Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1

2 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od hraní přes bádání k vědění Neučíme se pro školu, ale pro život Školní vzdělávací program základní školy Neubuz 2

3 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 3 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Neubuz 1.2 Předkladatel: název školy :, příspěvková organizace adresa školy: Neubuz, č.65, p. Slušovice jméno ředitele: Mgr.Lydie Staroveská kontakty: tel , mobil , IČO: RED-IZO: IZO: Jméno koordinátora: Mgr. Lydie Staroveská 1.3 Zřizovatel: název : Obec Neubuz adresa: obec Neubuz, p.slušovice, IČO: kontakty: Platnost dokumentu od: datum: podpis ředitele razítko školy 3

4 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 4 Historie školy 2. Charakteristika školy Do roku 1890 chodily děti z Neubuze do školy do Slušovic. Tam chodily děti z Březové, Hrobic a Rakov. Brzy byly třídy žáky přeplněny. Když ve slušovské škole nebylo dostatek místa pro přijíždějící žáky, rozhodli se občané postavit si novou školu sami. A tak roku 1890 byla postavena jednotřídní škola v Neubuzi. Prvním učitelem byl Antonín Kratochvíl, pozdější ředitel měšťanské školy ve Vizovicích. Celkový náklad na stavbu činil zlatých, z toho 4 tisíce zlatých si obec vypůjčila. Během času přibývalo žáků, jedna třída nestačila Proto v roce 1913 se přistavila ještě jedna třída. Od toho roku má Neubuz školu dvojtřídní. (Viz.:kronika) Představení základní školy Neubuz Základní škola Neubuz je škola malotřídní. Má dvě třídy 1. stupně a jedno oddělení školní družiny, školní jídelnu výdejnu. Obědy se dováží ze ZŠ Všemina. Ve třídách se učí spojené ročníky. Kombinace ročníků se každý rok mění, podle počtů žáků. V základní škole Neubuz jsou do programu postupně zařazovány prvky z Daltonského plánu. Po vypracování projektu v roce 1999 získala škola Certifikát Zdravé školy a byla zařazena do mezinárodní sítě zdravých škol.v roce 2008/2009 byla provedena poslední inovace školního programu podpory zdraví na další čtyři roky. V roce 2002 získala škola v Neubuzi titul Ekoškola roku Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračuje v každém roce. V roce 2009 vyhrála se svým projektem ekologickou soutěž na Moravě Namaluj svou planetu, postoupila do republikové soutěže, kde se umístila mezi prvními 10 školami. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/2004 se škola umístila mezi nejlepšími deseti školami. A v roce 2004/2005 získala ocenění a první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalším roce se umístila na 2. místě. A následující roky je vždy vyhodnocena mezi prvními 10 školami. Již několik roků je ve škole vyučovací týden zahajován komunitním kruhem, ve kterém se všichni včetně učitelů dělí o své pocity a zážitky z víkendu. Další dny se začíná písničkou, malou rozcvičkou nebo tvořivou činností dětí. Žáci se pak usadí ke stolečkům a pracují s učitelem nebo podle pokynů na nástěnkách a ve svých pracovních sešitech. Služba je zodpovědná za to, že se do práce zapojí všichni žáci z příslušného ročníku. Kladně je ohodnocen každý, kdo plní, nevyrušuje a má snahu pracovat. V naší maličké škole rozvíjíme schopnosti a dovednosti, které si přináší děti z předškolního věku. Jelikož jsme malotřídní škola s nízkým počtem žáků přistupujeme k žákům individuálně, prostředí je podobné rodinnému prostředí. Rozvíjíme jazykové schopnosti žáků už od 1.ročníku, pak v kroužku angličtina hrou. Zdokonalujeme se při práci na počítačích, používáme internet při výuce, připravujeme žáky v kroužku informatiky na přechod na matematickou školu nebo na gymnázium. Zatím žáci naší školy jsou velmi úspěšní v matematických olympiádách i matematických soutěžích. V zájmové činnosti rozvíjíme estetické cítění v kroužku výtvarném, pěveckém kroužku a ve výuce hry na flétnu. Nacvičujeme divadla, máme dramatický kroužek. Pohybové dovednosti rozvíjíme v mimoškolních aktivitách a to v country kroužku při škole, v oddílech ASPV Sk Neubuz v košíkové, florbalu, v tanečním kroužku. 2.1 Úplnost a velikost školy Velikost školy Základní škol Neubuz, je malotřídní škola se dvěma třídami, ve kterých je pět ročníků prvního stupně. Spojování ročníků probíhá v závislosti na aktuálním počtu žáků. Základní škola zahrnuje i další součásti jednu třídu školní družiny a školní jídelnu. Kapacita školy je 40 žáků. Ve školní družině je zapsáno 25 žáků. 4

5 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 5 Budova základní školy je situována ve středu obce, je spádovou školou pro obec Dešná, jezdí sem děti i ze Slušovic, Hrobic a Všeminy. Škola je střediskem kulturního života v obci, zajišťuje kulturní vystoupení na akcích konaných obcí. Žáci z naší základní školy přechází na 2. stupeň do základní školy ve Slušovicích, která je vzdálená asi 3 km nebo odcházejí do specializovaných škol a na gymnázium do Zlína. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Škola má celkem 2 učebny a učebnu školní družiny, která se využívá k výuce výtvarné výchovy. Máme zřízenou počítačovou učebnu, kde je počítačová síť se 6 počítači, učebna je využívána nejen v době výuky, ale i v odpoledních hodinách v mimoškolních aktivitách. Pět počítačů máme také v další třídě a 5 počítačů máme i ve školní družině. Škola nemá tělocvičnu, ale byla zřízena v obci kulturní místnost, kterou využívají žáci ve špatném počasí jako tělocvičnu. Tří měsíce v zimním období jezdí celá škola na výuku plavání. K výuce tělesné výchovy využíváme nové víceúčelové hřiště, které patří obci. V odpoledních hodinách provozujeme školní družinu a volnočasové aktivity zájmové kroužky. Vyučující využívají školní dvorek, na kterém tráví žáci velké přestávky nebo se zde vyučují různé výchovy. Volný čas zde tráví i děti ze ŠD. Ve školní budově je výdejna obědů s malou jídelnou. V letošním roce se pořídil do jídelny vyhřívací pult na jídlo. Škola je vybavena videoprojektorem, v každé třídě je plazmová televize, DVD. V tělesné výchově i na sedění využívají žáci velkých balónů. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, novými školními lavicemi a židlemi, ve školní družině se pořídila velká vestavěná skříň. V roce 2006 proběhla na škole výměna oken, zastřešil se školní dvorek. Pro výuku informatiky slouží počítačová učebna ve ŠD. Školu využívají i jiné složky ke školení na počítači. Učitelé mají k dispozici kabinet s kopírkou i s počítačem. Celá škola je připojena k internetu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor tvoří 2 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro práci na 1. stupni ZŠ. Vychovatelka ŠD je absolventkou Střední pedagogické školy v Kroměříži s aprobací pro MŠ. Máme progresivní pedagogický tým, který využívá svých schopností pro práci s dětmi. Průměrný věk pedagogů je let. Zabýváme se alternativními vyučovacími metodami. Dle možností je zajištěna odborná kvalifikovanost. Vychovatelka školní družiny učí částečným úvazkem výchovy na 1. stupni. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhou dobu spolupracujeme v oblasti sportu a kultury s okolními malotřídkami ZŠ Veselá, ZŠ Trnava, ZŠ Všemina. Navazujeme družbu zatím jen přes internet se školami na Slovensku ZŠ Sivice. Jsme registrovaní v programu etwinning. Zatím však hledáme vhodné partnery. Projekty na škole dotvářejí obsah vzdělávacího programu školy. Zařazované projekty jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Mezi celoškolní patří projekty zaměřené na roční období, tradice, ekologii a Zdravou školu. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Základní škola Neubuz poskytuje základní vzdělání. Ale snažíme se od klasické školy lišit alternativním způsobem učení. Směřujeme k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, 5

6 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 6 dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. A co je to alternativní školství? Každý si jistě pod pojmem alternativní školství představí něco jiného. Již název napovídá, že se toto školství nějakým způsobem liší od školství tradičního. Avšak jakým způsobem? A do jaké míry? Například svými cíli, učebními obsahy, formami učení a vyučování, organizací života ve škole či způsobem spolupráce s rodiči? Ve škole, tak jak ji známe, se většinou učíme velké množství dat, bez toho aniž bychom sami kladli otázky, vyvozovali důsledky, odpovědi a souvislosti. Jsou tyto encyklopedické znalosti vůbec k něčemu? Rozvíjí se tím naše osobnost? Naučíme se v tradiční škole aktivitě, samostatnosti a odpovědnosti, což jsou tolik důležité vlastnosti a dovednosti v osobním i profesním životě? Naše škola se snaží odstranit ze školského prostředí všechno, co se dětem nelíbí a co brání realizaci příjemného a tvořivého vyučování. Alternativní školy používají jiné osnovy, s důrazem na nefrontální metody výuky, jako je škola hrou či prožitkem, spojování vyučovacích předmětů či různých ročníků do tématických celků, používání projektové a skupinové výuky a jiné metody hodnocení. Ve světě, a následně také v České republice, se vyvíjí různé typy alternativních škol. Jejich počet a variabilita má za následek, že se v nich lze obtížně orientovat. Následující obrázek uvádí přehled všech známých typů těchto škol dle knihy Alternativní školy a inovace ve vzdělávání od Jana Průchy. Zdůrazněné jsou školy z kterých vycházíme nebo částečně využíváme jejich prvky ve vyučovacím procesu. ALTERNATIVNÍ ŠKOLY nestátní státní nebo soukromé KLASICKÉ REFORMNÍ CÍRKEVNÍ (KONFESNÍ) MODERNÍ ALTERNATIVNÍ - waldorfské - katolické - s otevřeným vyučováním - montessoriovské - protestantské - s volnou architekturou - freinetovské - židovské - magnetové - jenské - jiné konfesní - přesahující - daltonské - školy 21. století - Tvořivá škola- činnostní učení - s alternativním programem - nezávislé - cestující - mezinárodní - odenwaldské - hiberniánské - Gesamtschule - kolegiální - obecné a občanské - zdravé školy - s angažovaným učením - integrované - škola hrou a jiné 6

7 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 7 Typy alternativních škol Z uvedeného přehledu všech známých typů alternativních škol je zřejmé, že ještě další vznikají a dále budou vznikat. V následující kapitole se tedy zaměřím jen na typy alternativních škol, které nás nějakým způsobem zaujaly a které uplatňuje naše škola. Je to škola Daltonská, Zdravá, Tvořivá s alternativním programem, Obecná. Daltonská škola Daltonská škola vznikla z iniciativy americké učitelky Helen Parkhurstové. Spolupracovala s Marií Montessori, od níž získala závažné podněty pro svou vlastní experimentální školu založenou v roce Ve svém hlavním díle Education on the Dalton Plan, které bylo přeloženo do řady jazyků, popsala teoretické základy a praxi své reformní školy. Základními principy daltonské výuky jsou svoboda, samostatnost a spolupráce a také zodpovědnost. Pojem svoboda však nemá podobu Dělám si, co chci a jak chci. Svoboda je spjata s určitými hranicemi. Každý z principů dostává dvojsměrnou podobu: - Důvěru do někoho vkládám, ale taktéž ji od druhého získávám. - Odpovědnost za něco přijímám, ale také ji druhým předávám, přenechávám. - Za své jednání jsem zodpovědný, ale totéž může být požadováno ode mne. Zmíněnou dualitu zobrazuje níže uvedené schéma (obr. 2) odpovědnost dávat/brát uvědomělá svoboda samostatnost spolupráce být zodpovědný ukázat/ptát se Zdravá škola důvěra dávat/ptát se Zdravá škola patří mezi typy moderní alternativní. Tato síť škol podporujících zdraví začala vznikat v evropských zemích od roku Je garantována třemi mezivládními nadnárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou organizací pro Evropu (WHO EURO v Kodani), Radou Evropy (CE) a Komisí Evropské unie (CEU). Česká republika vstoupila do sítě v letech dohromady s 94 školami, z nichž 11 mělo plnit úkol pilotních škol podporujících zdraví. Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost být vzděláván ve škole podporující zdraví Na základě tohoto výroku lze vysvětlit důvody vzniku Zdravých škol a Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Každá škola, která se hlásí do těchto projektů, je povinna vypracovat si strategii a program podpory zdraví pro své podmínky. Z toho důvodu nelze popsat konkrétní podobu Zdravé školy. Zdraví není chápáno jen jako nepřítomnost nemoci, ale je tím míněna komplexní filozofie podpory zdraví. Obecně platí, že zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá škola se snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která je definována třemi oblastmi 7

8 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 8 nazývající se pilíře: prostředí a podmínky, učení, partnerství a spolupráce, což znázorňuje tento obrázek Pro každý pilíř jsou stanoveny určité zásady, jimiž se ŠPZ řídí ve své konkrétní činnosti. Do prvního pilíře patří pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí. Druhý pilíř týkající se zdravého učení zahrnuje smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast a spolupráci ve výuce a motivující hodnocení žáka. Ve třetím pilíři, kterým je otevřené partnerství, uvažujeme školu jako demokratické společenství a vzdělávací a kulturní středisko obce. ALTERNATIVNÍ ŠKOLY 1. Alternativní škola je zaměřena pedocentricky. To znamená, že výchova se zaměřuje na osobu dítěte a škola vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte. 2. Alternativní škola je aktivní. Podle okolností uplatňuje některé z mnoha vyučovacích forem (např. formou rozhovoru, skupinové a individuální práce, projektového vyučování atd.). Nejvyšším cílem je přitom rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. 3. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. 4. Alternativní škola je chápána jako společenství. To znamená, že formy a postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně jak žáky, tak i učiteli a rodiči. 5. Alternativní škola je chápána podle principu Par la vie - pour la vie. Míní se tím učení z života pro život, tj. cílem vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy. Pedagogické desatero českého činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola 1. Žáky vedeme k samostatnému myšlení a objevování poznatků. 2. Žáky pozitivně motivujeme. 8

9 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 9 3. Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. 4. Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. 5. Využíváme mezipředmětových vztahů. 6. Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. 7. Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. 8. Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. 9. Žáky co možná nejvíce chválíme a pozitivně hodnotíme. 10. K žákům přistupujeme jako k plnohodnotným lidským bytostem. CELOROČNÍ PROJEKT Dále jsou projekty rozčleněny na roční období, podle toho, kdy se uskutečňují: - účast celé školy ve skupinách, tvořených dětmi všech ročníků - prezentace ve školním časopise a obecní kabelové televizi - pokrytí průřezovými tématy - PP - Podzimní projekt (sběr plodů, úprava a úklid okolí školy, okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch, ve stopě Trnavského vrchu, oslavy vzniku republiky, lampionový průvod, výstava dýní, drakiáda, Slavnost Slabikáře ) OSV : rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV: lidské vztahy EV: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí MDV: stavba mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu ZP Zimní projekt (beseda s osobností, Mikuláš, vánoční koncert, výtvarná zimní dílna, posezení s rodiči, karneval, zápis do 1.r.) OSV: rozvoj schopností poznávání, sebepojetí a sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VEGS: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané MKV: kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity EV: lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu. JP Jarní projekt (Velikonoce, zvyky, tvořivá dílna, akademie Den matek) OSV: rozvoj schopností a poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VEGS: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané MKV: kulturní diference, etnický původ EV: ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení práce v realizačním týmu. LP Letní projekt ( Den her, společná vycházka, slavnostní promoce žáků 5.ročníku, školní výlety, ) 9

10 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 10 OSV: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kteativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika VDO: občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV: lidské vztahy EV: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí MDV: interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu. 10

11 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 11 Projektové vyučování na škole Projektové vyučování je neodmyslitelnou složkou výuky v Neubuzi. V posledních letech je využíváno celoročních projektů, které provází výuku v každém předmětu. Žáci se mohou aktivněji zapojit do přípravy a realizace vyučování. Nezáleží už pouze na tom, co si připraví vyučující, ale i žáci mají možnost vyučování ovlivnit. Sami si tak vyzkouší pro kamarády nebo učitele připravit nějaký úkol, představení nebo hru. Tato činnost je mezi žáky velmi oblíbená a vždy se velmi těší na předvedení své práce. Následující přehled stručně představuje jednotlivé projekty. Projekt Odpady aneb jak s nimi naložit Ve škole jsme se věnovali problematice odpadů. Tento projekt měl několik cílů: 1. Přesvědčit lidi z okolí školy o důležitosti zdravého životního stylu. 2. Naučit se třídit a znovu využívat odpad. 3. Uklidit veřejná prostranství v obci od přebytečných odpadků. 4. Využít a rozšířit poznatky z oboru prvouky a přírodovědy (ekologická výchova). 5. Rozvíjet komunikaci, navazování přátelských i pracovních vztahů, spolupráci ve skupině, organizační schopnosti, samostatnost. 6. Aktivně zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu. Za tento projekt škola obdržela titul Ekoškola roku Z deseti vybraných škol se škola Neubuz umístila se svým projektem na prvním místě. Titul a cenu žáci převzali po obhajobě v Praze ve Valdštejnském paláci. V roce 2006 jsme projekt opakovali. Tuto báseň si žáci školy vymysleli při realizaci projektu: Přírodu my chráníme a přitom se bavíme. Učíme se sbírat odpad, bude to mít dobrý dopad. Učíme se vesele, jako správní přátelé. Projekt Bejvávalo V následujícím školním roce, bylo vybráno téma Bejvávalo. Projekt sledoval dva cíle, které se podařilo splnit. Jednak to bylo poznávání historie kraje a života předků, probouzení lásky k rodnému kraji. Jednak pochopení toho, jak se život během uplynulých sta let měnil, vyprovokovat v žácích touhu, co nejvíce se naučit, protože jenom tak budou moci oni i jejich děti hodnotit uplynulá léta podobně, jako my dnes hodnotíme uplynulá staletí. První akcí při plnění tohoto programu byla návštěva Okresního archivu na Klečůvce, kde byli žáci 3. a 4. ročníku seznámeni s nejstaršími archiváliemi Zlínského kraje. Druhou akcí byl den Valašské kuchyně. Žáci celé školy připravili kyselicu a pagáčky. K dalším akcím patřila Beseda nad kronikou obce spojená s výstavou knih, zařízení domácností a nářadí z 19. století. Žákům se podařilo shromáždit spoustu zajímavých předmětů. K nejzajímavějším patřily knihy z 19. století, různé typy žehliček, ošatky, cepy a další. I alba školy zachycující život školy v minulém století zaujala mnohé besedníky.projekt Okno do světa K uskutečnění projektu Okno do světa vedla skutečnost, že mnoho dětí navštěvuje s rodiči během prázdnin cizí země, ale málokteré dovede o této zemi uvést něco podrobnějšího. Cílem tedy bylo dát dětem souhrn poznatků o nejnavštěvovanějších zemích Evropy a seznámit je s významnými místy, památkami či přírodními krásami. Děti se měly naučit získávat tyto poznatky z encyklopedií, internetu, knižních publikací, z vyprávění rodičů a známých, shromažďovat obrazový materiál, mapy apod. Učitelky pouze plnily roli koordinátorek. V září se konala první část projektu: Kam jsme se podívali o prázdninách. Byla shromážděna řada fotografií, pohlednic, drobných přírodnin od moře a mincí cizích měn. Z přinesených předmětů byly zhotoveny nástěnky a výstavky. Další část projektu s názvem Slovensko se uskutečnila v listopadu. Škola žila tímto projektem 14 dnů. V hudební výchově děti nacvičovaly slovenské písně. Ve výtvarné výchově žáci vytvářeli práce se slovenskou tématikou, jako například Bratislavský hrad a nejvyšší pohoří Vysoké Tatry. Paní Michlová, která je slovenské národnosti, přiblížila dětem svým vyprávěním mnohé zajímavosti týkající se Slovenska. Přinesla si spoustu obrazového materiálu, slovenské pohádky a přečetla ukázku ze slovenské literatury. Během této besedy žáci seznámili ostatní se svými pracemi. V závěru proběhla soutěž družstev ve znalosti slovenského jazyka a skládání puzzlí se slovenskou tematikou. Tečkou za touto částí projektu se stal oběd ze slovenské kuchyně, kde nechyběly halušky. Projekt Zdravá škola Do projektu Zdravá škola se povedlo zapojit celou školu, obec, veřejnost i rodiče. Projekt je realizován průběžně. Celý projekt se opírá o hlavní zásady zdravého způsobu života, uplatňuje myšlenky podpory zdraví metodami, které vedou k podpoře sebedůvěry, spolupráce, k respektování potřeb jedince i kolektivu, prostě k úctě k veškerému životu kolem nás. 11

12 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 12 Pravidelně se ve škole pořádají Dny zdraví. Cílem těchto dnů je hlouběji si připomenout zásady a principy programu podpory zdraví ve škole. Děti se učí ekologickému myšlení a zdravému způsobu života. Zdravá škola však není jen o hygienických podmínkách a zdravé výživě. Snahou zaměstnanců školy je vytvořit ve škole kamarádské, tvořivé a tolerantní prostředí, to znamená zajistit dětem při učení pocit bezpečí a klidu, posilovat imunitu proti infekci virem šikana, probudit v žácích radost tvořit a poznávat, počítat s jejich spoluúčastí při dotváření obsahu a formy výuky. Naučit je komunikovat mezi sebou a umět naslouchat jeden druhému. Během všech dnů se mohou rodiče podívat do vyučovacích hodin a přesvědčit se o rozdílech mezi tradiční základní školou a školou malotřídní. Projekt Zelená planeta celoroční (Archeologické poznávání, Krajské město, Namaluj svou planetu) A. V říjnu 2007 se uskutečnila další část projektu letošního roku, tentokrát s názvem Archeologické poznávání (příloha č. 4). Studentka Žaludková, posluchačka Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně si připravila poutavé vyprávění o životě našich předků od nejstarší doby po středověk. Přiblížila náročnou práci archeologů, které doplnila ukázkou nálezů z našeho okolí a replikami nástrojů a zbraní z doby kamenné, bronzové i železné. V následující části žáci odpovídali na soutěžní otázky a plnili praktické úkoly. V závěru se snažili podle předloh napodobit kresby z jeskyň vytvořené našimi předky. Žáci označili besedu za velmi zajímavou a poučnou. Nejvíce je však upoutala praktická činnost v závěru. Projekt Jak znám své krajské město. Viz.:www.zsneubuz.wz.cz. B. Krajské město Zlín Zúčastnili jsme se celorepublikového projektu Města kolem světa, abychom srovnali život na vesnici a ve městě, památky, tradice, možnosti, významné stavby, osobnosti Víme, že v dnešní době žije ve městech více než polovina obyvatelstva planety, tak aby děti poznaly, jak město funguje, jaké má potřeby a hlavně nesmíme zapomínat ho chránit. Vydali jsme se jako malí princové objevovat naše krajské město Zlín a co jsme ještě všichni společně udělali, aby se město cítilo lépe? Jak už bývá našim zvykem, pracovali jsme v blocích. Tohoto projektu se účastnily všechny třídy od prvňáčků po páťáky. Úkoly: Pozoruj a objevuj své město- jako první jsme naplánovali exkurzi do Zlína. Vyjeli jsme na mrakoš - sídlo krajského úřadu, ( budovu 21 ) a odtud jsme měli krásný pohled na velkou část města. Viděli jsme typické baťovy domečky, městské divadlo, Dům umění, plavecký bazén, Baťovu univerzitu, obchodní centra Děti si měly přinést cokoli o Zlínu- knížky, časopisy, noviny, brožurky, pohlednice, pátraly o nějakých zajímavostech. Město se stejně jako člověk rodí, roste, vyvíjí se a má svůj charakter. Proč města existují? Co můžeš dělat ve městě a jinde ne? Na tyto a ještě i spoustu dalších otázek jsme se společně snažili hledat odpovědi. Prší- naše tradiční hra, žáci měli složit co nejvíce slov vystihujících město Zlín. A potom už následovala skupinová práce na modelech města. Jak město funguje? Doprava, zpracování a úprava vody, čistota města ( třídění odpadu, zpracování energie, dodávky elektřiny ). Tady nechyběly ani pokusy s vodou, výpočty, kolik vody vypijeme sami, kolik celá naše škola. Proč jsou parky a stromy ve městě důležité Co mohou obyvatelé města udělat pro jeho ochranu: Upřednostňovat veřejnou dopravu, filtrovat kouř z továren, čistit odpadní vody, omezovat plýtvání vodou a energií, třídit odpad- recyklovat Nemalým překvapením pro každého bylo, když jsme zjistili, že cigaretový nedopalek se přirozeně rozpadá až 5 let, igelitová taška a nebo plastový kelímek let a sklo dokonce let! Ankety: Využití průzkumu spokojenosti a možnost navrhnout zlepšení, jaké projekty se v obci a ve Zlíně chystají, ( který ti připadá nejdůležitější a proč? ), co se dá udělat a co konkrétně můžeš udělat i ty? Žáci si naplánovali svoje společné akce a jejich realizace. 12

13 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 13 Příběhy, kresba obrázku, písničky a básničky: Co si přeje naše město? Každá skupinka vypracovala svůj vlastní příběh a napsala básničky a dokonce i písničky s doprovodem fléten, dřevěných doprovodných hudebních nástrojů Do kina Květen v Malenovicích náš projekt jely obhajovat dvě družstva ze 4. a 5. ročníku. Žákům se jejich prezentace velmi vydařila, i když jsme neskončili na prvním místě, tak se naše články velmi líbily pracovnicím Magistrátu města Zlína odboru životního prostředí, dokonce nám slíbily, že je otisknou v Magazínu města Zlína v květnovém čísle- což je pro nás obrovská pochvala a úspěch. Jsme moc rádi, že jsme tento projekt absolvovali a nasbírali další cenné zkušenosti k naší činnosti a práci. Naše heslo přece zní: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! C. Nakresli svou planetu projekt patřící k celoročnímu projektu Zelená planeta. V květnu proběhlo v kině Květen v Malenovicích regionální kolo soutěže Nakresli mi svou planetu, kterou pořádala Moravská vodárenská pro žáky 1. stupně ZŠ. Do regionálního kola se přihlásilo přes tisíc dětí ze Zlínska, Olomoucka a Prostějovska. Tak jsme měli samozřejmě obrovskou radost, když jsme jako malotřídní školička vyhráli a postoupili do národního kola do Prahy. Měli jsme za úkol napsat příběh a nakreslit dva obrázky: první znázorňoval nebezpečí, které nejvíce ohrožuje Zemi a ten druhý obrázek zase způsob, jak lze tuto katastrofu odvrátit. Od rána zástupci tříd prezentovali své projekty před porotou. Jako vítězové jsme obdrželi vodní kufřík na velmi zajímavé pokusy, batohy plné dárků a další ceny. Těšili jsme se na Prahu, kde už postoupili jen ti nejlepší! (článek dětí) Projekt PRAHA hlavní město Než jsme se vydali na výlet, hledali jsme informace o Praze na internetu, v pracovním vyučování jsme tvořili a vystřihovali historické budovy, v dramatické výchově jsme si zahráli na vládu, skládali jsme básničky a vyráběli prezentaci projektu na velký plakát. Ukázka článku ze Zlínských novin: Rozhodly jsme se ještě teď na podzim splnit slib daný dětem, za odehrání velmi úspěšného divadelního představení Lotrando a Zubejda, a to dvoudenní výlet do Prahy. Této akce se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníku. Odjezd byl stanoven na 19. října ve 4 hodiny ráno ze Vsetína. Po náročném vstávání hlavně pro dospělé se všichni zdárně sešli na vsetínském vlakovém nádraží. Následovala dlouhá cesta, kdy děti nezamhouřily oči,snědly svačiny od maminek a konečně jsme asi v devět hodin ráno dorazili do Prahy. Nejdříve ubytování na DDM Klamovka a pak hned hurá do terénu! Na Václavském náměstí jsme si prohlédli Národní muzeum, děti nejvíce zaujaly výstavy pravěku a zvířátka, neopomenuli jsme ani minerály a sochy velikánů českého národa. Někteří páťáci nás velmi mile překvapili svými znalostmi nejenom z vlastivědy. Poté se naše skupina vydala na Staroměstské náměstí a hlavně stihnout všechny apoštoly! Což se nám podařilo, dokonce jsme viděli i poledník 13

14 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 14 a řada z nás stihla utratit i nějaké penízky v Kotvě. Naše putování pokračovalo směrem k Národnímu divadlu, zpět na Karlův most a Hradčany. Těsně pod Hradem nás překvapil malinký děštík, ale při střídání stráží už bylo vše v pořádku a děti si s vojáky dokonce i zapochodovaly! Svou velikostí a výzdobou nás uchvátil Chrám svatého Víta a právě probíhající mše. Důležitým bodem pátečního dne byla také večerní asi hodinová projížďka metrem, která se všem moc líbila. Druhý den ráno už nás opět čekal prohlídkový maratón. Hned po snídani jsme opustili ubytovnu a vyrazili na Petřín. Po zajímavé přednášce na Štefánikově hvězdárně všichni vylezli na rozhlednu, kde se nám naskytly překrásné pohledy na celou Prahu. Úžasné to bylo i v zrcadlovém bludišti. Po zhlédnutí výstavy hraček na Pražském hradě už děti netrpělivě hledaly Mc Donalds a samozřejmě posilnění na zpáteční cestu. V jídelním voze si někteří kromě džusu objednali i čokoládu se šlehačkou a to byla taková naše sladká tečka na závěr. Všichni jsme v pořádku dojeli na nádraží Vsetín, kde už nás netrpělivě očekávali rodiče našich svěřenců. Všem účastníkům se výlet moc líbil, své poznatky z internetu a z celé přípravy porovnali se skutečností. Dověděli se nové poznatky o Praze, rozšířili své vědomosti. Už se těší zase na další společné akce! ŠKOLIČKA pro předškoláky Letos poprvé jsme uspořádali pro budoucí prvňáčky přípravku do 1. třídy. Předškoláci přišli k nám do školy hned po obědě ve 13 hodin. Přivítali je jejich budoucí starší spolužáci, kteří se hned ujali role průvodců a provedli je celou školičkou. Po prohlídce školy následovalo seznámení a společné zpívání a tancování. Jelikož bylo masopustní období, tak jsme se naučili i několik říkanek za doprovodu hudebních nástrojů- bubínek, drhla, činel, dřevěné zátky Všichni s přehledem zvládli taneček Kalamajka ve dvojičkách. Potom už přišlo na řadu učení, ale nebylo to žádné mučení- nebojte se! Paní učitelky měly pro děti přichystané pracovní listy, které společně vyplnili a samozřejmě si všichni ještě stihli vyrobit i krásnou masku na obličej. Na závěr už jsme se všichni společně odebrali do společenské místnosti nad obchodem, kde jsme si zahráli nejenom seznamovací hry a pořádně se protáhli a vyřádili. Doufáme, že se dětem v jejich budoucí škole bude líbit. Přípravka proběhla 6 krát.(1krát za měsíc) Závěr Všechny projekty jako Bejvávalo, Okno do světa, Zdravý životní styl, Co s odpady, Naše vesnice a krajské město, Praha-hlavní město, Dny zdraví, Oživování tradic, Zelená planeta či Dyňové slavnosti spojené se Slavností Slabikáře, Školička pro předškoláky atd. jsou propojeny s vnitřním děním školy, s vnějším životem dětí a s životem obce a její kultury. Nejen v projektech jsou oživovány tradice a zvyky jakým je Mikulášské nadělování, Vánoční pásmo, masopustní karneval, slet čarodějnic, velikonoční malování vajíček a pletení tatarů, ale také jsou zaváděny nové tradice jako je Den pro maminky, sportování s rodiči,poznávací výlet do Prahy,Vernisáž-výstava a pouť v Neubuzi, Divadelní týden a promoce. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor ZOO Lešná, noční vycházka, dopravní hřiště Malenovice Kulturní vystoupení pro důchodce, Dny zdraví (3 dny), Trnavský běh, drakiáda, Tajemství vody, podzimní vycházka, Praha Dyňové slavnosti + ohňostroj, lampičkový průvod, Slavnost Slabikáře, Dny otevřených dveří, literární soutěž Mikulášská nadílka, Vánoční představení, Přátelské posezení, výchovný koncert Prevence- přednáška, pohádkový zápis prvňáčků karneval, Masopust, Velikonoční malování 14

15 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 15 Březen Duben Květen Červen Červenec Každý měsíc 3krát ročně Velikonoční pochod, Kdo jsem a co dělají - policie, svátek 1. jarního dne Den Země, florball - Trnava, pódiovky - Zlín, Slet čarodějnic, dopravní hřiště v Malenovicích, soustředění country Den matek, Pohár starosty (vybíjená) - Veselá, atletika - Zlín, Mc Donald s cup, Vernisáž na dvorku školy, projekt Nakresli svou planetu turnaj kopaná - ZŠ Všemina, Naše první čtení pro MŠ, Miss školy, Dětský den, přehlídka country tanců, Promoce, divadlo žáků, Školička v přírodě, ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY, absolventské DVD průběh vzdělávání a akcí v průběhu školní docházky. tábor Dny otevřených dveří pro rodiče (po telefonické dohodě kdykoliv) sběr papíru 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Při škole působí Klub rodičů, jehož členy jsou zástupci rodičů dětí z každého postupného ročníku. Tento klub rodičů dokonale spolupracuje se školou při zajišťování a organizování akcí pro děti a dospělé.rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně, mimo jiné i na dnech otevřených dveří, které škola pořádá 3krát do roka a na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultacích jednotlivých vyučujících. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a je základem dobré práce školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout Školská rada Dne byla zřízena školská rada, která se schází nejméně jedenkrát ročně ke schválení výroční zprávy o činnosti školy, ke schválení školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dále projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se ke školním vzdělávacím programům. Se členy školské rady jsou každoročně rodiče seznamováni na třídních schůzkách a dále je seznam členů vyvěšen na nástěnce školy a na www stránkách školy. Zástupci školské rady se účastní všech veřejných akcí školy. Partneři školy Škola spolupracuje s okolními malotřídními školami organizování soutěží, porovnávání znalostí žáků. Organizování sportovních a kulturních akcí. Spolupráce s firmou Greiner s.r.o sponzorské dary na akce školy, finanční podpora školy v přírodě a plaveckého výcviku, zapůjčení 5 počítačů do ŠD. Spolupráce s firmou Agrochemie s.r.o finanční příspěvek na akce školy. TNS s.r.o. finanční příspěvek na Školičku v přírodě. Aton s.r.o. - finanční příspěvek na plavecký výcvik. SWS s.r.o. finanční příspěvek na počítačovou učebnu. SK Neubuz a s ASPV Slušovice organizace letních táborů 15

16 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 16 S MŠ Slušovice, Hrobice Projekt Školička Spolupráce s SPC Zlín v rámci integrovaných dětí. Obecní úřad školu podporuje a v rámci svých možností napomáhá při mimoškolní činností dětí. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV ZŠ NEUBUZ 3.1 Zaměření školy Viz.: Zdravá škola Cíle - uplatnění zdravotních hledisek pohody tělesné, duševní, sociální, - zvýšit úroveň estetického cítění žáků, - upevnit u žáků ekologické myšlení a chování, - rozšířit spolupráci s rodiči a ostatními školami a veřejností. Zaměření - na organizaci výuky během plaveckého výcviku, - na výuku cizích jazyků, na čtenářské dovednosti, - na plnění projektu Zdravá škola a propracování vlastního ŠVP, - na rozvoj mimoškolních aktivit. Klíčové oblasti - dokončení ŠVP, uplatňovat program projektu Zdravá škola, - ekologie, tvorba životního prostředí, projekt Zelená planeta, - spolupráce s rodiči a obcí. Vedeme žáky k vědění poznáváním různých metod: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. ŠVP vychází z cílů základního zdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV. Školní vzdělávací program vychází z tradičního postavení školy v malé obci a propojuje její působení se životem v této vesnici. Chceme, aby v naší škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme být prosperující školou moderního stylu, naším cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí venku i uvnitř školy. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. V malých třídních kolektivech uplatňujeme individuální přístup a téměř"rodinné" zázemí plné pochopení, vzájemné tolerance, úcty a pomoci.proto poskytujeme v rámci možností nabídku zájmových útvarů, ale také organizování letního tábora o hlavních prázdninách. Považujeme za nutné naznačit dětem cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak místního, tak globálního charakteru.umožňuje to i kvalitní jazyková výchova v malém kolektivu žáků. 16

17 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 17 Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se právoplatně zařadit do společnosti, celoživotně se vzdělávat, budou schopni slušně a rozumně komunikovat s okolím a reálně zhodnotí své uplatnění na trhu práce. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení -žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základ toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy - žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti -žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problému - žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění - žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální 17

18 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 18 - žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské -žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 6. Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - žák rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením ( tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním ( 18

19 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 19 zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním ( z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Zásady komunikace učitele s rodičem: Vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) Dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (konzultační hodiny) Popsání (nehodnocení) situací, chování a příchod se žákem(nedávat dítěti nálepky) Ujasnění si pojmů( pravidel hry) Snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout pomoc Zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek Užívání speciálních metody a forem při práci Dodržení zásady všestrannosti( dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné.) Dodržení zásady soustavnosti(snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou integrace do běžných tříd. V případě vzdělávání takových žáků jsou vytvářeny žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č.73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č.8. O zařazení do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonným zástupci žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy. Základní vzdělávání těchto žáků vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků (máme dyslektickou asistentku na škole), podnětné a vstřícné školní prostředí malé vesnické školy, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směřuje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporujeme jejich sociální integraci. Podle aktuálních a individuálních potřeb se přizpůsobí a upraví vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby byl zachován soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Ze stejného důvodu bude stanovena podle potřeby i odlišná délka vyučovací hodiny, zařazení speciálních předmětů podle daného postižení. Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: Seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků s daným postiženým žákem Dohoda s rodiči a s odborným pracovištěm Pomoc při vypracování individuálního plánu Vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka(slovní, možnosti úlevy) Zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek Zajištění odborné literatury Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Učitel uplatňuje zdravotní hledisko a respektuje individualitu a specifické potřeby žáka a využívá podle možností podpůrná opatření při vzdělávání postiženého žáka. Při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky uplatňuje princip diferenciace a individualizace. Při hodnocení výsledků vzdělávání učitel zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. Je potřeba odstranit architektonické bariéry v současné době škola není bezbariérově vybavena. Škola spolupracuje s rodiči a ostatními zákonnými zástupci žáka, školskými a poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště a v případě potřeby spolupracuje s odborníky z jiných resortů v případě tvorby individuálního vzdělávacího plánu. 19

20 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 20 Podle situace spolupracuje škola s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním, umožní v případě potřeby a v souladu správními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: Kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků Podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, neporovnávat s ostatními Dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa Odstranění rušivých vlivů při práci Navození příjemné a soustředěné atmosféry připráni Vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný zařazování relaxačního cvičení Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním V této skupině jsou žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci většinové populace. Někteří z těchto žáků jsou bez závažnějších problémů integrováni do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Těmto žákům je věnována specifická práce v rozsahu, který potřebují. Etnické menšiny - učitel se zaměří na osvojení českého jazyka, seznamuje žáky s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale zároveň podle možnosti dbá na budování vlastní identity žáka. Integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury. Podpora úspěšnosti žáků v majoritní společnosti Zásady pro práci se sociálně znevýhodněním: V případě potřeby vypracování individuálního plánu Zajištění skupinové nebo individuální péče Snížení počtu žáků ve třídě Zajištění specifických pomůcek a učebnic Případná pomoc asistenta pedagoga Volba odpovídajících metod a forem práce Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Učitel musí své žáky dobře znát a volí vhodné přístupy a tím napomáhá vytvářet ve třídě i škola příznivé společenské klima. Využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Učitel na naší základní škole s nízkým počtem žáků ve třídách zabezpečí individuální péči, použije odpovídající metody a formy práce, při pravidelné komunikaci sleduje zpětnou vazbu. Podle potřeby bude zřízena pomoc pedagogického asistenta, specifické učebnice a materiály. Spolupracuje s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem a podle situace s ostatními odborníky. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí mimořádně nadané a talentované žáky, zařazuje problematiku výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků, vytváří vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. 20

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více