Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2004/2005

2 Výroční zpráva školy Obecná část.. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, Praha 5, Radlická 5 Poslední rozhodnutí, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo vydáno pod č.j /0-2 s účinností od Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel PhDr. Ivan Antov, CSc., tel Statutární zástupce ředitele Ing. Lenka Balejová, tel Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy Učební plán pro gymnázia se čtyřletým učebním cyklem,č.j /99-22 Učební plán pro obchodní akademii, č.j / (.,2.,3 ročník), učební plán pro obchodní akademii, č.j. 4073/93-23 (4. ročník) Učební plán pro obchodní školu, č.j. 052/ Stručná charakteristika školy (včetně počtu budov a jejich rozmístění, hřiště, zahrada, materiálně technických podmínek pro činnost apod. změny oproti předchozímu školnímu roku) Jedná se o speciální střední školu, jejíž jednotlivé součásti tvoří Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a Obchodní škola pro zrakově postiženou mládež a Internát. Škola je situována v horních patrech budovy A5 v areálu spravovaném Střední technickou školou hlavního města Prahy. Vlastníkem areálu je zřizovatel školy Hlavní město Praha. V dolních patrech budovy sídli soukromé vzdělávací instituce Institut digitálních médií a Institut informatiky, Vyšší odborná škola, s.r.o. Společně je sdíleno přízemí, kde má naše škola umístěny šatny a kde je i místnost dílny výtvarné výchovy a místnost s hrnčířským kruhem. Tělocvičny jsou v samostatné budově areálu a využíváme je společně s dalšími školami, stejně jako přilehlá hřiště. Školní budova je bezbariérová včetně přístupové cesty od stanice metra Nové Butovice.

3 Vybavení tříd a speciálních učeben je na standardní úrovni, vybavení speciálních učeben výpočetní techniky, učebny přírodních věd, učebny zeměpisu a učebny ekonomických předmětů je nadstandardní. Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. Speciální pomůcky pro výuku žáků se zrakovým postižením jsou zajišťovány pro všechny, kdo je potřebují. Učebnice jsou zapůjčovány všem studentům, škola má rozsáhlou audiotéku. V areálu škol je umístěn i internát školy. Jedná se o třípatrovou budovu, ubytování buňkového typu sestává ze dvou dvoulůžkových pokojů, společné předsíně a sociálního zařízení. K vybavení internátu patří tři klubovny, internetová studovna, hudební místnost a čtyři kuchyňky,.4.. Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična jinde (uveďte kde) ne škola využívá tělocvičny v areálu (spravuje STŠ HMP) školní hřiště: vyhovující ne (škola využívá hřiště v areálu spravuje STŠ HMP) ano

4 .5. Údaje o pracovnících školy.5.. personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep. pracovníci Pedagogičtí(vč. ředitele, 30/0 26,3 28/ 24,703 vychovatelů a pomocných vychovatelů v internátu školy) Ekonom* /0,0 /0,0 Administrativní pracovník* /0 0,5 /0 0,5 Sociální pracovník** /0,0 /0,0 Zdravotní sestra** /0 0,5 /0 0,5 Školník ve škole 2/0******* 2,0 /0******,0 a v internátu*** Uklízeč /0******* 0,5 /0****** 0,5 Vrátný**** /0 0,5 Psycholog***** / 0,25 Švadlena /******* 0,75 Skladník /0 0,5 Celkem 36/0 33,3 32/ 29,703 vykonává pracovnice ** vykonává pracovnice *** do konce října 2005 vykonávaly 2 osoby, nyní pracovník **** po odchodu p. Hladíka do invalidního důchodu ke pracovní místo zrušeno ***** v souladu s novou právní úpravou psycholog zařazen mezi pedagogické pracovníky ( 2, odst. 2 zákona č.563/2004 Sb.) ****** vykonává pracovník ******* vykonávali 2 pracovníci (školník ve škole + uklízeč, školník v internátu + švadlena).5.2. věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 49,5 Z toho žen: 53, kvalifikace pedagogických pracovníků k Pedagogičtí pracovníci ve škole (učitelé, psycholog, zástupce ředitele, ředitel) z toho důchodci Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Vzdělání s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogic kého směru Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS Univerzita Odborná VŠ bez DPS

5 Pedagogičtí pracovníci v internátu školy (vedoucí vychovatel, vychovatelé, pomocní (noční) vychovatelé Typ školy Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Vzdělání s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogic kého směru Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS Univerzita bez DPS Typ školy Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS Gymnázium 0 2 2* Střední pedagogická 0 0 škola Střední odborné učiliště 0 0 ** 2 pracovníci v tomto semestru dokončují třísemestrové studium speciální pedagogiky (CŽV) na PedFUk ** bez maturity pomocná (noční) vychovatelka - v tomto semestru dokončují třísemestrové studium speciální pedagogiky (CŽV) na PedFUk.5.4. aprobovanost výuky v % Počet Aprobovaných 00* Neaprobovaných 0 *Statistika a Právní nauka pokryty příbuznými obory Celkem % z celkového počtu pracovníků.5.5. odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce počet: důvody: ukončení pracovního poměru dohodou.5.6. nově přijatí absolventi učitelského studia počet: 0 obor:.5.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia počet: obor: chemie, matematika, informatika a výpočetní technika

6 .5.8. další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků vzdělávací instituce semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní Biologir Český jazyk Francouzský jazyk Ekonomika škol Ekonomie Instruktorský TV DPS Speciální pedagogika - Tyflopedie NIDV NIDV NIDV MHMP VS FTVS FTK UP 7 PedF UK školský management Funkční studium 2 PedF UK Praha II. rozšiřování aprobace Zkouška z NJ Goethe Institut Jazykové kurzy Zdokonalování znalostí 2 4 Kurzy MHMP Jazyková škola SIPZV Z úvod P úvod P vol. modul S modul S modul Instruktor PC ZP Pracoviště s akreditací

7 .6. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho počet nově přijatých kraj počet žáků Z toho nově přijatých Středočeský 0 2 Jihočeský 7 0 Plzeňský 3 0 Karlovarský 2 0 Ústecký 0 Liberecký 2 0 Královehradecký 4 0 Pardubický 2 0 Vysočina 0 Ostravský.7. Žáci - cizí státní příslušníci: stát ne 0 počet žáků.8. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků Gymnázium anglický 39 německý 39 latina 2 Obchodní akademie anglický 4 německý francouzský 30 Obchodní škola německý 8.9. Školní stravování kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol * 55 0 *Jídelna je pro celý areál škol a provozuje ji společnost MADE 2, s.r.o..0. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu počet dětí/žáků hodnocení Lyžařský kurz 8 Kurzu se účastnili žáci prvního ročníku, byl dobře připraven a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením. Turistický kurz 4 Kurzu se účastnili žáci třetího ročníku, byl dobře připraven a přispěl k tělesnému rozvoji žáků s postižením

8 .. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Kontrola plateb pojistného OZP, č.j /2005 ze dne bez závad. Kontrola z Hygienické stanice HMP z závady: na umělém osvětlení části učeben a u části pracovních míst v učebnách VT nevhodná poloha obrazovek..2. Účast školy v soutěžích sportovní: goalballový turnaj duben 2005 závody na veslařském trenažéru červen 2005 umělecké: IV. ročník Studentského a humoristického kabaretu o cenu Jaroslava Haška.3. Zahraniční kontakty Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Royal Blind School Skotsko Projekt Comenius + dlouhodobé partnerství St. Joseph s School Irsko Projekt Comenius Resource Centre/Ekeskolan Švédsko Projekt Comenius Spolu s výše uvedenými partnerskými institucemi se škola podílela na úspěšném dokončení projektu Od školy k centru v rámci aktivity Comenius. Výstupová práce byla prezentována za přítomnosti odborníků i veřejnosti na seminářích, které se konaly ve všech partnerských institucích.

9 Škola rovněž participuje na projektu ImPAct MDVI, který je zaměřen na práci se žáky se souběžným postižením s primárním ZP a jež je součástí aktivity Comenius Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Škola úzce spolupracuje s jednotlivými SPC (v Praze i regionech), především pro ZP, ale rovněž se SPC pro jiné formy postižení (zejména TP). Jde o oboustrannou vazbu, jejímž cílem je nalézt optimální vzdělávací prostor pro žáky se speciálními potřebami. Pracovníci školy jsou rovněž často žádání o konzultace a poradenství zejména pokud jde o žáky se ZP integrované v běžných středních školách. Řada pedagogů integrovaných žáků využívá možnost osobní návštěvy školy (naposledy gymnázium v Českých Budějovicích). Konzultace jsou i telefonické, elektronickou poštou, poskytujeme výukové materiály vlastní provenience, pokud jsou k dispozici..5. Integrace Naše škola není v izolovaném prostředí, ale sídlí v areálu společně s běžnými školami. Lze říci, že je integrována v prostředí. Jde o každodenní kontakt nezbytný pro přípravu na nezávislý život. Ve škole jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením, s jinými formami postižení než ZP. Třídy s malým počtem žáků, individuální a odborný přístup vyučujících jim umožňují vytvořit prostředí, kde mohou získat potřebné vzdělání a kde jsou vedeni k samostatnosti. Speciální škola tak plní úlohu otevřené školy. Ve škole studují i žáci se ZP ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, škola se jim snaží vytvářit rovné podmínky. Lze konstatovat, že prostředí speciální školy umožňuje překonat do určité problémy, s nimiž se tato společenská skupina potýká. Negativem výše uvedených aktivit je nárůst administrativních úkonů, které zbytečně zatěžují a výchovnou a vzdělávací práci nezefektivňují..6. Ekologická výchova Environmentální vzdělávání není samostatným předmětem, je začleněno do struktury řady předmětů, především přírodovědných. Škola je situována blízko chráněné oblasti Prokopské údolí, kde PSPPOP zbudovalo naučnou stezku, která vysvětluje rozvoj živé přírody, geologickou historii, ekosystémy a seznamuje s chráněnými rostlinami a živočichy. Studenti tak přímým kontaktem (dotykem) získávají informace o vlivu člověka na životní prostředí. Exkurze do výrobních závodů i školní výlety jsou úzce spojeny se získáním ekologických poznatků.tématika životního prostředí je přítomna i ve výuce jazyků..7. Pedagogická a osobní asistence Ve školním roce 2004/2005 pracoval poprvé v naší škole pedagogický a osobní asistent žáka se zvláštními vzdělávacími potřebami). Náklady na jeho financování pokrylo občanské sdružení RYTMUS. Velmi účinně pomáhal žákovi, úzce spolupracoval s jednotlivými vyučujícími. Měl významný podíl na tom, že žák úspěšně ukončil první ročník. Vedl jej rovněž k větší míře samostatnosti. Vzhledem ke struktuře nových ročníků lze očekávat, že vyvstane potřeba asistentské práce i ve speciální škole a to především u žáků se souběžným postižením..8. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Škola zatím nemá akreditované programy dalšího vzdělávání.

10 .9. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce, Pracovníci školy připravili dva projekty Mosty na vybavení studovny internátu a Poskytování tyflopedického poradenství a metodické pomoci na podporu integrace ZP žáků v oblasti středního školství. V grantovém řízení MHMP projekty nebyly vybrány. Škola je však považuje za účelné, a proto je realizuje dle svých finančních a personálních možností. Škola se zúčastnila svou expozicí výstavy Schola Pragensis v Kongresovém centru, prezentace školy proběhla i na akcích pořádaných úřady práce ve středočeském kraji (Kolín, Rakovník, Beroun, Benešov, Kladno. Byly uspořádány dva dny otevřených dveří (listopad a leden). Lze konstatovat, že úsilí o propagaci školy se promítlo i ve zvýšení zájmu uchazečů o studium v naší škole. Škola využila nabídky MHMP na využití softwarové aplikace Katedra pro potřeby školy. Škola vytvořila prostor pro praxi studentů oboru speciální pedagogika i všeobecně vzdělávacích předmětů z několika fakult. Praxi ve škole rovněž konali studenti Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK. Obdobně jako v předchozích letech se američtí a němečtí studenti na studijním pobytu na PedF UK účastnili výuky konverzace v anglickém a německém jazyce. O prázdninách využili vybraní žáci školy příležitosti k pobytu v mezinárodním táboře výpočetní techniky pro ZP. Tentokrát se ICC uskutečnil na Masarykově univerzitě v Brně a při jeho organizaci pomáhali i dva pracovníci školy. 5. dubna 2005 škola zorganizovala velký goalballový turnaj, kterého se zúčastnilo sedm týmů z Brna, Litovle, Plzně a Prahy. Před vánoci připravili žáci druhého ročníku obchodní akademie divadelní představení Malá vánoční povídka podle Ludvíka Aškenazyho..20. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Lion s Club Praha První. Byl uspořádán koncert spojený s dražbou produktů umělecké dílny (výtěžek akce věnoval Lion s Club na další rozvoj umělecké činnosti žáků školy). Potřebná pomoc pro žáky přicházela z Konta Bariéry a Nadace Českého rozhlasu. Těsná spolupráce pokračovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, Tyflocentrem a Tyfloservisem. Úspěšně se rozvíjela spolupráce s firmou KOSTAL, s.r.o. organizace praxe žáků, exkurze do výroby, příprava pracovního místa pro ZP.

11 .2. Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti: Rada školy nebyla v minulosti zřízena proběhly ve škole volby do nově ustavované školské rady v souladu s novým školským zákonem. V souladu s pokyny zřizovatele byli zvoleni 2 členové školské rady pedagogickými pracovníky a 2 členové zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků, 2 zbývající členy školské rady jmenuje zřizovatel. 2. Speciální střední škola 2.. Počet tříd: počet tříd K * K * *včetně závěrečných ročníků 2.2. Počet žáků a tříd podle studijních oborů: počet žáků studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků forma studia Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ denní 2 9 denní 3 6* denní 4 8 denní Obchodní akademie 63-4-M/ denní denní 3 denní 4 7 denní Obchodní škola 63-5-J/ denní 3 2 denní z toho 3 žáci s individuálním vzdělávacím plánem 2.3. Průměrný počet žáků k : na třídu: 9 na učitele: 5, Obory ve srovnání se školním rokem 2003/2004 (uvést kód oboru a název): nové obory: ne zrušené obory: ne dobíhající obory: ne důvody změn:

12 2.5. Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2004/2005: 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné počet přihlášených: 6 z toho dívek: 3 počet přijatých žáků: 4 z toho dívek: 63-4-M/004 Obchodní akademie počet přihlášených: 9 z toho dívek: 5 počet přijatých žáků: 5 z toho dívek: J/00 Obchodní škola počet přihlášených: 7 z toho dívek: 4 počet přijatých žáků: 4 z toho dívek: na školní rok 2005/ K/40 Gymnázium všeobecné počet přihlášených celkem: 9 z toho dívek: 4 počet přijatých po prvním kole: 4 z toho dívek: 2 počet přijatých po druhém kole :8 z toho dívek: 2 počet přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 8 z toho dívek: 4 volná místa (počet, obor): M/004 Obchodní akademie počet přihlášených celkem: 5 z toho dívek: 9 počet přijatých po prvním kole: z toho dívek: 7 počet přijatých po druhém kole : z toho dívek: 7 počet přijatých po třetím kole: 2 z toho dívek: 8 počet přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 2 z toho dívek: 8 volná místa (počet, obor): 0

13 63-5-J/00 Obchodní škola počet přihlášených celkem: 3 z toho dívek: 3 počet přijatých po prvním kole: 2 z toho dívek: 3 počet přijatých po druhém kole : 3 z toho dívek: 3 počet přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 3 z toho dívek: 3 volná místa (počet, obor): Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2004/ K/40 Gymnázium všeobecné počet žáků prospěli celkem 37 z toho s vyznamenáním 5 neprospěli opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 38* vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů 0 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů * žákyně v souladu s individuálním vzdělávacím programem (na doporučení lékaře) má posunutý termín ukončení 3. ročníku

14 63-4-M/004 Obchodní akademie prospěli celkem 34 z toho s vyznamenáním 0 neprospěli 4 opakují ročník 0* klasifikovaných celkem 39 vyloučených z prospěchových důvodů 4 vyloučených z výchovných důvodů 0 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 2 * žákyně, které bylo povoleno opakování ročníku, zanechala studia počet žáků 63-5-J/00 Obchodní škola prospěli celkem 6 z toho s vyznamenáním 0 neprospěli opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 6 vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů 0 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů počet žáků 2.7. Hodnocení chování žáků ve školním roce 2004/ K/40 Gymnázium všeobecné počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé 38* 35 2 * žákyně v souladu s individuálním vzdělávacím programem (na doporučení lékaře) má posunutý termín ukončení 3. ročníku celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: M/004 Obchodní akademie počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: 394

15 63-5-J/00 Obchodní škola počet žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé 7 5 celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné počet žáků celkem u zkoušky 8 z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 prospěli s vyznamenáním prospěli 6 neprospěli maturitní druh zkoušky závěrečná 63-4-M/004 Obchodní akademie počet žáků maturitní druh zkoušky závěrečná celkem u zkoušky 8* z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 prospěli s vyznamenáním prospěli 7 neprospěli 0 * z toho dva žáci konali maturitní zkoušku v náhradním termínu dne , jedna žákyně v řádném termínu absolvovala externí studium 63-5-J/00 Obchodní škola počet žáků maturitní druh zkoušky celkem u zkoušky z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali prospěli s vyznamenáním 3 prospěli 8 neprospěli 0 závěrečná

16 2.9. Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: Absolventi gymnázia se podobně jako v předchozích letech hlásili především ke studiu na vysoké škole. Jako absolventi VŠ zpravidla nemají problém nalézt uplatnění v oboru. Absolventi obchodní akademie a obchodní školy nacházejí uplatnění především v telemarketingových firmách a administrativě. Uplatnění v Praze je snazší, obtížně se získává první zaměstnání v regionech. Část absolventů OA a OŠ usiluje o rozšíření své kvalifikace dalším studiem Počet přihlášených k dalšímu studiu 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné celkem: 7 z toho VŠ: 7 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: M/004 Obchodní akademie celkem: 3 z toho VŠ: 2 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: 63-5-J/00 Obchodní škola celkem: 7 z toho VŠ: 0 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita bez handicapu, ): Stejně jako v předchozích letech ve spolupráci s CERMATem došlo k ověřování a přípravě na státní část maturitní zkoušky. Pět pedagogických pracovníků školy se podílelo na posuzování testových materiálů z hlediska potřeb zrakově postižených žáků. Žáci čtvrtého ročníku gymnázia vyplňovali testové úlohy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka a společenskovědních předmětů.

17 3. Internát 3.. kapacita : naplněnost k : 39 * 3.3. naplněnost k : 38 * * žáků školy Výroční zpráva ekonomická část (k ) Příjmy celkem ,2 Poplatky od žáků ,00 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Ostatní příjmy ,2 Neinvestiční výdaje ,2 Platy ,00 OON ,00 Zdravotní pojištění a sociální pojištění ,00 Učebnice a učební pomůcky 96.6,97 Ostatní provozní náklady ,5 Investiční výdaje ,00 Dotace 0,00 Vlastní ,00

18 Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně a tvůrčím způsobem podíleli na řádném chodu školy a kteří tou či onou měrou přispěli k jejímu rozvoji. Vytvořili tak žákům se zrakovým postižením odpovídající prostředí a optimální podmínky pro získání potřebného vzdělání i osvojení si dovedností potřebných pro samostatný a plnohodnotný život. Velmi si vážím podpory, kterou škole poskytují a náš zřizovatel Hlavní město Praha a MŠMT. V Praze dne 5. října 2005 PhDr. Ivan Antov

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2005/2006 Výroční zpráva školy 2005-2006. Obecná část.. Přesný název školy podle

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2006/2007 Praha 1.10.2007 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2006/2007 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2007/2008 Praha 1.10.2008 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2007/2008 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, 63 00 Praha 6 - Řepy školní

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více