ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr."

Transkript

1 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období a perspektivy rozvoje ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy 1

2 1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ Místo: Řídí: Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 10:00 12:00 h doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., prorektor VŠERS 10:00 h Zahájení konference, přivítání hostů doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 10:10 h Pozdravení účastníků jménem Konrad-Adenauer-Stiftung Praha Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha 10:20 h Pozdravení účastníků jménem Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 10:25 h Evropská regionální politika, zhodnocení programovacího období a výhled prof. Ursula Männle (CSU), Poslankyně Zemského sněmu v Bavorsku (Bayerischer Landtag), Předsedkyně Výboru pro spolkové a evropské záležitosti Zemského sněmu v Bavorsku, členka a zpravodajka Výboru regionů Evropské unie 11:55 h Bezpečnostní situace v bavorsko-českém příhraničí Josef Rückl, dolnobavorský policejní prezident 11:20 h Předsednictví Jihočeského kraje Evropskému regionu Dunaj-Vltava Mgr. Vladimíra Vyhnálková, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje h Subjektive Lebensqualität als Maßstab für nachhaltige Regionalentwicklung: Empirische Ergebnisse für die Grenzregion Südböhmen-Mühlviertel Dr. Markus Schedlberger, University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr h Přeshraniční destinační management v rámci EU projektů k intenzifikaci bavorsko-české spolupráce evaluace a perspektivy Simona Fink, vedoucí projektové kanceláře Bayern-Böhmen 12:05 h Diskuse k příspěvkům z Plenárního zasedání 12:10 h závěr Plenárního zasedání 12:10 h Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) 2

3 Místo: Organizuje: Výroční mezinárodní vědecká konference 2. JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH SOCIOEKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SEKCE A Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 13:00 15:30, 15:45 17:30 h Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 13:00 h Zahájení jednání sekce Ing. Jiří Dušek, Ph.D., prorektor VŠERS 13:00 h h Řídí doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., člen AR VŠERS, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 15:45 h 17:30 h Řídí doc. Ing. Aleš Hes, CSc., člen RR Auspicia VŠERS 13:00-13:10 ROP NUTS II Jihozápad se chýlí k závěru Mgr. Matouš Radimec, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Odbor řízení programu 13:10-13:20 Je možný udržitelný rozvoj vědeckých systémů v podmínkách neoliberálního programu? prof. Vladimir Moskovkin, DrSc., Bělgorodská národní univerzita, Fakulta řízení 13:20-13:30 Trvalo? udržateľný rozvoj prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav technickej a technologickej bezpečnosti 13:30-13:40 Hodnotenie a meranie udržateľnosti rozvoja prostredníctvom vybraných ukazovateľov doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 13:40-13:50 Socioekonomické aspekty udržitelného rozvoje v ČR Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 13:50-14:00 Dopady starnutia na rozvoj regiónov doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 14:00-14:10 Znalostný potenciál pre udržateľný rozvoj obce prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 14:10-14:20 Ľudský potenciál na mestských úradoch Ing. Alica Božíková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 14:20-14:30 Význam občanských iniciativ v regionální komunální politice Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 14:30-14:40 Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Podpoľanie prostredníctvom verejno súkromného partnerstva Ing. Jozef Krnáč, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 3

4 14:40-14:50 Predikcia výberu dane z príjmov FO a jej vplyv na udržateľnosť finančného hospodárenia obcí v podmienkach Slovenska doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav manažmentu a informačných technológií 14:50-15:00 Revitalizácie na trhu nehnuteľností a udržateľný rozvoj sídiel doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 15:00-15:10 Špecifické úlohy tvorcov projektov v oblasti bioenergie v záujme udržateľného rozvoja Ing. Filip Flaška, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 15:10-15:20 Pretrvávajúce obavy z nástupu katastrofických scenárov v perspektívach budovania udržateľného rozvoja EÚ Ing. Dušan Masár, PhD., Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 15:20-15:30 Ekonomické dôsledky katastrof po roku 2000 doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 15:30-15:45 PŘESTÁVKA 15:45-15:55 Způsobilost regionů pro čerpání prostředků v rámci kohezní politiky Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 15:55-16:05 Priority kohezní politiky a jejich financování Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 16:05-16:15 Dunajská stratégia doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc., Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 16:15-16:25 K niektorým aspektom vývoja kreativity v múzeách SR doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 16:25-16:35 Inovační procesy ve vnitřním obchodě ČR jako determinanta jeho regionálního rozvoje doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 16:35-16:45 Zahraničný obchod agrokomodít a vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na ich konkurencieschopnosť Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 16:45-16:55 Distribuce bioproduktů z environmentálního a regionálního pohledu Ing. Štefan Toth, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 16:55-17:05 Nabídka potravin v ČR pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku jako determinanta kvality jejich života Ing. Marta Regnerová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 17:05-17:15 Rio + 20, pervertovaná společnost a elity PhDr. Ivan Rynda, Univerzita Karlova v Praze 4

5 17:15-17:25 Vybrané ekonomické aspekty energetického blackoutu ve zdravotnickém zařízení Mgr. Radka Dušková, Mgr. Bc. Pavel Böhm, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 5

6 Místo: Organizuje: Výroční mezinárodní vědecká konference SOCIOEKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SEKCE B Presscentrum Krajského úřadu JK , 13:00 15:30, 15:45 17:30 h Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 13:00 h Zahájení jednání sekce RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektorka VŠERS 13:00 h h Řídí doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., člen Kolegia rektora VŠERS 15:45 h 17:30 h Řídí doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 13:00-13:10 Problems and prospects development of competitive edges of Ukraine economy and machine-building enterprises Associate Professor Department of Management Elena Zagorjanskaja, Ph.D. in Economics, Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University 13:10-13:20 The importance of zoos for environmental education doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká 13:20-13:30 Framework Indicators for measurement of Social and Economic Sustainability prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 13:30-13:40 The State Regulation of Local Labour Market in the Conditions of Its Imbalance Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Viktoriia Druzhynina, Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University 13:40-13:50 Dopady hospodářské recese na trh práce doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 13:50-14:00 Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu Ing. Tomáš Volek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 14:00-14:10 Příležitosti pro podnikání a vznik nových pracovních míst v obcích obou východočeských krajů České republiky Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 14:10-14:20 Hodnota ľudských zdrojov ako faktor udržateľného rozvoja Ing. Iveta Posoldová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 14:20-14:30 Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj Ing. Veronika Humlerová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 14:30-14:40 Příležitost pro pokrok v řešení materiální deprivace v ČR Ing. Karina Kubelková, MBA, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 6

7 14:40-14:50 Úloha komponentů konceptu flexicurity při snižování nezaměstnanosti Ing. Marcela Richterová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 14:50-15:00 Prostředí malé vesnice jako determinanta životního způsobu dospívajících a mladých lidí PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 15:00-15:10 Ženy na vysokých manažerských pozicích Ing. Lucia Bartůsková, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 15:10-15:20 Deficity v podpoře rozvoje sociální inkluze pečujících rodin na lokální úrovni Mgr. Hana Francová, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 15:20-15:30 Kultura a její vliv na rozvoj regionu Ing. Jana Dvořáková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 15:30-15:45 PŘESTÁVKA 15:45-15:55 Sociálna podnikanie na Slovensku doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 15:55-16:05 Přístupy MSP ke kooperaci ve vybraném regionu Ing. Iveta Pavezová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 16:05-16:15 Effect of FDI and Trade on TFP Growth of V4 Ing. Paula Puškárová, DiS. art. PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu 16:15-16:25 Zvyšovanie výkonnosti podnikových procesov nástrojmi controllingu Ing. Monika Daňová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 16:25-16:35 Prevencia a riadenie rizika hospodárskej kriminality Ing. Jana Fabianová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 16:35-16:45 Politické a socioekonomické nástroje regenerace brownfields používané v České republice a dalších zemích Evropské unie RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 16:45-16:55 Role občanské společnosti v udržitelném managementu krajiny - pilotní projekt revitalizace povodí řeky Úhlavy RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 16:55-17:05 Fair Trade jako filozofie udržitelné spotřeby Ing. Jan Šalamoun, Ing. Hana Škarvadová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 17:05-17:15 Environmentálne aspekty technológií výroby kompozitných materiálov doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 7

8 Místo: Organizuje: POLITOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Sál Ovál Krajského úřadu JK , 13:00 14:20, 14:50 17:30 h Mgr. Štěpán Strnad; Mgr. Josef Kříha 13:00 h Zahájení jednání sekce doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., prorektor VŠERS 13:00 h 14:20 h Řídí doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí katedry VŠERS (podsekce politologická) 14:50 h 17:30 h Řídí doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (podsekce bezpečnostní) PODSEKCE POLITOLOGICKÁ 13:00-13:10 Vzácnosť vodných zdrojov na začiatku 21. storočia a jej vplyv na medzinárodnú bezpečnost Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov 13:10-13:20 Volebná povinnost: potenciálny nástroj prekonávania krízy demokracie Bc. Marián Sekerák, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 13:20-13:30 Problematika imigrace do Španělska a zemí EU z bývalých španělských kolonií PhDr. Vít Rouč, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a vnějších vztahů Praha 13:30-13:40 Náboženský fundamentalizmus - problém v rámci udržateľného rozvoja EU PhDr. Marián Děd, PhD., Vysoká škola Sladkovičovo, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 13:40-13:50 Model trvalo udržateľného spôsobu života vo verejnej politike doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD., Vysoká škola Sladkovičovo, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 13:50-14:00 Simulačné technológie a ich využiteľnosť pri vzdelávaní v oblasti medzinárodnej bezpečnosti PhDr. Rostislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 14:00-14:10 Je vývoj EU udržitelný? doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 14:10-14:40 PŘESTÁVKA 8

9 PODSEKCE BEZPEČNOSTNÍ 14:40-14:50 Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiacej dopytovej stránky, výsledky výskumu PhDr. Magdalena Ondicová, PhD., Akademia policejného zboru Bratislava 14:50-15:00 Aktuální stav kriminality mládeže na území České republiky a související rizika PhDr. JUDr. Jana Firstová, Policejní akademie ČR, Fakulta bezpečnostně právní 15:00-15:10 Korupce a římské právo Směřování společnosti v rámci udržitelného rozvoje aneb přenos know-how? vědět - jak v rovině trestního práva Mgr. et Mgr. Lucia Micanová, OSVČ - lektor, právnička sektor NNO 15:10-15:20 Podoba testu integrity v České republice a tendence k jeho rozšíření pplk. JUDr. Josef Hrudka, Policejní akademie ČR, Fakulta bezpečnostně právní 15:20-15:30 Bezpečnost jako prvok rovnovážného rozvoja. Náčrt teoretickej úvahy doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych 15:30-15:40 Řízení pohrom a udržitelný rozvoj doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., České vysoké učení technické, Fakulta dopravní 15:40-15:50 Vesmírne katastrofy a ich možný dopad na bezpečnost života na Zemi prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Oddělenie vedy a výskumu 15:50-16:00 Modelovanie povodní v aspekte bezpečnosti obyvatelstva a ochrany majetku Ing. Eduard Snižik, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 16:00-16:10 Očekávané potencionální intenzivnějšího použití radionuklidů v nukleární medicíně Ing. Jana Hudzietzová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 16:10-16:20 Vliv radiáčních a jaderných zařízení na zdraví obyvatel v jejich okolí doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 16:20-16:30 Stav připravenosti zdravotnických, sociálních a školských zařízení v Jihočeském kraji Ing. Lenka Brehovská, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 16:30-16:40 Vzdělávání v oblasti krizového řízení plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 16:40-16:50 Některé aspekty zajištění bezpečnosti území na municipální úrovni Ing. Aleš Horčička, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 16:50-17:00 Metodika environmentálního posudzovania strategických rozvojových dokumentov Ing. Stanislav Haviar, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 17:00-17:10 Elitistická demokracia: víťazstvo realizmu? doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 9

10 Místo: Organizuje: Řídí: Výroční mezinárodní vědecká konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVÁNÍ Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 9:00 10:00 h Ing. Petra Klimešová doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., odborná garantka projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků 9:00-9:15 Zahájení a úvodní slovo doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 9:15-9:30 Environmentální výchova v kontextu progresivních trendů ve vzdělávání doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 9:30-9:45 Závěrečná zpráva projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 9:45-10:00 Uznávání neformálního vzdělávání jako jedna z cest k udržitelnému rozvoji Mgr. Daniela Havlíčková, Národní institut dětí a mládeže, Praha 10:00-10:15 PŘESTÁVKA Místo: Řídí: BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK SEKCE A Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 10:15 13:00 h doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., odborná garantka projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků 10:15-10:30 Výukový program Objevme les podpora pro výuku trvalé udržitelnosti Ing. Stanislav Slanina, Ing. Roman Dudík, Ph.D., Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, Česká republika 10:30-10:45 Lesní pedagogika on-line aktivity pro školní třídy Ing. Zuzana Jankovská, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 10:45-11:00 Environmentálna výchova vo vyučovaní RNDr. Miriam Melišová Čugová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied 11:00-11:15 Lesní pedagogika Ing. Kamil Bjaček, Lesy České republiky 11:15-11:30 Environmentální politika, výchova a vzdělávání Ing. Aleš Lisa, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů 10

11 12:30-13:00 Ukončení konference Výroční mezinárodní vědecká konference 11:30-11:45 Výchova k ochraně životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj Ing. Vladimír Štípek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 11:45-12:00 Podpora lokální identity v kontextu globálního rozvojového vzdělávání v dětských kolektivech Michaela Šteflíčková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 12:00-12:30 Diskuse a ukončení sekce doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 13:00 Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) Místo: Řídí: BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK SEKCE B Presscentrum Krajského úřadu JK , 10:15 13:00 h Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 10:15-10:30 Bezpečnost a udržitelný rozvoj Dr. Dana Procházková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 10:30-10:45 Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské Univerzity Ing. Pavel Fára, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 10:45-11:00 Výchova a vzdělávání studentů středních odborných škol k udržitelnému rozvoji Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 11:00-11:15 Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu VŠ studentů Ing. Martin Maršík, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 11:15-11:30 Analýza OPŽP, prioritní osy Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Mgr. Ing. Renata Bednářová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 11:30-11:45 Environmentální výchova ve vzdělávání dětí v Dětském diagnostickém ústavu PhDr. Jiří Tůma, Ph.D., Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram 11:45-12:00 Udržitelný rozvoj a vzdělávání v malých a středních podnicích Jihočeského kraje Ing. Vlasta Doležalová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 12:00-12:30 Diskuse a ukončení sekce Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 12:30-13:00 Ukončení konference 13:00 Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) 11

12 , Výroční mezinárodní vědecká konference 12

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 (21. 22.3.2013) ESKÉ

Více

PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE

PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development IV - Regional politics and sustainable development of European Union in planned period 2007-2013 and perspectives of development in

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. a Konrad-Adenauer-Stiftung PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj VI. 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez hranic 26. 27.3.2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. a Konrad-Adenauer-Stiftung PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj VIII. Evropa v reformním čase 30.3. 31.3.2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Demokracie ve slovenském politickém prostředí / Jiří Bílý a kolektiv ISBN 978-80-7556-003-2 Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Program konference. 6. mezinárodní konference. Bezpečnost světa a domoviny

Program konference. 6. mezinárodní konference. Bezpečnost světa a domoviny Program konference 6. mezinárodní konference Bezpečnost světa a domoviny Brno 2010 Čas Téma vystoupení Přednášející Organizace 16. června 2010 (sál P 3) doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Univerzita obrany

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety

Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety Typ predmetu Hodiny spolu Hodiny / Týždeň / Semester Odp. semester Verejná politika a verejná správa I. stupeň povinné predmety VP TP I. Teória politiky I. PP 2 3 5 1 Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH

BEZPEČNOST V REGIONECH si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera ředitele Institutu ochrany obyvatel

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015 POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA 500 LET MACHIAVELLIHO DÍLA IL PRINCIPE

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Dobrý den Ing. Ladislav Skořepa Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Projekt Blíže k zelenému stromu Odborná praxe a posílení kontaktů

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI XI. ročník mezinárodní konference INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Informační a datová bezpečnost ve vazbě na strategické rozhodování ve znalostní společnosti

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM.

STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Pozvánka na 8. mezinárodní vědeckou konferenci Crisis management STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM. Konference se koná 12. až 13. června 2014 pod záštitou primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, náměstka

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky

Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby Mesto Malacky Platné hlasy pre voľbu primátora za jednotlivé okrsky - Komunálne voľby - 15. 11. 2014 - Mesto Malacky okrsok číslo 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 12 7. Juraj Říha, JUDr., Ing., PhD. 84 94 154 167 146 161 139

Více

Katedra obchodu (192)

Katedra obchodu (192) Katedra obchodu (192) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra obchodu vznikla 1. 9. 1999. Patří tedy mezi dvě nejmladší katedry fakulty. Vyčlenila se z katedry řízení a obchodu.

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín

Více

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol.

Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období a perspektivy rozvoje ) / Jiří Dušek a kol. BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 DANICS, Štefan Základy vědy o politice / Danics, Š.

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU

NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU NÁVRH ODBORNÉHO PROGRAMU Finální verze, ze dne 29.5.2013 12.06.2013 10:30 11:30 Bufet menzy Tisková konference: Pouze pro zvané hosty 12:00 18:00 1. přednáškový blok: Připravenost státní správy a samosprávy

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA

MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ

Více

ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API

ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API ŽIVOTOPISY PŘEDSTAVENÝCH API Mgr. LUKÁŠ VYMĚTAL generální ředitel vedoucí služebního úřadu 2016 doposud generální ředitel 2008 2016 ředitel Divize Strukturální fondy 2006 2008 vedoucí akvizičního oddělení

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Teorie, management a marketing služeb / Hesková, M. 2. přepracované a doplněné vydání ISBN (Vysokoškolská učebnice) rozebráno

Teorie, management a marketing služeb / Hesková, M. 2. přepracované a doplněné vydání ISBN (Vysokoškolská učebnice) rozebráno 2015 Teorie, management a marketing služeb / Hesková, M. 2. přepracované a doplněné vydání ISBN 978-80-87472-80-4 Bezpečná společnost - aktuální otázky krizového managamentu / Štěpán Kavan a kol. České

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více