Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi"

Transkript

1 Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj ,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství opavských věřících. Nabízí nespočetné množství služeb od osobní asistence pro nevidomé či osoby s mentálním postižením, občanských poraden, dílen pro zdravotně postižené, chráněných technických dílen pro seniory, až po denní pobyty s rehabilitačními dílnami pro klienty s duševní poruchou a mentálním postižením nebo chráněné a podporované bydlení. Dětem a mládeži s kombinovanými vadami pak nabízí denní stacionář Mraveneček. Rodiče, kterým se narodí dítě s postižením, se dostávají do náročných životních situací, které jsou nuceni řešit. Průvodcem a pomocníkem v těchto situacích je i Stacionář Mraveneček denní centrum pro děti s kombinovanými vadami. Zde jim tým odborníků pomáhá prožít plnohodnotné dětství, navazovat sociální kontakty a nová přátelství, naučit se vnímat svět kolem nás nebo co největší samostatnosti. Děti jsou každý den do tohoto centra hromadně sváženy, což je velkou časovou i finanční úlevou pro jejich rodiče. Finanční příspěvek umožní zakoupení nového automobilu, rodičům a jejich dětem realizaci dopravy do zařízení. Charita Opava Přemyslovců 26, Opava - Jatkař Tel: ,- Kč HELP-IN,o.p.s. Nechceme do dětského domova Region, kde sdružení působí, je charakteristický vysokou nezaměstnaností, nejnižší průměrnou mzdou v republice, nízkou úrovní vzdělanosti a nedostatečnou úrovní občanské vybavenosti. To se dlouhodobě projevuje v narušených mezilidských vztazích, nedostatečné komunikaci a projevy hrubosti a násilí v rodinách, vysoké míře rozvodovosti a nárůstem počtu dětí s výchovnými problémy. HELP-IN se snaží o podporu běžného života každého občana. V současné době poskytuje podporované zaměstnání, určené pro lidi s mentálním handicapem, pečovatelskou službu a respitní péči (190 klientů) a sociální a správní poradnu, kterou využije zhruba 250 klientů ročně. V tuto chvíli startuje nový projekt Nechceme do dětského domova. Rodina je nevýznamnější společenský mikrosystém, který je odpovědný za péči a výchovu budoucí generace. Projekt Nechceme do dětského domova, na který bude získaný grant použit, se věnuje individuální podpoře dvaceti rodin, které se nacházejí ve vážných problémech. Ať už jde o špatnou ekonomickou situaci, dlouhodobé vážné onemocnění rodičů, zdravotní postižení člena rodiny nebo různé typy závislostí či trvale konfliktní rodinný život s projevy násilí a týrání. Tato podpora bude zajišťována v terénu prostřednictvím tří vyškolených asistentů. Ti rodinám poskytnou sociální,

2 psychoterapeutickou, pedagogickou a zdravotní pomoc. V praxi to znamená třeba dohled nad přípravou dětí do školy, pomoc při komunikaci s úřady, dohled nad hospodařením a finančními prostředky rodiny nebo podpora řešení bytové situace. HELP-IN,O.P.S. U rybníka 4, Bruntál Tel: ,- Kč Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci s diakonii Opava Program Pět P v Opavě Aktivity organizace V srdci největšího sídliště v Opavě působí křesťanské sdružení Elim. Snaží se najít řešení volného času místních neorganizovaných dětí a mládeže. Nabízí širokou paletu volnočasových aktivit (kluby, kroužky, výlety a letní tábory), bezplatnou psychologickou pomoc, pomoc obětem domácího násilí, řeší akutní krizové ubytování a dobrovolníkům pak umožňuje zapojit se do užitečné práce centra. V současné době je ve všech programech 96 dobrovolníků většinou z řad nezaměstnaných a studentů. Zdravý a pozitivní vývoj dítěte záleží ve velké míře na rodině, vliv má také dědičnost a nejbližší okolí. Dítě si vytváří žebříčky hodnot, přijímá určitý styl života, poznává samo sebe a hledá si na světě své místo. V těchto úkolech potřebuje pomoc někoho blízkého. Bohužel, přibývá stále více neúplných nebo problémových rodin a disharmonických či zcela nefunkčních domovů. Život v takovém prostředí způsobuje dítěti frustrace, které se mohou projevit neklidem, vyčerpáním nebo agresí. A právě zde je velmi důležitá prevence. Hlavním cílem programu Pět P je volnočasový program, postavený na dobrovolném vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Hodnotný, dlouhodobě supervizovaný vztah s dospělým kamarádem a vhodně zvolené aktivity posilují samostatnost dítěte, jeho komunikativnost a zamezují negativním vlivům, které mohou poškodit jeho vývoj. Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci s diakonii Opava Rolnická 21a, Opava Tel: ,- Kč Úprava prostor Integračního centra LIGA o.s. Nově otevřené Integrační centrum bylo pouze logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce sdružení LIGA s dětmi a mládeží ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Prostory, které sdružení získalo, byly dobrovolníky zrekonstruovány a v druhé polovině loňského roku začalo centrum přijímat první klienty. V jeho rámci je provozováno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, v němž sdružení nabízí využití zájmových kroužků, počítačovou místnost, doučování, školící prostory pro přednášky, besedy, kurzy, hry a soutěže. Součástí je také Mateřské centrum, sociální poradna a poradenství externího psychologa.

3 Integrační centrum, které sdružení provozuje, prošlo v loňském roce částečnou rekonstrukcí. V současné době je nutné rekonstruovat a dovybavit tělocvičnu a hernu pro děti. Je nutné opravit podlahu, topná tělesa a nakoupit vybavení, které budou moci děti využívat. Sdružení tak doplní celkovou nabídku centra a docílí tím další atraktivnosti a zvýšení zájmu o návštěvy a využití jeho služeb. LIGA o.s. Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál Tel:

4 VÍTĚZOVÉ V KATEGORII MALOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj ,- Kč Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava Pavučina Občanské sdružení Pavučina již pět let poskytuje podporu dětem a mládeži v ostravském regionu. Za tuto dobu se podařilo získat důvěru místní komunity, která je důležitým předpokladem pro pozitivní působení na život dětí a jejich rodin. Kromě samotného projektu Pavučina provozuje také Nízkoprahové kluby, pořádá přednášky, dětské dny nebo taneční soutěže. K ostatním aktivitám patří organizace víkendových pobytů a dětských letních táborů. V městské čtvrti Ostrava - Kunčičky je značný výskyt sociálně slabých rodin, zejména rómského původu. Děti vyrůstají v málo podnětných rodinách, často se bezcílně toulají ulicemi a jsou vystaveny značnému riziku páchání kriminality, drogové závislosti, nezávazných sexuálních vztahů, gamblerství a dalším patologickým jevům. Ty pak v důsledku u dětí způsobují frustraci, ztrátu životních hodnot a smyslu života. Rodiče nemají dostatek finančních prostředků, aby dětem mohli platit kroužky a aktivity v jiných částech města. Pavučina nabízí těmto dětem smysluplné trávení volného času v nízkoprahovém zařízení. Nad rámec tohoto zařízení chce nyní budovat také otevřené kluby. Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava Bořivojova 29, Ostrava Kunčičky, Tel: ,- Kč TyfloCentrum ČR, o.p.s. Edukačně rehabilitační pobyt pro těžce zrakově postižené děti Tyflocentrum o.p.s. poskytuje sociální, vzdělávací a akviziční služby pro občany všeho věku s těžkým zrakovým postižením. Organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a rekondiční pobyty pro dospělé. Zaměřuje se také na poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek pro klienty se zrakovým postižením, dále nabízí základní a nadstavbové kurzy obsluhy náročných digitálních pomůcek. Své klienty vyučuje prostorovou orientaci a snaží se pečovat o jejich duševní a fyzický rozvoj a rozvíjení společenských kontaktů. Popis projekt Nevidomé a těžce slabozraké děti se každý den potýkají s mnoha bariérami. Je pro ně velice těžké začlenit se mezi své vrstevníky a v důsledku svého handicapu jsou vyloučeni z převážné většiny aktivit určených pro "zdravé" děti v jejich věku. Ve spolupráci s rodiči se Tyflocentrum rozhodlo, že pro rok 2008 připraví svůj první týdenní rehabilitační pobyt, určený dětem ve věku od 7 do 15 let. Děti pod dohledem pedagogů a psychologa budou rozvíjet své dovednosti, společenské kontakty, budou se učit samostatnému pohybu a samostatnosti. TyfloCentrum ČR, o.p.s. U Svobodáren 1300, Karviná Nové Město, Tel:

5 50 000,- Kč Slezská diakonie DĚTSKÝ KLUB ALFA KROUŽKY PRO DĚTI ZDARMA Aktivity diakonie V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. V současné době nabízí 78 druhů sociálnězdravotních služeb v 50ti střediscích a projektech. Jedná se o domovy pro seniory, domovy pro osoby s mentálním postižením nebo pro osoby duševně nemocné. Dále pak provozuje například chráněné dílny, azylové domy pro lidi v nouzi, noclehárny nebo domov pro ženy v tísni. Provádí také osobní asistenci seniorům a osobám s kombinovaným postižením. Dále pak provozuje nízkoprahové centrum pro děti, seniorklub, respitní péči pro děti s kombinovaným postižením, služby sociální rehabilitace a mnoho dalšího. Projekt, jenž získal grantové ocenění, je primárně zaměřen na děti ve věku 6-12 let ze sociálně slabých rodin. Jedná se především o domácnosti, kde rodiče z důvodu nízkého vzdělání, náležitosti k etnické menšině nebo různého zdravotního postižení nedokáží zabezpečit základní funkce, které má rodina ve vztahu k dětem vykonávat. Tyto děti mají horší podmínky ke studiu a ve výsledku horší prospěch. Klub ALFA se jim snaží pomoci. Svým zaměřením přispívají jednotlivé činnosti v klubu k harmonickému vývoji dětí, k bezproblémovému vztahu s vrstevníky i dospělými. Klub poskytuje výtvarné, sportovní a turistické volnočasové aktivity, nabízí také odpolední doučovací kroužky. Slezská diakonie Na Nivách 7, Český Těšín, Tel:

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více