DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN Ministr zařídil superzáří...28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28"

Transkript

1 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na volná parkovací místa může být brzy realitou...30 Kapsch není jen mýto...30 Relative PR & Consultancy, s.r.o. 1

2 PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ Dopravní noviny Rubrika: Silniční doprava Str.:23 Autor: (lan) Silniční dopravci v lednu kvůli množstevním slevám stávkovat nebudou. Ministr dopravy Pavel Dobeš jim přislíbil, že počáteční měsíce, kdy budou jezdit za vyšší sazby mýtného, jim budou kompenzovány při pozdějším zavedení slev. Minulý týden to po setkání s ministrem v Praze oznámili zástupci Sdružení ČESMAD Bohemia. Stávková pohotovost však stále platí. Dopravci jsou totiž podle prezidenta sdružení Vladimíra Starosty velice nedůvěřiví, protože je, co se týče slev, již jednou podvedl bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček a expremiér Mirek Topolánek. Poté, co hospodářský výbor v listopadu odložil projednávání množstevních slev (viz DN 49/11) a bylo zřejmé, že lednové zdražení mýtného o 25 procent nebude častým uživatelům systém kompenzováno, přestože to bylo součástí dohody mezi Sdružením ČESMAD Bohemia a ministerstvem dopravy, vyzvali dopravci otevřeným dopisem (viz DN 50/11) premiéra Petra Nečase k urychlenému řešení situace. Konkrétní návrh v lednu Dopravci původně navrhovali, aby se zvýšení mýtných sazeb odložilo až na dobu, kdy častí uživatelé systému budou moci uplatňovat slevy na mýtném. Ministr dopravy jim však podle generálního tajemníka sdružení Martina Špryňara minulý týden navrhl, že to, o co přijdou na začátku roku, jim bude ve zbytku roku kompenzováno, aby celková dohoda byla naplněna. Harmonogram je takový, že ministr dopravy a premiér se mají písemně zavázat, že do druhého lednového týdne společně připraví návrh nařízení vlády, který bude konkrétně řešit realizaci slev. Návrh novely zákona má být předložen k zkrácenému projednání v hospodářském výboru a 31. ledna, kdy začne první schůze poslanecké sněmovny, by měl být opět projednán. ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011 Dopravní noviny Str.: Jak byste charakterizoval letošní rok? Vytvořil podle vašeho názoru pro oblast dopravy a logistiky a vaši činnost příznivější podmínky než rok předchozí? 2. Jaké negativní nebo pozitivní zkušenosti si z něj do budoucna odnášíte? 3. Naznačuje současná situace, že by příští rok mohl být ve znamení stagnace nebo dokonce dalšího propadu? 4. Co konkrétně si od příštího roku slibujete? Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy České republiky 1. Ne, vinou sníženého rozpočtu ze strany ministerstva financí se nám zdaleka nepodařilo úspěšně započít některé připravované projekty a investovat takové prostředky do těch stávajících, jaké jsme původně plánovali. Požadujeme proto po této zkušenosti po ministerstvu financí, aby pro následující roky připravilo stabilní rozpočet, se kterým se už nebude zásadně hýbat. 2. Pozitivních příliš není, jde spíš o věci, které v době krize nutí hledat alternativní volby v úsporných opatřeních. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 2

3 Co se týká těch negativních, je třeba nepolevit při debatě o úsporách, neslevit z požadavků na kvalitu ze strany zhotovitelů a podmínkou je úspěšné čerpání peněz z fondů Evropské unie. 3. Současná situace rozpočtu bude záviset na vývoji v eurozóně, nicméně doprava a oblast stavebnictví jsou hnacím motorem ekonomiky země. Z každé investované koruny do stavebnictví se 50 haléřů vrací zpět do státního rozpočtu. Jinak obecně bych velmi nerad do budoucna musel provádět další škrty v rozpočtové kapitole ministerstva, už takto jsme na pomyslném dnu. 4. Naší prioritou pro příští rok je jednoznačně rozjet projekt modernizace D1. Mezi další pak patří aktivní práce na transformaci ŘSD, dlouhodobé zkvalitňování expertních posudků na stavbách a zjednání nápravy tam, kde v minulosti došlo k pochybení. Především musíme vývoj na jednotlivých projektech stihnout do roku 2015, abychom snížili riziko vracení peněz EU. Bc. Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje 1. Bez funkční sítě silnic a železnic se nemůže rozvíjet žádná ekonomika. Jsem přesvědčen, že restrikce investic do infrastruktury, se kterými v letošním roce přišla koaliční vláda, jsou nejhorší možnou variantou řešení. Zvláště v dnešní době, kdy celá ekonomika začíná stagnovat. Potřeby hospodářství i regionů si určitě změnu vládního kurzu v budoucnu vynutí. Cena, kterou za to však zaplatíme, bude podle mého názoru až příliš vysoká. Doslova mě mrazí v zádech, že nebudou připraveny vůbec žádné projekty, když se právě v současné době příprava staveb tak silně omezuje. To mimochodem považuji za ještě větší problém než to, že se některé rozestavěné stavby přerušují. 2. České republice už delší dobu chybí jasná koncepce financování dopravní infrastruktury. Máme-li se dočkat moderní a kompletní základní dopravní sítě, musíme prioritně vyčerpat evropské zdroje. To se neděje, dokonce musíme peníze v řádu desítek miliard Kč do Bruselu vracet! To je trestuhodná chyba. Zcela mimo rámec chápání pak je, že za to nikdo nenese odpovědnost! Těžko pak hledat nějaká pozitiva, když je resort dopravy těsně před kolapsem. 3. O stagnaci či propadu se diskutuje v celé Evropě, takže je zřejmé, že to nemine ani nás. Pokyny, požadavky a zejména rozhodnutí se prakticky dnes a denně mění. Problém ČR je, že schválený rozpočet vychází ze zcela nereálných dat. Navíc jednoznačně pomíjí jakákoli prorůstová opatření. Příjmová stránka navíc nepočítá s propadem ve výběru daní, který se zřetelně projevuje již v letošním roce. Můžeme se sice radovat, že do resortu dopravy přicházejí navíc čtyři miliardy Kč, je však třeba si uvědomit, že se za to nepostaví ani pár kilometrů dálnice. A to nemluvíme o nutných opravách a rekonstrukcích. Pokud by někdo takto naplánoval rodinné finance, druhou polovinu příštího roku by strávil o chlebu a o vodě. 4. Zatím sleduji s obavami kroky související s přerušením plynulého procesu výstavby dopravní infrastruktury a hrozím se neschopnosti řádně čerpat dotační evropské prostředky. Personální politika ministerstva dopravy je navíc vedena čistě po stranické linii VV bez ohledu na odbornost. Přál bych si, aby tomu tak v příštím roce nebylo. Přál bych si, aby si jednotliví ministři vzpomněli na to, že doprava a její rozvoj byly prioritou vládního programu. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT 1. Letošní rok byl pro Fakultu dopravní ČVUT velmi složitý, protože byl ve znamení řady změn. Prvním důležitým úkolem bylo provedení reakreditace magisterského studia, které nyní více odpovídá aktuální potřebě praxe a lépe reaguje na poptávku po našich absolventech. Z hlediska dalšího odborného zaměření fakulty si velmi cením získání nové akreditace doktorského studijního programu v logistice, a to ve spolupráci s Vysokou školou logistiky v Přerově. Neméně významné bylo získání projektu Atlantis a posléze i nové akreditace magisterského programu multimodální doprava a logistika, který je vyučován pouze v angličtině jako joint-degree ve spolupráci s Texaskou univerzitou a Univerzitou v Žilině. Jsem rád, že v letošním roce došlo k tolik očekávanému Relative PR & Consultancy, s.r.o. 3

4 prostorovému rozšíření fakulty o starou budovu v ulici Horská, kde bude v budoucnu možné budovat experimentální a laboratorní zázemí jednotlivých ústavů fakulty. 2. Osobně jsem optimista a věřím, že oblast dopravy je a stále bude velmi atraktivní a že změny, které jsme v tomto roce na fakultě uskutečnili, přispějí ke zkvalitnění vzdělávání nových odborníků. Byl bych rád, kdyby se všechny naše obory rozvíjely stejně dynamicky, ale dobře vím, že to není možné. 3. V oblasti vysokého školství je předpovídán další propad způsobený jednak poklesem demografické křivky studentů a jednak velkou konkurencí mezi jednotlivými vysokými školami. Přesto doufám, že oblast dopravy a logistiky je natolik atraktivní, že se nám podaří zaujmout řadu studentů středních škol a že se s tímto poklesem úspěšně vyrovnáme. 4. Přál bych si, aby naše fakulta byla nadále úspěšná v národních i mezinárodních vědeckých programech a moji zejména mladší kolegové měli možnost pracovat v mezinárodních odborných týmech a získávat tak cenné odborné zkušenosti. Také bych si přál v příštím roce více mladých docentů a profesorů, kteří zamýšlejí spojit svůj další profesní život s prací na naší fakultě. Já osobně i celé vedení fakulty se budeme snažit jim k tomu vytvářet vhodné prostředí. prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph. D., MBA, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 1. Letošní rok byl z pohledu dopravy a logistiky snad ještě tristnější než rok předchozí. Souvisí to s úspornými opatřeními v naší republice. Pro naši činnost, tzn. pro výzkum v dopravě, se v letošním roce nic podstatného oproti minulému nezměnilo. Stále je patrná koncepční nejasnost zajištění dopravního výzkumu. Technologická agentura České republiky (TA ČR), která jako jediná má ve vínku podporu výzkumu v dopravě, se orientuje zejména na podporu průmyslového výzkumu. Výzkum pro dopravní sektor je však především výzkumem, který směřuje k zajištění podkladů pro dopravní politiku, ke zvýšení bezpečnosti provozu, efektivity financování výstavby či dopravní obslužnosti, řízení dopravy včetně telematických systémů, environmentálních dopadů dopravy a podobně. Ve své podstatě je tento výzkum neprůmyslový, to znamená, že se dobře "nevejde" do programů TA ČR. 2. V nedávné době byl za účasti ministra dopravy uskutečněn kulatý stůl o financování dopravního sektoru. Účastníky tohoto jednání byli kromě pana ministra, jeho dvou náměstků, náměstka ministra financí, vedení SFDI a dalších českých významných institucí a firem přední evropští odborníci, kteří se zabývají diskutovanou problematikou. Odborně akci zaštítilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Z pozice moderátora akce mohu konstatovat, že zájem pana ministra a dalších českých přestavitelů, kteří věnovali jednání celou jednu sobotu, o takto pojatou diskusi mi dal naději v to, že se ministerstvo dopravy hodlá problémy v dopravě koncepčně zabývat a že přitom bude naslouchat renomovaným odborníkům. 3. Domnívám se, že následující rok příliš změn nepřinese. To v kontextu zpráv z Evropy považuji za mírně optimistické konstatování. 4. Byl bych velmi rád, kdyby se v příštím roce skutečně zahájila modernizace dálnice D1. Další výzvou je provádět diagnostiku vozovek a mostů a její výsledky zasadit do fungujícího systému hospodaření. Dále si od příštího roku slibuji optimalizaci investičního procesu, včetně stanovení středně a dlouhodobých priorit a s tím souvisejícím závazným rozpočtem na několik příštích let. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Ing. Tomáš Čoček, Ph. D., ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury 1. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury byl tento rok ve znamení rekordně nízkého rozpočtu v takzvaných národních zdrojích. Zároveň to byl rok, kdy se dokončovalo velké množství staveb financovaných ze zdrojů EU a musela být zvládnuta Relative PR & Consultancy, s.r.o. 4

5 agenda s kontrolami a certifikacemi jejich výdajů. Poslední část roku je pak již tradičně spojena s debatami o podobě a výši nového rozpočtu, který bude do značné míry již předznamenávat financování v delším časovém období. Od roku 2014 se totiž musíme připravit na čerpání nových zdrojů EU a projekty bude do značné míry již definovat objem přípravy v roce Za jednoznačně pozitivní bych označil fakt, že všichni rozhodující partneři pro financování dopravní infrastruktury se shodli na dlouhodobých problémech, které nás v současné době trápí. Jak ministerstvo dopravy, tak hlavní investoři a rovněž poslanci hospodářského výboru Poslanecké sněmovny se spolu s námi shodují na nutnosti změn, které umožní středně- a dlouhodobé plánování, zklidní situaci na trhu a zajistí čerpání evropských prostředků v současné i budoucí finanční perspektivě. Negativně bych pak vnímal zejména relativně vysokou míru problémů, které jsme identifikovali u současně dokončovaných projektů, a to zejména z hlediska administrativních postupů a míry dohledů na jednotlivých stavbách. 3. Pokud bych se díval jen na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, tak se bude co do objemu financí jednat spíše o stagnaci. Budou jistě specializace, které si mírně polepší, neboť struktura rozpočtu se mírně mění. Navýšený objem prací, byť z objektivního hlediska nedostatečný, tak mohou očekávat zejména projektové firmy. Zajímavé budou rovněž nové soutěže na stavby v režimu tzv. náhradních projektů OP Doprava, tedy zejména Modernizace D1, části D3 a D1 317 Přerov Lipník. Z hlediska celkové situace však bude velmi důležité sledovat celkový vývoj ekonomiky v eurozóně a EU jako celku. Významné turbulence by měly okamžitý negativní dopad na stav veřejných prostředků, a přeneseně tedy i na rozpočet SFDI. Vzhledem k podílu podpory EU na financování české dopravní infrastruktury bude rovněž klíčový vývoj kurzu CZK/EUR. 4. Jistě by to měla být personální, ale především strategická stabilizace priorit sektoru. Důležitým prvkem bude postupující příprava nových operačních programů, tedy definice střednědobých strategických cílů financování. Na SFDI bychom rovněž rádi postupovali ve zjednodušování procesů tak, abychom maximálně urychlili finanční toky z našeho rozpočtu ke zhotovitelům staveb. René Poruba, pověřen řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR 1. Pro naši činnost, kterou je rozvoj a údržba dálniční sítě a sítě silnic I. třídy, se nic zásadního nezměnilo, protože se oproti předchozímu roku nezměnily rozpočtové možnosti státu. Na druhou stranu je období permanentního nedostatku finančních prostředků na rozestavěné a ke stavbě připravené stavby vhodnou příležitostí pro hledání, projednávání a realizaci úspor různého typu. Otevřel se i prostor pro revizi postupů a řízení staveb a zavádění lepší metodiky kontroly staveb. 2. Byl to můj první celý rok v ŘSD a přinesl mi zkušenosti spíše negativního charakteru. Některá zjištění ohledně toho, co si v minulosti v některých případech dovolovali zhotovitelé staveb pro ŘSD a jaké možnosti jim k tomu ŘSD dávalo, jsou skutečně překvapivá. 3. Myslím, že odpověď je jasná při pohledu na stránku kteréhokoli deníku nebo časopisu, který se věnuje ekonomice. Pro státní finance nebude rok 2012 o nic lepší než rok 2011, takže stagnace by byla ještě velmi přijatelným výsledkem. 4. Že se nám podaří uvést do praxe různé typy úsporných opatření, jejichž přípravě se posledních několik měsíců intenzivně věnujeme a které by nám umožnily za stejné množství prostředků dokončit více staveb. Dále pak zavedení lepších procesů kvality a cenových kontrol přímo na stavbách. Taktéž se plně věnujeme možnostem zavedení nových technologií jak do procesu přípravy, tak do procesu výstavby. Nemalý úkol nás čeká v optimalizaci správy a údržby silnic. Zároveň děláme vše pro to, abychom v příštím roce rozjeli modernizaci dálnice D1 a dostavbu klíčových staveb, jako například dálnice D8 Lovosice Řehlovice. Ing. Pavel Habarta, MBA, Relative PR & Consultancy, s.r.o. 5

6 pověřen řízením Správy železniční dopravní cesty 1. Pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jejímž řízením jsem byl na sklonku roku 2010 pověřen, byl rok 2011 doslova průlomový. Podařilo se nastartovat a zrealizovat několik klíčových projektů, které přinášejí zásadní úspory v oblasti zajištění provozu a investic na české železnici. Abych ale odpověděl přímo na vaši otázku: Ano, podle mého názoru jsou díky opatřením zavedeným v letošním roce vytvořeny příznivější podmínky (nejen) pro SŽDC jako manažera železniční infrastruktury. 2. Ani v naší profesi není nic pouze černé nebo bílé, chcete-li, negativní nebo pozitivní. Negativní zkušeností v roce 2011 bylo zjištěné zanedbání údržby některých tratí zejména na jižní Moravě. Na základě mimořádné kontroly byla zavedena přísná systémová i personální opatření. Na druhou stranu pozitivní na této kauze je, že byly obnoveny kontrolní mechanismy systému údržby tratí, které byly v minulých letech ne vždy zcela dodržovány. Jako pozitivní zkušenost vnímám vznik živé dopravní cesty, tedy převodu činností zajišťujících řízení a obsluhu dráhy od ČD, a. s. Na jedné straně máme pod kontrolou náklady na tuto činnost, na druhé straně očekáváme zefektivnění činností v oblasti řízení železničního provozu. 3. Pokud máte na mysli oblast investic, stagnaci ani propad v roce 2012 neočekáváme. Právě naopak! Zatímco v předchozích letech se finanční prostředky určené pro investiční akce na železnici pohybovaly kolem 11 miliard Kč, pro rok 2012 máme alokováno přes 20 miliard Kč. Toto bylo možné zrealizovat právě díky novým pravidlům, která jsme v letošním roce zavedli. 4. Díky úsporám v oblasti investic se nám podařilo připravit k realizaci celou řadu důležitých projektů. V souvislosti s potřebným čerpáním prostředků v rámci operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie dojde k zahájení mnoha investičních akcí na tranzitních železničních koridorech i mimo ně. Na III. koridoru se jedná o modernizaci trati Rokycany Plzeň a dvě stavby v úseku Praha-Smíchov Beroun, na I. koridoru zahájíme modernizaci traťového úseku Praha- Běchovice Úvaly, na IV. koridoru mezi Ševětínem a Veselím nad Lužnicí a Táborem a Sudoměřicemi. Z nekoridorových staveb bude připravena k realizaci například stavba Elektrizace trati Brno Brno-Zastávka. Ing. Jan Skalický, pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR 1. Rád bych odpověděl, že vodních cest se ekonomická krize nedotýká. Bohužel opak je pravdou. Zvýšeným úsilím se nám ale povedlo vytvořit takové podmínky, abychom mohli pokračovat v realizaci již rozestavěných staveb i přípravě nových projektů. 2. Pokud chceme realizovat důležité stavby, a to já chci, musíme přistoupit mnohem aktivněji k jejich propagaci jak mezi politiky a odborníky, tak i u veřejnosti. Je potřeba všem ukázat, že vodní doprava je nejekologičtější způsob přepravy zboží a její rozvoj přináší nová pracovní místa, konkurenci v dopravě a zlepšení životního prostředí. 3. Objem prostředků určených na investice do infrastruktury vodních cest je pro příští rok velmi nízký. Musíme se tomu přizpůsobit a budeme připravovat projekty pro následující roky a pracovat na tom, abychom politickou reprezentaci přesvědčili o nutnosti razantního navýšení rozpočtu ŘVC v dalších letech. 4. Chci pokračovat v úspěšné spolupráci s naším zřizovatelem, ministerstvem dopravy, předložit komplexní koncepci rozvoje infrastruktury vodních cest, sjednotit názorové proudy okolo vody a aktivním přístupem přesvědčit lidi, že řeky jsou tu pro ně a správným využitím jim přinesou mnoho radosti a užitku. Samozřejmě budeme pracovat na přípravě a realizaci takových významných projektů, jako je Plavební stupeň Děčín, splavnění Labe do Pardubic stupeň Přelouč, lodní zdvihadla na Orlíku a Slapech nebo druhá plavební komora Smíchov. Vedle toho poběží řada menších projektů určených pro zlepšení parametrů našich vodních cest a jejich infrastruktury. LOGISTIKA, SPEDICE Relative PR & Consultancy, s.r.o. 6

7 Ing. Martin Drábek, předseda Svazu spedice a logistiky ČR 1. Rok 2011 byl pro obor spedice a logistiky rokem nadějí. Počáteční oživení ekonomiky pozitivně ovlivnilo růst výkonů logistických a spedičních firem a celkově se obor začal pomalu odrážet od pomyslného dna způsobeného krizí v předcházejících letech. V posledním čtvrtletí roku, přestože výkony vykazují stále ještě nárůst, již začínají převládat pesimistické prognózy v návaznosti na celkovou ekonomickou situaci eurozóny. 2. Pozitivem bylo samozřejmě ekonomické oživení oboru. Těch negativ, která ovlivňují postavení oboru na trhu, však bylo podstatně více. Výrazně se zvyšují vstupní náklady, energie, PHM, od příštího roku další nárůst mýtného a zákazníci "neslyší", ba naopak tvrdě vyžadují snížení cen služeb, které jsou už tak dost "devastované" krizovým obdobím. A jak už bývá zvykem, ani naši politici nezůstávají pozadu s negacemi vůči našemu oboru. Zatím vládou schválený zákon o poštovních službách, bez připomínkování ze strany odborníků a praktiků z oboru, je toho důkazem. Vzniká tak zákon, který znovu monopolizuje zcela liberalizovaný trh expresních balíkových služeb a to není pro obor zrovna příznivá skutečnost pro další období. 3. Vše záleží na ekonomickém vývoji eurozóny, ale podle mého názoru dojde minimálně v prvním pololetí roku ke stagnaci oboru. 4. Já si snad nechci ani nic slibovat. Já přeji celému spedičnímu a logistickému oboru, aby byl rok 2012 co nejklidnější a vytvořil se pevný základ pro jeho další rozvoj. Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., vedoucí katedry logistiky,vysoká škola ekonomická Praha 1. Myslím, že to bylo malé a bohužel asi jen chvilkové nadzvednutí z krize. Efekt W se prostě dostavil a ještě se určitě několikrát dostaví znovu. Přesto konstatuji, že práce bylo požehnaně, a to jak na katedře, tak i mimo ni. Obecně musím přiznat, že jsem zaznamenal dále se zvětšující rozdíly mezi řadou subjektů logistického a přepravního trhu. U některých zasílatelských a dopravních firem mne pozitivně překvapila schopnost předvídat a starat se o svůj další vývoj i v dlouhodobějším horizontu. Překvapilo mne, že se i v této ponuré době nejen umí chovat ke svým zákazníkům slušně, ale i jednat zcela otevřeně a na rovinu Nicméně v řadě případů jsem prožíval i aroganci a brutální zneužívání důvěry to dokonce i vůči strategickým zákazníkům a všeobecné přitvrzení podmínek. 2. Obou druhů zkušeností je určitě hodně. Takže zase třeba něco obecnějšího: Býval bych nevěřil, že mnohé (a to i velké) firmy nenajdou z uplynulého období poučení, respektive že ho přes všechny proklamace de facto ani nehledaly. Například mne irituje, že i velmi renomovaní zákazníci (přepravci) stále využívají služeb zasílatelů tam, kde mají přímo obchodovat s dopravci a přitom se diví, že kvalita ani cena služeb se nelepší. Další výrobci a obchodníci stále nepochopili možnost, jak vydělávat na přepravních službách prostřednictvím optimalizace dodacích parit a přitom se snaží snižovat přepravní náklady přímo vůči zasílatelům a dopravcům atd. Mimochodem to, že nové INCOTERMS 2010 zase obsahují tolik problematickou paritu EXW, pro nás je velké zklamání A úplně odjinud vadí mi pořád nevyřešené problémy v posuzování odpovědnosti zasílatele zejména v případě jeho používání tzv. paušálních sazeb to jsme se v ČR stále nikam nepohnuli, což našemu přepravnímu právu nepomáhá. Přitom je řešení této problematiky na dosah v řadě okolních států. Mrzí mne neschopnost konečně pohnout s výstavbou plavebního stupně mezi Ústím a Děčínem o rychlé dostavbě D8 a severní části pražského okruhu, paralelní VPD v Ruzyni či řešení problematiky české části v přístavu Hamburk ani nemluvě 3. Určitě. Předpokládám, že nás čeká všeobecný pokles ekonomického vývoje, myslím, že stagnace by byl skvělý úspěch. Takže domnívat se, že by Relative PR & Consultancy, s.r.o. 7

8 například dopravci mohli počítat s nějakou výraznou obnovou vozového parku, to asi moc nepůjde Když si k tomu navíc přidám stále neřešené prodlužující se termíny splatnosti faktur, vývoj cen PHM, daňové zatížení 4. "Slibujete" asi není to správné slovo. Očekávám další rozklad a marasmus v ekonomice i ve společnosti. Ztrátu a zpochybnění řady ještě alespoň nějak fungujících hodnot. Podstatně hlubší a silnější stres ve většině podnikatelských i životních aktivit. Bezohlednější společenskou diferenciaci. A samo sebou další u nás snad už rutinní rozkrádání státního majetku po miliardách při beztrestnosti mocných zároveň stále vykřikujících, jak se my ostatní máme uskromnit. Otevřeně řečeno očekávám, že všestranně všeobecně prospěšná činnost řady politiků (včetně těch v Bruselu) nás ještě v mnohém překvapí. A propos: Nemyslíte, že bychom už konečně měli také něčím překvapit i my je? Ing. František Kyncl, Ph. D., prezident České logistické asociace, místopředseda představenstva a ředitel logistiky ČSAD Hodonín, a. s. 1. Tento rok lze charakterizovat snižováním míry neobsazenosti logistických skladů, ale jedním z hlavních problémů jsou rekordní ceny pohonných hmot, jedny z nejvyšších v Evropě. Přesto většina firem v logistice a dopravě mírně roste. 2. Je třeba velmi bedlivě sledovat vývoj nejenom trhu, který se nás bezprostředně týká, ale také turbulencí v bankovním sektoru v Evropě i ve světě. Provázanost na hospodářskou produkci a její uplatnění je totiž úzce spojena s finančním trhem a to může leccos naznačovat. Toto má velký vliv na dopravu a logistiku. 3. To je velmi těžká otázka. Kdo si troufne odhadnout, jaký bude osud eurozóny za pár měsíců a jaké dopady toto může mít? Předpokládám, že příští rok bude velmi složitý, a tak, jak předpovídají ekonomové, nelze čekat růst ani v dopravě a logistice. 4. Je dobře, že konečně je plánované započetí generální opravy D1. Ovšem má-li se toto realizovat až 10 let, čeká řidiče krušné období. Snad se podaří, že připravovaný omezený provoz v průběhu oprav nezkolabuje, jak se to stává dnes. Věřím, že bude schválen i "státní program na podporu multimodální dopravy", který podpoří dlouholeté snahy o realizaci alespoň dvou či tří veřejných logistických center v dalším období. Luboš Kučera, generální ředitel AWT Čechofracht 1. Pokud bychom to měli hodnotit z pohledu institucionálních legislativních podmínek, tak bohužel v žádném případě. Absence dlouhodobé koncepce dopravní politiky a zhoršující se stav infrastruktury nedávají mnoho důvodů k uspokojení. Časté a ne zcela koncepční personální změny ve vedení státních organizací a s tím související chybějící obchodní politika pro rok 2011 celkově neutěšený obraz jen dokreslují. 2. Z předchozí odpovědi je patrné, že podnikat a investovat v České republice v oblasti dopravy a logistiky je velmi obtížné právě pro nízkou míru kultivovanosti prostředí a nepředvídatelnost kroků státu a jeho institucí. Je proto potřeba diverzifikovat rizika a více rozvíjet podnikání překračující hranice ČR. 3. Obávám se, že je to přesně tak. V období očekávaného zpomalení či dokonce zastavení ekonomického růstu zvýšit poplatky za použití dopravní infrastruktury je přesně cesta nesprávným směrem. A přitom se stačí podívat k sousedům. 4. Každá krize či obtíž je zároveň příležitostí. Věřím, že se uplatní zákony evoluce, to znamená, že těžké období přežijí jen zdravé a silné firmy, které z něj vyjdou dále posíleny a poučeny. Taková selekce je podle mého nezbytná, protože prosperita může být založena jen na dlouhodobém konceptu a nikoli na okamžité příležitosti. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 8

9 Ing. Tomáš Holomoucký MBA, jednatel a ředitel společnosti Schenker, spol. s r. o. 1. Letošní rok byl rekordní v historii naší společnosti. Přepravili jsme nejvíce zásilek a realizovali největší obrat za 20 let existence na českém trhu. Důvody spatřuji jednak v pokračujícím hospodářském oživení, které se promítlo do nárůstu poptávek po přepravách, nárůstu objemů nákladů, získání nových logistických kontraktů a obecně do uvolnění cenové politiky firem. Tyto faktory se příznivě odrazily i ve zlepšení profitability nejen naší společnosti, ale celého sektoru logistiky. Svou roli sehrál také fakt, že jsme v krizových letech 2008 až 2009 komplexně zhodnotili chod organizace a redukovali režijní náklady. Díky tomu teď těžíme z lepší efektivity činností a vyšší produktivity práce. 2. Mile nás v tomto roce překvapilo, že jsme byli jednou z oceněných firem v rámci projektu Volná cesta, v němž ministerstvo dopravy ocenilo projekty, které významnou měrou pomohly přesunout náklady ze silnic na železnici. Pozitivní zkušeností je tedy to, že vláda tyto soukromé aktivity monitoruje, a doufáme, že kromě prestižních ocenění je do budoucna podpoří i finančně. 3. Z hlediska objemů nákladů to prozatím nic nenaznačuje, nicméně pozorujeme, že firmy se v reakci na zprávy z finančního trhu stávají obezřetnější a opatrnější v dlouhodobém plánování a snaží se držet náklady pod kontrolou. To má i své výhody, neboť firmy se brání velkým investicím do logistického zázemí a raději volí outsourcing logistiky, který jim umožňuje větší flexibilitu. 4. Vzhledem k tomu, že stavíme naši obchodní strategii na spolupráci s velkými hráči na trhu a soustředíme se na odvětví, která dobře odolávají hospodářským výkyvům, jako je spotřební elektronika a automobilový průmysl, budoucnosti se neobáváme. V příštím roce hodláme zákazníky oslovit s výhodnými nabídkami napříč produkty a nadále vylepšovat společně s partnery v síti DB Schenker systém přímých přeprav do zahraničí. Bruno Rivoallan, generální ředitel Gefco Česká republika 1. Pro naši společnost bylo první pololetí ve znamení výrazného nárůstu aktivit našich klientů a s tím souvisejícího rozvoje naší společnosti. Ve druhém pololetí se však již postupně začal projevovat vliv ekonomické nestability, která se postupně šíří evropským kontinentem. I přes omezení růstu lze považovat i druhé pololetí z hlediska ekonomického rozvoje naší společnosti za úspěšné a výrazně lepší než rok Z lidského hlediska mě velice zasáhla tragédie v japonské Fukušimě a tuto událost považuji i za nejvýraznější negativní zkušenost z profesionálního hlediska. Jako evropský lídr v automobilové logistice byla naše společnost touto událostí výrazně ovlivněna. Nedostatek součástek vyráběných v Japonsku na několik dní zastavil výrobu u mnohých výrobců automobilů, kteří jsou našimi klienty, a přerušil logistické toky. Na druhé straně byla právě schopnost naší společnosti pružně zareagovat na vzniklou situaci a podpořit naše klienty v hledání řešení změn logistických schémat. Dá se říct, že jsme se všichni z této zkušenosti poučili a tyto zkušenosti nám pomáhají řešit obdobné situace a navrhnout alternativní logistická řešení. 3. Obecná předpověď pro rok 2012 je stále na hranici obou scénářů. Je samozřejmě obtížné předpovídat vývoj, ale už jsme u některých našich klientů zaznamenali velice opatrný přístup k plánování výroby pro příští rok. Všichni jsme se poučili z minulé krize a jsme připraveni sledovat vývoj na trhu a přizpůsobit naše aktivity. Je již víceméně jisté, že automobilový průmysl, ke kterému se váže mnoho našich aktivit, nebude v příštím roce příliš expandovat a spotřební ukazatele pro příští rok také nenaznačují nárůst. Naše společnost má naštěstí velmi široké portfolio klientů ze všech oblastí výroby a díky tomu, že nejsme vázáni pouze na automobilový průmysl, a také díky rozvoji aktivit směřujících k zemím, které jsou méně zasaženy krizí (Rusko, střední Asie a Střední východ), neočekáváme pro naše aktivity výrazný dopad krize. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 9

10 4. Všichni očekáváme rychlé a udržitelné řešení ekonomické situace v Evropě, abychom mohli lépe odhadnout vývoj v ČR. Bez ohledu na tento vývoj však zůstane náš základní cíl nezměněn vytvářet hodnotu pro naše klienty a podporovat je v rozvoji dodavatelského řetězce. Ing. Miroslav Bradna, předseda představenstva PST CLC, a. s. 1. Pokud budu vycházet z poznatků PST CLC, a. s., musím konstatovat, že i přes neustálý tlak klientů na snižování nákladů se daří plnit naše očekávání. Vnímám rostoucí zájem o naše služby a v tom spatřuji podstatný rozdíl proti minulým létům. Domnívám se, že celkově v oboru došlo k mírnému oživení, ale ekonomické podmínky se podstatně nezměnily. 2. Uplynulý rok byl spíše pozitivní. Úspěšně jsme dokončili implementaci projektu Continental a v prosinci jsme zahájili ostrý provoz skladování a distribuce pneumatik v České a Slovenské republice. Je to pro PST CLC, a. s., velká výzva a očekáváme, že se nám podaří najít v segmentu automotive další příležitosti k růstu. 3. Zatím nic nenasvědčuje, že by mělo dojít k zásadním změnám. S přihlédnutím k informacím, které denně přinášejí sdělovací prostředky, jsme vizi do roku 2015 zpracovali ve více variantách. 4. Doufám, že se zcela nenaplní katastrofické scénáře evropských politiků a budeme mít stále prostor pro smysluplný rozvoj našeho oboru. EXPRESNÍ, KURÝRNÍ A BALÍKOVÉ SLUŽBY Luděk Drnec, obchodní ředitel a jednatel DHL Express Česká republika 1. DHL Express má za sebou určitě jeden z nejlepších roků své historie v Česku. Rostli jsme ve všech klíčových parametrech, splníme všechny naše hlavní cíle a jsem přesvědčen, že jsme zvýšili náš tržní podíl. Zároveň ale je třeba říct, že šlo o rok "dvou tváří". Až do léta rostlo vše skutečně velmi agresivně a zdálo se, že není důvod k obavám. Nicméně od podzimu se situace mění stále sice rosteme, ale růstová procenta jsou výrazně nižší, a hlavně řada našich klientů hledí do příštích měsíců s nejistotou až obavami. Nicméně celkově budu určitě rok 2011 hodnotit příznivě a musím všem našim zaměstnancům poděkovat za výbornou práci a výsledky. 2. Hlavní pozitivní zkušenost je potvrzení, že návrat DHL ke kořenům jejího businessu, tj. k leteckému expresu, je správnou taktikou a cestou do budoucna. Naše výsledky za poslední dva roky nejen zde v Česku, ale i globálně to jasně dokazují. Negativní snad byla jen některá zklamání z práce nebo přístupu některých jedinců, ale to je asi běžné a nejde se tomu vyhnout. 3. Jak už jsem uvedl, obavy jsou a panuje velká nejistota. Hlavní problém je, že není nějaký jednotný názor nebo očekávání, a všichni jsou proto opatrní, začaly se brzdit náklady a velmi obtížně se plánuje. Všichni čekáme, co přinese první čtvrtletí. Já osobně se domnívám, že nás čeká těžký rok a bude obtížné zopakovat výsledky z posledních dvou let. 4. Věřím, že i když případně přijde nějaká další vlna recese, DHL Express potvrdí pozici market leadera a dokážeme i nadále naplno uspokojovat potřeby našich klientů a pokračovat v růstu. Určitě se budeme spoléhat na silný a motivovaný tým DHL zde i všude po světě. A proto chci také všem kolegům, ale také čtenářům Dopravních novin do roku 2012 popřát hodně zdraví, síly a pevné nervy při zvládání všech výzev, které nám tento rok přinese. Ing. Miloš Malaník, Relative PR & Consultancy, s.r.o. 10

11 generální ředitel TNT Express ČR 1. Rozhodně nevytvořil. Díky nejisté ekonomické situaci narážíme na nejistotu u našich klientů. Zároveň externí faktory nebyly pro nás příznivé. Došlo ke zdražení komodit, nafty a omezení přišla i v legislativě. Od 1. dubna 2011 se změnil limit pro osvobození od DPH ze 150 byl snížen na 22. V praxi to znamená, že na veškeré zásilky, jejichž úhrnná hodnota bude přesahovat 22, musí být vždy vystaveno celní prohlášení a to je spojeno s obrovským nárůstem administrativy. Externí faktory tedy byly horší než v předchozím roce. Nicméně i když to nebyl jednoduchý rok, tak pro TNT Express byl v ČR rokem úspěšným v porovnání s rokem předchozím. 2. Zkušenost je taková: nikdy nevíš, co přijde. Na začátku roku to vypadalo na oživení, krize byla na ústupu, a nakonec je vše jinak. Žijeme v nejisté době a ovlivňují nás i věci zdánlivě vzdálené. Řecká krize nás nakonec všechny nepřímo zasáhla. 3. Externí vlivy nebudou lepší, spíše naopak. 4. Neslibuji si nic, ale očekávám, že to bude tvrdé. V nejistém tržním prostředí bude potřeba rychle reagovat na změny, hledat nové příležitosti, improvizovat. Bude to další těžký rok a je třeba si uvědomit, že nedostaneme nic zadarmo. Po naší zkušenosti z posledních let přesto věřím, že i v nepříznivém prostředí budeme úspěšní. LETECKÁ DOPRAVA Ing. Jaromír Štolc, ředitel odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR 1. Ačkoli lze celosvětově rok 2011 považovat za výrazně příznivější než rok předchozí, v České republice výkony letecké dopravy spíše stagnují, přičemž nejlépe si vede oblast poskytování letových navigačních služeb. Z tohoto pohledu považuji rok 2011 za mírné zklamání. Pokud jde o oblast správních činností, tak v tomto roce došlo k opětovnému snížení systemizace zaměstnanců správních úřadů na úseku civilního letectví, jakož i ke snížení potřebných finančních prostředků, což kladlo výrazné nároky na racionalizaci a efektivitu poskytovaných služeb. Nicméně z hlediska smluvního lze tento rok považovat za velice úspěšný, neboť byla sjednána celá řada dvoustranných i mnohostranných dohod v civilním letectví. 2. Na negativní zkušenosti je nezbytné reagovat pozitivním řešením a poučit se z nich. Že to lze, bylo jednoznačně prokázáno letos na jaře, kdy téměř do roka a do dne byla letecká doprava ovlivněna již druhou sopečnou krizí. Ačkoli se jednalo, alespoň podle tvrzení vulkanologů, o mnohem silnější erupce jedné z islandských sopek než v roce 2010, letecká doprava se dokázala z loňské krize poučit a letošní dopady tohoto jen obtížně předvídatelného přírodního úkazu na leteckou dopravu lze považovat za minimální. 3. Rok 2012 bude určitě rokem přelomovým v mnoha ohledech. Výkony v letecké dopravě lze prognózovat velice obtížně, ale příští rok bych neočekával nějaké významnější oživení. Byl bych rád, kdybychom měli alespoň takové výsledky jako v letošním roce. 4. Rok příští určitě nebude rokem hospodářské prosperity, proto bych českému civilnímu letectví přál alespoň co nejméně nepředvídatelných událostí, rok bez sopečné krize a udržení standardu nejbezpečnějšího druhu dopravy. Konkrétně bude rok 2012 například rokem oficiálního počátku fungování jednoho z nejvýznamnějších projektů v současnosti, kterým je zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru (FAB CE). Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s. p. 1. Rok 2011 lze označit za rok stabilizace, který byl ve znamení oživení poptávky po službách letecké dopravy. Tento vývoj je možné pozorovat nejenom na evropské úrovni, ale pozitivní zprávy přicházely Relative PR & Consultancy, s.r.o. 11

12 v průběhu roku i z ostatních světových regionů, zejména pak z jihovýchodní Asie, která se postupně stává klíčovým hráčem na globálním trhu civilní letecké dopravy. Z pohledu ŘLP ČR, s. p., je důležité, že vzdušný prostor České republiky zůstává i nadále v popředí zájmu leteckých dopravců. Stejně jako v předchozích letech to prokázalo předběžné vyhodnocení provozních výsledků, a zejména pak vývoj letní letové sezony. Vrátili jsme se zpátky k objemu letového provozu před recesí, tedy zhruba na úroveň roku 2008, a v nejdůležitějších parametrech jsou naše výkony dokonce lepší. Rok 2011 se tak s nejvyšší pravděpodobností stane prvním rokem, kdy bude v českém vzdušném prostoru překročena hranice 700 tisíc pohybů. Nejdůležitější skutečností však je, že i přes významný nárůst provozu byly služby řízení letového provozu poskytovány na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Z pohledu kapacity, a to zejména v letních provozních špičkách, naši zákazníci ocenili fakt, že český vzdušný prostor vykázal téměř nulovou hodnotu zpoždění. Na letišti Praha-Ruzyně zaznamenáváme již třetím rokem menší objem provozu, dosavadní výkony představují meziroční pokles pohybů (startů a přistání) o 3,5 %. Tato skutečnost je však do jisté míry kompenzována pozitivním vývojem počtu přibližovacích jednotek, který potvrzuje trend leteckých dopravců nasazovat na lety z a do Prahy letadla s vyšší maximální vzletovou hmotností. Z hlediska hospodářského jsme jako vždy splnili nebo i výrazně překročili hospodářské ukazatele, které byly stanoveny naším zakladatelem, Ministerstvem dopravy ČR. 2. Jedná se pouze o pozitivní zkušenosti, protože rok 2011 byl pro ŘLP ČR, s. p., úspěšný nejenom na domácí úrovni, ale dařilo se nám i na úrovni mezinárodní. V rámci procesu liberalizace evropského trhu letecké dopravy zaznamenal podnik významný úspěch ve výběrovém řízení na zajišťování služeb řízení letového provozu na regionálních letištích ve Španělsku. ŘLP ČR, s. p., se tak bude jako strategický partner španělské společnosti SAERCO spolupodílet na poskytování letištních služeb řízení letového provozu na letištích Kanárských ostrovů Lanzarote, Fuerteventura a La Palma. Považuji to za historický okamžik, v rámci kterého došlo k ocenění profesionality a vysoké kvality služeb ŘLP ČR, s. p., v evropském měřítku, které jsme s našimi strategickými partnery schopni dlouhodobě poskytovat a garantovat. Důležitým mezníkem mezinárodní spolupráce v tomto roce bylo podepsání dohody o vytvoření "funkčního bloku vzdušného prostoru střední Evropy (FAB CE)". Zapojení podniku a jeho silné zastoupení v projektových rozhodovacích strukturách jsou předpokladem jeho stabilního rozvoje v regionu střední Evropy v souladu s procesy evropské integrace služeb řízení letového provozu. 3. Z domácího i evropského prostředí se k nám dostávají negativní zprávy související s následky dluhové krize v eurozóně. I přes tyto informace se nedomnívám, že civilní letectví v Evropě bude čelit podobnému vývoji jako před třemi lety, a zůstávám opatrným optimistou. Aktuální prognózy vývoje letového provozu na rok 2012, které vydala Evropská agentura pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol), předpokládají pro český vzdušný prostor nárůst provozu o 2,5 %. Předpověď provozu pro Českou republiku tak víceméně kopíruje i předpokládaný dvouprocentní průměrný nárůst provozu v celém evropském prostředí. Na letišti Praha lze i nadále očekávat stagnaci provozu nebo jeho mírný pokles, na druhé straně je potěšující, že letečtí dopravci, jako například Korean Air nebo Emirates, nasadí v roce 2012 na své linky letadla s vyšší maximální vzletovou hmotností. Vývoj na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech bude jako vždy záviset na charterovém provozu v letních měsících, nicméně očekáváme přibližně stejný objem provozu jako v roce Na tom, jaký vývoj příští rok podnik čeká, se samozřejmě musíme aktivně podílet. ŘLP ČR, s. p., proto bude i nadále aplikovat zákaznický přístup, a to zejména v oblasti kapacity a cenové politiky. V případě kapacity a míry zpoždění je situace bezproblémová a v oblasti cen podnik dlouhodobě svoje poplatky nezvyšuje, nebo dokonce i mírně snižuje. Domnívám se, že důsledný přístup k řízení nákladů a zákaznicky orientovaná cenová politika společně přispějí k tomu, že český vzdušný prostor bude pro letecké dopravce v roce 2012 i nadále atraktivní. 4. Naše základní poslání pro 2012 zůstává neměnné poskytování bezpečných a nákladově efektivních letových navigačních služeb. Dobré vztahy se zákazníky stejně jako naplňování podnikové strategie a příprava na budoucnost budou našimi cíli i nadále. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 12

13 Z hlediska vnějšího prostředí však pro nás představuje rok 2012 období principiálních změn. V souladu s evropskou legislativou Jednotného evropského nebe vstupujeme začátkem roku do tzv. prvního referenčního období (2012 až 2014), ve kterém bude činnost poskytovatelů služeb řízení letového provozu Evropskou komisí posuzována a hodnocena podle stanovených klíčových výkonnostních ukazatelů v oblasti bezpečnosti, kapacity, nákladové efektivity a ochrany životního prostředí. Naše výchozí pozice při naplňování těchto cílů je velmi dobrá a vytváří prostor pro další posílení hodnoty a konkurenceschopnosti podniku na evropském trhu. Významnou změnou, která je rovněž účinná od roku 2012, je nový způsob financování poskytovatelů služeb založený na spravedlivějším systému sdílení rizika vývoje provozu s našimi zákazníky. Tato změna ověří naše schopnosti a hospodářskou flexibilitu s ohledem na provozní vývoj a jeho aktuální změny v průběhu roku. I nadále budeme pokračovat v rozšiřování portfolia a objemu našich komerčních aktivit prostřednictvím Czech Air Navigation Institute (CANI), zejména v oblasti výcviku a dalších služeb souvisejících s naším know-how a prestiží kmenových činností. Mgr. Jan Grabmüller, Executive Director Cargo, České aerolinie Cargo 1. Letošní rok byl pro nás v branži letecké nákladní dopravy celkově o něco méně příznivý než rok 2011 z důvodu již projevujícího se ekonomického zpomalení v Evropě. Projevovalo se to zejména na klesajících výkonech importu zboží z Asie. Ne všechny společnosti v České republice to však negativně pocítily. 2. Je třeba si brát i z negativních zpráv a krizí pozitivní zkušenosti tak, aby se na ně v budoucnu dalo opakovaně efektivně reagovat a nikdy nerezignovat. Krize jistě nebude poslední, tuto je třeba přežít a najít nové, dosud ukryté rezervy a synergie. Naše společnost si dokázala poradit a nabídnout přepravní kapacity na místa, kde poptávka neklesala či naopak rostla. Rovněž jsme se naučili flexibilněji využít spolupráce s partnery či outsourcingu a udržet nebo nahradit ztracené pozice tam, kde již nemáme možnost vlastního operování. Díky tomu jsou naše výsledky v oblasti cargo přepravy v tomto roce velmi dobré. 3. To je prakticky jisté. Kupní síla a tím dovozní poptávka eurozóny a přímo napojených trhů silně klesá. Vstupy a náklady jako jsou daně, energie či pohonné hmoty naopak rostou. Služby a výrobky se budou prodávat těžce, s mnohem nižším profitem, někde úplně bez profitu. Již nyní mnoho společností pracuje velmi efektivně a nemají mnoho rezerv. Dohromady to dává celkem jasný scénář, co se bude dít. 4. Věřím, že naši výrobci najdou nové trhy, kam exportovat své produkty, pokud bude kolabovat vývoz do EU. My jim v jejich úsilí rádi pomůžeme. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR 1. Letošní rok byl nejen v České republice, ale prakticky v celé Evropě ve znamení hospodářské krize a z toho vyplývajících rozpočtových škrtů. Toho samozřejmě nemohl být ušetřen ani sektor dopravy. Přes to všechno se však na železnici podařilo zajistit pokračování realizace řady důležitých staveb, zejména na III. a IV. koridoru, díky čemuž se naše infrastruktura zase o krok přiblíží standardu západoevropských železnic. V letošním roce se rovněž podařilo završit dlouho připravovaný a diskutovaný přesun tzv. živé dopravní cesty z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty. Tento krok završil další etapu transformace české železnice a je významný zejména z hlediska rozvoje konkurenčního prostředí na železnici. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 13

14 2. Nejprve k těm pozitivním. Na evropské úrovni se naplno rozjela diskuse k nové politice transevropských sítí a jejímu financování, která nastaví základní východiska pro přípravu projektů a jejich financování v následujících několika programových obdobích. Na tomto poli se České republice podařilo uplatnit několik projektů důležitých pro budoucnost a další rozvoj železnice ať už se jedná o trasy evropských nákladních koridorů vedoucích přes naše území nebo o návrhy prvních tras pro rychlou osobní dálkovou dopravu. Tím dala EU jednoznačně najevo, že s českou železnicí do budoucna počítá jako s integrální součástí hlavních osobních i nákladních tahů. Rovněž z diskuse s českým železničním sektorem vyplynulo, že bere tyto evropské výzvy vážně a že je připraven je dále rozvíjet. Naopak za negativní lze v této souvislosti považovat zatím nevyjasněný postoj našeho největšího souseda a nejvýznamnějšího hospodářského partnera Německa k dalšímu rozvoji železniční infrastruktury do České republiky. To se odráží také na poli diskusí o transevropské politice. Věřím však, že se v příštím roce podaří i v této věci dospět k dohodě. 3. To v současné situaci rozhodně nelze vyloučit. 4. Věřím, že se mi v příštím roce společně s mými kolegy podaří úspěšně pokračovat v práci na přípravě nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy. Stávající zákon o dráhách již v řadě aspektů nevyhovuje současným požadavkům jak tržních subjektů, tak státních orgánů, které jej musí aplikovat. Proto jsme se rozhodli jít cestou vytvoření zcela nové komplexní právní úpravy. Ta totiž může vytvořit podmínky k vyřešení celé řady současných problémů. Díky tomu budeme schopni přispět ke zlepšení fungování celého sektoru, aniž bychom na to potřebovali investiční prostředky, kterých se v současnosti tak nedostává. Tím ale rozhodně nechci říct, že legislativní změna je všelékem a že investice nejsou potřeba David Kostelník, ředitel divize Železnice skupiny AWT 1. Rok 2011 byl rokem dvou tváří. První polovinu můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou jak v nárůstu přepravovaných výkonů, tak i pokud jde o optimismus zákazníků. Druhá polovina, a zejména poslední čtvrtletí však již byly ve znamení obav z dopadů "krize". 2. Pozitivem je, že řada zákazníků velmi přemýšlí nad svými logistickými náklady a nebojí se nových řešení a nových dodavatelů, což je velký pokrok proti letům minulým. 3. Přál bych si, aby příští rok měl opačný průběh než ten letošní a oživení přišlo alespoň v druhém pololetí. Již teď je totiž zřejmé, že minimálně první třetina bude v lepším případě ve znamení stagnace trhu. 4. Kdo bude chtít na dopravním trhu v roce 2012 růst, bude muset získávat nové zákazníky. Skupina AWT tuto ambici bezesporu má. Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu 1. Co se týká našeho oboru železničního průmyslu, tak v porovnání s předchozími lety došlo k poklesu počtu zaměstnanců, ale zároveň došlo ke zvýšení výkonnosti, produktivity a tím i konkurenceschopnosti našeho dynamicky se rozvíjejícího oboru. Uvedené výsledky a fakta jsou pozitivními signály a současně i důkazy konkurenceschopnosti odvětví. Jednak došlo k liberalizaci železničního trhu, a to jak v oblasti přepravy, kde začínají působit noví operátoři, tak i v oblasti naší, tedy v oblasti dodávek na železnici. V rámci výběrových řízení uspěli zahraniční konkurenti. Naše společnosti díky dobrým domácím referencím na oplátku uspěly v zahraničí, a to i přes téměř nulovou podporu ministerstva zahraničí. Naprosto průlomové bylo však vydání Bílé knihy pro dopravu, která jasně upřednostňuje ekologické způsoby dopravy, jako např. železnici. Toto je pro nás zásadní dokument, který bude díky následným závazným nařízením Evropské komise určovat např. i přerozdělení finančních prostředků v novém programovacím období Relative PR & Consultancy, s.r.o. 14

15 2. Evropská unie jasným způsobem dává zelenou ekologickým způsobům dopravy, tedy dopravě železniční. Pro nás je určující plnění cílů Bílé knihy, které mimo jiné stanovují: plné zprovoznění celounijní multimodální "hlavní sítě" TEN-T do roku 2030, ztrojnásobení délky stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržování husté železniční sítě ve všech členských státech a v neposlední řadě přesun minimálně 30 procent silniční přepravy nákladu nad 300 km na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční, lodní apod., a to do roku V současné době jsou možnosti veřejných rozpočtů ovlivněny hospodářskou krizí, což vede k určitému pesimismu ohledně dalších investic do železnice. Na druhou stranu však nelze dlouhodobou strategii rozvoje odvětví stavět na krátkodobých výkyvech hospodářských cyklů. Předpokládáme spíše stagnaci. 4. Hodně zdraví a sil, abychom se i v této poměrně složité době dokázali prosadit a aby český železniční průmysl i nadále patřil mezi perspektivní obory. Očekáváme taková politická rozhodnutí, která našemu oboru přinesou nové zakázky ať již doma či v zahraničí a která budou v souladu s cíli Bílé knihy. Ing. Petr Žaluda, předseda představenstva a generální ředitel ČD 1. Uplynulý rok byl v osobní železniční dopravě asi nejvíce charakteristický dalším otevíráním trhu a významnou modernizací našeho vozidlového parku. České dráhy v letošním roce získaly rating, vydaly evropské dluhopisy v hodnotě 300 milionů a uzavřely rekordní objem zakázek na modernizaci vlaků v objemu přes 11 miliard Kč. To je velmi důležité pro další rozvoj naší konkurenceschopnosti a zlepšení kvality služeb v nadcházejícím období. Průběžné výsledky hovoří také o rostoucím počtu cestujících i vyšších tržbách z osobní dopravy. 3. České dráhy zaznamenávají v letošním roce růst. Za deset měsíců jsme meziročně přepravili o 1,9 procenta více cestujících, což představuje dva a půl milionu zákazníků navíc. Tržby nám ve stejném období rostly o 4,9 procenta. To jsou pozitivní výsledky. Doufám, že díky probíhající modernizaci našich souprav, zrychlení spojů na některých linkách a lepším službám se nám podaří přilákat další cestující, i když to bude jistě náročnější než letos. Negativně může tento trend ovlivnit například vývoj zaměstnanosti. Cestující, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání, jsou totiž velkou skupinou našich zákazníků. 4. Očekávám další otevírání trhu. Na ministerstvu dopravy proběhnou nejméně dvě soutěže na zajištění dálkové dopravy. Chtěl bych, aby České dráhy obhájily své místo na těchto tratích a v soutěžích vyhrály. Rok 2012 bude také ve znamení další zřetelné modernizace vlakových souprav. Do provozu bychom měli uvést nové regionální vlaky LINK a RegioPanter, v dálkové dopravě se objeví modernizované restaurační vozy nebo vozy přizpůsobené pro cestování vozíčkářů. Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva ČD Cargo 1. Myslím, že letošní rok lze charakterizovat velmi stručně a přitom velmi výstižně jako nelehké období plné výrazných změn, hledání úspor a boje s krizí. 2. Dobrá nálada vzniká jen v důsledku dobrých zpráv, říká jedna ze známých filmových replik. A těch letos opravdu mnoho nebylo. Přesto si z tohoto roku odnáším vesměs pozitivní pocity. Hlavně proto, že jsem obklopen správným týmem spolupracovníků, kteří perfektně fungují i v těchto nelehkých dobách. 3. Myslím, že pohled do denního tisku říká zcela jasně i úplným ekonomickým laikům, že ještě zdaleka není vyhráno. Nebude to rozhodně lehký rok. ČD Cargo má přesto na příští období postaven velmi ambiciózní podnikatelský plán, který počítá s kladným hospodářským výsledkem. 4. ČD Cargo je největší český nákladní železniční dopravce s výraznými evropskými ambicemi. Není pro nás jiný cíl než toto naše postavení nadále nejen udržovat, ale i dále posilovat. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 15

16 Ing. Pavel Škarabela, prezident Sdružení provozovatelů a držitelů železničních vozů 1. Tento rok byl od počátku charakterizován tlakem na financování státních rozpočtů v celé Evropě. Křehkou rovnováhu se nepodařilo udržet a dluhovou krizí Řecka se rozhoupala celá evropská ekonomika. V dopravě se to projevuje tlakem na ceny, rostoucí cena pohonných hmot a energií však nedávají příliš prostoru. Oproti loňskému roku klesly investice do infrastruktury a to je špatná zpráva pro všechny dopravce. 2. Vlády a parlamenty by se měly zavázat, že vyrovnaný rozpočet bude zákonem. Platí, že utrácet bychom měli, až když si na to vyděláme. Negativní zkušeností bohužel je, že nejrychlejší škrty v rozpočtu jsou na úkor investic. Další zkušeností je, že když uděláte dostatečně velký humbuk, peníze z rozpočtu se vám nasypou bez ohledu na to, jestli to přinese užitek nebo ne, přece na to máte nárok. 3. Evropská ani česká ekonomika zřejmě neporoste, světová ekonomika bude dále růst, hlavním motorem bude velká čtyřka Čína, Indie, Rusko a Brazílie. Tam se musíme zaměřit, tam musíme být úspěšní. 4. Věřím, že železniční infrastruktura bude otevřená pro všechny zodpovědné dopravce, věřím, že cena za použití dopravní cesty bude motivovat k využívání moderních lokomotiv, věřím, že se podaří najít prostředky pro investice do zvýšení únosnosti vleček tak, aby vznikla efektivní možnost využití nových vozů s nápravovými tlaky 22,5 tuny na nápravu nebo i vyššími. KOMBINOVANÁ DOPRAVA Ing. Jiří Samek MBA, člen představenstva Svazu dopravy ČR a předseda sekce kombinované dopravy Svazu dopravy 1. Určitě zvýšení mýta v roce 2011 a snížení zpoplatnění železniční dopravní cesty vedlo alespoň částečně k harmonizování zpoplatnění dopravní cesty mezi nákladní silniční a železniční dopravou a k neutralizování vlivu zdražení elektrické energie. To se projevilo i řadou nových projektů u kontinentální dopravy prakticky u všech operátorů, kdy se podařilo ze silniční dopravy převést přepravní toky na železnici, a hlavně nově na delší přepravní vzdálenost po českém úseku než jenom státní hranice Lovosice. Tato opatření státu vedla svým charakterem k dodatečným novým příjmům státu a SŽDC na pokrytí ztrát z osobní dopravy. Takže snížením zpoplatnění železniční dopravní cesty u KD se vybralo více za přepravy KD. 2. Problémem do budoucna bude, že stát si bude chtít ponechat nákladní železniční dopravu jako dojnou krávu (zpoplatnění železniční dopravní cesty je vyšší od 50 do 200 procent v porovnání se sousedními zeměmi), aby mohl krýt ztráty z osobní dopravy, a to i ztráty z provozování železniční osobní dopravy jinými soukromými subjekty. Negativně se vyvíjí i další zdanění pohonných hmot nad rámec spotřební daně, resp. dodatečné zpoplatnění dieselové trakce. Takže železniční doprava musí kromě 100 % spotřební daně státu odvádět další přirážku ve výši 20 % za použití dieselové trakce. Pozitivně lze očekávat, že nově nastartované projekty kontinentální dopravy by mohly být vzorem pro správnou dělbu práce mezi železniční a silniční dopravou. 3. Určité signály s nadcházející krizí tu jsou a snížení objemů o 10 procent lze očekávat a bude se třeba zaměřit právě na nové projekty, které mohou výpadky objemu v tradičních přepravách nahradit. 4. Pokud rok 2012 dopadne jako rok 2011, bude to velký úspěch. Ing. Vladimír Fišer, jednatel BOHEMIAKOMBI, spol. s r. o. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 16

17 1. Rok 2011 se ukázal být rokem velmi dynamicky rostoucího zájmu zákazníků o přepravy po železnici. Nejvýrazněji se to projevilo v kombinaci přepravy zboží silnice-železnicesilnice, tedy v provozní technologii, která má své nesporné logické přednosti v porovnání s klasickou železniční technologií postavené na složité a nákladné vlakotvorbě jednotlivých vozových zásilek. Nová technologie je schopna přinést skokový kvalitativní zlom v přepravě zboží po železnici a spolu s ním ve střednědobém časovém horizontu i celkovou renesanci železnice. Díky této nové provozní technologii jsme v letošním roce naložili o 140 vlaků více než loni. 2. Reálně získanou vysoce pozitivní zkušeností je poznání, že pokud železnice dokáže poskytovat dlouhodobě kvalitní servis postavený na bázi dálkových nákladních expresů, jež vyhovují potřebám silničních dopravců, pak se železničáři rozhodně nemusí obávat o svoji budoucnost. Zájem o jejich služby ze strany kamioňáků je evidentní. Letošní negativní zkušenost vychází z poznání, že po mnoha letech útlumu si někteří zahraniční železniční dopravci plně neuvědomili dosah měnících se vnějších podmínek (růst ceny nafty, vyšší mýto apod.) a nepřipravili se v dostatečném časovém předstihu na příliv zákazníků ze silnice. Silný růstový trend tak byl bohužel srážen dolů sníženou kvalitou servisu, nedostatky ve struktuře vozového parku, nedostatečným počtem lokomotivního personálu 3. Ano, naznačuje. Ale doufám, že toto období stagnace či přechodného poklesu bude nyní využito k tomu, aby byly odstraněny nejen kapacitní nedostatky na železnici, ale také nedostatečné kapacity infrastruktury terminálů. Aby po skončení období stagnace, které bude nepochybně opět jen přechodného rázu, mohla železnice nabídnout lepší kvalitu servisu, kterou od ní operátoři vlaků spolu s jejich zákazníky očekávají. 4. V roce 2012 si přeji stabilizaci přepravních objemů, které jsme letos ze silnice pro železnici nově získali. Tato stabilizace je podmíněna lepší provozní spolehlivostí ze strany železničních dopravců, především pak zlepšením včasnosti dojezdů vlaků do cílových terminálů, než tomu bylo v závěru roku Jedině tak budeme schopni i v nadcházejícím roce zopakovat stejně dobrý hospodářský výsledek jako za rok JUDr. Martin Cetl, ředitel divize spedice a logistiky, skupina AWT 1. Letošní rok představoval pro dopravce drobné nadechnutí. Po předcházejících letech ekonomické krize nastoupilo mírné oživení. Stát na počátku roku mírně snížil poplatky za užívání železniční cesty, jinak se legislativní podmínky bohužel příliš nezměnily. Pokud jde o skupinu AWT, v letošním roce se začaly projevovat příznivé výsledky předchozí konsolidace. Podařilo se nám získat nové klienty. Výrazně jsme se rovněž podíleli právě na rozvoji kombinované dopravy v ČR. Zde se soustředíme nejen na celou škálu destinací, ale i přepravních jednotek, tedy nikoli na pouhé spojení evropských přístavů pro námořní kontejnery. 2. Mezi pozitivní zkušenosti jednoznačně patří dynamický rozvoj našeho otevřeného terminálu Ostrava-Paskov, a především potvrzení toho, že pokud se dokáže domluvit několik významných hráčů, mohou společně dosáhnout značného pokroku. Dále sem patří velmi kvalitní zpětná vazba z mnichovského veletrhu transport logistic 2011, kde se skupina AWT poprvé představila jako významný evropský hráč. Negativní zkušeností bylo výrazné zdržení ve spuštění některých programů na čerpání financí z evropských fondů. Skupina AWT počítala s dotacemi na modernizaci svého otevřeného terminálu Ostrava-Paskov. Nakonec jsme v zájmu našich zákazníků nemohli déle čekat a první etapu jsme financovali zcela sami. 3. Skupina AWT je velmi silná v těžké logistice přepravě uhlí, oceli nebo chemických látek. Objem těchto přeprav je velmi dobrým indikátorem vývoje ekonomiky. Realita bohužel jednoznačně ukazuje, že chmurné předpovědi, které čteme denně v novinách, mají reálný základ. Evropské ekonomiky tak čeká velmi obtížný rok. Skupina AWT má navzdory tomu růstové plány, které jsou ale založené na získávání nových zákazníků. A jak potvrdili špičkoví odborníci na nedávno skončeném Intermodal Relative PR & Consultancy, s.r.o. 17

18 Europe 2011 v Hamburku, růstový potenciál kombinované dopravy je, zejména v naší části Evropy, stále obrovský. 4. V příštím roce chceme pokračovat v modernizaci a rozšiřování našeho terminálu Ostrava-Paskov. Kombinovaná doprava by měla být nadále jedním z hlavních motorů našeho růstu. Potvrzují to rozhodně objemy avizované na rok 2012 našimi největšími zákazníky. Gerhard Kratochwil, jednatel společnosti ČSKD-Intrans 1. Letošní rok byl pro naši společnost z pohledu obratu rokem rekordním. Jsme zejména velmi rádi za podstatně rozšířené portfolio stabilních zákazníků, ale samozřejmě máme velkou radost i z navýšení objemů našich dlouhodobých a věrných zákazníků. Letošní rok v podstatě pokračoval v tendenčním vývoji roku předchozího. 2. Specifikum letošního roku spočívá v jistém všeobecném uklidnění a z něj pramenícího optimismu v první polovině roku a v nastalé počínající nervozitě v druhé polovině roku. Směrem od námořního úseku opět začínají snahy přenést část určitých negativ vznikajících v důsledku konkurenčního boje, přebytku námořní kapacity, tvořících se námořních "superkoalic" apod. na kontinentální dopravní úsek. Zkušenost, kterou si z tohoto roku odnášíme, je, že není možné ani na chvíli polevit z poctivé práce a ze snahy o maximální efektivitu a konkurenceschopnost i přesto, že situace nabízí prostor k optimismu. 3. Z ekonomických ukazatelů je zřejmé, že minimálně Evropa, ale pravděpodobně celý svět se nachází na prahu závažných problémů. V důsledku to může znamenat zpomalení, stagnaci, propad, ale může docházet i k zajímavým realokacím, změnám, inovacím apod. Je jisté, že v následujících měsících se bude formovat nebo spíše reformovat celý přepravní trh a jeho budoucí podoba. 4. Konkrétně mohu říci pouze tolik, že věříme, že naše poctivé úsilí i v příštím roce z nových zákazníků učiní stálé a spokojené zákazníky a stálým zákazníkům nabídne spolupráce s námi opět spoustu možnosti k dalšímu společnému rozvoji. VNITROZEMSKÁ PLAVBA Ing. Jaroslav Pospíšil, ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy ČR 1. Ne. 2. O zítřku předem nikdo nic neví. 3. Věřím, že v oblasti plavby se již trend změní k lepšímu. 4. Změny. Ing. Veronika Šamajová, vedoucí manažerka, Česko-saské přístavy, s. r. o. 1. V letošním roce se potvrdila tendence roku minulého, a to rozšíření služeb našim zákazníkům na společnost poskytující zákazníkům kompletní logistické služby s využitím trimodální dopravy. Tím, že provozujeme přístavy na Labi, jsme v první řadě odkázáni na spolehlivou vodní cestu, kterou bohužel k dispozici nemáme. Pouze z překladní činnosti s vazbou na labskou vodní cestu by se nám tento rok nepodařilo úspěšně ukončit. 3. Myslím si, že ano, pokud se stát nerozhodne podporovat, rozvíjet a budovat vodní dopravu jako takovou. Poslední roky pociťujeme čím dál tím víc dopady stagnace na rozvoj vodních cest. Největší český rejdař, ČSPL, musel v průběhu roku z finančních důvodů zredukovat lodní park, což mělo dopad Relative PR & Consultancy, s.r.o. 18

19 i na přeložené tuny v přístavu Děčín a Lovosice. Pokud se situace na Labi nezmění, tendence využívání přístavů na překladní služby v návaznosti na vodní dopravu bude neustále klesat. 4. Myslím, že přesnější výraz je "doufáme" než "slibujeme". V první řadě stabilní vodní stavy na řece Labi, dostatek motorových nákladních plavidel a tlačných souprav, věrnost našich zákazníků a zájem nových, a hlavně doufáme, že Ministerstvo dopravy České republiky začne plnit svoje sliby! Ing. Milan Raba, předseda sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR, generální ředitel ČSPL 1. Za první tři kvartály 2011 jsme přepravili o čtvrtinu více zboží než za stejné období roku Bohužel se kvůli nedořešení situaci na Labi stále více zboží přepravuje v zahraničí. Vodní stavy na Labi byly totiž v tomto roce mnohem horší 144 dní zastavené nebo omezené plavby (k ). Pro srovnání: za celý rok 2010 to bylo jen 33 dní. Přesto jsme byli nuceni prodat dalších 14 plavidel, abychom pokryli provozní ztrátu způsobenou neefektivními plavebními podmínkami. Velká část flotily totiž stále musí zůstat na Labi, protože díky svým technickým specifikům jinde nemůže plout. A tato plavidla jsou kvůli chybějícím jezům na Labi trvale vysoce ztrátová. 2. Bohužel se nic nezměnilo, co se týká přístupu státu k provozování vnitrozemské vodní nákladní dopravy. Na základě naší iniciativy byl ministerstvem dopravy rok zpracováván materiál k vodní dopravě, který vedle systémových opatření (zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě) měl řešit s ohledem na dlouhodobý kritický stav okamžitou pomoc provozovatelům vodní dopravy ve smyslu metodiky odsouhlasené Evropskou komisí. Přes veškeré deklarace byla podpora z materiálu opětovně vypuštěna. Toto dlouhodobé přehlížení kritického stavu provozovatelů přeshraniční vodní dopravy povede k postupnému zániku jednoho dopravního oboru v České republice. O vztahu ministerstva dopravy k našemu oboru svědčí i neúčast pana ministra či jeho náměstka na mimořádném zasedání Evropského svazu rejdařů EBU konaného dne v Praze, na které byli pozváni. Je to nejvýznamnější evropská organizace v oblasti vodní dopravy reprezentující cca plavidel. 3. V našem případě snad o větším propadu ani nelze hovořit. Ale vzhledem k tomu, že Labe bylo v tomto roce zařazeno do klíčových projektů transevropské dopravní sítě TEN T, mohlo by se snad v dohledné době začít něco konečně dít. Bohužel příští rok nám to ještě nepomůže, protože jezy se za rok nepostaví. Pokud nám tedy stát nepomůže, budeme nuceni prodávat další lodě a dále navyšovat přepravy v zahraničí. V konečném důsledku nebude jezy pro koho stavět. 4. Určitě je to naivní představa, ale že se konečně změní postoj státu vůči oboru vodní dopravy. Ing. Jiří Aster, tajemník sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR 1. Bohužel pokračovala devastace oboru vodní dopravy v ČR, protože chybí vůle poskytnout rejdařům a přístavům na Labi účinnou pomoc na přežití do doby vládou deklarovaného zlepšení splavnosti Labe v obdobích nízkých vodních stavů. Dvacetiletá strnulost v řešení problematiky zlepšení plavebních podmínek ze strany porevolučních vládních garnitur se dramaticky podepsala na tomto dopravním odvětví. Vždyť za posledních dvacet let se do ostatních dopravních oborů investovaly stovky miliard korun a do vodní dopravy vůbec nic kromě několika z hlediska vodní dopravy nesmyslných investic sloužících jako úlitba určitým parciálním zájmům. 2. Pozitivním momentem pro budoucnost plavby na Labi je zařazení této vodní cesty do návrhu prioritní sítě hlavních evropských dopravních spojení TEN T a potvrzení německé vlády zlepšit parametry splavnosti Labe na německém území i v rámci probíhající nové kategorizace vodních cest a úsporných opatření. Spolkové ministerstvo dopravy dokonce vyzvalo českou vládu k zahájení výstavby vodního stupně v Děčíně v návaznosti na opatření na německé části Labe. Relative PR & Consultancy, s.r.o. 19

20 Neschválení Studie vlivu na životní prostředí EIA na vodní stupeň Děčín na MŽP na straně druhé bylo jednoznačným signálem o nutnosti odideologizování tohoto státního úřadu. 3. Vzhledem k neochotě vlády řešit stávající kritickou situaci subjektů provozujících vodní dopravu je nutné počítat s dalším propadem přepravních výkonů a další likvidací části české říční flotily. 4. Důležitým zvratem v dosavadním vývoji by bylo schválení EIA na vodní stupeň Děčín a změna postoje vlády k podpoře vnitrozemské vodní dopravy do zlepšení plavebních podmínek, jak byla i notifikována Evropskou komisí. NÁMOŘNÍ DOPRAVA Jiří Šťastný, ředitel DHL Global Forwarding, předseda Námořního klubu SSL 1. První čtvrtletí vypadalo nadějně. Poté ale došlo ke stagnaci a především v oblasti námořních importů objemy začaly klesat. Také z finančního pohledu došlo namísto všemi očekávaného nárůstu spíše ke stagnaci a poklesu cen za námořní dopravu. Není to příliš dobré pro celý náš obor. 2. Jak již je naznačeno v odpovědi u bodu 1., není dobrý vývoj cen dopravních služeb, neroste výroba a mezinárodní obchod, jak se možná očekávalo, a dochází k většímu a ostřejšímu boji o zákazníka a o objem. 3. Je těžké něco přesně odhadnout, ale spíše se očekává další stagnace hospodářského růstu a tím i minimální nárůst mezinárodního a interkontinentálního obchodu, pokud vůbec nějakému nárůstu dojde, a to nejen pro Českou republiku. 4. Vzhledem k výše uvedenému si toho mnoho neslibuji. Jasné je to, že nás současný vývoj nutí a učí dále šetřit i na dříve ne mnoho sledovaných položkách. Jen maximální zefektivnění našich činností nám dovolí méně či více úspěšně proplout současnou ekonomickou situací. Pokud se Evropa a svět dostane z ekonomické recese nebo krize, doufám, že se to projeví ve zlepšených obchodních podmínkách již v roce 2013, i když všichni budeme snít o tom, že by se mohla situace zlepšit již do konce roku Ing. Bohumil Průša, vedoucí reprezentace Hafen Hamburg Marketing pro Českou republiku a Slovensko 1. První pololetí letošního roku těžil Hamburk největší německý univerzální přístav z posilující světové konjunktury a dosáhl s 9,4 procenta výrazného plusu v překladu zboží ze zámoří. Pozitivní vliv mělo na přístav Hamburk mimo jiné i strategické směřování liniových rejdařství, která na jedné straně využila větších kontejnerových lodí, a na straně druhé dohod o využití lodního prostoru, tzv. Vessel-Sharing- Agreement. V prvním pololetí přístav Hamburk rozšířil svůj servis o deset nových námořních liniových služeb. Zároveň byly ve zvýšené míře v nových i stávajících liniových službách nasazovány větší lodě. Vývoj překladu kontejnerů v přístavu Hamburk během II. pololetí byl silně závislý na rizicích v souvislosti s dluhovou politikou Evropy a USA. Za tohoto předpokladu se očekává v roce 2011 celkový překlad v přístavu Hamburk s výsledkem přibližně 131 milionů tun, tedy celkový nárůst mezi osmi až deseti procenty. Při překladu kontejnerů vycházím z předpokladu nárůstu o 10 procent, což reprezentuje kolem 9 milionů TEU. 2. Celý svět a jeho obchod se čím dále více globalizuje. S tímto trendem roste i úloha IT technologií a práce s nimi. Podívejte se jenom na souvislost kvality webových stránek jednotlivých firem na jejich úspěšnost na trhu! U naší firmy na základě úspěšného vývoje německé a anglické verze internetových stránek vznikly nyní další jazykové verze. Po doplnění maďarských stránek jsou od nynějška zastoupeny všechny důležité tržní regiony ve východní Evropě, které jsou důležité pro hamburský přístav, vlastními stránkami. K tomu se vedle Maďarska řadí také Rusko, Polsko a Relative PR & Consultancy, s.r.o. 20

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2. DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3

Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2. DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3 PŘEHLED ZPRÁV Expert: Za drahý benzín můžou daně, kurz koruny i dohody pumpařů... 2 DHL Freight zvýší od ledna ceny o 5 procent... 3 Letos padl rekord v historii českých dálničních rekonstrukcí... 3 Řidiči

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více