Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany"

Transkript

1 Manuál vizuálního stylu

2 Obsah 01 Úvod Úvod Jak pracovat s grafickým manuálem Struktura univerzity obrany a jejích součástí Názvy instituce Názvy instituce 02 Znak Znak univerzity základní barevné provedení Znak univerzity půltónová verze Znak Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení Znak Fakulty vojenského leadershipu půltónová verze Znak Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Znak Fakulty vojenských technologií půltónová verze Znak Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení Znak Fakulty vojenského zdravotnictví půltónová verze Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení půltónová verze 03 Značka Značka univerzity základní barevné provedení a půltónová verze Značka univerzity základní barevné provedení na podkladu Značka univerzity jazyková mutace - barevná a půltónová Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení a půltónová verze Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenského leadershipu jazyková mutace - barevná a půltónová Značky kateder Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení a půltónová verze Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenských technologií jazyková mutace - barevná a půltónová Značky kateder Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 04 Písmo základní barevné provedení a půltónová verze Základní písmo Značka Fakulty vojenského zdravotnictví Doplňkové písmo základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 05 Barevnost jazyková mutace - barevná a půltónová Základní barva univerzity Značky kateder Fakulty vojenského zdravotnictví Základní barvy fakult základní barevné provedení a vysokoškolského ústavu Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného Doplňková barva univerzity ničení základní barevné provedení a půltónová verze Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného 06 Merkantilní tiskoviny ničení základní barevné provedení na podkladu Dopisní papír - vzor záhlaví dopisu odesílaného Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného do civilního sektoru ničení jazyková mutace - barevná a půltónová Dopisní papír - vzor osobního Značka Rektorátu dopisu rektora-velitele základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických dopisu prorektora a zástupce rektora studií základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního jazyková mutace - barevná a půltónová dopisu děkana fakulty Značka Centra jazykového vzdělávání Dopisní papír - vzor osobního základní barevné provedení a půltónová verze dopisu proděkana fakulty jazyková mutace - barevná a půltónová Dopisní papír - vzor osobního Značka Centra tělesné výchovy a sportu dopisu ředitele ústavu základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního jazyková mutace - barevná a půltónová dopisu rektora-velitele - jazyková mutace Značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora Dopisní obálka - vzor základní barevné provedení Princip tvorby vizitky Značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora Princip tvorby vizitky základní barevné provedení - jazyková mutace Elektronická zpráva - vzor Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení 07 Komunikační materiály a publikace Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského Prezentace v aplikaci Power-point - vzor leadershipu základní barevné provedení Webové stránky - jazyková mutace Publikace - vzory Značka děkana a proděkana Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Značka děkana a proděkana Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení - jazyková mutace Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského zdravotnitcví základní barevné provedení - jazyková mutace Značka ředitele Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení a jazyková mutace Rozkres značek Ochranné zóny značek Zakázané varianty značek

3 Manuál vizuálního stylu ÚVOD 01

4 Úvod Úvod Univerzita obrany vznikla k 1. září 2004 na základě zákona č. 214/2004 Sb. ze dne 2. dubna 2004, o zřízení. Představuje jedinou vojenskou vysokou školu v České republice. Je státní školou, která vzdělává vojenské profesionály pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu, státní a veřejné správy. Univerzita obrany užívá zkratku UO. Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace organizace, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální styl. Značka Univerzity obrany je složena ze znaku UO, svislé linky a textového označení. Grafický návrh znaku UO zpracovala komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha. Zlatá barva ve znaku UO odkazuje na vzdělání jako nejcennější statek člověka, otevřená kniha a meč jsou symboly vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Znak UO schválený Vojenským historickým ústavem Praha začala Univerzita obrany používat od 17. února

5 Úvod Jak pracovat s grafickým manuálem Předložený vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a v neposlední řadě také posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti instituce stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl UO je tvořen pomocí pěti základních prvků: znaků, značek, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Základní přehled systému práce s vizuálním stylem je definován v tomto grafickém manuálu, který je určen pro prezentaci a jejích součástí zejména u civilní veřejnosti a v zahraničí. Tento grafický manuál se neuplatňuje při služebním korespondenčním styku v rámci rezortu Ministerstva obrany ČR (utajované dokumenty, služební lístky apod.). Manuál je základním standardem při vytváření grafických materiálů spjatých s univerzitním prostředím. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu na veřejnosti a v zahraničí. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Případné nejasnosti je třeba konzultovat s oddělením vnějších vztahů. Další povinnosti a pravidla pro užívání jednotného vizuálního stylu a vybraných dílčích složek tohoto manuálu jsou stanoveny směrnicí rektora-velitele UO, kterou se vydává manuál jednotného vizuálního stylu

6 Úvod Struktura a jejích součástí Univerzita obrany užívá v rámci vnější komunikace systém několika úrovní značek. První úroveň je značka univerzity. Na druhé úrovni jsou značky fakult, jejích kateder a vysokoškolského ústavu. Třetí úroveň je určena pro rektorát a celoškolská pracoviště. Pro rektorátní pracoviště je značka tvořena značkou univerzity a slovem Rektorát. Pro celoškolská pracoviště (centra) je značka tvořena značkou univerzity a názvem pracoviště (centra). Čtvrtou úroveň tvoří značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora, značka je tvořena značkou univerzity a textem rektor-velitel, příslušného prorektora a zástupce rektora (vždy s uvedením hodnosti, titulů, jména a příjmení). Do čtvrté úrovně patří značky funkcionářů fakult a ústavu. Ostatní organizační složky vysokoškolského ústavu, celoškolských pracovišť (center) a rektorátních pracovišť nemají vlastní značky a nesmějí používat jiné symboly. 1. úroveň Univerzita obrany 2. úroveň Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonometrie Katedra ekonomie Katedra managementu Katedra leadershipu Katedra vojenského umění Katedra krizového řízení Katedra palebné podpory Katedra ženijní podpory Katedra logistiky Katedra taktiky Fakulta vojenských technologií Katedra zbraní a munice Katedra bojových a speciálních vozidel Katedra ženijních technologií Katedra letectva a letecké techniky Katedra leteckých elektrotechnických systémů Katedra radiolokace Katedra systémů PVO Katedra komunikační a informačních systémů Katedra vojenské geografie a meteorologie Katedra matematiky a fyziky Katedra strojírenství Katedra elektrotechniky Fakulta vojenského zdravotnictví Katedra epidemiologie Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu Katedra radiobiologie Katedra toxikologie a vojenské farmacie Katedra vojenské chirurgie Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství Katedra molekulární patologie a biologie Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení 3. úroveň Rektorát Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykového vzdělávání Centrum tělesné výchovy a sportu 4. úroveň Rektor-velitel Prorektor pro vnitřní řízení Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Prorektor pro vědeckou a expertní činnost Prorektor pro marketing a vnější vztahy Zástupce rektora kvestor Zástupce rektora Funkcionáři fakult a ústavu 03 01

7 Úvod Názvy instituce Celé názvy univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu se píšou minuskami (malými písmeny) nebo verzálkami (velkými písmeny). S ohledem na dodržení stylu a jednotnosti není dovoleno psát názvy jiným způsobem. Stejný princip je platný pro označování dalších organizačních součástí univerzity a jejích fakult. NÁZVY UNIVERZITY A JEDNOTLIVÝCH FAKULT A ÚSTAVU Univerzita obrany UNIVERZITA OBRANY University of Defence UNIVERSITY OF DEFENCE Fakulta vojenského leadershipu FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Faculty of Military Leadership FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP Fakulta vojenských technologií FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ Faculty of Military Technology FACULTY OF MILITARY TECHNOLOGY Fakulta vojenského zdravotnictví FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Faculty of Military Health Sciences FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ NBC Defence Institute NBC DEFENCE INSTITUTE 04 01

8 Úvod Názvy instituce ZKRATKY UO UoD FVL FML FVT FMT FVZ FMHS ÚOPZHN NBCDI SPOJENÍ NÁZVU UNIVERZITY A SOUČÁSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA OBRANY ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ UNIVERZITA OBRANY ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY SPOJENÍ NÁZVU FAKULTY A KATEDRY FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU KATEDRA EKONOMETRIE FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA ZBRANÍ A MUNICE FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA EPIDEMIOLOGIE

9 Manuál vizuálního stylu ZNAK 02

10 Znak univerzity základní barevné provedení Znak Součástí jednotného vizuálního stylu UO je znak, který tvoří: Na zlatém trojúhelníkovém štítě s kónicky vypouklými stranami, orientovaném cípem dolů a lemovaném českou trikolórou, je položena bílá otevřená kniha s černými deskami, pod jejíž listy vrůstají dvě stonky u paty štítu zkřížené lipové ratolesti, každá o třech zelených listech. S lipovými ratolestmi je jílcem zkřížen stříbřitý meč, čepelí položený přes otevřenou knihu a špičkou čepele přesahující horní lem štítu. Štít zlatou barvou odkazuje na vzdělání jako nejcennější statek člověka; otevřená kniha a meč jsou symboly vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Trikolóra lemující štít a lipové ratolesti symbolizují českou státnost. Lipové ratolesti spolu s mečem pak také odkazují na velitelské funkce, ke kterým absolventi školy směřují. Znak univerzity se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budovy rektorátu UO. Ve znaku jsou použity barvy: ZLATÁ PANTONE 123 CV CMYK 0/22/96/0 RGB 252/200/15 TMAVÁ ZELENÁ PANTONE 582 CV CMYK 29/8/100/41 RGB 132/137/5 MODRÁ PANTONE 661 C CMYK 100/100/0/0 RGB 57/49/133 SVĚTLÁ ZELENÁ PANTONE 390 CV CMYK 30/1/100/6 RGB 185/197/16 ŠEDÁ 1 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 ČERVENÁ PANTONE 1788 C CMYK 30/100/100/0 RGB 227/30/36 ŠEDÁ 2 PANTONE COOL GRAY 6 C CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/

11 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C CMYK 0/0/0/100 RGB 252/200/15 ŠEDÁ 1 PANTONE COOL GRAY 9 C CMYK 0/0/0/60 RGB 137/137/137 ŠEDÁ 2 PANTONE 428 C CMYK 0/0/0/30 RGB 197/198/198 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/10 RGB 235/236/236 Znak univerzity půltónová verze 02 02

12 Znak Znak Fakulty vojenského leadershipu tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů a vyplněném zelenošedou šachovnicí, je položena bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou knihu je čepelí položený zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní síly a šedou barvou pro logistiku Armády České republiky, otevřená kniha a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje na velitelské funkce, ke kterým absolventi fakulty směřují. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 ORANŽOVÁ 1 PANTONE 108 CVC CMYK 2/5/94/4 RGB 247/221/11 ORANŽOVÁ 2 PANTONE 123 CVC CMYK 0/23/96/0 RGB 253/198/14 ŠEDÁ 1 PANTONE 420 CV CMYK 22/15/24/3 RGB 204/203/193 ŠEDÁ 2 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení 03 02

13 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 70% ČERNÁ CMYK 0/0/0/70 RGB 114/114/113 ŠEDÁ 2 PANTONE 420 CV CMYK 22/15/24/3 RGB 204/203/193 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenského leadershipu půltónová verze 04 02

14 Znak Znak Fakulty vojenských technologií tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů, vertikálně středem rozděleným na dvě barevné poloviny, vlevo v barvě zelené, vpravo v barvě modré, je položena bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou knihu je čepelí položený zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní síly a modrou barvou pro vzdušné síly Armády České republiky, otevřená kniha a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje na velitelské funkce, ke kterým absolventi fakulty směřují. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 MODRÁ PANTONE 279 CVC CMYK 67/44/0/0 RGB 97/136/205 ORANŽOVÁ 1 PANTONE 108 CVC CMYK 2/5/94/4 RGB 247/221/11 ORANŽOVÁ 2 PANTONE 123 CVC CMYK 0/23/96/0 RGB 253/198/14 ŠEDÁ 1 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 ŠEDÁ 2 PANTONE COOL GRAY 6 C CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/179 Znak Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení 05 02

15 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 70% ČERNÁ CMYK 0/0/0/70 RGB 114/114/113 ŠEDÁ 2 40% ČERNÁ CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/179 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenských technologií půltónová verze 06 02

16 Znak Znak Fakulty vojenského zdravotnictví tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů a vyplněném červenou barvou, je čepelí položený stříbřitý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Meč je obtočený zlatohnědým hadem. Štít červenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro vojenské zdravotnictví Armády České republiky, had a meč symbolizují lékařské vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ČERVENÁ PANTONE 192 CVC CMYK 0/100/74/2 RGB 234/9/55 ORANŽOVÁ PANTONE 123 CV CMYK 0/22/96/0 RGB 252/200/15 ŠEDÁ PANTONE 663 CVC CMYK 13/18/11/1 Znak Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení 07 02

17 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 PANTONE COOL GRAY 10 C CMYK 59/49/46/13 RGB 119/118/120 ŠEDÁ 2 PANTONE 5455 C CMYK 22/16/15/0 RGB 208/208/211 Znak Fakulty vojenského zdravotnictví půltónová verze 08 02

18 Znak Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení tvoří: Ve zlatočerně polceném gotickém štítě položený stříbrný meč s černozlatou rukojetí, přesahující hrotem okraj štítu, s čepelí překrytou rozevřenou knihou. Stránka na heralidicky pravé polovině rozevřené knihy černá s polceným zlatým symbolem chemického vojska, stránka na heraldicky levé polovině knihy stříbrná s polceným červenočerným symbolem biologického nebezpečí. Znak ústavu se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budovy ústavu. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C BÍLÁ ČERVENÁ PANTONE 1795C CMYK 0/100/100/0 RGB 226/0/26 ŽLUTÁ PANTONE 123C CMYK 0/30/94/0 RGB 250/187/0 ŠEDÁ TMAVÁ PANTONE 432C CMYK 0/0/0/80 RGB 88/88/90 ŠEDÁ SVĚTLÁ PANTONE 405C CMYK 0/0/0/11 RGB 235/235/236 ŠEDOMODRÁ TMAVÁ PANTONE 5435C CMYK 10/0/0/35 RGB 173/183/188 ŠEDOMODRÁ SVĚTLÁ PANTONE 5455C CMYK 5/0/0/10 RGB 227/233/236 ZELENÁ PANTONE 5757C CMYK 73/60/100/0 RGB 96/99/42 Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení 09 02

19 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C ŠEDÁ TMAVÁ PANTONE 432C CMYK 0/0/0/80 RGB 88/88/90 ŠEDÁ SVĚTLÁ PANTONE 405C CMYK 0/0/0/11 RGB 235/235/236 Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení půltónová verze 10 02

20 Manuál vizuálního stylu ZNAČKA 03

21 Značka Značka je tvořena obrazovým motivem znaku UO, svislé linky v základní barvě univerzity a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka univerzity se užívá v rámci prezentace UO na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka univerzity 01 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Univerzita obrany ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Univerzita obrany

22 Značka Značka univerzity základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu v základní barvě univerzity. Linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD PANTONE 1807 C CMYK 0/93/88/44 RGB 152/45/38 Univerzita obrany 02 03

23 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka univerzity jazyková mutace - barevná a půltónová University of Defence University of Defence 03 03

24 Značka Značka Fakulty vojenského leadershipu je tvořena obrazovým motivem znaku FVL, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenského leadershipu se užívá v rámci prezentace FVL na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenského leadershipu 04 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenského leadershipu ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenského leadershipu

25 Značka Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVL má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 Fakulta vojenského leadershipu 05 03

26 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenského leadershipu jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Leadership Faculty of Military Leadership 06 03

27 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVL, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenského leadershipu 07 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenského Katedra ekonometrie leadershipu Fakulta vojenského Katedra vojenského umění leadershipu Fakulta vojenského Katedra palebné podpory leadershipu Fakulta vojenského Katedra logistiky leadershipu

28 Značka Značka Fakulty vojenských technologií je tvořena obrazovým motivem znaku FVT, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenských technologií se užívá v rámci prezentace FVT na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenských technologií 08 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenských technologií ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenských technologií

29 Značka Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVT má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD MODRÁ PANTONE 279 CVC CMYK 67/44/0/0 RGB 97/136/205 Fakulta vojenských technologií 09 03

30 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenských technologií jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Technology Faculty of Military Technology 10 03

31 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVT, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenských technologií 11 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenských Katedra bojových a speciálních vozidel technologií Fakulta vojenských Katedra letectva a letecké techniky technologií Fakulta vojenských Katedra radiolokace technologií Fakulta vojenských Katedra matematiky a fyziky technologií

32 Značka Značka Fakulty vojenského zdravotnictví je tvořena obrazovým motivem znaku FVZ, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenského zdravotnictví se užívá v rámci prezentace FVZ na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 12 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenského zdravotnictví ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenského zdravotnictví

33 Značka Značka Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVZ má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD ČERVENÁ PANTONE 192 CVC CMYK 0/100/74/2 RGB 234/9/55 Fakulta vojenského zdravotnictví 13 03

34 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenského zdravotnictví jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Health Sciences Faculty of Military Health Sciences 14 03

35 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVZ, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenského zdravotnictví 15 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenského Katedra epidemiologie zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra vojenské chirurgie zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství zdravotnictví

36 Značka Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení je tvořena obrazovým motivem znaku ÚOPZHN, svislé linky v barvě ústavu a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Ústavu OPZHN se užívá v rámci prezentace ÚOPZHN na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Ústavu ochrany proti 16 zbraním hromadného ničení základní barevné provedení a půltónová verze 03 Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

37 Značka Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu ústavu. Linka a textové označení jsou v černé barvě. PODKLAD ŹLUTÁ PANTONE 123 CVC CMYK 0/30/94/0 RGB 250/187/0 Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení 17 03

38 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení jazyková mutace - barevná a půltónová NBC Defence Institute NBC Defence Institute 18 03

39 Značka Značka Rektorátu je tvořena obrazovým motivem znaku UO, dvou svislých linek v základní barvě univerzity a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení a půltónové verzi. Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Rektorátu 19 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Univerzita Rektorát obrany ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Univerzita Rektorát obrany

40 Značka Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií je tvořena obrazovým motivem znaku UO, dvou svislých linek v základní barvě univerzity a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení a půltónové verzi. Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií se užívá v rámci prezentace CBVSS na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií základní barevné provedení a půltónová verze, jazyková mutace - barevná a půltónová Univerzita Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií obrany Univerzita Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií obrany University Centre for Security of Defence and Military Strategic Studies University Centre for Security of Defence and Military Strategic Studies

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

Značka základní varianta 1.01

Značka základní varianta 1.01 Značka základní varianta 1.01 Značka a logotyp základní varianta Základní varianta značky a logotypu v zelenošedé barevnosti s logotypem ze slovního označení vysoké mýto. 1.03 Značka a logotyp povolené

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu Grafický manuál ČAGeo - Česká asociace geocachingu Obsah Úvod... 3 Základní varianta značky... 4 Zjednodušená varianta značky... 5 Značka jako piktogram... 6 Definice barev... 7 Definice základního písma...

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard 2010/10 Obsah Logotyp MŽP STANDARD 4 Logotyp MŽP EXPANDED 5 Ochranné pole a minimální velikost loga 6 Barevné provedení CMYK 7 Barevné provedení Pantone 368 a K 8 Barevné provedení pro řezanou grafiku

Více

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Úvod . Úvod Ústavním zákonem č. / Sb. ze dne.. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se Parlament ČR usnesl na vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více