Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva"

Transkript

1 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1

2 Výroční zpráva školy Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní údaje o škole Přesný název školy Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Základní údaje o škole IČ REDIZO IZO Telefon , Telefon/fax Webové stránky Adresa sídla školy: Radlická 591/ Praha 5 Zřizovatel: Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Ředitel: PhDr. Ivan Antov, CSc. tel ) Statutární zástupce ředitele: Ing. Lenka Balejová tel ) Vedoucí vychovatelka internátu: Mgr. Magdaléna Pavlůsková tel ) Školská rada: Kristina Donéová - místopředseda Ing. Jakub Jelínek - předseda Petr Klimeš PhDr. Milan Pešák Mgr. Ivana Seifertová Mgr. Nataša Šturmová První zasedání po nových volbách do školské rady (ustavena ) 2

3 Obory vzdělání, vzdělávací programy, změny oproti předchozímu období K/41 Gymnázium - Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/539/An/ M/02 Obchodní akademie - Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/622/An/ J/01 Obchodní škola, Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/418/An/ M/01 Sociální činnost, Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/670/An/2011 Školní vzdělávací program internátu Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115, Na cestě ke zkušenosti, č. j. GOA/909/Pa/2009. Oproti školnímu roku nedošlo k žádným změnám, nebyl zaveden žádný nový obor vzdělání, ani nebyl žádný zrušen. Školy a školská zařízení a jejich cílová kapacita IZO Střední škola 170 žáků IZO Internát 70 ubytovaných Stručná charakteristika materiálně technických podmínek školy Škola i internát školy sídlí v areálu Radlická 591/115, Praha 5. Vlastníkem areálu je hlavní město Praha. Správcem areálu je Hotelová škola Radlická. Zřizovatelem Gymnázia pro zrakově postižené a Stření odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, i Hotelové školy Radlická je hlavní město Praha. Jedná se o právnickou osobu vykonávající činnost škol a školských zařízení, jejíž jednotlivá zařízení tvoří střední škola a internát. Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: K/41 Gymnázium, M/02 Obchodní akademie M/01 Sociální činnost a J/001 Obchodní škola. Škola je situována v horních patrech budovy A5 v areálu spravovaném Hotelovou školou Radlická. Vlastníkem areálu je zřizovatel školy hlavní město Praha. V dolních patrech budovy sídlí soukromé vzdělávací subjekty Syntea software group, a. s. a Institut informatiky, Vyšší odborná škola, s. r. o. Společně je sdíleno přízemí, kde má naše škola umístěny šatny, dílnu výtvarné výchovy a místnost s hrnčířským kruhem. Tělocvičny jsou v samostatné budově areálu a využíváme je společně s dalšími školami, stejně jako přilehlá hřiště. Školní budova je bezbariérová včetně přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice. Umístění v areálu s běžnými školami představuje významný integrační faktor s oboustranným pozitivním vlivem. Vybavení tříd a odborných učeben výpočetní techniky, učebny přírodních věd, učebny zeměpisu, učebny ekonomických předmětů (cvičná kancelář) a multifunkční učební místnosti je na velmi dobré úrovni, stejně jako vybavenost školy pomůckami. Multifunkční učební místnost je situována při žákovské knihovně. Speciální pomůcky pro výuku žáků se zrakovým postižením jsou zajišťovány pro všechny, kdo je potřebují. Učebnice jsou žákům zapůjčovány, škola má i učebnice v Braillově písmu. V areálu škol je umístěn rovněž internát školy. Jedná se o třípatrovou budovu s ubytováním buňkového typu. Buňka sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního zařízení. K vybavení internátu patří dvě klubovny, internetová studovna, posilovna, tři kuchyňky a kuchyň s jídelním koutem, která je rovněž využívána pro nácvik sebeobsluhy. Internát sousedí s cvičným hotelem MATURA Hotelové školy Radlická. Mezi budovou školy a budovou internátu se rozkládá park s uměleckou zahradní úpravou. V areálu je vymezeno místo pro venčení vodících psů nevidomých osob. 3

4 Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična jinde (uveďte kde) školní hřiště: vyhovující ne škola využívá tělocvičny v areálu (spravuje HŠ Radlická) ne (škola využívá hřiště v areálu spravuje HŠ Radlická) ano Práce na projektu STEP UP schůzka ve Finsku II. Pracovníci právnické osoby Pedagogičtí pracovníci a) počty osob Střední škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané psycholog fyzické osoby celkem psycholog přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem* Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická ,84 1 0, ,09 * bez asistenta pedagoga 4

5 internát vedoucí vychovatel fyzické osoby celkem vedoucí vychovatel přepočtení na plně zaměstnané interní vychovatelé fyzické osoby celkem interní vychovatelé přepočtení na plně zaměstnané noční vychovatelé fyzické osoby celkem noční vychovatelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická , ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Gymnázium pro zrakově postižené s Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Střední škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 4 19 Gymnázium pro zrakově postižené s Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Internát počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 2 29 nekvalifikovaných 5 71 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet programů Zaměření Počet účastníků Doplňkové pedagogické studium Vzdělávací instituce Školský management 1 Studium pro vedoucí PP 1 Ped. F UK v Praze, CŠM Rozšiřování aprobace Splnění kvalifikace 1 2 Anglický jazyk Vychovatelství 1 4 Ped. F UK v Praze 5

6 Semináře, kurzy, jiné Počet programů Pedagogická a speciálně pedagogické konference 4 Zaměření Speciální pedagogika Pedagogika a psychologie Účetnictví a právo Matematika Počet účastníků 5 Vzdělávací instituce Ped. F UP v Olomouci FF UK v Praze VŠE v Praze JČMF Pedagogická zahraniční stáž 1 Edukace žáků se ZP 1 Francouzský institut v Praze Konzultační semináře 2 MZ-AJ MZ-management 2 NIDV Jednodenní semináře odborné (management) 7 Školská legislativa Evropské fondy Inspekční postupy 2 Comenia Consult/Comenius Agency/Fakta/Gymnázium JH /DZS/ČŠI Jednodenní semináře metodické 3 Fyzika, matematika/aj 4 Descartes/OUP Jednodenní semináře odborné 2 Právo, ekonomika 5 Eduko, VS P. Stohl 4-denní zahraniční workshop 1 Společenské vědy 2 Památník Terezín a MŠMT 4-denní kurz 1 Informační technologie 1 MHMP Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob* fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 5 3,35 * včetně knihovníka a správce skladu prádla Semináře a školení inventarizace majetku, výkazy Botanická zahrada Praha hmatová výstava Rostliny, které změnily svět

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků škola počet tříd počet žáků Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115 Přípravná třída - počet tříd a počet žáků škola neorganizuje Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu - 1 žák nenastoupil do prvního ročníku, studium ukončeno žák přestup na jinou školu, žák přestup na jinou školu, žák nesplnil podmínky pro postup do vyššího ročníku, žák přestup z jiné školy, Rozdělení škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci z toho: mentální 1 1 zrakové sluchové 0 0 vady řeči 0 0 tělesné 1 1 kombinované vady autismus 12* 12* vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování * Tři žáky se souběžným zrakovým postižením a autismem systém ŠkolaOnline automaticky zařadil do kolonky autisté, což se promítlo i do zahajovacího výkazu. 7

8 4. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet dětí/žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků škola Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115 prospělo 57 prospělo s vyznamenáním 1 z celkového počtu žáků: 68 neprospělo 6 rozloženo učivo ročníku v rámci IVP 4 opakovalo ročník 0 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 173,12 z toho neomluvených 4,39 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek - SŠ škola Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 0 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl 0 0 neprospěl 0 0 MATURITNÍ ZKOUŠKY škola Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická115 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 8 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 8

9 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním 1 0 prospěl 6 0 neprospěl Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/ Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých Počet nově otevřených tříd K/41 Gymnázium M/02 Obchodní akademie M/01 Sociální činnost J/01 Obchodní škola Školní vzdělávací programy K/41 Gymnázium - Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/539/An/ M/02 Obchodní akademie - Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/622/An/ J/01 Obchodní škola, Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/418/An/ M/01 Sociální činnost, Školní vzdělávací program Na cestě poznání, č. j. GOA/670/An/2011 Školní vzdělávací program internátu Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, Na cestě ke zkušenosti, č. j. GOA/909/Pa/2009 Oproti školnímu roku nedošlo k žádným změnám, nebyl zaveden žádný nový obor vzdělání, ani nebyl žádný zrušen. Škola i internát průběžně naplňují školní vzdělávací programy jednotlivých oborů vzdělání i internátu. Jednotliví pedagogové vyhodnocují plnění ŠVP. Vyučující pověřená koordinací ŠVP absolvovala specializované studium pro školní koordinátory. Koordinátor ŠVP shromažďuje podněty od pedagogů, vyhodnocuje je a ve spolupráci s vedením školy iniciuje úpravy a doplňky. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V daném školním roce se nekonalo. 11. Pedagogická asistence Ve školním roce pracoval v naší škole jeden asistent pedagoga. Účinně pomáhal žákovi, spolupracoval s jednotlivými vyučujícími. Vedl svěřeného žáka k větší míře samostatnosti. Potřeba asistentské práce ve speciální škole odpovídá struktuře žáků jednotlivých ročníků i požadavkům kladeným na poskytování služeb v dané oblasti, a to především u žáků se souběžným postižením více vadami. Využívá se výjimečně jen u žáků, kde míra samostatnosti je taková, že by neumožnila žákovi plně participovat na výuce. 12. Vzdělávání nadaných žáků Ve škole, kde je relativně malý počet žáků ve třídě ve srovnání s běžnými školami, se otevírá širší prostor pro podporu rozvoje mimořádně nadaných žáků. Jsou využívány formy a metody výuky, které umožňují individuální rozvoj, jsou poskytovány individuální konzultace, je podporována účast v soutěžích, je stanovena nabídka volitelných a nepovinných předmětů, škola umožňuje přípravu a podporu ke složení mezinárodních jazykových zkoušek (FCE atd.). 13. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Škola neorganizuje 9

10 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě nejsou problémy s inkluzí žáků cizinců a národnostních menšin. Níže uvedený žák získal v průběhu školního roku českou státní příslušnost a úspěšně odmaturoval. Stát Počet žáků Čínská lidová republika Jazykové vzdělávání a jeho podpora Typ školy (součást) Jazyk Počet žáků Gymnázium anglický 25 německý 24* Obchodní akademie anglický 17 německý 16* Sociální činnost anglický 23 německý 23 Obchodní škola anglický 6 * 2 žáci s IVP uvolněni z NJ Jako nepovinný předmět je vyučován ruský jazyk. V gymnáziu je možnost volitelného předmětu latina. 16. Výchovné a kariérní poradenství Škola úzce spolupracuje s jednotlivými SPC (v Praze i regionech), především pro ZP, ale rovněž se SPC, která se zaměřují na jiné formy postižení. Jde o oboustrannou vazbu, jejímž cílem je nalézt optimální vzdělávací prostor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V daném školním roce jako podklad pro maturity vypracovala příslušná SPC žákům posudky týkající se uzpůsobení podmínek společné části maturitní zkoušky a rovněž posudky doporučení pro studium žáků ve škole poskytující vzdělávání žákům se speciálními potřebami. Již sedmým rokem škola realizuje projekt Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace zrakově postižených žáků v oblasti středního školství, finančně podporovaný grantem získaným od zřizovatele školy. Vznikly metodické materiály postihující specifiku výuky ZP ve vybraných předmětech, které jsou poskytovány běžným SŠ integrujícím ZP. Škola rovněž organizuje semináře pro učitele z těchto škol, pracovníky SPC a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Pracovníci školy jsou rovněž žádáni o konzultace a poradenství, zejména pokud jde o žáky se ZP integrované v běžných středních školách. Řada pedagogů integrovaných žáků využívá možnost osobní návštěvy školy. Konzultace jsou rovněž telefonické, elektronickou poštou, poskytujeme výukové materiály vlastní provenience, pokud jsou k dispozici. 17. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Škola klade důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Pro jednotlivé ročníky jsou organizovány psychologické semináře se školním psychologem, v nichž je začleněna tato tématika. Žáci mají možnost rovněž individuálních setkání s psychologem. Problematika je součástí adaptačního kurzu organizovaného pro nově nastupující žáky prvních ročníků. Významnou úlohu v této oblasti plní školní psycholog a výchovný poradce, kteří vypracovali Minimální preventivní program. 18. Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchova není samostatným předmětem, je začleněna do struktury řady předmětů, především přírodovědných a odborných (např. jako průřezové téma se prolíná jednotlivými předměty ve školních vzdělávacích programech gymnázia, obchodní akademie a sociální činnosti Na cestě poznání). Vyučující pověřená koordinací ekologických aktivit absolvovala specializované studium pro školní koordinátory EVVO. Byl realizován přírodovědný projekt Vltava (žáci G2 a G3), jehož výstupy byly prezentovány ve škole dne 4. dubna 2014 před ostatními žáky a pedagogy školy. Žáci 25. dubna 2014 navštívili Botanickou zahradu v Praze, kde se mimo jiné seznámili i s řadou taktilních exponátů na hmatové výstavě Rostliny, které změnily svět. Škola je situována blízko chráněné oblasti Prokopské údolí, kde byla zbudována naučná stezka, která vysvětluje rozvoj živé přírody, geologickou historii, ekosystémy a seznamuje s chráněnými rostlinami 10

11 a živočichy. Žáci tak přímým kontaktem (dotykem) získávají informace o vlivu člověka na životní prostředí. 19. Multikulturní výchova Dané téma se prolíná výchovnou a vzdělávací činností jak ve škole, tak i v internátních činnostech, při poznávacích výletech, exkurzích, projektech, školních zájezdech, kurzech a dalších aktivitách. Berlín školní zájezd listopad 2014 IV. Aktivity právnické osoby prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet dětí/žáků Hodnocení Adaptační kurz Mariadol 14 Kurzu se účastnili žáci prvních ročníků, program kurzu žákům umožnil snadněji překonat bariéru přechodu mezi ZŠ a SŠ Lyžařský výcvikový kurz Duncan 0 Nekonal se pro špatné sněhové podmínky, všem žákům, kteří se měli zúčastnit, byla nabídnuta možnost účasti na LVK ve školním roce Cyklokurz a turistický 19 Kurzu se účastnili žáci předposledních ročníků, byl dobře připraven a kurz - Třeboň Výukový a poznávací zájezd do Berlína přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením 15 Zájezdu se zúčastnili žáci, cílem bylo seznámit je s německými reáliemi a vytvořit jim možnost praktického použití německého jazyka, zájezd byl dobře připraven a splnil stanovené cíle 11

12 2. Mimoškolní aktivity Internát školy organizuje sportovní aktivity, aktivity spojené se sebeobsluhou i prostorovou orientaci. Dlouhodobou tradici má Klub mladých diváků. Občanské sdružení Viděno hmatem pořádá celou škálu akcí pro žáky i absolventy školy jako jsou Literární toulky, turistické a cykloturistické akce atd. V daném školním roce byli žáci školy i na mimoškolním zájezdu v Británii a ve Španělsku. Jedna žákyně se zúčastnila mezinárodního tábora ICC. 3. Soutěže celostátní soutěž v psaní na klávesnici pro žáky ZŠ a SŠ se ZP s mezinárodní účastí listopad 2013 zúčastnili se i ZP žáci z běžných škol literární soutěž Butovické veršobraní s mezinárodní účastí - duben 2014 goalballový turnaj s mezinárodní účastí duben zúčastnili se i ZP žáci z běžných škol 12th INTERSTENO Internet keyboarding competition 2014 závody v přespolním běhu Střední škola A. Klara duben Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu MDVI Euronet mezinárodní skupina člen; koordinace mezinárodní spolupráce v oblasti MDVI Spojená škola internátna v Levoče Slovenská republika dvoustranná spolupráce; projekt Janua linguarum reserata Mezinárodní projekt STEP UP mezinárodní skupina projekt Comenius schválen grant na Závod za slepo i slabovidno mladino, Ljubljana Slovinská republika deklarace o spolupráci, účast v soutěžích (goalball, psaní na klávesnici); příprava společného projektu 5. Spolupráce právnické osoby s partnery Jako fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty dlouhodobě spolupracujeme s touto vysokou školou - praxe studentů, studium speciální pedagogiky (učitelé školy i absolventi), atd. Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Lion s Club Praha První. Tradiční kulturní večer v atriu Českého rozhlasu, kterého se zúčastnili i žáci školy, byl spojený s dražbou produktů výtvarné dílny. Velmi významnou a prospěšnou činnost pro žáky školy konalo občanské sdružení Viděno hmatem (soutěž v psaní na klávesnici, maturitní ples, vánoční dílna, goalballový turnaj, literární toulky, víkendové mimoškolní výlety atd.), ať již samostatně či ve spolupráci se školou. Těsné kontakty jsou rozvíjeny se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Tyflocentrem a Tyfloservisem, knihovnou a tiskárnou v Krakovské, rehabilitačním střediskem pro nevidomé Dědina, které jsou našimi dlouhodobými partnery. Podporu projektům školy i jednotlivým žákům přímo či zprostředkovaně poskytují Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Leontinka, Konto Bariéry ad. Žáci školy se aktivně zapojili do sbírky Bílá pastelka. Spolupracovali jsme úzce s úřady sociálního zabezpečení i úřady práce v jednotlivých regionech. Naše poděkování patří Reitenberger, s. r. o., v níž se uskutečnila provozní praxe žáků obchodní akademie. 6. Další aktivity, prezentace Škola se zúčastnila svou expozicí výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru, prezentace školy proběhla i na přehlídkách škol pořádaných úřady práce (Kolín, Rakovník, Zdice, Kladno, Liberec). Byly uspořádány dva Dny otevřených dveří (listopad a leden). Dlouhodobá prezentace školy na veřejnosti je orientována především na získávání zájmu uchazečů o studium v naší škole, ale je i významným informačním zdrojem pro širokou veřejnost. Byl uspořádán sedmý ročník celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro žáky se zrakovým postižením ze ZŠ a SŠ ve spolupráci s Těsnopisným ústavem. Žáci nepovinného předmětu dramatická výchova vystoupili ve vánočním představení, v atriu Českého rozhlasu, na Festivalu Slunce v Akropolis, v Městské knihovně atd. 12

13 V rámci projektu Byli bychom další na řadě se konal seminář v Terezíně, dvě besedy s panem Wernerem i úspěšné vystoupení žáků školy s komponovaným pořadem na Festivalu Slunce. V dubnu proběhla literární soutěž žáků pod názvem Butovické veršobraní, bezprostředně na ni navázala další setkání a společná práce na česko slovenském projektu Janua linguarum reserata. Na počátku dubna se konal 10. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy, na němž rovněž participovaly týmy z partnerských škol v Levoče a Lublani. Škola vytvořila prostor pro praxi studentů oboru speciální pedagogika i všeobecně vzdělávacích předmětů z několika fakult a studentům VŠCHT. Praxi ve škole rovněž konali studenti Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK. Realizace mezipředmětových projektů: Byli bychom další na řadě, Janua linguarum reserata a Vltava. Byl založen školní parlament, který řešil řadu otázek. Podílel se i na organizaci besed (v Lobkovickém paláci k česko-německým vztahům a spolupráci; členové ŠP se setkali s panem PhDr. Milanem Pešákem, senátorem ČR, na jeho pozvání, atd.). Velmi zdařilý byl i společný projekt s Městskou knihovnou v Praze nazvaný Bezbariérová knihovna. Knihovna získala celou řadu podnětů pro práci se ZP, naši žáci navštívili knihovnu a podrobně se seznámili s nabídkou služeb, v prostorách knihovny byla instalována výstavka o naší škole, v červnu žáci dramatické výchovy vystoupili v Městské knihovně s představením Vendelín a upíři. 7. Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin O podzimních a velikonočních prázdninách ubytování pro zájezd EXOD (učitelé) v rámci DČ. O jarních a hlavních prázdninách úpravy a opravy. Literární toulky - Vysoké nad Jizerou V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 13

14 října 2013; předmět kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona; předmět inspekční činnosti hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou; hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a RVP Protokol o kontrole č. j. ČŠIA-1183/13-A konstatuje, že nebylo zjištěno porušení školského zákona. Inspekční zpráva č. j. ČŠIA-1182/13-A konstatuje v závěrech: Systematická a koncepční práce vedení školy vytváří rámec pro optimální chod školy. Mezi výrazná pozitiva patří empatický přístup vyučujících k žákům, který vytváří pozitivní pracovní klima, nadstandardní materiální zázemí pro realizaci vzdělávání žáků se zrakovým postižením a příkladně uskutečňované další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rovněž přínosné partnerské vztahy napomáhají zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces. Škola vytváří nadstandardní podmínky pro rozvoj osobnosti žáka zapojením do řady různě zaměřených projektů, účastí v různých soutěžích a nabídkou mimoškolních aktivit. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve srovnání se školami stejného zaměření na standardní úrovni. Personální podmínky z hlediska odborné kvalifikace pedagogických pracovníků jsou příznivé. Požadovaný stav vykazuje organizace vzdělávání. Ředitel školy v průběhu inspekční činnosti odstranil drobné nedostatky v pravidlech hodnocení. Škola si od posledního inspekčního hodnocení v roce 2008 udržuje kvalitu vzdělávání a úspěšně pokračuje v realizaci své koncepce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Hygienická stanice hlavního města Prahy, 5. listopadu 2013, kontrola v internátu školy. V protokolu o kontrolním zjištění č. j. HSHMP 51222/2013 se konstatuje, že ve sledovaných ukazatelích v době kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy provedl kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní kontrole za rok Protokol o výsledku kontroly z 27. června 2014 konstatuje, že z celkového počtu 25 opatření k odstranění nedostatků bylo 14 opatření splněno, 6 opatření bylo splněno částečně a 5 opatření, která se týkala účetní evidence majetku, splněno nebylo. Vnitřní kontrolní systém tak nebyl ani v období roku 2013 v této oblasti plně funkční. Adaptační kurz září 2014 Lipnice nad Sázavou VI. Školská zařízení Internát školy Počet ubytovaných žáků školy: 25 (k ) 14

15 7. ročník Celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené s mezinárodní účastí listopad 2014 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Kč Příjmy celkem ,54 Kč Poplatky od žáků ,- Kč Příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč Ostatní příjmy ,54 Kč Neinvestiční výdaje ,48 Kč Platy ,- Kč OON ,- Kč Zdravotní pojištění a sociální pojištění ,- Kč Učebnice a učební pomůcky ,90 Kč Ostatní provozní náklady ,58 Kč Investiční výdaje 0,00 Dotace 0,00 Vlastní 0,00 15

16 - Vendelín a upíři představení v Městské knihovně Praha projekt Bezbariérová knihovna VIII. Seznam darů škole ve školním roce únor 2014 Nadace Leontinka 10 reflexních bezpečnostních vest pro nevidomé v hodnotě Kč 3.000,- duben 2014 Accenture Services, s. r. o. Peněžitý dar ve výši Kč 5.775,- pro potřeby žáků školy a na realizaci projektů školy červen 2014 Lions Club Praha První Peněžitý dar ve výši Kč ,- na nákup názorné učební pomůcky/pomůcek (modelu/modelů) pro výuku biologie červen 2014 Lions Club Praha První Peněžitý dar ve výši Kč ,- pro potřeby výtvarné dílny školy měsíčně Pan Miroslav Jindra Celkem Kč 480,- pro potřeby žáků školy 16

17 Klub mladých diváků listopad 2013 Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na řádném chodu školy a přispěli k jejímu rozvoji. Vytvořili tak žákům se zrakovým postižením odpovídající prostředí a optimální podmínky pro získání středoškolského vzdělání a osvojení dovedností potřebných pro samostatný a plnohodnotný život. Velmi si vážím podpory, kterou škole poskytují náš zřizovatel hlavní město Praha a MŠMT ČR. Poděkování patří všem partnerským institucím i sponzorům, kteří podpořili školu a její žáky. Děkuji rovněž za podněty a připomínky při zpracování výroční zprávy svým kolegyním a kolegům. V Praze dne 20. října 2014 PhDr. Ivan Antov ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dne 21. října V Praze dne 22. října 2014 PhDr. Ivan Antov ředitel školy 17

18 Seznam použitých zkratek ve Výroční zprávě školy za školní rok 2013/2014* * neuvádíme výklad zkratek akademických titulů AJ Anglický jazyk BOZP Bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci ČŠI Česká školní inspekce ČR Česká republika ČVUT České vysoké učení technické CŽV Celoživotní vzdělávání DČ Doplňková činnost DPS Doplňující pedagogické studium DT Didaktický test EU Evropská unie EVVO Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta FCE First Certificate in English FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu HMP Hlavní město Praha HŠ Hotelová škola ICC International Computer Camp (Mezinárodní počítačový tábor) IVT Informatika a výpočetní technika JPD Jednotný programový dokument MAG 10 Maturitní generálka 2010 MDVI Multi Disabled Visually Impaired (Souběžně postižený více vadami včetně zrakového postižení) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MU Masarykova univerzita NIDV Národní institut pro další vzdělávání NJ Německý jazyk NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání OA Obchodní akademie OON Ostatní osobní náklady OŠ Obchodní škola PC Personal Computer (Osobní počítač) PedF Pedagogická fakulta PPP Pedagogicko-psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum SŠ Střední škola STÚ Státní těsnopisný ústav ŠP Školní parlament ŠVP Školní vzdělávací program TP Tělesně postižený UK Univerzita Karlova VOŠ Vyšší odborná škola VŠ Vysoká škola ZP Zrakově postižený 18

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více