Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby"

Transkript

1 Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt hypoteční úvěr. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění údajů, a to vyplněním této žádosti. Věnujte, prosím, vyplnění této žádosti dostatečnou pozornost. Veškeré položky žádosti musí být vyplněny, příp. proškrtnuty. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Celkový počet žadatelů: Číslo žádosti (vyplňuje Banka): I. Osobní údaje Titul před jménem: Rodné číslo: Příjmení: IČ: Rodné příjmení: Datum narození: Křestní jméno: Státní příslušnost: Titul za jménem: Pohlaví: Muž Žena Vztah k financované nemovité Budoucí vlastník Nájemce věci: Vlastník Žádný Klient Banky: Ano Ne II. Doplňující údaje Obec narození: Země narození: Vzdělání: Rodinný vztah: Manželský majetkový režim (vyplní jen ženatí/vdané): Počet vyživovaných dětí: Základní Vyučen s maturitou Vyšší odborná škola Vyučen Úplné střední Vysokoškolské Svobodný/á Vdovec/vdova Rozvedený/á Ženatý/vdaná SJM Listina (např. notářský zápis, předmanželská smlouva) ze dne SJM omezeno/zrušeno Manželství uzavřeno dle cizího práva (ne dle práva ČR) Družstevní byt Pronájem Vlastní dům/byt Typ současného bydlení: Obecní byt U rodičů Jiné Délka současného bydlení: Roky: Měsíce: III. Údaje o příjmech Důchodce Student/ka Jiný Převažující příjem: Nezaměstnaný/á V domácnosti Podnikatel/ka Zaměstnanec Délka současného prac. poměru/podnikání: Roky: Měsíce: Délka praxe v oboru: Roky: Měsíce: Obor zaměstnavatele nebo podnikání: Doprava Pohostinství, cestovní ruch Zdravotnictví Elektřina, voda, plyn Služby, spoje Zemědělství, lesnictví Obchod Stavebnictví Zpracovatelský průmysl Peněžnictví Těžký průmysl, těžba Ostatní Státní zaměstnanec: Ano Ne Nezařazeno Administrativní pracovník Ředitel/ka Svobodné povolání Pracovní zařazení: Manuální pracovník Střední/Vyšší manažer Jiné Délka předchozího zaměstnání: Roky: Měsíce: IV. Trvalá a korespondenční adresa Země: Ulice: Číslo popisné/orientační: Obec/doruč. pošta: Okres/PSČ: Trvalá adresa Korespondenční adresa Česká republika 1

2 V. Kontaktní údaje (musí být vyplněny minimálně dva telefony) Mobilní telefon: Paušál Karta Telefon domů: Telefon do zaměstnání: VI. Současné závazky Hypoteční úvěry: Spotřebitelské úvěry: Úvěry ze stavebního spoření: Hotovostní půjčky a splátkový prodej: Splátkové karty: Osobní leasingy: Jiné závazky/půjčky: Aktuální výše/limit Měsíční splátka VII. Informace o požadovaném hypotečním úvěru Výše hypotečního úvěru: Kč Délka úvěru v letech: Klasik Profit financování komerčních nemovitých věcí Klasik Plus předhypoteční úvěr Typ produktu: Variabilní hypotéka kontokorentní úvěr varianta účelová neúčelová Univerzál americká hypotéka varianta účelová neúčelová Doplňkový úvěr Uveďte účel: standardní turbo Typ úrokové sazby: float offset Předplacená předčasná splátka: 2) Ano Ne 1 rok 5 let 15 let 2 roky 6 let Délka platnosti úrokové sazby: 3 roky 7 let 4 roky 10 let na návrh na vklad zástavního práva Čerpání: po vkladu zástavního práva Garance úrokové sazby: Frekvence výpisů z úvěrového účtu: Plánované dočerpání úvěru dne: Ano Ne roční (zdarma) pololetní čtvrtletní měsíční Číslo běžného účtu v Bance, ze kterého bude úvěr splácen (pokud již existuje): /5500 Pro případ, že Banka dosud běžný účet Klientovi nevede, Klient preferuje přidělení tohoto čísla účtu: /5500 Pozn.: Napište libovolnou kombinaci 6 až 10 číslic. Bude-li Klientem preferované číslo účtu již využito nebo bude-li mít nevhodný formát, bude s Klientem sjednáno jiné číslo účtu. Požadovaný den splátky (volte v rozmezí den v měsíci): Úroková sazba turbo = možnost předčasných splátek jednou za 12 měsíců zdarma. 2) Lze použít jen pro produkty Klasik a Profit. Z toho požadováno na účel (uveďte částku určenou na jednotlivé účely v Kč): Koupě: Koupě zpětné refinancování: Neúčelový: Refinancování: jistinu sankci za předčasnou Chceme refinancovat: úroky splátku Výstavba: Rekonstrukce: Vypořádání majetkových poměrů: Úplata za převod podílu v bytovém družstvu: Splacení členského vkladu: Další krytí záměru: Již uhrazené: Zbývá zaplatit: Celkem: Rozpočet stavby/rekonstrukce: 4) Na případné vícepráce. Jiné cizí zdroje (mimo HÚ) 2 Rezerva 4) krytá úvěrem (max. 15 % z rozpočtu): Vlastní zdroje

3 VIII. Údaje o zastavované nemovité věci Využití nemovité věci: Vlastní bydlení Rekreace Pozemek Pronájem/podnikání Popis nemovité věci (její druh, adresa, katastrální území, číslo LV): Jména osob uzavírajících zástavní smlouvu: Kontaktní telefon/ Vztah k žadateli IX. Údaje o financované nemovité věci Využití nemovité věci: Vlastní bydlení Rekreace Pozemek Pronájem/podnikání Popis nemovité věci (její druh, adresa, katastrální území, číslo LV): X. Údaje o požadovaném doplňkovém úvěru (pokud o něj žádáte současně s hlavním úvěrem) Registrační číslo (vyplňuje Banka): Výše doplňkového úvěru: Kč Délka úvěru v letech: Typ úrokové sazby standardní turbo float offset Garance úrokové sazby: 1 rok 5 let 15 let 2 roky 6 let Délka platnosti úrokové sazby: 3 roky 7 let 4 roky 10 let na návrh na vklad zástavního práva Čerpání: po vkladu zástavního práva Požadovaný den splátky (volte v rozmezí den v měsíci): Úroková sazba turbo = možnost předčasných splátek jednou za 12 měsíců zdarma. Frekvence výpisů z úvěrového účtu: Plánované dočerpání úvěru dne: Ano Ne roční (zdarma) pololetní čtvrtletní měsíční XI. Pojištění Současně s úvěrovou smlouvou mám/e zájem o sjednání pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. v níže uvedeném rozsahu: Typy pojištění: Pojištění majetku Rizikové životní pojištění Soukromé zdravotní pojištění Pojištění schopnosti splácet Souhlasím/e s tím, aby si UNIQA pojišťovna, a.s., IČO , a Raiffeisenbank a.s., IČO , vzájemně předávaly mé/naše osobní údaje v rozsahu, jak jsou uvedeny v této žádosti a případně v úvěrové smlouvě, za účelem plnění povinností a uplatňování práv vyplývajících z pojistné smlouvy a úvěrové smlouvy, a to po dobu trvání pojištění a 3 let po jeho skončení. XII. Ostatní Další požadované podklady tvoří přílohu této žádosti. Prohlašuji, že nejsem osobou se zvláštním vztahem k Bance jsem osobou se zvláštním vztahem k Bance. Souhlasím/e s tím, aby mi/nám Banka předávala informace a dokumenty také prostřednictvím nezabezpečené ové komunikace. XIII. Podpis žádosti a potvrzení externího obchodního zástupce Banky Potvrzuji, že hypoteční úvěr, o který žádám prostřednictvím této žádosti, mi nebyl /byl zprostředkován externím obchodním zástupcem Banky a zároveň prohlašuji, že tento obchodní zástupce je jediný, jemuž jsem potvrzení podepsal. Identifikace obchodního zástupce: Společnost: Jméno a příjmení: Identifikace obchodního zástupce (mobil nebo IČ): 3

4 Souhlasím s tím, aby v souvislosti s výše uvedeným zprostředkováním předávala Banka výše uvedené společnosti informace a údaje podléhající bankovnímu tajemství a ochraně dat, týkající se této žádosti, a to konkrétně údaje o stavu jejího projednávání a schvalování, jakož i údaje týkající se smlouvy, uzavřené na základě této mé žádosti a jejího plnění, včetně plného textu uzavřené úvěrové smlouvy, a to za účelem zprostředkování a sjednání smlouvy, součinnosti při realizaci smlouvy, zejm. nastavení prvních plateb. Tento souhlas trvá po dobu 3 měsíců od jeho udělení a bude-li uzavřena v této lhůtě úvěrová smlouva, trvá dále po dobu 1 roku po uzavření takové smlouvy. Souhlasím/e s tím, aby Banka předávala uvedené informace a údaje také prostřednictvím nezabezpečené ové komunikace. V dne Podpis žadatele XIV. Prohlášení Já, výše uvedený žadatel tímto žádám o posouzení této žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru. Souhlasím s tím, že pro účely posouzení této žádosti předávám Raiffeisenbank a.s, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen Banka ) své osobní a další údaje, které Banka použije pro posouzení mé důvěryhodnosti a schopnosti splácet úvěr, a to i dotazováním do níže uvedených registrů. Beru na vědomí, že výsledek posouzení této žádosti Bankou nebude nabídkou, a souhlasím s tím, že Banka může kdykoliv jednání o poskytnutí hypotečního úvěru ukončit. Za účelem ověření mé důvěryhodnosti a schopnosti splácet úvěr v registrech tímto prohlašuji, že: (i) Souhlasím s tím, aby Banka shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, vč. mého rodného čísla (dále jen osobní údaje ) a předávala osobní údaje do Bankovního registru klientských informací (dále BRKI ), který je veden CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ , IČ (dále jen Správce BRKI ), a do Nebankovního registru klientských informací (dále NRKI ), který je veden CNCB Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ , IČ (dále jen Správce NRKI ), a to za účelem zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů uvedených registrů o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále Informační Memorandum ). Souhlasím dále s tím, aby Správce BRKI a Správce NRKI při zpracování osobních údajů využili služeb dalších zpracovatelů. Souhlasím také, že Správce BRKI a Správce NRKI zpřístupní osobní údaje stávajícím i budoucím oprávněným uživatelům BRKI a NRKI včetně Banky a souhlasím, aby stávající i budoucí oprávnění uživatelé BRKI a NRKI včetně Banky o mně za výše uvedeným účelem získávali údaje z BRKI a NRKI a dále je za výše uvedeným účelem zpracovávali. (ii) Souhlasím s tím, aby Banka za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, vč. mého rodného čísla, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen Poučení ) a předávala je do Registru FO Sdružení SO- LUS (dále jen Registr FO ) a Pozitivního registru Sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ), které jsou vedeny ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ , IČ (dále jen Sdružení SOLUS ) k dalšímu zpracovávání. Souhlasím s tím, aby Banka získala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Registru FO a Pozitivního registru spravovaných sdružením SOLUS a souhlasím, aby Banka poskytla v rozsahu a za podmínek uvedených v Poučení osobní údaje třetím osobám v rámci Pozitivního registru a aby v případě porušení smluvní povinnosti z mé strany, jehož následkem je existence peněžité pohledávky Banky za mnou ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžité pohledávky Banky za mnou déle jak 30 dnů po splatnosti, Banka poskytla v rozsahu a za podmínek uvedených v Poučení osobní údaje třetí osobě v rámci Registru FO. Dále souhlasím s tím, aby: - Sdružení SOLUS využilo při zpracování poskytnutých osobních údajů služeb zpracovatele či zpracovatelů; - Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji (např. osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti; - Sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům Sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Bance, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení; - Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; Účelem zpracování osobních údajů je: splnění povinnosti odpovědného úvěrování ze strany Banky; zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně; ochrana práv Banky a ostatních členů Sdružení SOLUS. (iii) Souhlasy podle odstavce (i) poskytuji na dobu 1 roku od jeho udělení a v případě uzavření Smlouvy mezi mnou a Bankou uděluji souhlasy na dobu jejího trvání a dobu dalších 4 let od splnění mých dluhů ze Smlouvy, pokud tyto dluhy zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud zaniknou jinak. Souhlasy podle odstavce (ii) uděluji na dobu 6 měsíců od jejich udělení a v případě uzavření Smlou- 4

5 vy mezi mnou a Bankou uděluji souhlasy na dobu jejího trvání a dobu dalších 3 let od splnění mých dluhů ze Smlouvy, pokud tyto dluhy zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy z jiného důvodu. (iv) Potvrzuji, že před udělením těchto souhlasů jsem byl poučen o svých nárocích souvisejících se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Rovněž jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI s tím, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na a pobočkách Banky. Dále potvrzuji, že před udělením souhlasů jsem se seznámil s dokumentem Poučení o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je: vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům při jejich zpracování a poučení o mých právech ( 11 a 12 Zákona) a nárocích ( 21 Zákona) v souvislosti se zpracováním osobních údajů s tím, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na a na informační lince Sdružení SOLUS a na (v) Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby informace získané Bankou podle odstavců (i) a (ii) výše Banka použila pro posouzení této mé žádosti. Souhlasím dále s tím, že Bance poskytnu další údaje a dokumenty, které budou Bankou požadovány za účelem posouzení žádosti o hypoteční úvěr. Souhlasím také s tím, aby mi Banka jakékoliv informace a dokumenty v souvislosti s touto žádostí zasílala i prostřednictvím nezabezpečené ové komunikace. (vi) Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Banka není původcem údajů získaných z výše uvedených registrů, a proto neodpovídá za jejich správnost či úplnost. Beru dále na vědomí, že v případě evidence mých závazků v uvedených registrech bude součástí informace získané od Banky pouze obecná informace o tom, že jsem v konkrétní databázi veden. Prohlašuji, že v době podání žádosti ani v uplynulých letech nebyl nařízen nebo proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce na můj majetek. Dále prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a že jsem nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posuzování této žádosti Bankou. Jakoukoliv změnu výše uvedených údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu Bance sdělit. Souhlasím s předáváním obchodních sdělení Banky elektronickými prostředky. V dne Podpis žadatele verze

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Podmínky pro používání úvěru

Podmínky pro používání úvěru Podmínky pro používání úvěru Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání úvěru není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a opravdu si je přečíst už na začátku

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS I. Úvod Komerční banka, a.s. IČ 45317054 [též jen Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více