TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK"

Transkript

1 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_01 Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_01 1. Úvod, motivace 2. Základní pojmy a doporučení 3. Princip služby webových stránek 4. Pravidla výběru a přípravy obsahu webových stránek 5. Volba vhodného designu webové stránky 6. Registrace doménového jména webové stránky 7. Hostování webových stránek na vzdáleném webovém serveru 8. FTP přenos souborů webové stránky na webový server 1

2 Pro koho jsou vhodné webové stránky? Webové neboli internetové stránky = PREZENTACE soukromých osob, firem, společností, institucí, výrobků, služeb včetně objednání zákazníkem, informací všeho druhu, zábavy. Tvorba webových stránek profesionálem = vysoké náklady pro Vás! ZÁKLADNÍ POJMY 2

3 Webová stránka Textový dokument (soubor), jehož výsledný formátovaný obsah lze zobrazit pomocí prohlížeče webových stránek. Skládá se z textu a speciálních značek (tagů) jazyka HTML. HTML (resp. XHTML) značky slouží k: - tvorbě struktury a designu (tzv. layoutu) webové stránky, - tvorbě odkazů (obrázky, jiné webové stránky, atd.), - tvorbě odstavců, bloků, tabulek, formulářů, seznamů, atd. Veškerý obsah (text, obrázky, formuláře, atd.) lze formátovat a pozicovat pomocí tzv. kaskádových stylů (CSS). Obsah a vzhled webu lze měnit na základě uživatelského vstupu nebo události pomocí skriptovacích jazyků (např. PHP). Webová stránka Statická webová stránka Obsahuje pouze značky jazyka (X)HTML a kaskádové styly. Soubor webové stránky neobsahuje příkazy a funkce některého ze skriptovacích jazyků. Uživatel nemá možnost měnit obsah nebo vzhled obsahu webu. Dynamická webová stránka Obsahuje navíc skripty (příkazy, funkce) skriptovacího jazyka: např. PHP, ASP, Javascript, atd. Prováděním příkazů a funkcí se modifikuje obsah webu, popřípadě je vyvolána nějaká akce. 3

4 Prohlížeč webových stránek Program, který slouží ke správnému zobrazení obsahu webové stránky (webového dokumentu). Podle HTML značek a použitých kaskádových stylů umí správně pozicovat, naformátovat a případně načíst obsah webu. Obsahem webové stránky se rozumí především: - nadpisy, text, seznamy - rastrové obrázky (formáty JPG, PNG, GIF) - video - zvuk - formuláře - tabulky Prohlížeč webových stránek Konqueror 4

5 Užitečný tip: Vytvářené webové stránky je vhodné testovat ve všech významných prohlížečích webových stránek včetně rozdílných verzí!!! Editor webových stránek Program pro tvorbu kódu webové stránky. Existují tři druhy: 1. Editory neformátovaného textu - nutno znát HTML značky a kaskádové styly (CSS), - vše píše programátor, - HTML, CSS, text a skripty nejsou nijak barevně odlišeny, - nevhodné pro začátečníky, - např. Poznámkový blok ve Windows, 5

6 Editor webových stránek 2. Editory HTML kódu - nutno znát HTML značky a kaskádové styly (CSS), - editor napomáhá (dokončuje) psaní HTML značek a CSS, - vkládání HTML prvků pomocí klávesových zkratek, - nabízí množství užitečných nástrojů, - HTML, CSS, text a skripty jsou barevně odlišeny (přehlednost), - editor kontroluje syntaxi (správnost zápisu) kódu včetně skriptů, - např. PSPad, Notepad++, HomeSite, 1st Page, atd. 6

7 Editor webových stránek 3. WYSIWYG editory What You See Is What You Get (česky: Co vidíš, to dostaneš ) - není nutné znát HTML/CSS, práce na úrovni výsledného dokumentu, - objekty a prvky webu se přímo vkládají na pracovní plochu, - editor vytváří výsledný HTML/CSS kód (většinou neefektivně) - v kódu se většinou nachází nevalidní HTML elementy, - editor většinou umožňuje úpravu výsledného HTML kódu, - např. Dreamweaver, FrontPage a také Microsoft Word! 7

8 Panel nástrojů Validátor zdrojového kódu stránky Programový nástroj umožňující kontrolovat správnost (bezchybnost) zápisu zdrojového kódu webového dokumentu podle zvoleného standardu (HTML, XHTML, CSS). Neobsahuje-li stránka žádnou chybu, validátor potvrdí bezchybnost dokumentu a nabídne ikonku, kterou lze umístit na své stránky jako důkaz jejich validity (bezchybnosti). Obsahuje-li stránka chyby, validátor vypíše seznam chybných řádků, včetně popisu chyby. 8

9 Význam validace webových stránek funkčnost webu na různých zařízeních (PC, PDA, komunikátor), korektní zobrazení v prohlížeči dodržujícího webový standard, dobrá pozice webu ve vyhledávačích webových stránek, snadnější úprava kódu, přehledný kód, rychlejší načítání webové stránky, obsah webu přístupný tělesně (zrakově) postiženým lidem. Více informací získáte na stránkách Užitečný tip: Validní (bezchybný) kód webové stránky dle zvoleného standardu (HTML, XHTML) je dobrou vizitkou profesionála!!! 9

10 Redakční systém (CMS) CMS = Content Management System Internetová aplikace, která umožňuje snadnou tvorbu a správu webové prezentace téměř bez znalosti jazyků pro konstrukci webových stránek (HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, atd.). Pro kompletní správu stačí pouze internetový prohlížeč. Obsahuje přehledné administrační rozhraní pro správu formy a obsahu webu (nejčastěji jednoduchý WYSIWYG editor). Obsahuje moduly (doplňky) např. diskuzní fóra, fotogalerie, hlasování, statistiky přístupu, atd. Další doplňky lze doinstalovat. Nabízí řízení přístupu k dokumentům včetně správy uživatelů. Pro vkládání a formátování textového obsahu slouží jednoduchý WYSIWYG editor. 10

11 Redakční systém (CMS) Výhody redakčních systémů stačí základní znalost webových technologií (HTML, CSS, PHP), urychluje práci při tvorbě a správě webové prezentace, přehledné prostředí rozhraní CMS (připomíná textový editor), výsledný kód je validní, přístupný pro vyhledávače i uživatele, nabízená řešení CMS jsou open source a zdarma. Nevýhody redakčních systémů Časově náročnější instalace a konfigurace, nutný výběr vhodného webhostingu, ne všude funguje! Známé redakční systémy (CMS) JOOMLA! České stránky projektu: Oficiální stránky projektu: DRUPAL České stránky projektu: Oficiální stránky projektu: WordPress České stránky projektu: Oficiální stránky projektu: 11

12 Princip služby webových stránek KLIENT počítač uživatele s prohlížečem webových stránek. WEBOVÝ SERVER úložiště souborů webové stránky, je zde také nainstalován databázový systém a PHP engine. Princip služby webových stránek 1. Klientský webový prohlížeč zašle požadavek o zobrazení stránky. 2. Webový server načte požadovaný soubor (nejčastěji index ). Zjistí, zda obsahuje PHP skripty (podle přípony souboru). Pokud ne, pak přímo odešle tuto stránku zpět klientovi, pokud ano, předá tento kód ke zpracování PHP enginu. 3. PHP engine začne vykonávat skript. Pokud skript obsahuje požadavek na provedení dotazu do databáze (SQL dotaz), pošle dál tento požadavek na databázový server. 4. Databázový server tento dotaz zpracuje a výsledek odešle zpět PHP enginu. 5. PHP engine zpracuje data z databáze, naformátuje potřebné výstupy do (X)HTML, výsledek odešle webovému serveru a ukončí vykonávání skriptu. 6. Webový server pošle výslednou statickou HTML stránku klientskému webovému prohlížeči, který o tuto stránku požádal. 12

13 Forma a obsah webové stránky Webové stránky se skládají z formy a obsahu. Příklad knižní formy a obsahu: OBSAH text, obrázky FORMA grafické provedení úprava a vzhled obrázků typ a úprava písma rozmístění textu, obrázků Obsah webové stránky Veškeré informace předávané uživateli (návštěvníkovi) webu: texty (nadpisy, články, hesla, popisky) obrázky (fotografie, ikony, kliparty, schémata) animace (animovaný GIF, flash animace, videa) zvuky (zvuk na pozadí, mluvené slovo, zvuk součástí videa) tabulky, formuláře 13

14 Forma webové stránky Grafické provedení webové stránky (vzhled, design). Pomocí značkovacího jazyka (HTML, XHTML) a aplikace kaskádových stylů (CSS) na tyto značky, lze pozicovat a formátovat (upravovat) vzhled obsahu webové stránky. Pomocí skriptovacího jazyka (PHP, Javascript, ASP, apod.) lze vytvořit dynamické webové stránky, které mění svůj vzhled nebo obsah v závislosti na vstupu uživatele nebo nějaké události. Forma musí zaujmout - umět prodat obsah, umožnit snadnou orientaci a navigaci uživateli, usnadnit práci s obsahem. Užitečný tip: Při tvorbě webových stránek je důležité věnovat stejnou pozornost výběru obsahu i návrhu formy (design, navigace, skripty). 14

15 OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK VÝBĚR A PŘÍPRAVA Výběr obsahu webové stránky Obsah webových stránek bude záležet především na: typu webových stránek např. e-shop, prezentační web, zpravodajský web, e-learning, osobní web, atd. cíli (účelu) webových stránek např. prodej, poskytování informací, prezentace fotografií, vyhledávání, získávání údajů o návštěvnících, hry, atd. cílové skupině, na kterou je zaměřen např. mládež, senioři, zákazníci, odborná veřejnost, studenti, zaměstnanci, atd. 15

16 Obecná pravidla výběru obsahu TEXTOVÝ OBSAH kratší forma textu, vyvarovat se dlouhým, souvislým blokům, výstižný text jasně a srozumitelně popisující účel webové stránky, vyvarovat se prezentace citlivých osobních údajů ve veřejně přístupné části webu (rodná čísla, kontaktní údaje, náboženské vyznání, sexuální orientace, apod.), použít výstižný název stránky, nadpisy, textové odkazy. Obecná pravidla výběru obsahu OBRAZOVÝ OBSAH (obrázky, fotografie, animace, videa) obrazový a textový obsah se vzájemně doplňují, rozměry (šířka x výška) zvolit úměrně sdělované informaci, používat co nejméně automaticky přehrávaných flash a GIF animací a videí (rušivý element pro návštěvníky), obrazový obsah vytvořený jinou osobou (skupinou osob) může podléhat autorským právům, fotografie nebo videa, na kterých jsou zachyceny jiné osoby, lze prezentovat pouze s písemným souhlasem těchto osob, 16

17 Obecná pravidla výběru obsahu OBRAZOVÝ OBSAH (obrázky, fotografie, animace, videa) videa a fotografie se sexuální tématikou, násilím, apod. nesmí být přístupná nezletilým osobám, videa a fotografie podněcující k trestnému činu, hanobící osobu, rasu či národ, propagující zakázaná hnutí, zobrazující násilí či sexuální kontakt s nezletilou osobou nesmí být prezentována! Obecná pravidla výběru obsahu ZVUKOVÝ OBSAH pokud možno, nepoužívat hudbu automaticky přehrávanou na pozadí stránky, výjimku mohou tvořit webové stránky hudebních skupin, či podobně zaměřené stránky, zvukový obsah umístěný na webové stránce může podléhat autorským právům. 17

18 Příprava obsahu webové stránky TEXTOVÝ OBSAH Sepsat si základní text v textovém editoru. Správně strukturovat textový obsah: - nadpisy, podnadpisy (výstižné, krátké, úderné ), - odstavce krátkého textu (maximálně 50 až 70 slov), - zvýrazněná klíčová slova, - odkazy, - číslované a nečíslované seznamy, - tabulkové informace, - citace. Příprava obsahu webové stránky TEXTOVÝ OBSAH Klíčová slova či bloky textu zvýraznit pomocí: - tučného písma, - kurzívy, - obarvení písma či pozadí textu, - hypertextovým odkazem, - zvětšením velikosti písma (v odstavci se používá výjimečně), Vyvarovat se použití: - podtržení textu (evokuje hypertextový odkaz), - pohyblivý text (rušivý element). 18

19 Užitečný tip: Zvýrazněná slova (resp. části textu) mohou přitáhnout pozornost čtenáře, nic se však nemá přehánět!!! Příprava obsahu webové stránky TEXTOVÝ OBSAH uvážit doplnění bloků textu obrazovým obsahem, hlavní sdělení (obecně důležité informace) vždy uvádět na začátku stránky, dodržovat typografická pravidla psaní textu, vyvarovat se gramatickým chybám, pokud je to možné, nepoužívat slova potenciálně neznámá vybrané cílové skupině. 19

20 Příprava obsahu webové stránky FOTOGRAFIE, OBRÁZKY Bude podrobněji probráno v modulu TWS_02: upravit rozměry a velikost souboru fotografie a obrázku (ořez, převzorkování). Čím menší je velikost souboru, tím rychleji se obsah načte z webového serveru. U fotografií vytvořit náhled (tzv. thumbnail ) a plnou velikost fotografie. Náhledy fotografií zobrazovat po načtení stránky, plnou velikost po kliknutí na náhled (rychlé načítání stránky). Příprava obsahu webové stránky FOTOGRAFIE, OBRÁZKY Fotografie a obrázky opatřit alternativním textem (popiskem), který je nezbytný především: - při nenačtení obrazového obsahu (především odkazů), - pro čtečky nevidomých návštěvníků stránek. 20

21 Nefunkční obrázková navigační lišta!!! Příprava obsahu webové stránky VIDEO, ANIMACE Video přehrávané na webové stránce převést do formátu FLASH. Doporučení: použít program Free Video to Flash Converter - program je zdarma ke stažení pro nekomerční použití, - vytvoří flashové video, opatří přehrávačem, vytvoří HTML kód, - zdrojem je jakýkoliv známý formát videa (mpg, avi, mov), - program je v anglickém jazyce. - Web programu: 21

22 Free Video To Flash Converter DESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK OBECNÁ PRAVIDLA NÁVRHU A TVORBY 22

23 Úloha designu webových stránek Design (vzhled) webových stránek prodává prezentovaný obsah. Nepřebírá úlohu obsahu, je jeho doplňkem. Hlavní úkoly designu: vyjadřuje účel a poslání webových stránek, logicky člení informace (obsah), snaží se jej návštěvníkovi podávat v atraktivní a přehledné formě, usnadňuje orientaci a pohyb návštěvníka na webu, podbarvuje návštěvníkův podvědomý názor na web, zvyšuje jeho důvěru k obsahu webu, činí web zapamatovatelným oproti konkurenci. Možnosti návrhu a tvorby webdesignu Navržení vlastního přitažlivého designu webových stránek není jednoduché a vyžaduje především: nápaditost a grafické nadání, velmi dobrou znalost webových technologií XHTML/CSS, vlastnictví a zvládnutí některého z grafických programů, např. Adobe Photoshop, Fireworks, GIMP, apod. zkušenosti, dostatek času a trpělivost. 23

24 Možnosti návrhu a tvorby webdesignu Webová šablona (Web Template) Jedná se o již hotový grafický vzhled stránek bez konkrétního textového a grafického obsahu. Tvůrce webových stránek má několik možností návrhu a tvorby webové šablony (Web Template): 1. zadá zakázku profesionálnímu grafikovi, 2. navrhne a vytvoří si šablonu sám, 3. využije některé z vytvořených šablon (zdarma, placené). Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 1. Profesionální grafik (grafické studio) Poměrně drahé řešení vhodné spíše pro komerční weby! Výběr grafika, grafického studia dbát na reference, nejlépe volit dle doporučení známých, kteří již měli nějakou zkušenost Schůzka s grafikem projednání podrobností zakázky, cenová nabídka, návrh smlouvy o dílo, časový plán realizace zakázky Zpřístupnění webové prezentace na neveřejném místě, doladění finálních detailů, předání finálního produktu + platba 24

25 Kč Kč Užitečný tip: Pro komerčně zaměřené webové stránky se investice do profesionálního designu vyplatí. 25

26 Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 2. Návrh a tvorba vlastní šablony Rozepsat si webovou prezentaci na jednotlivé části + popis, Navrhnout logickou navigaci (provázanost jednotlivých částí): - dbát na jednoduchou, intuitivní navigaci pro návštěvníky, - provázat veškeré části webu, včetně zpětné navigace, - vhodně volit kombinaci textových a obrázkových odkazů, Nakreslit si tzv. drátěný model webu (angl. Wireframe), který definuje rozmístění a funkci jednotlivých prvků webu. Ručně kreslený model webové stránky 26

27 Ručně kreslený model webové stránky Ručně kreslený model webové stránky 27

28 Použití grafických programů Použití grafických programů 28

29 Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 2. Návrh a tvorba vlastní šablony OBECNÁ PRAVIDLA ROZVRŽENÍ PRVKŮ NA STRÁNCE Logo viditelně a dominantně umístěné v levém horním rohu stránky. Navigační menu se nachází v levé části stránky horizontálně pod logem nebo vertikálně po levé straně. Vyhledávání bývá většinou v horní pravé části stránky. Textové odkazy jsou podtržené a barevně odlišené od textu. Označení aktuální stránky v navigaci, na které se návštěvník nachází. Reklamní bannery, loga partnerů, aktuality, atd. v pravém sloupci. Informace o tvůrci/majiteli webu, počítadlo, kontakty v zápatí stránky. Užitečný tip: Nenuťte návštěvníka přemýšlet!!! Nabídněte zaběhnuté standardy rozvržení prvků na webu pro snadnou orientaci. 29

30 Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 2. Návrh a tvorba vlastní šablony Vytvoření celého grafického designu (měřítko 1:1), popřípadě jednotlivých grafických prvků v příslušném grafickém programu: - dodržovat standardy rozvržení jednotlivých prvků, - vhodně volit barvy s ohledem na čitelnost a příjemný vzhled (barevné podání se liší na různých zobrazovacích zařízeních), - volit jednodušší design, pokud možno bez rušivých prvků, - hotovou šablonu vyplnit zkušebním textem (www.lipsum.cz) 30

31 Užitečný tip: OPISUJTE OD DRUHÝCH :-) Při návrhu webdesignu se inspirujte na jiných stránkách, vytvořených zkušenějšími grafiky. Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 2. Návrh a tvorba vlastní šablony Rozřezání designu na jednotlivé grafické prvky, především: - logo, - obrázek v záhlaví, - vzorek na pozadí, - těla sloupců, - grafické nadpisy, - tlačítka navigace. Použití jazyka XHTML a CSS pro vytvoření šablony webové stránky (formátování a rozmístění grafických a textových prvků). 31

32 Možnosti návrhu a tvorby webdesignu 3. Použití již vytvořené šablony Doporučené řešení všem, kteří nemají grafické nadání, neovládají vhodný grafický program (především Fireworks, Photoshop, GIMP) a nemají dostatečné znalosti XHTML a CSS. Stažení dostupné šablony (zdarma, placené), např.: Rozbalení z archívu (zip, rar) do příslušné složky. Možnost úpravy webové šablony (nepovinné): - celkového vzhledu, grafických prvků, stylových (CSS) předpisů. DOMÉNA, WEBHOSTING PREZENTACE WEBOVÝCH STRÁNEK 32

33 Prezentace webových stránek Chceme-li veřejně prezentovat webové stránky na internetu, potřebujeme doménu a webhosting. DOMÉNA Unikátní adresa (URL), identifikující počítač (resp. server) v síti Internet, na kterém jsou umístěny webové stránky. (např. chmiel.chytry.cz, atd.). WEBHOSTING Služba, pronájem (vytvoření) diskového prostoru pro provoz webových stránek + další služby (mail, FTP, skriptovací jazyky, databáze, statistiky, záloha dat, technická podpora, apod.). Doména webové stránky Úrovně (řády) domén Adresu stránky tvoří několik úrovní domény oddělených tečkami: úroveň 2. úroveň 1. úroveň 2. úroveň 1. úroveň 33

34 Doména webové stránky 1. Úroveň (řád) Přípona na konci doménového jména (TLD: Top Level Domain) a. Národní doména (např. cz, sk, pl, de, ru, eu), patřící určitému státu. Provozovatel registru doménových jmen cz je CZ.NIC (www.nic.cz) b. Generická doména (např. com, gov, org), nepatří žádnému státu, vyjadřuje většinou význam domény, např.: com komerční gov vládní org obecně organizace Doménu 1. úrovně si nelze jako soukromá osoba přímo registrovat! Doména webové stránky 2. Úroveň (řád) Lze přímo registrovat doménu 2. úrovně, reprezentující název webu. Roční poplatek závisí na zvolené doméně 1. úrovně, např. za národní doménu cz se pohybuje v rozmezí 200 až 300 Kč. V názvu jsou povoleny písmena bez diakritiky, čísla a pomlčky. Doména musí být volná a unikátní v rámci celé sítě Internet (lze ověřit). Na freehosting serverech (např. webzdarma.cz) nelze zdarma získat

35 Doména webové stránky 3. Úroveň (řád) Jedná se o tzv. subdoménu, kterou lze zřídit k existující doméně 2. řádu. Je možné ji zřídit zcela zdarma, popřípadě za mírný poplatek. Vlastníme-li doménu 2. řádu (např. firma.cz), lze si většinou vytvářet subdomény např.: vyzkum.firma.cz vyroba.firma.cz obchod.firma.cz Existuje několik společností vlastnících doménu 2. řádu, např.: webzdarma.cz, ic.cz, apod., které nabízejí webhosting a registraci subdomény zcela zdarma (tzv. freehosting, freewebhosting). Doména webové stránky Registrace domény 2. řádu Provádí tzv. registrátor domény. Registraci domény může zajistit společnost, která zároveň poskytuje služby webhostingu (doporučeno!). (např. hukot.cz, banan.cz, pipni.cz, active24.cz, apod.). Certifikované registrátory cz domén lze nalézt na Ověřit, zda je doména (např. firma.cz) volná. Lze ověřit na nebo přímo na stránkách společnosti poskytující webhostingové služby. Jméno domény by mělo výstižně a jednoduše vyjadřovat prezentovaný obsah na webových stránkách, musí být zapamatovatelné! 35

36 Doména webové stránky Registrace domény 2. řádu Registrovat jméno pod vhodnou doménou 1. řádu (cz, com, eu, apod.). Částka se platí na 1 rok, poté je potřeba platnost domény prodloužit. Platba se provádí: - buď přímo registrátorovi domény, - nebo společnosti poskytující hostingové služby. Pokud je doména obsazená, lze kontaktovat majitele a domluvit se na odkoupení, popřípadě registrovat pod jinou doménou 1. řádu. Doména webové stránky Registrace domény 2. řádu Koupit doménu a webhosting u jedné společnosti je výhodné a snadné! Snadná registrace a finální platba jedné společnosti. Doména může být levnější (webhostingová společnost nakupuje tisíce domén slevy u registrátora). Nákup přímo u registrátora je složitější. Vlastnictví domény lze ověřit v registru domén: pro cz domény na 36

37 Doména webové stránky Registrace domény 3. řádu (pro webhosting zdarma) Provádí se přímo na stránkách společnosti hostující stránky, (např. webzdarma.cz, ic.cz, apod.). Zvolit si jméno subdomény (doména 3. řádu) + výběr domény 2. řádu, Registrace domény 3. řádu je triviální a zcela zdarma. Nevhodné pro firemní stránky (doména může působit nedůvěryhodně). Webhostingové služby bývají omezené webové stránky jsou doplněny reklamou, občasné výpadky, špatná komunikace s provozovatelem domény 2. řádu. doména 3. řádu doména 2. řádu 37

38 Hosting webových stránek Jedná se o umístění webových stránek na server společně s dalšími službami (především , FTP, statistiky, PHP, databáze, apod.) a jejich přístupnost v rámci celosvětové sítě internet (popřípadě vnitřní firemní sítě intranet). Typické možnosti hostování webových stránek 1. Vlastní webový server (počítač) připojený k internetu. 2. Placený webhosting na cizím webovém serveru. 3. Freehosting (webhosting zdarma) na cizím webovém serveru. Hosting webových stránek 1. Vlastní webový server (počítač) připojený k internetu Výhody Vlastní webový server s vlastní (přizpůsobenou) konfigurací. Nevýhody Vysoké pořizovací a provozní náklady: - vysoká pořizovací cena serveru + upgrade a opravy, - nutné rychlé a spolehlivé připojení k Internetu, - vysoké náklady za odběr elektrické energie (provoz 24 hodin). Složitá konfigurace, provoz, aktualizace, zálohování, zabezpečení. Složitější registrace a nastavení vlastní domény 2. řádu. 38

39 Hosting webových stránek 2. Placený webhosting na cizím serveru Výhody O výkonný webový server se starají profesionálové zajišťující: - nepřetržitý spolehlivý provoz serveru + odstranění poruch, - zálohování a zabezpečení dat, technickou podporu zákazníkům. Snadnou registraci domény 2. řádu + možné slevy. Služby spojené s hostingem ( + antispam + antivir, FTP server, statistiky, použití skriptovacích jazyků + databáze, atd.). Nevýhody Roční poplatek za pronájem diskového prostoru + další služby. Hosting webových stránek Výběr webhostingové společnosti Orientovat se podle nabídky, referencí a nakonec podle ceny - vybírat pouze zaběhnuté, známé společnosti!!! - výhodné jsou společnosti nabízející webhosting s možností registrace domény 2. řádu (snadné, jedna platba, možná sleva) Každá společnost poskytuje několik nabídek, které se liší parametry a cenou. Vždy objednávejte to, co Vám nyní vyhovuje a je nutné (s menší rezervou) pro chod webových stránek. 39

40 Hosting webových stránek Výběr konkrétního webhostingu Základní parametry webhostingu: - velikost diskového prostoru (MB, GB), - podpora skriptů (PHP, ASP) a databáze (typ, velikost prostoru), - ové schránky (počet adres, antispamový filtr, antivir), - možnost registrace domény 2. řádu, - tvorba subdomény (např. obchod.firma.cz, vyroba.firma.cz, atd.) - limit pro přenos dat za měsíc (traffic) nejlépe neomezeně, - podpora redakčních systémů, - technická podpora zákazníkovi (druh komunikace, 24h / 7dní), - cena za měsíc (vč. DPH). Hosting webových stránek Výpočet ročních nákladů za provoz webových stránek Příklad: Registrace domény: moje-firma.cz Webhostingová společnost: 285 Kč / rok 40

41 Hosting webových stránek Výpočet ročních nákladů za provoz webových stránek NÁKLADY = 12 * CENA HOSTINGU + POPLATEK ZA DOMÉNU První rok provozu webových stránek: 12 * 79 Kč + 0 Kč = 948 Kč (platí pro webhosting z našeho příkladu, nemusí být pravidlem!!!) Druhý a každý další rok provozu webových stránek: 12 * 79 Kč Kč = 1233 Kč Hosting webových stránek 3. Webhosting ZDARMA (freehosting) na cizím serveru Výhody Nulové náklady za provoz webových stránek a registraci domény. Snadné pořízení domény a webhostingu. V současnosti většinou možnost použití skriptů PHP a databáze. Nevýhody Malý diskový prostor, automatická reklama na webu. Výpadky konektivity, problematická technická podpora. Nevhodné pro firemní stránky a e-shopy (nedůvěryhodné) a pro redakční systémy (striktní nastavení některých parametrů). 41

42 Přenos stránek na webový server Pro přenos souborů, které tvoří webové stránky na vzdálený webový server, se převážně používá protokol FTP (File Transfer Protocol). Na webovém serveru je nainstalována aplikace FTP server. Na straně klienta (správce, tvůrce stránek) je nainstalována aplikace FTP klient. FTP server řídí přístup klientů k příslušné složce na webovém serveru. Dle práv uživatele povoluje / zakazuje některé operace (čtení, zápis, výmaz, přejmenování souborů a podsložek v této složce, atd.). Klient využívá k autorizaci a správě FTP klienta. FTP klienti FTP klient je integrován v operačním systému (např. Windows): - spustit příkazový řádek, příkaz cmd, v DOS okně příkaz ftp, - nutné znát příkazy pro spojení a přenos souborů protokolu FTP. FTP klient jako samostatná aplikace, např.: - Total commander (shareware), - FileZilla (freeware) velmi kvalitní FTP klient zdarma! - FTP commander (shareware). FTP klient jako součást editoru webových stránek, např.: - Pspad, - Adobe (dříve Macromedia) Dreamweaver. 42

43 FTP klienti Parametry pro spojení s FTP serverem Přihlašovací údaje k FTP serveru jsou doručeny na , který byl zadán při objednávce webhostingových služeb. Jedná se především o tyto údaje: - Hostitel, neboli adresa vzdáleného FTP serveru (vaše doména), - Přihlašovací jméno (login), - Heslo (password). Aplikace FileZilla 43

44 Aplikace FileZilla Aplikace FileZilla 44

45 Aplikace FileZilla Konec modulu TWS_01 Děkuji Vám za pozornost. 45

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nahrání webu na internet

Nahrání webu na internet Nahrání webu na internet Meta tagy Podstránky webu máme hotové, ale v jejich hlavičkách nám chybí poslední věc. Až bude web online, všimnou si ho internetové vyhledávače a jeho podstránky si tzv. zaindexují.

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

2. Úvod do problematiky

2. Úvod do problematiky Kurz pro studenty oboru Informační studia a knihovnictví 2. Úvod do problematiky Martin Krčál Brno, FF MU, 26.9.2007 Proces tvorby webových stránek Údržba Plánování Zveřejnění Návrh Realizace Plánování

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Kapitola 1 Než se pustíme do práce 15 Internet, web, WWW co to vlastně je? 15 Jak se tvoří internetové stránky 16

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Tvorba internetových stránek

Tvorba internetových stránek Tvorba internetových stránek Ing. Michal Seibert E111 Konzultační hodiny: Pátek 9:00-10:00h Co nás dnes čeká? Podmínky absolvování. Zdroje teorie a praxe. Teorie: Domény. HosPngy. Návrh webu. Účast a zápočet

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 6 0 U k á z k a k n i h

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Ceník (platnost od 01.01.2010)

Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník DTP prací Ceník vánočních a novoročních přání Ceník vizitek Ceník webdesignu o Tvorba www stránek o Ceník webdesignu Ceník DTP prací Poř. Název položky Jednotka Cena

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O.

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O. ÚVOD Každá prezentace je aktuální v momentě svého spuštění. Po nějaké době začne, alespoň v nějakém ohledu, stárnout. Obsahově, vizuálně či technologicky. Vždy se až nějakou dobu po svém spuštění ukáže,

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více