Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu"

Transkript

1 Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka Popis projektu Blízský soused, o.s. Blízký soused Jihozápad VVP Kč Vyhledáváme děti ohrožené sociálním vyloučením. Chodíme za nimi do azylových domů i do vyloučených lokalit. Pracujeme s dětmi v rámci jejich komunity. Když si na nás děti zvyknou a začnou být zvladatelné, tak s nimi jezdíme na akce a tábory společně s dětmi majoritní populace (spolupracujeme s o. s. Pathfinder, Kvítek, Paprsek,...). Cílem projektu je snížit sociální handicapy dětí, jejichž rodiče žijí asociálním způsobem (recidivisté, gambleři, narkomani, prostitutky...). Pomoci překonat společenské bariéry mezi těmito dětmi a dětmi majoritní populace. Vysvětlujeme široké veřejnosti, že tyto ohrožené děti budou jednou sousedy našich vlastních dětí, tak nám nemůže být jedno, co z nich vyroste Občanské sdružení ADRA Dobrovolníci pomáhají dětem Moravskoslezsko JP Kč Dobrovolnický program v DC Domeček započal v roce 2004, ve Vítkovické nemocnici v roce 2006 a v Centru Čtyřlístek v roce Stěžejním posláním těchto programů je vyplnit volný čas dětským pacientům, opuštěným a zdravotně znevýhodněným dětem přiblížit svět za zdmi ústavních zařízení, a to za pomoci dobrovolníků. Každé dítě, které se zapojí do programu získává svého kamaráda, který tráví 1 odpoledne v týdnu pouze s ním. Společný čas je naplněn různými činnostmi, vždy s ohledem na přání dítěte Podané ruce, o.s. Koordinace canisterapie Moravskoslezsko ZP Kč Hlavním cílem projektu je pravidelné poskytování služby canisterapie (CT) u dětí a mládeže s handicapem v místě jejich pobytu či hopitalizace. Naší snahou je, za asistence canisterapeutických psů, řešit u dětských klientů především problémy psychologické, citové a sociálně integrační. Prioritou je zajišťování koordinované a kvalitní CT u klientů stávajících, ale i uspokojení požadavků nových, a to v dostatečném rozsahu a k jejich plné spokojenosti SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. Bezpečná doprava pro děti s kombinovaným postižením Střední Morava ZP Kč Škola zajišťuje vzdělávání handicapovaným dětem z Olomouckého kraje a Jihomoravského kraje. Některé děti se nemohou bezpečně dostat do školy jinak, než s naší pomocí, a to školním autem. Děti se dostávají nejen bezpečně do školy a ze školy, ale mohou navštěvovat i různé akce mimo školu, a tak se účastnit života zdravé populace. Naším cílem je zvýšit kvalitu života našich handicapovaných dětí a žáků. Díky svozu a rozvozu dětí do školy zajistíme kvalitní a bezpečnou dopravu všech dětí naší školy na kulturní, sportovní a poznávací akce.

2 Máme otevřeno? Jiné odpoledne Praha ZP Kč Projekt napomáhá zapojit děti s postižením do běžných zájmových kroužků za podpory vyškolených asistentů. Integrace umožňuje dítěti rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učí se být samostatné a lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti. Děti z běžné populace mají možnost setkat se se světem lidí s postižením, naučit se tolerovat jejich rozdílnost, komunikovat s nimi a podporovat je Občanské sdružení Porozumění Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko" Severozápad ZP Kč Prostřednictvím programové nabídky MC Klubíčko, budeme nabízet pro rodiny s handicapovanými dětmi následující služby: hrátky pro nejmenší v rámci mateřského klubu, příležitostné hlídání dětí s postižením, pořádání odpoledních sportovně zábavných programů, zájmových klužků a klubů, muzikoterapie, canisterapie, jízd na koních, příměstských a pobytových táborů a poradenských služeb pro rodiče dětí. Klubové prostory budou i nadále přístupné i veřejnosti Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s. Komplexní péče o děti nemocné cystickou fibrózou a jejich rodiny Praha ZP Kč Projekt je určen pro rodiny s dětmi nemocnými cystickou fibrózou. Tyto rodiny potřebují provázaný systém aktivit, které všestranně napomáhají, aby byla zajištěna co nejlepší péče o děti nemocné CF, a tím byl podpořen jejich správný vývoj. Aktivity jsou také zaměřeny na předcházení syndromu vyhoření u osob, které celodenně pečují o takto nemocné děti. Služby jsou většinou poskytovány individuálně, protože lidé s CF se nemohou potkávat, aby se vzájemně nenakazili pro ně nebezpečnými bakteriemi Občanské sdružení Okna Pět P v J. Hradci s letním táborem pro handicapované děti Jihozápad ZP Kč Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 18 let, kterým by jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - studentem. Program nabízí pomoc dětem a mládeži, kteří těžko hledají kamarády, většinou jde o děti s fyzickým, mentálním nebo sociálním handicapem. Pomáhá jim běžným způsobem navazovat přátelské vztahy, naučit se komunikovat apod. Součástí projektu je také letní tábor pro děti s handicapem, zajištěný dobrovolníky, jehož se účastní cca 20 handicapovaných dětí Diakonie ČCE - středisko Rolnička Neobyčejný kamarád Jihozápad ZP Kč Obsahem projektu je prostřednictvím dobrovolníků umožnit 40 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti budou samy s dobrovolníky trávit pravidelný čas nebo se budou moci účastnit skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty). Tyto děti tak budou moci naplňovat volný čas dle svého přání a účastnit se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly realizovat.

3 Oblastní charita Kutná Hora Chci být s vámi! Střední Čechy ZP Kč Projekt zajistí poskytování terénní rané péče v rodinách s dítětem se zdravotním postižením do 7 let a nabídne doplňkové služby. Raná péče umožňuje cílenou podporu vývoje dítěte a jeho rodiny. Dětem dá lepší předpoklady pro zdárné zapojení se do školy i do společnosti. Rodinu dítěte projekt podpoří tak, aby byla schopna s dítětem pracovat od počátku, kdy jsou kompenzační schopnosti nervové soustavy obrovské, aby lépe a přirozeněji dítě přijala i s jeho handicapem a naplňovala jeho potřeby OO SPMP Jičín - APROPO S Apropem to dokážu Severovýchod ZP Kč Projekt chce dětem s postižením nabídnout možnosti aktivního trávení volného času ve skupině na aquaterapeutickém a keramickém kroužku. Plavání a keramika budou vedeny vyškolenými lektory a přizpůsobeny individuálním možnostem jednotlivce. Bude podpořen tělesný a psychosociální rozvoj dětí. Pobyt ve vodě pozitivně ovlivní jejich pohyblivost, zvýší sebevědomí (překonání strachu, osvojení si nových dovedností). Při prostorovém vytváření z hlíny dojde k rozvoji fantazie, jemné a hrubé motoriky DOMUS - Centrum pro rodinu KroK návratu domů Jihozápad ŽMR Kč Projekt je zaměřen na podporu kontaktů rodin s dětmi, které budou nebo již jsou umístěny na základě výchovného opatření soudu či souhlasu rodičů mimo rodinu. Pokud si rodina i dítě přejí pomoc při změně svých podmínek, tak aby důvody opatření pominuly a dítě se mohlo vrátit do své rodiny, pak je tímto projektem prostřednictvím sanace rodiny, asistencí při kontaktech a finanční podporou sociálně slabších rodin usilováno o návrat dítěte do původní či náhradní rodiny ARPZPD v ČR, klub Auxilium Pod křídly kuřete III Střední Morava ZP Kč Cílem projektu je u možnit dětem s nejtěžším stupněm ZP aktivně a smysluplně trávit volný čas. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj dětí a na minimalizaci dopadu ZP na vývoj dítěte. Atraktivní techniky jsou voleny s cílem násobení rehabilitačního efektu. Komplexní podpora dětí umožňuje současně odlehčení pečujícím osobám. Cíle projektu je tak dosahováno bez zbytečného přetížení pečujících rodin. Projekt tak vytváří předpoklady pro rovnoprávný život dětí se ZP v přirozeném prostředí.

4 "I MY" Společnost pro lidi s postižením o.s. Začít včas! Středisko rané péče Jihozápad ZP Kč Projekt se zaměřuje na stimulaci dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v rodinách klientů Střediska rané péče, na nákup pomůcek a hraček a vzdělávání poradců v oblasti práce s dítětem. Stimulace dětí probíhá v domácím prostředí jako součást konzultací v rodinách klientů. Poradkyně hledají vhodnou motivaci a metody pro rozvíjení dovedností dětí. Společně s rodiči sestavují individuální plán, půjčují dětem rehabilitační, didaktické pomůcky a hračky. Organizují setkání dětí a jejich rodin Centrum J. J. Pestalozziho Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Severovýchod ŽMR Kč Obsahem projektu je poskytování poradenství a výchovně-vzdělávacích činností ohroženým dětem z výchovných zařízení převážně z Pardubického kraje. Pracovníci připravují děti na samostatný život formou různých činností (víkendové sociálně terapeutické pobyty, skupiny osobnostního rozvoje, příručka pro děti odcházenjící z dětských domovů apod.) a snaží se předcházet problémům v budoucnosti. Předmětem projektu je dlouhodobá a systematická činnost pracovníků na celkovém rozvoji osobnosti dětí Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Mami, tati pojďte si se mnou hrát aneb naučte mne ententyky Severovýchod ZP Kč Dominantním cílem projektu je optimalizovat a zkvalitnit nabídku zájmových kroužků pro skupinu dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením a poskytnout jim adekvátní prostor pro seberealizaci. Parciálními cíli je rozvíjet motorické, rozumové, komunikační, sebeobslužné a pracovní kompetence těchto jedinců, a zvýšit tak předpoklady pro jejich integraci do majoritní společnosti. Dále naučíme rodiče a sourozence vhodně naplnit volný čas člena rodiny s kombinovaným postižením i v domácím prostředí Středisko rané péče SPRP Ostrava Mluvím beze slov Moravskoslezsko ZP Kč Projekt je zaměřen na podporu komunikace u dětí s postižením v raném věku, pro které je obtížné používat mluvenou řeč, a to prostřednictvím náhradních komunikačních systémů - konkrétně Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS) a použitím elektronických pomůcek ke komunikaci. Zpřístupnění a zavedení těchto komunikačních systémů jim umožní dorozumívat se s okolním světem a svými blízkými Šance pro Tebe, o.s. Terénní práce pro děti a rodiny ohrožené Severovýchod sociálním vyloučením v VVP Kč Chrudimi a okolí Projekt podpoří děti a rodiny, které byly vystěhovány z vyloučené lokality (cca 30 rodin - neplacení nájemného) a ocitly se mimo dosah nízkoprahových služeb. Vyhledáme děti a jejich rodiče, oslovíme je s inovovanou nabídkou (doprovázení, soc. poradenství, asistence při zvládání výchovy atd.) a budeme poskytovat služby terénní formou, aby tak mohla flexibilně reagovat na potřeby klientů.

5 Farní charita "Pojď ke mně blíž" Severozápad TZ Kč Roudnice nad Labem Realizace projektu umožní podporu dětí bez stabilního domova - v azylovém domě pro matky s dětmi bude zajištěna doplňková služba videotrénink interakcí (VTI). Tato krátkodobá, progresivní terapie podpoří funkčnost rodin dětí, přispěje k rozvoji úspěšné komunikace v rodině a k vytváření dobrého rodinného klimatu a prostředí, vhodného pro výchovu a harmonický vývoj dětí; bude rovněž preventivně působit proti sociálnímu zanedbávání či týrání dětí a jejich odebrání z rodin Ratolest Brno "Máme plno!" - Jak neskončit na pracáku Jihovýchod VVP Kč V nízkoprahovém klubu Likusák se stále častěji setkáváme s dětmi, které po základní škole tápou a nevědí co dál - přestupují ze školy na školu, nedokončují studium, zůstávají dlouhodobě nezaměstnané, a svůj takto nabytý volný čas mají sklon trávit rizikovým způsobem. Naší ambicí je pomoci jim a podpořit je v zodpovědném rozhodování v oblasti výběru školy a hledání zaměstnání formou individuálního poradenství, cíleného vzdělávání, zprostředkování informací a přiblížením nabídky práce na ulici Sdružení Podané ruce, o.s. Kapesní průvodce životem Střední Morava VVP Kč Prioritním cílem projektu je intenzivní prožitkovou formou seznámit děti s běžnými, ale složitými událostmi spojenými s dospíváním a připravit je tak na reálné zvládání těchto etap života. Díky tomu se zvednou jejich kompetence a schopnosti zvládat tyto situace a děti je tak budou řešit v budoucnu efektivněji, čímž se sníží vliv sociálně patologických činitelů na kvalitu jejich života. Chceme taktéž podpořit význam a ukázat výhody vyššího vzdělání, které je u našich klientů nízko na žebříčku hodnot Amalthea o.s. Škola v pohodě Severovýchod ŽMR Kč Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněných a ohrožených dětí, které se potýkají se vzdělávacími, výchovnými a jinými školními problémy. Na základě zakázky rodiny (dítěte) a klíčového pracovníka rodiny a po provedení speciálně-pedagogického vyšetření odborníkem (spec. pedagogem) doučuje dítě nasmlouvaný pracovník s odpovídajícím vzděláním nebo zkušenostmi. Ve své práci vychází z Individuálního plánu péče dítěte - oblast vzdělávání, který obsahuje konkrétní cíle. Služba je pro děti zdarma Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky PŘED BEZEM SMEKNI aneb smysly v přírodní zahradě Jihovýchod ZP Kč Cílem projektu je prolomit komunikační bariéru mezi zrakově postiženými dětmi a ostatní veřejností, naučit tyto děti komunikovat i formou výtvarného umění a otevřít jim svět rostlin,učit je zodpovědnosti za rostliny, za malou část přírody ve svém okolí. Romským dětem chceme také otevřít neznámý svět nových pojmů, činností, rozšířit a zlepšit slovní zásobu, zlepšit jemnou motoriku a usnadnit těmto dětem vstup na základní školu.

6 Lata-Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne - SPOLU O KUS DÁL Praha VVP Kč Projektem pomůžeme 30 sociálně znevýhodněným ohroženým dětem v Praze. Dětem vyloučeným z vrstevnických skupin, ohrožených šikanou, konflikty doma, psychickými potížemi atp. Podpora proběhne formou systematické vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka (model one-to-one) a paralelně jako individuální sociální práce. Projekt je prevencí i terapií sociálního selhání a zvyšuje životní šance klienta EPONA Mám koníčka, mám Jihovýchod ZP Kč Cílem projektu je podpořit motorický vývoj postižených dětí prostřednictvím hipoterapie, která představuje účinný nástroj, jak zmírnit dopady postižení na děti a jak uvolnot bariéry. Vše probíhá s radostí, mimo rehabilitační stůl v přírodě a "na koni". Vedle přímého účinku využíváme v rámci hipoterapie postupů psycho-sociálního působení koní na psychickou složku osobnosti dětí a atypického prostředí jezdecké stáje, kde se setkávají zdravé a postižené děti a společné zážitky při péči o koně pomáhají bořit bariéry mezi nimi Diecézní charita Brno-Oblastní charita Znojmo Streetwork Klubu Coolna Znojmo Jihovýchod VVP Kč Cílem projektu je zlepšit kvalitu života dětí ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních, zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Cílem terénní sociální práce je být v kontaktu s cílovou skupinou, která potřebuje sociální služby a poskytnout jim podporu, pomoc v jejich nepříznivých situacích, zvyšovat jejich znalosti v oblasti rizikového chování, učit je sociálním dovednostem a podpořit jejich postoje směrem ke zdravému způsobu života APLA-JM o.s. Strukturovaný volný čas pro děti s poruchou autistického spektra Jihovýchod ZP Kč Projekt nabízí dětem volnočasové aktivity - zájmové kroužky, tábory a výlety, které jsou realizovány tak, aby odpovídaly jejich individuálním potřebám. Volnočasové aktivity mají předem danou, jasnou strukturu, děti chodí do známého prostředí a mohou být doprovázeny svými osobními asistenty (průvodci a tlumočníky s okolním světem). Děti s poruchou autistického spektra mají možnost rozvíjet se a realizovat se ve svém volném čase o.s. Světlo Kadaň S rodinou proti vyloučení Severozápad VVP Kč Projekt reaguje na vysoký výskyt rizikových jevů u cílové skupiny. Hlavními faktory, kterými se projekt zabývá, jsou existence sociálně vyloučených romských lokalit, drahé nebo žádné kulturní vyžití, trávení většiny volného času mnoha dětí a mládeže na ulici a negativní přístup ke vzdělávání. Projekt se snaží poskytnout dětem nabídku volnočasových aktivit, která by podpořila děti ve zdravém způsobu trávení volného času. Dále pak možnost přípravy na vzdělání (předškolní i školní), které by pomohlo předcházet neúspěchům ve škole.

7 Fond ohrožených dětí Zařízení FOD Klokánek Chomutov - nový byt Severozápad ŽMR Kč Projekt Klokánek poskytuje dětem náhradní péči na přechodnou dobu na principech rodinné výchovy. Děti žijí v samostatných bytech po 3-4, střídavě po týdnu se o ně starají dvě "tety", které s nimi v bytě žijí a věnují se jim stejně jako v rodině. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity zařízení v Chomutově, kde v objektu bývalého azylového domu jsou v provozu 2 byty a další byty je nutno opravit a vybavit (nábytkem, potřebami pro běžný rodinný život) tak, aby zde mohly být přijaty děti Středisko rané péče TAMTAM Naše dítě neslyší? Jihovýchod ZP Kč Smyslem projektu je umožnit dětem se sluchovým a kombinovaným postižením život v jejich přirozeném prostředí, zajistit dostupnost a kvalitu služeb rané péče. Služba rané péče vytváří předpoklad pro život dítěte v jeho rodině, odbourává nedůvěru rodičů ve vlastní schopnosti a obavy z vlastního selhání, zvyšuje kompetence rodičů, minimalizuje dopad sluchového postižení na život dítěte, poskytuje rodičům jistotu pro řešení nestandardních situací,které život s dítětem s postižením denně přináší VOLNO, o.s. Fyzioterapie ve Volnu Střední Čechy ZP Kč Cílem projektu je posílit fyzický a psychický rozvoj dětí s autismem, dalšími poruchami autistického spektra a mentálním postižením (a to i velmi těžkého stupně) pomocí poskytování správných fyzioterapeutických přístupů za dodržení všech zásad práce a komunikace s dětmi s autismem tak, aby u dětí nenastalo problémové nebo agresivní chování META o.s. Nejsme na to sami! II. Praha JP Kč Klíč pro rodinu Zachraňte kuřátka Jihovýchod TZ Kč Projekt se věnuje podpoře žáků cizinců s jazykovou bariérou, kteří navštěvují české základní a střední školy. Tito žáci jsou do škol zařazováni bez možnosti jakékoliv jazykové přípravy a neznalost vyučovacího jazyka jim brání v začlenění se do vzdělávacího procesu. Projekt poskytne těmto žákům asistenty pedagoga, kteří jim pomohou vyrovnat jazykovou bariéru prostřednictvím výuky češtiny jako cizího jazyka a doučování. Asistenti budou zároveň pomáhat žákům cizincům přímo ve výuce v běžných třídách ZŠ a SŠ. Hlavním cílem projektu je posilování ohrožených rodin tak, aby navzdory svojí obtížné situaci dokázaly poskytnout přiměřenou péči svým dětem. Důraz klademe především na posilování rodičovských kompetencí a na budování vztahu mezi rodiči a dětmi tak, aby se rodiče učili být citlivými na potřeby svých dětí a naučili se jim poskytovat péči, která je nutná pro jejich zdravý vývoj.

8 o.s. Nezdi-Proxima Sociale Duševní posilovna Střední Čechy VVP Kč Duševní posilovna podporuje zdravý vývoj dětí. Pravidelným posilováním informovanosti prostřednictvím zapojení dětí do příprav témat v klubu, skrze interaktivní bloky s odborníky, vydáváním e-časopisu, pořádáním velkých venkovních akcí a výjezdem do přírody usilujeme o rozvoj komunikačních dovedností, informovanosti a posílení zodpovědnosti za své chování. Projekt se zaměřuje na děti trávící čas na ulici a ohrožených rizikovými jevy (závislostmi, násilím, překračováním zákona apod.) Sdružení Linka bezpečí Nonstop krizová pomoc dětem Praha TZ Kč Projekt Nonstop krizová pomoc dětem realizovaný Sdružením Linka bezpěcí usiluje o poskytování snadno dostupné nepřetržité odborné pomoci dětem a mladistvým, které se staly obětmi týrání, zneužívání a zanedbávání. Projekt je určen také vrstevníkům, kteří se s těmito případy setkaly ve svém okolí. Prostředky telefonické krizové intervence usilujeme o změnu patologické situace, která má na dítě a jeho další vývoj zásadní vliv. Realizace projektu umožní dětem z celé ČR obrátit se v případě potřeby s žádostí o nezbytnou pomoc, a tak dát dítěti šanci se ze své situace vymanit OS Přístav Ucelená rehabilitační a terapeutická péče Střední Čechy ZP Kč V současné době nemají handicapované děti moc velký výběr rehabilitačních a terapeutických technik a metod. Jejich rehabilitace je ve většině případů jednostraně zaměřená. Právě pro tyto děti bychom chtěli zrealizovat širokou nabídku terapií. Vycházíme z potřeb dětí samotných i z analýzy potřeb jejich rodičů, o poskytování těchto služeb v odpoledním čase. Pozitivní změnou pro účastníky projektu je i to, že nebudou trávit svůj volný čas pasivitou, ale že jejich volný čas bude plnohodnotně zaplněn aktivní terapeutickou a rehabilitační činností Unie Kompas Skupinová práce s dětmi v Poradně Logos Střední Morava VVP Kč Projekt je zaměřen na pomoc hyperaktivním dětem, dětem úzkostným, šikanovaným a s mírnou formou autismu. Kvůli své diagnoze nebo negativní životní zkušenosti mají obtíže zařadit se do "běžného života" - např. těžko navazují vztahy s vrstevníky, zažívají konflikty s autoritami, okolím jsou považovány za "divné" či "nevychované". V projektu jim poskytujeme bezpečné prostředí pro nácvik adekvátních reakcí v konkrétních situacích, podporu a přímou pomoc a zkušenost přijetí ve vrstevnické skupině Organizace pro pomoc uprchlíkům Můj život v ČR? V pohodě! 2 Střední Čechy ŽMR Kč Projekt je zaměřen na podporu nezletilých cizinců bez doprovodu rodičů či jiných zástupců, kteří se nacházejí v Zařízení pro děti-cizince. Naším cílem je usnadnit nezletilým cizincům přechod ze zařízení ústavní výchovy do samostatného života a jejich integraci do české společnosti. Po celou dobu realizace projektu bude dětem poskytováno sociálně-právní poradenství v oblasti azylového či cizineckého práva, vzdělávání, zaměstnávání atd. s cílem zajistit jejich lepší orientaci v českém prostředí.

9 Sdružení SOS dětských vesniček Rozvoj dítěte - SOS dětská vesnička Chvalčov Střední Morava ŽMR Kč Cílem projektu je zapojení dětí z SOS dětské vesničky ve Chvalčově do programu vzdělávacích a volnočasových aktivit k dalšímu rozvoji jejich talentu, zájmů a dovedností. Projekt umožní rozšíření nabídky pedagogicko-psychologických činností v rámci osvědčených skupinových výjezdů mimo prostředí SOS vesničky, tj. tři víkendové pobyty a zimní lyžařský pobyt, prohloubení individuálních znalostí a dovedností dítěte v zájmových kroužcích, podporu kulturněspolečenského přehledu při zajištění návštěv kulturních akcí Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová Hiporehabilitace dětem Moravskoslezsko ZP Kč Jedná se o hiporehabilitační aktivity, které tvoří základ spolupráce se Slezskou Diakonií a Denními dětskými stacionáři SALOME Bohumín, s nestátním denním zařízením DUHA Orlová, s OS Mateřským centrem mladé rodiny BOBEŠ Bohumín, Dětským centrem Čtyřlístek Havířov (děti týrané a sosiálně slabých rodin), OS Sv.Barbora (děti, které vlivem důlního neštěstí ztratili otce) a nabízíme rehabilitaci osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním z řad široké veřejnosti Tosara Volnočasový klub Téčko Severovýchod VVP Kč Projekt Volnočasový klub Téčko je zaměřen na vytvoření prostoru pro děti ze sociálně vyloučené lokality Ralsko-Ploužnice, ve kterém budou mít možnost kvalitně a smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zvyšovat svoje osobnostní i vědomostní kompetence. V rámci projektu bude zorganizováno 22 víkendových pobytů přímo v Ploužnici zaměřených právě na volnočasové aktivity. Připraveny jsou mimo jiné výtvarné, sportovní a zážitkové aktivity, hudební, taneční a divadelní workshop či výlety EUROTOPIA Opava o.p.s. Mozaika Moravskoslezsko VVP Kč Hlavním záměrem projektu je navázání na činnost nízkoprahových zařízení, která organizace provozuje v regionech Opava a Krnov, a to formou strukturovaných činností zaměřených na podporu vzdělávání dětí a mládeže ohrožených ve svém vývoji. Projekt zahrnuje tyto podpůrné služby podle věku dětí: včasná péče, doučování - tutoring, mimoškolní aktivity s využitím spolupráce s rodiči dětí. Projekt reaguje na potřeby cílových skupin komplexně od zjištění rizika nebo znevýhodnění o.s. Filadelfie Proč piju/hulím? Moravskoslezsko VVP Kč Někteří dospívající jako únik, chvilkové odlehčení svých životních problémů (v rodině, škole, partnerských vztazích, při hledání své identity a hodnot) volí konzumaci alkoholu nebo jiných omamných látek. Nebezpečí tkví v tom, že dospívající si navyknou takto své problémy řešit, což podporuje i tlak ve vrstevnické skupině a společenská tolerance pití alkoholu. Chceme dospívajícím pomoci nahlédnout, proč pijí, a společně s nimi hledat lepší řešení jejich tíživé životní situace.

10 Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Stovka dobrovolníků na pomoc dětem v Kroměříži v Dobrovolnickém centru Spektrum Střední Morava VVP Kč Cílem projektu je pomoci dětem poznat a zažít v Programu Pět P cenu přátelství a pomoci, v programu Doučování z Pětek na čtyřky je pak cílem zabránit propadnutí dítěte ve škole, a tím i stupňování poruch chování pravidelným společným doučováním zajímavou formou a v pozitivní atmosféře. U hospitalizovaných dětí je cílem zpříjemnit jim náplň volného času během náročného období hospitalizace v nemocnici na dětském očním oddělení a u dětí hospitalizovaných v Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přidělená částka. Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace

Přidělená částka. Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace 817101 ACORUS,o.s. "Když to doma bolí.." Projekt věnuje péči dětem a dospívajícím, kteří vyrůstají v rodinách kde se děje domácí násilí. Jedná se

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více