Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada"

Transkript

1 Další informace Skanska AB Kontakt Noel Morrin, SVP Sustainability & Green Support Případová studie 108 Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Otevřená zahrada je vzdělávací centrum, ve kterém sídlí nevládní organizace a environmentální vzdělávací zařízení, a její součástí je první pasivní veřejná kancelářská budova v České republice. Aspekty trvale udržitelného rozvoje Tento projekt zdůrazňuje následující: Zelené aspekty Energie Oxit uhličitý Materiály Voda Lokální dopady Sociální aspekty Lidské zdroje Zapojení podnikatelské komunity Podnikatelská etika Zdraví a bezpečnost Představení projektu Otevřená zahrada je jedinečným kancelářským projektem a environmentálním vzdělávacím zařízením, kde sídlí několik českých nevládních organizací zabývajících se šetrnou výstavbou. Projekt zahrnoval výstavbu nové kancelářské budovy, renovaci stávající budovy a vytvoření vzdělávací zahrady v lokalitě, která je otevřená i pro veřejnost. Otevřená zahrada se nachází v historickém centru Brna poblíž Špilberku. Společnost Skanska byla generálním dodavatelem stavby pro Nadaci Partnerství, což je nevládní organizace propagující ochranu životního prostředí. Tato nová budova byla zčásti postavena ve svahu a je propojena se stávající budovou, která byla kompletně zrekonstruovaná, aby byla vytvořena moderní kancelářská stavba o ploše m2 pro celkem asi 120 zaměstnanců. Nová stavba vzdělávacího centra obsahuje posluchárnu pro zhruba 50 osob a dvě menší konferenční místnosti. Vzdělávací zahrada pokrývá oblast asi m2 a jejím účelem je zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí pomocí 11 interaktivních expozic, které zahrnují témata, jako jsou udržitelné bydlení,

2 energie, voda, ekologie a změna klimatu. Zahradu lze rovněž využívat pro pořádání setkání a akcí, protože disponuje třemi venkovními amfiteátry, kam se vejde celkem přes 100 lidí. Nová budova splňuje české normy pro pasivní domy a rekonstruovaná budova překračuje české normy pro obzvláště nízkoenergetické budovy. Pasivní domy jsou budovy s výrazně nízkou spotřebou energie, které nepotřebují tradiční systémy vytápění a využívají pouze velmi malé množství energie pro plošné vytápění či chlazení. Za běžných podmínek je budova dostatečně ohřívána teplem vytvářeným lidmi uvnitř, elektrickým osvětlením a domácími spotřebiči. Otevřená zahrada tedy nabízí ekologickým nevládním organizacím kancelářské prostory, které jsou v souladu s jejich ekologickými cíli. Příspěvek k udržitelnému rozvoji Kancelářský projekt Otevřená zahrada tvoří nízkoenergetické budovy, které využívají až o 87 procent méně energie, než je v Česku běžné. Tato úroveň energetické účinnosti spolu s účinným systémem geotermálního vytápění minimalizuje provozní emise oxidu uhličitého a provozní náklady nájemců. Emise oxidu uhličitého byly na tomto projektu změřeny a společnost Skanska je bude využívat jako referenční hodnotu, která bude pomáhat určovat snižování emisí oxidu uhličitého zakomponované do podobných budoucích projektů. Použity byly i různé přírodní a obnovitelné materiály a byl realizován komplexní plán nakládání s odpady, aby se omezilo množství odpadu likvidovaného na skládkách. Nová budova vzdělávacího centra je vybavena systémem zachytávání a ukládání dešťové vody a systémy recyklace šedé vody. Spotřebovává tedy o 40 procent méně vody než tradiční kancelářské budovy v České republice. Budova je vybavena zelenou střechou, přispívá tak ke zdravému pracovnímu prostředí nájemců a díky flexibilnímu využívání prostoru i k delší životnosti. Projekt rovněž přispívá k udržitelnému městskému rozvoji, protože nově využívá dříve staré zdevastované dvorní vestavby poblíž městského centra. Během výstavby probíhala intenzivní komunikace mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty, projekt splnil veškeré bezpečnostní požadavky a díky využití místních pracovníků a materiálů byla podporována regionální ekonomika. Ekologické aspekty Energie Energetická účinnost Pasivní dům, který je součástí kancelářského komplexu Otevřené zahrady, je projektován tak, aby ročně spotřebovával 23,3 kwh/ m2, což je o 87 procent méně než podle stávajícího českého stavebního předpisu. V době svého dokončení se jednalo o energeticky nejúčinnější kancelářskou budovu v České republice. Budova podle projektu spotřebovává 11 kw/m2 na vytápění a 3,6 kw/m2 na chlazení, přičemž pro srovnání české požadavky na pasivní domy uvádí 15 kw/m2, respektive 30 kw/m2. Budova je vybavena okny s izolačními trojskly a je velmi dobře izolována. Její hodnota U činí přibližně 0,21 W/m2K, přičemž české normy pro pasivní domy uvádí 0,30 W/m2K. Budova splňuje další české normy pro pasivní domy díky své vzduchotěsnosti s intenzitou výměny vzduchu 0,6 l/h-1 za hodinu a opětovnému získávání tepla ve výši 70 procent. Rekonstruovaná část stavby spotřebovává podle projektu 44,7 kwh/m2, což je asi o 28 procent méně, než je uvedeno v českých normách pro obzvláště

3 nízkoenergetické budovy. Rekonstrukce zahrnovala zateplení přidání nové fasády o tloušťce 26 cm, nové vnitřní stěny a střešní izolace a nová okna s izolačními trojskly. Kancelářský komplex Otevřená zahrada je projektován k využití pasivního solárního vytápění a okna jsou vybavena roletami, které brání nadměrnému vstupu tepla a snižují potřebu chlazení. Ovladatelná okna umožňují přirozenou ventilaci a ventilační systém je možné nastavit na automatické využití nočního chlazení. Osvětlovací systém je vybaven účinnými zářivkami a čidly, která automaticky ztlumují a minimalizují umělé osvětlení. Systém je rovněž navržen k rozsáhlému využití denního světla, aby se omezila nutnost umělého osvětlování. Energetická spotřeba budovy je pozorně sledována a využívá se jako on-line výuková vysokoškolská pomůcka. dřevovláknitými deskami, což je zcela obnovitelný materiál a na konci životnosti budovy či samotného produktu je jej možné snadno použít znovu nebo kompostovat. Na vnitřních stěnách byla použita hliněná omítka, což je přírodní materiál s nulovými volatilními organickými látkami (VOC), který je porézní, a zabraňuje tedy hromadění vlhkosti a výskytu plísní. Na vnitřních stěnách budovy byly použity přírodní barevné nátěry obsahující vápenné barvy a podlahy byly pokryty přírodním linoleem marmoleem, které je ekologické, netoxické a má antimikrobiální účinky. V rámci projektu bylo bohatě využíváno dřevo, a to včetně nosné konstrukce fasády, dřevěných rámů oken, dřevěných dveří z masivu a izolace ze dřevěného vlákna. Kolem 80 procent dřevařských produktů bylo certifikováno organizací Forest Stewardship Council (FSC). Nakládání s odpadem během stavby Díky účinnému řízení nakládání s odpadem bylo ze skládkování odkloněno asi 95 veškerého stavebního odpadu. Dřevěný Geotermální vytápění O vytápění, chlazení a ohřev vody v budově se starají čtyři 17kW geotermální tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jsou napojena na osm vrtů o celkové délce 805 m. Oxid uhličitý Uhlíková stopa Tým společnosti Skanska použil vlastní nástroj pro měření emisí oxidu uhličitého a odhadl, že celkové emise projektu budou činit tco2e. Stavební matriály k tomu přispějí 894 tco2e, činnosti v lokalitě 149 tco2e, doprava materiálu 63 tco2e, zemní práce 53 tco2e a doprava personálu 35 tco2e. Materiály Ekologicky šetrné materiály Do projektu bylo začleněno mnoho materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí. Izolace byla provedena odpad z projektu byl typicky využit k výrobě dřevěných desek mimo lokalitu a odpadní cihly byly použity na jádra dálničních projektů. Voda Hospodaření s vodou Kancelářská budova Otevřená zahrada má podle předpokladů využívat o zhruba 40 procent méně vody než typická česká kancelářská budova. Je vybavena úsporným sanitárním vybavením a příslušenstvím, například toaletami s dvojím splachováním a urinálními senzory, dále pak systémy shromažďování a ukládání dešťové vody a systémy recyklace šedé vody. Dešťová voda

4 je odváděna ze střechy kancelářské budovy a ukládána v nádrži s objemem 25 m3, odkud je pak odváděna k použití buď pro splachování toalet nebo k zavlažování pozemku a pro vodní zařízení zahrady. Systém je napojen na dvě zahradní zavlažovací nádrže o objemu 6,3 m3 a 9,4 m3. Součástí zahrady je vodní biotop, který je využíván k úpravě šedé vody z budovy před jejím opětovným použitím. Rostliny vodního biotopu odstraňují nečistoty z vody pomocí kombinace fyzikálních, chemických a biologických procesů. Budova je rovněž vybavena měřičem vody, který sleduje spotřebu vody v budově, ten je využíván jako on-line výuková vysokoškolská pomůcka. Zelená střecha Budova má zelenou střechu o přibližné rozloze 425,5 m2 a vnější zelené stěny, které jsou oboje pokryty vegetací. Zelená střecha a zelené stěny poskytují doplňkovou tepelnou izolaci a prodlužují životnost střechy a fasády, protože je chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením. Kromě toho může vegetace na střeše a na stěnách nabídnout stanoviště pro ptáky a hmyz, filtruje znečištění pocházející ze vzduchu a omezuje stékání dešťové vody. Zelená střecha a stěny rovněž přispívají k začlenění budovy do přilehlé zahrady. Sociální aspekty Komunikace mezi zúčastněnými subjekty a jejich přispění Projekt byl vypracován ve spolupráci s partnerskými nevládními organizacemi, vysokými školami, městem Brno, krajským zastupitelstvem, českým ministerstvem životního prostředí a korporátními partnery. Společnost Skanska úzce spolupracovala s dalšími projektovými partnery a aktivně se podílela na určení a výběru různých ekologických řešení začleněných do projektu během fáze výstavby. Samotná budova je navržena tak, aby podporovala spolupráci mezi různými ekologickými nevládními organizacemi, vztahy nevládních organizací s veřejností, vysokými školami a brněnskými občany.

5 Otevřená zahrada jako výuková pomůcka Zahrada a části budovy jsou otevřeny pro veřejnost a školám a dalším organizacím jsou nabízeny naučné prohlídky. Účelem zahrady je zvyšování povědomí veřejnosti o ekologické problematice. České vysoké školy budou on-line sledovat spotřebu energie a vody v budově, aby získaly více informací a znalostí o nízkoenergetických budovách. Ekonomická hlediska Regionální pracovní síla a materiály Všichni pracovníci pocházeli z České republiky a více než polovina stavebních materiálů byla vyrobena v České republice. Například dubová schodiště byla vyrobena z místního českého dřeva. Zdraví a bezpečnost na pracovišti Na staveništi nedošlo během výstavby k žádným nehodám a tedy poměr počtu úrazů s pracovní neschopností na milion odpracovaných hodin (LTAR). byl nula. Projektový tým se řídil standardními bezpečnostními postupy společnosti Skanska. Zdravé vnitřní prostředí Vnitřní stěny s hliněnou omítkou pomáhají udržovat relativně stálou vnitřní teplotu a vlhkost a dokáží pohlcovat zápach. Projekt budovy umožňuje, aby dovnitř pronikalo hodně denního světla. Funkční a flexibilní budova Tato moderní budova disponuje vysokorychlostním přístupem k wi-fi síti a je vybavena pokročilými technologickými řešeními, například projektorem s vysokým rozlišením a ozvučovacím systémem. Většina kancelářských prostor je projektována bez vnitřních stěn, což umožňuje variabilní uspořádání kanceláří a využití prostoru. Posluchárna o rozloze 70 m2 je projektována tak, aby ji bylo možné přizpůsobit různým funkcím a akcím. Celá budova má bezbariérový přístup. Energetická hospodárnost budovy rovněž přispívá k delší životnosti. Příspěvek k udržitelnému městskému rozvoji Projekt zahrnoval ozdravění a opětovné využití bývalé průmyslové lokality v centru Brna, a proto neměl žádný dopad na zeleň. Projekt naproti tomu vytvořil ve středu města novou veřejnou zahradu. Podpora udržitelnějších způsobů dopravy Otevřená zahrada se rozkládá v blízkosti hlavní silnice v centru Brna, po které jezdí autobusy, trolejbusy a tramvaje. Lokalita je z centra města snadno dostupná pěšky. Poučení z osvědčených postupů Tým vyprojektoval a postavil energeticky nejúčinnější kancelářskou budovu v České republice, přičemž překonal české normy pro pasivní domy. Včasné zapojení společnosti Skanska do projektu pomohlo v rámci projektu určit a podpořit využití ekologických řešení. Color Palette společnosti Skanska rovněž poskytla týmu užitečnou inspiraci a vodítko při jeho snaze o splnění cílů kategorie Deep Green společnosti Skanska v oblasti energetiky a hospodaření s vodou.

6 Fasáda Objekt má lehký obvodový plášť. Je tvořen vícevrstvým dřeveným roštem z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací z dřevěných vláken. Proti vnějším vlivům je ochráněn záklopem z tuhých tepelněizolačních desek z dřevěných vláken na něž je pomocí roštu z modřínových latí přikotvena fasádní folie z polyakrylu - Stamisol color, ve hmotě probarvená, difuzně otevřená, folie s UV stabilizací a odolností proti povětrnosti s procentem otevřené plochy více jak 65%. Z vnitřní strany je rošt zakryt OSB deskou, která má funkci parobrzdy. OSB deska je z interiéru zakryta přes laťování dřevěnými deskami, které tvoří finální povrch. Části fasády zabíhající pod úroveň terénu a bezprostředně nad ním bude tvořena ŽB monolitickými podzemními stěnami s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. V problematických detailech a u napojení na výplně otvorů byla použita tepelná izolace na bázi fenolické pěny s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti = 0,021 W/mK. Okna Výplně otvorů jsou z dřevěných europrofilů 92 mm s izolačním trojsklem tl. 44 mm. Dřevěný europrofil okenního rámu je z čtyřvrstvé smrkové lamely, s celoobvodovým kováním Maco Multi trend, dvojnásobným těsněním Schlegel Q, okeničkami Gutmann a lazurou Teknos. Skladba zasklení je definována s ohledem na nejlepší poměr mezi získáním maxima denního osvětlení a zamezení solárních zisků. Parametry: Ug 0,5W/(m2K), Uw..0,78W/(m2K) Vzduchotěsnost konstrukcí Vzduchotěsné pásky a doplňky zajišťující vzduchotěsnost obálky budovy v různých napojení jsou použity od firmy Isocell: Jedná se především o vzájemné přelepení OSB desek systémovou samolepící vzduchotěsnou páskou s akrylátovým lepidlem, vhodnou pro lepení OSB desek. Vzájemné spáry tvořící dilataci obvodového pláště jsou utěsněny butylovou flexibilní páskou. Dále vnitřní a vnější okenní pásky zajišťující vzduchotěsnost připojovací spáry, okenní pásky, které jsou omítané,mají povrch opatřen tkaninou, která zaručí bezproblémové omítnutí. Styky OSB desky s železobetonovou konstrukcí jsou přelepeny samolepícími butylovými flexibilními vzduchotěsnými páskami. Utěsnění profesních rozvodů ( VZT, EL, TZB) vzduchotěsnou vrstvou je provedeno systémovými vzduchotěsnými prostupkami nebo superflexibilní butylovou nebo butyl-bitumenovou těsnící páskou zaručující perfektní opracování detailů, případně speciální těsnící pěnou.

Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika

Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika Další informace www.skanska.com Kontakt Noel Morrin, SVP Udržitelnost & Ekologická výstavba noel.morrin@skanska.se Centrum ekologické výchovy Kladno, Česká republika Případová studie 74 Centrum ekologické

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více