ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr."

Transkript

1 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období a perspektivy rozvoje ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy 1

2 1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ Místo: Řídí: Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 10:00 12:00 h doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., prorektor VŠERS 10:00 h Zahájení konference, přivítání hostů doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 10:10 h Pozdravení účastníků jménem Konrad-Adenauer-Stiftung Praha Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha 10:20 h Pozdravení účastníků jménem Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 10:25 h Evropská regionální politika, zhodnocení programovacího období a výhled prof. Ursula Männle (CSU), Poslankyně Zemského sněmu v Bavorsku (Bayerischer Landtag), Předsedkyně Výboru pro spolkové a evropské záležitosti Zemského sněmu v Bavorsku, členka a zpravodajka Výboru regionů Evropské unie 11:55 h Bezpečnostní situace v bavorsko-českém příhraničí Josef Rückl, dolnobavorský policejní prezident 11:20 h Předsednictví Jihočeského kraje Evropskému regionu Dunaj-Vltava Mgr. Vladimíra Vyhnálková, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje h Subjektive Lebensqualität als Maßstab für nachhaltige Regionalentwicklung: Empirische Ergebnisse für die Grenzregion Südböhmen-Mühlviertel Dr. Markus Schedlberger, University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr h Přeshraniční destinační management v rámci EU projektů k intenzifikaci bavorsko-české spolupráce evaluace a perspektivy Simona Fink, vedoucí projektové kanceláře Bayern-Böhmen 12:05 h Diskuse k příspěvkům z Plenárního zasedání 12:10 h závěr Plenárního zasedání 12:10 h Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) 2

3 Místo: Organizuje: Výroční mezinárodní vědecká konference 2. JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH SOCIOEKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SEKCE A Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 13:00 15:30, 15:45 17:30 h Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 13:00 h Zahájení jednání sekce Ing. Jiří Dušek, Ph.D., prorektor VŠERS 13:00 h h Řídí doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., člen AR VŠERS, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 15:45 h 17:30 h Řídí doc. Ing. Aleš Hes, CSc., člen RR Auspicia VŠERS 13:00-13:10 ROP NUTS II Jihozápad se chýlí k závěru Mgr. Matouš Radimec, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Odbor řízení programu 13:10-13:20 Je možný udržitelný rozvoj vědeckých systémů v podmínkách neoliberálního programu? prof. Vladimir Moskovkin, DrSc., Bělgorodská národní univerzita, Fakulta řízení 13:20-13:30 Trvalo? udržateľný rozvoj prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav technickej a technologickej bezpečnosti 13:30-13:40 Hodnotenie a meranie udržateľnosti rozvoja prostredníctvom vybraných ukazovateľov doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 13:40-13:50 Socioekonomické aspekty udržitelného rozvoje v ČR Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 13:50-14:00 Dopady starnutia na rozvoj regiónov doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 14:00-14:10 Znalostný potenciál pre udržateľný rozvoj obce prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 14:10-14:20 Ľudský potenciál na mestských úradoch Ing. Alica Božíková, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 14:20-14:30 Význam občanských iniciativ v regionální komunální politice Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 14:30-14:40 Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Podpoľanie prostredníctvom verejno súkromného partnerstva Ing. Jozef Krnáč, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 3

4 14:40-14:50 Predikcia výberu dane z príjmov FO a jej vplyv na udržateľnosť finančného hospodárenia obcí v podmienkach Slovenska doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav manažmentu a informačných technológií 14:50-15:00 Revitalizácie na trhu nehnuteľností a udržateľný rozvoj sídiel doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 15:00-15:10 Špecifické úlohy tvorcov projektov v oblasti bioenergie v záujme udržateľného rozvoja Ing. Filip Flaška, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 15:10-15:20 Pretrvávajúce obavy z nástupu katastrofických scenárov v perspektívach budovania udržateľného rozvoja EÚ Ing. Dušan Masár, PhD., Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 15:20-15:30 Ekonomické dôsledky katastrof po roku 2000 doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 15:30-15:45 PŘESTÁVKA 15:45-15:55 Způsobilost regionů pro čerpání prostředků v rámci kohezní politiky Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 15:55-16:05 Priority kohezní politiky a jejich financování Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 16:05-16:15 Dunajská stratégia doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc., Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 16:15-16:25 K niektorým aspektom vývoja kreativity v múzeách SR doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 16:25-16:35 Inovační procesy ve vnitřním obchodě ČR jako determinanta jeho regionálního rozvoje doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 16:35-16:45 Zahraničný obchod agrokomodít a vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na ich konkurencieschopnosť Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 16:45-16:55 Distribuce bioproduktů z environmentálního a regionálního pohledu Ing. Štefan Toth, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 16:55-17:05 Nabídka potravin v ČR pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku jako determinanta kvality jejich života Ing. Marta Regnerová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 17:05-17:15 Rio + 20, pervertovaná společnost a elity PhDr. Ivan Rynda, Univerzita Karlova v Praze 4

5 17:15-17:25 Vybrané ekonomické aspekty energetického blackoutu ve zdravotnickém zařízení Mgr. Radka Dušková, Mgr. Bc. Pavel Böhm, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 5

6 Místo: Organizuje: Výroční mezinárodní vědecká konference SOCIOEKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SEKCE B Presscentrum Krajského úřadu JK , 13:00 15:30, 15:45 17:30 h Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 13:00 h Zahájení jednání sekce RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektorka VŠERS 13:00 h h Řídí doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., člen Kolegia rektora VŠERS 15:45 h 17:30 h Řídí doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 13:00-13:10 Problems and prospects development of competitive edges of Ukraine economy and machine-building enterprises Associate Professor Department of Management Elena Zagorjanskaja, Ph.D. in Economics, Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University 13:10-13:20 The importance of zoos for environmental education doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká 13:20-13:30 Framework Indicators for measurement of Social and Economic Sustainability prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 13:30-13:40 The State Regulation of Local Labour Market in the Conditions of Its Imbalance Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Viktoriia Druzhynina, Kremenchug Michaylo Ostrogradskiy National University 13:40-13:50 Dopady hospodářské recese na trh práce doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 13:50-14:00 Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu Ing. Tomáš Volek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 14:00-14:10 Příležitosti pro podnikání a vznik nových pracovních míst v obcích obou východočeských krajů České republiky Ing. Tomáš Kala, DrSc., DBA., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 14:10-14:20 Hodnota ľudských zdrojov ako faktor udržateľného rozvoja Ing. Iveta Posoldová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 14:20-14:30 Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj Ing. Veronika Humlerová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 14:30-14:40 Příležitost pro pokrok v řešení materiální deprivace v ČR Ing. Karina Kubelková, MBA, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 6

7 14:40-14:50 Úloha komponentů konceptu flexicurity při snižování nezaměstnanosti Ing. Marcela Richterová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 14:50-15:00 Prostředí malé vesnice jako determinanta životního způsobu dospívajících a mladých lidí PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 15:00-15:10 Ženy na vysokých manažerských pozicích Ing. Lucia Bartůsková, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská 15:10-15:20 Deficity v podpoře rozvoje sociální inkluze pečujících rodin na lokální úrovni Mgr. Hana Francová, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 15:20-15:30 Kultura a její vliv na rozvoj regionu Ing. Jana Dvořáková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 15:30-15:45 PŘESTÁVKA 15:45-15:55 Sociálna podnikanie na Slovensku doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 15:55-16:05 Přístupy MSP ke kooperaci ve vybraném regionu Ing. Iveta Pavezová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 16:05-16:15 Effect of FDI and Trade on TFP Growth of V4 Ing. Paula Puškárová, DiS. art. PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu 16:15-16:25 Zvyšovanie výkonnosti podnikových procesov nástrojmi controllingu Ing. Monika Daňová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 16:25-16:35 Prevencia a riadenie rizika hospodárskej kriminality Ing. Jana Fabianová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti 16:35-16:45 Politické a socioekonomické nástroje regenerace brownfields používané v České republice a dalších zemích Evropské unie RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 16:45-16:55 Role občanské společnosti v udržitelném managementu krajiny - pilotní projekt revitalizace povodí řeky Úhlavy RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 16:55-17:05 Fair Trade jako filozofie udržitelné spotřeby Ing. Jan Šalamoun, Ing. Hana Škarvadová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 17:05-17:15 Environmentálne aspekty technológií výroby kompozitných materiálov doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 7

8 Místo: Organizuje: POLITOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Sál Ovál Krajského úřadu JK , 13:00 14:20, 14:50 17:30 h Mgr. Štěpán Strnad; Mgr. Josef Kříha 13:00 h Zahájení jednání sekce doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., prorektor VŠERS 13:00 h 14:20 h Řídí doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí katedry VŠERS (podsekce politologická) 14:50 h 17:30 h Řídí doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (podsekce bezpečnostní) PODSEKCE POLITOLOGICKÁ 13:00-13:10 Vzácnosť vodných zdrojov na začiatku 21. storočia a jej vplyv na medzinárodnú bezpečnost Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov 13:10-13:20 Volebná povinnost: potenciálny nástroj prekonávania krízy demokracie Bc. Marián Sekerák, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 13:20-13:30 Problematika imigrace do Španělska a zemí EU z bývalých španělských kolonií PhDr. Vít Rouč, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a vnějších vztahů Praha 13:30-13:40 Náboženský fundamentalizmus - problém v rámci udržateľného rozvoja EU PhDr. Marián Děd, PhD., Vysoká škola Sladkovičovo, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 13:40-13:50 Model trvalo udržateľného spôsobu života vo verejnej politike doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD., Vysoká škola Sladkovičovo, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 13:50-14:00 Simulačné technológie a ich využiteľnosť pri vzdelávaní v oblasti medzinárodnej bezpečnosti PhDr. Rostislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 14:00-14:10 Je vývoj EU udržitelný? doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 14:10-14:40 PŘESTÁVKA 8

9 PODSEKCE BEZPEČNOSTNÍ 14:40-14:50 Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiacej dopytovej stránky, výsledky výskumu PhDr. Magdalena Ondicová, PhD., Akademia policejného zboru Bratislava 14:50-15:00 Aktuální stav kriminality mládeže na území České republiky a související rizika PhDr. JUDr. Jana Firstová, Policejní akademie ČR, Fakulta bezpečnostně právní 15:00-15:10 Korupce a římské právo Směřování společnosti v rámci udržitelného rozvoje aneb přenos know-how? vědět - jak v rovině trestního práva Mgr. et Mgr. Lucia Micanová, OSVČ - lektor, právnička sektor NNO 15:10-15:20 Podoba testu integrity v České republice a tendence k jeho rozšíření pplk. JUDr. Josef Hrudka, Policejní akademie ČR, Fakulta bezpečnostně právní 15:20-15:30 Bezpečnost jako prvok rovnovážného rozvoja. Náčrt teoretickej úvahy doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych 15:30-15:40 Řízení pohrom a udržitelný rozvoj doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., České vysoké učení technické, Fakulta dopravní 15:40-15:50 Vesmírne katastrofy a ich možný dopad na bezpečnost života na Zemi prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Oddělenie vedy a výskumu 15:50-16:00 Modelovanie povodní v aspekte bezpečnosti obyvatelstva a ochrany majetku Ing. Eduard Snižik, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 16:00-16:10 Očekávané potencionální intenzivnějšího použití radionuklidů v nukleární medicíně Ing. Jana Hudzietzová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 16:10-16:20 Vliv radiáčních a jaderných zařízení na zdraví obyvatel v jejich okolí doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 16:20-16:30 Stav připravenosti zdravotnických, sociálních a školských zařízení v Jihočeském kraji Ing. Lenka Brehovská, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 16:30-16:40 Vzdělávání v oblasti krizového řízení plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 16:40-16:50 Některé aspekty zajištění bezpečnosti území na municipální úrovni Ing. Aleš Horčička, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 16:50-17:00 Metodika environmentálního posudzovania strategických rozvojových dokumentov Ing. Stanislav Haviar, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 17:00-17:10 Elitistická demokracia: víťazstvo realizmu? doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 17:30 h Zakončení jednání sekce 19:00 h Společenský swingový a dixilendový večer s kapelou jazzíkaspol v hudebním klubu modrý dveře 9

10 Místo: Organizuje: Řídí: Výroční mezinárodní vědecká konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVÁNÍ Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 9:00 10:00 h Ing. Petra Klimešová doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., odborná garantka projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků 9:00-9:15 Zahájení a úvodní slovo doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 9:15-9:30 Environmentální výchova v kontextu progresivních trendů ve vzdělávání doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 9:30-9:45 Závěrečná zpráva projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 9:45-10:00 Uznávání neformálního vzdělávání jako jedna z cest k udržitelnému rozvoji Mgr. Daniela Havlíčková, Národní institut dětí a mládeže, Praha 10:00-10:15 PŘESTÁVKA Místo: Řídí: BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK SEKCE A Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK , 10:15 13:00 h doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., odborná garantka projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků 10:15-10:30 Výukový program Objevme les podpora pro výuku trvalé udržitelnosti Ing. Stanislav Slanina, Ing. Roman Dudík, Ph.D., Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, Česká republika 10:30-10:45 Lesní pedagogika on-line aktivity pro školní třídy Ing. Zuzana Jankovská, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 10:45-11:00 Environmentálna výchova vo vyučovaní RNDr. Miriam Melišová Čugová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied 11:00-11:15 Lesní pedagogika Ing. Kamil Bjaček, Lesy České republiky 11:15-11:30 Environmentální politika, výchova a vzdělávání Ing. Aleš Lisa, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů 10

11 12:30-13:00 Ukončení konference Výroční mezinárodní vědecká konference 11:30-11:45 Výchova k ochraně životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj Ing. Vladimír Štípek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální 11:45-12:00 Podpora lokální identity v kontextu globálního rozvojového vzdělávání v dětských kolektivech Michaela Šteflíčková, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií 12:00-12:30 Diskuse a ukončení sekce doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 13:00 Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) Místo: Řídí: BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK SEKCE B Presscentrum Krajského úřadu JK , 10:15 13:00 h Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 10:15-10:30 Bezpečnost a udržitelný rozvoj Dr. Dana Procházková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 10:30-10:45 Problematika udržitelnosti životního prostředí ve vztahu k výuce na Ekonomické fakultě Jihočeské Univerzity Ing. Pavel Fára, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 10:45-11:00 Výchova a vzdělávání studentů středních odborných škol k udržitelnému rozvoji Prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 11:00-11:15 Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu VŠ studentů Ing. Martin Maršík, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 11:15-11:30 Analýza OPŽP, prioritní osy Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Mgr. Ing. Renata Bednářová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 11:30-11:45 Environmentální výchova ve vzdělávání dětí v Dětském diagnostickém ústavu PhDr. Jiří Tůma, Ph.D., Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram 11:45-12:00 Udržitelný rozvoj a vzdělávání v malých a středních podnicích Jihočeského kraje Ing. Vlasta Doležalová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 12:00-12:30 Diskuse a ukončení sekce Mgr. Ludmila Půbalová, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 12:30-13:00 Ukončení konference 13:00 Oběd na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přízemí) 11

12 , Výroční mezinárodní vědecká konference 12

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Reviewed Journal Dealing with Social Sciences

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Reviewed Journal Dealing with Social Sciences AUSPICIA Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více