šárka Horníková volejbal 2,0 vysokoškolské ped. Jiřina Adamcová výtvarný 2,0 vysokoškolské ped. Blanka Holopírková paličkování 5,0 středoškolské ped. Vojtěch Volentič lední hokej 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Tomáš Veselý lední hokej 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Petr Suk atletika 4,0 vysokoškolské ped. Martin Beneš pozemní hokej 4,0 vyučen + ped. volného času Pavel Hraba pozemní hokej 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Vladimír Noll rybářský 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Klára Přibíková angličtina 2,0 středoškolské neped. Iva Hudečková pozemní hokej 4,0 vysokoškolské ped. Jaromíra Salačová pozemní hokej 4,0 středoškolské neped.+ ped. volného času 17

18 Martin Seemann pozemní hokej 4,0 student vysokoškolské neped.+ped. volného času Hana Opatová cykloturistický 3,0 vysokoškolské ped. Hana Opatová florbal 2,0 vysokoškolské ped. Michal Topinka rugby 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jaroslav Satranský šachy 2,0 středoškolské neped. Josef Podpěra softbal 1,5 vysokoškolské ped. Lucie Kopřivová street dance vysokoškolské ped. Jakub Pavlíček street dance 4,0 středoškolské neped. Zbyněk Musil plastikový modelář 3,5 vyučen + ped. volného času Jaroslav Vorel rybářský 3,0 vyučen + ped. volného času Jan Kratochvíl letecký modelář 7,0 student neped.+ ped. volného času Jiří Pšenčný ochrana přírody 2,0 středoškolské neped. Eva Kvasničková lidové techniky 5,0 středoškolské neped. + ped. volného času Eva Kvasničková keramika 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jaroslava Amlerová country tance 5,0 vysokoškolské neped. + ped. volného času Blanka Pšenčná country tance 5,0 středoškolské ped. Jiří Pšenčný country tance 5,0 středoškolské neped. Eva Truksová country tance 5,0 vysokoškolské ped. Petra Truhlářová country tance 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jitka Brabcová country tance 5,0 středoškolské neped. Romana Kreisslová cykloturistický 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Zuzana Formánková dramatický 2,0 student středoškolské neped. Naďa Mikesková dramatický 2,0 středoškolské ped. Ondřej Domin klub střed. voj. historie 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Nové Strašecí Jana Frolíková power joga 2,0 vysokoškolské neped. Jiří Duchoň fotbal 4,0 vyučen Václav Knytl fotbal 5,0 středoškolské neped. Milan Freiman fotbal 4,0 středoškolské neped. Martin Matějovský fotbal 4,0 středoškolské neped. Jaroslav Cafourek fotbal 5,0 Středoškolské neped.+ ped. volného času Petr Chochola florbal vysokoškolské ped. Marek Hartman florbal 4,0 student neped. Pavla Buřtová výtvarný 2,0 student neped. Lenka Zelenková sportovní 2,0 středoškolské ped. Naděžda Jurgovská country tance středoškolské neped. + ped. volného času Jiřina Mazancová mod. gymnastika 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Lenka Vernerová ruční práce 2,0 vysokoškolské ped. Dana Svatková angličtina 4,0 středoškolské ped. Kamila Thumová cvičení dětí 2,0 vysokoškolské ped. Pavlína Tondrová šikovné ruce 20, vysokoškolské ped. Hana Vágnerová výtvarný 2,0 středoškolské neped. Kamil Černý atletika 4,0 vysokoškolské ped. Hana Réblová tchaj-ti 2,0 vysokoškolské ped. Martin Valeš karate 3,0 středoškolské neped. Vít Adlt sport. gymnastika 2,0 vyučen Kamila Fialová zumba 4,0 vysokoškolské ped. Radka Hnízdilová florbal 4,0 student středoškolské neped. Martin Starý modelářský 2,0 středoškolské neped. Lenka Zelenková pohybová výchova 2,0 středoškolské ped. Peter Kodyš astronomický 2,0 vysokoškolské neped. Lukáš Martínek hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Štěpán Lev hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Ondřej Duchoň hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Jan Čížek hokejbal 5,0 student středoškolské neped. 18

19 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Nepedagogický Prac. zařazení Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Délka neped. pracovník funkce obor praxe Hana Mošnerová ekonomka 1,0 SZeŠ Rakovník 34 Jana Lochovská uklizečka 1,0 SŠ 2 Jaroslav Vorel údržbář, řidič 1,0 Vyučen, studium SŠ 8 Věková struktura (interních) pedagogických pracovníků nad 60 do 30 let počet pedag let let let let z toho průměrný pracovníků důchodci věk ,3 z toho žen ,3 PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE Ke změně došlo na oddělení tělovýchovy a turistiky, od 24. srpna 2013 nastoupila nová pracovnice 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Vedoucí oddělení tělovýchovy a turistiky studuje FTVS STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ není v tomto roce STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE TERMÍN AKCE ORGANIZÁTOR ÚČASTNÍK NÁKLADY Kreativní techniky/sitotisk VISK M. Donátová Lidové tradice v cyklu roku VISK M. Donátová Komunikace a propagace v každodenní praxi VISK M. Círová Základní kurz instruktorů snowboardingu VISK M. Bechnerová Prahou minulou,současnou /Staré Město I. VISK J. Samšuková 450 M. Vondříčková 450 A.Holá 450 M. Donátová Pracovní listy nás baví VISK M. Vondříčková 750 J. Samšuková Paměť a myšlení VISK M. Vondříčková 600 VISK J. Samšuková Svatovítský poklad VISK M. Vondříčková J. Samšuková 450

20 Tvořivé činnosti v cyklu roku-jaro a velikonoce VISK M. Donátová 650 Studio aktivit a Syndrom vyhoření aneb jak se nespálit vzdělání M. Círová Co je a co není zdravá výživa Descartes M. Vondříčková Pohybové hry pro děti mladšího školního věku Zřetel M. Bechnerová Hry a hříčky mimo školu Descartes M. Donátová A.Holá Výtvarný seminář Davona M. Donátová A.Holá Hry na příměstském táboře DDM Praha 6- Spirála M. Donátová 50 M. Círová 50 A.Holá 50 J. Samšuková 50 M. Vondříčková Výtvarný seminář Davona M. Donátová Prahou minulou i současnou/staré Město III. VISK J. Samšuková 450 M. Vondříčková Školní legislativa VISK Z. Jirková 750 CELKEM 18 AKCÍ ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍCH KONTROLÁCH krajský úřad středočeského kraje hospodaření s veřejnými prostředky bez připomínek finanční úřad Rakovník daně bez připomínek 9. EKONOMICKÁ ČÁST v tomto roce nedošlo ke snížení dotace zřizovatele. Podařilo se nám získat prostředky od formou grantů. Snažíme se udržet příspěvky od účastníků činnosti (zvláště ZK) na takové úrovni, aby činnost byla přístupná pro všechny. Je třeba i nadále hledat zdroje a spolupracovat se zástupci měst, ve kterých působíme. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje K K o hospodaření Činnost Činnost v tis. Kč Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na provoz (úč. 672) z toho ostatní výnosy Hospodářský výsledek

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více