Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany"

Transkript

1 Manuál vizuálního stylu

2 Obsah 01 Úvod Úvod Jak pracovat s grafickým manuálem Struktura univerzity obrany a jejích součástí Názvy instituce Názvy instituce 02 Znak Znak univerzity základní barevné provedení Znak univerzity půltónová verze Znak Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení Znak Fakulty vojenského leadershipu půltónová verze Znak Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Znak Fakulty vojenských technologií půltónová verze Znak Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení Znak Fakulty vojenského zdravotnictví půltónová verze Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení půltónová verze 03 Značka Značka univerzity základní barevné provedení a půltónová verze Značka univerzity základní barevné provedení na podkladu Značka univerzity jazyková mutace - barevná a půltónová Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení a půltónová verze Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenského leadershipu jazyková mutace - barevná a půltónová Značky kateder Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení a půltónová verze Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenských technologií jazyková mutace - barevná a půltónová Značky kateder Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 04 Písmo základní barevné provedení a půltónová verze Základní písmo Značka Fakulty vojenského zdravotnictví Doplňkové písmo základní barevné provedení na podkladu Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 05 Barevnost jazyková mutace - barevná a půltónová Základní barva univerzity Značky kateder Fakulty vojenského zdravotnictví Základní barvy fakult základní barevné provedení a vysokoškolského ústavu Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného Doplňková barva univerzity ničení základní barevné provedení a půltónová verze Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného 06 Merkantilní tiskoviny ničení základní barevné provedení na podkladu Dopisní papír - vzor záhlaví dopisu odesílaného Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného do civilního sektoru ničení jazyková mutace - barevná a půltónová Dopisní papír - vzor osobního Značka Rektorátu dopisu rektora-velitele základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických dopisu prorektora a zástupce rektora studií základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního jazyková mutace - barevná a půltónová dopisu děkana fakulty Značka Centra jazykového vzdělávání Dopisní papír - vzor osobního základní barevné provedení a půltónová verze dopisu proděkana fakulty jazyková mutace - barevná a půltónová Dopisní papír - vzor osobního Značka Centra tělesné výchovy a sportu dopisu ředitele ústavu základní barevné provedení a půltónová verze Dopisní papír - vzor osobního jazyková mutace - barevná a půltónová dopisu rektora-velitele - jazyková mutace Značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora Dopisní obálka - vzor základní barevné provedení Princip tvorby vizitky Značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora Princip tvorby vizitky základní barevné provedení - jazyková mutace Elektronická zpráva - vzor Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení 07 Komunikační materiály a publikace Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského Prezentace v aplikaci Power-point - vzor leadershipu základní barevné provedení Webové stránky - jazyková mutace Publikace - vzory Značka děkana a proděkana Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení Značka děkana a proděkana Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení - jazyková mutace Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení Značka děkana a proděkana Fakulty vojenského zdravotnitcví základní barevné provedení - jazyková mutace Značka ředitele Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení a jazyková mutace Rozkres značek Ochranné zóny značek Zakázané varianty značek

3 Manuál vizuálního stylu ÚVOD 01

4 Úvod Úvod Univerzita obrany vznikla k 1. září 2004 na základě zákona č. 214/2004 Sb. ze dne 2. dubna 2004, o zřízení. Představuje jedinou vojenskou vysokou školu v České republice. Je státní školou, která vzdělává vojenské profesionály pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu, státní a veřejné správy. Univerzita obrany užívá zkratku UO. Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace organizace, instituce či projektu na veřejnosti je značka a jednotný vizuální styl. Značka Univerzity obrany je složena ze znaku UO, svislé linky a textového označení. Grafický návrh znaku UO zpracovala komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha. Zlatá barva ve znaku UO odkazuje na vzdělání jako nejcennější statek člověka, otevřená kniha a meč jsou symboly vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Znak UO schválený Vojenským historickým ústavem Praha začala Univerzita obrany používat od 17. února

5 Úvod Jak pracovat s grafickým manuálem Předložený vizuální styl doplňuje a podporuje image, demonstruje jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a v neposlední řadě také posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti instituce stává se tak významným komunikačním nástrojem. Jednotný vizuální styl UO je tvořen pomocí pěti základních prvků: znaků, značek, písma, barev a doplňkových vizuálních prvků. Základní přehled systému práce s vizuálním stylem je definován v tomto grafickém manuálu, který je určen pro prezentaci a jejích součástí zejména u civilní veřejnosti a v zahraničí. Tento grafický manuál se neuplatňuje při služebním korespondenčním styku v rámci rezortu Ministerstva obrany ČR (utajované dokumenty, služební lístky apod.). Manuál je základním standardem při vytváření grafických materiálů spjatých s univerzitním prostředím. Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu na veřejnosti a v zahraničí. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. Případné nejasnosti je třeba konzultovat s oddělením vnějších vztahů. Další povinnosti a pravidla pro užívání jednotného vizuálního stylu a vybraných dílčích složek tohoto manuálu jsou stanoveny směrnicí rektora-velitele UO, kterou se vydává manuál jednotného vizuálního stylu

6 Úvod Struktura a jejích součástí Univerzita obrany užívá v rámci vnější komunikace systém několika úrovní značek. První úroveň je značka univerzity. Na druhé úrovni jsou značky fakult, jejích kateder a vysokoškolského ústavu. Třetí úroveň je určena pro rektorát a celoškolská pracoviště. Pro rektorátní pracoviště je značka tvořena značkou univerzity a slovem Rektorát. Pro celoškolská pracoviště (centra) je značka tvořena značkou univerzity a názvem pracoviště (centra). Čtvrtou úroveň tvoří značka rektora-velitele, prorektora a zástupce rektora, značka je tvořena značkou univerzity a textem rektor-velitel, příslušného prorektora a zástupce rektora (vždy s uvedením hodnosti, titulů, jména a příjmení). Do čtvrté úrovně patří značky funkcionářů fakult a ústavu. Ostatní organizační složky vysokoškolského ústavu, celoškolských pracovišť (center) a rektorátních pracovišť nemají vlastní značky a nesmějí používat jiné symboly. 1. úroveň Univerzita obrany 2. úroveň Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonometrie Katedra ekonomie Katedra managementu Katedra leadershipu Katedra vojenského umění Katedra krizového řízení Katedra palebné podpory Katedra ženijní podpory Katedra logistiky Katedra taktiky Fakulta vojenských technologií Katedra zbraní a munice Katedra bojových a speciálních vozidel Katedra ženijních technologií Katedra letectva a letecké techniky Katedra leteckých elektrotechnických systémů Katedra radiolokace Katedra systémů PVO Katedra komunikační a informačních systémů Katedra vojenské geografie a meteorologie Katedra matematiky a fyziky Katedra strojírenství Katedra elektrotechniky Fakulta vojenského zdravotnictví Katedra epidemiologie Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu Katedra radiobiologie Katedra toxikologie a vojenské farmacie Katedra vojenské chirurgie Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství Katedra molekulární patologie a biologie Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení 3. úroveň Rektorát Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykového vzdělávání Centrum tělesné výchovy a sportu 4. úroveň Rektor-velitel Prorektor pro vnitřní řízení Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Prorektor pro vědeckou a expertní činnost Prorektor pro marketing a vnější vztahy Zástupce rektora kvestor Zástupce rektora Funkcionáři fakult a ústavu 03 01

7 Úvod Názvy instituce Celé názvy univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu se píšou minuskami (malými písmeny) nebo verzálkami (velkými písmeny). S ohledem na dodržení stylu a jednotnosti není dovoleno psát názvy jiným způsobem. Stejný princip je platný pro označování dalších organizačních součástí univerzity a jejích fakult. NÁZVY UNIVERZITY A JEDNOTLIVÝCH FAKULT A ÚSTAVU Univerzita obrany UNIVERZITA OBRANY University of Defence UNIVERSITY OF DEFENCE Fakulta vojenského leadershipu FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Faculty of Military Leadership FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP Fakulta vojenských technologií FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ Faculty of Military Technology FACULTY OF MILITARY TECHNOLOGY Fakulta vojenského zdravotnictví FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Faculty of Military Health Sciences FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ NBC Defence Institute NBC DEFENCE INSTITUTE 04 01

8 Úvod Názvy instituce ZKRATKY UO UoD FVL FML FVT FMT FVZ FMHS ÚOPZHN NBCDI SPOJENÍ NÁZVU UNIVERZITY A SOUČÁSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA OBRANY CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA OBRANY ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ UNIVERZITA OBRANY ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY SPOJENÍ NÁZVU FAKULTY A KATEDRY FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU KATEDRA EKONOMETRIE FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA ZBRANÍ A MUNICE FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ KATEDRA EPIDEMIOLOGIE

9 Manuál vizuálního stylu ZNAK 02

10 Znak univerzity základní barevné provedení Znak Součástí jednotného vizuálního stylu UO je znak, který tvoří: Na zlatém trojúhelníkovém štítě s kónicky vypouklými stranami, orientovaném cípem dolů a lemovaném českou trikolórou, je položena bílá otevřená kniha s černými deskami, pod jejíž listy vrůstají dvě stonky u paty štítu zkřížené lipové ratolesti, každá o třech zelených listech. S lipovými ratolestmi je jílcem zkřížen stříbřitý meč, čepelí položený přes otevřenou knihu a špičkou čepele přesahující horní lem štítu. Štít zlatou barvou odkazuje na vzdělání jako nejcennější statek člověka; otevřená kniha a meč jsou symboly vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Trikolóra lemující štít a lipové ratolesti symbolizují českou státnost. Lipové ratolesti spolu s mečem pak také odkazují na velitelské funkce, ke kterým absolventi školy směřují. Znak univerzity se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budovy rektorátu UO. Ve znaku jsou použity barvy: ZLATÁ PANTONE 123 CV CMYK 0/22/96/0 RGB 252/200/15 TMAVÁ ZELENÁ PANTONE 582 CV CMYK 29/8/100/41 RGB 132/137/5 MODRÁ PANTONE 661 C CMYK 100/100/0/0 RGB 57/49/133 SVĚTLÁ ZELENÁ PANTONE 390 CV CMYK 30/1/100/6 RGB 185/197/16 ŠEDÁ 1 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 ČERVENÁ PANTONE 1788 C CMYK 30/100/100/0 RGB 227/30/36 ŠEDÁ 2 PANTONE COOL GRAY 6 C CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/

11 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C CMYK 0/0/0/100 RGB 252/200/15 ŠEDÁ 1 PANTONE COOL GRAY 9 C CMYK 0/0/0/60 RGB 137/137/137 ŠEDÁ 2 PANTONE 428 C CMYK 0/0/0/30 RGB 197/198/198 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/10 RGB 235/236/236 Znak univerzity půltónová verze 02 02

12 Znak Znak Fakulty vojenského leadershipu tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů a vyplněném zelenošedou šachovnicí, je položena bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou knihu je čepelí položený zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní síly a šedou barvou pro logistiku Armády České republiky, otevřená kniha a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje na velitelské funkce, ke kterým absolventi fakulty směřují. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 ORANŽOVÁ 1 PANTONE 108 CVC CMYK 2/5/94/4 RGB 247/221/11 ORANŽOVÁ 2 PANTONE 123 CVC CMYK 0/23/96/0 RGB 253/198/14 ŠEDÁ 1 PANTONE 420 CV CMYK 22/15/24/3 RGB 204/203/193 ŠEDÁ 2 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení 03 02

13 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 70% ČERNÁ CMYK 0/0/0/70 RGB 114/114/113 ŠEDÁ 2 PANTONE 420 CV CMYK 22/15/24/3 RGB 204/203/193 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenského leadershipu půltónová verze 04 02

14 Znak Znak Fakulty vojenských technologií tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů, vertikálně středem rozděleným na dvě barevné poloviny, vlevo v barvě zelené, vpravo v barvě modré, je položena bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou knihu je čepelí položený zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní síly a modrou barvou pro vzdušné síly Armády České republiky, otevřená kniha a meč symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje na velitelské funkce, ke kterým absolventi fakulty směřují. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 MODRÁ PANTONE 279 CVC CMYK 67/44/0/0 RGB 97/136/205 ORANŽOVÁ 1 PANTONE 108 CVC CMYK 2/5/94/4 RGB 247/221/11 ORANŽOVÁ 2 PANTONE 123 CVC CMYK 0/23/96/0 RGB 253/198/14 ŠEDÁ 1 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 ŠEDÁ 2 PANTONE COOL GRAY 6 C CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/179 Znak Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení 05 02

15 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 70% ČERNÁ CMYK 0/0/0/70 RGB 114/114/113 ŠEDÁ 2 40% ČERNÁ CMYK 0/0/0/40 RGB 178/179/179 ŠEDÁ 3 PANTONE 7541 C CMYK 0/0/0/13 RGB 230/231/231 Znak Fakulty vojenských technologií půltónová verze 06 02

16 Znak Znak Fakulty vojenského zdravotnictví tvoří: Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými stranami, orientovaném cípem dolů a vyplněném červenou barvou, je čepelí položený stříbřitý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře přesahující lem štítu. Meč je obtočený zlatohnědým hadem. Štít červenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro vojenské zdravotnictví Armády České republiky, had a meč symbolizují lékařské vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Znak fakulty se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budov fakulty. Ve znaku jsou použity barvy: ČERVENÁ PANTONE 192 CVC CMYK 0/100/74/2 RGB 234/9/55 ORANŽOVÁ PANTONE 123 CV CMYK 0/22/96/0 RGB 252/200/15 ŠEDÁ PANTONE 663 CVC CMYK 13/18/11/1 Znak Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení 07 02

17 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ŠEDÁ 1 PANTONE COOL GRAY 10 C CMYK 59/49/46/13 RGB 119/118/120 ŠEDÁ 2 PANTONE 5455 C CMYK 22/16/15/0 RGB 208/208/211 Znak Fakulty vojenského zdravotnictví půltónová verze 08 02

18 Znak Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení tvoří: Ve zlatočerně polceném gotickém štítě položený stříbrný meč s černozlatou rukojetí, přesahující hrotem okraj štítu, s čepelí překrytou rozevřenou knihou. Stránka na heralidicky pravé polovině rozevřené knihy černá s polceným zlatým symbolem chemického vojska, stránka na heraldicky levé polovině knihy stříbrná s polceným červenočerným symbolem biologického nebezpečí. Znak ústavu se užívá při reprezentačních a slavnostních příležitostech. Užití znaku je vyhrazeno pro slavnostní listiny a úřední dokumenty (absolventské diplomy, dekrety, záhlaví vnitřních předpisů a norem) a označení budovy ústavu. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C BÍLÁ ČERVENÁ PANTONE 1795C CMYK 0/100/100/0 RGB 226/0/26 ŽLUTÁ PANTONE 123C CMYK 0/30/94/0 RGB 250/187/0 ŠEDÁ TMAVÁ PANTONE 432C CMYK 0/0/0/80 RGB 88/88/90 ŠEDÁ SVĚTLÁ PANTONE 405C CMYK 0/0/0/11 RGB 235/235/236 ŠEDOMODRÁ TMAVÁ PANTONE 5435C CMYK 10/0/0/35 RGB 173/183/188 ŠEDOMODRÁ SVĚTLÁ PANTONE 5455C CMYK 5/0/0/10 RGB 227/233/236 ZELENÁ PANTONE 5757C CMYK 73/60/100/0 RGB 96/99/42 Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení 09 02

19 Znak Půltónová varianta znaku je definována pro potřeby aplikace znaku v černobílém provedení. Ve znaku jsou použity barvy: ČERNÁ PANTONE BLACK 6 C ŠEDÁ TMAVÁ PANTONE 432C CMYK 0/0/0/80 RGB 88/88/90 ŠEDÁ SVĚTLÁ PANTONE 405C CMYK 0/0/0/11 RGB 235/235/236 Znak Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení půltónová verze 10 02

20 Manuál vizuálního stylu ZNAČKA 03

21 Značka Značka je tvořena obrazovým motivem znaku UO, svislé linky v základní barvě univerzity a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka univerzity se užívá v rámci prezentace UO na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka univerzity 01 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Univerzita obrany ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Univerzita obrany

22 Značka Značka univerzity základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu v základní barvě univerzity. Linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD PANTONE 1807 C CMYK 0/93/88/44 RGB 152/45/38 Univerzita obrany 02 03

23 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka univerzity jazyková mutace - barevná a půltónová University of Defence University of Defence 03 03

24 Značka Značka Fakulty vojenského leadershipu je tvořena obrazovým motivem znaku FVL, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenského leadershipu se užívá v rámci prezentace FVL na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenského leadershipu 04 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenského leadershipu ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenského leadershipu

25 Značka Značka Fakulty vojenského leadershipu základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVL má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD ZELENÁ PANTONE 392 CVC CMYK 25/9/100/46 RGB 128/130/6 Fakulta vojenského leadershipu 05 03

26 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenského leadershipu jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Leadership Faculty of Military Leadership 06 03

27 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVL, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenského leadershipu 07 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenského Katedra ekonometrie leadershipu Fakulta vojenského Katedra vojenského umění leadershipu Fakulta vojenského Katedra palebné podpory leadershipu Fakulta vojenského Katedra logistiky leadershipu

28 Značka Značka Fakulty vojenských technologií je tvořena obrazovým motivem znaku FVT, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenských technologií se užívá v rámci prezentace FVT na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenských technologií 08 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenských technologií ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenských technologií

29 Značka Značka Fakulty vojenských technologií základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVT má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD MODRÁ PANTONE 279 CVC CMYK 67/44/0/0 RGB 97/136/205 Fakulta vojenských technologií 09 03

30 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenských technologií jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Technology Faculty of Military Technology 10 03

31 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVT, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenských technologií 11 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenských Katedra bojových a speciálních vozidel technologií Fakulta vojenských Katedra letectva a letecké techniky technologií Fakulta vojenských Katedra radiolokace technologií Fakulta vojenských Katedra matematiky a fyziky technologií

32 Značka Značka Fakulty vojenského zdravotnictví je tvořena obrazovým motivem znaku FVZ, svislé linky v barvě fakulty a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Fakulty vojenského zdravotnictví se užívá v rámci prezentace FVZ na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Fakulty vojenského zdravotnictví 12 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Fakulta vojenského zdravotnictví ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Fakulta vojenského zdravotnictví

33 Značka Značka Fakulty vojenského zdravotnictví základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu fakulty. Znak FVZ má bílý obrys, linka a textové označení jsou v bílé barvě. PODKLAD ČERVENÁ PANTONE 192 CVC CMYK 0/100/74/2 RGB 234/9/55 Fakulta vojenského zdravotnictví 13 03

34 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Fakulty vojenského zdravotnictví jazyková mutace - barevná a půltónová Faculty of Military Health Sciences Faculty of Military Health Sciences 14 03

35 Značka Značky kateder jsou tvořeny obrazovým motivem znaku FVZ, dvou svislých linek v barvě fakulty a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značky v základním barevném provedení. Značky kateder Fakulty vojenského zdravotnictví 15 základní barevné provedení 03 Fakulta vojenského Katedra epidemiologie zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra vojenské chirurgie zdravotnictví Fakulta vojenského Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství zdravotnictví

36 Značka Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení je tvořena obrazovým motivem znaku ÚOPZHN, svislé linky v barvě ústavu a textového označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení. Značka Ústavu OPZHN se užívá v rámci prezentace ÚOPZHN na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Ústavu ochrany proti 16 zbraním hromadného ničení základní barevné provedení a půltónová verze 03 Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

37 Značka Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení základní barevné provedení na podkladu Použití značky na podkladovou barvu ústavu. Linka a textové označení jsou v černé barvě. PODKLAD ŹLUTÁ PANTONE 123 CVC CMYK 0/30/94/0 RGB 250/187/0 Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení 17 03

38 Značka Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení jazyková mutace - barevná a půltónová NBC Defence Institute NBC Defence Institute 18 03

39 Značka Značka Rektorátu je tvořena obrazovým motivem znaku UO, dvou svislých linek v základní barvě univerzity a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení a půltónové verzi. Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: Značka Rektorátu 19 základní barevné provedení a půltónová verze 03 Univerzita Rektorát obrany ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 RGB 43/42/41 Univerzita Rektorát obrany

40 Značka Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií je tvořena obrazovým motivem znaku UO, dvou svislých linek v základní barvě univerzity a textových označení. Vzájemný poměr velikostí a umístění všech prvků je přesně definován v kapitole Rozkres značek. Tato strana zobrazuje značku v základním barevném provedení a půltónové verzi. Půltónová varianta značky je definována pro potřeby aplikace značky v černobílém provedení. Značka má povolenou variantu anglické mutace. Vytváření jiných jazykových mutací není povoleno. Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií se užívá v rámci prezentace CBVSS na veřejnosti, na merkantilních tiskovinách, komunikačních materiálech a publikacích. Textová část značky je vysázena základním písmem univerzity Arial Bold v barvě: ČERNÁ PANTONE PROCESS BLACK C CMYK 0/0/0/100 Značka Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií základní barevné provedení a půltónová verze, jazyková mutace - barevná a půltónová Univerzita Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií obrany Univerzita Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií obrany University Centre for Security of Defence and Military Strategic Studies University Centre for Security of Defence and Military Strategic Studies

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více