za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská tel.fax : , mobil : ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova Praha 4 V Praze dne č.j. BL-217/2014 Věc: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok Mgr. Jana Vaníčková ředitelka školy 1

2 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/ Základní údaje o škole název školy: Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145 pracoviště: 1. Blatenská 2145, Praha 4 2. Pošepného náměstí 2022, Praha 4 3. Babákova 2149, Praha 4 Zřizovatel : Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 415 č.j. S-MHMP /2007 datum vydání rozhodnutí IZO: MŠ ŠJ Identifikátor právnické osoby : IČO : Statutární zástupce : Mgr. Jana Vaníčková ředitelka telefony: , mobil : www:ms-blatenska.cz 2. Vzdělávací program, zkušenosti s realizací, případná specifika ŠVP naší mateřské školy je nazván Hrajme si celý rok. ČŠI kontrolou v listopadu 2013 potvrdila, že je v souladu s RVP PV a pro naplnění požadavku školského zákona je zveřejněný na přístupných místech ve všech pracovištích. Náš ŠVP je závazným dokumentem pro všechna tři pracoviště mateřské školy. Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je motivován postavičkami skřítků Duháčka a Blatenky, kterým děti ukazují lidský svět. Celý program je rozdělen do pěti hlavních integrovaných bloků a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem prolínají a navazují na sebe. Jsou to : 1. Hrajeme si v přírodě, 2. Hrajeme si se zvířátky, 3. Hrajeme si ve městě, 4. Hrajeme si mezi lidmi, 5. Hrajeme si na světě. Činnosti a získávání zkušeností jsou variabilní. Za odborné zpracování třídních programů odpovídají učitelky. Rodiče jsou s programem pravidelně seznamováni na třídních schůzkách počátkem školního roku a ve druhém pololetí. Je tématicky zaměřen k potřebám dítěte, k rozvoji jeho osobnosti a vedení k prosociálnímu chování s orientací na celkový harmonický rozvoj dětské osobnosti. Od počátku docházky dětí do naší mateřské školy jsou 2

3 systematicky a soustavně připravovány na školu. Připravenost dětí je prioritou naší výchovně vzdělávací práce. Za důležité považujeme postupné zvykání nově příchozích dětí do mateřské školy. S průběhem, obsahem a smyslem adaptačního programu jsou rodiče seznamováni již při přijímacím řízení a ještě na informativní schůzce před začátkem školního roku. Adaptace nově příchozího dítěte trvá cca 1 měsíc, záleží na invidualitě dítěte. Po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy klademe velký důraz na rozvoj mateřského jazyka a komunikačním dovednostem. I v letošním školním roce byly významnou a důležitou oporou školní logopedky, které docházely na jednotlivá pracoviště a věnovaly se hlavně dětem, které půjdou do základní školy. Počet dětí s nesprávnou výslovností stále přibývá. Od září do června bylo zapsáno do evidence logopedek 61 dětí a bylo napraveno 64 hlásek. V oblasti seznamování dětí s anglickým jazykem bylo ČŠI zjištěno jako nevyhovující, že výuka angličtiny probíhala v dopoledních hodinách a na financování se podíleli rodiče. Z tohoto důvodu bude v příštím školním roce organizována jiným způsobem, ale tak, aby požadavky a přání dětí, rodičů i ČŠI byly uspokojeny. Důraz ve výchovně vzdělávacím procesu klademe na bezpečnost, ochranu zdraví a tělesný rozvoj dětí. Pokračujeme v atletické průpravě a cvičení obratnosti, kde nám velmi pomáhá možnost pronajímání tělocvičny ZŠ Pošepného nám. a kde mohly děti pravidelně po celý rok sportovat. Děti cvičily s atletickým náčiním, získaným grantovou akcí Atletika do škol. V tomto školním roce jsme integrovali 4 děti se zdravotním znevýhodněním, s diagnózou ADHD- 3 děti, autismus-1dítě. Do následujícího školního roku pokračují 2 děti ADHD, Autismus. Ve třídách s integrovanými dětmi pracovaly asistentky pedagoga, celkem 3. Na kalendářní rok 2013 jsme získali grant MŠMT pro podporu dětí sociálně znevýhodněných, pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka, které v domácím prostředí užívají odlišný jazyk. Asistent pedagoga se věnoval dětem převážně vietnamské, ukrajinské a ruské národnosti. V letošním roce jsme realizovali několik projektů. 1. Ve spolupráci se společností Rozvojovka Člověk v tísni jsme se jako jediná MŠ v Praze zapojila do akce Naše posvícení, která měla podpořit spotřebu lokálních potravin a upozornit na problematiku hladu ve světě a naše paní kuchařky ve školních kuchyních vařily pouze z potravin, které jsou produkovány v ČR. 2. Společnost Prima Vizus už druhým rokem dělala u dětí zrakové testy, které mají odhalit zrakové vady dětí předškolního věku. 3. Všechna tři pracoviště se aktivně zapojila do sbírání víček od PET lahví pro nemocného Mirečka. Velký úspěch jsme sklidili ve výtvarné soutěži Babička, dědeček a já, kde jsme získali 1. místo v jednotlivcích, 2. a 3. místo v kolektivu. V prostorách ÚMČ Prahy 11 jsme otevřeli slavnostní vernisáží vánoční výstavu obrázků dětí naší mateřské školy s názvem Vánoce v Blatenské. 3

4 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 24 22, ,834 nepedagogičtí 14 12, ,004 celkem 38 35, ,838 Do pedagogických pracovníků jsou započítáni 3 asistenti pedagoga. b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let nad 60 let z toho včetně důchodci počet c) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřské školy: 40,8 d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ped. prac. ped. prac. celkem s odbornou počet (fyz. osoby) k kvalifikací kvalifikací 4 ped. prac. bez odborné kvalifikace Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %: 83 Z toho jsou 3 asistentky pedagoga, které měly smlouvu do Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 e) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Název akce Počet Časový rozsah- hodiny účastníků Seminář využití cvičebního náčiní (2) Předškolní školství v Anglii (2) E.Opravilová Hodnota dítěte 2 4 (2) Mozek a stres _ Fr. Koukolík 1 3 Školení pro práci s Testem rizika 1 4 poruch Konference EVVO 1 7 Prevence logopedických vad 2 16(8) Seminář- Nové inspirace výtvarných 1 2 činností Konference Školní zralost 1 4 4

5 Metodika Seznamování s angličtinou 5 20 (4) Jak připravit dítě na přechod do ZŠ 2 8 (4) Metody práce s dětmi s vysoce 1 8 funkčním autismem a Aspergerovým syndromem CELKEM PRŮMĚR : 3 hodiny na účastníka Vzdělávání ředitelky: Název akce Časový rozsah v hodinách Respektování dítěte 6 Setkání s MUDr.Fr.Koukolíkem- Mozek a 3 stres Celostátní konference Rozvoj a vize 8 předškolní pedagogiky Konference Média,právní ochrana dítěte 8 v předškolním věku a její pedagogická podpora Seminář využití cvičebního náčiní 2 Škola jako místo setkávání 6 Angličtina v mateřské škole 6 Předškolní školství v Anglii 2 E.Opravilová Hodnota dítěte 2 Jak připravit dítě na přechod do ZŠ 4 Konference: Hra je krásnou přípravou 16 k vážným věcem CELKEM 63 Seminář Využití cvičebního náčiní se uskutečnila v prostorách mateřské školy, čímž bylo umožněno se zúčastnit všem učitelkám. f) praxe studentů SŠ a VŠ : 2 Praxi zde vykonávaly 2 studentky SPgŠ Praha 6, Evropská 33. Praxe trvala 14 dnů. Praxi zde vykonávaly i 3 studentky pedagogiky z anglického Plymouth. 5

6 4. Zápisy do MŠ pro školní rok 2014/15 Počet celkem 117 Přihlášené děti z toho: součet čísel se musí rovnat počtu celkem z toho P z ostat. částí Prahy z ostatních krajů Počet celkem 83 Přijaté děti z toho: součet čísel se musí rovnat počtu celkem z toho P 11 z ostat. částí Prahy z ostatních děti odcházející do ZŠ (toto číslo musí být totožné s počtem přijatých dětí) počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí krajů 83* 34 Údaje v tabulce jsou platné k , tzn. k řádnému zápisu. Nebyly přijaté pouze děti z jiných obcí a děti dvouleté s bydlištěm na Praze 11 tzn. po K se tato čísla změnila, zůstává nám 21 nepřijatých dětí, z nichž jsou 3 děti s trvalým bydlištěm na Praze 11, jsou narozené v r a ostatní mají bydliště mimo Prahu 11. Odvolali se 3 rodiče, MHMP Rozhodnutí ředitelky potvrdil. K bylo vedeno správní řízení se 139 rodiči. 5. Počet dětí k : 276 Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí Dolní Břežany 1 Újezd 4 Herink 2 Jesenice 4 Nusle 1 Kralupy n.vltavou 1 Mnichovice 1 Spořilov 1 Oleško 1 Praha Popovičky 3 Praha 5 1 Tehovec 1 Praha 2 1 Vestec 1 Praha 9 2 Zdiměřice 8 Praha 15 2 Kamenice 1 Celkem: 22 Celkem: 24 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 6. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet dětí celkem z toho nově přijatí Využití poradenských služeb pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog V tomto školním roce jsme využili nabídku PPP k provedení orientačních testů školní zralosti. Ve spolupráci s PPP se podařilo od nového školního roku umístit 2 děti do jiné MŠ s menším počtem dětí ve třídě. I v tomto školním roce si mateřská škola sama prováděla s dětmi po dovršení šestého roku Test rizika specifických poruch učení. Bylo vyšetřeno celkem 51 dětí, z toho 24 dívek a 27 chlapců. Jmenovitý seznam vyšetřených dětí byl zaslán do PPP. Na základě dohody s PPP jsou dotazníky vyšetřovaných dětí archivovány v mateřské škole. V průběhu školního roku navštěvovaly mateřskou školu 3 děti, u nichž byla potvrzena diagnóza, vyžadující speciální péči. Tyto děti byly vyšetřeny SPC a na základě toho byl dětem doporučen asistent pedagoga. Žádosti o zřízení místa pro asistenty pedagogy bylo požádáno MHMP a MČ. Bylo vyhověno a finanční prostředky poskytnuty na tři pedagogické asistentky, s úvazkem celkem 2.0 (na pracovišti Blatenská, Pošepného nám. a Babákova). Do dalšího roku zůstávají dvě děti k integraci (ADHD, Autismus). Návštěvu psychologa jsme doporučili rodičům dítěte se závažným adaptačním problémem. 8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Spolupráce s rodiči je založena na práci Klubu rodičů, který má v mateřské škole již dlouholetou tradici. Výbor Klubu rodičů je tvořen jedním až dvěma zástupci rodičů z každé třídy a ti pomáhají celoročně zajišťovat průběh plánovaných akcí buď pořádaných jenom Klubem rodičů nebo společně s mateřskou školou. Tradičními se stávají akce Blatenské posvícení a Rej čarodějnic, konané na zahradách MŠ Blatenská a MŠ Babákova za doprovodu hudební skupiny NANOVO. Obě akce byly i letos velmi vydařené za hojné účasti dětí i rodičů nejen naší mateřské školy, ale i z okolí. V předvánočním období byly maminky pozvány na společné tvoření adventních věnců a mělo to velmi kladný ohlas. Spolupráci s rodiči se snaží rozvíjet i paní učitelky v rámci jednotlivých tříd. Připravují společné programy, jako například vánoční nadílku, vánoční a velikonoční dílny. Ve třídách se snažíme rodiče vést k zapojení do práce s dětmi. Aktivně se zapojují i rodiče nově příchozích dětí. Ve třídě předškoláků např. rodiče ocenili pečení chleba, jinde zase připravili vlastnoručně karnevalové a čarodějnické kostýmy nebo nosí na ukázku knihy, fotografie a různé předměty podle aktuálních aktivit ve třídách. 7

8 Za zmínku stojí i letos poprvé vyzkoušený grantový projekt třídy Draci s názvem Pojď, táto, překvapíme maminku, kde šlo o spolupráci tatínků a dětí při přípravě dárku pro maminku. Akce byla velmi úspěšná z pohledu rodičů a dětí a i pro paní učitelky přínosná a zajímavá. Velmi významné pro mateřskou školu jsou sponzorské dary od rodičů. I v letošním školním roce řada rodičů poskytla na základě darovací smlouvy finanční dary, které byly využity pro potřeby školy. Finanční dar poskytuje již tradičně i Klub rodičů a to ve výši 5000,-Kč na třídu. Tyto finance jsou využívány na nákup hraček a metodických pomůcek. Rodiče hlavně dětí z třetího ročníku měli možnost individuálně konzultovat s pedagogy ve věci vstupu dítěte do ZŠ. V této věci je nedobrá spolupráce s rodiči- cizinci, zejména vietnamského původu, kteří neslyší na rady učitelek a posílají děti do školy i se špatnou jazykovou výbavou. Z tohoto důvodu jsme využili vyhlášení grantového programu MŠMT na rok 2013 pro děti se sociálním znevýhodněním. Získané finance byly využity na mzdu pro asistenta pedagoga, který se intenzivně věnoval jazykové a komunikační přípravě dětí cizinců. Pravidelně dvakrát ročně - v září a v únoru zveme rodiče na třídní schůzky, kde jsou informováni o dětech, o výchovně vzdělávacím programu a o akcích, které chystáme. Navíc se snažíme předávat co nejvíce informací o dění ve škole formou nástěnek v dětských šatnách, zde mají rodiče možnost si prohlédnout fotografie, práce dětí a seznámit se s plánovanými akcemi jak třídními tak v rámci celé školy. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky a školní časopis Blateňáček. Letos jsme zkušebně zavedli Školu na dlani což je informování rodičů prostřednictvím internetu. Tím i rodiče nepřítomných dětí mohou získat zprávy o dění a plánovaných akcích v mateřské škole ihned. Na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ Pošepného nám., prostřednictvím učitelek 1.stupně a družiny a paní zástupkyně. V rámci projektu Atletika do škol jsme měli možnost využívat tělocvičnu a školní hřiště, kde si děti trénovaly různé sportovní disciplíny. Stále velmi pěkný a vstřícný je přístup všech zaměstnanců školní kuchyně. 9. Údaje o mimoškolních aktivitách: a) kroužky při MŠ flétna - zajišťovala agentura Rytmik kytara Institut Klasické kytary - p. Divišová výtvarná dílna, mažoretky, keramika, Školáček, pěvecký Skřivánek poskytovala MŠ prostřednictvím vlastních učitelek plavání - bazén Slavia Praha judo - SK step taneční studio atletika U mimoškolních aktivit se snažíme zařazovat činnosti hlavně z oblasti sportu a také na rozvoj dovedností a podpory talentovaných dětí. Na začátku každého školního roku dostanou rodiče nabídku kroužků a podle počtu přihlášených dětí je realizujeme. Na jednotlivých pracovištích nemusí být vždy stejné kroužky, ale rodiče mají možnost volit kroužek i na jiném pracovišti než kmenovém za předpokladu, že si tam budou dítě sami dovádět. 8

9 b) účast MŠ na mimoškolních akcích Dny Prahy 11 - Den životního prostředí Akce Prahy 11 pro děti Mikuláš Akce Prahy 11 pro děti - Vítání jara v Centrálním parku Prahy 11 Vernisáž MŠ na ÚMČ Praha 11 - Vánoce v Blatenské- výtvarné práce dětí V rámci spolupráce s DPS Blatenská se zaměřujeme na upevňování mezilidských vztahů a úctě ke starším spoluobčanům prostřednictvím pravidelných vzájemných návštěv při významných událostech - vystoupení dětí z kroužku Mažoretek a pěveckého Skřivánka s kulturním programem o Vánocích a Svátku matek Olympiáda pro děti na školním hřišti ZŠ Donovalská fotbalový turnaj Mateřinacup Sportování v ZŠ s deváťáky c) účast MŠ na přehlídkách, soutěžích Výtvarná soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu 5. místo Výtvarná soutěž O nejkrásnější kraslici Výtvarná soutěž Babička, dědeček a já 1.místo v jednotlivcích, 2.a 3.místo za kolektiv d) mezinárodní spolupráce a programy průběžně se podílíme na práci s mezinárodní organizaci OMEP spoluorganizování semináře Systém vzdělávání v Anglii umožnění praxe 3 studentek pedagogiky z Plymouth z Anglie e) formy identifikace dětí se školou (tradice) I letos jsme se snažili zajistit společné zážitky dětí a jejich rodičů v prostorách zahrad našich mateřských škol. Tyto akce se již stávají tradiční, oblíbené a očekávané, tudíž je chceme každým rokem opakovat. Blatenské posvícení Lampionový průvod a vyhodnocení soutěže o nejzajímavější dýni Mikulášská a vánoční nadílka Čarodějnický rej Ukázky pletení pomlázek Balónkové sportovní odpoledne spojené s oslavou Dne dětí Zahradní slavnost rozloučení s předškoláky Vánoční dílny a besídky pro rodiče Besídky ke Dni matek Olympiáda zimní a letní grant MČ Zpívání u vánočního stromu f) další aktivity školy divadelní představení zájezdová - 19x výchovné koncerty - 14x dětský karneval mikulášská a vánoční besídka s nadílkou poznávací zájezdy, výlety( např. zámek Berchtold, skanzen Přerov, Tvrz Hummer, Vyšehrad, výstava lodí na Pankráci, zámek Radíč a Dobříš..) naučné vycházky do lesa návštěva kina Galaxie, kina Ponrepo táborák na rozloučenou se školním rokem tvoření na hrnčířském kruhu setkání se sklářem foukání skla 9

10 slavnostní rozloučení s předškoláky v rámci Zahradní slavnosti solná jeskyně návštěva městské policejní stanice v Praze 11 atletika logopedický program zajištěn na každém pracovišti, pravidelně sem dochází logopedické asistentky. Věnuje se hlavně dětem 2.a 3. ročníku. Děti, které jsou věkově těsně před školou, mají přednost. Od září do června bylo zapsáno do evidence logopedek na pracovišti Blatenská a Babákova 41 dětí a 20 dětí na Pošep. Celkem bylo napraveno 64 hlásek. U 12 dětí byly logopedické vady odstraněny zcela. vydáváme 3x za rok časopis Blateňáček- je k dispozici i na webových stránkách mateřské školy vlastní webové stránky v rámci EKO výchovy sběr papíru Den země v Krčském lese Nácvik divadelního představení pro děti z ostatních tříd Kouzelný les prázdninový provoz - V červenci provoz probíhal v mateřské škole Blatenská od do Bylo přihlášeno 87 dětí ze všech tří pracovišť a skutečná docházka byla v průměru je 70. V srpnu byl provoz na pracovišti Babákova od do Na 8 pracovních dní bylo přihlášeno 62 dětí a skutečná docházka byla v průměru 40 dětí. Téma vzdělávání bylo Duháček s Blatenkou na prázdninách a Duháček s Blatenkou se vrací z prázdnin. Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřena na zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti dětí, na ochranu zdraví, na rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí. Hlavním cílem bylo vytvoření nových pravidel třídy, začlenění do kolektivu, zlepšení jemné motoriky, využívat co nejvíce pobytu venku. Během celého dne bylo dbáno na pitný režim, bezpečnost dětí při hře a ochraně proti slunečnímu záření. Na zajištění dalšího provozu o prázdninách se opět podílela společnost Wattsenglish a.s. s nabídkou příměstského tábora s angličtinou. Společnost Wattsenglish si již několikátým rokem pronajímá na 3 prázdninové týdny 1 třídu v MŠ Blatenská k tomuto účelu, je to i nabídka pro děti naší mateřské školy v době, kdy je škola uzavřena. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (včetně výše přidělených finančních prostředků) Využívali jsme granty vyhlášené : MČ Prahy 11, MŠMT a MHMP. Na rok 2014 jsme MČ Prahy 11 požádali celkem o 17 grantů a MŠMT o 1 grant. Z toho na okruh školství jsme podali 4žádosti, na okruh Sport a TV také 4 a na okruh Kultura 9 grantů.. Kromě 2 grantů z oblasti Kultura a Školství byly přijaty všechny a celkem jsme obdrželi z MČ ,-Kč. MŠMT jsme požádali v rámci vyhlášeného rozvojového program o financování logopedické péče, tento grant byl zamítnutý. Na rok 2013 a 2014 jsme ještě žádali MHMP o navýšení prostředků v souvislosti s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na asistenty pedagoga a finance byly přiděleny. 11. Prevence rizikového chování V obsahu našeho ŠVP nechybí v rámci bezpečnosti i poučení dětí o možných nebezpečných situacích a prevenci úrazů. Děti se učí mít povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví nejen svého ale i druhých, jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti a jsou seznamovány s různými 10

11 nástrahami ve svém okolí. V jednotlivých třídách mají nastavena pravidla, která učí děti vzájemné toleranci, respektu, dodržování slušného chování. Jsou zaměřena na prevenci násilí mezi dětmi, ale i na nevhodné chování k majetku, k přírodě. Pravidelně na začátku školního roku a před každou akcí mimo budovu MŠ jsou děti poučeny o bezpečnosti ve třídě, zahradě i chování mimo budovu MŠ. Učitelky si tvoří spolu s dětmi třídní pravidla a vyžadují jejich dodržování. Hry a činnosti jsou zaměřovány na rozvoj spolupráce, komunikace, prosociálního chování, je podporováno zdravé sebevědomí dětí. V rámci primární prevence se zaměřujeme na pozitivní ovlivňování dětí, nabízíme možnosti využívání volného času společně dětí a rodičů. 12. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy V naší MŠ probíhala výuka angličtiny 2x týdně cca 30 minut, pod vedením rodilých mluvčích, kteří pracují podle metodiky schválené MŠMT. V prvním ročníku MŠ se děti zprvu učily překonat ostych z neznámé osoby, ale postupně se přizpůsobily. Děti s lektorem pracují převážně v prostoru třídy, motivačními podněty jsou nápodoba, hra, pohyb. Z výuky jsou pořizované videozáznamy, které mají možnost rodiče shlédnout na webových stránkách naší školy a společnosti Wattsenglish. V některých třídách se v letošním roce se projevily problémy s malým počtem přihlášených dětí na angličtinu a tudíž bylo třeba řešit klidovou činnost pro neangličtináře. Navíc ČŠI vytkla tuto aktivitu, konanou v dopoledních hodinách, hrazenou rodiči. Od nového školního roku dojde ke změně ve způsobu seznamování s anglickým jazykem tak, aby byl v souladu s požadavky ČŠI. 13. Enviromentální výchova Je zařazována průběžně po celý rok. Vycházkami do blízkého lesa se děti přímo učily, že je třeba mít kladný vztah k přírodě a ke všemu živému. Prováděly vlastní experimenty s přírodními materiály, pozorovaly klíčení a růst brambor, prováděly pokusy se soupravou na pokusy pro MŠ. V rámci EV také seznamujeme děti s hospodařením s odpady prostřednictvím třídění odpadů a ochrany přírody. Hrou je učíme znát, jaký odpad patří do kterého kontejneru. Konkrétní příklad nám poskytují v blízkosti MŠ umístěné popelnice žlutá, bílá, zelená, modrá a oranžová. Ve třídách mají děti určené nádoby na třídění papíru a přímo v areálu školy máme vlastní boxy na jeho sběr, které nám odváží společnost A.S.A., kde soutěžíme s panem Popelou. 14. Multikulturní výchova Integrace cizinců je u nás nejčastějším jevem, zejména Slováci, Vietnamci, Ukrajinci. Tohoto faktu se nám daří využívat v rámci vzdělávacího programu, hlavně získáváním zkušeností těchto dětí například při srovnávání rodinných rituálů, při oslavách narozenin, Vánoc či jiných významných dnů. 15. Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovensko 7 Polsko 1 Celkem 8 11

12 b) z ostatních zemí Stát počet dětí Vietnam 6 Bulharsko 1 Ukrajina 8 Celkem 15 Obecně největším problémem spojeným s cizinci je zajištění informovanosti rodičů, kteří nemluví česky a nemají o dění ve školce zájem. U nově přijatých jazyková znalost na začátku nebývá žádná, ale při individuálním přístupu se zlepšují. Důležitá je individuální práce v oblasti řeči, komunikace a porozumění. Po zvládnutí alespoň částečného porozumění pomíjí často se vyskytující počáteční agresivita a děti se začleňují do kolektivu velmi dobře. Do konce kalendářního roku jsme využili získané finance z rozvojového programu MŠMT pro pedagogického asistenta, který se věnoval komunikaci a výslovnosti u dětí cizinců. Velký důraz je rovněž kladen i na pedagogický přístup učitelek, které mají cizince ve třídě. 16. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Ve školním roce tvoří MŠ i nadále tři pracoviště s celkem 10 třídami a s 280 zapsanými dětmi. Pracuje zde 21 pedagogů 3 asistenti pedagoga a 18 provozních zaměstnanců včetně kuchařek. Našim dlouhodobým cílem je : 1. Vytvořit dobrý kolektiv zaměstnanců 2. Co nejvíce se prezentovat na veřejnosti a vejít tak do povědomí nejen občanů Prahy Stát se dobrou mateřskou školou, která bude vyhledávána rodiči na základě jejího dobrého jména a kvality. 17. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ve školním roce 2013/14 1. ČŠI inspekční činnost v souladu s ustanovením 174odst.2písm.a),b)c) a d) zákona č.561/2004 Sb Místo kontroly : Blatenská 2145, Pošepného nám.2022, Babákova 2149 Kontrolované období: od školního roku 2011/2012 k termínu kontroly Zjištění : ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření realizovaná od Hygienická stanice HMP Kontrola: Šetření a protiepidemické opatření při výskytu onemocnění zažívacího traktu v MŠ Pošepného nám Zjištění : nebylo shledáno pochybení a byla přijata doporučená preventivní opatření 3. Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 7,50 zákona 258/2000Sb, 410/2005 3,4,11,13,15,16,17,18,20,22,23 v MŠ Pošepného nám Zjištění : nebyly shledány nedostatky ani pochybení 12

13 4. PSSZ Kontrola : plnění povinností : a) v nemocenském pojištění b) v oblasti pojistného c) Kontrolované období: Zjištění : v bodě a), c) nebyly shledány nedostatky, v bodě b) byl zjištěn nedoplatek v měsíci 11/2013 Opatření : dodatečně doplaceno 5. Hygienická stanice HMP Kontrola: Místní šetření v MŠ Pošepného nám Důvod: záměr ÚMČ - OŠK rozšířit MŠ o 1 třídu Zjištění : ze strany hygieny byly stanoveny podmínky a doporučení 6. Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 19-21,24 zákona 258/2000Sb, 49,50 vyhl. 137/2004, kontrola HACCP ve ŠJ Blatenská 2145 Zjištění : byla shledána poškozená zeď u kanálku u škrabky v ostatních sledovaných ukazatelích nebyly shledány hygienické nedostatky Opatření : nedostatek byl odstraněn v daném termínu, tj do Hygienická stanice HMP Kontrola: Plnění povinností stanovených v 7,50 zákona 258/2000Sb, 410/2005 3,4,11,12,15,16,17,18,21,22,23 v MŠ Blatenská 2145 Zjištění : nebyly shledány hygienické nedostatky 8. MČ Praha Kontrola výdajů vynaložených na reprezentaci Kontrolované období : od Zjištění : nebyly shledány nedostatky a z kontroly nevyplývají žádná opatření 18. Stížnosti na školu (i ŠJ) Na školu nebyla stížnost žádná 19. Připomínky a návrhy ke zřizovateli 20. Základní údaje o hospodaření školy viz. přiložená tabulka za období V Praze dne Podpis ředitelky a razítko MŠ

14 Škola z toho Celkem % Skutečnost MČ MŠMT(MHMP) Plán SK/PL Plán Skuteč. Plán Skuteč Plán Skuteč PŘÍSPĚVKY a VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE x x z toho: příspěvek na provoz x x x x příspěvek na nájemné x x x x jiné příspěvky (odpisy, mimoř.př.) x x x x PVVZ-platy x x x x PVVZ-OON 0 0 ###### x x 0 0 x x PVVZ-ostatní (odvody, ONIV) x x x x dotace, příspěv. během roku x x granty získané během roku 0 0 ###### 0 0 x x x x ostatní granty 0 0 ###### 0 0 x x x x VÝNOSY CELKEM x x stravné x x úplata za vzdělávání, služby x x ostatní x x z toho : zapojení fondů x x x x tržby za zboží, služby 0 0 ###### 0 0 x x úroky x x x x jiné ostatní výnosy (649 xx) x x 0 0 NÁKLADY CELKEM mzdové (platy + OON) náhrady mzdy za nemoc x x x x - zákonné a jiné soc. pojišť. ( ) zákonné a jiné soc. nákl. ( ) materiál z toho : potraviny x x 10 0 režijní materiál učební pomůcky a učebnice x x x x ostatní 0 0 ###### energie x x 10 3 z toho: elektrické energie x x 3 1 vodné + stočné + srážky x x 3 1 teplo + teplá voda x x 4 1 plyn 0 0 ###### 0 0 x x opravy a údržba (511) x x odpisy (551) x x DDM (558) ostatní z toho : cestovné (512) 0 2 ###### x x náklady na reprezentaci (513) x x x x ostatní služby (518) z toho: pouze telefony x x x x nájemné budova x x x x zpracování mezd a účetn x x x x ostatní pokuty a penále (542) 0 0 ###### 0 0 x x x x ostatní náklady z činnosti (549) z toho: odvod za neplnění zam.zdr.post. 0 0 ###### 0 0 x x x x daň z příjmu (591) 0 0 ###### x x x x 0 0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ###### x x x x MČ - hl. činnost x x ###### x x x x MHMP - hl. činnost x x ###### x x x x Investiční přísp. na nestaveb.investice 0 0 ###### 0 0 x x Vypracoval: Bc. Dana Vondráčková Přehled hospodaření k ( v tis. Kč) Hlavní činnost Schválil : Mgr. Jana Vaníčková Doplňková činnost 14

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole název školy: Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145 pracoviště: 1. Blatenská 2145, Praha 4 2. Pošepného náměstí 2022, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

za školní rok 2014 2015

za školní rok 2014 2015 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, telefon: 272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne 29.9.2015

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Na Zlaté stoce 12, 370 05 České Budějovice Identifikátor zařízení: 600 000 478

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014. Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014. Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014 Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 347/99-1001 Oblastní pracoviště č.1 Signatura: oa2as101 Okresní pracoviště Praha, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola U Zásobní zahrady

Více