VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti materiálně technické podmínky 3. Činnost střediska pravidelná zájmová činnost příležitostná zájmová činnost pobytové akce prázdninová činnost další činnost osvětová a informační činnost organizace soutěží a přehlídek odborná, metodická činnost spontánní činnost 4. Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných 5. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci na veřejnosti programy a projekty zahraniční spolupráce prevence sociálně patologických jevů environmentální výchova vnější partneři ediční a propagační činnost ostatní akce a činnosti 6. Údaje o pracovnících střediska základní údaje o pedagogických pracovnících další údaje o pedagogických pracovnících další údaje o nepedagogických pracovnících věková struktura pedagogických pracovníků personální změny ve školním roce 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy. finanční náklady na DVPP 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Ekonomická část základní údaje o hospodaření přijaté příspěvky a dotace 10. Závěr plnění dlouhodobého záměru rozvoje zařízení předpoklady dalšího vývoje zařízení 11. Přílohy Zpracováno dne: Zpracovaly: Zdeňka Jirková, ředitelka Projednáno dne: Hana Mošnerová, ekonomka

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 Zřizovatel : Středočeský kraj IČO : IZO : Kontakty : telefon : , fax : www : ddmrako.cz ředitelka : Zdeňka Jirková telefon: zástupkyně : Marie Círová telefon: Poslední změna zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: č.j /2012/KUSK Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: K 24. sprnu 2013 nastoupila nová pracovnice na oddělení tělovýchovy a turistiky 2. CHARAKTERISTIKA DDM Rakovník je zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže i dospělých. Jsme příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od a odloučeným pracovištěm v Novém Strašecí. Cílem všech aktivit DDM je vytvoření pestré nabídky zájmových činností, zvláště pro děti a mládež ve volném čase. HLAVNÍ CÍLE A JEJICH PLNĚNÍ a) dle hlavních úkolů: výchovně vzdělávací pestrost nabídky v pravidelné činnosti, příležitostná činnost na stejné úrovni jako v předchozích letech. informační systém - vše zpracováváno na počítači, pravidelně aktualizovány internetová stránky, propagace činnosti ve spolupráci s informačním systémem svazku obcí a informačních bulletinů obou měst (Radnice, Novostrašecký měsíčník) spolupráce s orgány samosprávy velmi dobrá spolupráce s oběma městskými úřady opravy, údržba Nerudova ulice (budova Středočeského kraje)- běžná údržba, Klub DDM (budova Města Rakovníka malování sálu, velká oprava sociálního zařízení) spolupráce s ostatními subjekty tradičně dobrá spolupráce s TJ Loko Rakovník a Sokol Nové Strašecí, ČSOP, LMK... b) dle oblastí: prostorové průběžné úpravy pracoven, opravy stávajícího vybavení materiální počítače, nové vybavení pracovny v Klubu a vybavení ZK personální pro všechny oblasti externí a dobrovolné spolupracovníky propagace péčí pracovníků je pěkná výzdoba prostor s využitím výrobků dětí, rozšíření propagace prostřednictvím ukázek z činnosti na veřejných akcích (vánoční výstavy Lány, Kněževes.) finanční úspěšnost grantů Města Rakovník a Města Nové Strašecí c) dle forem: příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost vzhledem k úspěšnosti projektů měst se podařilo zachovat rozsah této činnosti i její úroveň, velmi dobrá spolupráce je se SZeŠ a botanickou zahradou při organizaci akcí v rámci environmentálního vzdělávání. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost zaznamenala mírný nárůst táborová činnost úspěšné byly tábory pro nejmladší děti, kombinované pěší a cyklo turistiky, velmi dobře naplněné byly příměstské tábory (Léto rakovnických novostrašeckých dětí, keramické týdny, prázdniny v Klubu) 2

3 osvětová a informační činnost (metodická) - rozšířila se účast na akcích, které reprezentují a propagují činnost DDM (výstavy v obcích, prezentace zařízení v regionu ), doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí, vzdělání externích pracovníků v projektu K2 NIDM Praha individuální práce - příprava ke krajským kolům soutěží (využití prostor Klubu) spontánní činnost - využití prostor pro amatérské školní soubory (Janek.), menší využití internetu a knihovny, pravidelné využití herního stolu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Struktura zařízení v Rakovníku je dána odbornými odděleními, které si řídí externí pracovníky. Na odloučeném pracovišti v Novém Strašecí trvale pracuje jedna pracovnice. Pedagogické pracovníky a ekonomku přímo řídí ředitelka, externisty a provozní pracovníky zástupkyně. Pedagogičtí pracovníci: Zdeňka Jirková - ředitelka Monika Bechnerová - vedoucí oddělení tělovýchovy Marie Círová - zástupkyně ředitele, vedoucí oddělení propagace a techniky Alena Holá - vedoucí oddělení přírodovědy Miroslava Vondříčková - vedoucí oddělení estetiky a společenských věd Miroslava Donátová - vedoucí Klubu DDM Jitka Samšuková - vedoucí pracoviště v Novém Strašecí Další pracovníci: Hana Mošnerová - ekonomka Jaroslav Vorel - údržbář, domovník, řidič Jana Lochovská - uklizečka ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST je dána organizační strukturou a vnitřními směrnicemi a vnitřním kontrolním systémem ředitelka - pravidelná zasedání pedagogické rady - týdenní porady pracovníků - hospitace u ostatních pracovníků - kontrola ekonomické části a účetnictví zástupkyně - vedení externích spolupracovníků - hospitace u ostatních a externích pracovníků - kontrola autodopravy pedagogičtí pracovníci - hospitace a kontroly dokumentace externích pracovníků VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI hlavní činnost je dána vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, kterou DDM zajišťuje ve všech formách. Doplňkovou činnost neprovozujeme. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Zůstává ve stejném rozsahu. Zlepšuje se estetický vzhled interiérů (nově vybavené prostory herny v klubu, vymalování sálu Klubu), obnova vybavení zájmových kroužků S činností zájmových kroužků v oblasti tělovýchovy jsme závislí na tělocvičnách škol a tělovýchovných jednot stejně tak při organizaci soutěží. Budova Nerudova 504, Rakovník majetek Středočeského kraje - klubovny pro oblast estetiky, deskové hry, keramická dílna s pecí - ředitelství + ekonomka Budova Čermákovy sady 2129, Rakovník majetek Města Rakovník (užíváno na základě nájemní smlouvy za úplatu) - sál s příslušenstvím (soutěže, akce ) - pracovny pro přírodovědu rybáři, nová pracovna chovů - pracovny pro techniku (modeláři, počítače), - přírodovědná knihovna + internet 3

4 - nově zařízená klubovna Budova Základní školy Nové Strašecí majetek Města Nové Strašecí (užíváno na základě nájemní smlouvy za úplatu) - odloučené pracoviště - klubovny pro činnost, kancelář pracovnice Pro hlavní činnost využívá 2 budovy v Rakovníku a 1 budovu v Novém Strašecí, kde má odloučené pracoviště. Krátkodobě pak využívá další prostory (tělocvičny) k soutěžím nebo činnosti zájmových útvarů. Nemáme vlastní turistickou základnu. 3. ČINNOST STŘEDISKA PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Podařilo se udržet rozsah této oblasti činnosti je limitováno finančními prostředky pro oceňování externistů. Největší rozsah máme v tělovýchovné činnosti, o kterou je největší zájem. Rozšířila se činnost v oblasti přírodovědy a estetiky. Náborová akce v září napomáhá naplnit nabízené zájmové kroužky. Celkem pracovalo 77zájmových útvarů 853 s dětmi, mládeží a dospělými. Oproti posledním rokům mírný nárůst. V oblasti tělovýchovy již dlouhá léta spolupracujeme s TJ Loko a v ní sdruženými kluby a oddíly, TJ HC Rakovník, TJ Sokol Nové Strašecí, v oblasti techniky s LMK Rakovník. DDM Rakovník Oblast 2008/ / / / / /14 ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy Tělovýchova 19/210 18/205 15/170 16/205 15/188 16/213 Technika 3/23 3/25 4/22 3/23 3/21 3/21 Přírodověda 4/27 3/24 5/26 5/38 4/50 4/62 Est.+spol.vědy 15/209 16/201 16/238 17/215 18/227 19/221 Pracoviště Nové Strašecí Oblast 2008/ / / / / /14 ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy ZK/členy Tělovýchova 14/157 12/124 16/148 15/152 16/177 24/255 Technika 1/5 1/5 0/0 0/0 1/7 1/9 Přírodověda 1/6 1/6 1/6 1/6 1/7 2/12 Estetika 7/74 6/44 10/68 11/76 8/60 8/61 Název zájmového útvaru Počet Vedoucí Interní (IP) účastníků zájmového útvaru Externí (EP) RAKOVNÍK Tělovýchova a turistika Celkem 16 ZÚ 213 členů Volejbal I. 16 Jirková,Horníková IP/EP* Volejbal II. 15 Bechnerová, Jirková IP Florbal 25 Správka, Moučka, Opatová EP/EP* Cykloturistika 6 Opatová, Kreisslová EP* Lední hokej I. 15 Volentič EP* Lední hokej II. 15 Veselý EP* Pozemní hokej I. 12 Beneš EP* Pozemní hokej II. 12 Salačová EP* Pozemní hokej III. 12 Hudečková EP* Pozemní hokej IV. 12 Seemann EP* Pozemní hokej V. 12 Hraba EP* Atletika 22 Suk EP* 4

5 T-ball 9 Podpěra EP* Šachy 7 Satranský, Spilka EP Míčové hry 11 Bechnerová IP Rugby 12 Topinka EP* Přírodověda Celkem 4 ZÚ 62 členů Rybářský 21 Vorel EP* Chovatelský I. 14 Holá IP Chovatelský II. 16 Holá IP Ochranářský 11 Pšenčný EP Technika Celkem 3 ZÚ 21 členů Plastikový modelář 9 Musil EP* Letecký modelář I. 7 Kratochvíl EP* Letecký modelář II. 5 Kratochvíl EP* Estetika a společenské vědy Celkem 19 ZÚ 221členů Klub středověké vojenské historie 5 Domin EP* Kytara I. 9 Círová IP Kytara II. 7 Círová IP Angličtina I. 8 Přibíková EP Angličtina II. 10 Přibíková EP Keramika I. 7 Kvasničková EP* Keramika II. 4 Novotná EP Keramika III. 8 Donátová IP Keramika IV. 4 Černá EP* Keramika V. 8 Vondříčková IP Keramika VI. 15 Vondříčková IP Dramatický 10 Mikesková EP* Lidové tance Borůvky 13 Podobová EP Výtvarný 5 Adamcová EP* Paličkování 9 Holopírková EP* Lidové techniky 9 Kvasničková EP* Lentilky (country tance) 59 Amlerová,Truhlářová,Pšenčná, EP* Brabcová,Pšenčný, Donátová,Truxová Street dance I. 15 Pavlíček EP Street dance II. 16 Kopřivová EP* CELKEM 42 ZÚ 517 NOVÉ STRAŠECÍ Tělovýchova a turistika Celkem 24 ZÚ 255 členů Zumba I. 15 Fialová EP* Zumba II. 15 Fialová EP* Sportovní 5 Zelenková EP* Power joga 10 Frolíková EP Florbal I. 10 Chochola EP* Florbal II. 10 Chochola EP* Florbal III. 10 Hnízdilová EP Florbal IV. 10 Hartman EP Cvičení dětí 18 Thumová EP* Moderní gymnastika 14 Mazancová EP* Pohybová výchova 5 Zelenková EP Sportovní gymnastika 16 Adlt EP Fotbal I. 11 Duchoň EP Fotbal II. 11 Matějovský EP Fotbal III. 11 Freiman EP 5

6 Fotbal IV. 11 Knytl EP Fotbal V. 11 Cafourek EP* TchaiTi 6 Réblová EP* Hokejbal I. 10 Martínek EP Hokejbal II. 10 Lev EP Hokejbal III. 10 Duchoň EP Hokejbal IV. 10 Čížek EP Karate 10 Valeš EP Atletika 6 Černý EP* Přírodověda Celkem 2 ZÚ 12 členů Přírodovědný 6 Samšuková IP Astronomický 6 Kodyš EP Technika Celkem 1 ZÚ Modelářský 8 Starý EP Estetika a společenské vědy Celkem 8 ZÚ 61 členů Klobouček I. (country tance) 10 Jurgovská EP* Klobouček II. (country tance) 9 Jurgovská EP* Výtvarné čarování 12 Buřtová EP Angličtina 5 Svatková EP* Angličtina 8 Svatková EP* Výtvarný Paletka 5 Vágnerová EP* Šikovné ruce 7 Tondrová EP Ruční práce 5 Vernerová EP CELKEM 35 ZÚ 336 * vedoucí jsou z řad pedagogů škol nebo mají pedagogické vzdělání Úspěchy zájmových kroužků: ZK plastikový modelář David Vondráček 4. místo v mezinárodní soutěži v Děčínském Minimaxu, Pantherscupu v Praze a na Padesátce ve Zdicích. ZK Klub středověké vojenské historie Účast na Bitva Buryně nad Ohří, akce Vysoká brána 2013 ZK Lentilky MS Kalkar, Německo 5 x 1. místo, 2x 2. místo MČR Rakovník 5x 1. Místo + další umístění Czech Open Písek 9 x 1. Místo Středočeský taneční pohár 2. místo v OK a 1. místo v KK ZK Klobouček Středočeský taneční pohár 3. Místo v OK - mladší ZK Street dance Středočeský taneční pohár 1. místo v OK, 3. místo v KK ZK atletika 3. místo v KP přípravek ZK pozemní hokej MČR mladší žáci i žákyně 1.místo, starší žákyně - 2. místo ZK volejbal KP kadetek - 2. místo, KP juniorek 2. místo 6

7 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Tato oblast je na stejné úrovni předchozího roku. V oblasti soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených MŠMT jsme úzce spolupracovali s Krajským úřadem Středočeského kraje a zajišťujeme všechna okresní kola pro Rakovník a v tomto roce i krajská kola (volejbal SŠ dívky ). Kladem je nabídka dlouhodobých, pravidelně se opakujících akcí (Neseďme doma). Tato oblast i nadále úzce prolíná spontánní činností. Typ D ostatní soutěže, akce K klubová činnost V-E výlety, exkurze ŠD akce pro ŠD P-V prázdninové a víkendové akce VÝ výstavy Měsíc: IX/13 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 23. ŠD Soutěž zdatnosti M. Donátová 2 ŠD 2. ZŠ 26. ŠD Soutěž zdatnosti M. Donátová 2 ŠD 1. ZŠ D Burza brusle 0 30 M. Donátová 20 veřejnost 25. D Rakovnický sprint M. Bechnerová 3 ZŠ Měsíc: X/13 celkem 4 akce Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 2. D Dopravní soutěž M. Círová 2 Spec.ZŠ 11. K Koncert skupiny Z Davu M. Donátová 4 veřejnost 16. D Rakovnický vytrvalec M. Bechnerová 2,5 ZŠ+SŠ 9. D Pohár Josefa Masopusta M. Bechnerová 6 SŠ 15. D Florbal 4.-5.r M. Bechnerová 5 ZŠ 29. P-V Rádio Relax+ Aguapark Kladno 0 27 J. Samšuková 6 děti 30. P-V Divadlo S+H 0 20 J. Samšuková 5 děti 31. P-V Pohádková země Pičín 0 19 J. Samšuková 7 děti 24. D Stolní tenis M. Bechnerová 5 ZŠ Měsíc: XI/13 celkem 9 akcí ,5 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 8. D Kino Stochov J. Samšuková 4 děti 20. ŠD Podzimní slavnosti J. Samšuková 3 ŠD 19. ŠD Stavebnice M. Círová 1,5 ŠD D Halový fotbal M. Bechnerová 10 ZŠ 27. K Křest CD Small People M. Donátová 3 veřejnost 29. V-E Ohrožené druhy ND 0 19 J. Samšuková 5 veřejnost Měsíc: XII/13 celkem 6 akcí ,5 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie D Florbal M. Bechnerová 6 SŠ 7. D Mikulášská veselice 0 43 M. Círová 4 ZK+ KČT 8. D Vánoční disco 0 90 J. Samšuková 4 děti D Miklášské nadílky J. Samšuková 8 MŠ,ŠD, ZK 9. K Hudební pořad M. Donátová 4 1. ZŠ 2. K Setkání před betlémem M. Donátová 5 veřejnost 10. D Turnaj stolní tenis J. Samšuková 3 děti 7

8 11. ŠD Vánoční disco M. Donátová 2 2. ZŠ 12. D Lentilkovský country bál M. Donátová 5 veřejnost 27. V-E Divadlo S+H 0 20 J. Samšuková 5 děti 30. D Šachový turnaj 0 7 M. Círová 5 děti 31. D Běh J. Cimrmana 0 32 J. Samšuková 4 veřejnost celkem 12 akcí Měsíc: I/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 17. K Malý princ M. Donátová 3 ZŠ 22. D Zimní radovánky J. Samšuková 2 ŠD 21. K Malý princ 0 73 M. Donátová 1 veřejnost 23. D Hádej,hádej Honzíčku M.Círová 4 MŠ 31. P-V Karneval na ledě 0 68 M. Círová 1 děti 21. ŠD Soutěže se stavebnicemi M. Círová 1 ŠD 25. K Muzejní ples 0 45 M. Donátová 4 veřejnost 24. D Soutěž ve zpěvu J. Samšuková 2 ZŠ 21. K Malý princ 0 3 M. Donátová 3 ZŠ +SŠ 31. P-V aquapark kladno 0 38 M. Vondříčková 5 děti celkem 10 akcí Měsíc: II/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 1. K koncert TAKY FANKY 0 82 M. Donátová 3 veřejnost 5. ŠD Karneval M. Donátová 1,5 2. ZŠ 14. D Turnaj ve vybíjené J. Samšuková 3 ZŠ 13. K Já písnička-hudební pořad M. Donátová 3 1.ZŠ 15. D Masopustní průvod M. Donátová 2 veřejnost 10. ŠD Karneval M. Donátová 1 1.ZŠ 14. K Masopustní karneval 0 90 M. Donátová 2 děti 19. D Halový fotbal M. Bechnerová 5,5 SŠ K Taneční M.Donátová veřejnost 21. ŠD Karneval J.Samšuková 3 NS 28. D Zdatné děti J. Samšuková 2 ZŠ 12. C Karlovarský skřivánek M. Vondříčková 4 ZŠ celkem 12 akcí Měsíc: III/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 3. P-V Den v DDM J. Samšuková 5 děti 4. P-V Beckiland Praha J. Samšuková 7 děti 5. P-V Aguapark Kladno J. Samšuková 4 děti 6. P-V Divadlo S+H J. Samšuková 5 děti P-V Hurá prázdniny M. Donátová 40 děti 21. D Švihadlový maraton J. Samšuková 2 ZŠ D Basketbal AND M. Bechnerová 8 ZŠ 20. D Vynášení morény - vítání jara M. Donátová 1 ŠD D Basketbal M. Bechnerová 10 SŠ 25. D Silový čtyřboj M. Bechnerová 4 ZŠ 13. D Hádej, hádej Honzíčku M. Círová 3 ZŠ+MŠ celkem 11 akcí

9 Měsíc: IV/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 2. D Rakovnická laťka M. Bechnerová 6 ZŠ 4. D Dopravní výchova 0 28 J. Samšuková 2 ŠD 9. K Hrátky s hudbou 0 95 M. Donátová 2 veřejnost 9. K Moravské pašije - divadlo M. Donátová 2 ZŠ 19. D Běh Novostrašeckem J. Samšuková 8 veřejnost 23. D Aerobic M. Bechnerová 3 ZŠ 18. P-V Muzeum Čtyřlístku 0 50 M. Círová 10 věřejnost 8. K Moravské pašije - divadlo 0 50 M. Donátová 1,5 veřejnost 7. ŠD Jarní zpívání M. Círová 1 ŠD 2. ZŠ 16. D Dětská porta 0 8 M. Círová 2 ZŠ 29. D Středočeský taneční pohár M. Donátová 3 ZŠ+SŠ 23. C MDC školní kolo J. Samšuková 3 ZŠ 25. D Plaveckoběžecký pohár Z. Jirková 4 ZŠ 17. P-V Velikonoční zvyky 0 30 M. Donátová 7 děti D Burza kol, koleček 0 74 M. Donátová 27 veřejnost 30. D Čarodějnice na Tyršáku M. Donátová 3 veřejnost 30. D Čarodějnice na hřišti J. Samšuková 5 veřejnost 29. ŠD Čarodějnické zápolení M. Donátová 2 ŠD celkem 18 akcí ,5 Měsíc: V/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie D MČR country tance 358 M. Donátová 24 děti 14. C Soutěž mladých zdravotníků M. Donátová 4 ZŠ 27. ŠD Kuličkiáda M. Círová 1 ŠD 1. ZŠ 7. C MC Donaldś Cup M. Bechnerová 5 ZŠ K Stříbrná studánka - divadlo M. Donátová 12 ZŠ+veřejnost 12. D OK plastikových modelářů 0 9 M. Círová 3 ZK 14. V-E Lány - muzeum 0 18 M. Círová 5,5 ZŠ 20. C Dopravní soutěž ml. cyklistů M. Bechnerová 4 ZŠ 16. D Odznak všestrannosti olymp.vítězů M. Bechnerová 4 ZŠ 21. D Atletiky ročník jedn M. Bechnerová 4 ZŠ 21. K Bigbítová zábava - ZUŠ 0 80 M. Donátová 3 veřejnost 17. D Keltské slavnosti 0 30 J. Samšuková 3 děti 6. ŠD Jarní zpívání M. Círová 1,5 ŠD celkem 13 akcí Měsíc: VI/14 Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol trvání kategorie 4. D Kvalifikace - vybíjená M. Bechnerová 4 ZŠ 6. D Atletická všestrannost H. Opatová 4 ZŠ 24. D T-ballový turnaj M. Bechnerová 5 ZŠ 18. D Soptíkova dobrodružství M. Círová 2 3.ZŠ 14. D Basketbalový kemp 0 30 J. Samšuková 8 děti1. 1. D Den dětí J. Samšuková 5 děti celkem 6 akcí celkem 101 akcí ,5 9

10 POBYTOVÉ AKCE tato oblast není při našem zařízení tak rozšířená, protože nemáme vlastní základnu, která by umožnila krátkodobé pobyty za lepších finančních podmínek. Další akce jsou u environmentu. Datum Název Účast Hlavní organizátor Osobodny Velký Medér 14 H. Opatová Roztoky - volejbal 11 Z. Jirková Písecko 45 Z. Jirková Francie 44 M. Vondříčková 308 celkem akcí PRÁZDNINOVÁ ČINNOST Tábory proběhly na dobré úrovni i za velké účasti. Osvědčily se tábory pro mladší děti a rodiče s dětmi. Specializované tábory vycházely z činnosti ZK (volejbal, keramika) nebo ze současných trendů (cykloturistika). Hlavní důraz je kladen na činnost o jarních a letních prázdninách. Dále pestrá nabídka příměstských táborů. Léto rakovnických dětí vždy zajišťujeme v srpnu a předchozím roce částečně i v červenci. Termín Název - místo Zaměření Účast Hlavní Ostatní vedoucí prac. instr ZT Itálie - Rodeneck lyžování 42 M. Bechnerová ZT Krkonoše - Vítkovice lyžování 38 A. Holá, M. Círová ZT Krušné hory - Mariánská lyžování 39 M. Vondříčková, H. Opatová LT Třímany rybářský+všeobecný 50 M. Donátová, M. Círová LT Alpy - Uttendorf poznávací 46 Z. Jirková LT Jesenice všeobecný 21 M. Vondříčková, J. Samšuková LT Berounka vodácký 7 M. Bechnerová LT Máchovo jezero všeobecný 20 M. Vondříčková, J. Samšuková LT Slovenko - Tatry poznávací 94 Z. Jirková, M. Vondříčková LT Skryje všeobecný (ŠD 3. ZŠ) 35 V. Hurtová LT Račák všeobecný+volejbal 42 M. Bechnerová, M. Donátová 3 2 celkem 10 (3 zimní) Příměstské Prázdniny v klubu všeobecné 48 M. Círová, A. Holá Keramický týden I. keramika 19 M. Donátová Keramický týden II. keramika 12 M. Vondříčková Keramický týden III. keramika 15 M. Vondříčková Léto novostrašeckých dětí všeobecné 23 J. Samšuková LRD I.(léto rakovnických dětí) všeobecné 39 M. Círová, A.Holá LRD II. všeobecné 36 M. Círová, A.Holá LRD III. všeobecné 41 M. Donátová, J. Vorel LRD IV. všeobecné+kolo 41 M. Bechnerová, H. Opatová 2 3 celkem celkem 19 (z toho 3 ZT) DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Odborná praxe studentů SZeŠ obor chovatelství 10

11 OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST Tato činnost je zaměřována na prezentaci DDM na veřejnosti. Datum Název Účast Hlavní organizátor Doba Určeno jedn. trvání pro zahájení školního roku 250 M. Círová 2 veřejnost den otevřených dveří 451 A. Holá 14 veřejnost Krajkářské trhy Praha 36 M. Vondříčková 6 ZK+veřejnost Advent Lány 850 M. Vondříčková 8 veřejnost Advent ZUŠ Rakovník 300 M. Vondříčková 4 veřejnost Advent Nové Strašecí 230 M. Vondříčková 4 veřejnost Advent Lubná 150 M. Vondříčková 5 veřejnost Pohoda v Brance 1000 M. Vondříčková 8 veřejnost Advent Kněževes 350 M. Vondříčková 40 veřejnost Velikonoce v Kněževsi 200 M. Vondříčková 35 veřejnost Velikonoce v Pivovaru Rakovník 1500 M. Vondříčková 8 veřejnost celkem 11 akcí ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK DDM Rakovník je již tradičně pořadatelem většiny soutěží, které pro daný rok vyhlašuje nebo spoluvyhlašuje MŠMT. V letošním roce jsme uspořádali 37 okresních kol soutěží s účastí 4309 žáků a studentů, krajská kolo za účasti 55 studentů. Celkem jsme tedy uspořádali 38 s účastí 4364 žáků a studentů. Školní, okresní, krajská kola, kvalifikace počet akcí účastníků Tělovýchova Přírodověda Technika 0 0 Spol.vědy+estetika Celkem Datum Typ Název Účast Hlavní organizátor Doba Věkové družstev jednotlivců škol kategorie B Corny - Stř. pohár M. Bechnerová 4 SŠ A Přírodovědný klokan A. Holá 2 ZŠ+SŠ B Stolní tenis M. Bechnerová 5 SŠ B Volejbal - VI M. Bechnerová 5 ZŠ+SŠ VI B Florbal -st.chlapci -kv M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - ml. Chlapci- kv M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - ml.dívky M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal - st.a ml.ch. finále M. Bechnerová 5 ZŠ B Florbal -st.dívky M. Bechnerová 4 ZŠ B/KK Volejbal - dívky - VI.B M. Bechnerová 6 ZŠ+SŠ A MO Z9, Z A. Holá 4,5 ZŠ A Dějepisná olympiáda M. Vondříčková 4 ZŠ A/I.A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.B Konverzace NJ M. Vondříčková 4 ZŠ A/II.A Konverzace NJ M. Vondříčková 2 ZŠ 11

12 A OČJ M. Vondříčková 5 ZŠ A OČJ M. Vondříčková 4 SŠ A Konverzace NJ M. Vondříčková 4 SŠ A Konverzace AJ M. Vondříčková 4 SŠ A Zeměpisná olympiáda A. Holá 5 ZŠ+SŠ A/II.A Konverzace AJ M. Vondříčková 6 ZŠ A/ I.A Konverzace AJ M. Vondříčková 6 ZŠ A/II.B Konverzace AJ M. Vondříčková 5 ZŠ B Basketbal - chlapci M. Bechnerová 5 ZŠ B Basketbal - dívky M. Bechnerová 5 ZŠ A Fyzikální olympiáda A. Holá 4 ZŠ A MO Z6-Z A. Holá 4 ZŠ B Preventan Cup - vybíjená M. Bechnerová 4 ZŠ B Dětská scéna - recitace M. Vondříčková 3 ZŠ A Chemická olympiáda A. Holá 4 ZŠ A Matematický klokan A. Holá ZŠ+SŠ A BiO C A. Holá 4 ZŠ A Bio D A. Holá 5 ZŠ B Malá kopaná M. Bechnerová 6 ZŠ B Atletický čtyřboj M. Bechnerová 4 ZŠ A Pythagoriáda Z5-Z A. Holá 2 ZŠ A Pohár rozhlasu M. Bechnerová 5 ZŠ celkem 38 akcí ,5 Úspěchy žáků a žákyň ve vyšších kolech soutěží: KK konverzace AJ SŠ III. kat. Luboš Plamitzer (GZWR) 1. místo KK konverzace AJ ZŠ II.C Anna Taylorová (ZŠ Nové Strašecí) 2. místo Jessica Cusack (3.ZŠ Ra) 3. místo KK konverzace NJ SŠ III. kat. Daniel Vala (MOA) 2. místo KK konverzace NJ ZŠ II. A Nikita Molozin (3.ZŠ Ra) 3. místo KK OČJ SŠ Tereza Šváchová (GZWR) 2. místo KK OČJ ZŠ Michaela Ryšavá (3.ZŠ Ra) 5. Místo ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOST Při zajištění metodických a odborných akcí čerpáme buď z vlastních zdrojů (interní pracovnice) nebo využíváme lektorek, které mají akreditace. Datum Název Účast Hlavní organizátor Doba Určeno jednotlivců trvání pro Čajové inspirace 3 M. Donátová 2 STP Keramika 15 M. Vondříčková 6 ZŠ Lubná Keramika 15 M. Vondříčková 2 ZŠ Mutějovice Hallowenská párty 47 M. Donátová 3 veřejnost Keramika 10 M. Vondříčková 5 ZŠ N. Strašecí Hudební seminář 63 M. Donátová 2 ZUŠ Rakovník Vánoční inspirace 8 M. Donátová 2 STP Vánoční inspirace 35 A. Holá 4 Děti Domácí i exotičtí mazlíčci 24 A. Holá 3 SZŠ Rakovník Paličkování 18 M. Vondříčková 8 ZK+veřejnost Se zvířátky 25 A. Holá 1,5 SZŠ Rakovník Se zvířátky 25 A. Holá 1,5 SZŠ Rakovník Výroba morény 45 M. Donátová 1 ŠD 2. ZŠ Výroba morény 30 M. Donátová 1 ŠD 1. ZŠ 12

13 Keramika 32 M. Vondříčková 5 ZŠ Lubná Keramika 17 M. Vondříčková 2 ZŠ Mutějovice Velikonoční dekorace 7 M. Donátová 2 STP Zdravý životní styl -stravování 71 M. Vondříčková 6 školy + veř Den řemesel-workshop 130 M. Vondříčková 5 3. ZŠ Doškolovací kurz zdravotníků 14 M. Círová 2 ped.prac. celkem 19 akcí SPONTÁNNÍ ČINNOST Poskytli jsme prostor pro aktivity občanských sdružení, organizací a jednotlivců. Tradiční je spolupráce s tělovýchovnými jednotami, kluby a svazy, SPMP Ráček, ČSOP, Městskou knihovnou. Tato oblast je velice organizačně, finančně i propagačně náročná a úzce prolíná s nabídkou příležitostné činnosti zvláště u tradičních akcí (Zlatá kulička, Pohádkový les, Drakiáda..) a dalšími akcemi pro příchozí širokou veřejnost. Kladem je v této oblasti úzká spolupráce se školami s využitím jejich aktivit (klubová činnost). Dále využití víceúčelového hracího stolu, který využívají zvláště děti, které čekají na zahájení zájmového útvaru. Spontánní činnost Datum Počet účastníků Zkoušky div. souboru Janek po-pá 53 Využití knihovny po-pá 15 Navštěvy pracovny chovů ZŠ+MŠ po-pá 138 Víceúčelový hrací stůl po-pá Tradiční akce Drakiáda - Rakovník Svátek strašidel Halloween-NS Svátek strašidel Halloween-RA Burza sportovních potřeb, hraček Rakovnický slavíček Vítání jara Kola, kolečka Zlatá kulička Z pohádky do pohádky Olympiáda ZŠ Olympiáda MŠ celkem xxx 3472 xxx Přehled žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných nemáme pravidelnou činnost, která by byla zaměřena speciálně na tyto žáky a studenty. Nadaným žákům a studentům je nabízena v oblasti přírodovědy rozsáhlá knihovna i odborná pomoc. Pro děti ze speciálních škol připravujeme tradičně dopravní soutěž. Dále jsou zváni na všechny akce, které pořádáme a jsou pro ně vhodné (např. Rakovnický vytrvalec, semináře keramické.) 13

14 5. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI NA VEŘEJNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY a) Středočeský kraj - - organizace soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených MŠMT - dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- - - organizace soutěží vyhlášených Středočeským krajem Plavecko-běžecký pohár dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- Florbal 4.-5.ročník dotace Kč 9 500,- čerpáno Kč Středočeský taneční pohár dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- b) Město Rakovník (2014) - Léto rakovnických dětí dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- spoluúčast 81% - Příroda kolem nás dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 20% - Podpora činnosti taneční skupiny Lentilky dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 69% - Olympiáda MŠ dotace Kč 6 000,- čerpáno Kč 6 000,- spoluúčast 23% - Neseďme doma X. dotace Kč ,- čerpání probíhá spoluúčast 20% - Zdravý život bez drogy dotace Kč 8 000,- čerpání probíhá spoluúčast 33% Z pohádky do pohádky dotace Kč ,- čerpáno Kč ,- spoluúčast 48,5% Zdravý životní styl Dotace Kč 5 000,- čerpáno Kč 5 000,- spoluúčast 28,7% c) Město Nové Strašecí (2013) - Podpora činnosti ZK Kč ,- - Dětský den Kč ,- DARY - na 17. MČR v dětských country tancích Kč ,- - pro ZK Lentilky Kč ,- - pro ZK Lentilky na MS Kalkar Kč ,- ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V oblasti zahraniční spolupráce nejsme aktivní. Zapojujeme se pouze do akcí, které organizuje Město Rakovník se svými družebními městy (vystoupení Lentilek) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na financování této oblasti využíváme grantů Středočeského kraje a Města Rakovník. Zaměřujeme se na prevenci a řešení šikany a agresivity mezi dětmi a mládeží ve spolupráci s externisty. Při programech využívat agentur a Městskou policii. Datum Název Účast Doba Věkové jednotlivců trvání kategorie Bez drog se to lépe táhne ZŠ Prevence s Divadlem VeTři ZŠ celkem 2 akce

15 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA program vychází z dlouholetých zkušeností a analýzy EVVO v kraji zvláště v oblasti mimoškolní. Program dle oblastí činnosti DDM: 1. pravidelná zájmová činnost: - chovatelských, ochranářského a rybářského kroužku - 2. příležitostná zájmová činnost: Datum Název Účast Doba Věkové jednotlivců trvání kategorie Ekologická soutěž ZŠ+SŠ Den bez aut na Louštíně 36 4 veřejnost Den zvířat 68 3 ŠD Přírodovědná soutěž 12 2 ZŠ Kněževes 1.,10., Naučná stezka Brdatka ZŠ 2., Ekologická soutěž 71 6 ZŠ Botanická soutěž ZŠ+SŠ Vánoční kapr 64 6 Zša SŠ ZOO Ústí nad Labem 16 8 děti Soutěže životní prostředí 24 2 ZŠ Ekologická soutěž ZŠ+SŠ Mladý zahrádkář 63 4 ZŠ Pochod Barrande - Trilobit veřejnost Botanická soutěž 90 4 ZŠ+SŠ celkem 17 akcí spontánní činnost: - odborná knihovna (jsou zastoupeny přírodovědecké publikace směrované k ekologickému cítění i v cizích jazycích ( v německém, ruském, anglickém) i tituly antikvární - videotéka obsahuje i kazety zaměřené na ochranu přírody regionu (zpracoval OkÚ Rakovník) - sbírka dermoplastických preparátů (využití všemi typy a stupni škol) 4. individuální práce: - vedení studentů při práci s knihovnou 5. propagační a ediční činnost: - příspěvky do regionálního tisku 6. metodická činnost: - viz bod 2. (děti + mládež) - pomoc při prolínání této problematiky do ostatních oblastí činnosti DDM (spolupráce s dalšími stálými i externími spolupracovníky) 7. prázdninová činnost: - putování pro CHO a NP doma i v zahraničí (Rakousko Vysoké Taury, Slovensko Tatry) a rybářský tábor ve Třímanech 15

16 VNĚJŠÍ PARTNEŘI Vztahy se zřizovatelem Byli jsme i v tomto roce pověřeni pořádáním okresních kol soutěží, které na daný rok vyhlásilo nebo spoluvyhlašovalo MŠMT. Dále jsme pořádali okresní kolo Plavecko-běžeckého poháru, Turnaj ve vybíjené (Preventan Cup), okresní kolo Středočeského tanečního poháru a další. Spolupráce při akcích ČSOP pohádkový les Keram, OTEPS, VZP zlatá kulička ČPZP zlatá kulička, drakiáda LMK soutěže modelářů, drakiáda AŠSK všechny sportovní soutěže Policie ČR + městská závody na kolech, dopravní soutěž ČČK soutěž mladých zdravotníků, dopravní soutěž SZeŠ Rakovník botanické soutěže, ekologická soutěž Besip dopravní soutěž + LRD Městská knihovna vystoupení při akcích, propagace činnosti v Radnici 3. ZŠ vystoupení divadelního souboru Janek TK Bakalář taneční pokračovačky ZŠ Nové Strašecí běh novostrašeckem, atletika MŠ a ZŠ Městská sportovní zařízení minigolfový turnaj, bruslení, bazén, den dětí Rabasova galerie LRD Městské KC Nové Strašecí diskotéka s J. Ladrou Sponzoři a spolupracovníci Naše rozsáhlá činnost by nebyla možná bez spolupráce a podpory řady dalších organizací, institucí i jednotlivců. Celá naše činnost je podporována městy, ve kterých působíme. Při organizaci okresních kol soutěží spolupracujeme zvláště se školami, při přípravě dalších akcí se zájmovými svazy, spolky.. Celou činnost pak prolíná práce externích a dobrovolných spolupracovníků. Mezi nejvýznamnější sponzory patří Město Rakovník, Město Nové Strašecí a zdravotní pojišťovna. V tomto místě upřímně děkujeme a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST Pravidelně je využívána Radnice (vydává MÚ Rakovník), Novostrašecký měsíčník (vydává MÚ Nové Strašecí a místní tisk (Raport, Rakovnický deník). Rychlejší informovanosti prospělo i rozšíření elektronické pošty téměř na všech školách a internetová stránky, která je měsíčně aktualizována. Tradičně jsou využívány vlastní vývěsky a již tradičně jsme využili roznášky poštovních doručovatelek, které se v předchozím roce osvědčilo. Dále je třeba prohlubovat celý systém této oblasti, která je v dnešní době velice důležitá. Propagace v tisku, dalších mediích Vlastní propagace Ediční činnost - příspěvky do zpravodajů měst Radnice, Novostrašecký měsíčník, Rakovnického deníku, Raportu - náborová akce v rámci posvícení, vystoupení při soutěžích a akcích (Porta, akce na prázdniny v letním kině, Pohoda v Brance, Křivoklátské panování. ), - vydávání měsíčních přehledů činnosti pro školy, - využití ové pošty i www stránek, tisk plakátů, - vlastní vývěsky, spolupráce s poštou - dokumentace foto i video - vydávání materiálů pro činnost zájmových útvarů (kytara, paličkování.), - materiály pro prázdninovou činnost (zpěvníčky, hry.), - vedení kroniky DDM i jednotlivých oddělení 16

17 DALŠÍ AKCE NEBO ČINNOSTI Rakovník - propůjčování prostor sálu s příslušenstvím v Klubu DDM občanským sdružením, tělovýchovným organizacím a dalším dle zájmu - spolupráce při organizaci akcí v Klubu DDM (koncerty pro ZŠ, taneční kurzy TK Bakalář, vystoupení kapel, SPMP Rakovník.) - pravidelné schůzky country skupiny Hašlerka - zkoušky divadelního souboru 3. ZŠ Rakovník Nové Strašecí - úzká spolupráce se školou a sportovním zařízením města - pronájem MKC za smluvní cenu 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH STŘEDISKA Máme stabilizovaný kádr stálých pracovníků i externích a dobrovolných spolupracovníků. K výměně došlo na oddělení tělovýchovy a turistiky nová pracovnice. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH počet pracovníků počet účastníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických - s odb.kvalifikací prav. činnosti na přep. ped. prac. IP EP IP EP IP EP IP EP IP EP 10/9,875 66/6,6 7/6,875 66/6,6 3/3 0/ /15,48 66/12,65 3/0 63 DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Pedagogický Prac. zařazení Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Délka ped. pracovník funkce obor praxe Zdeňka Jirková ředitelka 1,0 PedF UK, 2. st. ZŠ, obor Z-TV 36 Marie Círová zástupce SPedŠ, vychovatelství 38 odd. propagace+ techniky 1,0 Miroslava Vondříčková odd. E + spol. věd 1,0 SPedŠ, vychovatelství 31 Miroslava Donátová ved. Klubu DDM 1,0 SPedŠ, MŠ 33 Alena Holá odd. přírodovědy 0,875 IISŠ + dopl. studium ped. volného času 15 Jitka Samšuková ved. prac. Nové Strašecí 1,0 SŠ pro prac. + doplň. studium (uč.způs.) 29 Monika Bechnerová odd. tělovýchovy 1,0 SŠ + student FTVS 2 EXTERNISTÉ zájmový útvar hod/týden Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Rakovník obor Jaromír Správka florbal 2,0 student neped. Tomáš Moučka florbal 1,5 student neped. Marie Podobová lidové tance 2,0 vysokoškolské neped. Šárka Horníková volejbal 2,0 vysokoškolské ped. Jiřina Adamcová výtvarný 2,0 vysokoškolské ped. Blanka Holopírková paličkování 5,0 středoškolské ped. Vojtěch Volentič lední hokej 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Tomáš Veselý lední hokej 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Petr Suk atletika 4,0 vysokoškolské ped. Martin Beneš pozemní hokej 4,0 vyučen + ped. volného času Pavel Hraba pozemní hokej 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Vladimír Noll rybářský 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Klára Přibíková angličtina 2,0 středoškolské neped. Iva Hudečková pozemní hokej 4,0 vysokoškolské ped. Jaromíra Salačová pozemní hokej 4,0 středoškolské neped.+ ped. volného času 17

18 Martin Seemann pozemní hokej 4,0 student vysokoškolské neped.+ped. volného času Hana Opatová cykloturistický 3,0 vysokoškolské ped. Hana Opatová florbal 2,0 vysokoškolské ped. Michal Topinka rugby 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jaroslav Satranský šachy 2,0 středoškolské neped. Josef Podpěra softbal 1,5 vysokoškolské ped. Lucie Kopřivová street dance vysokoškolské ped. Jakub Pavlíček street dance 4,0 středoškolské neped. Zbyněk Musil plastikový modelář 3,5 vyučen + ped. volného času Jaroslav Vorel rybářský 3,0 vyučen + ped. volného času Jan Kratochvíl letecký modelář 7,0 student neped.+ ped. volného času Jiří Pšenčný ochrana přírody 2,0 středoškolské neped. Eva Kvasničková lidové techniky 5,0 středoškolské neped. + ped. volného času Eva Kvasničková keramika 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jaroslava Amlerová country tance 5,0 vysokoškolské neped. + ped. volného času Blanka Pšenčná country tance 5,0 středoškolské ped. Jiří Pšenčný country tance 5,0 středoškolské neped. Eva Truksová country tance 5,0 vysokoškolské ped. Petra Truhlářová country tance 4,0 středoškolské neped. + ped. volného času Jitka Brabcová country tance 5,0 středoškolské neped. Romana Kreisslová cykloturistický 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Zuzana Formánková dramatický 2,0 student středoškolské neped. Naďa Mikesková dramatický 2,0 středoškolské ped. Ondřej Domin klub střed. voj. historie 3,0 středoškolské neped. + ped. volného času Nové Strašecí Jana Frolíková power joga 2,0 vysokoškolské neped. Jiří Duchoň fotbal 4,0 vyučen Václav Knytl fotbal 5,0 středoškolské neped. Milan Freiman fotbal 4,0 středoškolské neped. Martin Matějovský fotbal 4,0 středoškolské neped. Jaroslav Cafourek fotbal 5,0 Středoškolské neped.+ ped. volného času Petr Chochola florbal vysokoškolské ped. Marek Hartman florbal 4,0 student neped. Pavla Buřtová výtvarný 2,0 student neped. Lenka Zelenková sportovní 2,0 středoškolské ped. Naděžda Jurgovská country tance středoškolské neped. + ped. volného času Jiřina Mazancová mod. gymnastika 2,0 středoškolské neped. + ped. volného času Lenka Vernerová ruční práce 2,0 vysokoškolské ped. Dana Svatková angličtina 4,0 středoškolské ped. Kamila Thumová cvičení dětí 2,0 vysokoškolské ped. Pavlína Tondrová šikovné ruce 20, vysokoškolské ped. Hana Vágnerová výtvarný 2,0 středoškolské neped. Kamil Černý atletika 4,0 vysokoškolské ped. Hana Réblová tchaj-ti 2,0 vysokoškolské ped. Martin Valeš karate 3,0 středoškolské neped. Vít Adlt sport. gymnastika 2,0 vyučen Kamila Fialová zumba 4,0 vysokoškolské ped. Radka Hnízdilová florbal 4,0 student středoškolské neped. Martin Starý modelářský 2,0 středoškolské neped. Lenka Zelenková pohybová výchova 2,0 středoškolské ped. Peter Kodyš astronomický 2,0 vysokoškolské neped. Lukáš Martínek hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Štěpán Lev hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Ondřej Duchoň hokejbal 5,0 student středoškolské neped. Jan Čížek hokejbal 5,0 student středoškolské neped. 18

19 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Nepedagogický Prac. zařazení Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání Délka neped. pracovník funkce obor praxe Hana Mošnerová ekonomka 1,0 SZeŠ Rakovník 34 Jana Lochovská uklizečka 1,0 SŠ 2 Jaroslav Vorel údržbář, řidič 1,0 Vyučen, studium SŠ 8 Věková struktura (interních) pedagogických pracovníků nad 60 do 30 let počet pedag let let let let z toho průměrný pracovníků důchodci věk ,3 z toho žen ,3 PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE Ke změně došlo na oddělení tělovýchovy a turistiky, od 24. srpna 2013 nastoupila nová pracovnice 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Vedoucí oddělení tělovýchovy a turistiky studuje FTVS STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ není v tomto roce STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE TERMÍN AKCE ORGANIZÁTOR ÚČASTNÍK NÁKLADY Kreativní techniky/sitotisk VISK M. Donátová Lidové tradice v cyklu roku VISK M. Donátová Komunikace a propagace v každodenní praxi VISK M. Círová Základní kurz instruktorů snowboardingu VISK M. Bechnerová Prahou minulou,současnou /Staré Město I. VISK J. Samšuková 450 M. Vondříčková 450 A.Holá 450 M. Donátová Pracovní listy nás baví VISK M. Vondříčková 750 J. Samšuková Paměť a myšlení VISK M. Vondříčková 600 VISK J. Samšuková Svatovítský poklad VISK M. Vondříčková J. Samšuková 450

20 Tvořivé činnosti v cyklu roku-jaro a velikonoce VISK M. Donátová 650 Studio aktivit a Syndrom vyhoření aneb jak se nespálit vzdělání M. Círová Co je a co není zdravá výživa Descartes M. Vondříčková Pohybové hry pro děti mladšího školního věku Zřetel M. Bechnerová Hry a hříčky mimo školu Descartes M. Donátová A.Holá Výtvarný seminář Davona M. Donátová A.Holá Hry na příměstském táboře DDM Praha 6- Spirála M. Donátová 50 M. Círová 50 A.Holá 50 J. Samšuková 50 M. Vondříčková Výtvarný seminář Davona M. Donátová Prahou minulou i současnou/staré Město III. VISK J. Samšuková 450 M. Vondříčková Školní legislativa VISK Z. Jirková 750 CELKEM 18 AKCÍ ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI A DALŠÍCH KONTROLÁCH krajský úřad středočeského kraje hospodaření s veřejnými prostředky bez připomínek finanční úřad Rakovník daně bez připomínek 9. EKONOMICKÁ ČÁST v tomto roce nedošlo ke snížení dotace zřizovatele. Podařilo se nám získat prostředky od formou grantů. Snažíme se udržet příspěvky od účastníků činnosti (zvláště ZK) na takové úrovni, aby činnost byla přístupná pro všechny. Je třeba i nadále hledat zdroje a spolupracovat se zástupci měst, ve kterých působíme. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje K K o hospodaření Činnost Činnost v tis. Kč Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na provoz (úč. 672) z toho ostatní výnosy Hospodářský výsledek

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní rok

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní rok Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 Nerudova 504, 269 01 Rakovník tel. 313517298, 313512467 fax 313515438 e-mail info@ddmrako.cz www ddmrako.cz org. č.: 11210 IČO: 47013591 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-16 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 V Liberci 3.5.2016 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Středisko: Karlínské Spektrum hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Sportovní 34 Hudební 25 Keramické 27 Taneční 35 Předškoláci 9 Výtvarné 18 Dramatické 12 Vodácké, turistické

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více