Příručka pro první kroky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro první kroky"

Transkript

1 Příručka pro první kroky při hledání zaměstnání pro zdravotně postižené

2 Úvod Cílem této příručky je přiblížit nejen zdravotně postiženým běžné situace, se kterými se mohou setkat při hledání a získávání zaměstnání. Snahou autorského týmu je seznámit čtenáře se základními teoretickými i praktickými modely, principy a zejména s postupy při hledání a práce a komunikace se zaměstnavatelem. Příručka je určena především pro zdravotně postižené, kteří hledají práci a potřebují získat další informace o postupech při získávání zaměstnání. Příručka obsahuje kromě obecně platných informací i praktické návody, jak sestavit životopis, motivační dopis, jak jednat se zaměstnavatelem po telefonu, jak zvládnout příjímací pohovor, jak se při něm chovat a podobně. Nechť Vám tyto informace otevřou cestu k dalším pracovním úspěchům a budou dobrým základem pro Vaše další pracovní uplatnění. Za tým autorů Mgr. Tomáš Chovanec Tento materiál vznikl v rámci projektu Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku, reg. Č. CZ.1.04/3.3.05/ , který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

3 Kde hledat práci Přijímací pohovor Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: nabídky volných míst na úřadech práce, tištěné inzeráty v novinách a časopisech, internet, osobní kontakty a vazby, vlastní iniciativu při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů nebo personálních agentur. Jak probíhá: individuálně s jedním nebo více lidmi z firmy, skupinově formou písemného testu, prostřednictvím úkolu zadanému ke společnému vyřešení. Co nás na něm čeká: Představení firmy a pracovní pozice, na kterou firma hledá pracovníka a další informace o tom: co bude dělat, na jaký úvazek, za jaký plat, za jakých podmínek (např. práce na směny, práce v týmu, nutnost specifického vzdělání apod.). Představení zájemce o práci o tom: co umí, jaké má vzdělání, jaké má zkušenosti, jakou má o práci představu, jaké má zájemce přednosti, jaký očekává plat a $ *#«±$ 4 5

4 Přijímací pohovor Strukturovaný životopis Nejčastější chyby při osobním pohovoru: nepozdravení či nepředstavení se, poučování zaměstnavatele, neupravenost, nepřipravenost a následná neschopnost reagovat na otázky, příchod v jinou než ve stanovenou dobu, upozorňování na vlastní nedostatky, nevhodné oblečení, snaha vést pohovor na základě vlastního scénáře (a to mnohdy za každou cenu), nevhodné vystupování, vědomé poskytování nepravdivých údajů, neznalost názvu pracovní pozice, poukazování na ochotu přijmout jakoukoliv práci, neznalost následného postupu, ukončení jednání bez poděkování a rozloučení, navazování nevhodných témat jako je např. současná politická situace, neznalost základních informací o společnosti, která zaměstnání nabízí. Základní body životopisu jsou: osobní údaje, vzdělání, další kvalifikace, jazykové znalosti, pracovní zkušenosti, další znalosti, řidičský průkaz, zdravotní stav, rejstřík trestů, reference od bývalých zaměstnavatelů, osobní profil. 6 7

5 Přijímací pohovor telefonický kontakt se zaměstnavatelem Nejčastější chyby při zpracování životopisu: tvorba příliš stručných životopisů, jejichž obsah je nekonkrétní, nesrozumitelný a nepřesvědčivý, tvorba příliš rozsáhlých životopisů, které jsou nepřehledné a spíše poukazují na dosavadní život uchazeče a rodinné prostředí než na profesní přínos, životopisy psané ručně, poukazování na vlastní nedostatky, případně jejich omlouvání, vědomé uvádění nepravdivých údajů, věcné či gramatické chyby, kladení podmínek, zmínky o platu, charakteristika pracovního místa, o které máme zájem, vychvalování společnosti, u které se ucházíme o zaměstnání, poukazování na dlouhodobou nezaměstnanost, odůvodňování nezaměstnanosti, uvádění osobních problémů. Připravte si, co chcete říci a na co se chcete zeptat. Poznamenejte si důležité body, kterými se chcete zabývat, popř. krátký úvod, kterým se představíte formou heslovitých začátků důležitých myšlenek. Nepoužívejte celé věty, váš rozhovor by byl strojený a bylo by zřejmé, že svou přípravu do telefonu čtete. Shromážděte si k ruce důležité dokumenty. Například inzerát s nabízeným místem, svůj životopis, popř. motvační dopis, lístek s informacemi o firmě, jméno osoby, kterou máte kontaktovat. Mějte po ruce papír a tužku. To pro případ zapsání důležitých věcí, které vám budou sděleny, abyste se pak k nim mohli v klidu vrátit, a měli jistotu, že nic nezapomenete. Dobré je mít u sebe také kalendář. To pro případ ověření, zda máte v uvedeném termínu volno. Vyplatí se nabízený termín schůzky přijmout. Působí velmi negativně a jako nedostatek vaší motivace a zájmu o nabízené místo, když nejste schopni přijmout žádné nabízené datum. Zaměstnavatel Já 8 9

6 telefonický kontakt se zaměstnavatelem telefonický kontakt se zaměstnavatelem Pravidla pro telefonování: Přenáší všechny zvuky, proto se snažte telefonovat z místa, kde nejste nikým rušeni, ani dětmi, domácími mazlíčky, ruchem ulice, dalšími hlasy v pozadí, apod. Vypněte rádio, televizi, zavřete okna, slyšet je i šustot papíru a kouř vyfukovaný z cigarety. Před telefonováním se několikrát nadechněte a vydechněte. Celkově se tak zklidníte a přejde vás případná nervozita. Do sluchátka mluvte pomaleji, než máte ve zvyku, tedy klidným, vyrovnaným hlasem. Bude vám lépe rozumět a váš projev bude působit seriózněji. Nemluvte monotónně, nepůsobí to přirozeně, ba naopak nudně. Usmívejte se, úsměv se odráží v hlase a je slyšet i v telefonu. Vzbudíte dojem sympatické, příjemné osoby a zaujmete posluchače. Užitečné tipy: Pokud voláte z vlastní iniciativy, představte se, upřesněte, proč voláte a povězte něco o sobě, co můžete nabídnout. Zeptejte se na možné volné pracovní místo. V průběhu rozhovoru si poznamenejte jméno volaného a to pak používejte, nemluvte anonymně. Vaším cílem je sjednání schůzky nebo přítomnost na přijímacím pohovoru a v této situaci je podstatné, co dokážete nabídnout a zda vzbudíte zájem. Pokud vás v nejbližší době zaměstnat nemohou, požádejte, aby si poznamenali vaše jméno a kontakt a aby vám dali vědět, až se situace změní. Na závěr se rozlučte, poděkujte za věnovaný čas a pokud došlo k nějaké dohodě, tak stručně zrekapitulujte. Např.: Výborně, budu se těšit v pátek třináctého, děkuji a přeji hezký den

7 Motivační dopis Motivační dopis Motivační dopis je v dnešní době velmi důležitou a žádanou součástí prvotní komunikace zájemce o zaměstnání s potenciálním zaměstnavatelem. Slouží k vyjádření zájmu o dané zaměstnání, upřesňuje informace, které jsou zmíněny v příloze strukturovaném životopise. Jaký by měl motivační dopis být? přehledný, bezchybný, dostatečně pozitivní, v souladu se životopisem, krátký, ale výstižný (oslovení, dva krátké odstavce, závěr), formální, zdvořilý, osobitý. Jakou by měl mít motivační dopis formu? Na rozdíl od bodového životopisu je psán ve větách a měl by mít maximálně jednostránkový rozsah, v praxi stačí i půl strany A4. Motivační dopis by měl dodržovat úpravu standardního oficiálního dopisu. Pokud hledáte zaměstnání prostřednictvím internetu a odpovídáte-li na on-line nabídku práce, je motivační dopis součástí (vnitřní částí) u. Životopis připojte jako přílohu! Neposílejte přes ovou adresu firmy, ve které ještě působíte. Nejlépe je odvodit ovou adresu ze jména a příjmení př. Nepoužívejte nevhodné, např. Neuvádějte mylné, neaktuální či zavádějící informace, zaměstnavatel se vás může při pohovoru vyptávat podrobně a vše si ověřit

8 Motivační dopis Motivační dopis Jakou má motivační dopis strukturu? vaše adresa (jako odesílatele) jméno, příjmení, ulice, číslo, PSČ a město, ve kterém bydlíte, kontakt na vás adresa příjemce (zaměstnavatele) název firmy, oddělení, kontaktní osoba (je-li uvedena), ulice, číslo, PSČ a město, ve kterém firma sídlí, místo a datum vyhotovení věc žádost o zaměstnání, reakce na váš inzerát v ze dne oslovení Dobrý den, Vážený pane, Vážená paní nebo oslovení společnosti, pokud nepíšete konkrétní osobě firmy konkrétní obsah o jaké místo se ucházíte a proč, co umíte co můžete firmě nabídnout, odkazy na životopis, certifikáty, reference ) rozloučení S pozdravem a podpis vlastnoruční výčet příloh životopis s aktuální fotografií je-li požadována, diplomy, certifikáty, apod.) Náměty, jak motivační dopis uvést: reaguji na inzerát Vaší firmy v ze dne a rád/a bych se ucházel/a o pozici, na Úřadu práce ve jsem se dozvěděl/a, že hledáte, protože splňuji Vaše požadavky zmíněné v inzerátu z deníku, žádám o zaměstnání ve Vaší firmě jako Náměty, jak motivační dopis ukončit: Děkuji Vám a prosím Vás o bližší informace ohledně nabízeného místa, popř. o výběrovém řízení. V případě Vašeho předběžného zájmu se velmi rád dostavím k pracovnímu pohovoru, popř. výběrovému řízení. Těším se na další spolupráci, s pozdravem

9 Jak se připravit na pracovní pohovor Jak se připravit na pracovní pohovor Přijímací (pracovní) pohovor je o osobním jednáním se zaměstnavatelem, popř. zástupcem firmy, na jehož základě dostane zaměstnavatel příležitost vás co možná nejlépe poznat, ale také, kde můžete vy klást otázky ohledně pracovní nabídky společnosti a o lidech, se kterými budete možná pracovat. Neberte pohovor jako stresující záležitost, ale jako výměnu informací mezi rovnocennými partnery. Věřte si. Než rozhovor začne: pokud si budete sami vybírat místo k sezení, nesedejte si do čela stolu, vyberte si místo po pravé ruce osoby, která vede pohovor, snažte se dívat při rozhovoru osobě, která s vámi hovoří, přirozeně do očí, snažte se co nejvíce uvolnit a působit přirozeně, netvařte se znuděně, ustrašeně. Několik jednoduchých rad k přijímacímu pohovoru Jako podklad pro přijímací pohovor slouží často životopis. Dejte si na něm záležet a jednu kopii si vezměte na pohovor s sebou! Připravte se! Prostudujte si společnost z dostupných informací pozici na trhu, služby, zázemí firmy, kulturu (možné zdroje: internet, známí, nástěnky v dané firmě, ). Projděte si svou dosavadní praxi a připravte se na situaci, kdy můžete být vyzváni obhájit své dosavadní zkušenosti konkrétními informacemi v souvislosti s aktuálními požadavky dané společnosti. Napište si otázky, které by mohly firmu zajímat, a pokuste se na ně najít stručné odpovědi. Mějte k ruce připravena svá fakta (životopis, certifikáty, diplomy, ). Existuje okruh otázek, které přijdou téměř vždy, a vás nesmí překvapit, např.: Proč reagujete na naši nabídku? Myslíte si, že jste vhodným kandidátem/vhodnou kandidátkou a proč? Proč jste odešli z předchozího zaměstnání? Jaké byly vaše největší pracovní úspěchy?, Jaké byly vaše pracovní neúspěchy? Jak jste na ně reagovali? Jaké jsou vaše přednosti? Jaké jsou vaše nedostatky? Jak se sami zdokonalujete ve své profesi? Jaká školení jste absolvoval naposledy? Jste ochoten/ ochotna pracovat přesčas? Jak? Myslíte? Proč? 16 17

10 Jak se připravit na pracovní pohovor Jak se chovat při pohovoru Chování při rozhovoru Gestikulace a chování těla je důležité. Přivítejte se pevným stiskem ruky (tu vždy podává první zaměstnavatel) a úsměvem. Je tak možné rozpoznat vaši sebedůvěru a partnerský přístup. Počkejte, až je vám nabídnuto místo k sezení, poděkujte a usaďte se. Kontrolujte své chování, zdvořilost by měla být samozřejmostí. Vyhýbejte se negativním poznámkám a komentářům o svých předešlých zaměstnavatelích, naznačujete tím svou loajalitu i pro nového zaměstnavatele. Snažte se získat i pro sebe co nejvíce možných informací. O mzdě klidně mluvte, ale ne jako o prvním tématu! Ptejte se spíše na orientační částky, které firma nabízí za konkrétní pozici. Při ukončení pohovoru poděkujte za přijetí a nezapomeňte se zeptat, jak a do kdy se dovíte o výsledku pracovního pohovoru. Co je vhodné? Usmívejte se ve všech kulturách je úsměv znamením přátelských pocitů a úsměv podobné pocity vyvolává. Pohled do partnerových očí dává vědomí otevřenosti, upřímnosti a věrohodnosti. Široce otevřené oči jsou vnímány jako znamení zájmu a příznivého vztahu k osobě, s níž hovoříme. Přitakávání znamená, že hovořícímu rozumíme a sledujeme jeho myšlenku. Dobrý dojem dělá gestikulace otevřenou dlaní. Vzpřímené, rovné držení těla a hlavy vzbuzuje respekt, avšak neměli bychom příliš vystrkovat bradu. Pokud jste nebyli přijati, vězte, že zamítnutí patří k běžným nepříjemnostem, a občas se to stane každému. Popřemýšlejte, jakých chyb jste dopustili při pohovoru a vezměte si z nich ponaučení pro příště. pod Kč měsíčně nejdu!!! 18 19

11 Jak se chovat při pohovoru Jak se chovat při pohovoru Co je nevhodné? Neustálý úsměv, dává tváři nepříliš chytrý výraz nebo působí jako neupřímná grimasa. Roztěkaný pohled nebo uhýbání zrakovému kontaktu je podezřelé. Pohled zabodnutý do jednoho místa uvádí partnera do rozpaků a způsobuje, že se cítí nesvůj. Zívání, vycpávání tváří jazykem, žvýkání, vrtání se v nose nebo uších či škubání nehtů je neestetické. Shrbená postava je vnímána jako známka nedostatečné iniciativnosti nebo sebedůvěry. Skloněná hlava svědčí o nesmělosti, znechucení nebo rozpacích. Podpírat se v bocích, sedět nebo stát se založenýma rukama působí arogantně. Protahování nebo houpání se na židli, sezení s roztaženýma nohama svědčí o špatném vychování. Jak spolupracovat s mentálně postiženými kolegy? Udržujte s osobou v komunikaci oční kontakt (umožněte mu i kontakt přerušit), věnujte mu pozornost, buďte k sobě vzájemně natočeni. Používejte jednoduchou řeč, krátká slova, krátké věty. Jasně vyjadřujte své myšlenky. Nepoužívejte cizí slova, vyhněte se žargonu a zkratkám. Vyhýbejte se abstraktním pojmům. Není-li to možné, objasněte je pomocí konkrétních příkladů nebo srovnání. Např. místo dotazu: Jakou máte náladu? se zeptejte: Jste veselý nebo smutný? Mluvte pomalu. Snažte se, aby tempo vaší řeči toho druhého nezahlcovalo. Buďte trpěliví a dopřejte osobě dostatek času na odpověď. Dbejte, aby vaši řeč také srozumitelně doprovázela mimika a řeč těla. Ověřujte si, zda vám osoba rozumí a jestli s tím, co říkáte, souhlasí či nikoliv. Mluvte jen o jedné hlavní myšlence. K další přejděte až po ujištění, že vám kolega či protějšek porozuměla. Pokud má s sebou asistenta či doprovod (rodič, opatrovník), obracejte se na ně jen, jeli to nutné. Dospělý člověk s mentálním postižením má jiné možnosti v porozumění. Při komunikaci používejte řeč dospělých. I když používáme jednoduché věty, neznamená to, že musíme používat zdrobněliny, mluvit moc nahlas nebo něco zbytečně dlouho vysvětlovat polopatickým způsobem. V případě, že zjistíte, že osoba již nevěnuje vašim sdělením pozornost, například z důvodů únavy, ukončete po vzájemné dohodě komunikaci a pokračujte příště

12 Vydalo Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, v rámci projektu Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku,

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Měsíční soutěž na webu, 1. kolo

Měsíční soutěž na webu, 1. kolo Měsíční soutěž na webu, kolo Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je financovaný Evropským sociálním fondem (ESF), pomáhá konkrétním

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Jak. správně. poradit pacientům. E d i c e M a n u á l y

Jak. správně. poradit pacientům. E d i c e M a n u á l y Jak správně poradit pacientům K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e l a K o p a l o v á E d i c e M a n u á l y J a k s p r á v n ě p o r a d i t p a c i e n t ů m Kateřina Červená, Michaela Kopalová

Více

Sociální vyloučení a úloha Policie ČR

Sociální vyloučení a úloha Policie ČR Kateřina Pospíšilová a kol. Sociální vyloučení a úloha Policie ČR Metodická příručka pro realizaci vzdělávacího kurzu Na tvorbě textu se podíleli: Lenka Budilová, Petr Buřič, Tomáš Hirt, Jiří Ištvaník,

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více