Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu"

Transkript

1 Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka Popis projektu Blízský soused, o.s. Blízký soused Jihozápad VVP Kč Vyhledáváme děti ohrožené sociálním vyloučením. Chodíme za nimi do azylových domů i do vyloučených lokalit. Pracujeme s dětmi v rámci jejich komunity. Když si na nás děti zvyknou a začnou být zvladatelné, tak s nimi jezdíme na akce a tábory společně s dětmi majoritní populace (spolupracujeme s o. s. Pathfinder, Kvítek, Paprsek,...). Cílem projektu je snížit sociální handicapy dětí, jejichž rodiče žijí asociálním způsobem (recidivisté, gambleři, narkomani, prostitutky...). Pomoci překonat společenské bariéry mezi těmito dětmi a dětmi majoritní populace. Vysvětlujeme široké veřejnosti, že tyto ohrožené děti budou jednou sousedy našich vlastních dětí, tak nám nemůže být jedno, co z nich vyroste Občanské sdružení ADRA Dobrovolníci pomáhají dětem Moravskoslezsko JP Kč Dobrovolnický program v DC Domeček započal v roce 2004, ve Vítkovické nemocnici v roce 2006 a v Centru Čtyřlístek v roce Stěžejním posláním těchto programů je vyplnit volný čas dětským pacientům, opuštěným a zdravotně znevýhodněným dětem přiblížit svět za zdmi ústavních zařízení, a to za pomoci dobrovolníků. Každé dítě, které se zapojí do programu získává svého kamaráda, který tráví 1 odpoledne v týdnu pouze s ním. Společný čas je naplněn různými činnostmi, vždy s ohledem na přání dítěte Podané ruce, o.s. Koordinace canisterapie Moravskoslezsko ZP Kč Hlavním cílem projektu je pravidelné poskytování služby canisterapie (CT) u dětí a mládeže s handicapem v místě jejich pobytu či hopitalizace. Naší snahou je, za asistence canisterapeutických psů, řešit u dětských klientů především problémy psychologické, citové a sociálně integrační. Prioritou je zajišťování koordinované a kvalitní CT u klientů stávajících, ale i uspokojení požadavků nových, a to v dostatečném rozsahu a k jejich plné spokojenosti SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. Bezpečná doprava pro děti s kombinovaným postižením Střední Morava ZP Kč Škola zajišťuje vzdělávání handicapovaným dětem z Olomouckého kraje a Jihomoravského kraje. Některé děti se nemohou bezpečně dostat do školy jinak, než s naší pomocí, a to školním autem. Děti se dostávají nejen bezpečně do školy a ze školy, ale mohou navštěvovat i různé akce mimo školu, a tak se účastnit života zdravé populace. Naším cílem je zvýšit kvalitu života našich handicapovaných dětí a žáků. Díky svozu a rozvozu dětí do školy zajistíme kvalitní a bezpečnou dopravu všech dětí naší školy na kulturní, sportovní a poznávací akce.

2 Máme otevřeno? Jiné odpoledne Praha ZP Kč Projekt napomáhá zapojit děti s postižením do běžných zájmových kroužků za podpory vyškolených asistentů. Integrace umožňuje dítěti rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učí se být samostatné a lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti. Děti z běžné populace mají možnost setkat se se světem lidí s postižením, naučit se tolerovat jejich rozdílnost, komunikovat s nimi a podporovat je Občanské sdružení Porozumění Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko" Severozápad ZP Kč Prostřednictvím programové nabídky MC Klubíčko, budeme nabízet pro rodiny s handicapovanými dětmi následující služby: hrátky pro nejmenší v rámci mateřského klubu, příležitostné hlídání dětí s postižením, pořádání odpoledních sportovně zábavných programů, zájmových klužků a klubů, muzikoterapie, canisterapie, jízd na koních, příměstských a pobytových táborů a poradenských služeb pro rodiče dětí. Klubové prostory budou i nadále přístupné i veřejnosti Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s. Komplexní péče o děti nemocné cystickou fibrózou a jejich rodiny Praha ZP Kč Projekt je určen pro rodiny s dětmi nemocnými cystickou fibrózou. Tyto rodiny potřebují provázaný systém aktivit, které všestranně napomáhají, aby byla zajištěna co nejlepší péče o děti nemocné CF, a tím byl podpořen jejich správný vývoj. Aktivity jsou také zaměřeny na předcházení syndromu vyhoření u osob, které celodenně pečují o takto nemocné děti. Služby jsou většinou poskytovány individuálně, protože lidé s CF se nemohou potkávat, aby se vzájemně nenakazili pro ně nebezpečnými bakteriemi Občanské sdružení Okna Pět P v J. Hradci s letním táborem pro handicapované děti Jihozápad ZP Kč Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 18 let, kterým by jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - studentem. Program nabízí pomoc dětem a mládeži, kteří těžko hledají kamarády, většinou jde o děti s fyzickým, mentálním nebo sociálním handicapem. Pomáhá jim běžným způsobem navazovat přátelské vztahy, naučit se komunikovat apod. Součástí projektu je také letní tábor pro děti s handicapem, zajištěný dobrovolníky, jehož se účastní cca 20 handicapovaných dětí Diakonie ČCE - středisko Rolnička Neobyčejný kamarád Jihozápad ZP Kč Obsahem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 40 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat.

3 Oblastní charita Kutná Hora Chci být s vámi! Střední Čechy ZP Kč Projekt zajistí poskytování terénní rané péče v rodinách s dítětem se zdravotním postižením do 7 let a nabídne doplňkové služby. Raná péče umožňuje cílenou podporu vývoje dítěte a jeho rodiny. Dětem dá lepší předpoklady pro zdárné zapojení se do školy i do společnosti. Rodinu dítěte projekt podpoří tak, aby byla schopna s dítětem pracovat od počátku, kdy jsou kompenzační schopnosti nervové soustavy obrovské, aby lépe a přirozeněji dítě přijala i s jeho handicapem a naplňovala jeho potřeby OO SPMP Jičín - APROPO S Apropem to dokážu Severovýchod ZP Kč Projekt chce dětem s postižením nabídnout možnosti aktivního trávení volného času ve skupině na aquaterapeutickém a keramickém kroužku. Plavání a keramika budou vedeny vyškolenými lektory a přizpůsobeny individuálním možnostem jednotlivce. Bude podpořen tělesný a psychosociální rozvoj dětí. Pobyt ve vodě pozitivně ovlivní jejich pohyblivost, zvýší sebevědomí (překonání strachu, osvojení si nových dovedností). Při prostorovém vytváření z hlíny dojde k rozvoji fantazie, jemné a hrubé motoriky DOMUS - Centrum pro rodinu KroK návratu domů Jihozápad ŽMR Kč Projekt je zaměřen na podporu kontaktů rodin s dětmi, které budou nebo již jsou umístěny na základě výchovného opatření soudu či souhlasu rodičů mimo rodinu. Pokud si rodina i dítě přejí pomoc při změně svých podmínek, tak aby důvody opatření pominuly a dítě se mohlo vrátit do své rodiny, pak je tímto projektem prostřednictvím sanace rodiny, asistencí při kontaktech a finanční podporou sociálně slabších rodin usilováno o návrat dítěte do původní či náhradní rodiny ARPZPD v ČR, klub Auxilium Pod křídly kuřete III Střední Morava ZP Kč Cílem projektu je u možnit dětem s nejtěžším stupněm ZP aktivně a smysluplně trávit volný čas. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj dětí a na minimalizaci dopadu ZP na vývoj dítěte. Atraktivní techniky jsou voleny s cílem násobení rehabilitačního efektu. Komplexní podpora dětí umožňuje současně odlehčení pečujícím osobám. Cíle projektu je tak dosahováno bez zbytečného přetížení pečujících rodin. Projekt tak vytváří předpoklady pro rovnoprávný život dětí se ZP v přirozeném prostředí.

4 "I MY" Společnost pro lidi s postižením o.s. Začít včas! Středisko rané péče Jihozápad ZP Kč Projekt se zaměřuje na stimulaci dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v rodinách klientů Střediska rané péče, na nákup pomůcek a hraček a vzdělávání poradců v oblasti práce s dítětem. Stimulace dětí probíhá v domácím prostředí jako součást konzultací v rodinách klientů. Poradkyně hledají vhodnou motivaci a metody pro rozvíjení dovedností dětí. Společně s rodiči sestavují individuální plán, půjčují dětem rehabilitační, didaktické pomůcky a hračky. Organizují setkání dětí a jejich rodin Centrum J. J. Pestalozziho Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Severovýchod ŽMR Kč Obsahem projektu je poskytování poradenství a výchovně-vzdělávacích činností ohroženým dětem z výchovných zařízení převážně z Pardubického kraje. Pracovníci připravují děti na samostatný život formou různých činností (víkendové sociálně terapeutické pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, příručka pro děti odcházenjící z dětských domovů apod.) a snaží se předcházet problémům v budoucnosti. Předmětem projektu je dlouhodobá a systematická činnost pracovníků na celkovém rozvoji osobnosti dětí Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Mami, tati pojďte si se mnou hrát aneb naučte mne ententyky Severovýchod ZP Kč Dominantním cílem projektu je optimalizovat a zkvalitnit nabídku zájmových kroužků pro skupinu dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením a poskytnout jim adekvátní prostor pro seberealizaci. Parciálními cíli je rozvíjet motorické, rozumové, komunikační, sebeobslužné a pracovní kompetence těchto jedinců, a zvýšit tak předpoklady pro jejich integraci do majoritní společnosti. Dále naučíme rodiče a sourozence vhodně naplnit volný čas člena rodiny s kombinovaným postižením i v domácím prostředí Středisko rané péče SPRP Ostrava Mluvím beze slov Moravskoslezsko ZP Kč Projekt je zaměřen na podporu komunikace u dětí s postižením v raném věku, pro které je obtížné používat mluvenou řeč, a to prostřednictvím náhradních komunikačních systémů - konkrétně Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS) a použitím elektronických pomůcek ke komunikaci. Zpřístupnění a zavedení těchto komunikačních systémů jim umožní dorozumívat se s okolním světem a svými blízkými Šance pro Tebe, o.s. Terénní práce pro děti a rodiny ohrožené Severovýchod sociálním vyloučením v VVP Kč Chrudimi a okolí Projekt podpoří děti a rodiny, které byly vystěhovány z vyloučené lokality (cca 30 rodin - neplacení nájemného) a ocitly se mimo dosah nízkoprahových služeb. Vyhledáme děti a jejich rodiče, oslovíme je s inovovanou nabídkou (doprovázení, soc. poradenství, asistence při zvládání výchovy atd.) a budeme poskytovat služby terénní formou, aby tak mohla flexibilně reagovat na potřeby klientů.

5 Farní charita "Pojď ke mně blíž" Severozápad TZ Kč Roudnice nad Labem Realizace projektu umožní podporu dětí bez stabilního domova - v azylovém domě pro matky s dětmi bude zajištěna doplňková služba videotrénink interakcí (VTI). Tato krátkodobá, progresivní terapie podpoří funkčnost rodin dětí, přispěje k rozvoji úspěšné komunikace v rodině a k vytváření dobrého rodinného klimatu a prostředí, vhodného pro výchovu a harmonický vývoj dětí; bude rovněž preventivně působit proti sociálnímu zanedbávání či týrání dětí a jejich odebrání z rodin Ratolest Brno "Máme plno!" - Jak neskončit na pracáku Jihovýchod VVP Kč V nízkoprahovém klubu Likusák se stále častěji setkáváme s dětmi, které po základní škole tápou a nevědí co dál - přestupují ze školy na školu, nedokončují studium, zůstávají dlouhodobě nezaměstnané, a svůj takto nabytý volný čas mají sklon trávit rizikovým způsobem. Naší ambicí je pomoci jim a podpořit je v zodpovědném rozhodování v oblasti výběru školy a hledání zaměstnání formou individuálního poradenství, cíleného vzdělávání, zprostředkování informací a přiblížením nabídky práce na ulici Sdružení Podané ruce, o.s. Kapesní průvodce životem Střední Morava VVP Kč Prioritním cílem projektu je intenzivní prožitkovou formou seznámit děti s běžnými, ale složitými událostmi spojenými s dospíváním a připravit je tak na reálné zvládání těchto etap života. Díky tomu se zvednou jejich kompetence a schopnosti zvládat tyto situace a děti je tak budou řešit v budoucnu efektivněji, čímž se sníží vliv sociálně patologických činitelů na kvalitu jejich života. Chceme taktéž podpořit význam a ukázat výhody vyššího vzdělání, které je u našich klientů nízko na žebříčku hodnot Amalthea o.s. Škola v pohodě Severovýchod ŽMR Kč Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněných a ohrožených dětí, které se potýkají se vzdělávacími, výchovnými a jinými školními problémy. Na základě zakázky rodiny (dítěte) a klíčového pracovníka rodiny a po provedení speciálně-pedagogického vyšetření odborníkem (spec. pedagogem) doučuje dítě nasmlouvaný pracovník s odpovídajícím vzděláním nebo zkušenostmi. Ve své práci vychází z Individuálního plánu péče dítěte - oblast vzdělávání, který obsahuje konkrétní cíle. Služba je pro děti zdarma Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky PŘED BEZEM SMEKNI aneb smysly v přírodní zahradě Jihovýchod ZP Kč Cílem projektu je prolomit komunikační bariéru mezi zrakově postiženými dětmi a ostatní veřejností, naučit tyto děti komunikovat i formou výtvarného umění a otevřít jim svět rostlin,učit je zodpovědnosti za rostliny, za malou část přírody ve svém okolí. Romským dětem chceme také otevřít neznámý svět nových pojmů, činností, rozšířit a zlepšit slovní zásobu, zlepšit jemnou motoriku a usnadnit těmto dětem vstup na základní školu.

6 Lata-Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne - SPOLU O KUS DÁL Praha VVP Kč Projektem pomůžeme 30 sociálně znevýhodněným ohroženým dětem v Praze. Dětem vyloučeným z vrstevnických skupin, ohrožených šikanou, konflikty doma, psychickými potížemi atp. Podpora proběhne formou systematické vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka (model one-to-one) a paralelně jako individuální sociální práce. Projekt je prevencí i terapií sociálního selhání a zvyšuje životní šance klienta EPONA Mám koníčka, mám Jihovýchod ZP Kč Cílem projektu je podpořit motorický vývoj postižených dětí prostřednictvím hipoterapie, která představuje účinný nástroj, jak zmírnit dopady postižení na děti a jak uvolnot bariéry. Vše probíhá s radostí, mimo rehabilitační stůl v přírodě a "na koni". Vedle přímého účinku využíváme v rámci hipoterapie postupů psycho-sociálního působení koní na psychickou složku osobnosti dětí a atypického prostředí jezdecké stáje, kde se setkávají zdravé a postižené děti a společné zážitky při péči o koně pomáhají bořit bariéry mezi nimi Diecézní charita Brno-Oblastní charita Znojmo Streetwork Klubu Coolna Znojmo Jihovýchod VVP Kč Cílem projektu je zlepšit kvalitu života dětí ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních, zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Cílem terénní sociální práce je být v kontaktu s cílovou skupinou, která potřebuje sociální služby a poskytnout jim podporu, pomoc v jejich nepříznivých situacích, zvyšovat jejich znalosti v oblasti rizikového chování, učit je sociálním dovednostem a podpořit jejich postoje směrem ke zdravému způsobu života APLA-JM o.s. Strukturovaný volný čas pro děti s poruchou autistického spektra Jihovýchod ZP Kč Projekt nabízí dětem volnočasové aktivity - zájmové kroužky, tábory a výlety, které jsou realizovány tak, aby odpovídaly jejich individuálním potřebám. Volnočasové aktivity mají předem danou, jasnou strukturu, děti chodí do známého prostředí a mohou být doprovázeny svými osobními asistenty (průvodci a tlumočníky s okolním světem). Děti s poruchou autistického spektra mají možnost rozvíjet se a realizovat se ve svém volném čase o.s. Světlo Kadaň S rodinou proti vyloučení Severozápad VVP Kč Projekt reaguje na vysoký výskyt rizikových jevů u cílové skupiny. Hlavními faktory, kterými se projekt zabývá, jsou existence sociálně vyloučených romských lokalit, drahé nebo žádné kulturní vyžití, trávení většiny volného času mnoha dětí a mládeže na ulici a negativní přístup ke vzdělávání. Projekt se snaží poskytnout dětem nabídku volnočasových aktivit, která by podpořila děti ve zdravém způsobu trávení volného času. Dále pak možnost přípravy na vzdělání (předškolní i školní), které by pomohlo předcházet neúspěchům ve škole.

7 Fond ohrožených dětí Zařízení FOD Klokánek Chomutov - nový byt Severozápad ŽMR Kč Projekt Klokánek poskytuje dětem náhradní péči na přechodnou dobu na principech rodinné výchovy. Děti žijí v samostatných bytech po 3-4, střídavě po týdnu se o ně starají dvě "tety", které s nimi v bytě žijí a věnují se jim stejně jako v rodině. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity zařízení v Chomutově, kde v objektu bývalého azylového domu jsou v provozu 2 byty a další byty je nutno opravit a vybavit (nábytkem, potřebami pro běžný rodinný život) tak, aby zde mohly být přijaty děti Středisko rané péče TAMTAM Naše dítě neslyší? Jihovýchod ZP Kč Smyslem projektu je umožnit dětem se sluchovým a kombinovaným postižením život v jejich přirozeném prostředí, zajistit dostupnost a kvalitu služeb rané péče. Služba rané péče vytváří předpoklad pro život dítěte v jeho rodině, odbourává nedůvěru rodičů ve vlastní schopnosti a obavy z vlastního selhání, zvyšuje kompetence rodičů, minimalizuje dopad sluchového postižení na život dítěte, poskytuje rodičům jistotu pro řešení nestandardních situací,které život s dítětem s postižením denně přináší VOLNO, o.s. Fyzioterapie ve Volnu Střední Čechy ZP Kč Cílem projektu je posílit fyzický a psychický rozvoj dětí s autismem, dalšími poruchami autistického spektra a mentálním postižením (a to i velmi těžkého stupně) pomocí poskytování správných fyzioterapeutických přístupů za dodržení všech zásad práce a komunikace s dětmi s autismem tak, aby u dětí nenastalo problémové nebo agresivní chování META o.s. Nejsme na to sami! II. Praha JP Kč Klíč pro rodinu Zachraňte kuřátka Jihovýchod TZ Kč Projekt se věnuje podpoře žáků cizinců s jazykovou bariérou, kteří navštěvují české základní a střední školy. Tito žáci jsou do škol zařazováni bez možnosti jakékoliv jazykové přípravy a neznalost vyučovacího jazyka jim brání v začlenění se do vzdělávacího procesu. Projekt poskytne těmto žákům asistenty pedagoga, kteří jim pomohou vyrovnat jazykovou bariéru prostřednictvím výuky češtiny jako cizího jazyka a doučování. Asistenti budou zároveň pomáhat žákům cizincům přímo ve výuce v běžných třídách ZŠ a SŠ. Hlavním cílem projektu je posilování ohrožených rodin tak, aby navzdory svojí obtížné situaci dokázaly poskytnout přiměřenou péči svým dětem. Důraz klademe především na posilování rodičovských kompetencí a na budování vztahu mezi rodiči a dětmi tak, aby se rodiče učili být citlivými na potřeby svých dětí a naučili se jim poskytovat péči, která je nutná pro jejich zdravý vývoj.

8 o.s. Nezdi-Proxima Sociale Duševní posilovna Střední Čechy VVP Kč Duševní posilovna podporuje zdravý vývoj dětí. Pravidelným posilováním informovanosti prostřednictvím zapojení dětí do příprav témat v klubu, skrze interaktivní bloky s odborníky, vydáváním e-časopisu, pořádáním velkých venkovních akcí a výjezdem do přírody usilujeme o rozvoj komunikačních dovedností, informovanosti a posílení zodpovědnosti za své chování. Projekt se zaměřuje na děti trávící čas na ulici a ohrožených rizikovými jevy (závislostmi, násilím, překračováním zákona apod.) Sdružení Linka bezpečí Nonstop krizová pomoc dětem Praha TZ Kč Projekt Nonstop krizová pomoc dětem realizovaný Sdružením Linka bezpěcí usiluje o poskytování snadno dostupné nepřetržité odborné pomoci dětem a mladistvým, které se staly obětmi týrání, zneužívání a zanedbávání. Projekt je určen také vrstevníkům, kteří se s těmito případy setkaly ve svém okolí. Prostředky telefonické krizové intervence usilujeme o změnu patologické situace, která má na dítě a jeho další vývoj zásadní vliv. Realizace projektu umožní dětem z celé ČR obrátit se v případě potřeby s žádostí o nezbytnou pomoc, a tak dát dítěti šanci se ze své situace vymanit OS Přístav Ucelená rehabilitační a terapeutická péče Střední Čechy ZP Kč V současné době nemají handicapované děti moc velký výběr rehabilitačních a terapeutických technik a metod. Jejich rehabilitace je ve většině případů jednostraně zaměřená. Právě pro tyto děti bychom chtěli zrealizovat širokou nabídku terapií. Vycházíme z potřeb dětí samotných i z analýzy potřeb jejich rodičů, o poskytování těchto služeb v odpoledním čase. Pozitivní změnou pro účastníky projektu je i to, že nebudou trávit svůj volný čas pasivitou, ale že jejich volný čas bude plnohodnotně zaplněn aktivní terapeutickou a rehabilitační činností Unie Kompas Skupinová práce s dětmi v Poradně Logos Střední Morava VVP Kč Projekt je zaměřen na pomoc hyperaktivním dětem, dětem úzkostným, šikanovaným a s mírnou formou autismu. Kvůli své diagnoze nebo negativní životní zkušenosti mají obtíže zařadit se do "běžného života" - např. těžko navazují vztahy s vrstevníky, zažívají konflikty s autoritami, okolím jsou považovány za "divné" či "nevychované". V projektu jim poskytujeme bezpečné prostředí pro nácvik adekvátních reakcí v konkrétních situacích, podporu a přímou pomoc a zkušenost přijetí ve vrstevnické skupině Organizace pro pomoc uprchlíkům Můj život v ČR? V pohodě! 2 Střední Čechy ŽMR Kč Projekt je zaměřen na podporu nezletilých cizinců bez doprovodu rodičů či jiných zástupců, kteří se nacházejí v Zařízení pro děti-cizince. Naším cílem je usnadnit nezletilým cizincům přechod ze zařízení ústavní výchovy do samostatného života a jejich integraci do české společnosti. Po celou dobu realizace projektu bude dětem poskytováno sociálně-právní poradenství v oblasti azylového či cizineckého práva, vzdělávání, zaměstnávání atd. s cílem zajistit jejich lepší orientaci v českém prostředí.

9 Sdružení SOS dětských vesniček Rozvoj dítěte - SOS dětská vesnička Chvalčov Střední Morava ŽMR Kč Cílem projektu je zapojení dětí z SOS dětské vesničky ve Chvalčově do programu vzdělávacích a volnočasových aktivit k dalšímu rozvoji jejich talentu, zájmů a dovedností. Projekt umožní rozšíření nabídky pedagogicko-psychologických činností v rámci osvědčených skupinových výjezdů mimo prostředí SOS vesničky, tj. tři víkendové pobyty a zimní lyžařský pobyt, prohloubení individuálních znalostí a dovedností dítěte v zájmových kroužcích, podporu kulturněspolečenského přehledu při zajištění návštěv kulturních akcí Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová Hiporehabilitace dětem Moravskoslezsko ZP Kč Jedná se o hiporehabilitační aktivity, které tvoří základ spolupráce se Slezskou Diakonií a Denními dětskými stacionáři SALOME Bohumín, s nestátním denním zařízením DUHA Orlová, s OS Mateřským centrem mladé rodiny BOBEŠ Bohumín, Dětským centrem Čtyřlístek Havířov (děti týrané a sosiálně slabých rodin), OS Sv.Barbora (děti, které vlivem důlního neštěstí ztratili otce) a nabízíme rehabilitaci osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním z řad široké veřejnosti Tosara Volnočasový klub Téčko Severovýchod VVP Kč Projekt Volnočasový klub Téčko je zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko-Ploužnice, ve kterém budou mít možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V rámci projektu bude zorganizováno 22 víkendových pobytů přímo v Ploužnici zaměřených právě na volnočasové aktivity. Připraveny jsou mimo jiné výtvarné, sportovní a zážitkové aktivity, hudební, taneční a divadelní workshop či výlety EUROTOPIA Opava o.p.s. Mozaika Moravskoslezsko VVP Kč Hlavním záměrem projektu je navázání na činnost nízkoprahových zařízení, která organizace provozuje v regionech Opava a Krnov, a to formou strukturovaných činností zaměřených na podporu vzdělávání dětí a mládeže ohrožených ve svém vývoji. Projekt zahrnuje tyto podpůrné služby podle věku dětí: včasná péče, doučování - tutoring, mimoškolní aktivity s využitím spolupráce s rodiči dětí. Projekt reaguje na potřeby cílových skupin komplexně od zjištění rizika nebo znevýhodnění o.s. Filadelfie Proč piju/hulím? Moravskoslezsko VVP Kč Někteří dospívající jako únik, chvilkové odlehčení svých životních problémů (v rodině, škole, partnerských vztazích, při hledání své identity a hodnot) volí konzumaci alkoholu nebo jiných omamných látek. Nebezpečí tkví v tom, že dospívající si navyknou takto své problémy řešit, což podporuje i tlak ve vrstevnické skupině a společenská tolerance pití alkoholu. Chceme dospívajícím pomoci nahlédnout, proč pijí, a společně s nimi hledat lepší řešení jejich tíživé životní situace.

10 Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Stovka dobrovolníků na pomoc dětem v Kroměříži v Dobrovolnickém centru Spektrum Střední Morava VVP Kč Cílem projektu je pomoci dětem poznat a zažít v Programu Pět P cenu přátelství a pomoci, v programu Doučování z Pětek na čtyřky je pak cílem zabránit propadnutí dítěte ve škole, a tím i stupňování poruch chování pravidelným společným doučováním zajímavou formou a v pozitivní atmosféře. U hospitalizovaných dětí je cílem zpříjemnit jim náplň volného času během náročného období hospitalizace v nemocnici na dětském očním oddělení a u dětí hospitalizovaných v Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více